Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pátek 3. 12. 2021
Svátek má Svatoslav
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zpravodajství MAPA STRÁNEK
Přidej na Seznam Sdílej na Facebooku

Historie mezinárodních aktivit v oblasti klimatických změn


13. prosince 2007 13:45

PRAHA (Ekolist) - Při příležitosti konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN zveřejňujeme obsáhlý přehled historie mezinárodních aktivit v oblasti klimatických změn. Zpráva byla původně zveřejněna 15. února 2005 v souvislosti s článkem "Co přináší Kjótský protokol?" z 15. února 2005. V prosinci 2007 byla obsáhle doplněna a aktualizována.

Historie

1979 - 1988

 • 9. - 15. října 1985 - Vědecká konference v rakouském Villachu, pořádaná WMO, UNEP a ICSU. Účastníci konference vyzvali k dalšímu výzkumu příčin i důsledků klimatických změn. V roce 1987 proběhly v návaznosti na tuto konferenci dva další semináře.

1989

 • 1989 - Valné shromáždění OSN se rozhodlo svolat svolat na červen 1992 Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED). Problematika klimatických změn se měla stát jedním z ústředních témat této konference.
 • Listopad 1989 - Ministerská konference o změně klimatu v Noordwijku (Nizozemí). Její závěrečná deklarace mj. uznává nutnost stabilizovat emise skleníkových plynů na úrovních, které posoudí IPCC a Druhá světová klimatická konference. Podle názoru mnoha vyspělých zemích (praví se v deklaraci) by takováto stabilizace měla být dosažena nejpozději do roku 2000.

1990

 • 1990 - IPCC zveřejnil první hodnotící zprávu, sumarizaci prvních mezinárodně akceptovaných vědeckých výsledků o změně klimatu
 • 29. října - 7. listopadu 1990 - Druhá Světová klimatická konference v Ženevě, uspořádaná WMO, UNEP a dalšími mezinárodními organizacemi. Zatímco vědecká komunita zde varovala před vážnými následky klimatických změn, ministři se odmítli zavázat k jakémukoli omezení emisí skleníkových plynů.
 • 11. prosince 1990 - Valné shromáždění OSN ustavilo Mezivládní vyjednávací výbor pro rámcovou konvenci o klimatických změnách (Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change, INC/FCCC). Ten svou práci zahájil v únoru 1991.

1992

 • 1992 - IPCC zveřejnil doplněk k první hodnotící zprávě.
 • 4. června 1992 - Na Konferenci UNCED v Rio de Janeiru byla UNFCCC otevřena k podpisu.

1993

 • 13. června 1993 - Česká republika podepsala UNFCCC.

1994

 • 21. března 1994 - Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu vstoupila v platnost.

1995

 • 28. března - 7. dubna 1995 - 1. konference smluvních stran UNFCCC v Berlíně, ustanoveny podpůrné orgány pro jednání o kvantifikovaných emisních cílech.

1996

 • 8.-19. července 1996 - 2. konference smluvních stran UNFCCC v Ženevě. Zde byla podepsána Ministerská deklarace o závažnosti problému a nutnosti okamžitého řešení rizikové situace.

1997

1998

 • 2.-13. listopadu 1998 - 4. konference smluvních stran UNFCCC v Buenos Aires. Zde přijat tzv. Akční plán z Buenos Aires, ukládající dopracovat soubory předpokladů pro vstup Kjótského protokolu v platnost do COP-5, resp. COP-6.
 • 23. listopadu 1998 - Česká republika podepsala Kjótský protokol.

1999

2000

2001

 • 28. března 2001 - Ředitelka americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) Christie Todd Whitmanová oznámila, že USA nesplní závazky z Kjótského protokolu. "Nemáme žádný zájem na implementaci této dohody," prohlásila doslova Whitmanová.
 • 15.-16. června 2001 - Na summitu EU ve švédském Göteborgu se země EU zavázaly k rychlé ratifikaci Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů.
 • 15. listopad 2001 - Česká republika ratifikovala Kjótský protokol.

2002

 • 4. března 2002 - Rada ministrů EU ratifikovala Kjótský protokol, v němž se zavázala snížit v letech 2008-2012 emise skleníkových plynů o osm procent proti stavu v roce 1990 (členské země měly protokol ratifikovat do června 2002).
 • 31. května 2002 - Členské země EU v sídle OSN v New Yorku předaly ratifikační listiny ke Kjótskému protokolu o snížení emisí skleníkových plynů.
 • 23. října - 1. listopadu 2002 - 8. konference smluvních stran UNFCCC v Novém Dillí.
 • 9. prosince 2002 - Ministři životního prostředí EU schválili návrh, podle něhož by EU mohla o tři roky uspíšit naplňování Kjótského protokolu o změnách klimatu a zahájit od roku 2005 systém obchodování s kvótami na emise oxidu uhličitého.

2003

2004

 • 1. ledna 2004 - V Evropské unii vstoupila v platnost směrnice, která stanoví minimální spotřební daň z energií. Umožňuje státům, aby nezdanily energie pocházející z obnovitelných zdrojů a aby snížily daňovou zátěž podnikům, které usilují o energetické úspory.
 • 7. července 2004 - Evropská komise schválila národní alokační plány (NAP) pěti zemí (Dánska, Irska, Nizozemí, Slovinska a Švédska) na vydání povolenek pro emise oxidu uhličitého. Další tři NAPy - britský, německý a rakouský schválila podmínečně.
 • 30. září 2004 - Ruská vláda podpořila ratifikaci Kjótského protokolu, čímž v Rusku začal jeho ratifikační proces.
 • 6. října 2004 - Česká vláda schválila Národní alokační plán (NAP), stanovující množství povolenek na emise oxidu uhličitého, které hodlá českým podnikům vydat v letech 2005 - 2007. Toto množství (322,98 miliónu tun CO2), které je kompromisem mezi požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí, je v přepočtu na hlavu druhé nejvyšší v celé Evropské unii.
 • 20. října 2004 - Evropská komise schválila slovenský národní alokační plán (NAP) pro vydání povolenek na emise oxidu uhličitého. Slovenské firmy obdrží povolenky na 30,5 milionu tun emisí oxidu uhličitého ročně pro období 2005 - 2007. Původně Slovensko požadovalo schválení emisí ve výši 37 milionů tun ročně. Komise dále schválila NAP pěti dalších zemí (Belgie, Estonska, Lotyšska, Lucemburska a Portugalska) a dva NAPy schválila s výhradami - francouzský a finský.
 • 18. listopadu 2004 - Rusko oficiálně předalo ratifikační listiny Kjótského protokolu OSN, čímž s konečnou platností umožnilo jeho vstup v platnost.
 • 6. - 17. prosince 2004 - 10. konference smluvních stran UNFCCC v Buenos Aires.

2005

 • 1. ledna 2005 - V rámci EU zahájil činnost trh s povolenkami na emise oxidu uhličitého, přestože 4 státy včetně ČR dosud neměly od Evropské komise schváleny své Národní alokační plány.
 • 20. ledna 2005 - České Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo revidovaný Národní alokační plán, který obsahuje i dosud utajované rozdělení emisních povolenek mezi jednotlivé české podniky. Povolenky budou obchodovatelné v rámci EU.
 • 26. ledna 2005 - Britský premiér Tony Blair vyzval USA, aby spolupracovala se zbytkem světa na řešení problémů klimatických změn. Blair svou výzvu pronesl na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 • 16. února 2005 - Kjótský protokol vstupuje v platnost.
 • 12. dubna 2005 - Evropská komise schválila Národní alokační plán České republiky na množství povolenek pro emise oxidu uhličitého na léta 2005 - 2007. Česká vláda původně požadovala povolenky na 107 milionů tun CO2, na nátlak Komise toto množství snížila na 97,6 milionu tun.
 • 22. dubna 2005 - Burzy v Amsterodamu a Londýně zahájily elektronické obchodování s termínovanými kontrakty o prodeji či nákupu povolenek na emise oxidu uhličitého vydaných v rámci národních alokačních programů. Povolenky firmám vydávají vlády členských zemí EU po schválení celkového množství Evropskou komisí.

2006

 • 11. - 12. ledna 2006 - První zasedání Asijsko-tichomořského partnerství pro čistý rozvoj a klima v Sydney (Austrálie). Účastníci se shodli na tom, že přední je ekonomický rozvoj a k tomu je podle nich nezbytné využívat fosilní paliva.
 • 23.-24. března 2006 - Evropská rada schválila společnou energetickou koncepci. Hlavy členských států EU se též dohodly na tom, že budou prosazovat snížení emisí skleníkových plynů vyspělými zeměmi o 15 až 30 procent do roku 2010 ve srovnání s rokem 1990.
 • 29. listopadu 2006 - Evropská komise zahájila s Českou republikou řízení pro porušení práva Evropské unie, neboť dosud Evropské komisi neodeslala návrh Národního alokačního plánu na období 2008 - 2012.
 • 6. prosince 2006 – Česká vláda schválila návrh II. Národního alokačního plánu (NAP II) na léta 2008 – 2012 pro systém obchodování s emisními povolenkami v rámci EU. Návrh byl následně odeslán ke schválení Evropské komisi.

2007

 • Leden až duben 2007 - Plenární zasedání pracovních skupin IPCC v Paříži, Bruselu a Bangkoku schválila tři části Čtvrté hodnotící zprávy IPCC, které byly připravovány v letech 2002 - 2006.
 • 7. února 2007 - Slovensko podalo žalobu na Evropskou komisi kvůli nízkému množství povolenek na emise skleníkových plynů na období 2008 - 2012.
 • 27. února 2007 - Slovenská ocelářská firma U.S. Steel oznámila, že počátkem února zažalovala u Evropského soudního dvora Evropskou komisi kvůli nízkému přídělu povolenek na emise CO2 pro Slovensko. Soud žalobu zamítl 1. října 2007.
 • 9. března 2007 - Evropská rada, sdružující hlavy států Evropské unie, se v Bruselu shodla na záměru zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie na 20 procent. Současně se Evropská rada dohodla na tom, že země EU sníží do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 procent oproti roku 1990, nebo o 30 procent, pokud se ke stejnému kroku zavážou i jiné průmyslově vyspělé státy.
 • 26. března 2007 - Evropská komise rozhodla o přídělu povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR na období 2008 - 2012. Vláda bude smět podnikům ročně rozdat povolenky na 86,8 milionu tun oxidu uhličitého, přičemž požadovala 102 milionů.
 • 25. května 2007 - Polsko a Česká republika oznámily, že zažalují Evropskou komise kvůli nízkému přídělu povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 5. června 2007 - Česká vláda zažalovala Evropskou komise za podle ní nízký příděl povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 7. června 2007 - Státy skupiny G8 se na summitu v německém Rostocku dohodly do roku 2005 "podstatně" snížit emise skleníkových plynů, význam slova "podstatně" však neupřesnily. Týž den Maďarsko oznámilo, že , že zažaluje Evropskou komisi za příliš nízký příděl povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 7. července 2007 - Statisíce návštěvníků na celém světě shlédli sérii koncertů Live Earth, která měla upozornit na problematiku klimatických změn. Některé ekologické organizace a média kritizovala účinkující, že sami svojí materiální spotřebou produkují značné množství skleníkových plynů.
 • 31. července 2007 - Lotyšsko oznámilo, že zažaluje Evropskou komisi za příliš nízký příděl povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 12. července 2007 - Estonsko oznámilo, že zažaluj Evropskou komisi za příliš nízký příděl povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 16. srpna 2007 - Litva se rozhodla zažalovat Evropskou komisi za příliš nízký příděl povolenek na emise skleníkových plynů.
 • 27.-31. srpna 2007 - Ve Vídni proběhlo jednání pracovní skupiny pro další závazky smluvních stran Kjótského protokolu. Cílem jednání bylo připravit podklady pro stanovení závazků na snížení emisí skleníkových plynů po vypršení platnosti Kjótského protokolu.
 • 9. - 11. září 2007 - V Berlíně proběhla konference 20 zemí, které jsou velkými spotřebiteli energie. Konference, konaná v rámci tzv. Gleneagleského dialogu (iniciovaného na jednání skupiny G8 v irském Gleneagles v roce 2005), se zaměřila na otázky šíření technologií přátelských ke klimatu, investic do ochrany klimatu a na politický rámec, který je k tomu potřeba. Kromě států skupiny G8 jsou účastníky dialogu Čína, Indie, Jižní Afrika, Brazílie, Mexiko, Austrálie, Indonésie, Nigérie, Polsko, Španělsko, Jižní Korea a Evropská komise.
 • 25. září 2007 - Na neformální konferenci OSN o klimatických změnách se sešly představitelé více než 140 zemí světa. Český prezident Václav Klaus ve svém projevu zpochybnil existenci rizika globálních změn klimatu a vyzval ke vzniku paralelního mezivládního panelu o klimatických změnách.
 • 27.-28. září 2007 - Ve Washingtonu se na pozvání americké ministryně zahraničí sešly představitelé 15 zemí, které dohromady vypouštějí asi 80 procent světových emisí skleníkových plynů.
 • 3. října 2007 - Česká vláda rozdělila mezi jednotlivé podniky povolenky na emise skleníkových plynů na období 2008 - 2012 v rámci EU ETS.
 • 12. října 2007 - Nobelova cena míru za rok 2007 byla udělena Mezivládnímu panelu OSN pro klimatické změny (IPCC) a Alu Goreovi, bývalému americkému prezidentovi za vytváření a rozšiřování hlubších znalostí o klimatických změnách způsobených lidstvem a položení základů pro opatření, která jsou potřeba k maření těchto změn.
 • 15. října 2007 - Na druhém zasedání sdružení Asijsko-tichomořského partnerství pro čistý rozvoj a klima v Novém Dillí (Indie) se členem sdružení stala Kanada.
 • 29. října 2007 - 15 států z včetně jednotlivých států USA podepsalo v Lisabonu vznik Mezinárodního akčního partnerství pro emise (International Carbon Action Partnership, ICAP). Sdružuje státy, které aktivně prosazují obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • 9. listopadu 2007 - Evropský soudní dvůr zamítl žalobu Polska na Evropskou komisi ohledně množství přidělených povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Polsko nebylo spokojeno se snížením množství požadovaných povolenek a tvrdilo, že je tím ohrožena jeho ekonomika.
 • 12. - 17. listopad 2007 - Ve španělské Valencie proběhlo zasedání IPCC, na jehož závěr byla zveřejněna čtvrtá hodnotící zpráva, podle níž je existence klimatických změn nezpochybnitelná.
 • 3. prosince 2007 - Konference zemí G8 v Bonnu o zahraniční politice a klimatických změnách.
 • 7. prosince 2007 - Evropská komise rozhodla o dodatečném zvýšení množství povolenek na emise oxidu uhličitého pro Slovensko. Ročně tak smí slovenská vláda vydat asi o 1,7 milionu povolenek více, což odpovídá stejnému počtu tun CO2.

Zdroje


Kdo je kdo, co je co

Pošli e-mailem Zobrazení zprávy pro tisk

Zalinkuj zprávu v: Sdílej na Facebooku Linkuj si ! pošli na vybrali.sme.sk Jagg.cz MediaBlog.cz delicio.icio.us
Související zprávy ke klimatickým změnám
Související články odjinud ke klimatickým změnám
Související tiskové zprávy ke klimatickým změnám
Související odkazy ke klimatickým změnám
United Nations Framework Convention on Climate Changes (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu)
Oficiální server UNFCCC. Texty Úmluvy, Kjótského protokolu, informace o jednáních stran Úmluvy a o mechanismu klimatických změn.
Vesmír - klimatologie
Články z časopisu Vesmír o klimatologii.
Kampaň Evropské komise "I ty ovládáš změny klimatu"
Spotřebitelská kampaň Evropské komise, zaměřená na možnosti, jakými každý občan může omezit svůj negativní vliv na klima. Obsahuje informace o změnách klimatu, i praktické rady pro každodenní život.
Národní registr emisních povolenek
Stránky českého Národního registru emisních povolenek na emise skleníkových plynů, určeného pro evidenci povolenek vydaných v rámci systému obchodování s emisemi mezi státy Evropské unie. Registr spravuje na základě zákona o obchodování s povolenkami Operátor trhu s elektřinou.
ČHMÚ: Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu
Popis národního inventarizačního systému skleníkových plynů a další informace o problematice změny klimatu.
Climate Action: Energy for Changing World (Akce na ochranu klimatu: Energie pro měnící se svět)
Tzv. energetický a klimatický balíček, navržený Evropskou komisí na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a boje proti klimatickým změnám.
Ekolist.cz nenese zodpovědnost za obsah výše uvedených stránek
Online diskuse

Redakce Ekolistu.cz vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení pravidel si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek.

Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.