18.1.2022 - Biopásy pomáhají ptákům a savcům přečkat zimu
PRAHA (Akademie věd ČR) - Biologická rozmanitost zemědělské půdy v posledních desetiletích prudce klesá. Přestože byla navržena různá ochranná opatření, u mnohých nebyl dosud vyhodnocen skutečný přínos pro biodiverzitu. Experti z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické dokázali v nové studii přínos jednoho z opatření – krmných biopásů. Výsledky jasně prokázaly, že druhová bohatost i početnost polních ptáků či zajíců byly výrazně vyšší v biopásech než v okolní zemědělské krajině, a proto mohou sloužit jako efektivní prvek pro celou řadu ubývajících druhů.

18.1.2022 - Úspěšný projekt ČRA na záchranu mongolských lesů má za sebou poslední misi českých expertů
Praha (Česká rozvojová agentura) - Koncem loňského roku byl v České televizi k vidění dokument o rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku. Snímek podrobně přiblížil práci českých lesnických expertů, jejichž cílem bylo mimo jiné naučit mongolské učitele lesnictví a jejich studenty sběru terénních dat. Šlo o poslední projekt v rámci programu Vysílání expertů podpořený Českou rozvojovou agenturou, který se zaměřil na výzvy, jimiž se v oblasti lesnictví snaží Mongolsko čelit klimatické změně.

17.1.2022 - Odstartovala soutěž Cena za krajinu
BRNO (Jihomoravský kraj) - Jihomoravský kraj dnes spustil 1. ročník klání Cena za krajinu 2021.

17.1.2022 - 3 důvody, proč stávající znění dohody o Turówu českou vodu neochrání
LIBEREC (Společně pro vodu) - Nově jmenovaná ministryně životního prostředí Anna Hubáčková na tiskové konferenci ve čtvrtek 13. ledna 2022 oznámila, že považuje stávající znění česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu ohledně dolu Turów za dostatečné. A to i přesto, že místní obyvatelé, experti i řada nevládních organizací dlouhodobě upozorňují, že stávající obsah dohody není schopný ochránit českou vodu před odtokem k dolu.

17.1.2022 - Dopis senátora Petra Orla ministrovi zemědělství: Výstavba přehrady Skalička ohrožuje ekosystém Bečvy!
HRANICE NA MORAVĚ (Strana zelených) - Vláda ve svém programovém prohlášení stanovila, že Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

17.1.2022 - Vláda v oblasti dopravy vůbec nereaguje na změny, které nás nevyhnutelně čekají
PRAHA (ČSSD) - K dalšímu rozvoji našeho hospodářství je potřeba dostavba potřebné dopravní sítě a rozvoj moderní infrastruktury, což by měla zcela jistě být priorita nové vlády. Sociální demokracie vítá závazky vlády v oblasti dopravy.

17.1.2022 - Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila klíčovou strategii, která má za cíl výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Strategie cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Principy oběhového hospodářství chce metropole zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, v oblasti zemědělství a potravin.

16.1.2022 - ČSSD považuje za jednu z klíčových priorit ochranu životního prostředí. Jak to vidí nová vláda?
PRAHA (ČSSD) - Oceňujeme, že vláda chce pokračovat v tlaku na ochranu a zadržování vody. Vláda naopak zcela rezignovala na obnovu lesů. Potřebujeme odolné lesy. To musí být naprostou prioritou.

15.1.2022 - ČSSD se zaměřila na vládní programové prohlášení z pohledu zemědělství
PRAHA (ČSSD) - Vládní programové prohlášení i v oblasti zemědělství trpí svojí základní charakteristickou vadou, která prostopuje celým dokumentem. Tou je především široké ideologické „rozpětí“ jednotlivých opatření definovaných tak, aby uspokojila od konzervativní ODS po liberální Piráty.

13.1.2022 - Ministryně Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów
LIBEREC (MŽP ČR) - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów. Návštěvu začala v osadě Uhelná, která je těžbou v hnědouhelném dole nejvíce postižena, setkala se starosty dotčených obcí, se zástupci Libereckého kraje a neziskovými organizacemi. Ministryně se starosty probrala dosavadní průběh vyjednávání s polskou stranou a také reálné potřeby a požadavky místních.

13.1.2022 - Reakce předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka na vyjádření vedení Agrární komory k rozhodnutí koaliční rady ohledně Strategického plánu
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Jde o další z mnoha manipulativních vyjádření od zlobovaných agrárních bossů, kteří si myslí, že mají patent na to, jak má české zemědělství vypadat, a kdo do něj může mluvit. AK má najednou dojemnou péči o rodinné farmy, přitom se o ně nikdy nezajímala. Když jsou rodinné farmy tak cenné, proč pro ně tato organizace dosud nic dobrého neudělala, proč z ničeho nic ten strach? Vždyť zřetelným důkazem je právě vznik ASZ ČR, která rodinné farmy sdružuje. Většinu jejich argumentů považuji za nechutné lži a strašení veřejnosti o konci produkce.

12.1.2022 - Strategický plán SZP správně podporuje ekologické zemědělství, to samé však potřebují i ekoschémata nebo obnova mezí a mokřadů
PRAHA (Hnutí DUHA) - 11. ledna 2022 rozhodla koaliční rada o některých důležitých prvcích Strategického plánu Společné zemědělské politiky. [1]

12.1.2022 - Vláda diktuje podmínky pro zemědělce a ignoruje je. Hrozí další protesty
PRAHA (Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR) - Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními zástupci většiny českých zemědělských podniků všech velikostí a různého výrobního zaměření. Ignoruje tak téměř čtyři tisíce demonstrantů, kteří se sešli před sídlem Úřadu vlády České republiky ve Strakově akademii. Hrozí další protesty zemědělců napříč republikou, pokud vláda nezmění svůj přístup.

12.1.2022 - BASF navazuje partnerství s lídry obnovitelné energetiky
Praha (BASF spol. s.r.o.) - Ve spolupráci se společnostmi ENGIE, Vattenfall, Ørsted a RWE přechází BASF na obnovitelné zdroje elektrické energie. Tyto kroky BASF napomohou k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

12.1.2022 - Veřejná doprava reaguje na aktuální epidemickou situaci
(Královéhradecký kraj) - Královéhradecký kraj se připravuje na možnost, kdy by kvůli vysoké nemocnosti řidičů autobusů a vlakových čet bylo ohroženo zajištění všech objednávaných spojů. Přijme taková opatření, aby dopad na cestující veřejnost v souvislosti s epidemií covid-19 byl co nejmenší.

12.1.2022 - Plníme sliby. Větší podpora malých a středních farmářů je dobrá zpráva pro venkov
PRAHA (ODS) - Ministerstvo zemědělství na základě jednání koaliční rady rozhodlo o úpravě návrhu Strategického plánu pro zemědělskou politiku a o větší podpoře malých a středních zemědělců.

12.1.2022 - Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar
PRAHA (MZe ČR) - Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat investičních dotací, maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Shodla se na tom včera večer koaliční rada.

12.1.2022 - Odborníci i laici se mohou těšit z dvou podrobných studií o podyjských houbách a rostlinách
ZNOJMO (Správa NP Podyjí) - Dvě nové knihy věnované floře a houbám vydala v loňském roce Správa Národního parku Podyjí . První mapuje podyjské houby a je určená převážně laikům. Podrobný katalog Rozšíření cévnatých rostlin národní parku Podyjí a Thayatal zase ocení spíše odborníci.

12.1.2022 - Lesy ČR loni vybudovaly a obnovily 150 vodních nádrží, tůní a mokřadů
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Celkem 150 rybníků, nádrží, tůní a mokřadů loni opravily, obnovily nebo vybudovaly a dalších sto projekčně připravily v programu Vracíme vodu lesu Lesy České republiky. Do staveb, které zpomalí odtok vody z krajiny a zmírní sucho, podnik investoval 180 milionů korun.

11.1.2022 - Správa parku loni vykoupila 16 ha pozemků. Nejvíce na vřesovišti
ZNOJMO (Správa NP Podyjí) - Správa Národního parku Podyjí v roce 2021 pokračovala v nákupech pozemků do vlastnictví státu. Umožní to lepší ochranu přírody a krajiny na jejich ploše. Celkem Správa parku vykoupila za posledních dvanáct měsíců 16,27 hektarů půdy. Většinu v lokalitě Havranického vřesoviště. Za pozemky zaplatila téměř pět milionů korun.

11.1.2022 - Pětikoalice prosadila ve Sněmovně pomoc lidem zasaženým energetickou krizí. Bojuje i za korespondenční volbu a zrychlení a usnadnění stavebního řízení
PRAHA (Česká pirátská strana) - Na společné tiskové konferenci poslanců vládních stran dnes vystoupil předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Před začátkem schůze Poslanecké sněmovny se vyjádřil k úpravám stavebního zákona a také k opatřením na podporu lidí zasažených zvýšením cen energií. Projednávat by se dnes mohl rovněž senátní návrh, podle kterého by poslance a prezidenta mohli Češi žijící v zahraničí volit korespondenční formou. Tento záměr je nejen součástí programového prohlášení vlády, ale i dlouhodobou prioritou Pirátů, kteří korespondenční volbu několikrát navrhovali v minulém volebním období.

11.1.2022 - Vlček: Lidem zasaženým energetickou krizí je potřeba pomoci efektivně a cíleně co nejdříve
PRAHA (STAN) - Poslanecká sněmovna dnes projednává vládní návrh zákona ve stavu legislativní nouze o státní sociální podpoře. Novela zákona umožní zvýšení příspěvku na bydlení, na který by současně mělo dosáhnout více lidí. Stát tak bude moci adresně pomoci domácnostem, které se dostávají do finančních problémů v souvislosti s trvající energetickou krizí. Pro hnutí STAN je schválení tohoto návrhu jednou z priorit.

11.1.2022 - Tři samice praturů dnes odjely z Milovic do rezervace v Nýřanech na Plzeňsku
Praha (Česká krajina) -

11.1.2022 - Vědci pomáhají s výzkumem rostlin, kterým nevadí extrémní sucho ani slaná půda
PRAHA (Akademie věd ČR) - Domestikace některých divoce rostoucích rostlin, šlechtění kvalitnějších odrůd palmy datlové nebo pěstování rýže, kterou by bylo možné zavlažovat slanou vodou. Čeští rostlinní genetici z Ústavu experimentální botaniky AV ČR spolupracují s vědci ze Saúdské Arábie na výzkumu, jehož cílem je adaptovat plodiny na nepříznivé podmínky vyvolané změnou klimatu.

11.1.2022 - Hrstka agrokoncernů si chce zprivatizovat zemědělský rozpočet
PRAHA (ODS) - Komentář Veroniky Vrecionové a Petra Bendla k demonstraci velkých agrokoncernů proti úpravám národního Strategického plánu.

10.1.2022 - Severočeské vlky pomohou mapovat nováčci Vlčích hlídek. Hnutí DUHA pro ně pořádá seminář
LIBEREC/DĚČÍN (Hnutí DUHA) - Vlčí smečku v Lužických horách a další teritoria vlků na severu Čech pomohou mapovat noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Po úvodním semináři, který pro ně organizuje Hnutí DUHA v první půlce února v Rynolticích, se budou moci zapojit do dobrovolnického programu monitoringu a ochrany velkých šelem. Školení pro nové mapovatele bude celovíkendové od pátku 11. do neděle 13. února. Akce je určená především zájemcům o Vlčí hlídky na severu Čech, přihlásit se ale mohou v případě dostatečné kapacity i lidé, kteří se plánují zapojit v jiných oblastech České republiky.

10.1.2022 - Ministryně Hubáčková v Brně zahájila stavbu protipovodňových opatření. 700 milionů na ně půjde z Národního plánu obnovy
BRNO (MŽP ČR) - Dnes byla zahájena dlouho očekáváná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření řeky Svratky. Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Předpokládaný termín dokončení protipovodňových opatření je plánován na říjen příštího roku.

10.1.2022 - Správa železnic v loňském roce zrenovovala více než 70 nádražních budov
PRAHA (MD ČR) - Moderní odbavovací prostory pro cestující, bezbariérové přístupy a nové technické zázemí. Nejen těmito benefity se nově mohou pyšnit další nádražní budovy po celé republice. Správa železnic v roce 2021 kompletně zrekonstruovala 73 takových objektů. Finanční náklady, které byly do stavebních a údržbových akcí vynaloženy, přesáhnou částku dvě miliardy korun.

10.1.2022 - Slováci uprednostňujú slnečné kolektory ako zdroj teplej vody
Žiar nad Hronom (Thermosolar) - Slnečné kolektory (na prípravu teplej vody) by ako zdroj tepla preferovala viac ako tretina (34,8 %) Slovákov pri prípadnej najbližšej výmene kotla. Nasledoval kondenzačný kotol na zemný plyn (29,5 %) a tepelné čerpadlo (17,7 %). Uviedli to pri prieskume agentúry AKO medzi slovenskými domácnosťami realizovanom v októbri 2021.

10.1.2022 - Názor ČSSD na vládou prezentované plány z oblasti průmyslu a obchodu
PRAHA (ČSSD) - Vládou plánované kroky v oblasti průmyslu jsou přijatelné, většina je však formulovaných velmi obecně až neurčitě. Jsme připraveni vést konstruktivní veřejnou debatu, zejména ohledně trendů, které přinesou strukturální změny v českém hospodářství. Rádi podpoříme modernizaci české ekonomiky, je ale nejvyšší čas, aby vláda přešla od obecných prohlášení k definici konkrétních kroků.

8.1.2022 - Renomovaná ročenka ocenila PPP projekt dálnice D4 jako nejlepší v Evropě
PRAHA (MD ČR) - Projekt výstavby a provozu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se má stát prvním úspěšným dálničním PPP projektem (tzv. Public Private Partnership) v České republice, na kterém se podílí jak veřejný, tak soukromý sektor. První úspěch zaznamenal tento projekt již nyní - získal prestižní ocenění za nejlepší evropský PPP projekt roku 2021. Mezinárodní ocenění bylo vyhlášeno na konci roku v renomované ročence Project Finance International (PFI), která již 25 let celosvětově monitoruje nejvýznamnější transakce v oblasti projektového financování dopravních staveb, infrastruktury a energetiky.

7.1.2022 - Celostátní konference schválila návrh programu letošního sjezdu. Lidovci řešili budoucí směřování strany a vládní témata
PRAHA (KDU-ČSL) - Poprvé v novém roce se dnes sešel Celostátní výbor a Celostátní konference KDU-ČSL, kde zástupci strany projednali aktuální politickou situaci a dotkli se také programového prohlášení vlády. Na programu byla příprava celostátního sjezdu a podzimní komunální a senátní volby. Strana řešila také zapojení žen, mladých lidovců a seniorů.

7.1.2022 - Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy i přírodně nejcennějších území. Ústřední prioritou bude ochrana klimatu a cesta k uhlíkově neutrální Evropě
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda ČR dnes zveřejnila své programové prohlášení. V oblasti životního prostředí je hlavní prioritou ochrana vody a zlepšování stavu krajiny, stejně jako ochrana klimatu a podpora Zelené dohody pro Evropu, která představuje cestu, jak dosáhnout energetické soběstačnosti a modernizace ekonomiky.

7.1.2022 - Vláda představila programové prohlášení. Obsahuje řadu pirátských priorit jako dostupné bydlení, podporu rodin, boj proti korupci, digitalizaci či ochranu životního prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nový kabinet dnes zveřejnil své programové prohlášení vlády. Koalici Pirátů a Starostů se podařilo do všech oblastí prosadit řadu zásadních návrhů, zejména pak k dostupnému bydlení, digitalizaci, průmyslu, životnímu prostředí a energetice i boji proti korupci. „Nová vláda má před sebou mnoho náročných úkolů. Vrátit lidem důvěru v naší zemi se nepodaří ze dne na den, ale věřím, že cílevědomou, poctivou a konstruktivní prací dosáhneme mnohé. Programové prohlášení je společnou snahou zajistit pro občany prosperitu, bezpečí a udělat z naší země svobodné a dobré místo k životu. O to se budeme každý den zasazovat. Nadále budeme samozřejmě i řešit pirátská témata, která se do programu explicitně nedostala,“ popsal vicepremiér, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

7.1.2022 - Programové prohlášení vlády potvrzuje environmentální sliby. Ekologické organizace je budou hlídat
PRAHA (Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu vyhodnotili body k životnímu prostředí, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky ve zveřejněném Programovém prohlášení vlády ČR a porovnali závazky se sliby, které strany daly voličům před volbami.

7.1.2022 - Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení, chce Česko posunout mezi nejvyspělejší země světa
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který patří do demokratické Evropy a hájí demokratické principy. To je vize budoucnosti České republiky v nadcházejících čtyřech letech, jak ji v pátek 7. ledna 2022 představila vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení. S ním chce ve středu 12. ledna požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení důvěry.

7.1.2022 - Začíná Ptačí hodinka! Celé Česko bude sčítat ptáky na krmítkách
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Dnes začal čtvrtý ročník Ptačí hodinky, programu občanské vědy České společnosti ornitologické (ČSO). V něm budou tisíce lidí v celém Česku od 7. do 9. ledna opět sledovat ptačí krmítka a zapisovat opeřené návštěvníky. Pomocí dlouhodobého projektu ornitologové ve spolupráci s veřejností zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé sledovat své krmítko a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.birdlife.cz.

7.1.2022 - Ivan Bartoš: Prioritou MMR je podpora bydlení a stavební zákon
PRAHA (MMR ČR) - Vláda schválila programové prohlášení vlády, ve kterém si vytyčuje cíle na své volební období. Ministerstvo pro místní rozvoj se zaměří především podporu bydlení, odbourání ekonomických rozdílů mezi regiony, digitalizaci veřejné správy, zrychlení stavebního řízení, smysluplné využití evropských dotací nebo cestovní ruch.

6.1.2022 - Strategický plán MZe není vyvážený, nezohledňuje totiž dostatečně ochranu krajiny
PRAHA (Hnutí DUHA) - Agrární Komora a Zemědělský svaz na tiskové konferenci 5. ledna 2022 uvedly, že návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky z dílny bývalého ministra Tomana “vnímáme jako kompromis mezi požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit každý včetně Agrární komory ČR, jež zastupuje většinu českých pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy.” [1] Hnutí DUHA upozorňuje, že se o žádný kompromis a rovnováhu nejedná. Ekologické organizace dlouhodobě upozorňovaly, že jejich připomínky nebyly ministrem zemědělství zohledňovány a návrh Strategického plánu tak ve skutečnosti nezohledňuje dostatečně zájmy ochrany přírody a krajiny a cíle Zelené dohody pro Evropu. [2]

6.1.2022 - Záchranná stanice ARCHA v minulém roce opět trhala rekordy. Její péčí prošlo celkem 1933 zvířat
LIBEREC (Zoo Liberec) - Liberecká záchranná stanice při Zoo Liberec ARCHA v loňském roce opět překonala svůj rekord v péči o handicapované volně žijící živočichy. Realizovala celkem 539 výjezdů k odchytům a přijala 1933 zvířat, což je ještě o 133 jedinců více než v přecházejícím náročném roce. Zpět do volné přírody se podařilo vypustit více než polovinu z nich.

6.1.2022 - Otevřený dopis přírodovědců z TOP09 premiéru Fialovi
PRAHA - Vážený pane premiére, v environmentální oblasti má vláda nelehký úkol odstranit řadu chyb a nedostatků, které po sobě minulá vláda zanechala a naopak nastartovat progresivní směr, který by navázal na úspěšný vývoj devadesátých let, jenž byl v následujícím období postupně degradován. Konkrétně máme na mysli tyto oblasti, kde vidíme potřebu co nejvíce na ně zaměřit pozornost:

6.1.2022 - ČRA v Kambodži podporuje projekt zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
PRAHA (Česká rozvojová agentura) - Lidé se zdravotním postižením představují v Kambodži jednu z nejvíce marginalizovaných skupin na trhu práce. Obecně platí, že tito lidé v Kambodži častěji žijí v chudobě, přičemž jedním z hlavních důvodů je nerovný přístup ke vzdělání a diskriminační náborové praktiky. Společnost Člověk v tísni zde proto od loňského roku realizuje projekt České rozvojové agentury zaměřený na udržitelný přechod osob se zdravotním postižením směrem k důstojným a vhodným pracovním příležitostem.

6.1.2022 - Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy KRNAP
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP chce již dvanáctým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka nominací za rok 2021 bude 28. února 2022. Ceny za rok 2021 budou uděleny tradičně ve čtvrtek 21. dubna 2022.

6.1.2022 - Otevřený dopis Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR Vládě ČR
PRAHA (Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR) - Vážený pane premiére, dnes společně zasedala představenstva Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky, které jednomyslně přijaly následující závěry:

5.1.2022 - Strategický plán: Asociace apeluje dopisem na všechny koaliční poslance
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Současný návrh Strategického plánu ČR (SP) je v řadě věcí ve významném rozporu s předvolebními sliby i s koaličním programem současné vlády. Považujeme za velmi problematické, že se politikům do návrhu SP doposud nepodařilo prosadit prakticky nic, co by odpovídalo jejich koaličnímu programu, a co by odvrátilo finanční poškození drtivé většiny zemědělských subjektů v ČR. Asociace soukromého zemědělství ČR proto dnes rozeslala všem koaličním poslancům dopis, jehož znění naleznete níže.

5.1.2022 - MŽP se již dva roky snaží vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy
(Děti Země) - Vyšší ochranu odmítá Lanžhot a Lesy ČR

5.1.2022 - Hnědásek podunajský - první nález pro Čechy. Zároveň nový druh pro chráněnou krajinnou oblast Český les
PŘIMDA (AOPK ČR) - Nalezen byl v létě během exkurze pro veřejnost na Domažlicku. To, že se jedná o kriticky ohroženého hnědáska podunajského potvrdila před Štedrým dnem genetická analýza.

4.1.2022 - Letošní Nový rok přináší ochranu zvířat v cirkusech!
Praha (Svoboda zvířat) - Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti některá ustanovení z novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou zákonodárci přijali v listopadu 2020 a která mj. zastavuje zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v ČR. Od Nového roku tak nebude možná drezura nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat, cirkusy také nebudou moci tato zvířata množit a ani jinak nabývat. V minulosti totiž v cirkusech často docházelo k nekontrolovanému množení především kočkovitých šelem.

4.1.2022 - Muttichovy němé značky v novém kabátě
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Loni jsme oslavili 100 let od zrození němých značek. Letos jsme s podporou společnosti ŠKODA AUTO zajistili jejich obnovu. Návštěvníci se tak i nadále budou v horách setkávat s červenými plechovými značkami známými také jako Muttichovy značky nebo „Muttichovky“ podle příjmení jejich tvůrce – Kamila Vladislava Mutticha.

4.1.2022 - Pták roku 2022: zvonek zelený
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Se zvonkem zeleným se můžeme setkat v zemědělské krajině i v zahradách a na krmítkách, a to plošně v celém Česku. Za posledních deset let jsme nicméně přišli o dvě třetiny české populace zvonků. Ohrožuje ho závažná ptačí choroba trichomonóza. Ta je pro savce včetně člověka sice neškodná, pro ptáky je ale smrtící. Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubývajících druhů posledního desetiletí.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 888 | Další
18.1.2022 - Biopásy pomáhají ptákům a savcům přečkat zimu
PRAHA (Akademie věd ČR) - Biologická rozmanitost zemědělské půdy v posledních desetiletích prudce klesá. Přestože byla navržena různá ochranná opatření, u mnohých nebyl dosud vyhodnocen skutečný přínos pro biodiverzitu. Experti z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické dokázali v nové studii přínos jednoho z opatření – krmných biopásů. Výsledky jasně prokázaly, že druhová bohatost i početnost polních ptáků či zajíců byly výrazně vyšší v biopásech než v okolní zemědělské krajině, a proto mohou sloužit jako efektivní prvek pro celou řadu ubývajících druhů.

18.1.2022 - Úspěšný projekt ČRA na záchranu mongolských lesů má za sebou poslední misi českých expertů
Praha (Česká rozvojová agentura) - Koncem loňského roku byl v České televizi k vidění dokument o rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku. Snímek podrobně přiblížil práci českých lesnických expertů, jejichž cílem bylo mimo jiné naučit mongolské učitele lesnictví a jejich studenty sběru terénních dat. Šlo o poslední projekt v rámci programu Vysílání expertů podpořený Českou rozvojovou agenturou, který se zaměřil na výzvy, jimiž se v oblasti lesnictví snaží Mongolsko čelit klimatické změně.

17.1.2022 - Odstartovala soutěž Cena za krajinu
BRNO (Jihomoravský kraj) - Jihomoravský kraj dnes spustil 1. ročník klání Cena za krajinu 2021.

17.1.2022 - 3 důvody, proč stávající znění dohody o Turówu českou vodu neochrání
LIBEREC (Společně pro vodu) - Nově jmenovaná ministryně životního prostředí Anna Hubáčková na tiskové konferenci ve čtvrtek 13. ledna 2022 oznámila, že považuje stávající znění česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu ohledně dolu Turów za dostatečné. A to i přesto, že místní obyvatelé, experti i řada nevládních organizací dlouhodobě upozorňují, že stávající obsah dohody není schopný ochránit českou vodu před odtokem k dolu.

17.1.2022 - Dopis senátora Petra Orla ministrovi zemědělství: Výstavba přehrady Skalička ohrožuje ekosystém Bečvy!
HRANICE NA MORAVĚ (Strana zelených) - Vláda ve svém programovém prohlášení stanovila, že Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

17.1.2022 - Vláda v oblasti dopravy vůbec nereaguje na změny, které nás nevyhnutelně čekají
PRAHA (ČSSD) - K dalšímu rozvoji našeho hospodářství je potřeba dostavba potřebné dopravní sítě a rozvoj moderní infrastruktury, což by měla zcela jistě být priorita nové vlády. Sociální demokracie vítá závazky vlády v oblasti dopravy.

17.1.2022 - Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila klíčovou strategii, která má za cíl výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Strategie cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Principy oběhového hospodářství chce metropole zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, v oblasti zemědělství a potravin.

16.1.2022 - ČSSD považuje za jednu z klíčových priorit ochranu životního prostředí. Jak to vidí nová vláda?
PRAHA (ČSSD) - Oceňujeme, že vláda chce pokračovat v tlaku na ochranu a zadržování vody. Vláda naopak zcela rezignovala na obnovu lesů. Potřebujeme odolné lesy. To musí být naprostou prioritou.

15.1.2022 - ČSSD se zaměřila na vládní programové prohlášení z pohledu zemědělství
PRAHA (ČSSD) - Vládní programové prohlášení i v oblasti zemědělství trpí svojí základní charakteristickou vadou, která prostopuje celým dokumentem. Tou je především široké ideologické „rozpětí“ jednotlivých opatření definovaných tak, aby uspokojila od konzervativní ODS po liberální Piráty.

13.1.2022 - Ministryně Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów
LIBEREC (MŽP ČR) - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková navštívila obce dotčené činností hnědouhelného dolu Turów. Návštěvu začala v osadě Uhelná, která je těžbou v hnědouhelném dole nejvíce postižena, setkala se starosty dotčených obcí, se zástupci Libereckého kraje a neziskovými organizacemi. Ministryně se starosty probrala dosavadní průběh vyjednávání s polskou stranou a také reálné potřeby a požadavky místních.

13.1.2022 - Reakce předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka na vyjádření vedení Agrární komory k rozhodnutí koaliční rady ohledně Strategického plánu
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Jde o další z mnoha manipulativních vyjádření od zlobovaných agrárních bossů, kteří si myslí, že mají patent na to, jak má české zemědělství vypadat, a kdo do něj může mluvit. AK má najednou dojemnou péči o rodinné farmy, přitom se o ně nikdy nezajímala. Když jsou rodinné farmy tak cenné, proč pro ně tato organizace dosud nic dobrého neudělala, proč z ničeho nic ten strach? Vždyť zřetelným důkazem je právě vznik ASZ ČR, která rodinné farmy sdružuje. Většinu jejich argumentů považuji za nechutné lži a strašení veřejnosti o konci produkce.

12.1.2022 - Strategický plán SZP správně podporuje ekologické zemědělství, to samé však potřebují i ekoschémata nebo obnova mezí a mokřadů
PRAHA (Hnutí DUHA) - 11. ledna 2022 rozhodla koaliční rada o některých důležitých prvcích Strategického plánu Společné zemědělské politiky. [1]

12.1.2022 - Vláda diktuje podmínky pro zemědělce a ignoruje je. Hrozí další protesty
PRAHA (Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR) - Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními zástupci většiny českých zemědělských podniků všech velikostí a různého výrobního zaměření. Ignoruje tak téměř čtyři tisíce demonstrantů, kteří se sešli před sídlem Úřadu vlády České republiky ve Strakově akademii. Hrozí další protesty zemědělců napříč republikou, pokud vláda nezmění svůj přístup.

12.1.2022 - BASF navazuje partnerství s lídry obnovitelné energetiky
Praha (BASF spol. s.r.o.) - Ve spolupráci se společnostmi ENGIE, Vattenfall, Ørsted a RWE přechází BASF na obnovitelné zdroje elektrické energie. Tyto kroky BASF napomohou k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

12.1.2022 - Veřejná doprava reaguje na aktuální epidemickou situaci
(Královéhradecký kraj) - Královéhradecký kraj se připravuje na možnost, kdy by kvůli vysoké nemocnosti řidičů autobusů a vlakových čet bylo ohroženo zajištění všech objednávaných spojů. Přijme taková opatření, aby dopad na cestující veřejnost v souvislosti s epidemií covid-19 byl co nejmenší.

12.1.2022 - Plníme sliby. Větší podpora malých a středních farmářů je dobrá zpráva pro venkov
PRAHA (ODS) - Ministerstvo zemědělství na základě jednání koaliční rady rozhodlo o úpravě návrhu Strategického plánu pro zemědělskou politiku a o větší podpoře malých a středních zemědělců.

12.1.2022 - Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar
PRAHA (MZe ČR) - Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat investičních dotací, maximální limit na jeden projekt bude nově 30 milionů korun. Shodla se na tom včera večer koaliční rada.

12.1.2022 - Odborníci i laici se mohou těšit z dvou podrobných studií o podyjských houbách a rostlinách
ZNOJMO (Správa NP Podyjí) - Dvě nové knihy věnované floře a houbám vydala v loňském roce Správa Národního parku Podyjí . První mapuje podyjské houby a je určená převážně laikům. Podrobný katalog Rozšíření cévnatých rostlin národní parku Podyjí a Thayatal zase ocení spíše odborníci.

12.1.2022 - Lesy ČR loni vybudovaly a obnovily 150 vodních nádrží, tůní a mokřadů
HRADEC KRÁLOVÉ (Lesy ČR) - Celkem 150 rybníků, nádrží, tůní a mokřadů loni opravily, obnovily nebo vybudovaly a dalších sto projekčně připravily v programu Vracíme vodu lesu Lesy České republiky. Do staveb, které zpomalí odtok vody z krajiny a zmírní sucho, podnik investoval 180 milionů korun.

11.1.2022 - Správa parku loni vykoupila 16 ha pozemků. Nejvíce na vřesovišti
ZNOJMO (Správa NP Podyjí) - Správa Národního parku Podyjí v roce 2021 pokračovala v nákupech pozemků do vlastnictví státu. Umožní to lepší ochranu přírody a krajiny na jejich ploše. Celkem Správa parku vykoupila za posledních dvanáct měsíců 16,27 hektarů půdy. Většinu v lokalitě Havranického vřesoviště. Za pozemky zaplatila téměř pět milionů korun.

11.1.2022 - Pětikoalice prosadila ve Sněmovně pomoc lidem zasaženým energetickou krizí. Bojuje i za korespondenční volbu a zrychlení a usnadnění stavebního řízení
PRAHA (Česká pirátská strana) - Na společné tiskové konferenci poslanců vládních stran dnes vystoupil předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Před začátkem schůze Poslanecké sněmovny se vyjádřil k úpravám stavebního zákona a také k opatřením na podporu lidí zasažených zvýšením cen energií. Projednávat by se dnes mohl rovněž senátní návrh, podle kterého by poslance a prezidenta mohli Češi žijící v zahraničí volit korespondenční formou. Tento záměr je nejen součástí programového prohlášení vlády, ale i dlouhodobou prioritou Pirátů, kteří korespondenční volbu několikrát navrhovali v minulém volebním období.

11.1.2022 - Vlček: Lidem zasaženým energetickou krizí je potřeba pomoci efektivně a cíleně co nejdříve
PRAHA (STAN) - Poslanecká sněmovna dnes projednává vládní návrh zákona ve stavu legislativní nouze o státní sociální podpoře. Novela zákona umožní zvýšení příspěvku na bydlení, na který by současně mělo dosáhnout více lidí. Stát tak bude moci adresně pomoci domácnostem, které se dostávají do finančních problémů v souvislosti s trvající energetickou krizí. Pro hnutí STAN je schválení tohoto návrhu jednou z priorit.

11.1.2022 - Tři samice praturů dnes odjely z Milovic do rezervace v Nýřanech na Plzeňsku
Praha (Česká krajina) -

11.1.2022 - Vědci pomáhají s výzkumem rostlin, kterým nevadí extrémní sucho ani slaná půda
PRAHA (Akademie věd ČR) - Domestikace některých divoce rostoucích rostlin, šlechtění kvalitnějších odrůd palmy datlové nebo pěstování rýže, kterou by bylo možné zavlažovat slanou vodou. Čeští rostlinní genetici z Ústavu experimentální botaniky AV ČR spolupracují s vědci ze Saúdské Arábie na výzkumu, jehož cílem je adaptovat plodiny na nepříznivé podmínky vyvolané změnou klimatu.

11.1.2022 - Hrstka agrokoncernů si chce zprivatizovat zemědělský rozpočet
PRAHA (ODS) - Komentář Veroniky Vrecionové a Petra Bendla k demonstraci velkých agrokoncernů proti úpravám národního Strategického plánu.

10.1.2022 - Severočeské vlky pomohou mapovat nováčci Vlčích hlídek. Hnutí DUHA pro ně pořádá seminář
LIBEREC/DĚČÍN (Hnutí DUHA) - Vlčí smečku v Lužických horách a další teritoria vlků na severu Čech pomohou mapovat noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Po úvodním semináři, který pro ně organizuje Hnutí DUHA v první půlce února v Rynolticích, se budou moci zapojit do dobrovolnického programu monitoringu a ochrany velkých šelem. Školení pro nové mapovatele bude celovíkendové od pátku 11. do neděle 13. února. Akce je určená především zájemcům o Vlčí hlídky na severu Čech, přihlásit se ale mohou v případě dostatečné kapacity i lidé, kteří se plánují zapojit v jiných oblastech České republiky.

10.1.2022 - Ministryně Hubáčková v Brně zahájila stavbu protipovodňových opatření. 700 milionů na ně půjde z Národního plánu obnovy
BRNO (MŽP ČR) - Dnes byla zahájena dlouho očekáváná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření řeky Svratky. Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Předpokládaný termín dokončení protipovodňových opatření je plánován na říjen příštího roku.

10.1.2022 - Správa železnic v loňském roce zrenovovala více než 70 nádražních budov
PRAHA (MD ČR) - Moderní odbavovací prostory pro cestující, bezbariérové přístupy a nové technické zázemí. Nejen těmito benefity se nově mohou pyšnit další nádražní budovy po celé republice. Správa železnic v roce 2021 kompletně zrekonstruovala 73 takových objektů. Finanční náklady, které byly do stavebních a údržbových akcí vynaloženy, přesáhnou částku dvě miliardy korun.

10.1.2022 - Slováci uprednostňujú slnečné kolektory ako zdroj teplej vody
Žiar nad Hronom (Thermosolar) - Slnečné kolektory (na prípravu teplej vody) by ako zdroj tepla preferovala viac ako tretina (34,8 %) Slovákov pri prípadnej najbližšej výmene kotla. Nasledoval kondenzačný kotol na zemný plyn (29,5 %) a tepelné čerpadlo (17,7 %). Uviedli to pri prieskume agentúry AKO medzi slovenskými domácnosťami realizovanom v októbri 2021.

10.1.2022 - Názor ČSSD na vládou prezentované plány z oblasti průmyslu a obchodu
PRAHA (ČSSD) - Vládou plánované kroky v oblasti průmyslu jsou přijatelné, většina je však formulovaných velmi obecně až neurčitě. Jsme připraveni vést konstruktivní veřejnou debatu, zejména ohledně trendů, které přinesou strukturální změny v českém hospodářství. Rádi podpoříme modernizaci české ekonomiky, je ale nejvyšší čas, aby vláda přešla od obecných prohlášení k definici konkrétních kroků.

8.1.2022 - Renomovaná ročenka ocenila PPP projekt dálnice D4 jako nejlepší v Evropě
PRAHA (MD ČR) - Projekt výstavby a provozu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se má stát prvním úspěšným dálničním PPP projektem (tzv. Public Private Partnership) v České republice, na kterém se podílí jak veřejný, tak soukromý sektor. První úspěch zaznamenal tento projekt již nyní - získal prestižní ocenění za nejlepší evropský PPP projekt roku 2021. Mezinárodní ocenění bylo vyhlášeno na konci roku v renomované ročence Project Finance International (PFI), která již 25 let celosvětově monitoruje nejvýznamnější transakce v oblasti projektového financování dopravních staveb, infrastruktury a energetiky.

7.1.2022 - Celostátní konference schválila návrh programu letošního sjezdu. Lidovci řešili budoucí směřování strany a vládní témata
PRAHA (KDU-ČSL) - Poprvé v novém roce se dnes sešel Celostátní výbor a Celostátní konference KDU-ČSL, kde zástupci strany projednali aktuální politickou situaci a dotkli se také programového prohlášení vlády. Na programu byla příprava celostátního sjezdu a podzimní komunální a senátní volby. Strana řešila také zapojení žen, mladých lidovců a seniorů.

7.1.2022 - Anna Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy i přírodně nejcennějších území. Ústřední prioritou bude ochrana klimatu a cesta k uhlíkově neutrální Evropě
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda ČR dnes zveřejnila své programové prohlášení. V oblasti životního prostředí je hlavní prioritou ochrana vody a zlepšování stavu krajiny, stejně jako ochrana klimatu a podpora Zelené dohody pro Evropu, která představuje cestu, jak dosáhnout energetické soběstačnosti a modernizace ekonomiky.

7.1.2022 - Vláda představila programové prohlášení. Obsahuje řadu pirátských priorit jako dostupné bydlení, podporu rodin, boj proti korupci, digitalizaci či ochranu životního prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nový kabinet dnes zveřejnil své programové prohlášení vlády. Koalici Pirátů a Starostů se podařilo do všech oblastí prosadit řadu zásadních návrhů, zejména pak k dostupnému bydlení, digitalizaci, průmyslu, životnímu prostředí a energetice i boji proti korupci. „Nová vláda má před sebou mnoho náročných úkolů. Vrátit lidem důvěru v naší zemi se nepodaří ze dne na den, ale věřím, že cílevědomou, poctivou a konstruktivní prací dosáhneme mnohé. Programové prohlášení je společnou snahou zajistit pro občany prosperitu, bezpečí a udělat z naší země svobodné a dobré místo k životu. O to se budeme každý den zasazovat. Nadále budeme samozřejmě i řešit pirátská témata, která se do programu explicitně nedostala,“ popsal vicepremiér, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

7.1.2022 - Programové prohlášení vlády potvrzuje environmentální sliby. Ekologické organizace je budou hlídat
PRAHA (Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu vyhodnotili body k životnímu prostředí, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky ve zveřejněném Programovém prohlášení vlády ČR a porovnali závazky se sliby, které strany daly voličům před volbami.

7.1.2022 - Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení, chce Česko posunout mezi nejvyspělejší země světa
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který patří do demokratické Evropy a hájí demokratické principy. To je vize budoucnosti České republiky v nadcházejících čtyřech letech, jak ji v pátek 7. ledna 2022 představila vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení. S ním chce ve středu 12. ledna požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení důvěry.

7.1.2022 - Začíná Ptačí hodinka! Celé Česko bude sčítat ptáky na krmítkách
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Dnes začal čtvrtý ročník Ptačí hodinky, programu občanské vědy České společnosti ornitologické (ČSO). V něm budou tisíce lidí v celém Česku od 7. do 9. ledna opět sledovat ptačí krmítka a zapisovat opeřené návštěvníky. Pomocí dlouhodobého projektu ornitologové ve spolupráci s veřejností zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé sledovat své krmítko a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.birdlife.cz.

7.1.2022 - Ivan Bartoš: Prioritou MMR je podpora bydlení a stavební zákon
PRAHA (MMR ČR) - Vláda schválila programové prohlášení vlády, ve kterém si vytyčuje cíle na své volební období. Ministerstvo pro místní rozvoj se zaměří především podporu bydlení, odbourání ekonomických rozdílů mezi regiony, digitalizaci veřejné správy, zrychlení stavebního řízení, smysluplné využití evropských dotací nebo cestovní ruch.

6.1.2022 - Strategický plán MZe není vyvážený, nezohledňuje totiž dostatečně ochranu krajiny
PRAHA (Hnutí DUHA) - Agrární Komora a Zemědělský svaz na tiskové konferenci 5. ledna 2022 uvedly, že návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky z dílny bývalého ministra Tomana “vnímáme jako kompromis mezi požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit každý včetně Agrární komory ČR, jež zastupuje většinu českých pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy.” [1] Hnutí DUHA upozorňuje, že se o žádný kompromis a rovnováhu nejedná. Ekologické organizace dlouhodobě upozorňovaly, že jejich připomínky nebyly ministrem zemědělství zohledňovány a návrh Strategického plánu tak ve skutečnosti nezohledňuje dostatečně zájmy ochrany přírody a krajiny a cíle Zelené dohody pro Evropu. [2]

6.1.2022 - Záchranná stanice ARCHA v minulém roce opět trhala rekordy. Její péčí prošlo celkem 1933 zvířat
LIBEREC (Zoo Liberec) - Liberecká záchranná stanice při Zoo Liberec ARCHA v loňském roce opět překonala svůj rekord v péči o handicapované volně žijící živočichy. Realizovala celkem 539 výjezdů k odchytům a přijala 1933 zvířat, což je ještě o 133 jedinců více než v přecházejícím náročném roce. Zpět do volné přírody se podařilo vypustit více než polovinu z nich.

6.1.2022 - Otevřený dopis přírodovědců z TOP09 premiéru Fialovi
PRAHA - Vážený pane premiére, v environmentální oblasti má vláda nelehký úkol odstranit řadu chyb a nedostatků, které po sobě minulá vláda zanechala a naopak nastartovat progresivní směr, který by navázal na úspěšný vývoj devadesátých let, jenž byl v následujícím období postupně degradován. Konkrétně máme na mysli tyto oblasti, kde vidíme potřebu co nejvíce na ně zaměřit pozornost:

6.1.2022 - ČRA v Kambodži podporuje projekt zaměstnatelnosti a vzniku nových důstojných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
PRAHA (Česká rozvojová agentura) - Lidé se zdravotním postižením představují v Kambodži jednu z nejvíce marginalizovaných skupin na trhu práce. Obecně platí, že tito lidé v Kambodži častěji žijí v chudobě, přičemž jedním z hlavních důvodů je nerovný přístup ke vzdělání a diskriminační náborové praktiky. Společnost Člověk v tísni zde proto od loňského roku realizuje projekt České rozvojové agentury zaměřený na udržitelný přechod osob se zdravotním postižením směrem k důstojným a vhodným pracovním příležitostem.

6.1.2022 - Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy KRNAP
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP chce již dvanáctým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka nominací za rok 2021 bude 28. února 2022. Ceny za rok 2021 budou uděleny tradičně ve čtvrtek 21. dubna 2022.

6.1.2022 - Otevřený dopis Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR Vládě ČR
PRAHA (Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR) - Vážený pane premiére, dnes společně zasedala představenstva Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky, které jednomyslně přijaly následující závěry:

5.1.2022 - Strategický plán: Asociace apeluje dopisem na všechny koaliční poslance
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Současný návrh Strategického plánu ČR (SP) je v řadě věcí ve významném rozporu s předvolebními sliby i s koaličním programem současné vlády. Považujeme za velmi problematické, že se politikům do návrhu SP doposud nepodařilo prosadit prakticky nic, co by odpovídalo jejich koaličnímu programu, a co by odvrátilo finanční poškození drtivé většiny zemědělských subjektů v ČR. Asociace soukromého zemědělství ČR proto dnes rozeslala všem koaličním poslancům dopis, jehož znění naleznete níže.

5.1.2022 - MŽP se již dva roky snaží vyhlásit NPR Lanžhotské pralesy
(Děti Země) - Vyšší ochranu odmítá Lanžhot a Lesy ČR

5.1.2022 - Hnědásek podunajský - první nález pro Čechy. Zároveň nový druh pro chráněnou krajinnou oblast Český les
PŘIMDA (AOPK ČR) - Nalezen byl v létě během exkurze pro veřejnost na Domažlicku. To, že se jedná o kriticky ohroženého hnědáska podunajského potvrdila před Štedrým dnem genetická analýza.

4.1.2022 - Letošní Nový rok přináší ochranu zvířat v cirkusech!
Praha (Svoboda zvířat) - Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti některá ustanovení z novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterou zákonodárci přijali v listopadu 2020 a která mj. zastavuje zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v ČR. Od Nového roku tak nebude možná drezura nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat, cirkusy také nebudou moci tato zvířata množit a ani jinak nabývat. V minulosti totiž v cirkusech často docházelo k nekontrolovanému množení především kočkovitých šelem.

4.1.2022 - Muttichovy němé značky v novém kabátě
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Loni jsme oslavili 100 let od zrození němých značek. Letos jsme s podporou společnosti ŠKODA AUTO zajistili jejich obnovu. Návštěvníci se tak i nadále budou v horách setkávat s červenými plechovými značkami známými také jako Muttichovy značky nebo „Muttichovky“ podle příjmení jejich tvůrce – Kamila Vladislava Mutticha.

4.1.2022 - Pták roku 2022: zvonek zelený
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Se zvonkem zeleným se můžeme setkat v zemědělské krajině i v zahradách a na krmítkách, a to plošně v celém Česku. Za posledních deset let jsme nicméně přišli o dvě třetiny české populace zvonků. Ohrožuje ho závažná ptačí choroba trichomonóza. Ta je pro savce včetně člověka sice neškodná, pro ptáky je ale smrtící. Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubývajících druhů posledního desetiletí.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 888 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.