EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Ústecký kraj MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Ústecký kraj
Související zprávy
O nás bez nás - obce se domáhají účasti v řízeních, které se týkají jejich katastru
10. listopadu 2008 17:43
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Martin Bursík: Cítím, že společnost se mění
1. února 2007 12:40
Obce mají mít právo vetovat stavbu úložiště jaderného odpadu, navrhují senátoři
7. ledna 2004 16:36
SZSP navrhuje referendum o přemístění provozů Spolchemie
16. prosince 2002 11:32

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Právo:
Právo: Zelení žádají odpis uhlí za současnými těžebními limity
11. července 2007
Hospodářské noviny:
Hospodářské noviny: Severočeské doly chtějí překročit limity těžby
31. května 2007
Blog Respekt.cz:
Blog Respekt.cz: Jak skončí uhelná čunkiáda starosty Jirkova?
18. května 2007
Právo:
Právo: Nemak chce na severu Čech zřídit technologické centrum
23. února 2007
Právo:
Právo: Větrné elektrárny mají zpoždění
26. ledna 2007
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
Strana zelených:
Úprava horního zákona zlepší situaci v krajích postižených těžbou
9. února 2021 11:35
Strana zelených:
Jana Drápalová: Horní zákon ochrání jen zisky těžařů
20. ledna 2016 15:42
Strana zelených:
Jana Drápalová: Mládek začíná chápat, že prosperita na hokynářských počtech stát nemůže
27. července 2015 19:12
Strana zelených:
Zelení zahájili kampaň za zachování územních limitů těžby uhlí
23. dubna 2015
Strana zelených:
Strká primátor Paparega před územními limity hlavu do písku?
23. března 2015
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ústí nad Labem
Oficiální stránky města.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
ÚSTÍ NAD LABEM

Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Česká strana sociálně demokratická

Ing. arch. Zdeněk Havlík

Koalice politických stran US-DEU a KDU-ČSL
Kandidáti

Koalice SZ a Bloku demokratických stran /BDS/ - ODA, ČSNS, KAN, CZ, N

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže volebního programu:
BEZPEČNOST A DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU
Za velmi důležitou oblast považujeme ochranu před živelními pohromami a průmyslovými haváriemi. Nedávné povodně prokázaly, jak zničující mohou být a jak nebezpečné může být podcenění možnosti průmyslové havárie ve spojitosti s povodněmi.
ODS především zajistí rychlou obnovu města po povodních a pomoc těm, kteří přišli o majetek a dále prosadí:
- zdokonalení spolupráce se Spolchemií a dalšími podniky při přípravě krizových plánů a vytvoření podmínek pro včasnou evakuaci osob i majetku, přičemž důraz musí být kladen na informovanost obyvatel
- nové zhodnocení projektu protipovodňové hráze v Přístavní ulici
- přehodnocení územního plánu tak, aby byla v budoucnu vytvořena zátopová území přirozeného charakteru, která utlumí případnou povodňovou vlnu a území a kde budou definované podmínky pro výstavbu zařízení pro volný čas, apod.
OBRAZ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A KVALITA ŽIVOTA V NĚM
ODS si uvědomuje, že jedním z nejdůležitějších faktorů, podle kterého lidé své město posuzují, je kvalita života v něm a současně jeho obraz navenek. Budeme proto dělat vše pro zkvalitnění života v našem městě, pro zlepšení jeho estetické a architektonické úrovně a pro celkovou změnu jeho obrazu.
- labská nábřeží chceme oživit zlepšením podmínek pro pohyb chodců a cyklistů
V dalších částech města chceme rovněž udělat především kroky, které povedou k jeho celkovému oživení a zkrášlení:
- při všech investičních záměrech budeme jako jeden z nejdůležitějších faktorů posuzovat městotvorný charakter investice a nepovolíme takovou výstavbu, která by pokračovala v odlidšťování města
- předzahrádky podpoříme jako vítaný prvek pro oživení centra i ostatních částí
- parky a sady chceme upravit tak, aby byly atraktivnější pro návštěvu občanů a současně v nich bylo bezpečněji
- dokončíme opravu Větruše a upravíme přilehlou oblast
- režim dětských hřišť upravíme tak, aby byla bezpečná a hygienická - zavedeme zákaz vstupu psů a přísně budeme postihovat majitele, kteří jej nebudou respektovat
- pro psy naopak zřídíme místa pro výběh tak, aby byla dobře dostupná majitelům psů
- majitelům psů poskytneme prostředky pro úklid psích výkalů a ve vyšší míře rovněž nasadíme pro tento úklid speciální techniku. Na druhé straně však budeme neukázněné majitele přísně postihovat
Zvláštní pozornost budeme věnovat životu na sídlištích. Hodláme:
- zvýšit počet parkovacích míst, avšak tak, aby se auta na sídlištích nestala obtíží pro život a překážkou pro čištění a vjezd záchranných služeb
- důsledně dbát na dodržování čistoty na sídlištích a zlepšení stavu dětských hřišť
Dále podpoříme:
- cyklostezky a možnost dalších aktivit pro mladé (dráhy pro kolečkové brusle, skateboardingová U, lezecké stěny)
- rozvoj ZOO dalšími investicemi
- vybudování rekreační zóny v bývalém lomu Chabařovice
PROSPERUJÍCÍ A SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÉ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
- urychleně dokončit Průmyslovou zónu v Předlicích a získat stabilní a konkurenceschopné investory do této oblasti
- různými podpůrnými nástroji nastartovat oživení tradičních průmyslových oblastí, jako je Pražská ulice ap. a vznik nových pracovních míst
- pružně pracovat s územním plánem a regulačními plány tak, aby se staly nástrojem pro slaďování zájmů v jednotlivých částech města a nikoliv překážkou k jeho rozvoji a prosperitě
Veřejnou dopravu považujeme za veřejnou službu obyvatelům Ústí, a proto chceme, aby byla šetrná k životnímu prostředí, finančně dostupná pro každého a aby poskytovala kvalitní spojení především za prací a do školy. Hodláme:
- udržet ceny MHD na přijatelné úrovni a současně posílit nejvytíženější spoje
- podpořit rodiče s malými dětmi tak, že jedna dospělá osoba s dítětem do 3 let bude moci cestovat zdarma
- pokračovat v programu ekologizace dopravy a zavést trolejbusové linky na Střekov, což považujeme za svůj nesplněný úkol, jenž hodláme dokončit co nejdříve
- zpřísnit postup proti neplatičům jízdného, neukázněným pasažérům a vandalům
- zavést linky veřejné dopravy do vyhledávaných turistických oblastí vybavené pro přepravu kol a lyží
- usilovat o to, aby České dráhy přijaly moderní a funkční řešení pro ústecká nádraží, která musí plnit praktickou i reprezentativní funkci brány do města
- podpořit projekty využívající řeky Labe jako dopravní cesty
Individuální automobilovou dopravu považujeme za nevyhnutelnou součást života města a jeho ekonomické prosperity a hodláme pro ni zlepšit podmínky především zvýšením počtu parkovacích míst jak na sídlištích, tak v centru města. Nově budeme i uvažovat o zprůjezdnění některých částí centra. Nechceme však, aby se to negativně projevilo na kvalitě životního prostředí a bezpečnosti občanů, a proto budeme důsledně uplatňovat emisní předpisy (zejména kouřivost u vozidel zásobování) a omezení rychlosti. Bezpečnost křižovatek zvýšíme kruhovými objezdy či světelnou regulací a na kritických místech nebudeme váhat umístit zpomalovací prahy.
Odpadové hospodářství považujeme za důležitou ekonomickou otázku, neboť se významně dotýká kapsy každého z nás - občana i podnikatele. Budeme usilovat o:
- snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu a nalezení spravedlivějšího systému placení
- zefektivnění jeho sběru a snížení nákladů na jeho likvidaci
- velký důraz budeme klást na minimalizaci odpadů a hodláme začít především u městských organizací
BUDOUCNOST ÚSTÍ NAD LABEM JAKO BRÁNY DO EU
V oblasti ochrany životního prostředí již Ústí nad Labem prodělalo velký posun směrem k čistému evropskému městu. Potvrzují to tři prestižní ceny Evropské Unie udělené za zlepšení životního prostředí, které současně představují závazek k pokračování v této cestě. Budeme proto:
- pokračovat ve snižování škodlivin z dopravy a průmyslových podniků cestou územního plánování, posuzování záměrů a povolování staveb, které mohou čistotu ovzduší významně ovlivnit
- podporovat hromadnou dopravu, především v oblasti dostupnosti jízdného a realizací připraveného projektu trolejbusové dopravy na Střekov a další linky k nemocnici na Bukově
- dále pokračovat v programu zavádění plynu do okrajových částí města v údolí Labe (jako například Brná a Vaňov)
- ve větší míře využívat obnovitelných zdrojů energie
- aktualizovat vyhlášky o ochraně ovzduší

Republikáni Miroslava Sládka

Sdružení nezávislých

Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv