EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Pardubický kraj MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Padubický kraj
Související zprávy
Rychlostní silnice R35 – povede přes Český ráj?
23. července 2009 11:30
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Pavla Finfrlová: Spalovnu u Opatovic nad Labem teď nepotřebujeme
10. ledna 2006 13:34
Je Praha městem vhodným pro cyklisty?
22. května 2002 08:32
Schlingova neúčast na schůzce o dálnici D11 vyvolala rozhořčení
18. dubna 2002 16:26

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
MF Dnes:
MF Dnes: Lídři se hádají o dálnici
6. května 2006
Právo:
Právo: Bledule vystřídal chřástal
4. března 2006
Právo:
Právo: Okolo spalovny létají třísky z židlí
9. února 2006
MF Dnes:
MF Dnes: Nad krajem se mají roztočit větrníky
29. prosince 2005
Právo:
Právo: Na čistotu máme certifikát
15. září 2005
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
Koalice pro Pardubice:
Chceme výrazněji mluvit do dění na radnici
10. července 2014 15:06
ČSSD:
Tiskové prohlášení senátora MUDr. Vladimíra Drymla
22. ledna 2010
ČSSD:
Pardubická ČSSD ostře odmítá tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí
13. ledna 2010
ČSSD:
Pardubická ČSSD již nežádá negativní stanovisko, ale zrušení celého procesu EIA
11. ledna 2010
Strana zelených Královéhradecký kraj:
Výstavba papírny „Labe Papir“ v Opatovicích nad Labem
20. února 2006
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Město Pardubice
Oficiální stránky města.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
PARDUBICE

Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Česká strana sociálně demokratická

Komunistická strana Čech a Moravy

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidáti

Vybrané pasáže volebního programu:
Chceme dosáhnout:
Bezpečnou a plynulou dopravu pro řidiče, cyklisty, chodce a uživatele MHD
Ochranu obyvatel města před povodněmi a jejich následky
Obnovu rekreačních zón zejména podél vodních toků

Naděje

Nezávislí

Nezávislí Pardubičtí kandidáti

Občanská demokratická strana
Kandidáti
Volební program (ve formátu PDF)

Vybrané pasáže volebního programu:
Bezpečnost
budeme prosazovat,aby městská policie účinněji dbala na dodržování vyhlášky o zákazu volného pohybu psů a na úklid psích výkalů majiteli psů
Doprava
Hlavními cíli a úkoly v oblasti dopravy v Pardubicích je podle ODS zajištění plynulého a efektivního zařazování akcí do rozpočtu města,a to zejména s ohledem na zlepšení dopravy a parkování ve městě.Vše by mělo být v souladu s dopracovaným koncepčním plánem obnovy silničních komunikací v Pardubicích.Dále je nutné zajistit včasnou projektovou a inženýrskou přípravu akcí v oblasti dopravy ve městě.Veškeré akce v oblasti investic,oprav a údržby komunikací provádět koordinovaně se správci státní silniční sítě, správci inženýrských sítí a koncepčně v souladu se strategickým a územním plánem města.
ODS chce co nejdříve jezdit z Pardubic do Hradce po rychlodráze s napojením na dálnici D11, prosadit jižní obchvat Jesničánky-Pardubičky a severní obchvat Dubina-Labe-Trnová,co nejvíce parkovacích míst, koordinovanou a vyváženou městskou dopravu,zklidnění centra města, splavnění Labe a přístav s logistickým centrem,letiště se smíšeným provozem,železniční dopravu pro velkoobjemové náklady a také stezky pro cyklisty.
• budeme všestranně podporovat pokračování urychlené výstavby dálnice D11 Praha-Hradec Králové a usilovat o souběžné vybudování dálničního přivaděče a rychlostní komunikace R35 z Hradce Králové do Pardubic
• naším zájmem je prosazovat urychlenou realizaci jižního obchvatu Jesničánky-Pardubičky jako přeložky státní silnice II/322 a současně prosazovat realizaci severního obchvatu Dubina-Labe-Trnová jako přeložky státní silnice I/36
•usilujeme o zařazení těchto akcí do státního rozpočtu
•chceme řešit budování zejména severního obchvatu koordinovaně s budováním protipovodňové ochrany města a pro urychlení jejich realizace zajistit včasnou projektovou a inženýrskou přípravu
• jsme pro zefektivnění městského dopravního systému včetně vazby na dopravu v klidu (parkování,garážování),a to zejména u jednosměrných ulic
• budeme usilovat o zřízení pěší zóny na třídě Míru a zklidnění centrální zóny města
• v případě sídlištní zástavby chceme usilovat o případné zokruhování dopravy,zejména na Dubině
• budeme pokračovat koncepčně v rekonstrukcích,opravách a údržbě komunikací včetně chodníků a dbát na co nejkratší dobu jejich trvání
• je nutné pokračovat ve výstavbě cyklistických stezek tak,aby byl vytvořen jejich propojený systém s napojením na sousední města a obce
• parkování ve městě chceme řešit podporou výstavby víceúrovňových podzemních i nadzemních garáží a chceme získávat investory i pro obdobné domy na sídlištích
• v rámci nové výstavby budeme požadovat odpovídající počet parkovacích stání pro vozidla
• zájmem ODS je také bránit změnám účelu stávajících parkovacích míst
• v centrální zóně chceme hledat cesty k zefektivnění parkování pro občany a návštěvníky,
• budeme také hledat možnosti pro budování záchytných parkovišť na okraji města v městské hromadné dopravě je nutné optimalizovat dopravní síť a grafikon jednotlivých linek tak,aby se dosáhlo efektivních uspokojivých služeb pro občany s cílem rovnoměrných intervalů a dostatečného územního pokrytí
• máme zájem hledat optimální poměr trolejbusové a autobusové dopravy,a to zejména s ohledem na efektivitu celkových nákladů a vliv na životní prostředí
• v železniční dopravě budeme hledat cesty k využití železnice pro přepravu velkých objemů materiálů a zboží pardubických firem jako náhradu za kamionovou silniční dopravu,která mimořádně zatěžuje městskou komunikační síť
• chceme podporovat činnost společnosti EBA a.s.v rámci využívání letiště ke smíšenému provozu
• podpoříme stavbu přístavu a výstavbu dopravně logistického centra v jeho blízkosti,mj.vkládáním pozemků do a. s. Přístav
• dále budeme usilovat o splavnění Labe včetně vybudování protipovodňové ochrany města
• budeme rezervovat území pro výše zmíněné záměry v OPSO
Životní prostředí a ekologie
Budeme pečovat o maximální ochranu životního prostředí a dále jej chceme zlepšovat. ODS Pardubice chce co nejlepší podmínky pro kvalitní život v kvalitním životním prostředí díky údržbě a obnově městské zeleně, rekonstrukci parků,minimalizaci ekologických havárií, útulku pro opuštěná zvířata, ekologické výchově a šetrné likvidaci odpadů.
• obnova a údržba městské zeleně musí být prováděna v rámci rozpočtu města i za pomoci účelových dotací
• chceme rekonstruovat a obnovit další parky - Tyršovy sady, Náměstílegií, přírodní lesopark Dubina, nábřeží Labe, Chrudimky a další
• v úzké součinnosti s odbornými orgány chceme minimalizovat nebezpečí ekologických havárií a účinně prosazovat likvidaci starých ekologických zátěží
• podpoříme vybudování moderního a důstojného útulku pro opuštěná zvířata
• chceme podporovat ekologickou výchovu a osvětu u dětí i dospělých
• budeme prosazovat třídění odpadů a podporovat projekty na jejich co nejšetrnější likvidaci

Pravý Blok

Sdružení pro Pardubice

Strana za životní jistoty

Unie svobody - Demokratická unie
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv