EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Liberecký kraj MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Liberecký kraj
Související zprávy
Rychlostní silnice R35 – povede přes Český ráj?
23. července 2009 11:30
O nás bez nás - obce se domáhají účasti v řízeních, které se týkají jejich katastru
10. listopadu 2008 17:43
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Pavla Finfrlová: Spalovnu u Opatovic nad Labem teď nepotřebujeme
10. ledna 2006 13:34
V České Lípě vznikne recyklační centrum
22. listopadu 2002 20:44

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Právo:
Právo: Odpady z ciziny už i u Vltavy v Praze
15. února 2006
MF Dnes:
MF Dnes: Zelené povede do voleb kontroverzní starosta
14. února 2006
Hospodářské noviny:
Hospodářské noviny: Postavil elektrárny, teď míří do sněmovny
16. ledna 2006
Právo:
Právo: Podoba R 35 prochází veřejným projednáváním
19. května 2005
Právo:
Právo: Chybí peníze na ochranu proti povodním
21. července 2004
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
KDU-ČSL:
Nový stavební zákon znamená pro Česko ekonomickou katastrofu, protože ignoruje potřeby velkých českých měst
6. listopadu 2020 09:46
STAN:
Hnutí STAN představilo lídry pro krajské volby. Jsou mezi nimi čtyři budoucí hejtmani, věří Rakušan
9. června 2020 13:24
SMO Krkonoše:
Staráme se o budoucnost regionu. Máme zájem spolupracovat a podílet se na tvorbě zásadních rozvojových dokumentů
21. ledna 2012 13:44
Strana zelených:
Stanovisko Předsednictva Strany zelených k odvolání primátora Jana Korytáře
18. dubna 2011 07:49
Strana zelených:
Jan Korytář - první zelený primátor v ČR!
25. listopadu 2010 18:57
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Město Liberec
Oficiální stránky města.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
LIBEREC

Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Demokratická regionální strana
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
Rozvoj města:
Liberec je šestým největším městem v ČR a centrem Euroregionu Nisa. Budeme spolupracovat na tom,aby Liberec byl významným podnikatelským, vzdělávacím a kulturním centrem celého regionu. Budeme podporovat rozvoj infrastruktury jako prostředku rozvoje podnikání v regionu. Budeme podporovat organizování sportovních akcí celosvětového významu jako dlouhodobé investice do budoucnosti Liberce - sportovního centra regionu.
V oblasti rozvoje podnikání budeme prosazovat:
Rozvoj dalších průmyslových zón (např. Růžodol)
V oblasti bydlení budeme prosazovat:
Zlepšení životního prostředí a podmínek na panelových sídlištích (zeleň, hřiště, parkování)
V oblasti sportu budeme prosazovat:
Další rozšíření sítě cyklostezek
V oblasti cestovního ruchu budeme prosazovat:
Zlepšení a rozšíření informačního a dopravního systému ve městě
Vnímání zoologické zahrady, botanické zahrady a Ještědu jako pilířů rozvoje cestovního ruchu města
Revitalizaci liberecké přehrady a veseckého rybníka
V oblasti životního prostředí budeme prosazovat:
Ekologické vzdělávání dětí a mládeže
Rozšiřování počtu kontejnerů pro třídění recyklovatelného odpadu
Snížení zplodin a úletů popílku z liberecké spalovny a následnou instalaci dioxinových filtrů
Výstavbu vodních prvků ve všech městských čtvrtích a obnovení kašen na Nerudově a Sokolovském nám.
Otevření zatrubněných a zakrytých potoků a říček ve městě a vytvoření oddechových zón v jejich okolí
Zachování ekologických grantů pro široké využití veřejnosti
Zvyšování čistoty města a rozvoj městské zeleně
V oblasti dopravy budeme prosazovat:
Opravy a rekonstrukce komunikací ve městě jako investiční prioritu číslo jedna
Dokončení tramvajové trasy do Horního Hanychova
Rekonstrukci mostu v Kubelíkově ulici jako důležité dopravní spojky mezi Františkovem a Hanychovem
Noční okružní linky MHD v Liberci
Zákazy parkování nákladních aut na sídlištích
Zrušení plánovaného dálničního obchvatu Liberce přes Horní Hanychov, Pilínkov, Mínkovice, Ostašov, Karlinky a Machnín (silnice I/35)
Výstavbu rychlostní komunikace I/14 spojující Liberec s Jabloncem nad Nisou a Krkonošemi

Česká strana sociálně demokratická
Kandidáti

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst

Komunistická strana Čech a Moravy

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
Doprava:
Městská hromadná doprava: Podpoříme městskou hromadnou dopravu jako nejvýznamnější dopravní systém města, a to:
jejím zapojením do integrovaného dopravního systému regionu (Regiotram Nisa)
optimalizací struktury sítě a frekvence spojů (zlepšení návaznosti spojů ap.)
dokončením tramvajové trati do Horního Hanychova a prodloužením do Průmyslové zóny Jih
přípravou na rozšíření tramvaje do Rochlice
využijeme všech možností řídících systémů křižovatek pro zvýšení plynulosti provozu
Městskou dopravu považujeme za významný prvek přispívající k ekologii města. Budeme proto podporovat takovou výši jízdného, aby se nevyplácelo jezdit do centra autem. V této souvislosti budeme prosazovat znovuzavedení možnosti přestupů. Dále budeme usilovat o zkvalitnění dopravních služeb pro nepohyblivé občany a seniory. Budeme podporovat:
rozšíření bezbariérové dopravy
zavedení služby odvozu nepohyblivých občanů
městskou dopravu pro osoby nad 70 let zdarma
Ostatní doprava: Budeme podporovat:
regionální dopravní projekty financované EU (Euroregion)
zvýšení výdajů na zlepšení stavu komunikací
Zvýšíme bezpečnost a plynulost pěších, zejména:
dopravním zklidněním komunikací a realizací obytných ulic a zón se sníženou rychlostí pohybu vozidel
Budeme podporovat budování cyklistických stezek, zvláště podél řeky Nisy s návazností na rekreační území.

Životní prostředí:
Rozvoj města a jeho hospodářský růst je možný jen při respektování principů trvalé udržitelnosti ve všech odvětvích, při zachování svobody volby i pro budoucí generace. Podpoříme zejména: v odpadovém hospodářství: snižování produkce odpadů
změnu systému sběru komunálního odpadu s cílem podpory třídění odpadu
monitorování nelegálních skládek na území města, jejich likvidace a opatření k jejich předcházení
monitorování a technické zabezpečení bývalých skládek odpadů
v ochraně podzemních a povrchových vod:
vyhledávání a sanace starých ekologických zátěží
pokračování programu oživení liberecké přehradní nádrže
. v ochraně přírody a krajiny:
zajištění legislativní ochrany dalších, zvláště chráněných území
revitalizaci regionálních biocenter
minimalizaci zásahů do městské zeleně v souladu se schváleným Generelem zeleně a Územním plánem města
obnovu stávajících a zakládání nových stromořadí
v ochraně ovzduší:
sledování stavu škodlivin v ovzduší ve spolupráci s meteorologickou službou
snižování množství polétavého prachu ve městě (např. zrušení nevyužité parkovací plochy ve Fugnerově ul.)
pravidelnou kontrolu emisí spalovny
Zaměříme se na čistotu veřejných prostranství a pravidelný úklid komunikací i chodníků. Budeme podporovat kvalitní péči o městskou zeleň (pravidelné sekání trávníků) a prosadíme obnovu zeleně v městském intravilánu. V MHD budeme prosazovat ekologické dopravní prostředky (busy na ZP a tramvaje). Budeme podporovat pokračování v projektu Liberec - Zdravé město s cílem zvýšit kvalitu života ve městě.

Občanská demokratická strana
Kandidáti
Volební program

1. Ekonomika a rozvoj města
V budoucnu budeme podporovat takové projekty, které výrazným způsobem pomohou ke zlevnění provozu města a jím řízených organizací – tj. např. projekty vedoucí ke snížení spotřeby energií, které mají svůj význam i z hlediska ekologického.
Jedním z nejvýraznějších úspěchů uplynulého volebního období, za našeho působení v orgánech městské samosprávy, bylo vypracování a schválení územního plánu města Liberce. Na tomto základním rozvojovém dokumentu města budeme stavět a v krátkém čase dopracujeme veškeré potřebné regulační plány v oblastech, které ještě nejsou zpracovány, aby se Liberec mohl dále rozvíjet za jasně stanovených pravidel a podmínek ve všech svých městských částech.
Budeme rovněž pokračovat v rozvojových projektech, které jsme započali v minulém období, tj. v podpoře budování průmyslových zón či bytové výstavbě. Pro nové investory se nám podařilo ve spolupráci s privátní firmou v krátké době kompletně připravit rozlohou největší průmyslovou zónu v ČR v Liberci - Doubí, která již od roku 2003 poskytne nové pracovní příležitosti tisícům lidí z našeho města a regionu. Liberec je pro zahraniční i tuzemské investory atraktivní lokalitou z mnoha hledisek. Abychom byli schopni uspokojit jejich zájem a tím i rozšířit nabídku dalších pracovních příležitostí pro obyvatele města a regionu, je nutné připravit další plochy. Proto se zasadíme o dokončení projektu druhé průmyslové zóny v Růžodole. V oblasti bydlení jsme započali realizovat především projekt „Zahradní město“ ve veseckém údolí, který hodláme postupně dokončit a vytvořit zde novou čtvrť s atraktivním bydlením za předpokladu zachování všech stávajících krajinných prvků a přírodních hodnot. V oblasti občanské vybavenosti jsou našimi velkými rozvojovými projekty především Sportovní areál Ještěd a Městský stadion.
V uplynulých letech jsme se snažili o získání pořadatelství mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách, bohužel bez úspěchu – pořadatelství získala horská střediska se silnějším, především finančním zázemím. Naše snaha však nebyla zbytečná. Výrazným způsobem pomohla k získání podpory nejrůznějších projektů rozvoje sportovišť pro zimní sporty v Liberci, a především napomohla k výborné propagaci města a jeho okolí jako lyžařského střediska budoucnosti s obrovským potenciálem. V příštím období chceme na této pozici stavět a usilovat ve spolupráci s Technickou univerzitou o pořadatelství Zimní univerziády v Liberci. Tento projekt velmi pozitivně ovlivní zviditelnění města Liberce a jeho regionu ve světě, ale především výrazným způsobem pomůže k dalšímu rozvoji infrastruktury města.
V oblasti ekonomiky a rozvoje města bude ODS prosazovat:
- investice do infrastruktury města (dobudování tramvaj. trati, doprava, inženýrské sítě, školy, hřiště, sportoviště, obnova veřejného prostoru)
- aktualizaci územního plánu reagující na konkrétní potřeby města
- podporu vzniku průmyslových zón a tím i vzniku nových pracovních míst
- kandidaturu města Liberec na pořádání Zimní univerziády
2. Veřejná správa města a péče o občany
2.2 Péče o občany
Naše priority jsou:
- realizace projektu regenerace a revitalizace sídlišť – řešení parkování, zeleň na sídlištích, řešení veřejného prostoru, zkvalitnění občanské vybavenosti, zlepšení dopravních spojení, obnova dětských koutků a hřišť, řešení pěších komunikací apod.
- zvýšená péče o čistotu pěších komunikací a travnatých ploch 4. Kultura, sport a cestovní ruch
Naše priority v oblasti kultury:
- rozvoj ZOO a botanické zahrady
Naše priority v oblasti cestovního ruchu:
- vyřešení nového funkčního dopravního i pěšího informačního a orientačního systému
- zpřístupnění řeky Nisy a revitalizace Liberecké přehrady a Kateřinského údolí
5. Doprava a technická infrastruktura
5.1 Doprava
Hospodářský a společenský život města je do velké míry závislý na jeho dopravní obslužnosti. Stav a spolehlivost dopravy jsou závislé na struktuře dopravních vztahů a na stavu a účelnosti dopravních sítí. Kvalitní napojení Liberce na síť evropských dálnic či železnic i spojení s ostatními centry v České republice je jednou ze základních podmínek hospodářského rozvoje města. Jsme si také vědomi toho, že kvalita, technický stav a propustnost komunikací ve městě je důležitým předpokladem života ve něm. ODS bude nadále řešit zkvalitňování dopravní obslužnosti a to především i vzhledem k neustále narůstajícímu provozu. Budeme se snažit maximálně ulevit centru města. Na vjezdech do Liberce, v souladu s novým územním plánem, budeme prosazovat vybudování systému záchytných parkovišť včetně jeho napojení na MHD a dobudování vnitřního komunikačního okruhu. Uvědomujeme si i neustále narůstající problém parkování ve městě, především pak na sídlištích a v okrajových částech města, kde v rámci programu revitalizace sídlišť zaměříme svou pozornost na další možnosti vytvoření parkovacích míst, aby svou kapacitou lépe vyhovovala potřebám obyvatel. Zasadíme se o dobudování tramvajové trati, která obslouží sídliště v Rochlici a Zeleném údolí. Budeme pokračovat ve zdvoukolejnění trati Liberec-Jablonec nad Nisou jako budoucího základu pro dopravní síť projektu REGIOTRAM. Doprava ve městě je tvořena i sítí cyklo a pěších tras, které jsou rovněž naší prioritou jako ekologická alternativa dopravě automobilové. Tyto projekty především z hlediska finanční náročnosti dalekosáhle přesahují možnosti rozpočtu města. ODS podnikne vše pro získání externích zdrojů pro jejich realizaci, kromě státního rozpočtu a jiných zdrojů především ze strukturálních fondů Evropské unie.
Naše priority v oblasti dopravy:
- zlepšování technického stavu, kvality a propustnosti komunikací ve městě
- vybudování nových parkovacích míst ve městě, především na sídlištích a v okrajových částech města
- podpora ekologické dopravy – pěší, cyklo trasy, budování tramvajových tratí
- obnova vozového parku Dopravního podniku
- dobudování vnitřního dopravního okruhu
- podpora projektu ekologické hromadné dopravy REGIOTRAM
- podpora dobudování rychlostní komunikace PRAHA–LIBEREC–HRÁDEK NAD NISOU–DRÁŽĎANY
- příprava a realizace ekologické hromadné dopravy do Bedřichova a Jizerských hor
- řešení parkování a dopravy v oblasti ZOO, Botanické zahrady a Lidových sadů a nově budovaného Sportovního areálu Ještěd
5.2 Energetika
Během uplynulého volebního období se nám podařilo zpracovat územní energetickou koncepci města a nyní budeme prosazovat její důslednou realizaci. Je nutné co nejrychleji dokončit energetické audity budov a zařízení v majetku města, tj. školy, školky, divadla atd. a učinit veškeré kroky k odstranění nedostatků a pokračovat v opravách a modernizaci budov a energetických zařízení. Budeme podporovat modernizaci a rozvoj rozvodů centrálního zdroje tepla na území města tak, aby investicemi do těchto zařízení došlo ke snížení provozních nákladů, k úsporám a tím i ke zlevnění tepla pro koncového uživatele.
Naše priority v oblasti energetiky:
- zavádění územní energetické koncepce do praxe
- podpora modernizace a rozvoje rozvodů CZT
- postupné zavádění ušlechtilých druhů paliv i do okrajových částí města
- aktivní dohled nad hospodařením energetických organizací, kde má město majetkové podíly (Teplárna Liberec, a. s., Termizo, a. s.)
- dokončení energetických auditů v městských objektech a odstranění nedostatků či řešení problémů v nich zjištěných
- podpora zavádění obnovitelných zdrojů energie – ekologické vytápění apod.
5.3 Vodní hospodářství
Vodní hospodářství ve všech svých složkách – stav vodních toků a ploch, zásobování vodou, úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod – významně ovlivňuje úroveň životního prostředí a je významnou součástí v oblasti dalšího rozvoje města.
Naše priority v oblasti vodního hospodářství:
- vyřešení napojení inženýrských sítí v problémových lokalitách města (Horní Hanychov, Horská – Sluneční lázně, Machnín)
- podpora napojení na inženýrské sítě rozvojových lokalit pro bydlení vzešlých z nového územního plánu (Zahradní město Vesec, Staré Pavlovice, Harcov)
- kvalitní odkanalizování nových průmyslových a obchodních lokalit (Průmyslová zóna JIH, Průmyslová zóna Růžodol, OCEN) a zapojení do systému čištění odpadních vod
- ochrana území před následky povodní
- odvedení odpadních vod z celého území města a jejich nezávadná likvidace v čistírně odpadních vod
- revitalizace vodních toků a ploch na území města – zpřístupnění koryta řeky Nisy, revitalizace liberecké přehrady a Kateřinského údolí
6. Životní prostředí, zdraví a zdravý životní styl
6.1 Životní prostředí
ODS nechápe problematiku životního prostředí pouze jako ekologii a ekologickou výchovu, ale jako řešení životního prostředí ve městě jako celku se vším, co k tomu patří.
Vypracujeme komplexní strategii pro obnovu městského veřejného prostoru s cílem zlepšení podmínek pro život ve městě. Pod tím si představujeme obnovu parků, veřejných ploch na sídlištích, ulic, náměstí, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, dětských hřišť, ale i využití vody jako městotvorného prvku.
a) Městská zeleň
V minulém volebním období se nám podařilo výrazným způsobem zlepšit péči o městskou zeleň nejen v městském centru, ale v jeho okrajových částech. V blízké době také do majetku města přejdou další lesy v okolí Liberce. Budeme nadále pokračovat v systematické údržbě městské zeleně a začneme pracovat na rekultivaci větších městských lesoparků (oblast mezi ulicí Masarykova a areálem TUL, liberecká přehrada). Dokázali jsme také získat další lesy v okolí Liberce, které budou v nejbližší době převedeny do městského majetku.
Naše priority:
- obnova městské zeleně a zelených ploch ve městě
- zajištění pravidelné péče o městské plochy s trvalým travním porostem, likvidace plevelů (především křídlatky japonské)
- vytvořit koncepci projektu revitalizace lokality liberecké přehrady na základě potřeb a požadavků obyvatel
- kvalitní péče o městské lesy
- obnova stávajících parků v souladu s územním plánem a jejich vybavení mobiliářem, doplnění o umělecká díla
- obnova zeleně na sídlištích v rámci projektu revitalizace sídlišť
b) Voda
Vodu chápeme především jako městotvorný prvek. Přítomnost vody v nejrůznějších formách ve veřejném prostoru v Liberci často chybí. Při řešení jednotlivých čtvrtí, revitalizaci sídlišť či rekonstrukci městských parků se budeme snažit zapojit i vodní prvky.
Naše priority jsou:
- vyčištění koryta Nisy a zpřístupnění řeky jako městotvorného prvku
- zapojení vodního prvku do rekonstrukce městských parků
- podpora dobudování městské kanalizační sítě
c) Ovzduší
Intenzivním prosazováním ušlechtilých paliv ve všech částech města se nám v uplynulých letech podařilo výrazným způsobem snížit imisní zátěže. Zároveň si uvědomujeme, že neustále rostoucí provoz v automobilové dopravě čistotu ovzduší zatěžuje výrazným způsobem. Proto budeme vytvářet lepší podmínky pro využívání MHD a výměnou vozového parku Dopravního podniku její ekologizaci. K výraznému snížení imisí bude docházet i s rozvojem tramvajových tratí. Zatížení středu města bude do velké míry řešit vnitřní dopravní okruh, který výrazným způsobem odkloní dopravu mimo centrum. Zasadíme se o to, aby všechny imisní limity liberecké spalovny i teplárny byly v souladu s novou legislativou EU.
Naše priority jsou:
- umožnit přechod na ušlechtilé palivo u všech malých zdrojů – plynofikace okrajových částí (Machnín)
- podpora úspor energií – zateplování objektů, regulace otopných soustav
- řešení dopravní situace ve městě
- obnova vozového parku Dopravního podniku a rozvoj tramvajových tratí
- zajištění souladu imisních limitů městské spalovny a teplárny s evropskou legislativou
d) Čistota města
Kvalita života ve městě je mimo jiné i určována čistotou městských prostor. V uplynulém volebním období se nám dařilo udržovat čistotu města na dobré úrovni včetně nadstandardního zimního úklidu. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále se zvláštním zřetelem na zlepšení čistoty na velkých sídlištích.
Naše priority jsou:
- udržení vysoké kvality úklidu města a její zlepšování
- likvidace černých skládek
- systémové řešení veřejného prostoru – rekonstrukce dětských hřišť, zastávek MHD, parků, kašen, městského mobiliáře (lampy, lavičky, odpadkové koše atd.)
e) Veřejný prostor
Do roku 1990 byly městské prostory pouze zónami, kterými občané procházeli a nakupovali. Bývalý režim neměl zájem na tom, aby se zde lidé bavili, setkávali, odpočívali, vyměňovali si informace. Ve spolupráci s odbornými architekty chceme postupně realizovat projekt obnovy městského prostoru, který by citlivě reagoval na charakter městského centra s využitím vodních a světelných prvků, aby se centrum Liberce stalo moderně fungujícím místem pro veřejný život po všech stránkách.
f) Středisko ekologické výchovy
V minulém období jsme se důsledně přihlásili k podpoře a koordinaci ekologické výchovy v regionu města. Součástí městské samosprávy se stal úsek ekologie a lesního hospodářství, jehož činnost je zaměřena na propagaci ekologické výchovy, poskytování informací a metodické pomoci a komunikaci s ostatními ekologickými organizacemi, vytváření a realizaci vlastních ekologicko-výchovných programů pro školy i širokou veřejnost, pořádání odborných seminářů pro studenty a pedagogické pracovníky apod. Jedním z úkolů úseku ekologie je též vedení účelového „Ekofondu" města, jehož založení jsme v roce 2000 iniciovali, a který je určen na podporu ekologických programů a akcí spolků a organizací, které působí v této oblasti. Nyní je pro nás hlavním úkolem zrealizování výstavby Střediska ekologické výchovy ve Vesci, které zatím v Liberci chybí.
7. Bezpečnost
Naše priority v oblasti bezpečnosti:
- dobudování a vylepšování integrovaného bezpečnostního a záchranného systému, který bude účinnou zárukou včasné reakce všech bezpečnostních složek v případě ohrožení občanů, jakož i účinného postupu při nehodách, živelných katastrofách a pohromách
- zavedení a stálá kontrola účinných protipovodňových opatření

Naděje

Nezávislí

Pravý Blok

Republikáni Miroslava Sládka

Strana občanského porozumění

Strana pro otevřenou společnost
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
Investice
• zpracovat program rozvoje města
• stanovit priority a seřadit investice podle jejich důležitosti a možnosti financování
• podmínit zařazení investic do rozpočtu města zpracováním studií proveditelnosti
• uspořádat ankety nebo referenda při sporných investičních akcích
Doprava
• řešit výši jízdného v MHD bohatší nabídkou jízdného i předplatních kuponů
• zavést noční linky MHD
• urychleně dokončit rekonstrukci tramvajové trati do Horního Hanychova
• odstranit kritická místa dopravních střetů vybudováním kruhových objezdů
• rozšířit síť vyhrazených pásů nebo samostatných stezek pro cyklisty na území celého města
Čistota města
• změnit postup úklidu komunikací - ne podle plánu, ale podle potřeby
• podporovat rozšiřování a údržbu městské zeleně
• rozmístit odpadkové koše pro psí exkrementy včetně sáčků z peněz za poplatky ze psů
• více zapojit do kontroly čistoty Městskou policii
Ekologie
• důsledně hájit zájmy občanů při porušování zákonů chránících životní prostředí a zdraví lidí
• podporovat třídění a recyklaci odpadů
• střední a velké zdroje znečišťování prostředí musí zveřejňovat informace o vypouštěných škodlivinách

Strana svobodných severu

Unie pro sport a zdraví

Unie svobody - Demokratická unie

Volba pro město
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Pondělí 25. 10. 2021
Svátek má Beáta


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv