EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Královéhradecký kraj MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Královéhradecký kraj
Související zprávy
Rychlostní silnice R35 – povede přes Český ráj?
23. července 2009 11:30
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Pavla Finfrlová: Spalovnu u Opatovic nad Labem teď nepotřebujeme
10. ledna 2006 13:34
Schlingova neúčast na schůzce o dálnici D11 vyvolala rozhořčení
18. dubna 2002 16:26
Nové noviny: Novopacká linka na nápojové kartóny má opět problém
23. února 2002 13:13

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Krkonošský deník:
Krkonošský deník: Lanovka není jistá
20. června 2007
Právo:
Právo: Okolo spalovny létají třísky z židlí
9. února 2006
Právo:
Právo: Dotažení dálnice D 11 do Hradce je obrovský úkol
2. ledna 2006
Právo:
Právo: Ekologové jásají předčasně
23. června 2005
Právo:
Právo: Stát na opatovickou spalovnu nepřispěje
6. května 2004
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
TOP 09 Královéhradecký kraj:
I díky TOP 09 konečně zmizí autovraky z ulic
7. února 2020
Česká pirátská strana Trutnov:
Vyjednávací úspěch pirátského místostarosty Trutnova Tomáše Eichlera urychlí výstavbu dálnice D11
3. února 2020 10:52
Česká pirátská strana Trutnov:
Z jednaní Rady města: Neschválili jsme pořádání dubnových motocyklových závodů "Drapák Rodeo" na pozemcích města v okolí Petříkovic
15. ledna 2020 15:00
Strana zelených Královéhradecký kraj:
Nahraďme sekání na hlínu loukami
28. května 2019 17:20
Vrchlabí do toho!:
Nová formace pro komunální volby: Vrchlabí do toho!
15. června 2018 13:45
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Hradec Králové
Oficiální stránky města.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
HRADEC KRÁLOVÉ

Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Česká strana národně sociální

Česká strana sociálně demokratická

Komunistická strana Čech a Moravy

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
Hlavní úkoly ve výstavbě:
Napojíme třebešskou radiálu a tř. Edvarda Beneše na silniční okruh, budeme prosazovat co nejkvalitnější dořešení celé lokality.
V souvislosti s napojením města na dálnici D11 budeme usilovat o realizaci přeložky komunikace R35 (Býšť – Rašínova).
Budeme realizovat výstavbu autobusového terminálu.
Kvalita prostředí, doprava a bezpečnost ve městě:
Zvýšíme rozsah oprav a údržby místních komunikací vč. okrajových částí města.
Budeme soustavně věnovat pozornost podmínkám místní i tranzitní dopravy a podmínkám parkování na celém území města. Podpoříme další rozvoj městské hromadné dopravy, zpracujeme generel veřejné dopravy ve městě.
Průběžně budeme aktualizovat povodňový plán města.

Občanská demokratická strana
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
ODS se už čtyři roky spolupodílí na řízení města
Navazujeme na minulost
Přijali jsme nový územní plán, který navazuje na původní fenomenální návrh Josefa Gočára.
Tvoříme současnost
Zlepšilo se životní prostředí ve městě. Hradec Králové je dle oficiálního výzkumu nejlepším místem pro život v republice.
Město má další část pěší zóny a dokončenou základní infrastrukturu. Dokončili jsme také rekonstrukci všech mostů.
Zahájili jsme obnovu a úspěšné rekonstrukce panelových domů. Za tento projekt jsme získali ocenění "Stavba roku".
Hledíme do budoucnosti
Stále odkládané napojení Hradce Králové na evropskou dálniční síť je absolutní prioritou. Zrychlí dopravu a pomůže i dalšímu rozvoji města.
Chceme do Hradce Králové přivést další instituce regionálního, národního i evropského významu včetně nových investorů.
Budeme realizovat velké investiční akce jako jsou křižovatka Mileta, autobusové nádraží, severní rozvojová zóna.

Sdružení RMS, NK

Sdružení SOS, NK - Hradecký demokratický klub

Strana občanského porozumění

Strana za životní jistoty

Strana zelených

Unie svobody - Demokratická unie

Volba pro město
Kandidáti
Volební program - ve formátu MS Word

Vybrané pasáže z volebního programu:
Obyvatelné město
Pro ochranu občanů před následky katastrof a mimořádných událostí budeme pokračovat v budování integrovaného záchranného systému. Podpoříme vybudování územního střediska integrovaného záchranného systému ve vazbě na budování dálnice D11 v Kuklenách. Za významný příspěvek k větší bezpečnosti považujeme ale také fungující veřejné osvětlení a kvalitní péči o vozovky, chodníky a cyklistické stezky.
K dobré obyvatelnosti města patří i dobře fungující centrum města a centra jednotlivých městských čtvrtí. Proto v rámci programu pro zlepšení veřejných prostorů - ulic, náměstí a parků - zvětšíme jednak rozsah pěší zóny ve městě - zejména propojením její trasy od nádraží ČD až po Staré město. Vedle toho budeme usilovat o zlepšování fungování a stavu veřejných prostorů v jednotlivých čtvrtích. Jde nám nejen o samotný vzhled města, ale také o to, aby tato místa skutečně žila dostatkem kulturních, společenských i sportovních akcí v ulicích města. Rozvoj pěší dopravy ve městě bude naší prioritou pro všechny části města. Pěší by se měli ve městě cítit opravdu jako doma a ne jako obtížný konkurent motoristů.
Důraz na zachování a rozvoj kvalitního životního prostředí společně s promyšlenou koncepcí sociální péče a bytové výstavby dávají předpoklad k dalšímu zlepšování celkového zdravotního stavu obyvatel Hradce Králové.
Ekologické město
Naším cílem je, aby se město Hradec Králové rozvíjelo vyváženě ve všech složkách života a aby tento rozvoj byl slučitelný s principy trvale udržitelného života. Připojíme se k Chartě evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému rozvoji - Aaborgská charta. Z tohoto důvodu zpracujeme pro další rozvoj města nový strategický plán, jehož cílem bude komplexní a vyvážený rozvoj města (nejen ekonomický prospěch, jako u strategického plánu stávajícího). Nový strategický plán budeme koordinovat s aktivitami okolních obcí i větších regionů, tak jak je to obvyklé v řadě zemí Evropy. Pro posuzování vlastních pokroků i srovnání s dalšími městy se přihlásíme ke společným "Evropským indikátorům trvale udržitelného rozvoje". V této souvislosti zpřístupníme veškeré městu dostupné informace o stavu životního prostředí na území města a zapojíme město do národní sítě Zdravých měst.
Pro zlepšení kvality ovzduší hodláme nadále podporovat rozvoj městské hromadné dopravy lepší kvalitou jejích služeb zvyšovat podíl osob, které ji preferují před používáním osobních automobilů pro cesty do centra města. Obdobně budeme podporovat rozvoj cyklistické dopravy nejen budováním rekreačních cyklotras, ale i cyklostezek usnadňujících pohyb po městě. Tím chceme zvyšovat podíl "každodenních" cyklistů ve městě. Pro cyklisty by mělo být vybudováno kvalitní zázemí nejen v podobě samotných stezek, ale například i dostatečného množství stojanů pro parkování, úschoven či půjčoven kol a dalšího potřebného servisu.
Budeme podporovat kvalitní péči o městské lesy tak, aby se zvyšoval jejich význam pro příměstskou rekreaci a příjemné procházky a projížďky na kolech. Zbývá ovšem ještě povinnost obnovit a zkrášlit další městské parky a typická hradecká stromořadí. V této souvislosti se zaměříme zejména na nejdůležitější hradecký park - Šimkovy sady. Je nezbytné zastavit jejich chátrání a navrátit jim nejen dobrý vzhled, ale zejména zázemí pro kvalitní rekreační funkci pro obyvatele města. Ani další plochy zeleně nezůstanou nepovšimnuty. Tylovo nábřeží u areálu škol či Orlické nábřeží naproti letnímu kinu a další plochy zeleně ve městě budeme postupně upravovat tak, aby sloužily co nejlépe obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Pokusíme se vyřešit i majetkoprávní vztahy k pozemkům v lokalitě plánovaného lesoparku na Moravském Předměstí tak, aby tento projekt mohl být realizován. Důležitá bude ovšem také "drobná každodenní ekologie", která závisí nejen na radnici, ale také na zodpovědnosti občanů města. Snižování množství komunálního odpadu a jeho separovaný sběr, péči o městskou zeleň včetně květinové výzdoby hlavních městských prostorů považujeme za samozřejmost.
Fungující město
Hradec Králové musí být připraven na další rozvoj při zachování svých dosavadních historických kvalit. Mezi ně počítá VPM především kultivovanou architekturu podřízenou promyšlené urbanistické koncepci podložené propracovaným územním plánem. Budeme dbát o provázání rozvoje města s jeho zázemím. Existenci bicentrické sídelní aglomerace s Pardubicemi chápeme jako příležitost pro rozvoj našeho města i celého regionu. Budeme proto usilovat o koordinovaný rozvoj obou měst i jádrového území mezi oběma městy. Územně plánovacími dokumenty i dalšími kroky budeme sledovat především:
· rozvíjení ověřených urbanistických hodnot výstavby města (radiálně - okružní systém)
· ochranu říčních niv a posílení oblasti městských parků, budeme zásadně proti myšlence splavňování řeky Labe pro jiná než malá rekreační plavidla, a budeme tak bránit poškození jedinečného přírodního a rekreačního systému podél jeho toku
· komplexní regeneraci Kuklen
· výstavbu dálnice D 11. v "odsunuté poloze" mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami a následné řešení dopravního systému města a na ni navazující vybudování rychlostní komunikace R35 řešící severojižní průjezd městem
· další rozvoj základního komunikačního systému města - vybudování tzv. jižní spojky propojující oblast Kuklen mimo městské centrum s oblastí Březhradu
· rozvoj městských čtvrtí (Temešvár, Plachta) s převahou obytné zástavby
· rozšiřování pěší zóny, které vytvoří živý a atraktivní střed města
· koncepční řešení dopravy v klidu (parkování) pro centrální oblast i na sídlištích od podpory výstavby parkovacích objektů v centru města (lokalita Aldis, Katschnerka), přes řešení dostatečného množství parkovacích příležitostí v obytných čtvrtích (zejména na sídlištích) až po budování systému záchytných parkovišť na okraji města ve vazbě na MHD (park and ride system)
· pokračování výstavby pěších a cyklistických stezek vč. řešení lávek přes řehy (lávka u Aldisu, napojení areálu VŠ u Zimního stadionu ...)
· vytváření integrovaného systému městské a příměstské hromadné dopravy vč. vybudování terminálu hromadné dopravy v prostoru před Hlavním nádražím
· Letiště - jeho napojení, severní tangenta???
Mezi významné a potřebné investiční akce pro Hradec Králové řadíme:
infrastrukturní sítě v okrajových částech města:
I. Vodovod a kanalizaci pro:
- Plačice
- Březhrad (příprava a vytvoření podmínek v souvislosti se zónou)
- Nový Hradec - Partyzánská
- Svobodné Dvory a Chaloupky
II. Plyn pro:
- Rusek - dokončit
- Plotiště - dokončit
- Svobodné Dvory a Chaloupky
Na většině těchto akcí má podle názoru VPM město Hradec Králové natolik silný zájem, že by je mělo podporovat buď finančně nebo alespoň usnadněním podmínek výstavby (projektová dokumentace, technické sítě, pozemky a podobně)
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv