EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Obecní volby 2002 > Jihočeský kraj MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Obecní volby 2002 - Jihočeský kraj
Související zprávy
O nás bez nás - obce se domáhají účasti v řízeních, které se týkají jejich katastru
10. listopadu 2008 17:43
Nové senátory životní prostředí jako politické téma moc nezajímá
31. října 2008 17:35
Může být veřejná doprava zdarma?
8. ledna 2008 17:01
Obce mají mít právo vetovat stavbu úložiště jaderného odpadu, navrhují senátoři
7. ledna 2004 16:36
Dálnici D 3 možná postaví i soukromý kapitál
4. května 2003 12:08

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Právo:
Právo: Sanace kalojemů u Mydlovar skončí asi za patnáct let
17. srpna 2007
Právo:
Právo: Stavba záložního zdroje vody začne ještě letos
16. srpna 2007
Právo:
Právo: Kvůli Temelínu se hejtmani neshodli
13. dubna 2007
Lidové noviny:
Lidové noviny: Z protitemelínských akcí rovnou do vysoké politiky
8. listopadu 2006
Hospodářské noviny:
Hospodářské noviny: Dálnice na jih je prioritou bez peněz
9. srpna 2006
Další články:
Od:
Do:
   
Související tiskové zprávy
Jan Látka, senátor ČSSD:
Šumava není místem pro experimenty
19. ledna 2017
ODS:
Jan Zahradník: Boj o Šumavu nevzdávám
2. prosince 2016 13:50
ODS:
Jan Zahradník: 100 dnů pana ministra Brabce proti Šumavě
7. května 2014 09:48
MŽP ČR:
Jednání o novém zákoně o NP Šumava končí, návrh zákona míří do legislativního procesu
11. ledna 2012 23:08
MŽP ČR:
Čtvrtý kulatý stůl k zákonu o NP Šumava se zabýval otázkou zonace a cestní sítě
21. listopadu 2011 22:45
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
České Budějovice
Oficiální stránky města.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Přehled kandidujících stran a výňatky z programů

Česká strana sociálně demokratická

Komunistická strana Čech a Moravy

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Liga pro město

Občanská demokratická strana
Kandidáti
Volební program

Vybrané pasáže z volebního programu:
Územní plán a rozvoj:
• v souladu s územním plánem vytvoříme podmínky pro investice do podnikání a bydlení
• příprava investičních akcí bude kvalitní a průhledná
• vybudujeme jednoduchá a účinná protipovodňová opatření, navazující na komplexní řešení v rámci celého povodí Malše a Vltavy
• z důležitých komunikací - Nádražní, Rudolfovská, Mánesova, Pražská a levobřežka - chceme vytvořit příjemné městské třídy
• zejména na sídlištích upravíme a zhodnotíme stávající plochy zeleně tak, aby lépe sloužily občanům
Územní a strategický plán jsou nástroji důležitými pro harmonický a efektivní rozvoj města. Živelný růst města může poškodit jeho rozvoj a přinést negativní ekonomické důsledky, jako je zbytečné prodloužení délky veřejných komunikací a inženýrských sítí, zhoršení efektivity a tudíž zdražení veřejné dopravy, svozu odpadu a dalších veřejných služeb. Město musí s územním plánem systematicky pracovat a shromažďovat informace tak, aby mohlo aktivně nabízet potencionálním zájemcům dostatek informací a prostor pro investice do bydlení a podnikání.
Rozvoj města je velmi výrazně ovlivňován investičními akcemi zajišťovanými městem. Kvalitní příprava akce jednoznačně definuje finanční náročnost a celkový rozsah prací potřebných pro realizaci díla. Akce se pak neprodražuje nečekanými dodatečným náklady a podmínky výběrového řízení jsou jasné a průhledné.
Srpnové povodně ukázaly, že se nemůžeme spoléhat pouze na dílčí protipovodňová opatření na území města. Řešení problému se týká celého povodí Vltavy a Malše. Při řešení této problematiky bude město velmi aktivně spolupracovat s Jihočeským krajem. Na území města navážeme na již realizovaná opatření. Řešení bude vycházet z pečlivého posouzení navrhovaných variant a bude průběžně konzultováno s odbornou veřejností a občany, kterých se bezprostředně dotýká.
Mnohé důležité komunikace, přiléhající k centru, mají charakter dopravních tepen, vytvářejí komunikační blok a neumožňují rozšíření městského centra. Našim cílem je vybudování takového komunikačního obslužného systému města, který odvede z těchto ulic tranzitní dopravu. To umožní vytvoření parkovacích možností, oživení parteru a přivedení chodců do těchto ulic. Město se tak postupně stane jedním živoucím celkem.
Problematika humanizace sídlišť velmi úzce souvisí s kvalitou zeleně a jejím využitím. Roztříštěné zelené plochy, často znehodnocené nekoordinovaným parkováním, neumožňují kvalitní krátkodobou rekreaci obyvatel a zbytečně zatěžují nároky na údržbu ostatní zeleně. Naopak drobné plochy, které nelze efektivně využít, by mohly sloužit jiným potřebám obyvatel sídliště, zejména k požadovanému parkování aut a dopravní obsluze objektů. Velké plochy sjednotíme a vytvoříme obslužnou "zelenou" síť s hřišti pro děti, s odpočívadly pro starší občany a s pěšími a cyklistickými stezkami.
Doprava:
• chceme vybudovat dopravní systém odlehčující dopravu v centru
• budeme intenzivně prosazovat pokračování staveb dálnice D3 a IV. železničního koridoru
• rekonstrukce a opravy komunikací budeme provádět s důrazem na dobrou koordinaci jednotlivých akcí
• v historickém jádru města považujeme za prioritu pěší a cyklistickou dopravu
• vytvoříme kostru bezpečných cyklistických stezek spojujících centrum s obytnými částmi a okolní krajinou
Pro rozvoj města je důležité vytvoření takového komunikačního obslužného systému, který odvede tranzitní dopravu a dopravu spojující jednotlivé části města z centra. Výstavba tohoto systému musí být načasována tak, aby byla bezprostředně napojena na obchvat města, který je v investičním plánu státu v letech 2005 až 2007. Jsme si vědomi vysoké investiční náročnosti této akce, a proto budeme hledat možnosti financování z více zdrojů, zejména ze státních, ale i ze strukturálních fondů Evropské unie.
Budování dálnice D3 a obchvatu města je rozhodující pro zklidnění automobilové dopravy v centru a napojení města na mezinárodní komunikační trasy. Neméně důležité je pokračování modernizace IV. železničního koridoru jako významné dopravní tepny, propojující České Budějovice s okolním světem. Pokračování těchto staveb budeme intenzivně prosazovat.
Za jednu z priorit považujeme pokračování rekonstrukcí městských komunikací. Musí být dobře připravené a koordinované a musí vycházet z fyzického stavu komunikací a rozvojových potřeb města. Musí být prováděny co nejuceleněji, tudíž je nutné koordinovat i zásahy do inženýrských sítí. Důležitá je souhra jednotlivých akcí, citlivý přístup k potřebám občanů a podnikatelů a zajištěná průjezdnost města.
Jedním z důležitých témat je doprava v historickém jádru. Živelná automobilová doprava způsobuje zmatek a snižuje turistickou hodnotu centra. Pro její odlehčení vytvoříme siť dobře označených a vybavených záchytných parkovišť pro návštěvníky i odstavných parkovišť pro obyvatele města. Historické jádro se tak uvolní pro pěší a cyklisty.
České Budějovice jsou svou konfigurací ideální město pro cyklistickou dopravu. Schází však základní cyklistická síť zajišťující každodenní dopravní potřeby obyvatel. Chceme postupně vybudovat systém radiál a okruhů, které přirozeně napojí obytné části na části průmyslové a centrum. Bude mít podobu základní sítě obousměrných komunikací, které propojí náměstí s obslužným okruhem na Mlýnské stoce a budou respektovat přirozené vazby na okolní části města. Toto řešení zatím naráží na odpor Policie ČR. Vzhledem k tomu, že jiná města už dvousměrný provoz cyklistů v jednosměrných ulicích mají, věříme, že najdeme společný prostor k diskusi a vstřícnému řešení. Cyklistické stezky v okolí města rozšíříme o trasu vedoucí k Lišovskému prahu a dál na Třeboňsko.

Pravý Blok

Sdružení nezávislých

Sdružení SŽJ, NK

Strana občanského porozumění

Unie svobody - Demokratická unie
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Obecní volby 2002
    Praha
    Středočeský kraj
    Ústecký kraj
    Karlovarský kraj
    Plzeňský kraj
    Jihočeský kraj
    Kraj Vysočina
    Pardubický kraj
    Královéhradecký kraj
    Liberecký kraj
    Moravskoslezský kraj
    Olomoucký kraj
    Zlínský kraj
    Jihomoravský kraj
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv