EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Voda MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Voda
Související zprávy
Na podporu ekoinovací dá ministerstvo sto milionů korun
13. února 2017 16:00
Trump rozhodl o obnově výstavby sporných ropovodů
25. ledna 2017 09:30
Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách
29. září 2016 01:42
100 dní ministra Brabce: Ušetřené peníze i kritika ze Šumavy
8. května 2014 01:56
Potřebujeme ambiciózní dohodu o ochraně klimatu, říká šéf OSN. Silnou smlouvu podporuje i MŽP
5. dubna 2014 02:22

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
ČT24:
ČT24: Loučovice nahradily nevyhovující čistírnu novou
26. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Obří komplex u Dasného dráždí Budějovice, snaží se ho zastavit
22. listopadu 2012
ČT24:
ČT24: Nesouhlas s protipovodňovou hrází
19. listopadu 2012
Ižurnál:
Ižurnál: Ekologická havárie ohrozila zdroj pitné vody pro tisíce Středočechů
16. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Ropná past v Ostravě dál číhá. Otrávených labutí v zimě ještě přibude
9. listopadu 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
Hnutí DUHA:
Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?
11. října 2021 07:44
Hl. město Praha:
Čtyři projekty z Prahy míří do finále prestižní soutěže Adapterra Awards
7. října 2021
KDU-ČSL:
Jitka Seitlová: Lidé mají právo na varování při ohrožení jejich života nebo majetku
6. října 2021 11:25
Koalice SPOLU:
Koalice SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě a vyjasnění okolností Pandora Papers
5. října 2021 14:53
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Vybraná hlasování týkající se vody za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o vodách (tisk 688)
Předložen 11. srpna 2000

Jde o novou komplexní úpravu vodního práva, která má mj. reagovat na politické a ekonomické změny po roce 1989 a harmonizovat české právo v této oblasti s právem Evropské unie.

Pasáže volebních programů týkající se vody:

Cesta změny:
Dokončit likvidaci starých ekologických zátěží a sanaci silně kontaminované půdy a vody.

Česká pravice:
Zasadíme se, aby malé a střední obce získaly cestou a správou místních daní zásadně vyšší možnost řešit základní potřeby života na venkově, v obci atd. Za kvalitu a úroveň života obce musí být zásadně odpovědni občané v ní žijící. To bude ovlivňovat:
(...) Bezpečnosti obce a úrovně infrastruktury – kanalizace, hospodaření s vodou, odpady, požární ochrany atd.

ČSNS:
Zajistíme, aby vodní toky a zdroje pitné vody byly výlučně ve vlastnictví veřejného sektoru.

ČSSD:
Strana nemá ve volebním programu žádnou zvláštní pasáž týkající se vody.

Humanistická aliance:
Tvrdé sankce za znehodnocení půdy, vody a týrání zvířat.

Koalice:
Naše politika ochrany přírody a krajiny zajistí systematickou obnovu přirozených funkcí krajiny při zadržování vody, omezení eroze a zachování bohatství množství druhů rostlin a živočichů.

KSČM:
Usilovat, aby státní správa a samospráva, zejména ve velkých statutárních městech a na úrovni krajů, věnovaly plnou pozornost základním ekologickým problémům, včetně ochrany před exhalacemi, působením škodlivých látek, ochrany zdrojů pitné vody a zeleně i ochrany před hlukem.
Ve vodním hospodářství kromě tradiční výstavby a modernizace čistíren odpadních vod a snižování spotřeby vody prosazovat ochranu a obnovu vodních poměrů v rámci oživování říčních systémů. Co nejvíce využívat ekologické prvky protipovodňové ochrany, racionalizovat manipulační řády přehrad k účinnějšímu mírnění velkých povodní.
Posílit legislativu týkající se komplexní ochrany životního prostředí (všechny resorty), včetně definování vlastnických vztahů (nový zákon o ochraně ovzduší, zákon o integrované ochraně před znečištěním, novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny, nové zákony o územním plánování a stavebním řádu a o ochraně a využití nerostného bohatství, novelizace zákonů o posuzování vlivů životního prostředí, o vodách apod.).

Naděje:
Vybudujeme efektivní protipovodňový systém a dobudujeme funkční celorepublikový záchranný systém, který by rychle a odborně reagoval na přírodní katastrofy.

ODS:
Trh nemůže ochránit ty části přírodního prostředí, které nemohou být vlastněny, jako je vzduch a z velké části i voda. V těchto případech musí nastoupit zákony stanovující přípustné míry znečištění.
Stát může zorganizovat trh i tam, kde sám nevznikl. Příkladem je trh s obchodovatelnými povoleními k vypouštění škodlivin do ovzduší a do vody. Tak je možné vytvořit „cenu znečištění “a snížit ho na únosnou míru. Nulové znečištění je nemožné, resp. je možné jen za cenu likvidace svobody člověka a jeho vyloučení z přírody.

RMS:
Nelze opomenout ani výrazné nebezpečí, které na náš národ čeká ze zneužívání ekologie mondialisty, těmi, kdo chtějí ovládnout svět a nastolit planetární diktaturu. Samozřejmý přesah přírody přes národní hranice je pro ně záminkou k likvidaci národního prostoru ať již z důvodu snižování emisí, očištění vodních toků apod.
Zvláště nebezpečné je znečišťování a zničení přírodních zdrojů. Principiálně nejdůležitější pro budoucnost je voda. Přes určité úsilí o očistu povrchových vod a vykazované výsledky v návratu ryb a raků do našich toků se skutečné nebezpečí skrývá v hlubinách naší země. Směrem k podzemním zdrojům vody směřují znečišťující látky již padesát let a jejich postup prakticky nelze zastavit.
Uplatníme velmi efektivní dvoustrannou spolupráci v otázkách životního prostředí přesahujících národní hranice. (Očista a splavnost Labe, zachování šumavských lesů, obnova Krušných hor, atd).
Zaručíme, že bude naprosto nemyslitelné, aby se kvůli těžbě písku a štěrku zničil byť jediný svah nebo jediné říční údolí.
Recyklace a efektivní zpracování odpadů, právě tak jako prevence znečištění vodních zdrojů jsou dalšími ze stěžejních bodů našeho programu.

Sdružení nezávislých:
Budeme prosazovat přechod od dotací vázaných na výrobu a export k podporám efektivních investic a péče o krajinu (protierozní opatření, zadržování vody v krajině, moderní technologie).

Strana zelených:
Ministerstvu životního prostředí vrátíme kompetence, které mělo před nástupem antiekologických vlád v roce 1992 (územní plánování, ochrana vod a lesů).
Budeme podporovat obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a prevenci vzniku povodní.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv