EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > RMS - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

RMS - Volby 2002
Související odkazy
Republikáni Miroslava Sládka
Oficiální stránky RMS.
Volby do Poslanecké sněmovny 1998 - SPR-RSČ
Stránky EkoListu po drátě věnované Straně pro rebubliku - Republikánské straně Československa (předchůdkyně současných RMS) před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 1998.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink

logo RMS Republikáni Miroslava Sládka kandidují do Poslanecké sněmovny pod číslem 11. Strana v současné době nemá poslance. Jejím předsedou je PhDr. Miroslav Sládek.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Republikánů Miroslava Sládka, které se týkají životního prostředí

Program Republikánů 2002 - Kompletní volební program Republikánů Miroslava Sládka na jejich oficiálních stránkách

Kandidáti Republikánů Miroslava Sládka - Oficiální představení na serveru Republikánů Miroslava Sládka


Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Republikánů Miroslava Sládka.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS:
Typ státu, ve kterém bychom chtěli žít, a o který už léta, byť neúspěšně, usilujeme, je velmi podobný švýcarskému modelu. To znamená, že prosazujeme plnohodnotné referendum, jehož výsledky by musely vláda i parlament respektovat v co nejširší míře a na všechny typy problémů. Stručně řečeno, veřejnost musí mít právo rozhodovat o všech základních otázkách, mezi nimiž na jednom z čelných míst je životní prostředí, a rozhodnutí veřejnosti musí být splněno.
Současná právní úprava není dobrá, i když je nutné podotknout, že to byly právě ekologické organizace, které podporovaly ČSSD, která spolu s ODS bezohledně ničí zbytky životního prostředí a kašle na názory občanů.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS:

V této otázce jsou Republikáni naprosto jednoznačně pro dokončení a provozování Jaderné elektrárny Temelín v plném plánovaném výkonu. Z toho také vyplývá podpora výraznému zastoupení jaderné energetiky v budoucí energetice ČR. Pro další případnou výstavbu jaderných kapacit však požadujeme referendum.

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS:
Globální oteplování je sice jen jedním z mnoha problémů, avšak je velmi pozorovatelné i laiky, a proto vhodné pro ekologickou osvětu. Kjótský protokol je nedůsledným, ale přece jen určitým, krokem správným směrem. Postoj USA k tomuto řešení je tragickým omylem, který se může zvrátit v katastrofu. Plán současné americké administrativy je pouhým ústupkem, který má zajistit usmíření světové veřejnosti, přitom však nijak neohrozit zájmy americké ekonomiky.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS:
Tak jako na všechny ostatní vládní posty, které by však byly redukovány na sedmičlenný sbor, máme své vlastní kandidáty. Na post životního prostředí a zemědělství, které by měly splynout, je to ing. Radim Šašinka, na post dopravy a spojů (infrastruktury) ing. Martin Smetana.

5. Jaké jsou, podle názoru Vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

RMS na tuto otázku neodpověděli.

6. Počítá Vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

RMS na tuto otázku neodpověděli.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

RMS na tuto otázku neodpověděli.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

RMS na tuto otázku neodpověděli.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv