EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Průmysl MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Průmysl
Související zprávy
Reuters: Trump zruší Obamovo omezení těžby uhlí
2. března 2017 10:00
Trump rozhodl o obnově výstavby sporných ropovodů
25. ledna 2017 09:30
Země EU chtějí spravedlivá pravidla mezi zemědělci a řetězci
14. prosince 2016 12:00
Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách
29. září 2016 01:42
Pan Ki-munův summit: za týden začne snaha vyhnout se dalšímu klimatickému debaklu
17. září 2014 02:00

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Ižurnál:
Ižurnál: Ostrava a polské Katovice chtějí na boj se smogem společné evropské peníze
23. listopadu 2012
Denik.cz:
Denik.cz: U Mostu zřejmě bude fabrika zapojená do léčby rakoviny. Používala by uran
23. listopadu 2012
Ižurnál:
Ižurnál: Ekologická havárie ohrozila zdroj pitné vody pro tisíce Středočechů
16. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Ropná past v Ostravě dál číhá. Otrávených labutí v zimě ještě přibude
9. listopadu 2012
Aktuálně:
Aktuálně: Vítěz je znám předem. Státní podnik na zakázkách trvá
30. října 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
Hnutí DUHA:
Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?
11. října 2021 07:44
MPO ČR:
Nejen gigafactory může pomoci automobilovému průmyslu v České republice
11. října 2021
KDU-ČSL:
Jitka Seitlová: Lidé mají právo na varování při ohrožení jejich života nebo majetku
6. října 2021 11:25
Koalice SPOLU:
Koalice SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě a vyjasnění okolností Pandora Papers
5. října 2021 14:53
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Čistý a zelený byznys
Seznam závazků z oblasti ekologicky šetrného podnikání, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se průmyslu za volební období 1998 - 2002

Poslanecký návrh novely stavebního zákona (tisk 914)
Předložen 25. dubna 2001

Návrh zákona, který měl umožnit označení průmyslových zón za veřejně prospěšné stavby, a tím umožnit vyvlastňování soukromých pozemků pro účely staveb ve veřejném zájmu. Výsledkem novely by bylo i všeobecné zjednodušení vzniku průmyslových zón.

Vládní návrh zákona o integrované prevenci (tisk 960)
Předložen 12. června 2001

Návrh zákona si klade za cíl zvýšit prevenci znečišťování životního prostředí a zjednodušit administrativní procedury pro provozovatele zařízení. Mimo jiné obsahuje zřízení integrovaného registru znečištění, který uzákoňuje právo občanů na informace o toxických látkách uvolňovaných do životního prostředí. Občané tak mají možnost zjistit, co továrny vypouštějí do prostředí.

Pasáže volebních programů týkající se průmyslu:

Cesta změny:
Cílem strategie trvale udržitelného rozvoje je také komplexně odchemizovat životní prostředí. To znamená:
i. Dokončit likvidaci starých ekologických zátěží a sanaci silně kontaminované půdy a vody.
ii. Zdokonalit systém evidence a monitorování chemických látek, které jsou v ČR v oběhu.
iii. Snížit produkci a dodávku chemických látek do prostředí.
iv. Omezit a postupně zastavit výrobu toxických, persistentních a takových látek, které se ukládají v živých organizmech (DDT) a poškozují ozónovou vrstvou Země.

ČSSD:
Budeme ještě intenzivněji bojovat proti nezaměstnanosti, a to jak hospodářskou politikou, tak aktivní politikou zaměstnanosti. Konkrétně půjde o uplatňování investičních pobídek, o podporu průmyslových zón, o využívání programů podporujících drobné a střední podnikání se zaměřením zejména na hospodářsky slabé regiony a o podporu zaměstnanosti ve sféře veřejných služeb.
Podpoříme rozvoj potravinářského průmyslu. Při vyjednávání o vstupu do EU zajistíme zachování rozsahu výroby (produkční kvóty pro jednotlivé komodity) v rámci kvotace EU.

Humanistická aliance:
Investice do programů výchovy k ekologicky šetrnému chování, propagace ekologických technologií a výrobků.

Koalice:
Odstraníme nepřehlednou strukturu dotací i skrytých podpor, zvýhodňujících neefektivní a zastaralé typy výrob a činností s negativními důsledky na lidské zdraví a kvalitu prostředí.
Budeme usilovat o co největší objem investic v oborech s produkcí s maximální přidanou hodnotou a největším počtem inovací. Chceme tím dosáhnout struktury ekonomiky využívající nejpokročilejší technologie, prudké inovační cykly, vysokou produktivitu práce, rychlý hospodářský růst, výraznou orientaci na lidský kapitál a malou ekologickou zátěž.

KSČM:
Prosazovat technicky a ekonomicky únosné a ekologicky šetrné technologie a výroby ekologicky šetrných výrobků, včetně výroby elektrické energie z jaderných i alternativních zdrojů.
Prosazovat proporcionální meze těžby nerostných surovin a účinná opatření proti kontaminaci půdy v důsledku průmyslové výroby i rekultivace těžbou zdevastované půdy.
Posílit legislativu týkající se komplexní ochrany životního prostředí (všechny resorty), včetně definování vlastnických vztahů (nový zákon o ochraně ovzduší, zákon o integrované ochraně před znečištěním, novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny, nové zákony o územním plánování a stavebním řádu a o ochraně a využití nerostného bohatství, novelizace zákonů o posuzování vlivů životního prostředí, o vodách apod.).
Vyčlenit nezbytné ekonomické zdroje k zabezpečení řady finančně náročných opatření pro ochranu životního prostředí, zejména ve výrobě a dopravě, ale i k úpravě krajiny.

ODS:
Stát může zorganizovat trh i tam, kde sám nevznikl. Příkladem je trh s obchodovatelnými povoleními k vypouštění škodlivin do ovzduší a do vody. Tak je možné vytvořit „cenu znečištění “a snížit ho na únosnou míru. Nulové znečištění je nemožné, resp. je možné jen za cenu likvidace svobody člověka a jeho vyloučení z přírody.

RMS:
Odpady, a zvláště průmyslové a nebezpečné, představují dnes časovanou bombu, umocňovanou ještě kriminální činností našich sousedů, kteří do naší země vyvážejí ty nejnebezpečnější toxické odpady, za jejichž likvidaci by museli ve své zemi platit obrovské sumy.

SV-SOS:
Zasadíme se o obnovení a rozvoj domácí výroby, investice do vývoje a výzkumu nových progresivních technologií šetrných k životnímu prostředí.

Strana zelených:
Umíme spojit ekologické s ekonomickým. Podpoříme rozvoj moderních technologií. Ekologicky i sociálně citlivý průmysl a zemědělství přinesou desítky tisíc nových pracovních příležitostí.
Zpřísníme podmínky pro zábor půdy za účelem výstavby nových průmyslových, obchodních a skladovacích komplexů, budeme podporovat výstavbu na nevyužívaných plochách uvnitř měst.

VPB:
Propagujeme využití moderních ekotechnologií.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv