EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Ovzduší a klima MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Ovzduší a klima
Související zprávy
Reuters: Trump zruší Obamovo omezení těžby uhlí
2. března 2017 10:00
Na podporu ekoinovací dá ministerstvo sto milionů korun
13. února 2017 16:00
Bývalí republikánští ministři přesvědčují Trumpa o oteplování
9. února 2017 14:20
Kotlíkové dotace: zvýhodněn bude Moravskoslezský kraj
6. února 2017 15:00
Slovenský ministr kvůli smogu žádá nepoužívat nekvalitní palivo
1. února 2017 01:00

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
ČT24:
ČT24: Lék na kladenský smog: zákazy pro kamiony, dotace na kotle
7. února 2013
Ižurnál:
Ižurnál: Ostrava a polské Katovice chtějí na boj se smogem společné evropské peníze
23. listopadu 2012
Ižurnál:
Ižurnál: Bez ekologické známky by řidiči nemohli při smogu vyjet, plánuje primátor Ostravy
29. října 2012
Idnes:
Idnes: Spalovna v Jihlavě může způsobit nádory, podpořil Arniku britský expert
26. října 2012
Ižurnál:
Ižurnál: U Mladé Boleslavi uniklo velké množství plynu. Několik hodin byla uzavřena R10
2. října 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
MŽP ČR:
47. ročník MFF EKOFILM je za dveřmi. Od příští středy se na něm představí nejlepší filmy na environmentální témata
13. října 2021
MD ČR:
Memorandum o podpoře elektromobility: více nabíječek pro elektromobily a podpora Čisté mobility
12. října 2021
Hnutí DUHA:
Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?
11. října 2021 07:44
MPO ČR:
Česká republika a Francie chystají jaderné spojenectví členských zemí Evropské unie
11. října 2021
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Globální změny klimatu
Seznam závazků týkajících se změn klimatu, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se ovzduší za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o ovzduší (tisk 912)
Předložen 25. dubna 2001

Tento zákon stanovuje práva a povinnosti při ochraně ovzduší, při zacházení s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a stanovuje také nástroje snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země.

Pasáže volebních programů týkající se ovzduší a klimatu:

Cesta změny:
Zvýhodníme a podpoříme využívání energie z obnovitelných zdrojů. Rozvoj obnovitelných zdrojů je vedle efektivního využívání energií jednou z cest naplňování dohod z Kjóta o celosvětovém snižování spotřeb fosilních paliv, tedy ke snížení produkce kysličníku uhličitého.
Omezit a postupně zastavit výrobu toxických, persistentních a takových látek, které se ukládají v živých organizmech (DDT) a poškozují ozónovou vrstvou Země.

Česká pravice
Nechceme nadsadit ekonomiku nad životní prostředí, považujeme však za nutné odmítnout jakoukoli ochranu proti jevům, jejichž existence není jednoznačně vědecky prokázána – např.globální oteplování a další...

ČSSD:
Strana nemá ve volebním programu žádnou zvláštní pasáž týkající se ovzduší či klimatu.

Humanistická aliance:
Formou příspěvku státu a obcí cenově výrazně zvýhodnit ekologičtější městskou hromadnou dopravu a železnici - předešlo by se tak dopravním kolapsům a došlo by ke snížení hodnot škodlivin v ovzduší.
Účinná regulace dopravy v případě smogových situací.

Koalice:
Dýchá se nám lépe, žijeme déle. Přesto není důvod ke spokojenosti. Našim evropským sousedům se dýchá ještě lépe a žijí ještě déle! Ochrana životního prostředí se musí stát součástí naší hospodářské politiky; ekologické chování se musí vyplatit.

KSČM:
Usilovat, aby státní správa a samospráva, zejména ve velkých statutárních městech a na úrovni krajů, věnovaly plnou pozornost základním ekologickým problémům, včetně ochrany před exhalacemi, působením škodlivých látek, ochrany zdrojů pitné vody a zeleně i ochrany před hlukem.
Při výstavbě dálnic a rychlostních silničních komunikací zajistit, aby minimálně narušovala životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz).
Postupně omezit činnosti elektráren na fosilní paliva (snižování škodlivých emisí).
Posílit legislativu týkající se komplexní ochrany životního prostředí (všechny resorty), včetně definování vlastnických vztahů (nový zákon o ochraně ovzduší, zákon o integrované ochraně před znečištěním, novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny, nové zákony o územním plánování a stavebním řádu a o ochraně a využití nerostného bohatství, novelizace zákonů o posuzování vlivů životního prostředí, o vodách apod.).
V lesnictví podporovat místo monokultur spíše lesy druhově příbuzné k lesům přirozeným, s přihlédnutím k předpokládanému průběhu klimatických změn.

ODS:
Dnes je - ve srovnání s idealizovanou minulostí - život pohodlnější, snazší, bohatší zdravější. Díky čistému vzduchu lépe dýcháme, díky síti železnic a dálnic se poznáváme a přesouváme vyrobené hodnoty, díky městům žijeme sobě nablízku obklopeni výtvory ducha, umění i technického důmyslu, díky volné krajině nacházíme inspiraci i odpočinek, díky po staletí kultivovanému venkovu nemáme nedostatek potravin a uchováváme kořeny lidové kultury a národního povědomí.
Trh nemůže ochránit ty části přírodního prostředí, které nemohou být vlastněny, jako je vzduch a z velké části i voda. V těchto případech musí nastoupit zákony stanovující přípustné míry znečištění.
Stát může zorganizovat trh i tam, kde sám nevznikl. Příkladem je trh s obchodovatelnými povoleními k vypouštění škodlivin do ovzduší a do vody. Tak je možné vytvořit „cenu znečištění “a snížit ho na únosnou míru. Nulové znečištění je nemožné, resp. je možné jen za cenu likvidace svobody člověka a jeho vyloučení z přírody.

RMS:
Nelze opomenout ani výrazné nebezpečí, které na náš národ čeká ze zneužívání ekologie mondialisty, těmi, kdo chtějí ovládnout svět a nastolit planetární diktaturu. Samozřejmý přesah přírody přes národní hranice je pro ně záminkou k likvidaci národního prostoru ať již z důvodu snižování emisí, očištění vodních toků apod.
Ke znečišťování ovzduší přispívají i energetické provozy a zvláště doprava stále výraznější měrou.

Strana zelených:
Strana nemá ve volebním programu žádnou zvláštní pasáž týkající se ovzduší či klimatu.

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi na otázku:
Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Česká strana národně sociální (Vratislav Bína, člen ekologické komise ČSNS):
ČSNS jednoznačně podporuje řešení globálního oteplování. Kjótský protokol považuje za kompromisní řešení a nesouhlasí s názorem amerického prezidenta Bushe na omezení emisí skleníkových plynů. Tento problém považuje ČSNS za zcela zásadní a je pro radikální a co nejrychlejší řešení v zájmu života na Zemi.

Česká strana sociálně demokratická (Jiří Hron, tiskový mluvčí ČSSD):
Česká republika podepsala tzv. Kjótský protokol v době, kdy má ČSSD vládní odpovědnost. Tím je vyjádřen i vztah sociální demokracie k ekologickým starostem, které jsou předmětem tohoto mezinárodního ujednání. Vítáme i dílčí kroky ve prospěch omezování emisí skleníkových plynů a přejeme si, aby i další země se připojily k protokolu v plném rozsahu.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (RNDr. Libor Ambrozek, předseda ekologické komise KDU-ČSL):
Z priorit naší energetické politiky, které zmíním v odpovědi na vaši další otázku, vyplývá, jakým způsobem chceme podpořit zefektivnění výroby i spotřeby energie a rozvoj perspektivních obnovitelných zdrojů energie. Právě zde vidíme cestu, jak řešit problém globálního oteplování. Kjótský protokol je mírným pokrokem, jehož hlavní přínos spočívá ve vytvoření rámce a základu k nezbytným dalším krokům. Sám o sobě ovšem problém neřeší.
Prezident Bush se svým jalovým kontra-návrhem pokouší vyhnout odpovědnosti za americký bojkot Kjótského protokolu. Myslím, že se mu to nepodařilo a své zemi způsobil velkou mezinárodní ostudu.

Občanská demokratická aliance (RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA):
Jedním ze tří pilířů politiky ODA je princip odpovědnosti. V souladu s tímto principem se ODA ztotožňuje s přijetím odpovědnosti za současné využívání zdrojů země a je proto jejím cílem dosáhnout možného omezení všech negativních a rizikových doprovodných dopadů z této činnosti. Přehlížení rizika možných nevratných klimatických změn a argumentaci fatalismu v řešení nabízeném některými politickými stranami, které se v budoucnu " určitě najednou objeví", považuje ODA za nepřijatelný hazard s existenčními a bezpečnostními podmínkami pro současné a budoucí generace.
ODA se proto aktivně dlouhodobě podílí na přípravě strategických, právních a informačních nástrojů k realizaci opatření ke snížení produkce tzv. skleníkových plynů na mezinárodní a národní úrovni. Zástupci ODA iniciovali projednání Kjótského protokolu na celosvětovém sympoziu parlamentářů v roce 2002, podílí se na přípravě národního programu opatření na ochranu klimatu. Po předložení tématu ochrany klimatu Země senátory ODA přijaly výbory Senátu PČR usnesení na podporu opatření ke snížení produkce skleníkových plynů.
Plnění závazků Kjótského protokolu považuje ODA pro ČR za reálné a současně výhodné, zejména při uplatnění mezinárodního emisního obchodování.
Návrh USA z února 2002 nepřináší pro ostatní země lepší věcné řešení. Z pohledu blížícího se potvrzení Kjótského protokolu potřebnou většinou zemí se jeví spíše snahou o vnesení tzv. nového problému a tím oddálení konečné světové dohody.

Republikáni Miroslava Sládka (PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS):
Globální oteplování je sice jen jedním z mnoha problémů, avšak je velmi pozorovatelné i laiky, a proto vhodné pro ekologickou osvětu. Kjótský protokol je nedůsledným, ale přece jen určitým krokem správným směrem. Postoj USA k tomuto řešení je tragickým omylem, který se může zvrátit v katastrofu. Plán současné americké administrativy je pouhým ústupkem, který má zajistit usmíření světové veřejnosti, přitom však nijak neohrozit zájmy americké ekonomiky.

Strana Naděje (Daniel Kvasnička):
Přestože se stále vedou diskuse o tom, do jaké míry ovlivňují emise skleníkových plynů globální změny klimatu, považujeme naplnění Kjótského protokolu naší zemí za nezbytný krok vedoucí k nastartování postupného snižování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Naše strana podpoří všechna opatření k plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z tohoto protokolu, tj. redukovat znečištění CO2 o 8 procent do roku 2008 - 2012.
Plán amerického prezidenta vychází z požadavku, aby se snižování emisí škodlivin vázalo na ekonomickou výkonnost, přičemž by se měla poměřovat množstvím škodlivin vypouštěných do ovzduší na jeden milion dolarů hrubého domácího produktu. Z nynějších 183 tun škodlivin na milion dolarů je navrhováno snížení k roku 2012 na 151 tun. Připojujeme se k názoru, že tento plán amerického prezidenta nepovede ke snížení emisí skleníkových plynů.
Myslíme si, že právě státu, který produkuje v globálním měřítku dnes 30 procent skleníkových plynů, by se redukce měla dotknout nejvíce, aby šanci k hospodářskému růstu při celosvětové redukci emisí dostaly i dnes zaostalé země.

Strana venkova - Spojené občanské síly (Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS):
Samozřejmě vítáme, že byl tento problém sdělen veřejnosti, a že se alespoň z části začíná řešit. Ovšem zde je důkaz toho, co popisujeme v odpovědi na vaši první otázku, že finanční zisk některých jedinců opět převažuje dokonce nad světovým myšlením. Proč některé státy budou činit opatření a dosti nákladná, zatím co jiní si vymohou výjimku. Máme na mysli právě USA a jejich plány.

Strana za životní jistoty (Milan Smrž, stínový ministr životního prostředí za SŽJ):
Až na několik výjimek je problém globálního oteplování řešen velmi nezodpovědně; postoj k němu je potřeba přehodnotit a koordinovat v rámci středoevropských států i EU novou multi i bilaterální spolupráci v oblasti obnovitelné energetiky. Orientace na současnou politiku USA je v tomto ohledu velmi nešťastná, mnohem citlivější a pozitivnější bude orientace na ekologickou politiku současných vlád našich nejbližších sousedů - koalici SPD/Zelení v BDR, Rakousku a některých dalších zemích EU.
Nejúčinnější možnou systémovou změnou je přijetí české analogie EEG, zákona o minimální výkupní ceně, příslušných úprav stavebního zákona a dalších zákonných, finančních, občanských i dalších podpůrných investičních programů pro úplnou náhradu současného energetického systému na obnovitelný.
Některé mezinárodní dohody se v tomto ohledu koncentrují na obchod s emisními právy a nepředstavují proto trvalé řešení energetické a ekologické otázky.
Bushův návrh ze dne 15.2. t.r. vztahuje emise k HDP. Nový americký pohled preferuje stávající cestu neohraničené ekonomické expanze založené na využívání systémově nesprávných paliv a pro rok 2012 se na jeho základě předpokládá zvýšení 25 procent nad emise roku 1990, při nynějším zvýšení 14,5 procent. Nesleduje doporučení daná Kjótem, ale staví alibisticky na dobrovolné snižování emisí.
Globální klimatické procesy nejsou ale nijak závislé na výrobě, a proto i toto kriterium nemůže být správné, jakkoliv může z prvního pohledu budit dojem spravedlivosti a liberálního přístupu. V zásadě lze hodnotit tento návrh jako obratnou eskamotáž.

Strana zelených (Oldřich Lukáš, místopředseda SZ):
Kjótský protokol považujeme za nezbytné minimum, třebaže bude velkým úspěchem, podaří-li se ho vůbec splnit. Jinou alternativu však nemáme; globální oteplování je jedním z nezvratných důkazů negativního vlivu člověka na planetu Zemi.
Strana zelených doporučuje rozšířit protokol o tyto principy:
1. Než vyrábět, raději přeměňovat (využívat energie větru, vody, slunce, geotermálních a jiných - alternativních - zdrojů energie atd.).
2. Když vyrábět, tak s minimem vnějších energetických vstupů; nezískávat energii za cenu dodávání obrovského množství energie jiné.
3. Distribuovat beze ztrát (s výjimkou nevyhnutelných ztrát daných úrovní poznání a stupněm rozvoje transmisních technologií).
4. Dokonale spotřebovávat (multifunkční využití energie, případně její "skladování").
5. Podporovat nízkoenergetické a bezemisní technologie (vyrábět materiály recyklovatelné a nenáročné na spotřebu energie, při výrobě omezit emise na nejnižší - dnešní vědou a technikou dosažitelnou - úroveň).
6. Skromnost (brát si jen to, co potřebuji a jen tehdy, když to potřebuji).
K plánům amerického prezidenta Bushe snad jen přirovnání: "vlk se najedl a koza zůstala celá!" Aby jisté nadnárodní skupiny investorů mohly exploatovat planetu v co nejširším měřítku, jsou schopny čehokoli, dokonce i přislíbit, že budou drancovat ohleduplněji, ba co víc - že přispějí na zlepšení životního prostředí zlomkem peněz, které plundrováním planety vydělávají.

Unie svobody - Demokratická unie (RNDr. František Pelc, předseda komise životního prostředí US-DEU):
Globální oteplování považujeme za závažný problém, který není produktem pouze pomatených vědců, jak jej interpretují někteří duševní giganti naší politické scény. Jakkoliv věc je komplikovaná a hodně toho je ještě k objasnění, podíl lidských aktivit je neoddiskutovatelný, a proto je zcela na místě princip předběžné opatrnosti. Přestože Kjótský protokol jako nic na světě není ideální a jeho obsah pro naši zemi nemá prakticky žádný dopad, je lepší že je, než kdyby nebyl. Pro Evropskou unii jako celek však jeho naplňování nebude jednoduché a to zejména s ohledem na programy útlumu využívání jaderné energie v mnoha zemích. Prezident Bush, kromě mnoha pozitivních výkonů, předkládá velmi problematické až nešťastné záměry v ochraně životního prostředí. Přesto ani on a Spojené státy americké nežijí ve vzduchoprázdnu, a proto po odmítnutí Kjóta jako celku předložil alespoň dílčí příspěvek k řešení tohoto celosvětového problému. Je to nedostatečné, ale na druhou stranu je to trochu průlom - USA se přihlásily slabě, ale přesto k spoluzodpovědnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco Bushův program se hlásí pouze k zpomalení negativních trendů nárůstu produkce skleníkových plynů, Kjótský protokol požaduje absolutní snížení produkce skleníkových plynů. Přesto si na nepatrnou obhajobu Spojených států amerických neodpustím uvést, že na rozdíl od hodně zemí, které se snadno hlásí k mnoha bohulibým celosvětovým projektům, ale pak je, bohužel, nenaplňují a všemožně oddalují, se USA svým závazkům snaží vždy dostát.

Volba pro budoucnost (Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB):
Otázka globálního oteplování úzce souvisí s naší odpovědností vůči budoucím generacím. Volba pro budoucnost má tuto odpovědnost zakotvenou již v názvu strany a klade na ni velký důraz. Domníváme se, že Kjótský protokol by mohl být v některých aspektech adresnější, ale v zásadě s ním souhlasíme.
Domníváme se, že tzv. skleníkový efekt je natolik celosvětovou záležitostí, že by USA měly spojit síly s ostatními producenty emisí skleníkových plynů v maximálním úsilí o jejich potlačení.

Další oslovené strany - Cesta změny, Česká pravice, KSČM a ODS - EkoListu dosud neodpověděly.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší a klima
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv