EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Ochrana přírody a krajiny MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Ochrana přírody a krajiny
Související zprávy
Reuters: Trump zruší Obamovo omezení těžby uhlí
2. března 2017 10:00
Zeman: Sněmovní verzi zákona o NP budu vetovat
22. února 2017 09:30
Za původní verzi zákona o národních parcích demonstrovaly stovky lidí
21. února 2017 15:18
Většina stran chce sněmovní verzi zákona o národních parcích
21. února 2017 14:30
Vědci: Senátní úpravy pravidel pro národní parky ohrozí přírodu
13. února 2017 11:00

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
:
Roman Andres: Jak (ne)má vypadat doopravdy dobrá doprava na jih od Prahy? III.
25. ledna 2017 03:00
ČT24:
ČT24: Lék na kladenský smog: zákazy pro kamiony, dotace na kotle
7. února 2013
ČT24:
ČT24: Stát nakonec pomůže s likvidací arnoltické skládky
7. února 2013
Idnes:
Idnes: Sdružení brání údolí potoka u Českých Budějovic. Obává se zástavby
7. února 2013
Ižurnál:
Ižurnál: V zahrádkářské kolonii Leptáč stojí domy, rodina tam ale srub postavit nesmí
31. ledna 2013
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
Hnutí DUHA:
Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?
11. října 2021 07:44
Piráti a Starostové:
Koalice Pirátů a Starostů získala ve volbách 37 mandátů a začne jednat o vládě
9. října 2021 21:08
KDU-ČSL:
Lidovci prosadili i z opozičních řad pětistovku za vychované dítě, lepší ochranu životního prostředí nebo možnost oddlužení společnosti
7. října 2021 17:38
Hl. město Praha:
Čtyři projekty z Prahy míří do finále prestižní soutěže Adapterra Awards
7. října 2021
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Ochrana přírody
Seznam závazků z oblasti ochrany přírody, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se ochrany přírody a krajiny za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o vyhlášení NP České Švýcarsko (tisk 77)
Předložen 1. prosince 1998

Jak název napovídá, šlo o návrh zákona, kterým měl být z přírodně nejcennější části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce vytvořen národní park. Při debatě a hlasováních ve Sněmovně se vedly spory jednak o samotné zřízení národního parku a dále o jeho rozlohu.

Poslanecký návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny (tisk 146)
Předložen 4. března 1999

Podle této novely by stavby, které jsou ve velkém územním plánu velkého územního celku označeny za veřejně prospěšné, získávaly automaticky výjimku ze zákazu staveb ve zvláště chráněných územích. V praxi by se tak zejména umožnilo snadnější prosazování tras dálnic přes zvláště chráněná území (parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky).

Poslanecký návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny (tisk 295)
Předložen 8. července 1999

Navrhovaná novela vyjímá souvisle zastavěné území obcí z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Účast nevládních organizací ve správním řízení by byla podle této novely možná pouze tehdy, pokud by šlo o správní řízení zahajované státním orgánem či orgánem samosprávy - tedy nikoli v řízeních týkajících se záměrů soukromých investorů, kterých je ovšem převážná většina.

Vládní návrh zákona o GMO (tisk 479)
Předložen 5. ledna 2000

Zákon upravuje oblast GMO a s nimi souvisejících produktů.

Vládní návrh zákona o vodách (tisk 688)
Předložen 11. srpna 2000

Jde o novou komplexní úpravu vodního práva, která má mj. reagovat na politické a ekonomické změny po roce 1989 a harmonizovat české právo v této oblasti s právem Evropské unie. Mimo jiné se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, podle kterého by se při povolování vodních děl a jejich změn měla zohlednit ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Poslanecký návrh zákona o obchvatu Plzně (tisk 758)
Předložen 20. října 2000

Návrh zákona, který posunul výrazně kupředu vybudování dálničního obchvatu Plzně. Hlavním argumentem navrhovatelů byla kalamitní dopravní situace v Plzni. Varianta obchvatu, proti které protestovali občanská sdružení zabývající se životním prostředí a některé obce, byla zákonem označena za stavbu ve veřejném zájmu, což znamená, že řízení jí se dotýkající mohou probíhat např. bez účasti veřejnosti.

Poslanecký návrh zákona o myslivosti (tisk 788)
Předložen 6. prosince 2000

Zákon o myslivosti je novou celkovou právní normou, která upravuje danou oblast. Z původních dvou návrhů zákonů vznikl kompromisní návrh, který vypracoval zemědělský výbor sněmovny.

Poslanecký návrh zákona o Národním parku Šumava (tisk 937)
Předložen 17. května 2001

Zákon upravuje status, systém ochrany přírody a hospodaření v Národním parku Šumava. NP Šumava byl vyhlášen v roce 1991 nařízením vlády, po roce 1992 ovšem musí být všechny NP vyhlašovány zákonem, a proto bylo třeba tento zákon přijmout.

Poslanecký návrh na zrušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk 1184)
Předložen 4. prosince 2001

Účelem zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., bylo umožnění podpory a ochrany pozemků, které jsou vhodné k zemědělskému využití, přičemž podle jeho textu jsou ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. Návrh na zrušení (plný text návrhu) tohoto zákona a také na zrušení související vyhlášky MŽP sněmovně předložili poslanci Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal a Pavel Hrnčíř.

Pasáže volebních programů týkající se ochrany přírody a krajiny:

Cesta změny:
Česká krajina je nejen naším domovem, ale také krajinou zemědělskou. Zemědělství má vedle produkční funkce také funkci ochrany půdy, funkci hydrologickou, krajinně estetickou a rekreační. Proto budeme finančně podporovat zvláště zemědělce, kteří zajistí trvalou péči o krajinu a budou se věnovat ekologickému zemědělství.

Česká pravice:
Důsledně uplatníme systém diferencované pozemkové daně a systém podpory správy krajiny, včetně odpadového hospodaření.
Naprosto zásadní je pro nás chránit nejdříve člověka, a teprve následně jiné živočišné nebo rostlinné druhy.

ČSNS:
Znevýhodníme zábory zelených ploch a kvalitní zemědělské půdy.

ČSSD:
V oblastech s nevýhodnými přírodními podmínkami vypomůžeme zemědělcům systémem dotací (s možností využít diferencovanou platbu za údržbu krajiny, zlepšení její kvality a kvality životního prostředí).

Koalice:
Naše politika ochrany přírody a krajiny zajistí systematickou obnovu přirozených funkcí krajiny při zadržování vody, omezení eroze a zachování bohatství množství druhů rostlin a živočichů.
Budeme definovat veřejný zájem ochraně přírody, doplníme síť chráněných území, zejména o soustavu Natura 2000 Evropské unie, a stanovíme finanční podporu pro ty, kdo budou na jejich území hospodařit ekologicky šetrnými formami.

KSČM:
Podporovat činnosti, které jsou bezprostředně spjaty se životem regionů (muzea, galerie, knihovny, státní památková péče v krajích, ZOO, botanické zahrady atd.).
Při výstavbě dálnic a rychlostních silničních komunikací zajistit, aby minimálně narušovala životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz).
Posílit legislativu týkající se komplexní ochrany životního prostředí (všechny resorty), včetně definování vlastnických vztahů (nový zákon o ochraně ovzduší, zákon o integrované ochraně před znečištěním, novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny, nové zákony o územním plánování a stavebním řádu a o ochraně a využití nerostného bohatství, novelizace zákonů o posuzování vlivů životního prostředí, o vodách apod.).
Vyčlenit nezbytné ekonomické zdroje k zabezpečení řady finančně náročných opatření pro ochranu životního prostředí, zejména ve výrobě a dopravě, ale i k úpravě krajiny.
Prosazovat nové a přijatelné směry urbanistiky měst a krajiny a šetrnou turistiku jako zdroj poznání a aktivního odpočinku obyvatel ČR.
V podhorských a horských oblastech dotovat i mimoprodukční funkce zemědělství (krajinotvorba, udržení pracovních míst) i ze zdrojů mimo rozpočtovou kapitolu ministerstva zemědělství.

Humanistická aliance:
Důsledná péče o stávající zeleň a výsadba zeleně nové. Zamezit přeměně zelených ploch na stavební pozemky.
Zamezit vyjímání orné půdy z půdního fondu.
Tvrdé sankce za znehodnocení půdy, vody a týrání zvířat.

Naděje:
Budeme finančně podporovat zemědělce, kteří zajistí trvalou péči o krajinu - pastevecký chov, zatravňování a péče o louky, zalesňování (program obnovy původních lesů) apod.

ODS:
Nechceme více nezvládnutých obchvatů Plzně, zavřených sjezdovek na Pradědu a nepotřebných popelnic.
Naše země se nesmí stát rezervací
Stále větší části našeho území hrozí, že bude podrobena režimu přísného hospodaření chráněných území, krajinnýchoblastí a rezervací. Bylo by lepší, kdyby mělo naše území jako celek jednotná pravidla pro chování se v přírodě a mimořádný režim jen pro několik výjimečných přírodních lokalit. Souvislé pásy území s desítkami vesnic a městeček, nad kterými panují ochranářští byrokraté, kde téměř nelze podnikat a proto sehnat práci, odkud se mladí lidé hromadně stěhují, nejsou moudrým řešením.
Dobří hospodáři, dodržující zákony, nejsou pro krajinu pohromou, ale patří k ní. Krajina nesmí být muzeem, ale živým organismem. Příroda ochranu zasluhuje, ale ne na úkor svobody člověka.

RMS:
Uplatníme velmi efektivní dvoustrannou spolupráci v otázkách životního prostředí přesahujících národní hranice. (Očista a splavnost Labe, zachování šumavských lesů, obnova Krušných hor, atd).

Sdružení nezávislých:
Budeme prosazovat
program tvorby a využití krajiny "český venkov – zahrada pro Evropu"

Strana zelených:
Podpoříme soukromou iniciativu v ochraně životního prostředí snížením daňové zátěže.
Nepřipustíme aby dálnice D8 poškodila chráněnou krajinnou oblast v Českém středohoří.
Zřídíme oddělení ochrany půdy při České inspekci životního prostředí. Přijmeme zákon o odpovědnosti za škody na životním prostředí.
Podpoříme programy na ochranu kulturní krajiny.
Zlepšíme péči o krajinu
Podpoříme přijetí zákona o ochraně půdy jako nenahraditelného národního bohatství a základní složky životního prostředí. Zpřísníme podmínky pro zábor půdy za účelem výstavby nových průmyslových, obchodních a skladovacích komplexů, budeme podporovat výstavbu na nevyužívaných plochách uvnitř měst. Státní dotace pro zemědělství budeme vázat na péči o krajinu a efektivní investice (protierozní zábrany, meliorace, zalesňování krajiny, aj.). Budeme podporovat obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a prevenci vzniku povodní. Rozšíříme síť chráněných území o bývalá vojenská území, zejména na Šumavě. Urychleně dokončíme transformaci zemědělství a restituce a vyjasníme tak vlastnické vztahy. Urychlíme a zprůhledníme práci Pozemkového fondu ve vydávání půdy oprávněným osobám. Budeme podporovat ustavení sítě chráněných území Evropské ekologické sítě EECONET a Natura 2000.

VPB:
Podpora programů na tvorbu a údržbu krajiny.
Důležité je zachování rázu české krajiny při uchování přirozených základů venkovského života. Chceme dosáhnout kultivace krajiny i v oblastech dosud zanedbaných (pohraničí).
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv