EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Naděje - Volby 2002 MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Naděje - Volby 2002
Související odkazy

logo Naděje Naděje kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 9. Strana v současné době nemá poslance. Její předsedkyní je PhDr. Monika Pajerová.

Ekologické pasáže volebního programu
Vybrali jsme pro vás části volebního programu Naděje, které se týkají životního prostředí

100 vět - Kompletní volební program Naděje na jejích oficiálních stránkách

Kandidáti Naděje - Oficiální představení na serveru Naděje

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi Naděje.

1. Jaká by měla být podle názoru vaší strany role veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí? Jste spokojeni se současnou úpravou účasti veřejnosti tak, jak ji zavedl zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí?

ing. Jaroslav Rohulán, ekologický poradce strany a pracovník CHKO Broumovsko:
Domníváme se, že pouhá účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí je v obou citovaných právních normách zakotvena dostatečně. Jinou otázkou je, zda zákon č. 100/2001 dostatečně řeší uplatnění stanoviska veřejnosti v rozhodování správních orgánu. V tomto bodě je dle našeho mínění zákon benevoletní a nechává prakticky na úřednících, zda k připomínkám veřejnosti přihlédnou, či nikoliv. Uplatnění principu pouhého zdůvodnění nepřijetí názoru občanů, občanských sdružení či iniciativ a samotného posudku v procesu, ve kterém se rozhoduje o záměrech ovlivňujících životní prostředí, považujeme za nedostatečné. Podpoříme proto každou legislativní změnu v citovaném zákonu, která v tomto smyslu posílí účast právnických či fyzických osob při projednávání posudků a povede k závaznosti posudku pro příslušný správní úřad. Z tohoto hlediska je zákon č. 114/1992 Sb. koncipován lépe a současné politické snahy o jeho změnu v § 70 (zrušení statutu účastníka správního řízení pro vyjmenovaná občanská sdružení), nepodpoříme.

2. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?

ing. Jaroslav Rohulán, ekologický poradce strany a pracovník CHKO Broumovsko:
To je otázka, na kterou není možné jednoznačně odpovědět. Bude záležet na nových poznatcích vědy a výzkumu v oblasti jaderné energetiky. Odpověď by asi zněla jinak, pokud by již dnes byla známa jiná metoda likvidace jaderného odpadu, než jeho prosté ukládání. Toto, zatím jediné možné řešení, je dlouhodobě neakceptovatelné neúměrnou finanční zátěží výrobce a spotřebitelů el. energie vyrobené z jaderného paliva a trvalým rizikem radioaktivního znečištění prostředí - byť se zdá, že malým, při dodržování všech bezpečnostních pravidel. Toto jisté riziko existuje i v místě, kde je elektřina z jádra vyráběna. Naše strana uplatněním principu předběžné opatrnosti proto t.č. podpoří a dá přednost všem energetickým programům, které budou vycházet z úspor elektrické energie a využití alternativních zdrojů (sluneční, větrná, vodní energie, kogenerační jednotky, atd).

3. Jaký je postoj vaší strany ke snahám o řešení globálního oteplování? Jste spokojeni s tím, jak to řeší tzv. Kjótský protokol? Jaký je váš názor na plán amerického prezidenta Bushe (zveřejněný 15. února 2002) na omezování emisí skleníkových plynů?

Daniel Kvasnička:
Přestože se stále vedou diskuse o tom, do jaké míry ovlivňují emise skleníkových plynů globální změny klimatu, považujeme naplnění Kjótského protokolu naší zemí za nezbytný krok vedoucí k nastartování postupného snižování emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Naše strana podpoří všechna opatření k plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z tohoto protokolu, tj. redukovat znečištění CO2 o 8 % do roku 2008 - 2012.
Plán amerického prezidenta vychází z požadavku, aby se snižování emisí škodlivin vázalo na ekonomickou výkonnost, přičemž by se měla poměřovat množstvím škodlivin vypouštěných do ovzduší na jeden milión dolarů hrubého domácího produktu. Z nynějších 183 tun škodlivin na milión dolarů je navrhováno snížení k roku 2012 na 151 tun. Připojujeme se k názoru, že tento plán amerického prezidenta nepovede ke snížení emisí skleníkových plynů.
Myslíme si, že právě státu, který produkuje v globálním měřítku dnes 30 % skleníkových plynů, by se redukce měla dotknout nejvíce, aby šanci k hospodářskému růstu při celosvětové redukci emisí dostaly i dnes zaostalé země.

4. Koho by vaše strana, pokud by měla tu možnost, nominovala na posty ministrů životního prostředí, zemědělství a dopravy a spojů?

Daniel Kvasnička:
Na post ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka, na post ministra dopravy a spojů ing. Petra Moose z Vysoké školy dopravní v Pardubicích (bývalý ministr dopravy v Tošovského vládě).

5. Jaké jsou, podle názoru Vaší strany, priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Naděje na tuto otázku neodpověděla.

6. Počítá Vaše strana s nějakou podporou mimoprodukčních funkcí zemědělství (obnova venkova, ochrana krajiny)? Měl by stát podporovat ekologické zemědělce? A jakým způsobem (úlevy na přímých či nepřímých daních, dotace nebo subvence)?

Naděje na tuto otázku neodpověděla.

7. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Naděje na tuto otázku neodpověděla.

8. Počítá Vaše strana s reformou daňového systému za použití ekologických daní či naopak s použitím daňových úlev pro ekologicky přijatelnější výrobky a technologie?

Naděje na tuto otázku neodpověděla.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv