EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Energetika MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Energetika
Související zprávy
Na podporu ekoinovací dá ministerstvo sto milionů korun
13. února 2017 16:00
Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách
29. září 2016 01:42
Ropákem roku je znovu ministr Jan Mládek za prolomení limitů těžby
22. dubna 2016 12:21
NKÚ: Celkové náklady na podporu OZE převýší bilion korun
6. ledna 2015 09:59
Bohuslav Sobotka ohlásil návrat udržitelného rozvoje do ČR
1. prosince 2014 02:00

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Idnes:
Idnes: Větrníky nad Novým Hrádkem skončí ve šrotu, z jednoho bude rozhledna
23. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Lidé odmítli projekt geotermální elektrárny u Moravských Budějovic
1. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Co se stalo na Temelíně? ptali se lidé. Sirény houkaly víc než jindy
26. října 2012
Idnes:
Idnes: Za povolení sluneční elektrárny kmotra Nováka skončily úřednice u soudu
25. října 2012
Ižurnál:
Ižurnál: Česko by mohlo v případě nouze odpojit přeshraniční vedení elektřiny
19. října 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
MPO ČR:
Zákazníky skupiny Bohemia Energy entity přebírají dodavatelé poslední instance
13. října 2021
Hl. město Praha:
Zákazníky zkrachovalého dodavatele energií převezmou i společnosti s majetkovým podílem Prahy
13. října 2021
MD ČR:
Memorandum o podpoře elektromobility: více nabíječek pro elektromobily a podpora Čisté mobility
12. října 2021
Hnutí DUHA:
Lidé zvolili také oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?
11. října 2021 07:44
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Energetika
Seznam závazků z oblasti energetiky, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se energetiky za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o hospodaření s energií (tisk 494)
Předložen 6. ledna 2000

Účelem návrhu zákona je podpořit úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie. Součástí návrhu bylo i zavedení tzv. zeleného halíře - dodavatel elektřiny konečnému spotřebiteli měl mít za povinnost zaplatit z každé dodané kilowatthodiny 1 halíř Státnímu fondu životního prostředí. Takto vybrané peníze měly být použity pouze na podporu hospodárného využívání energie a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Vládní návrh atomového zákona (tisk 951)
Předložen 29. května 2001

Zákon nově upravuje oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Pasáže volebních programů týkající se energetiky:

Cesta změny:
Prosadíme vyšší výrobu ekologických produktů při spotřebě menšího množství energie.
Nabídneme cesty a ekonomické nástroje (ceny, daňová politika, dotace atd.) ke snížení energetické náročnosti naší ekonomiky, zejména do doby liberalizace cen energií.
Zvýhodníme a podpoříme využívání energie z obnovitelných zdrojů. Rozvoj obnovitelných zdrojů je vedle efektivního využívání energií jednou z cest naplňování dohod z Kjóta o celosvětovém snižování spotřeb fosilních paliv, tedy ke snížení produkce kysličníku uhličitého.

Česká pravice:
Prosadíme zprivatizování všech státních podniků či státních podílů v soukromých subjektech (včetně Českých drah, ČEZ,...)
Podpoříme konkurenci ve všech sektorech, okamžitou deregulaci (energetika – opravdu důsledná konkurence, ne tzv. "kalifornský" model, železnice, telekomunikace, bydlení, zdravotnictví).

ČSSD:
Projekt ČSSD pro mladé lidi se zaměřuje na investiční pobídky pro vstup investorů do bytové výstavby, zejména na finančně přijatelné a energeticky nízkonáročné bydlení pro mladé rodiny.

Humanistická aliance:
Daňové zvýhodnění ekologických způsobů získávání energie, ekologická paliva apod.

Koalice:
Cílem energetické politiky Evropské unie je dosáhnout dvanáctiprocentního podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010. Budeme usilovat o to, aby Česká republika za tímto cílem nezaostala. Nebudeme stavět další jaderné elektrárny.
Dokončíme privatizaci a výrazně omezíme zásahy státu do podnikání. Zbylé státní podíly ve výrobních, síťových a distribučních společnostech budou privatizovány do rukou solidních vlastníků, kteří budou schopni investovat do nových technologií a do ochrany životního prostředí.
V síťových odvětvích, zejména v elektroenergetice, plynárenství, telekomunikacích a v dopravě, budeme podněcovat konkurenci dodavatelů a poskytovatelů služeb. Co nejrychleji prosadíme liberalizaci trhu těchto odvětví a odstraníme všechny bariéry pro vznik konkurenčního prostředí: tento přístup vnímáme jako zásadní způsob pro snížení cen poskytovaných služeb. Trhy přizpůsobíme evropskému vývoji tak, aby byly ke dni vstupu do Evropské unie nejenom legislativně, ale i funkčně přizpůsobeny vznikajícímu celoevropskému trhu. Naším prvořadým cílem je posílit postavení zákazníka, kterému poskytneme možnost volby. Počítáme s tím, že občané zvolí dodavatele energie pro své domácnosti nejpozději do roku 2005.
Podpoříme nepotravinářské využití zemědělské produkce, včetně produkce obnovitelných zdrojů energie.

KSČM:
Podporovat rozvoj veřejné hromadné dopravy, úspory paliv a energií a využívat jejich obnovitelné zdroje, zvláště biopaliva.
Prosazovat technicky a ekonomicky únosné a ekologicky šetrné technologie a výroby ekologicky šetrných výrobků, včetně výroby elektrické energie z jaderných i alternativních zdrojů. Postupně omezit činnosti elektráren na fosilní paliva (snižování škodlivých emisí).
Zastavit výprodej prosperujících podniků zejména ve výrobě elektřiny, plynárenství, ve spojích (ČEZ, Transgas atd.), zastavit privatizaci železniční dopravy (...).
Urychleně zprovoznit JE Temelín na plný výkon, souběžně s tím řešit sociální dopady útlumu těžby uhlí. (...) Ceny plynu a elektrické energie nadále regulovat a nezvyšovat ani v celostátním průměru, ani diferencovaně v jednotlivých krajích.

Naděje:
Jedním z našich cílů je úspora energií a energetické náročnosti nejen v oblasti výroby, ale i bydlení, kde každoročně uniká mnoho prostředků. Budeme prosazovat cílený program státního příspěvku na izolace a zateplování domů a bytů.
Podpoříme masovější zavádění ekologických alternativních zdrojů energií a metod recyklace.

ODA:
Podmiňovat privatizaci energetických sítí podmínkami, které prakticky znemožňují další strategické rozhodnutí a dopředu vylučují volnou soutěž, je zločin. Oddělenou privatizací výrobních celků a distribučních sítí umožníme vznik volné soutěže i v této oblasti. Provedeme privatizaci energetických podniků odděleně od jejich rozvodných závodů, umožníme vznik konkurence i v této oblasti.

ODS:
Dnešní vláda - ministerstvo životního prostředí zčásti obsazené ekologisty a zcela pod jejich tlakem, protichůdně jednající „plánovací komise “ministra Grégra, nekoncepční Ministerstvo dopravy, nekonečné souboje o ministerské kompetence - to dělá špatně. Ministr Kužvart bojuje proti Temelínu argumenty o sociálně potřebné těžbě hnědého uhlí v Severních Čechách a proti řešení problémů ve městech blokací výstavby jejich obchvatů.

RMS:
Ke znečišťování ovzduší přispívají i energetické provozy a zvláště doprava stále výraznější měrou.

Strana zelených:
Zavedeme limity a cla na vývoz nezpracovaného dřeva, nerostných surovin a elektrické energie.
Zelenou moderní energetice
Zavedeme povinnost výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů za garantovanou cenu určenou regulačním úřadem. Všestranně podpoříme úspory energie. Snížíme vývoz elektrické energie. Podpoříme urychlené ukončení těžby uranu. Dokončíme privatizaci energetiky tak, aby zůstali odděleni výrobci a distributoři elektrické energie. Dokončíme liberalizaci trhu s elektřinou tak, aby si každý mohl vybrat mezi různými dodavateli energie. Zpřísníme dozor nad ekologickými dopady všech energetických zdrojů. Zákonem potvrdíme limity těžby, které chrání severočeské obce před postupem dolů.
Červenou jaderné energetice
Se zeleným ministrem životního prostředí do roku 2010 jaderná energetika v České republice skončí a z obnovitelných zdrojů budeme získávat minimálně 8 % potřeby elektrické energie. Nespustíme jadernou elektrárnu Temelín do provozu, pokud ČEZ neprokáže, že úroveň jeho bezpečnosti odpovídá současným západním standardům, že dovede bezpečně likvidovat radioaktivní odpady a že výroba z Temelína nepůjde na vývoz, ale poslouží výhradně domácí spotřebě.

VPB:
Výrazně podporujeme ekologické způsoby získávání energie a forem dopravy.

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi na otázky:
1. Jakou roli by v energetické politice ČR měla v budoucnu hrát jaderná energie?
2. Podpořila by Vaše strana nějakým způsobem úspory energie a přechod k alternativním zdrojům energie více, než jak je tomu dosud?

Česká strana národně sociální (Vratislav Bína a Mgr. Anna Spěváčková, členové ekologické komise ČSNS):
1. Předpokládáme, že v budoucnosti bude pravděpodobně vyvinuta taková jaderná technologie, která nebude zatěžovat a ohrožovat životní prostředí, což neplatí pro současné jaderné elektrárny. V nových technologiích musí být vyřešena otázka zpracování jaderného odpadu.
2. Dosud jsou alternativní zdroje energie spíše výjimkou a cena za jejich pořízení je neúměrně vysoká. Jsme toho názoru, že je nutno umožnit producentům energií alternativních zdrojů přístup do distribuční sítě bez jejich diskriminace. Vzhledem k postupujícímu globálnímu oteplování Země musí být ve spolupráci se zemědělci propagovány a prosazovány především způsoby výroby energie z biomasy (tzv. technické plodiny - topolové plantáže, technické konopí, krmný šťovík atd.). Je nutné obnovit a budovat další malé vodní elektrárny a využívat veškeré možné místní alternativní zdroje výroby energie (např. větrnou, sluneční, bioplyn, rostlinné odpady atd.).

Česká strana sociálně demokratická (Jiří Hron, tiskový mluvčí ČSSD):
1. Další využití jaderné energie spojujeme s nezbytným technologickým pokrokem především pokud jde o bezpečnost jaderných elektráren a problémy spojené s likvidací radioaktivního odpadu. ČSSD ve svém Dlouhodobém programu odmítá dosavadní umělé rozdělování ekonomických a ekologických cílů, jejichž vzájemná podmíněnost je stále více zřejmá a nevyhnutelná. ČSSD opakovaně předkládala ústavní zákon o obecném referendu - jak víte, byl těsnou většinou schválen v Poslanecké sněmovně. Očekávali jsme, že Senát zařadí návrh zákona do své agendy na nejbližší plenární schůzi druhé komory parlamentu, ale nestalo se. Umíme si představit, že budoucnost jaderné energetiky (nikoli aktuálně rozhodování o JETE) by mohlo být jedním z témat pro referendum.
2. ČSSD na tuto otázku neodpověděla.

Humanistická aliance (Václav Procházka, člen programové komise HA, Bc. Jan Lípa, kandidát HA v Jihočeském kraji a Jan Bednář, místopředseda HA):
1. Budoucnost jaderné energie v ČR patří k důležitým otázkám, které by měly být, po dialogu odborníků a informování veřejnosti, řešeny referendem.
2. Do budoucna chceme především nastolit skutečné ceny energie z neobnovitelných zdrojů, tj. např. zahrnutí rekultivace a častého znehodnocení půdy i po rekultivaci do nákladů těžby a produkce CO2 do ceny energie z fosilních paliv, ukončení státních dotací do stavby elektráren.
To by mělo stačit k rozvoji obnovitelných zdrojů v racionální míře, která by nevedla např. k budování větrných elektráren tam, kde by jejich stavba a údržba přišla na více energie, než kolik jí vyrobí. Úspory energie chceme podpořit především osvětou. Tzn. investice do programů výchovy k ekologicky šetrnému chování, propagace ekologických technologií a výrobků.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (RNDr. Libor Ambrozek, předseda ekologické komise KDU-ČSL):
1. KDU-ČSL nesouhlasí se stavbou dalších jaderných elektráren. Odpovědní politici nemohou souhlasit s provozem technologie, která nemá vyřešeny dlouhodobé dopady svého provozu. Přenášení řešení negativních důsledků našich činů na příští generace je navíc v přímém rozporu s principem trvale udržitelného rozvoje, k němuž se naše strana hlásí.
Z tohoto pohledu velmi kriticky komentujeme také vážné problémy dostavovaného Temelína.
Ministr za KDU-ČSL Martin Bursík v Tošovského vládě prosadil návrh na vytvoření mezinárodní expertní komise k posouzení této elektrárny. Její závěry potvrdily, že je Temelín nerentabilní a zbytečný. Představitelé KDU-ČSL kritizují také demokratický deficit při rozhodování o dostavbě Temelína. Návrh na referendum o Temelínu předložený poslanci Ambrozkem (KDU-ČSL), Mlynářem (US) a Buzkovou (ČSSD) však odmítla sociálnědemokratická vláda a následně smluvně opoziční poslanci.
Současný téměř dvacetiprocentní podíl jaderných zdrojů (JEDu) na celkové (netto) výrobě energie by se po spuštění obou bloků Temelína zvýšil ke 40 procentům. Je otázkou, jak s tak obrovským nárůstem nadbytečné produkce energie naloží vláda či případný budoucí vlastník akciové společnosti ČEZ.
Naše energetická politika naváže na státní program na podporu úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů, připravený Tošovského vládou. Narozdíl od současné vlády budeme jeho aktualizované cíle plnit. Naším cílem je nezaostat za energetickou politikou EU usilující o dosažení 12 procent podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě energie v roce 2010. Podle německého vzoru předložíme zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie. Rozvoj efektivní energetiky i výroby podpoří také naše daňová reforma.
Velmi kriticky se stavíme k privatizačním podmínkám vlády a jejím snahám o vytvoření ještě většího energetického monopolu, které výše uvedeným cílům brání.
2. Náš ministr v Tošovského vládě prosadil návrh státního programu podpory úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Přestože se k němu Zemanova vláda formálně přihlásila, drastickým seškrtáním finančních prostředků jej téměř zlikvidovala. Každý rok jsme se s kolegou Kořistkou z US marně pokoušeli prosadit navýšení příslušných položek státního rozpočtu.
Na tento program hodláme navázat. Budeme prosazovat také návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie připravený podle německého vzoru. Podle analýzy zkušeností zemí EU připravíme návrh ekologické daňové reformy, která zvýhodní energeticky šetrné technologie.

Občanská demokratická aliance (RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA):
1. Zásady politiky ODA v oblasti energetiky jsou dány především odpovědí na dvě základní otázky: Jaká je situace energetické soběstačnosti ČR a kde vidíme budoucímu těžišti hospodářské struktury ČR?
ČR je soběstačná produkcí elektrické energie, sezónní nadprodukci po spuštění Temelína vystřídala trvalá potřeba vývozu, který je nucena uskutečňovat v přesyceném trhu za cenu na hranici nákladovosti. Vysokou míru závislosti ČR na dovozu kapalných a plynných paliv umocňuje vysoká spotřeba zastaralých technologií a infrastruktury. Vysoká energetická náročnost tvorby HDP několika násobně převyšuje rozvinuté země a prodražuje finální produkci. Trend i ve vyspělých zemích vede k snižování energetické náročnosti o 2,8 procenta ročně, pokud má ČR dosáhnout standartu znamená to snížení cca 4 procenta ročně.
Zbytek energetických surovinových zdrojů ČR s náročnou těžbou vyžadující rozsáhlé zásahy do prostředí a krajiny, celková rozloha země s vysokou hustotou osídlení a rychle se střídající geologická stavba nejsou podle našeho názoru vhodnými pro nová energetická monstra stejně tak jako k ukládání energetických a jaderných odpadů po těžbě a z výroby.
ODA bude prosazovat snížení energetické náročnosti HDP minimálně o 4 procenta ročně. Dynamický rozvoj ekonomiky chce na rozdíl od současného utápění zdrojů v zastaralých průmyslových kolosech založit na investicích do moderních energeticky efektivních technologií. ODA nesouhlasí s projektem dalších jaderných elektráren na území ČR. Proti energetickým megalomanským stavbám s vysokými ztrátami při přenosu energií a riziky pro okolní prostředí bude preferovat strategií středních a menších energetických zdrojů s plným kogeneračním efektem. Zavedením skutečných ekonomických nástrojů, preferujících energeticky šetrné výrobky, budeme předcházet zbytečnému, a pro občana drahému, nárůstu energetické spotřeby doprovázející žádoucí zvyšování komfortu domácností.
V zatím podceňovaném využití alternativních energetických zdrojů, pokulhávajícím hluboko za standardem okolních rozvinutých zemí, spatřuje ODA další potenciál nevyužitých domácích zdrojů s pozitivním přínosem nejen ekologickým, ale i jako zdroj nového rozvoje lokálního hospodářství a místní zaměstnanosti problémových oblastí venkova. Cílem ODA je do roku 2005 podíl produkce alternativních zdrojů 15 procent.
ODA bude prosazovat plnou liberalizaci trhu s energií, která sníží spotřebitelské ceny a umožní konečnému spotřebiteli vlastní rozhodnutí o preferenci zdroje jím placené energie.
2. Snížení energetické náročnosti a dosažení optimálních technologií ve vztahu k spotřebě energie a neobnovitelných zdrojů by mělo být základním kritériem podpory všech projektů z veřejných prostředků. Výhodnější ekonomické parametry pro alternativní zdroje energie vytvoří již jen samotné zprůhlednění nákladovosti zdrojů (včetně externalit) a srovnatelné právní zakotvení všech typů energie. Do té doby je nutná i cílená účelová podpora alternativních zdrojů. Cílem ODA je do roku 2005 podíl alternativních zdrojů na produkci energií ve výši 15 procent.

Občanská demokratická strana (Ing. Mirek Topolánek, senátor ODS):
ODS EkoListu na otázky neopověděla. Její odpovědi ovšem získal server tzb-info, s jehož svolením odpovědi přetiskujeme.
1. Jaderná energetika bude hrát nadále významnou roli v české energetice a jejím energetickém mixu. Právě jádro a vlastní zdroje uhlí nám umožňují čelit dovozům energie a také dominantnímu postavení plynu. Strategicky a geopoliticky to je klíčové.
2. Samozřejmě ano, ale je to otázka nástrojů. Úspory energie mohou být motivovány pouze ekonomickou výhodností, tzn. reálná cena energií včetně externalit přinutí velké i malé spotřebitele k racionálnímu chování, tj. k úsporám, a to jak na straně výroby, tak i spotřeby. Dotační politika prostředí deformuje, nedává spotřebitelům relevantní cenovou informaci a destruuje jejich investiční chování. Jediná cesta k podpoře alternativních, ale i obnovitelných zdrojů energie, kogenerací a moderních zdrojů s vysokou účinností nejsou ani zelené halíře, ani ekologické daně, ale pouze na státu zcela nezávislé obchodování s emisemi škodlivin.Příklad USA, Velké Británie, Dánska, Německa a dalších nutí k následování. Prodej emisních certifikátů v aukcích, příp. na komoditních burzách vede k výraznému tlaku na snižování emisí, řeší problém znečištění systémově a umožňuje výše uvedeným zdrojům energií zlepšit konkurenční pozici na trhu. Není to chiméra, funguje to.

Republikáni Miroslava Sládka (PhDr. Miroslav Sládek, předseda RMS):
1. V této otázce jsou Republikáni naprosto jednoznačně pro dokončení a provozování Jaderné elektrárny Temelín v plném plánovaném výkonu. Z toho také vyplývá podpora výraznému zastoupení jaderné energetiky v budoucí energetice ČR. Pro další případnou výstavbu jaderných kapacit však požadujeme referendum.
2. Republikáni Miroslava Sládka na tuto otázku neodpověděli.

Strana Naděje (ing. Jaroslav Rohulán, ekologický poradce strany a pracovník CHKO Broumovsko):
1. To je otázka, na kterou není možné jednoznačně odpovědět. Bude záležet na nových poznatcích vědy a výzkumu v oblasti jaderné energetiky. Odpověď by asi zněla jinak, pokud by již dnes byla známa jiná metoda likvidace jaderného odpadu, než jeho prosté ukládání. Toto, zatím jediné možné řešení, je dlouhodobě neakceptovatelné neúměrnou finanční zátěží výrobce a spotřebitelů el. energie vyrobené z jaderného paliva a trvalým rizikem radioaktivního znečištění prostředí - byť se zdá, že malým, při dodržování všech bezpečnostních pravidel. Toto jisté riziko existuje i v místě, kde je elektřina z jádra vyráběna. Naše strana uplatněním principu předběžné opatrnosti proto t.č. podpoří a dá přednost všem energetickým programům, které budou vycházet z úspor elektrické energie a využití alternativních zdrojů (sluneční, větrná, vodní energie, kogenerační jednotky, atd).
2. Strana Naděje na tuto otázku neodpověděla.

Strana venkova - Spojené občanské síly (Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS):
1. Nejsme pro rozšiřování nových zdrojů využívajících jadernou energii. Přesto nesouhlasíme s tím, aby byl odstaven Temelín jenom proto, že tuto energii využívá. V současné zadluženosti státu by to byl ohromný přepych vyhodit z okna tolik miliard a dovážet k nám energii pocházející z jaderných elektráren v Evropě. Přesto bychom uvítali urychlenou recyklaci jaderného odpadu na místo hledání míst pro takzvaná uložiště. Naši snahou je využívat zcela jiný způsob výroby el. energie, chceme proto podpořit výzkum a zdokonalit technologii na bázi štěpení vody, fotočlánků apod. Pro mnohé "utopie", že ano...
2. V současné době je módní hovořit o využívání alternativních zdrojů energie. Je nutné si uvědomit, že území ČR má velkou hustotu obyvatelstva na jeden ha půdy. Je tedy zcela nemožné, aby všichni na venkově topili dřevem a spalovali biomasu vyprodukovanou zemědělci. Ono totiž zemědělství a alternativní zdroje spolu velmi souvisí. Neustálý plánovaný útlum zemědělské činnosti postihne i ty, kdož využívají, nebo by chtěli využívat alternativních zdrojů, např. bioplyn, slámu, obilí, semena olejnatých rostlin, rostlinného oleje a podobně. Ovšem jsou zde i jiné možnosti, které je nutné podpořit, tedy využití fotočlánků, vody a dalších možných zdrojů. Jistě bychom podpořili výrobu a spalování lihu v automobilových motorech, spalování tekutého zemního plynu v městské dopravě, jakož i spalování bionafty. Finančně bychom pomohli i vývoji nových energeticky úsporných strojů a zařízení vyvíjených na odborných školách.

Strana za životní jistoty (Milan Smrž, stínový ministr životního prostředí za SŽJ, a Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ):
1. Analogicky jako fosilní zásoby jsou i světové uranové rezervy omezeny na několik desítek let. Již tato skutečnost vyřazuje atomovou energetiku z dlouhodobé perspektivy. Jaderná energetika (JE) je centralizovaným zdrojem, jehož funkčnost je v případě jakýchkoliv válečných či teroristických útoků zásadně ohrožena, protože zařízení bude muset být odstaveno, nehledě na potenciální ohrožení sekundární jadernou kontaminací.
Mezi nezodpovězené otázky kolem JE patří především:
a) nevyřešená otázka odpadu
b) nenulová možnost havárie
Tyto dva problémy jsou předmětem trvalého, principielně neodstranitelného a fatálního nebezpečí, které není nutno podstupovat, protože potenciál obnovitelných slunečních zdrojů je ve své kombinaci - schopen nahradit celou energetickou spotřebu současné civilizace.
Je mýtem, že JE zajišťuje zaměstnanost, je mýtem, že je sociální jistotou. Mnohem více pracovních míst pro nejširší skupiny obyvatel je v obnovitelném slunečním hospodářství, sluneční architektuře a stavitelství, decentralizované výrobě elektrické energie a tepla, a v zemědělství, které bude zdrojem energetických i průmyslových surovin.
JE by měla být řízeným způsobem opuštěna, na což by měl být přijat příslušný zákon. V žádném případě by neměla být stavěna další jaderná elektrárna a veškeré prostředky poskytované v ČR do dotací výzkumných a vývojových programů, včetně grantů, by měly být směrovány výlučně na útlumové jaderné programy, na bezpečné uložení stávajících odpadů, eventuelně na protonové technologie likvidace.
2. Tato oblast by se měla stát hlavní prioritou státního a společenského zájmu - je třeba mobilizovat všechny demokratické nástroje - daně, dotace, společenskou podporu, propagaci, školy, rekvalifikační kurzy...

Strana zelených (Oldřich Lukáš, místopředseda SZ):
1. Za přijatelné (nikoli však nezbytné) považujeme pokračování výzkumu tzv. "studené fúze" - přímé přeměny jaderné energie v elektrickou. Používat uran k "topení pod kotlem" je mrháním přírodních zdrojů a kladením min na vlastní zahrádce.
Dočasná a trvalá úložiště jaderného odpadu představují obrovské investice, jimiž zatěžujeme a ekologicky ohrožujeme naše potomky, nemluvě o problému - co se skeletem celé jaderné elektrárny po té, kdy bude (po uplynutí její životnosti) trvale odstavena z provozu.
Pokud jde o bezpečnost, pak jen tolik: jaderná elektrárna je snad zabezpečená vůči všem ohrožením - ale jen těm, která si projektanti uměli představit; právě omezené účelové myšlení abstrahující od mimořádných lidských, planetárních či vesmírných vlivů považujeme za Achillovu patu bezpečnosti jaderné energetiky. Vedlejší produkty a odpady jaderné energetiky jsou navíc využitelné pro výrobu atomových zbraní; sotva lze předpokládat, že s přibývajícím objemem těchto látek bude klesat riziko, že se jich zmocní teroristické organizace.
Strana zelených také považuje za nemorální vývoz energie, kterou těžce dotuje každý občan republiky. Požadujeme proto vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém si i jaderná energetika bude muset obhájit své právo na další existenci, což nelze bez oddělení výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie. Každopádně podporujeme povinný (za jednoznačně určenou cenu, která nesmí podléhat krátkozrakým politicko-ekonomickým náladám) výkup energie z alternativních zdrojů. Jaderná energetika v pojetí dnešních vládnoucích stran však takové snahy předem likviduje.
Proto Strana zelených nepovažuje jadernou energetiku - alespoň takovou, jakou dnes rozvíjí vláda ČR, za správnou cestu do budoucna. JE Dukovany doporučuje ponechat v provozu do konce její životnosti, JE Temelín - nespouštět další reaktory, využít mezinárodního tlaku k získání prostředků na přestavbu některých bloků na plyn, případně (s trochou fantazie, podnikavosti a humoru) pro vybudování světově unikátního technického muzea a výukového pracoviště. Pokud budou vytvořeny podmínky pro opravdu svobodný trh s elektřinou, potom se JE Temelín nepochybně prokáže jako nerentabilní.
2. Budoucnost české energetiky vidí Strana zelených jednoznačně: neustálé zvyšování podílu alternativních zdrojů energie, snižování podílu klasických zdrojů a jaderné energetiky (současného principu výroby); využívání stále většího množství zdrojů, které energii spíše přeměňují než vyrábějí, a to s minimální potřebou vnějších energetických vstupů.
Jde zejména o elektrickou a tepelnou energii vyráběnou z energie Slunce, vody, větru, geotermálních a geomagnetických zdrojů, okolního prostředí (tepelná čerpadla), z biologických zdrojů, vodíku, případně z kosmu (sluneční vítr) atd. Trvale musí být snižována energetické náročnosti ve všech sférách lidské činnosti, ztráty při výrobě, transportu i spotřebě a také - omezovány luxusní energetické potřeby některých jedinců a společností.
Za prioritu - vedle svobodného trhu s energií - považujeme povinný výkup energie z alternativních zdrojů a rozumnou motivaci jejich dalšího rozvoje (záporná eko-daň, daňové úlevy, nulová DPH, slevy z nájmů, bezúročné půjčky, státní záruky apod.); cena energie vyráběné v těchto zdrojích musí být jednoznačně stanovena a nesmí podléhat krátkozrakým politicko-ekonomickým náladám. Alternativní zdroje energie jsou naší velikou nadějí.

Unie svobody - Demokratická unie (RNDr. František Pelc, předseda komise životního prostředí US-DEU):
1. Malou. Domnívám se, že většinovým názorem v US-DEU je ten, že jaderná elektrárna Temelín je posledním příspěvkem v naší cestě rozvoje energeticky náročného hospodářství.
Jaderná energetika má v sobě několik rovin, které je vždy nutné zvažovat - bezpečnostní, environmentální (a to jak pozitivní tak negativní), ekonomickou i energetickou. Po 11. září 2001 rizika bezpečnostní nabyla zásadního významu. Naše hospodářství by se mělo ubírat především směrem snižování energetické náročnosti a podstatně většího podílu ve využívání obnovitelných energetických zdrojů. Pakliže tuto cestu nepodnikneme, bude to špatné jak pro naše životní prostředí tak i pro celkovou ekonomickou prosperitu a konkurenceschopnost. Důležité je, že dostojíme bez problémů Kjótským závazkům díky rozpadu monstrózního komunistického průmyslu v 90. letech bez stavby nových jaderných elektráren. Avšak stejně důležité je, abychom tohoto časového předstihu využili a nepromarnili ho nicneděláním a vývojem samospádem. Tato naše potenciální výhoda se nebude opakovat.
Nikdy by se však nemělo říkat téměř nikdy. Výzkum se vyvíjí velmi rychle a nelze vyloučit, že za několik málo desetiletí může být diskuse vedena v poněkud jiných podmínkách.
2. Na tuto otázku US-DEU neodpověděla.

Volba pro budoucnost (Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB):
1. Dáváme přednost využití alternativních zdrojů energie - zejména vodní, sluneční a větrné. Jadernou energii sice považujeme za vhodnější než energii z fosilních paliv, přesto nepodporujeme další budování jaderných elektráren na našem území.
2. Využití alternativních zdrojů energie je zakotveno v našem volebním programu. Volba pro budoucnost plně podporuje úsporné a ekologicky šetrné programy získávání a využití energie.
Navzdory našemu odmítavému stanovisku ke vstupu do EU plně podporujeme sladění naší environmentální legislativy s legislativou EU a budeme důsledně vyžadovat dodržování zákonů.

Další oslovené strany - Cesta změny, Česká pravice, KSČM a ODS - EkoListu dosud neodpověděly. Odpovědi ODS získal server tzb-info, naleznete je na této stránce.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv