EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Sněmovní volby 2002 > Doprava MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Doprava
Související zprávy
Anketa: Jak se k tématům životního prostředí staví strany v Jihočeském kraji?
6. října 2016 09:29
Krajské volby 2016: Moravskoslezský kraj - téma ovzduší už není tak silné jako v minulých volbách
29. září 2016 01:42
Ministerstvo znovu posoudí záměr mezinárodního Letiště Vodochody
27. dubna 2014 13:44
Občané budou mít více práv v rozhodování o životním prostředí, odmítá kritiku nevládek MŽP
27. března 2014 15:39
Brabcovo ministerstvo plánuje omezení občanských práv, tvrdí nevládky
27. března 2014 02:32

Další zprávy:
Od:
Do:
   
Související články odjinud
Ižurnál:
Ižurnál: Nad Kladnem budou burácet letadla z vedlejší vzletové dráhy pražského letiště. Hlavní se bude opravovat
7. února 2013
ČT24:
ČT24: Lék na kladenský smog: zákazy pro kamiony, dotace na kotle
7. února 2013
Ižurnál:
Ižurnál: Na jihlavských cyklostezkách vás můžou překvapit motorky i auta
26. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Cyklistům se rýsuje tip na výlet. Kroužení kolem dukovanské elektrárny
23. listopadu 2012
Idnes:
Idnes: Hluk nad pardubickým letištěm je v normě, vadí dráha letu vrtulníků
22. listopadu 2012
Další články:
Od:
Do:
   
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
Klimatická koalice a Zelený kruh:
Klimatická koalice a Zelený kruh vyzývají nově zvolenou politickou reprezentaci k transformaci energetiky a ozdravení krajiny
20. října 2021 09:04
Hl. město Praha:
Praha vypsala tendr na zhotovitele Dvoreckého mostu, který nově propojí Prahu 4 a Prahu 5
18. října 2021
MD ČR:
Memorandum o podpoře elektromobility: více nabíječek pro elektromobily a podpora Čisté mobility
12. října 2021
Česká pirátská strana:
Cesta vlakem zdarma po celé Evropě. Mladí lidé mohou poznat, jak je cestování vlakem komfortní
12. října 2021
Hl. město Praha:
Praha řeší, co s billboardy na městských pozemcích
12. října 2021
Další tiskové zprávy:
Od:
Do:
   
Související odkazy
Ekologické priority pro volební programy 2002 - Doprava
Seznam závazků z oblasti dopravy, kterými by podle názoru českých ekologických organizací měly politické strany před letošními volbami oslovit voliče.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Vybraná hlasování týkající se dopravy za volební období 1998 - 2002

Vládní návrh zákona o EIA (tisk 495)
Předložen 6. ledna 2000

Nová úprava posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, environmental impact assesment). Nově vyžaduje mj. předkládání variant řešení posuzovaného záměru. Spory kolem zákona se týkaly mj. možnosti a podmínek účasti nevládních organizací na řízení (navazujícím na proces EIA) týkajícím se posuzovaného záměru. Mezi pozměňovacími návrhy se objevil návrh Olgy Sehnalová (ČSSD), podle něhož měly pod působnost zákona spadat přeložky komunikací již od délky 1 km (místo původních 10 km).

Poslanecký návrh zákona o obchvatu Plzně (tisk 758)
Předložen 20. října 2000

Návrh zákona, který posunul výrazně kupředu vybudování dálničního obchvatu Plzně. Hlavním argumentem navrhovatelů byla kalamitní dopravní situace v Plzni. Varianta obchvatu, proti které protestovali občanská sdružení zabývající se životním prostředí a některé obce, byla zákonem označena za stavbu ve veřejném zájmu, což znamená, že řízení jí se dotýkající mohou probíhat např. bez účasti veřejnosti.

Pasáže volebních programů týkající se dopravy:

Cesta změny:
Chceme privatizovat ČSA, Českou poštu, České dráhy, a Řízení letového provozu.
Chceme investovat do budování silnic, vodních cest a železnic tak, aby způsob a koordinace byly optimální.
i. Do roku 2010 chceme všechna železniční spojení mezi českými velkoměsty vystavět na bázi vysokorychlostních tras.
ii. Jednotlivé nositele dopravy - dráhy, silnice, letiště - musíme vzájemně optimálně propojit.
iii. Možnosti technického pokroku využijeme k tomu, abychom náš dopravní systém vytvořili bezpečnější, ohleduplnější k životnímu prostředí a efektivnější.

Česká pravice
Prosadíme zprivatizování všech státních podniků či státních podílů v soukromých subjektech (včetně Českých drah, ČEZ,...)
Podpoříme konkurenci ve všech sektorech, okamžitou deregulaci (energetika – opravdu důsledná konkurence, ne tzv. "kalifornský" model, železnice, telekomunikace, bydlení, zdravotnictví).
Doprava a veřejná doprava jsou jedním z nejdůležitějších projevů základní občanské svobody pohybu. Trváme na okamžité privatizaci všech dopravních odvětví a spojů. Prosazujeme adresnou státní podporu a vyvažovací dotace pro podnikání v dopravě.

ČSNS:
Dopravní obslužnost bude zajištěna kombinací základních linek autobusů a železničních forem dopravy - rozvinutím tzv. systému kombinované dopravy. Upravíme systém financování oprav a obnov komunikací dle podmínek jednotlivých regionů.

ČSSD:
Zajistíme investice do obnovy, modernizace a výstavby komunikací, zajištění dopravní obslužnosti, ekologické železniční dopravy, MHD apod.

Humanistická aliance
Dopravní obslužnost je důležitým faktorem zvyšování kvality života. V době rychlého rozvoje komunikačních technologií jsou kladeny větší nároky nejen na rychlé přesuny informačních dat, ale i osob a zboží. Funkční dopravní infrastruktura je nezbytná k hospodářskému růstu a přílivu zahraničních investic.
Urychlit výstavbu nových dopravních komunikací: Dnes jsou velice časté průtahy při vydávání územních rozhodnutí a stavby brzdí žaloby ze strany různých ekologických a občanských sdružení. Těmto střetům lze předejít jedině zcela otevřenou výměnou názorů s občany a transparentním poskytováním informací o záměrech státu a obcí. Potřebný konsensus bude získán jedině tak, že stát či obec zapojí občany do rozhodování. Výstavba poté proběhne podle plánu a ke spokojenosti všech.
Vybudování záchytných parkovišť na okrajích velkých měst a jejich zvýhodnění např. bezplatným parkováním.
Formou příspěvku státu a obcí cenově výrazně zvýhodnit ekologičtější městskou hromadnou dopravu a železnici - předešlo by se tak dopravním kolapsům a došlo by ke snížení hodnot škodlivin v ovzduší.
Vhodnou daňovou politikou zvýhodňovat ekologické druhy dopravy a ekologická paliva.
Výstavba cyklistických stezek a jejich údržba.
Účinná regulace dopravy v případě smogových situací.

Koalice:
Podpoříme ekologicky šetrnější kombinovanou dopravu, abychom snížili nadměrnou dopravu kamionovou.
V síťových odvětvích, zejména v elektroenergetice, plynárenství, telekomunikacích a v dopravě, budeme podněcovat konkurenci dodavatelů a poskytovatelů služeb. Co nejrychleji prosadíme liberalizaci trhu těchto odvětví a odstraníme všechny bariéry pro vznik konkurenčního prostředí: tento přístup vnímáme jako zásadní způsob pro snížení cen poskytovaných služeb. Trhy přizpůsobíme evropskému vývoji tak, aby byly ke dni vstupu do Evropské unie nejenom legislativně, ale i funkčně přizpůsobeny vznikajícímu celoevropskému trhu.

KSČM:
Podporovat rozvoj veřejné hromadné dopravy, úspory paliv a energií a využívat jejich obnovitelné zdroje, zvláště biopaliva. Podpořit budování rychlostních železničních koridorů, metra, tramvajových a trolejbusových tratí, dálničních a rychlostních okruhů kolem velkých měst, záchytných parkovišť, pěších zón a cyklistických stezek.
Podporovat ekologicky šetrné dopravní systémy, zejména další elektrifikaci železnic a obnovení lodní dopravy. Při výstavbě dálnic a rychlostních silničních komunikací zajistit, aby minimálně narušovala životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz).
Vyčlenit nezbytné ekonomické zdroje k zabezpečení řady finančně náročných opatření pro ochranu životního prostředí, zejména ve výrobě a dopravě, ale i k úpravě krajiny.
Zastavit výprodej prosperujících podniků zejména ve výrobě elektřiny, plynárenství, ve spojích (ČEZ, Transgas atd.), zastavit privatizaci železniční dopravy (...).
Prosadit požadavek vyvážené a cenově výhodné dopravní obslužnosti po celém území státu. Vytvářet rovné ekonomické podmínky pro všechny dopravní obory s ohledem na jejich vliv na životní prostředí, zrovnoprávnit české autodopravce s autodopravci EU.
Rozvojový program železnice je nutné založit na lepším a účinnějším poskytování služeb.
Podporovat dobudování integrovaného dopravního systému včetně městské a místní dopravy, dálkovou dopravu odklánět mimo obydlená centra, zlepšit údržbu celé dopravní infrastruktury.
Preferovat veřejnou hromadnou dopravu, vytvářet různé druhy slev jako např. rodinné či skupinové slevy. Stimulovat modernizaci a inovaci vozového parku, působit na omezení dopravy v hustě osídlených částech měst, a to především dopravy individuální.
Prosazovat programy obnovy českého venkova. Odstranit zanedbanost, nízkou vybavenost v oblasti technické infrastruktury a dopravní obslužnosti, napravit negativní dopady na krajinu a životní prostředí související s útlumem zemědělské výroby.

ODS:
Dnes je - ve srovnání s idealizovanou minulostí - život pohodlnější, snazší, bohatší zdravější. Díky čistému vzduchu lépe dýcháme, díky síti železnic a dálnic se poznáváme a přesouváme vyrobené hodnoty, díky městům žijeme sobě nablízku obklopeni výtvory ducha, umění i technického důmyslu, díky volné krajině nacházíme inspiraci i odpočinek, díky po staletí kultivovanému venkovu nemáme nedostatek potravin a uchováváme kořeny lidové kultury a národního povědomí.
Nechceme více nezvládnutých obchvatů Plzně, zavřených sjezdovek na Pradědu a nepotřebných popelnic.
Dnešní vláda - ministerstvo životního prostředí zčásti obsazené ekologisty a zcela pod jejich tlakem, protichůdně jednající „plánovací komise “ministra Grégra, nekoncepční Ministerstvo dopravy, nekonečné souboje o ministerské kompetence - to dělá špatně. Ministr Kužvart bojuje proti Temelínu argumenty o sociálně potřebné těžbě hnědého uhlí v Severních Čechách a proti řešení problémů ve městech blokací výstavby jejich obchvatů.

RMS:
Ke znečišťování ovzduší přispívají i energetické provozy a zvláště doprava stále výraznější měrou.
Uplatníme velmi efektivní dvoustrannou spolupráci v otázkách životního prostředí přesahujících národní hranice. (Očista a splavnost Labe, zachování šumavských lesů, obnova Krušných hor, atd).
Povzbudíme hromadnou přepravu šetrnou k životnímu prostředí.

Sdružení nezávislých:
Kvalitní dopravní infrastrukturu považujeme za základní předpoklad úspěšného rozvoje všech částí České republiky.
Budeme prosazovat
vyrovnání veřejných dotací do dopravní obslužnosti městům a venkovským oblastem
přeměnu Českých drah v efektivně pracující podnikatelský subjekt
zamezení provozu přetížených kamionů, které poškozují silnice
soustředění investic na řešení nejpalčivějších problémů dopravní sítě

Strana zelených:
Upravíme silniční daň pro průjezdy zahraničních kamionů.
Nepřipustíme aby dálnice D8 poškodila chráněnou krajinnou oblast v Českém středohoří.
Zelenou veřejné dopravě
Minimálně 60 % státních výdajů na dopravu vložíme do veřejné dopravy. Zvýhodníme nákladní železniční dopravu před dopravou silniční. Pro kamiony zavedeme limit 38 tun celkové hmotnosti a přísnými a citelnými postihy zamezíme v jízdě přetíženým kamionům. Budeme podporovat využití alternativních zdrojů energie pro dopravní prostředky (bionafta, biomasa, vodík apod.). Investujeme do rozvoje autobusové dopravy na venkově, aby se zvýšil počet spojů na vesnicích. Navrhneme jednotný tarifní systém městské veřejné dopravy pro všechna česká města, takže například tatáž jízdenka bude platit v Praze i v Kostelci. Podpoříme budování cyklistických stezek a pěších zón.
Do Evropy po kolejích
Nepřipustíme rušení železničních tratí a zvýšíme celkový počet spojů. Razantní reformou a cílenými státními investicemi modernizujeme České dráhy tak, aby se z nich stal moderní a ekonomicky efektivní podnik, který bude zajišťovat kvalitní a rychlé spojení v čistých i pohodlných vlacích jezdících na čas podle jízdního řádu.
Na silnicích bezpečněji
Posílíme pravomoci dopravní policie, např. zadržení řidičského průkazu v opilosti řidiče či při výrazném překročení povolené rychlosti. Budeme likvidovat smrtící příkopy a zakládat ochranné pásy zeleně ve větší vzdálenosti od krajnice.

SV-SOS:
Naším cílem je zavést normativy minimální dopravní obslužnosti.

VPB:
Výrazně podporujeme ekologické způsoby získávání energie a forem dopravy.
Dostupná a šetrná integrující doprava.
Hospodářská podpora ekologické a hromadné dopravy. Podpora nákladní i osobní železniční dopravy. Omezení zbytečných privatizačních tendencí v rámci ČD. Návrat získaných veřejných prostředků plynoucích z dopravy zpět do dopravního systému. Podpora propojení a unifikace ČR s nadnárodními dopravními systémy. Rovnost podmínek pro železnici a silnici i ostatních druhů doprav v podílu jejích uživatelů na úhradě nákladů za dopravní cestu. Rozšíření sítě dálnic a rychlostních silnic. Podpora říční a námořní dopravy, obnova českého obchodního loďstva.

Odpovědi na předvolební anketu
Předvolební anketa, v níž zástupci kandidujících stran odpovídali na otázky EkoListu. Zde jsou odpovědi na otázku:
Jaké jsou podle názoru vaší strany priority dopravní politiky ČR? Měl by stát nějakým (a jakým) způsobem podporovat městskou a meziměstskou hromadnou dopravu? Jak by Vaše strana řešila problematiku ztrátovosti osobní přepravy Českých drah?

Česká strana národně sociální (Vratislav Bína a Mgr. Anna Spěváčková, členové ekologické komise ČSNS):
Dle názoru naší strany by měl stát podporovat hromadnou dopravu - městskou i meziměstskou, především však dopravu železniční.
Naše strana je proti celkové privatizaci ČD. Jsme pro oddělení osobní a nákladní dopravy. Osobní doprava musí zvýšit celkovou úriveň cestování, pestrost nabídky a musí zjednodušit administrativu při odbavování skupin cestujících. Z tohoto důvodu se náklady na osobní dopravu neobejdou bez státních dotací, stejně tak je nutno posílit dotace na výstavbu rychlokoridorů a výstavbu ostatních tratí. Aby se nákladní doprava obešla bez dotací, je bezpodmínečně nutné převést v maximální míře kamionovou nákladní dopravu na železnici a tím zvýšit efektivnost železniční dopravy. Ta musí být výrazně levnější než automobilová doprava , čehož lze dosáhnout využitím ekologické daně s ohledem na jednotlivou přepravu. Je nutno důsledně dodržovat silniční zákon, kontrolu zatížení náprav nákladních vozidel, zavést silniční a tranzitní daň.

Humanistická aliance (Václav Procházka, člen programové komise HA, Bc. Jan Lípa, kandidát HA v Jihočeském kraji a Jan Bednář, místopředseda HA):
Modernizace železniční sítě včetně stavby několika nových spojení. Dokončení dálniční sítě jen v hlavních směrech evropské tranzitní dopravy a s využitím možnosti zkapacitnění stávajících silnic (např. I/3). Důslednější údržba silnic, postupné rušení kamionové dopravy a minimalizace silniční přepravy nebezpečných materiálů. Případnou nedostatečnou kapacitu některých dálnic neřešit jejich rozšiřováním nebo stavbou nových, ale převedením části dopravy na železnici.
Stát by měl podporovat městskou i meziměstskou veřejnou dopravu dotacemi za spoluúčasti regionů, preferencí tramvají a autobusů v městském provozu; opět za spoluúčasti regionů též investicemi např. do městské železniční dopravy a zajišťováním údržby železnic. Podpora meziměstských autobusů především tam, kde nedochází ke zbytečné konkurenci s vlaky.
Snížení ztrátovosti Českých drah lze dosáhnout nejlépe zatraktivněním, a tím i větší vytížeností železnic, zeštíhlením byrokratického aparátu vedení ČD a modernizací snižující provozní náklady.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (RNDr. Libor Ambrozek, předseda ekologické komise KDU-ČSL):
Nechceme, aby se Česká republika stala křižovatkou kamionové přepravy. Výrazně proto zvýšíme podporu převádění kamionů na železnici. Naši poslanci úspěšně navrhovali příslušné posílení investic již při projednávání letošního státního rozpočtu.
Rozvoj městské a meziměstské hromadné dopravy považujeme za dobrou investici do kvalitních podmínek pro život zejména ve městech. Zvýšíme investice tímto směrem. Budeme omezovat či zakazovat vjezd automobilů do nejzatíženějších center měst (s výjimkou dopravní a technické obsluhy a vozidel postižených spoluobčanů), podporovat budování zpomalovacích prahů na nebezpečných místech, cyklistických stezek a pěších zón, výstavbu "park and ride" systémů, tedy odstavných parkovišť na konečných stanicích městské hromadné dopravy, zvýhodníme jízdné pro uživatele těchto systémů atd.
Nižší cena osobní přepravy je služba občanům, kterou si veřejná správa objednává u Českých drah či autobusových přepravců. Kompenzuje tak nerovnost podmínek soutěže v oblasti dopravy, kterou vyvolává stát výrazně vyššími dotacemi do výstavby a oprav silnic a dálnic, než do dopravy kolejové. Stát by neměl jen hradit léčení osob postižených dopravními nehodami a imisní zátěží z dopravy, ale také aktivně těmto tragickým následkům předcházet.
V případě Českých drah nejde o ztrátu, která by vznikla například v důsledku chybného hospodaření, ale o zaostávání státu v plnění svých smluvních závazků. Své dluhy musí stát nepochybně zaplatit a příště své závazky hradit včas. To ovšem neznamená, že by celkové hospodaření tohoto podniku nemohlo být výrazně efektivnější, právě naopak.

Občanská demokratická aliance (RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a předsedkyně Politického grémia ODA):
Cílem dopravní politiky ČR by mělo být zajištění podmínek pro spolehlivou a efektivní přepravu. Prioritou tedy je dobudování základní sítě přepravních komunikací, umožňující rychlou a nenákladnou přepravu osob i zboží. Dobré podmínky pro splnění tohoto cíle poskytuje zejména hustá síť dopravních tras železnic, v návaznosti na již zahájené budování evropských koridorů. Městská a meziměstská hromadná doprava je v současné době zatížena vysokou mírou nízce efektivních technologií a rezervami v časových a harmonizačních integrovaných systémech. Je nepochybné, že pro určité oblasti ČR bude hromadná doprava vždy méně ekonomicky soběstačná. Domníváme se ovšem, že nalévání veřejných prostředků do některých netransparentně hospodařících systémů městské a příměstské dopravy není účelné. ODA si je vědoma nezbytnosti určité míry podpory systému hromadné dopravy a dopravní sítě. Předpokladem je stanovení jednoznačných kritérií efektivnosti provozu a kvality služeb a použitých technologií i ve vztahu k životnímu prostředí.
České dráhy jsou příkladem velmi málo efektivně fungujícího podniku. Vysoká míra ztrátovosti není v tomto případě zapříčiněna jen objektivními důsledky zvýhodnění osobní přepravy, ale především vlastním nepříznivým systémem hospodaření Českých drah. V ČR existují privátní regionální tratě s daleko nižší možnou výtěžností, s nesrovnatelně nižším schodkem financování. Teprve u těchto výsledků je možné vést diskusi o míře podpory provozu z veřejných státních prostředků.

Strana venkova - Spojené občanské síly (Jan Tomášek, místopředseda SV-SOS):
Jaké jsou dnes, to vidí každý. Zelenou má tranzitní kamionová doprava, vlastní doprava osobními auty, další rušení venkovských spojů, zdražování železniční dopravy. Prostě vše proti českému občanovi.
Naše priorita spočívá v železniční dopravě. Tranzit přes naše území by byl veden právě přes železnici. Tranzit živých hospodářských zvířat určených pro porážku bychom zakázali. Těžkou nákladní dopravu, až na nepatrné vyjímky, bychom vykázali ze silnic II. A III. tříd. Tam, kde mezi blízkými městy není vedena železniční síť, prosazujeme trolejbusovou nebo tramvajovou přepravu.
Pokud bychom dokázali zajistit dostatek finančních prostředků, prosazovali bychom přepravu osob ve vlacích pohybujících se na magnetickém nadzemním polštáři šetřícím půdou, zajišťující průchodnost lidí, dopravních prostředků a zvířat.
Městská hromadná doprava je plně v kompetenci měst, ale přesto bychom doporučili zrušit jízdné, na okrajích měst, v místech po zdevastovaných továrnách, vybudovat placená hlídaná parkovací místa a z těchto peněz financovat z části městskou dopravu. Městské obyvatelstvo by přispívalo sobě na tuto dopravu z daní.
Meziměstskou dopravu a dopravu na venkov musí bohužel zajistit autobusová doprava, která by měla reagovat na požadavky obcí a zaměstnavatelů. Jedná se hlavně o dopravu z odpoledních směn a dopravu na tyto směny. Tam, kde fungovala soukromá přeprava, byl tento problém uspokojivě řešen. Pokud bychom byli vládnoucí stranou, přerozdělili bychom daně tak, aby meziměstskou dopravu podporovaly kraje, pokud se tak rozhodnou.
Ztrátovost osobní dopravy ČD nevyřeší strana, ale samo vedení drah, pokud bude pro tento účel motivováno. Výstrahou nechť jim je snížení tabulkových míst na ministerstvu a ředitelstvích. Další motivace je v podobě výše platů závislých na hospodářských výsledcích drah a důsledné kontrole pracovníků ministerstva. Tam také budou platy závislé na prosperitě jednotlivých odvětví dopravy.

Strana za životní jistoty (PhDr. Pavel Filo, statutární místopředseda SŽJ):
Budoucí prioritou se musí stát zajištění energetické i surovinové obnovitelnosti všech oblastí včetně dopravy. U dopravy provozované obnovitelně je poměr veřejného a soukromého sektoru v podstatě lhostejný. Tranzitní období lze řešit využitím křížových dotací mezi individuální neobnovitelnou a veřejnou dopravou.

Strana zelených (Oldřich Lukáš, místopředseda SZ):
Prioritou dopravní politiky Strany zelených je rozvoj dopravních prostředků a systémů, které nabízejí nejširší přepravní služby při nejnižších energetických, materiálových a lidských vstupech a které způsobují nejméně škod na životním prostředí. Toto kritérium jednoznačně upřednostňuje železniční dopravu před silniční, hromadnou přepravu před individuální.
Je proto nezbytné zmodernizovat hlavní železniční tratě a využít jich k přepravě na střední a delší vzdálenosti - zejména pro tranzit osob a nákladů (především kamionů); zatraktivnit většinu dopravně-přepravních parametrů Českých drah; nerušit regionální tratě, zavést na nich maximálně hodinový interval a používat na nich taková vozidla (sestavy vlaků), která budou svojí kapacitou nejlépe vyhovovat zátěžovým nárokům obsluhovaného území (lehké elektrické a motorové jednotky s rekuperací a malou spotřebou).
Také městská hromadná doprava (MHD) musí prodělat vývojový skok, aby se stala pro občana nepochybně výhodnější dopravní alternativou než automobil. Neobejde se bez zkvalitnění nabídky a kultury cestování, zvýšení přepravní rychlosti, zavedení expresních linek, rozvoje okružních spojů, centrálního řízení světelných křižovatek - s automatickou předvolbou vozidly MHD, rozvoje integrovaných dopravních systémů, systémů Park and Ride. Musí být jednoznačně upřednostňována - systémově, technicky i dopravně.
Rozvoj dálnic se musí přehodnotit ve prospěch modernizace stávajících silnic na rychlostní a ve prospěch kvalitní údržby celé silniční sítě.
Další významnou oblastí je ekologizace veškeré dopravy. Zahrnuje rozvoj ekologicky příznivějších druhů pohonu (rostlinný olej, plyn, elektřina, vodík), zpřísňování emisních parametrů, namátkovou kontrolu funkčnosti katalyzátorů a hlučnosti, snižování spotřeby, rozvoj cykloturistiky apod.
Podporu hromadné dopravy považujeme za jednu z nejvýznamnějších funkcí státu. Ve vyspělých zemích je dotována až do neuvěřitelných 90 procent a nikdo se tomu nediví! Tím, že přebírá část výkonů individuální silniční dopravě, vrací hromadná doprava (především kolejová) společnosti nevyčíslitelné hodnoty v podobě dramatického snižování škod na životním prostředí (emise, spotřeba kyslíku, hluk), přírodě (zábor půdy, narušování ekosystémů a biokoridorů, kontaminace půdy, vody i ovzduší, zabíjení zvířat) a lidském zdraví (úrazy, nemoci, genetické poruchy). Energetické a materiálové vstupy železniční dopravy dosahují několikanásobně nižších hodnot než doprava silniční.
Ztrátovost železniční osobní dopravy je zaklínadlo, kterým tlačí naftařské, betonářské a automobilní koncerny vládu k postupné likvidaci železnice. Ztrátovost železnice je však způsobena tím, že si sama udržuje dopravní cestu - na rozdíl od silniční dopravy, a také tím, že v její výsledovce se neobjeví ani koruna z desítek miliard, které uspoří státu, pojišťovnám a dalším organizacím v důsledku již zmíněných ekologických a zdravotních efektů.
Ke snižování její ztrátovosti vedou dále tyto cesty: masivní nárůst výkonů železnice (po modernizaci na úroveň DB) povede k vyššímu zhodnocení fixních nákladů a růstu rentability; navíc bude možno ze zisku nákladní dopravy dotovat dopravu osobní. Další cestou jsou úspory v administrativě; dnešní aparát je v relaci k výkonům železnice řádově desetkrát mohutnější finanční zátěží, než je tomu v řadě vyspělých zemí. Takové změny musejí být provázeny širokou mediální osvětou (financovanou státem), která občanům jednoznačně ozřejmí popsané souvislosti, zejména pak výhody železnice, její přínosy pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zásadní změny ve spektru a kvalitě jejích služeb, o atraktivnosti tarifů nemluvě.

Volba pro budoucnost (Ing. Lubomír Perk, místopředseda VPB):
Mezi priority patří zásadní podpora železniční dopravy a s ní související reforma Českých drah, rekonstrukce železniční dopravní cesty, rozšíření dálniční sítě, podpora ekologicky šetrné hromadné dopravy.
Ztrátovost osobní dopravy ČD je třeba řešit v rámci celé reformy ČD. Systémové změny, které by nastartovaly ziskovost ČD v nákladní dopravě musí zároveň umožnit Českým drahám, aby z části zisku dotovaly ztrátovou osobní dopravu. Její zachování a rozšíření musí být jednou z podmínek pro reformy.
Podrobná analýza a návrh opatření přesahují rámec této rubriky.

Další oslovené strany - Cesta změny, Česká pravice, ČSSD, KSČM, Naděje, ODS, Republikáni Miroslava Sládka a US-DEU - EkoListu dosud neodpověděly.
TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Sněmovní volby 2002
    Doprava
    Ekopolitika
    Energetika
    Odpady
    Ochrana přírody a krajiny
    Ovzduší
    Průmysl
    Suroviny
    Voda
    Zemědělství
    Cesta změny - Volby 2002
    Česká pravice - Volby 2002
    ČSNS - Volby 2002
    ČSSD - Volby 2002
    Humanistická aliance - Volby 2002
    Koalice - Volby 2002
    KSČM - Volby 2002
    Naděje - Volby 2002
    ODA - Volby 2002
    ODS - Volby 2002
    RMS - Volby 2002
    Sdružení nezávislých - Volby 2002
    Strana zelených - Volby 2002
    SV-SOS - Volby 2002
    SŽJ - Volby 2002
    VPB - Volby 2002
    Koho budou volit?
    Hlasování@
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv