EcoMonitorEkoLink
Napište nám : ekolist@ekolist.cz
EkoList po drátě vydává občanské sdružení BEZK Za publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu
O násNovinkyPřehled zpráv e-mailemInzerujte u nás! English version
Titulní stránka > Politici a životní prostředí > Poslanecká sněmovna > Hlasování > Vládní návrh atomového zákona MAPA STRÁNEK
Politici a životní prostředí

Vládní návrh atomového zákona

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 951)
Předložen 29. května 2001

Zákon (plný text návrhu) nově upravuje oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

Hlasování o pozměňovacím návrhu Zdeňka Kořistky - účastníci řízení
Zákon v §14 stanovuje, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost postupuje ve správním řízení nezávisle na řízení jiného správního úřadu, přičemž účastníkem správního řízení (o povolení k činnosti související s využíváním jaderné energie) je pouze žadatel. Poslanec Zdeněk Kořistka (US) navrhl, aby účastníkem správního řízení v případě umístění, výstavby, provozu, provedení rekonstrukce nebo vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s významným nebo velmi významným zdrojem ionizujícího záření byly i osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být povolením dotčena, a také obce a jiné osoby, v případě, že jim to zaručují zákon o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí a zákon o EIA (39. schůze, 258. hlasování). Z přítomných 164 poslanců bylo 29 pro, 124 proti, návrh nebyl přijat.

Přehled tohoto hlasování podle stran:

Hlasování o pozměňovacím návrhu Zdeňka Kořistky - účastníci řízení (39. schůze, 258. hlasování)

  pro proti zdrželo se nepřítomno celkem
ČSSD 1 56 3 14 74
KDU-ČSL 16 0 1 3 20
KSČM 0 19 0 5 24
ODS 0 48 4 11 63
US 12 0 2 3 17
Nezařazení 0 1 1 0 2
celkem 29 124 11 36 200

 
Výsledky hlasování v procentech podle stran

  pro proti zdrželo se nepřítomno celkem
ČSSD 1 % 76 % 4 % 19 % 100 %
KDU-ČSL 80 % 0 % 5 % 15 % 100 %
KSČM 0 % 79 % 0 % 21 % 100 %
ODS 0 % 76 % 6 % 17 % 100 %
US 71 % 0 % 12 % 18 % 100 %
Nezařazení 0 % 50 % 50 % 0 % 100 %

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu Zdeňka Kořistky - zodpovědnost za jaderné škody
Zákon mimo jiné stanovuje omezení odpovědnosti za jaderné škody způsobené každou jednotlivou jadernou událostí na 6 miliard Kč. Poslanec Zdeněk Kořistka navrhl tuto částku zvýšit na 12 miliard Kč. (39. schůze, 259. hlasování). Z přítomných 164 poslanců bylo 29 pro, 121 proti, návrh nebyl přijat.

Přehled tohoto hlasování podle stran:

Hlasování o pozměňovacím návrhu Zdeňka Kořistky - zodpovědnost za jaderné škody (39. schůze, 259. hlasování)

  pro proti zdrželo se nepřítomno celkem
ČSSD 1 55 4 14 74
KDU-ČSL 16 0 1 3 20
KSČM 0 18 1 5 24
ODS 1 46 5 11 63
US 11 1 2 3 17
Nezařazení 0 1 1 0 2
celkem 29 121 14 36 200

 
Výsledky hlasování v procentech podle stran

  pro proti zdrželo se nepřítomno celkem
ČSSD 1 % 74 % 5 % 19 % 100 %
KDU-ČSL 80 % 0 % 5 % 15 % 100 %
KSČM 0 % 75 % 4 % 21 % 100 %
ODS 2 % 73 % 8 % 17 % 100 %
US 65 % 6 % 12 % 18 % 100 %
Nezařazení 0 % 50 % 50 % 0 % 100 %TITULNÍ STRANA
ZPRAVODAJSTVÍ
KALENDÁŘ AKCÍ
EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
EVROPSKÁ UNIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KLIMATICKÉ ZMĚNY
POLITICI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Poslanecká sněmovna
    Hlasování
ZELENÁ DOMÁCNOST
ZELENÝ KNIHOMOL
FÓRUM EKOLISTU
SUMMIT ZEMĚ
Poděkování

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.

Čtvrtek 27. 1. 2022
Svátek má Ingrid


Najdi v EkoListu
Tématický archív zpráv