Sousedský spolek Uhelná: Sousedský spolek Uhelná: Otevřený dopis Andreji Babišovi kvůli nelegálnímu rozšiřování těžby v dole Turów
30. července 2021 10:36
Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás v situaci, kdy se nám každým dnem přibližují rypadla polského těžaře PGE, který směrem k našim domovům nelegálně rozšiřuje těžbu v dole Turów. Rypadla běží i přesto, že už dva měsíce platí zákaz těžby, který nařídil Soudní dvůr EU v návaznosti na žalobu ČR. Namísto toho, aby se po Polsku vyžadovalo dodržování zákonů a rozhodnutí soudu, domlouvá se s Polskem ukončení sporu a stažení žaloby. Polští politici opakovaně deklarují, že se rozhodnutími tohoto soudu Polsko řídit nebude. Přitom je to ale tento soud, který má na českopolskou dohodu dohlížet.

Karel Makoň: Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku
30. července 2021 07:00
Vážený pane Jane Rylichu,
jelikož Váš příspěvek a ne zrovna šťastně a přesně prezentované skutečnosti už pravděpodobně z nedostatku věcných argumentů byly tímto článkem přesunuty do osobní roviny, rád bych Vám a všem ostatním, co to stále nechápou, zopakoval několik základních faktů.

Tereza Valkounová: Tereza Valkounová: Děti by se riziku neměly vyhýbat ani v předškolním věku
29. července 2021 07:00
Pozor, ať nespadneš, nechoď tam, něco se ti stane, polož to, nebo se řízneš... Jak se staneme rodičem, svět nám může mnohdy připadat více nebezpečný než dříve. O své děti máme přirozeně strach, ale neměl by být limitem pro učení se, jak to ve světě chodí. Pokud je totiž od všeho “zlého” ochráníme, může to mít mnohem významnější dopady než odřené koleno nebo malé škrábnutí.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Nový stavební zákon zásadním způsobem zhoršuje systém ochrany životního prostředí
28. července 2021 07:13
Orgány specializované na ochranu lesů, zemědělské půdy či zeleně ve městech již nebudou moci vetovat nevhodné stavební záměry, respektive nebudou moci nasměrovat stavebníka na úpravu projektu svými připomínkami před vydáním svého závazného stanoviska.

Jan Rylich: Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“
27. července 2021 07:00
Už více než čtyři týdny uplynuly od veřejností poměrně dost sledované „kauzy“ čapího hnízda v Oseku u Rokycan, kde čapí matka téměř dva týdny „týrala“ své nejmladší mládě, které nakonec její útoky nepřežilo. Velkou vlnu kritiky a rozhořčení vyvolala zejména absolutní nečinnost Záchranné stanice v Rokycanech, jejíž vedoucí Pavel Moulis opakovaně odmítl zasáhnout a mládě z hnízda odebrat, a celou situaci popisoval jako „přirozený proces“, do kterého se „nezasahuje“.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?
26. července 2021 07:00
Postupně bude nutné nahradit uhelné bloky. Jak roste cena emisních povolenek, zvyšuje se cena nejen uhelné, ale také plynové elektřiny. Je tak třeba urychlit přechod k nízkoemisnímu mixu. Ovšem důležitější než rychlost je, aby mix, ke kterému směřujeme, odpovídal našim geografickým a dalším podmínkám a byl opravdu nízkoemisní, efektivní a environmentálně citlivý.

Česká společnost ornitologická: Česká společnost ornitologická: Stanovisko k (ne)zasahování do hnízdění ptáků
24. července 2021 07:00
Webkamery umístěné u hnízd čápů bílých v minulých dnech strhly hned několik lavin zájmu veřejnosti. Naprosto chápeme nadšení, které vyvolala pomoc mláďatům v Mladých Bucích, kde došlo k úhynu jednoho z rodičů na následky popálení elektrickým proudem. Chápeme i citové reakce lidí, kteří "mohli jen přihlížet situaci na hnízdě v Oseku na Rokycansku, kam pomoc nepřicházela", stejně jako v případě několika dalších hnízd, kde kamery poskytly přímý přenos topících se mláďat po prudkých deštích. Všechny tyto reakce jsou pochopitelné a z lidského pohledu správné. I nám je mláďat líto a mnohem radši se díváme na idylický průběh hnízdění se šťastným koncem. Bylo by jistě krásné, kdyby v přírodě neexistovaly smrt, strádání a utrpení.

František Janáč: František Janáč: Evropa se zbláznila do zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
23. července 2021 07:00
Norsko, Island, Nizozemsko, Skotsko a CCS. To není itinerář pro náročnou pocovidovou dovolenou s čerpáním pohonných hmot pomocí známé tankovací karty. Je to výčet evropských zemí, které v posledních letech mohutně pokročily v zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Technologii, která je klíčová pro uskutečnění Zelené dohody a splnění ambiciózních klimatických cílů. Zvu vás na přehlídku evropských projektů a, aby to nebyla nebyla nuda, budu vám ji vyprávět jako fascinující příběh o vikingských lodích, zeleném rotterdamském přístavu, specialitě islandské kuchyně a skotském intergalaktickém telefonu.

: Petr Holub: Lex Dukovany: Je nový reaktor cestou ke snížení českých emisí?
22. července 2021 12:28
Dovolte mi několik postřehů k návrhu tzv. lex Dukovany, tedy zákona o ekonomické podpoře výstavby nového jaderného bloku. Ten ve středu 21.7. projednal Senát a vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. Debata senátorů se z většiny bohužel soustředila jen na bezpečnostní aspekt projektu. Ten je (zatraceně) důležitý, ale jsou zde i koncepční otázky.

Frank Bold Advokáti: Frank Bold Advokáti: Pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon
22. července 2021 07:00
Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují.

Dana Kuchtová: Dana Kuchtová: Lex Dukovany bude znamenat zdražení elektřiny pro spotřebitele na desítky let
21. července 2021 14:27
Senátorky a senátoři dnes rozhodují o zákonu o podpoře nových jaderných reaktorů. Pozměňovací návrh, který by měl limitovat neomezenou garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, podává několik senátorek a senátorů. Je to pokus zabránit jednostranné masivní a netržní podpoře jaderné energie. Lze očekávat, že v českém politickém prostředí, ve kterém je jaderná energetika dlouhodobě přijímána pozitivně, nebude tento pozměňovací návrh úspěšný.

Česká komora architektů: Česká komora architektů: Teze ke sněmovním volbám 2021
21. července 2021 07:00
Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro sněmovní volby politickým stranám a hnutím několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země. Česká komora architektů přináší tato témata, významná pro zodpovědnou správu státu, s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.

Vědci: Vědci: Proč budování 800 vodních ploch na jižní Moravě není bojem se suchem
20. července 2021 07:00
Vedení Jihomoravského kraje nedávno zveřejnilo záměr vybudovat po celém kraji 800 malých vodních ploch a představilo databázi potenciálních lokalit. Vhodné lokality byly vybrány na základě digitálního modelu terénu, jako plochy, které by z hlediska reliéfu byly potenciálně vhodné pro opatření na zadržení vody, a podle vlastnických poměrů (aby byly ve vlastnictví státu či obce) a vyjádření zástupců obcí. Plánovaným opatřením je výstavba malých vodních nádrží definovaných dle ČSN 75 2410 jako nádrže s celkovým objemem nepřesahujícím 2 miliony m3 a maximální hloubkou do 9 m, kterými by měly být především ochranné (retenční) nádrže (poldry, protierozní, dešťové, vsakovací, nárazové), nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě (hydromeliorační, okrasné, návesní rybníčky, umělé mokřady) a nádrže na ochranu bioty. Vzhledem k tomu, že je zmíněný záměr prezentován jako součást přizpůsobení dopadům klimatických změn, především tedy jako boj se suchem, rozhodli jsme se na něj reagovat a s následujícími argumenty vycházejícími z výsledků našich studií jsme seznámili zástupce Jihomoravského kraje na společném jednání v květnu tohoto roku. Krajina jižní Moravy je dlouhodobě předmětem našich výzkumných aktivit, mimo jiné i v rámci studia vlivu dopadů sucha na vodní ekosystémy.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Vláda připravuje mezinárodní smlouvu, která míří k výstavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Je to vyhazování miliard za megalomanský projekt
16. července 2021 05:45
Mezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Ministerstvo dopravy se nevzdává představ o mezinárodní vodní cestě ani po čtvrt století neúspěšných pokusů, promarněné téměř miliardě korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019) a ani navzdory klimatické změně, která do budoucna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Piráti před megalomanskými stavbami varují a jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Připravovaná dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání penězi daňových poplatníků a nevratnému poškozování české přírody a vnímám ji jako prostředek k nezodpovědnému prosazení megalomanských plavebních stupňů, jejichž stavbu neospravedlňuje žádný hospodářský zájem.

David Číp: David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech
15. července 2021 07:00
Poslední roky jsou čím dál populárnější kamery umisťované do okolí hnízd volně žijících ptáků – zejména čápů, dravců, ale třeba i sýkor apod. Veřejnost, která živé videopřenosy sleduje, však většinou nebývá připravena na to, co díky kamerám uvidí. Zejména proto, že odtržení člověka od přírody, tedy i reality života v přírodě, je bohužel čím dál větší. Lidé dnes většinou nejsou připraveni na to, že na online přenosech neuvidí zidealizovaný a polidštěný „rodinný život roztomilých ptáčků v hnízdečku lásky, které bylo vystavěno v lůnu láskyplné a všeobjímající a všemilující Matky Přírody“.

Jiří Janota: Jiří Janota: Kdo porušuje zákony, mezi myslivce nepatří
14. července 2021 17:52
Českomoravská myslivecká jednota jednoznačně odmítá porušování platné legislativy myslivci. Včera medializovaný případ myslivce, který nezákonně držel kadáver rysa ostrovida, je politováníhodným excesem jednotlivce.

Jan Krčmář: Jan Krčmář: Poslanci místo rozumného řešení schválili likvidační změny pro solární energetiku
14. července 2021 17:28
Ve třetím čtení dnes poslanci schválili klíčovou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. V otázce povolené výnosnosti, kolem které se vedly největší rozepře, Sněmovna odhlasovala zachování původního vládního návrhu, který pro fotovoltaiku navrhuje maximální povolenou výnosnost na úrovni 6,3 %, a současně schválila dodatečný solární odvod pro instalace z let 2009 a 2010 ve výši 10 %. Dnes přijaté změny Sněmovnou mohou být pro tisíce firem likvidační. Ohroženy jsou projekty výroben čisté energie za stovky miliard korun, do kterých investovaly domácnosti, čeští podnikatelé nebo města a obce. Novelu nyní projedná Senát.

Josef Morkus, Jan Macek: Josef Morkus a Jan Macek: Kam kráčíš, elektromobilito?
14. července 2021 07:00
Současné a tím spíše i budoucí evropské emisní předpisy nutí výrobce automobilů vyrábět a prodávat vozidla s elektrickým pohonem. Tento požadavek vychází ze závěrů Pařížské konference o klimatu a nově přijaté Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) [1], podle které by Evropa měla v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Na tyto dokumenty navazuje v dubnu 2020 schválený Národní plán čisté mobility [5], který klade důraz na elektrický pohon vozidel. Podle tohoto plánu by mělo v roce 2030 jezdit na českých silnicích 220 800 až 500 000 elektromobilů (obr.1) [5]. Pro srovnání, k 31. 12. 2019 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno pouhých 7637 elektrických vozidel (z toho zhruba ½ tvořila jednostopá vozidla)[58]. V současné době jediným dostupným akumulátorem elektrické energie pro pohon těchto vozidel jsou baterie.

Karel Makoň: Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku
13. července 2021 07:00
Na základě vývoje událostí a několika naprosto nekompetentních a scestných diskusích zejména na sociálních sítích, adresovaných jak kolegovi Pavlu Moulisovi, tak paní ředitelce ZŠ Osek, jsem se rozhodl zapojit do debaty i já a uzavřít tuto nechutnou a štvavou kampaň.

Jitka Vrtalová: Jitka Vrtalová: Parkovací normy u kořenů problému
12. července 2021 15:45
Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to všechno má v rukou město. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích míst - a to pro automobily a jízdní kola.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1181 | Další
Sousedský spolek Uhelná: Sousedský spolek Uhelná: Otevřený dopis Andreji Babišovi kvůli nelegálnímu rozšiřování těžby v dole Turów
30. července 2021 10:36
Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás v situaci, kdy se nám každým dnem přibližují rypadla polského těžaře PGE, který směrem k našim domovům nelegálně rozšiřuje těžbu v dole Turów. Rypadla běží i přesto, že už dva měsíce platí zákaz těžby, který nařídil Soudní dvůr EU v návaznosti na žalobu ČR. Namísto toho, aby se po Polsku vyžadovalo dodržování zákonů a rozhodnutí soudu, domlouvá se s Polskem ukončení sporu a stažení žaloby. Polští politici opakovaně deklarují, že se rozhodnutími tohoto soudu Polsko řídit nebude. Přitom je to ale tento soud, který má na českopolskou dohodu dohlížet.

Karel Makoň: Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku
30. července 2021 07:00
Vážený pane Jane Rylichu,
jelikož Váš příspěvek a ne zrovna šťastně a přesně prezentované skutečnosti už pravděpodobně z nedostatku věcných argumentů byly tímto článkem přesunuty do osobní roviny, rád bych Vám a všem ostatním, co to stále nechápou, zopakoval několik základních faktů.

Tereza Valkounová: Tereza Valkounová: Děti by se riziku neměly vyhýbat ani v předškolním věku
29. července 2021 07:00
Pozor, ať nespadneš, nechoď tam, něco se ti stane, polož to, nebo se řízneš... Jak se staneme rodičem, svět nám může mnohdy připadat více nebezpečný než dříve. O své děti máme přirozeně strach, ale neměl by být limitem pro učení se, jak to ve světě chodí. Pokud je totiž od všeho “zlého” ochráníme, může to mít mnohem významnější dopady než odřené koleno nebo malé škrábnutí.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Nový stavební zákon zásadním způsobem zhoršuje systém ochrany životního prostředí
28. července 2021 07:13
Orgány specializované na ochranu lesů, zemědělské půdy či zeleně ve městech již nebudou moci vetovat nevhodné stavební záměry, respektive nebudou moci nasměrovat stavebníka na úpravu projektu svými připomínkami před vydáním svého závazného stanoviska.

Jan Rylich: Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“
27. července 2021 07:00
Už více než čtyři týdny uplynuly od veřejností poměrně dost sledované „kauzy“ čapího hnízda v Oseku u Rokycan, kde čapí matka téměř dva týdny „týrala“ své nejmladší mládě, které nakonec její útoky nepřežilo. Velkou vlnu kritiky a rozhořčení vyvolala zejména absolutní nečinnost Záchranné stanice v Rokycanech, jejíž vedoucí Pavel Moulis opakovaně odmítl zasáhnout a mládě z hnízda odebrat, a celou situaci popisoval jako „přirozený proces“, do kterého se „nezasahuje“.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?
26. července 2021 07:00
Postupně bude nutné nahradit uhelné bloky. Jak roste cena emisních povolenek, zvyšuje se cena nejen uhelné, ale také plynové elektřiny. Je tak třeba urychlit přechod k nízkoemisnímu mixu. Ovšem důležitější než rychlost je, aby mix, ke kterému směřujeme, odpovídal našim geografickým a dalším podmínkám a byl opravdu nízkoemisní, efektivní a environmentálně citlivý.

Česká společnost ornitologická: Česká společnost ornitologická: Stanovisko k (ne)zasahování do hnízdění ptáků
24. července 2021 07:00
Webkamery umístěné u hnízd čápů bílých v minulých dnech strhly hned několik lavin zájmu veřejnosti. Naprosto chápeme nadšení, které vyvolala pomoc mláďatům v Mladých Bucích, kde došlo k úhynu jednoho z rodičů na následky popálení elektrickým proudem. Chápeme i citové reakce lidí, kteří "mohli jen přihlížet situaci na hnízdě v Oseku na Rokycansku, kam pomoc nepřicházela", stejně jako v případě několika dalších hnízd, kde kamery poskytly přímý přenos topících se mláďat po prudkých deštích. Všechny tyto reakce jsou pochopitelné a z lidského pohledu správné. I nám je mláďat líto a mnohem radši se díváme na idylický průběh hnízdění se šťastným koncem. Bylo by jistě krásné, kdyby v přírodě neexistovaly smrt, strádání a utrpení.

František Janáč: František Janáč: Evropa se zbláznila do zachytávání a ukládání oxidu uhličitého
23. července 2021 07:00
Norsko, Island, Nizozemsko, Skotsko a CCS. To není itinerář pro náročnou pocovidovou dovolenou s čerpáním pohonných hmot pomocí známé tankovací karty. Je to výčet evropských zemí, které v posledních letech mohutně pokročily v zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Technologii, která je klíčová pro uskutečnění Zelené dohody a splnění ambiciózních klimatických cílů. Zvu vás na přehlídku evropských projektů a, aby to nebyla nebyla nuda, budu vám ji vyprávět jako fascinující příběh o vikingských lodích, zeleném rotterdamském přístavu, specialitě islandské kuchyně a skotském intergalaktickém telefonu.

: Petr Holub: Lex Dukovany: Je nový reaktor cestou ke snížení českých emisí?
22. července 2021 12:28
Dovolte mi několik postřehů k návrhu tzv. lex Dukovany, tedy zákona o ekonomické podpoře výstavby nového jaderného bloku. Ten ve středu 21.7. projednal Senát a vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. Debata senátorů se z většiny bohužel soustředila jen na bezpečnostní aspekt projektu. Ten je (zatraceně) důležitý, ale jsou zde i koncepční otázky.

Frank Bold Advokáti: Frank Bold Advokáti: Pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon
22. července 2021 07:00
Pomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují.

Dana Kuchtová: Dana Kuchtová: Lex Dukovany bude znamenat zdražení elektřiny pro spotřebitele na desítky let
21. července 2021 14:27
Senátorky a senátoři dnes rozhodují o zákonu o podpoře nových jaderných reaktorů. Pozměňovací návrh, který by měl limitovat neomezenou garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, podává několik senátorek a senátorů. Je to pokus zabránit jednostranné masivní a netržní podpoře jaderné energie. Lze očekávat, že v českém politickém prostředí, ve kterém je jaderná energetika dlouhodobě přijímána pozitivně, nebude tento pozměňovací návrh úspěšný.

Česká komora architektů: Česká komora architektů: Teze ke sněmovním volbám 2021
21. července 2021 07:00
Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro sněmovní volby politickým stranám a hnutím několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země. Česká komora architektů přináší tato témata, významná pro zodpovědnou správu státu, s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.

Vědci: Vědci: Proč budování 800 vodních ploch na jižní Moravě není bojem se suchem
20. července 2021 07:00
Vedení Jihomoravského kraje nedávno zveřejnilo záměr vybudovat po celém kraji 800 malých vodních ploch a představilo databázi potenciálních lokalit. Vhodné lokality byly vybrány na základě digitálního modelu terénu, jako plochy, které by z hlediska reliéfu byly potenciálně vhodné pro opatření na zadržení vody, a podle vlastnických poměrů (aby byly ve vlastnictví státu či obce) a vyjádření zástupců obcí. Plánovaným opatřením je výstavba malých vodních nádrží definovaných dle ČSN 75 2410 jako nádrže s celkovým objemem nepřesahujícím 2 miliony m3 a maximální hloubkou do 9 m, kterými by měly být především ochranné (retenční) nádrže (poldry, protierozní, dešťové, vsakovací, nárazové), nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě (hydromeliorační, okrasné, návesní rybníčky, umělé mokřady) a nádrže na ochranu bioty. Vzhledem k tomu, že je zmíněný záměr prezentován jako součást přizpůsobení dopadům klimatických změn, především tedy jako boj se suchem, rozhodli jsme se na něj reagovat a s následujícími argumenty vycházejícími z výsledků našich studií jsme seznámili zástupce Jihomoravského kraje na společném jednání v květnu tohoto roku. Krajina jižní Moravy je dlouhodobě předmětem našich výzkumných aktivit, mimo jiné i v rámci studia vlivu dopadů sucha na vodní ekosystémy.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Vláda připravuje mezinárodní smlouvu, která míří k výstavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Je to vyhazování miliard za megalomanský projekt
16. července 2021 05:45
Mezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Ministerstvo dopravy se nevzdává představ o mezinárodní vodní cestě ani po čtvrt století neúspěšných pokusů, promarněné téměř miliardě korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019) a ani navzdory klimatické změně, která do budoucna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Piráti před megalomanskými stavbami varují a jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Připravovaná dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání penězi daňových poplatníků a nevratnému poškozování české přírody a vnímám ji jako prostředek k nezodpovědnému prosazení megalomanských plavebních stupňů, jejichž stavbu neospravedlňuje žádný hospodářský zájem.

David Číp: David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech
15. července 2021 07:00
Poslední roky jsou čím dál populárnější kamery umisťované do okolí hnízd volně žijících ptáků – zejména čápů, dravců, ale třeba i sýkor apod. Veřejnost, která živé videopřenosy sleduje, však většinou nebývá připravena na to, co díky kamerám uvidí. Zejména proto, že odtržení člověka od přírody, tedy i reality života v přírodě, je bohužel čím dál větší. Lidé dnes většinou nejsou připraveni na to, že na online přenosech neuvidí zidealizovaný a polidštěný „rodinný život roztomilých ptáčků v hnízdečku lásky, které bylo vystavěno v lůnu láskyplné a všeobjímající a všemilující Matky Přírody“.

Jiří Janota: Jiří Janota: Kdo porušuje zákony, mezi myslivce nepatří
14. července 2021 17:52
Českomoravská myslivecká jednota jednoznačně odmítá porušování platné legislativy myslivci. Včera medializovaný případ myslivce, který nezákonně držel kadáver rysa ostrovida, je politováníhodným excesem jednotlivce.

Jan Krčmář: Jan Krčmář: Poslanci místo rozumného řešení schválili likvidační změny pro solární energetiku
14. července 2021 17:28
Ve třetím čtení dnes poslanci schválili klíčovou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. V otázce povolené výnosnosti, kolem které se vedly největší rozepře, Sněmovna odhlasovala zachování původního vládního návrhu, který pro fotovoltaiku navrhuje maximální povolenou výnosnost na úrovni 6,3 %, a současně schválila dodatečný solární odvod pro instalace z let 2009 a 2010 ve výši 10 %. Dnes přijaté změny Sněmovnou mohou být pro tisíce firem likvidační. Ohroženy jsou projekty výroben čisté energie za stovky miliard korun, do kterých investovaly domácnosti, čeští podnikatelé nebo města a obce. Novelu nyní projedná Senát.

Josef Morkus, Jan Macek: Josef Morkus a Jan Macek: Kam kráčíš, elektromobilito?
14. července 2021 07:00
Současné a tím spíše i budoucí evropské emisní předpisy nutí výrobce automobilů vyrábět a prodávat vozidla s elektrickým pohonem. Tento požadavek vychází ze závěrů Pařížské konference o klimatu a nově přijaté Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) [1], podle které by Evropa měla v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Na tyto dokumenty navazuje v dubnu 2020 schválený Národní plán čisté mobility [5], který klade důraz na elektrický pohon vozidel. Podle tohoto plánu by mělo v roce 2030 jezdit na českých silnicích 220 800 až 500 000 elektromobilů (obr.1) [5]. Pro srovnání, k 31. 12. 2019 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno pouhých 7637 elektrických vozidel (z toho zhruba ½ tvořila jednostopá vozidla)[58]. V současné době jediným dostupným akumulátorem elektrické energie pro pohon těchto vozidel jsou baterie.

Karel Makoň: Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku
13. července 2021 07:00
Na základě vývoje událostí a několika naprosto nekompetentních a scestných diskusích zejména na sociálních sítích, adresovaných jak kolegovi Pavlu Moulisovi, tak paní ředitelce ZŠ Osek, jsem se rozhodl zapojit do debaty i já a uzavřít tuto nechutnou a štvavou kampaň.

Jitka Vrtalová: Jitka Vrtalová: Parkovací normy u kořenů problému
12. července 2021 15:45
Horké téma parkování je na pořadu dne nejen v souvislosti s parkovacími zónami v Praze. Není divu, u parkování začíná a končí dopravní politika města. Zpoplatnění parkování nebo výstavbu parkovacích domů, to všechno má v rukou město. Nová zástavba je ale stále podřízená možnostem parkování. Proč? Dnes se podíváme, jak české normy stanovují počet parkovacích míst - a to pro automobily a jízdní kola.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1181 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.