Tomáš Martínek: Tomáš Martínek: Dohoda k Turówu musí být výhodná pro občany Libereckého kraje, ne oligarchy
24. září 2021 07:00
Problematikou rozšiřování povrchového dolu Turów v blízkosti českých hranic se zabývám již několik let. Jako poslanci zvolenému za Liberecký kraj mi dopady rozšíření těžby na české občany žijící v pohraničí nejsou lhostejné. Rozšiřování těžby v dole Turów se projednávalo již v roce 2019 na Výboru pro životní prostředí, jehož předsedkyní je pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Ministerstvo životního prostředí v reakci na naši aktivitu změnilo stanovisko České republiky k rozšíření těžby v polském dole Turów z kladného na nesouhlasné. S Danou Balcarovou jsme v této věci interpelovali ministra Brabce i premiéra Babiše.

Ekologické organizace: Ekologické organizace: Vyřaďte zemní plyn z Udržitelné taxonomie EU
23. září 2021 13:36
Investice do zemního plynu coby fosilního zdroje nejsou udržitelné a slučitelné s ochranou klimatu. Více než 150 nevládních organizací na základě analýzy Mezinárodní agentury pro energii žádají vyřazení zemního plynu z tzv. Udržitelné taxonomie EU. Připojily se k otevřenému dopisu, který dnes představitelům Evropské unie zaslal Světový fond na ochranu přírody. Z českých organizací dopis podepsalo Centrum pro dopravu a energetiku, Společnost pro trvale udržitelný život a Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Jak čelit dopadům vývoje energetiky v Evropě na Česko?
23. září 2021 07:00
Středoškoláci se zase chystají do ulic demonstrovat za klima. Zároveň rychle rostou ceny energií. Nejen v Belgii a Německu se plánuje intenzivní výstavba plynových elektráren. Rozeberme možné směřování české energetiky v kontextu té evropské a doporučení, o kterých by měli středoškoláci uvažovat.

Česká inspekce životního prostředí: Česká inspekce životního prostředí: Vyjádření ke zprávě Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě
22. září 2021 09:20
Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu. Je nutné si uvědomit, že Policie ČR někoho obvinila, a to bezpochyby na základě důkazů, které nemá k dispozici ani komise, ani média, ani veřejnost. A ty důkazy nespočívají jen v desítkách odebraných vzorků, ale i v dalších operativních zjištěních policie a odborných posudcích. Navíc i státní zástupce odmítl žádost obviněných o zastavení trestního stíhání, což něco dokazuje. Třebaže ve vlastní zprávě je několikrát zdůrazněno, že vyšetřování v souladu s vodním zákonem vede vodoprávní úřad, je v závěrech naprosto bez důkazů poukazováno na údajná selhání České inspekce životního prostředí. Ta byla požádána o součinnost až v průběhu dalších dnů po 20. září a na místě vykonávali inspektoři úkoly na základě pokynů vodoprávního úřadu, který šetření řídil.

Tomáš Voltr: Tomáš Voltr: Jak to vypadá s podporou biometanu?
22. září 2021 07:00
Po dvaceti letech od svého zavedení aktuálně končí současná forma podpory bioplynových stanic, které umožňují získávat energii ze zemědělských zbytků nebo biosložky komunálního odpadu. V Česku je jich aktuálně v provozu zhruba 400 a v naprosté většině se používají ke kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách.

Nikol Krejčová: Nikol Krejčová: Právě teď máme možnost vyjádřit se k budoucnosti našich řek
21. září 2021 06:30
PRAHA Posledních pár dnů a týdnů zbývá do ukončení připomínkování návrhů mezinárodních plánů povodí. Ty by měly zajistit, že se bude zlepšovat stav všech řek, potoků, jezer a dalších vodních útvarů. Česká vláda zájem o komentáře veřejnosti příliš neprojevuje. Může je ale poslat kdokoli, tedy občané, spolky i samosprávy, emailem i poštou.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč nové vyšetřování otravy Bečvy nejspíš nebude nařízeno
20. září 2021 10:00
Toto krátké zamýšlení navazuje na článek Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?, ve kterém jsme si ukázali, že oficiální verze otravy Bečvy skrz tzv. rožnovskou výpust (ve zmíněném článku je značena písmenem R) je krajně nepravděpodobná, poněvadž pokus Jakuba Hrušky měl z důvodů vyložených v tomto článku vyšší validitu než experiment Jiřího Klicpery s fluoresceinem.

Martin Hanousek: Martin Hanousek: 5 velkých malých věcí pro ochranu přírody, proč volit Zelené
20. září 2021 07:00
Volební programy reálně volič bohužel moc nečte a rozhoduje se spíše podle emocí a pocitů ohrožení (strach z migrantů, z Babiše…apod.). Je to škoda. Samozřejmě ani dobrý program nemusí být zárukou té správné volby, s čímž mám řadu zkušeností nejen jako politik, ale i jako člověk aktivní v ochraně přírody. Velmi důležité je, kdo reprezentuje program, jaký má životní příběh a zda mu lze v dané věci věřit. Věřím, že právě i v tomto je síla Zelených.

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Bez Rosatomu je rozšíření Dukovan bezpředmětné. Cesta k energetice budoucnosti beztak vede jinudy
19. září 2021 12:00
Ve středu schválili poslanci senátní verzi zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, přezdívaného Lex Dukovany. Její znění v důsledku diskvalifikuje Rosatom jako dodavatele i přesto, že parametry tendru stejně jako jeho širší souvislosti dělaly z Rusů favority. Počínaje okolností, že blok o výkonu do 1200 MW v tuto chvíli dokáže dodat jen Rosatom, přičemž ostatní účastníci se do nevyzpytatelného tendru beztak neženou. To proto, že je tak či onak prakticky nerealizovatelný už jen kvůli tomu, že stojí na problematickém modelu financování. Výstavba nového bloku Dukovan má stát nějakých 162 miliard, odhaduje se ale spíš na čtvrt bilionu. A jak vysoký by účet za nový blok byl ve skutečnosti, to si člověk ani nechce domýšlet. Celý tento faraónský projekt má zaplatit stát, tedy my, a z kapes nás jednotlivců stejně jako firem také bude dotována výroba elektřiny z nového bloku.

Martin Pýcha: Martin Pýcha: Společná zemědělská politika na rozcestí
19. září 2021 07:00
Na evropské úrovni se jedná o finální podobě společné zemědělské politiky. V rámci trialogu bylo dosaženo dohody o její podobě a čeká se na finální schválení evropským parlamentem. Přesto se společná zemědělská politika stala hlavním zemědělským tématem letošních voleb. Příkladem mohou být přímé platby, kdy někteří politici jsou pro jejich zastropování, ovšem v měkčí podobě, než se schvaluje na evropské úrovni. Bohužel si neuvědomují, že pravidla Evropské unie nelze změkčit. Buď přijmeme zastropování ve schválené podobě, nebo tento režim nepřijmeme. Jiná možnost není.

Vlastimil Pavlíček: Vlastimil Pavlíček: Biometanu nahrává rostoucí cena a nedostatek zemního plynu
18. září 2021 16:46
Cena zemního plynu na burze PXE vystřelila ze 14 EUR/MWh v září 2020 na současných 40 EUR/MWh (1). Důvodem je obnova světového hospodářství, zvyšující se poptávka rostoucích ekonomik a výpadky jeho těžby. Spotřebu také akcelerují globální ekologické tlaky na energetiku, aby přešla na zemní plyn, který při spalování uvolňuje o 45 až 55 % emisí skleníkových plynů méně než uhlí. V důsledku těchto faktorů se celosvětový roční objem spotřebovaného plynu za posledních deset let zvýšil o více než pětinu a v minulém roce dosáhl 3823 miliard metrů krychlových (2). Podle prognózy analytiků McKinsey Global Energy Outlook 2050(3) bude zemní plyn jediné fosilní palivo, u kterého se očekává růst spotřeby po roce 2030, přičemž jeho vrchol bude v roce 2037.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Znečištění vod v Česku je alarmující
18. září 2021 07:00
Stav českých vod je alarmující. Podzemní i povrchové vody jsou znečištěny pesticidy. To říká tzv. Modrá zpráva, která je na dnešním programu vlády. Na zhoršující se situaci upozorňuje koalice Pirátů a Starostů opakovaně. Připravila proto plán na zajištění kvalitní pitné vody pro každého.

Jiří Piňos: Jan Piňos: Zbytečné zničení rezervace Plakánek jako exemplární ukázka kolapsu politiky MZe a MŽP
17. září 2021 15:38
Pokácení a doprava pouhých cca 150 inertních, starých smrkových souší stojí za rozsáhlou devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj. Zcela nevhodný způsob dopravy vytěženého dřeva těžkou lesnickou technikou po zamokřeném dnu pískovcového „kaňonu“ způsobil vážné, částečně nevratné poškození údolní nivy Veseckého potoka a nezákonné poškození vzácné chráněné přírody.

Jiří Janota: Jiří Janota: Myslivci odsuzují nelegální lov a vyzývají k amnestii na trofeje
17. září 2021 14:14
Celní správa v tomto týdnu informovala o nezákonných aktivitách organizované skupiny, která měla v držení mnoho nepovolených trofejí a zřejmě se také zabývala nelegálním lovem na území České republiky. Českomoravská myslivecká jednota opětovně odsuzuje jakýkoli nelegální lov. Problém držení nepovolených trofejí je ale hlubšího rázu a stát by měl přijít s jeho systémovým řešením.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?
17. září 2021 07:00
Na úvod si stručně a krátce zopakujme známá fakta. Podrobnosti lze nalézt v investigativních článcích Deníku Referendum věnovaných této politováníhodné události. Zvídavý čtenář zde najde i podrobnou mapku jejího dějiště včetně infografiky. Tak tedy:

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Restaurant v horách a úžasná Bojana
16. září 2021 07:00
Již během cesty do východních Rodop jsme obdrželi zprávu, že restaurant, který se chystáme navštívit, je velmi dobře zásoben. U pastevců ani v okolních vesnicích sice nebyl k dispozici žádný padlý kus dobytka, ale více než dostatečně ho nahradilo množství vnitřností z nejbližších jatek. Abychom si rozuměli: Šlo o „restaurant“ pro supy, jeden z několika, které jsou v bulharských horách provozovány. Velice významnou příčinou úbytku supů se totiž stal nedostatek bezpečné potravy, tedy potravy neotrávené jedovatými návnadami a nezatížené agrochemikáliemi či veterinárními přípravky. Supí „restaurace“ tento problém alespoň do určité míry eliminují – proto také provoz jedné z nich financuje naše zoo.

Martin Sedlák: Martin Sedlák: Solární energetika získala nový impuls pro svůj rozvoj v Česku
15. září 2021 16:41
Poslanecká sněmovna dnes přijala změny, které do novely zákona o podporovaných zdrojích zapracoval Senát. Mezi klíčová opatření, která pomohou restartu zelené energetiky v Česku, je zařazení fotovoltaiky mezi zdroje, které se budou moci ucházet o podporu v rámci jednotlivých aukcí. Jde o důležité opatření, které pomůže Česku nahradit fosilní zdroje. Ty v posledních měsících drtí rostoucí cena emisních povolenek.

Greenpeace: Greenpeace: Náš padesátiletý příběh
15. září 2021 04:30
PRAHA Organizace Greenpeace slaví dnes 50 let od svého založení a od vyplutí prvního plavidla Greenpeace proti jaderným testům na ostrově Amčitka v USA. Zároveň byla v roce 1991, tedy před 30 lety, založena kancelář Greenpeace v tehdejším Československu. Tohle je náš příběh ve zkratce.

Stanislav Pernický: Stanislav Pernický: Otevřený dopis řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi
14. září 2021 14:55
Dobrý den pane řediteli,
musím reagovat na článek uveřejněný na webových stránkách ČIŽP pod názvem „Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci“, který obsahuje celou řadu nepřesností, polopravd a lží.

Štěpán Bekárek: Štěpán Bekárek: Tma, mlha či svítání nad Bečvou?
14. září 2021 07:00
Na Bečvě byly od ekologické katastrofy v září minulého roku provedeny dva experimenty, jejichž závěry se v populární podobě dostaly na veřejnost a jejichž výsledky se navzájem popírají. Pokusil jsem se po konzultaci s několika odborníky podrobit to, co bylo o experimentech publikováno, kritickému rozboru.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1184 | Další
Tomáš Martínek: Tomáš Martínek: Dohoda k Turówu musí být výhodná pro občany Libereckého kraje, ne oligarchy
24. září 2021 07:00
Problematikou rozšiřování povrchového dolu Turów v blízkosti českých hranic se zabývám již několik let. Jako poslanci zvolenému za Liberecký kraj mi dopady rozšíření těžby na české občany žijící v pohraničí nejsou lhostejné. Rozšiřování těžby v dole Turów se projednávalo již v roce 2019 na Výboru pro životní prostředí, jehož předsedkyní je pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Ministerstvo životního prostředí v reakci na naši aktivitu změnilo stanovisko České republiky k rozšíření těžby v polském dole Turów z kladného na nesouhlasné. S Danou Balcarovou jsme v této věci interpelovali ministra Brabce i premiéra Babiše.

Ekologické organizace: Ekologické organizace: Vyřaďte zemní plyn z Udržitelné taxonomie EU
23. září 2021 13:36
Investice do zemního plynu coby fosilního zdroje nejsou udržitelné a slučitelné s ochranou klimatu. Více než 150 nevládních organizací na základě analýzy Mezinárodní agentury pro energii žádají vyřazení zemního plynu z tzv. Udržitelné taxonomie EU. Připojily se k otevřenému dopisu, který dnes představitelům Evropské unie zaslal Světový fond na ochranu přírody. Z českých organizací dopis podepsalo Centrum pro dopravu a energetiku, Společnost pro trvale udržitelný život a Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Jak čelit dopadům vývoje energetiky v Evropě na Česko?
23. září 2021 07:00
Středoškoláci se zase chystají do ulic demonstrovat za klima. Zároveň rychle rostou ceny energií. Nejen v Belgii a Německu se plánuje intenzivní výstavba plynových elektráren. Rozeberme možné směřování české energetiky v kontextu té evropské a doporučení, o kterých by měli středoškoláci uvažovat.

Česká inspekce životního prostředí: Česká inspekce životního prostředí: Vyjádření ke zprávě Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě
22. září 2021 09:20
Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu. Je nutné si uvědomit, že Policie ČR někoho obvinila, a to bezpochyby na základě důkazů, které nemá k dispozici ani komise, ani média, ani veřejnost. A ty důkazy nespočívají jen v desítkách odebraných vzorků, ale i v dalších operativních zjištěních policie a odborných posudcích. Navíc i státní zástupce odmítl žádost obviněných o zastavení trestního stíhání, což něco dokazuje. Třebaže ve vlastní zprávě je několikrát zdůrazněno, že vyšetřování v souladu s vodním zákonem vede vodoprávní úřad, je v závěrech naprosto bez důkazů poukazováno na údajná selhání České inspekce životního prostředí. Ta byla požádána o součinnost až v průběhu dalších dnů po 20. září a na místě vykonávali inspektoři úkoly na základě pokynů vodoprávního úřadu, který šetření řídil.

Tomáš Voltr: Tomáš Voltr: Jak to vypadá s podporou biometanu?
22. září 2021 07:00
Po dvaceti letech od svého zavedení aktuálně končí současná forma podpory bioplynových stanic, které umožňují získávat energii ze zemědělských zbytků nebo biosložky komunálního odpadu. V Česku je jich aktuálně v provozu zhruba 400 a v naprosté většině se používají ke kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách.

Nikol Krejčová: Nikol Krejčová: Právě teď máme možnost vyjádřit se k budoucnosti našich řek
21. září 2021 06:30
PRAHA Posledních pár dnů a týdnů zbývá do ukončení připomínkování návrhů mezinárodních plánů povodí. Ty by měly zajistit, že se bude zlepšovat stav všech řek, potoků, jezer a dalších vodních útvarů. Česká vláda zájem o komentáře veřejnosti příliš neprojevuje. Může je ale poslat kdokoli, tedy občané, spolky i samosprávy, emailem i poštou.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč nové vyšetřování otravy Bečvy nejspíš nebude nařízeno
20. září 2021 10:00
Toto krátké zamýšlení navazuje na článek Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?, ve kterém jsme si ukázali, že oficiální verze otravy Bečvy skrz tzv. rožnovskou výpust (ve zmíněném článku je značena písmenem R) je krajně nepravděpodobná, poněvadž pokus Jakuba Hrušky měl z důvodů vyložených v tomto článku vyšší validitu než experiment Jiřího Klicpery s fluoresceinem.

Martin Hanousek: Martin Hanousek: 5 velkých malých věcí pro ochranu přírody, proč volit Zelené
20. září 2021 07:00
Volební programy reálně volič bohužel moc nečte a rozhoduje se spíše podle emocí a pocitů ohrožení (strach z migrantů, z Babiše…apod.). Je to škoda. Samozřejmě ani dobrý program nemusí být zárukou té správné volby, s čímž mám řadu zkušeností nejen jako politik, ale i jako člověk aktivní v ochraně přírody. Velmi důležité je, kdo reprezentuje program, jaký má životní příběh a zda mu lze v dané věci věřit. Věřím, že právě i v tomto je síla Zelených.

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Bez Rosatomu je rozšíření Dukovan bezpředmětné. Cesta k energetice budoucnosti beztak vede jinudy
19. září 2021 12:00
Ve středu schválili poslanci senátní verzi zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, přezdívaného Lex Dukovany. Její znění v důsledku diskvalifikuje Rosatom jako dodavatele i přesto, že parametry tendru stejně jako jeho širší souvislosti dělaly z Rusů favority. Počínaje okolností, že blok o výkonu do 1200 MW v tuto chvíli dokáže dodat jen Rosatom, přičemž ostatní účastníci se do nevyzpytatelného tendru beztak neženou. To proto, že je tak či onak prakticky nerealizovatelný už jen kvůli tomu, že stojí na problematickém modelu financování. Výstavba nového bloku Dukovan má stát nějakých 162 miliard, odhaduje se ale spíš na čtvrt bilionu. A jak vysoký by účet za nový blok byl ve skutečnosti, to si člověk ani nechce domýšlet. Celý tento faraónský projekt má zaplatit stát, tedy my, a z kapes nás jednotlivců stejně jako firem také bude dotována výroba elektřiny z nového bloku.

Martin Pýcha: Martin Pýcha: Společná zemědělská politika na rozcestí
19. září 2021 07:00
Na evropské úrovni se jedná o finální podobě společné zemědělské politiky. V rámci trialogu bylo dosaženo dohody o její podobě a čeká se na finální schválení evropským parlamentem. Přesto se společná zemědělská politika stala hlavním zemědělským tématem letošních voleb. Příkladem mohou být přímé platby, kdy někteří politici jsou pro jejich zastropování, ovšem v měkčí podobě, než se schvaluje na evropské úrovni. Bohužel si neuvědomují, že pravidla Evropské unie nelze změkčit. Buď přijmeme zastropování ve schválené podobě, nebo tento režim nepřijmeme. Jiná možnost není.

Vlastimil Pavlíček: Vlastimil Pavlíček: Biometanu nahrává rostoucí cena a nedostatek zemního plynu
18. září 2021 16:46
Cena zemního plynu na burze PXE vystřelila ze 14 EUR/MWh v září 2020 na současných 40 EUR/MWh (1). Důvodem je obnova světového hospodářství, zvyšující se poptávka rostoucích ekonomik a výpadky jeho těžby. Spotřebu také akcelerují globální ekologické tlaky na energetiku, aby přešla na zemní plyn, který při spalování uvolňuje o 45 až 55 % emisí skleníkových plynů méně než uhlí. V důsledku těchto faktorů se celosvětový roční objem spotřebovaného plynu za posledních deset let zvýšil o více než pětinu a v minulém roce dosáhl 3823 miliard metrů krychlových (2). Podle prognózy analytiků McKinsey Global Energy Outlook 2050(3) bude zemní plyn jediné fosilní palivo, u kterého se očekává růst spotřeby po roce 2030, přičemž jeho vrchol bude v roce 2037.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Znečištění vod v Česku je alarmující
18. září 2021 07:00
Stav českých vod je alarmující. Podzemní i povrchové vody jsou znečištěny pesticidy. To říká tzv. Modrá zpráva, která je na dnešním programu vlády. Na zhoršující se situaci upozorňuje koalice Pirátů a Starostů opakovaně. Připravila proto plán na zajištění kvalitní pitné vody pro každého.

Jiří Piňos: Jan Piňos: Zbytečné zničení rezervace Plakánek jako exemplární ukázka kolapsu politiky MZe a MŽP
17. září 2021 15:38
Pokácení a doprava pouhých cca 150 inertních, starých smrkových souší stojí za rozsáhlou devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj. Zcela nevhodný způsob dopravy vytěženého dřeva těžkou lesnickou technikou po zamokřeném dnu pískovcového „kaňonu“ způsobil vážné, částečně nevratné poškození údolní nivy Veseckého potoka a nezákonné poškození vzácné chráněné přírody.

Jiří Janota: Jiří Janota: Myslivci odsuzují nelegální lov a vyzývají k amnestii na trofeje
17. září 2021 14:14
Celní správa v tomto týdnu informovala o nezákonných aktivitách organizované skupiny, která měla v držení mnoho nepovolených trofejí a zřejmě se také zabývala nelegálním lovem na území České republiky. Českomoravská myslivecká jednota opětovně odsuzuje jakýkoli nelegální lov. Problém držení nepovolených trofejí je ale hlubšího rázu a stát by měl přijít s jeho systémovým řešením.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?
17. září 2021 07:00
Na úvod si stručně a krátce zopakujme známá fakta. Podrobnosti lze nalézt v investigativních článcích Deníku Referendum věnovaných této politováníhodné události. Zvídavý čtenář zde najde i podrobnou mapku jejího dějiště včetně infografiky. Tak tedy:

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Restaurant v horách a úžasná Bojana
16. září 2021 07:00
Již během cesty do východních Rodop jsme obdrželi zprávu, že restaurant, který se chystáme navštívit, je velmi dobře zásoben. U pastevců ani v okolních vesnicích sice nebyl k dispozici žádný padlý kus dobytka, ale více než dostatečně ho nahradilo množství vnitřností z nejbližších jatek. Abychom si rozuměli: Šlo o „restaurant“ pro supy, jeden z několika, které jsou v bulharských horách provozovány. Velice významnou příčinou úbytku supů se totiž stal nedostatek bezpečné potravy, tedy potravy neotrávené jedovatými návnadami a nezatížené agrochemikáliemi či veterinárními přípravky. Supí „restaurace“ tento problém alespoň do určité míry eliminují – proto také provoz jedné z nich financuje naše zoo.

Martin Sedlák: Martin Sedlák: Solární energetika získala nový impuls pro svůj rozvoj v Česku
15. září 2021 16:41
Poslanecká sněmovna dnes přijala změny, které do novely zákona o podporovaných zdrojích zapracoval Senát. Mezi klíčová opatření, která pomohou restartu zelené energetiky v Česku, je zařazení fotovoltaiky mezi zdroje, které se budou moci ucházet o podporu v rámci jednotlivých aukcí. Jde o důležité opatření, které pomůže Česku nahradit fosilní zdroje. Ty v posledních měsících drtí rostoucí cena emisních povolenek.

Greenpeace: Greenpeace: Náš padesátiletý příběh
15. září 2021 04:30
PRAHA Organizace Greenpeace slaví dnes 50 let od svého založení a od vyplutí prvního plavidla Greenpeace proti jaderným testům na ostrově Amčitka v USA. Zároveň byla v roce 1991, tedy před 30 lety, založena kancelář Greenpeace v tehdejším Československu. Tohle je náš příběh ve zkratce.

Stanislav Pernický: Stanislav Pernický: Otevřený dopis řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi
14. září 2021 14:55
Dobrý den pane řediteli,
musím reagovat na článek uveřejněný na webových stránkách ČIŽP pod názvem „Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci“, který obsahuje celou řadu nepřesností, polopravd a lží.

Štěpán Bekárek: Štěpán Bekárek: Tma, mlha či svítání nad Bečvou?
14. září 2021 07:00
Na Bečvě byly od ekologické katastrofy v září minulého roku provedeny dva experimenty, jejichž závěry se v populární podobě dostaly na veřejnost a jejichž výsledky se navzájem popírají. Pokusil jsem se po konzultaci s několika odborníky podrobit to, co bylo o experimentech publikováno, kritickému rozboru.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1184 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.