Vědci: Vědci: Výzva k ochraně bučin v EVL Východní Krušnohoří
11. června 2021 12:30
Podnětem k sepsání této výzvy se staly přetrvávající těžby starých bukových lesů chráněných v EVL Východní Krušnohoří, svou rozlohou význačných v rámci celé ČR. Cílem výzvy je iniciovat kroky k důsledné ochraně těchto stanovišť a současně podpořit odpovědné přijetí závazků k ochraně evropské přírody.

Jan Krčmář: Jan Krčmář: Celý sektor obnovitelných zdrojů energie dál zůstává v nejistotě
11. června 2021 11:06
Solární asociace spolu s dalšími oborovými svazy dlouhodobě prosazuje rovné podmínky, tedy jednotnou sazbu vnitřního výnosového procenta (IRR) pro všechny obnovitelné zdroje energie. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dnes však podpořil zavedení intervalu IRR 8,4-10,6 %, přičemž konkrétní výši pro jednotlivé zdroje by pak určovala vláda. Tento návrh, který podpořil i ministr Karel Havlíček, však důsledně neodstraňuje diskriminaci některých zdrojů a řešení spíše odkládá do budoucna.

Zelení: Zelení: Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou?
11. června 2021 04:58
V lyžařském středisku Paprsek na Staroměstsku v Rychlebských horách již od předloňska probíhá nelegální výstavba soukromé přehradní nádrže, která devastuje ohrožené druhy a necitlivě zasahuje do místních ekosystémů. Zjištění Jana Moláčka, původně zveřejněná v Deníku N, doplňujeme o další detaily z místa.

Ministerstvo zemědělství: Ministerstvo zemědělství: Odpověď na otevřený dopis k podfinancování ekologického zemědělství
10. června 2021 08:55
Jednání pracovní skupiny plánované na 14. 6. 2021 navazuje na jednání dílčích pracovních skupin konaných v průběhu ledna až květen 2021. Účelem tohoto jednání je představení změn navrhovaných intervencí v kontextu obdržených připomínek. Vzhledem k pokračujícímu jednání v rámci trialogu, není účelem tohoto jednání představit finální verzi návrhu Strategického plánu.

Miroslav Havránek: Miroslav Havránek: Změna klimatu, výkladový rámec DPSIR a epistemická krize
10. června 2021 07:00
Změna klimatu je globální megatrend, který bude významně formovat fungování lidské civilizace na naší planetě v následujících dekádách až stoletích. Při příležitosti akce Týden pro klima připravila CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus krátkých online přednášek zaměřených na fenomén změny klimatu z pohledu výkladového rámce DPSIR (Driving forces – Pressure – State – Impact – Response). Každý den v týdnu od 14. 6. budu představovat jeden segment tohoto rámce.

Lenka Kabrhelová, Jan Boček: iRozhlas: Datový novinář o českém Národním plánu obnovy: Projekty za skoro 200 miliard často neměly obsah, chybí vize
10. června 2021
(iRozhlas) - Lenka Kabrhelová mluví s datovým novinářem serveru iROZHLAS.cz Janem Bočkem

Stanislav Jánský: Stanislav Janský: Na lesních cestách kvůli povinnému odstupu od cyklistů reálně hrozí dopravní kolaps
9. června 2021 15:35
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) podporuje usnesení Ústavně právního výboru a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, které nesouhlasí s návrhem novely zákona o pozemních komunikacích přijatým Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Oba senátní výbory shodně navrhují zrušení pevně stanovené vzdálenosti povinného odstupu při předjíždění cyklistů na 1,5 metru (resp. 1 metr). Pokud by vstoupila v platnost poslanecká verze novely, mohlo by to vést ke kolapsu pohybu na lesních cestách. Senát projedná novelu zákona na své plenární schůzi, která začíná 9. června.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců: Otevřený dopis ministru zemědělství ČR k podfinancování ekologického zemědělství
9. června 2021 14:29
Vážený pane ministře,
v návaznosti na zaslané podklady k jednání pracovní skupiny, které se bude konat dne 14. 6. 2021 ke Strategickému plánu SZP od roku 2023, nemohu jinak, než reagovat touto cestou. Takto skutečná podpora ekologického zemědělství, kterou veřejně proklamujete, nevypadá!

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - změna klimatu nehrozí, podpisové vzory ale vedeme skvěle
9. června 2021 07:00
V posledním dílu seriálu se budeme zabývat nečinností České národní banky ve vztahu ke klimatické změně, ale i jiným faktorům, které mohou negativně ovlivnit českou ekonomiku i finanční stabilitu.

: Radomír Dohnal: K čistému roku 2050 vede špinavá cesta
8. června 2021
Bagry a dlouhé pásy přepravníků, korečková rypadla. Také obří haldy vytěžené hlušiny a měsíční krajina bez života, obrácená těžkou technikou svým rubem vzhůru. Řeky bez vody nebo voda bez života, toxická jezírka. K tomu procesně-úpravné závody, rafinerie stojící kdesi na horizontu. Popisně dohromady to, co nazýváme většinou rozsáhlou devastací životního prostředí. Něco, co u nás nechceme akceptovat. Přitom něco, co akceptovat musíme jinde, pokud chceme svět čistý a zelený.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Přívalové deště a povodně budou častější. Zásadní je důraz na prevenci
7. června 2021 15:14
Dnes je to přesně rok, co se na říčce Dražůvce a dalších tocích odehrála blesková povodeň, která vytopila několik obcí. Vyžádala si lidské životy a způsobila velké materiální škody. Pro boj se suchem i prevenci povodní je naprosto zásadní zdravá krajina. Města a obce musí s přívalovými dešti počítat a být na ně náležitě připravena.

Matouš Vencálek: Matouš Vencálek: Věčný mýtus Karla Havlíčka o ekoteroristech
7. června 2021 05:20
BRNO Pan superministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček před pár dny v rozhlase zase opakoval oblíbenou mantru o zelených spolcích a fanaticích a Zelených, kteří blokují dopravní stavby a kvůli kterým se nedaří stavět dálnice. Je to věčná a vděčná průpovídka, ale už mu to prosímvás nežerme. Pár příkladů:

Česká komora architektů: Česká komora architektů: Vyjádření k novému stavebnímu zákonu
6. června 2021 07:00
Ve středu 26. května 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně schválen nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku.

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - proč se vytrhovat ze spánku
5. června 2021 07:30
V tomto textu se podíváme snad na jediný náznak skutečné argumentace, kterou viceguvernér České národní banky Marek Mora v průběhu svých vystoupení v souvislosti s centrálními bankami a s klimatickou krizí používá a totiž jeho otázka, proč by centrální banky měly považovat zrovna klimatickou krizi za výjimečnou, aby byla hodna jejich pozornosti - citujme tedy znova pana viceguvernéra:

Anna Řezníčková: Anna Řezníčková: Co odhalila analýza vlčích škod na Broumovsku?
4. června 2021 17:06
Souhrnný přehled vlčích útoků na hospodářská zvířata na Broumovsku a jejich zhodnocení přinesla nová práce z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Autor Jan Drapák shromáždil všechna dostupná data o vlky způsobených škodách v letech 2016-2019 v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Práce si kladla za cíl nejen zjistit četnost útoků a počty usmrcených zvířat, ale také vyhodnotit frekvenci opakování útoků u stejných pastvin, zhodnotit početnost útoků vzhledem ke zvoleným typům zabezpečení, změřit vzdálenosti útoků od obydlených budov v obcích či na samotách a analyzovat vztah mezi četností útoků a různými typy krajiny v okolí pastvin. Celkem autor zkoumal 118 případů útoků vlků. Práce byla děkanem fakulty oceněna Čestným uznáním za vysokou úroveň bakalářské práce.

Jan Příhoda: Jan Příhoda: Detailní pohled na zveřejněná data ke kůrovcové kalamitě ukazuje, že boj s ní není marný
4. června 2021 16:41
Výše těžby za rok 2020 ukazuje obrovský rozměr kůrovcové kalamity. Objem 35,8 milionů m3 vytěženého dříví znamená dvojnásobek běžné roční průměrné celkové těžby všech dřevin. Nejedná se bohužel o objem nějak překvapivý, pohybuje se v rozpětí prognózy CZECH FOREST think tank zpracované na počátku tohoto roku.

Stnislav Janský: Stanislav Janský: Vytvoření národního seznamu invazních nepůvodních dřevin by znamenalo zbytečné, neefektivní a drahé řešení
4. června 2021 07:00
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) považuje výsledek 3. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů, tzv. „invazní novela“, za pozitivní završení několikaletého vyjednávacího úsilí mezi oběma dotčenými ministerstvy, vlastníky lesů a dalšími hospodáři v krajině.

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - větru dešti neporučíme, ale financím ano
3. června 2021 07:00
V tomto díle seriálu o České národní bance a klimatické změně budu pokračovat v analýze citátů pana viceguvernéra Marka Mory a úvahách ČNB.

Richard Brabec: Richard Brabec: Komentář ke schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny bez toxických pozměňovacích návrhů
2. června 2021 16:28
Rád bych poděkoval všem poslaneckým kolegyním a kolegům, kteří odmítli některé doslova toxické pozměňovací návrhy, které by zásadním způsobem ohrozily přírodu v národních parcích, ale i mimo ně.

Pavel Jeřábek: Pavel Jeřábek: Jak můžeme zadržet vodu v krajině kolem Mníšku pod Brdy
2. června 2021 08:44
MNÍŠEK POD BRDY Bydlíme v Mníšku pod Brdy, na rozvodí Berounky a Vltavy. To znamená, že u nás v krajině máme jen to, co nám naprší či nasněží. Zdánlivě si mnozí myslíme, že vody je dost, ale ve vodovodech máme vodu z Vysočiny – tedy lokalit vzdálených přes 60 km od našeho domu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1178 | Další
Vědci: Vědci: Výzva k ochraně bučin v EVL Východní Krušnohoří
11. června 2021 12:30
Podnětem k sepsání této výzvy se staly přetrvávající těžby starých bukových lesů chráněných v EVL Východní Krušnohoří, svou rozlohou význačných v rámci celé ČR. Cílem výzvy je iniciovat kroky k důsledné ochraně těchto stanovišť a současně podpořit odpovědné přijetí závazků k ochraně evropské přírody.

Jan Krčmář: Jan Krčmář: Celý sektor obnovitelných zdrojů energie dál zůstává v nejistotě
11. června 2021 11:06
Solární asociace spolu s dalšími oborovými svazy dlouhodobě prosazuje rovné podmínky, tedy jednotnou sazbu vnitřního výnosového procenta (IRR) pro všechny obnovitelné zdroje energie. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dnes však podpořil zavedení intervalu IRR 8,4-10,6 %, přičemž konkrétní výši pro jednotlivé zdroje by pak určovala vláda. Tento návrh, který podpořil i ministr Karel Havlíček, však důsledně neodstraňuje diskriminaci některých zdrojů a řešení spíše odkládá do budoucna.

Zelení: Zelení: Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou?
11. června 2021 04:58
V lyžařském středisku Paprsek na Staroměstsku v Rychlebských horách již od předloňska probíhá nelegální výstavba soukromé přehradní nádrže, která devastuje ohrožené druhy a necitlivě zasahuje do místních ekosystémů. Zjištění Jana Moláčka, původně zveřejněná v Deníku N, doplňujeme o další detaily z místa.

Ministerstvo zemědělství: Ministerstvo zemědělství: Odpověď na otevřený dopis k podfinancování ekologického zemědělství
10. června 2021 08:55
Jednání pracovní skupiny plánované na 14. 6. 2021 navazuje na jednání dílčích pracovních skupin konaných v průběhu ledna až květen 2021. Účelem tohoto jednání je představení změn navrhovaných intervencí v kontextu obdržených připomínek. Vzhledem k pokračujícímu jednání v rámci trialogu, není účelem tohoto jednání představit finální verzi návrhu Strategického plánu.

Miroslav Havránek: Miroslav Havránek: Změna klimatu, výkladový rámec DPSIR a epistemická krize
10. června 2021 07:00
Změna klimatu je globální megatrend, který bude významně formovat fungování lidské civilizace na naší planetě v následujících dekádách až stoletích. Při příležitosti akce Týden pro klima připravila CENIA, česká informační agentura životního prostředí cyklus krátkých online přednášek zaměřených na fenomén změny klimatu z pohledu výkladového rámce DPSIR (Driving forces – Pressure – State – Impact – Response). Každý den v týdnu od 14. 6. budu představovat jeden segment tohoto rámce.

Lenka Kabrhelová, Jan Boček: iRozhlas: Datový novinář o českém Národním plánu obnovy: Projekty za skoro 200 miliard často neměly obsah, chybí vize
10. června 2021
(iRozhlas) - Lenka Kabrhelová mluví s datovým novinářem serveru iROZHLAS.cz Janem Bočkem

Stanislav Jánský: Stanislav Janský: Na lesních cestách kvůli povinnému odstupu od cyklistů reálně hrozí dopravní kolaps
9. června 2021 15:35
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) podporuje usnesení Ústavně právního výboru a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, které nesouhlasí s návrhem novely zákona o pozemních komunikacích přijatým Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení. Oba senátní výbory shodně navrhují zrušení pevně stanovené vzdálenosti povinného odstupu při předjíždění cyklistů na 1,5 metru (resp. 1 metr). Pokud by vstoupila v platnost poslanecká verze novely, mohlo by to vést ke kolapsu pohybu na lesních cestách. Senát projedná novelu zákona na své plenární schůzi, která začíná 9. června.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců: Otevřený dopis ministru zemědělství ČR k podfinancování ekologického zemědělství
9. června 2021 14:29
Vážený pane ministře,
v návaznosti na zaslané podklady k jednání pracovní skupiny, které se bude konat dne 14. 6. 2021 ke Strategickému plánu SZP od roku 2023, nemohu jinak, než reagovat touto cestou. Takto skutečná podpora ekologického zemědělství, kterou veřejně proklamujete, nevypadá!

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - změna klimatu nehrozí, podpisové vzory ale vedeme skvěle
9. června 2021 07:00
V posledním dílu seriálu se budeme zabývat nečinností České národní banky ve vztahu ke klimatické změně, ale i jiným faktorům, které mohou negativně ovlivnit českou ekonomiku i finanční stabilitu.

: Radomír Dohnal: K čistému roku 2050 vede špinavá cesta
8. června 2021
Bagry a dlouhé pásy přepravníků, korečková rypadla. Také obří haldy vytěžené hlušiny a měsíční krajina bez života, obrácená těžkou technikou svým rubem vzhůru. Řeky bez vody nebo voda bez života, toxická jezírka. K tomu procesně-úpravné závody, rafinerie stojící kdesi na horizontu. Popisně dohromady to, co nazýváme většinou rozsáhlou devastací životního prostředí. Něco, co u nás nechceme akceptovat. Přitom něco, co akceptovat musíme jinde, pokud chceme svět čistý a zelený.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Přívalové deště a povodně budou častější. Zásadní je důraz na prevenci
7. června 2021 15:14
Dnes je to přesně rok, co se na říčce Dražůvce a dalších tocích odehrála blesková povodeň, která vytopila několik obcí. Vyžádala si lidské životy a způsobila velké materiální škody. Pro boj se suchem i prevenci povodní je naprosto zásadní zdravá krajina. Města a obce musí s přívalovými dešti počítat a být na ně náležitě připravena.

Matouš Vencálek: Matouš Vencálek: Věčný mýtus Karla Havlíčka o ekoteroristech
7. června 2021 05:20
BRNO Pan superministr průmyslu a obchodu a dopravy Havlíček před pár dny v rozhlase zase opakoval oblíbenou mantru o zelených spolcích a fanaticích a Zelených, kteří blokují dopravní stavby a kvůli kterým se nedaří stavět dálnice. Je to věčná a vděčná průpovídka, ale už mu to prosímvás nežerme. Pár příkladů:

Česká komora architektů: Česká komora architektů: Vyjádření k novému stavebnímu zákonu
6. června 2021 07:00
Ve středu 26. května 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně schválen nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku.

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - proč se vytrhovat ze spánku
5. června 2021 07:30
V tomto textu se podíváme snad na jediný náznak skutečné argumentace, kterou viceguvernér České národní banky Marek Mora v průběhu svých vystoupení v souvislosti s centrálními bankami a s klimatickou krizí používá a totiž jeho otázka, proč by centrální banky měly považovat zrovna klimatickou krizi za výjimečnou, aby byla hodna jejich pozornosti - citujme tedy znova pana viceguvernéra:

Anna Řezníčková: Anna Řezníčková: Co odhalila analýza vlčích škod na Broumovsku?
4. června 2021 17:06
Souhrnný přehled vlčích útoků na hospodářská zvířata na Broumovsku a jejich zhodnocení přinesla nová práce z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Autor Jan Drapák shromáždil všechna dostupná data o vlky způsobených škodách v letech 2016-2019 v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Práce si kladla za cíl nejen zjistit četnost útoků a počty usmrcených zvířat, ale také vyhodnotit frekvenci opakování útoků u stejných pastvin, zhodnotit početnost útoků vzhledem ke zvoleným typům zabezpečení, změřit vzdálenosti útoků od obydlených budov v obcích či na samotách a analyzovat vztah mezi četností útoků a různými typy krajiny v okolí pastvin. Celkem autor zkoumal 118 případů útoků vlků. Práce byla děkanem fakulty oceněna Čestným uznáním za vysokou úroveň bakalářské práce.

Jan Příhoda: Jan Příhoda: Detailní pohled na zveřejněná data ke kůrovcové kalamitě ukazuje, že boj s ní není marný
4. června 2021 16:41
Výše těžby za rok 2020 ukazuje obrovský rozměr kůrovcové kalamity. Objem 35,8 milionů m3 vytěženého dříví znamená dvojnásobek běžné roční průměrné celkové těžby všech dřevin. Nejedná se bohužel o objem nějak překvapivý, pohybuje se v rozpětí prognózy CZECH FOREST think tank zpracované na počátku tohoto roku.

Stnislav Janský: Stanislav Janský: Vytvoření národního seznamu invazních nepůvodních dřevin by znamenalo zbytečné, neefektivní a drahé řešení
4. června 2021 07:00
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) považuje výsledek 3. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů, tzv. „invazní novela“, za pozitivní završení několikaletého vyjednávacího úsilí mezi oběma dotčenými ministerstvy, vlastníky lesů a dalšími hospodáři v krajině.

Artur Linhart: Artur Linhart: Klimatická změna a Česká národní banka - větru dešti neporučíme, ale financím ano
3. června 2021 07:00
V tomto díle seriálu o České národní bance a klimatické změně budu pokračovat v analýze citátů pana viceguvernéra Marka Mory a úvahách ČNB.

Richard Brabec: Richard Brabec: Komentář ke schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny bez toxických pozměňovacích návrhů
2. června 2021 16:28
Rád bych poděkoval všem poslaneckým kolegyním a kolegům, kteří odmítli některé doslova toxické pozměňovací návrhy, které by zásadním způsobem ohrozily přírodu v národních parcích, ale i mimo ně.

Pavel Jeřábek: Pavel Jeřábek: Jak můžeme zadržet vodu v krajině kolem Mníšku pod Brdy
2. června 2021 08:44
MNÍŠEK POD BRDY Bydlíme v Mníšku pod Brdy, na rozvodí Berounky a Vltavy. To znamená, že u nás v krajině máme jen to, co nám naprší či nasněží. Zdánlivě si mnozí myslíme, že vody je dost, ale ve vodovodech máme vodu z Vysočiny – tedy lokalit vzdálených přes 60 km od našeho domu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1178 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.