Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Čtvrtek 28. 10. 2021
Svátek má Státní svátek
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Právní předpisy > Projednávané zákony MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Projednávané zákony
Vyhledávání ve sněmovních tiscích

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat v naší databázi návrhů zákonů týkajících se životního prostředí projednávaných Parlamentem České republiky. Databáze obsahuje tisky od počátku 3. volebního období Poslanecké sněmovny, tedy od červnence 1998.

Tematická kategorie:
Volební období Sněmovny: Číslo tisku PSP: Předkladatel:
Název sněmovního tisku:

Projednávané návrhy zákonů

Tisk:
1037

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Robina Böhnische, Františka Dědiče, Ladislava Libého, Pavla Vanouška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 27.1.2010 Předkladatel: Skupina poslanců - Robin Böhnisch, František Dědič, Ladislav Libý, Pavel Vanoušek
Projednání vládou: 23.2.2010 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Tomáš Úlehla (ODS)
Výbory PSP: VŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 5.2.2010 PSP (vrácen Senátem): 5.2.2010 Prezident: 5.2.2010 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
1011

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 23.12.2009 Předkladatel: Ladislav Skopal (ČSSD)
Projednání vládou: 3.2.2010 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Přemysl Rabas (SZ)
Výbory PSP: žádný; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 8.1.2010 PSP (vrácen Senátem): 8.1.2010 Prezident: 8.1.2010 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
1009

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 22.12.2009 Předkladatel: Zastupitelstvo kraje Moravskoslezského
Projednání vládou: 2.2.2010 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
Výbory PSP: VŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 8.1.2010 PSP (vrácen Senátem): 8.1.2010 Prezident: 8.1.2010 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
999

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 15.12.2009 Předkladatel: Martin Bursík, Libor Ambrozek, Kateřina Konečná, Přemysl Rabas a Ladislav Mlčák
Projednání vládou: 12.1.2010 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Ladislav Šincl (ČSSD)
Výbory PSP: VŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 8.1.2010 PSP (vrácen Senátem): 8.1.2010 Prezident: 8.1.2010 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
961

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh Senátu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 10.11.2009 Předkladatel: Senát Jiří Bis a Petr Pakosta
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: žádný; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.11.2009 PSP (vrácen Senátem): 23.11.2009 Prezident: 23.11.2009 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
831

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona kterým se mění zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 6.5.2009 Předkladatel: Skupina poslanců
Projednání vládou: 10.6.2009 1. čtení v PSP: 30.9.2009 Zpravodaj: Jan Špika (ODS)
Výbory PSP: HV - 19.1.2010 2. čtení - obecná rozprava:
5.2.2010
2. čtení - podrobná rozprava:
5.2.2010
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: PSP (vrácen Senátem): Prezident: PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
791

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon)
Datum předložení: 31.3.2009 Předkladatel: Skupina poslanců
Projednání vládou: 28.4.2009 1. čtení v PSP: 5.11.2009 Zpravodaj: Jaroslav Klein (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 17.7.2009 PSP (vrácen Senátem): 17.7.2009 Prezident: 17.7.2009 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
727

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum předložení: 4.2.2009 Předkladatel: Skupina poslanců - Milan Urban, Cyril Zapletal, Břetislav Petr, Vlastimil Aubrecht, Gabriela Kalábková, Petr Červenka
Projednání vládou: 3.3.2009 1. čtení v PSP: 23.10.2009 Zpravodaj: Jan Špika (ODS)
Výbory PSP: HV - 19.1.2010; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
11.2.2010
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 17.7.2009 PSP (vrácen Senátem): 17.7.2009 Prezident: 17.7.2009 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
652

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 7.11.2008 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 17.2.2009 Zpravodaj: Jan Látka (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 17.7.2009 PSP (vrácen Senátem): 17.7.2009 Prezident: 17.7.2009 PSP (vrácen prezidentem):

Tisk:
580

Voleb.
období
PSP:

5

Název tisku: Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 26.6.2009 Předkladatel: Skupina poslanců - Miloš Melčák, Michal Pohanka, Karel Sehoř, Milan Šimonovský
Projednání vládou: 26.6.2009 1. čtení v PSP: 2.12.2009 Zpravodaj: Robin Böhnisch (ČSSD)
Výbory PSP: HV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.6.2009 PSP (vrácen Senátem): 26.6.2009 Prezident: 26.6.2009 PSP (vrácen prezidentem):

Vysvětlivky:

Proces přijímání zákonů je poměrně složitý. Základní informace najdete v tomto článku na našem serveru, dále na serveru Poslanecké sněmovny, pro podrobnější studium je pak vhodné přečíst si Ústavu ČR a Jednací řád Poslanecké sněmovny.

Naše tabulky s jednotlivými návrhy zákonů nepopisují detailně všechny zákruty projednávání jednotlivých sněmovních tisků - jednak kvůli nedostatku místa a také proto, že bychom tím jen kopírovali podrobné informace, které můžete o každém tisku najít na serveru Poslanecké sněmovny. Smyslem tabulek je poskytnout vám rychlý přehled o tom, které ekologické návrhy Parlament zrovna projednává, přičemž četné odkazy vám umožní zjistit podrobnější informace.

Významy zkratek v tabulkách:

PSP - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
HV - Hospodářský výbor
PV - Petiční výbor
RV - Rozpočtový výbor
ÚPV - Ústavně právní výbor
VEI - Výbor pro evropskou integraci
VOB - Výbor pro obranu a bezpečnost
VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
VVSRRŽP - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
VVVKMT - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ZaV - Zahraniční výbor
ZeV - Zemědělský výbor

Významy barev v tabulkách:

V zásadě je důležité pamatovat si pouze základní rozlišení: Zelená barva znamená vždy nějakou formu souhlasu s předlohou, červená barva vždy znamená nějakou formu nesouhlasu. Podrobnější rozlišení je zde:

3. 2. 2000 Zelené pole znamená, že předloha byla schválena, respektive postoupena k dalšímu projednání.
V případě, že je pole 1. čtení v PSP zelené a všechna pole o řádek níž (tedy pole Výbory PSP, 2. čtení - obecná rozprava, 2. čtení - podrobná rozprava, 3. čtení) jsou šedá, pak to znamená, že zákon byl schválen již v 1. čtení a postoupil k projednání rovnou do Senátu. Jde o výjimečnou zkrácenou proceduru projednávání.
V případě, že je takto zelené pole PSP (vrácen Senátem), znamená to, že Sněmovna zákon přijala v původní, tedy sněmovní verzi.
Prázdné zelené pole lze nalézt pouze v kolonce Senát, kde znamená, že Senát se návrhem zákona nezabýval. Návrh byl tedy postoupen k dalšímu projednání.
3. 2. 2000 Bleděmodré pole se objevuje pouze v kolonce PSP (vrácen Senátem), kde znamená, že Sněmovna návrh vrácený Senátem schválila ve verzi navržené Senátem.
3. 2. 2000 Červené pole znamená vždy nějaké odmítnutí předlohy zákona. Pokud je datum v červeném poli napsáno normálním (šedým) písmem, znamená to, že předloha byla definitivně zamítnuta, případně že byla vrácena předkladateli (což je v podstatě to samé, jako definitivní zamítnutnutí).
3. 2. 2000 Je-li datum v červeném poli napsáno bílým písmem, předlohu vzal zpět sám předkladatel. I v tomto případě jde o definitivní konec projednávání předlohy.
3. 2. 2000 Světle červené pole se objevuje v kolonkách Vláda, 2. čtení, 3.čtení, Senát nebo Prezident. Znamená, že vláda zaujala k návrhu odmítavý postoj, Sněmovna ho buď ve 2., nebo ve 3. čtení vrátila k projednání výborům, Senát ho zamítl či ho prezident odmítl podepsat. Dotyčné odmítnutí však neznamená konec projednávání tisku.
3. 2. 2000 Oranžové pole lze nalézt pouze v kolonce Senát, kde znamená, že Senát předlohu vrátil Sněmovně s připomínkami.
          Šedé pole kdekoliv znamená, že předloha tuto fázi projednávání vynechává.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.