Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Mezinárodní smlouvy MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Mezinárodní smlouvy
Částka 42 - rozeslána dne 10. listopadu 2009
108.
Částka 38 - rozeslána dne 12. října 2009
99.
Částka 37 - rozeslána dne 12. října 2009
94.
Částka 9 - rozeslána dne 24. března 2009
17.
18.
19.
20.
21.
Související odkazy
Vyhledávání sněmovních tisků na serveru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Stejnopis Sbírky zákonů na serveru MV ČR. Plné texty zákonů jsou zde zveřejněny ve formátu PDF.
Informace o zahraničních aktivitách Ministerstva životního prostředí včetně mezinárodních smluv.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
Tisk:
965

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Dohoda o přístupu ČR k Úmluvě EUMETSAT
Datum předložení: 13.11.2009

Tisk:
642

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
Datum předložení: 24.10.2008

Tisk:
633

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Datum předložení: 9.10.2008

Tisk:
609

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací
Datum předložení: 23.11.2009

Tisk:
474

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998
Datum předložení: 31.3.2008

Tisk:
275

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)
Datum předložení: 15.8.2007

Tisk:
194

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)
Datum předložení: 18.4.2007

Tisk:
26

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
Datum předložení: 29.8.2006


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.