Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Mezinárodní smlouvy > Projednané smlouvy MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Projednané smlouvy
Vyhledávání ve sněmovních tiscích

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat v naší databázi návrhů zákonů týkajících se životního prostředí projednávaných Parlamentem České republiky. Databáze obsahuje tisky od počátku 3. volebního období Poslanecké sněmovny, tedy od července 1998.

Tematická kategorie:
Ročník Sbírky: Číslo předpisu: Číslo částky:
Název předpisu:
Volební období Sněmovny: Číslo tisku PSP: Předkladatel:
Název sněmovního tisku:

Projednané smlouvy

Tisk:
633

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Datum předložení: 9.10.2008 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 12.2.2009 Výbory PSP: ZaV - 8.4.2009; ; ; ; 2. čtení v PSP 11.6.2009
Číslo senátního tisku: 335 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Senát: 8.1.2009
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
550

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
Datum předložení: 23.11.2009 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 12.2.2009 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 11.6.2009
Číslo senátního tisku: 295 Název senátního tisku: Senát: 10.12.2008
Název smlouvy: PROTOKOL O REGISTRECH ÚNIKŮ A PŘENOSŮ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK
Číslo sdělení: 108 Číslo částky: 42 Ročník Sbírky: 2009 Datum rozeslání: 10.11.2009

Tisk:
311

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn
Datum předložení: 16.10.2009 Zpravodaj: Václav Exner (KSČM)
1. čtení v PSP: 28.11.2007 Výbory PSP: ZaV - 17.1.2008; ; ; ; 2. čtení v PSP 30.1.2007
Číslo senátního tisku: 111 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn Senát: 16.10.2009
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
131

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003
Datum předložení: 15.1.2007 Zpravodaj: Daniel Reisiegel (ODS)
1. čtení v PSP: 2.2.2007 Výbory PSP: ZaV - 4.4.2007; ; ; ; 2. čtení v PSP 25.4.2007
Číslo senátního tisku: 14 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 Senát: 12.4.2007
Název smlouvy: Úmluva o Evropském lesnickém institutu
Číslo sdělení: 73 Číslo částky: 41 Ročník Sbírky: 2007 Datum rozeslání: 25.9.2007

Tisk:
988

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
Datum předložení: 23.5.2005 Zpravodaj: Břetislav Petr (ČSSD)
1. čtení v PSP: 1.7.2005 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: 85 Název senátního tisku: Návrh usnesení Senátu ČR k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice Senát: 29.7.2005
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 27. 10. 2005.

Tisk:
923

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Datum předložení: 14.3.2005 Zpravodaj: Václav Nájemník (ODS)
1. čtení v PSP: 6.12.2005 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku: Senát: 6.5.2005
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 22. 3. 2006.

Tisk:
842

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Datum předložení: 13.12.2004 Zpravodaj: Petr Šulák (ČSSD)
1. čtení v PSP: 22.2.2005 Výbory PSP: ZaV - 14.4.2005; ; ; ; 2. čtení v PSP 12.5.2005
Číslo senátního tisku: 472 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat Senát: 28.4.2005
Název smlouvy: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Číslo sdělení: 47 Číslo částky: 24 Ročník Sbírky: 2006 Datum rozeslání: 9.5.2006

Tisk:
830

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Datum předložení: 26.11.2004 Zpravodaj: Břetislav Petr (ČSSD)
1. čtení v PSP: 22.2.2005 Výbory PSP: ZaV - 14.4.2005; ; ; ; 2. čtení v PSP 12.5.2005
Číslo senátního tisku: 459 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států Senát: 28.4.2005
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 17. 5. 2005.

Tisk:
697

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
Datum předložení: 10.6.2004 Zpravodaj: David Šeich (ODS)
1. čtení v PSP: 14.10.2004 Výbory PSP: ZaV - 2.12.2004; ; ; ; 2. čtení v PSP 22.2.2005
Číslo senátního tisku: 377 Název senátního tisku: Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapeštská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) Senát: 4.11.2004
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 25. 2. 2005.

Tisk:
666

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956
Datum předložení: 10.5.2004 Zpravodaj: Jan Kavan (ČSSD)
1. čtení v PSP: 29.6.2004 Výbory PSP: ZaV - 9.9.2004; ; ; ; 2. čtení v PSP 24.9.2004
Číslo senátního tisku: 361 Název senátního tisku: - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956 Senát: 24.6.2004
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 4. 10. 2004.

Tisk:
591

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pobřežní mělčině
Datum předložení: 20.2.2004 Zpravodaj: Tomáš Dub (ODS)
1. čtení v PSP: 7.4.2004 Výbory PSP: ZaV - 3.6.2004; ; ; ; 2. čtení v PSP 29.6.2004
Číslo senátního tisku: 281 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině Senát: 13.5.2004
Název smlouvy: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
Číslo sdělení: 100 Číslo částky: 46 Ročník Sbírky: 2005 Datum rozeslání: 5.10.2005
Poznámka: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby vyšlo ve sbírce mezinárodních smluv ročník 2005, částka 46, ze dne 05.10.2005.

Tisk:
511

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999
Datum předložení: 11.11.2003 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 16.12.2003 Výbory PSP: ZaV - 4.3.2004; - 18.3.2004; - 24.3.2004; ; 2. čtení v PSP 7.5.2004
Číslo senátního tisku: 197 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 Senát: 29.1.2004
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 19. 5. 2004.

Tisk:
458

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)
Datum předložení: 30.10.2003 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 16.12.2003 Výbory PSP: ZaV - 4.3.2004; - 18.3.2004; ; ; 2. čtení v PSP 7.4.2004
Číslo senátního tisku: 162 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) Senát: 12.11.2003
Název smlouvy: Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
Číslo sdělení: 124 Číslo částky: 53 Ročník Sbírky: 2004 Datum rozeslání: 29.10.2004
Poznámka: Související zprávy:
Hlasování ve Sněmovně: Aarhuská smlouva

Tisk:
381

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
Datum předložení: 1.7.2003 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 16.12.2003 Výbory PSP: ZaV - 4.3.2004; ; ; ; 2. čtení v PSP 7.4.2004
Číslo senátního tisku: 154 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, sjednaného v Madridu dne 4. října 1991 Senát: 12.11.2003
Název smlouvy: Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
Číslo sdělení: 20 Číslo částky: 20 Ročník Sbírky: 2005 Datum rozeslání: 31.3.2005

Tisk:
332

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001
Datum předložení: 26.5.2003 Zpravodaj: Václav Nájemník (ODS)
1. čtení v PSP: 27.6.2003 Výbory PSP: ZaV - 17.9.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 29.10.2003
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku: Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001 Senát: 21.1.2004
Název smlouvy: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
Číslo sdělení: 73 Číslo částky: 30 Ročník Sbírky: 2004 Datum rozeslání: 29.6.2004

Tisk:
326

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině
Datum předložení: 14.5.2003 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 27.6.2003 Výbory PSP: ZaV - 17.9.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 29.10.2003
Číslo senátního tisku: 204 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině Senát: 29.1.2004
Název smlouvy: Evropská úmluva o krajině
Číslo sdělení: 13 Číslo částky: 6 Ročník Sbírky: 2005 Datum rozeslání: 24.1.2005

Tisk:
246

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001
Datum předložení: 7.3.2003 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
1. čtení v PSP: 21.5.2003 Výbory PSP: ZeV - 5.6.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 29.10.2003
Číslo senátního tisku: 202 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 Senát: 25.4.2003
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 17. 12. 2003.

Tisk:
217

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku
Datum předložení: 11.2.2003 Zpravodaj: Ing. Petr Šulák (ČSSD)
1. čtení v PSP: 21.5.2003 Výbory PSP: ZaV - 11.6.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 29.10.2003
Číslo senátního tisku: 198 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku Senát: 22.1.2004
Název smlouvy: Úmluva
Úmluva o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
Číslo sdělení: 50 Číslo částky: 24 Ročník Sbírky: 2005 Datum rozeslání: 2.5.2005

Tisk:
177

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999
Datum předložení: 21.1.2003 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 5.3.2003 Výbory PSP: ZaV - 23.4.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 21.5.2003
Číslo senátního tisku: 147 Název senátního tisku: Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 Senát: 27.3.2003
Název smlouvy: Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
Číslo sdělení: 69 Číslo částky: 27 Ročník Sbírky: 2004 Datum rozeslání: 7.6.2004

Tisk:
145

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
Datum předložení: 28.11.2002 Zpravodaj: Dr. Libor Rouček (ČSSD)
1. čtení v PSP: 4.3.2003 Výbory PSP: ZaV - 23.4.2003; ; ; ; 2. čtení v PSP 20.5.2003
Číslo senátního tisku: 150 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek Senát: 10.9.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 19. 9. 2003.

Tisk:
48

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
Datum předložení: 18.9.2002 Zpravodaj: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. (KSČM)
1. čtení v PSP: 29.11.2002 Výbory PSP: HV - 29.1.2003; - 6.11.2002; ; ; 2. čtení v PSP 26.2.2003
Číslo senátního tisku: 59 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 Senát: 17.4.2003
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Schválená smlouva doručena k podpisu premiérovi 22. 4. 2003.

Tisk:
1

Voleb.
období

PSP:
4

Název tisku: Vládní návrh na vydání zákona, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství, přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001
Datum předložení: 25.6.2002 Zpravodaj: Doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc.
1. čtení v PSP: 8.8.2002 Výbory PSP: ZeV - 18.9.2002; - 19.9.2002; ; ; 2. čtení v PSP 10.10.2002
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku: Senát: 31.7.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1245

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni
Datum předložení: 1.2.2002 Zpravodaj: RNDr. Jiří Payne
1. čtení v PSP: 15.3.2002 Výbory PSP: ZaV - 15.4.2002; ; ; ; 2. čtení v PSP 26.4.2002
Číslo senátního tisku: 324 Název senátního tisku: Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni Senát: 30.5.2002
Název smlouvy: Dodatkový protokol k dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní komisí pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě smlouvy o nešíření jaderných zbraní
Číslo sdělení: 74 Číslo částky: 33 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 12.6.2003

Tisk:
1211

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu
Datum předložení: 7.1.2002 Zpravodaj: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
1. čtení v PSP: 14.2.2002 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 15.3.2002
Číslo senátního tisku: 245 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu Senát: 3.5.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
1191

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
Datum předložení: 13.12.2001 Zpravodaj: Mgr. Pavel Plánička
1. čtení v PSP: 14.2.2002 Výbory PSP: ZaV - 20.2.2002; ; ; ; 2. čtení v PSP 26.4.2002
Číslo senátního tisku: 315 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích Senát: 3.7.2002
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
Číslo sdělení: 81 Číslo částky: 36 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 19.6.2002

Tisk:
1113

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
Datum předložení: 10.9.2001 Zpravodaj: Mgr. Václav Nájemník
1. čtení v PSP: 5.11.2001 Výbory PSP: ZaV - 16.1.2002; ; ; ; 2. čtení v PSP 15.3.2002
Číslo senátního tisku: 240 Název senátního tisku: Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991. Senát: 24.4.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
1106

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001
Datum předložení: 3.10.2001 Zpravodaj: Ing. Petr Šulák
1. čtení v PSP: 5.12.2001 Výbory PSP: ZaV - 27.2.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 15.2.2002
Číslo senátního tisku: 236 Název senátního tisku: Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001 Senát: 9.5.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
1035

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
Datum předložení: 4.9.2001 Zpravodaj:
1. čtení v PSP: 19.9.2001 Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení v PSP 9.8.2002
Číslo senátního tisku: 108 Název senátního tisku: Smlouva mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti Senát: 24.10.2001
Název smlouvy: Smlouva mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
Číslo sdělení: 14 Číslo částky: 8 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.2.2002

Tisk:
1012

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu veřejnosti k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva), sjednaná v Aarhusu dne 25. června 1998
Datum předložení: 3.8.2001 Zpravodaj: Světlana Navarová
1. čtení v PSP: 1.11.2001 Výbory PSP: VVSRRŽP; - 26.2.2002; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku: Senát: 9.8.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
964

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech
Datum předložení: 13.6.2001 Zpravodaj: Ing. Petr Šulák
1. čtení v PSP: 28.6.2001 Výbory PSP: ZaV - 27.2.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 15.3.2002
Číslo senátního tisku: 235 Název senátního tisku: Protokol o těžkých kovech k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států Senát: 9.5.2002
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
935

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Datum předložení: 15.5.2001 Zpravodaj: RNDr. Jiří Payne
1. čtení v PSP: 3.7.2001 Výbory PSP: ZaV - 1.10.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 30.10.2001
Číslo senátního tisku: 138 Název senátního tisku: Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii Senát: 22.11.2001
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
846

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
Datum předložení: 9.2.2001 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 5.4.2001 Výbory PSP: ZaV - 8.6.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 3.7.2001
Číslo senátního tisku: 84 Název senátního tisku: Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo Senát: 7.8.2001
Název smlouvy: Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
Číslo sdělení: 10 Číslo částky: 6 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.2.2002

Tisk:
844

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
Datum předložení: 9.2.2001 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 5.4.2001 Výbory PSP: ZaV - 8.6.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 3.7.2001
Číslo senátního tisku: 83 Název senátního tisku: Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno Senát: 7.8.2001
Název smlouvy: Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
Číslo sdělení: 77 Číslo částky: 35 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 12.6.2003

Tisk:
772

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě
Datum předložení: 9.11.2000 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 6.12.2000 Výbory PSP: ZaV - 18.1.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 28.2.2001
Číslo senátního tisku: 31 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě Senát: 29.3.2001
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
Číslo sdělení: 102 Číslo částky: 47 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 14.8.2003

Tisk:
770

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně
Datum předložení: 9.10.2000 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 6.12.2000 Výbory PSP: ZaV - 18.1.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 28.2.2001
Číslo senátního tisku: 30 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně Senát: 29.3.2001
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
Číslo sdělení: 10 Číslo částky: 5 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 24.1.2003

Tisk:
744

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
Datum předložení: 5.10.2000 Zpravodaj: Ing. Vladimír Laštůvka
1. čtení v PSP: 6.12.2000 Výbory PSP: ZaV - 13.2.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 28.2.2001
Číslo senátního tisku: 26 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu Senát: 28.3.2001
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu.
Číslo sdělení: 103 Číslo částky: 47 Ročník Sbírky: 2003 Datum rozeslání: 14.8.2003

Tisk:
728

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí
Datum předložení: 20.9.2000 Zpravodaj: MUDr. Jan Svoboda
1. čtení v PSP: 20.10.2000 Výbory PSP: ZaV - 13.2.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 28.2.2001
Číslo senátního tisku: 24 Název senátního tisku: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Senát: 28.3.2001
Název smlouvy: Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Číslo sdělení: 96 Číslo částky: 44 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 2.10.2001

Tisk:
722

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999
Datum předložení: 17.9.2000 Zpravodaj: MUDr. Jan Svoboda
1. čtení v PSP: 20.10.2000 Výbory PSP: ZaV - 18.1.2001; ; ; ; 2. čtení v PSP 28.2.2001
Číslo senátního tisku: 23 Název senátního tisku: Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 Senát: 28.3.2001
Název smlouvy: Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Číslo sdělení: 59 Číslo částky: 26 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 12.8.2002

Tisk:
686

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000
Datum předložení: 7.8.2000 Zpravodaj: Mgr. Václav Nájemník
1. čtení v PSP: 24.10.2000 Výbory PSP: VVSRRŽP - 18.1.2001; - 1.2.2001; ; ; 2. čtení v PSP 23.2.2001
Číslo senátního tisku: 22 Název senátního tisku: Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 Senát: 29.3.2001
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
637

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu
Datum předložení: 24.5.2000 Zpravodaj: Ing. Vojtěch Vymětal
1. čtení v PSP: 30.6.2000 Výbory PSP: ZaV - 15.9.2000; ; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: 350 Název senátního tisku: Dohoda o mezinárodním energetickém programu (ve znění k 16. říjnu 1996) Senát: 9.8.2002
Název smlouvy: Dohoda o mezinárodním energetickém programu (ve znění k 16. říjnu 1996)
Číslo sdělení: 46 Číslo částky: 18 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 1.6.2001

Tisk:
589

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
Datum předložení: 23.3.2000 Zpravodaj: MUDr. Jan Svoboda
1. čtení v PSP: 6.4.2000 Výbory PSP: ZaV - 26.6.2000; ; ; ; 2. čtení v PSP 4.7.2000
Číslo senátního tisku: 300 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích Senát: 2.8.2000
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích
Číslo sdělení: 31 Číslo částky: 11 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 18.4.2001

Tisk:
562

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
Datum předložení: 18.2.2000 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 6.4.2000 Výbory PSP: ZaV - 26.6.2000; ; ; ; 2. čtení v PSP 4.7.2000
Číslo senátního tisku: 299 Název senátního tisku: Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech Senát: 2.8.2000
Název smlouvy: Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
Číslo sdělení: 7 Číslo částky: 2 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 16.1.2001

Tisk:
561

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
Datum předložení: 18.2.2000 Zpravodaj: Michal Doktor
1. čtení v PSP: 6.4.2000 Výbory PSP: ZaV - 27.6.2000; ; ; ; 2. čtení v PSP 4.7.2000
Číslo senátního tisku: 298 Název senátního tisku: Smlouva mezi mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích Senát: 2.8.2000
Název smlouvy: Smlouva mezi mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích
Číslo sdělení: 139 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 8.12.2000

Tisk:
516

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko
Datum předložení: 28.1.2000 Zpravodaj: Ing. Miroslav Máče, CSc.
1. čtení v PSP: 23.2.2000 Výbory PSP: VEI - 11.5.2000; - 29.11.2000; - 30.11.2001; ; 2. čtení v PSP 8.12.2000
Číslo senátního tisku: 371 Název senátního tisku: Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států přijatá v Espoo (Finsko) dne 25. února 1991 Senát: 10.1.2001
Název smlouvy: Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států přijatá v Espoo (Finsko) dne 25. února 1991
Číslo sdělení: 91 Číslo částky: 40 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 11.9.2001

Tisk:
412

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992
Datum předložení: 4.11.1999 Zpravodaj: Ing. Miroslav Máče, CSc.
1. čtení v PSP: 3.12.1999 Výbory PSP: ZaV - 16.2.2000; ; ; ; 2. čtení v PSP 23.2.2000
Číslo senátního tisku: 190 Název senátního tisku: Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 Senát: 5.4.2000
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Tisk:
327

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992
Datum předložení: 24.8.1999 Zpravodaj: Ing. Vojtěch Vymětal
1. čtení v PSP: 15.10.1999 Výbory PSP: ZaV - 8.12.1999; - 14.1.2000; ; ; 2. čtení v PSP 25.1.2000
Číslo senátního tisku: 158 Název senátního tisku: Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 Senát: 10.2.2000
Název smlouvy: Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
Číslo sdělení: 58 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 5.6.2002

Tisk:
300

Voleb.
období

PSP:
3

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin
Datum předložení: 16.7.1999 Zpravodaj: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
1. čtení v PSP: 15.10.1999 Výbory PSP: ZaV - 8.12.1999 2. čtení v PSP 25.1.2000
Číslo senátního tisku: 157 Název senátního tisku: Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin Senát: 10.2.2000
Název smlouvy:
Číslo sdělení: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:
Poznámka: Sněmovna smlouvu nestihla projednat do konce svého volebního období, projednávání tisku bylo proto ukončeno.

Vysvětlivky:

Proces ratifikace mezinárodních smluv je výrazně jednodušší než proces přijímání zákonů. Základní informace naleznete v Ústavě (článek 49), podrobnosti pak v jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ratifikaci parlamentem podléhají jen některé mezinárodní smlouvy (konkrétně ty upravující práva a povinnosti osob, spojenecké, mírové a jiné politické, ty, z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, hospodářské, jež jsou všeobecné povahy, a konečně smlouvy, upravující další věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu). K ratifikaci takové mezinárodní smlouvy (nebo naopak k jejímu vypovězení) je třeba souhlasu obou komor parlamentu.

Významy zkratek v tabulkách:

PSP - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
HV - Hospodářský výbor
PV - Petiční výbor
RV - Rozpočtový výbor
ÚPV - Ústavně právní výbor
VEI - Výbor pro evropskou integraci
VOB - Výbor pro obranu a bezpečnost
VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
VVSRRŽP - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
VVVKMT - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ZaV - Zahraniční výbor
ZeV - Zemědělský výbor

Významy barev v tabulkách:

3. 2. 2000 Zelené pole znamená, že předloha byla schválen, respektive postoupena k dalšímu projednání.
3. 2. 2000 Červené pole znamená, že předloha byla zamítnuta.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.