Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Mezinárodní smlouvy > Projednávané smlouvy MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Projednávané smlouvy
Vyhledávání ve sněmovních tiscích

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat v naší databázi návrhů mezinárodních smluv týkajících se životního prostředí projednávaných Parlamentem České republiky. Databáze obsahuje tisky od počátku 3. volebního období Poslanecké sněmovny, tedy od červnence 1998.

Tematická kategorie:
Volební období Sněmovny: Číslo tisku PSP: Předkladatel:
Název sněmovního tisku:

Projednávané smlouvy

Tisk:
965

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Dohoda o přístupu ČR k Úmluvě EUMETSAT
Datum předložení: 13.11.2009 Zpravodaj: Václav Exner (KSČM)
1. čtení v PSP: 3.12.2009 Výbory PSP: ZaV - ; ; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku: Senát: 23.11.2009

Tisk:
642

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006
Datum předložení: 24.10.2008 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 6.2.2009 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 11.6.2009
Číslo senátního tisku: 343 Název senátního tisku: Senát: 8.1.2009

Tisk:
633

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Datum předložení: 9.10.2008 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 12.2.2009 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 11.6.2009
Číslo senátního tisku: 335 Název senátního tisku: Senát: 8.1.2009

Tisk:
609

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací
Datum předložení: 23.11.2009 Zpravodaj: Rudolf Kufa (ČSSD)
1. čtení v PSP: 23.10.2008 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 23.11.2009
Číslo senátního tisku: 323 Název senátního tisku: Senát: 12.12.2008

Tisk:
474

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998
Datum předložení: 31.3.2008 Zpravodaj: Václav Exner (KSČM)
1. čtení v PSP: 25.4.2008 Výbory PSP: ZaV - 21.5.2008; ; ; ; 2. čtení v PSP 24.10.2009
Číslo senátního tisku: 236 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 Senát: 9.7.2008

Tisk:
275

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992)
Datum předložení: 15.8.2007 Zpravodaj: Kateřina Konečná (KSČM)
1. čtení v PSP: 30.10.2007 Výbory PSP: ZaV; ; ; ; 2. čtení v PSP 5.2.2008
Číslo senátního tisku: 102 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) Senát: 31.10.2007

Tisk:
194

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)
Datum předložení: 18.4.2007 Zpravodaj: Jan Schwippel (ODS)
1. čtení v PSP: Výbory PSP: ZaV - 30.4.2007; ; ; ; 2. čtení v PSP
Číslo senátního tisku: 49 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) Senát: 19.7.2007

Tisk:
26

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
Datum předložení: 29.8.2006 Zpravodaj: Tomáš Dub (ODS)
1. čtení v PSP: 25.10.2006 Výbory PSP: ZaV - 15.11.2006; ; ; ; 2. čtení v PSP 1.2.2007
Číslo senátního tisku: 374 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Senát: 16.11.2006

Tisk:
23

Voleb.
období

PSP:
5

Název tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)
Datum předložení: 21.8.2006 Zpravodaj: Jan Schwippel (ODS)
1. čtení v PSP: 25.10.2006 Výbory PSP: ZaV - 15.11.2006; ; ; ; 2. čtení v PSP 1.2.2007
Číslo senátního tisku: 373 Název senátního tisku: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) Senát: 30.11.2006

Vysvětlivky:

Proces ratifikace mezinárodních smluv je výrazně jednodušší než proces přijímání zákonů. Základní informace naleznete v Ústavě (článek 49), podrobnosti pak v jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Ratifikaci parlamentem podléhají jen některé mezinárodní smlouvy (konkrétně ty upravující práva a povinnosti osob, spojenecké, mírové a jiné politické, ty, z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, hospodářské, jež jsou všeobecné povahy, a konečně smlouvy, upravující další věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu). K ratifikaci takové mezinárodní smlouvy (nebo naopak k jejímu vypovězení) je třeba souhlasu obou komor parlamentu.

Významy zkratek v tabulkách:

PSP - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
HV - Hospodářský výbor
PV - Petiční výbor
RV - Rozpočtový výbor
ÚPV - Ústavně právní výbor
VEI - Výbor pro evropskou integraci
VOB - Výbor pro obranu a bezpečnost
VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
VVSRRŽP - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
VVVKMT - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ZaV - Zahraniční výbor
ZeV - Zemědělský výbor

Významy barev v tabulkách:

3. 2. 2000 Zelené pole znamená, že předloha byla schválen, respektive postoupena k dalšímu projednání.
3. 2. 2000 Červené pole znamená, že předloha byla zamítnuta.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.