Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pondělí 25. 10. 2021
Svátek má Beáta
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Umění, fotografie MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Umění, fotografie
Rok prosinec 2011
Makásek, Ivan: Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Indiáni Britské Kolumbie strpěli olympiádu
Praha, RNDR. Ivan Makásek prosinec 2011, 320 s., 405 Kč.
Autorova třetí kniha z kanadského severozápadu přináší informace proč většina domorodců Britské Kolumbie s pořádáním olympiády v jejich zemi nesouhlasila, včetně majoritní bílé většiny Vancouveru. Co lidé dělali proti a jak jim to nebylo nic platné, když mocní rozhodli jinak. Nepomohly mnohaleté demonstrace v provincii, ani projevy solidarity ze zahraničí, stížnosti u Mezinárodního olympijského výboru, ani v OSN. Svět ovšem nechtěl nic vědět o humanitárním bezpráví v zázemí Olympiády. Kanaďané sice slibovali nejzelenější Hry v historii, ale pak nedokázali dodržet ani vlastní zákony o ochraně přírody a tak začaly destrukcí životního prostředí. Překvapí příběh muže, jenž měl na starosti jejich bezpečnost, ačkoli jeho kariéra vyrostla z potlačování tzv. „indiánských rebelií“. Olympiáda měla na svém kontě nejen smrt gruzínského sáňkaře, ale i několik mrtvých indiánů, o kterých se u nás nepsalo. Přitom smrt řezbáře a člena sněmu Lilwatů málem zhatila zahajovací ceremoniál. Tato kniha chce naše povědomí o tom všem vylepšit. Barevná publikace v pevné vazbě s 300 foto je opatřena jmenným rejstříkem. Objednávat lze za kamarádskou cenu 380 Kč na adrese: Agentura Hiawatha, RNDR. Ivan Makásek, Chalupkova 1369, Praha 4 –Jižní Město, 149 00; elektronická adresa: makasek.ivan@seznam.cz; tel. 220 960 492. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2020
Omar el Karib: Ostrov Socci
Obálka knihy
, Omar el Karib 2020, 280.
Lidé žili v minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, v harmonii se Zemí i všemi jejími obyvateli - rostlinami, zvířaty a kouzelnými bytostmi. Sílící lidská chamtivost ovšem postupně zpřetrhala vzájemné vazby a kouzelné bytosti se rozhodly ze světa ovládaného lidmi utéct. Odňaly část pevniny - ostrov, onuci - Socci a odpluly pryč, mimo dosah lidstva. V době, kdy nadvládu nad Zemí postupně získává zlověstný panovník Pepin, se svět kouzelných bytostí a lidí opět spojí. To, když na ostrově ztroskotá výletní loď a její osazenstvo se po nečekaných zážitcích na kouzelném ostrově a při následném návratu zpět domů stává hrdiny, a snad i zachránci celého světa. Víc viz www.ostrovsocci.cz Koupit na Kosmas.cz
Svobodová, Maria Mia: Solfánci a Sluneční královna
Obálka knihy
Praha, 2020, 112 s., 429 Kč..
Solfánci jsou malá stvoření, jejichž domovem je celý vesmír a jejichž úkolem je strážit jeho harmonii. Jsou to vlastně notičky, každý z nich představuje jeden tón Do-Re-Mi-Fa... nu, však je všechny poznáte. Svým zpěvem udržují celý svět v rovnováze. Jednoho dne však uzavřou svá srdce. Poruší tak křehkou rovnováhu a vydají vesmír napospas nebezpečí zániku. Solfánci a Sluneční královna se vydávají na planetu Zemi za jeho záchranou. Tam je ale rovnováha už také narušena a v rostlinném světě zuří boj o vodu, půdu a sluneční energii. Dokážou nakonec Solfánci překonat svá zavřená srdce a zachránit nejen planetu Zemi, ale celý vesmír? Odolají nástrahám králů rostlinných říší? A najde Sluneční královna odpověď na svoji otázku? Koupit můžete zde.

Rok 2017
Chaloupek, Václav: Doteky přírody
Doteky přírody
Praha, Edice ČT 2017, 368 s., 332 Kč.
Upolín, lakušník, sklenobýl, čertkus… Nejen na tyto rostliny s pohádkovými názvy narazíte v české a moravské krajině, kterou vás provede její znalec a milovník – Václav Chaloupek. Ukáže vám, kde se dají najít orchideje nebo hřiby kováře, zavede vás do lesa, kam chodil s Vydrýskem, liščetem, rysem či s medvíďaty a seznámí vás s jeho dalšími obyvateli. Uslyšíte sebevědomé troubení jelena, hluboké bublání tetřívka i melancholické houkání puštíka obecného, neslyšně se kolem vás mihne vlk, mrštně se protáhne lasice kolčava, jako zmije na vás zasyčí krutihlav, v trávě najdete sotva narozené srnče… Jindy vás pozve k rybníkům či na louky a horské stráně a do míst, kam lidská noha vstoupí málokdy. Před vašima očima se tak bude odvíjet dobrodružství naší krajiny a toho, co se v ní měsíc po měsíci odehrává. Výpravná kniha s unikátními fotografiemi Taťány Typltové je inspirována autorovými pořady Minuty z přírody a Novinky z přírody. Autorovo osobité líčení je prodchnuto vzpomínkami a nevšedními zážitky z přírody, s níž je neodmyslitelně spjatý po celý život. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2016
Tomášek, Martin: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Obálka knihy
Praha, Dokořán 2016, 376 s., 339 Kč..
Osobitý charakter prostoru, který nás obklopuje - ať už jej obýváme, nebo se s ním seznamujeme na cestách - vstupuje do naší mysli, promítá se do uměleckých reflexí a stává součástí kolektivně sdílených obrazů a příběhů. Také ty pravděpodobně ovlivňují, jak jej napříště dokážeme sami vnímat. Ve zkoumání vztahu člověka k prostoru se tato kniha zaměřuje především na krajinu, v naprosté většině na krajinu devatenáctého století, kdy se krajinopisné umění rodí a kdy na poli romantismu, realismu a raného modernismu dosahuje svého největšího rozmachu. Teoretický úvod nabízí zamyšlení nad smyslovou percepcí světa, podstatou literárního zobrazení prostoru a nad fenoménem literární krajiny. Na něj navazuje část literárněhistorická, jež přibližuje vývoj krajinopisu od počátků národního obrození a z této perspektivy sleduje záměry konkrétních tvůrců i dobové tendence. Autorskou snahou je nejen nastolení aspektu krajiny jako podstatného hlediska při literárněvědném výkladu, ale i pokus o reinterpretaci některých kanonických děl a připomenutí textů obecně méně známých či zcela neznámých, jež přesto patří do "krajiny české literatury", přinejmenším díky pozoruhodné práci s literárním prostorem.

Rok 2014
Bláha, Ladislav; Zieglerová, Jiřina: Zvláštní tvary dřevin
zvlastni tvary drevin
Praha, Togga 2014, 246 s., 351 Kč.
Ojedinělá a poutavá plnobarevná kniha s více než 220 originálnímí fotografiemi dřevin z celého světa doplněná o zasvěcený komentář našich špičkových odborníků. Z úvodu vybíráme: „…Stromy jsou téměř všude kolem nás; rostou v lesích, kolem vod, v parcích a zahradách, na horách i v nížinách. Solitérní stromy, lesy a parky dodávají krajině neopakovatelně proměnlivý vzhled. Krajiny bez stromů jsou možná krásné a monumentální, ale po krátkém čase zjišťujeme, že zde něco chybí a i ty nejnádhernější scenérie vysokých hor, rozlehlých stepí a pouští se jeví trochu jako jednotvárné. Stromy doprovázejí většinu lidí po celý život, doslova od kolébky až po hrob. A pravděpodobně významně ovlivňovaly celý vývoj Homo sapiens i jeho předchůdců. Ovládnutí ohně, největšího vynálezu rodu Homo, by bylo bez dřeva stromů a keřů jen těžko představitelné. Člověk by se nejen neohřál, ale nevznikla by ani gastronomie, nebyla by ani doba bronzová ani doba železná, natož v 18. stol. průmyslová revoluce, z níž vychází i naše současná civilizace. Bez stromů by nebyla postavena jediná větší loď a Evropané by v novověku neosídlili celou Ameriku. Rozvoj stavebnictví by byl výrazně omezený, naše obydlí by byla bez krovů a střech, bez nábytku a truhláři by byli nezaměstnaní. Jak by asi vypadala lidská civilizace, kdyby nebylo stromů? Kdo ví?…“ Koupit na Kosmas.cz
Saniga, Miroslav: Boží stopy v přírodě
bozi stopy v prirode
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2014, 104 s., 109 Kč.
Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky na listech stromů svítící odrazem slunce jak lampiónky anebo první jarní kvítky, prodírající se s ohromující silou sněhovou peřinou na světlo. Pro mě je příroda neodolatelná kráska v jakémkoli počasí a vždy v ní mám co obdivovat.“ Miroslav Saniga (* 1964) je na Slovensku oblíbený popularizátor divů přírody. Žije v horské osadě Liptovské Revúce. Vystudoval VŠ lesnickou ve Zvolenu, působil v Národním parku Malá Fatra a od roku 1993 pracuje pro Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd. Externě přednáší na Katedře životního prostředí na univerzitě v Banské Bystrici. Zabývá se především ornitologií, o přírodě hojně píše, fotografuje ji i kreslí. O své zážitky s ptáky, lesními včelami i medvědy se s nadšením sdílí s dětmi ve školách či na exkurzích do hor, ale též v televizi nebo s posluchači Rádia Lumen, kde má pravidelný pořad.

Rok 2013
Cíbik, Jakub: Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom
Obálka knihy
, 2013
Dokumentárny film Jakuba Cíbika Biele Karpaty - Kráľovstvo strážené Vršatcom začal vznikať v auguste roku 2012. Ako už jeho názov napovedá, venovaný je pohoriu ležiacemu na slovensko-moravskom pomedzí. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti tento nádherný, ale trochu pozabudnutý kraj Slovenska. Film postupne približuje typické zložky bielokarpatskej krajiny - ľudské sídla, vodné toky, kvetnaté lúky a pasienky, polia, skalné bralá, lesy a ovocné sady. Prostredníctvom pútavých záberov a komentára sa verejnosť dozvie mnoho informácií o ich cenných obyvateľoch, ale aj o súčasných problémoch či vhodných i nevhodných spôsoboch starostlivosti. Více
Karel Stibral: O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou
Obálka knihy O malebnu
Praha, Dokořán, Muni Press 2013, 248 s., 298.
Slovo malebný (malebno) je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publikovaly práce a o kterém se vedla vášnivá polemika. A existovala i celá řada cestovatelů či výletníků, kteří vyráželi na cesty, aby ho hledali, ba dokonce aby ho "lovili". V této knize ale nepůjde ani tak o analyzování změn významu malebna v jazyce, jako spíše o využití diskuse nad tímto pojmem ke zkoumání proměn našich preferencí vůči přírodě a též zkoumání vztahu naší zkušenosti s vizuálním uměním při pohledu na krajinu. Kniha se pokusí po úvodních kapitolách o estetickém oceňování přírody v 18. století představit především chápání pojmu malebna v dílech jeho britských teoretiků. Kromě přesahů do výše jmenovaných "praktických" oblastí se v posledních kapitolách pokusí o výhled na jeho další chápání v průběhu 19. a 20. století s důrazem na středoevropskou oblast. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Altmann, Horst : Jedovaté rostliny, jedovatí živočichové
Obálka knihy Jedovaté rostliny
Praha, Euromedia Group 2012, 160 s., 229 Kč.
Pokojové i plané rostliny a jejich zahradní formy: tisovité, cypřišovité, podražcovité, pryskyřníkovité, mákovité, bukovité, silenkovité, brukvovité... Živočichové: pavoukovci, hmyz, obojživelníci a plazi... Zevrubné informace: u každé rostliny či živočicha najdete jejich popis, výskyt, jed a jeho účinky, příznaky otravy, první pomoc i nejvhodnější terapii. Užitečný dodatek: kniha obsahuje fotografický přehled jedovatých i jedlých plodů, seznam nejedovatých stromů a keřů vhodných k výsadbě a slovníček lékařských odborných výrazů. Rejstříky latinských i českých názvů. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Elektronické vydání
Obálka knihy Krajiny vnitřní a vnější
, Dokořán s.r.o. 2012, 272 s., 199 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areál
Druhé, rozšířené vydání o oddíl Právo na krajinu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Obálka knihy Prohlédni si tu zemi
, Dokořán s.r.o. 2012, 264 s., 298 Kč.
I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora. Koupit na Kosmas.cz
Kreperát, Josef Pavel : Lexikon léčivých kamenů
Obálka knihy Lexikon léčivých kamenů
, Granit 2012, 100 s., 249 Kč.
Tato kniha slouží k rychlé orientaci v léčivých kamenech. 328 druhů je seřazeno podle barev a současně čaker, jež barvám odpovídají. Tam, kde existuje více barevných odrůd, je kámen zařazen buď podle barvy nejtypičtější, nebo ve skupině kamenů vícebarevných. U každého kamene se uvádí jeho možné léčivé působení duchovní, duševní, mentální a zdravotní. Koupit na Kosmas.cz
Mrštík, Vilém: Krásná země
Obálka knihy Krásná země
, Carpe diem 2012, 137 s., 65 Kč.
Drobné cestopisné črty a náladotvorné obrázky z vesnického života jsou zapomenutým skvostem – pro citlivou duši i lákavým čtenářským zážitkem. Vilém Mrštík v nich setrvává na jižní Moravě, v kraji Hanáckého Slovácka. Na první pohled se jedná o méně známou část tvorby jednoho z dvojice, kterou jsme si navykli brát jako jednu literární značku, zvučného jména a lesku. Vilém v ní však příznačně spojuje syrový detail a realitu s poetickým viděním světa, které ani po více než stovce let neztratilo nic ze svého podmanivého kouzla. Distribuce www.eKnihulka.cz. Koupit na Kosmas.cz
Pagnol, Marcel: Živá voda
Obálka knihy
Praha, Vyšehrad 2012, 416 s., 378 Kč.
Nejrozsáhlejší Pagnolův román zavádí čtenáře do krásného, divokého kraje, do horské vísky, kam jednoho dne přivítá se svou ženou a dcerkou pan Jean. S nadšením se všichni ujímají pochybného dědictví - osamělé usedlosti. Velmi brzy však narážejí na hlavní problém tohoto kraje - nedostatek vody. Jean se snaží vodu získat, i když se proti němu staví příroda, ale i lidé z okolí. Úsilí, s kterým pan Jean bojuje s lidskou zlobou, nenávistí, hloupostí, je marné. Dcera Manon však smrt a neštěstí svého otce pomstí. Koupit na Kosmas.cz
Patzelt, Zdeněk: Národní parky České republiky
Obálka knihy Národní parky České republiky
, Granit, s.r.o. 2012, 320 s., 799 Kč.
Ani tisíce a tisíce stran by nestačily na popis přírody národních parků České republiky. Krajiny národních parků se každým ránem probouzejí do jiné podoby a ani tisíce snímků by nezachytily všechny jejich tváře. Proto vás tato kniha může seznámit jen s malou částí toho nejkrásnějšího a nejvzácnějšího... Více než 300 barevných fotografií. Kniha je trojjazyčná: česky, anglicky a německy. Koupit na Kosmas.cz
Procházka, Zdeněk: Co odnesl čas 2 - Horšovskotýnsko a Český les na nejstarších fotografiích
Obálka knihy
, Nakladatelství Českého lesa 2012, 192 s., 460 Kč.
Publikace obsahuje kvalitní historické, velkoformátové fotografie vytištěné formou duplexu. Fotografie pocházejí většinou z období kolem roku 1900 a přinášejí podobu městeček - Horšovský Týn, Poběžovice, Hostouň, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Holýšov, dále vsí a lesních samot i dávno zaniklých průmyslových provozů položených v pohraničních částech Českého lesa. Jsou zde zachyceny rovněž zámky včetně jejich historických interiérů a šlechtických majitelů.
Stibral, Karel; Dadejík, Ondřej; Staněk, Jan (eds.): Zahrada. Přirozenost a umělost
Obálka knihy Zahrada. Přirozenost a umělost
, Dokořán s.r.o. 2012, 238 s., 240 Kč.
Existuje nějaký přístup k hodnotové struktuře zahrad, který by byl přiměřený jejich obecně přisuzovanému významu, avšak který by je nepodřazoval pod instituce uměleckého světa? Jaké jsou vůbec vztahy mezi přirozeným a umělým, jejichž jsou zahrady jedním z nejvýraznějších příkladů? Z jakých důvodů byly zahrady výsostným předmětem filozofických reflexí a mohou jím být či jsou jím i dnes? A jakými proměnami zahrady a zahradnictví v současnosti prochází? Takové otázky si mimo jiné kladou kapitoly této monografie a hledají na ně odpovědi z hlediska estetiky, filozofie, přírodních věd, dějin evropského i světového umění, literatury či zahradnictví.

Rok 2011
DVD - Cestujeme po ČR 6-10. 5DVD
Cestujeme po ČR
Praha, EUROMEDIA GROUP, k.s. 2011, 249 Kč.
Krásy Čech, Moravy a Slezska - Severní Morava a Slezsko + Města jižních Čech + Střední Čechy II + Západočeské lázně + Lednicko-valtický areál.
DVD - Severní Morava a Slezsko - Krásy Č,M,S
Severní Morava a Slezsko
Praha , ABCD - VIDEO 2011, 71 Kč.
Kolik času byste asi potřebovali na seznámení s krajem severní Moravy a Slezska? Léta byste jimi mohli putovat, poznávat a obdivovat rozmanitost a krásu zdejší přírody, v kteroukoliv část roku vychutnávat atmosféru krajiny pusté a divoké i té, již ruka člověka po dlouhá staletí přetvářela k obrazu svému a zanechala tak dnešním generacím jedinečné památky... Na vrcholcích kopců středověké hrady a zříceniny opředené bájnými příběhy a legendami, v historických centrech nekdejších královských měst skovstné chrámy a kostely, barokní slopupy a kašny na náměstích, zámky i honosná šlechtická sídla, a stejně tak nechvalně proslulé a přesto unikátní industriální památky z doby, kdy prosperitu celého kraje zajišťovaly doly a hutě... DVD obsahuje kapitoly: 1. Kravaře 2. Příbor 3. Litovelské Pomoraví 4. Fulnek 5. Jeseník 6. Olomouc 7. Cholina 8. Opava 9. Guty 10. Beskydy 11. Starý Jičín 12. Sedliště 13. Štramberk 14. Ostrava.
DVD - Svět podivuhodných rostlin
Svět podivuhodných rostlin
Německo , NGC Network US 2011, 99 Kč.
Nahlédněte do udivující říše rostlin – rostlin dlouho opomíjených, jež si nyní získávají zaslouženou pozornost, neboť tím, že „vnímají“, „slyší“, „cítí“ a „ochutnávají“ okolní prostředí, dokážou úspěšně přežívat v podrostu, kde zuří boj o holou existenci. Vědci i odborníci odhalí dovednosti i triky, které rostliny používají k přežití. Masožravé rostliny využívají k přilákání potravy veškerý dostupný arzenál. Bublinatka floridská číhá na svou kořist v tůních: i při nejnepatrnějším pohybu otevře smrtelnou past, aby nasála potravu, kterou potřebuje ke svému přežití. Láčkovky lákají hmyz přenádhernými květy, aby svou kořist uvěznily ve vodní pasti, z níž není úniku. Nejúžasnější masožravou rostlinou je bezpochyby kokotice, jež dokáže vystopovat pach své oběti jako zvíře. Nejnovější vědecké poznatky dokazují, že tato rostlina svoji kořist nejprve „vyčenichá“ a teprve potom zaútočí. S dokumentem prozkoumáte i obranné mechanismy, které rostliny využívají k ochraně před nebezpečím, jako například citlivka, jež svine své listy, jakmile ucítí nebezpečí, nebo tabák, jenž uvolňuje odporný zápach, aby přilákal brouky a odpudil predátory, anebo neuvěřitelná akácie, jež útočí na predátory za pomoci armády mravenců.
DVD Patagonie
DVD Patagonie
Česká republika, 2011, 199 Kč.
Nehostinná, větrná, chladná, deštivá a zamračená, je Jižní Patagonie, nádherný kus modré planety na území Chile a Argentiny. Torres del Paine, Mt.Fitz Roy a Cerro Torre jsou úchvatné horské masivy hřebene And, táhnoucího se podél celého amerického kontinentu. V národním parku Los Glaciares navíc leží největší kontinentální ledovec Hielo Patagonica. Film popisuje dvě různé cesty. První, asi týdenní, do nitra a kolem skalní skupiny Paine a na ledovec Ventisquerro Grey v Chile. Druhou do argentinské oblasti Cerro Torre a Monte Fitz Roy. Mapuje rovněž komplikované přístupy do obou národních parků přes Punta Arenas- město střežící Magellanův průliv, Puerta Natales, i argetinské El Calafate a El Chalten. Jižní Patagonie se dnes pro trekking i technické horolezectví stává novou výzvou a zemí otevřených možností.
DVD Rybí bojovník - komplet 3 DVD
DVD Rybí bojovník
USA, 2011, 538 Kč.
Kompletní série všech tří předchozích dílů v jednom.Největší řeky světa skrývají pozoruhodná překvapení. Vydejte se spolu s dobrodruhem, rybářem a rekordmanem Jakubem Vágnerem poznat ty největší sladkovodní ryby naší planety. Cílem jsou řeky v Amazonii, pouštní jezero v Keni a spousta dalších odlehlých míst. Na svých expedicích se setkává s domorodci, jejichž zvyky pozoruje a naslouchá neobyčejným rybářským legendám. K tomu přidává své zkušenosti a rady na přežití v divoké přírodě. K dostání například na tomto odkaze.
Kniha o Radotínu
Kniha o Radotínu
Praha, MILPO MEDIA s.r.o. 2011, 232 s., 350 Kč.
Publikace z řady Knih o Praze je téměř posledním chybějícím dílkem v dlouhé řadě podobných titulů. Věnuje se kouzelnému údolí kolem Berounky a Radotínského potoka, kde se rozkládá bývalá obec s velkou cementárnou – dnes společensky a sportovně aktivní Městská část Radotín. Nechybí v ní mnoho dobových pohlednic a ilustrací, ale stěžejní je text znalců-členů Letopisecké komise.
Moja krajina/ My Country
Moja krajina/ My Country
Zlín, Kniha Zlín 2011, 120 s., 480 Kč.
Má krajina je fotografická publikace, postavená na výhodách fotografického média, které nezná jazykové bariéry a umí beze slov zprostředkovat umělecké poselství, i když interpretace může být v různých prostředích různá. Fotograf, výtvarník a pedagog Ľubo Stacho dlouhodobě zkoumá možnosti fotografického diptychu, tedy spojení dvou fotografií, které tvoří novou kvalitu nebo nové poselství, postavené na protikladech nebo podobnostech ve všech možných formách, které se dají vizuálně vyjádřit. Posledních deset let je těžištěm jeho prací tzv. "koncepční dokument" jak jej nazval v souvislosti se Stachovým dílem ještě v 80. letech Antonín Dufek z Moravské galerie v Brně. Tato publikace Ľuba Stacha obsahuje tři samostatné fotografické projekty doplněné texty teoretiků (Vladimíra Beskida, Lucie L. Fišerové a Barbory Geržové). Jejich společným formálním prostředkem je diptych na dvoustránce a obsahem motiv slovenské krajiny coby evropského regionu, ve kterém autor žije a tvoří. První projekt zachycuje Slovensko (2000/2007) jako tajemnou a spirituální krajinu na hranici mezi západní a východní civilizací. Dva domy jednoho pána (2008/2010) je sondou do současného stavu evropské židovsko-křesťanské tradice a spirituality, která byla ničená holokaustem. A třetí cyklus O domech (2000/2010) nám hravým způsobem poodhaluje "kvalitu" či "nekvalitu" budov určených v té samé Mé krajině převážně k bydlení. Koupit na Kosmas.cz
Příroda - Velký obrazový průvodce
Příroda - Velký obrazový průvodce
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 648 s., 1161 Kč.
Mimořádná encyklopedická publikace obsahuje více než 5 000 ilustrací všeho, co se na zemi vyskytuje: od mikrobů po největší savce, od nerostů a minerálů po mohutné sekvoje, od nejdrobnějšího hmyzu po impozantní dravce a obrovské velryby. Příroda je však nejen užitečnou příručkou, ale rovněž pozoruhodnou obrazovou galerií, v níž se nám před očima vynořuje pestrá paleta života na Zemi ve všech jeho podobách a ve vší jeho rozmanitosti. Kniha vzešlá ze spolupráce týmu zkušených expertů a zaštítěná Smithsonovým institutem, celosvětově uznávanou vědeckou institucí, představuje jedinečnou oslavu života na naší planetě. Koupit na Kosmas.cz
Baier, Jiří; Hálek, Václav; Socha, Radomír: Holubinky
Holubinky
Praha, Academia 2011, 520 s., 491 Kč.
Publikace představuje dosud nejkompletnější u nás vydaný přehled o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro kuchyňskou spotřebu. Kniha obsahuje popisy a velký počet barevných fotografií téměř všech druhů holubinek rostoucích na našem území. Vychází v edici Atlasy. Koupit na Kosmas.cz
Broncová-Klicperová, Dagmar a kol.: Praha 9 křížem krážem
Praha 9 křížem krážem
Praha, MILPO MEDIA s.r.o. 2011, 160 s., 396 Kč.
Barevná publikace, na křídě velkého formátu, mapuje dějiny, sakrální stavby, sochy a pomníky, přírodu, dopravu i kulturu této městské části od nejstarších dob po současnost. Zabývá se i prahistorií, dopravou a mapuje i obce vůkolní.
Burnie, David: Stromy. Od semínka k rozlehlému lesu
Stromy. Od semínka k rozlehlému lesu
Praha, Nakladatelství Slovart, s.r.o. 2011, 64 s., 224 Kč.
Při listování knihou s nádhernými fotografiemi ze života stromů přijdete na to, proč jsou stromy tak fascinující organismy. Dozvíte se, jak rostou nebo jak dorůstají do tak obrovské výšky i to, že některé z nich žijí tisíce let. Objevíte, co všechno lidé získávají ze stromů – od potravy přes různá vlákna a oleje až po léky. Zjistíte, že stromy čistí vzduch, který dýcháme. Prozkoumáte různé typy lesů, rostoucích od Arktidy až po tropy, a seznámíte se s tím, jak se jim daří v dnešním rychle se měnícím světě. Kniha zaujme děti i dospělé působivou grafikou. A ještě něco – při otevření knihy vás čeká překvapení. Koupit na Kosmas.cz
Chlupáč, Ivo a kol.: Geologická minulost České republiky
Geologická minulost České republiky
Praha, Academia 2011, 442 s., 395 Kč.
Kniha podává chronologický přehled o geologické minulosti našeho území od prekambria, před více než 600 miliony let, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Jednotlivé kapitoly obsahují obecnou charakteristiku daného období (polohu kontinentů, procesy vrásnění, stupeň vývoje fauny a flóry), která je pak ilustrována na konkrétních oblastech ČR, v nichž se čtenář může seznámit s geologickými zajímavostmi a význačnými nálezy zkamenělin a nerostů. Text doplňují kresby geologických profilů a struktur a fotografie terénních útvarů, zkamenělin a minerálů. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav; Čížek, Jan a kol.: Pod vodou - Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě
Pod vodou
Praha, Čížek Jan 2011, 208 s., 441 Kč.
Fotografická publikace je pojata jako případová studie oblastí, které postihla povodeň. Nejen jako připomenutí uplynutí jednoho roku od povodní na severu Čech v roce 2010 vydávám ve spolupráci s Václavem Cílkem a kolektivem autorů publikaci Pod vodou, s podtitulem Zpráva o velké povodni na Frýdlantsku, klimatické proměně světa a pocitu duše po katastrofě. Původně jsme chtěli napsat jednoduchou, ryze regionální knihu, aby místní lidé na povodeň nezapomněli. Protože ten, kdo zapomíná na věci nevyhnutelné, staví na nevhodných místech u řeky, a vytváří tak budoucí problém. Postupně jsme si však začali uvědomovat, že v podobné situaci, jako je Frýdlantsko, se v minulých letech ocitla řada českých, moravských a v ještě mnohem větším měřítku polských a maďarských regionů. Knihu jsme tedy pojali jako případovou studii oblasti, sledované měsíce před povodní, hodinu po hodině během její kulminace a systematicky další rok po povodni. A podobně i texty o klimatických změnách, příčinách povodní a možnosti nápravy představují určitý souhrn zkušeností z uplynulých deseti let povodňového neklidu a do značné míry se týkají celého území České republiky. Symbolicky je tato zkušenost s živly a silami přesahujícími člověka zakotvena v území, jemuž vévodí hrad a zámek Frýdlant jako bývalé sídlo mocného Albrechta z Valdštejna i možný předobraz „Zámku“ ze slavného románu Franze Kafky. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav; Ložek, Vojen a kol.: Obraz krajiny - Pohled ze středních Čech
Obraz krajiny
Praha, Dokořán 2011, 312 s., 359 Kč.
Tato kniha vznikla sloučením, přepracováním a doplněním dvou předešlých knih věnovaných středočeské krajině - Střední Čechy a Vstoupit do krajiny. V případě této knihy se nám jedná více o způsob, jak pochopit krajinu České republiky, než přímo o střední Čechy. Ty jsou však na podobná studia obzvláště vhodné, protože jimi protékají hlavní velké řeky, střetává se zde kvalitní zachovalá příroda s neúprosným civilizačním tlakem Prahy. Pochopení krajiny a péče o ni je zároveň péčí o její obyvatele. Je to dlouhodobý proces, ve kterém je nutné uvažovat desítky let dopředu. Každý neuvážený čin zde má dlouhodobé důsledky. Jedním z velkých témat moderní doby je kvalita života, jejíž součástí je kvalita životního prostředí i něco, co se např. v Anglii nazývá "právo na přírodu". Znamená to, že každý člověk by měl mít možnost se snadno dostat do harmonické a jen málo porušené krajiny a přírody. Proto je dobré si uvědomit, v jak mimořádné zemi žijeme. Koupit na Kosmas.cz
Dvořák, Zdeněk; Mach, Karel; Prokop, Jakub; Knor Stanislav: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 176 s., 404 Kč.
Publikace je prvním česky psaným souborným dílem o třetihorní fauně mostecké pánve v severozápadních Čechách, jednoho z nejbohatších území na nálezy třetihorní flóry a fauny v Evropě. Paleontologické výzkumy zde mají již téměř dvousetletou tradici. Dílo je koncipováno jako fotografická příručka. Zaznamenává výskyt 252 zástupců třetihorní zvířeny, dokumentované na 190 vyobrazeních. Knížka uvádí laiky do složitého světa živočichů mnoha skupin, zaznamenává okolnosti paleontologických nálezů a seznamuje s jejich odborným výzkumem. Je určena především těm, kdo hodlají pozoruhodné pozůstatky dávné přírody rozpoznat a porozumět jim. Snahou autorů bylo seznámit přehledně, populárně a stručně laickou veřejnost, studenty, začínající sběratele i amatérské paleontology s fosilními nálezy v tomto regionu.
Eisenreich, Wilhelm; Handel, Alfred; Zimmer, Ute E.: Nový průvodce přírodou - Zvířata a rostliny
Nový průvodce přírodou
Praha, Pavel Dobrovský - BETA 2011, 560 s., 269 Kč.
Nové vydání jednoho z nejúspěšnějších univerzálních průvodců přírodou, určených ke snadné orientaci v živočišné i rostlinné říši. V knize je popsáno celkem 900 druhů rostlin, hmyzu, ryb, ptáků, plazů, obojživelníků i savců naší přírody a doplněno 1350 kvalitními fotografiemi. Průvodní text obsahuje popis jednotlivého druhu, upozorňuje na význačné určovací znaky a zvláštnosti, nechybí popis biotopu a výskytu. Koupit na Kosmas.cz
Fokt, Michael: Zvířata – fakta a zajímavosti z ČR a celého světa
Zvířata
Praha, Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. 2011, 96 s., 249 Kč.
Až se budete příště procházet přírodou, mějte oči otevřené. Možná uvidíte zajímavé živočichy, kteří až dosud unikali vaší pozornosti. Věděli jste, že samci brouků roháčů spolu zápasí stejně jako jeleni? Nebo že na jižní Moravě můžete potkat největšího pavouka Evropy? Ještě než vyrazíte do lesa nebo na louku, zalistujte touto encyklopedií, kde kromě informací najdete také nevšední fotografie. V knize jsou i zajímavosti ze vzdálených krajů jako například to, k čemu jsou mořským rybám užitečné pestré korálové krevety nebo proč nosí jedovaté jihoamerické žabky své potomky na zádech.
Grey-Wilson, Christopher: Skalničky
Skalničky
Praha, Euromedia Group a.s. Knižní klub 2011, 224 s., 349 Kč.
Není nutné mít tradiční skalku, abyste se mohli těšit ze skalniček. Tyto pestré rostlinky se skvěle hodí i do květináčů, okenních truhlíků a vyvýšených záhonů moderních zahrad. Právě tam vyniknou například modré hořce, huňaté polštáře lomikamenů či nádherné nízké kakosty. Světoznámý britský botanik a zahradník Christopher Grey-Wilson doporučuje překrásné a zároveň snadno pěstovatelné kombinace i pro stinná místa a patia. Podrobné popisy rostlin vycházejí z autorovy osobní zkušenosti pozorování ve volné přírodě a vlastního pěstování v zahradě a doplňují je výstižné fotografie.
Háva, Jiří: Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky
Brouci čeledi kožojedovití
Praha, Academia 2011, 104 s., 176 Kč.
Publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoologické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací, ve které zpracovává další velmi hospodářsky důležitou čeleď brouků – Dermestidae (kožojedovití). Klíče jsou zpracovány pokud možno na základě nápadných a dobře zjistitelných vnějších znaků, pouze tam, kde nelze jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné (všechny takové jsou vyobrazeny). Klíče jsou modifikovány pro území České a Slovenské republiky, ale jsou zde zahrnuty i druhy, jejich začlenění do naší fauny lze očekával z důvodu exportu či importu různých skladištních komodit. Koupit na Kosmas.cz
Jirásko, Luděk: Zmizelé Čechy - Česká Kanada
Zmizelé Čechy - Česká Kanada
Praha, Paseka 2011, 79 s., 224 Kč.
Kniha historika Luďka Jiráska přivádí čtenáře do jednoho z nejromantičtějších koutů naší země, do takzvané České Kanady. Mnoho vesnic na území tohoto kraje po vyhnání německy mluvících obyvatel na konci čtyřicátých let 20. století zpustlo a nakonec zcela zmizelo z povrchu zemského. Česká Kanada je dnes ovšem místem, kam míří turisté z celé republiky, a to nejen na slavný hrad Landštejn, ale i do hlubokých lesů, k rybníkům a do malebných venkovských sídel a městeček. Úvodní text doprovází téměř dvě stovky unikátních archivních fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Klvač, Pavel: Lidé na venkově / Rural dwellers
Lidé na venkově / Rural dwellers
Drnovice, Drnka o.s. 2011, 80 s., 134 Kč.
Ve čtvrtém souboru fotografií a doprovodných textů autoři tentokrát obrátili pozornost k výrazným osobnostem ve vesnicích mikroregionu Drahanská vrchovina. Výběr osobností do publikace nebyl veden snahou prezentovat místní "celebrity". Autoři se soustředili na objevování skromných, avšak nepřehlédnutelných, individualit se zajímavými životními zkušenostmi, jejichž životní aktivity nezřídka překračují úzce soukromý ráz a zasahují do veřejného dění daných obcí. Ne náhodou je osud nebo sousedské doporučení zavedly převážně do společnosti starších pamětníků a pamětnic. Koupit na Kosmas.cz
Kocmánek, Milan: Sranda z lesů, vod a strání
Sranda z lesů, vod a strání
Brumovice, Carpe diem 2011, 128 s., 128 Kč.
Více než sto vtipů rozdělených do čtyř tematických okruhů: NA RYBÁCH, NA LOVU, NA HOUBÁCH a NA MEZI. Knížka navazuje na svazek vtipů kresleného humoru o vinařích, víně a jeho konzumentech. O Milanu Kocmánkovi se mezi milovníky kresleného humoru už ví, že má svůj osobitý a vyhraněný styl. Jeho texty pod kresbami nezřídka obsahují jemnou ironii. I tím je jeho humor a vtip laskavý a plný touhy po spravedlivějším světě. Koupit na Kosmas.cz
Kocourek, Jaroslav: Český atlas – Jihozápadní Morava
Český atlas – Jihozápadní Morava
Praha, Freytag Berndt, spol. s r.o. 2011, 456 s., 998 Kč.
Další svazek Českého atlasu, věnovaný jihozápadní Moravě, je součástí dosud nejrozsáhlejšího obrazového vlastivědného průvodce o naší zemi. V celkem devíti svazcích bude představeno více než 6 000 lokalit a objektů, dokumentovaných asi 30 000 fotografiemi, ilustracemi a stovkami map a plánků.
Komárek, Stanislav: Ochlupení bližní
Ochlupení bližní
Praha, Academia 2011, 278 s., 266 Kč.
Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bližní či bezduché automaty? Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Košťák, Martin; Mazuch, Martin a kol.: Putování naším pravěkem
Putování naším pravěkem
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 192 s., 413 Kč.
Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech. Fotografie lokalit a fosilií doplňují moderní rekonstrukce od Petra Modlitby a Jiřího Svobody, dvou předních postav současného paleoartu. 390 bar. fotografií a map. Koupit na Kosmas.cz
Kratochvíl, Martin: DVD - Etiopie
DVD - Etiopie
Česká republika, Bonton 2011, 249 Kč.
Dvacet devět miniatur z expedice “severním okruhem” po Etiopii. Každý krátký film je opatřen mapkou místa, kde byl pořízen. “ Obrázky z Etiopie” sice dodržují jednotu místa a epizody, ale jsou bez komentáře, vyjadřují se jen estetikou obrazu a hudby, na kterou byly střihány. Expedice vedla divokými oblastmi vysokého pohoří Simien, pouští, i propastmi Modrého Nilu s jeho úchvatnými vodopády. Ukazuje prastaré křesťanství ve skalních klášterech v Tigray, úžasné v monolitním pískovci vytesané kostely v Lalibele i velebnou krajinu a tváře rustikální Etiopie. Všímá si nejen místních venkovských zvyků, jako je kávový obřad, nebo výroba národního jídla injery, ale i moderního života v Addis Abebě.
Kratochvíl, Martin: DVD - Karnali - Neznámá údolí západního Nepálu
DVD - Karnali
Praha, Bontonfilm a.s. 2011+ CD-ROM, 299 Kč.
Poutavý cestopis z odlehlé provincie Karnali v opuštěném a velice málo navštěvovaném západním Nepálu. První díl seznamuje diváka s historií celé oblasti a s důvody dnešní chudoby a hladomoru. Ve druhém díle procházíme dlouho nepřístupným údolím Limi podél hranic s Tibetem. Poslední dva díly popisují čtrnáctidenní průstup horskou oblastí Saipal mimo jakékoli cesty a všechny strasti vyplývající z tohoto riskantního podniku. Oblast Karnali je ve vyšších polohách takřka liduprázdná a lidé, kteří tam ještě ve velké chudobě žijí, nikdy neviděli bílé cizince. Film není jen pouhým popisem cesty, ale v komentáři se pokouší o hlubší vhled do místní kultury a náboženství.
Kratochvíl, Petr: Současná česká architektura a její témata
Současná česká architektura a její témata
Praha, Paseka 2011, 206 s., 502 Kč.
Monografie Petra Kratochvíla seznamuje čtenáře s nejvýraznějšími stavbami, rekonstrukcemi a jinými architektonickými projekty realizovanými v prvním desetiletí 21. století. Po úvodních statích, které se zabývají otázkami po nejnovějších architektonických tendencích, soukromém a veřejném prostoru, architektuře a udržitelném rozvoji atd., následují kapitoly, jež chronologicky představují třicet vybraných architektonických realizací v posledních deseti letech. Knihu doprovází přes sto čtyřicet fotografií renomovaných fotografů. Koupit na Kosmas.cz
Krsek, Martin: Ústí nad Labem - Zmizelé Čechy
Ústí nad Labem - Zmizelé Čechy
Praha, Paseka 2011, 92 s., 212 Kč.
Další svazek edice Zmizelé Čechy přivádí čtenáře do severočeského Ústí nad Labem. O Ústí se často mluví jako o nevzhledném městě, městě bez památek, jehož reputaci zachraňuje jen půvabná krajina Českého středohoří. Historie města je ovšem nesmírně bohatá a v posledních dvou stech letech i značně dramatická. Zároveň je Ústí nad Labem dynamickou průmyslovou metropolí, která rozhodně nepostrádá genia loci. Úvodní text o historických proměnách tohoto severočeského sídla doprovází 150 unikátních archivních fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Kulisev, Filip: Úžasná planeta
Úžasná planeta
Praha, Nakladatelství Slovart, s.r.o. 2011, 624 s., 1 299 Kč.
Úžasná planeta představuje 111 nejkrásnějších míst na zemi. Zahrnuje všechny kontinenty a rozmanitá prostředí: ledovce, horská jezera, pouště, oceány, kaňony a téměř nedostupná zákoutí národních parků z celého světa. Mladý slovenský fotograf Filip Kulisev zachycuje svým aparátem krásu naší planety a připomíná nám křehkost našeho životního prostředí a zodpovědnost, kterou máme vůči budoucím generacím.
Lacina, Jan; Klvač, Pavel; Buček, Antonín: Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
, Nakladatelství Drnka o.s. 2011, 76 s., 144 Kč.
Dějiny českého osídlení rumunského Banátu a současný život našich krajanů jsou dnes díky značné popularizaci všeobecně známé. České vesnice v Rumunsku se staly vyhledávaným cílem organizovaných turistů i individuálních návštěvníků. Na velké přitažlivosti tohoto kraje má svůj nezanedbatelný podíl malebnost zdejší kulturní krajiny, spolu s relativní zachovalostí okolní přírody. Přes jejich unikátní ekologickou a estetickou hodnotu však dosud komplexnější pojednání na dané téma chybělo. Publikace je prvním pokusem tuto mezeru zaplnit. Koupit na Kosmas.cz
Lipský, Zdeněk: Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách
Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách
Praha, Karolinum 2011, 204 s., 261 Kč.
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje historický vývoj staré kulturní krajiny ve středních Čechách, zhruba na území bývalého novodvorského a žehušického panství (dnešní okres Kutná Hora), v níž se zachovaly četné stopy cílevědomých krajinářských úprav z doby baroka a klasicismu. Těžiště monografie spočívá ve zhodnocení krajinného vývoje 18.-20. století, protože v této době zde probíhaly intenzivní změny a pro jejich analýzu je možné využít historické mapy a jejich zpracování v prostředí geografického informačního systému. Ojedinělost publikace je dána nejen tématem, ale také interdisciplinárním přístupem: představuje výsledek společné práce odborníků přírodovědného, humanitního, technického i uměnovědného zaměření. Kniha je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o poznání minulosti naší krajiny. Koupit na Kosmas.cz
Patzelt, Zdeněk: Národní parky České republiky
Národní parky České republiky
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 320 s., 699 Kč.
Ani tisíce a tisíce stran by nestačily na popis přírody národních parků České republiky. Krajiny národních parků se každým ránem probouzejí do jiné podoby a ani tisíce snímků by nezachytily všechny jejich tváře. Proto vás tato kniha může seznámit jen s malou částí toho nejkrásnějšího a nejvzácnějšího... Více než 300 barevných fotografií. Kniha je trojjazyčná: česky, anglicky a německy.
Pavelčík, Vojtěch: Moráň – zaniklá ves při Vltavě
Moráň – zaniklá ves při Vltavě
, Vojtěch Pavelčík 2011, 104 s., 251 Kč.
Obrazová, historicko-vlastivědná publikace o vsi zaniklé po napuštění Slapské přehrady. Kniha se snaží pomocí dobových fotografií, map, dokumentů a doplňujících textů přiblížit veřejnosti zaniklou osadu Moráň, po které se do dnešních dnů nedochoval ani ten místní název v mapách. Vznikla tak ojedinělá publikace s regionální tématikou snažící se čtenáři poutavou formou přiblížit zajímavou historii povltavského regionu. Koupit na Kosmas.cz
Röllke, Lutz: Orchideje od A do Z
Orchideje od A do Z
Praha, Euromedia Group a.s. 2011, 192 s., 279 Kč.
Obsažná a praktická publikace přináší řadu podrobností o přirozených stanovištích, růstových formách, rozšíření a nejdůležitějších vlastnostech orchidejí. Jednotlivé portréty seřazené podle botanických jmen rodů a doplněné krásnými barevnými fotografiemi obsahují mnoho užitečných informací – počet druhů, rozšíření, růstové formy, květy i zvláštnosti. Lutz Röllke provozuje renomované zahradnictví specializované na orchideje. V této knize předává veřejnosti své bohaté zkušenosti a uvádí vlastní soukromé tipy, co dělat, aby se orchidejím opravdu dobře dařilo a krásně kvetly.
Sklenička, Petr: Pronajatá krajina
Pronajatá krajina
Praha, Centrum pro krajinu 2011, 144 s., 220 Kč.
Knížka je souborem fejetonů, esejů a příběhů o krajině a lidech, kteří v ní žijí. Většinou jde o texty dosud nepublikované, jen několik z nich vyšlo v Lidových novinách, v týdenících Ekonom a Euro nebo v časopise Ochrana přírody. Autor pozoruje krajinu očima vysokoškolského pedagoga, vědce, projektanta, ale také třeba rybáře nebo kulináře. Představuje mnohdy neortodoxní pohled na současné problémy a známé kauzy, jež bývají chybně interpretovány. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi Markéty Hendrychové. Ekoložky, která se umí dívat na krajinu ze zajímavé perspektivy. Ilustrace a grafické ztvárnění knihy jsou dílem Vojtěcha Domlátila (1999 - 1. místo Nejkrásnější knihy roku; 2009 – nominace na Zlatou stuhu). Kniha je k dostání v internetovém obchodu u vydavatele. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Smotlacha, Miroslav: Smotlachův atlas hub - Oficiální příručka pro určování jedlých a jedovatých hub
Smotlachův atlas hub
Praha, Ottovo nakladatelství 2011, 272 s., 179 Kč.
V této knize najdete základní charakteristiku, třídění a názvy hub a dozvíte se, jak je poznávat a určovat podle vnějších znaků - vzhledu či pachu. Poskytne vám informace o době růstu a místech výskytu jednotlivých druhů i důležité údaje o možnostech záměny s nejedlými či jedovatými houbami. Koupit na Kosmas.cz
Stach, Rostislav: Fotolovy 2 - Naučte se fotografovat dobře zvířata v přírodě
Fotolovy 2
Brno, ZONER Software, a.s. 2011, 182 s., 359 Kč.
Kompletní a unikátní průvodce pro všechny zájemce o fotografování zvěře. Rostislav Stach je profesionální fotograf, který se již více než 30 let zabývá fotografováním zvířat. Jeho kniha představuje jedinečný soubor skvělých snímků a praxí ověřených rad a doporučení, jak takových snímků dosáhnout. Toto druhé vydání beznadějně vyprodané publikace z roku 2007 zachovává původní členění, všechny části knihy ale byly přepracovány, doplněny nebo rozšířeny a samozřejmě byla obměněna většina doprovodných fotografií. Po základním představení fotografické výbavy vhodné pro fotografování zvěře se autor věnuje základům dobré fotografie – zejména kompozici a možnostem, jak v náročných podmínkách dosahovat skvěle ostrých a esteticky působivých snímků. Koupit na Kosmas.cz
Stehlík, Ivo: Zpěv křídel
Zpěv křídel
Volary, Stehlík 2011, 137 s., 269 Kč.
V druhém svazku edice Dech života tentokrát najdete fascinující fotografie ptáků z celého světa. Barevné snímky Pavla Bačeho umocňují nadčasové texty známých osobností (Gary Snyder, Jan Skácel, Margaret Cravenová, Iva Bittová, Forrest Carter, Erazim Kohák, Romain Rolland, Miloslav Nevrlý a další), které sestavil Ivo Stehlík. Podstatou knihy je však její duch nezastíraného obdivu a lásky k ptačímu světu, k přírodě, důraz na zachování jejího plného potenciálu, svobody a divokosti. Na konci knihy jsou veřejnosti představeny dvě nevládní organizace, které se zabývají zkoumáním a ochranou ptáků - Česká společnost ornitologická a křesťanská organizace A Rocha. Součástí publikace je také podrobný seznam použité literatury a seznam vyobrazených ptáků, který dává celé knize punc svérázného poznávacího atlasu s více než padesáti druhy opeřenců. Koupit na Kosmas.cz
Stibral, Karel; Binka, Bohuslav; Johanisová, Naďa: John Ruskin a příroda
John Ruskin a příroda
Praha, Dokořán 2011, 196 s., 250 Kč.
Kolektivní monografie tří autorů z katedry environmentálních studií FSS MU se pokouší přiblížit významného britského uměleckého kritika i sociálního myslitele Johna Ruskina a zprostředkovat kriticky především jeho myšlenky týkající se přírody v kontextu oblasti filosofické, estetické i sociálně-ekonomické a environmentální. Příroda byla pro Ruskina jedním z nejdůležitějších témat, a přitom se objevuje napříč řadou jeho děl po celý jeho život. Příroda je pro něj důležitá, ať již uvažuje o umění, kráse či lidské společnosti a ekonomice. Ukazuje, jak se věnovat přírodě a nepřejít na pozice přírodních věd, jak se věnovat i hodnotám přírody pro lidskou společnost a nepřistupovat k problému pouze metodami odvozenými z „tradiční“ vědy, která se snaží každou oblast odděleně a „objektivně“ analyzovat, ať již na půdě samotných přírodních věd či věd sociálních. Kniha obsahuje kromě úvodního textu a stručného životopisu čtyři hlavní kapitoly, z nichž jedna je věnována kritické analýze Ruskinových filosofických východisek (B. Binka), jedna Ruskinovým názorům na estetické hodnoty přírody (K. Stibral) a jedna jeho sociálně-ekonomickému a environmentálnímu myšlení (N. Johanisová). Závěrečná kapitola (K. Stibral a B. Binka) zkoumá českou reflexi Ruskinova myšlení, které mělo výrazný vliv zejm. na F. X. Šaldu, nalezneme ho ale i jako inspirátora umělců z počátku 20. století. Publikace je doplněna boxy rozvíjejícími témata kapitol a černobílými i barevnými kresbami a akvarely Johna Ruskina, který patřil mezi nejlepší britské akvarelisty 2. půlky 19. století. Koupit na Kosmas.cz
Studnička, Miloslav: S botanikem v tropech - Venezuela, Brazílie, Nikaragua, Mexický jih
S botanikem v tropech
Praha, Academia 2011, 440 s., 950 Kč.
Fotografiemi provázené dílo složené z povídek motivovaných drobnými dobrodružstvími spojenými s přírodovědným, hlavně botanickým bádáním v tropech Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Nikaragua, Venezuela). Na formu beletrie je naroubováno mnohé, i dosud nikde nepublikované odborné sdělení nebo nedořešená velice zajímavá otázka či překvapivá etnobotanická souvislost. Populárně vědecký charakter textu je záměrně poněkud zastřen dějem, anebo lyrikou okouzlujících a přitom poměrně nedostupných míst ve velmi exotické přírodě. Vypravěčem je totiž geobotanik i pracovník význačné české botanické zahrady v jedné osobě, tedy člověk žijící doslova pospolu s rostlinami, nyní poznávanými v dalekých zemích a popisovanými v přirozeném prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Štěrba, Otakar: Řeky, moje řeky
Řeky, moje řeky
, Nakladatelství Dina a Otakar Štěrbovi 2011, 328 s., 390 Kč.
Poutavé a dobrodružné putování po řekách kolem světa se spoustou jedinečných fotografií, z pohledu ekologa a člověka, který při svých cestách sleduje dramatický vývoj životního prostředí během svého života. Publikace obsahuje přes 200 barevných fotografií.
Todorovová, Jiřina; Chovaneček, Jan: Kolem světa (+ CD)
Kolem světa
Praha, Národní muzeum 2011, 140 s.+ CD-ROM
Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Publikace je monografickým zpracováním dlouhého života a bohaté činnosti českého pedagoga, přírodovědce, spisovatele, sběratele a cestovatele, Josefa Kořenského (1847 – 1938). Je doplněna odborným komentovaným katalogem fotografií, které Kořenský přivezl ze svých cest po světě – z tzv. cesty kolem světa v letech 1893–1894 a z tzv. cesty k protinožcům (1900–1901). Tyto velkoformátové fotografie na kartonech (některé kolorované) jsou uloženy v Náprstkově muzeu, a to v etnografickém oddělení a v knihovně Náprstkova muzea. Součástí publikace je CD s interaktivním katalogem fotografií.
Tomšíček, Jan: K Viktoriiným vodopádům na kole
K Viktoriiným vodopádům na kole
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2011, 208 s.
Druhé vydání, v němž autor líčí zážitky z dlouhé a notně klikaté cesty z Kapského Města k onomu nádhernému přírodnímu divu na řece Zambezi včetně návratu do místa výjezdu. Podíváme se do rezervací a národních parků, nahlédneme do velkých měst a setkáme se s autorovými novými přáteli, kteří mu pomohli na jeho 12 400 kilometrové cestě. Barevná fotopříloha. Koupit na Kosmas.cz
Václavová, Inna: Ráj na dotek
Ráj na dotek
, Alusail 2011, 144 s., 359 Kč.
Vyprávění o hledání ztraceného ráje. Autorka popisuje nejodlehlejší kouty světa, které navštívila a kde měla možnost prozkoumat tajemný podmořský svět. Vulkanické Galapágy, tyrkysová Aldabra, vzdálená Lampedusa a temný Kokosový ostrov to je mystická, objevná cesta, na kterou autorka zve své čtenáře. Kniha je napínavá až akční, autentická, místy objevná, neotřelá. Plná příběhů a zážitků z cestování a potápění, doprovázená podmořskými fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Valušková, Milena: Třináct zastavení v moravské krajině
Obálka knihy
, Fontána 2011, 187 s., 350 Kč.
Milena Valušková zve všechny čtenáře do míst, jejichž mlčenlivé tajemství občas, nečekaně, promlouvá k lidským duším. Řeč krajiny není jednoduchá, vyslyšet ji lze jen někdy. Musí se na ni čekat, naslouchat, raději se zastavit nebo alespoň opatrně našlapovat, nepoplašit, být vnímavý ke svátečnímu. Objevit chvíle, kdy si tě sama najde. V internetových vyhledávačích tuto řeč krajiny nenajdeš, musíš jít naproti. Cesta tam a zase zpátky. To zpátky je důležité. Kniha zve k prožitku tajemství, které se ukrývá za hradbami měst, za zdmi nejnavštěvovanějších památek, za horizontem všech anket o různá krajská „nej“. Žádný zázračný turistický div, jen udivený poutníkův obdiv. Tak vítej doma, v nížině, která nevypadá, ale přece jen nenápadně nabízí svou jedinečnou krásu.
Větvička, Václav: Sázava - Řeka protkaná železnicí
Sázava - Řeka protkaná železnicí
Praha, Jan Vašut 2011, 168 s., 449 Kč.
Vladislav Vančura napsal Tři řeky. Jan Rendek tři řeky vyfotografoval, Václav Větvička je prošel i projel, poptal se, zavzpomínal a zapsal. Třetí naší společnou řekou je Sázava. Domníváme se, že u nás není jiná řeka, která by se vpila do tolika lidských srdcí i osudů. Na horním toku pomáhala ještě ve středověku při tamní stříbrné horečce. Tam také, ale hlavně na středním toku, mlela v ryze zemědělské krajině obilí a řezala dřevo. To navíc ještě nesla na svých vlnkách nejdřív jen jako polenové, později svázané ve vory a prameny. Z požáreckých lomů vozila do Prahy kámen. Její síla poháněla hamry ve zdejší „době železné“. Koupit na Kosmas.cz
Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích velké Prahy - Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
Po kolejích a silnicích velké Prahy
Praha, Akademie věd České republiky. Historický ústav 2011, 288 s., 504 Kč.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
DVD - Divoká Čína
Divoká Čína
Velká Británie, H.C.E. 2010+ CD-ROM, 49 Kč.
Země plná překvapení. Čína byla dlouho světem uzavřeným před očima Západu. Teprve teď se naplno otevírají brány poznání této jedinečné země plné nečekaných objevů. Rozlehlá čínská krajina je plná extrémů a rozmanitostí. Najdeme tu hory, deštivé lesy, pouště i jeskyně a v nich i jejich obyvatele, živočichy všech druhů. Čína představuje své nejneuvěřitelnější přírodní fenomény! DVD obsahuje 3 díly:1. Srdce draka (49:08)2. Šangri-la (49:11)3. Tibet (48:37).
DVD Atmosféry, Blu-ray
Atmosféry, Blu-ray
USA, National Geographic 2010, 499 Kč.
Ať už budete filmu věnovat plnou pozornost anebo ho budete sledovat jen jako kulisu, Atmosféry National Geographic přinesou do vašeho domácího kina díky skvělým high definition záběrům z oceňovaných archivů National Geographic ty nejkrásnější obrazy světa kolem nás. Při sledování nejúžasnějších tvorů a neporušené přírody na planetě si můžete zvolit přírodní zvuky či hudební soundtrack. Vydejte se na cestu kolem světa a objevte zvířata, která přežila a dokonce prospívají v těch nejextrémnějších podmínkách na zemi. Rozleťte se napříč nedozírnými krajinami a užijte si strhujícího pohledu na planetu z ptačí perspektivy. Podnikněte podmořskou výpravu a zblízka si prohlédněte oslnivou přehlídku tvorů, kteří se zabydleli v našich oceánech.
DVD Velký bariérový útes
DVD Velký bariérový útes
, ABCD - VIDEO 2010, 69 Kč.
Australský Velký bariérový útes, jeden z největších přírodních divů na světě, se rozkládá téměř 2000 kilometrů podél pobřeží Queenslandu. Často je popisován jako největší žijící organismus, ačkoliv ve skutečnosti je složen z téměř 3000 samostatných korálových útesů přiléhajících k sobě. Pro potápěče je Velký bariérový útes mekou, místem, které by měl každý z nich navštívit. Tento film poodhaluje nejbarevnější a nejrozmanitější podmořský svět. Diváci mají možnost poznat nejen okouzlující krásu útesu, ale dozvídají se mnohé o kompletním ekosystému, symbolických vazbách a i o extrémní křehkosti tohoto prostředí.
Kaktusy - Ilustrovaný atlas
Kaktusy - Ilustrovaný atlas
Praha, Sun 2010, 248 s., 629 Kč.
V této knize naleznete cenné informace o velkém počtu druhů. Radost vám jistě udělají i překrásné fotografie a poznáte také nové variety. Vítejte ve fascinujícím světě kaktusů. Koupit na Kosmas.cz
Kalendář přírodních zahrad 2012
Kalendář přírodních zahrad 2012
Jindřichův Hradec, občanské sdružení Přírodní zahrady 2010, 50 Kč.
Nástěnný kalendář 2012 obsahující krásné fotografie a krátké texty s tématikou přírodních zahrad. Z druhé strany kalendář obsahuje i rok 2011, nicméně dá se použít čistě jako letošní. Přírodní zahrady jsou důležitým prostorem pro život rostlin, živočichů a lidí. Vyznačují se tím, že se k jejich úpravám nepoužívá rašeliny, minerálních hnojiv a pesticidů. Jsou upřednostňovány původní druhy rostlin, ponechávání biotopů pro divoké živočichy, mulč, kompost, smíšené kultury zeleniny. Více na www.veronica.cz/prirodnizahrady. Kalendář připravil tým projektu Přírodní zahrady bez hranic, na kterém spolupracují neziskové organizace z jižní Moravy, jižních Čech a horního Rakouska.
Květena České republiky 8
Květena České republiky 8
Praha, Academia 2010, 706 s., 495 Kč.
Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Convallariaceae a Hyacinthaceae. Autorsky se na svazku podílelo 29 autorů, text je doplněn 104 celostránkovými tabulemi. Koupit na Kosmas.cz
Lomnice nad Popelkou a okolí
Lomnice nad Popelkou a okolí
Lomnice nad Popelkou, Studio JB 2010, 128 s., 531 Kč.
Reprezentativní obrazová publikace s historickými i současnými fotografiemi, která v českém a anglickém jazyce seznamuje s bohatou historií, krásnou přírodou a zajímavými památkami a pamětihodnostmi podkrkonošského města Lomnice nad Popelkou a okolních obcí. Koupit na Kosmas.cz
Přírodní čištění vody
Přírodní čištění vody
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 16 s., Ke stažení v PDF.
Doplněné a aktualizované vydání původního titulu „Voda a krajina“. Publikace nabízí základní informace o přírodním čištění povrchových a odpadních vod a představuje modelový příklad – obecní kořenovou čistírnu odpadních vod v Hostětíně. Vymezeny jsou základní pojmy a principy přírodního čištění odpadních vod, text doplňují četné fotografie, tabulky a nákresy, prostor je věnován i častým otázkám a odpovědím. Publikaci doporučujeme všem, kteří uvažují o přírodním čištění vody ve své obci nebo v její části. Inspiraci najde i odborná veřejnost. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Přírodní divy Asie
Přírodní divy Asie
Praha, Slovart 2010, 272 s., 719 Kč.
Asie je svou rozlohou největším kontinentem. Přestože je současně i světadílem nejlidnatějším, uchovala se v ní řada přírodních krás. Má nejvyšší pohoří světa, 50 nejvyšších hor, nejhlubší jezero, největší jezero i největší činnou sopku. Je tu i vysoká rozmanitost rostlin a živočichů. Asie je světadílem obrovských kontrastů podnebí a přírodních podmínek. Na severu oblast arktické tundry s věčně zmrzlou půdou a na jihu deštné lesy s tropickou faunou i flórou. Mezi nimi drsné pouště Gobi a Taklamakan a vysokohorská pásma Himálaje, Ťan-šanu, Hindúkuše či Pamíru. Krásná krajina a nekonečné obzory Asie jsou představeny tak, aby vzbudily touhu spatřit je na vlastní oči. Koupit na Kosmas.cz
Absolon, K.: Fotografie z evropských jeskyní a krasů
Brno, Moravské zemské muzeum 2010, 72 s., 99 Kč.
Publikace doprovází současnou výstavu o Karlu Absolonovi v brněnském Pavilonu Anthropos. Karel Absolon zemřel před půlstoletím a o jeho životě i působení v oboru archeologie, speleologie, zoologie i muzeologie byla napsána řada prací. Stranou ovšem stálo souhrnné zpracování Absolonových mezinárodních kontaktů a cest, při nichž vznikl obdivuhodný soukromý fotoarchiv v podobě osmi tisíc skleněných pozitivů a negativů. Moravské zemské muzeum se tak stalo správcem unikátní sbírky snímků, nyní už zdigitalizované, vydávající mimo jiné svědectví o rodícím se fenoménu přelomu devatenáctého a první poloviny dvacátého století - totiž o vědecké fotografii.
Adamovič, Jiří: Atlas pískovcových skalních měst
Atlas pískovcových skalních měst
Praha, Academia 2010, 460 s., 495 Kč.
Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískovce. Kromě stovky věcných hesel obsahuje také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních pískovcových oblastí. Každé heslo je doprovázeno dvěma až čtyřmi barevnými fotografiemi. Kniha je určena pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také pro cestovatele a milovníky přírody vůbec. Koupit na Kosmas.cz
Baričák, Pavel "Hirax": Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Martin/Slovensko, Hladohlas 2010, 144 s., 251 Kč.
Hiraxův cestopis z jeho putování po Panamě a Kostarice. Větší část knihy je věnovaná pobytu v pralese Darién u Indiánů z kmene Emberá. Publikace obsahuje přibližně 130 plnobarevných fotografií a kromě autorova autentického popisu zážitků a vjemů psaných přímo ze srdce, kniha obsahuje také popis života a zvyků Indiánů (mýty, legendy, hádanky, svatba, porod, pohřeb atd.) a také faktografické informace o obou státech. Po ročním zpoždění je tu dlouho slibovaný cestopis, který na autorově blotu zaznamenal velkou čtenost a sklidil nesmírný úspěch. Zapomeňte na všední dny plné shonu a odleťte na chvilku do džungle. Uvidíte, vyplatí se to. Koupit na Kosmas.cz
Cousteau, Jacques a Schiefelbein, Susan: Člověk, orchidej a chobotnice
Člověk, orchidej a chobotnice
Praha, Mladá fronta 2010, 300 s., 314 Kč.
Badatel, průkopník potápění, filmař, vynálezce a aktivista Jacques Cousteau během svých fascinujících a často nebezpečných výprav jako první odhalil složitost a nádheru pozemského i podmořského života - a byl svědkem toho, jak se na životním prostředí podepsala lidská činnost. Ve své poslední knize, která je konečně poprvé publikována i u nás, Cousteau předkládá své hluboce erudované názory na záchranu světového přírodního bohatství pro budoucí generace a prokládá je dobrodružnými příhodami z výprav. Ve spolupráci s autorkou Susan Shiefelbeinovou upozorňuje na hazardování s lidským zdravím, nadměrný rybolov a vykořisťování světových oceánů, na nebezpečí rozvoje nukleárního programu, a apeluje na odpovědnost vědců, politiků a všech lidí vůči životnímu prostředí. Tato nesmírně předvídavá, až jasnozřivá publikace je svědectvím o životě a díle jednoho z největších dobrodruhů moderní doby. Koupit na Kosmas.cz
Daniel, Petr; Šešulka, Pavel: Během chůze Brnem
Během chůze Brnem
Brno, Host 2010, 132 s., 297 Kč.
Kniha fotografů Petra Daniela a Pavla Šešulky (dvou zkušených autorů střední generace, kteří se v uplynulých letech prezentovali na výstavách i v publikacích) i dalšího spoluautora, zvaného Timo, který přispěl svým poetickým street-artem, se na Brno našich dnů dívá laskavě i ironicky. Zachycuje každodennost i jedinečnost města, jeho ulice, domy, zákoutí, ale zejména lidi, kteří zde žijí. "Lidi se snažím fotit vždycky tak, abych se nedotkl jejich důstojnosti, ale s jistým odstupem a nadhledem nad vezdejším hemžením. Snad pak mohou vznikat fotografie s humorem nebo aspoň s příběhem a s možností domýšlet si a zamýšlet se." říká Petr Daniel. Cílem publikace přitom není "dokumentárně popsat", jak Brno vypadá, ale zprostředkovat vjemy a nálady, jež spolu vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru tohoto sídla. K té jistě patří i originální básnické útvary mladého výtvarníka který si říká Timo a svou poezií ozvláštňuje ulice města. Knihu ocení všichni, kdo mají k Brnu osobní vztah; všichni kteří mají cit pro jeho zvláštní atmosféru - Brňané, kteří mají své město pod kůží, studenti, trávící zde svá školní léta, návštěvníci, ale třeba i kongresoví hosté či účastníci veletrhů... Koupit na Kosmas.cz
Dítě, Daniel; Eliáš, Pavol; Hrčka, Daniel: Horské rostliny
Horské rostliny
Praha, Mladá fronta 2010, 300 s., 399 Kč.
Kniha určená širokému okruhu čtenářů zajímajících se o vysokohorskou květenu jak profesně (pracovníci ochrany přírody, pedagogové na středních i vysokých školách apod.), tak i z prosté záliby o hezké rostliny (turisté, zahrádkáři aj.). Obsahuje přehled o horských oblastech České republiky a Slovenska, o jejich klimatických podmínkách, geologickém podloží a zejména biotopech horské květeny. Fotografie celé rostliny, jejího květu čí soukvětí a biotopu jsou doplněny krátkým popisem, informacemi o ekologii, rozšíření druhu a možnostmi záměny s podobnými rostlinami. Kniha vyjde v březnu.
Dvořáková, Alena; Fischer, Viktor: Water/Voda
Water/Voda
Praha, Kant 2010, 112 s., 441 Kč.
Fotografové Alena Dvořáková a Viktor Fischer přicházejí s albem Voda. Ukazuje přehlížené souvislosti a jevy prohlubující se ekologické krize. Absolventi katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze spolupracují od roku 1992. Nakladatelství KANT vydalo rovněž jejich obsáhlou monografii Misie (2004). Nerozdílně jsou i držiteli řady ocenění a grantů. Uspořádali desítky autorských výstav, zúčastnili se mnoha kolektivních projektů. Vizuální symboly a zkratky užívají tak, aby zaujali diváky, ale zároveň nezužovali prostor představivosti. Výtvarný účinek nového alba je srovnatelný s předními světovými osobnostmi progresivního dokumentu. Přečtěte si recenzi Ekolistu Koupit na Kosmas.cz
Frye, Michael: Digitální krajinářská fotografie
Digitální krajinářská fotografie
Brno, Zoner Press 2010, 160 s., 296 Kč.
Ansel Adams je ikonou krajinářské fotografie. Je veličinou nejen pro skvělé snímky americké přírody, ale také pro svůj doslova průkopnický přístup k fotografii. Adams je spolutvůrcem tzv. zonálního systému, který se stal, zejména v době rozmachu černobílé fotografie, významným pomocníkem při volbě expozice. Ansel Adams je také známý precizními zvětšeninami a dokonale propracovaným systémem „postprodukce“ v černé komoře. Publikace Michaela Freye vychází z díla tohoto Mistra krajináře a vedle zajímavých komentářů k několika fotografiím Ansela Adamse (a také Edwarda Westona a Eliota Portera) ukazuje, jak se lze z díla těchto velikánů světové fotografie poučit, co lze i v dnešní době digitálních přístrojů aplikovat a případně jak do digitálního kabátu převléci některé z klasických teorií. Kniha (mimo tradičně skvělé a inspirativní fotografie, jak je u vydavatelství ILEX běžné) přináší řadu praktických doporučení, tipů a postupů od technických základů (jako jsou problémy šumu, využití možností RAWu a srovnání s formátem JPEG, aplikace filtrů, vyvážení bílé, hloubka ostrosti, expozice…) přes vlastní fotografování a otázky kompozice v krajinářské fotografii až po zpracování snímků a jejich tisk. Koupit na Kosmas.cz
Horová, Jitka: 100 inspirací z Ekoateliéru
100 inspirací z Ekoateliéru
Praha, Portál 2010, 136 s., 202 Kč.
Vítáme vás v kouzelné říši ekologického výtvarnictví. Materiál, který pro tvoření potřebujeme, máme doslova po ruce. Zajímavé výtvory vznikají z časopisů, krabiček, kelímků, přírodnin… V knize se setkáte s tradičními technikami v novém, jednoduchém a hravém pojetí. Sto tvořivých radostí rozvíjí cit a fantazii, pomáhá přírodě a šetří finance. Pestrobarevné obrazce, přáníčka, zvířátka, kouzelné duhové lampičky, průsvitné okenní dekorace, mozaiky, skládanky, vázy… Náměty jsou určeny rodičům, učitelům a vychovatelům předškolních a mladších školních dětí. Jitka Horová působí jako ekovýtvarnice, je autorkou knihy Ateliér výtvarných nápadů (Portál 2008) a stálou spolupracovnicí časopisů Informatorium 3-8 a Děti a my. Je autorkou projektu Ekoateliér a kvalifikovanou lektorkou volnočasových aktivit se zaměřením na oblast environmentálního vzdělávání. Pořádá kurzy výtvarných činností spojených s tvořivou recyklací. Výtvarné objekty, které kniha představuje, vytvořili Jitka a Oldřich Horovi a Vlasta Nováková. Koupit na Kosmas.cz
Hrubín, František: Ladův veselý přírodopis
Ladův veselý přírodopis
Praha, Albatros 2010, 48 s., 152 Kč.
Vtipné verše o zvířátkách žijících u nás (vydra, medvěd, ovce, straka, datel) i v exotických krajích (žirafa, opice, slon). Autor s humorem a lehkostí líčí jejich vzhled i charakteristické povahové rysy. Čtení o psí a ptačí kapele, lesním plese, polní krádeži a dalších zvířecích příhodách je vhodné i k předčítání. Z báječné souhry básníka a ilustrátora vznikla půvabná knížka pro radost a potěšení těch nejmenších. Koupit na Kosmas.cz
Imlauf, Lubomír; Lukášek, Josef: Orlické hory a Podorlicko - Souznění člověka s přírodou
Orlické hory a Podorlicko
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2010, 144 s., 379 Kč.
Publikace o Orlických horách a podhůří nabízí fotografické ztvárnění přírodních scenérií ve všech ročních obdobích s citlivě zasazenými prvky lidové architektury. Celá oblast je rozdělena do pěti kapitol, které doplňují texty Josefa Lukáška spolu s ukázkami dobových rytin z 19. století.
Janda, Jan; Krčmář, Luděk: Pět plzeňských řek
Pět plzeňských řek
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2010, 112 s., 270 Kč.
Publikace představuje fenomén pěti řek protékajícím územím města Plzně a je prvním pokusem o jeho populárně-naučné zpracování. V první části kniha seznamuje s minulostí města a jeho provázaností s vodními toky. Text je doplněn historickými plány, vedutami a fotografiemi. Druhá část knihy je pojata jako vlastivědná pouť po všech pěti řekách a to od okraje města až po jejich soutok. Čtenář poznává na březích Radbuzy, Úhlavy, Úslavy, Mže a Berounky vývoj osídlení a pamětihodnosti s ním spjaté. Nejvíce prostoru je věnováno technickým dílům. Také tato část knihy je doplněna bohatou fotodokumentací.
Jazairiová, Pavla: 8 511 970 km2 Brazílie
8 511 970 km2 Brazílie
Praha , Radioservis 2010, 240 s., 269 Kč.
Obecná představa o Brazílii je dosti jednoznačná: tropický ráj, nekonečné písčité pláže, exotické ovoce, karneval, samba... Brazílie očima Pavly Jazairiové vypadá poněkud jinak. Autorka objevuje "Nový svět" zbavený původních obyvatel, obrovské rozlohy prázdné země, také bývalou portugalskou kolonii, z které plynulo do Evropy nezměrné bohatství cukrové třtiny, kakaa, kávy, kaučuku, ale zejména zlata a drahokamů. Rovníková Amazonie, chudý severozápad, velká města - Rio de Janeiro, Sao Paulo, směsice přistěhovalců ze všech kontinentů, kteří vytvářejí nové dějiny této obrovské země a hledají svou identitu. Publikace je doplněna početnými fotografiemi autorčina společníka na cestách Jiřího Hůly. Koupit na Kosmas.cz
Kavale, Jan: Šumava. Sto životních obrazů Jana Kavaleho
Šumava
Praha, Mladá fronta 2010, 112 s., 323 Kč.
Fotograf Jana Kavale již dlouhá léta podniká výlety na Šumavu, pod jejímiž kopci bydlí. Jeho snímky najdeme v mnoha knihách o tomto regionu. Nyní shromáždil své nejoblíbenější nepublikované fotografie ze všech koutů milované Šumavy. Výsledkem je kniha, která by měla podnítit k zamyšlení každého z nás - nad krásou a přirozenou harmonií, darem, kterým nás příroda obdařila a který nás všechny silně utváří a ovlivňuje v tom nejlepším smyslu. Ideální dárková publikace pro všechny milovníky přírody. Koupit na Kosmas.cz
Klvač, Pavel: Pospolitosti nikdy dosti
Pospolitosti nikdy dosti
Drnovice, Drnka o.s 2010, 80 s., 134 Kč.
Publikace je posledním dílem volné fotografické trilogie zachycující život třinácti vesnic mikroregionu Drahanská vrchovina na počátku 21. století. Po venkovských „kulisách“ a „dvorech“ tentokrát autoři zaměřili pozornost na formy, v jakých zde přežívá sousedské sdružování a vesnická pospolitost. Kniha je výsledkem spolupráce občanského sdružení Drnka z Drnovic a Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Koupit na Kosmas.cz
Kovařík, Václav: Konopišťský park
Konopišťský park
Vlašim, ZO ČSOP Vlašim, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi 2010, 112 s., 132 Kč.
Cílem již šesté publikace v rámci edice Přírodou Podblanicka je seznámit veřejnost s historií a současným stavem konopišťského parku, který se svým významem řadí na jedno z předních míst v České republice a spolu se zámkem je od 1. 1. 2002 národní kulturní památkou.
Kovaříková, Lucie; Jon, Michal: Cyklostezky Evropy. Pohodově na kole – téměř po rovině. Trasy vhodné pro rodiny s dětmi i pro cyklopřívěsy
Cyklostezky Evropy
Plzeň, Cykloknihy 2010, 224 s., 341 Kč.
Lucie Kovaříková a Michal Jon se poprvé vydali na kolech po Evropě v roce 1994. Od té doby projeli na kole přes 40 zemí po celém světě, v letech 2002-2005 svět objeli. Tentokrát se však nevypravíme se známými světoběžníky do vzdálených krajin, zůstaneme v Evropě, ale projedeme ji opravdu důkladně. Oba cyklocestovatelé nás provedou po 30 nejznámějších cyklostezkách, počínaje nejfrekventovanějšími - Labskou a Dunajskou a konče cyklostezkou mezi pohádkovými zámky kolem řeky Loiry. Také celé Švýcarsko s nimi procestujeme křížem krážem. Lucka s Michalem všechny trasy osobně v posledních letech projeli, takže knihu sestavili z vlastních zkušeností. Protože se jedná ve většině případů o putování po rovině a bez automobilového provozu, jsou tipy mimořádně vhodné pro rodiny s malými dětmi. Jednak s těmi v přívěsných vozíčcích, ale také s těmi, které na malých kolech absolvují své první samostatné kilometry. Jedná se již o sedmou knihu těchto cyklocestovatelů, která obsahuje jako vždy spoustu užitečných informací a fotografií, jimž dá vyniknout podlouhlý formát této edice. Koupit na Kosmas.cz
Langhammerová, Jiřina; Mevaldová, Helena; Mašek, Petr; Kvaček, Jiří: Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu
Český Banát.
Praha, Národní muzeum 2010, 114 Kč.
Atraktivně pojatá publikace doplněná více než 100 barevnými fotografiemi seznamuje s kulturou, tradicemi, ale i přírodními poměry a knižní kulturou české krajanské komunity žijící téměř než dvěstě let v šesti izolovaných vesnicích na hranicích Rumunska a Srbska. Kniha je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu pracovníků Národního muzea prováděného v letech 2007-2009 a přináší detailní pohled na přírodní, hospodářské, společenské a literární fenomény českého Banátu se zvláštním důrazem na etnografické jevy jako je tradiční zemědělství, řemesla, lidová strava, lidová architektura, tradiční oděv, lidové umění a tradiční zvykosloví a slavnosti.
Lichtag, Steve: DVD Poslední lovci
Poslední lovci
Praha, Twin Star Productions 2010, 220 Kč.
Navštivte vzdálený, podivný svět. Prožijte příjemné i kruté okamžiky které přináší lamalerským velrybářům drsný život na indonézském ostrově Lembata. Tito lovci, jako jedni z posledních na naší planetě, loví tradičním způsobem nejen velryby ale i delfíny a manty. Už po staletí vyplouvají na starých dřevěných člunech, aby vyzbrojeni bambusovými harpunami sváděli s gigantickými vorvani nelítostné boje na život a na smrt. Ne vždy odcházejí z boje vitězně. Dramatický dokument nabízí nejen vzrušující okamžiky ale také momenty k zamyšlení nad nejistou budoucností této komunity, jejíž přežití závisí nejen na odvaze ale i štěstí těchto „posledních lovců“.
Lichtag, Steve: DVD Specielní edice Steva Lichtaga
Specielní edice Steva Lichtaga
Praha, Twin Star Productions 2010, 990 Kč.
Kolekce DVD 6+2. K objednání na stránkách Steva Lichtaga.
Magris, Claudio: Dunaj. Životopis řeky
Dunaj. Životopis řeky
Praha , Mladá fronta 2010, 456 s., 359 Kč.
Dunaj má mnoho jmen, než se po 2850 kilometrech vlije do Černého moře: Donau, Dunaj, Duna, Dunar, Dunai. Kdo chce literárně zachytit proměnlivost oblastí, kterými řeka protéká, musí objevit nový literární žánr. Jedině tak se mohou prolnout dějiny a příběhy, pestrost krajů, zemí, lidí a jazyků. Magrisovi se podařilo napsat text na pomezí románu a eseje, deníku a autobiografie, kulturních dějin a cestopisu. ústředním tématem je stará habsburská říše a ohromující kulturní bohatství mizející Střední Evropy. Koupit na Kosmas.cz
Maier, Dieter: Alpy - Nejkrásnější horské průsmyky
Alpy - Nejkrásnější horské průsmyky
Dobřejovice, Rebo Production 2010, 288 s., 404 Kč.
Kniha vhodná pro každého, kdo sám nechce nebo nemůže podniknout vysokohorskou túru, ale přesto touží okusit a zažít jedinečnou krásu a atmosféru horských průsmyků. Nejkrásnější průsmyky Alp jsou zde popsány i s geologickými, historickými a kulturními souvislostmi a jsou také představeny jako mosty mezi jednotlivými jazykovými a kulturními prostory, mezi rozdílnými světy. Jejich mimořádnou krásu ukazuje přes 200 barevných fotografií. Benefity: - zahrnutí průsmyků všech alpských zemí - záhlaví umožňující lepší orientaci v knize - praktické informace pro turisty - názorné černobílé a barevné mapky - přehledný rejstřík - velké množství barevných i černobílých fotografií a ilustrací. Koupit na Kosmas.cz
Mikuláš, Radek: Ledové Čechy
Ledové Čechy
Praha, Academia 2010, 293 s., 346 Kč.
Průvodce Ledové Čechy popisuje a zobrazuje zajímavosti a krásy, které zatím z velké části unikaly pozornosti. Ledové útvary jakožto cíl zimních výletů a estetických zážitků byly dosud omezeny výlučně na ledopády a zamrzlé vodopády. Autor průvodce objevil nečekanou plejádu zajímavých a kásných tvarů, struktur a textur i na zdánlivě fádních, plochých ledech řek, rybníků a údolních nádrží. Součástí některých textů jsou také zcela původní pozorování vzniku ledových jevů, které nejspíše udiví i hydrology, fyziky a chemiky. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Nováková, Helena, Novák, Jan: Alergenní rostliny
Alergenní rostliny
Praha, Knižní klub 2010, 264 s., 269 Kč.
Publikace z oblíbené řady Průvodce přírodou se důkladně věnuje všem typům alergií, uvádí nejen nejvýznamnější alergeny i jejich pojmenování, evidenci a informace o tom, jak se alergiím bránit, ale především detailní přehled všech dosud známých alergologicky významných planých i pěstovaných rostlin, které alergie dotykové, potravinové a pylové způsobují. Text doplňují výstižné barevné fotografie, specifické záběry pylových zrn a pylové kalendáře. Koupit na Kosmas.cz
Plešinger, Vladimír: Peru pod kůží
Peru pod kůží
Brno, Jota 2010, 448 s., 340 Kč.
Kdyby někdo uspořádal anketu o nejrozmanitější a současně nejzajímavější zemi světa, patřilo by Peru k favoritům. Směsice jeho přírodních a historických pozoruhodností je tak dokonale „namíchaná“, až se z toho točí hlava. Od předlouhého peruánského pobřeží Pacifiku se směrem do vnitrozemí zdvíhají nejvyšší hory tropického pásma, aby se pak snížily do obrovské pralesní pánve, již vytvořila nejmocnější řeka světa Amazonka, která v oněch peruánských velehorách pramení. Nejnovější archeologické nálezy dokazují, že právě na území dnešního Peru vznikly první velké indiánské civilizace, které pak v průběhu několika tisíciletí našly pokračovatele v říších, jejichž kulturní úroveň lze měřit s tím nejlepším, co v jejich době existovalo v jiných částech světa. „Po několika týdnech v Peru se stanete amatérským přírodovědcem a archeologem, ať je základ vašeho vzdělání jakýkoliv,“ říká cestovatel Vladimír Plešinger, známý svými knihami z Afriky a Jižní Ameriky. Plodem jeho četných pobytů a cest podniknutých v letech 2004 až 2009 je kniha, jejíž příběhy a historie pokrývají celou rozlohu Peru doslova z jednoho konce na druhý. Vladimír Plešinger je mimo jiné autorem Kniha Konga(JOTA, 2007), která byla oceněná Hlavní cenou E. E. Kische za významné dílo literatury faktu vydané v roce 2007 a za nejvýznamnější počin roku v oblasti literatury faktu Fotografickou publikací roku 2008 v kategorii Místopisná publikace a dalšími cenami. Kniha je doplněna úchvatnými barevnými fotografiemi, pořízenými samotným autorem. Zaujme nejen vášnivé cestovatele, ale všechny čtenáře, kteří mají rádi autentické příběhy z exotických zemí. Koupit na Kosmas.cz
Rajchl, Robert; Baláž, Erik: DVD - Strážca divočiny
DVD - Strážca divočiny
SR, 2010, 9,9 EUR.
Mladí filmaři E. Baláž a R. Rajchl se rozhodli nezkresleně zdokumentovat život 40 medvědích obyvatel tatranské Tiché doliny a upozornit tak na mizící svět nespoutané divoké přírody, kde člověk je jen pozorovatelem.
Rakušanová, Marie; Nedoma, Petr: Double Fantasy
Double Fantasy
Praha, Kant 2010, 112 s., 414 Kč.
Katalog výstavy Double Fantasy zkoumá vztah mezi představou ideální krajiny, vycházející z krajinomalby 17. a 18. století a jejím použitím v současné fotografii. Beate Gütschow vytváří montáží z velkého počtu snímků digitalizované kompozice, které jsou na první pohled stejně skutečné jako obrazy Clauda Lorraina či Nicolase Poussina. Jan Jedlička zachycuje na klasických černobílých fotografiích téměř hmatatelnou přítomnost krajiny toskánské oblasti Maremma v prolínání různých časových období. Velkoformátové noční scenérie Michala Šeby krajinné výjevy znejasňují a nabízejí divákovi možnost vlastní představivosti přesně v duchu romantické tradice vidění. Bohatě ilustrovaný katalog doprovází text autora koncepce a kurátora výstavy Petra Nedomy a rozsáhlá studie Marie Rakušanové "Ideální krajiny v archivu paměti". Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Rill, Jiří: Orchideje
Orchideje
Praha, Sun 2010, 78 s., 161 Kč.
Kniha je neocenitelným pomocníkem všech, kteří by se rádi věnovali pěstování orchidejí. Najdete v ní rady týkající se správného umístění rostliny v bytě, zalévání, hnojení…. A samozřejmě také barevné fotografie jednotlivých druhů, jak je pro vás vybral a sestavil specialista na orchideje, pracovník pražské botanické zahrady pan Jiří Rill. Koupit na Kosmas.cz
Stráský, Jan: Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Liberec, Knihy 555 2010, 208 s., 328 Kč.
Průvodce přibližuje nejvýznamnější vodní díla České republiky včetně několika starých rybníků, která jsou uspořádána po 14 samosprávných krajích. Čtenáři se dozvědí nejen o výstavbě a technických zajímavostech hrází či dalších objektů, ale především o turistických pozoruhodnostech v blízkém i vzdálenějším okolí vodních ploch, k nimž je zavede 101 výletů pro pěší, cyklisty i mototuristy. U každého vodního díla je uveden výčet sportovních a rekreačních aktivit, nechybí nabízené služby využitelné zvláště při dlouhodobém pobytu. Bohatý fotografický materiál, zobrazující turistická zastavení, doplňují často neznámé, historické snímky z období budování přehrady. Pro rychlou orientaci poslouží přehledné mapky. Koupit na Kosmas.cz
Svoboda, Ivo: Šumavou vrcholy i údolími / Durch Berg und Tal Böhmerwald
Šumavou vrcholy i údolími
Praha, Das Media 2010, 460 s., 1 080 Kč.
Autorská fotografická kniha fotografií Ivo Svobody. Ivo Svoboda působil na Šumavě od šedesátých let minulého století a díky své profesi lesnického inženýra měl možnost a také i vzácnou schopnost zachycovat šumavskou přírodu prostřednictvím velmi zajímavých a zdařilých snímků. Ze svého nepřeberného archivu tak mohl možnost vybrat ty nejlepší snímky. Jejich výběr seřazený Jiřím Šerých Vás provede postupně jednotlivými částmi čarokrásné Šumavy. Kniha představuje svého druhu vrcholně reprezentativní publikaci vhodnou jako krásný dárek. Kniha je zajímavá o to víc, že vychází v češtině i němčině a tak jistě zaujme i celou řadu obdivovatelů Šumavy nejen u nás. Koupit na Kosmas.cz
Svoboda, Jaroslav: Houbařův Hradec Králové aneb Houbotlas
Houbařův Hradec Králové aneb Houbotlas
Hradec králové, Spolek přátel krásného slova 2010, 156 s., 198 Kč.
Publikace shrnuje mnohaletou práci mykologa, výtvarníka a hradeckého rodáka. Díky své erudici mykolog a autor vědeckých ilustrací v oblasti biologie vytvořil Jarda Svoboda publikaci, která je nejen pomůckou pro každého hradeckého houbaře. Obsahuje přesné mapky výskytu jednotlivých druhů na území města a recepty na jejich zpracování a díky své populárně-vědecké části také čtenáře uvádí do tajů a magie mykologické vědy. Kromě barevných ilustrací a fotografií je kniha proložena kreslenými anekdotami a minipovídkami z houbařského života. Koupit na Kosmas.cz
Šantrůčková, Hana; Vrba, Jaroslav: Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce horskými ekosystémy Šumavy.
Co vyprávějí šumavské smrčiny
Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2010, 157 s., 162 Kč.
Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě. Autoři populární formou vysvětlují moderní pohled na dynamiku horských smrčin, přibližují nejnovější poznatky vlastních dlouholetých výzkumů šumavských horských ekosystémů i výsledky studií bavorských kolegů. Populární text je doplněn ilustracemi, fotografiemi a odbornými rámečky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí s problematikou seznámit do větší hloubky. Kniha názorně představuje složitý ekosystém horských smrčin, vzájemné dynamické soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva pro obnovu lesa, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové i historické využívání šumavských hvozdů člověkem. Desítky grafů, mapek a fotografií názorně dokumentují popisované souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn, či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty. Kniha je v současnosti také zdarma ke stažení zde. Koupit na Kosmas.cz
Šmeral, Jiří: Hřebečsko, náš kraj?
Hřebečsko, náš kraj?
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, 136 s.
Výbor z publicistiky přináší tři desítky článků, které vycházely v posledních čtyřech letech na stránkách regionálního tisku, především Svitavského deníku.
Šmíd, Zdeněk: Mže / Berounka - Putování po řekách
Mže / Berounka
Praha, Paseka 2010, 404 s., 359 Kč.
Známý spisovatel Zdeněk Šmíd nás provází po dvou řekách – Mži a Berounce –, které jsou vlastně řekou jedinou. Po předchozích literárních putováních autora kolem jihočeských řek (v nakladatelství Paseka vyšly knihy Otava 2005 a Lužnice 2008) se autor tentokrát obrátil na západ od Prahy, aby nám představil svět kolem Mže i Berounky, historii krajiny a slavných měst, které na nich leží, příběhy a pověsti kolem říčních údolí, nevšední krásu jejich přírody i osudy významných lidí spojených s řekou a s jejím okolím. Zdeněk Šmíd vypráví hned vážně, hned s humorným nadhledem, poetickým i čtivým jazykem, který nezapře hlubokou znalost míst, o nichž se dozvídáme. Kniha je obohacena i mnoha fotografiemi ze současnosti i z bohaté minulosti řeky. Nechybí ani obrazové přílohy, jimiž nás autoři seznamují s barevnou krásou kolem řek, které se vyplatí navštívit, či na nich dokonce vyplout na kánoi. Zdeněk Šmíd (1937), prozaik a autor knih z vodáckého a turistického prostředí (Proč bychom se netopili, Za písní severu, Proč bychom se netěšili, S kytarou v Antarktidě, Jak se mají Májové), oblíbených zejména pro svůj laskavý humor. Koupit na Kosmas.cz
Štěpánek, Radek: Soudný potok
Soudný potok
Praha, Wales 2010, 72 s., 89 Kč.
Prvotina prachatického rodáka, jihočeského rybáře a brněnského studenta v jedné osobě. Zaujme čistotou, která není předstíraná ani naivní. Postřehy zapsané v krátkých básních v prvních třech čtvrtinách knihy na konci vystřídají verše jen o málo rozvitější. Voda je hlavním živlem, která se dere do básní. Voda rybniční, středomořská, ale hlavně - voda potoční. A na čtenáři zůstává, zda si soudný potok bude pouze představovat nebo zda vyhledá ten skutečně existující na mapě. Koupit na Kosmas.cz
Švorc, Luděk; Petříček, Petr: Křivoklátsko
Křivoklátsko
Praha, Olympia 2010, 112 s., 359 Kč.
Křivoklátsko vyniká jedinečností přírodní krásy, rozmanitostí rostlinné i živočišné říše, bohatstvím historických památek, specifickou biosférou. Je domovem lidí, kteří ho trvale obývají, ale také těch, kteří se sem stále vracejí, protože se stal jejich velkou láskou, zdrojem radosti, inspirace a přílivu nových sil, neodmyslitelnou součástí života. K takovým patří i autor této unikátní obrazové knihy Luděk Švorc, který s fotoaparátem prochodil Křivoklátsko několikrát doslova křížem krážem, aby svým objektivem zachytil co nejvěrněji půvab krajiny. K napsání textové části si bez váhání vybral dlouholetého kamaráda - novináře a spisovatele Petra Petříčka. Jak sám říká: "Spojuje nás stejná pokora k přírodě a kilometry prašných cest." Koupit na Kosmas.cz
Tautz, Jürgen: Fenomenální včely
Fenomenální včely
Praha , Brázda 2010, 270 s., 380 Kč.
Kniha, která českým čtenářům přináší nové pohledy do fascinujícího světa včel medonosných. Tato ojedinělá kniha již vyšla ve 12 jazycích, kromě těch hlavních také např. arabsky, čínsky či korejsky. Čtenáři se stěží ubrání fascinaci fenoménem zvaným včela medonosná. Starší poznatky, aktuální pohledy a nové výzkumné metody zde představují superorganizmus, který nepochybně patří k nejúžasnějším živočichům naší planety. Perfektní organizace včelího společenstva a mimořádný význam včel pro zachování rozmanitosti druhů rostlin i výnosy pěstovaných plodin vždy budily a stále budí zájem jak odborníků, tak i laiků. Co je tajemstvím úspěchu tohoto superorganizmu a jeho výjimečného postavení? Vědci, kteří se dosud neobjevenými tajemstvími tohoto hmyzu zabývají, rozkrývají „fenomén včela medonosná“ krok za krokem a stále znova se střetávají s novými překvapeními. Díky této knize se mohou i čtenáři seznámit s aktuálním stavem znalostí a často průkopnickými poznatky získanými v minulých letech, v neposlední řadě skupinou soustředěnou okolo Jürgena Tautze ve Würzburgu. Dosud nepublikované snímky Helgy R. Heilmann zprostředkovávají vizuální pohled na tento vývojově úspěšný druh.
Thoma, Zdeněk: Cesty tažných mraků. Odlesky japonských haiku ve fotografiích ZdeňkaThomy.
Cesty tažných mraků
Praha, Argo 2010, 96 s., 134 Kč.
"Haiku i fotografie mají mnoho společného," říká Zdeněk Thoma: "v obou případech jde o zachycení jedinečného okamžiku ztvárněného tak, aby ještě dlouho potom, co děj proběhl, mohl na člověka působit neopakovatelnou atmosférou." V této malé publikaci budete spolu s autorem putovat svéráznou japonskou krajinou ve stopách mistrů japonské poezie. Koupit na Kosmas.cz
Thoma, Zdeněk; David, Petr; Soukup, Vladimír: Skvosty skal a skalních měst
Skvosty skal a skalních měst
Praha, Knižní klub 2010, 208 s., 395 Kč.
Skály a skalní města patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům a v České republice jich je na poměrně malém prostoru opravdu hodně. Z tisícovek nejrůznějších útvarů jsou v knize představeny ty nejcennější a nejhezčí – od Adršpašských a Teplických skal přes Český ráj po úchvatná seskupení v oblasti Českého Švýcarska. Představeny jsou i osamělé skály v horách či v lesích a skalní hradby, stejně jako formace ještě nedávno před našimi zraky ukryté – například skalní scenérie v Ralsku. Ať již jde o pískovcová města, chladné žulové skály či rozpadající se čedičové sloupy, všechny tyto útvary nám dovolují nahlédnout do dávné minulosti. Koupit na Kosmas.cz
Toman, Petr: Krkonoše v proměnách
Krkonoše v proměnách
, Tomanová Ivana 2010, 304 s., 764 Kč.
Známý krkonošský fotograf Petr Toman v této exkluzivní obrazové publikaci odhaluje proměny a nálady známých i méně známých koutů Krkonoš nejen v ročních, ale i v denních dobách, nejen ze země, ale i z letadla. 300 fotografií je poskládáno do partitury symfonie barev a tvarů, v níž prim hraje dramatická krajina doprovázená světlem a stíny, mraky, slunečními paprsky, sněhem a mlžnými závoji. Sólistou je letecká fotografie, svými tóny výjimečná, avšak sjednocující. Tato kniha není krkonošským průvodcem, je hlavně uměleckým zážitkem a stejně jako hudba nepoučuje, ale povznáší, jitří divákovu fantazii a uklidňuje svou stálostí. Na 293 fotografiích, z toho na 70-ti velkoformátových, předkládá paletu neobvyklých a jedinečných pohledů na nejvyšší vrcholy i malebná údolí Krkonoš objektivem Petra Tomana. Koupit na Kosmas.cz
Tůma, Jan; Kňap, Jaroslav: Cesta Karla Hynka Máchy. Putování po přírodních krásách a historických zajímavostech Máchovy stezky a jejím okolí
Cesta Karla Hynka Máchy
Praha, Karpana 2010, 188 s., 242 Kč.
Naše kniha není klasickým turistickým průvodcem, kterých existuje na knižním trhu celá řada. Chce být prostředníkem k pochopení genia loci krajiny, která kdysi nadchla básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození uplynulo 200 let, a po něm mnoho dalších poetů, prozaiků, malířů, přírodovědců, historiků i současných turistů; v neposlední řadě pak chalupářů, kteří dokázali zachovat a zvelebit cenné stavby lidové architektury dávných let. Na Cestě Karla Hynka Máchy a v jejím okolí najde dnešní poutník vše, co uspokojí jeho zájem o romantiku, dobrodružství a nevšední zážitky. Po celý rok nás zvou úpravná městečka i vesnice s roubenými stavbami. Poznáme středověké hrady, tajemná údolí se starodávnými mlýny, místa dalekých rozhledů, mohutné pískovcové skály porostlé borovými lesy a rozpálené letním sluncem. Půjdeme podél chladivých stružek potoků prodírajících se rozkvetlými loukami, nahlédneme do bizarních roklí s odkazem starých pověstí. Seznámíme se s řadou míst, ke kterým se váže odkaz našich národních dějin. Nuže tedy - vydejme se do tohoto vzrušujícího i uklidňujícího, radostného i zádumčivého, podivného i objevného koutu naší vlasti. Pojďme tam s cílem poznat, prožít, ale i chránit vše, co nám Máchův kraj nabízí. Koupit na Kosmas.cz
Vařilová, Zuzana; Belisová, Natalie: Pravčická brána. Velká kniha o velké bráně
Pravčická brána
Praha, Academia 2010, 240 s., 395 Kč.
K desátému výročí založení Národního parku České Švýcarsko vychází monografie o jedinečném přírodním skvostu a zároveň symbolu této oblasti. Kniha je pestrou mozaikou různorodých pohledů na skalní monument v proměnách času. Popisuje bránu od úpatí až po vrchol, od jejího vzniku až po současnost, jako zdroj inspirace pro umělce, oblíbený cíl turistů atd… K vytvoření publikace přispěli nejen zaměstnanci Správy národního parku, ale též mnoho externistů z různých oborů i samotní návštěvníci tohoto nevšedního místa. Kniha je k dostání výhradně v knihkupectvích Academia.
Vlčková, Lucie: Krajina/obraz/fotografie
Krajina/obraz/fotografie
Praha, Kant 2010, 58 s., 225 Kč.
Krajina, průsečík přírody a člověka, je od počátku 19. století klíčovým tématem vizuální kultury. Katalog k výstavě Krajina/obraz/fotografie ilustruje na dílech zásadních tvůrců české krajinářské fotografie a krajinomalby 19. a počátku 20. století vzájemný vztah fotografie a malířského oboru. Text autorky výstavy i katalogu Lucie Vlčkové doplňuje bohatou obrazovou kolekci děl fotografů Jindřicha Eckerta, Františka Drtikola, Karla M. Chotka a dalších spolu s obrazy Carla C. Crolla, Jakuba Schikanedera, či Aloise Bubáka. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Vokolek, Václav: Mytologie zahrádkářské kolonie
Mytologie zahrádkářské kolonie
Praha, Malvern 2010, 122 s., 196 Kč.
Kniha básníka Václava Vokolka je jedinečným svědectvím o zanikajícím světě pražských zahrádkářských kolonií a zároveň brilantní literární evokací tohoto specifického mikrosvěta. Knihu provází evokativní a vtahující fotografie Richarda Čermáka. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2009
Atlas světa Universum
Atlas světa Universum
Praha, Universum 2009, 400 s., 1399 Kč.
Atlas světa Universum je moderní, aktuální atlas světa, který kombinuje špičkovou kartografii s družicovými snímky, barevnými fotografiemi a informativní texty. Mapová část nabízí velmi podrobné, vysoce aktuální a precizně zpracované mapy, vytvořené digitální technologií. Barevné symboly a orientační mapky na každé dvoustraně usnadňují orientaci a hledání v mapě. Všechny světadíly jsou zobrazeny v jednotném měřítku 1 : 4 000 000, pouze v případě Evropy, našeho hustě osídleného mateřského světadílu, bylo použito podrobnější měřítko 1 : 3 000 000. Česká republika a Slovensko, jimž je věnována zvláštní sekce, jsou zobrazeny v měřítku 1 : 750 000. Obsáhlý rejstřík s více než 100 000 hesly ulehčuje hledání sídel, řek, pohoří, státních celků a dalších geografických prvků. Mapy v oddíle Česká republika a Slovensko mají pro snazší hledání vlastní rejstřík. Pozoruhodným rysem tohoto atlasu je jedinečný doplňkový způsob zobrazení: přehledové mapy světadílů, přehledovou mapu České republiky a Slovenska a mapu světa jako celku zachycují i odpovídající družicové snímky, přičemž geografické prvky jako názvy států, hlavní města a zakreslené státní hranice jsou umístěny na průhledné fólii, která družicový snímek překrývá. Přiložením fólie na snímek lze příslušné místo snadno identifikovat. Velkoformátové družicové snímky na začátku knihy nabízejí plastický, téměř trojrozměrný obraz světa. Příloha s ilustrativními družicovými snímky z různých světadílů, v níž nechybějí doprovodné barevné fotografie a texty upozorňují na zajímavé detaily a přírodní zvláštnosti zachycené na snímcích, pak celý atlas uzavírá. Atlas světa Universum je praktická příručka pro každého, kdo chce mít doma aktuální atlas světa, ale také pozoruhodná obrazová publikace, která potěší zrak.
Czech Press Photo 15 let/Years
Czech Press Photo 15 let/Years
Praha, Czech Photo 2009, 344 s., 882 Kč.
Unikátní fotografická kniha, jež byla vydána u příležitosti 15 let soutěže a výstav Czech Press Photo konaných pod záštitou prezidenta České republiky a primátora Prahy. Czech Press Photo je soutěž a následná výstava přinášející nezávislé autentické obrazové svědectví o životě. Tak, jak je vidí doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící v České nebo Slovenské republice. Cílem soutěže i výstavy, které se konají každoročně od r. 1995, je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. A rovněž snaha motivovat fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům a tak stimulovat rozvoj samotného média fotografie. Koupit na Kosmas.cz
Ekologické stavění - Pasivní dům Centra Veronica Hostětín
Ekologické stavění
Brno, ZO ČSOP Veronica 2009, 12 s., 40 Kč.
Publikace komplexně popisující Centrum Veronica Hostětín - architektura, urbanismus a energetický koncept; plán domu a jeho konstrukční skladby; Ekologicky šetrné vybavení a provoz. Názorné barevné ilustrace, konstrukční řezy a krásné fotografie Michala Stránského.
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou. Místa na jih od Prahy na snímcích Josefa Dvořáka
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Praha, Mladá fronta a.s. 2009, 288 s., 314 Kč.
Jak již sám název napovídá, kniha je koncipována jako obrazová publikace, zachycující na historických fotografiích, krajinu a život v širokém kraji kolem soutoku Vltavy se Sázavou. Páteří publikace jsou fotografie z obcí Měchenice, Davle, Štěchovice a Slapy. Veškeré fotografie byly pořízeny v 1. ½ 20. století a jejich autorem je davelský fotograf Josef Dvořák. Na 296 stranách najdete přes 260 dobových černobílých fotografií. U každého snímku je uveden krátký popisek v rozsahu 5 – 10 vět textu. Knihu doplňuje krátká biografie Josefa Dvořáka a stručné pojednání o historii fotografie a pohlednice v českých zemích do roku 1945. Knihu sestavil a opatřil texty sběratel, amatérský fotograf a badatel Vojtěch Pavelčík. Koupit na Kosmas.cz
Ptactvo - Poznáváme a určujeme
Ptactvo - Poznáváme a určujeme
Praha, Svojtka & Co. s.r.o. 2009, 128 s., 134 Kč.
Více než 240 barevných fotografií a přehledné texty poskytují přesné popisy jednotlivých druhů a informují o jejich rozšíření, výskytu a způsobu života. Tato kniha pomáhá poznat a zařadit všechny naše opeřence. Je praktickou příručkou pro všechny přátele ptačího světa. Koupit na Kosmas.cz
Zlatý řez 31
Zlatý řez 31
Praha, Zlatý řez 2009, 88 s., 108 Kč.
Architektura jako kulturní tvorba je v permanentním dialogu s přírodní základnou, z níž vyrůstá lidská civilizace. Vztah přírody a kultury byl v moderních evropských dějinách vztahem plným napětí, příroda byla považována proti kultuře za cosi nižšího, primitivnějšího, co je třeba překonat a zkrotit. Zároveň s těmito bojovně naladěnými hlasy se ozývaly hlasy těch, kteří považovali přírodu za nedotknutelný zdroj životodárné síly, který zaslouží úctu a péči. V dnešním vysoce urbanizovaném světě můžeme pozorovat, jak vzniká nová interpretace vztahu mezi přírodou a kulturou, charakterizovaná prolínáním těchto dvou donedávna striktně oddělovaných domén. Vždyť v Evropě dnes těžko najdeme krajinu, která by nebyla "kulturní", ale zároveň je to vždy kus přírody v civilizovaném světě. V tomto vydání Zlatého řezu se pokoušíme ukázat, jak se tento nový vztah přírody a kultury odráží v architektonické a krajinářské tvorbě. Úvodní esej Johna Beardsleyho vyzdvihuje jako jeden z důležitých úkolů naší doby obnovu území, poničeného těžkým průmyslem. Na následujících stranách představujeme jako příklad rekultivace rozsáhlého industriálního areálu rekreační krajinný park v Duisburgu, který vznikl na místě bývalých železáren. Vlastním tématem tohoto vydání Zlatého řezu jsou různé pozice současné architektonické tvorby ve vztahu k jejímu krajinnnému rámci. Hovořili jsme o nich se Stanislavem Fialou a Josefem Pleskotem a vedle původních rozhovorů přinášíme i výběr realizací, které se našeho tématu dotýkají. Vrcholným a mnohovrstevnatým příkladem dialogu přírody a kultury v soudobé architektuře je Muséé Quai Branly v Paříži. Na jeho projektu spolupracoval Jean Nouvel s předními tvůrci zahrad a krajiny: Patrickem Blancem, autorem vertikální zahrady na fasádě, a Gillesem Clémentem, který je autorem "divoké" zahrady v parteru muzea.
Koupit na Kosmas.cz
Bárta, Miroslav: Ostrovy zapomnění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
Ostrovy zapomnění.
Praha, Dokořán 2009, 432 s., 629 Kč.
Výpravná, celobarevná publikace je věnována českým výzkumům egyptské Západní pouště. V posledních letech se českému týmu podařilo objevit a zčásti i prozkoumat doposud neznámé lokality v oáze El-Héz, která postupně zaniká již přes 1600 let. Mezi nejvýznačnější patří jedno z nejstarších křesťanských osídlení na území Egypta z 3.–5. stol. n.l., osídlení z doby stavitelů pyramid či sofistikovaný systém podzemních zavlažovacích systémů vynalezený původně v Persii. Jednotlivé texty z pera mnoha českých odborníků (archeologů, egyptologů, prehistoriků, geologů, antropologů či archeobotaniků) přibližují tyto objevy a zároveň se zabývají obecnějšími aspekty vývoje přírodního prostředí a lidských kultur na území egyptské Západní pouště, kde se zrodila staroegyptská civilizace. Koupit na Kosmas.cz
Bauer, Jaroslav: Svět minerálů
Svět minerálů
Praha, Granit 2009, 169 s., 349 Kč.
Barevný průvodce minerálů je obrazovým klíčem k určování nerostů. Na barevných fotografiích seznámí každého zájemce či budoucího sběratele s tvarovou i barevnou podobou minerálů. Dozví se o jejich vzniku, tvrdosti, fyzikálních vlastnostech, o tom, kde se vyskytují a mnoho dalších užitečných zajímavostí. 550 fotografií.
Baumann, Helmut: Orchideje Evropy
Orchideje Evropy
Praha, Academia 2009, 360 s., 392 Kč.
Český překlad posledního vydání průvodce světem evropských orchidejí sestaveného proslulými německými orchideology představí 219 druhů a 233 poddruhů těchto pozoruhodných rostlin. Každý taxon je uveden jednou až dvěma barevnými fotografiemi a podrobným popisem. Umožní tak identifikovat nejen planě rostoucí orchideje střední Evropy, ale i daleko četnější a rozmanitější příslušníky této rostlinné čeledi ze Středozemí včetně severní Afriky a Blízkého východu. Překladatel doplnil text zvláštními poznámkami k druhům a poddruhům vyskytujícím se v ČR a doplnil některé obecné části, zejména slovníček odborných termínů.
Koupit na Kosmas.cz
Bellani, Giovanni Giuseppe: Přírodní divy Afriky
Přírodní divy Afriky
Praha, Slovart 2009, 272 s., 719 Kč.
Obrovský africký kontinent je po Asii největší na světě; jeho rozloha je téměř 30 milionů čtverečních kilometrů. Afrika si mnohem víc než jiné kontinenty dokázala zachovat téměř nedotčené přírodní krásy – velké plochy panenské krajiny i vysokou rozmanitost rostlin a živočichů, které dosud nejsou prostudovány. Unikátní fotografie úžasných scenérií divukrásné Afriky jsou v rozsáhlé publikaci představeny tak, aby vzbudily touhu spatřit je na vlastní oči. Koupit na Kosmas.cz
Bellmann, Heiko: Velká kniha o rostlinách
Velká kniha o rostlinách
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2009, 208 s., 359 Kč.
Obsažná publikace představuje naše nejznámější a nejdůležitější rostliny, lišejníky a houby. > Více než 1200 druhů: od troudnatce kopytovitého přes přesličku rolní, střevíčník pantoflíček až po topol bílý > Přes 1300 výstižných barevných fotografií > Stromy a keře, trávy, hvězdnicovité, krtičníkovité, hořcovité, růžovité, brukvovité, kapradiny, mechy, řasy, lišejníky, houby... Tento jedinečný obrazový průvodce rostlinnou říší obsahuje přes tisíc druhů. U každého najdete přehledně uspořádané informace: přesný a podrobný popis, rozšíření, nároky na stanoviště a řadu dalších zajímavostí. Hesla doplňují názorné fotografie, které zachycují hlavní poznávací znaky. K usnadnění orientace je publikace rozdělena do devíti kapitol, z nichž každá je pro větší přehlednost označena jinou barvou. Nechejte se inspirovat bohatstvím a mnohotvárností říše rostlin. Koupit na Kosmas.cz
Blundenová, Jane: Mongolsko. Turistický průvodce+DVD
Mongolsko
Brno, Jota 2009, 476 s.+ CD-ROM, 628 Kč.
Navštivte s námi Mongolsko, pohádkovou zemi s rozlehlými pláněmi, kolísavým klimatem a mimořádnou přírodou. Podnebí je zde občas velmi drsné, kruté mrazy v zimě, ale i uprostřed léta může přijít překvapivá sněhová sprška. Cestovatele tu vůbec čeká mnoho nepředvídaných překážek, jako je třeba brodění přes rozvodněné řeky. Mongolsko leží severovýchodně od pohoří Pamír nad horami Ťan-Šan a zahrnuje tak velké horské hřebeny, jako jsou Altaj, Chentij nebo Changaj, které se tyčí nad rovinatými pastvinami a pouštěmi. Tak jako celá střední Asie je i Mongolsko chráněno pásem vnějších hor před monzuny ovlivňujícími klima přímořských asijských států. Samotná země, vytvářející ostrý kontrast s oblohou, se táhne od obzoru k obzoru v široké škále barev, které označují hlavní vegetační pásma. Na jihu najdete šedozelenou štěrkovitou půdu pouště Gobi přecházející v hnědozelené odstíny stepí a pastvin s obnaženými skalnatými pahorky, zatímco dále na severu a západě se tyčí vysoké hory s trvalou sněhovou čepicí, jejichž úbočí jsou porostlá jedlemi, borovicemi a smrky. Vydejte se na cestu s naším průvodcem, se kterým se budete v zemi cítit jako v doprovodu zkušeného domorodce. Koupit na Kosmas.cz
Bürger, Petr; Kloubec, Bohuslav; Pykal, Jiří: Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor
Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor
České Budějovice, Karmášek 2009, 228 s., 350 Kč.
Třetím titulem pokračuje vydávání ucelené řady populárních, ale fundovaně psaných průvodců po přírodě jihočeského regionu. Postupně budou vycházet další díly o rostlinstvu i zvířectvu Šumavy, Novohradských hor i dalších jihočeských lokalit. Každý svazek je bohatě ilustrován, tištěn na křídovém papíře, má pevné omyvatelné desky a šitou vazbu, takže se bude dobře vyjímat nejen v knihovně, ale díky svému příručnímu formátu dobře snese i přibalení do turistického batohu. Autoři knihy, renomovaní ornitologové, se v novém Atlasu zaměřují na všechny hnízdící druhy ptáků, které byly na území Šumavy a Novohradských hor zjištěny v letech 1985–2008. Nechybí úvodní obecná část o metodice zpracování knihy i o typických stanovištích ptáků a jejich ochraně. Hlavní část knihy tvoří údaje o všech 164 jednotlivých zástupcích ptačí fauny. U každého druhu je uvedena jeho fotografie a popis v přírodě, informace o biologii a originální údaje o jeho výskytu a rozšíření. Právě velmi kvalitní fotografický doprovod od celé řady známých fotografů-specialistů dotváří výjimečný charakter této knihy. Jako určitý bonus je v knize uvedeno i dalších 18 typických druhů ptáků, které lze na sledovaném území zastihnout v období tahu a zimování. Tuto potřebnou publikaci uzavírá seznam literatury a rejstřík v českém, latinském, německém a anglickém jazyce. Kniha byla vydána i ve verzi s CD, které obsahuje hlasy nejtypičtějších ptačích druhů. Bližší informace o knize včetně možnosti slevy ceny naleznou zájemci na webových stránkách nakladatelství Karmášek.
Charitanovskij, A. A.: Muž se železným sobem
Muž se železným sobem
Plzeň, Cykloknihy 2009, 336 s., 299 Kč.
V knize najdete neuvěřitelné historky, například jak si hlavní hrdina obyčejným nožem sám amputoval na nohou prsty omrzlé od polárního mrazu, jak přimrzl v noci k ledu, na němž spal, jaká byla nedobrovolná koupel v ledové vodě a co musel ihned po proboření udělat, jak byl nucen zastřelit medvědici, po níž zůstalo malé medvídě, kterého se ujal a pak část trasy cestovalo s ním, jak ulovil téměř holýma rukama dospělého soba a další příběhy. Zajímavá je i příhoda, kdy ho ve střední Asii napadlo mračno sarančat, kterému jen taktak unikl. Zápisky a fotografie z cesty posílal Gleb Travin domů sestrám, které však ze strachu před tehdejším režimem téměř všechno spálily. Není se čemu divit, u moci byl Stalin a individuální cestování a poznávání života země bylo nežádoucí. Autor knihy proto neměl situaci snadnou. Sice hlavního hrdinu důkladně vyzpovídal, ale nespokojil se pouze s jeho vyprávěním. Poctivě ověřoval všechny údaje, korespondoval s lidmi, kteří Gleba Travina mohli na jeho cestě potkat a žádal je o svědectví. Jsou tak ověřena místa, kudy projížděl i časová posloupnost cesty. Zachované unikátní fotografie, které se v knize objevují, většinou pořídili lidé, se kterými se Gleb na cestě setkal. I když jsou staré přes 80 let, jejich technická úroveň je velice dobrá. Jazyk knihy, která vyšla v Rusku v roce 1965, byl už mírně zastaralý a proto překlad a přizpůsobení současné mluvě nebylo jednoduché. Překladatelka se s tím ale vypořádala výborně a navíc text opatřila bohatým poznámkovým aparátem, takže vysvětlivky pod čarou objasňují reálie doby.
Cílek, Václav: Makom. Druhé, doplněné vydání. Kniha míst.
Makom. Druhé, doplněné vydání.
Praha, Dokořán 2009, 300 s., 298 Kč.
Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je to spíš místo v srdci, protože vesmír jsou (jak se říká) hlavně vztahy. V kabale je význam slova makom ještě závažnější -představuje šesté nebe, kde se vše předurčuje. Uprostřed šestého nebe je temná propast Daat Berija, z níž vychází hlas, jenž dává poznání. Předkládaná kniha má prostší cíl. Navazuje na knihu o krajinách vnitřních a vnějších a v první části se obrací k reálným místům: k čarodějnému lesu u Kuksu, k paládiu ve Staré Boleslavi, k Vojtěšské huti na Kladně i k situacím, kdy Balkán je víc než celá Evropa. Ptáme se zde, kde žijeme a odkud pocházíme. V druhé části, nazvané Zeitgeist - duch doby, nás víc zajímá, v jaké době to vlastně žijeme a kam směřujeme. V části třetí, nazvané Bohové, buddhové a trpaslíci, se nám jedná zejména o trpaslíky, o to, co nás přesahuje a co vůbec nezapadá do každodenního života. Kniha byla nově rozšířena o čtvrtou část Poslední divočina.
Dierschke, Volker: Ptáci - Nový průvodce přírodou
Ptáci - Nový průvodce přírodou
Ostrava, Knižní klub 2009, 256 s., 233 Kč.
Nový typ průvodce přírodou. Více než 440 ptačích druhů z celé Evropy Dravci - sovy - hrabaví - brodiví - chřástali -- potáplice a potápky - vrubozobí - trubkonosí - veslonozí... Koupit na Kosmas.cz
Dungel, Jan: Po krk v pralese
Po krk v pralese
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2009, 176 s., 359 Kč.
Kniha popisuje autentický příběh česko-venezuelské výpravy k nejvyšší hoře Brazílie Pico da Neblina (2 994 m), cesty plné dobrodružstvi, nečekaných zvratů i nástrah, na které jeden z účastníků málem doplatil životem. Přírodní podmínky a život zvířat v dosud neznámých a neprozkoumaných pralesích severně od pohoří se vydali dokumentovat malíř zvířat Jan Dungel, fotografka Radana Dungelová a kameraman Vladimír Šimek. Přestože všichni tři mají bohaté zkušenosti z předchozích pobytů v jihoamerických pralesích, bez pomoci svých dvou indiánských přátel Elvise a Alejandra by nikdy nemohli úspěšně dosáhnout cíle. Výsledky projektu byly veřejnosti představeny v TV dokumentu Štětcem a mačetou (ČT2, září 2008), časopisech Koktejl a Země a lidé. Celou dobrodružnou a namáhavou cestu i to, co ji předcházelo, však poprvé dokumentuje až tato kniha. Nejvyšší hora Jižní Ameriky na východ od And, ukrytá uprostřed tajemných a neproniknutelných pralesů na hranici Venezuely a Brazílie, je skutečným Mount Everestem Amazonie. Až na pár odvážlivců, vědeckých průzkumníků a místních indiánů Yanomamo, kteří žijí v oblasti jižně odtud, ji však dosud téměř nikdo nespatřil. Výpravě se v pralesích pod horou Neblina úplně poprvé podařilo najít a přístrojem GPS přesně zaměřit tzv. bifurkaci řeky Baria, která stejně jako větší a známá bifurkace řeky Orinoko spojuje povodí Amazonky a Orinoka, a podílí se tak na vytvoření největšího říčního systému na Zemi o rozloze 8 milionů km2. Koupit na Kosmas.cz
Erhart, Josef; Erhartová, Marie: Šumava/Böhmerwald. Fotografie z let 1959 - 2009
Šumava/Böhmerwald
, Erhart Josef 2009, 144 s., 467 Kč.
Šumava je nejstarší a nejrozsáhlejší pohoří u nás. Její krása inspirovala již mnoho básníků a spisovatelů. Kouzlo její přírody vyvolává původní ráz lesů, slatin, jezer a řek, doplněný umělou nádrží Lipno na horním toku Vltavy. Stejný půvab má i podhůří s řadou historicky cenných staveb, hradů, zámků a měst včetně Vimperka, Prachatic a Českého Krumlova. Krásy Šumavy ukazuje tato kniha na 208 fotografiích, vybraných z rozsáhlého archivu. Obrazy knihy vás zavedou i do míst, která jsou pro mnohé návštěvníky fyzicky náročná nebo zcela nepřístupná. Koupit na Kosmas.cz
Fencl, Marek: Vinný kámen
Vinný kámen
Brno, Weles 2009, 60 s., 89 Kč.
Básnická sbírka obsahuje 45 básní a je autorovou knižní prvotinou. Jedná se o básně psané volným veršem, plné obrazů krajiny a života na Moravském Slovácku. Od pradávna lidmi obdělávaná země, mimo jiné i náročným pěstováním révy vinné, je sama o sobě takovou vinicí Páně se symbolikou, která k tomu náleží. Dává lidem chléb nejen k jídlu, ale i ten, jenž je potravou pro ducha. V několika básních je stejným pohledem nazíráno i na místa více či méně vzdálená. Koupit na Kosmas.cz
Fiala, Vladimír: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008
Obálka knihy
Jihlava, Česká společnost ornitologická 2009, 347 s., 300 Kč.

Ornitologická bibliografie Vladimíra Fialy má svoji 91. položku, která představuje souhrn výsledků za půl století jeho působení na nejvýznamnější rybniční soustavě Českomoravské vrchoviny. Náměšťské rybníky učarovaly již autorovy předchůdce Václava Čapka, Jindřicha Mrázka a Otakara Smítala, jejichž data autor také zpracoval. Publikace tak představuje unikátní přehled vývoje avifauny na ucelené rybniční soustavě za více než 120 let. Téměř pravidelné kontroly rybníků Vladimíra Fialy v týdenních intervalech po tak dlouhou dobu nutno považovat za světový unikát. K dnešnímu dni autor strávil na Náměšťských rybnících přes neuvěřitelných 1 800 dní, což je vlastně v souhrnu 5 let života.

Celobarevná publikace obsahuje na 350 stranách téměř 200 autorových fotografií a přes 60 grafů. První autorovy fotografie Náměšťských rybníků, které dokládají jejich tehdejší stav, pocházejí z roku 1957. I přes obrovské množství dat je kniha psána čtivě a je spíše souhrnem zkušeností našeho předního terénního amatérského ornitologa, který své postřehy z biologie, ekologie a etologie vodních ptáků popisuje často formou svých zážitků. Publikaci je možné zakoupit v Jihlavské pobočce ČSO.

Franco, Barbara; Giordano, Simona: Mizející zvířata
Mizející zvířata
Praha, Universum 2009, 304 s., 719 Kč.
Zkuste si představit Afriku bez nosorožců, Asii bez tygrů, Austrálii bez ptakopyska nebo jižní Ameriku bez jaguára. Či dokonce Arktidu bez ledních medvědů a oceány bez obrovitých plejtváků. To byla nepochybně noční můra. A přece se může záhy proměnit ve skutečnost. Divoká zvířata, která završují rozsáhlé potravní pyramidy a nacházejí se ve středu složité ekologické rovnováhy, představují jeden z nejnádhernějších a nejdokonalejších darů přírody. Jsou výsledkem milionů let evolučního vývoje, od prvních živých buněk, ztracených v hustém a horkém prostředí prehistorických bažin, po dokonalost dnes žijících goril horských nebo lvů indických. Přesto dnes přežívá každý z těchto druhů jen v několika posledních tisících jedincích. WWF (Wild Wildlife Fund, Světový fond ochrany přírody) a další organizace zabývající se ochranou přírody musejí neúnavně pracovat na tom, aby zajistily zranitelným populacím zvířat jistou budoucnost. Tato publikace, v níž jedinečné fotografie ohrožených druhů doprovázejí fundované texty, má být pomocí v boji o záchranu biodiverzity. Až budete číst tuto knihu a obdivovat nádherné fotografie, pamatujte, že desetitisíce lidí podnikají kroky k tomu, aby se symbol pandy velké šířil na celém světě spolu s myšlenkou, kterou představuje. Koupit na Kosmas.cz
Hrdličková, Věna; Trnka, Aleš: Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře
Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře
Praha, Grada Publishing, a. s. 2009, 156 s., 329 Kč.
Cílem této celobarevné a u nás zcela ojedinělé publikace je přiblížit způsob vidění a vnímání rostlin typický pro obyvatele Číny a Japonska. Z velkého množství rostlin, obdařených symbolickým posláním, vybrali autoři publikace ty, které se pěstují i u nás. Jsou to bambus, borovice, slivoň, chryzantéma, pivoňka, lotos, broskvoň, sakura, javor, vrba, orchidej, kosatec a magnolie. Ve třinácti kapitolách doprovázených ilustracemi je každá rostlina představena v širším kulturním kontextu, zahrnujícím její roli v životě Číňanů a Japonců, využití v literatuře, výtvarném umění i jako dekoru na předmětech každodenní potřeby či v kulinářství a medicíně a v neposlední řadě v zahradní tvorbě. Kniha je určena čtenářům, kteří se zajímají o kulturu a tradice Japonska a Číny, i zahradním architektům, kteří hledají v těchto exotických zemích inspiraci. Koupit na Kosmas.cz
Hrozková, Eva; Sýkora, Viktor: Tajemství rostlin
Tajemství rostlin
Praha, Academia 2009, 240 s., 495 Kč.
Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin vám zprostředkuje unikátní soubor více než 100 velkoformátových mikrofotografií. Především semena, plody, ale i další části rostlin odhalují své tajemství na barevných snímcích, které vznikly díky spojení fotografie, světelného a skenovacího elektronového mikroskopu. Kde hledat hranice mezi vědou a uměním? Mezi realitou a fantazií? Na tyto a podobné otázky lze hledat odpovědi na stránkách této knihy. Anebo si můžete jen listovat a nechat se unést vlastními představami…
Imlauf, Lubomír: Skalní města Broumovska
Skalní města Broumovska
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2009, 80 s.
Na severovýchodě Čech, uzavřen mezi dvěma pohořími, rozprostírá se divukrásný kousek země. Studený dech zapomenutých skalních labyrintů a soutěsek tu vane do tváře krajině, již po staletí ke svému obrazu a pro slávu Boží svou prací utvářel člověk. Pískovcové chrámy sousedí se svatostánky vystavěnými lidskou rukou, strže a srázy ústí do polí a luk, krkolomné horské stezky pokračují kvetoucími alejemi stromů k lidským obydlím. Ten kraj, který jako by po staletí žil sám pro sebe, se nazývá Broumovsko. Přehledný fotografický průvodce po skalních městech Broumovského výběžku.
Jelen, Miroslav: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Zrušené železniční tratě
Praha, Dokořán 2009, 160 s., 220 Kč.
Publikace se souhrnně zabývá fenoménem zastavování osobní dopravy, veškerého provozu a rušení železničních tratí na území České republiky. První, teoretická část knihy, sleduje tento fenomén od vzniku prvních parostrojních drah až po současnost. Analyzuje důvody, které stály za zastavováním provozu a rušením tratí, všímá si i osudů tratí po zastavení provozu. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zrušeným železničním hraničním přechodům. Druhá část publikace obsahuje krátké popisné medailony všech zrušených železničních tratí. Text je doplněn tabulkami, mapami a fotografickou přílohou. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kholová, Helena; Rys, Jan: Putování českou přírodou
Putování českou přírodou
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2009, 208 s., 314 Kč.
Fotografický průvodce českou krajinou pro malé i velké milovníky přírody přináší originální fotografie zvířat, která zde žijí, doplněné textem zaměřeným na zajímavosti z jejich života. Každá kapitolka je doplněna tipy, kdy se během roku naskýtá nejlepší příležitost dané zvíře u nás zahlédnout. Víte, kdo je skrblík k pohledání, zazobaný vztekloun či hejkal z bažiny? Vydejte se s námi na zvířecí svatby, nahlédněte do ptačích kolébek, pokloňte se králům výšin a prozkoumejte záhady mikrosvěta...
Koupit na Kosmas.cz
Kroutvor, Josef: Klobouk, kniha a hůl studie „kráčející postavy“ v krajině
Klobouk, kniha a hůl studie „kráčející postavy“ v krajině
Praha, Pulchra 2009, 164 s., 224 Kč.
Soubor šesti rozsáhlých textů prvořadého českého esejisty Josefa Kroutvora je věnován vztahu člověka, krajiny a písemnictví, potažmo výtvarného umění, a to od počátku 19. století do současnosti. Jednotlivé eseje objevují život a dílo autorů zapomenutých či opomíjených (Anton Sika, Josef Bartuška) stejně jako obhlížejí z netradičních úhlů práce a osudy tvůrců zásadního významu i renomé (Karel Hynek Mácha, Bohuslav Reynek, Josef Váchal, Alfred Kubin, Jakub Deml, Miloš Doležal). Rukopis doprovázejí autorské akvarely. Josef Kroutvor (nar. 1942 v Praze) už minimálně tři desetiletí náleží k předním českým esejistům, ať své texty věnuje literatuře, výtvarnému projevu, fotografii, architektuře, užitému umění či v poslední době krajině. Pro žánr eseje je náležitě vybaven jak po stránce odborného zázemí, neboť je vystudovaným historikem umění a filosofem, tak po stránce stylisticko-lexikální - vždyť vedle esejistiky do jeho díla od počátku patří též svérázně groteskní poezie i próza. Také ve své esejistické novince zůstává Josef Kroutvor esejistou, který suverénně zvládá kombinovat textovou náročnost se vstřícností vůči čtenáři: jeho práce jsou dobrodužné i objevné, a to nejen tam, kde vytahuje z hloubi nemilosrdné minulosti na světlo neprávem opomíjené autory, resp. jejich díla - ale i tam, kde se zdá, že už dávno bylo vše podstatné řečeno. Koupit na Kosmas.cz
Kunc, Ludvík; Koutecká, Věra: Vábení ducha Karpat
Vábení ducha Karpat
Liberec, Vestri 2009, 290 Kč.
Poetická kniha povídání o putování a krásách českých, slovenských a rumunských Karpat. Mnoha krásnými ilustracemi doplnil Ludvík Kunc. Kniha Vábení Ducha Karpat je novinkou z oblasti přírodní poezie v próze. Její autorka Věra Koutecká se léta věnuje ochraně přírody a Karpaty procestovala mnohokrát sama nebo i se svými syny.
Kuthan, Jan; Stecker, Martin: Sedlčansko ve fotografiích Martina Steckera
Sedlčansko ve fotografiích Martina Steckera
Sedlčany, Městské muzeum 2009, 140 s., 358 Kč.
Publikace o Sedlčansku je atraktivní pozvánkou do regionu středního Povltaví. Vychází z barevných a černobílých snímků fotografa Martina Steckera, je členěna do devíti samostatných kapitol, ve kterých jsou připomenuty nejzajímavější oblasti sedlčanského regionu. Mimo jiné sakrální a světské památky, lidová architektura, rybníky a lomy, tajemné kameny, památné stromy a chráněná území. Fotografie doprovází text Jana Kuthana. Koupit na Kosmas.cz
Macek, J.; Dvořák, J.; Traxler, L. a kol.: Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli II. - můrovití
Motýli a housenky střední Evropy.
Praha, Academia 2009, 494 s., 495 Kč.
Svazek pojednávající o čeledi můrovitých navazuje na první díl vydaný v roce 2007 a je součástí populárně naučné publikační řady o motýlech a housenkách střední Evropy. Jedná se o identifikační atlas dospělců a housenek a zahrnuje všechny druhy vyskytující se nebo zjištěné ve střední Evropě, se zvláštním zřetelem k fauně České republiky. Popisné diagnózy k jednotlivým druhům budou doplněny mapkami rozšíření a barevnými tabulemi s fotografiemi dospělých jedinců jak v preparované, tak přirozené poloze a také fotografiemi jejich nedospělých stadií – housenek. Připojeny budou i identifikační klíče pro některé obtížně určitelné druhy. Koupit na Kosmas.cz
Moravec, Jiří: Procházka amazonským pralesem
Procházka amazonským pralesem
Praha, Academia 2009, 412 s., 446 Kč.
Autor shrnuje výsledky svých výzkumných výprav do oblasti bolivijské, peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Pozornost přitom věnuje především drobnějším a často přehlíženým tvorům. Současně vede čtenáře i na návštěvu k prostým amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para ořechů aby ukázal, co dnešní život v pralese vlastně obnáší. Líčení různých dobrodružnějších příhod potom naznačuje, že ani nyní není cestování a bádání v Amazonii úplně snadné.
Koupit na Kosmas.cz
Náplava, Miroslav : Plavby "sebevrahů" - kapesní vydání
Plavby "sebevrahů" - kapesní vydání
Brno, Jota 2009, 224+16 s., 158 Kč.
Heyerdahl - Bisschop - Ingriš - 50 let od přeplutí Pacifiku Čechem Eduardem Ingrišem. K 50. výročí úspěšné plavby Eduarda Ingriše na voru Kantuta II. vychází limitovaná edice 1959 výtisků knihy kapesního formátu Plaveb "sebevrahů" s původními ilustracemi Aleše Čumy, rozšířená o novou kapitolu. Kniha jako ušitá do kapes všech cestovatelů, trampů, vodáků, námořníků a milovníků dobrodružství. Křest knihy proběhne přesně 50 let od chvíle, co expedice Kantuta odrazila od břehů Peru na stodvacetidenní úspěšnou plavbu. KON-TIKI * TAHITI NUI * KANTUTA * - doplněno o plavby vorů Tangaroa.
Navrátilová, Markéta: KoLove
KoLove
, 2009, 749 Kč.
Autorka k nové knížce říká: "KoLove je nejen protipólem mé první knihy Re Cycling, ale v jistém smyslu také jejím volným pokračováním. Nenajdete zde ty, kteří vyhrávají na kočičích hlavách někde v Belgii, ani ty, kteří bojují o etapová vítězství ve Francii - možná ale poznáte sami sebe. Tato kniha je výběrem toho obrazově nejzajímavějšího a lidsky nejmilejšího, co mne potkalo při fotografování Kola pro život v letech 2004 - 2009. Na podzim roku 2003 mi dal Roman Čermák velkorysou možnost fotit Kolo pro život, které jsem do té doby znala pouze z vyprávění. Děkuji mu za důvěru a pomoc, které si velmi vážím, a která mi o šest let později umožnila vydat tuto knihu. Fotografování cyklistiky mám pomyslně rozdělené do tří šuplíků. V prvním jsou velké profesionální závody, ty přirovnávám k detektivním příběhům, kde rozhodují vteřiny, malá gesta, neočekávané emoce, rychlost a všudypřítomná pohotovost. Ve druhém šuplíku jsou závody, jež mě přiváděly na místa, která jsem do té doby znala jen z obrázků a mnohdy ani to ne. Návštěvy daleké Malajsie či odlehlé Austrálie se pro mě staly Alenčinou procházkou v říši divů. A do poslední zásuvky patří závody, které jsem začala fotit jako poslední. Svůj vztah ke Kolu pro život a ostatním amatérským závodům horských kol s oblibou přirovnávám k Vančurovu Rozmarnému létu. Objevuji místa, na něž bych se nikdy nedostala, chodím po lese, válím se v trávě a hledám. Hledám nová obrazová spojení, která by dokázala ukázat kolo v širších souvislostech, hledám to, co umožní fotkám nezestárnout. Zkouším, jak daleko lze zajít, aby na snímcích zůstalo zachováno to, co je podstatou amatérského ježdění na kole v přírodě, ale současně, aby vzniklo něco, co bude neopakovatelné a nadčasové. Na začátku jsem samozřejmě nevěděla, kam mě tento přístup přivede a jestli vůbec vzniknou fotografie, které za tu spoustu stráveného času budou stát. Takový přístup k fotografování je hrou bez pravidel a zodpovědnosti, soubojem bez protihráče a absolutní svobodou – osvobozující, ale i zavazující. O to těžší, protože vám nikdo neříká, co máte či nemáte fotit. S každým dalším vyfoceným závodem se mi ale otevíraly další fotografické možnosti i doposud neviděné a nepředvídatelné situace. Snažila jsem se vytvořit si vlastní obrazy, představy a svět. Tato kniha je proto malou zpovědí někoho, kdo má, stejně jako vy, život neodmyslitelně spojen s kolem, ale kdo na něm doposud nejezdí. Doufám, že vás alespoň trochu potěší a bude se vám líbit. " Knihu je možné si objednat prostřednictvím www Kolo pro život Zakoupenou publikaci Markéta ráda dodá s věnováním. Dovedete si představit lepší vánoční dárek pro vášnivého bikera?
Pavelčík, Vojtěch: Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Praha, Mladá fronta 2009, 288 s., 314 Kč.
Místa na jih od Prahy na snímcích Josefa Dvořáka. Josef Dvořák, rodák z Davle, dokumentoval v první polovině 20. století místa, která v dnešní době už nemáme možnost prozkoumat – některá z nich zmizela pod hladinou vodních děl vltavské kaskády. Unikátní dědictví, které nám na stovkách fotografií ateliéru pana Dvořáka zbylo, uspořádal podle lokalit Vojtěch Pavelčík. Vznikl tak monumentální svazek s velkou historickou uměleckou hodnotou. Koupit na Kosmas.cz
Petráš, Karel: Šumava-Březník: Co bylo jižně za Modravou
Šumava-Březník
České Budějovice, Koop 2009, 65 s., 129 Kč.
Kraj hraničních hor za Modravou by měl zůstat nadále místem, kde šumavská příroda bude jediným a mocným vládcem. K tomuto nádhernému koutu naší přírody by měla všemi prostředky přispívat naše společnost ruku v ruce s Národním parkem Šumava. Kniha je pouhou historickou vzpomínkou na dnes již dávnou minulost. Nechme zde vládnout přírodu a choďme sem pouze prožít krásné chvíle a odnášet náruče poučení, které nám příroda předkládá.
Rebel, Benny: Africká zvěř trojrozměrně
Africká zvěř trojrozměrně
Praha, Universum 2009, 292 Kč.
Africká zvěř trojrozměrně s 3D brýlemi! Magické kouzlo, kterým africký kontinent odedávna působí na Evropany, spočívá především v mimořádném bohatství zvěře zcela odlišné od běžné evropské fauny. Bohužel obrovská stáda antilop, buvolů a slonů, početné hloučky žiraf i mohutní hroši a krokodýli už dávno patří minulosti. Rozlehlé pláně některých oblastí jsou téměř prázdné, a dokonce i v rezervacích bojují přírodovědci o záchranu mnoha druhů. Africká příroda naléhavě potřebuje pomoc. Ta může mít různou podobu a jednou z cest je právě působivější představení nádherných přírodních scenérií a unikátní zvířeny ve zcela novém stylu. K tomuto cíli směřuje i tato kniha. Detailní záběry získané tváří v tvář plachým i nebezpečným živočichům, jako třeba snímek drsné sloní kůže nebo hrozivého chřtánu krokodýla, jsou v trojrozměrném provedení daleko přesvědčivější a působivější. Většina ze zvířat, která se na stránkách této knížky nacházejí, byla kdysi velmi hojná, ale dnes bojuje o přežití. Některá z nich, například nosorožci, se již ocitla na pokraji vyhynutí a je otázkou, zda se je vůbec podaří zachránit. I obrázky krajiny ukazují, čím Afrika trpí. Změny v hospodaření, nadměrná těžba dřeva, rušení klidu zvířat i nezákonný lov, to vše způsobuje, že africká příroda se mění a ztrácí na rozmanitosti jak fauny, tak flóry. Kniha zprostředkovává africkou přírodu způsobem, jaký jste dosud nepoznali. Autor, německý fotograf íránského původu, pracoval na svém nápadu trojrozměrné fotografie od roku 2002 a během svých následujících cest do Afriky technologii pořizování trojrozměrných obrázků stále zdokonalovat. Výsledkem je soubor plastických pohledů do života divoce žijících afrických zvířat, doprovázených poutavými a čtivými texty o jejich životě - péči o mláďata, lovu, rodinných vztazích a charakteristických vlastnostech. Pomocí 3D brýlí, které jsou ke knize přiloženy, se ocitneme v bezprostřední blízkosti slonů, lvů, krokodýlů, levhartů, hadů, ptáků nebo nosorožců a seznámíme se i s nočním děním v africkém buši. Snímky vznikaly často v nebezpečných situacích a s přímým ohrožením autorova života. Vydejte se na fotosafari zvláštního druhu, které vám poskytne naprosto věrohodné pohledy do podivuhodné, panenské přírody afrického kontinentu. Jde o vůbec první knihu na světě s trojrozměrnými obázky africké zvěře!
Sattran, Vladimír: U pramenů Volty
U pramenů Volty
Praha, Česká geologická služba 2009, 220 Kč.
Autor knížky se sympatickým zaujetím vzpomíná na svůj pobyt v západoafrické republice Burkině Faso, kde strávil jako geolog více než sedm let. Při práci na projektech OSN procestoval zemi křížem krážem nejen při hledání ložisek rud a dalších surovin, které by pomohly chudému hospodářství, ale také při poznávání přírodních krás, mentality obyvatel i moudrosti jejich dávných předků. Knížka je tak cestopisem po západoafrické krajině i cestopisem srdce, které hledalo porozumění afrických lidí. Vyprávění a postřehy doplňují autorovy kresby a četné fotografie jeho mladších kolegů.
Skalka, Petr: Zoologický slovník
Zoologický slovník
Praha , Plot 2009, 300 s., 152 Kč.
1111 hesel z živočišné říše. Zoologický slovník MVDr. Petra Skalky je ideální příručkou pro všechny milovníky tuzemského i exotického zvířectva. Naleznete v něm nejen základní informace, ale také méně známé zajímavosti ze světa 1111 vybraných druhů zvířat.S touto knihou po ruce budete moct kdykoli zjistit, co je vlastně zač mabuje, co dovede loskuták, kde žije veslonos, zda mají polozobánky zobák nebo jaký je rozdíl mezi pytlonošem a pytloušem. Suché názvy zvířat, které jste dosud znali jenom z křížovek, pro vás získají barvu a tvar, stanete se postrachem vědomostních soutěží a při společenské konverzaci už nikdy nebudete mít nouzi o témata. Koupit na Kosmas.cz
Smith, Roff Martin: Austrálie. Velký průvodce National Geographic
Austrálie
Brno, Computer Press 2009, 400 s., 621 Kč.
Podrobné popisy míst a související informace. Více než 180 barevných fotografií. 18 podrobných barevných map. Mapy na procházky a výlety autem. Speciálně připravené nákresy plánů budov a památek. Přehledná struktura knihy. Informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy. Koupit na Kosmas.cz
Soukup, Vladimír; David, Petr: Velká turistická encyklopedie-Vysočina
Velká turistická encyklopedie-Vysočina
Praha, Knižní klub 2009, 360 s., 629 Kč.
V osmém svazku je představen kraj Vysočina, nabízející jak přírodní pozoruhodnosti, tak starobylá města i nádhernou lidovou architekturu. Skvostem je krajské město Jihlava s tajemným podzemím, renesanční Telč, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, bazilika sv. Prokopa v Třebíčí či jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Hrad Lipnice nad Sázavou a hospoda pod ním je spojena se jménem Jaroslava Haška. Text doplňuje téměř tisíc barevných fotografií, historické reprodukce, půdorysy hradů a plánky velkých měst s vyznačením pamětihodností. Koupit na Kosmas.cz
Stejskal, Jan: Novopacko
Novopacko
Nová Paka a Harrachov, Jan Stejskal 2009, 352 s., 314 Kč.
Novopacko proslulo jako oblast s mimořádným množstvím nadaných rodáků a právě na ně se soustředí knížka Novopacko – Portrét paměti a srdce. Vypravuje nejen o historii místa, ale snaží se čtenářům přiblížit i jeho atmosféru. „Uvědomuji si, že duch nějakého místa není spojený pouze s lidmi, ale i s geologickými silami utvářejícími krajinu, s pohybem zvířat, se směry větru nebo s vůní půdy. O tom se ale těžko píše, proto jsem se rozhodl, že na to půjdu z druhé strany – že představím umělce a lidi, jejichž rody byly nebo jsou s Novopackem pevně spjaty. Věřím, že právě v jejich osudech a dílech se všechny tyhle síly odrážejí,“ říká její autor Jan Stejskal, jinak šéfredaktor serveru Ekolist.cz. V knížce jsou tak nejen kapitoly o víře nebo o řemeslech, ale i o významných rodech, jako byli sochaři Suchardové nebo lékárnická dynastie Geislerů. Stranou samozřejmě nezůstalo ani Novopacko jako centrum podkrkonošského spiritismu a významné naleziště drahých kamenů. Velký prostor je věnován umělcům – vždyť jich také z Nové Paky a jejího okolí pochází neuvěřitelné množství. V knížce je představen osud malíře Josefa Tulky, spisovatele Josefa Karla Šlejhara, básníka Jana Opolského, fotografa Miroslava Háka, sochaře Ladislava Zívra a mnoha dalších. Autor ale nenechal stranou ani zdejší zvláštnosti, a tak píše i o svérázných podhorských myslitelích, o tom, jak se v Pace jedlo psí masíčko anebo o bláznění, které se prý přenáší vodou z kašny na náměstí. Vlastní text, v němž nechybějí citace z historických kronik a pamětí, je zpestřen vyprávěním současníků a doprovází ho víc než sto dvacet obrázků – v naprosté většině kreseb a grafik. Knížka, která patří k tomu nejobsáhlejšímu, co o Novopacku vzniklo, se tak může stát nejen ozdobou knihoven místních lidí, ale potěší i čtenáře, kteří se zajímají o české umění a kulturu obecně. Knihu si můžete objednat přímo od autora prostřednictvím internetové adresy www.janstejskal.com.
Studnička, Miroslav: Kapradiny
Kapradiny
Praha, Academia 2009, 451 s., 446 Kč.
Slovo „Atlas“ vyvolává představu zmapování a zde skutečně jde o dosud nejobsáhlejší přehled kapradin v české literatuře, týkající se jejich systému, rozmnožování, pěstování, vzhledové různorodosti a podivuhodné ekologie. Bezmála 500 fotografií, pořízených v nepřístupných sbírkách botanických zahrad, po světě a v české přírodě, udiví snad každého. Kapradiny představují v rámci botaniky obtížné téma a „tenký led“. Autor je předestírá spíše záživnou formou, a tak třebas poučení o biotopech odbočilo od všech klišé a stalo se sérií pravdivých mikropovídek. Koupit na Kosmas.cz
Šebela, Miroslav: Galapágy
Brno, Moravské zemské muzeum 2009, 240 s., 375 Kč.
Celkem 242 barevných fotografií ukazuje Galapágy tak, jak je poznali účastníci přírodovědných expedic ORINOKO zaměřených na poznání přírodních hodnot Ekvádoru a Venezuely.
Šlapetová, Barbora; Rittstein, Lukáš: Nepřistupuj blíž
Nepřistupuj blíž
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2009, 368 s., 1521 Kč.
Malířka a fotrografka Barbora Šlapetová a sochař Lukáš Rittstein podnikli v letech 1997-2008 sedm expedic na Papuu-Novou Guineu. Výsledkem dlouhého hledání posledních přírodních lidí, kteří nebyli dosud kontaktováni nikým z okolního světa, jsou klany kanibalů Korowai Batu. Tato kniha je nejen autentickou výpovědí těchto nomádů v momentu "posledního" prvního kontaktu, ale i rozsáhlým vyprávěním horského kmene Yali Mek, do jehož oblasti se oba umělci znovu vrátili. Doprovázejí sugestivní fotografie Barbory Šlapetové. Koupit na Kosmas.cz
Uhlenbroeková, Charlotte: Život zvířat
Život zvířat
Praha, Knižní klub 2009, 512 s., 999 Kč.
Základní předpoklady života jsou celkem jednoduché – nalezení potravy, sebeobrana, rozmnožování a obsazování nových míst. Způsoby, jakými jich živočichové dosahují, jsou však neobyčejně složité a proměnlivé. Pestrá škála různých typů chování, od propracovaných technik lovu či obrany po úžasné rituály během rozmnožování či složité předivo vzájemných vztahů, odráží rozmanitost živočichů a rozsah fyzického i sociálního prostředí, v němž žijí. Živočichové osídlili každý kout světa, od mořského dna po horské vrcholky a od rovníku k pólům; mohou vytvářet tisícihlavé společenství nebo se vzájemně potkávat jen jednou za život. Kniha je dílem týmu odborníků a je doprovázena ilustracemi a nádhernými fotografiemi, které vás překvapí na každé stránce a díky nimž kniha doslova ožívá.
Vanek, Marcel: Šutry pod lupou
Šutry pod lupou
Praha, Milahelp 2009, 320 s., 356 Kč.
Sběratelé a milovníci minerálů neřeknou kamenům jinak než „šutry“. Říkají to ale s láskou, i když to pro laika může znít trochu hrubě. Tato kniha navazuje na předešlé vydání „Lásky k šutrům“ a zavede nás hlouběji do světa minerálů a také odhalí duši sběratele. Najdeme v ní mnoho fotografií nejenom velikých krystalů, ale i okouzlujícího mikrosvěta, který se pouhým okem jen tak nevidí. Šutry pod lupou nás mohou potěšit, okouzlit a zároveň i ohromit, jakou krásu dokáže vytvořit příroda na několika milimetrech čtverečních. Naše kniha se nesnaží o žádný vědecký pohled, ale je věnována začínajícím i pokročilým sběratelům. Pojďme se tedy kochat krásou minerálů, krásou „šutrů“, krásou naší přírody… Koupit na Kosmas.cz
Zahradník, Jiří: Naši motýli
Naši motýli
Praha, Albatros 2009, 464 s., 269 Kč.
„Všechno, co jste kdy chtěli vědět o motýlech v ČR, ale báli jste se na to zeptat“ – tak by bylo možné s nadsázkou charakterizovat další svazek z populární edice OKO. Docent Jiří Zahradník ve spolupráci s akademickým malířem Františkem Severou vytvořil encyklopedii, která může být úvodem do poznávání fascinujícího světa motýlů, avšak leccos se z ní dozvědí i pokročilejší entomologové – důkazem toho budiž, že kniha vychází již v druhém vydání, neboť to první bylo milovníky motýlů během krátké doby beznadějně rozebráno. "Naši motýli" jsou naučnou publikací, která je vhodná jak pro školy, tak pro domácí čtení a použití v terénu. Koupit na Kosmas.cz
Zemek, Rudolf: Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě
Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě
Olomouc, Anag 2009, 176 s., 226 Kč.
Tato kniha se zabývá kameny nacházejícími se ve volné, většinou lesní krajině, které se svým tvarem odlišují od ostatních kamenů. Jde o kameny bez kříže a bez nápisu, které přesto budí dojem, že za jejich vznikem nemusí být jenom příroda. Pro potvrzení tohoto dojmu či pocitu byla řada kamenů očištěna a jejich zapuštění do země bylo částečně nebo úplně odkryto a zviditelněno. V několika případech se pod nimi našly zbytky středověkých nádob svědčících o jejich uctívání, v jiných případech i zaklíňovací kameny z jiných hornin, z nichž by některé taktéž mohly být opracované. Kniha se snaží objektivně doložit, že lidé vztyčovali hrubě opracované kameny až do poměrně nedávné doby a že člověkem vztyčených kamenů je v Čechách ve volné přírodě mnohem více než oněch 27 či 33 menhirů, jak tvrdí geologové. Desítky barevných fotografií mluví samy za sebe.

Rok 2008
Fotografický průvodce Českosaským Švýcarskem - DVD
Fotografický průvodce Českosaským Švýcarskem - DVD
, České Švýcarsko, o. p. s. 2008+ CD-ROM, 299 Kč.
Multimediální fotografický průvodce krajinou, památkami, faunou, flórou Českosaského Švýcarska. Najdete zde i historické fotografie, informace o krajině, geomorfologii, fauně, flóře, ucelenou nabídku a informace o turistických možnostech regionu, zajímavé cíle, pěší a cyklovýlety, tipy pro volný čas, interaktivní mapku, 17 min. film "Krajina tajemství", spořiče a tapety na PC, pexeso. Průvodce zakoupíte na stránkách Českého Švýcarska.
Kalendář 2009 - České Švýcarsko zblízka
Kalendář 2009 - České Švýcarsko zblízka
, České Švýcarsko, o. p. s. 2008, 269 Kč.
Nástěnný obrazový kalendář na rok 2009 na dvanácti fotografiích autora V. Sojky s česko-anglicko-německými popisky zobrazuje přírodu Českého Švýcarska tentokrát makrofotografií. Kalendář zakoupíte na stránkách Českého Švýcarska.
Kalendář Můj kousek Země 2009
Kalendář Můj kousek Země 2009
Praha, Česká geologická služba 2008, 95 Kč.
V nástěnném kalendáři Můj kousek Země 2009 (28 x 33 cm) opět naleznete vítězné práce oceněné v dětské výtvarné soutěži Můj kousek Země, kterou pořádá Vydavatelství České geologické služby při příležitosti Mezinárodního roku planety Země. Komiksové příběhy, které byly letošním námětem výtvarných prací, tak mohou vytvářet originální výzdobu vašeho interiéru.
Útes - Výprava za podmořským světem + DVD
Útes - Výprava za podmořským světem
Praha, Knižní klub 2008, 360 s.+ CD-ROM, 879 Kč.
Kniha Útes byla napsána a fotografiemi vybavena týmem Scubazoo, jehož členové zasvětili život filmování a ochraně světových útesů… Podílejí se na množství projektů, například filmování pro BBC, National Geographic, Discovery, Animal Planet a NBC. Skupina má základnu v Sabahu na ostrově Borneo, v oblasti známé jako „korálový trojúhelník“, která je místem s ohromnou přírodní rozmanitostí. Většina členů týmu Scubazoo původně pochází z Velké Británie a všichni sdílejí vášeň pro svět pod hladinou, o kterou se s každým nadšeně podělí. Potápějí se 365 dní v roce na nejúchvatnějších místech světa. Díky tomu měli možnost pozorovat živočichy i jejich chování, které bylo jen vzácně (a v některých případech ještě nikdy) natočeno na kameru. Jejich hlavním cílem je pozvednout celkovou znalost o mořském prostředí, jeho organismech a biologii a zdůraznit význam a potřebu jeho ochrany do budoucna. Tým Scubazoo se podílí na organizaci různých ochranářských hnutí, například WWF (světový fond na ochranu zvířat), Greenpeace, REEF (Vzdělávací nadace o útesech), WildAid a Shark Trust.
Anděra, Miloš: Národní parky Evropy
Národní parky Evropy
Praha , Slovart 2008, 944 s., 1699 Kč.
Základ knihy tvoří přehled jednotlivých národních parků Evropy (celkem asi do 380 parků ve 33 zemích), prezentovaných podle významu, rozsahu apod. formou o 1 do 8 stran. Parky jsou v encyklopedii uspořádány podle států. U každého NP je uvedena základní charakteristika – poloha, velikost, historie, základní popis přírodních fenoménů, významné lokality vhodné k návštěvě atd., to vše doplněno schématickým znázorněním polohy parku v dané zemi a informační mapou národního parku (případně i logem příslušného národního parku) a nechybí ani údaje o dostupnosti chráněného území, informačních střediscích a aktuální internetové kontakty na správy parku. Základním prostředkem k představení parku je bohatá a kvalitní fotografická výbava s rozmanitými náměty (celkové pohledy, panorama, detaily krajinných celků, interiéry typických či význačných ekosystémů, rostliny a živočichové, případně významné turistické a historické objekty v rámci parku). U části národních parků jsou připojeny i různé zajímavosti týkající se přírodních poměrů (flóry, fauny, podnebí, geologie apod.), doplněné alternativně kromě fotografií i barevnými kresbami, schématy a grafy. Vlastnímu přehledu národních parků předchází úvodní kapitola, která nastiňuje historii a vývoj NP v Evropě. Součástí úvodní kapitoly je i přehledná mapa Evropy s vyznačením všech NP. Závěrečný oddíl je věnován stručnému přehledu jiných významných velkoplošných chráněných území Evropy, které nemají status NP, ale jsou významné z jiných důvodů. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Banfi, Franco: Svět pod hladinou
Svět pod hladinou
Praha, Mladá fronta 2008, 200 s., 629 Kč.
Švýcar Franco Banfi je jedním z nejlepších podmořských fotografů. Sjezdil celý svět a všude objevil spoustu zajímavých míst oplývajících rozmanitými druhy živočichů i rostlin. Do knihy vybral popisy lokalit a unikátní fotografie například z Jižní Afriky, Rudého i Jaderského moře, evropských jezer či z obou pólů. Koupit na Kosmas.cz
Bílek, Aleš; Kučera, Aleš: Karpatské lesní železnice
Karpatské lesní železnice
Náchod, Konting 2008, 404 s., 1150 Kč.
Fotografická publikace Karpatské lesní železnice / Karpackie kolejki leśne mapuje na většinou černobílých záběrech od čtyř desítek autorů již zašlou slávu a pomalý zánik lesních železnic v celých Karpatech v posledních pěti desetiletích. Výpravná kniha se stručným přehledem lesních drah, orientační mapkou a historickým úvodem, zasvěcujícím do souvislostí vzniku lesních drah na tehdejším území Rakousko-Uherska a následně odlišného vývoje v nově přerozdělené Evropě, právě vychází v druhém upraveném vydání. Nejedná se však o atlas lokomotiv ani odbornou publikaci o historii a technických parametrech lesních drah, ale o fotografickou knihu, která si všímá především života v okolí lesních drah, jejich pracovníků, dřevorubců, občasných cestujících a snaží se zachytit nepřenosnou atmosféru tohoto zapomenutého koutu Evropy a nelehkého života v zapadlých karpatských dolinách. Lesní dráhy právě zde mnohdy plnily funkci jediného dopravního a komunikačního spojení zapomenutých osad v hlubokých karpatských dolinách a byly místem setkávání místních obyvatel a horalů. Kniha je v prodeji v pražských knihkupectvích nebo na dobírku na e-mailové adrese konting@konting.cz.
Bláha, Ladislav: Ze života stromů
Ze života stromů
České Budějovice, Karmášek 2008, 144 s., 305 Kč.
Každý z nás již jistě někdy obdivoval krásný, v lese nebo o samotě stojící strom. Samostatně rostoucí stromy jsou často dominantou celé krajiny. Pokud je nezničí vichřice, blesk či člověk, mohou se některé druhy dožít stovek i tisíců let. Stromy jsou výjimečné i dalšími svými vlastnostmi. A tato kniha si klade za cíl ukázat jejich krásu, neobvyklé tvary a popsat místa, kde se nacházejí. Ocení ji zájemci o dendrologii a o přírodu obecně, stejně jako turisté a cestovatelé. Ač je psána poučenými odborníky, čte se velmi snadno a její obsah je přístupný i bez předběžných botanických znalostí. Bohatý barevný fotografický a kresebný doprovod s množstvím konkrétních popisů a poznámek názorně ilustruje fakta a stane se inspirací pro výlety i daleké cesty za poznáním přírodních kuriozit a rekordů. Koupit na Kosmas.cz
Brandos, Otakar: Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry
Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry
Ostrava, SKY 2008, 360 s., 261 Kč.
Další z turistických průvodců po Karpatech. Již III. doplněné a zcela přepracované vydání průvodce Vysoké Tatry je tentokráte doplněno o polskou část Tater, která je logickou a nedělitelnou součástí tohoto horského celku. Protože celkový objem informací v knize obsažených podstatně narostl, bylo přikročeno ke zvětšení formátu publikace z tradičního kapesního formátu A6 na formát 114 × 188 mm. Vedle obecných informací tady naleznete podrobný místopisný rejstřík, uživateli velice oblíbené rozhledové růžice a především panoramatické fotografie s popisy významných vrcholů, sedel a ples, výřezy reliéfních turistických map v měřítku 1:50.000 se zákresy turistických tras a velké množství fotografií (316 fotek, mapky, rozhledové růžice). Velkou část knihy pak samozřejmě tvoří popisy jednotlivých túr, ať již na slovenské a nebo polské části Tater. Přestože Polsko i Slovensko již vstoupily do Schengenského celního prostoru, volné překračování hranice v Tatrách nebude možné ani nadále (mimo několika výjimek), neboť volnému pohybu jsou nadřazeny zájmy ochrany přírody. Proto bedekr nebude až tak zcela v podobném duchu jako tomu bylo u průvodců z dob turistů císaře pána, kdy přes hřeben Tater vedly krásné a logické přechody. Tak jak je popisují turistické průvodce z dob Rakousko - Uherska. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Dýchat s ptáky. Obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst.
Dýchat s ptáky
Praha, Dokořán 2008, 260 s., 258 Kč.
Václav Cílek v této knize navazuje na předešlá díla, především na Krajiny vnitřní a vnější (2002, rozšířené vydání 2005) a Makom - Kniha míst (2004, rozšířené vydání 2007). Zabývá se znovu krajinou a místy, životním prostředím a klimatem. Dokonce se opatrně věnuje "popisu světa při velkém skoku dopředu, při kterém jsme se víc soustředili na výkon než na to, kam skáčeme...". Knihu doplňují kromě fotografií také ilustrace z pozůstalosti malířky Olgy Karlíkové, která třicet let poslouchala zpěv ptáků a soustředěně jej zaznamenávala. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Druhé, doplněné vydání.
Krajiny vnitřní a vnější. Druhé, doplněné vydání.
Praha, Dokořán 2008, 272 s., 298 Kč.
Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše - fenoménu genia loci, postavě Zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Toto vydání je rozšířeno o oddíl Právo na krajinu (majitelé 1. vydání si mohou stáhnout PDF soubor v nízkém i vysokém rozlišení - na webových stránkách nakladatelství Dokořán).
Conderoy, Conor: Temný déšť
Temný déšť
Praha, Mladá fronta 2008, 256 s., 206 Kč.
SF ekothriller napsaný ve stylu "noir" detektivky. Příběh se točí kolem zneužívání moci ve společnosti v prostředí svíravého strachu z vnějšího ohrožení. Spád a zápletka románu připomínají romány Philipa K. Dicka a Raymonda Chandlera, nicméně patří dílu zcela svébytnému. Autorova vize budoucnosti je hrozivá, leč "proveditelná". Stále prší a jen bohatí mohou žít v suchu pod kopulemi, zatímco chudáci se krčí v chatrčích a mokru. Hlavním hrdinou je inspektor O´Neil, celé vyprávění je vedeno v první osobě. Společnost, v níž inspektor žije, je plná segregace a nenávisti a on sám není člověk, který by se od ostatních až tak lišil. Vyšetřování vraždy má spád a kromě zjištění vraha je zajímavé, jak to celé má vliv na samotného inspektora a společnost kolem něj. Koupit na Kosmas.cz
Dolný, Aleš a kol.: Vážky 2008 - sborník referátů z celostátního semináře
Vážky 2008
Vlašim, ZO ČSOP Vlašim 2008, 194 s., 74 Kč.
Monografický sborník již sedmý v řadě, přináší originální příspěvky věnované z různých pohledů vážkám. Stejně jako minulé sborníky je vydáván jako soubor příspěvků přednesených a prezentovaných v souvislosti s celostátními setkáními odonatologů. Publikaci si můžete objednat na stránkách ČSOP Vlašim.
Dolný, Aleš; Bárta, Dan a kol.: Vážky České republiky
Vážky České republiky
Vlašim, ZO ČSOP Vlašim 2008, 672 s., 1840 Kč.
Kniha roku 2009 o životním prostředí. Publikace má 672 stran, rozměr je 245x285 mm, je v ní shromážděno přes 75 000 nálezových dat z celého území, které umožňují významně upřesnit poznatky o biologii a ekologogických nárocích jednotlivých druhů. Obsahuje unikátní fotografický soubor všech druhů našich vážek. Publikaci je možné zakoupit na stránkách ZO ČSOP Vlašim.
Drábek, Karel: Naučné stezky a trasy III. Karlovarský a Plzeňský kraj
Naučné stezky a trasy III. Karlovarský a Plzeňský kraj
Praha, Dokořán 2008, 248 s., 268 Kč.
Po Středočeském a Jihočeském kraji vychází třetí díl cyklu turistických průvodců, který postupně mapuje naučné stezky v celé České republice. Naučné stezky se snaží ukázat specifika krajiny, upozornit kolemjdoucí na zvláštnosti, které by jinak mohli minout. V průvodci jsou stezky řazeny abecedně, v záhlaví každé z nich jsou uvedeny nejdůležitější údaje: okres či obvod, ve kterém je stezka umístěna, její začátek a konec, GPS souřadnice, délka trasy a počet zastávek, obory, kterým se tabule věnují, doba vhodná k prohlídce a možnosti veřejné dopravy, také obtížnost trasy, navazující značené turistické trasy a cyklotrasy, zajímavosti i další stezky v okolí. Text jednotlivých kapitol podává základní popis trasy a přírodovědné i historické poznatky, které se k jejímu okolí vážou. Každá kapitola je doplněna mapou a četnými fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Fišer, Vojtěch: Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám
Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám
Praha , Regia 2008, 208 s., 215 Kč.
Novohradsko je trochu zapomenutým koutem jižních Čech. Přitom zcela nezaslouženě. Málokde je příroda zachována v tak málo dotčeném stavu, jako zde na česko-rakouském pomezí. Tato kniha vám chce co nejbarvitěji představit drsný a přitom romantický kraj Novohradských a také Slepičích hor, kraj, kterým bystře protékají řeky Malše a Stropnice. Budeme si vyprávět o jeho historii a pověstech s ním spojených, o lidech, kteří zde žili. Podíváme se na starobylé památky, polozapomenutá poutní místa i zapadlé horské vesnice. Navštívíme Nové Hrady se starým rožmberským hradem i empirovým zámkem hrabat Buquoyů, půvabné Terčino údolí, tvrz Cuknštejn, barokní poutní chrám v Dobré Vodě, Žofínský prales, trasu někdejší koněspřežky, zříceninu hradu Pořešína i opevněnou vesnici Žumberk. Půjdeme krajem zaniklých vsí i starobylých hradišť slovanského kmene Doudlebů, kolem potoků, kde kdysi zněl klapot mlýnů a hamrů. Odskočíme si také na půvabný Rožmberk a stále trochu tajemný Vyšší Brod s hrobkou rodu pánů z Růže. A na závěr nahlédneme k sousedům do rakouské části Vitorazska, které bývalo součástí zemí Koruny české. Koupit na Kosmas.cz
Fokt, Michael : Chováme obojživelníky
Chováme obojživelníky
Praha, Grada Publishing 2008, 144 s., 299 Kč.
Autorem knihy je přední český fotograf a zoolog, jemuž se podařilo shromáždit a velice čtivě a přitom zasvěceně podat informace, které chovatelům umožní vytvořit těmto terarijním zvířatům co nejvhodnější podmínky k životu. Publikace je rozdělena do tří částí: první se zabývá se anatomií, fyziologií a etologií zvířat. Druhá část je zaměřena na technické a praktické rady pro chovatele, třetí část se zabývá druhy obojživelníků vhodných k chovu. Nespornou předností knihy je vedle nádherných fotografií to, že je založena na praktických, v českých podmínkách ověřených zkušenostech.
Fokt, Michael: Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí
Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí
Praha, Academia 2008, 400 s., 465 Kč.
Publikace určená všem milovníkům přírody přináší obsáhlý přehled nejrůznějších zařízení a institucí, kde je možné pozorovat živočichy i rostliny a něco se o nich dozvědět. Větší část knihy se věnuje zoologickým a botanickým zahradám, zájemci v ní však najdou i přírodní parky se zástupci evropské fauny, veřejná akvária, motýlí domy či další tipy a možnosti trávení volného času mezi zvířaty a rostlinami. Jádrem publikace jsou zoologické a botanické zahrady České republiky a Slovenska. Celá publikace je doplněná rozsáhlým fotografickým materiálem ze všech popisovaných institucí. Koupit na Kosmas.cz
Häckel, Hans: Atlas oblaků
Atlas oblaků
Praha, Academia 2008, 192 s., 266 Kč.
Každý z nás jistě občas s údivem pozoruje, co příroda vykouzlila na obloze. A také se ptá, zda právě tento oblak má nějaké označení, jméno. Odpověď zcela jistě nalezne v této knize. Na 178 barevných fotografiích jsou zobrazeny všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných kapitolách je stručně popsán proces vzniku, vývoje a zániku oblaků, připojen je stručný nástin jejich fyziky. Koupit na Kosmas.cz
Havel, Miroslav: Na lovu medvědů
Na lovu medvědů
Praha , Baronet 2008, 96 s., 119 Kč.
Autor, celoživotní milovník přírody a myslivosti, se konečně odhodlal splnit si svůj dlouholetý sen. Vydal se do divokých kanadských lesů, nejen aby se utkal s medvědy, ale také aby se mohl kochat krásami tamní přírody, kterou tak toužil spatřit. Téměř deníkovou formou popisuje své příhody zároveň zkušeného lovce ale i nováčka v této, prostředí i zvyky, zcela nové situaci. Jeho příhody i popisy krajiny zaujmou nejen lovce, ale i všechny milovníky přírody. Bohatě ilustrováno autorovými fotografiemi.
Horáčková, Jana: Úděl amazonských stromů. Obrazové putování peruánským pralesem.
Úděl amazonských stromů.
, Vladimír Chrenovský - AZYL Publishing 2008, 168 s., 719 Kč.
Výpravná obrazová publikace obsahující téměř 300 barevných fotografií provede čtenáře peruánskou Amazonií. Hlavním motivem knihy jsou stromy z deštného pralesa a jejich cesta od zrození, užití domorodými kmeny, přes novodobé dřevařské pily až k civilizačnímu užití. Vše je zasazené do kulturního rámce peruánské společnosti s oblastí kolem rovníku v regionu Ucayalli. Kniha je pojata jako obrazové vyprávění se stručným doprovodným textem. Jednotlivé kapitoly knihy obsahují fundované úvody, osvětlující základní společenské zákonitosti daného regionu a úlohu stromů a pralesa jako celku v něm. Koupit na Kosmas.cz
Horký, Petr: Zpráva o cestě na severní pól
Zpráva o cestě na severní pól
Řitka, Daranus 2008, 128 s., 179 Kč.
Kniha popisuje nejdelší pochod k severnímu pólu, který se podařil české výpravě. Dvoučlenná expedice Petra Horkého a zkušeného polárníka Miroslava Jakeše vyrazila v dubnu 2008 k točně z 88. stupně severní zeměpisné šířky, tj. ze stejné čáry, odkud se před několika lety vydal k pólu proslulý horolezec Reinhold Messner. Horký a Jakeš šli na lyžích a saně si na popruzích táhli za sebou, jejich pochod se prakticky v ničem nelišil od polárnické klasiky dob Roalda Amundsena. Námaha cesty byla podobná, stejně jako její rizika. Kniha líčí v nejrůznějších souvislostech dobytí pólu a obsahuje i pasáže o legendárních výpravách minulosti včetně letu vzducholodi Italia, jejíž pád přežilo na ledu Arktidy osm trosečníků včetně českého vědce Františka Běhounka. Vedle krajiny stvořené ze zasněžených, občas pukajících ledovců přivádí kniha čtenáře i na ruskou polární základnu Barneo a do maličké špicberské metropole Longyearbyenu. S vědci z místní vysoké školy, nejsevernější na světě, probíral autor otázky globálního oteplování a za městečkem viděl u silnice značku, že lední medvědi mají před auty přednost. Koupit na Kosmas.cz
Horová, Jitka: Ateliér výtvarných nápadů. Praktický kalendář tvořivé recyklace.
Ateliér výtvarných nápadů. Praktický kalendář tvořivé recyklace.
Praha, Portál 2008, 136 s., 212 Kč.
Praktický kalendář tvořivé recyklace. Zásobník námětů pro jednoduché a vkusné tvoření je inspirován přirozeným během kalendářního roku a lidovými tradicemi, najdete v něm tipy pro všechna roční období. Náměty jsou nenáročné na materiál – tvoříme z odpadových materiálů a z přírodnin. Náměty pro výtvarné a pracovní činnosti jsou přirozeně propojeny s vědomostními úkoly na ekologická témata. Kniha osloví rodiče šikovných dětí předškolního věku a inspiraci v ní najdou i učitelé, vychovatelé a vedoucí výtvarných kroužků. Koupit na Kosmas.cz
Hrdličková, Věna; Herynek, Petr: Podivuhodný svět bonsají
Podivuhodný svět bonsají
Praha, Argo 2008, 195 s., 508 Kč.
Tvorba bonsají, jak ji tradičně chápou Číňané i Japonci, vychází ze stejných principů jako krajinomalba, kaligrafie či poezie. Místo slov a elegantních tahů štětcem však bonsajisté pracují s přírodními principy a do výsledného díla, které často vytvářejí celý život, vkládají i část své duše. Tato obrazová publikace, jež volně navazuje na dva předešlé tituly – Umění čínských zahrad a Umění japonských zahrad – jim poslouží jako příjemný a užitečný průvodce. Renomovaní znalci asijské kultury a zkušení pěstitelé bonsají v textu nastínili hlavní historické rysy vývoje bonsají i estetické zásady, podle nichž se tvorba miniaturních stromků už po staletí řídí. Stranou nezůstaly ani nejnovější poznatky a současný stav bonsajistiky u nás i ve světě. Ke knize patří i podrobné praktické návody s kresbami a fotografiemi, jež zájemcům přehlednou formou předvedou jak bonsaje tvarovat a jak o ně pečovat. Fotografie: Zdeněk Thoma. Koupit na Kosmas.cz
Hrušková, Marie; Holečková, Marie: Za památnými stromy Vysočiny
Za památnými stromy Vysočiny
Beroun, Marie Holečková 2008, 143 s., 219 Kč.
Stromy jsou zvláštní rostliny. Mohutné, vysoké, jako by spojovaly zemi a nebe. Jsou schopny vystačit si samy - a přece žijí s lidmi a pro lidi. Protože stromy - to není je kmen se zelenou korunou větví ani jen plnometry dřeva nebo košíky uzrálých plodů. Stromy žili na Zemi dávno před lidmi a svými životy umožnili lidem existenci, od pradávna byly nenahraditelné pro užitek a ochranu, které lidem poskytovaly. Stromy výjimečné vzrůstem nebo věkem byly považovány za sídla bohů - za stromy posvátné. ** Stromy mají nezastupitelný význam i v současnosti, třebaže díky technickému pokroku a rozvoji civilizace jsou lidé nyní těmi silnějšími. Přesto i dnes stromy tvorbou kyslíku a vůní květu ozdravují ovzduší, udržují vláhu, zachytávájí zákeřný prah a brání větru. Zůstávají domovem ptactva i hmyzu, svou melebností, krásou a osobitostí dokáží působit na člověka. Stromy zásadně dotvářejí krajinu a ovlivňují životní prostředí. ** Stromy jsou rostliny dlouhověké, za svého života mohou provázet více než devatero lidských pokolení. Proto můžeme stromy nazývat spojníky mezi generacemi a víme, že často zůstávají jedinými žijícími svědky. Vždyť rostly už v době, kdy žili naši praprapředci, z nichž některé neznáme ani z vypravování. V době, kdy bylo přítomností to, o čem si čteme v učebnicích dějepisu. V dlouhověkosti stromů je pro nás skryto mnoho tajemných odkazů a zapomenutých souvislostí. Stromy nemluví lidskou řečí, ale jejich paměť dokáže napovědět paměti naší.
Janoška, Martin: Nejkrásnější vodopády České republiky - průvodce
Nejkrásnější vodopády České republiky - průvodce
Praha, Academia 2008, 284 s., 392 Kč.
Publikace přináší ucelenou a dosud nikde nepublikovanou kolekci více než 100 lokalit s výskytem vodopádů z celého území ČR od Krušných hor po Beskydy. Originální téma, které u nás dosud nikdo komplexně nezpracoval, má v mnoha případech objevitelský charakter. Barevnou fotodokumentaci, která má blízko k umělecké tvorbě, doplňuje populárně laděná geomorfologická a geologická charakteristika jednotlivých lokalit a stručný popis přístupové cesty. Koupit na Kosmas.cz
Jazairiová, Pavla: Jiná Afrika
Jiná Afrika
Praha, Radioservis 2008, 240 s., 269 Kč.
Známá rozhlasová novinářka se ve své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární úspěchy. Po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe - Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko - a své zážitky zpracovala osobitým stylem do působivého literárního tvaru. "Její" Afrika není místem exotických safari, ale bídy, beznaděje, úpadku i úsilí o změnu. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný - nejen pro Afriku, ale také pro vzdálené potomky kolonizátorů a otrokářů. Důležitější než vysvětlit je však pro autorku snaha porozumět. To jí umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti. Koupit na Kosmas.cz
Kalistová, Magdalena: Můj domácí sebezpyt
Obálka knihy
Praha, Společnost pro Revolver Revue a VŠUP 2008, 128 s.
Praktické a vyzkoušené návody pro ekologicky citlivější péči o domácnost a osobní hygienu
Na konci června vydala Společnost pro Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP) knížku Můj domácí sebezpyt. Její autorkou je grafička tištěného Ekolistu Magdalena Kalistová a bez přehánění je možné říct, že jde o nejhezčí a nejnápaditěji zpracované návody pro šetrné vedení domácnosti a osobní hygienu, jaké zatím v českém jazyce vyšly.
Knížka vznikla jako závěrečná práce studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou loni Magdalena Kalistová dokončila. Po celou dobu ji odborně vedli František Štorm, Luboš Drtina a Karel Haloun, konzultantem práce pak byl Jan Rous a oponentem šéfredaktor Ekolistu Jan Stejskal.
„Jde o pokus přiblížit a shrnout mé dobré zkušenosti s alternativní péčí o domácnost a osobní hygienu. Chtěla bych nabourat předsudky spojené s používáním ,obyčejných‘ věcí. Ukázat, že je možné používat kvalitní výrobky, a přitom moc neutrácet. Najdete tu ověřené postupy a své zkušenosti nabízím prostřednictvím návodných ilustrací,“ vysvětluje Magdalena Kalistová, jak práce vznikala. Několik grafických ukázek z knihy přinesl tištěný Ekolist 07/2008 – právě výtvarné zpracování knížky je totiž opravdu povedené. Však byl taky Můj domácí sebezpyt oceněn jako nejlepší absolventská práce VŠUP v roce 2007. Koupit na Kosmas.cz
Koutek, Tomáš: Nejkrásnější české rybníky
Nejkrásnější české rybníky
Praha, Brána 2008, 440 s., 424 Kč.
Podtitul: Kniha o českých rybnících Toulky českou krajinou podnikal autor této publikace (a předchozí knížky Městské brány v Čechách) po dobu více než tří let, nachodil stovky kilometrů, tisíce jich najezdil vlakem, autobusem a stopem a z hrází fotografoval zčeřené, lesklé i zamrzlé hladiny více než 250 rybníků. Musel vybírat – rybníků je u nás okolo dvaatřiceti tisíc! Zaměřil se na turistický, krajinotvorný a rekreační význam vybraných rybníků, přináší o každém co nejvíce informací a okrajově se věnuje i historii českého rybníkářství a významným stavitelům vodních děl.
Langer, Jiří: Atlas památek - Evropská muzea v přírodě
Atlas památek - Evropská muzea v přírodě
Praha, Baset 2008, 892 s., 882 Kč.
Unikátní publikace etnografa Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je první moderní publikací o evropských muzeích v přírodě, a to nejen u nás, ale i v cizině. Publikace obsahuje vyčerpávající přehled muzeí v rámci abecedně řazených států. V úvodním textu seznamuje čtenáře s historickým formováním a dnešními významy pojmu muzea v přírodě, rozmanitostí jeho podob a činností a s informacemi o použití knihy jako průvodce po těchto muzeích. Tomuto záměru je věnována hlavní část s 516 hesly pojednávajícími o muzeích v přírodě v 31 evropských státech od Islandu po Ural a od severního okraje Norska po jižní Francii a jižní Bulharsko. Poloha jednotlivých muzeí je vyznačena na mapkách jednotlivých států a u významnějších muzeí najdete i orientační schéma jejich expozičního areálu. Každé heslo se začíná identifikačním odstavcem s kontaktní adresou a popisem silničního spojení z hlavního nebo všeobecně známého významného města příslušného státu. Mnohá hesla mají připojeny zmínky o množství dalších (obvykle malých) muzeích v přírodě a o památkách lidové architektury, které se vyskytují v blízkosti uvedených muzeí. Text knihy je doplněn 2500 fotografiemi. Ke každému muzeu se váže stručná historická pasáž (vznik a vývoj), podrobná charasteristika lidových staveb a jejich funkcí, charakteristika muzejních exponátů a muzejních programů a jejich popis. Publikace, kterou lze považovat za vyčerpávajícího průvodce lidovou architekturou Evropy, je určena široké veřejnosti. Koupit na Kosmas.cz
Linhart, Pavel; Suk, Miloš; Válek, Vratislav: Vinařský atlas území České republiky
Vinařský atlas území České republiky
, DOLIN 2008, 220 s., 869 Kč.
Kniha obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Dvojjazyčná (česko-německá) barevná publikace soustřeďuje mapy: historické,aktuální,geologické,geochemické,půdní,hydrologické,klimatické,vegetační,fenologické a turistické cesty. Koupit na Kosmas.cz
Luner, Jaroslav: Barvy Skandinávie a Islandu
Barvy Skandinávie a Islandu
Brno, Computer Press 2008, 296 s., 899 Kč.
Exkluzivní obrazová publikace, která vyniká jak svým formátem, tak především krásou a kvalitou unikátních fotografií. Autor vás zavede do chladných severských končin – do Skandinávie a na Island – a ukáže vám neobyčejné kouzlo a půvab tamější přírody. Stovky jedinečných fotografií jsou doplněny textem, který přináší zajímavosti a perličky o kultuře, historii a přírodě vyobrazených lokalit. Jaroslav Luner pracuje na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně, kde se podílí na tvorbě audiovizuálních pořadů. Fotografuje od 70. let minulého století a má za sebou celou řadu autorských i kolektivních výstav. Audiovizuální tvorbou se zabývá od poloviny 80. let, profesionálně od roku 1990 v brněnském planetáriu, kde také v rámci cyklu „Za poznáním modré planety“ vytvořil sérii multivizuálních pořadů o zemích, které procestoval. V této knize najdete upravené literární scénáře pořadů o Skandinávii a Islandu a hlavně výběr použitých fotografi í, tvořících kromě videosekvencí vizuální složku zmíněných pořadů. Jejich vznik a tím i vznik této knihy umožnila spolupráce s brněnskou cestovní kanceláří Kudrna, které patří autorův velký dík.
Koupit na Kosmas.cz
Maděra, Petr: Houbeles Pictus. Veršovaný atlas hub – encyklopedie pro nejmenší houbaře
Houbeles. Veršovaný atlas hub
Praha, Práh 2008
Poučné básničky, veršované hádanky, řada obecných ponaučení ze světa hub, a zároveň atlas pro nejmenší houbaře. To všechno nabízí tato originální kniha, jaká na našem trhu ještě nebyla. Ilustroval ji přední slovenský ilustrátor s použitím starého atlasu hub ze začátku 19. století.
Měkotová, Jarmila: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii
Olomouc, Univerzita Palackého 2008, 192 s.+ CD-ROM, 218 Kč.
Monografie se zabývá obecnými ekologickými proncipy a jejich promítnutím do oboru krajinné ekologie. Součástí multimediální příloha na CD, která obsahuje 200 fotografií odkazujících na text.
Moučková, Miroslava: Po naučných stezkách. Tipy na výlet ze všech krajů ČR
Po naučných stezkách. Tipy na výlet ze všech krajů ČR
Praha, Daryl 2008, 224 s., 220 Kč.
Tipy na výlet ze všech krajů ČR provedou čtenáře naší krajinou od prvohor po současnost. Vydejte se na cestu časem za prvními živočichy, na dno druhohorního moře i na vrchol třetihorní sopky. Zastavíte se na místech, kde pračlověk lovil mamuty a rozdělával oheň. Připomenete si osidlování země Kelty i prvními Slovany. Naučné stezky, které autorka do této knihy vybrala, procházejí místy dějinných zvratů při budování českého státu, seznamují s historií výstavby hradů, zámků a klášterů i husitským hnutím. Vedou po slavných bojištích, kde se odehrávaly velké bitvy. Ale míří i do míst, kde se pálilo dřevěné uhlí či vyrábělo sklo, a tak zachycují také všední dřinu při získávání obživy. Mnohé stezky procházejí místy, která dávají nahlédnout do přírody, jak asi vypadala před dávnými lety, kdy naši prapředci překonávali husté pralesy či neschůdné bažiny. Kniha se může stát vítanou inspirací pro víkendové cesty a dovolenou a šíří vyprávění zaujme i čtenáře, kteří se chtějí blíže seznámit s historií naší země. Koupit na Kosmas.cz
Pachner, Jaroslav: Střední Krušnohoří
Střední Krušnohoří
Praha, Paseka 2008, 76 s., 212 Kč.
Kniha Střední Krušnohoří, která vychází v edici Zmizelé Čechy, vypráví o době, kdy v této horské oblasti žilo mnoho lidí, na každém vhodném místě se hledaly rudy, pálilo se zde dřevěné uhlí a těžilo dřevo pro sklárny, hutě a vápenky. "Ta krajina je tajůplná. A přes svůj chlad přirůstá k srdci, " říká o Krušnohoří Jaroslav Pachner, autor knihy. Text doprovází 176 unikátních fotografií zaniklých vesnic a zmizelých objektů, které podávají svědectví o geniu loci tohoto regionu.
Palátová, Eva; Paleček, Tomáš: Ata Mua. Kolem světa za 800 dní.
Ata Mua. Kolem světa za 800 dní.
, Centa 2008, 277 s., 358 Kč.
Potkali se náhodou, se stejným snem - objet zeměkouli. Skromně, s batůžkem a bez počátečních prostředků. Na dva roky prázdnin si kuriozně vydělali v Austrálii, než se vrhli do nitra tajuplných zemí kolem vzdáleného Pacifiku. Jejich reportáže zasílané domů nejdřív jen přátelům si velmi záhy získaly srdce široké veřejnosti, které to kamarádi naposílali. A tak vznikl nápad vám dát tuto knížku. Čekejte smršť na vaši rozesmátou bránici, svižnou, rychlou četbu, dech beroucí okamžiky, napětí, dobrodružství, pulsující energii, ale i šetrně a vtipně zasažené rady a tipy na cesty, jež potěší jak ostříleného cestovatele, tak i snílka, který se na svojí první cestu teprve chystá. Koupit na Kosmas.cz
Pecháčková S., Nesvadbová J. : Historický atlas hub
Historický atlas hub
Praha, Academia 2008, 280 s., 446 Kč.
Plzeňský učitel, mykolog a malíř František Tyttl (28. 12. 1857–6. 6. 1943) vytvořil za svůj život úctyhodné dílo: namaloval více než 2500 obrazů 1500 druhů hub a přispěl tak k „velkému třesku“ české mykologie v prvních desítiletích 20. století. Jeho malby, v tehdejší době výjimečné obsahem, rozsahem i zpracováním, byly sice několikrát vystaveny, s velikým ohlasem veřejnosti, zůstávaly však stále jen sbírkou, která je po většinu doby ukryta v depozitáři. Kniha přináší výběr jeho nejlepších maleb a splácí tak částečně náš dluh člověku, který byl významným kamenem v základech české mykologie i houbaření. Koupit na Kosmas.cz
Radke, Reinhard: Serengeti. Pohled do africké divočiny.
Serengeti. Pohled do africké divočiny.
Praha, Knižní klub 2008, 288 s., 296 Kč.
Napínavá reportáž o jedinečném světě zvířat východní Afriky je poučným vyprávěním, doplněným o mistrovské fotografie. Od té doby, co Bernhard Grzimek vydal nyní již klasické dílo Ráj divokých zvířat se oblast východní Afriky stala ukazatelem, podle něhož lze usuzovat, zda jsme vůbec schopni ochránit původní přírodu planety Země. Zoolog a tvůrce filmů o zvířatech Reinhard Radke, poctěný několika mezinárodními cenami, líčí ve své strhující knize vzájemnou souhru všech tvorů, žijících v národním parku Serengeti. Radke za doprovodu neobyčejně nádherných snímků obou světově proslulých fotografů divokých zvířat Anupa a Manoje Shahových ukazuje, že Serengeti není ani osamocenou archou Noemovou, ani idylickým rájem na Zemi. Mnohem spíše je šťastnou náhodou zachovaným kouskem původní africké divočiny. Nabízí nám možnost pochopit, jak křehký, drahocenný a ochrany hodný je svět, v němž žijeme. Koupit na Kosmas.cz
Richarz, Klaus: Atlas stop zvířat
Atlas stop zvířat
Praha, Academia 2008, 190 s., 266 Kč.
Mnoho zvířat, a savců se to týká zejména, je aktivních až ve večerních nebo nočních hodinách; anebo jsou prostě velmi plachá a perfektně využívají úkrytů, které jim poskytuje terén a vegetace. Abychom se o nich vůbec dozvěděli, jsme často odkázáni na vyhodnocení stop – a při tom nám pomůže právě tato kniha. Na téměř 300 barevných fotografiích jsou zachyceny hojnější a charakteristické typy stop, na něž můžeme narazit ve střední Evropě a na některých dalších oblíbených výletních místech v Evropě. Vedle klasických otisků končetin jsou zde vyobrazeny i například stopy pobytové, vývržky, hnízda, nory. Koupit na Kosmas.cz
Rubin, Ken: Sopky a zemětřesení
Obálka knihy
Praha, Slovart 2008, 64 s., 224 Kč.
Aktuální informace z geologie a 3D obrázky, které plasticky vystupují z každé stránky a úplně novým způsobem podněcují představivost. Koupit na Kosmas.cz
Schröpfer, L.: Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Praha, Česká společnost ornitologická 2008, 20 s.
Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992, kdy byla vybrána vlaštovka obecná. Současně s vyhlášením aktuálního Ptáka roku je vždy představena i stejnojmenná brožura, ve které jsou uvedeny základní informace o biologii ptačího druhu, příbuzných druzích, které u nás žijí, populačních trendech, ohrožujících faktorech a také praktické rady, jak vybranému druhu pomoci. Pro rok 2008 byl vybrán populární racek chechtavý. Více o něm v Brožuře "Pták roku 2008 - racek chechtavý" (ke stažení ve formátu pdf).
Spitzer, Karel; Bufková, Ivana: Šumavská rašeliniště
Šumavská rašeliniště
Praha, 2008, 208 s., 320 Kč.
Obsahově i fotograficky mimořádně obsažná publikace popisující šumavská rašeniště. Kniha vhodná pro zájemce o šumavskou přírodu i odbornou veřejnost. Více v předmluvě umělce Josefa Váchala, jehož památce je tato kniha věnována. Publikaci je možné koupit u České geologické služby.
Stejnerová, J. (edit.): Cesty stěhovavých ptáků. Atlas migrace ptáků celého světa.
Cesty stěhovavých ptáků
Praha, Slovart 2008, 176 s., 449 Kč.
Každoroční migrace miliard ptáků, překonávajících dokonce i vrcholky Himálaje a nebetyčné výšiny And, představuje jeden z největších divů světa. Bohatě ilustrovaná kniha nabízí počítačově vytvořené mapy tras, po nichž táhne více než 100 druhů ptáků ze severní i jižní polokoule. Mezinárodní tým odborníků popisuje každou z tras a přibližuje vše podstatné, co migraci jednotlivých druhů ovlivňuje. Doprovodné rámečky obsahují základní údaje o velikosti a hmotnosti ptáků i o délce jejich migrace. Mnoho druhů je dnes ohrožováno lidskou činností. Proto se kniha věnuje i hrozbám, jimž ptáci čelí. Může to být vedení vysokého napětí, lov nebo náhlé změny počasí. Podrobná úvodní část seznamuje se způsobem letu, navigací, potravním chováním i biologií ptáků, kteří jsou v dalších kapitolách roztříděni podle výskytu na jednotlivých světadílech. Koupit na Kosmas.cz
Suchl, Jan: Malé šumavské ticho
Malé šumavské ticho
Praha, Erika 2008, 162 s., 285 Kč.
Ve své nové knize zachytil autor dnešní i nedávnou tvář Šumavy, osudy lidí i krajiny v proměnách času. Jeho text barevnými snímky doprovází fotograf Milan Drahoňovský. Barevná obrazová publikace s textem.
Suske, Petr: Ekologická architektura ve stínu moderny
Ekologická architektura ve stínu moderny
Brno, Era - vydavatelství 2008, 144 s., 351 Kč.
Publikace pražského architekta Petra Suskeho pojmenovává řadu palčivých otázek dnešní architektury. Je opravdu takový rozpor mezi moderní a ekologickou architekturou, neměla by být moderní architektura zároveň ekologická? A co je ještě ekologická architektura a architektura pouze si na ekologickou hrající? Autor knihy netvrdí, že zná na všechny otázky odpověď, spíše nabízí úhly pohledu a podněty k zamyšlení. Možná jeho kniha některé čtenáře přiměje k zamyšlení, možná některé i rozzlobí, rozhodně však žádného čtenáře nenechá chladným. Koupit na Kosmas.cz
Šefrnová, Tereza; Bobek, Miroslav: Moja, Tatu a tiplíci. Gorilí pohádky
Moja, Tatu a tiplíci. Gorilí pohádky
Praha, Radioservis 2008, 150 s., 206 Kč.
Napínavé i humorné příběhy slavné gorilky Moji a jejího mladšího brášky Tatua. Texty autora projektu Odhalení Miroslava Bobka a scénáristky Terezy Šefrnové volně navazují na jejich předchozí úspěšnou knížku Moja a páv. Doplněno mnoha celostránkovými fotografiemi a obsáhlým doslovem pro zvídavé děti i dospělé. Výtěžek z prodeje je určen na podporu ochrany goril nížinných ve střední Africe. Koupit na Kosmas.cz
Šmíd, Zdeněk: Lužnice
Lužnice
Praha, Paseka 2008, 360 s., 359 Kč.
Kniha navazuje na úspěšný autorův titul Otava z roku 2005. I tady putujeme po řece, tentokrát po kultovní vodácké Lužnici, od jejího pramene v Rakousku až po ústí v Týně nad Vltavou. Poznáváme přitom nejen řeku a přírodu kolem ní, ale i krajinu, města a vsi v okolí, jejich minulost i dnešek. Autor nás provází krajem rakouského Waldviertetlu, Čechům dosud málo známým, z neotřelých úhlů vypráví o dějinách českorakouského pomezí. Dozvíme se mnohé o třeboňských rybnících, o veselských Blatech, o Třeboni, Soběslavi, Veselí, Bechyni a zejména o Táboru a jeho kontroverzní husitské tradici. V knize nechybí ani medailony osobností, jejichž život či dílo je nějak spojeno s krajem kolem Lužnice, ať jde o Petra Voka, Oskara Nedbala či Emu Destinovou. Kniha je psána svěžím jazykem a nepostrádá humorný nadhled, což umocňuje čtenářský zážitek. Koupit na Kosmas.cz
Štekl, Jiří: Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
Plzeň, Cykloknihy 2008, 268 s., 299 Kč.
Originální kniha, která se od ostatních rozhlednových průvodců odlišuje mimo jiné tím, že obrázky veškerých staveb v ní uváděných jsou kreslené. Autor všechny dostupné rozhledny v České republice osobně navštívil na kole a zachytil je ilustracemi mnohdy lépe, než to umožňuje fotografie. Ke každému z 243 objektů je připojena jednoduchá, autorem nakreslená, mapka s popisy všech přístupových tras ( pro cyklisty, pěší turisty i ostatní ). Ke každé rozhledně uvedené v této publikace je připojena krátká charakteristika, nadmořská výška a výška rozhledny, náročnost terénu ( uveden vhodný typ kola ), výhledy, možnost občerstvení a nákupu suvenýrů. Nechybí ani piktogramy zpodrobňující informace.
Toman, Petr: Krkonoše z letadla
Krkonoše z letadla
, Tomanová Ivana 2008, 179 s., 495 Kč.
Fotografická publikace Krkonoše z letadla, známého krkonošského fotografa Petra Tomana. Kniha obsahuje celkem 210 fotografií z toho 150 leteckých převážně ve velikosti A3-A5. Mapuje Krkonoše od východu na západ ve všech ročních obdobích. Letecké fotografie jsou doplněny malými obrázky ze země, aby čtenář viděl i rozdíl mezi pohledem pěšího turisty a pohledem z letadla. Je doplněna texty nejen popisnými, ale i zajímavostmi z geologie, botaniky, historie, perličkami vstahujícími se k danému popisovanému obrazu. Autory textu jsou redaktoři časopisu Krkonoše a Jizerské hory. Koupit na Kosmas.cz
Tomas, Josef: To když já byl tenkrát v Grónsku
To když já byl tenkrát v Grónsku
Praha, Česká geologická služba 2008, 108 s., 220 Kč.
To když já byl tenkrát v Grónsku, říkával autor této knížky tak často, až se rozhodl vyhledat staré deníky, fotografie a publikované články a sestavit z nich mozaiku postřehů a zážitků z doby před třiceti lety, kdy jako geolog měl příležitost poznat drsnou krásu vzdálené země. Knihu můžete koupit v internetovém obchodě České geologické služby
Tomšíček, Jan: Do Vladivostoku na zmrzlinu
Do Vladivostoku na zmrzlinu
Ústí nad Orlicí, Oftis 2008, 328 s., 219 Kč.
Kniha o lásce nejen k cestování... Dočteme se v ní, jak ho napadla myšlenka na tak neobvyklou cestu a proč zrovna s tak nezvyklým cílem. Podíváme se s ním do Volgogradu, překonáme Ural, větřík nás bude společně unášet přes nedozírnou Sibiř, abychom alespoň letmo zhlédli Omsk, Novosibirsk a některá další města i vesnice. Po mizerných a chatrných mostech podél BAMu se dostaneme k Bajkalu a pak budeme pokračovat na Dálný východ do Komsomolska na Amuru. Podél řeky Ussuri dojedeme do cíle, tedy do Vladivostoku. Tam Honza dorazil po 126 dnech šlapání. Také s ním nahlédneme do několika ruských domácností, abychom se dozvěděli, jak se v této zemi lidem žije. Dále máme možnost s autorem prožít krásný, avšak krátký podzim podél Transsibiřské magistrály i okusit první sněhové vločky u Bajkalu. Zpáteční cestu si ulehčil vlakem, aby na Sibiři nezmrzl. Během sedmi měsíců celkově strávených na této cestě odšlapal Honza Tomšíček na svém 30 let starém favoritu asi 22 000 kilometrů a ještě se k tomu svezl vlakem 3000 km.
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická
OŠumava umírající a romantická
Praha , Paseka 2008, 316 s., 2970 Kč.
Jedno z nejvýznanějších českých uměleckých děl 20. století. Původní Váchalův text s jeho dřevoryty. Nakladatelství Paseka vydává 200 výtisků tohoto unikátního díla v původním formátu, zbývající náklad pak ve formátu zmenšeném. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická (původní formát)
Šumava umírající a romantická
Praha, Paseka 2008, 276 s., 40 000 Kč.
Jedno z nejvýznamnějších českých uměleckých děl 20. století. Veliký foliant o rozměrech 65x49 cm, svázaný do celokožené vazby, je výsledkem pilné tříleté Váchalovy práce. I váha této knihy je úctyhodná: dvacet kilogramů. Kniha má celkem 276 stran, dřevorytovou předsádku, patitul, titul, padesát dva celostránkových, patnáct menších barevných dřevorytů, jednu vignetu, dvě iniciály, vlastní písmo. Váchal osobně vytiskl a svázal jedenáct výtisků této naprosto originální knihy. Nakladatelství Paseka vydává 200 výtisků tohoto unikátního díla v původním formátu, zbývající náklad pak ve formátu zmenšeném. Kniha obsahuje německý překlad původního Váchalova textu.
Koupit na Kosmas.cz
Vainová, Zorka: Rodinný průvodce přírodou - s 11 dobrodružnými akcemi v přírodě
Obálka knihy
, Príroda 2008, 192 s., 219 Kč.
V tomto jedinečném průvodci přírodou naleznou rodiče nejdůležitější informace o nejrozšířenějších zvířatech a rostlinách v našem okolí. Děti se naučí podle barevných fotografií s nadšením poznávat živočichy a rostliny, které potkají na společných procházkách, při výletě na kole nebo pěší turistice. Zásluhou poutavých informací o jednotlivých druzích bude poznávání přírody skýtat velké zážitky. Vzhledem k více než 400 barevným snímkům a mnoha barevným podrobným nákresům bude určování druhů hračka.
Valenta, Josef: Scénologie krajiny
Scénologie krajiny
Praha, KANT 2008, 244 s., 108 Kč.
Polomené hory – jedna z nejpozoruhodnějších oblastí Kokořínska, inspirovala autora, aby se věnoval tématu scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka. Jak člověk uplatňuje scénický smysl při vnímání krajiny? „Scéničnost krajiny je založena na scénickém postoji či jednání člověka. Scéničnost krajiny je tedy její potence – je to možnost, která vyžaduje lidskou spoluúčast." Autorova slova dokládá i bohatý fotografický doprovod. Koupit na Kosmas.cz
Větvička, Václav: Herbář pod polštář
Herbář pod polštář
Praha, Vašut 2008, 264 s., 179 Kč.
Deset let spřádá a střádá Václav Větvička malé, spíš literární než botanické, portréty rostlin. A pak je zakládá jako herbářové položky. Bez sušení, bez lisování, jak by se slušelo. Místo toho je týden co týden nosí do rádia, do Českého rozhlasu 2 - Praha. A týden co týden, současně s kuropěním, je představuje v tichu rozhlasového studia. Pak si obvykle říká: "Nedělal jsem to zbytečně? Je možné, aby v tak nekřesťanskou ranní hodinu byl vedle kurů ještě jiný tvor vzhůru?" A považte, najdou se tací. Avšak i ti, kteří coby bezvýhradné sovy kuří hlas nikdy nezaslechli, se o takovém květinovém kuropění doslechli a dožadovali se jej. Ovšem v rozumnou denní (čti soví) hodinu. Proto vám předkládáme zmíněné portréty kytek v tiché, tištěné verzi, doplněné něžnými, jako verše na vodě rozmytými kresbami Anny Skoumalové-Hadačové. V rádiu byste je vidět nemohli. Ale na rozdíl od rádia, v němž proběhlo už desetkrát květinové jaro a léto a stejný počet podzimů a zim, jsme ony roční doby seřadili v zaběhnutém sledu našich čtyř ročních období. A připravili jsme je tak, že se vám vejdou pod polštář a budou vás - chcete-li - provázet do dřímoty… Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Zahradník, Jiří: Brouci
Brouci
Praha, Aventinum 2008, 288 s., 499 Kč.
Fotografický atlas brouků obsahuje více než 500 barevných fotografií živých brouků. Doprovodný text obsahuje český i vědecký název druhu, jméno badatele, který je uvedl do literatury a rok , v němž bylo jméno prvně publikováno. Následují údaje o velikosti, vyjádřené v milimetrech. Dále jsou uváděny: výskyt, potrava a vývoj, rozšíření, variabilita zbarvení, rozdíly pohlaví, hostitelské rostliny a podobné druhy. Hlavní pozornost věnoval autor druhům střední Evropy. Kniha obsahuje vysvětlení odborných názvů, výběr literatury o evropských broucích, seznam českých jmen druhů a čeledí, seznam latinských jmen a čeledí. Knihu si můžete koupit např. zde
Zajoncová, Dana (ed.): Neregulováno. Prales ve fotografii
Neregulováno. Prales ve fotografii
Brno, Moravska galerie v Brně 2008, 84 s.
Katalog stejnojmenné výstavy. Přečtěte si recenzi Dvakrát poněkud nadivoko od Karla Stibrala. Určitě vás zaujme i esej Karla Stibrala Může se nám líbit divočina? Prales z pohledu estetiky. Koupit na Kosmas.cz
Záruba, Dalibor: Na toulavém kole
Na toulavém kole
Praha, Mladá fronta 2008, 160 s., 359 Kč.
Publikace je věnována nejkrásnějším českým a moravským cyklostezkám. Kniha se, za pomoci fotografií a vložených textů pro poučení, zaměřuje na historicky a přírodně zajímavá místa, která se v okolí jednotlivých cyklistických tras nacházejí. Koupit na Kosmas.cz
Zumr, Jaromír: Do lesů
Do lesů
České Budějovice, Karmášek 2008, 240 s., 504 Kč.
V nakladatelství již druhá rozsáhlá monografie známého fotografa naší přírody Jaromíra Zumra. Po prakticky zcela rozebraném titulu Lovy s kamerou (několik posledních kusů pouze u nás)představuje autor ve své nové dárkové fotografické publikaci život lesních obyvatel během jednotlivých ročních období, nabízí mnohdy unikátní záběry na celostránkových, technicky dokonale zpracovaných reprodukcích, předvádí to nejlepší ze svého dlouholetého archivu i z nejnovější tvorby. Každý milovník divoké přírody anebo myslivecký nadšenec tu nalezne fotografické momenty, na které se nezapomíná a které byly po právu oceněny i v řadě specializovaných soutěží a výstav. Při osobním odběru v sídle nakladatelství Karmášek je cena 450 Kč. Koupit na Kosmas.cz
Žáček, Jan; Vacek, Přemysl: Zahrady u Pražského hradu
Zahrady u Pražského hradu
Praha, Havlíček Brain Team 2008, 248 s., 629 Kč.
Pražský hrad a jeho okolí vytvářejí jedinečnou, monumentální a dramatickou scenérii, v níž se odrážejí dějiny i současnost hlavního města i celé země. Jedním z mimořádně významných obrazotvorných prvků v tomto panoramatu je mozaika zahrad a parků, které obklopují sídlo českých vládců, na mnoha místech pronikají jeho hradbami a jinde naopak tvoří jeho přirozené hranice. Publikace Zahrady u Pražského hradu je prvním komplexním dílem, v němž přiměřenou roli sehrává každá ze zahrad tvořících zelený prstenec kolem hradních dominant. Autor Jan Žáček spolu s fotografem Přemyslem Vackem a výtvarníkem Jiřím Sochovským připravili reprezentativní, bohatě ilustrovanou exkluzivní knihu, která by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o pragensia, která ale zároveň daleko překračuje rámec jakéhosi turistického průvodce po zahradách Pražského hradu. Je totiž rozsáhlou výpovědí o historických kořenech i současné podobě tamního zahradního mikrosvěta, výkladem o architektonických, zahradnických, botanických a zejména lidských souvislostech, událostech i osudech, jež se do dnešní tváře hradních zahrad promítají. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Irsko - Společník cestovatele
Irsko - Společník cestovatele
Praha, Ikar 2007, 416 s., 584 Kč.
Více než 750 barevných fotografií vám představí romantickou irskou krajinu. Přehledné trojrozměrné mapky z ptačí perspektivy vám přiblíží čtvrti, ulice a budovy. Koupit na Kosmas.cz
Krajina v České republice
Krajina v České republice
Praha, Consult 2007, 400 s., 594 Kč.
Předkládaná kniha seznamuje čtenáře s krásami krajiny České republiky. Plánování a tvorba krajiny, projevy lidské činnosti, osídlení, přírodní rezervace a parky... Národní park České Švýcarsko., Krkonoše, NP Podyjí, NP Šumava, CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blaník, CHKO Blanský les, CHKO Broumovsko, CHKO České středohoří, CHKO Český kras, CHKO Český les, CHKO Český ráj, CHKO Jeseníky, CHKO Jizerské hory, CHKO Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko, CHKO Litovelské pomoraví, CHKO Lužické hory, CHKO Moravský kras, CHKO Orlické hory, CHKO Pálava, CHKO Poodří, CHKO Slavkovský les, CHKO Třeboňsko, CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Knihu doplňuje více jak 280 barevných , převážně leteckých fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
Praha, Národní knihovna ČR 2007, 77 s., 179 Kč.
Významná publikace vydaná u příležitosti konání výstavy Oko nad Prahou v pražské Galerii Klementinum prezentující výsledky mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny České republiky. Celobarevná publikace přinášející předmluvy významných osobností současného kulturního a politického života k danému tématu, líčí složitou historickou cestu k nové budově Národní knihovny, historii Letenské pláně ve vztahu k její nové dominantě, představuje vítězný projekt Jana Kaplického a jeho tým Future Systems a dalších sedm nejlépe hodnocených projektů. Seznamuje s osobnostmi mezinárodní poroty a jejím komentářem k projektům finalistů. V publikaci je rovněž uveden výběr z ohlasů tisku na novou budovu NK ČR.
Bartoš, Michal: Krajinou pochybností - Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006
Krajinou pochybností
Praha, Nakladatelství O. P. S. 2007, 308 s.+ CD-ROM, 283 Kč.
Sborník textů “Krajinou pochybností” zachycuje úvahy hostů z programu festivalu Ekologické dny Olomouc z roků 2005 a 2006. Lidé se tak mohou seznámit s texty mnoha autorů, kteří přijeli do Olomouce ke společné poradě mezi sebou i diváky. Mezi autory příspěvků jsou například biolog Jan Zrzavý, duchovní Ivan O. Stampach, matematik Ivan M. Havel, geolog Václav Cílek, novinář Tomáš Feřtek, sociolog Jan Keller, Václav Bělohradský a další. Přílohou je DVD se záznamem vystoupení některých autorů. Tato ojedinělá kniha je pojednáním a zároveň ukázkou kritického myšlení, které je založeno na pochybování. Tento přístup je předveden v tématu dnes obzvláště aktuálním: myšlení o ekologii v nejširším smyslu tohoto slova. Hledáme východiska vztahu k přírodě (i k její ochraně), příčiny a důsledky našeho jednání a roli současného vzdělání. Stejnou lásku a péči, kterou autoři věnovali obsahu, věnují její tvůrci formě; a tak vznikla první česká kniha s šitou otevřenou vazbou. Publikace je navíc dodávána čtenáři za dotovanou cenu a to spolu s příbuzným filmem T. Škrdlanta: Hledání ekologického myšlení, poznámkovým sešítkem a to celé v autentické krabičce. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Bobek, M.; Smrček, M.; Baalbaki, K. a kol.: Odhalení. Trochu jiná reality show
Odhalení. Trochu jiná reality show
Praha, Radioservis 2007, 232 s., 269 Kč.
Výpravná publikace, jejímiž hrdiny jsou Moja, Richard, Kijivu, Shinda a Kamba – gorily z pražské zoologické zahrady známé právě díky mimořádně úspěšnému projektu Odhalení. Růst malé Moji, vývoj vztahů v rodině vedené stříbrohřbetým Richardem i neuvěřitelnou inteligenci a šikovnost goril sledovali organizátoři projektu společně s pracovníky zoo a vědci řady oborů. Odhalili, jak nesmírně blízké jsou nám gorily a jak mnoho s nimi máme společného. Kniha obsahující velký počet fotografií se však věnuje i nelehkému životu goril ve volné přírodě. A stejně jako je tomu u jiných publikací a předmětů s logem Odhalení, je i výtěžek z jejího prodeje určen na pomoc gorilám v tropické Africe. Koupit na Kosmas.cz
Cacák, Fr.; Rybák, J.: Vltava v zrcadle dobových pohlednic
Vltava v zracadle dobových pohlednic
Příbram, Pictorius 2007, 312 s., 499 Kč.
Obrazová publikace přináší reprodukce více než pětiset starých pohlednic, jejichž společným námětem je řeka Vltava. Dobové pohlednice, pocházející ze sbírek řady sběratelů, ukazují již dávno zmizelou podobu míst, která dobře známe, ale i místa, jež zmizela pod vodní hladinou. Pohlednice jsou řazeny tak, jak po sobě následují zachycená místa – od pramene až po ústí Vltavy do Labe. K orientaci slouží deset mapek se zachycenými místy, kde byly pořízeny jednotlivé snímky. Koupit na Kosmas.cz
Carwardine, Mark: Velryby, delfíni a další kytovci - Příroda v kostce
Velryby, delfíni a další kytovci - Příroda v kostce
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2007, 256 s., 279 Kč.
Přesný a zevrubný popis všech druhů kytovců - velryb, delfínů, sviňuch atd. - uvádí základní rysy a přínáší výstižné informace i zajímavosti. Jedinečné barevné fotografie věrně zobrazují rozlišovací znaky, které usnadní určení.
Cílek, Václav: Krajiny vnější a vnitřní
Krajiny vnější a vnitřní
Praha, Dokořán 2007, 272 s., 265 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše - fenoménu genia loci, postavě Zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Toto vydání je rozšířeno o oddíl Právo na krajinu. Majitelé 1. vydání si mohou stáhnout PDF soubor v nízkém i vysokém rozlišení na www.dokoran.cz. Koupit na Kosmas.cz
Connolly, Mark; Greenwoodová, Margaret: Irsko - turistický průvodce + DVD
Irsko - turistický průvodce + DVD
Brno, Jota 2007, 828 s.+ CD-ROM, 798 Kč.
Turistický průvodce po Irsku je příručka, která vás provede po jedné z nejtajuplnějších zemí Evropy. Najdete zde: Krok po kroku popsané všechny hlavní oblasti včetně pamětihodností Irské republiky i Severního Irska. Přehledný průvodce vám poradí, kde se nejlépe ubytovat, kam se jít najíst a hlavně podívat. Dozvíte se spoustu zajímavostí z kultury a historie od pravěku až po současnou komplikovanou situaci vyplývající z rozdělení země. Získáte přehled nejen o turisticky nejatraktivnějších místech této krásné země, ale i o zapadlých koutech, kde na vás na každém kroku dýchne atmosféra starobylé kultury. 2. doplněné vydání. Bonus tvoří DVD. Koupit na Kosmas.cz
Curwood, James Oliver: Medvědi - Král šedých medvědů
Medvědi
Praha, XYZ 2007, 156 s., 249 Č.
Poutavý a vzrušující příběh velkého medvěda grizzlyho, který se uprostřed divočiny poprvé setkává s člověkem a jeho zbraní. Zároveň s tím se odvíjí příběh malého černého medvídka, který se po ztrátě matky připojí k velkému kamarádovi grizzlymu. Od něho se učí lovit a pohybovat se v přírodě a spolu s ním prožívá řadu dobrodružství líčí skutečné události ze života divokých zvířat v kanadských Skalistých horách, neobydleného, drsného kraje. Je hodnocena jako jedna z nejlepších knížek o přírodě. Jedná se o silně emotivní medvědí příběh, jenž dojímá čtenáře všech generací po celém světě. Tato kniha se stala předlohou stejnojmenného legendárního filmu, oceněného přízní a obdivu nejen diváků, ale i odborné kritiky (César za režii).
Děti pro výtvarnou soutěž Můj kousek Země: Kalendář Můj kousek Země pro rok 2008
Kalendář Můj kousek Země pro rok 2008
Praha, Česká geologická služba 2007, 120 Kč.
Nástěnný kalendář, vydaný u příležitosti Mezinárodního roku planety Země, obsahuje práce dětí, jež byly oceněny ve výtvarné soutěži Můj kousek Země (www.geology.cz/soutez). Děti z celých Čech se svým nezaměnitelným, okouzlujícím a odzbrojujícím způsobem vyjádřily k ekologickým a geologickým tématům, k problémům, které stále palčivěji sužují planetu a tedy i nás samotné. K dostání v internetovém obchodě České geologické služby
Feierabend, Ladislav, Karel : Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952
Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952
Volary, Stehlík 2007, 168 s., 161 Kč.
Kniha shrnuje družstevnictví v Československu do roku 1952. Je zde shrnuta celá historie od Rakousko - Uherska až po nástup komunistů a likvidaci opravdových družstev. Knihu napsal Ladislav Feierabend, výrazná osobnost první republiky, ministr v Benešově londýnské vládě. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Fiala, L.; Klejdus, J.; Vymazalová, H.: Ptáci Znojemska
Ptáci Znojemska
Tišnov, Sursum 2007, 254 s., 269 Kč.
Systematické a cílené druhové sledování výskytu, hnízdění a chování jednotlivých ptačích druhů v mnoha biotopech Znojemska. Koupit na Kosmas.cz
Foršt, Jaroslav: Kapesní biolexikon. Průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy.
Kapesní biolexikon. Průvodce biotrhem a trhem zdravé výživy.
Praha, IFP Publishing 2007, 192 s., 197 Kč.
Na začátku knihy je úvod, dále vysvětlení pojmů bio a ekologické zemědělství, významu těchto oblastí na zdraví lidí, co je a co není bio atd. Následují jednotlivé kapitoly o bioproduktech na českém trhu - obilniny, luštěniny, těstoviny, soja a sojové výrobky, mořské řasy, pochutiny, omáčky a ochucovadla, nápoje atd. Každá kapitola je barevně rozlišena. U každé potraviny je krátce historie a pěstování či výroba, možnost využití, výživné a prospěšné látky v ní obsažené, základní zpracování a jednoduchý recept. Kniha není koncipována jako kuchařka, spíše jako encyklopedie průvodce po českém trhu biopotravin. Publikace má kolem 200 plnobarevných stran s mnoha fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Fothergill, Alastair: Planeta Země jak jste ji ještě neviděli
Planeta Země jak jste ji ještě neviděli
Praha, Slovart 2007, 312 s., 629 Kč.
Žijeme na planetě, kterou nikdy nedokážeme dostatečně ocenit. Každý z nás je schopen zahlédnout nebo zažít jen zlomek její nádhery a složitosti. Tým autorů této knihy a stejnojmenného televizního seriálu proto použil nejmodernějších dokumentačních prostředků, aby zázraky přírody přinesl až do vašich domovů. Kniha obsahuje téměř 400 jedinečných fotografií ze života zvířat a přírody, je součástí jednoho z nejambicióznějších televizních projektů zaznamenávajících krásy naší planety. Mnoho fotografií zachycuje nepřístupná místa, která na vlastní oči spatřilo jen několik lidí, nebo chování zvířat, které nebylo dosud nikdy filmováno ani fotografováno. Připravte se na dobrodružnou cestu všemi biotopy naší Země, od temných hlubin oceánů po nedozírné širé pláně, od žárem spalovaných pouští po životem kypící deštné pralesy. Všude je co vidět a čemu se učit. Rozmanitost přírody je nekonečná a její krása nepopsatelná. Tato kniha představuje celkový portrét planety Země a je ideálním doplněním stejnojmenného televizního seriálu. Koupit na Kosmas.cz
Gogna, Alessandro: Nejkrásnější vrcholky světa
Nejkrásnější vrcholky světa
Praha , Universum 2007, 184 s., 824 Kč.
Výpravná publikace přibližuje čtenáři 27 velehor, jejichž dobytí je snem mnoha horolezců. Každý z uvedených vrcholů je dokumentován panoramatickými fotografiemi a textem o jeho typických geologických a fyzických rysech, velkých expedicích a navržených lezeckých cestách, včetně informací o jejich obtížnosti. Je to vstupenka do světa dobrodružství pro každého milovníka hor. Koupit na Kosmas.cz
Havel, Jiří: Jak fotografovat krajinu
Jak fotografovat krajinu
Brno, Zoner Press 2007, 176 s., 359 Kč.
Fotografie krajin patří mezi nejstarší fotografické žánry a i dnes se krajina stále řadí mezi nejvyhledávanější fotografovaná témata. Kniha Jiřího Havla, jednoho z předních českých krajinářů a autora řady fotografických publikací, je určena fotografům, kteří již zvládli základy fotografování a hledají podněty a inspiraci ke svému dalšímu zdokonalování. Autor shrnuje ve čtyřech obsažných částech svoje zkušenosti s fotografováním krajinného detailu i monumentálních horských pásem, nabízí srovnání fotografického hledání v místech opakovaně navštěvovaných se snímky míst, která navštívil pouze na několik hodin. Svými fotografiemi i texty se vyjadřuje např. k otázkám použití filtrů při fotografování, začlenění člověka a jeho činnosti do fotografie krajiny nebo významu barevné i černobílé krajinářské fotografie. Na snímcích, které jsou rozloženy do období několika desítek let, je vidět jak kontinuita autorova pohledu na krajinu, tak i výsledky jeho hledání a experimentování, ať již jde o působivé snímky krkonošských oblak nebo, pro Jiřího Havla typické, použití blesku. Kniha je volně rozdělena do 4 částí: • Krajiny na dosah, Krajiny blízké, Krajiny vzdálené a Krajiny daleké. Koupit na Kosmas.cz
Horáček, Petr: Encyklopedie listnatých stromů a keřů
Encyklopedie listnatých stromů a keřů
Brno, Computer Press 2007, 752 s., 1341 Kč.
Na bezmála 750 stranách je popsáno přes 4500 druhů, poddruhů a kultivarů listnatých dřevin, které se vyskytují v zahradách, parcích a ve volné přírodě našich zeměpisných šířek.Text doprovází více než 3000 barevných fotografií a kreseb, díky nimž je možné detailně se seznámit s většinou popisovaných druhů. V této knize poznáte dřeviny opravdu od A do Z. Proniknete do tajů jejich stavby i vývojových fází a skryté vám nezůstanou ani informace o jejich pěstování a množení. Encyklopedie listnatých stromů a keřů není určená jen pro botaniky, dendrology. Její bohatost a přehlednost ocení všichni milovníci přírody, kteří chtějí mít doma unikátní ucelenou encyklopedii o tomto tématu. Koupit na Kosmas.cz
Hrčka, Daniel: Rostliny přírodního parku Drahaň–Troja
Obálka knihy
Praha, Grada 2007, 244 s., 350 Kč.
Přírodní park Drahaň-Troja představuje zajímavý přírodní celek na severním okraji Prahy. Jeho posláním je především ochrana krajiny a s tím související i omezení výstavby v místech, kde by mohlo dojít k narušení celkového krajinného rázu. Kniha představuje výsledky rozsáhlého srovnání rozšíření všech druhů cévnatých rostlin, které byly z tohoto území zaznamenány, ať již v současnosti nebo i v minulosti (druhy původní, zavlečené, občasně zplanělé, vyhynulé nebo i záměrně vysazené do volné přírody v rámci genofondovových programů). Mezi dalšími kapitolami lze jmenovat části vztahující se k ohrožení a ochraně květeny včetně informací o výskytu chráněných a vzácných rostlin. Nechybí ani zhodnocení zajímavých přírodních celků (chráněná území, naučná stezka) a použitá literatura. Podobná a takto podrobná publikace vztahující se k území přírodního parku je ojedinělým počinem a nepochybně bude vítaným zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost.
Hrubeš, Josef; Hrubešová, Eva: Pražské ostrovy
Pražské ostrovy
Praha, MILPO MEDIA s. r. o. 2007, 184 s., 378 Kč.
Ve zcela nové celobarevné publikaci na křídovém papíře, která je již 42. svazkem ve své edici, nabízíme procházku po ostrovech, které krášlí Vltavu. Čtivé vyprávění, fakta, zajímavosti, unikátní staré snímky a současné barevné fotografie jsou zárukou kvality této knihy. Jejím účelem je potěšit zájemce a nevšedním způsobem řeku a její ostrovy přiblížit široké veřejnosti.
Hudec, Karel: Příroda České republiky - Průvodce faunou
Příroda České republiky - Průvodce faunou
Praha, Academia 2007, 440 s., 495 Kč.
Průvodce faunou ČR je příručka určená svým formátem a obsahem pro pochůzky přírodou. Umožňuje určit běžně se vyskytující, hospodářsky či jinak významné nebo zajímavé druhy našich živočichů v rozsahu od malých vodních organizmů (houby, žahavci) až po savce. Všechny druhy jsou zobrazeny na barevných tabulích, na protilehlé straně je vždy připojen krátký text charakterizující jednotlivé druhy, jejich velikost, početnost, prostředí, dobu výskytu, údaje o rozmnožování a významu. U některých druhů jsou připojeny i rozlišovací znaky k odlišení od podobných, v knize nepojednávaných druhů. Kniha obsahuje 186 barevných a 2 černobílé tabule, dále pak větší počet pérovek, přehled literatury k jednotlivým živočišným skupinám a rejstříky českých a vědeckých jmen. Text je dílem 26 odborníků, kromě nich se na knize podílelo 8 výtvarníků, fotografie pak kromě autorů samotných poskytli ještě další 3 fotografové. Koupit na Kosmas.cz
Imlauf, Lubomír: Orlické hory a Podorlicko - Krajina protkaná barokem
Orlické hory a Podorlicko
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2007, 143 s., 307 Kč.
Jako krajinu protkanou barokem představuje Orlické hory a Podorlicko v nové knize fotograf Lubomír Imlauf. Ta obsahuje na 269 fotografií z malebných koutů Náchodska, Dobrušska, Rychnovska, Ústeckoorlicka, Lanškrounska a ze samotných hřebenů Orlických hor. Imlauf se zaměřil především na barokní památky. „Mě baroko oslovuje od doby, kdy jsem se začal fotograficky zajímat o krajinu Orlických hor. Pracoval jsem na zakázkách pro zdejší zámky nebo města a tam jsem na něj narazil. Prakticky všechny kostely, které tady jsou, jsou poznamenané tímto slohem. Baroko je patrné na každém kroku, proto jsem si říkal, že to se musí zpracovat,“ říká autor knihy Lubomír Imlauf. Knihu si můžete koupit například zde.
Jablonský, Ivan; Bajer, Jiří: Rostliny pro posílení organismu a zdraví
Rostliny pro posílení organismu a zdraví
Praha, Grada 2007, 112 s., 98 Kč.
Jediná kniha svého druhu od českých autorů na našem trhu, která se komplexně zabývá rostlinami jako prostředkem pro posílení a harmonizaci lidského organismu. Ukazuje, že lze na zahradě pěstovat řadu rostlin, které nejen zpestřují záhony, ale které mohou ve formě výtažků, olejů, tinktur, džemů, šťáv atd. výrazně posílit náš imunitní, hormonální a nervový systém. V knize jsou proto kromě pěstebních postupů také rady, jak sklízet a používat jejich plody a nejrůznější části, jak postupovat při získávání extraktů, jaké látky obsahují a jak tyto látky účinkují. Nechybí ani praktické recepty. Text doprovází množství černobílých ilustrací a barevných fotografií.
Klimeš, Petr: Krajina Krkonoš v proměně staletí
Krajina Krkonoš v proměně staletí
Temný Důl, Veselý výlet 2007, 304 s., 495 Kč.
Nakladatelství Veselý výlet vydalo pro Správu Krkonošského národního parku knihu "Krajina Krkonoš v proměně staletí". Jedná se o více než třísetstránkovou publikaci ve formátu 280 x 240 mm. Pro knihu bylo vybráno 132 dobových snímků, které při srovnání s dnešním stavem nejlépe vystihují hlavní krajinné prvky a jejich vývoj. Soubor rozdělený do deseti kapitol představuje přírodní krajinu, lesy, vodoteče, louky, cesty, sídla, chalupy, stavby pro hosty, průmyslové stavby a drobné památky. Autorem knihy je RNDr. Pavel Klimeš. Současné fotografie z autentických míst pořídil Ing. Ctibor Košťál. V prodeji je na informačních střediscích a Krkonošských muzeích Správy KRNAP, v Krkonošských informačních centrech a v řadě knihkupectví.
kol.: Global 200
Global 200
Praha, Mladá fronta 2007, 304 s., 629 Kč.
200 nejzajímavějších, ale i nejohroženějších míst planety Země slovy i obrazem. WWF (World Wildlife Found) v rámci celosvětového projektu ochrany nejohroženějších 200 oblastí, důležitých z ekologického a environmentálního pohledu, požádal prestižní italské nakladatelství White Star, známé spoluprací s časopisem National Geographic, aby na toto téma společně vytvořili knihu. Nejdůležitějších a nejznámějších 40 míst, kterými se projekt zabývá, je ukázáno na velkoformátových fotografiích a jsou podobně popsána. Všechna ostatní místa jsou zmíněna a představena krátkým textem a fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Atlas podnebí Česka
Atlas podnebí Česka
Praha, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, 256 s.+ CD-ROM, 700 Kč.
Hledáte místo s nejdelším slunečním svitem? Zajímá vás kolik tropických dnů můžete ročně čekat ve vašem městě? Potřebujete vědět, jak často u vás prší? Odpověď na tyto a další podobné otázky vám dá publikace Atlas podnebí Česka. Atlas je podobný encyklopedii a patří k nejkomplexnějším publikacím o klimatu České republiky. Na 260 stranách najdete více než 300 map, 150 grafů a množství názorných fotografií s vysvětlujícím textovým doprovodem v češtině i angličtině. Kapitoly jsou přehledně uspořádané podle jednotlivých prvků např. teploty, srážek, sněhu, vlhkosti, slunečního svitu nebo větru a obsahují většinou mapy za období let 1961–2000. Dlouhodobý pohled je doplněn zpracováním vybraných výjimečných situací v uplynulém období, mezi které patří i povodně z posledního desetiletí. Na nejnovější zpracování charakteristik už netrpělivě čekají nejen meteorologové a klimatologové, ale také experti z oborů více či méně spjatých s podnebím a závislých na rozmarech počasí - např. zemědělství, stavebnictví, dopravy, územního plánování.
Kolektiv autorů: Lunární kalendář Krásné paní 2008
Lunární kalendář Krásné paní 2008
Praha, Krásná paní 2007, kroužková vazba s., 206 Kč.
Dvanáctý kalendář Krásné paní s publikací na rok 2008 připomíná celostní medicínu abatyše Hildegardy z Bingenu, na svou dobu výjimečné ženy, význačné představitelky lidového léčitelství a bylinkářství… Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Měsíc zahradníkem 2008
Měsíc zahradníkem 2008
Praha, Krásná paní 2007, 152 s., 125 Kč.
Neocenitelná pomůcka pro osoby ryjící v zemi i jiné milovníky přírody, kořící se jejich zákonům. Vhodné pro všechny milovníky starých dobrých rad a plodů bez chemie. Spolu s kalendářem obdžíte i sluneční měsíčník Žofie Kanyzové Krásná paní speciál. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Průvodce po expozicích a sbírkách Botanické zahrady
Průvodce po expozicích a sbírkách Botanické zahrady
Praha, Grada 2007, 192 s., 99 Kč.
První obsáhlý průvodce po venkovních expozičních plochách, včetně Vinice sv. Kláry, skleníku Fata Morgana a přírodním areálu, který botanická zahrada spravuje. Kromě expozic se v něm seznámíte i se všemi významnými sbírkami rostlin, které se v zahradě pěstují (cibulovité a hlíznaté rostliny, letničky, zimovzdorné kaktusy, dřeviny, masožravé rostliny, pelargónie, palmy, cykasy, užitkové a léčivé rostliny tropů i mírného pásma a mnoho dalších) a jež u nás nemají obdoby. Průvodce je doplněný přehlednou mapou přírodního areálu, plánem venkovních expozic, rejstříkem a množstvím kvalitních fotografií. Své si zde naleznou všechni zájemci o přírodu, botanici a zahrádkáři.
Kolektiv odborníků všech vědních oborů: Krkonoše - příroda, historie, život
Krkonoše - příroda, historie, život
Praha, Baset 2007, 836 s., 1395 Kč.
V pořadí již čtvrtý svazek z edice Krajina a lidé, který vychází ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, přibližuje čtenářům nejnovější poznatky o Krkonoších a nabízí komplexní pohled na celé pohoří bez ohledu na státní hranici. Krkonoše, Sněžka, Labe, Krakonoš nebo Rýbrcoul, roubené chalupy, sklářství, lidové písmáctví a pohádky, zapadlí vlastenci, Krkonošský národní park a mnoho dalšího bohatství patří ke krajině nejvyššího českého pohoří, zařazené v roce 1993 do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Encyklopedie Krkonoš je první komplexní knihou o horách, které patří v Čechách k nejpopulárnějším, a nesmírně oblíbeny jsou i u našich polských a německých sousedů. Shrnuje všechny dostupné informace o vzácné krkonošské přírodě, o bohatých a rušných dějinách, které přinesl běh času a lidé usazující se v drsném, leč malebném kraji, o kultuře, kterou krkonošský lid za staletí vytvořil, a o současnosti a budoucnosti jejího rozvoje. Krkonoše jsou vůbec poprvé popsány úhrnně ve své celistvosti, česká a polská část společně. Koupit na Kosmas.cz
Krejča, Jindřich: Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin
Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin
Ostrava, Príroda 2007, 387 s., 635 Kč.
Velká kniha rostlin, minerálů, hornin a zkamenělin je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě podává obraz o živé i neživé přírodě ve střední Evropě. Úvodem jsou uvedeny základní informace o rostlinách, o botanice jako vědě a jejích nejdůležitějších disciplínách. Další část se zabývá poznáváním života rostlin, např. jejich rozmnožováním, rozšiřováním, dráždivostí, přeměnami orgánů a chemickými procesy, především fotosyntézou a vodním režimem. Poutavou formou jsou zpracovány i údaje o významu rostlin, ať již jde o význam pro výživu lidí, léčivé účinky, medonosnost, nebo toxicitu. Všeobecnou část uzavírají kapitoly o ochraně rostlin, přírodních rezervacích a chráněných územích. Těžištěm celého díla jsou však barevné tabule, které v kreslené i fotografické podobě zobrazují 1686 rostlinných druhů a 99 minerálů, hornin a zkamenělin. Autorem překrásných vyobrazení rostlin je akademický malíř Jindřich Krejča. Tomuto výjimečnému, dnes již nežijícímu výtvarníkovi se s neuvěřitelnou přesností podařilo zobrazit morfologické detaily jednotlivých druhů, a tak harmonicky skloubit svět reality s výtvarným uměním. Koupit na Kosmas.cz
Kubec, Jaroslav; Podzimek, Josef: Křižovatka tří moří
Křižovatka tří moří
Havlíčkův Brod, Hejkal 2007, 399 s.+ CD-ROM, 899 Kč.
Cílem bohatě ilustrované publikace je podat jak odborníkům, tak nejširší veřejnosti fundované a poutavé informace o plánované výstavbě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Kniha se zabývá historií i současností jak tohoto průplavu, tak říční dopravy v Evropě vůbec, přináší zajímavétechnické údaje o stavbě ohromné vodní cesty, nepomíjí ani přírodu a okolí plánovaného koridoru. S knihou dostanete 2 CD. Koupit na Kosmas.cz
Kuthan, Jan; Stecker, Martin: Vltava v proudu času
Vltava v proudu času
Sedlčany, Jan Kuthan 2007, 168 s., 254 Kč.
Přestože pamětníci staré řeky nostalgicky vzpomínají na kouzlo Vltavy před výstavbou přehrad, autoři této reprezentativně pojaté publikace jasně dokazují, že zmíněná řeka je fascinující i dnes. Kniha sleduje proměny vltavských břehů od pravěku přes středověk až po budování vodních elektráren, stěhování obyvatel ze zátopové oblasti, bourání jejich domů a nástup rekreace. Vedle čtivého textu upoutá více než 370 snímků z minulosti i současnosti řeky. Koupit na Kosmas.cz
Langer, Martin: Cesta kolem
Cesta kolem
Praha, Labyrint 2007, 112 s., 202 Kč.
Fotografický deník bezmála čtyř tisíc kilometrů po kolejích okolo republiky. Deset dnů nonstop pohraničím českými vlaky. Stačí si přisednout a poslouchat příběhy. Lidé vám ve vlaku někdy řeknou úplně všechno. Profesí reportér, dramaturg, scenárista a příležitostný copywriter na volné noze je veřejnosti znám spíše jako básník. Od roku 1990 vydal již šest básnických sbírek a za předposlední z nich, Pití octa (2001), obdržel Cenu Jiřího Ortena. Koupit na Kosmas.cz
Macek, J.; Dvořák, J.; Traxler, L.; Červenka, V.: Motýli a housenky střední Evropy - Noční motýli I.
Motýli a housenky střední Evropy - Noční motýli I.
Praha, Academia 2007, 376 s., 495 Kč.
Chtěli byste vědět, který motýl poletuje na vaší zahradě, na louce či na pasece v lese nebo co okusuje vaše květiny, zeleninu či ovocné stromky? Uspokojivou odpověď na tyto i jiné otázky poskytne právě tato publikace, určená nejen odborné veřejnosti a amatérským entomologům, ale i všem „obyčejným“ milovníkům přírody. Připravovaná čtyřdílná řada má sloužit nejen jako obrazový atlas a klíč k určování všech tzv. velkých motýlů a jejich housenek ve středoevropském regionu, jejím cílem je i prohloubit u nejširší veřejnosti zájem o tyto atraktivní a zajímavé živočichy a rozšířit znalosti o této bohužel stále více ohrožené skupině hmyzu. Proto kromě popisů a fotografií jednotlivých druhů, a to jak dospělců, tak i larválních stadií – housenek – a ve vybraných případech i kukel, poskytuje i základní informace o jejich rozšíření a způsobu života. Určitou novinkou jsou i rady a doporučení pro chov některých zajímavých nebo atraktivních druhů motýlů. Knihu můžete koupit např. v Knihkupectví Academia
Marent, Thomas: Deštný les
Deštný les
Praha, Knižní klub 2007, 360 s., 849 Kč.
Tropické deštné pralesy se počtem a rozmanitostí zastoupených živočišných a rostlinných druhů vymykají všem ostatním planetárním přírodním systémům. Po šestnáct let cestoval fotograf Thomas Marent po pěti kontinentech, aby toto unikátní prostředí zachytil svým objektivem, a odhalil tak nádheru lidským očím povětšinou skrytou. Čtenářský a estetický zážitek je umocněn propracovanou koncepcí knihy, ukazující vztahy a chování uvnitř živého společenství - od důmyslných kolonií mravenců a jedovatých žab až k pestré mrakům motýlů a ptáků, kteří poletují vysoko nad stromy. Je jen stěží uvěřitelné, že daleko více víme o našem vesmíru než o milionech rostlinných a živočišných druhů, tvořících toto unikátní království života. Díky této publikaci nahlédneme za oponu velkorysé přehlídky tvarů, barev, maskovacích úborů či zbraní a brnění, kterými život v deštném pralese oplývá. Kosmas připravuje titul na září. Koupit na Kosmas.cz
Messner, Reinhold: Má cesta
Má cesta
Praha, Brána 2007, 232 s., 299 Kč.
Kniha přináší celkový pohled na život Reinholda Messnera jako extrémního lezce, poutníka pouštěmi a ledem, evropského poslance, zakladatele muzea, sedláka a majitele bio-farmy. Zajímavý život bez kompromisů, odhaluje jeho tragédie i zlomy, nejhlubší Messnerovy myšlenky a jeho neustávající hledání cesty k poznání sebe samého. Kniha vznikla na základě uveřejněných článků, rozhovorů a vzpomínání. 32 stran barevné přílohy. Koupit na Kosmas.cz
Míka, Zdeněk: Zapomenuté obrazy - Praha 19.století
Zapomenuté obrazy - Praha 19.století
Praha, Paseka 2007, 176 s., 269 Kč.
Tato kniha zachycuje historii a architektonický vývoj Prahy tak, jak ji viděli výtvarníci té doby, čímž se zásadním způsobem odlišuje od obdobných publikací pracujících s fotografickým materiálem. Paní Milena Nyklová ve své recenzi pro časopis Knižní novinky napsala: "Je neuvěřitelné, jakým poklidem ty obrazy dýchají i když Z.Míka tvrdí, že takový venkovský, až pastorální ráz Praha měla. Malíři vnímali Prahu jako množství námětů k zobrazení její krásy architektonické, ale i přírodní, neomezovali se totiž na známé pohledy Pražského hradu z nejrůznějších stran, na Vltavu a Karlův most. Zajímala je odlehlá zákoutí romantického toku Vltavy v Chuchli, Braníku nebo Tróji, zahrady a parky, z nichž nejoblíbenější byla Královská obora s místodržitelským letohrádkem. Koupit na Kosmas.cz
Motyčkovi, Hana a Vladimír: To nejzajímavější z české přírody
To nejzajímavější z české přírody
Olomouc, Ing. Antonín Franek 2007, 208 s., 399 Kč.
V knize plné zajímavostí z české přírody naleznete například naše největší a nejmenší ptáky, savce, či ryby, největší motýly, nejkrásnější pavouky, největší a nejjedovatější rostliny, nejhlubší propasti, tajemné jeskyně, trilobity i další zkameněliny, naleziště zlata, stříbra i drahokamů, … i vysvětlení některých unikátních jevů, které se na území naší republiky nacházejí. Text srozumitelný i laikovi doprovází přes 600 barevných fotografií a více než 100 barevných kreseb.
Navrátil, Boleslav: Zmizelá Ostrava
Zmizelá Ostrava
Praha, Paseka 2007, 68 s., 249 Kč.
Autor oblíbených rubrik Toulky Ostravou a Historie (Moravsko-slezský deník) vydává v edici Zmizelá Morava a Slezsko obrazovou dokumentaci zaniklých staveb města Ostravy. Koupit na Kosmas.cz
Nevrlý, Miloslav: Kniha o Jizerských horách
Kniha o Jizerských horách
Liberec, Vestri 2007, 352 s., 398 Kč.
Bohatý knižní trh nabízí řadu publikací, které se věnují českým horám, ale zájem o Knihu o Jizerských horách stále trvá. Podle mnoha hodnocení zůstává nepřekonaným vzorem pro literární zpracování vlastivědných titulů a inspirací ve vztahu člověka ke krajině a její historii. Od doby prvního vydání Knihy o Jizerských horách uplynulo více než třicet let, od posledního jedenáct let a všechny výtisky už jsou dlouhou dobu rozebrány. V nakladatelství Vestri, kde je možné knihu koupit, nyní vychází již čtvrté vydání tohoto legendárního díla.
Novák, Aleš; Šanda, Pavel; Prášil, Petr a kol.: Neratovice a okolí na starých pohlednicích
Neratovice a okolí na starých pohlednicích
Hostivice, BARON 2007, 156 s., 393 Kč.
Kniha obsahuje výběr z pohlednic, které měli občané možnost zhlédnout na četně navštěvovaných výstavách Pavla Šandy ve Společenském domě v Neratovicích, dále u nás dosud nezveřejněné pohlednice obcí: Byškovice, Čakovičky, Dušníky, Chlumín, Kojetice, Korycany, Kozárovice, Lamberk, Libiš, Lobkovice, Mlékojedy, Na Štěpáně, Neratovice, Obříství, Semilkovice, Zálezlice, Zátvor; zachycující jejich podobu na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století. Knihu můžete koupit např. na Obecním úřadě v obci Čakovičky. nebo je možné si ji objednat u vydavatele Vydavatelství BARON
Novák, Pavel: Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století.
Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova
Praha, Národní zemědělské muzeum 2007, 341 s., 350 Kč.
Kniha vznikla jako výstup stejnojmenného výzkumného záměru Ministerstva kultury ČR řešeného na půdě NZM Praha v letech 2002 – 2005. Autorský tým tvořený převážně pracovníky muzea na pobočce NZM Kačina ji připravil k prvnímu vydání v jarních měsících letošního roku. Publikace rozčleněná do čtrnácti kapitol barvitým způsobem přibližuje každodenní život všech vrstev venkovského obyvatelstva a provází nás jím doslova „od kolébky po hrob“. Najdeme zde mj. pasáže věnované proměnám venkova v minulém století po stránce urbanizace, národnostního aspektu, růstu vzdělanosti, obchodu a dopravy. Zjistíme jak se hospodařilo a bydlelo, a také jak se vařilo, jedlo, topilo a svítilo. Bohatý duchovní život našich předků přibližují kapitoly o lidovém divadle, čtenářství a knihovnách, o poutích na svatá místa a dodržování životních rituálů. Vlastní text je doplněn 470 vyobrazeními převážně z fotoarchivu, knihovny a archivu NZM. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale i studentům a všem, kteří hledají své kořeny a zajímají se o život venkova. Publikaci si lze zakoupit na všech pokladnách nebo objednat na adresách NZM Praha a jeho poboček.
Novotný, Lukáš: Zmizelé Čechy - Karlovy Vary
Zmizelé Čechy - Karlovy Vary
Praha, Paseka 2007, 138 s., 229 Kč.
V edici Zmizelé Čechy předkládá autor fotografickou dokumentaci zaniklých památek a jiných nemovitostí města Karlovy Vary a jeho nejbližšího okolí.Úvodní text seznamuje s historií kraje ve vazbě na jeho stavební proměny. Lukáš Novotný (1979) je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR a přednáší politologii a mezinárodní vztahy a interkulturní komunikaci na Vysoké škole Jana Ámose Komenského v Praze. Publikuje k česko-německým vztahům, národnostní problematice ČR a interkutlurním problémům mezi Čechy a Němci. Koupit na Kosmas.cz
Poncar, J.: České středohoří
České středohoří
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2007, 59 s., 189 Kč.
Fotografická publikace vznikla z autorova závazku vyjádřit poděkování všem, kteří se na realizaci projektů v Bílce pod Milešovkou podíleli a jejich zveřejnění podpořili.
Potůčková, A.; Křížová, A.; Horňáková, L.; Kandert, J.: Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě.
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě.
Praha, České muzeum výtvarných umění v Praze 2007, 380 Kč.
Vydáno k výstavě: Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. Termín exotismus definuje slovník cizích slov jako zálibu v cizokrajnosti. Výstava výtvarného umění 20. století, které se touto zálibou inspirovalo, navazuje na projekt Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, který se v Českém muzeu výtvarných umění v Praze uskutečnil v roce 2004. Myšlenka na uspořádání obou výstav vznikla na půdě ČMVU již před polovinou 90. let. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Radosta, Robert: Malostranská Beseda - 2008
Malostranská Beseda - 2008
Praha, Mezera 2007, 106 s., 158 Kč.
530. výročí zakoupení domů malostranskou obcí 1478 - 2008. Existence domu na rohu Malostranského náměstí a Letenské ulice je doložená již z konce 14. století, ale v roce 1868 v něm vznikl spolek, který výrazně ovlivnil další vývoj, náplň a obsahové směřování fenoménu Malostranská beseda. Historie bývalé radnice a do roku 2006 místa, na kterém se pravidelně setkávala a vystupovala celá řada osobností české kulturní scény, je v této publikaci ojedinělým způsobem zpracována a doplněna unikátním obrazovým materiálem včetně informací o probíhající rekonstrukci mimořádného historického a architektonického významu v celé oblasti historického jádra Prahy, která má domu č. p. 35 navrátit status důstojného kulturního centra Malé Strany. Koupit na Kosmas.cz
Sádlo, Jiří: Prázdná země. Listopadová část roku
Prázdná země. Listopadová část roku
Praha, Dauphin 2007, 88 s., 142 Kč.
Prezentovaný text byl psán jako součást dlouhodobého výzkumu podivného rázu obyčejné reality. Zimní deník, Podzimní deník a Jarní deník tvoří tři části těžko zařaditelného textu biologa Jiřího Sádla. Za pomoci fenologie "tedy již mírně zastaralé vědy o změnách přírody během roku" vytvořil autor výjimečný umělecký text. A pokud máte dojem, že něco schází: "A letní deník není schválně, aby se to nezacyklilo." Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Schama, Simon: Krajina a paměť
Krajina a paměť
Praha, Dokořán 2007, 704 s., 898 Kč.
Krajina a paměť je jedinečná historická kniha, která se naprosto liší od všech ostatních. Skrze řadu svěžích barevných výletů prostorem a časem zkoumá a přepisuje náš vztah ke krajině kolem nás, způsob, jakým ovlivnila naši kulturu a představivost, a to, jak jsme ji naopak my přetvářeli, aby splňovala naše potřeby. Autor neústupně sleduje cestu přírodního mýtu časem a předkládá ji čtenářovu oku s originální imaginací, humorem, drzostí, vášní a hlubokou erudicí. Schama nestaví svou argumentaci na žádné konvenční historické metodě. Namísto toho ji buduje prostřednictvím řady téměř poetických příběhů a dojmů, které stále silněji dosahují fascinujícího účinku velkého románu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Soukup, V.; David, P.; Thoma, Z.: Skvosty hradů
Skvosty hradů
Praha, Euromeda Group - Knižní klub 2007, 208 s., 399 Kč.
Každý hrad je sám o sobě významý skvost, ať už jej posuzujeme podle historických významů či architektonické hodnoty, půvabného okolí či zachovalých interiérů, hrady prostě patří mezi naše rodinné stříbro.
Šplíchal, Václav - Otavová, Marie: Poselství dřeva
Letohrad, GOLEMPRESS 2007, 704 s., 1785 Kč.
Kniha formátu A4 obsahuje 1659 fotografií. Je knihou o dřevu a lidech, kteří s ním po staletí pracovali a žili, přibližuje více jak 120 řemesel zabývajících se dřevem, provází nás po historii práce se dřevem od středověku až po dnešek. Zároveň ale naznačuje i vývoj budoucnosti - dřevo jako materiál 21. století. Knihu si můžete objednat například na stránkách nakladatelství GOLEMPRESS.
Štursa, Jan: Klenoty české krajiny
Klenoty české krajiny
Praha, Kartografie Praha 2007, 207 s., 549 Kč.
Tato unikátní výpravná publikace mapující nejkrásnější kouty naší země je určena pro všechny milovníky české přírody. Přes 200 stran plných nádherných fotografií našich předních fotografů a poutavých textů od našeho předního znalce přírody Jana Štursy, vás postupně seznámí se všemi národními parky i chráněnými krajinnými oblastmi České republiky, jejich specifickou flórou a faunou, geologickou stavbou, ale také vývojem osídlení a současným stavem ochrany. Kniha je členěna do kapitol, kde každá je věnována jednomu chráněnému území a je uzavřena praktickými informacemi pro všechny potencionální návštěvníky našich přírodních skvostů. Součástí publikace je i vložená podrobná skládaná mapa chráněných území České republiky.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Krkonoše
Outdoorový průvodce - Krkonoše
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Lákají vás zimní zasněžené nebo letní prosluněné kopce Krkonoš? Nejvíce ze svých krás odhalí všem sportovně založeným milovníkům našich nejvyšších hor, kteří neváhají nazout pohorky nebo běžky a vyrazí na hřebeny. Sednou si do lodě a splují Jizeru nebo Mumlavu. Zdolají na kole všechny kopce, sjedou na lyžích kdejakou sjezdovku nebo projedou každý snowpark. Všem, kteří se nebojí zapotit a zabojovat sami se sebou přinášíme více než 30 tipů na zajímavé aktivity, které jsou v publikaci podrobně popsány včetně doporučení vhodného vybavení. Atraktivita jednotlivých prostředí je ilustrována množstvím barevných fotografií.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Šumava a okolí
Outdoorový průvodce - Šumava a okolí
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Šumava a okolí Netradiční outdoorový průvodce vás provede krajem hlubokých lesů, rozsáhlých rašelinišť a stovek potůčků, které jsou zdrojem nejkrásnějších zlatonosných řek - Vltavy, Vydry a Otavy. Tato kniha určitě zaujme nejen všechny aktivní a sportovně založené zájemce o adrenalinové vyžití, ale i ty, kteří hledají inspiraci na dovolenou či jen na kratší víkendový pobyt v této oblasti. V lesích nad Železnou Rudou lákají k výpravě Černé a Čertovo jezero, pohraniční silničky procházející panenskou přírodou nebo dávno opuštěnými vesnicemi jsou jako stvořené pro pěší a cyklistické výlety. Od největší české přehrady Lipno až po chodský Čerchov se rozkládá národní park a v jeho jádru Boubínský prales, Prášilské jezero a Modravské slatě. Přijměte pozvání do krajiny, která vás uchvátí na první pohled a pojďte se s námi věnovat aktivitám, které vám nabízíme v dalším díle našich outdoorových průvodců.
Uhlig, Matthias: Kaktusy a jiné sukulenty
Kaktusy a jiné sukulenty
Praha, REBO 2007, 128 s., 170 Kč.
Ve svém domově vzdorují tyto často bizarní bytosti z rostlinné říše extrémnímu slunečnímu záření, horku a suchu. S kaktusy a spol. si tak přinesete mezi své čtyři stěny závan této zvláštní pouštní atmosféry. Praktické zahradnické dovednosti: Náš odborník vysvětluje krok za krokem, jaké umístění sukulenty vyžadují, jaký substrát se pro ně hodí a jak tyto rytíře mezi rostlinami správně zalévat, množit a dát přezimovat. Pak už nebude nic stát v cestě jejich bujnému kvetení. Portréty nejoblíbenějších sukulentů: Načerpejte inspiraci a vyberte si z téměř 120 rostlin, jež doporučujeme. Najdete mezi nimi také mnoho mrazuvzdorných druhů pro balkon i zahradu. Otázky a odpovědi: Musí se sukulenty rosit? Proč můj kaktus nekvete, i když je umístěn na světle? Náš odborník odpovídá na vaše dotazy týkající se pěstování kaktusů a spol. v bytě i venku na zahradě. Na ukázky z knihy se můžete podívat v pdf zde
Velincký, Frederik: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR
Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR
Praha, ČSOP 2007, 500 Kč.
Publikace vznikla ve spolupráci se sedmdesáti pěti odborníky a podařilo popsat celkem 496 z pohledu autorů nejvýznamnějších u nás se vyskytujících nepůvodních druhů (251 rostlin, 245 živočichů). Každý druh je popsán strukturovaně v členění: latinský a český název, taxonomické zařazení, původ, stručný popis, rozšíření, rozšíření v ČR, nároky na prostředí, charakter české populace, interakce, analýza rizika, literatura a adresa autora. Jde o vůbec první soupis těchto druhů v České republice. Knihu si můžete objednat v kanceláři ÚVR ČSOP, podrobné informace naleznete zde.
Zapletalová, Veronika: Chatařství
Chatařství
Brno, Era 2007, 426 s., 790 Kč.
Publikace autorky fotografického souboru Chatařství Veroniky Zapletalové vznikla jako snaha přiblížit širší veřejnosti výtvarnou osobitost a kreativitu staveb typicky českého fenoménu – chat. Tento fotografický soubor představující výběr z několika tisíc snímků shromažďovaných po dobu pěti let během pěších výprav v českých i moravských krajích, byl vystavován po celém světě a vzbudil mimořádnou pozornost. Hlavní myšlenkou při výběru objektů bylo zachytit, jak si lidé představují místo, kde budou šťastni a jaké formy na sebe jejich kreativita bere, proč se tomu tak děje zrovna v našich zemích a pod jakými tlaky a vlivy se fenomén chat u más vyvinul. Publikace je doprovázena texty předních českých teoretiků chatařstvím zasažených oborů (V.Cílek, T. Pospěch, J.Škabrada a R. Švácha).

Rok 2006 (4. rozšířené vydání)
Antikomplex a kol.: Zmizelé Sudety
Zmizelé Sudety
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2006 (4. rozšířené vydání) , 658 s., 432 Kč.
Nové vydání knihy k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Srovnání fotografií z dob, kdy tu převážně žili Němci a srovnání současných pohledů na tatáž místa, názorně ukazuje, co se stane s prostorem, který opustí lidé. Srovnání je i studijním materiálem pro pozorování přeměn kulturní krajiny. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2006
Andreone, Franco: Přírodní divy Evropy
Praha, Slovart 2006, 272 s., 799 Kč.
Velkolepá cesta napříč Evropou, od zasněžených vrcholků Alp po severskou tundru a od středomořských pláží k severským jezerům, během níž se seznámíte s neuvěřitelnou rozmanitostí její přírody. Publikace Přírodní divy Evropy přináší podmanivý, a přitom realistický portrét biologické rozmanitosti a bohatství evropského kontinentu a může tak přispět k jejich ochraně. Autoři atraktivně představují více než 40 nejzajímavějších přírodních společenství. Nejznámější evropské chráněné oblasti a jejich vzácné ekosystémy, jsou představeny zajímavými texty a úžasnými fotografiemi od předních světových odborníků věnujících se fotografování přírody. Koupit na Kosmas.cz
Blšťák, Milan: Příběhy (ne)obyčejné makrofotografie
Brno, Zoner Software 2006, 144 s., 360 Kč.
Kniha přináší téměř 120 kvalitních makrofotografií, které představují výběr z autorovy několikaleté profesionální tvorby. Autor fotografuje přírodní motivy, v jeho fotografiích převažují květiny a části rostlin, ale, jak poznáte z vlastní knihy, v centru jeho pozornosti je voda. Kapky vody, krystalky ledu, ledová krusta - prostě voda v nejrůznějším skupenství, voda zaujímající nejrůznější tvary a podobu.
Calla a Česká společnost ornitologická: Příroda Boletic
České Budějovice, Calla a Česká společnost ornitologická 2006, 20 Kč.
Boletice, významné ptačí území roku 2006 a Ptačí oblast soustavy Natura 2000. Tato brožura seznámí čtenáře na 20 stranách s přírodními poměry, historií, biotopy, způsobem ochrany a výzkumu v Boleticích. Dozvíte se ale také o konkrétních druzích boletické chráněné fauny a flóry. Nechybí také konkrétní fotky. Sdružení Calla tuto brožuru nabízí na svých webových stránkách ke stažení nebo za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.
Čeněk, Miroslav a kol.: Lidé, krajina a zemědělství
Lidé, krajina a zemědělství
Praha, Profi Press 2006, 200 s., 290 Kč.
Svět českého, moravského a slovenského venkova 20. století, jak je uchován ve fotoarchivu Národního zemědělského muzea Praha, je věrným odrazem toho, co se s naší zemí stalo během minulého - jak se stále častěji uvádí nejhoršího - století lidských dějin. Přesto nám poskytuje nejen obraz smutku a nostalgie změněnou krajinou, zmizelými lidmi a spolu s nimi i jejich unikátní příběhy, ale také možnost zamyšlení i malé radosti z toho, že život stále vzniká, přibývá a možná se i zlepšuje. Je to pohled spíše na detaily než na velké celky, ale i ty se skládají z kaleidoskopu každodenní práce, péče o pole, dobytek a stavení, o vše, co obyčejného člověka na venkově obklopovalo a možná opět obklopovat bude: boží muka u cesty, slavnost výlovu, stará alej, společná pouť krajinou. Doba se mění a doufejme, že další generace budou oceňovat naši práci stejně tak, jako my oceňujeme dílo našich předchůdců i touto publikací. Kniha není v běžné distribuci, je ale možné ji objednat nebo koupit na adrese vydavatele Profi Press, Drtinova 8, 150 00 Praha 5 nebo na webových stránkách vydavatelství Profi Press. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Day, Christopher: Duch a místo
Duch a místo
Brno, Era 2006, 276 s., 297 Kč.
Kniha o architektuře 21. století, která je citlivá k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jméno rychle spojí s počátky ostrovní ekologické architektury. S využitím elementů světla, vody, země, tepla a vzduchu hledá Christopher Day cesty, jak pojmout lidský prostor, jak organizovat lidské prostředí, jak vytvořit příjemné stavby. Kniha Duch a místo ukazuje, jak nakládat s udržitelným prostředím skrze sociální momenty vnímání a obývání staveb. Jak sladit tělesné, fyzikální s duševním. Na mnoha příkladech domů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, autor předvádí, jak můžeme stavět domy, které naopak povznášejí našeho ducha, posilují vztahy mezi obyvateli domu a jsou příjemné na pohled i pro přírodu. Publikace je bohatě vybavena autorovými kresbami, náčrty, schématy a fotografiemi. Tato transdisciplinární publikace je určena studentům architektury, stavitelství a příbuzných oborů a svým zaujetím pro věc osloví nejen profesionály působící v architektuře, ale i širokou veřejnost. Koupit na Kosmas.cz
Dočekal, Boris: Jindřichův Hradec na starých pohlednicích
Jihlava, Listen 2006, 120 s., 399 Kč.
Soubor starých pohlednic s motivem Jindřichova Hradce sklonku 19. a počátku 20. století. Úvodní text napsal a pohlednice ze sbírek Karla Vodičky vybral a uspořádal Boris Dočekal. Koupit na Kosmas.cz
Dungel, Jan: Jak se maluje prales
Praha, Academia 2006, 290 s., 1190 Kč.
Kniha přináší nevšední zážitky našeho předního autora vědeckých ilustrací (ilustroval řadu knih o přírodě, vysokoškolských učebnic zoologie, atlasů…) z jeho cest po Jižní Americe. Koupit na Kosmas.cz
Funke, Jaromír: Louny
Praha, Torst 2006, 72 s., 388 Kč.
Unikátní soubor fotografií Loun a jejich okolí pořídil jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Jaromír Funke na počátku čtyřicátých let, kdy byly vystaveny na lounské radnici. Na počátku let sedmdesátých z nich Anna Fárová připravila výpravnou publikaci, kterou doprovodila zasvěceným úvodem. Graficky ji upravil Libor Fára. V roce 1973 bylo vydání knihy zakázáno. Kniha vychází v nezměněné podobě teprve nyní, po 23 letech. Funkovy fotografie Loun patří k tomu nejlepšímu, co v české fotografii zachycující město a krajinu vzniklo. Koupit na Kosmas.cz,
Matějka, D., Zwettler, O., Rybová, I.: Geographica.Velký ilustrovaný atlas světa s přehledem zemí
Praha, Slovart 2006, 610 s., 999 Kč.
Velkoformátový ilustrovaný atlas světa. Všechny státy světa jsou představeny jasně a systematicky ve své fyzicko-geografické, politické, hospodářské a kulturní rozmanitosti. Tematické mapy se vztahují k podnebí, rostlinstvu, zemětřesení a vulkanismu, problematice energie a populace jsou provázeny úvodními texty o původu vesmíru, složení sluneční soustavy, jakož i o vzniku Země a kontinentů. Obsahuje tři části - Planeta Země, Člověk a svět a Regiony a místa. Atlas podává informace o státním zřízení, úředním jazyku, vývoji obyvatelstva, náboženství, podnebí aj. Geographica zvou čtenáře na úchvatnou cestu kolem světa, od dálného vesmíru na Zemi, na její světadíly, státy, města a vesnice až do nejodlehlejších míst. Koupit na Kosmas.cz,
Matějka, Ivan: Vltava
Praha, Slovart 2006, 125 s.+ CD-ROM, 299 Kč.
Vltava a její bezprostřední okolí obrazem, slovem a hudbou. Koupit na Kosmas.cz
Nevrlý, M.; Simm, O.; Pikous, J. ml.: Tři iseriny
Liberec, Jizersko-ještědský horský spolek, o. s. 2006, 152 s., 210 Kč.
V říjnu 2006 vyšla kniha nazvaná Tři iseriny o osadách Jizerka, Velká Jizera a Orle od autorů Miloslava Nevrlého, Otokara Simma a Jana Pikouse ml. Publikace o 152 stranách přináší množství barevných fotografií od fotografa Jana Pikouse ml. a obsahuje také historické pohlednice a fotografie vztahující se k přírodě a lidem v předmětné lokalitě. Fotografie doplňuje množství vlastivědného a historického textu, jehož autorem je Otokar Simm, na které navazují pasáže s osobními zážitky z poznávání této oblasti před téměř padesáti lety od Miloslava Nevrlého. Kniha je určena širokému spektru čtenářů – především všem milovníkům a obdivovatelům Jizerských hor, pro které se jistě stane nezbytnou součástí jejich knihovničky. Publikace v pevné vazbě na křídovém papíře byla pokřtěna za přítomnosti autorů 14. října 2006 na Prezidentské chatě při příležitosti setkání k 10. výročí Jizersko-ještědského horského spolku. K zakoupení je v kanceláři JJHS nebo si publikaci můžete objednat na dobírku (cena + cca 50 Kč dobírka) e-mailem horskyspolek@volny.cz.
Novaresio, Paolo: Afrika
Praha, Slovart 2006, 640 s., 499 Kč.
Kniha čítá přes 500 leteckých snímků. Rwandské deštné pralesy, savany, neproniknutelné džungle Konga, ztracené vesnice, nekonečná saharská poušť nebo řeky a veletoky Afriky. Koupit na Kosmas.cz
Novaresio, Paolo: Velké řeky světa
Praha, Euromedia Group - Knižní klub 2006, 304 s., 799 Kč.
Řeky vyprávějí příběhy. Kniha popisuje dvacet pět nejdelších, nejdůležitějších a nejznámějších řek světa s ambiciózním cílem představit je zcela novým způsobem. Letecké fotografie a panoramatické snímky jsou ještě doprovázeny obrázky detailů. Koupit na Kosmas.cz
Rushforth, Keith: Svět stromů
Praha, Granit 2006, 288 s., 329.
Přehledný průvodce světem stromů je určen nejširší čtenářské veřejnosti. Stane se nepostradatelnou pomůckou pro spolehlivou identifikaci stromů, k jejímuž maximálnímu zjednodušení přispívají barevné fotografie stromů s detailem kůry a kresby listů a plodů. Komentář obsahuje základní informace o průměrné výšce, výskytu a charakteristických vlastnostech 130 stromů evropského kontinentu včetně britských ostrovů. Koupit na Kosmas.cz
Svoboda, Jaroslav: Sázení pro budoucnost
Sázení pro budoucnost
Mladá Boleslav, Sdružení Země 2006, 30 s., 45.
Účelem této malé publikace je alespoň krátce informovat o přednostech a výhodách našich původních dřevin. Na každé stránce je stručné představení keře a jeho malá karikatura. Publikaci je možno zakoupit přímo na akcích SZ a v Klubech přátel Země nebo si ji nechat zaslat poštou, informace zde.
Štreit, Jindřich: Jindřich Štreit - Fotografie 1965-2005
Praha, KANT 2006, 264 s., 855 Kč.
Rozsáhlá monografie je celoživotní retrospektivou proslulého českého fotografa Jindřicha Štreita, autora dokumentárních fotografií, které jsou zastoupeny nejen ve významných evropských veřejných sbírkách, ale také v USA a Japonsku. Autorem koncepce a výběru fotografií je Tomáš Pospěch. Autoři textů: Jiří Jůza, Pavel Zatloukal, Antonín Dufek, Jindřich Štreit. Medailon: Vladimír Birgus, Ladislav Daněk. Česky a anglicky. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Švorc, Luděk; Švorcová, Vladimíra: České řeky a říčky
Praha, Knihovna Jana Drdy 2006, 268 s., 990 Kč.
Fotografická publikace zachycující české řeky a říčky, která je doprovázena rozsáhlým popisem všech povodí. Koupit na Kosmas.cz
Tiller, Jiří: Sochy přírody
Brno, Zoner Software 2006, 136 s.+ CD-ROM, 850 Kč.
Dárková fotopoublikace zachycuje přírodní kamenné sochy šumavského příhraničí od Slavonic/Fratres až po ředu Vydru a Bayerischer Wald. Texty jsou v jazyce českém, německém a anglickém. Přiloženo je mapové CD.
Zumr, Jaromír; Zumr, Jaromír jr.: Lovy s kamerou
České Budějovice, Karmášek 2006, 164 s., 450 Kč.
Dvojice známých fotografů naší přírody, otec a syn Zumrovi ve své nové dárkové fotografické publikaci předvádějí to nejlepší ze svého dlouholetého archivu i z nejnovější tvorby. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2005
Český ráj
Olomouc, Anag 2005, 288 s., 589 Kč.
Publikace přináší fotografie zachycující nejkrásnější místa Českého ráje.
Briggs, Mike: Příroda celého světa
Praha, Slovart 2005, 382 s., 699 Kč.
Kniha vás díky důslednému uspořádání i nádherným velkým barevným fotografiím doslova pohltí a uvede vás do zázračného světa savců, ptáků i bezobratlých, kteří obývají naši planetu, i do principů ovlivňujících jejich přežití.
Cílek, Václav a kol.: Střední Brdy
Praha, MŽP ČR 2005, 402 s., 630 Kč.
Cílem publikace je přesvědčit o atraktivnosti středočeské krajiny a prostřednictvím fotografií, obrázků a grafů přiblížit její nejzajímavější místa.
Hart-Davis, Duff: John James Audubon
Praha, BB Art 2005, 288 s., 399 Kč.
John James Audubon vydal na počátku 19. století své nádherně ilustrované dílo Američtí ptáci. Duff Hart-Davis poutavým a čtivým způsobem zachycuje stěžejní období malířova života. Kniha přináší přes sedmdesát barevných reprodukcí Audubonových ptáků. Koupit na Kosmas.cz
lavagno, Enrico: Svět
Praha, Granit 2005, 640 s., 499.
Obrazová publikace plná nádherných fotografií představuje svět v jeho plné kráse. Koupit na Kosmas.cz
Neubauer, Zdeněk; Škrdlant, Tomáš: Skrytá pravda země. Živly jako archetypy ekologického myšlení
Praha, Mladá Fronta 2005, 320 s., 249 Kč.
Kniha obsahuje tři eseje, z nichž každý se věnuje jednomu z přírodních živlů. Koupit na Kosmas.cz
Rysová, Hana; Cílek, Václav: Tichý břeh světa
Praha, Dokořán 2005, 160 s., 299 Kč.
Všude kolem nás a právě teď vítězí rychlost nad pomalým pohybem a hluk přehlušuje ticho. Ale při pohledu do minulosti to není pravda. V delším časovém období zůstane z pyšné a brutální historie sediment úsměvu, klidu a jakési tíže. Jak je to možné, nevíme. Možná je svět minulosti tvořen světlem a hmota je iluzí. Pocit, že útěšně posmutnělý klid nakonec přemůže skoro všechno komíhání, vřavu a možná i hrůzu; že leží někde u základů světa a nakonec tu zůstane. Tato kniha je o šťavnaté prázdnotě, o klidu, který je kreativní, o světě, ve kterém se tváře lidí podobají stromům a kameny prosvěcuje světlo. Kniha je dělena do několika cyklů o proměnách města Dobříše (město, kde se čas nezastavil), tváře lidí (od K. Kryla k dalajlámovi), industriální zajíc (o Kladně), slova v jazyce kamenů (pískovcové skály), o čem sní stromy a nakonec o jiných světlech a jiném klidu. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Šebela, Miroslav: Živá voda pod Pálavou
Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 272 s., 690 Kč.
Obrazová publikace dokumentuje slovem i fotografiemi, systematicky pořizovanými od roku 1976 do současnosti, změny, k niž v přírodě v oblasti dyjské nivy v úseku mezi Brodem nad Dyjí a Novými Mlýny došlo. Shromažďování materiálů bylo součástí zoologických a ekologických výzkumů, které autor v oblasti prováděl v souvislosti s komplexními vodohospodářskými úpravami jižní Moravy a výstavbou Vodního díla Nové Mlýny.
Zemánek, Jiří: Od země přes kopec do nebe
Řevnice, Arbor Vitae 2005, 186 s., 468 Kč.
Tato publikace (a s ní spojená výstava), zabývající se vzájemně propojenými tématy chůze, poutnictví a posvátné krajiny, je poctou nádherným horám a kopcům severních Čech. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2004
Deset obrazů krocení býka
Praha, Dokořán 2004, 80 s., 99 Kč.
Ve 12. století vznikl v Číně cyklus deseti obrazů a textů k nim, které zobrazují člověka, jenž se vzdálil sám sobě a cosi beznadějně hledá. Spatří však stopy býka, objeví jej, svede s ním zápas, posadí se na jeho záda a vše zmizí. Pak se objeví kruh, vrba a v posledním obraze se člověk vrací zpět mezi lidi, pije rýžové víno a na každém, s kým mluví, ulpívá něco z lesku nebe. V. Cílek k textům a obrazům přidal čtyři interpretační klíče. Ty ovšem text nevysvětlují, ale zvláštním způsobem dokreslují. Koupit na Kosmas.cz
Zmizelé Sudety
Český les, Antikoplex 2004, 566 s., 350 Kč.
Kniha k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Jedná se sborník textů a fotografií k dané tématice. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Bellan, Stano; Halady, Jan: Kam oko dohlédne. Krajina nad soutokem Moravy a Dyje
Břeclav, Moraviapress 2004, 208 s.
Obrazová publikace přibližuje prostřednictvím krásných fotografií kraj Břeclavska. Kniha vyšla také v angličtině a němčině.
Brunclík, Pavel: Krajiny (1997 - 2004) - Landscapes
Praha, Paseka 2004, 144 s., 990 Kč.
Fotografická publikace krajin a krajinných struktur z nejrůznějších míst Země - od islandských sopek a vyvřelých čedičů, přes toskánskou kultivovanou krajinu, africké pouště a dešťné pralesy.
Cílek, Václav: Makom. Kniha míst
Praha, Dokořán 2004, 268 s., 288 Kč.
Kniha navazuje na předešlou knihu o krajinách vnitřních a vnějších. Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je to spíš místo v srdci. A právě místům, která jsou zrcadly některých částí nás samých se autor ve své knize věnuje. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav; Mudra, Pavel; Ložek, Vojan a kol.: Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech
Praha, Středočeský kraj v prod. nakl. Dokořán 2004, 112 s., 395 Kč.
Kniha slovem i obrazem upozorňuje na hodnoty, s nimiž se ve středních Čechách setkáváme a jichž bychom si bez určitého poučení nemuseli vůbec všimnout. Je rozdělena do tří částí, ve kterých se postupně dozvídáme, co to je krajina, jaké má problémy a jaké cesty existují k jejich nápravě. Koupit na Kosmas.cz
Čuhanič, Petr; Imlauf, Lubomír: Skalní města severovýchodních Čech
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2004, 32 s., 89 Kč.
Fotografická brožurka představuje na 96 záběrech pískovcová sklaní města severovýchodních Čech. Součástí publikace je i podrobná mapa Adršpašských, Teplických skal, Ostaše, Jiráskových skal a Broumovské stěny. Kniha vyšla také v angličtině a němčině.
Sudek, Josef: Smutná krajina
Praha, Kant 2004, 112 s., 650 Kč.
Kniha panoramatických fotografií Josefa Sudka ze severozápadních Čech (především mostecka) z období 1957-1962. Přečtěte si rezenci EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Vinklát, Pavel; Lín, Zdeněk: Krajiny Jizerských hor
Liberec, knihy 555 2004, 156 s., 550 Kč.
Obrazová publikace potěší každého obdivovatele přitažlivé krajiny a přírody Jizerských hor, ale jistě zaujme i milovníky černobílé, tónované a barevné krajinářské fotografie. Fotograf Zdeněk Lín se řadu let snaží zachytit neopakovatelnou atmosféru hor ve všech ročních obdobích. S dokumentární hodnotou některých snímků kontrastují snové až neskutečné nálady, jak je nenabízí každodenní realita. Obrazovou část doplňují texty Pavla Vinkláta, které zavádějí čtenáře do konkrétních horských i podhorských oblastí. Lyrickým zpracováním a poetickým jazykem vyjadřují příznačné momenty jednotlivých měsíců, ale současně přinášejí i osobní prožitky či konkrétní příběhy. Publikace tak postihuje životní lásku autorů k jizerskohorské krajině, jejich smysl a cit pro vnímání neopakovatelných nálad horské přírody. Koupit na Kosmas.cz
Zemánek, Jiří: Divočina - příroda, duše, jazyk
Praha, Kant 2004, 176 s., 350 Kč.
Publikace je výstupem z mezinárodní mezioborové konference Divočina jako fenomén integrální kultury, která byla doprovodnou akcí k výstavě Divočina - příroda, duše, jazyk v Galerii Klatovy-Klenová (2002). Ekologové a umělci, teoretici umění, geomaté, psychologové, etnologové, léčitelé, vědci a publicité z Čech, Německa, USA a Slovinska v ní diskutují téma "divočiny" ze širších ekologicko-filosofických, spirituálních a kulturních souvislostí v celkem pěti tématických okruzích: imaginace, spiritualita, příroda, kultura, cesty do vzdálených krajů. Publikace obsahuje celkem 169 reprodukcí uměleckých děl, převážně z uvedené výstavy. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2003
Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku
Broumov, Tuž se, Broumovsko! 2003, 154 s., 289 Kč.
Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku. Vývoj osídlení, církevní architektura, příroda a krajina, historie průmyslu, naučné turistické trasy, mapy, fotografie.
Očima National Geographic
, National Geographic 2003, 504 s., 699 Kč.
Fotografie od špičkových světových autorů. Publikace je rozdělena do šesti kapitol: Ostrovy a oceány, Vesmír, Evropa, Asie, Afrika, Blízký východ, Ameriky. Je to kniha, která oslavuje sílu a krásu soudobé fotografie.
Áč, Peter: Tajný život ryb
Tajný život ryb
Praha, Slovart 2003, 128 s., 299 Kč.
Výpravná kniha renomovaného slovenského fotografa - rybáře Petra Áče uvede čtenáře do fantastického světa sladkovodních ryb. Autor představuje sladkovodní ryby v jejich typickém prostředí pomocí fotografíí zhotovených pod vodou a zážitků spojených s potápěním. Vyměnil přitom nadšení z lovu za pohled do rybího soukromí. Koupit na Kosmas.cz
Barber, Nicola: Požáry a povodně
Brno, Computer Press 2003, 32 s., 98 Kč.
Kniha obsahuje na 80 barevných fotografií a ilustrací a věnuje se zeměpisným a historickým problémům nejrůznějších přírodních katastrof a také jejich sociálním a globálním dopadům.
Hochberger, Ernst; Kállay, Karol: Skvosty Slovenska
Praha, Euromedia Group 2003, 208 s., 399 Kč.
Netradiční obrazová publikace prezentuje skvosty Slovenské republiky, a to jak přírodní, tak památkové.
Kittler, Albrecht; Stein, Karel; Zámiš, Petr; Zippe, Cornelius: Album starých pohlednic - Českosaské Švýcarsko
Liberec, Knihy 555 2003, 156 s., 495 Kč.
Kniha předkládá téměř tři stovky pohlednic Českého a Saského Švýcarska z přelomu století do 30. let dvacátého století. Atraktivní kraj s romantikou pískovcových skalních měst a soutěsek, malebností údolí a chladných dolů byl po svém objevení ihned v zájmu desítek vydavatelů pohlednic. Jejich reprezentativní výběr se tak stává svébytným průvodcem po celé oblasti od Děčína do Hřenska k Pravčické bráně, do Jetřichovických skal i na německé území do letovisek Pirna, Rathen či ke stolovým horám Königstein, Bärenstein ad.
Komárek, Stanislav: Mír s mloky
Mír s mloky
Praha, Petrov 2003, 332 s., 275 Kč.
Další svazek esejů Stanislava Komárka obsahuje 91 kratších i delších statí a črt o nejrůznějších námětech — lidské psychice, přírodě, společnosti, literatuře, cizích zemích. Většina z nich vznikla v letech 1998–2001 a vyšla v nejrůznějších časopisech a sbornících, některé jsou otištěny poprvé. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Kundera, Ludvík: Toulky jižní Moravou. Krajina mezi vrchy a vinicemi
Brno, Littera 2003, 200 s., 775 Kč.
Fotografická publikace přibližuje krásy jižní Moravy. Snímky jedenadvaceti fotografů doprovázejí myšlenky, úvahy a verše Ludvíka Kundery. Text v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.
Ložek, Vojen; Cílek, Václav; Kubíková, Jarmila: Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
Praha, Dokořán 2003, 128 s., 300 Kč.
Publikace se snaží slovem i obrazem dokumentovat střední Čechy jako unikátní přírodní útvar s významnými přírodními rezervacemi, jako kraj rozmanitého historického odkazu minulých generací i počátku české státnosti, jako území pozoruhodných geologických nalezišť a konečně místo jímž protékají nejavýznamější české vodní toky. Koupit na Kosmas.cz
Milfort, Martin: Šumava romantická
České Budějovice, Kopp 2003, 96 s., 363 Kč.
Fotografická publikace přibližuje romantickou tvář Šumavy ve všech ročních obdobích. Text též v angličtině a němčině.
Morris, Neil: Hurikány a tornáda
Brno, Computer Press 2003, 32 s., 98 Kč.
Kniha obsahuje na 80 barevných fotografií a ilustrací a věnuje se zeměpisným a historickým problémům nejrůznějších přírodních katastrof a také jejich sociálním a globálním dopadům.
Morris, Neil: Zemětřesení
Brno, Computer Press 2003, 32 s., 98 Kč.
Kniha obsahuje na 80 barevných fotografií a ilustrací a věnuje se zeměpisným a historickým problémům nejrůznějších přírodních katastrof a také jejich sociálním a globálním dopadům.
Pikous, Jan; Pikous, Šimon; Řeháček, Marek a kol.: Daleké obzory. Jizersko skalní vyhlídky
Liberec, Jizersko-ještědský horský spolek 2003, 112 s., 215 Kč.
35 přírodních vyhlídek Jizerských hor zachycených na fotografiích.
Ráb, Jaromír; Šabo, Josef: Klenoty lesa
Tišnov, Sursum 2003, 96 s.
Procházka po lese v doprovodu krátkých textů opěvujících jeho krásu.
Slavík, Herbert: ZOO Praha
Praha, Zoologická zahrada v Praze 2003, 162 s., 500 Kč.
Zvířata z pražské ZOO na fotografiích Herberta Slavíka. V obrazové části publikace naleznete více než sto fotografií nejrůznějších zvířat, v závěru základní údaje o druzích zařazených do této knihy.
Steele, Philip: Sopky
Brno, Computer Press 2003, 32 s., 98 Kč.
Kniha obsahuje na 80 barevných fotografií a ilustrací a věnuje se zeměpisným a historickým problémům nejrůznějších přírodních katastrof a také jejich sociálním a globálním dopadům.

Rok 2002
National Geographic Česká republika. 100 nejlepších fotografií
Praha, Sanoma Magazines 2002, 138 s., 249 Kč.
Nejlepší komentované fotografie uveřejněné v časopise National Geographic.
Zvířata/Animals
Zvířata/Animals'
Praha, Národní galerie 2002, 136 s., 410 Kč.
Do knihy byla vybrána vyobrazení zvířat z obrazů, soch a plastik, kreseb, grafických listů všech dob ze sbírek Národní Galerie v Praze.
Zvíře
Zvíře
Praha, Knižní klub 2002, 624 s., 1399 Kč.
Zvíře je nepřekonatelné encyklopedické dílo o tvorech žijících v přírodě - od největšího savce po nejmenšího motýlka. Ukazuje jejich krásu a rozmanitost snímky a ilustracemi vysoké technické kvality a umělecké hodnoty, oceněné mnoha mezinárodními cenami, v nápadité grafické úpravě a doprovozené zajímavým textem plným nejnovějších informací.
Allaby, Michal: Průvodce světem počasí. Fotografická cesta oblaky
Praha, Slovart 2002, 64 s., 199 Kč.
Kniha za pomocí fotografií ilustruje vývoj počasí a vzni různých meteorologických jevů jako jsou hurikány, blesk, kroupy...
Bárta, Jaroslav, Čornej, Petr, Dejmalová, Kateřina: Místa hodná paměti
Lomnice nad Popelkou, Studio JB 2002, 200 s., 960 Kč.
Fotografická publikace je založena na konfrontaci dobových textů a dnešního vzhledu téměř stovky míst a krajin.
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější
Krajiny vnitřní a vnější
Praha, Dokořán 2002, 232 s., 245 Kč.
Podtitul: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních i některých humanitních věd. Texty V. Cílka se zabývají skutečnou, fyzickou krajinou, jejími proměnami a ochranou, stejně tak jako vnitřními krajinami duše - fenoménem genia loci, postavou Zeleného muže, keltskými bohy v druhohorách atp. Knihu uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Flašková, Zdeňka: Kouzlo jižních Čech
České Budějovice, Kopp 2002, 144 s., 445 Kč.
Kniha barevných fotografií z jižních Čech. Doprovodný text též v angličtině, němčině a francouzštině.
Ildos, Angela, Barsdelli, Giorgio, Banfi, Crist: Národní parky světa
Praha, Slovart 2002, 320 s., 999 Kč.
Kniha fotografií i textem představuje národní parky světa.
Jestřáb, Vojtěch: Znamení býka
Znamení býka
Brno, Doplněk 2002, 104 s., 84 Kč.
Dvě novely zralého spisovatele, básníka a překladatele věnované jeho oblíbenému tématu – zvířatům. Tentokrát jejich zneužití k vědeckým výzkumům a ke službě lidem, ovšem bez nároku na odměnu či vděčnost. Znamení býka je zároveň vyznáním autorova vztahu k samorostlému filozofovi, netypické městské „figurce”. Vychází k 80. výročí spisovatelova narození.
Messner, Reinhold: Lidé z hor. Obrazy a setkání
Praha, Mladá fronta 2002, 224 s., 449 Kč.
Kniha fotografii z putování po horách celého světa představuje přírodou diktovaný rytmus života horských národů.
Mitchell, John, G.: Divoká příroda ve fotografii
Praha, National Geographic 2002, 304 s., 899 Kč.
Kniha Divoká příroda ve fotografii představuje 175 fotografií, výběr z desítek let práce předních fotografů. Každá z pěti kapitol představuje určitý biotyp a jeho představitele ze zvířecí říše. Ať už jde o lesy mírného pásma, otevřené pláně, oceány, tropické pralesy, nebo konce světa získáte všeobecný přehled společně osobní vyznání jednotlivých fotografů.
Mucha, Vladimír: Tatranské panorámy
Spišská Nová Ves, Lubafotopres 2002, 128 s., 399 Kč.
Vysoké Tatry ve fotografii.
Nevrlý, Miloslav: Chvály Zadní země. Labské pískovce
Liberec, Vestri 2002, 150 s., 368 Kč.
Kniha působivých fotografií a poetického textu seznamuje čtenáře s krajem Labských pískovců.
Pikous, Jan, Pikous, Šimon, Simm, Otokar: Jizerské hory včera a dnes. Das Isergebirge Gestern und Heute
Liberec, Bronzon&Creati 2002, 152 s., 498 Kč.
Srovnáním starých pohlednic a současných fotografií si můžeme udělat představu, jak se podoba Jizerských hor časem měnila.
Robeš, Martin: Město, prostor, doprava
Brno, Český a slovenský dopravní klub 2002, 108 s., 179 Kč.
Cílem knihy je populárně názornou formou přinést do České republiky zahraniční zkušenosti. Poukazuje převážně na dobré, ale popisuje a vysvětluje i špatné nebo nedotažené příklady. Komentáře k fotografiím jsou psány z pozice (neautomobilového) uživatele veřejných prostranství, aby byly srozumitelné komunálním politikům i ostatním zájemcům bez ohledu na jejich profesi. Odborníkům jsou navíc určeny odkazy na další literaturu v úvodu knihy.
Rodr, Josef, Škopek, Jiří: Zrcadlení aneb Co nás napadlo nad řekami, potoky, studnami a struhami krkonošskými
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2002, 108 s., 169 Kč.
Povídky uveřejněné v letech 1998 - 2001 v měsíčníku Krkonoše.
Sakaki, Nanao: Nanao
Praha, Jitro 2002, 96 s., 139 Kč.
Nanao je kniha poezie japonského básníka a tuláka Nanaa Sakakiho (1923, Kagošima), který je českému čtenáři zatím znám jen z brožovaného vydání, které u příležitosti Nanaovy návštěvy Československa vydala Pražská imaginace. Tato příjemná knížka přináší českým čtenářům výběr ze starších i novějších Nanaových básní. Vedle známějších autorů beatnické generace, jakými jsou Allen Ginsberg či Gary Snyder, se tak konečně představí i tento v Čechách dosud nepříliš známý básník a šaman. Svým dílem hravě upozorňuje na to, že jednou z nejdůležitějších zbraní v boji o záchranu divočiny a čistoty vzduchu, vody i lidské mysli je imaginace, změna pohledu. Přeložil Jiří Wein. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Schumann, Günther: Fascinující les
Ostrava, Anagram 2002, 160 s., 390 Kč.
Fotografická publikace zachycuje těžko uchopitelnou atmosféru lesa a jeho zvířecích obyvatel.
Sikula, Petr: Beskydy panoramatické
Ostrava, Montanex 2002, 112 s., 400 Kč.
Kniha fotografií beskydské přírody ve všech ročních obdobích.
Švorc, Luděk: Brdy poetické
Příbram, Knihovna Jana Drdy 2002, 320 s.
Tajemná krajina Brd zachycená na barevných fotografiích.

Rok 2001
Imlauf, Lubomír: Orlické hory a Podorlicko v objetí řek
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2001, 109 s., 259 Kč.
Obrazový průvodce uzemím mezi Náchodem, Opočnem, Ústím nad Orlicí a Suchým vrchem. Česko-anglicko-německo-polský komentář.
Moore, Robert: Přírodní divy světa
Praha, Slovart 2001, 320 s., 999 Kč.
Kniha přináší nádherné fotografie více než padesáti obdivuhodných přírodních zázraků. Průvodní text poskytuje základní orientaci v zeměpisných, geologických a přírodopisných poměrech každého místa a podává stručný přehled o tom, jak tyto útvary vznikly a jací živočichové a rostliny se tu nacházejí. Autor zdůrazňuje též důležitost národních parků a chráněných oblastí pro zachování a ochranu těchto nádherných biotopů pro příští generace.
Newirth, Štěpán: Vyznání krajině
Ostrava, Repronis 2001, 24 s.
Próza inspirovaná krajinou Poodří.
Poslední, Petr: Paměť hor
Hradeck Králové, Gaudeamus 2001, 152 s., 122 Kč.
Z literárního povědomí východních Čech. Skripta.
Škoda, Eduard: Pražské zahrady
Praha, Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka PLUTO 2001, 133 s.
Obrazový průvodce po pražských zahradách a parcích. Též anglicky a německy.
Urban, Miloš: Hastrman (Zelený román)
Praha, Argo 2001, 399 s.
Román o respektu k přirozené tváři krajiny, o její devastaci a o trestu, který za ni přichází. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Víchová, Marie: Česká republika
Praha, V Ráji 2001, 287 s., 690 Kč.
Obrazový průvodce srdcem Evropy. Kniha vyšla i v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Rok 2000
Koně
Praha, Fortuna Print 2000, 63 s.
Svět koní slovem i fotografií. Přeložil Jiří Cibulka.
Křivořezání
Volary, ing. Ivo Stehlík 2000, 125 s., 158 Kč.
Shrnutí výsledků čtyř ročníků řezbářského sympozia na Křivoklátě. Fotografie řezeb jsou doplněny pohádkami a pověstmi o křivoklátských strašidlech.
Benešová, Naďa: Verše z Železných hor
Čáslav, Studio Press 2000, 37 s., 69 Kč.
Verše inspirované přírodou Železných hor.
Černý, J., Ulrych, I.: Nymburk
Libice nad Cidlinou, Vega-L 2000, 128 s., 350 Kč.
Kniha dobových fotografií vás provede městem Nymburk.
Karpaš, Roman, Stein, Karel, Nevrlý, Miloslav: Album starých pohlednic Lužických hor a Ještědu
Liberec, Nakladatelství 555 2000, 156 s., 495 Kč.
Česko-německá publikace zahrnující pohlednice z oblasti České Kamenice, Nového Boru, Rumburku, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, údolí Nisy a Žitavských hor.
Komárek, Stanislav: Pitevní praktikum pro pokročilé
Praha, Petrov 2000, 336 s., 250 Kč.
Kniha obsahuje sto čtrnáct esejů o přírodě a kultuře, jejich vzájemném vtahu, o moci a struktuře společnosti i o lidské psychice. Eseje tvoří jakýsi komplex představující živý svět, včetně toho lidského a jím vytvořené kultury, jako jeden celek, řídící se analogními pravidly. Koupit na Kosmas.cz
Kostúr, Jiří: Lesní hovory
Praha, Torst 2000, 98 s.
Poezie z lesů.
Pitlach, Milan: Fotografie z Indie
Praha, Národní galerie v Praze b.v.r. 2000, 47 s.
Výstavní katalog expozice mimoevropského umění Národní galerie v Praze, konané na zámku Zbraslav.
Polák, Jiří: Města v budoucnosti
Ústí nad Orlicí, Oftis 2000, 96 s., 198 Kč.
Koláže pohlednic českých a moravských měst z přelomu 19. a 20. století zachycují mj. rozvoj různých druhů dopravy, životní styl aj.
Ráb, Jaromír, Šabo, Jozef: Oázy ticha
Břeclav, Moraviapress 2000, 198 s., 239 Kč.
Zážitky a fotografie z jeleních stezek ve slovenských Karpatech.
Sackett, Elisabeth, Barrett, Norman S., Jones, Hannah Kate: Ilustrovaný atlas světa
Praha, Albatros 2000, 96 s., 299 Kč.
Mapy a vlajky států, ilustrace a fotografie.
Snyder, Gary: Zemědům
Praha, Dharmagaia 2000, 248 s., 148 Kč.
Eseje o buddhismu a planetární kultuře, o styčných bodech mezi poezií, vědou, náboženstvím a přírodními společnostmi, o významu kmene, meditace a změněných stavů vědomí, dále deníkové poznámky z cest po mořích i horách a záznamy ze zenového kláštera. Koupit na Kosmas.cz
Tkáč, Vladimír: Česká republika
Opava, Grafis 2000, 225 s., 179 Kč.
Seznam lokalit zapsaných v rámci konvence ochrany a uchování kulturního dědictví světové organizace UNESCO na území ČR.
Vítek, Jan: Krajinou severovýchodních Čech
Ústí nad Orlicí, Oftis 2000, 168 s., 219 Kč.
Výpravná fotografická publikace je věnována malebné podhorské krajině od úpatí Krkonoš po Jesenníky, krajinným partiím a zajímavostem neživé přírody.

Rok 1999
25 let Ekofilmu
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999, 40 s.
Gratulace významných osobností; výsledky uplynulých ročníků.
Stromy
Praha, Václav Svojtka & Co. 1999, 64 s., 99 Kč.
Atlas nejznámějších stromů s fotografiemi.
Bruník, Jiří: Krkonoše
Pardubice, Apolo 1999, 24 s., 490 Kč.
Naše nejznámější hory ve 150 fotografiích.
Karpaš, R., Bílek, K.: Album starých pohlednic Českého ráje
Liberec, Nakl. 555 1999, 156 s., 495 Kč.
Tři stovky převážně barevných reprodukcí. Česko-německý text.
Karpaš, R., Bílek, K.: Album starých pohlednic Krkonoš
Liberec, Nakl. 555 1999, 156 s., 495 Kč.
I polská část hor; česko-německý text.
Krob, Miroslav sr., Krob, M. jr.: Česká republika
Praha, Kvarta 1999, 310 s., 670 Kč.
265 barevných fotografií ukazuje přírodní krásy, městské rezervace, hrady a zámky i bohatou historii českého státu.
LI PO, ed. Stočes, F.: Nebe mi pokrývkou a země polštářem
Praha, Mladá fronta 1999, 143 s., 99 Kč.
Výbor z básní slavného čínského básníka, žijícího v 8. stol.
Marek, Erich: Krásy lesa
Ostrava, Anagram 1999, 160 s., 390 Kč.
Fotografické publikace zachycující les a jeho obyvatele ve všech ročních obdobích. Fotografie známého fotografa přírody Ericha Marka jsou doprovázeny slovem Wernera Stolla.
Redmond, I., King, D.: Sloni
Praha, Fortuna Print 1999, 63 s.
Průvodce světem slonů; fotografie.
Severa, František: Podoby přírody
Praha, Granit 1999
Publikace vydaná k životnímu jubileu F. Severy přináší ukázky jeho vědecké ilustrace i volné tvorby.

Rok 1998
Povodně na Hranicku s fotografiemi Jiřího Andrýska
Olomouc, Jerid 1998
Více než 130 fotografií z tragických povodňových osudů obyvatel Hranic. Také fotografie historické a informace o minulých záplavách.
Freeman, John: Fotografie v praxi
Praha, Rebo 1998, 254 s.
Janda, Jiří: Spřátelte se s výtvarními projekty
Spřátelte se s výtvarními projekty
Praha, Tereza 1998, 112 s., 125 Kč.
Tato publikace nabízí na řadě ukázek pohled na výtvarnou výchovu jako na činnost, ve které ekologie hraje významnou roli. Tvůrčí činnost je jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak porozumět ekologii v hlubších souvislostech. S dětmi můžete vytvořit např. rodný kraj ropáků, model dětského hřiště či si společně s rodiči namalovat neobyčejnou krajinu. V knize najdete i řadu drobných nápadů na práci s papírem, vytváření piktogramů - ekoznaček a jiné. Představení projektu, který se snaží prostřednictvím tvůrčího procesu proniknout k širšímu pochopení sepjatosti člověka s přírodou. Právě kreativní prvek je zásadní komponentou, která se v poslední době začíná vytrácet z lidského života. A přitom se jedná o zásadní formu pochopení světa, jeho jedinečnosti, proměny a hlavně vsazenost lidského jedince v něm - tzn. i závislosti. Koupit na Kosmas.cz
Köhler, Annemarie, Köhler, Danja: Za tajemstvím oceánů
Praha, Václav Svojtka & Co. 1998, 449 Kč.
Publikace zkušené potápěčky a podmořské fotografky přibližuje život v korálových útesech. Kniha je určena začínajícím i zkušeným potápěčům, zájemcům o podmořskou fotografii i milovníkům přírody.
Patřičný, Martin: Dřevo krásných stromů
Praha, Ivo Železný 1998
Šlezinger, Miloslav: Brněnská přehrada a lidé kolem ní
Brno, Vysoké učení technické 1998
Historie Brněnské (Kníničské) přehrady od projektové přípravy až po zajímavosti z okolí. Text je doplněn historickými fotografiemi, fotografiemi současného stavu, grafy a tabulkami.

Rok 1997
Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-96
Rakovník, Rabasova galerie 1997, 83 s.
Povodně Opavy 1903 - 1997 očima občanů
Opava, Opavsko 1997
Publikace dokumentárních fotografií zejména z léta 1997, ale i z počátku století.
Proměny krajiny v českém moderním malířství
Praha, Národní galerie 1997
Výběr z české krajinomalby od konce 19. století do současnosti je doplněn medailony tvůrců, ale i úvahami na filosofická či ekologická témata.
Bendavid-Valová, Leah: National Geographic: Fotografie
Praha, Nakladatelství Slovart 1997
Velkoformátová obrazová publikace představuje fotografie publikované v letech 1930-1994 ve slavném časopise.
Ráb, Jaromír: Z mých lesních samot
Třebíč, Arca JiMfa 1997, 148 Kč.

Rok 1996
Stanu-li se kamenem
Praha, Mladá fronta 1996
Básně z výboru korejské poezie 20. století přeložila a knihu komentářem i poznámkami opatřila Ivana Gruberová.
Ajvaz, Michal, Hruška, Petr: Tiché labyrinty
Praha, Argestea 1996

Rok 1993
Zaoral, Zdeněk: Fotografujeme: Praktická příručka pro začátečníky, pokročilé i profesionály
Praha, Pěnkava 1993, 303 s.

Rok 1992
Holló, Dénes, Kun, Miklós, Vásárhelenyi, István: Příručka filmaře-amatéra
Praha, Nakl. techn. lit. 1992, 500 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.