Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Učebnice MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Učebnice
Rok 2020
Danišovi, Justina a Petr: Svobodná hra. Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti
Obálka knihy
Praha, Smart Press 2020, 312 s., 479 Kč.
Kniha vám pomůže: pochopit, proč a v čem všem děti potřebují svobodnou hru pro svůj zdravý rozvoj, naplňovat jejich skutečné vývojové potřeby a nenaletět výmyslům herního průmyslu, naučit se vytvářet prostředí a atmosféru, které dětské hraní podporují, stát se oblíbeným partnerem dětí, spíše než jejich řidičem, dozorcem a ředitelem, přestat jim překážet na jejich životní cestě, aby se staly samy sebou. Koupit můžete zde.

Rok 2018
Ahnertová, Petra: Včelí vosk
včelí vosk
Praha, Metafora 2018, 136 s., 314 Kč.
Vyrobte si z včelího vosku produkty pro zdraví a doplňky do domácnosti. Včelí vosk je zázrak včelího úlu. Včely jej používají k vytváření pláství, v nichž se líhnou a vyvíjejí larvy. Vy z něj můžete zhotovit cokoliv, od svíček, přes balzám na rty až po dekorační látku. Věděli jste, že včelí vosk je voděodolný? Naimpregnujte si boty či tkaniny. Ať už jste zkušení včelaři, nebo se vám jen líbí, jak včelí vosk vypadá a voní, včelařka a podnikatelka Petra Ahnertová vás naučí, jak přeměnit tento zázračný materiál na krásné a užitečné věci. V knize se dozvíte: • informace o včelím vosku, • tipy a techniky na jednoduchou výrobu doplňků do domácnosti a produktů pro zdraví, • recepty na voňavá mýdla, balzámy, masti a další dekorace Kniha Včelí vosk nabízí celou řadu užitečných informací, rad a nápadů. Podrobné a přehledné návody, společně s bohatými doprovodnými fotografiemi vás povedou krok za krokem. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Altmann, Vlastimil; Mimra, Miroslav : Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu v regionech
, Česká zemědělská univerzita 2012, 28 s., 50 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Bartoš, Michal: O přírodě s láskou
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 480 Kč s., 0 Kč.
Monografie "O přírodě s láskou" zkoumá různé podoby vztahu lidí a přírody. Zabývá se povahou environmentálního hnutí, sociální konstrukcí ekologické krize, variantami veřejné diskuse o přírodě, vztahem člověka a přírody v době moderní a postmoderní, nerovnoměrné moci člověka a přírody, otázkou zdokonalitelnosti dokonalé přírody, ekologickým časem, environmentální etikou, "zeleným" extremismem, smyslem environmentálního vzdělávání a nečekaným souvislostem mezi biodiverzitou, geodiverzitou a různorodostí přístupů člověka k přírodě. Kresby zvuků v krajině jsou autorstvím Zuzany Brychtové-Horecké. Doslov knihy obohatily texty Václava Bělohradského, Stanislava Komárka, Zdeňka Kratochvíla a Petra Pokorného.
Čerinka, Pavel a kol.: Ekologie a životní prostředí
, Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o. 2012, 120 s., 169 Kč.
Učebnice je určená pro střední odborné školy a učiliště. Toto pojetí učebnice dovoluje využití i na všeobecně vzdělávacích středních školách, na vyšších odborných a dalších školách. Jako příručka může posloužit i učitelům základních škol při ekologické výchově.
Dušek, Jiří; Pána, Lubomír: Zdravá města a místní Agenda 21
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 144 s.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Havrland, B.; Pobedinschi, V. M. : Biomass Processing to Biofuel
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 86 s., 90 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Hnilička, František: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 258 s., 250 Kč.
Recenzovaný sborník příspěvků z konference konané 1. až 2. 2. 2012 na České zemědělské univerzitě v Praze.
Jaderná, Eva: Životní prostředí v České republice a regionu
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 106 s.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Janatová, Kateřina; Javna, Sophie: 50 nápadů pro děti k záchraně Země
Obálka knihy
Praha, Akropolis 2012, 224 s.
Tato kniha je výjimečná tím, že představuje ochranu přírody jako dobrodružství a ukazuje, že člověk nemusí být dospělák, aby dokázal něco změnit. Kromě informací a praktických návodů, které děti můžou zkoušet samy doma, ve škole, s rodiči nebo s kamarády, obsahuje zábavné ekopokusy, kvízy a spoustu odkazů na internetové stránky, kde se kluci a holky mohou dozvědět víc. Českou verzi knihy, které se ve světě prodalo více než milion výtisků, navrhla ilustrátorka a grafička Kateřina Janatová jako krásnou věc, kterou budou děti rády brát do ruky a ke které se budou rády vracet. Určeno dětem ve věku 8-12 let (a nejen jim!). Koupit na Kosmas.cz
Jebavý, Lukáš a kol.: Etika chovu a etologie zvířat
, Česká zemědělská univerzita 2012, 277 s., 165 Kč.
Vysokoškolské skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Jiříková, Eva; Pána, Lubomír; Švecová, Milada: Ekologizace provozu školy
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 107 s.
Udržitelný rozvoj je velmi úzce spojený se šetrnou spotřebou a využíváním přírodních i dalších zdrojů. Publikace se zaměřuje na možnosti ekologického provozu školy a prezentuje, že i ve školním prostředí je možné hospodárně a efektivně nakládat s odpady, vodou i energií. Provoz školy může být šetrný k životnímu prostředí, aniž by omezoval významným způsobem její funkci.
Kneifl, Michal; Kadavý, Jan; Servus, Michal: Exkurzní průvodce z konference Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (Grygov, 22. 10. 2010)
Obálka knihy Nízký a střední les
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 30 s., 0 Kč.
Exkurzní průvodce z konference Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (Grygov, 22. 10. 2010).
Kolář, F. a kol.: Ochrana přírody z pohledu biologa, Proč a jak chránit českou přírodu
ochrana prirody z pohledu biologa
Praha, Dokořán 2012, 216 s., 298 Kč.
Kniha osmi českých autorů přibližuje populárně-naučnou formou nové pohledy ze sféry vědecké komunity ? biologů ? na ochranu naší přírody. Od obecných problémů ohrožení biodiverzity se dostává k ochraně konkrétních populací, stanovišť i celé české krajiny. Důraz přitom klade na nové vědecké poznatky a z nich vyplývající mnohdy i netradiční přístupy k našemu přírodnímu bohatství a jeho ochraně. Kniha tak představuje propojení vědní disciplíny ochranářské biologie s aktuálními problémy ochrany přírody a krajiny v České republice. Díky neformálnímu a srozumitelnému jazyku je určena širokému okruhu čtenářů od pracovníků ve státní ochraně přírody přes studenty biologických oborů po laické milovníky české krajiny, kterým není jejich okolní přírodní bohatství lhostejné. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Kolář, Milan : Microbiology II
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 86 s.
Publikace pro studenty Lékařské fakulty UP v Olomouci oboru General Medicine.
Kolektiv autorů: Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěře
Obálka knihy Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěře
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 40 s.
Optimalizace chovu a výživy srnčí zvěře.
Kulhavý, Jiří; Menšík, Ladislav: Les a dřevo - Podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Obálka knihy Les a dřevo
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 656 s., 0 Kč.
Les a dřevo - Podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny - Významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011.
Lisa, Aleš: Environmentální politika
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 182 s.
Publikace si klade za cíl zachytit vývoj teoretické diskuse a praktické interpretace pojmu environmentální politika z hlediska jeho potenciálu teoretického uchopení vztahu člověka a prostředí jeho života, a to v jeho dynamice a širších sociálních souvislostech. Autoři argumentují, že mnohé současné interpretace tohoto pojmu, s nimiž se lze setkat v literatuře, neumožňují komplexně a v dynamice vzájemného působení zachytit v plném rozsahu relevantní sociální procesy. Za hlavní důvod tohoto stavu považují to, že pojem environmentální politika je převážně interpretován jako státní politika životního prostředí, což má jak metodologické, tak sociální příčiny. Tato interpretace omezuje teoretický potenciál i praktické využití konceptu environmentální politiky.
Lukešová, Milena: Jak si uděláme zeměkouli
Obálka knihy
Praha, Portál 2012, 64 s.
Hravé interaktivní vyprávění o Zemi a jejím postavení ve vesmíru. Knížka podporuje tvořivost, rukodělnou činnost, a hlavně pomáhá rozvíjet prostorovou představivost dětí spojením textu s názorným a zároveň poetickým zobrazením v ilustracích. Obsahem přispívá také k environmentální výchově. Jazyk autorky přibližuje zobrazované jevy jednoduchými větami, srozumitelnými pro malé děti, které jsou prostřídány rytmickými, jazykově čistými verši. Dětskému vnímání odpovídá celkový dojem hravosti. Kniha je jazykovým i výtvarným vyjádřením naprosto originální a současná, v roce 1993 získala ocenění Zlatá stuha (první vydání v r. 1992). Kniha je psána pro děti od 4 do 8 let. Rodiče ji mohou přečítat dětem, využijí ji i učitelky MŠ (téma odpovídá RVP PV). Nové vydání ilustrovala Katarína Ilkovičová. Milena Lukešová zasvětila celý svůj život literatuře pro děti a mládež. Těžištěm jejího díla byla tvorba pro nejmenší děti a začínající čtenáře. Kromě vlastní autorské tvorby se věnovala také překladům. Napsala desítky knih, patří k nim mj. nápaditá leporela, obrázkové encyklopedie (Knížky pro Lucinku, Velká obrázková kniha o zvířatech), sbírky dětských veršů (Bačkůrky z mechu) i poezie pro dospívající mládež (Nahej v trní), spolupracovala s dětskými časopisy. V roce 2007 byla Mileně Lukešové udělena Zlatá stuha 2006 za celoživotní novátorský přínos literatuře pro děti a mládež. Koupit na Kosmas.cz
Machar, Ivo a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 856 s., 0 Kč.
Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného renomovanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a krajiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho (možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských problémů má neopakovatelné regionální či místní měřítko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany přírody a krajiny v ČR.
Máčka, Zdeněk; Krejčí, Lukáš a kol. : Říční dřevo ve vodních tocích ČR
Obálka knihy Říční dřevo ve vodních tocích ČR
, Masarykova univerzita 2012, 107 s.
Mrtvé dřevo, respektive tzv. říční dřevo, plní ve vodních tocích rozmanité funkce – ovlivňuje hydraulické podmínky, zpomaluje transport dnových splavenin, mění morfologii koryta, zpestřuje nabídku vodních ekotopů, poskytuje podklad a potravní zdroj vodním bezobratlým či úkryt pro ryby. Dřevo je z našich vodních toků systematicky odstraňováno, takže práce se zaměřily na kratší úseky vybraných řek – Černou Opavu, Dyji, Lužnici, Moravu, Morávku a Svratku – kde je dřevo ve větší míře zachováno. Studovány byly aspekty strukturální, dynamické a funkční. Ze strukturálních charakteristik bylo sledováno množství, prostorová distribuce, rozměry, pozice a stupeň rozkladu. Studium dynamiky se zaměřilo na sledování povodňového transportu, řešení bilance množství dřeva v krátkých říčních úsecích, tvorbu dřevních akumulací a přísun stromů do koryta ze břehů. Z funkcí byla pozornost věnována především geomorfologickým účinkům.
Pecharová, Lenka : Od blechy po slona
Obálka knihy Od blechy po slona
, Portál, s.r.o. 2012, 104 s., 199 Kč.
Pracovní pomůcka propojující přírodopis s matematikou je určena pro žáky 2.–5. ročníku ZŠ. V souladu s moderními pedagogickými požadavky podporuje mezipředmětové vazby (matematika, přírodověda, český jazyk a literatura, vlastivěda). Zároveň se jedná o téma, které je dětem osobně blízké. Každá kapitola se skládá z medailonku zvířete a slovních úloh, rozdělených na dvě úrovně obtížnosti. Medailonek obsahuje biologické informace o zvířeti (popis těla, strava, životní prostředí i specifické údaje jako rychlost pohybu, péče o mláďata a další), následují různé zajímavosti – například hmotnost rekordního pštrosího vejce, doba dojení kozy, připomenutí literárních postav – Kvak a Žbluňk, kocour Mikeš aj. Koupit na Kosmas.cz
Polášková, Anna a kol.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí
Obálka knihy
Praha, Karolinum 2012, 300 s., 340 Kč.
Monografie probírá témata, kterými se zabývá současná ekologie a environmentalistika, od čisté ekologie jako součásti či nadstavby biologie a botaniky, přes ochranu biodiverzity, problematiku potravních řetězců a biotechnologií až po fyziku a chemii žádoucích i nežádoucích složek životního prostředí, vše včetně základní legislativy. Kolektiv autorů s různou specializací – ekolog J. Stonawski, chemici-bioanalytici A. Polášková a V. Kraják, farmaceut T. Siatka a lékař K. Ettler zdůraznili otázky související s lidským zdravím a tedy významné pro farmaceuty, kniha je však mezioborová a může sloužit širší veřejnosti.
Procházková, Dana: Principy udržitelného rozvoje
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 141 s.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Prokinová, Evženie a kol.: Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice
, Česká zemědělská univerzita 2012, 76 s., 85 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Půbalová, Monika: Domácí ekologie, odpadové hospodářství
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 107 s., 0 Kč.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Rulík, Martin a kol.: Mikrobiální biofilmy
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 448 s., 414 Kč.
Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí. Na psaní jednotlivých kapitol se podíleli odborníci z praxe i akademického prostředí, kteří se problematikou biofilmů v našich podmínkách zabývají a jsou sdruženi v biofilmové sekci Československé společnosti mikrobiologické. Kniha je určena studentům vysokých škol, specialistům a zájemcům z praxe – medicíny, vodárenství, čistírenství, zemědělství a hydrobiologie.
Salaš, Petr a kol.: Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR
Obálka knihy Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 104 s., 0 Kč.
Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR.
Solský, Milič: Biodiverzita 2012
, Česká zemědělská univerzita 2012, 28 s.
Sborník abstraktů z konference konané 25. až 26. 2. 2012, Mělník - Chloumek.
Svatoňová, Hana a kol. : Integrovaná přírodověda 1–6
Obálka knihy Integrovaná přírodověda 1–6
, Masarykova univerzita 2012, 402 s.
Materiál pro učitele. Text „Integrovaná přírodověda 1–6“ sestává z šesti částí: „Jezdíme autem“, „Domácnost – svět v malém“, „Město a venkov“, „Počasí a podnebí“, „Šaty dělají člověka“, „Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…“. Všechny texty jsou zpracovány integrovaně a synteticky s cílem podpořit rozvoj syntetického myšlení či přemýšlení o věcech, které nás obklopují. Právě na příkladech všedního života, na jejich hlubším pochopení, hledání vztahů a souvislostí lze vhodně ukázat užitečnost syntézy poznatků věd. Projektový tým (projekt ESF „Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy“) si kladl za hlavní cíl napomoci učitelům v jejich vlastním nahlížení na některé témata i z pohledů oborů, které sami nestudovali, a především pomoci v přípravě integrované výuky. K textům pro učitele jsou přiřazeny vždy pracovní či metodické listy (přiloženy na CD), které učitelé mohou využít či je dále upravit dle své potřeby, a tabulky průřezových témat, které mohou napomoci při zařazování integrovaných témat do výuky.
Svobodová, Eliška; Bečvářová, Věra; Vinohradský, Karel: Intenzivní a extenzivní využívání přírodních zdrojů zemědělství ČR
Obálka knihy
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 138 s., 0 Kč.
Intenzivní a extenzivní využívání přírodních zdrojů zemědělství ČR.
Synek, Michal; Žatka, Radomil: Environmentální výchova v terénu
, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 2012, 143 s., 0 Kč.
Publikace je zpracována v rámci projektu "Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075.
Trnková, Eliška: Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 114 s., 150 Kč.
Sborník ze semináře konaného 3. až 4. 11. 2011 na České zemědělské univerzitě v Praze.
Vašků, Zdeněk : Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny
, 2012, 400 s., 400 Kč.
Vysokoškolská skripta České zemědělské univerzity v Praze.
Veselý, Pavel; Čáp, Jaroslav; Skládanka, Jiří: Metodika sběru a hodnocení dat dokumentujících dynamiku změn travinobylinných porostů vlivem pastvy malých přežvýkavců ve zvláště chráněných územích
Obálka knihy Metodika sběru a hodnocení dat
, Mendelova univerzita v Brně 2012, 57 s., 0 Kč.
Metodika sběru a hodnocení dat dokumentujících dynamiku změn travinobylinných porostů vlivem pastvy malých přežvýkavců ve zvláště chráněných územích.
Yayan, Satyakti; Havrland, Bohumil; Ackermann-Blažková, Lucie a kol.: Renewable Energy Economics in Developing Countries
Praha, Česká zemědělská univerzita 2012, 76 s., 90 Kč.

Rok 2011
DVD - Svět podivuhodných rostlin
Svět podivuhodných rostlin
Německo , NGC Network US 2011, 99 Kč.
Nahlédněte do udivující říše rostlin – rostlin dlouho opomíjených, jež si nyní získávají zaslouženou pozornost, neboť tím, že „vnímají“, „slyší“, „cítí“ a „ochutnávají“ okolní prostředí, dokážou úspěšně přežívat v podrostu, kde zuří boj o holou existenci. Vědci i odborníci odhalí dovednosti i triky, které rostliny používají k přežití. Masožravé rostliny využívají k přilákání potravy veškerý dostupný arzenál. Bublinatka floridská číhá na svou kořist v tůních: i při nejnepatrnějším pohybu otevře smrtelnou past, aby nasála potravu, kterou potřebuje ke svému přežití. Láčkovky lákají hmyz přenádhernými květy, aby svou kořist uvěznily ve vodní pasti, z níž není úniku. Nejúžasnější masožravou rostlinou je bezpochyby kokotice, jež dokáže vystopovat pach své oběti jako zvíře. Nejnovější vědecké poznatky dokazují, že tato rostlina svoji kořist nejprve „vyčenichá“ a teprve potom zaútočí. S dokumentem prozkoumáte i obranné mechanismy, které rostliny využívají k ochraně před nebezpečím, jako například citlivka, jež svine své listy, jakmile ucítí nebezpečí, nebo tabák, jenž uvolňuje odporný zápach, aby přilákal brouky a odpudil predátory, anebo neuvěřitelná akácie, jež útočí na predátory za pomoci armády mravenců.
DVD Ekologická produkce zeleniny
Praha, Česká zemědělská univerzita 2011, 100 Kč.
Multimediální studijní opora k základům ekologické produkce zelenin.
DVD Nigel Marven a jeho příroda 01
DVD Nigel Marven a jeho příroda 01
Česká republika, 2011, 69 Kč.
Svět kolem nás očima dobrodruha. Slavný biolog na cestách za krásami života zvířat. Z kolekce 10 DVD. Disk obsahuje dvě epizody: Nigel Marven a ošklivá zvířata - Migel Marven se vydává na cesty, aby sestavil žebříček nejošklivějších tvorů naší planety. Favority na umístění na předních příčkách jsou nepochybně prasata bradavičnatá, gigantičtí mroži, hvězdonosí krtci či naháčské kočky. Šanci na výhru mají také některé druhy hmyzu, obojživelníků a ptáků. Kdopak zůstane na pomyslném posledním místě a bude nejhezčí z ošklivých? Těšte se, přehlídka začíná! Nigel Marven a lovci jedů -Nigel Marven hledá nejjedovatější tvory na světě. Nejen hadi, ale i ještěrky, pavouci nebo chobotnice mají jed, který může být pro člověka fatální. Nigel sleduje, jak se jedy sbírahí a v nejlepších světových laboratořích proměňují na léky, které zachraňují životy. Některé z laboratoří dokonce experimentují s hadím jedem jako s možným lékem na rakovinu a cukrovku.
Energetika - ÚZ č. 855
Energetika - ÚZ č. 855
Praha, Sagit 2011, 400 s., 196 Kč.
Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor 11 předpisů, a to energetický zákon (včetně velké novely účinné od srpna 2011), zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, zákon o hospodaření energií a jejich prováděcí předpisy, které se v praxi používají nejčastěji. Ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou zdarma k dispozici na www.ene.sagit.cz. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány; v rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností. Podle stavu k 5.9.2011.
Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR
Obálka knihy Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti
Brno, Mendelova univerzita 2011, 48 s.
Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR.
Metodika pro hydrotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu vhodného zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky
Obálka knihy Metodika pro hydrotermickou stabilizaci
Brno, Mendelova univerzita 2011, 48 s.
Metodika pro hydrotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu vhodného zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky.
Naše planeta
Naše planeta
Čestlice, Rebo Productions CZ 2011, 64 s., 169 Kč.
Knížka Naše planeta s 3D lentikulárním obrázkem na obálce potěší každého zvídavého dětského čtenáře. Uvnitř knihy nalezne malí badatel kapitoly zabývající se např. vznikem země, zemětřesením, sopečnou činností, počasím či jednotlivými světadíly. Dostane srozumitelné odpovědi na základní otázky týkající se naší planety. Čtivý text je doplněn spoustou zajímavostí a názorných ilustrací.
Pravěké hornictví v Krumlovském lese - Prehistoric mining in the Krumlovsky les (Southern Moravia)
Pravěké hornictví v Krumlovském lese
Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 472 s., 350 Kč.
Vznik a vývoj insdustriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Mimořádně obsáhlá publikace je výsledkem dlouhodobé výzkumné práce brněnského archeologa na lokalitě Krumlovský les, kde byl těžen a zpracováván místní minerál – rohovec, a to již na přelomu neolitu a eneolitu. Knihu doplňují studie dalších odborníků, analyzující lokalitu samotnou i nalezené suroviny, zachycené v grafech, tabulkách i celostránkových tabulích, a nakonec je připojena barevná příloha krumlovské lokality s archeologickými nálezy a nálezovými situacemi.
Příroda - Otestuj si znalosti
Příroda - Otestuj si znalosti
Praha, Svojtka 2011, 112 s., 224 Kč.
Najdeš zde barevně rozlišené oblasti, které umožňují v knize lepší orientaci, a více než 300 otázek, na kterých si pak můžeš jednoduše a zábavně ověřit svoje znalosti. Závěrečná část obsahuje seznam rekordmanů žijících v přírodě a odpovědí na otázky ke všem tématickým okruhům. Pouč se a otestuj si svoje znalosti o přírodě! Kniha určitě potěší všechny zvídavé děti, které mají rády přírodu. Koupit na Kosmas.cz
Příroda - Velký obrazový průvodce
Příroda - Velký obrazový průvodce
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 648 s., 1161 Kč.
Mimořádná encyklopedická publikace obsahuje více než 5 000 ilustrací všeho, co se na zemi vyskytuje: od mikrobů po největší savce, od nerostů a minerálů po mohutné sekvoje, od nejdrobnějšího hmyzu po impozantní dravce a obrovské velryby. Příroda je však nejen užitečnou příručkou, ale rovněž pozoruhodnou obrazovou galerií, v níž se nám před očima vynořuje pestrá paleta života na Zemi ve všech jeho podobách a ve vší jeho rozmanitosti. Kniha vzešlá ze spolupráce týmu zkušených expertů a zaštítěná Smithsonovým institutem, celosvětově uznávanou vědeckou institucí, představuje jedinečnou oslavu života na naší planetě. Koupit na Kosmas.cz
Behrendt, Alexandra; Lukhaup, Chris: Akvarijní plži - Jak na to
Akvarijní plži - Jak na to
Praha, Jan Vašut s.r.o. 2011, 64 s., 129 Kč.
Exotičtí krasavci s vlastními domečky! Chovu atraktivních druhů plžů ve sladkovodním akváriu propadá stále více akvaristů. Plži nejsou jen užitečnými likvidátory řas, ale díky své barevné rozmanitosti a bizarním tvarům ulit se stávají i optickými dominantami akvária. Tato příručka vám názorně vysvětlí, co vše je potřeba k jejich úspěšnému chovu. Seznámíte se s tím, jak vytvořit pro plže optimální akvárium včetně technických pomůcek a dalšího vybavení, jak plže správně krmit a ošetřovat. Kromě toho vám důležité rady a tipy pomohou i s tím, jaké společníky k plžům do akvária vybrat a jak zařídit, aby si plži ve svém novém domově rychle zvykli.
Bezděk, Jan: Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 420 s.
Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Vysokoškolská učebnice.
Brtnický, Martin a kol. : Degradace a regenerace krajiny
Obálka knihy Degradace a regenerace krajiny
, Mendelova univerzita v Brně 2011, 381 s.
Degradace a regenerace krajiny - Krajina, těžba, půda, voda.
Brzobohatý, Břetislav a kol.: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 58 s.
Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. Vysokoškolská skripta.
Chytrý, Milan: Vegetace České republiky 3 - Vodní a mokřadní vegetace
Vegetace České republiky 3
Praha, Academia 2011, 828 s., 765 Kč.
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První a druhý díl monografie vyšly v letech 2007 a 2009 a byly věnovány travinné, keříčkové, ruderální, plevelové, skalní a suťové vegetaci. Koupit na Kosmas.cz
Dvořák, Zdeněk; Mach, Karel; Prokop, Jakub; Knor Stanislav: Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 176 s., 404 Kč.
Publikace je prvním česky psaným souborným dílem o třetihorní fauně mostecké pánve v severozápadních Čechách, jednoho z nejbohatších území na nálezy třetihorní flóry a fauny v Evropě. Paleontologické výzkumy zde mají již téměř dvousetletou tradici. Dílo je koncipováno jako fotografická příručka. Zaznamenává výskyt 252 zástupců třetihorní zvířeny, dokumentované na 190 vyobrazeních. Knížka uvádí laiky do složitého světa živočichů mnoha skupin, zaznamenává okolnosti paleontologických nálezů a seznamuje s jejich odborným výzkumem. Je určena především těm, kdo hodlají pozoruhodné pozůstatky dávné přírody rozpoznat a porozumět jim. Snahou autorů bylo seznámit přehledně, populárně a stručně laickou veřejnost, studenty, začínající sběratele i amatérské paleontology s fosilními nálezy v tomto regionu.
Fabre, Henri Jean: Život pavouka
Život pavouka
Praha, Volvox Globator 2011, 196 s., 212 Kč.
Francouzský entomolog J.H. Fabre (1823–1915) zde nepřekonatelně popisuje svá neobvyklá pozorování světa hmyzu a pavouků (tyto osminohé dravce řadíme nikoli mezi hmyz, ale do samostatné třídy pavoukovců). Kniha vyšla česky poprvé v roce 1925 a už tehdy vzbudila obdiv mj. i Karla Čapka. Nejen v této, ale i v další knize Z pamětí hmyzovědce (zpřístupněné v nedávné době posluchačům ČR) autor přesvědčuje, že se o životě hmyzu (a pavouků) dá psát nejen zajímavě, ale i napínavě. Koupit na Kosmas.cz
Fokt, Michael: Zvířata – fakta a zajímavosti z ČR a celého světa
Zvířata
Praha, Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. 2011, 96 s., 249 Kč.
Až se budete příště procházet přírodou, mějte oči otevřené. Možná uvidíte zajímavé živočichy, kteří až dosud unikali vaší pozornosti. Věděli jste, že samci brouků roháčů spolu zápasí stejně jako jeleni? Nebo že na jižní Moravě můžete potkat největšího pavouka Evropy? Ještě než vyrazíte do lesa nebo na louku, zalistujte touto encyklopedií, kde kromě informací najdete také nevšední fotografie. V knize jsou i zajímavosti ze vzdálených krajů jako například to, k čemu jsou mořským rybám užitečné pestré korálové krevety nebo proč nosí jedovaté jihoamerické žabky své potomky na zádech.
Goodallová, Jane: Pohled oknem - Třicet let se šimpanzi v Gombské rezervaci
Pohled oknem
Praha, Paseka 2011, 264 s., 350 Kč.
Významná, světově proslulá etoložka se ohlíží za svým třicetiletým působením v Africe a podává ságu volně žijících šimpanzů, jejichž studiu se věnovala. Za svého dlouholetého výzkumu odkryla mnoho z jejich života, ale i ukázala, že toho o nich ještě stále všechno nevíme, například o jejich agresivitě, hloubce jejich starostlivosti či míře jejich vcítění. Šimpanzi, naši nejbližší příbuzní, nám ukazují naši dávnou minulost, díky nim se dozvídáme i o vlastním místě v životě. Jane Goodallová (1934), světově proslulá anglická etoložka, zasvětila celý svůj život výzkumu šimpanzů. Jako třiadvacetiletá odjela do Afriky a stala se asistentkou proslulého paleontologa a antropologa Louise Leakeyho. Na jeho doporučení pak odjela do Tanzanie, aby se věnovala výzkumu volně žijících šimpanzů v národním parku Gombe. V roce 1965 obhájila doktorát na univerzitě v Cambridgi. Vrátila se do Afriky a založila tam výzkumné centrum, které od roku 1967 vede. V roce 1977 založila Institut pro výzkum, vzdělávání a ochranu divoké přírody, nesoucí její jméno. Bojuje za šetrné zacházení s lidoopy při biomedicínských experimentech, za zákaz jejich lovu pro potravu či pro peníze, za zachování jejich životního prostředí, ale i za uchování kulturního dědictví místního obyvatelstva. Koupit na Kosmas.cz
Háva, Jiří: Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky
Brouci čeledi kožojedovití
Praha, Academia 2011, 104 s., 176 Kč.
Publikace volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Zoologické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací, ve které zpracovává další velmi hospodářsky důležitou čeleď brouků – Dermestidae (kožojedovití). Klíče jsou zpracovány pokud možno na základě nápadných a dobře zjistitelných vnějších znaků, pouze tam, kde nelze jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné (všechny takové jsou vyobrazeny). Klíče jsou modifikovány pro území České a Slovenské republiky, ale jsou zde zahrnuty i druhy, jejich začlenění do naší fauny lze očekával z důvodu exportu či importu různých skladištních komodit. Koupit na Kosmas.cz
Kizlink, Juraj: Technologie chemických látek a jejich využití
Obálka knihy
Brno, Vysoké učení technické v Brně/nakladatelství VUTIUM 2011, 546 s., 683 Kč.
Učebnice nabízí encyklopedický přehled hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie. V této učebnici je téměř kompletní soubor chemických produktu vyráběných v ČR a SR s krátkým popisem jejich technologie, vlastností a použití. Učebnice tak poskytuje bohatý materiál, ke kterému se mohou vrátit studenti nebo pracovníci v chemickém průmyslu i po letech a připomenout si tak podmínky výroby, složení a použití daného produktu.
Klaban, Vladimír: Ekologie mikroorganismů. Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů
Obálka knihy
, Galén 2011, 549 s., 900 Kč.
Publikace popisuje formou ilustrovaného lexikonu vlastnosti mnoha důležitých druhů a rodů mikroorganismů nejen ve vztahu k jejich přírodnímu prostředí, ale také k samotnému člověku. Tyto mikroskopické organismy jsou rovněž představeny z hlediska lékařského, přírodovědeckého a zemědělského, včetně jejich technologického využití. Kniha pojednává nejen o negativním významu mikrobů jako původců různých nemocí člověka, zvířat a chorob rostlin, ale zdůrazňuje i jejich pozitivní úlohu v mnoha základních procesech na naší Zemi.
Komárek, Stanislav: Ochlupení bližní
Ochlupení bližní
Praha, Academia 2011, 278 s., 266 Kč.
Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bližní či bezduché automaty? Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Košťák, Martin; Mazuch, Martin a kol.: Putování naším pravěkem
Putování naším pravěkem
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 192 s., 413 Kč.
Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech. Fotografie lokalit a fosilií doplňují moderní rekonstrukce od Petra Modlitby a Jiřího Svobody, dvou předních postav současného paleoartu. 390 bar. fotografií a map. Koupit na Kosmas.cz
Kukal, Zdeněk: Geologická abeceda
Geologická abeceda
Praha, Mladá fronta 2011, 96 s., 224 Kč.
Víte, proč už nežijí trilobiti ani dinosauři? Proč jsou někde pouště a jinde vlhké pralesy? Proč u nás není jediná činná sopka? Podívejte se do Geologické abecedy, a dostanete odpovědi na spoustu otázek. Taky zjistíte, že geologie nemusí být jenom věda, ale taky zábava a dobrodružství. Aby se vám odpovědi na vaše otázky dobře hledaly, jsou informace seřazené pěkně podle abecedy. U každého pojmu je barevný obrázek a pozor! dokonce i básnička. Koupit na Kosmas.cz
Ophoven, Ekkehard: Lovná zvěř
Lovná zvěř
Praha, Nakladatelství Slovart, s.r.o. 2011, 168 s., 269 Kč.
Průvodce volně žijící zvěří obsahuje: pro myslivce: přehled volně žijící zvěře s klasifikačními znaky, znaky v revíru a lovnou praxí - pro čekatele na myslivecké zkoušky: to nejdůležitější z oboru „nauka o volně žijící zvěři" pro přípravu ke zkouškám, kompaktně a přehledně - pro milovníky přírody: rozpoznávací znaky, způsob života a chování - poznávat a rozpoznávat domácí volně žijící zvěř. Koupit na Kosmas.cz
Pokorný, Eduard : Analýza dlouhodobých srážkových a teplotních řad a hodnocení jejich dopadu na změny vlastností půd vybraného agroekosystému
Obálka knihy Analýza dlouhodobých srážkových a teplotních řad
, Mendelova univerzita v Brně 2011, 120 s.
Analýza dlouhodobých srážkových a teplotních řad a hodnocení jejich dopadu na změny vlastností půd vybraného agroekosystému.
Pokorný, Petr: Neklidné časy - Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí
Neklidné časy
Praha, Dokořán 2011, 370 s., 449 Kč.
Kniha nabízí překvapivé úhly pohledu na geologicky nedávnou minulost a na historické kořeny naší současnosti. Poskytuje vhled do vrtkavé hry procesů a událostí, které v uplynulých tisíciletích formovaly středoevropský prostor. Jádro knihy tvoří delší vědecké eseje, které na sebe navazují a postupně rozvíjejí příběh naší proměnlivé planety, české krajiny a konkrétních míst. Příroda a civilizace jsou v tomto příběhu rovnocennými partnery. Kniha je určena všem zájemcům o historickou ekologii, biologii - zejména botaniku, geologii, prehistorickou archeologii a krajinu. Koupit na Kosmas.cz
Primack, Richard B.; Kindlmann, Pavel; Jersáková, Jana: Úvod do biologie ochrany přírody
Úvod do biologie ochrany přírody
Praha, Portál 2011, 472 s., 629 Kč.
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých i středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody, pracovníkům referátů životního prostředí krajských i místních úřadů. Prof. Richard B. Primack, Ph.D., je profesorem biologie v Centru pro energii a environmentální studie na Boston University. Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Zabývá se především modelováním životních strategií a populační dynamikou organismů, zejména hmyzu a rostlin. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá ekologií rostlinných populací, především terestrických orchidejí. Koupit na Kosmas.cz
Procházková, Blanka a kol.: Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 46 s.
Význam a možnosti optimalizace struktury a střídání plodin v systémech hospodaření na půdě. VŠ skripta.
Röllke, Lutz: Orchideje od A do Z
Orchideje od A do Z
Praha, Euromedia Group a.s. 2011, 192 s., 279 Kč.
Obsažná a praktická publikace přináší řadu podrobností o přirozených stanovištích, růstových formách, rozšíření a nejdůležitějších vlastnostech orchidejí. Jednotlivé portréty seřazené podle botanických jmen rodů a doplněné krásnými barevnými fotografiemi obsahují mnoho užitečných informací – počet druhů, rozšíření, růstové formy, květy i zvláštnosti. Lutz Röllke provozuje renomované zahradnictví specializované na orchideje. V této knize předává veřejnosti své bohaté zkušenosti a uvádí vlastní soukromé tipy, co dělat, aby se orchidejím opravdu dobře dařilo a krásně kvetly.
Rüter, Martina: 111 napínavých experimentů pro děti
111 napínavých experimentů pro děti
Brno, Computer Press, a. s. 2011, 144 s., 299 Kč.
V této knize se mohou malí badatelé dozvědět mnoho informací z přírody, kuchyně a každodenního života. Patří k nim smyslové vjemy, optické klamy, různé přírodní úkazy, fyzikální zákony a chemické reakce. U jednotlivých experimentů je pomocí snadno rozlišitelných ikonek vyznačeno, který smysl je právě prověřován, dále je zde uveden stupeň obtížnosti a časová náročnost pokusu.
Smotlacha, Miroslav: Smotlachův atlas hub - Oficiální příručka pro určování jedlých a jedovatých hub
Smotlachův atlas hub
Praha, Ottovo nakladatelství 2011, 272 s., 179 Kč.
V této knize najdete základní charakteristiku, třídění a názvy hub a dozvíte se, jak je poznávat a určovat podle vnějších znaků - vzhledu či pachu. Poskytne vám informace o době růstu a místech výskytu jednotlivých druhů i důležité údaje o možnostech záměny s nejedlými či jedovatými houbami. Koupit na Kosmas.cz
Stach, Rostislav: Fotolovy 2 - Naučte se fotografovat dobře zvířata v přírodě
Fotolovy 2
Brno, ZONER Software, a.s. 2011, 182 s., 359 Kč.
Kompletní a unikátní průvodce pro všechny zájemce o fotografování zvěře. Rostislav Stach je profesionální fotograf, který se již více než 30 let zabývá fotografováním zvířat. Jeho kniha představuje jedinečný soubor skvělých snímků a praxí ověřených rad a doporučení, jak takových snímků dosáhnout. Toto druhé vydání beznadějně vyprodané publikace z roku 2007 zachovává původní členění, všechny části knihy ale byly přepracovány, doplněny nebo rozšířeny a samozřejmě byla obměněna většina doprovodných fotografií. Po základním představení fotografické výbavy vhodné pro fotografování zvěře se autor věnuje základům dobré fotografie – zejména kompozici a možnostem, jak v náročných podmínkách dosahovat skvěle ostrých a esteticky působivých snímků. Koupit na Kosmas.cz
Stehlík, Ivo: Zpěv křídel
Zpěv křídel
Volary, Stehlík 2011, 137 s., 269 Kč.
V druhém svazku edice Dech života tentokrát najdete fascinující fotografie ptáků z celého světa. Barevné snímky Pavla Bačeho umocňují nadčasové texty známých osobností (Gary Snyder, Jan Skácel, Margaret Cravenová, Iva Bittová, Forrest Carter, Erazim Kohák, Romain Rolland, Miloslav Nevrlý a další), které sestavil Ivo Stehlík. Podstatou knihy je však její duch nezastíraného obdivu a lásky k ptačímu světu, k přírodě, důraz na zachování jejího plného potenciálu, svobody a divokosti. Na konci knihy jsou veřejnosti představeny dvě nevládní organizace, které se zabývají zkoumáním a ochranou ptáků - Česká společnost ornitologická a křesťanská organizace A Rocha. Součástí publikace je také podrobný seznam použité literatury a seznam vyobrazených ptáků, který dává celé knize punc svérázného poznávacího atlasu s více než padesáti druhy opeřenců. Koupit na Kosmas.cz
Svatoňová, Hana a kol.: Integrovaná přírodověda 4. Počasí a podnebí
Obálka knihy
Brno, Masarykova univerzita 2011, 84 s.
Počasí a podnebí je v pořadí již čtvrtým zpracovaným tématem v rámci projektu „Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy“. Autoři publikace představují atmosféru jako složitý systém, ve kterém se odehrávají obdivuhodné jevy. V jednotlivých kapitolách metodické příručky pro učitele se postupně seznámíme s různými projevy počasí i podnebí na planetě Zemi. Nechybí ani v dnešní době hodně diskutovaná témata spojená s globálními změnami klimatu, jako jsou skleníkové jevy, ozonová díra a další. Metodická příručka pro učitele je dále doplněna náměty pro výuku a pracovními listy pro žáky.
Syruček, Milan: Voda, jak ji neznáme
Voda, jak ji neznáme
Praha, Epocha 2011, 208 s., 179 Kč.
Co je voda? Čirá bezbarvá kapalina bez zápachu. Vyskytuje se ve 3 skupenstvích: pevném, kapalném a plynném. Je všude kolem nás i v nás. Pokrývá přes 70% povrchu naší Země. Je základní podmínkou života, probíhají v ní veškeré chemické děje všech živých organismů - živočichů i rostlin. Bez vody bychom prostě zemřeli, bez ní nelze žít. Voda je i nejdůležitější surovinou prakticky ve všech průmyslových odvětvích a zemědělství bez ní nemůže vůbec existovat. A má spoustu mimořádných vlastností, které dosud známe jen málo, vědce nevyjímaje. PROČ neteče přímo, ale ve spirále? JAKTO ŽE proudí i ve sklenici? KDE vzala paměť a schopnost vnímat emoce? ČÍM TO, že se vymyká mnoha fyzikálním zákonům? Tyto a mnohé další otázky kolem vody se rozhodl prozkoumat a popsat známý publicista dr. Milan Syruček. Vzal to důkladně a vypravil se všude tam, kde se voda vyskytuje a uplatňuje: fyzika, biologie, historie, politika, války, katastrofy, lékařství ... A dospěl až k budoucnosti lidstva, protože vody je dost, a přece je jí málo. Odhaluje a dokazuje, že ač vodu známe, přece ji dosud neznáme. Koupit na Kosmas.cz
Šťastný, Karel; Hudec, Karel a kol.: Ptáci 3 / I., II.
Ptáci 3 / I., II.
Praha, Academia 2011, 1196 s., 653 Kč.
Fauna ČR – Ptáci je reedicí svazků o ptácích z řady Fauna ČSSR, které vyšly v nakladatelství Academia v letech 1972–1983. Současná reedice již zahrnuje poznatky jen z území ČR. III. díl je věnován řádům pěvců. Přináší charakteristiku nižších taxonů (podřádů a čeledí), klíče k určení druhů a systematické zpracování všech ptačích druhů zastižených na našem území do r. 2005. Vychází ve dvou svazcích. Koupit na Kosmas.cz
Štěrba, Otakar: Řeky, moje řeky
Řeky, moje řeky
, Nakladatelství Dina a Otakar Štěrbovi 2011, 328 s., 390 Kč.
Poutavé a dobrodružné putování po řekách kolem světa se spoustou jedinečných fotografií, z pohledu ekologa a člověka, který při svých cestách sleduje dramatický vývoj životního prostředí během svého života. Publikace obsahuje přes 200 barevných fotografií.
Taylor, Marianne: 401 úžasných faktů o zvířatech
401 úžasných faktů o zvířatech
Praha, Universum 2011, 232 s., 224 Kč.
Populárně-naučná publikace je bohatým zdrojem překvapivých, zábavných i neobvyklých faktů z živočišné říše. Začíná evolucí a končí vztahy zvířat s člověkem, a mezi tím uvádí kuriózní skutečnosti o fyziologii, smyslových schopnostech, migračních trasách, vytrvalosti, námluvách a rozmnožování, stravovacích návycích a společenském životě zvířat. Rozmanitý a zvláštní svět zvířecích podivností od dobře známých ptáků a savců po méně známé drápkovce, ústonožce, pláštěnce a želvušky vás okouzlí, poučí, překvapí a potěší. Koupit na Kosmas.cz
Tesař, Vladimír a kol.: Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 177 s.
Přestavba lesa zasaženého imisemi na Trutnovsku. VŠ skripta.
Ulrich, Radomír a kol.: Těžba náletových dřevin v ochranných pásmech železniční dopravní cesty
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 56 s.
Těžba náletových dřevin v ochranných pásmech železniční dopravní cesty. VŠ skripta.
Václavková, Tereza: Jůlinka z veselé zahrádky
Obálka knihy
Praha, Vlastní Trigo Books 2011, 8 s.
Knížka vypráví o přírodě, která nás obklopuje od chvíle, kdy vykročíme z domu. Něžný příběh naznačuje, jak je příroda navzájem propojená a že ji každý může dát s radostí trochu svobody. Koupit na Kosmas.cz
Veselý, Pavel; Havlíček, Zdeněk: Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 53 s.
Metodika hodnocení managementu pastvy na chráněných biotopech. VŠ skripta.
Veselý, Pavel; Skládanka, Jiří; Havlíček, Zdeněk: Metodika hodnocení kvality píce travních porostů v chráněných krajinných oblastech
Obálka knihy
Brno, Mendelova univerzita 2011, 32 s.
Metodika hodnocení kvality píce travních porostů v chráněných krajinných oblastech. VŠ skripta.

Rok 2010
Co? Proč? Jak? Co ještě nevíte o přírodě
Co? Proč? Jak? Co ještě nevíte o přírodě
Praha, Svojtka & Co. s.r.o. 2010, 160 s., 269 Kč.
Co nosí klokan ve své kapse? Kam kladou mořské želvy svá vajíčka? Proč se pávi naparují? V této publikaci se děti seznámí se zvířaty žijícími na naší planetě a s jejich životním prostředím prostřednictvím fascinujících údajů, vtipných článků, přehledné grafické úpravy a nádherných ilustrací. Pomocí testů si pak mohou prověřit co si z textu zapamatovaly. Koupit na Kosmas.cz
DVD Naučné stezky Plzeňského kraje
DVD Naučné stezky Plzeňského kraje
Plzeň, KCVJŠ Plzeň ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje 2010
Obsah: Lesopark Homolka, Chrást, Sigmondova stezka, Sofronka, Vývoj přírody ve čtvrtohorách, Zábělá. DVD je k dispozici na Odboru životního prostředí pro potřeby enviromentální výchovy.
Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur - zahraniční zkušenosti
Obálka knihy Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur
Brno, Mendelova univerzita 2010, 140 s.
Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur - zahraniční zkušenosti.
Květena České republiky 8
Květena České republiky 8
Praha, Academia 2010, 706 s., 495 Kč.
Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Convallariaceae a Hyacinthaceae. Autorsky se na svazku podílelo 29 autorů, text je doplněn 104 celostránkovými tabulemi. Koupit na Kosmas.cz
Moje první encyklopedie Larousse. Příroda
Moje první encyklopedie Larousse
Praha, Mladá fronta 2010, 160 s., 314 Kč.
Obrazová encyklopedie určená dětem, která jim pomáhá poznávat rozmanitost a bohatost přírody: stromy a květiny, drobné živočichy, divoká i hospodářská zvířata. Mladé čtenáře provází světem zahrad a parků, zavede je na venkov, do lesů a hor, na mořská pobřeží i břehy rybníků a řek. Koupit na Kosmas.cz
Ottova encyklopedie Zeměpis světa
Ottova encyklopedie Zeměpis světa
Praha, Ottovo nakladatelství 2010, 1048 s., 1799 Kč.
V téměř 14 000 heslech základní informace o všech významnějších místech Země. Téměř 4 000 fotografií, satelitních, politických a orientačních map, leteckých pohledů a trojrozměrných snímků. Městské i státní znaky a vlajky. Koupit na Kosmas.cz
Baňková, Markéta: Straka v říši entropie
Straka v říši entropie
Valašské Meziříčí, Aldebaran 2010, 138 s., 178 Kč.
Straka v říši entropie jsou bajky pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Vzrušující témata podstaty vesmíru, která jinak bývají pro laika příliš složitá, jsou v této knize podána lehce, jakoby mimochodem. Kniha humornou formou přibližuje klasické fyzikální zákony, které pochopí malé děti, ale dotýká se i náročných témat fyziky moderní doby, určené starším dětem a dospělým. Vhodná je pro rodiče, kteří čtou dětem, ale současně hledají i knihu pro sebe. Zaujme také čtenáře, které fyzika nezajímá, nebo z ní mají dokonce strach – ti najdou především grotesku, jejíž hrdinové po cestě vědy docházejí k filosofii. "Od časů moudrého Ezopa se píší bajky, v nichž mají zvířata lidské vlastnosti, které se takto oklikou dají tepat nebo chválit. Teprve autorku Straky v říši entropie však napadlo, že bajky se znamenitě hodí k popularizaci obávané fyziky, a povedlo se jí to skvěle. Sám jenom žasnu, že díky hrochům, gepardům, kočkám, slepicím, myším, králíkům a jiné zvířeně lze nahlédnout za oponu Archimedova zákona, termodynamiky, teorie relativity i kvantové mechaniky." Jiří Grygar, astrofyzik
Beranová, Magdalena; Kubačák, Antonín: Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Praha, Libri 2010, 432 s., 891 Kč.
Publikace našich dvou předních odborníků na tuto problematiku, historičky a archeoložky M. Beranové, která téma zpracovala do 16. století, a historika a odborného pracovníka ministerstva zemědělství A. Kubačáka (od 17. století do současnosti), představuje vývoj zemědělství v našich zemích (rostlinné a živočišné výroby, odpovídající techniky, ale také dalšího zázemí včetně školství, pozemkových převodů a reforem) a je bohatě doprovázena ilustračním materiálem. Koupit na Kosmas.cz
Carroll, Sean B.: Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné
Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné
Praha, Academia 2010, 368 s., 266 Kč.
Klíčem k pochopení formy je vývoj - ontogeneze - proces, jehož prostřednictvím z jednobuněčného vajíčka vzniká složitý živočich, který sestává z mnoha miliard buněk. Tohle úžasné divadlo odolávalo jako jedna z velkých nevyřešených záhad biologie po téměř dvě století. Pokroky v biologii ontogeneze a v evolučně ontogenetické biologii, přezdívané evo-devo, odhalují mnohé o neviditelných genech a určitých jednoduchých pravidlech, která konstruují živočišnou formu a evoluci. Mnohé z toho, co jsme se už dozvěděli, je tak ohromující a neočekávané, že to pronikavě přetváří náš obraz o tom, jak evoluce funguje. Tato kniha líčí příběh zmíněné nové revoluce evo-devo a jejích vhledů do problematiky, jak se živočišná říše vyvíjí. Koupit na Kosmas.cz
Jiráček, Jiří: Jižní Čechy - přírodní oblasti
Jižní Čechy - přírodní oblasti
, Sdružené lesy Ledenice a Borovany 2010, 214 s., 414 Kč.
Námětem předkládané knihy je jihočeská krajina rozdělená podle sedmi přírodních (lesních) oblastí, které byly vymezeny pracovníky Lesprojektu (Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) ve druhé polovině 20. stol. Autor byl u této organizace řadu let zaměstnán a sám se podílel na tvorbě a vymezování jihočeských přírodních oblastí, zejména Třeboňské pánve. Kromě samotné krajiny, lesů, rybníků a mnoha přírodních památek je v rámci každé přírodní oblasti popsána i řada sídelních útvarů (měst a vesnic), které dotvářejí krajinu a jsou pro tu kterou přírodní oblast charakteristické a turisticky přitažlivé. Zejména bývalá okresní města a zčásti i dnešní obce s rozšířenou působností najdou v knize svoji dvoustranu. Lze však v ní nalézt i zcela malé vesnice a samoty, byť v omezeném počtu daném rozsahem publikace. Koupit na Kosmas.cz
Krejčířová, Olga; Treznerová, Ivana: Pohybové hry v mediální a environmentální výchově
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, 54 s.
Publikace vznikla v rámci projektu Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením.
Macek, Jan: Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví
Blanokřídlí České republiky I.
Praha, Academia 2010, 524 s., 405 Kč.
Blanokřídlí představují druhově nejpočetnější skupinu hmyzu, ne-li suchozemských živočichů vůbec. Přestože jejich role v ekosystémech je v mnoha ohledech prvořadá – vzpomeňme si např. na včely jako opylovače rostlin, nepřebernou armádu drobných vosiček a lumků parazitujících u různého hmyzu a bezpočetných mravenců, jejichž celková biomasa je vyšší než biomasa všech suchozemských obratlovců. Jejich přítomnost nebo nepřítomnost má často rozhodující vliv na stabilitu a dynamiku ekosystému, přesto tato skupina hmyzu zůstává stále ve stínu atraktivnějších skupin hmyzu, jako jsou především brouci a motýli. Úkolem plánované dvoudílné publikace je formou identifikačního atlasu poskytnout čtenáři rámcový přehled blanokřídlých střední Evropy s důrazem na Českou republiku. Autoři si v žádném případě nekladou za cíl poskytnout ucelený přehled, protože to nedovoluje nejen omezený rozsah knihy, ale především dosavadní stále jen neúplné znalosti naší fauny, jak dokazují každoročně publikované nové nálezy druhů na našem území. Koupit na Kosmas.cz
Müllerová, Monika: Člověk a prostředí. Globální environmentální problémy
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, 130 s.
Text představuje komplexní přístup k dané problematice z hlediska biologie, ekologie, antropologie a zdravovědy, v závěrečných pasážích jsou shrnuty všechny podstatné argumenty pro nutnou aktivní ochranu přírodního prostředí a životního prostředí člověka. Text je vhodný pro studium biologických oborů, antropologických věd, pro vybrané lékařské vědy i pro učitelství.
Nikodémová, Zdeňka; Branda, Bohumil: Jak vypěstovat květnatou louku
Jak vypěstovat květnatou louku
Praha, Grada 2010, 96 s., 125 Kč.
Květnatá louka je domácím, přírodě blízkým porostem. Nabízí alternativu pro ty, kteří více než o často sekaný trávník stojí o pestrý a druhově různorodý prostor k odpočinku v přírodě. Tato ojedinělá publikace je určena všem zájemcům o pěstování květnatých luk - krajinářům, zahradním architektům, majitelům chalup a také zastupitelům měst a obcí, kteří chtějí moderně zvelebit parky a veřejná prostranství. Seznámí čtenáře se způsobem zakládání luk z výsevu semen i záchranou staré zanedbané louky. Mohou se dozvědět o vztazích mezi rostlinami a živočichy v lučním ekosystému, anebo jak vytvořit originální květinový záhon s minimální údržbou. V závěru knihy uvádějí autoři směsi květnatých a travních semen pro různá stanoviště, které ověřili během své 20leté praxe. Koupit na Kosmas.cz
Polívka, František: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí
Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí
Praha, Volvox Globator 2010, 670 s., 629 Kč.
Pozoruhodná odborná publikace z roku 1908, podrobnýsoupis všech tehdy u nás známých cizíchrostlin, jež bylo možno označit jako užitkové anebobyly zajímavé z hlediska morfologického, fyziologického,biologického či historického. Reprint je doplněnúvodem Václava Větvičky, ředitele Botanické zahradyUniverzity Karlovy, a novým rejstříkem podlesoučasného aktuálního názvosloví. Koupit na Kosmas.cz
Rill, Jiří: Orchideje
Orchideje
Praha, Sun 2010, 78 s., 161 Kč.
Kniha je neocenitelným pomocníkem všech, kteří by se rádi věnovali pěstování orchidejí. Najdete v ní rady týkající se správného umístění rostliny v bytě, zalévání, hnojení…. A samozřejmě také barevné fotografie jednotlivých druhů, jak je pro vás vybral a sestavil specialista na orchideje, pracovník pražské botanické zahrady pan Jiří Rill. Koupit na Kosmas.cz
Šmeral, Jiří: Hřebečsko, náš kraj?
Hřebečsko, náš kraj?
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2010, 136 s.
Výbor z publicistiky přináší tři desítky článků, které vycházely v posledních čtyřech letech na stránkách regionálního tisku, především Svitavského deníku.

Rok 2009
Encyklopedie lastur I.
Praha, Česká geologická služba 2009, 326 s., 199 Kč.
Ptactvo - Poznáváme a určujeme
Ptactvo - Poznáváme a určujeme
Praha, Svojtka & Co. s.r.o. 2009, 128 s., 134 Kč.
Více než 240 barevných fotografií a přehledné texty poskytují přesné popisy jednotlivých druhů a informují o jejich rozšíření, výskytu a způsobu života. Tato kniha pomáhá poznat a zařadit všechny naše opeřence. Je praktickou příručkou pro všechny přátele ptačího světa. Koupit na Kosmas.cz
Bauer, Jaroslav: Svět minerálů
Svět minerálů
Praha, Granit 2009, 169 s., 349 Kč.
Barevný průvodce minerálů je obrazovým klíčem k určování nerostů. Na barevných fotografiích seznámí každého zájemce či budoucího sběratele s tvarovou i barevnou podobou minerálů. Dozví se o jejich vzniku, tvrdosti, fyzikálních vlastnostech, o tom, kde se vyskytují a mnoho dalších užitečných zajímavostí. 550 fotografií.
Baumann, Helmut: Orchideje Evropy
Orchideje Evropy
Praha, Academia 2009, 360 s., 392 Kč.
Český překlad posledního vydání průvodce světem evropských orchidejí sestaveného proslulými německými orchideology představí 219 druhů a 233 poddruhů těchto pozoruhodných rostlin. Každý taxon je uveden jednou až dvěma barevnými fotografiemi a podrobným popisem. Umožní tak identifikovat nejen planě rostoucí orchideje střední Evropy, ale i daleko četnější a rozmanitější příslušníky této rostlinné čeledi ze Středozemí včetně severní Afriky a Blízkého východu. Překladatel doplnil text zvláštními poznámkami k druhům a poddruhům vyskytujícím se v ČR a doplnil některé obecné části, zejména slovníček odborných termínů.
Koupit na Kosmas.cz
Bednář Jan; Kopáček, Jaroslav: Jak vzniká počasí
Jak vzniká počasí
Praha, Karolinum 2009, 268 s., 261 Kč.
Kniha předních českých odborníků oboru meteorologie si klade za cíl seznámit čtenáře s těmi poznatky o dějích v atmosféře Země, jež nejvíce ovlivňují formování počasí. Čtenář se postupně seznámí s fyzikálním popisem a vysvětlením atmosférických dějů, s poznatky, které jsou potřebné pro krátkodobou a střednědobou předpověď počasí a s vlastní předpovědí počasí. Koupit na Kosmas.cz
Billioud, Jean-Michel: Chraňme naši planetu
Obálka knihy
Praha, Knižní klub 2009, 120 s.
Na 119 stranách seznamuje mladé čtenáře v 6 hlavních kapitolách s tématy vzniku a vývoje planety Země, ochrany rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, ochrany před přírodními katastrofami, hospodařením s energiemi, ochrany přírodních zdrojů a boje proti znečišťování planety. Tyto kapitoly jsou dále rozděleny na několik podkapitol, v nichž se autor podrobněji věnuje například obnovitelným zdrojům energie, změnám klimatu, zemětřesení, jaderné energii, zemědělství a geneticky modifikovaným plodinám nebo zpracování odpadů. U každého z témat přitom nezapomene uvést, co může v dané oblasti pro ochranu životního prostředí udělat jednoduchým způsobem každý z nás. Dvojstrany věnované jednotlivým tématům jsou rozděleny do několika částí. V hlavním textu autor podává srozumitelný výklad k danému tématu, často jej doplňuje konkrétními příklady, statistickými údaji a zajímavostmi. Kratší texty opakujících se rubrik, jako například děti se ptají, info +, čísla nebo zoom, přinášejí bližší informace k tématu. Texty jsou v celé knize doprovázeny mnoha barevnými ilustracemi, názornými schématy, mapami, grafy a fotografiemi. Nechybí ani humorné ilustrace. Encyklopedie ochrany životního prostředí je určena čtenářům od 10 let. Koupit na Kosmas.cz
Billioud, Jean-Michel: Chraňme naši planetu. Encyklopedie ochrany životního prostředí
Chraňme naši planetu
Praha, Knižní klub 2009, 120 s., 188 Kč.
Jedno keňské přísloví říká: „Nakládejte se Zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena k opatrování našimi dětmi.“ A právě dětem, které se zajímají o zdraví naší planety a o to, jak ho chránit, je určena tato knížka. Na 119 stranách seznamuje mladé čtenáře v 6 hlavních kapitolách s tématy vzniku a vývoje planety Země, ochrany rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, ochrany před přírodními katastrofami, hospodařením s energiemi, ochrany přírodních zdrojů a boje proti znečišťování planety. Tyto kapitoly jsou dále rozděleny na několik podkapitol, v nichž se autor podrobněji věnuje například obnovitelným zdrojům energie, změnám klimatu, zemětřesení, jaderné energii, zemědělství a geneticky modifikovaným plodinám nebo zpracování odpadů. U každého z témat přitom nezapomene uvést, co může v dané oblasti pro ochranu životního prostředí udělat jednoduchým způsobem každý z nás. Dvojstrany věnované jednotlivým tématům jsou rozděleny do několika částí. V hlavním textu autor podává srozumitelný výklad k danému tématu, často jej doplňuje konkrétními příklady, statistickými údaji a zajímavostmi. Kratší texty opakujících se rubrik, jako například děti se ptají, info +, čísla nebo zoom, přinášejí bližší informace k tématu. Texty jsou v celé knize doprovázeny mnoha barevnými ilustracemi, názornými schématy, mapami, grafy a fotografiemi. Nechybí ani humorné ilustrace. Encyklopedie ochrany životního prostředí je určena čtenářům od 10 let. Koupit na Kosmas.cz
Brandt, K.; Behnke, H.; David, A.: Stopařství
Stopařství
Praha, Grada 2009, 118 s., 197 Kč.
Příroda je „otevřená kniha“, ve které stačí číst, abychom si udělali jasnou představu o jevech a dějích v revíru. Správně interpretovat otisky spárků, tlapek a prstů, které zanechaly různé druhy zvěře v lese a na poli, patří k řemeslným dovednostem všech myslivců i nadšených obdivovatelů přírody. Mladí i zkušení myslivci v Německu vždy znovu sáhli po knize od Karla Brandta a Hanse Behnkeho „Stopování zvěře a nauka o stopách“, kterou teď nově přepracoval redaktor odborného časopisu „ Wild und Hund“ Andreas David a doplnil klasiku nejnovějšími poznatky: krátké popisy a informace o 50 druzích zvěře a volně žijících zvířat, správné přečtení a interpretace všech „pozůstatků“: otisků spárků, tlapek a prstů, trusu a dalších, bezpečné určování pomocí fotografií a obrázků. Koupit na Kosmas.cz
Chytrý, Milan: Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace.
Vegetace České republiky 2
Praha, Academia 2009, 524 s., 508 Kč.
Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev, která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků obsažených v České národní fytocenologické databázi. První díl monografie vyšel v roce 2007 a byl věnován travinné a keříčkové vegetaci. Druhý díl bude věnován převážně vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou polní kultury, intravilány měst a vesnic nebo okolí komunikací. Současně tento díl přinese charakteristiku vegetace skal, zdí a sutí. Kniha je základní referenční příručkou pro přírodovědce, ochránce přírody, zemědělce, učitele, studenty i všechny ostatní zájemce o biodiverzitu České republiky. Koupit na Kosmas.cz
Clarke, Phillip: Stromy. Objevuj
Stromy. Objevuj.
Praha, Slovart 2009, 64 s., 116 Kč.
S touto malou, bohatě ilustrovanou knížkou, může dětský čtenář jít do lesa nebo do parku a poznávat listnaté i jehličnaté stromy nebo se může stát lesním detektivem a podle stop pátrat, kdo žije v okolí lesních velikánů. Kapitoly, které odpovídají na základní otázky, například co je to strom, jak se rodí a stárne, jak se počítá věk stromů podle letokruhů, jaké různé druhy listů, plodů a semen stromy mají, doplňují informace o lesích, využití dřeva a samozřejmě i o ochraně stromů. Na závěr se malý čtenář dozví mnoho zajímavostí, třeba který strom je na světě nejvyšší nebo nejstarší, proč mají africké akácie deštníkovitou korunu, nebo si přečte vikingskou legendu o kosmickém jasanu. Koupit na Kosmas.cz
Dušková, Ludmila: Ochrana rostlin
Ochrana rostlin
Praha , Grada 2009, 96 s., 129 Kč.
Nová publikace z edice Česká zahrada je průřezem nejznámějších škůdců a nejčastějších onemocnění u nás pěstovaných rostlin. Poslouží především zahrádkářům, drobným pěstitelům a může být i dobrou učební pomůckou pro studenty zahradnických škol a učilišť. Kniha je rozdělena do čtyř základních kapitol týkajících se ochrany rostlin v zeleninové, v ovocné a v okrasné zahradě a ve sklenících, fóliovnících a v bytech. Autoři na základě dlouholetých zkušeností diagnostikují choroby rostlin a navrhují optimální řešení. Každá kapitola je rozšířena o možnosti využití predátorů jako biologické ochrany, která se naštěstí dostává v poslední době do popředí zájmu pěstitelů. Koupit na Kosmas.cz
Flegr, Jaroslav: Evoluční biologie
Evoluční biologie
Praha, Academia 2009, 572 s., 540 Kč.
Podrobná učebnice evoluční biologie určená zejména posluchačům magisterských a doktorandských kurzů evoluční biologie, molekulární fylogenetiky a evoluční parazitologie. Může však sloužit i jako referenční příručka příslušných oborů (obsahuje citace primárních pramenů) a do značné míry i jako popularizační dílo, neboť nevyžaduje předchozí hlubší znalosti jiných biologických disciplín. Koupit na Kosmas.cz
Jančářová, Ilona: Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží
Brno, Masarykova univerzita 2009, 230 s.
Cílem publikace je podat přehled platné právní úpravy ČR, již lze využít k odstranění ekologických zátěží.
Khanová, Sarah: Ptáci. Objevuj
Ptáci. Objevuj.
Praha, Slovart 2009, 64 s., 116 Kč.
Kniha s velkým množstvím kreseb poodhalí dětskému čtenáři mnoho zajímavého ze života ptáků: co jim umožňuje létat, jak spí, jak si stavějí hnízda, jaké jsou rozdíly mezi ptačími druhy nebo jak zvládají stěhování na velké vzdálenosti. Kromě toho poradí čtenáři, jak se vydat na výpravu do lesa či k vodě, kde může ptáky pozorovat a dá mu rady, jak ptákům ve svém okolí připravit dobré podmínky pro hnízdění, odpočinek nebo potravu v zimním období. Ptáci mu pak za odměnu dovolí nahlédnout do všelijakých tajností pro ptačí zápisník, který si podle vzoru v knize může začíst vést. Malou zajímavou publikaci oživují mýty, legendy i zajímavosti a rekordy v ptačí říši (kdo je nejlepším plavcem, kdo má nejvíc peří). Koupit na Kosmas.cz
Kholová, Helena: Co nevíte o mláďatech
Co nevíte o mláďatech
Praha, Knižní klub 2009, 152 s., 215 Kč.
Jak přicházejí zvířecí mláďata na svět? Jaké starosti mají zvířecí rodiče? Jak to chodí ve zvířecí rodině? Chodí mladí savci do školy? Kdo se stará o bezpečí mláďat? Knížka plná zajímavostí ze světa zvířat doplněná slovníčkem nejdůležitějších pojmů. Koupit na Kosmas.cz
Košičiarová, Soňa a kol.: Právo životného prostredia
Právo životného prostredia
Bratislava, Aleš Čeněk 2009, 680 s., 750 Kč.
Publikace se zabývá aktuální problematikou právní reglementace životního prostředí se zřetelem na některé vybrané komponenty péče o životní prostředí. V publikaci je pregnantně upozorněno na působení Evropského soudu pro lidská práva, jako i na rozhodovací činnost soudní moci v trestněprávních a občanskoprávních věcech. Vyzdvihuje se tu úloha a postavení Ústavního soudu SR, jako i přezkoumávání rozhodnutí orgánů státní správy. Je určená zejména studentům právnických fakult, ale i odborníkům na enviromentální právo.
Larson, Edward J.: Evoluce. Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie.
Evoluce
Praha, Slovart 2009, 326 s., 359 Kč.
Kniha lehkým a čtivým stylem zpřístupňuje odborné, ale i širší laické veřejnosti dějiny evolučních i jiných biologických teorií, které mají k evolučním teoriím blízký vztah. Vykresluje dobu, v níž se to vše odehrávalo, a poskytuje i charakteristiku „hlavních hrdinů". Kniha zaujme všechny přírodovědce, zejména biology, ale měla by oslovit i filozofy, sociology a širší veřejnost. Koupit na Kosmas.cz
Ludwig, Mario: Neuvěřitelné historky
Neuvěřitelné historky
Velké Bílovice, TeMi CZ 2009, 156 s., 170 Kč.
Svět zvířat je úchvatnou součástí přírody a nám lidem je blízký tím, že jej tvoří živí tvorové. Rádi sledujeme jejich život, jak se chovají a jak si dokážou inteligentně poradit v nejrůznějších zapeklitých situacích. Právě o tom vypráví tato zábavná a vtipná knížka, jejímž autorem je populární německý zoolog a propagátor přírody Mario Ludwig (nar. 1957). Zaměřil se na speciální triky, jež naši zvířecí spoluobyvatelé používají, aby se vypořádali s nástrahami prostředí a života. Z nich vybral přehršli skutečných zoologických lahůdek, například jak to, že tučňáci nezmrznou, proč mormonští kobyláci dávají přednost buclatým partnerkám, čím to, že gekoni dokážou běhat po stropě, jak se raci přečůrávají, o rybkách, které se dorozumívají prděním nebo o kuriozní opičí kratochvíli – šermu penisem. Celkem na stopadesát poutavých historek o zvířecím důmyslu, které svéráznými humornými ilustracemi doprovodil proslulý kreslíř Jan Gulbransson. Koupit na Kosmas.cz
Saugout, Noëlle; Ichbiah, Daniel: Život pro planetu Zemi. 365 podnětů pro každodenní ekologický život
Život pro planetu Zemi.
Praha, Práh 2009, 440 s., 242 Kč.
Knížka Život pro planetu zemi není pouze knihou „populárně naučnou“, ale spíše knihou „populárně praktickou“. Přináší totiž vedle zajímavých informací zejména přehled toho základního, co každý z nás může v oblasti ekologie snadno učinit. Nečekejte zde žádné velké a velkorysé koncepce; ty každého spíše odrazují, protože málokdo se cítí být povolán je realizovat. Zato však v knize najdete 365 srozumitelně psaných podnětů k ekologickému chování, které jistě zvládnete. Jsou jednoduché a přitom účinné, jsou samozřejmé, ale často nás právě proto nemusejí ani napadnout. Jsou pro nás snadné, ale přesto mohou pomoci, aby naše planeta byla krásnější a zdravější a aby život všech, kteří na ní žijí, byl příjemnější. Kniha je určena všem, kteří se nad životním prostředím nejen zamýšlejí, ale chtějí pro ně i něco udělat.
Koupit na Kosmas.cz
Skalka, Petr: Zoologický slovník
Zoologický slovník
Praha , Plot 2009, 300 s., 152 Kč.
1111 hesel z živočišné říše. Zoologický slovník MVDr. Petra Skalky je ideální příručkou pro všechny milovníky tuzemského i exotického zvířectva. Naleznete v něm nejen základní informace, ale také méně známé zajímavosti ze světa 1111 vybraných druhů zvířat.S touto knihou po ruce budete moct kdykoli zjistit, co je vlastně zač mabuje, co dovede loskuták, kde žije veslonos, zda mají polozobánky zobák nebo jaký je rozdíl mezi pytlonošem a pytloušem. Suché názvy zvířat, které jste dosud znali jenom z křížovek, pro vás získají barvu a tvar, stanete se postrachem vědomostních soutěží a při společenské konverzaci už nikdy nebudete mít nouzi o témata. Koupit na Kosmas.cz
Vanek, Marcel: Šutry pod lupou
Šutry pod lupou
Praha, Milahelp 2009, 320 s., 356 Kč.
Sběratelé a milovníci minerálů neřeknou kamenům jinak než „šutry“. Říkají to ale s láskou, i když to pro laika může znít trochu hrubě. Tato kniha navazuje na předešlé vydání „Lásky k šutrům“ a zavede nás hlouběji do světa minerálů a také odhalí duši sběratele. Najdeme v ní mnoho fotografií nejenom velikých krystalů, ale i okouzlujícího mikrosvěta, který se pouhým okem jen tak nevidí. Šutry pod lupou nás mohou potěšit, okouzlit a zároveň i ohromit, jakou krásu dokáže vytvořit příroda na několika milimetrech čtverečních. Naše kniha se nesnaží o žádný vědecký pohled, ale je věnována začínajícím i pokročilým sběratelům. Pojďme se tedy kochat krásou minerálů, krásou „šutrů“, krásou naší přírody… Koupit na Kosmas.cz
Vlašín, Mojmír; Ledvina, Petr; Máchal, Aleš: Desatero domácí ekologie
Desatero domácí ekologie
Brno, STEP 2009, 144 s., 50 Kč.
Desatero vyšlo poprvé před více než dvaceti lety. Nyní je k dispozici revidované a přepracované „desatero“, které přináší opět desítky drobných nápadů a inspirací, jejichž smyslem není spasit svět nebo přinést zaručeně pravé návody, jak ušetřit životní prostředí i svoji kapsu. Snahou autorů je pouze podpořit sílící úsilí mnohých lidí o environmentálně odpovědnější nakládání s přírodou a šetrnější zatěžování tzv. ekosystémových služeb, jimiž jsou nenahraditelné, životně důležité přínosy planetárních ekosystémů umožňující život přírodních společenstev. Autoři nepředkládají vědecký text, jde spíše o vyzkoušená doporučení, kterými autoři vyjadřují svůj osobní názor a dávají jej k dispozici ostatním. Publikace je dostupná i v pdf.
Vysoudil, Miroslav a kolektiv: Zeměpis pro každého
Zeměpis pro každého
Olomouc, Rubico 2009, 252 s., 179 Kč.
Kniha popularizující geografii jako vědu a zeměpis jako jeden z oblíbených školních předmětů obsahuje souhrnný přehled zeměpisných (geografických) informací na úrovni středoškolského učiva zeměpisu. V knize naleznete veškeré základní údaje o geografii, Zemi, zemských sférách, mapách, krajině, sociální i ekonomické geografii České republiky i celého světa, ochraně přírody a přehled o státech světa. Kniha je vhodná pro studenty připravující se na maturitu za zeměpisu.

Rok 2008
Biobrambory
Nová praktická příručka - BIOBRAMBORY
Olomouc, Bioinstitut 2008, 23 s., 45 Kč + poštovné.
Biobrambory se díky své oblibě u konzumentů velmi dobře hodí k přímému prodeji. Vysoké požadavky kladené na kvalitu brambor vyžadují maximální pečlivost, od přípravy sadby přes ochranu rostlin,zajištění živin, vody, až po sklizeň a posklizňovou úpravu. Tato příručka poskytuje dobrý základ pro vysoce kvalitní produkci. Informace uvedené v této příručce vycházejí ze zkušeností moderně vybavených ekofarem ze Švýcarska, Německa a z provozních pokusů výzkumného ústavu FiBL. Poradci svazu PRO-BIO a pracovníci Bioinstitutu řadu informací upravili a upřesnili na podmínky ČR. Věříme, že příručka bude dobrým pomocníkem a zdrojem inspirace i českým ekozemědělcům. Publikaci je možné objednat na tel. 585 631 182, info@bioinstitut.cz.
Ochrana révy vinné v ekologickém vinohradnictví před hlavními chorobami a škůdci
Nová praktická příručka - Ochrana révy vinné v ekologickém vinohradnictví
Olomouc, Bioinstitut 2008, 16 s., 45 Kč + poštovné.
Příručka o ochraně révy vinné podává přehled nejvýznamnějších chorob a škůdců vinic, informace o jejich bionomii, preventivních i přímých ochranných opatřeních. Publikace je odbornými lektory a poradci pro ekologické zemědělství upravena na podmínky v České republice. Vydal Bioinstitut, o. p. s. ve spolupráci s výzkumným ústavem ekologického zemědělství FiBL (Švýcarsko). Publikaci je možné objednat na tel. 585 631 182, info@bioinstitut.cz.
Ovocné dřeviny v krajině - sborník přednášek a seminárních prací
Ovocné dřeviny v krajině
Brno., ZO ČSOP Veronica 2008, 184 s.
Sborník přednášek a seminárních prací vznikl v rámci pilotního vzdělávacího programu, který v Hostětíně proběhl v letech 2007–2008 a věnuje se tématům starých a krajových odrůd ovocných dřevin, extenzivní výsadbě, procesům opylování, růstu, množení, chorobám a škůdcům, technikám řezu ad. Text je doplněný několika černobílými fotografiemi ovocných dřevin a jejich plodů, fotografiemi krajiny a ilustračními fotkami. Sborník a vzdělávací program jsou výstupy projektu „Ovocné dřeviny v krajině“, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Všeobecný atlas světa do každé rodiny
Všeobecný atlas světa do každé rodiny
Brno, GeoClub 2008, 178 Kč.
Všeobecný atlas světa je svým kompletním souborem obecně zeměpisných map určený doslova pro každou domácnost jako základní zdroj regionálních zeměpisných informací. Zároveň je prvním atlasem světa na našem trhu, který se podrobněji věnuje i České republice a Slovensku. Přehlednou politickou a fyzickou mapu světa doplňují mapy klimatických rekordů, hlavních světových jazyků a náboženství a lexikální přehledy jednotlivých kontinentů včetně geografických rekordů (nejvyšší hory a činné sopky, největší ostrovy jezera a přehrady, nejdelší řeky, největší města včetně aglomerací, nejdelší tunely a mosty). Každý světadíl je uveden mapou politického uspořádání a podrobným lexikálním přehledem nezávislých států i závislých území. U významných států můžeme kromě základních demografických a hospodářských údajů (rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, správní členění, největší města, průměrný roční přírůstek obyvatel, očekávaná délka života při narození, hlavní etnické skupiny, náboženství, měna a HDP) najít také přehled administrativních celků včetně jejich rozlohy, počtu obyvatel a správního sídla. Všechny geografické údaje aktualizované k červnu r. 2007 vycházejí z oficiálních čísel mezinárodních institucí a pomáhají s orientací v nepřehledné spleti dat dostupných na internetu. Jednotlivé části světadílů jsou zobrazeny na obecně zeměpisných mapách v jednotné měřítkové řadě tak, aby bylo možné srovnání velikosti regionů. Podrobnější měřítko mají mapy evropských oblastí i některých „exponovaných“ částí světa. Úplnou novinku představují tematické mapové dvoustrany Česka a Slovenska doplněné zeměpisnými rekordy a lexikálním přehledem jednotlivých krajů. Můžeme se tak např. dozvědět, jaké turistické zajímavosti (hrady, zámky, památky UNESCO, zimní střediska, lázně apod.) se nachází v jednotlivých českých i slovenských krajích. Rejstřík geografických názvů obsahuje cca 11 000 hesel.
Země - velká dětská encyklopedie
Země - velká dětská encyklopedie
Praha, Svojtka & Co. s.r.o. 2008, 256 s., 499 Kč.
Tato velká dětská encyklopedie je základní příručkou o tom, jak vznikla, jak vypadá a jak žije planeta Země. Osm kapitol ukazuje naši planetu zevnitř i zvenčí. Kniha je plná zajímavostí, barevných obrázků a obsahuje nádherné nákresy, detaily, podrobné mapy pevnin i oceánů i jedinečné fotografie. Seznamuje se základními ekosystémy, obsahuje základní údaje o mnoha obecných tématech i výkladový slovníček a rejstřík. Je vhodná pro školní projekty i domácí studium.
Bentzien, Claudia: Ekologický chov včel
Ekologický chov včel
Líbeznice, Víkend 2008, 119 s., 231 Kč.
Zkušená autorka na základě svých vlastních poznatků vysvětluje význam ekologického včelaření a jeho zvláštnosti.Jeho cílem je získat zdravý,plnohodnotný med, v němž ani odborník žádné škodliviny. Co všechno to vyžaduje? Ekologicky chované včely žijí vždy ve zdravém úlu, vyrobeném ze dřeva, které zůstává neošetřené nebo se natírá pouze přírodními materiály.Veliká pozornost se věnuje volbě stanoviště,protože je ošidné si myslet, že včelky stejně létají, kam chtějí. Samozřejmostí jsou opatření proti varroáze dřív, než zaútočí zhoubný roztoč. Důležitá je přirozená stavba voskového díla je to něco jiného než použití předem připravených vylisovaných mezistěn. Výsledkem přirozeného chovu a rozmnožování je ekologický med v této knize se dozvíte, jak s ním zacházet a co vše k takovému včelaření potřebujete.
Braunová, Marcela; Kůdela, Václav: Česko-anglická rostlinolékařská terminologie
Česko-anglická rostlinolékařská terminologie
Praha, Academia 2008, 876 s., 1161 Kč.
Dvojjazyčný výkladový slovník obsahuje definice více než sedmi tisíc termínů, vztahujících se ke všem aspektům teoretického i praktického rostlinolékařství. Jednotlivá hesla jsou uspořádána v abecedním pořadí v rámci třiceti tematických celků. Na přípravě výkladového slovníku se v průběhu let 1998–2007 podílelo 65 autorů a lektorů z výzkumných ústavů resortu zemědělství, z Akademie věd ČR, z vysokých škol i ze státní správy. Komplexní výkladový slovník, obsahující široké spektrum rostlinolékařských termínů a jejich definic, dosud na českém trhu chyběl. Publikace, kterou předkládáme, se pokouší tuto mezeru vyplnit a svým rozsahem se zároveň stává v jistém slova smyslu první českou encyklopedií rostlinolékařství. Koupit na Kosmas.cz
De Becker, Genevieve, překl. Macháček, V.: Velká encyklopedie Země
Velká encyklopedie Země
Praha, Fragment 2008, 304 s., 259 Kč.
Encyklopedie se věnuje astronomii, geologii, jednotlivým typům krajiny, zvířatům, rostlinám, klimatu, přírodním katastrofám a ekologii. Účelem není podat detailní informace o jednotlivých tématech, ale popsat přírodu jako provázaný celek. Publikace je bohatě doplněna barevnými fotografiemi a doprovodnými schématy. Texty jsou jednoduché a srozumitelně přizpůsobené dětskému čtenáři. Koupit na Kosmas.cz
Dolný, Aleš; Bárta, Dan a kol.: Vážky České republiky
Vážky České republiky
Vlašim, ZO ČSOP Vlašim 2008, 672 s., 1840 Kč.
Kniha roku 2009 o životním prostředí. Publikace má 672 stran, rozměr je 245x285 mm, je v ní shromážděno přes 75 000 nálezových dat z celého území, které umožňují významně upřesnit poznatky o biologii a ekologogických nárocích jednotlivých druhů. Obsahuje unikátní fotografický soubor všech druhů našich vážek. Publikaci je možné zakoupit na stránkách ZO ČSOP Vlašim.
Foglová, Majka: Etapové hry v přírodě
Etapové hry v přírodě
Praha, Portál 2008, 176 s., 233 Kč.
Kniha navazuje na úspěšný titul Táborové etapové hry (Portál, 2006) a přináší čtyři nové hry: Království Zlaté víly (13 etap), Cesta do pravěku (15 etap), Zloba Vládce větrů (6 etap) a Věštba Chalnaka-Velkého mága (10 etap). Děti se při nich učí mj. rozlišovat dobré a špatné lidské vlastnosti a vážit si hodnot jako je ohleduplnost, empatie, spolupráce a ochota pomoci druhému v nouzi. Hry jsou vhodné pro skupiny 20 až 80 dětí ve věku 6–11 let a určené pro delší pobyty v přírodě. Z publikace mohou čerpat celoroční inspiraci oddíloví vedoucí na táborech, náčelníci skautských družin, organizátoři volnočasových aktivit na školách v přírodě nebo v ozdravovnách a pořadatelé skupinových akcí pro děti. M. Foglová je dlouholetá oddílová vedoucí, všechny hry má vyzkoušené v praxi. Koupit na Kosmas.cz
Grotheová, Bärbel: Vodopády, jezírka, potůčky
Vodopády, jezírka, potůčky
Praha, Knižní klub 2008, 160 s., 260 Kč.
Užitečné informace o všem, co se týká vody v zahradě. Tato nepostradatelná příručka vám ukáže, jak založit rybníčky, jezírka, rašeliniště, bazénky k plavání, potůčky, stružky, vodopády, kanály, kašny, malé vodní nádržky, napajedla pro ptáky, vodní minizahrádky v kbelíku, studánky či vodotrysky. Uvádí praktické rady nezbytné při plánování a budování projektů (příprava podloží, izolační a těsnicí materiály, pokládání fólií, čerpadla, osvětlení, zabudování hotové nádrže ad.), rozebírá vlastnosti vody a přináší obsažný přehled zahradních vodních rostlin. Neponechává stranou ani nutná bezpečnostní opatření, především s ohledem na děti. Koupit na Kosmas.cz
Hamerník, Jan; Musil, Ivan: Jehličnaté dřeviny
Jehličnaté dřeviny
Praha, Academia 2008, 352 s., 295 Kč.
Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) – především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského – ale i sadovnického. Ekologicky zaměřený text je účelně členěn a doplněn praktickým užitím dřeviny. Zahrnuje určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů – i nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů uvádí rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin jsou i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.
Herrmann, H.; Zeugner, A.; Kučera, T.: Květiny v přírodě
Květiny v přírodě
Plzeň, Fraus 2008, 48 s., 169 Kč.
Co jsou to rostlinná společenstva? Jak se nazývají nejvýznamnější rostlinné čeledi? Proč bychom měli chránit přírodu? Na tyto a další otázky odpovídají autoři ve svazku encyklopedické řady CO–JAK–PROČ, který je věnován rostlinám volně se vyskytujícím v přírodě. Představují nejdůležitější druhy středoevropských rostlin v jejich přirozeném prostředí a podávají informace o kořenících, léčivých či jedovatých rostlinách. V knize rovněž najdeme popis stavby rostlinného těla, dozvíme se, jaký význam mají jednotlivé jeho části a jakým způsobem se rostliny rozmnožují či vytvářejí plody a semena. Studium přírody, jejíž jsou rostliny neodmyslitelnou součástí, napomůže k lepšímu pochopení přírodních zákonitostí a vytvoření si bližšího vztahu k přírodě jako takové. Pro českého čtenáře knihu upravil a doplnil Mgr. Tomáš Č. Kučera, pedagog katedry biologie FPE ZČU v Plzni a člen České botanické společnosti.
Hieke, Karel: Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů
Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů
Brno, Computer press 2008, 248 s., 711 Kč.
V poslední době se setkáváme se stále větším zájmem o dřeviny, tedy stromy a keře. Tento zájem je patrný zejména u okrasných rodů a druhů, kde úzce souvisí se snahou o dokonalejší a také pestřejší uspořádání veřejných i soukromých sadovnických úprav. Dřeviny mají také značný význam národohospodářský a biologicko-ekologický. Tato encyklopedie představuje detailním způsobem skupinu dřevin jehličnatých. Je to skupina ve srovnání s listnáči skromnější na rody a druhy, ale mnohdy velmi bohatá na kultivary (odrůdy). V publikaci je obsaženo více jak 230 druhů a přes 2 000 kultivarů, variet, forem a subspecií. Kniha se snaží nejen stručně popsat většinu jehličnatých stromů a keřů, se kterými se můžeme setkat v našich zeměpisných šířkách – včetně jejich nároků na stanovištní podmínky, ošetřování, uplatnění a množení – ale zejména je i názorně předvést množstvím vyobrazení. Koupit na Kosmas.cz
Janeček, Miloslav: Základy ekologie
Praha, Česká zemědělská univerzita 2008
K zakoupení ve fakultní knihovně.
Jemelka, Petr: Bioetika
Brno, Masarykova univerzita 2008, 68 s., 75 Kč.
Učební text je určen především studentům oboru Občanská výchova a Základy společenských věd jako studijní materiál jednosemestrálního kurzu. Jde o stručný přehled bioetické problematiky.
Johnsonová, Jinny: Jak číst stopy zvířat
Obálka knihy
Praha, Mladá fronta 2008, 144 s., 404 Kč.
Kniha obsahuje úchvatné fotografie, fascinující informace a názorné ilustrace, které dětem ukazují, jak vystopovat 400 různých zvířat z celého světa. Na jejích stránkách naleznete stopy zvířat v životní velikosti, způsoby, jak sledovat zvířata pomocí zbytků potravy a dokonce i pomocí jejich výměšků! Své znalosti si děti mohou v průběhu čtení prověřit díky zábavným kvízům. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv: Zlatý fond her I
Zlatý fond her I
Praha, Portál 2008, 160 s., 188 Kč.
Zlatý fond her I. Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Nejznámější a nejúspěšnější hry pro dospívající a dospělé, které vznikly na kurzech Prázdninové školy Lipnice během prvních dvaceti let trvání tohoto experimentálního střediska výchovy v přírodě. Silné osobní prožitky rozvíjejí sebedůvěru, zlepšují komunikaci, spolupráci, tvořivost a zodpovědnost účastníků, zvyšují jejich citlivost pro přírodní a sociální prostředí. Stane se dobrým pomocníkem vedoucím a instruktorům různých akcí zaměřených na rekreaci a volný čas. Inspiraci může poskytnout i učitelům, vychovatelům a manažerům.
Kolektiv autorů Lipky: Hrajeme si na přírodu - soubor her s ekologickou tématikou
Hrajeme si na přírodu - soubor her s ekologickou tématikou
Brno, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání 2008, 90 Kč.
Publikace Hrajeme si na přírodu vznikla za spolupráce pedagogů Lipky. Je dobrou pomůckou pro všechny vedoucí a pedagogy působící ve výchově dětí a usilující o zařazení environmentálních témat do vzdělávání. Máte-li o publikaci zájem, obraťte se na lipka@lipka.cz nebo je publikace k zakoupení ve Veronice.
Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Chrudim, Ekomonitor 2008, 143 s.
Monografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor.
Měkotová, Jarmila: Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii
Olomouc, Univerzita Palackého 2008, 192 s.+ CD-ROM, 218 Kč.
Monografie se zabývá obecnými ekologickými proncipy a jejich promítnutím do oboru krajinné ekologie. Součástí multimediální příloha na CD, která obsahuje 200 fotografií odkazujících na text.
Mockovčiaková, A.; Prokůpková, D.; Morávek, Z.: Meritum - Příspěvkové organizace 2008
Meritum - Příspěvkové organizace 2008
Praha, ASPI 2008, 330 s., 485 Kč.
Pomocí průvodce získáte komplexní přehled v oblasti příspěvkových organizací. Naleznete zde vysvětlení a postupy řešení běžných problémů každého pracovníka nevýdělečné organizace. Výklad je přehledně tematicky rozdělen do oblastí (právo, daně, účetnictví), se kterými se příspěvkové organizace v běžné praxi setkávají, vše je zpracováno ve znění předpisů pro rok 2008. V rámci jednotlivých témat jsou řešeny praktické příklady, nechybí vzory dokumentů a např. daňových přiznání. Kupte si v Sagit.
Pecháčková S., Nesvadbová J. : Historický atlas hub
Historický atlas hub
Praha, Academia 2008, 280 s., 446 Kč.
Plzeňský učitel, mykolog a malíř František Tyttl (28. 12. 1857–6. 6. 1943) vytvořil za svůj život úctyhodné dílo: namaloval více než 2500 obrazů 1500 druhů hub a přispěl tak k „velkému třesku“ české mykologie v prvních desítiletích 20. století. Jeho malby, v tehdejší době výjimečné obsahem, rozsahem i zpracováním, byly sice několikrát vystaveny, s velikým ohlasem veřejnosti, zůstávaly však stále jen sbírkou, která je po většinu doby ukryta v depozitáři. Kniha přináší výběr jeho nejlepších maleb a splácí tak částečně náš dluh člověku, který byl významným kamenem v základech české mykologie i houbaření. Koupit na Kosmas.cz
Petráš, Dušan a kolektiv : Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie
Praha, Jaga Media s. r. o. 2008, 216 s., 369 Kč.
Publikace prezentuje mimořádně aktuální problematiku využívání nízkopotenciálních energií – solární energie, energie geotermálních vod, energie prostředí pro tzv. nízkoteplotní vytápění, vhodné zejména pro využití v nízkoenergetických domech. Knihu tvoří dvě ucelené části: první z nich se zabývá výpočtem a návrhem nízkoteplotního vytápění. Druhá část je zaměřena na specifikaci zdrojů nízkopotenciální energie, a to energie sluneční, geotermální, resp. energie prostředí. Publikaci si můžete objednat e-mailem na stránkách nakladatelství.
Petro, L., Frankovská, J. a kol. : Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník
Bratislava, Štátny geologicky ústav Dionýza Štúra 2008, 465 s., 500 Kč.
Definice 2466 navzájem logicky propojených hesel z oborů inženýrské geologie a geotechniky přináší nejnovější vydání knihy Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Hesla jsou přeložena do anglického, francouzského, německého a českého jazyka. Slovník je v nabídce publikací České geologické služby.
Petržela, Zdeněk: Nové nápady pro starý papír. Inspirace učitelům základních škol a vedoucím výtvarných kroužků.
Nové nápady pro starý papír.
Praha, Portál 2008, 168 s., 220 Kč.
Dejte starým novinám a časopisům nový život – použijte je jako levný, dostupný materiál pro výtvarné aktivity dětí nebo jako pomůcku při výuce. Vyrobte si s dětmi vlastní ruční či litý papír, koláž, mozaiku nebo montáž, obrazovou hádanku, masku na karneval, hrací karty nebo kopací míč aj. Vyzkoušejte roláž a kašírování, složte si origami a uspořádejte rytířský turnaj či módní přehlídku v papírových kostýmech. Výstřižky z novin a časopisů poslouží k procvičování písmenek a při hodinách slohu, cvičební náčiní z papíru ozvláštní pohybovou výchovu. A víte, jak zní papírová hudba? Každý námět je podrobně popsán včetně modifikací podle věku a schopností dětí i dostupného materiálu, dokumentován množstvím barevných fotografií a obohacen zkušenostmi autora z realizace nápadu v učitelské praxi. Koupit na Kosmas.cz
Richarz, Klaus: Atlas stop zvířat
Atlas stop zvířat
Praha, Academia 2008, 190 s., 266 Kč.
Mnoho zvířat, a savců se to týká zejména, je aktivních až ve večerních nebo nočních hodinách; anebo jsou prostě velmi plachá a perfektně využívají úkrytů, které jim poskytuje terén a vegetace. Abychom se o nich vůbec dozvěděli, jsme často odkázáni na vyhodnocení stop – a při tom nám pomůže právě tato kniha. Na téměř 300 barevných fotografiích jsou zachyceny hojnější a charakteristické typy stop, na něž můžeme narazit ve střední Evropě a na některých dalších oblíbených výletních místech v Evropě. Vedle klasických otisků končetin jsou zde vyobrazeny i například stopy pobytové, vývržky, hnízda, nory. Koupit na Kosmas.cz
Schröpfer, L.: Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Pták roku 2008 - racek chechtavý (Larus ridibundus)
Praha, Česká společnost ornitologická 2008, 20 s.
Kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická od roku 1992, kdy byla vybrána vlaštovka obecná. Současně s vyhlášením aktuálního Ptáka roku je vždy představena i stejnojmenná brožura, ve které jsou uvedeny základní informace o biologii ptačího druhu, příbuzných druzích, které u nás žijí, populačních trendech, ohrožujících faktorech a také praktické rady, jak vybranému druhu pomoci. Pro rok 2008 byl vybrán populární racek chechtavý. Více o něm v Brožuře "Pták roku 2008 - racek chechtavý" (ke stažení ve formátu pdf).
Seják, Josef: Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí
Udržitelnost českého zemědělství v globalizovaném prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2008, 151 s., 149 Kč.
Sekerák, Jiří: Mendel v černé skříňce. Problém interpretace přírodovědného textu.
Mendel v černé skříňce
Brno, Moravské zemské muzeum 2008, 132 s., 160 Kč.
Stále existuje tajemství života. Velkolepé, fascinující, nejspíš největší, jaké kdy člověk toužil odhalit! Tajemství života, které bylo a z větší míry je i nadále dobře skryté. Jakoby uvnitř jakési spolehlivě uzamčené tajemné černé skříňky. Jedním z těch prvních, kdo nalezl klíč a pootevřel záhadnou skříňku života, aby poodhalil její tajemství, byl Gregor Mendel. Je zdánlivě absurdní, ale zákonité, že postupující poznání nastoluje další otázky, další záhady: kdo to byl Gregor Mendel, který nalezl klíč k tajemné skříňce života a jak to udělal? Jak ji pootevřel? S těmito otázkami se v úvodu své knihy obrací na čtenáře kurátor a vedoucí Mendeliana Moravského zemského muzea Jiří Sekerák, věnující se právě studiu možností bioinformační interpretace Mendelova objevu ve vztahu k evoluční teorii.
Strnadelová, V.; Zerzán, J.: Radost z jídla
Radost z jídla
Praha, Anag 2008, 192 s., 249 Kč.
Vše, co jíme, co děláme a v co věříme, ovlivňuje zpětně naše zdraví, štěstí a náš život. Znepokojuje nás počet přibývajících nemocí. Zapomněli jsme na naše kořeny, zapomněli jsme, že jsme součástí přírody a že také pro nás platí přírodní zákony. Tato publikace objektivně a bez nadsázky seznamuje čtenáře se zásadami správného a zdravého stravování, podává jednoduchý a srozumitelný návod, jak efektivně a tvořivě změnit či rozvinout životní styl a stravovací zvyklosti. Zároveň podává návod k prevenci a léčbě. Kniha se kromě vlivu lepku na lidský organismus zabývá problematikou zdravé výživy při onemocnění diabetem a onkologickými onemocněními, nově bude 5. vydání této knihy rozšířeno o téma zdravé výživy při problémech s imunitou, alergiemi či plísňovými onemocněními.
Šmajs, Josef a kol.: Podnikatelská a environmentální etika
Brno, Masarykova univerzita 2008, 185 s.
Učební text nabízí jednak evolučně ontologickou reflexi předpokladů podnikatelské a environmentální etiky, a jednak čtenáře seznamuje se stavem vývoje obou těchto "aplikovaných" forem etiky.
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická
OŠumava umírající a romantická
Praha , Paseka 2008, 316 s., 2970 Kč.
Jedno z nejvýznanějších českých uměleckých děl 20. století. Původní Váchalův text s jeho dřevoryty. Nakladatelství Paseka vydává 200 výtisků tohoto unikátního díla v původním formátu, zbývající náklad pak ve formátu zmenšeném. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Vašků, Zdeněk: Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny
Praha, Česká zemědělská univerzita 2008, 396 s., 400 Kč.
Skripta seznamují s průzkumy, které se využívají pro ochranu krajiny.
Veselovský, Zdeněk: Etologie - Biologie chování zvířat - 2. vydání
Etologie - Biologie chování zvířat - 2. vydání
Praha, Academia 2008, 408 s., 395 Kč.
Vychází druhé vydání rozsáhlé knihy Etologie: biologie chování zvířat od zakladatele české etologie, prof. Zdeňka Veselovského. Publikace vychází z úspěšné autorovy knihy Chováme se jako zvířata?, která vyšla před 13 lety v nakladatelství Panorama, a je doplněna o nové poznatky. V jednotlivých kapitolách se dovíme o historii výzkumu chování zvířat, o zákonitostech, kterými se toto chování řídí, o schopnostech zvířat se učit, používat nástroje, přenášet poznatky tradicemi. Pronikneme do pozoruhodného světa smyslů a budeme sledovat zachycené signály na jejich pouti nervovou soustavou. Dovíme se řadu zajímavostí o zvířecí toaletě, vnitřních biologických hodinách, budeme sledovat námluvy, péči o mláďata, sociální vztahy ve zvířecích společnostech i různé strategie sběru a lovu potravy a strategie zajišťující bezpečnost a přežití. Získáme množství dalších poznatků, které nám umožní lépe pochopit, jak žijí zvířata ve volné přírodě i ve společenství s člověkem. Kniha je určena zejména pro studenty středních a vysokých škol přírodovědného směru, ale i pro studenty zemědělství, lékařství a psychologie. Svým popularizujícím zpracováním je přístupná i širokému okruhu milovníků a ochránců přírody.
Větvička, Václav: Herbář pod polštář
Herbář pod polštář
Praha, Vašut 2008, 264 s., 179 Kč.
Deset let spřádá a střádá Václav Větvička malé, spíš literární než botanické, portréty rostlin. A pak je zakládá jako herbářové položky. Bez sušení, bez lisování, jak by se slušelo. Místo toho je týden co týden nosí do rádia, do Českého rozhlasu 2 - Praha. A týden co týden, současně s kuropěním, je představuje v tichu rozhlasového studia. Pak si obvykle říká: "Nedělal jsem to zbytečně? Je možné, aby v tak nekřesťanskou ranní hodinu byl vedle kurů ještě jiný tvor vzhůru?" A považte, najdou se tací. Avšak i ti, kteří coby bezvýhradné sovy kuří hlas nikdy nezaslechli, se o takovém květinovém kuropění doslechli a dožadovali se jej. Ovšem v rozumnou denní (čti soví) hodinu. Proto vám předkládáme zmíněné portréty kytek v tiché, tištěné verzi, doplněné něžnými, jako verše na vodě rozmytými kresbami Anny Skoumalové-Hadačové. V rádiu byste je vidět nemohli. Ale na rozdíl od rádia, v němž proběhlo už desetkrát květinové jaro a léto a stejný počet podzimů a zim, jsme ony roční doby seřadili v zaběhnutém sledu našich čtyř ročních období. A připravili jsme je tak, že se vám vejdou pod polštář a budou vás - chcete-li - provázet do dřímoty… Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Winston, Robert: To je pěkný chaos! Ať chemie krásně praská
Obálka knihy
Praha, Slovart 2008, 96 s., 224 Kč.
Zábavná kniha, která běžné problémy chemie mění v předmět plný zázraků, zábavy a objevů. Objevuje neuvěřitelný svět prvků, od těch, které tvoří hvězdy, až po ty, jež jsou součástí inkoustu na této stránce. To vše úhledně obalené fantastickou grafikou a úžasnými fakty. Koupit na Kosmas.cz
Zahradník, Jiří: Brouci
Brouci
Praha, Aventinum 2008, 288 s., 499 Kč.
Fotografický atlas brouků obsahuje více než 500 barevných fotografií živých brouků. Doprovodný text obsahuje český i vědecký název druhu, jméno badatele, který je uvedl do literatury a rok , v němž bylo jméno prvně publikováno. Následují údaje o velikosti, vyjádřené v milimetrech. Dále jsou uváděny: výskyt, potrava a vývoj, rozšíření, variabilita zbarvení, rozdíly pohlaví, hostitelské rostliny a podobné druhy. Hlavní pozornost věnoval autor druhům střední Evropy. Kniha obsahuje vysvětlení odborných názvů, výběr literatury o evropských broucích, seznam českých jmen druhů a čeledí, seznam latinských jmen a čeledí. Knihu si můžete koupit např. zde
Zemanová, Hanka: Biokuchařka Hanky Zemanové - Druhé vydání
Biokuchařka Hanky Zemanové - Druhé vydání
Praha, Smart Press 2008, 180 s., 359 Kč.
Druhé, aktualizované vydání Nejlepší kuchařské knihy roku 2006, českého bestselleru mezi kuchařkami. Ojedinělá kniha s výjimečným zpracováním a atraktivními fotografiemi. Naučí vás zařazovat do jídelníčku biopotraviny. Určeno všem, kteří chtějí žít zdravěji a nejsou lhostejní k přírodě.
Žáková, Z.; Šálek, J.; Hrnčíř, P.: Přírodní čištění a využívání vody v rodinných domech a rekreačních objektech
Přírodní čištění a využívání vody
Brno, Era - vydavatelství 2008, 124 s., 130 Kč.
Přírodní čistírny odpadních vod a využívání srážkových vod si získávají stále větší zájem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Takový způsob řešení vodního hospodářství je výhodný zejména pro samostatně stojící rodinné domy a rekreační zařízení bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Předkládaná publikace představuje možnosti komplexního řešení vodního hospodářství obytných objektů, a vyplňuje tak informační mezeru v řešení této problematiky. Kniha se zaměřuje především na ekologické, přírodě blízké způsoby čištění, úpravy a využití srážkových a odpadních vod. Obsahuje doporučení pro ekologické způsoby nakládání s bioodpady, objasňuje přínos odvodňovacího účinku vegetace v odpadovém hospodářství. Autoři vycházejí z dlouholetých zkušeností a praktických znalostí s provozem jednotlivých zařízení u nás i v zahraničí. Řada poznatků je výsledkem výzkumných prací, mnohá řešení jsou originální, přizpůsobená podmínkám České republiky. Text provází fotografie příkladů úspěšných realizací v ČR a okolních státech. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Standardy zeleného úřadování
Standardy zeleného úřadování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2007, 32 s.
Publikace, která na 32 stranách přestavuje přehledný návod jak vyhodnotit stávajícíprovoz menšího úřadu či instituce a návrhy možných opatření směrem zavedení zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrnějšícho provozu budov placených z veřejných rozpočtů. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Vše o zahradě
Vše o zahradě
Praha, Knižní klub 2007, 416 s., 349 Kč.
Vše, co byste měli vědět o zahradě a zahradničení. * Zakládání zahrady - návrh, výběr pozemku, elektřina a voda, posezení, zásady feng-šuej * Půda a kompost - půdní druhy, zpracování, kypření, termokompostéry, rychlokomposty * Práce na zahradě - nářadí, výsadba, zavlažování, hnojení, ochrana rostlin, plevele, zahradničení podle Měsíce · Rozmnožování rostlin - sadbovače, nákup osiva, výsev, vegetativní množení, substrát, štěpování, získávání roubu · Užitková zahrada - zeleninová, bylinková, ovocná · Okrasná zahrada - stromy a keře, rhododendrony, růže, trvalky, trávy, bambus, kapradiny, letničky, cibuloviny, trávník, skalky, suché zídky · Balkony a terasy - balkonové a nádobové rostliny · Skleníky, netkané textilie, fólie - pařeniště, kultury rostlin · Zahradní jezírka - stavba, úprava, filtrace vody, rostliny, ryby, řešení problémů · Živočichové v zahradě - hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Publikace je nabitá praktickými radami pro každé roční období. Zahrádkářský slovník i poradna v jednom. Koupit na Kosmas.cz
Chytrý, Milan: Vegetace ČR - Travinná a keříčková vegetace
Vegetace ČR - Travinná a keříčková vegetace
Praha, Academia 2007, 528 s., 495 Kč.
Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje diverzitu našich rostlinných společenstev. Popisuje floristické složení, ekologii, dynamiku a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace a přináší odpovídající fotografickou, mapovou a tabulkovou dokumentaci. První díl z plánovaných čtyř obsahuje obecný úvod a představuje vegetaci alpínských a subalpínských trávníků, slanisk, luk a pastvin, vřesovišť, trávníků na písčinách, mělkých půdách a suchých stepních stanovištích. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, V.; Härtel, H.; Herben, T.; Jackson, A.; Williams, R.: Sandstone Landscapes
Sandstone Landscapes
Praha, Academia 2007, 496 s., 716 Kč.
Kniha poskytuje monografické zpracování unikátního přírodního fenoménu: pískovcových skalních měst. Pískovce jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a v české (středoevropské) krajině hrají významnou roli. Jejich geologie i ekologie jsou podobným způsobem svébytné jako např. geologie a ekologie krasových oblastí. Přesto však pískovcům jako fenoménu nebyla dosud věnována patřičná pozornost. Kniha se snaží postihnout transdisciplinární význam pískovců. Je rozčleněna do základních sekcí: Geodiversity, Biodiversity, Man in a Sandstone Landscape a je doplněna přehledem pískovcových oblastí – Sandstone regions across Europe, slovníčkem pojmů a rozsáhlým přehledem literatury. Kniha je strukturována jako soubor monograficky pojatých kapitol, které doplňují dílčí detailnější studie "case studies". Je psána v angličtině a na jejím zpracování se podílelo více než 100 autorů. Koupit na Kosmas.cz
Činčera, Jan; Caha, Milan: Výchova a budoucnost: Hry a techniky o životním prostředí a společnosti
Brno, Paido 2007, 167 s., 158 Kč.
Předložená publikace shrnuje výsledky mnohaleté tvůrčí práce dvou uznávaných českých pedagogů Jana Činčery a Milana Cahy, autory a překladateli několika publikací v oblasti ekologické výchovy, globální výchovy a systémového myšlení. Oba již řadu let úspěšně vymýšlejí a prakticky využívají aktivizující přístupy ve výuce mladých lidí ve školním i mimoškolním prostředí, které dokázaly nenásilnou formou přiblížit ekologickou, sociální a ekonomickou problematiku současného světa s důrazem na hledání tvořivých řešení problémů současnosti. Jejich metody jsou v naší výuce dosud neobvyklé, neboť upouštějí od klasického frontálního přístupu, spočívajícího v jednosměrné interakci pedagog-student, a místo toho se pouštějí do nepříliš probádaných končin, kde učitel ztrácí „patent“ na pravdu a stává se režisérem, který umožňuje mnohostrannou interakci mezi samotnými studenty formou řízených diskusí a simulačních her. Těžiště, které drží aktivity dohromady, je ekologická problematika. Velmi přínosné jsou metodiky aktivní diskuse, které určitě uvítají učitelé občanské, rodinné a ekologické výchovy, ale i dalších předmětů, kde se objevují kontroverzní témata, včetně dějepisu, literatury, či geografie. Výhodou publikace pro přepracované učitele je i její „kuchařkový“ přístup. Publikace je cennou pomůckou jak pro pedagogy volného času, vedoucí dětských kroužků i letních táborů a různých soustředění, tak pro učitele na druhém a třetím stupni a vysokoškolské pedagogy. Zejména pak pro ty, kteří se zajímají o vztah člověk – společnost – příroda, a kteří mají přitom hravou a odvážnou duši.
Fiala, L.; Klejdus, J.; Vymazalová, H.: Ptáci Znojemska
Ptáci Znojemska
Tišnov, Sursum 2007, 254 s., 269 Kč.
Systematické a cílené druhové sledování výskytu, hnízdění a chování jednotlivých ptačích druhů v mnoha biotopech Znojemska. Koupit na Kosmas.cz
Frkal, Luděk: Domy chráněné zemí
Domy chráněné zemí
Brno, Era 2007, 112 s., 145 Kč.
V posledních letech klademe na svoje bydlení stále vyšší nároky. Jaké však je ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lze nabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky? Odpověď na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantům i stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. Jedním z nich jsou domy chráněné zemí. Tyto domy představují jednu z nových variant výstavby objektů s nízkou spotřebou energie. Tato technologie se v poslední době dočkala realizací také u nás. Renomovaný autor v knize popisuje, jakými způsoby se takové domy staví, výhody jednotlivých technologií, ale také jejich možná rizika. Zvláštní kapitoly jsou věnovány izolacím, řešení osvětlení jednotlivých místností v domě, vytápění, chlazení a větrání interiéru. Text obohacují praktické zkušenosti a příklady výstavby domů krytých zemí v České republice i v zahraničí. Knihu je možné objednat ve vydavatelství nebo Koupit na Kosmas.cz
Havel, Jiří: Jak fotografovat krajinu
Jak fotografovat krajinu
Brno, Zoner Press 2007, 176 s., 359 Kč.
Fotografie krajin patří mezi nejstarší fotografické žánry a i dnes se krajina stále řadí mezi nejvyhledávanější fotografovaná témata. Kniha Jiřího Havla, jednoho z předních českých krajinářů a autora řady fotografických publikací, je určena fotografům, kteří již zvládli základy fotografování a hledají podněty a inspiraci ke svému dalšímu zdokonalování. Autor shrnuje ve čtyřech obsažných částech svoje zkušenosti s fotografováním krajinného detailu i monumentálních horských pásem, nabízí srovnání fotografického hledání v místech opakovaně navštěvovaných se snímky míst, která navštívil pouze na několik hodin. Svými fotografiemi i texty se vyjadřuje např. k otázkám použití filtrů při fotografování, začlenění člověka a jeho činnosti do fotografie krajiny nebo významu barevné i černobílé krajinářské fotografie. Na snímcích, které jsou rozloženy do období několika desítek let, je vidět jak kontinuita autorova pohledu na krajinu, tak i výsledky jeho hledání a experimentování, ať již jde o působivé snímky krkonošských oblak nebo, pro Jiřího Havla typické, použití blesku. Kniha je volně rozdělena do 4 částí: • Krajiny na dosah, Krajiny blízké, Krajiny vzdálené a Krajiny daleké. Koupit na Kosmas.cz
Horáček, Petr: Encyklopedie listnatých stromů a keřů
Encyklopedie listnatých stromů a keřů
Brno, Computer Press 2007, 752 s., 1341 Kč.
Na bezmála 750 stranách je popsáno přes 4500 druhů, poddruhů a kultivarů listnatých dřevin, které se vyskytují v zahradách, parcích a ve volné přírodě našich zeměpisných šířek.Text doprovází více než 3000 barevných fotografií a kreseb, díky nimž je možné detailně se seznámit s většinou popisovaných druhů. V této knize poznáte dřeviny opravdu od A do Z. Proniknete do tajů jejich stavby i vývojových fází a skryté vám nezůstanou ani informace o jejich pěstování a množení. Encyklopedie listnatých stromů a keřů není určená jen pro botaniky, dendrology. Její bohatost a přehlednost ocení všichni milovníci přírody, kteří chtějí mít doma unikátní ucelenou encyklopedii o tomto tématu. Koupit na Kosmas.cz
Hrčka, Daniel: Rostliny přírodního parku Drahaň–Troja
Obálka knihy
Praha, Grada 2007, 244 s., 350 Kč.
Přírodní park Drahaň-Troja představuje zajímavý přírodní celek na severním okraji Prahy. Jeho posláním je především ochrana krajiny a s tím související i omezení výstavby v místech, kde by mohlo dojít k narušení celkového krajinného rázu. Kniha představuje výsledky rozsáhlého srovnání rozšíření všech druhů cévnatých rostlin, které byly z tohoto území zaznamenány, ať již v současnosti nebo i v minulosti (druhy původní, zavlečené, občasně zplanělé, vyhynulé nebo i záměrně vysazené do volné přírody v rámci genofondovových programů). Mezi dalšími kapitolami lze jmenovat části vztahující se k ohrožení a ochraně květeny včetně informací o výskytu chráněných a vzácných rostlin. Nechybí ani zhodnocení zajímavých přírodních celků (chráněná území, naučná stezka) a použitá literatura. Podobná a takto podrobná publikace vztahující se k území přírodního parku je ojedinělým počinem a nepochybně bude vítaným zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost.
Hudec, Karel: Příroda České republiky - Průvodce faunou
Příroda České republiky - Průvodce faunou
Praha, Academia 2007, 440 s., 495 Kč.
Průvodce faunou ČR je příručka určená svým formátem a obsahem pro pochůzky přírodou. Umožňuje určit běžně se vyskytující, hospodářsky či jinak významné nebo zajímavé druhy našich živočichů v rozsahu od malých vodních organizmů (houby, žahavci) až po savce. Všechny druhy jsou zobrazeny na barevných tabulích, na protilehlé straně je vždy připojen krátký text charakterizující jednotlivé druhy, jejich velikost, početnost, prostředí, dobu výskytu, údaje o rozmnožování a významu. U některých druhů jsou připojeny i rozlišovací znaky k odlišení od podobných, v knize nepojednávaných druhů. Kniha obsahuje 186 barevných a 2 černobílé tabule, dále pak větší počet pérovek, přehled literatury k jednotlivým živočišným skupinám a rejstříky českých a vědeckých jmen. Text je dílem 26 odborníků, kromě nich se na knize podílelo 8 výtvarníků, fotografie pak kromě autorů samotných poskytli ještě další 3 fotografové. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Kolektiv autorů: Průvodce po expozicích a sbírkách Botanické zahrady
Průvodce po expozicích a sbírkách Botanické zahrady
Praha, Grada 2007, 192 s., 99 Kč.
První obsáhlý průvodce po venkovních expozičních plochách, včetně Vinice sv. Kláry, skleníku Fata Morgana a přírodním areálu, který botanická zahrada spravuje. Kromě expozic se v něm seznámíte i se všemi významnými sbírkami rostlin, které se v zahradě pěstují (cibulovité a hlíznaté rostliny, letničky, zimovzdorné kaktusy, dřeviny, masožravé rostliny, pelargónie, palmy, cykasy, užitkové a léčivé rostliny tropů i mírného pásma a mnoho dalších) a jež u nás nemají obdoby. Průvodce je doplněný přehlednou mapou přírodního areálu, plánem venkovních expozic, rejstříkem a množstvím kvalitních fotografií. Své si zde naleznou všechni zájemci o přírodu, botanici a zahrádkáři.
Komárek, Stanislav: Ptáci v Čechách v letech 1360-1890 aneb tajemství rytíře von Sacher-Masocha
Ptáci v Čechách v letech 1360-1890
Praha, Academia 2007, 208 s., 207 Kč.
Kniha shrnuje veškeré dostupné údaje o výskytu ptáků v Čechách v letech 1360-1860 a synopci hlavních ornitologických prací z tohoto regionu až do roku 1890. Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Pavel: Klíčová slova
Klíčová slova
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2007, 208 s., 153 Kč.
V čerstvě vyšlé knížce děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Pavla Kováře, Klíčová slova – 1989 najdete rozhovory z období sametové revoluce s lidmi, z nichž většina jsou osobnosti všeobecně známé nejen v komunitě přírodovědců, ekologů a zájemců o problémy životního prostředí (J.Vavroušek, J. Stoklasa, B. Moldan, V. Krajina, I. Málek, J. Fanta, M. Rejmánek, M. Kubátová, Z. Švabinská… ad.). Mezi tématy jsou tehdy (a místy dodnes) ožehavé problémy k řešení v oblasti ochrany přírody, ekologické politiky, výchovy a výuky přírodních věd na školách, herbářových sbírek jako kulturního dědictví, krajinné ekologie, regionálního versus globálního vývoje, střetů ekonomiky a péče o životní prostředí v nejširším slova smyslu… Po 17 letech jsou rozhovory kromě věcné naléhavosti zároveň historickým svědectvím (o to víc, že někteří z protagonistů bohužel již nežijí), které umožňuje konfrontaci dobových ideálů a realitou dalšího vývoje.
Matějček, T.: Ekologická a environmentální výchova
Ekologická a environmentální výchova
Praha, Česká geografická společnost, s. r. o. 2007, 52 s., 89 Kč.
Příručka pro základní školy a střediska ekologické výchovy Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí, Slovníček pojmů a vybrané internetové adresy. Kapitoly mají jednotnou formu zpracování.
Matějček, Tomáš a kol.: Malý geografický a ekologický slovník. Příručka pro školy i veřejnost
Malý geografický a ekologický slovník. Příručka pro školy i veřejnost
Praha, Česká geografická společnost 2007, 136 s., 129 Kč.
Malý slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí.
Novák, Jan: Jedovaté rostliny kolem nás
Jedovaté rostliny kolem nás
Praha, Grada Publishing 2007, 176 s., 281 Kč.
Publikace poskytuje informace o jedovatých rostlinách vyskytujících se na našem území. Přehlednou formou popisuje poznatky o známých rostlinách, planě rostoucích i pěstovaných v bytech a na zahradách, které mohou být nebezpečné pro zdraví člověka i zvířat. Lze však mezi nimi najít i rostliny léčivé a zákonem chráněné. V rámci 46 čeledí představuje na 170 druhů jedovatých rostlin a více než 230 druhů příbuzných. U každého druhu velmi stručně uvádí jejich základní botanické údaje, nejdůležitější účinné látky, příznaky otravy, příp. první pomoc a pokyny k pěstování. Text je doplněn barevnými fotografiemi, které byly zhotoveny na území ČR speciálně pro tuto knihu, rejstříkem českých a vědeckých názvů rostlin.
Novák, Pavel: Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století.
Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova
Praha, Národní zemědělské muzeum 2007, 341 s., 350 Kč.
Kniha vznikla jako výstup stejnojmenného výzkumného záměru Ministerstva kultury ČR řešeného na půdě NZM Praha v letech 2002 – 2005. Autorský tým tvořený převážně pracovníky muzea na pobočce NZM Kačina ji připravil k prvnímu vydání v jarních měsících letošního roku. Publikace rozčleněná do čtrnácti kapitol barvitým způsobem přibližuje každodenní život všech vrstev venkovského obyvatelstva a provází nás jím doslova „od kolébky po hrob“. Najdeme zde mj. pasáže věnované proměnám venkova v minulém století po stránce urbanizace, národnostního aspektu, růstu vzdělanosti, obchodu a dopravy. Zjistíme jak se hospodařilo a bydlelo, a také jak se vařilo, jedlo, topilo a svítilo. Bohatý duchovní život našich předků přibližují kapitoly o lidovém divadle, čtenářství a knihovnách, o poutích na svatá místa a dodržování životních rituálů. Vlastní text je doplněn 470 vyobrazeními převážně z fotoarchivu, knihovny a archivu NZM. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, ale i studentům a všem, kteří hledají své kořeny a zajímají se o život venkova. Publikaci si lze zakoupit na všech pokladnách nebo objednat na adresách NZM Praha a jeho poboček.
Řezáčová, Daniela: Fyzika oblaků a srážek
Fyzika oblaků a srážek
Praha, Academia 2007, 576 s., 446 Kč.
Kniha autorů z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, sněhu či krup, vývoje silných bouří, tornád i dalších jevů. Jak rozumět informacím z meteorologických radarů či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti krupobití? Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověď. Čtenář zde najde i řadu příkladů z území ČR, které navazují na výzkumné projekty autorů. Koupit na Kosmas.cz
Rystonová, Ida: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů
Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů
Praha, Academia 2007, 736 s., 345.
Publikace je nejen podrobným soupisem lidových názvů rostlin z celého světa, ale i nebylinných léčivých prostředků, tak jak je znali naši předkové. Tyto prostředky bývaly nedílnou součástí umění starých bylinářů, ranhojičů i čarodějnic. Autorka shromažďovala názvy více než třicet let a po celou tu dobu byla vedena obdivem k moudrosti a hravé tvořivosti, s jakou vznikaly. Nebyl to však jen dávný starověk nebo středověk, který nám zanechal tajemné kouzlo lidových názvů. I moderní doba přinesla nové termíny – vznikají a žijí stále a přispívají k obohacení našeho jazyka. Koupit na Kosmas.cz
Syrový, Vít: Tajemství výrobců potravin
Tajemství výrobců potravin.
Praha, Ing. Vít Syrový 2007, 130 s., 130 Kč.
Příručka zákazníka, kterému není lhostejné, co všechno přijímá se svou stravou. V knize se lze dovědět jaké chemické látky se přidávají k průmyslově vyráběným potravinám, proč se vyhýbat některým Éčkům a další zajímavosti. Její součástí jsou tabulky soupisů u nás užívaných přídatných látek a praktický tahák s hodnocením přídatných látek. V dodatcích se zabývá zdravotními přínosy bioproduktů a v další kapitole i obsahovými látkami v kosmetice. Knihu koupíte např. v internetovém obchodě Rozmaryna.cz
Šarapatka, B.; Urban J. a kol.: Ekologické zemědělství v praxi
Obálka knihy
Šumperk, Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 2007, 502 s., 415 Kč.
Nová publikace navazuje na dvě předchozí učebnice ekologického zemědělství, vydané v roce 2003 a 2005. Nabízí aktualizované texty, které si vyžádaly jak nové poznatky, tak legislativní změny i konkrétní požadavky praxe. Souhrnné vydání je kromě škol určeno zejména zemědělské praxi. Je zaměřeno na pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat podle NR 2092/91 (EHS) o ekologickém zemědělství (EZ) ve vztahu k ochraně životního prostředí. Zapadá tak do celkového rámce agroenvironmentálních opatření podporovaných z fondů Evropské unie v jednotlivých zemích. Nedílnou součástí knihy je i historie EZ, kvalita bioproduktů, welfare hospodářských zvířat, přechod podniku na EZ a ekonomika ekofarem. Neřeší otázky zpracování a marketingu, tato problematika si jistě zaslouží pozornost a v budoucnu i samostatnou publikaci. Cílem vydání publikace je pomoc dalšímu rozvoji tohoto moderního způsobu hospodaření šetrného k životnímu prostředí, chovaným zvířatům a prostřednictvím biopotravin i k nám, lidem. Práce autorského kolektivu vydáním této knihy nekončí, pro poradce a pedagogy jsou připravovány odborné příručky, metodiky a výukové prezentace, ve kterých budou poznatky dále aktualizovány a předávány studentům i praxi. Distribuci zajišťuje například PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk.
Štursa, Jan: Klenoty české krajiny
Klenoty české krajiny
Praha, Kartografie Praha 2007, 207 s., 549 Kč.
Tato unikátní výpravná publikace mapující nejkrásnější kouty naší země je určena pro všechny milovníky české přírody. Přes 200 stran plných nádherných fotografií našich předních fotografů a poutavých textů od našeho předního znalce přírody Jana Štursy, vás postupně seznámí se všemi národními parky i chráněnými krajinnými oblastmi České republiky, jejich specifickou flórou a faunou, geologickou stavbou, ale také vývojem osídlení a současným stavem ochrany. Kniha je členěna do kapitol, kde každá je věnována jednomu chráněnému území a je uzavřena praktickými informacemi pro všechny potencionální návštěvníky našich přírodních skvostů. Součástí publikace je i vložená podrobná skládaná mapa chráněných území České republiky.
Tadičovi, Jana a Roman: Tséhóné´o. Příruční šajenský herbář
Tséhóné´o. Příruční šajenský herbář
Praha, Volvox Globator 2007, 336 s., 399 Kč.
Tséhóné´o znamená v jazyce Šajenů z Velkých planin amerického Západu "to, co roste". Autoři skládají mozaiku rostlinných druhů, známých i exotických, které měly nebo mají pro Šajeny význam v léčení i v náboženském životě. Koupit na Kosmas.cz
Uhlig, Matthias: Kaktusy a jiné sukulenty
Kaktusy a jiné sukulenty
Praha, REBO 2007, 128 s., 170 Kč.
Ve svém domově vzdorují tyto často bizarní bytosti z rostlinné říše extrémnímu slunečnímu záření, horku a suchu. S kaktusy a spol. si tak přinesete mezi své čtyři stěny závan této zvláštní pouštní atmosféry. Praktické zahradnické dovednosti: Náš odborník vysvětluje krok za krokem, jaké umístění sukulenty vyžadují, jaký substrát se pro ně hodí a jak tyto rytíře mezi rostlinami správně zalévat, množit a dát přezimovat. Pak už nebude nic stát v cestě jejich bujnému kvetení. Portréty nejoblíbenějších sukulentů: Načerpejte inspiraci a vyberte si z téměř 120 rostlin, jež doporučujeme. Najdete mezi nimi také mnoho mrazuvzdorných druhů pro balkon i zahradu. Otázky a odpovědi: Musí se sukulenty rosit? Proč můj kaktus nekvete, i když je umístěn na světle? Náš odborník odpovídá na vaše dotazy týkající se pěstování kaktusů a spol. v bytě i venku na zahradě. Na ukázky z knihy se můžete podívat v pdf zde
Velincký, Frederik: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR
Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR
Praha, ČSOP 2007, 500 Kč.
Publikace vznikla ve spolupráci se sedmdesáti pěti odborníky a podařilo popsat celkem 496 z pohledu autorů nejvýznamnějších u nás se vyskytujících nepůvodních druhů (251 rostlin, 245 živočichů). Každý druh je popsán strukturovaně v členění: latinský a český název, taxonomické zařazení, původ, stručný popis, rozšíření, rozšíření v ČR, nároky na prostředí, charakter české populace, interakce, analýza rizika, literatura a adresa autora. Jde o vůbec první soupis těchto druhů v České republice. Knihu si můžete objednat v kanceláři ÚVR ČSOP, podrobné informace naleznete zde.
Vischer, Lukas; Birch, Charles: Život se zvířaty
Život se zvířaty
Praha, Kalich 2007, 104 s., 90 Kč.
Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou to boží tvorové a jako všechno, co Bůh stvořil, mají i ona Boha chválit. Pro degradaci zvířat na úroveň předmětů nenajdeme v Bibli žádné odůvodnění. Ačkoli její kulturní kořeny tkví již ve starověku, jde svou podstatou o produkt moderního myšlení, jež lidstvo klade do centra vesmíru a okolní svět vidí jako podřízený lidskému duchu. První z autorů je teolog, věnující se intenzívně problematice životního prostředí, druhý je zoolog. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2006
Aichele, Dietmar: Co tu kvete? 400 divoce rostoucích květin střední Evropy
Praha, Pavel Dobrovský - Beta 2006, 448 s., 289 Kč.
Spolehlivý a obsáhlý kapesní atlas kvetoucích rostlin střední Evropy, podle kterého lze určit více než 400 druhů rostlin.
De Wetter, Bernard: Ohrožená zvířata
Praha, Fragment 2006, 256 s., 449 Kč.
Poznejte zblízka svět ohrožených zvířat. Encyklopedie s bohatým fotografickým doprovodem přibližuje čtenářům ohrožená zvířata, která žijí na nejrůznějších místech naší planety.
Houzar, S.: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 91/2006
Brno, Moravské zemské muzeum 2006, 255 s., 200 Kč.
Časopis MZM v Brně tentokrát přináší řadu článků s mineralogickou, geologickou i paleontologickou tematikou, věnovanou oblasti Moravy a Slezska.
Klvač, Pavel: Člověk a les
Člověk a les
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 2006, 80 s., 126 Kč.
Publikace je sborníkem textů příspěvků, které zazněly na seminářích Člověk a les I (2005) a II (2006) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezioborově pojatý sborník obsahuje antropologické, kulturně historické a estetické statě předních odborníků na dané téma – např. socioložky Hany Librové „O biofilii“, filozofa a biologa Stanislava Komárka „Stromy a jejich vnímání člověkem“, estetika Karla Stibrala „K estetickému vnímání lesní krajiny, aneb od kdy je les krásný?“, lingvisty Michala Peprníka „Les v americké literatuře období romantismu“ a dalších. Koupit na Kosmas.cz
Kvítek, Libor: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží
Olomouc, Univerzita Palackého 2006, 70 s.
Sborník příspěvků z konference, konané dne 14.12. 2006 v Olomouci.
Matějka, D., Zwettler, O., Rybová, I.: Geographica.Velký ilustrovaný atlas světa s přehledem zemí
Praha, Slovart 2006, 610 s., 999 Kč.
Velkoformátový ilustrovaný atlas světa. Všechny státy světa jsou představeny jasně a systematicky ve své fyzicko-geografické, politické, hospodářské a kulturní rozmanitosti. Tematické mapy se vztahují k podnebí, rostlinstvu, zemětřesení a vulkanismu, problematice energie a populace jsou provázeny úvodními texty o původu vesmíru, složení sluneční soustavy, jakož i o vzniku Země a kontinentů. Obsahuje tři části - Planeta Země, Člověk a svět a Regiony a místa. Atlas podává informace o státním zřízení, úředním jazyku, vývoji obyvatelstva, náboženství, podnebí aj. Geographica zvou čtenáře na úchvatnou cestu kolem světa, od dálného vesmíru na Zemi, na její světadíly, státy, města a vesnice až do nejodlehlejších míst. Koupit na Kosmas.cz,
Měkotová, J.; Štěrba, O.: Říční krajina 4
Olomouc, Univerzita Palackého 2006, 398 s., 350 Kč.
Sborník ze 4. ročníku konference zaměřené na problematiku řek a jejich okolní krajiny přináší souhrn příspěvků, které zazněly dne 18.10.2006 v Olomouci.
Rushforth, Keith: Svět stromů
Praha, Granit 2006, 288 s., 329.
Přehledný průvodce světem stromů je určen nejširší čtenářské veřejnosti. Stane se nepostradatelnou pomůckou pro spolehlivou identifikaci stromů, k jejímuž maximálnímu zjednodušení přispívají barevné fotografie stromů s detailem kůry a kresby listů a plodů. Komentář obsahuje základní informace o průměrné výšce, výskytu a charakteristických vlastnostech 130 stromů evropského kontinentu včetně britských ostrovů. Koupit na Kosmas.cz
Stejskal, Vojtěch: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost
Praha, Linde 2006, 592 s., 660 Kč.
Publikace přináší uceleně zpracovanou problematiku ochrany přírody a biodiverzity. Přibližuje soudobé přístupy k ochraně přírody a k péči o biologickou rozmanitost a jejich řešení pomocí práva, a to jak práva mezinárodního (závazného i nezávazného typu), tak evropského komunitárního i českého národního práva. Tato ojedinělá publikace je určena studentům i jejich učitelům, odborníkům pracujícím ve veřejné správě i soukromé sféře a nejširší veřejnosti zajímající se o otázky životního prostředí.
Vaverka, Jiří; Hirš, Jiří; Skotnicová, Iveta: Stavební energetika budov
Brno, VUTIUM 2006, 648 s., 400 Kč.
Kniha komplexně postihuje problematiku stavební tepelné techniky a přináší přehled nejnovějších poznatků v dané oblasti. Respektuje všechny nové evropské i české normy, nová konstrukčně-technická řešení i materiály. Samostatná kapitola se zabývá progresivní a velmi aktuální problematikou navrhování budov s nízkou energetickou náročností. Obsahovou kvalitu doplňují obrázky, řezy, půdorysy, schémata a detaily."
Zákon o obchodování s ohroženými druhy: Stejskal, Vojtěch; Vilímková, Veronika
Praha, Linde 2006, 420 s., 347 kč.
Komentář k zákonu č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, je prvním dílem svého druhu v České republice, které se věnuje z pohledu práva podrobně problematice obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle mezinárodní úmluvy CITES. Obsahem publikace je nejen vlastní komentář k jednotlivým ustanovením zákona a souvisejícím relevantním ustanovením evropských nařízení, ale také komentář k vybraným skutkovým podstatám trestního zákona či vysvětlující poznámky k Úmluvě CITES a k právním předpisům s problematikou obchodování s ohroženými druhy souvisejících. Publikace je určena všem, kdo se v praxi zabývají problematikou obchodování s ohroženými druhy, především tedy chovatelům, obchodníkům se zvířaty, provozovatelům zoologických zahrad, pracovníkům státní správy, advokátům, soudcům, studentům a učitelům.

Rok 2005
Červinka, Pavel: Ekologie a životní prostředí. Učebnice pro střední školy a učiliště
Praha, Česká geografická společnost 2005, 120 s., 129 Kč.
Učebnice vychází s osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie.
Činčera, Jan; Caha, Milan: Výchova a budoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti
Brno, Paido 2005, 165 s., 158 Kč.
Autoři předkládají čtenářům své dosavadní zkušenosti, postřehy a rady s aktivizujícími přístupy ve výuce mladých lidí. Jejich metody se ubírají do nepříliš probádaných končin, kde učitel ztrácí „patent“ na pravdu a stává se režisérem, který umožňuje mnohostrannou interakci formou řízených diskusí a simulačních her. Těžiště, jež stmeluje jednotlivé aktivity dohromady, je ekologická problematika. Velmi přínosné jsou metodiky aktivní diskuse, které uvítají nejen učitelé občanské, rodinné a ekologické výchovy. Výhodou publikace je její „kuchařkový“ přístup. Publikace bude cennou pomůckou jak pro pedagogy volného času, vedoucí dětských kroužků i letních táborů a různých soustředění, tak pro učitele na 2. a 3. stupni a vysokoškolské pedagogy. Zejména pak pro ty, kteří se zajímají o vztah člověk, společnost, příroda a kteří mají přitom hravou a odvážnou duši.
Činčera, Jan; Klápště, Petr; Maier, Karel: Hry a výchova k občanské společnosti
Praha, BEZK 2005, 100 s., 70 Kč.
Publikace je určena pro učitele a volnočasové pedagogy, kteří se zabývají tématem občanské společnosti a možnostmi aktivního zapojení veřejnosti do rozhodování. První část obsahuje základní informace o veřejném projednávání a procesu EIA, místním referendu, uzemním plánování a právu na informace. Druhá seznamuje stručně s metodikou, vyplývající z prožitkové pedagogiky, konstruktivismu a globální výchovy. Ve třetí, nejrozsáhlejší, části jsou uvedeny příklady simulačních a diskusních her vhodných k vysvětlení vybraných pojmů a rozvinutí souvisejících dovedností. Publikaci můžete objednat zde.
Flegr, Jaroslav: Evoluční biologie
Praha, Academia 2005, 560 s., 395 Kč.
Podrobná učebnice evoluční biologie je primárně určená posluchačům magisterských a doktorandských kurzů evoluční biologie, molekulární fylogenetiky a evoluční parazitologie. 26 kapitol je věnováno mikroevolučním dějům (kapitoly Evoluce, Dědičnost, Mutace, Selekce, Drift, Genový tok, Evoluční tahy, Polymorfismus, Evoluce DNA, Evoluce genů, Vznik sexuality, Evoluční důsledky sexuality, Koevoluce, Kulturní evoluce, Pohlavní výběr) a makroevolučním dějům (kapitoly Vznik života, Evoluce ontogeneze, Evoluce chování, Evoluce parazitismu, Druhy, Speciace, Extinkce, Fylogenetika, Molekulární fylogenetika, Taxonomie a Makroevoluce) a dvě kapitoly jsou zaměřeny všeobecně (Kritika a obrana evolučních teorií a Historie evoluční biologie). Učebnice obsahuje přes 300 obrázků a je doplněna rozsáhlým seznamem literatury (1500 citací), který z ní činí výbornou referenční příručku. Koupit na Kosmas.cz
Hartman, Pavel; Přikryl, Ivo; Štědronský, Eduard: Hydrobiologie
Praha, Informatorium 2005, 364 s., 420 Kč.
Základní vlastnosti vodního prostředí, systematická hydrologie - botanická část, hlavní zástupci sladkovodních živočichů, ekologická hydrobiologie.
Holubová, Drahomíra: Enviromentální výchova ve vyučování matematice
Brno, Masarykova univerzita 2005, 64 s., 75 Kč.
Učební text poukazuje na současné ekologické problémy a pomocí námětů ekologických projektů a slovníh úloh v matematice se snaží naznačit jejich možná řešení a využití ve výuce matematiky.
Juchelková, Dagmar: Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi
Ostrava, Vysoká škola báňská 2005, 98 s.
Autorka se ve vysokoškolských skriptech zabýva problematikou nakládání s odpady a jejich vedlejšími produkty.
Ondok, Josef Petr: Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Praha, Triton 2005, 216 s., 199 Kč.
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování, potrat, transsexualita apod.). U mnoha případů však neexistuje obecný konsensus a nabízejí se různé alternativy jednání. Při takovém rozhodování záleží na východisku, které zvolíme. Ondokova bioetika je založena na osobnostně orientované filosofii. Autor také uvádí teologická stanoviska, pokud existují. Kniha je určena jak zájemcům o aplikovanou etiku, tak studentům filosofických, teologických nebo lékařských fakult. Koupit na Kosmas.cz
Špáček, Ondřej; Zeman, Josef: Introduction to Environmental Hydrogeochemistry
Brno, Masarykova univerzita 2005, 104 s., 150 Kč.
Publikace se zabývá základními principy a metodami hydrogeochemie životního prostředí.

Rok 2004
Herink, Josef; Valenta, Václav a kol.: Současný svět. Základy společenského, hospodářského a politického zeměpisu, lidé a příroda - životní prostředí
Praha, Česká geografická společnost 2004, 128 s., 109 Kč.
Učebnice spojuje obsah 1. vydání titulu Současný svět i dosavadní titul Lidé a příroda. Vyhovuje všen vzdělávacím programům i RVP.
Jančaříková, Kateřina: Ekolístky: Metodické listy Svatojánské koleje
Ekolístky: Metodické listy Svatojánské koleje
Praha, Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická 2004, 176 s., 140 Kč.
Ekolístky jsou určeny především křesťanským pracovníkům s dětmi, ale také všem rodičům, kteří se na vzdělávání svých dětí podílejí. Autorka tvoří nová podobenství, kdy pomocí znalosti přírodních zákonů a jevů (ekologie) se spolu s dětmi snaží lépe porozumět neviditelnému duchovnímu světu (Bohu a jeho zákonům). Mottem Ekolístků by mohlo být vyzvání z Přísloví 6/6 Jdi k ... a uč se od něho. Přečtěte si recenzi EkoListu
Jančářová, Ilona: Ekologická politika
Brno, Masarykova univerzita 2004, 208 s., 230 Kč.
Základní učební pomůcka pro studium předmětu Ekopolitika na Právnické fakultě MU v Brně.

Rok 2003
Ptáci 3 - Zoologická encyklopedie
Praha, Euromedia Group 2003, 160 s., 299 Kč.
Zoologická encyklopedie je velkolepým průvodcem živočišnou říší a zároveň posledním ze tří dílů věnovaným ptákům.
Scripta. Biology
Brno, Masarykova univerzita 2003, 64 s.
Skriptum v anglickém jazyce.
Danzer, Jiří: Elektrická trakce III
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2003, 124 s., 140 Kč.
Skripta se zabývají zásadním problémem v oblasti kolejových vozidel, a to přenosem sil mezi vozidlem a tratí, který umožňuje pohzb vozidel.
Dohert, Gillian: Ptáci
Praha, Ottovo nakladatelství 2003, 64 s., 129 Kč.
Vše o ptácích - stavba těla způsob letu, smysly, krmení, sebeobrana, námluvy tahy ptáků, život ve společenství, zpěv a vábení, rozmnožovací cyklus atd.
Galuzska, Petr; Luhová, Lenka: Laboratorní technika pro biochemiky
Olomouc, Univerzita palackého 2003, 102 s., 186 Kč.
Skripta napsaná jako přehledný soubor návodů pro absolvování předmětu Laboratorní technika. Rozděleno na 12 samostatbých laboratorních cvičení.
Hausmann, Klaus; Huelsmann, Norbert: Protozoologie
Praha , Academia 2003, 348 s., 225 Kč.
Učebnice je vhodným úvodem do studia prvoků a jistě najde místo v knihovnách všech biologů, zoologů a parazitologů. Velmi dobře poslouží i jako učebnice pro studenty na magisterské a doktorantské úrovni.
Kubát, Karel; Kalina, Tomáš; Kováč, Jaroslav a kol.: Botanika
Praha, Scientia 2003, 232 s., 350 Kč.
Učebnice je součástí řady přírodovědných učebnic pro různé typt škol.
Matušková, Alena; Červený, Pavel: Cvičení ze statistických a grafických metod pro geografy
Plzeň, Západočeská univerzita 2003, 95 s., 80 Kč.
Soubor cvičení používaný v geografii, které slouží pro geografické analýzy a syntézy. Text tvoří ukázkově řešené příklady, většinu obsahu tvoří aktuální statistické podklady a soubor otázek, úkolů a příkladů k jednotllivým tématům.
Piskač, Luděk: Elektrické pohony. Principy a funkce.
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2003, 118 s., 330 Kč.
Skripta seznamují s principy a funkcemi průmyslových pohonů využívajících elektrické stroje různých typů. Jsou naznačeny možnosti napájení a řízení pohonů, jsou uvedeny některé moderní regulační a stavební prvky pohonů umožňujících zlepšit kvalitu řízení.
Sklenička, Petr: Základy krajinného plánování
Praha, Naděžda Skleničková 2003, 321 s., 315 Kč.
Publikace zprostředkovává teoretické i aplikované základy krajinného plánování odborníkům v projekční i rozhodovací sféře. Kniha vznikla jako vysokoškolský učební text.
Sládek, Vladimír; Galeta, Patrik; Blažek, Vladimír: Evoluce člověka a antropologie recentních populací
Dobrá voda, Aleš Čeněk 2003, 117 s., 150kč.
Publikace je určena k výuce bakalářských a magisterských kursů biologické antropologie a příbuzných oborů.
Zimák, Jiří: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 69 s., 104 Kč.
Sborník referátů ze semináře 28. - 30. 5. 2003 Horní Údolí Olomouc.

Rok 2002
Baar, Vladimír: Hospodářský zeměpis. Regionální aspekty světového hospodářství
Praha, Nakladatelství České geografické společnosti 2002, 112 s., 99 Kč.
Učebnice pro obchodní akademie a další střední školy, vycházející ze standardu odborného vzdělávání pro OA z nových osnov závazných od 1. 9. 2002.
Blodková, Michaela, Chalupa, Petr: Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ
Praha, SPN 2002, 56 s., 79 Kč.
Učebnice.
Brinke, Josef: Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy. Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
Praha, Fortuna 2002, 216 s., 86 Kč.
Učebnice zeměpisu.
Capouchová, Ivana: Cvičení ze speciální produkce rostlinné
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 188 s.
Skripta.
Chalupová-Karlovská, Vlastimila: Obecná biologie
Olomouc, Olomouc 2002, 208 s., 180 Kč.
Učebnice je zaměřena na biologickou evoluci, biologii buňky a genetiku.
Dolejš, Karel: Botanika systematická
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 245 s.
Skripta.
Gregerová, Miroslava; Fojt, Bohuslav; Vávra, Václav: Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů
Brno, Moravské zemské muzeum 2002, 326 s., 400 Kč.
Publikace je určena studentům a pedagogům odborné geologie a všem čtenářům, kteří se zajímají a mikrostrukturu přírodních hornin a technologií. Autoři zpřístupnili jednoduchou formou základní údaje o hornitvorných a technických minerálech, které je možné určovat jednoduchým laboratorním a zejména mikroskopickým studiem.
Hasík, Otakar: Vodní stavitelství
Ostrava, Vysoká škola báňská 2002, 238 s., 127 Kč.
Skripta.
Jelínek, František: Morfologie hospodářských zvířat
České Budějovice, Jihočeská univerzita 2002, 287 s.
Skripta.
Jelínek, Jan, Zicháček, Vladimír: Biologie pro gymnázia
Olomouc, Olomouc 2002, 576 s., 360 Kč.
Učebnice biologie pro gymnázia.
Kašparovský, Karel: Zeměpis v kostce II.
Havlíčkův Brod, Fragment 2002, 160 s., 119 Kč.
Učebnice zeměpisu pro střední školy.
Kaštánek, František: Bioinženýrství
Praha, Academia 2002, 334 s., 295 Kč.
Bioinženýrství Bionženýrství je vědní disciplína, která se zabývá výkladem a kvantitativním popisem dějů probíhajících v soustavách a zařízeních biochemického průmyslu. Cílem této knihy je poskytnout základy, které umožní popisovat procesy probíhající za účasti enzymů, mikroorganismů a buněčných kultur, získat poznatky využitelné pro výpočty a návrhy zařízení používaných v biotechnologiích a určit jejich optimální režim provozu bez negativních dopadů na životním prostředí. Kniha je vhodným studijním pramenem, jak pro studenty specializovaných biotechnologických směrů, tak pro inženýry a vědecké pracovníky zaměřené na aplikace v biochemickém průmyslu.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie XI. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 30 s.
Skripta.
Kohák, Erazim: Průvodce po demokracii
Praha, Slon 2002, 162 s., 149 Kč.
Průvodce po demokracii je svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Autor se obrací především na mladé lidi, protože na poučování politiků, jak sám říká, je již pozdě. Demokracie v jeho pojetí je spoluvytvářena občanskými postoji v každodenním životě. Učebnice je rozdělena do dvanácti oddílů, z nichž každý se zabývá jedním základním pojmem demokracie. Kohák mimo jiné poukazuje také na tři zásadní krize, které velmi ohrožují současné demokracie: krizi demografickou, ekologickou a morální. Podrobně rozebírá jejich příčiny a průvodní jevy každé z nich a samozřejmě nachází i jejich řešení, která nemohou být jiná, než demokratická.Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Pavel: Geobotanika. Úvod do ekologické botaniky
Praha, Karolinum 2002, 104 s., 120 Kč.
Skripta.
Kovář, Pavel: Hrazení bystřin
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 45 s.
Učební text pro předmět Hrazení bystřin.
Kvasničková, Danuše, Froněk, Jiří: Přírodověda pro 4. ročník. Pracovní sešit
Praha, Fortuna 2002, 40 s.
Při výkladu jednotlivých témat přírodovědy kladou autoři důraz na ekologickou výchovu.
Kvasničková, Danuše, Froněk, Jiří, Šolc, Martin: Přírodověda pro 5. ročník. Pracovní sešit
Praha, Fortuna 2002, 32 s., 49 Kč.
Při výkladu jednotlivých témat přírodovědy kladou autoři důraz na ekologickou výchovu.
Kysela, Ladislav: Vodní hospodářství v energetice
Ostrava, Vysoká škola báňská 2002, 102 s., 62 Kč.
Skripta.
Langrová, Iva: Cvičení ze zemědělské zoologie
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 156 s.
Skripta.
Malam, John: Země
Praha, Slovart 2002, 120 s., 99 Kč.
Země Kniha především pro školáky přináší řadu informací o planetě Zemi.
Mišák, Zbyněk: Systémy environmentálního managmentu
Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, 83 s.
Skripta.
Moravec, František: Trichinelloid Nematodes Parasitic in Cold-blooded Vertebrates
Praha, Academia 2002, 429 s., 395 Kč.
První monografické zpracování parazitických hlístic (Nematoda) velmi významné nadčeledi Trichinelloidea, cizopasících u studenokrevných obratlovců. Mnohé z těchto druhů jsou původci závažných onemocnění v chovech ryb (i akvarijních), obojživelníků a plazů, případně larvy z těchto hostitelů mohou být zdrojem parazitárních nákaz u savců včetně člověka. Kniha podává přehled současných znalostí o taxonomii, morfologii, biologii a ekologii těchto parazitů. Uvedeny jsou určovací klíče a u všech 113 známých druhů a poddruhů je dán popis vyobrazení a údaje o jejich hostitelích, lokalizaci, biologii a geografickém rozšíření.
Mytvášek, Jiří: Základy geologie
Brno , Masarykova univerzita 2002, 224 s., 175 Kč.
Tento moderní učební text vysvětluje terminologii, zabývá se metodami laboratorního i terénního výzkumu hornin, horninami ve vývoji Země a především podrobně a úplně vysvětluje principy systematické petrologie a klasifikaci magnetických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Skriptum je určeno zejména pro studenty odborného a učitelského studia geologie, vhodné i pro studium aplikovaných technických oborů, např. v hornictví, zemědělství či ochraně životního prostředí.
Reece, William: Fyziologie domácích zvířat
Fyziologie domácích zvířat
Praha, Grada Publishing 2002, 456 s., 345 Kč.
Moderní učebnice fyziologie hospodářských zvířat pro potřeby studentů zemědělských vysokých škol a pro odbornou veřejnost, tj. pro soukromé zemědělce, chovatele a farmáře. Překlad je doplněn o některé specifické zvláštnosti v tuzemských podmínkách.
Rotrekl, Jiří: Zemědělská entomologie II.
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2002, 95 s.
Skripta. Nejdůležitější hmyzí škůdci zelenin, ovocných plodin a vinné révy.
Surovec, Pavel: Provoz a ekonomika silniční dopravy I.
Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava 2002, 122 s., 79 Kč.
Skripta.
Šlégl, Jiří, Kislinger, František, Laníková, Jana: Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia
Praha, Fortuna 2002, 160 s., 127 Kč.
Učebnice základů teoretické ekologie a ochrany životního prostředí.
Šotkovský, Ivan: Hospodářská geografie
Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava 2002, 248 s., 153 Kč.
Skripta.
Vácha, Martin a kol.: Srovnávací fyziologie živočichů
Brno, Masarykova Univerzita 2002, 166 s., 140 Kč.
Tato skripta jsou určena především studentům biologických oborů na Přírodovědecké fakultě MU v Brně nebo Olomouci. Předpokladem je absolvování oborů jako je obecná zoologie, biochemie nebo molekulární biologie.
Váchal, Jan: Projektování trvale udržitelných systémů hospodaření
České Budějovice, Jihočeská univerzita 2002, 238 s., 244 Kč.
Skripta.
Vysoudil, Miroslav: Ochrana ovzduší
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, 116 s., 104 Kč.
Skripta shrnují základní informace zahrnující problematiku ochrany ovzduší a některé s ní související záležitostí, jako například měření a vliv znečištění na zdraví a jiné.
Ziegler, Václav: Země a život. Dějiny naší planety
Praha, ISV nakladatelství 2002, 184 s., 189 Kč.
Publikace vychází z přednášek autora o dějinách Země na PF UK.

Rok 2001
Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 241 s.
Skripta.
Základy moderní výživy prasat
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 116 s.
Shrnutí nejnovějších poznatků o výživě prasat.
Braun, Richard, Červinka, Pavel: Afrika, Austrálie a Antarktida
Praha, Scientia 2001, 59 s.
Zeměpis pro základní školy.
Břečka, Josef: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 147 s.
Skripta.
Burnie, David: Savci
Praha, Slovart 2001, 59 s.
Kniha o savcích pro mladé čtenáře.
Coldrey, Jennifer: Měkkýši
Praha, Slovart 2001, 59 s.
Kniha o měkkýších pro mladé čtenáře.
Čmejrek, Jaroslav: Zemědělství a venkov v politickém procesu
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 180 s., 54 Kč.
Skripta.
Daněk, Jan: Kombinovaná přeprava
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2001, 132 s., 65 Kč.
Skripta.
Danuše Kvasničková: Přírodověda
Praha, Fortuna 2001, 96 s., 89 Kč.
Učebnice pro 4. ročník základní školy.
Dobroruka, J. Luděk: Přírodopis III.
Praha, Scientia 2001, 159 s., 139,70 Kč.
Učebnice pro 8. ročník základní školy.
Ducháč, Václav: Úvod do určování našich obratlovců
Hradec Králové, Gaudeamus 2001, 175 s., 93 Kč.
Skripta.
Furniss, Tim: Atlas vesmírných objevů
Praha, Albatros 2001, 95 s., 299 Kč.
Historie průzkumu vesmíru, současnost a vize budoucích objevů.
Herink, Josef: Lidé a příroda
Praha, Nakladatelství České geografické společnosti 2001, 48 s., 77 Kč.
Učebnice zeměpisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Základy environmentální výchovy, geografické ekologie, nauky o krajině.
Holeček, Milan: Česká republika
Praha, Fortuna 2001, 34 s., 49 Kč.
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy. Vydání je v souladu s novým krajským uspořádáním.
Horáček, Jaroslav: Zpracovny nekovového odpadu
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 96 s.
Skripta.
Horáček, Petr: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I.
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 124 s.
Skripta.
Ingr, Ivo: Zpracování zemědělských produktů
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 249 s.
Skripta.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie IV. díl.
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, Aplikovaná meteorologie a klimatologie II s.
Skripta.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie V. díl
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 48 s.
Skripta.
Klimo, Emil: Lesnická ekologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 167 s.
Skripta.
Kočárek, Eduard: Přírodopis pro 9. ročník základní školy
Úvaly, Jinan 2001, 96 s.
Kopp, Jan: Úvod do regionálního výzkumu
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2001, 147 s., 74 Kč.
Skritpa pro studenty 1. a 2. ročníku geografie.
Křen, Jiří: Biomechanika
Plzeň, Západočeská univerzita 2001, 380 s., 171 Kč.
Skripta.
Kvasničková, Danuše: Ekologický přírodopis - pracovní sešit
Praha, Fortuna 2001, 32 s., 49 Kč.
Pracovní sešit k výuce ekologického přírodopisu úrp 6. - 9. ročník základních škol.
Kvasničková, Danuše: Přírodověda
Praha, Fortuna 2001, 96 s., 89 Kč.
Učenice pro 5. ročník základní školy.
Kvasničková, Danuše: Základy ekologie
Praha, Fortuna 2001, 104 s., 112 Kč.
Učebnice pro základní školy.
Louda, František: Inseminace hospodářských zvířat
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 225 s.
Skripta.
Michálek, Alois: Současný svět
Praha, Nakladatelství České geografické společnosti 2001, 88 s., 99 Kč.
Učebnice zeměpisu pro základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií.
Míkovský, Jiří: Ptáci střední Evropy II.
Praha, Scientia 2001, 155,40 Kč.
Nástěnná výuková tabule.
Mirvald, Stanislav: Cvičení z geografie dopravy a služeb
Plzeň, Západočeská univerzita 2001, 74 s.
Skripta.
Motyčka, Vladimír: Bezobratlí
Praha, Albatros 2001, 171 s., 368 Kč.
Základní informace o bezobratlých a přehled jejich zástupců pro čtenáře od 10 let.
Mrkvička, Jiří: Pastvinářství
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 96 s.
Skripta.
Müllerová, Lenka: Biologie člověka a zdravotní prevence
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001, 126 s., 207 Kč.
Skripta.
Novák, Jindřich: Akvarijní ryby IV.
Praha, Scientia 2001, 155,40 Kč.
Nástěnná výuková tabule.
Novotná, Marie: Česká republika
Praha, Scientia 2001, 144 s., 147 Kč.
Poloha ČR, vývoj státu, přírodní poměry, průmysl, energetika. Učebnice.
Ondráček, Karel: Produkce dřevní suroviny
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 99 s.
Skripta.
Pazourek, Jaroslav: Vyprávění o rostlinách
Praha, Academia 2001, 159 s., 155 Kč.
Kniha nejen o stavbě rostlin a jejich životních pochodech.
Pelikán, Miloš: Zpracování obilovin a olejovin
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 148 s.
Skripta.
Pipek, Petr: Hodnocení jakosti, zpracování a zbožíznalství živočišných produktů III. díl
České Budějovice, Jihočeská unierzita 2001, 136 s., 210 Kč.
Skripta.
Podroužek, Ladislav: Prvouka a přírodověda s didaktikou
Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2001, 126 s., 79 Kč.
Skripta.
Pohl, Rudolf: Dopravní prostředky
Praha, Vydavatelství ČVUT 2001, 227 s., 173 Kč.
Skripta.
Pohlová, Hana: Junior kvíz 7-9 let
Říčany u Prahy, Junior 2001, 64 s.
Kniha otázek a odpovědí, které mladé čtenáře seznámí s přírodou, kulturou, zeměpisem a dalšími okruhy znalostí.
Pohlová, Hana: Junior kvíz 9-10 let
Říčany u Prahy, Junior 2001, 2001 s.
Kniha otázek a odpovědí, které mladé čtenáře seznámí s přírodou, kulturou, zeměpisem a dalšími okruhy znalostí.
Poslední, Petr: Paměť hor
Hradeck Králové, Gaudeamus 2001, 152 s., 122 Kč.
Z literárního povědomí východních Čech. Skripta.
Poulíčková, Aloisie: Malý obrazový atlas našich sinic a řas
Olomouc, Univerzita Palackého 2001, 81 s., 173 Kč.
Pomůcka pro učitele přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ, studijní materiál pro studenty pedagogických oborů.
Studničková, Marie: Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro biology a ekology
Brno, Masarykova univerzita 2001, 68 s.
Skripta.
Šálek, Jan: Rybníky a účelové nádrže
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2001, 125 s., 110 Kč.
Skripta.
Šantrůček, Jaromil: Základy pícninářství
Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, 139 s.
Skripta.
Štěpánková, Květoslava: Němčina pro přírodovědce
Brno, Masarykova univerzita 2001, 152 s., 80 Kč.
Určeno pro čtyřsemestrální výuku na přírodovědecké fakultě.
Trnková, Miroslava: Instalace vody a kanalizace I.
Praha, Informatorium 2001, 155 s., 180 Kč.
Učebnice pro první ročník UO instalatér.
Uher, Jiří: Biologie rostlin
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 110 s.
Úvod do fytogeneze vyšších rostlin. Skripta.
Urban, Jaroslav: Lesnická entomologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 180 s.
Skripta.
Urban, Jaroslav: Lesnická entomologie - část systematická
Brno, Medelova lesnická a zemědělská univerzita 2001, 120 s.
Skripta.
Vachůn, Zdeněk: Ovocnictví - pěstování meruněk
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 65 s.
Skripta.
Vachůn, Zdeněk: Ovocnictví - podnože ovocných dřevin
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 65 s.
Skripta.
Zehnálek, Josef: Biochemie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2001, 72 s.
Skripta.

Rok 2000
Cvičení ze zemědělské zoologie I.
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 156 s., 140 Kč.
Skripta.
Geografie Ústeckého kraje
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 151 s., 140 Kč.
Skripta.
Okruhy otázek z biologie pro přijímací zkoušky na AF ČZU
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 37 s., 50 Kč.
Pedologické praktikum
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 148 s.
Skripta.
Pěstování rostlin
České Budějovice, Jihočeská univerzita 2000, 258 s., 404 Kč.
Skripta. Učební text pro pro obor provozní podnikatel a pozemkové úpravy a převody nemovitostí.
Školní atlas
Praha, Ikar Praha-Euromedia Group-Knižní klub 2000, 160 s.
Pro děti starší 10-ti let poskytne atlas informace o krajině, zemědělství, podnebí a životním podnebí. Přeloženo z anglického originálu.
Velká kniha pokusů
Praha, Václav Svojtka & Co. 2000, 96 s., 219 Kč.
Dotisk 1. vydání. Kniha ukazuje, jak zkoumat svět kolem nás.
Adamčík, Stanislav: Regionální politika a management regionů, obcí a měst
Ostrav-Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 140 s., 68 Kč.
Skripta.
Benešová, Marika: Vysokoškolákem už letos - biologie
Brno, Bachant 2000, 223 s.
Pomůcka k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
Bičík, Ivan, a kol.: Regionální zeměpis světadílů
Praha, Nakl. České geografické společnosti 2000, 136 s., 129 Kč.
Učebnice pro střední školy.
Čermák, B., a kol.: Základy výživy a krmení hospodářských zvířat
České Budějovice, Jihočeská univerzita 2000, 165 s., 124 Kč.
Skripta pro zemědělské obory.
Dokládal, Milan: Anatomie člověka II.
Brno, Masarykova univerzita 2000, 133 s., 170 Kč.
Skripta.
Dowswell, Paul: Svět zvířat
Praha, Václav Svojtka & Co. 2000, 64 s., 149 Kč.
Dětská encyklopedie, která přináší malému čtenáři základní vědomosti o zvířatech.
Drápela, Karel: Dendrometrie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 149 Kč.
Skripta.
Eisler, Jan: Ekonomika dopravy pro střední a vyšší odborné školy
Praha, Fortuna 2000, 136 s., 85 Kč.
Učebnice daného odborného zaměření.
Gajdůšek, Stanislav: Mlékařství II.
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 135 s.
Skripta.
Hanák, Karel: Zpřístupňování lesa
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 106 s.
Skripta. Odvodňovací objekty na lesních cestách.
Herčík, Miloslav: Životní prostředí
Ostrava-Poruba, Vysoká škola báňská 2000, 141 s., 72 Kč.
Skripta pro studenty 2., 3. a 4. ročníku metalurgie a materiálového inženýrství.
Herynek, J., Tlapák, V.: Lesnické meliorace - cvičení
Brno, Mendelova zemědělská univerzita 2000, 12 s.
Skripta pro posluchače lesnických fakult.
Holoubek, J., a kol.: Základy chovu drůbeže
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 112 s.
Skripta pro studenty ČZU.
Hrdlička, Petr: Chemie dřeva
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 41 s.
Skripta.
Hromas, Josef: Myslivecko-ochranářská legislativa
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 153 s.
Skripta.
Hrouz, Jiří, a kol.: Ekologie hospodářských zvířat
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 185 s.
Skripta.
Jílek, František, a kol.: Biologické základy chovu hospodářských zvířat
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 227 s., 127 Kč.
Skripta pro studenty oboru PaE.
Juchelková, Dagmar: Likvidace a využití odpadů
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 76 s., 51 Kč.
Učební text.
Kaminský, J., Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 102 s., 56 Kč.
Skripta
Kincl, L., Kincl, M., Jakrlová, J.: Biologie rostlin
Praha, Fortuna 2000, 256 s., 119 Kč.
Učebnice biologie pro čtyřletá gymnázia.
Kincl, M., Krpeš, V.: Základy fyziologie rostlin
Ostrava, Montanex 2000, 221 s., 220 Kč.
Skripta.
Kindl, Milan: Úvod do práva životního prostředí
Plzeň, Vydavatelství Západočeská univerzita 2000, 102 s., 55 Kč.
Skripta pro studenty právnických fakult.
Klabzuba, Jiří: Aplikovaná meteorologie a klimatologie II., III.
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 24, 20 s.
Skripta.
Klíčová, Š., Slabý, K.: Zemědělská botanika, anatomie a morfologie rostlin
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 72 s.
Skripta.
Kohák, Erazim: Zelená svatozář
Praha, Sociologické nakladatelství 2000, 204 s., 139 Kč.
Třetí, přepracované vydání "Kapitol z ekologické etiky". Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Základy hornictví
Ostrava-Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 224 s., 109 Kč.
Skripta pro hornicko-geologickou fakultu, hornické inženýrství.
Kostelanský, František, a kol.: Obecná produkce rostlinná
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 212 s.
Skripta.
Kudwies, Miloš: Morfologie hospodářských zvířat pro posluchače zemědělských fakult
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 28 s.+ CD-ROM
Skripta.
Kupec, J. , Ludvík, J.: Ekologické aspekty kožedělné výroby
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2000, 118 s.
Skripta.
Kvasničková, Danuše: Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ
Praha, Fortuna 2000, 40 s., 53 Kč.
Pracovní sešit.
Kysela, L., Tomčala, J.: Vodní hospodářství v energetice
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000, 102 s., 58 Kč.
Skripta.
Kysela, Ladislav: Ekonomika v energetice
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 64 s., 56 Kč.
Skripta.
L. Kolář, S. Kužel: Odpadové hospodářství
České Budějovice, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzita 2000, 193 s., 298 Kč.
Studijní text.
Lipský, Zdeněk: Sledování změn v kulturní krajině
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 71 s.
Skripta pro předmět Krajinná ekologie.
Majerová, Věra: Sociologie venkova a zemědělství
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 147 s., 38 Kč.
Skripta
Majzlík, Ivan: Chov zvířat
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 220 s.
Učebnice pro posluchače provozně ekonomické fakulty.
Matoušková, Jarmila: Fachlesenbuch für Forst-und-Landschaftsingenieurwesen
Brno, Mendelova zemědělská univerzita 2000, 93 s.
Určeno pro poluchače LDF, v německém jazyce.
Mirvald, Stanislav: Geografie dopravy II.
Plzeň, Západočeská univerzita 2000, 57 s., 46 Kč.
Skripta.
Nečas, Oldřich, a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty
Jinočany, Nakladatelství H&H Vyšehradská 2000, 554 s., 890 Kč.
Učebnice.
Otruba, Ivan: Zahradně architektonická tvorba
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 87 s.
Skripta. Význačné zahradní a parkové celky.
Podroužek, L. - Jůza, J.: Didaktika přírodovědy
Plzeň, Vyd. Západočeské univerzity 2000, 131 s., 80 Kč.
Faktografická a didaktická analýza ekologické části prvouky a přírodovědy.
Rotrekl, Jiří: Zemědělská entomologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000
Skripta. Nejdůležitější hmyzí škůdci polních plodin.
Sedlák, Edmund: Zoologie bezobratlých
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 2000, 336 s., 200 Kč.
Skripta pro základní výuku odborné biologie.
Simon, Jaroslav, a kol.: Hospodářská úprava lesů
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 136 s.
Skripta.
Skokan, Ladislav, a kol.: Hospodářský zeměpis 1., 2. díl
Praha, Fortuna 2000, 128/136 s., 79 Kč.
Učebnice zeměpisu pro školy ekonomického a pbchodního změření.
Sládek, Zbyšek: Anatomie a histologie hospodářských zvířat
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000, 58 s.
Skripta.
Slavík, Ladislav: Biotechnické úpravy v krajině
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 225 s., 100 Kč.
Skripta pro posluchače fakulty životního prostředí.
Stonavská, Ivana: English in Agriculture
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 242 s., 110 Kč.
Určeno pro posluchače všech oborů ČZU.
Storch, David, Mihulka, Stanislav: Úvod do současné ekologie
Praha, Portál 2000, 156 s., 197 Kč.
Kniha o současné podobě ekologie je určena nejen odborné, ale i laickou veřejnosti. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Svatoš, Miroslav, a kol.: Ekonomika agrárního sektoru
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 173 s., 79 Kč.
Skripta.
Šimka, K., Antonyová, D.: Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva
Dobrá Voda, Vydavatelství a nakladatelsvtí Aleš Čeněk 2000, 571 s., 450 Kč.
Pro studenty právnických fakult, advokáty, právní koncipienty a soudce.
Škarpa, Petr: Vliv dopravy na životní prostředí
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 140 s., 73 Kč.
Skripta.
Škorpil, J., Kasárník, M.: Obnovitelné zdroje energie - 1. díl: Vodní elektrárny
Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 2000, 126 s., 80 Kč.
Skripta o možnostech využití vodní energie.
Vráblíková, Jaroslava: Úvod do agroenergetiky
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2000, 142 s., 70 Kč.
Skripta.
Weberová, Karin: Lesní stezkou
Říčany, Junior 1998 2000, 80 s.
Kniha pro žáky základích škol, které pomocí příběhu a ilustrací zavede do světa lesních zvířat a rostlin.
Zelenka, J., Štefa, J.: Environmentální a ekologický slovník vybraných pojmů
Hradec Králové, Gaudeamus 2000, 184 s.
Slovník daného oboru.
Žák, Jaroslav: Materiály pro 1.ročník SOU oboru Zpracování dřeva
Praha, Informatorium 2000, 116 s., 108 Kč.
Stavba, vady a škůdci dřeva, rozpoznávání a znaky dřevin.

Rok 1999
Chemie a biologie pro bakaláře
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 1999, 162 s., 250 Kč.
Skripta.
Videoučebnice zeměpisu ČR
Praha, Scientia 1999, 370 Kč.
Dvacet minut informací o Západních Čechách.
Damohorský, Milan, Drobník, J., Sobotka, M.: Cvičení z práva životního prostředí
Praha, Všehrad 1999
Praktické příklady z oboru.
Anděl, J., Peštová, J.: Historie zeměpisných objevů
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 55 s., 110 Kč.
Skripta.
Beláková, H., Hrochová, Z.: Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 45 s.
Skripta.
Braniš, Martin: Základy ekologie a ochrany životního prostředí
Praha, Informatorium 1999, 172 s., 118 Kč.
Učebnice pro střední školy a odborná učiliště.
Chalupa, Petr: Světový oceán, Evropa
Praha - Úvaly, Nakl. SPL-Práce, Albra 1999, 135 s., 109 Kč.
Učebnice pro 7. ročník ZŠ.
Červinka, P., Tampír, V.: Přírodní prostředí
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 32 s., 47 Kč.
Pracovní sešit k učebnici zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia.
Červinka, Pavel: Životní prostředí České republiky
Praha, Karolinum 1999, 102 s., 167 Kč.
Skripta.
Demek, Jaromír: Úvod do krajinné ekologie
Olomouc, Univerzita Palackého - Vydavatelství 1999, 102 s., 80 Kč.
Určeno převážně pro posluchače ekologie, geografie.
Flora, Martin: Právo v lesním hospodářství
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 98 s.
Skripta.
Hajn, Václav: Ekologie člověka
Olomouc, Univerzita Palackého - Vydavatelství 1999, 235 s., 186 Kč.
Skripta.
Herink, J., Tlach, S.: Základy zeměpisných znalostí
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 72 s., 79 Kč.
Sbírka úloh slouží k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků.
Herink, Josef: Lidé a příroda
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 48 s., 77 Kč.
Dotisk 1. vydání učebnice zeměpisu pro ZŠ.
Hodačová, L., Srb, V., Mareš, J.: Nové veřejné zdraví v podmínkách udržitelného rozvoje
Praha, Karolinum 1999, 62 s., 60 Kč.
Skripta.
Holeček, M., Tlach, S.: Pracovní sešit k učebnici Zeměpisu Česká republika
Praha, Fortuna 1999, 32 s., 48 Kč.
Pro 8. a 9. ročník ZŠ.
Hrázský, J., Král, P.: Využití dřevných a jiných lignocelulózových odpadů
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 96 s.
Skripta.
Jakrlová, J., Pelikán J.: Ekologický slovník terminologický a výkladový
Praha, Fortuna 1999, 144 s., 125 Kč.
Přes 2000 výrazů; pro školy i veřejnost.
Kaminský, J., Vrtek, M.: Obnovitelné zdroje energie
Ostrava - Poruba, Vys. škola báňská - Tech. univ. Ostrava 1999, 102 s.
Učební text.
Kaňok, Jaromír: Tematická kartografie
Ostrava, Ostravská univerzita 1999, 318 s., 120 Kč.
Skripta.
Kastner, Jiří: Geografie IV pro střední školy
Praha, SPN - pedagogické nakl., a. s. 1999, 88 s., 129 Kč.
Závěrečná část čtyřdílné řady. Česká republika.
kol. autorů: Vybrané kapitoly z mikrobiologie
Ostrava, Ostravská univerzita 1999, 297 s., 100 Kč.
Skripta.
Křivka, P., Růžička, J.: Odborný slovník anglicko-český, česko-anglický
Pardubice, Loxia 1999, 917 s., 630 Kč.
24 000 hesel z oblasti ekologie a životního prostředí.
Kvasničková, D., Froněk, J., Šolc, M.: Přírodověda
Praha, Fortuna 1999, 32 s., 49 Kč.
Součást ucelené řady učebnic k výuce ve 4. - 5. ročníku ZŠ.
Kvasničková, Danuše: Ekologický přírodopis
Praha, Fortuna 1999, 32 s., 49 Kč.
Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ.
Kvasničková, Danuše: Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy
Praha, Fortuna 1999, 128 s., 89 Kč.
Kvasničková, Danuše: Metodická příručka k ekologickému přírodopisu na 2. stupni základní školy
Praha, Fortuna 1999, 136 s., 89 Kč.
Moudrý, J., Strašil, Z.: Pěstování alternativních plodin
České Budějovice, Jihočeská univerzita-Zemědělská fakulta 1999, 165 s., 140 Kč.
Skripta.
Neuman, Jan a kol. zpracovali: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem
Praha, Portál 1999, 315 s., 225 Kč.
Novák, J., Růžička, V., Vystrčilová, D.: Skaut je ochráncem přírody
Praha, Junák 1999, 196 s., 75 Kč.
Příručka zabývající se ochranou přírody a pobytem v ní. Obsahuje náměty pro praktickou činnost s oddílem dětí.
Opatrný, Evžen: Zoogeografie
Olomouc, Univerzita Palackého-Vydavatelství 1999, 190 s., 195 Kč.
Skripta.
Peštová, Jana: Praktický zeměpis
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 32 s., 47 Kč.
Pracovní učebnice zeměpisu pro 6. - 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia.
Polách, J., Smolík, D.: Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1999, 108 s., 44 Kč.
Určeno pro posluchače ekonomické fakulty.
Procházka, Stanislav: Botanika
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 242 s.
Skriptum.
Rajchard, Josef: Základy ekologické fyziologie obratlovců
České Budějovice, Jihočeská univerzita - Zemědělská fakulta 1999, 162 s., 144 Kč.
Skripta.
Rašková, Miluše: Úvod do elementárního učení o přírodě a společnosti
Olomouc, Univerzita Palackého-Vydavatelství 1999, 33 s., 26 Kč.
Skripta.
Řehoř, František: Cvičení z geologie
Ostrava, Ostravská univerzita 1999, 84 s., 60 Kč.
Skripta.
Rožnovský, Jaroslav: Klimatologie
Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, 146 s.
Skripta.
Růžička, Jan: Mikrobiologie pro technology životního prostředí
Brno, Vysoké učení technické v Brně 1999, 124 s.
Skripta.
Růžička, Jiří; Křivka, Pavel: Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický - Ekologie a ochrana životního prostředí
Pardubice, Loxia 1999, 917 s., 630 Kč.
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický - Ekologie a ochrana životního prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Semorádová, Eliška: Ekologie krajiny
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 116 s., 50 Kč.
Skripta obsahují základní přehled pojmů a problematiky krajinné ekologie.
Svoboda, K., Kepák, F.: Energetika a životní prostředí
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 263 s., 100 Kč.
Skripta pojednávají o způsobu spalování paliv a o výrobě tepla a elektrické energie.
Šesták, Zdeněk: Jak psát a přednášet o vědě
Praha, Academia 1999, 204 s., 145 Kč.
Příručka pro vysokoškolské studenty a vědecké pacovníky, zejmén z přírodních oborů, o tom, jak psát a přednášet o výsledcích výzkumu.
Špaček, Jan: Hlenky, houby, řasy
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 1999, 134 s., 90 Kč.
Skripta.
Valenta, V., Michálek, A. a kol.: Současný svět
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 88 s., 97 Kč.
Učebnice zeměpisu pro ZŠ a nižších ročníky víceletých gymnázií.
Vilímek, Vít a kol.: Zeměpisný slovníček
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1999, 56 s., 79 Kč.
Příručka pro studenty a učitele středních škol.
Wittlingerová, Z., Jonáš, F.: Ochrana životního prostředí
Praha, Česká zemědělská univerzita 1999, 131 s., 60 Kč.
Určeno pro posluchače oboru PEF, TF.

Rok 1998
Berger, Josef: Ekologie
České Budějovice, Kopp 1998, 129 Kč.
Učebnice pro střední školy přibližuje vztahy v přírodě a úlohu i možnosti člověka ohraničené jeho existencí na Zemi. Základní ekologické pojmy. Úlohy pro studenty.
Canfield, Jack, Siccone, Frank: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře
Portál, s. r. o., Praha 1998
Chalupa, Petr: Geografie České republiky
Brno, Masarykova univerzita 1998, 76 s., 50 Kč.
Učební texty určeny studentům geografie.
Hájková, Jarmila: Slovník ekologie a životního prostředí (anglicko - český; česko - anglický)
Olomouc, Živá planeta - Fontána 1998, 608 s., 396 Kč.
Obsahuje 20 000 hesel, 65 000 termínů. Tematické oblasti např.: trvale udržitelný rozvoj, odpady, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, alternativní zdroje, škodliviny.
Havrlant, Miroslav: Ekologické zátěže a jejich hodnocení
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 50 Kč.
Skripta určená pro studenty učitelského i odborného studia geografie a ekologie a všem zájemcům o problematiku ekologie.
Herčík, Miroslav: Životí prostředí
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1998, 77 Kč.
Skripta určená posluchačům FMMI.
Herink, Josef: Lidé a příroda
Praha, Nakl. České geografické společnosti 1998, 73 Kč., příručka k učebnici je k mání za 47 Kč.
Učebnice pro základní školy se zabývá enviromentální výchovou, základy geografické ekologie, nauky o krajině atd.
Kohák, Erazim: Zelená svatozář
Praha, SLON 1998
Někteří z nás měli to štěstí, že mohli navštěvovat přednášky Erazima Koháka na Filosofické fakultě University Karlovy věnované Ekologické etice. Jejich obsah nyní autor vtělil do systematické učebnice dějin a směrů ekologické etiky Zelená svatozář. Koupit na Kosmas.cz
Kubát, Karel a kol.: Botanika
Praha, Scientia 1998, 226 Kč.
Učebnice pro střední školy - především systematické, fyziologické a ekologické kapitoly.
Kvasničková, D., Jeník, J., Tonika, J., Froněk, J.: Ekologický přírodopis pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
Praha, Fortuna 1998, 89 Kč.
Dotisk prvního vydání. Učebnice přináší poznatky o vývoji života na Zemi, o ekologických vztazích v krajině i pasáže o ochraně prostředí.
Kvasničková, Danuše: První kroky za poznáváním přírody
Praha, Fortuna 1998, 79 Kč.
Příručka určená učitelům přírodovědy ve 3.-5. ročníku ZŠ.
Kvasničková, Danuše: Rostliny naší přírody
Praha, Blug 1998, 60 s., 158 Kč.
Atlas rostlin. Text seznamuje se zajímavostmi a je doplněn otázkami a úkoly pro děti.
Kvasničková, Danuše, Mikulová, V., Plachejdová, E.: Životní prostředí - učebnice
Havlíčkův Brod, Fragment 1998, 159 s., 146 Kč.
Doplňkový text navazuje na základní znalosti z obecné ekologie, ekologie člověka, rozšiřuje informace o vlivech člověka na biosféru.
Lorbeer, G. C., Nelsonová, L. W.: Biologické pokusy pro děti
Praha, Portál 1998
Řehoř, František: Přehled historické geologie a regionální geologie České republiky
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 80 Kč.
Skripta určená pro studenty oboru geografie a oboru ochrana a tvorba krajiny.
Šimíčková, Marcela: Enviromentální ekonomie I
Ostrava, Vysoká škola báňská TU Ostrava 1998, 56 Kč.
Studijní text.
Šoch, Jan: Ekologie a ochrana životního prostředí
Ostrava, Ostravská univerzita 1998, 104 s.
Učební texty OU.

Rok 1997
Begon, Michael, Harper, J. L., Townsend, C. R.: Ekologie
Olomouc, Univerzita Palackého 1997, 780 Kč.
Soudobé shrnutí ekologie obsahuje syntetický pohled, v němž mizí mezioborové hranice mezi rostlinami a živočichy. Věcný rejstřík s 2 500 hesly, rejstřík organismů s 2 700 hesly, bibliografické citace, výkladový slovník ekologických pojmů s anglickým ekvivalentem.
Braniš, Martin: Základy ekologie a ochrany životního prostředí
Praha, Informatorium 1997, 143 s.
Učebnice pro SŠ a OU.
Drkal, František: Ekologie a ochrana životního prostředí
Praha, ČVUT 1997, 120 s.
Učební text Fakulta strojní ČVUT.
Drobník, Jaroslav a kol.: Harmonizace pravidel práce v biologii a chemii, I. Bezpečnost technologií
Praha, Peres 1997
Skripta Přírodovědecké fakulty UK o základech práce v biotechnologiích. Tedy základy dnes tak "populárních" genetických manipulacích.
Hally, Jan a kol.: Problematika životního prostředí ve vztahu k pracím prostředkům
Praha, PedF UK 1997
Určeno především učitelům chemie, biologie nebo ekologické výchovy, kteří se chtějí podrobněji zabývat dopadem používání pracích a čistících prostředků na životní prostředí.
Kudláček, Ivan: Ekologie průmyslu
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 187 s.
Učeb. texty.
Štěpánek, Zdeněk: Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Olomouc, Univerzita Palackého 1997
Skripta pro vysoké školy.

Rok 1995
Testy z přírodopisu, ekologie a odjinud...
Praha, Pražské ekologické centrum 1995, 120 s.
, , , s.
Popl, M., Fähnrich, J.: Analytická chemie životního prostředí
Praha, Vys. škola chem.-technolog. 1995, 262 s.
Štulc, M., Příhoda, P., Srbová, H.: Přírodní obraz Země: Pro 1. ročník gymnázia
Praha, Fortuna 1995, 153 s.
Štulc, Miloslav, Příhoda, Pavel, Srbová, Hana: Přírodní obraz Země
Praha, Fortuna 1995, 153 s.
Učebnice pro 1. ročník gymnázia.

Rok 1994
Cepek, Václav: Ekologické stavitelství
Ostrava, Vys. škola báňská 1994, 94 s.
Učební texty
Kuraš, Mečislav: Odpady, jejich využití a zneškodňování
Praha, Český ekologický ústav 1994, 241 s.
Učebnice pro vysoké školy.
Kvasničková, Danuše: Základy ekologie
Praha, Scientia 1994, 87 s.
Pánek, Petr, Dombek, Václav: Základy analytické chemie pro studenty ekologie
Ostrava, Ostravská univ. 1994, 200 s.
Učební texty Ostravské univerzity.

Rok 1990
Betuš, Zvonimír, Sokola, Karel: Hydro a hydrotermálne vrty
Košice, Edič. stred. Vys. školy techn. 1990, 380 s.
Učební texty pro posluchače VŠT.

Rok neuveden
Biodiversity and Target Management of Endangered and Protected Species in Coppices and Coppices-with-Standards Included in System of NATURA 2000
Brno, Mendelova univerzita
Biodiversity and Target Management of Endangered and Protected Species in Coppices and Coppices-with-Standards Included in System of - NATURA 2000 (Methodology of Establishment of Experimental Research Plots in the Conversion to Coppice and Coppice-with-Standards and their Description). Vysokoškolská skripta.
Kam putují odpady - ukázky recyklovaných materiálů
Praha, Sdružení Tereza , 300 Kč.
Poznejte odpady a jejich zpracování ze všech stran. Soubor obsahuje: 8 vzorků materiálů, které vznikají při recyklaci některých odpadů, Laminovanou hru "Hřbitov odpadků" - jak dlouho se odpady rozkládají v zemi, Hru "Supermarket" - čemu věnovat pozornost při nákupu, Hru 11 popelnic - jak správně třídit a také "Obaly bez obalu" - pracovní listy o tom, proč potřebujeme obaly k životu a jak s nimi hospodařit. Soubor je vhodný pro 3. - 7. ročník ZŠ. Výukový materiál můžete zakoupit na stránkách Sdružení TEREZA.
Adamovská, Marie; Kavanová, Šárka; Plicková, Edita: Děti a ekologie aneb Návštěva z planety Gya
Praha, ROTAG , 50 s.+ CD-ROM, 270 Kč.
Určeno pro preventivní výchovu dětí předškolního a nižšího školního věku. Jedná se již o čtvrtý titul vydaný v edici „Preventivní výchova“ do které náleží i předchozí tituly Děti a hry, Děti v dopravním provozu a Děti a slušné chování. V napínavých příbězích dvou chlapců z planety Gya, kteří navštíví naši zemi a lhoteckou mateřskou školu se děti dovědí jak se chovat v přírodě, v lese, všímají si nepořádku na sídlišti, naučí se třídit odpad, pěstovat zdravé ovoce, učí se pomáhat zvířátkům, dovědí se, že nemají ochutnávat neznámé plody, jak jsou užitečné stromy a zelené rostliny, jak se rodí ze semínek rostlinky a jak chránit naši zemi, aby nám byla bezpečným domovem. Ke každé kapitole náleží písnička, která pomůže dětem si důležité informace zapamatovat. Příběhy napsala Marie Adamovská, texty písní Marie Adamovská a Šárka Kavanová, bohaté barevné ilustrace nakreslila Edita Plicková. Na CD vypráví příběhy Pavel Soukup, písničky zpívají Bambini di Praga. Hudbu k písním složili: Jiří Hradec, Stanislav Chudoba, Jaromír Klempíř a Jiří Strohner. K sehnání v nakladatelství Rotag.
Sdružení TEREZA: Ekohry do kapsy
Praha, Sdružení TEREZA , 25 Kč.
Inspirace nejen pro učitele, ale i vedoucí dětských oddílů. Sešit plný her pro zpestření výuky nebo ukrácení dlouhé chvíle. (formát A6, nová verze doplněna o 4 hry). Tato, další publikace a pracovní listy sdružení TEREZA jsou k dostání na www.terezanet.cz.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.