Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Společnost, společenské vědy MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Společnost, společenské vědy
Rok 2021
Viktorie Hanišová: Beton a hlína
Obálka knihy
Brno, Host 2021, 261 s., 349 Kč.
Spisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje rozmanitou snahu lidí žít udržitelně a zodpovědně i v hektickém prostředí měst. Zpovídá nadšence z komunitních zahrad i aktivisty ze zahrádkářských kolonií, pražské včelařky, organizátory kompostovacích systémů či provozovatele bezobalového obchodu. Každý osud i přístup se liší, avšak v jednom ohledu mají všichni zpovídaní stejně jasno — na kritickou otázku „Co dělat?“ odpovídají jednoznačně: „Něco!“ Koupit na Kosmas.cz

Rok 2018
Palán, Aleš; Šibík, Jan: Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři
raději zešílet v divočině
Praha, Prostor 2018, 368 s., 357 Kč.
Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. Jeden přespává přímo pod stromy. K některým se dá dojet autem, k dalším se musí pěšky. Šumavští poustevníci, samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají vůbec ničemu, co znáte. O setkáních s nimi je tato kniha. Osm rozhovorů s lidmi žijícími dlouhodobě mimo civilizaci přináší pohled do tajuplného světa, o jehož existenci nic nevíme. Setkáváme se zde s divokými zvířaty, krutými zimami, dokonce i s přízraky. Někteří samotáři jsou vysloveně racionální (zejména obě zpovídané ženy), jiní vyprávějí svůj život trochu jako mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu, jen jinou než výčet ověřených faktů. Způsob, jakým novodobí poustevníci v krajině přebývají, se ostatně dost možná mýtem brzy stane. Pokud se jím už nestal. Smyslem knihy Raději zešílet v divočině není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce po největším českém pohoří. Je jím ponor do tajuplných zákoutí krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé samoty a odloučenosti, do paralelního světa, který přesto tomu našemu klade velmi znepokojující otázky. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel a publicista Aleš Palán (Magnesia Litera, Cena Českého literárního fondu), snímky přispěl fotograf Jan Šibík (Czech Press Photo, Golden Prisma Award). Koupit na Kosmas.cz
Smrž, Milan: Energie v přírodě a v nás: O šalebné svůdnosti tradice a imperativu proměny
energie v přírodě a v nás
Praha, Eurosolar 2018, 220 s., 221 Kč.
Centrální myšlenkou knihy je nutnost fundamentální změny našeho života založená na kritice současné ekologicky i sociálně devastující ekonomiky a životního stylu bohaté části světa. Autor navrhuje hledat řešení, modely a systémová uspořádání v přírodě a v její moudrosti. Dokládá přírodní kreativitu a mapuje možné cesty alternativ. Kriticky hodnotí panující technooptimizmus a doporučuje cestu zjednodušení života, přijetí jiných kritérií úspěchu a štěstí, filozofii nerůstu a důraz na rozvoj osobních i společenských vztahů. Identifikuje stavební kameny nového uspořádání společnosti, v níž by dominovalo decentralizované a nedominující uspořádání. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2016
Storl, Wolf-Dieter: Jsem součástí lesa
Jsem součástí lesa
Praha, Kořeny 2016, 268 s., 322 Kč.
Wolf-Dieter Storl, známý svým blízkým, hlubokým a inspirativním vztahem k přírodě, živě a poutavě vypráví o svém životě - útlém dětství v poválečném Německu, emigraci do Ameriky, studiu a akademické kariéře. Tu mění za život v přírodě - cestuje s čejenskými indiány, pobývá a medituje se sádhuy v Indii, pracuje se sedláky v Emmentalu, je zahradníkem ve Švýcarsku ve venkovské komunitě. A všude se setkává s osobnostmi, které mu ukazují vstup do jiného světa - světa mýtů, legend a léčivé síly rostlin. Celým vyprávěním se prolíná hluboké pochopení přírody a znalosti lidového léčitelství. Wolf-Dieter Storl (nar. 1943) Kulturní antropolog a etnobotanik. Vyučoval dvacet let na různých univerzitách v USA, Indii a Evropě. Autor více než 20 knih, z nichž česky vyšly - Magické rostliny Keltů, Zahrada jako mikrokosmos, Šamanské techniky a rituály, Léčivé a kouzelné byliny mezi dveřmi a brankou, Přírodní léčba boreliozy, Čarovná moc rostlin, Bylinářské tradice moudrých žen a mužů aj. Žije se svou rodinou na samotě v Allgäu v alpském podhůří v jižním Německu. Koupit na Kosmas.cz
Wilson, Edward, Osborne: Smysl lidské existence
Smysl lidské existence
Praha, Argo, Dokořán 2016, 184 s., 223 Kč.
Edward Osborne Wilson je jedním z nejuznávanějších biologů dneška. Emeritní profesor entomologie na Harvardově univerzitě a držitel dvou Pulitzerových cen za literaturu faktu se těší přezdívkám jako „otec sociobiologie“, či dokonce „otec biodiverzity“. Přestože jej čtenáři znají jako zapáleného humanistu, který nechová velké sympatie k organizovanému náboženství, patří k odpůrcům předního ateisty Richarda Dawkinse. Dlouhá léta s ním i řadou dalších biologů vede spor, který se dotýká nejhlubších tajemství původu lidského druhu, spor o samu podstatu člověka. Ve své nejnovější knize O smyslu lidské existence dává čtenářům nahlédnout do stěží uvěřitelného světa mikrobů, poodkrývá tajemství vysoce organizovaných společenských druhů, jako jsou mravenci, zamýšlí se nad rolí náboženství, a dokonce i nad možnostmi existence života mimo naši planetu. Je to fascinující okno do mysli jednoho z nejvýznamnějších vědců současnosti. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2014
Horský, Jan; Hroníková, Linda a Stella, Marco: Natura et cultura I.
natura et cultura I.
Praha, Togga 2014, 316 s., 252 Kč.
Publikace Natura et cultura je čtvrtým svazkem edice Andrias. Tentokrát se společným tématem autorů stala distinkce (či dichotomie) příroda–kultura v rámci obecně antropologického diskurzu. Impulsem pro vznik této knihy pak byla snaha hledat styčné plochy mezi přírodovědnými, empirickými a kulturněvědními, interpretativními postupy v rámci antropologie. Proč právě to? Antropologie se totiž téměř po celou dobu své existence potýkala s poměrně značnou názorovou roztříštěností a v čím dál větší míře i neschopností badatelů shodnout se na předmětu svého zájmu. A za většinou těchto sporů stojí právě leckdy i neplodná myšlenková cvičení usilující o posunutí člověka výhradně buď do sféry přírody nebo kultury. Uznání, že kategorie příroda a kultura jsou jen jistou formou zvyku, jak přistupovat ke členění světa kolem nás a také jak chápat člověka, může přispět k tomu, že různé strany sporu o povaze člověka a antropologie alespoň přestanou chápat své stanovisko jako jediné možné. Předložené texty navíc pro prohloubení této diskuse identifikují a mapují některá tematická pole, v nichž se mohou badatelsky produktivně setkávat a navzájem ovlivňovat a doplňovat přírodovědně založené postupy s těmi, které vyrůstají z analýz kultury či socio--kulturní skutečnosti. Autorům této knihy tak nejde o to najít cestu z existující plurality přístupů, naopak chtějí tuto pluralitu podpořit. Koupit na Kosmas.cz
Lorenz, Konrad: Osm smrtelných hříchů civilizace
osm smrtelnych hrichu
Praha, Leda 2014, 139 s., 168 Kč.
Dnes už klasická knížka laureáta Nobelovy ceny Konrada Lorenze výstižně vyslovuje varovné i velmi inspirativní poselství. Srovnáním s živočišnými společenstvími dokládá, v čem je dnešní civilizace škodlivá, když popírá geneticky dané potřeby člověka. Lidský živočich nejen závisí na přírodě, jejíž masivní likvidace podlamuje jeho biologickou schopnost přežití, ale potřebuje žít v pospolitosti vyznávající kulturní, hodnotové normy, bez nichž rovněž hyne. Ztráta estetické vnímavosti, extrémní individualismus a konzumní životní styl v anonymních megakonglomeracích mají za následek rozpad rodinné i společenské soudržnosti a v konečném důsledku osamělost. Pro život na izolovaném ostrově však člověk není uzpůsoben. Lorenzova nedoktrinářská ekologie je velmi aktuální. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2013
Karel Stibral: O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou
Obálka knihy O malebnu
Praha, Dokořán, Muni Press 2013, 248 s., 298.
Slovo malebný (malebno) je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publikovaly práce a o kterém se vedla vášnivá polemika. A existovala i celá řada cestovatelů či výletníků, kteří vyráželi na cesty, aby ho hledali, ba dokonce aby ho "lovili". V této knize ale nepůjde ani tak o analyzování změn významu malebna v jazyce, jako spíše o využití diskuse nad tímto pojmem ke zkoumání proměn našich preferencí vůči přírodě a též zkoumání vztahu naší zkušenosti s vizuálním uměním při pohledu na krajinu. Kniha se pokusí po úvodních kapitolách o estetickém oceňování přírody v 18. století představit především chápání pojmu malebna v dílech jeho britských teoretiků. Kromě přesahů do výše jmenovaných "praktických" oblastí se v posledních kapitolách pokusí o výhled na jeho další chápání v průběhu 19. a 20. století s důrazem na středoevropskou oblast. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Podzemní vody České republiky
Obálka knihy Podzemní vody České republiky
, MILPO MEDIA s.r.o. 2012, 176 s., 399 Kč.
Publikace se zabývá významem zdrojů podzemních vod pro zásobení obyvatelstva České republiky kvalitní pitnou vodou. Zaměřuje se na významná prameniště a hydrogeologické rajony, které využívají převážně vodárenské společnosti. Není opomenuta ani problematika pramenišť a zdrojů vody z písníků a štěrkovišť a využití podzemní vody v potravinářském průmyslu. Texty jsou doplněny barevnými mapkami, grafy, schématy a fotografiemi.
Bartoš, Michal: O přírodě s láskou
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 480 Kč s., 0 Kč.
Monografie "O přírodě s láskou" zkoumá různé podoby vztahu lidí a přírody. Zabývá se povahou environmentálního hnutí, sociální konstrukcí ekologické krize, variantami veřejné diskuse o přírodě, vztahem člověka a přírody v době moderní a postmoderní, nerovnoměrné moci člověka a přírody, otázkou zdokonalitelnosti dokonalé přírody, ekologickým časem, environmentální etikou, "zeleným" extremismem, smyslem environmentálního vzdělávání a nečekaným souvislostem mezi biodiverzitou, geodiverzitou a různorodostí přístupů člověka k přírodě. Kresby zvuků v krajině jsou autorstvím Zuzany Brychtové-Horecké. Doslov knihy obohatily texty Václava Bělohradského, Stanislava Komárka, Zdeňka Kratochvíla a Petra Pokorného.
Boyd, Robert - Richerson, Peter J. : V genech není všechno aneb Jak kultura změnila evoluci člověka
Obálka knihy V genech není všechno
, Academia 2012, 410 s., 365 Kč.
Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve všech směrech podobají ostatním zvířatům, jejich chování je odlišné. Jejich schopnost adaptovat se jim umožňuje obsadit téměř všechna místa na světě a používat neuvěřitelné množství nástrojů a technik. Lidská společenství jsou na rozdíl od společenství živočichů větší, složitější a více mezi sebou spolupracují. Kniha nabízí radikální pohled na evoluci lidstva a naznačuje, že naše ekologická dominance a sociální systém pramení z psychiky unikátně uzpůsobené vzniku složité kultury. Podle autorů kultura není ani nadřízeným, ani služkou genů. Je spíše důležitá pro adaptaci lidstva stejně jako humánní biologie a chůze po dvou. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Elektronické vydání
Obálka knihy Krajiny vnitřní a vnější
, Dokořán s.r.o. 2012, 272 s., 199 Kč.
Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areál
Druhé, rozšířené vydání o oddíl Právo na krajinu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše – fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, keltským bohům v druhohorách atp. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Prohlédni si tu zemi
Obálka knihy Prohlédni si tu zemi
, Dokořán s.r.o. 2012, 264 s., 298 Kč.
I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora. Koupit na Kosmas.cz
Cornell, Joseph: Objevujeme přírodu. Učení hrou a prožitkem
Obálka knihy Objevujeme přírodu
, Portál, s.r.o. 2012, 144 s., 249 Kč.
Joseph Cornell, přírodovědec a pedagog, zjistil, že děti se učí mnohem efektivněji, je-li atmosféra učení naplněna radostí a je-li jim umožněno, aby se do předmětu učení zcela ponořily. Jeho koncepce tzv. flow učení (flow označuje plynutí – tedy plynutí zážitku samotného, splynutí prožívajícího člověka s intenzivním prožitkem) zahrnuje čtyři na sebe navazující kroky: 1. probuzení nadšení, 2. zaměření pozornosti, 3. ponoření do nezprostředkované zkušenosti a 4. sdílení zážitků s ostatními. Aby autor pedagogům či rodičům pomohl navozovat celý cyklus flow učení, předkládá ke každé fázi různé příklady her. Kniha je určená pro volnočasové pedagogy a vedoucí programů v přírodě, učitele a rodiče se zájmem o přírodu.
Flégr, Jaroslav: Zamrzlá evoluce
Obálka knihy
, Academia 2012, 326 s., 200 Kč.
Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co když je všechno úplně jinak? Co když právě evoluční biologie v 70. a 80. letech uplynulého století prodělala v naprosté tichosti zcela zásadní revoluci, po níž by se vlastně měly od základu přepsat veškeré učebnice tohoto oboru? Co když je i nový model evoluce vycházející z dawkinsovsko-hamiltonovské teorie sobeckého genu, založené na soupeření různých variant téhož genu o předání co největšího počtu vlastních kopií do dalších generací, stejně chybný jako původní model Darwinův, a vbrzku nás proto čeká revoluce další? Koupit na Kosmas.cz
Gutjahr, Axel: Ptáci v zahradě
Obálka knihy Ptáci v zahradě
, Euromedia Group k.s. 2012, 256 s., 299 Kč.
V této fotograficky bohatě vypravené knize najdete celkem 114 podrobných pojednání o nejatraktivnějších a nejběžnějších zahradních ptácích našich končin, která vám poskytnou množství informací o jejich vzhledu a chování. Milovníci ptáků je většinou nechtějí jen pozorovat, ale jejich zájmem je podpořit – například rozmístěním ptačích budek, hnízdními pomůckami a krmením – usídlení určitých druhů v zahradě, chránit je před nebezpečím a také se dozvědět více o jejich způsobu života. Jak zařídit zahradu tak, aby maximálně vyhovovala i ptákům, a jak vzít některé z nich „pod svá ochranná křídla“, to se dozvíte v praktické části knihy. Díky brilantním barevným fotografiím zahradních ptáků, množství užitečných rad a snadno srozumitelným návodům je kniha cenným rádcem pro každého milovníka ptáků. Koupit na Kosmas.cz
Janatová, Kateřina; Javna, Sophie: 50 nápadů pro děti k záchraně Země
Obálka knihy
Praha, Akropolis 2012, 224 s.
Tato kniha je výjimečná tím, že představuje ochranu přírody jako dobrodružství a ukazuje, že člověk nemusí být dospělák, aby dokázal něco změnit. Kromě informací a praktických návodů, které děti můžou zkoušet samy doma, ve škole, s rodiči nebo s kamarády, obsahuje zábavné ekopokusy, kvízy a spoustu odkazů na internetové stránky, kde se kluci a holky mohou dozvědět víc. Českou verzi knihy, které se ve světě prodalo více než milion výtisků, navrhla ilustrátorka a grafička Kateřina Janatová jako krásnou věc, kterou budou děti rády brát do ruky a ke které se budou rády vracet. Určeno dětem ve věku 8-12 let (a nejen jim!). Koupit na Kosmas.cz
Juvin, Hervé; Lipotevsky, Gilles: Globalizovaný Západ
Obálka knihy
, PROSTOR, nakladatelství s. r. o. 2012, 232 s., 280 Kč.
Polemika o planetární kultuře. Kniha je konfrontací dvou stanovisek k tématu globalizace. V první části, nazvané Vláda hyperkultury: kosmopolitismus a západní civilizace, filozof a sociolog Gilles Lipovetsky podrobně mapuje fenomén globalizace, který datuje od zhroucení sovětského impéria. Jeho esej lze chápat jako takřka úplný výčet rysů tohoto jevu, přičemž formuluje jak jeho pozitivní, tak negativní stránky. Francouzský ekonom a esejista Hervé Juvin v druhém příspěvku Kultura a globalizace představuje odlišný přístup a takřka výhradně vidí zápornou stránku globalizačního procesu. Jde mu o obranu civilizace, které je součástí. Neupadá přitom do nacionalistického extrému ani eurocentristické přezíravosti. Celý jeho text je apologií kultury, a to nejen vlastní, ale i všech ostatních, před komerčním a ideologickým zhloupnutím. Jeho přístup je o to cennější, že je schopen formulovat stanoviska, která nejsou v souladu ani s politickou korektností, ani s ideologií lidských práv. Třetí část obsahuje přímou polemiku obou autorů. Tam, kde Lipovetsky obezřetně váží pro a proti, Juvin se zaujetím hájí jednoznačnost, kterou považuje za nespornou. Dochází zde k vyjasnění obou stanovisek a vychází při tom najevo, jak je obtížné se v současné nepřehledné situaci orientovat a jak důležité je brát v potaz i fakta, která unikají běžnému mediálnímu zpravodajství. Koupit na Kosmas.cz
Kalábová, Naděžda: Příroda plná her. Hry plné přírody
Obálka knihy Příroda plná her. Hry plné přírody
, Portál, s.r.o. 2012, 136 s., 235 Kč.
Publikace představuje soubor her, činností a úkolů odehrávajících se v přírodě nebo týkajících se přírody. Aktivity nenásilně a zábavnou formou informují, poučí o zákonitostech a dějích v přírodě, podporují kladný vztah a postoje k životnímu prostředí, uvolňují v dětech napětí, přinášejí jedinečné zážitky, zkušenosti, inspiraci. Aktivity lze využít pro práci v hodinách přírodopisu, ale také českého jazyka, matematiky, pracovního vyučování, výtvarné či tělesné výchovy, úkoly totiž často pracují s poznatky a tématy různých oborů. Publikaci ocení také pedagogové při zájmovém vzdělávání, ve školní družině, na táboře, ve škole v přírodě apod. Hry jsou určeny především dětem mladšího školního věku, ale pobaví a zaujmou i starší. Koupit na Kosmas.cz
Klaus, Václav: Modrá, nikoli zelená planeta (e-kniha)
Obálka knihy Modrá, nikoli zelená planeta
, Dokořán s.r.o. 2012, 169 s., 149 Kč.
Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny člověk? Nakolik je možné jim zabránit nejrůznějšími omezeními a politickými zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším prostředím pro člověka je prostředí svobody, a právě tím je třeba poměřovat všechny představy a kategorické požadavky environmentalistů. Dochází k jednoznačnému závěru: ochrana přírody ano, environmentalismus ne. Text vychází z druhého rozšířeného vydání. Elektronická kniha. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie
Obálka knihy Obraz člověka a přírody
, Academia 2012, 328 s., 150 Kč.
Kniha je souborným vydáním autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, s přihlédnutím k dějinám biologických disciplín vůbec. Vzhledem k tomu, že tyto práce a eseje vznikaly v období skoro dvaceti let (1995–2007), rozhodl se autor uchovat jim určitou míru „autonomie“ v tom smyslu, že se nepokoušel spojit dva nejdůležitější z nich, Malé dějiny biologie a Obraz člověka v dílech některých význačných biologů 19. a 20. století, ale ponechal je oddělené jako samostatné celky. Elektronická kniha. Koupit na Kosmas.cz
Lukešová, Milena: Jak si uděláme zeměkouli
Obálka knihy
Praha, Portál 2012, 64 s.
Hravé interaktivní vyprávění o Zemi a jejím postavení ve vesmíru. Knížka podporuje tvořivost, rukodělnou činnost, a hlavně pomáhá rozvíjet prostorovou představivost dětí spojením textu s názorným a zároveň poetickým zobrazením v ilustracích. Obsahem přispívá také k environmentální výchově. Jazyk autorky přibližuje zobrazované jevy jednoduchými větami, srozumitelnými pro malé děti, které jsou prostřídány rytmickými, jazykově čistými verši. Dětskému vnímání odpovídá celkový dojem hravosti. Kniha je jazykovým i výtvarným vyjádřením naprosto originální a současná, v roce 1993 získala ocenění Zlatá stuha (první vydání v r. 1992). Kniha je psána pro děti od 4 do 8 let. Rodiče ji mohou přečítat dětem, využijí ji i učitelky MŠ (téma odpovídá RVP PV). Nové vydání ilustrovala Katarína Ilkovičová. Milena Lukešová zasvětila celý svůj život literatuře pro děti a mládež. Těžištěm jejího díla byla tvorba pro nejmenší děti a začínající čtenáře. Kromě vlastní autorské tvorby se věnovala také překladům. Napsala desítky knih, patří k nim mj. nápaditá leporela, obrázkové encyklopedie (Knížky pro Lucinku, Velká obrázková kniha o zvířatech), sbírky dětských veršů (Bačkůrky z mechu) i poezie pro dospívající mládež (Nahej v trní), spolupracovala s dětskými časopisy. V roce 2007 byla Mileně Lukešové udělena Zlatá stuha 2006 za celoživotní novátorský přínos literatuře pro děti a mládež. Koupit na Kosmas.cz
Machar, Ivo a kol.: Ochrana přírody a krajiny v České republice
, Univerzita Palackého v Olomouci 2012, 856 s., 0 Kč.
Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného renomovanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a krajiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho (možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských problémů má neopakovatelné regionální či místní měřítko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany přírody a krajiny v ČR.
Patzelt, Zdeněk: Národní parky České republiky
Obálka knihy Národní parky České republiky
, Granit, s.r.o. 2012, 320 s., 799 Kč.
Ani tisíce a tisíce stran by nestačily na popis přírody národních parků České republiky. Krajiny národních parků se každým ránem probouzejí do jiné podoby a ani tisíce snímků by nezachytily všechny jejich tváře. Proto vás tato kniha může seznámit jen s malou částí toho nejkrásnějšího a nejvzácnějšího... Více než 300 barevných fotografií. Kniha je trojjazyčná: česky, anglicky a německy. Koupit na Kosmas.cz
Stibral, Karel; Dadejík, Ondřej; Staněk, Jan (eds.): Zahrada. Přirozenost a umělost
Obálka knihy Zahrada. Přirozenost a umělost
, Dokořán s.r.o. 2012, 238 s., 240 Kč.
Existuje nějaký přístup k hodnotové struktuře zahrad, který by byl přiměřený jejich obecně přisuzovanému významu, avšak který by je nepodřazoval pod instituce uměleckého světa? Jaké jsou vůbec vztahy mezi přirozeným a umělým, jejichž jsou zahrady jedním z nejvýraznějších příkladů? Z jakých důvodů byly zahrady výsostným předmětem filozofických reflexí a mohou jím být či jsou jím i dnes? A jakými proměnami zahrady a zahradnictví v současnosti prochází? Takové otázky si mimo jiné kladou kapitoly této monografie a hledají na ně odpovědi z hlediska estetiky, filozofie, přírodních věd, dějin evropského i světového umění, literatury či zahradnictví.
Šahrijár, Ib Burzug: Divy a záhady Indického oceánu
Obálka knihy Divy a záhady Indického oceánu
, Academia 2012, 178 s., 220 Kč.
Pozoruhodné historicko-geografické dílo s velkými literárními kvalitami z druhé poloviny 10. století, vzniklé v jednom z přístavních měst Perského zálivu, je sbírkou vyprávění a příběhů, které autor slyšel od námořníků a kupců, plavících se do Indie, na Srí Lanku, do Malajsie, Indonésie, do Číny a podle východního pobřeží Afriky. Na jednu stranu představuje svérázný soubor tehdejších poznatků o exotických zemích Východu, o životě, zvycích, pověrách jejich obyvatel, stejně jako o nejen mořské fauně a flóře, na druhou stranu obsahuje poutavou látku folklorního charakteru s mnoha fantastickými a pohádkovými prvky, které mohly inspirovat např. cyklus o cestách Sindibáda námořníka. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2011
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF, v internetové podobě zde.
Bárta, Miroslav; Kovář, Martin a kolektiv: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur
Obálka knihy
Praha, Academia 2011, 816 s., 725 Kč.
Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů – akademiků, humanitních vědců, přírodovědců a ekonomů – na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného (dotýká se např. bankovní krize), tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací (staroegyptské, čínské, římské ap.) nebo říší (např. britského impéria ap.). Nemenší podíl tvoří kapitoly z dějin českých zemí (zejména husitství, pobělohorské společenské klima a kromě dalších i popis rozpadu Československa), ale také pojednání týkající se přírodních katastrof (dávná zemětřesení, nedávné záplavy) či stručný, zato však originální popis nezvratných změn životního prostředí na Mostecku. Publikace je bohatě ilustrována, vybavena mapami a přehlednými grafy s aktualizovanými daty. Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Archeus - Fragment radostné vědy o trpaslících
Archeus
Praha, Dokořán 2011, 280 s.+ CD-ROM, 253 Kč.
I. dotisk. Základem knihy je dlouhá stať o trpaslících, jejich druzích, národohospodářském významu a obecně o záležitostech ukrytých v zemi, ať již se jedná o základní věštebnou symetrii, etruské podsvětní bohy či obyčejné permoníky. Text je dále doplněn příbuznými esejemi o ostré hranici stínu, Sokratově vězení a současných ekonomických a klimatických změnách. Tyto záležitosti jsou hodnoceny převážně z hlediska převozníka trpaslíků, který si klade otázku, kam tento malý národ odešel. Nedílnou součástí knihy je CD Anarcheus s hudbou Pavla Fajta. Koupit na Kosmas.cz
Hodač, Jan; Kotrba, Tomáš: Učebnice globalizace
Učebnice globalizace
Brno, Barrister & Principal, o.s. 2011, 308 s., 338 Kč.
Globalizace představuje jedno z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat současnosti. Přesto jsou běžné představy o ní většinou vágní a zkreslené. Témata s globalizací úzce spojená – znečišťování životního prostředí, udržitelný rozvoj, proměna klimatu, populační růst či sílící migrace – jsou navíc hodně ožehavá, a proto je i debata často emotivní. Existují nejrůznější teorie o tom, co to globalizace je, jaké má příčiny a za co všechno může. Ale dá se globalizace vůbec definovat? Nemá pravdu spíše německý sociolog Ulrich Beck, který poznamenal, že „pokus definovat globalizaci se podobá pokusu přitlouci puding na zeď“? Koupit na Kosmas.cz
Jones, Van: Zelená ekonomika - Jedno řešení pro dva největší problémy
Zelená ekonomika
Praha, Vyšehrad 2011, 224 s., 288 Kč.
Van Jones je známým aktivistou v oblasti lidských práv a ochrany přírody. Jeho kniha Zelená ekonomika (The Green Collar Economy) z roku 2008 se ve Spojených státech stala bestsellerem. Jde o hlubokou kritiku současného politického, ekonomického i sociálního stavu a směřování americké společnosti, na niž autor odpovídá svým sofistikovaným řešením „dvou největších problémů“: chudoby marginalizovaných vrstev společnosti a zhoršujícího se životního prostředí. Za klíčové považuje zavedení nových metod a principů podporujících vznik zdrojů „zelené“ energie a jejich decentralizaci. Přečtete si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Klvač, Pavel: Lidé na venkově / Rural dwellers
Lidé na venkově / Rural dwellers
Drnovice, Drnka o.s. 2011, 80 s., 134 Kč.
Ve čtvrtém souboru fotografií a doprovodných textů autoři tentokrát obrátili pozornost k výrazným osobnostem ve vesnicích mikroregionu Drahanská vrchovina. Výběr osobností do publikace nebyl veden snahou prezentovat místní "celebrity". Autoři se soustředili na objevování skromných, avšak nepřehlédnutelných, individualit se zajímavými životními zkušenostmi, jejichž životní aktivity nezřídka překračují úzce soukromý ráz a zasahují do veřejného dění daných obcí. Ne náhodou je osud nebo sousedské doporučení zavedly převážně do společnosti starších pamětníků a pamětnic. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Eseje o lidských duších a společnosti II.
Eseje o lidských duších a společnosti II.
Praha, Academia 2011, 307 s., 253 Kč.
Stanislav Komárek se ve svých esejích zamýšlí nad podobnostmi mezi fungováním lidské společnosti a přírodních společenstev - vykresluje nečekané paralely mezi cykličností dějin a pravidelností přírodních cyklů, mezi výskytem romantickým básníků a evolučních inovací, mezi magií a moderní vědou. Především však osvětluje způsob, jakým nazíráme svět náš vezdejší a jak do něj promítáme ustrojení vlastní duše. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Ochlupení bližní
Ochlupení bližní
Praha, Academia 2011, 278 s., 266 Kč.
Kniha pojednává různé aspekty vztahů lidí a zvířat v evropských i mimoevropských kulturních kontextech, téma, které se celosvětově tlačí do centra pozornosti. Je zde zohledněno naše subjektivní vnímání živých tvorů, lov, úloha zvířat jako obětí, domestikační procesy a fenomén chovatelství, ochrana zvířat a ochrana druhů, užití zvířat v medicínských výzkumech a jako modelu pro chování a fungování lidí a další jednotlivé facie vztahu člověk–zvíře. Jsou zvířata divé bestie, ochlupení bližní či bezduché automaty? Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Milan Petrák: Skrytá autorita Iracionalita a dav v člověku
Obálka knihy Skrytá autorita Iracionalita a dav v člověku
, dybbuk 2011, 324 s., 337 Kč.
Proč si za vůdce volíme jedince s psychopatickými sklony? Proč k smrti nenávidíme skupiny lidí, kteří se od nás neliší ničím kromě názorů na několik abstraktních a nepodstatných záležitostí? Proč jsme schopni nasazovat život při obraně standarty? Kniha se snaží na tyto nejednoduché otázky týkající se iracionality a víry nalézt odpovědi. Je sice primárně věnována víře a skupinovému myšlení, ale v různých souvislostech se dotýká ekologických témat (vztah různých skupin lidí k omezování globálního oteplování, ochrana životního prostředí a meziskupinová spolupráce, atd). Koupit na Kosmas.cz
Pluhař, Zdeněk a kol.: Ekoturisma Vortaro
Ekoturisma Vortaro
Dobřichovice, KAVA-PECH 2011, 60 s., 130 Kč.
Pětijazyčný slovníček kapesního formátu pro ekoturisty zpracovaný mezinárodním kolektivem odborníků pod vedením Zdeňka Pluhaře. Esperantem, česky, německy, anglicky a francouzsky. Číslovaná hesla a rejstříky umožní snadné a rychlé vyhledávání ekvivalentů v jakémkoliv páru z uvedených jazyků.
Primack, Richard B.; Kindlmann, Pavel; Jersáková, Jana: Úvod do biologie ochrany přírody
Úvod do biologie ochrany přírody
Praha, Portál 2011, 472 s., 629 Kč.
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých i středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody, pracovníkům referátů životního prostředí krajských i místních úřadů. Prof. Richard B. Primack, Ph.D., je profesorem biologie v Centru pro energii a environmentální studie na Boston University. Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Zabývá se především modelováním životních strategií a populační dynamikou organismů, zejména hmyzu a rostlin. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá ekologií rostlinných populací, především terestrických orchidejí. Koupit na Kosmas.cz
Skýbová, Marie: Etika a příroda
Etika a příroda
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, 196 s., 203 Kč.
Vztah člověka k přírodě je tématem povýtce aktuálním již proto, že dopady našeho zacházení s přírodou pociťujeme čím dál silněji. Skutečné morální jednání nemůže být založené pouze na prospěchu či ekonomických důvodech. O jaké důvody by mělo jít, to je tématem knihy Etika a příroda. Autorka představuje přístupy zdůvodňující úctu k přírodě a její ochranu dobrem člověka i přístupy, které akcentují svébytnost přírody a potřebu chránit ji kvůli ní samé. Spolu s nimi tak otevírá celou řadu otázek: Je lidská perspektiva limitující pro dostatečnou ochranu a respekt vůči přírodě? Vede antropocentrický postoj nutně k představě nadřazenosti nad přírodou? Máme mít morální ohledy vůči přírodě samotné? Znamená neantropocentrický přístup popření lidské výjimečnosti? Dovoluje nám upřednostnit zvíře před člověkem? Má příroda sama svoji vlastní hodnotu nezávislou na našem hodnocení? Co by bylo nositelem této hodnoty: cítící zvířata, jednotlivé organismy nebo celek přírody? Kde se nachází ona hranice, která určuje, vůči čemu máme mít morální ohledy? Autorka představuje přehledně jak jednotlivé pozice, tak také námitky vůči nim. Přesvědčivě dokládá, že etika ve vztahu k přírodě je celým komplexem problémů, které zřejmě nelze vyřešit přijetím jediného přístupu. Odpověď na otázku, proč brát morální ohledy na přírodu, může mít tedy nakonec více řešení, stejně jako rovnice kořenů. Koupit na Kosmas.cz
Smithová, Virginia: Dějiny čistoty a osobní hygieny
Dějiny čistoty a osobní hygieny
Praha, Academia 2011, 460 s., 418 Kč.
V posledních desetiletích 20. a na počátku 21. století ovládly mysl Evropanů „hygienické ideály“ importované z USA. Evropský trh zaplavily nejrůznější přípravky k údržbě bezchybně čisté domácnosti i těla, zbaveného všeho „nečistého“ (koncept „BO“ – „body odour“ – zbavení lidského těla všech přirozených pachů). V době, kdy má mnoho lidí jediný, dostatečný důvod k osobní hygieně, nadřazený všem jiným – předvádět se –, se hygiena a kosmetika stávají atributem globalizace a významným ekonomickým faktorem. Současně se objevují první náznaky odmítnutí tohoto trendu, vymykajícího se lidské přirozenosti a ve svých důsledcích nebezpečně ohrožujícího přírodu. Koupit na Kosmas.cz
Stibral, Karel; Binka, Bohuslav; Johanisová, Naďa: John Ruskin a příroda
John Ruskin a příroda
Praha, Dokořán 2011, 196 s., 250 Kč.
Kolektivní monografie tří autorů z katedry environmentálních studií FSS MU se pokouší přiblížit významného britského uměleckého kritika i sociálního myslitele Johna Ruskina a zprostředkovat kriticky především jeho myšlenky týkající se přírody v kontextu oblasti filosofické, estetické i sociálně-ekonomické a environmentální. Příroda byla pro Ruskina jedním z nejdůležitějších témat, a přitom se objevuje napříč řadou jeho děl po celý jeho život. Příroda je pro něj důležitá, ať již uvažuje o umění, kráse či lidské společnosti a ekonomice. Ukazuje, jak se věnovat přírodě a nepřejít na pozice přírodních věd, jak se věnovat i hodnotám přírody pro lidskou společnost a nepřistupovat k problému pouze metodami odvozenými z „tradiční“ vědy, která se snaží každou oblast odděleně a „objektivně“ analyzovat, ať již na půdě samotných přírodních věd či věd sociálních. Kniha obsahuje kromě úvodního textu a stručného životopisu čtyři hlavní kapitoly, z nichž jedna je věnována kritické analýze Ruskinových filosofických východisek (B. Binka), jedna Ruskinovým názorům na estetické hodnoty přírody (K. Stibral) a jedna jeho sociálně-ekonomickému a environmentálnímu myšlení (N. Johanisová). Závěrečná kapitola (K. Stibral a B. Binka) zkoumá českou reflexi Ruskinova myšlení, které mělo výrazný vliv zejm. na F. X. Šaldu, nalezneme ho ale i jako inspirátora umělců z počátku 20. století. Publikace je doplněna boxy rozvíjejícími témata kapitol a černobílými i barevnými kresbami a akvarely Johna Ruskina, který patřil mezi nejlepší britské akvarelisty 2. půlky 19. století. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef: Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o přírodě, kultuře, ekonomice, práci, poznání a popularizaci vědy
Potřebujeme filosofii přežití?
Brno, Doplněk, Masarykova univerzita 2011, 152 s., 179 Kč.
V rozšířeném a přepracovaném textu předkládá autor evolučně ontologickou charakteristiku mnoha aspektů současného světa. Ústředním tématem knihy zůstává existenciální konflikt kultury s přírodou, ale jeho analýza je prohloubena o reflexi skrytého duchovního základu kultury a konkretizována úvahami o vztahu ekonomiky a přírody a o historickém obsahu lidské práce. Autor čtenáři nabízí nový pohled na problém transformace dnešní protipřírodní kultury na kulturu slučitelnou s člověkem i se Zemí, kulturu dlouhodobě možnou, ukazuje na potřebu filosofie přežití, na nutnost přestavby obsahu vzdělání i nového způsobu popularizace vědy a filosofie.
Todorovová, Jiřina; Chovaneček, Jan: Kolem světa (+ CD)
Kolem světa
Praha, Národní muzeum 2011, 140 s.+ CD-ROM
Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Publikace je monografickým zpracováním dlouhého života a bohaté činnosti českého pedagoga, přírodovědce, spisovatele, sběratele a cestovatele, Josefa Kořenského (1847 – 1938). Je doplněna odborným komentovaným katalogem fotografií, které Kořenský přivezl ze svých cest po světě – z tzv. cesty kolem světa v letech 1893–1894 a z tzv. cesty k protinožcům (1900–1901). Tyto velkoformátové fotografie na kartonech (některé kolorované) jsou uloženy v Náprstkově muzeu, a to v etnografickém oddělení a v knihovně Náprstkova muzea. Součástí publikace je CD s interaktivním katalogem fotografií.
Václavková, Tereza: Jůlinka z veselé zahrádky
Obálka knihy
Praha, Vlastní Trigo Books 2011, 8 s.
Knížka vypráví o přírodě, která nás obklopuje od chvíle, kdy vykročíme z domu. Něžný příběh naznačuje, jak je příroda navzájem propojená a že ji každý může dát s radostí trochu svobody. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
Člověk, krajina, krajinný ráz
Člověk, krajina, krajinný ráz
Brno, Masarykova univerzita Brno 2010, 91 s., 126 Kč.
Společným předmětem humanitně a společenskovědně orientovaných studií kolektivní monografie je hledání vztahů mezi člověkem, krajinou a krajinným rázem. Čtenář zde nalezne kriticky zaměřené texty, psané z různých oborových perspektiv - antropologické, estetické, literárně-vědné, historické. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Přežili…! Poslední primitivní kmeny světa
Přežili…! Poslední primitivní kmeny světa
Praha, Fortuna Libri 2010, 352 s., 891 Kč.
Navzdory civilizačním trendům a globalizaci si uchovali tradiční způsob života. Máme je litovat, nebo jim závidět? Tato kniha představuje poslední výspy pravěku na naší planetě; prostřednictvím unikátních fotografií a zajímavého textu vás zavede do nejrůznějších koutů světa - a budete se divit, kolik takových míst lze navštívit na všech kontinentech včetně Evropy - i když tady tradice a rituály uchovávají už jen jako kulturní bohatství. Jinde, jako například v hlubokých pralesech Amazonie nebo v srdci Afriky, však žijí ti, kteří o naší civilizaci nemají potuchy. Mají štěstí - přežili...! Koupit na Kosmas.cz
Baričák, Pavel "Hirax": Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Martin/Slovensko, Hladohlas 2010, 144 s., 251 Kč.
Hiraxův cestopis z jeho putování po Panamě a Kostarice. Větší část knihy je věnovaná pobytu v pralese Darién u Indiánů z kmene Emberá. Publikace obsahuje přibližně 130 plnobarevných fotografií a kromě autorova autentického popisu zážitků a vjemů psaných přímo ze srdce, kniha obsahuje také popis života a zvyků Indiánů (mýty, legendy, hádanky, svatba, porod, pohřeb atd.) a také faktografické informace o obou státech. Po ročním zpoždění je tu dlouho slibovaný cestopis, který na autorově blotu zaznamenal velkou čtenost a sklidil nesmírný úspěch. Zapomeňte na všední dny plné shonu a odleťte na chvilku do džungle. Uvidíte, vyplatí se to. Koupit na Kosmas.cz
Binka, Bohuslav: Zelený extremismus. Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí
Zelený extremismus
Brno, Masarykova univerzita 2010, 248 s., 219 Kč.
Kniha se pokouší o polemiku se současným politologickým přístupem k analýze zelených hnutí. Úvodní část studie se zabývá kritikou dosavadních výzkumů a pokouší se nově definovat pojmy environmentalismus, ekologismus, extremismus, radikalita. Druhá část studie je věnována faktografickému popisu vývoje zkoumaných hnutí. Třetí část studie porovnává obě vybraná environmentální hnutí s hnutím pravicově extremistickým. Tato část studie dospívá k překvapivému závěru. Zatímco pravicové extremisty charakterizuje tzv. neargumentativní radikalismus a agresivní dogmatismus, pro environmentalisty je typická jednak rozpolcenost mezi argumentativním radikalismem idejí a téměř úplnou konformitou činů, jednak proměna z aktivistických hnutí v profesionální agentury.
Friedman, Thomas L.: Horký, zploštělý a přelidněný
Horký, zploštělý a přelidněný
Praha, Academia 2010, 476 s., 436 Kč.
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přináší nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že ambiciózní strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím, ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější. Koupit na Kosmas.cz
Klvač, Pavel: Pospolitosti nikdy dosti
Pospolitosti nikdy dosti
Drnovice, Drnka o.s 2010, 80 s., 134 Kč.
Publikace je posledním dílem volné fotografické trilogie zachycující život třinácti vesnic mikroregionu Drahanská vrchovina na počátku 21. století. Po venkovských „kulisách“ a „dvorech“ tentokrát autoři zaměřili pozornost na formy, v jakých zde přežívá sousedské sdružování a vesnická pospolitost. Kniha je výsledkem spolupráce občanského sdružení Drnka z Drnovic a Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Listy v lahvích
Listy v lahvích
Praha, Dokořán 2010, 216 s., 268 Kč.
Tento svazek obsahuje sloupky z let 2007-2009, otištěné převážně v Lidových a Hospodářských novinách. Sloupek je útvar krátkodechý, v typickém případě se druhého dne i s celým listem smačká a hodí do koše. Vždycky jsem se snažil, možná marně, aby obsahovaly i něco jiného než obvyklé radosti čtenářů novin: líčení hlouposti mocných a chyb, které udělali. I při souborné redakci nelze odstranit skutečnost, že každý ze sloupků je jako dopis v láhvi: je jaksi do sebe uzavřený, jeden a je určen k samostatnému čtení odděleně od jiných. Proto se témata rozmanitým způsobem dotýkají, překrývají a proplétají a rovněž jejich rozdělení do jednotlivých bloků je arbitrární a lze je provést pouze nahrubo. Přečtěte si recenzi Ekolistu.cz. Koupit na Kosmas.cz
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Petr, Jaroslav: Když jdou ryby rybařit. Vědecké fejetony z vysílání Českého rozhlasu Leonardo.
Když jdou ryby rybařit
Praha, Radioservis 2010, 232 s., 206 Kč.
"Na světě není úžasnější věc, než zákonitosti, kterými se řídí život v přírodě. Snad kromě výjimek,jež se těmto zákonitostem vzpírají," píše v předmluvě k nové knize z edice Leonardo biolog prof. Jaroslav Petr. Kniha známého popularizátora vědy vypráví o důmyslných způsobech komunikace ve světě zvířat. Využívá přitom názorných příkladů, které nám často osvětlí i zákonitosti našeho vlastního chování. Před čtenářem se otevírá fascinující svět mravenčích superstátů vedoucích vyhlazovací války, sloních puberťáků tvořících regulérní gangy, loveckých tlup složených z různých živočišných druhů, ptačích "metrosexuálů" a desítky dalších analogií s lidským světem. Jak probíhají námluvy zvířat a o čem se při nich rozhoduje? Má ve světě zvířat místo homosexualita? Umějí se zvířata obětovat pro druhé? Podle čeho se rozhodují v nečekaných životních situacích? Na tyto a mnohé další otázky kniha odpovídá. Součástí je i fotografická příloha, odkazy na doporučenou literaturu a také hádanky, které zábavnou formou ověřují a rozšiřují čtenářovy znalosti. Koupit na Kosmas.cz
Stibral, K.; Dadejík, O. (eds.): Krása, krajina, příroda I.
Krása, krajina, příroda I.
Praha, Dokořán 2010, 278 s., 298 Kč.
Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Tato publikace vznikla na základě inspirací vzešlých z konference "Krása, krajina, příroda" konané v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR na podzim roku 2007, na níž se setkali naši přední přírodovědci a filozofové - estetici. Snaží se hledat možné alternativní přístupy k estetické zkušenosti s přírodou jako autonomní a nenahraditelné oblasti lidské zkušenosti. Je složena z příspěvků vycházejících ze tří oblastí zkoumání - z přírodních věd, dějin a teorie umění a filozofické estetiky.
Šmajs, Josef; Klíma, Ivan; Cílek, Václav: Tři hlasy - Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou
Tři hlasy
Brno, Doplněk 2010, 168 s., 199 Kč.
Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel. Naštěstí však dosud existují skeptičtí tazatelé (Václav Cílek), lidé vnitřní pravdy (Ivan Klíma) a proroci lepších časů (Josef Šmajs), kteří dokáží každým odstavcem svého textu ukázat ke světu, v němž stále nesmyslnější konzumaci planety nahrazuje kultura pozvolného ústupu, ke světu, ve kterém není hodnota funkcí ceny, ale výrazem cennosti, a v němž nenasloucháme řeči čísel, nýbrž řeči podnětných skeptiků, lidí pravdy a proroků. Pokud se vám takový svět líbí, jsou Tři hlasy knihou právě pro vás. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Thoreau, Henry, David: Toulky přírodou
Toulky přírodou
Praha, Paseka 2010, 216 s., 233 Kč.

Sedm esejů známého příslušníka amerického transcendentalistického hnutí je významným doplněním Waldenu, autorovy legendární zprávy o dvouletém pobytu v lesích poblíž massachusettského Concordu, a dotváří obraz Thoreaua jako zakladatelské osobnosti žánru přírodní esejistiky, jejíž novátorský přístup k otázkám vztahu člověka a přírody poznamenal již několik generací čtenářů a aktuálnost neztrácí ani dnes. Všechny texty vycházejí v novém českém překladu, z toho čtyři česky vůbec poprvé.

Henry David Thoreau (1817–1862) ve svých textech rozvíjel a v praxi realizoval zásady transcendentalismu, kladoucí důraz na duchovní rozměr přírodního světa. Většina Thoreauova literárního díla včetně jeho nejznámější knihy Walden aneb Život v lesích (1854, česky 1902, Paseka 2006) vzbudila za autorova života jen omezený ohlas a teprve následující generace ocenily jejich myšlenkové novátorství i estetické hodnoty. Koupit na Kosmas.cz

Vokolek, Václav: Mytologie zahrádkářské kolonie
Mytologie zahrádkářské kolonie
Praha, Malvern 2010, 122 s., 196 Kč.
Kniha básníka Václava Vokolka je jedinečným svědectvím o zanikajícím světě pražských zahrádkářských kolonií a zároveň brilantní literární evokací tohoto specifického mikrosvěta. Knihu provází evokativní a vtahující fotografie Richarda Čermáka. Koupit na Kosmas.cz
Zuska, Vlastimil; Stibral, Karel; Dadejík, Ondřej: Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu
Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu
Praha, Dokořán 2010, 320 s., 315 Kč.
Moderní estetika zahrnuje do svého zkoumání nejen postmoderní kulturu, ale v rostoucí míře i krajinu a přírodu. Tato publikace přibližuje myšlení některých českých estetiků a přírodovědců, kteří se zabývali estetickými jevy. Kniha je rozdělena na část věnovanou filozofické estetice, kde jsou představeni známí (např. Otokar Hostinský, Jan Mukařovský) i méně známí (František Tomáš Bratránek, František Matouš Klácel) čeští estetici, a část přírodovědeckou, která je věnována biologizující estetice od Josefa Velenovského po současné české následovníky Adolfa Portmanna (např. Stanislav Komárek, Zdeněk Neubauer). Koupit na Kosmas.cz

Rok 2009
Abram, David: Procitnutí do živé země
Procitnutí do živé země
Nymburk, OPS 2009, 169 s., 180 Kč.
Americký filosof a ekolog David Abram (1957) patří k nejinspirativnějším současným ekologickým myslitelům. Antologie pěti autorových esejů a jednoho rozhovoru - Reciprocita a losos, Země v zatmění, Neviditelný svět, Animismus, percepce a pozemské umění kouzelníka, Ekologie hloubky a Strážce hranice - seznamuje s jeho úvahami, v nichž se soustředěně zabývá fenomenologickými a psychologickými aspekty současné ekologické krize. Všímá si toho, jak lidské technologie ovlivňují naše smyslové vnímání a specificky modulují náš obraz světa. Objevným způsobem přitom poukazuje na zapomenutou ekologickou dimenzi a hloubku lidských smyslů. Je země skutečně jen konglomerátem neživých objektů, určených pro naši nekonečnou exploataci, jak má tendenci nás o tom přesvědčovat mechanistická věda? Pokud znovu probudíme svoji primární zkušenost tělesného vnímání a otevřeme se bezprostřední aktivní participaci se světem kolem nás, můžeme objevit, že vše v něm je živé a oduševnělé, že smyslová země není souborem mrtvých objektů, ale společenstvím živých, působících subjektů. Můžeme tak znovu dospět ke vzájemnosti se zbytkem biosféry a začít opět tvořit více harmonický svět.
Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Krajina z druhé strany. Poznámky ke Knize závojů a čar.
Krajina z druhé strany
Břeclav, Malovaný kraj 2009, 246 s., 234 Kč.
Nejnovější kniha Václava Cílka vznikla jako 11. svazek z knižnice nadace Ceny VIZE 97, jejímž je autor nyní laureátem. Kniha vychází jako ucelené autorovi poznámky k jeho připravované Knize závojů a čar. Představuje však obsáhlý soubor samostatných 26 statí, doplněný biografií a bibliografií autora. Tématicky je kniha věnována aktuálním dějům od české krajiny po celosvětové problémy. První částí je vzdána pocta půdě, ukázány jsou projekty krajinné a uvažováno je nad současnou architekturou. Krajina je zde nazírána jako fyzický svět, který potřebujeme chránit i jako duchovní fenomén, jenž přináší útěchu. Druhý díl reflektuje spíše společenské problémy současného světa: Jak moc jsme spjatí s energii (fosilních paliv); globalizace, environmentální krize, energetika a přírodní zdroje. Třetí poslední část je pod vlivem české duchovní tradice, potřeby nové spirituality z této vinotéky vyrůstajících textů. Přečtěte si recenzi Ekolistu Koupit na Kosmas.cz
Cílek, Václav: Makom. Druhé, doplněné vydání. Kniha míst.
Makom. Druhé, doplněné vydání.
Praha, Dokořán 2009, 300 s., 298 Kč.
Slovo makom pochází z hebrejštiny. Znamená místo, ale je to spíš místo v srdci, protože vesmír jsou (jak se říká) hlavně vztahy. V kabale je význam slova makom ještě závažnější -představuje šesté nebe, kde se vše předurčuje. Uprostřed šestého nebe je temná propast Daat Berija, z níž vychází hlas, jenž dává poznání. Předkládaná kniha má prostší cíl. Navazuje na knihu o krajinách vnitřních a vnějších a v první části se obrací k reálným místům: k čarodějnému lesu u Kuksu, k paládiu ve Staré Boleslavi, k Vojtěšské huti na Kladně i k situacím, kdy Balkán je víc než celá Evropa. Ptáme se zde, kde žijeme a odkud pocházíme. V druhé části, nazvané Zeitgeist - duch doby, nás víc zajímá, v jaké době to vlastně žijeme a kam směřujeme. V části třetí, nazvané Bohové, buddhové a trpaslíci, se nám jedná zejména o trpaslíky, o to, co nás přesahuje a co vůbec nezapadá do každodenního života. Kniha byla nově rozšířena o čtvrtou část Poslední divočina.
Kroutvor, Josef: Klobouk, kniha a hůl studie „kráčející postavy“ v krajině
Klobouk, kniha a hůl studie „kráčející postavy“ v krajině
Praha, Pulchra 2009, 164 s., 224 Kč.
Soubor šesti rozsáhlých textů prvořadého českého esejisty Josefa Kroutvora je věnován vztahu člověka, krajiny a písemnictví, potažmo výtvarného umění, a to od počátku 19. století do současnosti. Jednotlivé eseje objevují život a dílo autorů zapomenutých či opomíjených (Anton Sika, Josef Bartuška) stejně jako obhlížejí z netradičních úhlů práce a osudy tvůrců zásadního významu i renomé (Karel Hynek Mácha, Bohuslav Reynek, Josef Váchal, Alfred Kubin, Jakub Deml, Miloš Doležal). Rukopis doprovázejí autorské akvarely. Josef Kroutvor (nar. 1942 v Praze) už minimálně tři desetiletí náleží k předním českým esejistům, ať své texty věnuje literatuře, výtvarnému projevu, fotografii, architektuře, užitému umění či v poslední době krajině. Pro žánr eseje je náležitě vybaven jak po stránce odborného zázemí, neboť je vystudovaným historikem umění a filosofem, tak po stránce stylisticko-lexikální - vždyť vedle esejistiky do jeho díla od počátku patří též svérázně groteskní poezie i próza. Také ve své esejistické novince zůstává Josef Kroutvor esejistou, který suverénně zvládá kombinovat textovou náročnost se vstřícností vůči čtenáři: jeho práce jsou dobrodužné i objevné, a to nejen tam, kde vytahuje z hloubi nemilosrdné minulosti na světlo neprávem opomíjené autory, resp. jejich díla - ale i tam, kde se zdá, že už dávno bylo vše podstatné řečeno. Koupit na Kosmas.cz
Moldan, Bedřich: Podmaněná planeta
Podmaněná planeta
Praha, Karolinum 2009, 336 s., 315 Kč.
Zásadní práce významného českého vědce, profesora Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, a politika, který se aktivně věnuje této problematice v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Kniha Podmaněná planeta je v českém prostředí výjimečná tím, že spojuje výchozí přístup přírodovědce s pohledy společenských a technických věd. Je určena především vysokoškolským studentům přírodovědných i humanitních oborů souvisejících s ochranou životního prostředí, ale i široké veřejnosti se zájmem o tyto otázky. Ukazuje, jak vývoj v posledním dějinném období přinesl nevídaný růst lidské prosperity, avšak za cenu poškozování přírodních systémů a zdrojů, na nichž je závislý, a podává podrobnou zprávu o přírodních procesech v globálních souvislostech. Obsáhlý text doplňuje přes 250 obrázků, grafů a tabulek. Kniha předkládá také konkrétní řešení, jak přírodních zdrojů účinně a přitom šetrně využívat, jak k tomu může přispět věda, technika či společenské instituce, a v závěru nabízí pokus o optimistický výhled do budoucna.
Koupit na Kosmas.cz
Potůček, Martin; Mašková, Miroslava a kol.: Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti
Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti
Praha, Karolinum 2009, 366 s., 288 Kč.
Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. V první části je identifikace trendů zasazena do širšího metodologického rámce tvorby vizí a strategií pro český stát. Je zde představen modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Následuje rozbor čtyř důležitých globálních trendů s dlouhodobým působením. Degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost jako globální hrozba a nová multipolarita, to jsou hlavní vnější trendy, které budou výrazně ovlivňovat i budoucnost České republiky. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí, které byly identifikovány jako důležité součásti výkladu společenského pohybu. Publikace se zaměřuje na vývojovou dynamiku práva, ekonomiky, politického systému, vzdělávání, inovací, dále na populační vývoj, přírodu a životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty v české společnosti z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Závěr nabízí stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální dynamice a o tom, jak se promítá do formulace strategických úloh pro českou společnost.
Stejskal, Jan: Novopacko
Novopacko
Nová Paka a Harrachov, Jan Stejskal 2009, 352 s., 314 Kč.
Novopacko proslulo jako oblast s mimořádným množstvím nadaných rodáků a právě na ně se soustředí knížka Novopacko – Portrét paměti a srdce. Vypravuje nejen o historii místa, ale snaží se čtenářům přiblížit i jeho atmosféru. „Uvědomuji si, že duch nějakého místa není spojený pouze s lidmi, ale i s geologickými silami utvářejícími krajinu, s pohybem zvířat, se směry větru nebo s vůní půdy. O tom se ale těžko píše, proto jsem se rozhodl, že na to půjdu z druhé strany – že představím umělce a lidi, jejichž rody byly nebo jsou s Novopackem pevně spjaty. Věřím, že právě v jejich osudech a dílech se všechny tyhle síly odrážejí,“ říká její autor Jan Stejskal, jinak šéfredaktor serveru Ekolist.cz. V knížce jsou tak nejen kapitoly o víře nebo o řemeslech, ale i o významných rodech, jako byli sochaři Suchardové nebo lékárnická dynastie Geislerů. Stranou samozřejmě nezůstalo ani Novopacko jako centrum podkrkonošského spiritismu a významné naleziště drahých kamenů. Velký prostor je věnován umělcům – vždyť jich také z Nové Paky a jejího okolí pochází neuvěřitelné množství. V knížce je představen osud malíře Josefa Tulky, spisovatele Josefa Karla Šlejhara, básníka Jana Opolského, fotografa Miroslava Háka, sochaře Ladislava Zívra a mnoha dalších. Autor ale nenechal stranou ani zdejší zvláštnosti, a tak píše i o svérázných podhorských myslitelích, o tom, jak se v Pace jedlo psí masíčko anebo o bláznění, které se prý přenáší vodou z kašny na náměstí. Vlastní text, v němž nechybějí citace z historických kronik a pamětí, je zpestřen vyprávěním současníků a doprovází ho víc než sto dvacet obrázků – v naprosté většině kreseb a grafik. Knížka, která patří k tomu nejobsáhlejšímu, co o Novopacku vzniklo, se tak může stát nejen ozdobou knihoven místních lidí, ale potěší i čtenáře, kteří se zajímají o české umění a kulturu obecně. Knihu si můžete objednat přímo od autora prostřednictvím internetové adresy www.janstejskal.com.
Tetiva, Tomáš: Češi ve spotřebitelském ráji
Praha, CENIA 2009, 56 s.
Publikace o vývoji a trendech ve spotřebě českých domácností v posledních dvaceti letech. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Valach, Milan: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu.
Svět na předělu
Všeň, Grimmus 2009, 409 s., 338 Kč.
Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. V základech všech těchto historických jevů objevuje stejné ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností. Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu, příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi. Ten a jej provázející konzumní kultura jsou v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického. Ale i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti – především z řad environmentálních myslitelů – ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení. Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejím dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže. Kniha vychází k 20. výročí listopadových událostí roku 1989. Koupit na Kosmas.cz
Winter, Deborah Du Nann; Koger, Susan M.: Psychologie environmentálních problémů
Psychologie environmentálních problémů
Praha, Portál 2009, 296 s., 464 Kč.
Kniha propojuje psychologické poznatky s tématy ochrany přírody a životního prostředí. Východiskem je skutečnost, že psychologie jako věda o lidském prožívání a chování může svými poznatky významně přispět k soudobým snahám o větší environmentální udržitelnost. Těžištěm textu je šest kapitol, v nichž autorky aplikují poznatky šesti základních psychologických směrů (psychoanalýzy, sociální psychologie, behaviorismu, kognitivní psychologie, fyziologické psychologie a holistických proudů v psychologii) na téma soudobých environmentálních problémů a rizik. Čtenářům-nepsychologům v úvodu každé kapitoly vysvětlují základní východiska a poznatky jednotlivých psychologických směrů. Uváděno je mnoho příkladů z environmentální praxe, z vlastních zkušeností autorek. Deborah Du Nann Winter, Ph.D., je psycholožka; vyučuje na Whitman College, USA. Zajímá se o spojení psychologie s environmentálními otázkami a problematikou míru. Susan M. Koger, Ph.D., je psycholožka; vyučuje na univerzitě v Oregonu, USA. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2008
Nákupní řetězce nové výzvy
Nákupní řetězce nové výzvy
Brno, Nesehnutí 2008, 35 Kč.
Publikace je souborem textů, které spojuje tématika nákupních řetězců, nákupních center, nakupování. Příspěvky však pohlíží na společnou problematiku z různých úhlů geografie maloobchodní sítě, nákupního chování, územního plánování a krajinné ekologie, práv zaměstnanců, interakce s lokální ekonomikou. Důležitou součástí sborníku jsou příspěvky shrnující zkušenosti z účasti veřejnosti, samosprávy a nevládních organizací v rozhodovacích procesech. Sborník o rozsahu 68 stran obsahuje nejen příspěvky z lednového semináře Zaostřeno na hypermarkety, ale také další články, které byly doplněny později a měly by postihovat oblasti či témata na něž nezbyl na semináři prostor. Seznam textů naleznete v příloze. Sborník si můžete objednat na e-mailu: jiri.kozelouh@nesehnuti.cz nebo, na telefonu 543 245 342 nebo poštou na níže uvedené adrese.
Binka, Bohuslav: Analýza hlubinné ekologie
Brno, Masarykova univerzita 2008, 200 s., 169 Kč.
Sedmdesátá léta minulého století nebyla pouze dobou zvratu vztahů mezi náboženstvím a moderní společností, ale také obdobím boje o podobu interpretace environmentální krize. Tyto zdánlivě nepodobné děje mají překvapivě mnoho společných rysů, a především velmi podobné vyústění, které se brání dosazení na tradiční škálu dichotomií politické filosofie. To, co se alespoň zpočátku zdálo jako znovuoživení konzervativního postoje v církvích, zradikalizování feministické teorie či zasazení environmentální krize do širšího rámce, skončilo ve všech případech vítězstvím nového typu fundamentalismu. Fundamentalismu, který bez váhání využije všech prostředků a technologických výdobytků nenáviděné modernity k znovuoživení dávno zapomenuté společnosti Řádu, Boha či Matky Země. Kniha Analýza hlubinné ekologie se pokouší rozebrat vznik, vývoj a rozpad jednoho takového neofundamentalistického hnutí. Publikace Masarykovy univerzity.
Chmelík, Jan a kolektiv: Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení
Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení
Ostrava, LINDE PRAHA a.s. 2008, 216 s., 315 Kč.
Životní prostředí je stále častěji objektem ataků právnických nebo fyzických osob, jejichž důsledkem je ničení ovzduší, vod, půdního fondu, fauny i flóry. Některé tyto zásahy jsou natolik intenzivní, že je lze označit za trestné činy. Hovoříme pak o kriminalitě životního prostředí, o ekologické neboli environmentální kriminalitě, přičemž všechny tři pojmy v podstatě vyjadřují stejný obsah. Publikace je orientována na praktické řešení jednotlivých druhů ekologické kriminality, jejich charakteristiku a typické způsoby páchání. Obšírně řeší otázku trestněprávní, tj. možnosti a podmínky postihu ekologické kriminality trestněprávními prostředky, včetně úvah o nové struktuře skutkových podstat trestných činů dopadajících na tento druh kriminality, jak jsou navrženy v připravované rekodifikaci trestního zákoníku. V příloze najde čtenář bohatý fotografický materiál dokumentující závažnost této trestné činnosti. Publikace je určena především odborné veřejnosti, která s fenoménem environmentální kriminality pracuje, tj. orgánům činným v trestním řízení, ale také specialistům z oblasti životního prostředí, ekologům apod. Přináší ovšem i řadu cenných poznatků pro širokou veřejnost, která má možnost se poprvé seznámit v takovém rozsahu s kriminálními ataky směřujícími do životního prostředí a jejich důsledky.
Hauser, Michal: Prolegomena k filosofii současnosti
Prolegomena k filosofii současnosti
Praha, Filosofia 2008, 200 s., 180 Kč.
Kniha se zaměřuje na základní krizové body postmoderní současnosti (ekologickou krizi, omezování demokracie, rozklad subjektu) a chápe je jako impulsy k obnově (materialistické) filosofie. Autor se věnuje Marxovi, Adornovi a Kosíkovi, aby ukázal jejich význam pro pochopení dnešní situace. Seznamuje nás zároveň se současnou levicovou filosofií – s Jamesonem, Mouffovou, Žižkem, ale také se Sorosovou kritikou neoliberálního kapitalismu. Postmodernismus autor vykresluje jako hegemonickou kulturu s mnoha paradoxy: Nevytváří postmodernismus se svou skepsí a nihilismem nakonec půdu fundamentalismu? Není právě proto zapotřebí oživit perspektivu jiného světa, jak to naznačuje pozdní Derrida? Koupit na Kosmas.cz
Jared, Diamond: Kolaps. Proč společnosti přežívají či zanikají.
Kolaps
Praha, Academia 2008, 752 s., 536.
Džunglí zarostlé zříceniny chrámů Angkor Vatu či měst Mayů varují: Nemohlo by se to stát také nám? V této knize autor – jehož předcházející dílo Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii (česky 2000), odměněné Pulitzerovou cenou, zrevolucionalizovalo pohled na historii – zkoumá podíl využívání a zneužívání životního prostředí na velkých kolapsech společností. Od Anasazijů v Severní Americe přes Vikingy v Grónsku až po moderní Montanu. Kombinací nejnovějších vědeckých poznatků a historické perspektivy odkrývá základní vzorec environmentální katastrofy, avšak nabízí i naději. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Jemelka, Petr: Bioetika
Brno, Masarykova univerzita 2008, 68 s., 75 Kč.
Učební text je určen především studentům oboru Občanská výchova a Základy společenských věd jako studijní materiál jednosemestrálního kurzu. Jde o stručný přehled bioetické problematiky.
Kleisner, Karel: Biologie ve službách zjevu
Biologie ve službách zjevu
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2008, 253 s., 225 Kč.
Kniha věnovaná myšlenkám švýcarského filosofujícího zoologa Adolfa Portmanna (1897-1982). V knize čtenář najde pět esejů z pera Adolfa Portmanna, jež vycházejí poprvé v českém jazyce. Následuje pět příspěvků od současných autorů, které se buď přímo dotýkají problematiky Portmannova biologického myšlení, nebo zpracovávají příbuzná témata, jejichž společným jmenovatelem je evoluce zjevu organismů. Nahlédneme tak do zákulisí Portmannova intelektuálního života, budeme svědky sváru formy a funkce, poodhalíme nitro nejbližších přátel člověka, podíváme se na estetický rozměr přírody v ruském stylu a nakonec pronikneme do morfologického prostoru luxuriantních struktur vrubounovitých brouků. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Příroda a kultura
Příroda a kultura
Praha, Academia 2008, 312 s., 266 Kč.
Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu – je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“? Druhé, rozšířené a doplněné vydání vychází primárně z koncepcí C. G. Junga a A. Portmanna, které spatřují společný kořen kreativity lidské i přírodní, což je v poměrech evropského myšlení pohled pozoruhodně blízký perspektivě, jak přírodu a společnost vnímala klasická Čína. Kniha se zabývá základními jungovskými pojmy, lidskou percepcí světa a jejím vztahem k jazyku, problémem antropomorfismu a sociomorfního, biomorfního a mechanomorfního modelování v naší vědecké i mimovědecké percepci přírody, paralelami mezi evolucí artefaktů a přírodních objektů, portmannovskou přírodní estetikou a dalšími příbuznými tématy v řadě navzájem souvisejících esejů, v podobném stylu jako jiné autorovy knihy. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Zápisky z Okcidentu
Zápisky z Okcidentu
Praha, Dokořán 2008, 264 s., 268 Kč.
Zápisky z Okcidentu shrnují autorovy svérázné postřehy z cest po blízké i vzdálenější Evropě, Jižní Africe a Americe. Autorovým cílem není podat zevrubný a vyčerpávající popis jednotlivých zemí. Ve svých textech ponechává prostor prvním dojmům i prchavým představám, které v něm nové krajiny vyvolávají, a na nich staví závratné konstrukce svých úvah a paralel. Zkrátka dopřává si svobody nadšeného (byť poučeného) cestovatele-amatéra. Cestopisné eseje Stanislava Komárka jsou určeny všem, kdo mají kromě záliby v cestování také chuť zamyslet se nad tím, co kontakt s cizími zeměmi člověku vlastně přináší. Koupit na Kosmas.cz
Lipovetsky, Gilles: Éra prázdnoty
Éra prázdnoty
Praha, Prostor 2008, 360 s., 356 Kč.
Kniha Éra prázdnoty vyšla ve francouzském nakladatelství Gallimard poprvé v roce 1983 a od té doby se dočkala mnoha reedic. Její autor, francouzský esejista a sociální myslitel Gilles Lipovetsky (1944), profesor filozofie na univerzitě v Grenoblu, je přijímán jako mimořádně výstižný a zároveň kritický komentátor druhé poloviny 20. století a celé postmoderní epochy. Jeho zkoumání „současného individualismu“ se dotýká takřka všech rysů a příznaků našeho veřejného i osobního života, respektive projevů západní civilizace. Ke svému tématu nezaujímá autor žádný předem vyhraněný morální postoj. Snaží se dobrat jeho příčin a následků, vyhledává paralely, jež umožňují pochopit současný individualismus a jeho proměny v celé jejich komplexnosti. Česky kniha vychází již ve čtvrtém vydání. Koupit na Kosmas.cz
Merleau-Ponty, Maurice: Struktura chování
Struktura chování
Praha, Filosofia 2008, 328 s., 266 Kč.
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí struktury jí nadřazené. Vyústěním zkoumání je pak pojetí navazující na základní myšlenky Husserlovy fenomenologie. Koupit na Kosmas.cz
Pokorný, Petr; Bárta, Miroslav: Něco překrásného se končí
Něco překrásného se končí
Praha, Dokořán 2008, 256 s., 268.
Skupina předních českých vědců se v této knize zabývá fenoménem kolapsu ve složitých soustavách jak v přírodě, tak ve společnosti. Pod pojem kolaps zahrnují řadu procesů, které mají sice odlišný substrát, ale podobnou strukturální povahu, podobné dynamické rysy. Dočteme se tak například o kolapsech v českém pravěku, o smutném konci člověka neandrtálského, o zániku egyptské říše, o kolapsu lesního prasete, či o lidových metaforách pádu komunismu. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Sekerák, Jiří: Mendel v černé skříňce. Problém interpretace přírodovědného textu.
Mendel v černé skříňce
Brno, Moravské zemské muzeum 2008, 132 s., 160 Kč.
Stále existuje tajemství života. Velkolepé, fascinující, nejspíš největší, jaké kdy člověk toužil odhalit! Tajemství života, které bylo a z větší míry je i nadále dobře skryté. Jakoby uvnitř jakési spolehlivě uzamčené tajemné černé skříňky. Jedním z těch prvních, kdo nalezl klíč a pootevřel záhadnou skříňku života, aby poodhalil její tajemství, byl Gregor Mendel. Je zdánlivě absurdní, ale zákonité, že postupující poznání nastoluje další otázky, další záhady: kdo to byl Gregor Mendel, který nalezl klíč k tajemné skříňce života a jak to udělal? Jak ji pootevřel? S těmito otázkami se v úvodu své knihy obrací na čtenáře kurátor a vedoucí Mendeliana Moravského zemského muzea Jiří Sekerák, věnující se právě studiu možností bioinformační interpretace Mendelova objevu ve vztahu k evoluční teorii.
Sinha, Indra: Zvířetovi lidé
Zvířetovi lidé
Praha, Mladá fronta 2008, 300 s., 269 Kč.
Hluboký příběh o současném světě na okraji společnosti Příběh postiženého mladíka, který v dětství spolu s desítkami dalších doplatil na chemickou továrnu ve městě. Vlivem extremních životních podmínek chodí po čtyřech jako zvíře. Jeho očima autor líčí osudy člověka žijícího na ulici, a přestože je mu nejlepším přítelem pes, má život stejně bohatý jako zdraví lidé. V žádném případě nejde o tklivé zobrazení nebo politický apel, spíše humorný pohled na jednu ze stinných stránek života v současné Indii. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef: Filosofie - Obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání.
Filosofie - Obrat k Zemi
Praha, Academia 2008, 432 s., 266 Kč.
Tento text má tři relativně samostatné části. První část s názvem Evoluční ontologie pojednává o podstatě této nové ontologické koncepce. Pozornost se tu věnuje nejen problému přirozené a kulturní evoluce, ale také málo známému problému informace. Ve druhé části s názvem Evoluční gnoseologie je naznačena aplikace evoluční ontologie na oblast tradiční filosofické teorie poznání. Ve třetí části s názvem Filosofie techniky je stručně ukázána praktická aplikace koncepce evoluční ontologie na oblast techniky a technosféry. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef: Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy
Potřebujeme filosofii přežití?
Brno, Doplněk 2008, 100 s., 89 Kč.
Autor žádané publikace Filosofie psaná kurzívou (Doplněk 2003) předkládá nový soubor úvah o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Ústředním tématem knihy je konflikt kulturního systému vytvořeného člověkem s přirozeným systémem přírody. Tento konflikt člověka existenciálně ohrožuje, a proto je třeba transformovat kulturu v systém, který by byl k přírodě přátelštější a který by umožňoval dlouhodobější existenci člověka na Zemi. Autor čtenáři nabízí nový pohled na člověka a jeho soužití s přírodou, ukazuje potřebu filosofie přežití, nutnost reformy vzdělávání či popularizace vědy a filosofie. Kniha pro nás může být inspirací, jak nově pojímat svůj vztah ke světu. Koupit na Kosmas.cz
Šmajs, Josef a kol.: Podnikatelská a environmentální etika
Brno, Masarykova univerzita 2008, 185 s.
Učební text nabízí jednak evolučně ontologickou reflexi předpokladů podnikatelské a environmentální etiky, a jednak čtenáře seznamuje se stavem vývoje obou těchto "aplikovaných" forem etiky.
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická
OŠumava umírající a romantická
Praha , Paseka 2008, 316 s., 2970 Kč.
Jedno z nejvýznanějších českých uměleckých děl 20. století. Původní Váchalův text s jeho dřevoryty. Nakladatelství Paseka vydává 200 výtisků tohoto unikátního díla v původním formátu, zbývající náklad pak ve formátu zmenšeném. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Vokolek, Václav; Kuchař, Jiří: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8
Praha, Eminent 2008, 208 s., 260 Kč.
Esoterický znamená skrytý, vnitřní, tajný. Esoterický pohled se vyznačuje nekonvenčním obsahem, a proto se knihy o esoterických Čechách značně liší od obvyklých turistických publikací. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko jsou jedinečným průvodcem po neodhalených zákoutích naší země. Nabízejí neobvyklé pohledy na dějiny, na nečekaná prolínání kulturních a náboženských tradic, vysvětlují často nenápadné symboly a starobylé pověsti, poukazují na neuvěřitelné souvislosti, které se skrytými končinami táhnou od pravěku až po současnost. Mnohé je tu objeveno, řečeno poprvé. Esoterické dějiny Čech jsou stejně bohaté jako ty reálné. Existují lokality, kde se obě pojetí slučují v jeden překvapivý celek. Ten je zcela novým plastickým obrazem historické krajiny, pohledem za doposud neznámé obzory. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko by své čtenáře měly vybídnout k pouti po často neprávem opomíjených a zanedbávaných místech. Kouřimsko bylo od pravěku nejen centrem moci, ale i předkřesťanské spirituality. Právě srážka mezi starou a novou vírou tady musela být velice dramatická a do jisté míry ji lze rekonstruovat. V této oblasti najdeme podivuhodné kameny, které dominují nejen celému kraji, ale i jeho posvátnosti – Klepec I, Klepec II, Lechův kámen, kameny spojené se svatým Prokopem, to vše jsou objekty dávné úcty, která přežila v pověstech. Okolí řeky Sázavy je dalším střediskem duchovních střetů. Právě tady lze dokumentovat, jak pohanství přežilo a vtělilo se do nové náboženské ideologie. Kouřimsko, Českobrodsko i Posázaví jsou území, na nichž se ukrývá mnohé. Nechme je tedy vypovědět dávno zapomenuté příběhy a odhalit prastará tajemství. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Bartoš, Michal: Krajinou pochybností - Sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006
Krajinou pochybností
Praha, Nakladatelství O. P. S. 2007, 308 s.+ CD-ROM, 283 Kč.
Sborník textů “Krajinou pochybností” zachycuje úvahy hostů z programu festivalu Ekologické dny Olomouc z roků 2005 a 2006. Lidé se tak mohou seznámit s texty mnoha autorů, kteří přijeli do Olomouce ke společné poradě mezi sebou i diváky. Mezi autory příspěvků jsou například biolog Jan Zrzavý, duchovní Ivan O. Stampach, matematik Ivan M. Havel, geolog Václav Cílek, novinář Tomáš Feřtek, sociolog Jan Keller, Václav Bělohradský a další. Přílohou je DVD se záznamem vystoupení některých autorů. Tato ojedinělá kniha je pojednáním a zároveň ukázkou kritického myšlení, které je založeno na pochybování. Tento přístup je předveden v tématu dnes obzvláště aktuálním: myšlení o ekologii v nejširším smyslu tohoto slova. Hledáme východiska vztahu k přírodě (i k její ochraně), příčiny a důsledky našeho jednání a roli současného vzdělání. Stejnou lásku a péči, kterou autoři věnovali obsahu, věnují její tvůrci formě; a tak vznikla první česká kniha s šitou otevřenou vazbou. Publikace je navíc dodávána čtenáři za dotovanou cenu a to spolu s příbuzným filmem T. Škrdlanta: Hledání ekologického myšlení, poznámkovým sešítkem a to celé v autentické krabičce. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Frkal, Luděk: Domy chráněné zemí
Domy chráněné zemí
Brno, Era 2007, 112 s., 145 Kč.
V posledních letech klademe na svoje bydlení stále vyšší nároky. Jaké však je ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lze nabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky? Odpověď na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantům i stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. Jedním z nich jsou domy chráněné zemí. Tyto domy představují jednu z nových variant výstavby objektů s nízkou spotřebou energie. Tato technologie se v poslední době dočkala realizací také u nás. Renomovaný autor v knize popisuje, jakými způsoby se takové domy staví, výhody jednotlivých technologií, ale také jejich možná rizika. Zvláštní kapitoly jsou věnovány izolacím, řešení osvětlení jednotlivých místností v domě, vytápění, chlazení a větrání interiéru. Text obohacují praktické zkušenosti a příklady výstavby domů krytých zemí v České republice i v zahraničí. Knihu je možné objednat ve vydavatelství nebo Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Pavel: Klíčová slova
Klíčová slova
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2007, 208 s., 153 Kč.
V čerstvě vyšlé knížce děkana Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Pavla Kováře, Klíčová slova – 1989 najdete rozhovory z období sametové revoluce s lidmi, z nichž většina jsou osobnosti všeobecně známé nejen v komunitě přírodovědců, ekologů a zájemců o problémy životního prostředí (J.Vavroušek, J. Stoklasa, B. Moldan, V. Krajina, I. Málek, J. Fanta, M. Rejmánek, M. Kubátová, Z. Švabinská… ad.). Mezi tématy jsou tehdy (a místy dodnes) ožehavé problémy k řešení v oblasti ochrany přírody, ekologické politiky, výchovy a výuky přírodních věd na školách, herbářových sbírek jako kulturního dědictví, krajinné ekologie, regionálního versus globálního vývoje, střetů ekonomiky a péče o životní prostředí v nejširším slova smyslu… Po 17 letech jsou rozhovory kromě věcné naléhavosti zároveň historickým svědectvím (o to víc, že někteří z protagonistů bohužel již nežijí), které umožňuje konfrontaci dobových ideálů a realitou dalšího vývoje.
Kozák, Jan T. a kol.: Povodně v Českých zemích
Povodně v Českých zemích
Praha, Professional Publishing 2007, 144 s., 448 Kč.
Unikátní, bohatě ilustrovaná kniha přináší informace o příčinách a průběhu povodní v českých zemích od nejstarších dob po dnešek. Mnoho reprodukcí rytin, map a fotografií, doplňkem jsou informace a rady pro občany jak se chovat před, při a po povodních.
Krakauer, Jon: Útěk do divočiny
Útěk do divočiny
Praha, Columbus 2007, 268 s., 249 Kč.
Přátelé a příbuzní o něm hovořili jako o bystrém, příjemném, inteligentním a citlivém mladém muži, který nezkazil žádnou legraci. Proč se však Chris McCandless krátce po promoci rozhodl dát sbohem civilizaci a vydal se na nebezpečnou cestu napříč divočinou, dnes už můžeme soudit jen stěží. A neprozradí nám to už ani sám mladý dobrodruh. Dvaadvacetiletý Christopher se ze svých cest už nikdy nevrátil. Jeho stopy se v devadesátém druhém roce ztratily na Aljašce, kde bylo o čtyři měsíce později, v rozbitém odstaveném autobuse, nalezeno jeho vychrtlé mrtvé tělo. Ležel tam opuštěný, bez dokladů, jen s poničeným deníkem z posledních dnů... Byl Chris naivní snílek, který přečetl příliš mnoho Londonových románů, nebo jej hnala touha po něčem větším, silnějším, neuchopitelnějším? Mužem, jenž je nad jiné povolán zamyslet se nad těmito i dalšími otázkami, je Jon Krakauer, reportér a horolezec, jemuž je riskování života bezmála denním chlebem. Příběh Christophera McCandlesse Krakauera hluboce zaujal, o to víc, že v něm cítí zřetelnou paralelu s vlastními sny, s vlastními touhami a vlastní posedlostí. Fascinující román Útěk do divočiny zdaleka není pouhou rekonstrukcí možných událostí. Je napínavým příběhem, dokládajícím dokonalé vcítění autora, filozofickou rozpravou o lidské touze po volnosti, po poznání svých možností a po nebezpečí. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Lipovetsky, Gilles: Paradoxní štěstí
Paradoxní štěstí
Praha, Prostor 2007, 400 s., 378 Kč.
V této práci populární francouzský filozof analyzuje fenomén hyperkonzumní společnosti. Konzumentství mj. proniklo do vztahů v rodině a náboženství, ke kultuře a využití volného času. Vše nasvědčuje tomu, že vytváří impérium bez jediného slepého místa a bez hranic. Soukromé slasti však člověku přinášejí jen dílčí štěstí: Gilles Lipovetsky ukazuje, že nikdy dříve nebyl jedinec stíhán takovými úzkostmi jako dnes. Koupit na Kosmas.cz
Potůčková, A.; Křížová, A.; Horňáková, L.; Kandert, J.: Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě.
Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě.
Praha, České muzeum výtvarných umění v Praze 2007, 380 Kč.
Vydáno k výstavě: Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. Termín exotismus definuje slovník cizích slov jako zálibu v cizokrajnosti. Výstava výtvarného umění 20. století, které se touto zálibou inspirovalo, navazuje na projekt Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, který se v Českém muzeu výtvarných umění v Praze uskutečnil v roce 2004. Myšlenka na uspořádání obou výstav vznikla na půdě ČMVU již před polovinou 90. let. Přečtěte si recenzi Ekolistu.

Rok 2006
Novohradské hory - příroda, historie, život
Praha, Baset 2006, 856 s., 1480 Kč.
V publikaci, jejíž rozsah je 856 tiskových stran formátu 225 x 315 mm najdete ve 119 kapitolách cca 2 500 barevných ilustrací i ilustrací černobílých historických, historických i současných map, grafů, tabulek a schémat. Nedílnou součástí knihy jsou rejstříky i příloha v podobě historického průvodce. V jedotlivých kapitolách, jejichž autory jsou odborníci na danou oblast, najdete informace o fauně a flóře, osídlení, historii, kultuře, lidech, hospodářství a turistice Novohradských hor a novohradského podhůří. Koupit na Kosmas.cz
Sborník o stavu prostředí v Ostravě
Ostrava, Repronis 2006, 73 s.
Sborník se zabývá všemi součástmi životního prostředí v Ostravě, tj. vodním hospodářstvím, zeědělskou půdou, lesy, ochranou přírody, klimatu a ovzduší, hlučností, starými zátěžemi i zdravotním stavem obyvatelstva.
Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé
Praha, Argo 2006, 372 s., 349 Kč.
Umberto Eco v této práci analyzuje jednotlivé podoby kultury a pseudokultury a jejich přijetí "konzumentem". Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Hlavou dolů
Praha, Dokořán 2006, 304 s., 289 Kč.
Svazek esejů Stanislava Komárka vychází v druhém, přepracovaném a doplněném vydání. Autor zaujme svým vhledem do různých kultur, bohatstvím námětů, stejně jako interpretací pozorovaných jevů. Koupit na Kosmas.cz
Lomborg, Bjørn: Skeptický ekolog
Praha, Dokořán 2006, 600 s.
Kniha bývalého člena hnutí Greenpeace zpochybňuje řadu všeobecně přijímaných pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Český překlad vychází z doplněného a aktualizovaného anglického vydání z roku 2001. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Nárt, Lubomír: Země jako skleník. Proč se bát CO2?
Praha, Academia 2006, 144 s., 150 Kč.
Kniha se věnuje aktuálním otázkám, na které bychom měli všichni ve vlastním zájmu hledat odpověď.
Pamuk, Orhan: Istambul.Vzpomínky na město
Praha, BB/art 2006, 392 s., 299 Kč.
Zatím poslední kniha tureckého prozaika, letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu, je citlivou, kultivovanou, impresionistickou směsí cesto- či spíše místopisu, kulturní historie a autobiografických memoárů.
Powell, John, Wesley: Průzkum řeky Colorado a jejích kaňonů
Praha, Dokořán 2006, 274 s., 350 Kč.
Zpráva majora J. W. Powella z roku 1895 seznamuje nejen s geologickými poměry, morfologií, faunou i flórou, ale i s etnografií Velkého kaňonu. Je zároveň portrétem vědy konce 19. století, jíž často přisuzujeme pejorativní přívlastek pozitivistická. Koupit na Kosmas.cz
Simon, Julian: Největší bohatství
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, 668 s., 598 Kč.
Kniha je překladem druhého, rozšířeného vydání nejznámější Simonovy práce The Ultimate Resource. Autor v ní vede důraznou polemiku s konvenčními představami o vyčerpávání přírodních surovin, nedostatku energetických a potravinových zdrojů, úbytku půdy a lesů, znečištění přírodního prostředí a zmenšování biodiverzity, hrozbě populačního růstu a přelidnění a mnoha dalších souvisejících tématech. Na základě pečlivě sebraného ohromného souboru empirických dat, kvantitativní a historické analýzy a ekonomické teorie dospívá k přesvědčení, že veškeré naše přírodní zdroje jsou v každém směru neomezené, protože jsou produktem nejen samotné přírody, ale především lidské práce, vynalézavosti a myšlení. Největším bohatstvím, které máme a o něž se musíme – jak nás přesvědčila a stále přesvědčuje praxe totalitních režimů – kvůli politice obávat, jsou lidé a jejich svoboda. Během let, které uplynuly od prvního vydání této práce (1981), se potvrdily téměř všechny Simonovy závěry a předpovědi, a kniha se tak stala jedním ze zakladatelských děl racionální, konstruktivní a optimistické teorie lidské situace a výchozím bodem specializovanějších ekonomických, ekologických a historických úvah. Z anglického překladu J. Ogrocký. Koupit na Kosmas.cz
Stibral, Karel: Darwin a estetika
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2006, 173 s., 200 Kč.
přítomnost vkusu či smyslu pro krásu u zvířat odmítli jak biologové, tak humanitní vědci. Publikace se pokouší především analyzovat myšlení samotného Darwina a rekonstruovat jakousi jeho komplexní "estetiku". Koupit na Kosmas.cz
Thoreau, Henry, David: Walden
Praha, Paseka 2006, 308 s., 269 Kč.
Thoreauova legendární zpráva o dvouletém pobytu ve vlastnoručně postaveném srubu v lesích poblíž massachusettského Concordu. Jedinečný záznam úvah o ekonomické soběstačnosti, dobrovolné skromnosti a sepětí člověka a přírody jako základu životního stylu. Koupit na Kosmas.cz
Valach, Milan: Češi v neklidné době
Češi v neklidné době
, Marek, L. 2006, 308 s., 260 Kč.
Brněnský filosof Milan Valach se ve své knize esejů, tématicky značně různorodých, nezaměřuje pouze na kontroverzní témata české minulosti (odsun sudetských Němců, vyrovnání se s minulostí po roce 1989), současnou politickou situaci (válka proti Iráku, důsledky sjednocování Evropy), neboť některé pojednávají o hodnotových základech demokracie, multikulturní společnosti, našem vztahu k druhému člověku v éře globálního kapitalismu i o vztahu ekologické krize a politiky. Ke všem tématům autor přistupuje z ideového východiska, které zdůrazňuje význam určitých etických principů a citového zaujetí, neboť výhradně morální hodnoty znemožňují, aby se svět stal netečnou hmotou. Zaujetí hodnotícího postoje ztělesňuje praktickou sílu, ovlivňující chod dějin. Humánnímu úsilí je třeba rozumět coby snaze o co nejlepší podmínky života, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska mezilidských vztahů a kvality životního prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Vokolek, Václav: Exily a úkryty v České krajině
Praha, Garamont 2006, 208 s., 299 Kč.
Kniha je útvarem na pomezí eseje a umělecké publicistiky. Jejím tématem jsou úkryty a skrýše, kde vznikala, pěstovala se a uchovávala česká kultura, myšlení a víra. Koupit na Kosmas.cz
Waal, Frans: Dobráci od přírody
Praha, Academia 2006, 328 s., 295 Kč.
Kniha Dobráci od přírody se zabývá evolucí morálky a hledá její kořeny mezi našimi nejbližšími příbuznými – vyššími primáty. Mezi příbuznými, s nimiž máme společného víc, než jsme si mnohdy ochotni přiznat... Koupit na Kosmas.cz
Wuketits, Franz M.: Přírodní katastrofa jménem člověk
Praha, Granit 2006, 208 s., 259 Kč.
Mnozí naši současníci si vývoj života na Zemi rádi představují jako evoluci k Homo sapiens, na jejímž konci nutně stanul moderní člověk – „pán tvorstva“. Tak bychom všechny ostatní, během dlouhých miliard let vzniklé druhy organismů museli považovat za jakési vedlejší produkty evoluce. V polemicky koncipované knize autor diskutuje myšlenku pokroku v kontextu organického, sociálního a kulturního vývoje. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2005
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 2004
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 136 s.
Souhrnná zpráva představuje pokračování kontinuální řady prezentovaných informací o monitorování zdraví a životního prostředí.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém 2 - Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 58 s.
Odborná zpráva o kvalitě pitné vody za rok 2004.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém 6 - Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí - biologický monitoring
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 64 s.
Odborná zpráva o biologickém monitoringu za uplynulé období 1994-2004.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém č. 1 - Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší
Praha, Státní zdravotní ústav 2005, 126 s.
Odborná zpráva za o kvalitě ovzduší za rok 2004.
Tvář naší země. Krajina domova
Lomnice nad Popelkou, Studio JB 2005, 500 Kč.
Sedmisvazkový sborník příspěvků ke konferenci konané 8 - 10. března 2005 v Praze a Průhonicích. Jednotlivé svazky se věnují těmto tématům: Zemědělství a venkov, Identifikace s místem a krajinou, Trendy urbanizace, V přírodní krajině Evropy, Krajinný ráz, V kulturním prostoru Evropy.
Bondy, Egon: O globalizaci
Brno, L. Marek 2005, 154 s., 100 Kč.
Soubor esejů. Egon Bondy využívá důkladnou znalost geopolitické historie při analýzách nejaktuálnějších témat spojených s takzvanou ekonomickou a politickou globalizací. Kromě filosoficko-politických analýz se Bondy vydává i na spekulativní výlety do různých alternativ společenských proměn. Koupit na Kosmas.cz
Brooks, David: Bobos - nová americká elita a její styl
Praha, Dokořán 2005, 280 s., 265 Kč.
Bobos - "bourgeois bohemians", bohémská buržoazie a současná americká vyšší třída - vznikla syntézou amerického kulturního a hospodářského mainstreamu 70. let a revolty proti establishmentu generace let šedesátých. Kniha je neobyčejně humornou a přitom pronikavou a objevnou analýzou intelektuální elity USA, o níž si můžeme myslet leccos, ale znát bychom ji měli. Koupit na Kosmas.cz
Čejka, Jan: Jejich jest království
Praha, Práh 2005, 144 s., 149 Kč.
Výbor z knih o etickém chování vůči zvířatům a jejich osudu. Koupit na Kosmas.cz
Eibl-Ebesfeldt, Irenäus: Člověk - bytost v sázce
Praha, Academia 2005, 236 s., 195 Kč.
Kniha zakladatele nového vědního oboru – etologie člověka, tedy vědy zabývající se zkoumáním biologických determinant v lidském chování – je obsáhlou prací, ve které se autor vyjadřuje z pozice zoologa a etologa k současným problémům lidstva a navazuje tak na tradici nevídaně úspěšných sociálně-kritických děl svého učitele, Rakušana Konrada Lorenze. Koupit na Kosmas.cz
Gould, Stephen J.: Dinosauři v kupce sena
Praha, Academia 2005, 676 s., 295 Kč.
Svazek esejů amerického paleontologa, který se v nich velmi čtivou, přitom však seriózní formou zaobírá aktuálními problémy studia života v geologické minulosti Země. Kniha není laciným popisem světa dinosaurů, ústředním tématem je evoluční myšlení. Koupit na Kosmas.cz
Goytisolo, Juan: Za Gaudím v Kappadokii
Brno, L. Marek 2005, 106 s., 120 Kč.
Kniha esejů nesmiřitelného kritika evropské civilizace a konzumního způsobu života Juana Goytisola. Koupit na Kosmas.cz
Hnilička, Pavel: Sídelní kaše. Otázky k suburbanní výstavbě kolonií rodinných domků.
Sídelní kaše. Otázky k suburbanní výstavbě kolonií rodinných domků.
Brno, Era - vydavatelství 2005, 136 s., 261 Kč.
Snahou publikace pražského urbanisty Pavla Hniličky je reflektovat neregulovaný a zatím málo celospolečensky diskutovaný problém nenasytného požírání volné krajiny městem a přeměny příměstských vesnic v beztvará předměstí postrádající výhody města a vesnice. Jedna z prvních publikací, která se snaží hledat porozumění fenoménu suburbánní výstavby, pokusit se naznačit východiska z již vzniklé situace a přispět k hledání konceptů pro budoucí periferní výstavbu. Práce se zabývá tvorbou místa, se kterou neodmyslitelně souvisí otázka hustoty osídlení, jejíž nedostatečnost je základním kamenem úrazu poškozených předměstí. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Homolová, Marie; Plzák, Robin: Příběhy české a moravské krajiny
Praha, Beta 2005, 224 s., 249 Kč.
Zasvěcená povídání publicistky Marie Homolové o naší krajině a s ní spjatými lidskými příběhy si v průběhu posledních deseti let nacházela vděčné čtenáře sobotní přílohy Lidových novin. V knížce, která je shrnuje, najdete lákavé návody na krásné nedělní výlety i poutavá zamyšlení nad zajímavými osudy lidí i míst u nás. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi a názornými orientačními mapkami. Koupit na Kosmas.cz
Houser, Pavel: Než přijde vakovlk
Praha, Dokořán 2005, 200 s., 198 Kč.
Jak vytvořit umělou buňku? Podaří se ze sekvence DNA oživit australského vakovlka? V jaké hemisféře mozku se ukrývá naše duše? Lze pochopit fungování kvantového počítače? Skutečně je základem veškeré reality útvar označovaný jako superstruna? Byli dinosauři teplokrevní? Byli neandrtálci našimi předky a jak to bylo s koncem mamutů? Kudy vede cesta k umělé inteligenci a jak se lidé liší od strojů? Na tyto a řadu dalších otázek se pokouší najít odpovědi kniha rozhovorů, které autor vedl s řadou českých vědců. Jednotlivé diskuse jsou doplněny slovníčky, vysvětlivkami i úvody do problematiky. Koupit na Kosmas.cz
Hrušková, Marie: Kult stromů v zemích Koruny České
, Abonent 2005, 160 s., 219 Kč.
Průvodce vzájemnou historií soužití lidí a stromů na našem území. Shrnuje fakta, která v překladové literatuře na toto téma nenaleznete, a je určena včem, kteří mají o stromy zájem a znají - nebo aspoň tuší - jejich hodnotu. Koupit na Kosmas.cz
Keller, Jan: Až na dno blahobytu
Praha, EarthSave CZ 2005, 132 s., 185 Kč.
Kniha se zabývá společenskými souvislostmi ekologické krize s důrazem na oblast politiky a ekonomiky. Analyzuje patologické rysy konzumní společnosti, která výrazně omezuje naše šance přejít k trvale udržitelným životním způsobům. V závěru se dotýká jednoho z předpokladů tohoto přechodu: mocenské a ekonomické decentralizace. Koupit na Kosmas.cz
Kirchner, Jiří; Hnízdil, Jan; Louka, Oto: Kondiční hry a cvičení v přírodě
Praha, Grada Publishimg 2005, 108 s., 119 Kč.
Kniha nabízí pestrý zásobník vyzkoušených her a cvičení v přírodě, které přispívají ke zlepšení kondice dětí.
Komárek, Stanislav: Leprosárium
Leprosárium
Brno, Petrov 2005, 326 s., 243 Kč.
Kniha obsahuje šedesát esejů a článků z let 2001–2004 a jedná se již o pátý svazek autorových statí o přírodě, společnosti, psychologii, environmentalistice a cizích zemích. Většina z nich byla publikována v Salonu Práva, Vesmíru, Prostoru a dalších periodikách, některé vycházejí poprvé. Stanislav Komárek v současné době učí filozofii přírodních věd na UK. Ve svém oboru je nejen respektovaným odborníkem, ale má nevšední dar jej také popularizovat. Dokazují to mj. esejistické knihy Pitevní praktikum pro pokročilé (2000) nebo Mír s mloky (2003). V knize Leprosárium se jeho oblast zájmů dále rozšiřuje, autorův kultivovaný styl se myšlenkově tříbí i prohlubuje. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kratochvíl, Ivan: O přírodě, řízení a naději - nabeton
Praha, Alfa Publishing 2005, 207 s., 499 Kč.
Studie o myšlence "přírodního kapitalismu", která přistupuje ke koncepci "trvale udržitëlného žití" z druhé, možná reálnější strany pohledu - z pohledu výroby a praktického managmentu.
Lužný, Dušan: Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie
Brno, Masarykova univerzita 2005, 107 s., 98 Kč.
Publikace se snaží najít některá místa, v nichž dochází k prolínání náboženství a ekologie. Soustřeďuje se na některé moedrní verze náboženství a environmentalismu.
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2005, 208 s., 349 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje programy zaměřené na prevenci i řešení problémů životního prostředí a jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, občanů). Kniha vysvětluje rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti, rozebírá překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů aj. Koupit na Kosmas.cz
Nátr, Lubomír: Rozvoj trvale neudržitelný
Praha, Karolinum 2005, 104 s., 120 Kč.
Autor publikace ukazuje, že lidská civilizace má pouze omezené možnosti jak uspokojit své základní potřeby z přírodních zdrojů. Seznamuje čtenáře s limity zemědělské produkce rostlin, růstem lidské populace, problematikou získávání energie a omezenosti jejich dostupných zdrojů. Věnuje se i lidskému hospodaření s vodními zdroji. Koupit na Kosmas.cz
Ondok, Josef Petr: Bioetika, biotechnologie a biomedicína
Praha, Triton 2005, 216 s., 199 Kč.
V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování, potrat, transsexualita apod.). U mnoha případů však neexistuje obecný konsensus a nabízejí se různé alternativy jednání. Při takovém rozhodování záleží na východisku, které zvolíme. Ondokova bioetika je založena na osobnostně orientované filosofii. Autor také uvádí teologická stanoviska, pokud existují. Kniha je určena jak zájemcům o aplikovanou etiku, tak studentům filosofických, teologických nebo lékařských fakult. Koupit na Kosmas.cz
Rozsak, Theodore: Kde končí pustina?
Praha, Prostor 2005, 444 s., 449 Kč.
Významný americký historik a sociolog ve své práci zkoumá, jak a proč v západní kultuře došlo k potlačení transcendentního rozměru lidské osobnosti a nakolik tento proces přispěl k překotnému rozvoji umělého životního prostředí a technokratické politiky. Koupit na Kosmas.cz
Soyfer, Valery: Rudá biologie
Brno, Stilus Pres 2005, 352 s., 360 Kč.
Zábavně a ironicky autor vypráví o tragickém zasahování bolševiků do přírodních věd. Popisuje „seriózní“ teorie o vzniku buněk z nebuněčné hmoty, o tvorbě lidských kostí z červů, o dlouhověkosti dosažené sodovými koupelemi apod. Koupit na Kosmas.cz
Wells, Spencer: Adam a jeho rod. Genetická odysea člověka
Praha, Dokořán 2005, 260 s., 298 Kč.
Spencera Wellse mapuje putování lidského rodu na základě stop, jež nám poskytuje DNA. Kromě genetických metod ale v hojné míře využívá i výsledků jiných věd od archeologie a paleoklimatologie až po lingvistiku. Během této vzrušující cesty pochopíme i vznik lidských ras a typů. Koupit na Kosmas.cz
Zemánek, Jiří: Od země přes kopec do nebe
Řevnice, Arbor Vitae 2005, 186 s., 468 Kč.
Tato publikace (a s ní spojená výstava), zabývající se vzájemně propojenými tématy chůze, poutnictví a posvátné krajiny, je poctou nádherným horám a kopcům severních Čech. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2004
Deset obrazů krocení býka
Praha, Dokořán 2004, 80 s., 99 Kč.
Ve 12. století vznikl v Číně cyklus deseti obrazů a textů k nim, které zobrazují člověka, jenž se vzdálil sám sobě a cosi beznadějně hledá. Spatří však stopy býka, objeví jej, svede s ním zápas, posadí se na jeho záda a vše zmizí. Pak se objeví kruh, vrba a v posledním obraze se člověk vrací zpět mezi lidi, pije rýžové víno a na každém, s kým mluví, ulpívá něco z lesku nebe. V. Cílek k textům a obrazům přidal čtyři interpretační klíče. Ty ovšem text nevysvětlují, ale zvláštním způsobem dokreslují. Koupit na Kosmas.cz
Mostecko. Regionální vlastivěda
Most, Hněvín 2004, 144 s., 240 Kč.
Publikace je zdrojem informací o přírodním, kulturním a ekonomickém prostředí regionu. V šesti kapitolách představuje tyto složky ve vzájemných souvislostech na pozadí historického vývoje.
Prostor a jeho člověk
Praha, Vesmír 2004, 326 s., 200 Kč.
Sborník studií zaměřených na prostor, jak je chápán v klasické, moderní a postmoderní filosofii, fyzice, matematice, výtvarném umění, literatuře a sociologii. Texty se snaží reflektovat situaci, kdy prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i naším vnitřním subjektivním prožíváním. Právě tento poslední „prostor pro člověka“, jehož příkladem je prostor architektonický, pak představuje vyústění celé knihy. Koupit na Kosmas.cz
Svět, v němž žijeme - Planeta Země
Praha, Euromedia Group 2004, 80 s., 229 Kč.
Šestý díl cyklu Svět, v němž žijeme přináší fotografie, přehledné mapy a zajímavé texty o obecném vědění o životě na Zemi.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 2003
Praha, Státní zdravotní ústav 2004, 122 s.
Souhrnná zpráva je pokračováním řady prezentovaných informací o životním prostředí. Shrnuje výsledky z jednotlivých subsystémů za rok 2003 a srovnává je s předcházejícími lety monitorování.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém č. 1 - Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší
Praha, Státní zdravotní ústav 2004, 113 s.
Odborná zpráva za rok 2003 zaměřená na zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší.
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém č. 5 - Zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí (biologický monitoring)
Praha, Státní zdravotní ústav 2004, 60 s.
Odborná zpráva za rok 2003 zaměřená na zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí.
Zmizelé Sudety
Český les, Antikoplex 2004, 566 s., 350 Kč.
Kniha k putovní fotografické výstavě, mapující různé oblasti Čech a Moravy, kde došlo k vystěhování německé menšiny. Jedná se sborník textů a fotografií k dané tématice. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Beck, Ulrich: Riziková společnost - Na cestě k jiné moderně
Praha, Slon 2004, 431 s., 340 Kč.
Tato kniha patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních dvaceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob uvažování o tomto problému. Pro mnohé se stal Ulrich Beck zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Jeho práce reflektují existenci mezí růstu a snaží se ukázat, jak se tato skutečnost promítá do charakteru moderní společnosti, jak je zároveň tímto charakterem spolupodmiňována a stále znovu reprodukována. Beckova koncepce rizikové společnosti ve světové sociologii zdomácněla, tím spíše, že je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu procesu modernizace. Koupit na Kosmas.cz
Blažek, Bohuslav: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie
Brno, Era 2004, 184 Kč s., 590 Kč.
Není jen jeden český venkov, dokazují sociální ekolog Bohuslav Blažek a fotografující architekt Kryštof Blažek. Anamnéza: obrazy venkovské skutečnosti ze tří českých regionů. Diagnóza: skryté souvislosti fenoménu Sudet, co všechno z venkovské každodennosti má povahu recyklace, neznámé stavební principy jihočeského lidového umění. Terapie: manuál komunikačních technik pro řešení problémů venkova. Koupit na Kosmas.cz
Diamond, Jared: Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu
Praha, Paseka 2004, 400 s., 289 Kč.
Kniha významného zoologa a fyziologa, oceněná cenou za popularizaci, odhaluje základy lidské civilizace. Srovnává vlastnosti lidské kultury s analogickými jevy u ostatních živočichů a pokouší se najít ekologické příčiny jejich vzniku. Koupit na Kosmas.cz
Gándhí, M. K. : Hind svarádž neboli Indická samospráva
Brno, Doplněk 2004, 102 s., 131 Kč.
Ve fiktivním rozhovoru předkládá autor svůj pohled na Indii, indický národ a jeho cestu k nezávislosti, na svět, náboženství a moderní civilizaci. Kniha zaujme jasností Gándhího rané vize, o jejíž uskutečnění později v Indii usiloval, a zejména hloubkou a ostrostí jeho kritiky moderní společnosti.
Gray, John: Slamění psi. O lidech a jiných zvířatech
Praha, Dokořán 2004, 248 s., 298 Kč.
Autor se v této knize radikálně a nemilosrdně vyrovnává s celou západní kulturou i s jejími kořeny od starého Řecka přes křesťanství až po moderní myšlení. V mnohém s ním můžeme nesouhlasit, avšak problémy, které otevírá, jsou zásadní a neoddiskutovatelné. Koupit na Kosmas.cz
Hana Librová: Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu
Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu
Brno, Doplněk 2004, 320 s., 315 Kč.
Známá socioložka od úspěšné knihy Pestří a zelení, vydané před deseti lety, pokročila výrazně kupředu. Shrnuto do jedné věty, lze říci: Něco je lepší nežli nic. Fundamentální „zelené“ postoje nejsou autorce, pro jejich neproduktivitu, blízké. Kniha je mimořádně inspirativní nejen pro ekology, ale pro každého z nás. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Hobhouse, Henry: Šest rostlin, které změnily svět
Praha, Academia 2004, 344 s., 179 Kč.
Příběh šesti rostlin (chinovníku, cukrové třtiny, čajovníku, bavlníku, bramboru a kokainovníku) ukazuje, jak významně spoluurčovaly tyto plodiny vývoj v některých částech světa a jak skrze člověka, který je pěstoval, přinášel do nových oblastí a bohatl jejich využíváním, mohly skrytě ovlivňovat nejen zemědělství a průmysl, ale kupříkladu i kolonizaci tropických oblastí, obchod s otroky či mezinárodní vztahy. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Jančaříková, Kateřina: Ekolístky: Metodické listy Svatojánské koleje
Ekolístky: Metodické listy Svatojánské koleje
Praha, Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická 2004, 176 s., 140 Kč.
Ekolístky jsou určeny především křesťanským pracovníkům s dětmi, ale také všem rodičům, kteří se na vzdělávání svých dětí podílejí. Autorka tvoří nová podobenství, kdy pomocí znalosti přírodních zákonů a jevů (ekologie) se spolu s dětmi snaží lépe porozumět neviditelnému duchovnímu světu (Bohu a jeho zákonům). Mottem Ekolístků by mohlo být vyzvání z Přísloví 6/6 Jdi k ... a uč se od něho. Přečtěte si recenzi EkoListu
Mander, Jerry: V nepřítomnosti posvátného
V nepřítomnosti posvátného
Brno, Doplněk 2004, 388 s., 399 Kč.
Jedno z nejdůležitějších děl sociálně-ekologického myšlení devadesátých let. Autor v něm poukazuje na souvislost likvidace přírodních národů (soustředí se zejména na současné osudy původních národů Severní Ameriky a Aljašky) s masivním rozvojem moderních technologií a se stále vzrůstajícím vlivem korporací. Zdařile a pronikavě polemizuje s tezí, podle níž jsou technologie samy o sobě neutrální, a záleží jen na tom, kdo a jak je využívá. Koupit na Kosmas.cz
Markoš, Anton; Kelemen, Jozef: Berušky andělé a stroje
Praha, Dokřán 2004, 192 s., 225 Kč.
Jsou stroje živé? Budou někdy? Ale co je to vlastně živé? Nešlo by otázku obrátit a prohlásit živou bytost za stroj? Kniha povstala z rozhovorů obou autorů biologa a informatika o podobných otázkách. Snaží se čtenáři zprostředkovat z jejich hlediska nejzajímavější témata celé diskuse. Probírají některé otázky vztahu informace a těla, roli vědy a tzv. humanitních věd při poznávání živého, přibližují vývoj v oblasti umělé inteligence a umělého života, a samozřejmě se točí kolem otázky co činí živé živým. Koupit na Kosmas.cz
Novotný, Vojtěch: Papuánské (polo)pravdy
Praha, Dokořán 2004, 152 s., 198 Kč.
Největší tropický ostrov světa, Nová Guinea, je stále ještě pokryt téměř nedotčenými tropickými pralesy a osídlen tradičními kmenovými společnostmi, hovořícími více než tisícem jazyků. Nad výsledky nečekaných kombinací preindustriálních a postmoderních dějů v této zemi lze často jen žasnout – jak se snaží zprostředkovat tato kniha esejů, vycházející ze zkušeností autora, který strávil na Nové Guineji pět let studiem ekologie deštných pralesů. Koupit na Kosmas.cz
Zemánek, Jiří: Divočina - příroda, duše, jazyk
Praha, Kant 2004, 176 s., 350 Kč.
Publikace je výstupem z mezinárodní mezioborové konference Divočina jako fenomén integrální kultury, která byla doprovodnou akcí k výstavě Divočina - příroda, duše, jazyk v Galerii Klatovy-Klenová (2002). Ekologové a umělci, teoretici umění, geomaté, psychologové, etnologové, léčitelé, vědci a publicité z Čech, Německa, USA a Slovinska v ní diskutují téma "divočiny" ze širších ekologicko-filosofických, spirituálních a kulturních souvislostí v celkem pěti tématických okruzích: imaginace, spiritualita, příroda, kultura, cesty do vzdálených krajů. Publikace obsahuje celkem 169 reprodukcí uměleckých děl, převážně z uvedené výstavy. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2003
Deset let udržitelného? rozvoje. Česká republika 2003
Praha, Centrum pro otázky životního prostředí 2003, 72 s., zdarma.
Publikace prezentuje hlavní trendy v environmentální, sociální a ekonomické oblasti v České republice od počátku devadesátých let do roku 2001. Stav a vývoj České republiky je srovnáván i se sousedními zeměmi: členy EU Rakouskem a Německem a přistupujícími zeměmi Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Publikaci je možné získat zdarma na adrese Centra pro otázky životního prostředí (U Kříže 8, Praha 5, tel: 2510 80 351).
Clastres, Pierre: Kronika indiánů Guayakí
Praha, Argo 2003, 220 s., 343 Kč.
Duchovní svět indiánských kočovníků očima francouzského etnologa. Autor, přední znalec araguayských kultur, strávil rok na východě země mezi příslušníky kmene Guayaquí a o svém pobytu napsal mimořádně výstižnou knihu. Všímá si v ní všech aspektů života zmíněného společenství, od narození dítěte až po projevy kanibalismu. Hluboký psychologický vhled se prolíná s líčením materiálních podmínek života kmene. Perokresby v textu. Koupit na Kosmas.cz
Elders, Leo: Filosofie přírody u Sv. Tomáše Akvinského
Praha, Oikoymenh 2003, 480 s., 448 Kč.
Kniha je rozborem Tomášovy nauky o přírodě a jeho filosofické antropologie. Východiskem rozboru je Tomášova recepce Aristotela a moderní věda. Koupit na Kosmas.cz
Hertzová, Noreena: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie
Praha, Dokořán 2003, 256 s., 298 Kč.
Věděli jste, že ze 100 největších světových ekonomik je 51 globálních korporací a jen 49 národních ekonomik? Autorka, která je původním povoláním investiční bankéřka a dnes působí na univerzitě v Cambridgi, přináší znepokojivý přehled změn, k nimž došlo ve světě za poslední dvě dekády. Jednotlivé vlády ztrácejí stále více moci právě ve prospěch nadnárodních korporací, které se ovšem zodpovídají jen svým akcionářům. Jakoby se na globální úrovni opakovala situace z konce 19. století, kdy monopolizace ohrožovala demokratické základy moderní společnosti. Přeložil Robert Bartoš. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Mír s mloky
Mír s mloky
Praha, Petrov 2003, 332 s., 275 Kč.
Další svazek esejů Stanislava Komárka obsahuje 91 kratších i delších statí a črt o nejrůznějších námětech — lidské psychice, přírodě, společnosti, literatuře, cizích zemích. Většina z nich vznikla v letech 1998–2001 a vyšla v nejrůznějších časopisech a sbornících, některé jsou otištěny poprvé. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Ladislav: Hrozí lidstvu katastrofy
Olonouc, Rubico 2003, 176 s., 149 Kč.
Tato publikace popisuje nejaktuálnější společenské, ekologické, morální i filozofické problémy, které se dotýkají prakticky každého člověka.
Květ, Radan: Duše Krajiny. Staré stezky v proměnách času
Duše Krajiny. Staré stezky v proměnách času
Praha, Academia 2003, 200 s., 165 Kč.
Autor poukazuje na význam přírodních daností, na vznik a proměny sítě pradávných stezek. Publikace upírá pozornost především k stezkám pravěkým, a tudíž historicky nedoložitelným. Množství shromážděného materiálu spolu s netradičními postupy pak vedou autora k často velmi originálním a odvážným dedukcím. Koupit na Kosmas.cz
Lorenz, Konrád: Takzvané zlo
Praha, Academia 2003, 236 s., 155 Kč.
Když v roce 1963 vyšla poprvé tato kniha světoznámého etologa a nositele Nobelovy ceny v oboru lékařství a fyziologie Konrada Lorenze, vyvolala rozsáhlé diskuse. Svým obsahem totiž překonala hranice biologie a psychologie směrem ke společenským vědám, filosofii a politice a přivedla své čtenáře k zamyšlení nad příslušností člověka k živočišné říši, v níž může nacházet i základy své rozumové, kulturní a sociální výjimečnosti. Ve svém pojetí agrese vyšel Lorenz z předpokladu, že vnitrodruhová agrese je dosti rozšířená, neboť plní důležité funkce regulace sociálního chování, jako je ochrana teritoria a rodiny či výběr sexuálních partnerů, a že zejména u savců vznikly četné mechanismy, které agresi brzdí, oslabují nebo i zastavují. Do své ucelené teorie agresivity, jejích příčin, funkcí a motivací zahrnul i chování člověka. Vývojem etologie a moderní sociobiologie byly některé údaje v knize sice překonány, většina je však stále aktuální, a tak toto dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům oboru. Koupit na Kosmas.cz
Mika, Otakar J.: Průmyslové havárie
Praha, Triton 2003, 128 s., 99 Kč.
Průmyslová činnost přináší s pokrokem v uspokojování narůstajících potřeb lidstva i řadu negativních projevů. Jedním z nich je i možnost vzniku průmyslovvé havárie.
Nováček, Pavel: Mys Dobré naděje
Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 167 s., 315 Kč.
Práce stručně analyzuje existující globální problémy, charakterizuje udržitelný rozvoj jako základní globální výzvu současnosti a slibnou koncepci řešení globálních problémů, zabývá se náměty a návrhy na "globální řízení".
Odent, Michel: Matka Země
Praha, Rodiče 2003, 160 s., 196 Kč.
Kniha je pokusem o charakteristiku historie 20. stol. Autor analyzuje dva jevy: industrializované zemědělství a industrializovaný porod. Hlavním tématem současné historie by se měl stát prudký rozvoj dichotomie mezi lidstvem a přírodními zákony. Koupit na Kosmas.cz
Patterson, Charles: Věčná Treblinka
Praha, Práh 2003, 264 s., 239 Kč.
Kniha s podtitulem: Ve vztahu ke zvířatům jsme všichni nacisté. Publikace, která nás nejen donutí k vážnému zamyšlení nad utrpením milionů bezbranných tvorů, ale přináší také pozoruhodnou charakteristiku nacismu. Autor je významným myslitelem - bojovníkem za etické chování lidí ke zvířatům, dlouhodobě se zabývá také studiem holocaustu. Přeložil Viktor Faktor. Koupit na Kosmas.cz
Sax, Boria: Zvířata ve Třetí říši
Zvířata ve Třetí říši
Praha, Dokořán 2003, 256 s., 265 Kč.
Historická studie poukazuje na důležité a dosud nezkoumané vazby mezi tím, jak zacházeli nacisté se zvířaty a jak zacházeli s lidmi, které považovali za biologicky méněcenné, zejména s Židy, Romy, homosexuály či duševně nemocnými. Kniha analyzuje, jak využívali a manipulovali tradiční (judaistické, křesťanské, polyteistické) i novodobé postoje ke zvířatům a poznatky moderní biologie, aby odpovídaly jejich vlastní symbolice, mocenským zájmům a ospravedlnění genocidy. Inspirativní práce si všímá širšího kontextu ochrany přírody a boje proti týrání zvířat v nacistickém Německu a souvislosti těchto fenoménů s holocaustem. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Světlík, Pavel; Kohoutková, Ida, Soukupová, Věra: Zvědy ve vlastní zemi
Česká Kamenice, A Rocha 2003, 87 s., 85 Kč.
Kniha přináší řadu podnětů k poznávání přírody a vytváření vztahu k ní. Autoři jsou křesťané a příroda pro ně je především Božím dílem a svědectvím o Stvořitelově velikosti. Tato skutečnost, již v předmluvě zdůrazňuje prof. ThDr. Jan Heller, se do výkladu nenásilně promítá. A protože poznávat přírodu a sbližovat se s ní je radost - tak to autoři prožívají a tento prožitek chtějí sdělit dále, je knížka doplněna i několika křesťansky radostnými písněmi. Sympatickým doplněním knížky je připomenutí Dr. Alberta Schweitzera, velkého svědka pokorného vztahu ke stvoření, informace o organizaci A Rocha a několik krátkých k prostředí orientovaných kázání. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Šmajs, Josef: Filosofie psaná kurzívou
Brno, Doplněk 2003, 114 s., 109 Kč.
Rozhlasové ekologické eseje. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2002
Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky
Praha, Ústav pro ekopolitiku 2002, 180 Kč.
Sborník je souborem referátů přednesených na čtyřech seminářích k problematice živelného nebo nedostatečně regulovaného růstu měst. Semináře proběhly v letech 2000 - 2001 v rámci projektu ÚEP „Neregulovaný růst městských aglomerací - Urban Sprawl“. Autoři příspěvků jsou zástupci relativně širokého spektra odborníků na tuto problematiku: specialisté z oboru sociální geografie a regionálního rozvoje, územního plánování, urbanismu, architektury a ekologie.
Baran, Václav: Jaderná energetika a další problémy moderní civilizace
Praha, Academia 2002, 159 s.
Publikace je souhrnem autorových úvah, podložených jeho celoživotními zkušenostmi z přírodovědného výzkumu stejně jako z vlastního života. Základ knihy tvoří problematika s jadernou energií, autor se však vyjadřuje i k ekologii, principům demokracie, struktuře vědy a jejímu vztahu k umění i k obecným postupům lidského poznávání.
Blažek, Jiří, Uhlíř, David: Teorie regionálního rozvoje
Teorie regionálního rozvoje
Praha, Karolinum 2002, 212 s., 280 Kč.
Publikace o vědě o regionálním rozvoji a regionální politice. Úvodní kapitoly čtenáře seznamují se základními metodologickými přístupy vědy o regionálním rozvoji a s těmi ekonomickými teoriemi, které dominovaly ve 20. století. Hlavní část knihy analyzuje jednotlivé teorie regionálního rozvoje, včetně jejich možného uplatnění v rámci současné regionální politiky. Důraz je kladen zejména na regionální politiku uplatňovanou v zemích Evropské unie. Kniha tak představuje vhodnou učebnici pro ty, kteří se problematice regionálního rozvoje v České republice věnují. Koupit na Kosmas.cz
Bramwell, Martyn: Potraviny
Potraviny
Praha, Fortuna Print 2002, 60 s., 199 Kč.
Kolik je na naší Zemi sytých, kolik hladovějících a trpících podvýživou? Kolik obilí je třeba vypěstovat, aby nikomu nehrozila smrt hladem? To je jen několik z palčivých, vskutku globálních problémů, které čekají na své řešení. Jak může lidstvo odvrátit možné krize z nedostatku potravin a zabezpečit zdravou výživu pro dnešní i budoucí generace? Téma, které je třeba mladým lidem co nejnaléhavěji připomínat: přispívá k tomu i tato kniha.
Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější
Krajiny vnitřní a vnější
Praha, Dokořán 2002, 232 s., 245 Kč.
Podtitul: Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a o tom, proč lezeme na rozhlednu. Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních i některých humanitních věd. Texty V. Cílka se zabývají skutečnou, fyzickou krajinou, jejími proměnami a ochranou, stejně tak jako vnitřními krajinami duše - fenoménem genia loci, postavou Zeleného muže, keltskými bohy v druhohorách atp. Knihu uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost chránit krajinu kvůli jí samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši. Koupit na Kosmas.cz
Dawkins, Richard: Slepý hodinář
Praha, Paseka 2002, 360 s., 249 Kč.
Slepý hodinář Jak vznikl člověk a proč tady vůbec jsme? Na tuto nejzákladnější lidskou otázku odpovídá významný britský zoolog a myslitel. Brilantním způsobem vyvrací řadu rozšířených představ o evoluci člověka a dalších organismů. Ukazuje oprávněnost evolučního pohledu na vznik živého světa, aniž by přitom umenšoval náš údiv nad jeho tajemstvími a složitostí. Dawkinsovy inspirativní myšlenky vedly k plodné změně pohledu na evoluci a staly se základem dnešního chápání evoluce. Kniha patří spolu s jeho Sobeckým genem k nejzákladnějším publikacím o darwinismu vůbec.
Doq, Donni Buffalo: Tančili tváří k slunci
Tančili tváří k slunci
Praha, Mladá fronta 2002, 272 s., 247 Kč.
Tančili tváří k slunci je prvním románem autorky, která je po matce bílá Američanka a po otci indiánka. Ve čtyřiceti letech opustila společnost bílých lidí a v samotě divoké přírody se pokusila najít tradiční kořeny svého indiánského kmene Pawnee-Cherokee. O jejich životě před ničivým vpádem bílých lidí vypráví zvláštním poetickým jazykem, vycházejícím z tradičního indiánského opisného vyjadřování. Román sama doprovodila kresbami zajímavých indiánských obličejů a tradičních předmětů. Koupit na Kosmas.cz
Ehl, Martin: Globalizace pro a proti
Praha, Academia 2002, 186 s., 159 Kč.
Kniha se snaží zodpovědět otázky spojené s globalizací a pokouší se tak alespoň lehce poodhalit závoj tajemna, skrývající tento tak populární a často citovaný pojem. Koupit na Kosmas.cz
Gehl, Jan; Gemzoe, Lars: Nové městské prostory
Brno, ERA 2002, 266 s., 890 Kč.
Nové městské prostory Nejnovější publikace známého dánského urbanisty Jana Gehl (vydána v Dánsku v lednu 2001) přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátních plánů a obrazové dokumentace center světových velkoměst, popisují autoři samotný postup přeměn městských center a jaké události a politické postupy jim předcházeli. Publikace je tedy nejen vzácnou příležitostí seznámit se blíže se světovým urbanismem, ale i s fungováním občanské společnosti ve vyspělých zemích. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Guénon, René: Krize moderního světa
Krize moderního světa
Praha, Herrmann a synové 2002, 165 s., 149 Kč.
Autor v knize poukazuje na neudržitelnost iluzí, v nichž dlouhá staletí žije západní svět, který ovšem nevyhnutelně spěje k bodu obratu. Koupit na Kosmas.cz
Horská, Pavla, Maur, Eduard, Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa
Praha, Paseka 2002, 368 s., 329 Kč.
Zrod velkoměsta První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před dvěma sty lety v souvislosti s průmyslovou revolucí. Popisuje změny, které tento proces zahájil, a jejich odraz v životě polečnosti, státu, rodiny i jedinců. Autoři rozvrhli práci do tří oddílů, které postihují problematiku urbanizace od jejích počátků po dnešní dobu. Zvláštní pozornost je věnována Praze jako největšímu českému městu a centru urbanizačního procesu.
Jemelka, Petr: Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století
Brno, Masarykova univerzita 2002, 146 s., 124 Kč.
V práci jde o konkrétní zkoumání, jak filosofie spolupůsobí při vzniku, formulování a utváření environmetalistického úhlu pohledu v teoretickém myšlení.
Kohák, Erazim: P.S. Psové
Praha, ISV 2002, 112 s., 140 Kč.
Reedice jedné z nejžádanějších a samotným autorem z jeho díla nejvíce ceněných knížek, v níž v krátkých brilantních úvahách staví proti moderní lhostejnosti a sobectví zaujaté hledání dobra, pravdy a smyslu života. Koupit na Kosmas.cz,,Koupit na Kosmas.cz,
Kohák, Erazim: Průvodce po demokracii
Praha, Slon 2002, 162 s., 149 Kč.
Průvodce po demokracii je svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Autor se obrací především na mladé lidi, protože na poučování politiků, jak sám říká, je již pozdě. Demokracie v jeho pojetí je spoluvytvářena občanskými postoji v každodenním životě. Učebnice je rozdělena do dvanácti oddílů, z nichž každý se zabývá jedním základním pojmem demokracie. Kohák mimo jiné poukazuje také na tři zásadní krize, které velmi ohrožují současné demokracie: krizi demografickou, ekologickou a morální. Podrobně rozebírá jejich příčiny a průvodní jevy každé z nich a samozřejmě nachází i jejich řešení, která nemohou být jiná, než demokratická.Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Kohák, Erazim: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 212 s., 139 Kč.
Průvodce současnou diskusí o ekologické etice. Koupit na Kosmas.cz
Kovář, Ladislav: Nevyřešené otazníky evoluce
Olomouc, Rubico 2002, 192 s., 169 Kč.
Populárně-naučná publikace seznamující s vývojem člověka a dalších živočišných druhů.
Krier, Leon: Architektura - volba nebo osud
Praha, Academia 2002, 189 s., 195 Kč.
Architektura - volba nebo osud Pocity, které v lidech mnohé moderní stavby nebo urbanistické komplexy vyvolávají, jsou strohost, odlidštění, chlad, pocity úzkosti a odcizení. Krier analyzuje příčiny, jež k tomuto nežádoucímu působení vedou, a hledá řešení situace, do níž se současná architektura dostala. Patří k němu obnova tradičních postupů a respektování urbanistických zásad, které vyrůstaly po dlouhá staletí z potřeb lidí a jsou nezbytnou podmínkou pro příjemný a důstojný život. Koupit na Kosmas.cz
Kukal, Zdeněk: Geologové české geologické služby 1919 - 2001. Jejich dílo a život
Praha, Česká geologická služba 2002, 122 s., 85 Kč.
Bystré analytické postřehy možňují čtenářům pochopit vývoj geologické služby a zásluhy nejen jednotlivců, ale především sehraných týmů, jejich vysokou a ve světě uznávanou profesionální úroveň.
Kurfürst, Petr: Řízení poptávky po dopravě
Řízení poptávky po dopravě
Praha, Centrum pro dopravu a energetiku 2002, 112 s., 50 Kč.
Publikace pojednává o v českém prostředí poměrně málo známém jevu dopravní indukce, shrnuje obsáhlou britskou studii využití redukce dopravy ke zvládnutí situace na úrovni města a představuje principy řízení poptávky po dopravě jako nejúčinnějšího nástroje k řešení dopravní krize dnešních měst. Jeho vhodnost ilustruje řadou praktických příkladů řízení poptávky zejména z Evropy a USA. Dopravní indukce je vztah přímé úměry mezi množstvím dopravní infrastruktury a objemem dopravy. Vztah přímé úměry mezi dopravním objemem a kapacitou funguje oběma směry, tzn. při snížení dopravní kapacity obvykle dochází ke snížení objemu dopravy. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Linden, Eugene: Papouščí nářek a jiné pravdivé příběhy o zvířecích intrikách, inteligenci a důvtipnosti
Praha, Paseka 2002, 176 s., 189 Kč.
Papouščí nářek Autor na základě řady věrohodných vyprávění a svých bohatých zkušeností analyzuje různé "nadstandardní" typy chování zvířat. Vybírá si tak malou, ale o to zajímavější část etologie: do jaké míry jsou různá zvířata schopna vlastního přemýšlení a uvědomění si sebe sama. Všímá si rovněž těch schopností, které jsou většinou uváděny jako čistě lidské, např. smyslu pro humor, znalosti hodnoty peněz, přátelství, vděku, lásky nebo naopak vypočítavosti, pomsty, zrady či smutku. Poutavě a humorně líčené krátké příběhy ze zoologických zahrad připomínají populární knihy Geralda Durrella.
Lorenz, Konrad: Osm smrtelných hříchů
Praha, Academia 2002, 94 s., 49 Kč.
Autor, nositel Nobelovy ceny z roku 1973, zakladatel biologické disciplíny - etologie, ve své populárně vědecké knížce důrazně varuje před dosavadním jednáním současného člověka, které může znamenat bezprostřední ohrožení existence lidstva. Ekologické vandalství současné průmyslové civilizace podle něj vede k jejímu narůstajícímu estetickému i etickému úpadku. Koupit na Kosmas.cz
Luna, Luis Eduardo: Vegetalismo
Vegetalismo
Praha, DharmaGaia 2002, 290 s., 288 Kč.
Kniha Vegetalismo vznikla na podkladě materiálu, který autor v osmdesátých letech shromáždil při terénních výzkumech mezi peruánskými léčiteli - rostlinoznalci (vegetalistas). Základem praxe těchto mestických šamanů je používání psychoaktivního nápoje ayahuasca. Sám autor během své badatelské práce prošel procesem šamanského výcviku.
Možný, Ivo: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života
Česká společnost
Praha, Portál 2002, 2006 s., 249 Kč.
Kniha představuje autorský výběr z nejdůležitějších sociálních dat o České republice. Text je doplněn grafy, které dokumentují vývoj klíčových sociálních jevů od roku 1950 po dekádách a od roku 1990 po rocích. Každý z okruhů je uveden stručnou teoretickou charakteristikou z hlediska současné sociologie, čímž se kniha stala i jakousi zvláštní učebnicí sociologie, protože encyklopedicky shrnuje základní pojmy a myšlenky. Dále jsou v každé kapitole uvedena data a jejich autorská interpretace, která upozorňuje na to, co je zvlášť významné. Koupit na Kosmas.cz
Neubauer, Zdeněk: Biomoc
Biomoc
Praha, Malvern 2002, 272 s., 280 Kč.
Biologické studie prof. Zdeňka Neubauera, nositele ceny nadace Vize 97, jejíž jádro tvoří cyklus nazvaný Kybernetické problémy přírodovědy. Kniha mapuje vývoj autorova myšlení, od sedmdesátých let po současnost. Vychází jako 5. svazek vybraných spisů tohoto významného filosofa a biologa. Koupit na Kosmas.cz
Ondřej, Miloš, Drobník, Jaroslav: Transgenoze rostlin
Transgenoze rostlin
Praha, Academia 2002, 316 s., 240 Kč.
Transgenozí rostlin se rozumí vnášení klonovaných genů prostřednictvím vektorů do cizího genomu. V knize je popsán způsob modifikace DNA bakterie Agrobacterium tumefaciens a mechanismus přenosu genů do genomu rostlin. Závěr je věnován důvodům postupného zavádění transgenních rostlin do prostředí a legislativním otázkám geneticky modifikovaných organismů v zahraničí a u nás. Koupit na Kosmas.cz
Prigogine, Ilja, Stengersová, Isabelle: Řád z chaosu
Praha, Mladá fronta 2002, 320 s., 229 Kč.
Kniha je širokým panoramatickým pohledem na změny v základech soudobé vědy, na proměny vztahu člověka a přírody. Prosazuje názor, že je třeba překonat "dvojí kulturu", tj. rozdělenost na její humanitní a přírodovědnou část.
Toffler, Alvin; Tofflerová, Heidi: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky
Praha, Dokořán 2002, 128 s., 175 Kč.
Ve své nejnovější práci analyzují autoři příčiny, podstatu a možné důsledky třetí technologické revoluce: revoluce ve zpracování a používání informací.. Kniha shrnuje řadu kultovních "futurologických bestsellerů", které zařadily Alvina Tofflera a jeho ženu Heidi mezi nejvlivnější myslitele poslední čtvrtiny dvacátého století. Koupit na Kosmas.cz
Tomeš, Igor: Sociální správa
Sociální správa
Praha, Portál 2002, 300 s., 397 Kč.
Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy. Kniha podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Jde o první publikaci reflektující nové územněsprávní uspořádání platné od roku 2001. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Zeman, Jan: Ekonomické základy trvale udržitelného vývoje
Olomouc, Univerzita Palackého 2002, 172 s., 146 Kč.
Studie hledá řešení problému strategie trvale udržitelného vývoje především z pozice environmentální ekonomie.
Zvelebil, Kamil: Modré hory
Modré hory
Praha, Argo 2002, 167 s., 237 Kč.
Příběh objevení domorodého kmene v jižní Indii, sepsaný předním českým znalcem této oblasti, už léta žijícím ve Francii. Objevení etnika, jehož předkové v oblasti sídlili ještě před Indoevropany i Drávidy, studium jeho jazyka a mýtů, jeho vztahy se záhadným kmenem Todů, to vše tvoří obsah knihy. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2001
Člověk a příroda: Bludný kruh? - rozpravy/ samenspraak 2001
Heršpice, Eman 2001, 59 s., 48 Kč.
Sborník článků ze společného setkání českých a holandských křesťanských ekologů. Jejich stanovisko hledá cestu soužití člověka s přírodou v poukazu na biblickou Genezi a nedotknutelnost Stvořeného.
Nature and Society in Regional Context
Brno, Regiograf 2001, 174 s., 295 Kč.
Sborník z geografické konference. Tématicky zahrnuje otázky regionálního rozvoje, problémy restruktalizace starých průmyslových regionů, úloha malých měst v regionálním rozvoji, problémy přírodních katastrof.
Zaostřeno na hypermarkety. Brno, 2001, 77 stran.
Brno, Nesehnutí 2001, 77 s.
Bauman, Zykmund: Globalizace
Praha, Mladá fronta 2001, 158 Kč.
První ucelený pokus zpracovat téma globalizace s použitím standardní sociologické výbavy, zachytit proměny v lidských vztazích a v lidské mentalitě. Globalizaci chápe autor jako vysoce riskantní politický proces, v jehož průběhu dosud suverénní státy odevzdávají klíčové strategické pravomoci nadnárodním institucím, a upozorňuje na nebezpečí, jež z tohoto posunu plynou pro demokracii.
Behe, Michael J.: Darwinova černá skříňka
Praha, Návrat domů 2001, 340 s.
Už celá desetiletí se vědci snaží uvést své překvapivé objevy z biochemie v soulad s evoluční teorií z 19. století, která prostě není schopna je pojmout.
Fromm, Erich: Mít, nebo být?
Praha, Aurora 2001, 304 s., 390 Kč.
Kniha filozofa, psychoanalytika a sociálního psychologa je manifestem za záchranu ohrožené civilizace psychologickým a společenským přetvořením každého jedince. Koupit na Kosmas.cz
Hendersonová, Hazel: Za horizontem globalizace
Praha, DharmaGaia 2001, 134 s., 99 Kč.
Autorka, anglická nezávislá prognostička, se v knize zabývá globalizací jako dilematem současnosti, přechodem od klasické ekonomiky l systémovému myšlení a novými trendy ve vývoji směrem k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Koupit na Kosmas.cz
Klíma, Ivan: Jak přežít blahobyt
Brno, Doplněk 2001, 86 s.
Jakou jistotu nabízí svět v nejbližší budoucnosti? Je na místě naděje? To jsou jen dvě z mnoha otázek, jež si Ivan Klíma klade ve svém eseji, v němž se zamýšlí nad některými rysy duchovního ovzduší přelomu tisíciletí. Některá nebezpečí v současné době pominula, jiná naopak vyvstala. Ale stále je tu právě naděje jako důležitý rozměr lidského života. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Lužný, Dušan: Zelení bódhisattvové: sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus
Brno, Masarykova univerzita-Vydavatelství 2001, 144 s., 98 Kč.
Publikace se snaží zachytit obrat buddhismu k sociálním a enviromentálním problémům a interpretuje jej na příkladě několika význačných představitelů angažovaného buddhismu druhé poloviny 20. století. Koupit na Kosmas.cz
Moldan, Bedřich: (Ne)udržitelný rozvoj. Ekologie: Hrozba i naděje
Praha, Karolinum 2001, 141 s., 99 Kč.
Jde o to, abychom si uvědomovali, že nemůžeme být zároveň závislí na zemské biosféře a přitom ji svou činností zásadně narušovat. Není jednoduché své jednání změnit, ale lidé už přece jenom cestu hledají. Jak? Něco o tom vypovídá tato publikace. Koupit na Kosmas.cz
Momaday, N. Scott: Dům z úsvitu
Praha, Argo 2001, 166 s., 239 Kč.
Indiánský autor z Nového Mexika získal za svůj román Dům celý z úsvitu z roku 1966 prestižní Pulitzerovu cenu. Kniha se stala nejvýznamnějším dílem moderní indiánské literatury, byla také první knihou psanou o Indiánech Indiánem, která se prosadila celonárodně. Životní osud Indiána Abela, mladého navažského hrdiny, je vylíčením konkrétního lidského života, ale zároveň je symbolem historického osudu všech Indiánů na území Ameriky. Román vyznívá jako obžaloba americké civilizace, která ničí životadárné spojení člověka s Přírodou. Koupit na Kosmas.cz
Prigogine, Ilya, Stenghersová, Isabelle: Řád z chaosu
Praha, Mladá fronta 2001, 400 s., 229 Kč.
Kniha je širokým panoramatickým pohledem na změny v základech soudobé vědy, na proměny vztahu člověka a přírody. Prosazuje názor, že je třeba nastolit jednotu přírodních a společenských věd, překonat „dvojí kulturu“, tj. přírodovědnou a humanitní. Procesuálnost a dynamičnost světa, problém vznikání nového, otázka času a jeho fyzikálního určení, to vše zkoumáno na podkladu nikoli spekulativním, ale solidně vybudovaném na poznatcích přírodních věd, dává naději, že Prigoginova kniha by mohla působit v českém, byť opožděném překladu stejně podnětně jako v době svého vzniku, kdy se stala světovým bestsellerem.
Singer, Peter: Osvobození zvířat
Praha, Práh 2001, 260 s., 195 Kč.
Kniha o nadvládě lidských bytostí nad bytostmi ne-lidskými. O nadvládě způsobující stále mnoho bolesti a utrpení. Boj proti ní je pro autora právě tak důležitý jako boj za kterékoliv morální a sociální otázky minulých let. Kniha inspirovala široké celosvětové hnutí, které má nyní stovky organizací a miliony členů. Osvobození zvířat bylo první moderní prací, jež obhajovala názor, že ti, kteří brání utrpení způsobovanému zvířatům, nejsou jen skupina přehánějících a přecitlivělých histeriků. Na obhajobu svého názoru užívá Singer detailní popisy neospravedlnitelných bolestí, kterými trpí zvířata při vědeckém, vojenském nebo obchodním výzkumu, a nehumánních procesů, jimiž se opatřuje maso pro spotřebitele - pro lidi, kteří byli odsouzeni k tomu, aby ignorovali realitu výroby masa. Ta je nejen eticky neobhajitelná, ale také hanebně marnotratná. Přečtěte si úryvek z knihy. Koupit na Kosmas.cz
Toynbee, Arnold: Lidstvo a Matka Země
, Práh 2001, 630 s., 690 Kč.
Poslední velké dílo anglického historika. Otřesen rychlostí, s jakou moderní civilizace vyčerpává biosféru, rozhodl se na sklonku svého života Arnold Toynbee, pravděpodobně nejvýznamnější historik 20. století, zpracovat dějiny světa, které by jasně odrážely i závislost lidského rodu na mateřském prostředí, z něhož vzešel. Dějiny světa v podání Arnolda Toynbeeho nejsou europocentické. Toynbee přikládá stejnou váhu všem civilizacím, které Matka Země hostila a hostí. A stejně tak všem epochám. Postupuje proto v odílech po pěti stech letech a v tomto časovém období srovnává tehdejší civilizace. Koupit na Kosmas.cz
Zillmer, Hans-Joachim: Darwinův omyl
Praha, Ikar 2001, 206 s., 189 Kč.
Autor pomocí archeologických nálezů a nejnovějších vědeckých poznatků polemizuje s Darwinovou evoluční teorií.

Rok 2000
Člověk a česká společnost na prahu 21. století
Opava, Open Education and Sciences 2000, 260 s., 220 Kč.
Sborník studií z mezioborového kolokvia konaného v listopadu 1999 v Krnově. Publikace představuje pokus komplexně analyzovat společenské procesy po roce 1989, u nás i ve světě, z hlediska filosofického, ekologického, sociologického, politického, právního a etického.
Sociální a kulturní antropologie
Praha, SLON 2000, 176 s., 176 Kč.
Dějiny antropologických směrů a škol; encyklopedický výklad kategorií a pojmů.
Tématická encyklopedie Larousse - svazek 5
Praha, Albatros 2000, 422 s., 699 Kč.
Předposlední díl šestidílné encyklopedie shrnuje nejnovější poznatky a je doplněn o české reálie.
Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny
Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000, 220 s.
Ekologie krajiny a filozofické souvislosti.
Těšínsko. 2. díl - Obydlí, oděv
Šenov u Ostravy - Český Těšín - Radhošť pod Radhošťěm, Tilia - Muzeum Těšínska - Valašské muzeum v přírodě 2000, 275 s., 299 Kč.
Těšínsko ve své horské části upotává pozornost přežíváním archaických reliktů středověkých stavebních prvků. Kniha se zabývá i kulturou odívání na Těšínsku.
Andersen, C. Johannes: Mýty a legendy Polynésanů
Praha, Volvox Globator 2000, 384 s.
Život a kultura Polynésanů. Koupit na Kosmas.cz
Barták, Karel; Benthlenfalvy, Daniel von: Mýty a realita Evropské unie
Praha, Ministerstvo zahraničních věcí 2000, 82 s.
Co asi nevíte o EU.
Devall, B. , Sessions, G.: Hlboká ekológia
Tulčík, Albies 2000, 336 s., 89 Kč.
Publikace o současné konzumní společnosti a nutnosti změny chování společnosti v souladu s přírodními zákonitostmi.
Dušný, Dušan: Zelení bódhisattvové
Brno, Masarykova univerzita 2000, 142 s., 98 Kč.
Charakteristika jednoho z významných proudů budhismu. Součást projektu "Nová náboženská hnutí a ekologický problém". Koupit na Kosmas.cz
Feynman, P. Richard: O smyslu bytí
Praha, Aurora 2000, 131 s., 149 Kč.
Zamyšlení nad vztahem vědy, filozofie a náboženství.
Freke - Wánáneéche, Timothy: Spiritualita severoamerických indiánů
Praha, Aurora 2000, 141 s., 139 Kč.
Indiánská moudrost, duchovní život a život v souladu s přírodou.
Gehl, Jan: Život mezi budovami
Brno, Nadace Partnerství 2000, 202 s., 190 Kč.
Publikace je věnovaná problémům života v městském prostředí s poukázáním na mnoho faktorů, které mohou kladně či záporně ovlivnit využívání veřejných prostor města. Pocitová stránka uživatele těchto městských prostor je málokdy pádným důvodem pro změnu způsobu práce urbanistů, a přesto je tak důležitá pro plný život města a jeho schopnost dát svým obyvatelům podmínky pro příjemné pobývání. Kniha je návodem k tomu, jak skloubit ověřené plánovací a urbanistické metody se sociologickými aspekty, s vnímáním města jako živého organismu, s potřebami jeho obyvatel. Publikace je určená nejen pro urbanisty a architekty, ale pro všechny zájemce o rozvoj měst a jejich oživení. Byla přeložena do několika jazyků a oceněna mnoha špičkovými odborníky. Koupit na Kosmas.cz
Giddens, Anthony: Unikající svět - Jak globalizace mění náš život
Praha, Sociologické nakladatelství 2000, 135 s., 159 Kč.
Autorův příspěvek do diskuse o globalizaci.
Gojda, Martin: Archeologie krajiny
Praha, Academia 2000, 238 s., 350 Kč.
Publikace o historii kulturní krajiny, o vývoji lidských forem jejího osídlení a o způsobech, jimiž se člověk od vzniku zemědělství po průmyslovou revoluci začleňoval do svého okolí.
Gore, Al: Země na misce vah
Praha, Argo 2000, 374 s., 259 Kč.
Kniha politika USA, která se zamýšlí nad otázkami vývoje průmyslové civilizace a jejími ekologickými aspekty, zabývá se problémy demokracie, stavem společnosti a svobodou volby. Koupit na Kosmas.cz
Heisenberg, Werner: Fyzika a filosofie
Praha, Aurora 2000, 156 s., 149 Kč.
Kniha německého nositele Nobelovy ceny vznikla jako záznam jeho přednášek, týkajících se především vztahu mezi filosofií a přírodními vědami.
Hellman, Hal: Velké spory na poli vědy
Ostrav-Plesná, Hel 2000, 206 s., 228 Kč.
Vědecké spory dávné i dnešní vědy a jejich protagonisté.
Ho, Mae-Wan: Genetické inženýrství - naděje nebo hrozba?
Praha, Alternativa 2000, 300 s., 259 Kč.
Úvod do tématiky, která je v popředí veřejného zájmu.
Hoffman, George: Třetí tisíciletí
Praha, Encyklopedický dům 2000, 78 s., 98 Kč.
Problémy nového tisíciletí - rasismus, narkomanie, genetika, ekologie, polika, náboženství a další.
Hořec, Jaromír: Vznik ČSR 1918 a Podkarpatská Rus
Praha, Společnost přátel Podkarpatské Rusi 2000, 59 Kč.
Hrubíšek, Ivo: Osobnost a bicykl. 1. díl.
Plzeň, Cykloturistika 2000, 136 s., 159 Kč.
Významné osobnosti veřejného života a bicykl. Kniha nejen pro cyklisty.
Keller, Jan: Vzestup a pád středních vrstev
Praha, SLON 2000, 123 s., 149 Kč.
Kohák, Erazim: Zelená svatozář
Praha, Sociologické nakladatelství 2000, 204 s., 139 Kč.
Třetí, přepracované vydání "Kapitol z ekologické etiky". Koupit na Kosmas.cz
Koltermann, Rainer: Svět, člověk, bůh
Praha, Volvox Globator 2000, 480 s.
Skloubení přírodních věd s náboženským pohledem na teorie o vzniku kosmu a života.
Komárek, Stanislav: Pitevní praktikum pro pokročilé
Praha, Petrov 2000, 336 s., 250 Kč.
Kniha obsahuje sto čtrnáct esejů o přírodě a kultuře, jejich vzájemném vtahu, o moci a struktuře společnosti i o lidské psychice. Eseje tvoří jakýsi komplex představující živý svět, včetně toho lidského a jím vytvořené kultury, jako jeden celek, řídící se analogními pravidly. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Příroda a kultura
Praha, Vesmír 2000, 180 s., 198 Kč.
Vztah světa lidského a přírodního, volně navazuje na knihu Lidská přirozenost. Koupit na Kosmas.cz
Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské
Praha, Lidové noviny 2000
Kubáň, Jan: Kouzlo Valašska
Praha, Triton 2000, 129 s., 98 Kč.
Zvyky a obyčeje Valašska.
Lapka, M., Gottlieb, M.: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků.
Praha, SLON 2000, 166 s., 145 Kč.
Osudy soukromě hospodařících rolníků, jejich názory, hodnoty a postoje. Doplněno dokumentujícím materiálem.
Majerová, Věra: Sociologie venkova a zemědělství
Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, 147 s., 38 Kč.
Skripta
Novotný, Antonín: Královská obora
Praha, Bystrov a synové 2000, 270 s., 199 Kč.
Historie největšího pražského parku.
Ochoa, G., Corey, M.: Věda
Praha, Knižní klub-Eminent 2000, 362 s., cena pro členy KK 159 Kč.
Dějiny vědy v datech.
Papoušek, Jiří: Hovory o ekologii
Praha, Portál 2000, 179 s., 195 Kč.
Kniha rozhovorů o životním prostředí s M. Bursíkem, J. Jílkovou, J. Kellerem, H. Librovou, V. Mezřickým, B. Moldanem a J. Patočkou.
Pike, Graham, Selby, David: Cvičení a hry pro globální výchovu 2
Praha, Portál 2000, 235 s., 297 Kč.
Druhý díl příručky se věnuje sociálním a politickým problémům a formou her a činností pomáhá řešit situace, které přináší doba globalizace.
Rábelová, Eva, Třebický, Viktor: Unese Země civilizaci?
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 2000
Rašticová, Blanka: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století
Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2000, 319 s.
Schumacher, E. F.: Malé je milé aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem
Brno, DOPLNĚK 2000, 288 s., 252 Kč.
Autor popsal představu ekonomie, která by se přizpůsobila člověku jako členu společnosti, ne jako kolečku v soustrojí.
Snyder, Gary: Zemědům
Praha, Dharmagaia 2000, 248 s., 148 Kč.
Eseje o buddhismu a planetární kultuře, o styčných bodech mezi poezií, vědou, náboženstvím a přírodními společnostmi, o významu kmene, meditace a změněných stavů vědomí, dále deníkové poznámky z cest po mořích i horách a záznamy ze zenového kláštera. Koupit na Kosmas.cz
Soustelle, Jacques: Čtvero sluncí
Praha, Argo 2000, 223 s., 298 Kč.
Život současných Lacandonských Mayů a mexických Otomiů. Zamyšlení nad lidskou civilizací.
Stehlík, Jiří: Budoucnost lidského společenství
Praha, Karolinum 2000, 370 s., 250 Kč.
Ekonomické, sociální, politické, kulturní a ekologické aspekty života lidské společnosti. Autor se zaměřuje na problematiku trvale udržitelného života.
Šmajs, Josef: Drama revoluce
Praha, Hynek 2000, 188 s.
Fragment evoluční ontologie. Reflexe vztahu přírody a kultury.
Valach, Milan: Svět na předělu
Brno, Doplněk 2000, 324 s., 189 Kč.
Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Na základě analýzy klíčových historických událostí nachází hlubinné ideové a hodnotové stereotypy, které se projevily jak v krutostech evropského kolonialismu, tak při zrodu nacistického a komunistického totalitního systému, jehož české verzi je věnována zvláštní pozornost. V knize jsou zkoumány jak příčiny jeho přijetí většinou českých intelektuálů, tak jeho podstata a příčiny pádu. V této souvislosti je vedena polemika s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda. Nynější kapitalistický systém a jej provázející konzumní kultura je v knize představen jako logické pokračování vývoje komunistického systému se zachováním klíčových hodnotových stereotypů a charakteru mocenské struktury. Podrobnější zkoumání názorů současných odpůrců konzumní společnosti na příkladu její kritiky z ekologických pozic, ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, a jsou tedy radikální jen zdánlivě. Toto pojetí pak autorovi umožňuje, aby se v následující částí ztotožnil s těmi mysliteli (Toffler, Tofflerová, R. Dahl a další), kteří východisko ze současné krize spatřují v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému. Tím má na mysli především metody přímé demokracie a zaměstnanecké vlastnictví podniků.

Přečtěte si recenzi EkoListu.

Veselovský, Zdeněk: Člověk a zvíře
Praha, Academia 2000, 246 s., 245 Kč.
Kniha známého českého zoologa přibližuje poutavým způsobem historii vztahu mezi lidstvem a živočišnou říší. Doplněno barevnou přílohou.
Vopěnka, Martin: Antarktida na prahu konce (z deníku skeptika)
Praha, Práh 2000, 168 s., 195 Kč.
Filozofický deník z cesty na Antarktidu, ve kterém se autor zamýšlí nad vyhlídkami naší civilizace, ale neopomíjí ani poutavé vyprávění z dobrodružné cesty. Koupit na Kosmas.cz

Rok 1999
Chaos, věda a filosofie
Praha, Filosofia 1999, 393 s., 220 Kč.
Sborník. Příspěvky zahrnují jak obor přírodovědný, tak obor humanitní.
Chaos, věda a filosofie
Praha, Filosofia 1999, 393 s., 220 Kč.
Sborník. Příspěvky zahrnují jak obor přírodovědný, tak obor humanitní.
Bauman, Zygmunt: Globalizace
Praha, Mladá fronta 1999, 160 s., 158 Kč.
Autor chápe globalizaci jako vysoce riskantní politický proces, v jehož průběhu dosud suverénní státy odevzdávají klíčové strategické pravomoci nadnárodním institucím.
Biehlová, Janet, Staudenmaier, Peter: Ekofašismus
Olomouc, Votobia 1999
Fic, Viktor M.: Nové uspořádání: Globalizace, nebo střet civilizací? Proč nebyla vize roku 1928 úspěšná?
Brno, Vysoké učení technické v Brně 1999, 97 s.
Kniha pojednává o politických, hospodářských i společenských proměnách, zejména ve střední Evropě v 19. a 20. století.
Jemelka, Petr: Racionalita a ekologická krize
Brno, Masarykova univerzita - Vydavatelství 1999, 109 s., 50 Kč.
Práce se zabývá povahou a kořeny globální ekologické krize.
Komárek, Stanislav: Lidská přirozenost
Praha, Vesmír 1999, 117 s., 147 Kč.
Od Charlese Darwina po Irenea Eibl - Eibesfeldta. Co máme se zvířaty společného? Co člověka od zvířat odlišuje? Odlišuje je vůbec něco? Koupit na Kosmas.cz
Koukolík, František, Koubský, Pavel: Sova a vesmír
Praha, Vyšehrad 1999, 145 s., 98 Kč.
O hvězdách, životě a vědcích.
Kunc, Karel: Globální problémy
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1999, 186 s., 96 Kč.
Obecné informace a konkrétní rozbor klíčových globálních problémů a jejich geografických aspektů.
Lafontaine, O., Müllerová, Ch.: Žádný strach z globalizace
Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1999, 237 Kč s.
Kniha o jejích důsledcích a souvislostech v ekonomické a sociální sféře.
Lem, Stanisław: Tajemství čínského pokoje
Praha, Mladá fronta 1999, 199 s.
Soubor esejů zamýšlejících se nad současností a budoucností vědy; jejích přednostech a rizicích.
Leopold, Aldo: Obrázky a chatrče a rozmanité poznámky
Tulčík, Abies 1999, 269 s., 120 Kč.
Kniha amerického lesníka, vysokoškolského profesora a filosofa. Soubor esejů o přírodě, krajině, lidském působení v ní a nutné ochraně.
Ortová, Jitka: Kapitoly z kulturní ekologie
Praha, Karolinum 1999, 141 s., 120 Kč.
Rašková, Miluše: Úvod do elementárního učení o přírodě a společnosti
Olomouc, Univerzita Palackého-Vydavatelství 1999, 33 s., 26 Kč.
Skripta.
Růžička, Jiří; Křivka, Pavel: Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický - Ekologie a ochrana životního prostředí
Pardubice, Loxia 1999, 917 s., 630 Kč.
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický - Ekologie a ochrana životního prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Suchánek, Jiří: Kdyby se Václav Havel zbláznil
Brno, Petrov 1999, 240 s.
Soubor politických sloupků autora, který se staví proti humanistickému vidění světa, v jehož antropocentrismu vidí hlubinnou příčinu ničení Země.
Wilson, Edward O.: Konsilience jednota vědění
Praha, Lidové noviny 1999, 379 s., 285 Kč.
O nezbytnosti sjednocení přírodních a humanitních věd; neschopnost jejich vzájemného pochopení může mít pro svět fatální následky.

Rok 1998
Člověk a město - problém identity
Hradec Králové, Gaudeamus 1998, 68 s., 68 Kč.
Sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus.
Etika v životním prostředí
Brno, Vysoké učení technické v Brně 1998, 41 s., 46,20 Kč.
Sborník přednášek ze semináře konaného na FAST VUT v Brně 25. 11. 1998.
Filosofické dílo René Descarta
Praha, Filosofia 1998
Naši i zahraniční významní myslitelé se ve svých úvahách zamýšlí nad stále živým dílem tohoto evropského myslitele z počátku novověku, hodnotí jeho význam pro naši současnost, zároveň porovnávají Descartovy pohledy na svět s názory jeho současníka Jana Amose Komenského. Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Descarta.
Blažek, Bohuslav: Venkov, města, média
Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 1998, 139 Kč.
Sociální ekologie jako věda a jako způsob jednání. Shrnutí a zpřesnění autorových přednášek ze sociální ekologie.
Bürgin, Luc: Omyly vědy
Praha, Brána 1998, 149 Kč.
Slavní muži a ženy, velcí vynálezci, jejichž objevy posunuly lidské poznání, museli většinou bojovat s obtížemi a mnohdy byl význam jejich objevu uznán až po jejich smrti.
Dawkins, Richard: Sobecký gen
Praha, Mladá fronta 1998
Převratná práce britského biologa přináší zcela nový pohled na vztah organismů a jejich genů. Od dob zakladatele genetiky Gregora Mendela byly geny vnímány tak, že slouží reprodukci organismů. Dawkins však tento pohled obrací a pracuje s provokativní myšlenkou, že naše geny nás tvoří a udržují ke své vlastní reprodukci. Jsme-li loutky, říká Dawkins, můžeme se alespoň pokusit porozumět svým nitkám. Koupit na Kosmas.cz
Deml, Jakub: Katolický sen
Brno, Vetus Via 1998, 90 Kč s.
Eseje, ve kterých se prolíná autorova víra a jeho vidění lidského osudu a přírody.
Dubuffet, Jean: Dusivá kultura
Praha, Herrmann a synové 1998
Provokativní esej zaměřený proti zdegenerované západní kultuře.
Fizzotti, Eugenio: Být svobodný
Dačice, Karmelitánské nakladatelství 1998, 69 Kč.
Jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti.
Havel, Ivan M.: Otevřené oči a zvednuté obočí
Praha, Vesmír 1998, 252 Kč.
Výbor ze sloupků pravidelně uveřejňovaných v devadesátých letech v časopise Vesmír.
Jannaway, Kathleen: Prekvitajúci život v sobestačných, autonómnych, vegánskych komunitách
, Zelená distribúcia 1998
"Představuji si vesnickou komunitu budoucnosti, v údolí chráněném stromy. Lidé budou mít dostatek ovoce, ořechů, budou žít bez chorob a užívat si svobodu, spravedlnost,, vzájemnost a život jeden s druhým, stejně tak i se Zemí a vším živým. Nebude to znamenat pouze záchranu lesů, ale i znovuoživení lidského ducha."
Johnson, Paul: Nepřátelé společnosti
Praha, Rozmluvy 1998, 248 Kč.
Autor analyzuje prostřednictvím historických příkladů od antiky až po současnost "zlovolné" síly, které relativizují hledání a nalézání objektivní prvdy, útočí na svobodu a morální řád, destabilizují společnost a zpochybňují i technický a ekonomický rozvoj lidstva.
Keller, Jan: Abeceda prosperity
Brno, Doplněk a Hnutí DUHA 1998, 105 Kč.
Formou miniesejů nás známý sociolog seznamuje se sto hesly, která osvětlují, jak se "dělá prosperita", a ukazuje její odvrácenou tvář.
Keller, Jan: Naše cesta do prvohor
Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 1998, 129 Kč.
Kniha polemizuje s názory, podle nichž automobil přináší rozvoj pro celou společnost. Autor se zabývá problémem automobilu a automobilové kultury, zkoumá krajně problematické dopady masového automobilismu na veřejný prostor měst, na podobu venkovské krajiny, na kvalitu života i životního prostředí.
Keller, Jan: Nedomyšlená společnost
Brno, Doplněk 1998, 84 Kč.
Již třetí vydání knihy, která přibližuje populární formou některé motivy obsažené v pracích současné evropské i americké sociologie, týkajících se nefunkčních aspektů moderní společnosti.
Kleczek, Josip: Vesmír a člověk
Praha, Academia 1998, 204 s., 156 Kč.
Kohák, Erazim: Zelená svatozář
Praha, SLON 1998
Někteří z nás měli to štěstí, že mohli navštěvovat přednášky Erazima Koháka na Filosofické fakultě University Karlovy věnované Ekologické etice. Jejich obsah nyní autor vtělil do systematické učebnice dějin a směrů ekologické etiky Zelená svatozář. Koupit na Kosmas.cz
kolektiv autorů: Civilizácia je iba prechodná choroba
Bratislava, Infosieť zeleného anarchizmu 1998
Kritika civilizace, technického pokroku a hledání lepších způsobů života.
Kotlářský, Rudolf, Suša, O.: Filosofie a současná ekologická krize
Praha, Filosofia 1998, 130 Kč.
Objasnit vztah mezi filosofií a současnou ekologickou krizí není možné bez porozumění jeho sociálním, politickým a kulturním kontextům. K jejich osvětlení se snaží přispět i tato publikace, jež obsahuje dvě studie. Pozornost je věnována také problému panství nad přírodou ve filosofii ekologické krize.
Lhota, Jaroslav: O horách, řekách, slonech a lidech
Praha, Jaroslav Lhota - Adventura 1998, 179 Kč.
Autor se na základě svých zážitků z cest po Mexiku, východní Africe a Pákistánu snaží pochopit svět, ve kterém žijeme. Popisy exotických zemí a divoké přírody jsou pouze kulisou k filozofickým úvahám, které cestování evokuje.
Machovec, Milan: Filosofie tváří v tvář zániku
Brno, 1998
Zvláštní vydání. Podle slov autora je kniha "výsledkem snahy nahlédnout centrální problémy dějin filosofie ne jako na domnělé skvělé úspěchy našeho rozumu, jak to dosud bývá tradičně pojímáno, ale jako postupný debakl, hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva."
Neubauer, Zdeněk: O Přírodě a přirozenosti věcí
Praha, Malvern - Nakl. B. Just 1998, 143 s.
Kniha obsahuje autorův životopis se zřetelem k aktuálnímu obsahu svazku, který zahrnuje tři hermeneutické eseje a historický dodatek.
Nováček, Pavel: Chválí tě sestra Země
, Matice cyrilometodějská 1998
Podtitul: "Úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji". Autor rozebírá globální problémy z hlediska křesťanské etiky a víry.
Ondok, Josef Petr: Člověk a příroda
Praha - Řím, Karmelitánské nakladatelství - Accademia Cristiana 1998, 79 Kč.
Termín "trvale udržitelná společnost" vešel do povědomí široké společnosti. Řada politických aktivit motivovaných ekologickými zájmy jej zařadila do svého slovníku při formulování svých programů a legislativních návrhů. Autor, profesor na teologické a biologické fakultě JČU, si klade otázku, zda je možno problém ekologických krizí řešit pouze jako legislativní problém, uvádí řadu důvodů, které tento názor vyvracejí. Vyvodil z toho požadavek motivovat jednání člověka na bázi etické povinnosti, kterou člověk k přírodě má.
Stehlík, Jiří: Manifest budoucnosti
Praha, Agentura Koniklec 1998
Večerník, J., Matějů, P. a kol.: Zpráva o stavu české společnosti 1989-1999
Praha, Academia 1998, 364 s., 198 Kč.

Rok 1997
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university
Brno, Masarykova univerzita 1997, 210 Kč.
Obsah tohoto sborníku tvoří převážně texty z projektu "Sociologické a historické souvislosti ekologicky příznivých variant životního prostředí". Úvod napsala Hana Librová.
Bauer, Winfried M.: Tyranie blahobytu
Praha, Volvox Globator 1997
Slepé snažení po blahobytu omezuje schopnost člověka vnímat nebezpečí kolem sebe. Krize identity a identifikace je spojena se ztrátou odpovědnosti za sebe samotného, za společnost.
Begon, M., Harper, L.J., Townsend C.R.: Ekologie: Jedinci, populace a společenstva
Olomouc, Univ. Palackého 1997
Kamarýt, Jan: Kapitoly o filosofii přírody
Praha, Filosofia 1997
Soubor statí z let 1990-1996, menších studií a recenzí, ve kterých se autor zabývá filosofickými problémy biologických věd, zejména etologie, ekologie, genetiky a medicíny.
Keller, Jan: Sociologie a ekologie
Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 1997, 85 Kč.
Kniha zachycuje vývoj vztahů mezi ekologií jako přírodovědnou disciplínou a sociologií jako společenskou vědou za posledních zhruba 100 let. Koupit na Kosmas.cz
Lorenz, Konrad: Odumírání lidskosti
Praha, Mladá fronta 1997, 195 s.
Moldan, Bedřich: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí : Situace v České republice
Praha, Centrum pro otázky život. prostředí Univ. Karlovy 1997, 307 s.
Moldan, Bedřich: Příroda a civilizace
Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1997
Úryvek.
Ortová, Jitka: Kulturní a sociální ekologie II.
Praha, Universita Karlova 1997
Šmajs, Josef: Ohrožená kultura
Praha, Hynek 1997
Autorovo pojetí biosféry a lidské kultury jako výsledků dvou konkurenčních evolučních procesů, jako velké opoziční systémy s odlišnou konstitutivní informací.
Unabomber: Manifest
Olomouc, Votobia 1997, 240 s., 69 Kč.

Rok 1996
Duben, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti
Praha, Codex Bohemia 1996, 373 s.
Hajn, Václav: Ekologie člověka
Olomouc, Univ. Palackého 1996, 149 s.
Johnson, Phillip E.: Spor o Darwina
Praha, Návrat domů 1996
Je darwinismus založen na správném hodnocení vědeckých důkazů, nebo je jen dalším druhem fundamentalismu? Opravdu má přírodní výběr onu tvořivou moc, jakou mu darwinisté připisují?
Keller, J., Gál, F.: Hodnoty pro budoucnost
Praha, 1996, 94 s., 83 Kč.
Keller, Jan: Sociologie, byrokracie a organizace
Praha, SLON 1996
Kniha seznamuje čtenáře s vývojem a současným stavem bádání v oblasti velkých a komplexních moderních organizací.
Scott, Michael: Příroda a ekologie
Praha, Svojtka a Vašut 1996, 160 s.

Rok 1994
Kratochvíl, Zdeněk: Filosofie živé přírody
Praha, Herrmann a synové 1994, 224 s., 111 Kč.
Kniha se zabývá přístupem západní filozofické tradice k fysis, přirozenosti. Autor tak na filozofické rovině odkrývá kořeny dnešní ekologické krize. Koupit na Kosmas.cz
Rejthar, J., Bednařík, T.: Přemyslovský lovecký hvozd
Praha, Tvorba 1994, 1 list s.
Mapa je volným zpracováním významných památek a přírodních zajímavostí oblastí.

Rok 1993
Schweitzer, Albert: Nauka úcty k životu
Praha, Dharmagaia 1993, 40 s., 27 Kč.
Čtyři eseje významného teologa a lékaře o etickém vztahu člověka k člověka, člověka ke zvířatům a k přírodě -- téma zvláště palčivé v dnešní době.
Wilson, Edward O.: O lidské přirozenosti: Máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem?
Praha, NLN 1993, 247 s.

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Bělohradský, Václav; Hvížďala, Karel: Myslet zeleň světa
Praha, Mladá Fronta 1991, 111 s.
Filozofický dialog novináře Karla Hvížďali s filozofem Václavem Bělohradským, který odhaluje dopady subjekt-objektového myšlení na společnost, přírodu, člověka. Přečtěte si úryvek z knížky na Ekolistu.

Rok neuveden
Prostor k úvaze. Sborník prací Ivana Dejmala
Praha, Společnost pro krajinu , 150 Kč.
Kniha Prostor k úvaze, která vychází u příležitosti semináře k osobnosti a dílu Ivana Dejmala, zahrnuje většinu textů Ivana Dejmala z let 1987–2007, určených širší veřejnosti – čtenářům či posluchačům z nejrůznějších prostředí. Kniha je rozčleněna do kapitol podle témat, jimž se autor celoživotně věnoval: ekologie, energie a krajina s podkapitolami venkov, urbanismus a limity. V poslední kapitole jsou zařazeny texty, v nichž jsou všechna tato témata v širších politických souvislostech. Poprvé jsou zde znovu publikovány texty z Ekologického bulletinu, který Ivan Dejmal ve spolupráci s dalšími autory vydával jako samizdat od roku 1987 do listopadu 1990. Pro dokreslení, jakým způsobem autor uvažoval, jsou do knihy zahrnuty i některé rozhovory, které vyšly v různých periodikách. Kniha je k dostání na stránkách Společnosti pro krajinu.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.