Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Nevládní neziskové organizace MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Nevládní neziskové organizace
Rok 2012
Hyánek, Vladimír: Neziskové organizace: teorie a mýty
Neziskové organizace: teorie a mýty
Brno, Masarykova univerzita 2012, 131 s., 250 Kč.
Role a funkce neziskových organizací prošly v posledních desetiletích výraznou transformací. Jejich pozice v ekonomice a společnosti se podstatně posunula, tradiční filantropická a sdružovací role byly doplněny o další funkce, cíle a poslání. Neziskové organizace se staly významnými spolupracovníky i konkurenty jak soukromých firem, tak veřejných organizací a představují také významnou ekonomickou sílu. Tato kniha se zaměřuje na chování neziskových organizací a způsob, jakým jednotlivé teorie a definice reflektují fenomén neziskovosti. Analýza jednotlivých teorií a konceptů potom slouží jako východisko doporučení pro veřejné politiky ovlivňující neziskový sektor.

Rok 2011
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí v Brně
Brno, ZO ČSOP Veronica 2011, 64 s.
Příručka shrnuje otázky, které dostáváme v Ekologické poradně Veronica na téma životní prostředí v Brně a dává stručné konkrétní odpovědi. Kapitoly: zeleň, živočichové, voda, ochrana ovzduší, nakupování, odpady, veřejný pořádek, územní plán Brna, seznam sběrných středisek odpadů, seznam výkupen sběrných surovin, seznam policejních stanic, seznamů úřadů městských částí, seznam nevládních ekologických organizací. Již šesté vydání. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF, v internetové podobě zde.

Rok 2010
DVD Skin Trade
DVD Skin Trade
Plzeň, Svoboda zvířat 2010
Od Nového roku si v plzeňském infocentru můžete zdarma zapůjčit zcela nový film Skin Trade (obchod s kůží) režisérky Shannon Keith. Vyšel v roce 2010, seznámí Vás se vším, co se skrývá za kožešinovým průmyslem. V dokumentu také uslyšíte vyjádření předních amerických designérů, celebrit či ochránců zvířat. Film propůjčuje hlas těm, kteří sami mluvit nemohou, těm, z nichž bývá kůže stahována ještě zaživa. Dokument je v anglickém jazyce k zapůjčení v Knihovně plzeňského Infocentra Svobody zvířat, Koterovská 84.
Výroční zpráva Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica za rok 2009
Výroční zpráva ZO ČSOP Veronica 2009
Brno, Veronica 2010, 36 s.
Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Na aktivity ekologické poradny a ekologického centra Veronica rozvíjené po listopadu 1989 navázal v roce 1999 Ekologický institut Veronica (EIV) jako profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica. EIV je odbornou a vzdělávací institucí nabízející interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a Hostětíně a věnuje pozornost městskému i venkovskému prostředí. Vyvíjí činnost v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti, z Hostětína po Evropu, od praktické péče o přírodu po umělecké zpracování tématu. Hlavním posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním a kulturním hodnotám. Přečtěte si výroční zprávu za rok 2009 ve formátu pdf.
Ing. Hroncová, Marcela: Moderní nezisková organizace
Moderní nezisková organizace
Praha, Ateliér vzdělávání, o.p.s. 2010
Základy jejího řízení, matodika a praktické rady v kostce. Publikace * poradí se základy moderního řízení a zajištěním plynulého chodu NNO * pomůže zprofesionalizovat aktivity a vystupování neziskové organizace * je cenným zdrojem rad, inspirace a doporučení převzatých z praxe * usnadní tvorbu vlastní pracovní dokumentace * obsahuje slovníček pojmů a odkazy na související legislativu * zahrnuje šablony v praxi nejpoužívanějších materiálů * vznikla za přispění týmu odborníků z neziskového sektoru * rozhodně nezůstane ležet na poličce pod vrstvou prachu! Vybraná témata z publikace * LIDÉ - Organizační řád - Personální agenda - Pracovní pozice, * FINANCE - Účetní řád - Oběh účetních dokladů - Cestovní náhrady - Evidence majetku - Mzdy a mzdová agenda - Finanční plán, * VYSTUPOVÁNÍ - Etický kodex - PR a komunikační strategie - Výroční zpráva. Ing. Marcela Hroncová v současné době spolupracuje v oblasti účetnictví a vnitřní metodiky s neziskovými organizacemi: nadací PROMĚNY, občanským sdružením AGNES, Nadací rozvoje občanské společnosti, Nadací ČEZ, občanským sdružením Zdravotní Klaun, Nadačním fondem Tesco. Aktivně se podílela na projektu Dotek jako lék v Dětském domově Strančice, který byl realizován občanským sdružením Šafránek. Je lektorkou účetnictví a vnitřní metodiky neziskových organizací a autorkou několika odborných textů.
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.

Rok 2008
Fischer, W. F.: Domek u fjordu
Domek u fjordu
Praha, Ikar 2008, 248 s., 215 Kč.
Autor tohoto cestopisu strávil část svého dětství ve stalinistickém Sovětském svazu, kde byl jeho otec nasazen na nucené práce. Po studiích mořské biologie a následné promoci podnikl mnoho námořních výprav na rybářských a výzkumných lodích a působil jako rozvojový poradce v Surinamu, Rusku a Turecku. Později pověsil vědecké povolání na hřebíček a spoluzaložil hnutí Greenpeace. Byl zatčen třeba na Sibiři, když se podílel na protestní akci proti lovu velryb. Wolfgang F. Fischer uskutečnil to, o čem mnoho jiných pouze sní. Uchýlil se do ústraní na "svůj" ostrov. Jeho ráj leží na západním pobřeží Švédska. Zábavně, vtipně, ale také rozjímavě líčí svou novou existenci sedláka a rybáře mezi potomky Vikingů. Vzdor svému nadšení ale nijak nezakrývá problémy, které na jeho sny vždy navalí realita. Koupit na Kosmas.cz
Jazairiová, Pavla: Jiná Afrika
Jiná Afrika
Praha, Radioservis 2008, 240 s., 269 Kč.
Známá rozhlasová novinářka se ve své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární úspěchy. Po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe - Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko - a své zážitky zpracovala osobitým stylem do působivého literárního tvaru. "Její" Afrika není místem exotických safari, ale bídy, beznaděje, úpadku i úsilí o změnu. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný - nejen pro Afriku, ale také pro vzdálené potomky kolonizátorů a otrokářů. Důležitější než vysvětlit je však pro autorku snaha porozumět. To jí umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti. Koupit na Kosmas.cz
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2008, 208 s., 332 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, jednotlivých občanů) v této oblasti. Kniha vysvětluje základní rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti. V centru pozornosti jsou především principy, formy i nástroje environmentální politiky, které pomáhají předcházet vzniku environmentálních problémů a řešit je na lokální, státní a globální úrovni. Klíčovým pojmem, který prochází celou knihou, je koncepce udržitelného rozvoje. Autoři rozebírají překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů, zabývají se řešením konfliktů v rámci politického systému, úlohou státních a nestátních subjektů a občanské společnosti a celou řadou dalších souvisejících témat. Koupit na Kosmas.cz
Mirtlová, Marie; Řepa, Pavel: Parky a aleje města Tachova
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2008, 40 s.
Brožurka byla vydána na závěr celoroční ekologicko-osvětové kampaně "Tachov - město stromů", probíhající do října 2008. Knihu si můžete objednat na adrese nakladatelství.
Mockovčiaková, A.; Prokůpková, D.; Morávek, Z.: Meritum - Příspěvkové organizace 2008
Meritum - Příspěvkové organizace 2008
Praha, ASPI 2008, 330 s., 485 Kč.
Pomocí průvodce získáte komplexní přehled v oblasti příspěvkových organizací. Naleznete zde vysvětlení a postupy řešení běžných problémů každého pracovníka nevýdělečné organizace. Výklad je přehledně tematicky rozdělen do oblastí (právo, daně, účetnictví), se kterými se příspěvkové organizace v běžné praxi setkávají, vše je zpracováno ve znění předpisů pro rok 2008. V rámci jednotlivých témat jsou řešeny praktické příklady, nechybí vzory dokumentů a např. daňových přiznání. Kupte si v Sagit.
Pertlík, Jindřich; Skalský, Martin ; Matějka, Lukáš: Integrované povolení - řekněte nejbližší továrně svůj názor
Integrované povolení
Praha, Arnika 2008, 52 s., 49 Kč.
Praktický pomocník pro využití jinak velmi stroze technicky psaného zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci znečištění, občanskými sdruženími a obcemi. Zákon ukládá všem fungujícím i nově zakládaným průmyslovým podnikům získat tzv. integrované povolení. Příslušné procedury se může zúčastnit i veřejnost a ovlivnit tak negativní dopad podniků na životní prostředí. Publikaci je možné zakoupit na stránkách Arniky.
Vlčková, Jitka (ed.): Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu
Praha, IREAS 2008
Publikace je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, v úvodu každé kapitoly je uveden stručný obsah kapitoly, klíčová slova, která jsou pro danou oblast důležitá, předpokládaný čas, který je potřeba k nastudování dané kapitoly, seznam použitých zkratek, vlastní obsah kapitoly, seznam použité a doporučené literatury a kontrolní otázky. V textu jsou také uvedeny příklady a maximum odkazů na další informační zdroje o daném tématu. Obsah publikace:1. Úvod do ochrany životního prostředí, 2. Odpadové hospodářství, 3. Ochrana vody, 4. Ochrana ovzduší, 5. Obnovitelné zdroje energie, 6. Ochrana a obnova přírody a krajiny, 7. Ochrana lesních ekosystémů, 8. Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy, 9. Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy. Publikace je k dispozici zdarma na adrese: Štěpánská 45, 110 00 Praha 1, další informace získáte v IREAS

Rok 2007
Standardy zeleného úřadování
Standardy zeleného úřadování
Brno, ZO ČSOP Veronica 2007, 32 s.
Publikace, která na 32 stranách přestavuje přehledný návod jak vyhodnotit stávajícíprovoz menšího úřadu či instituce a návrhy možných opatření směrem zavedení zeleného úřadování, neboli environmentálně šetrnějšícho provozu budov placených z veřejných rozpočtů. Stáhněte si publikaci ve formátu pdf.
Drobílková, Miroslava: Jak se sází strom
Brno, Nadace Partnerství 2007, 105 s., 90 Kč.
Myšlenka vysadit strom je dozajista myšlenkou osvícenou, ušlechtilou, záslužnou a chvályhodnou. Ovšem k tomu, aby se stala skutkem a navíc byla náležitě doceněna, je třeba k těm myšlenkám "vyšším" připojit i něco málo z myšlenek přízemnějších, stručně shrnuto bude třeba zamyslet se přinejmenším nad otázkami "co, kam, jak a za co ...". Publikace v sobě stručně a srozumitelně shrnuje odpovědi na základní otázky spojené s výsadbami stromů, a to jak ve volné krajině, tak v městských ulicích. Od základní úvahy o výběru stanoviště pro výsadbu a volbu vhodného druhu dřeviny s ohledem na ekologické podmínky stanoviště, přes problematiku inženýrských sítí, právní stránku výsadeb podél komunikací a financování výsadeb, až k popisu jednotlivých praktických kroků pri výsadbě. Publikace je k dostání na adrese Nadace Partnerství nebo prostřednictvím objednávky na emailu strom.zivota@nap.cz.
Haisová, Marie: Quo vadis, femina?
Quo vadis, femina?
, Petr Novák - Gimli 2007, 280 s.
Publikace zpracovává současnou vizi žen, jejich představu o tom, co chtějí a potřebují, čím prospívají vedle svých rodin i nejširší společnosti. Je o ženách, pro ženy, se ženami, o přírodě, společnosti a trvale udržitelném životě. Publikaci si můžete objednat na stránkách projektu Quo, Vadis, Femina? nebo na adrese info@quovadisfemina.cz.
Kolektiv autorů: Nevýdělečné organizace 2007 - MERITUM
Nevýdělečné organizace 2007 - MERITUM
Praha, ASPI 2007, 288 s., 395 Kč.
Pomocí průvodce získáte komplexní přehled v oblasti neziskového sektoru. Naleznete zde vysvětlení a postupy řešení běžných problémů každého pracovníka nevýdělečné organizace. Výklad je přehledně rozdělen do tří základních částí, kterými se nevýdělečné organizace v běžné praxi setkávají, a to z pohledu Práva, Daní a nově také Účetnictví, vše je zpracováno ve znění předpisů pro rok 2007. V rámci těchto částí jsou potom řešena jednotlivá témata, která se v oblasti nevýdělečných organizací vyskytují. Naleznete nejen všeobecné informace z účetního, daňového a právního pohledu nevýdělečných organizací, ale také vzorové dokumenty, které nevýdělečné organizace během celé své činnosti nejvíce využívají, např.: stanovy jednotlivých organizací, návrhy na výmaz atd. Dále jsou zde uváděny i příklady, u kterých naleznete kompletně rozebrané téma společně se vzorovým daňovým přiznáním a nechybí ani vzorová Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Nově zde také naleznete Auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy a souvislý příklad účtování nevýdělečné organizace.
Matějka, L.; Pertlík, J.; Tošner, O.; Skalský, M.: Hodnocení vlivů na životní prostředí - Efektivní účast v procesu EIA
Hodnocení vlivů na životní prostředí - Efektivní účast v procesu EIA
Praha, Arnika 2007, 60 s., 49 Kč.
Procedura hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) předchází realizaci a povolení všech velkých investičních záměrů jako jsou dálnice, lomy, nákupní centra, spalovny, průmyslové podniky apod. Veřejnost a občanská sdružení mohou efektivní účastí v procesu EIA ovlivnit výslednou podobu projektu, nebo jej zcela zastavit. Brožura podrobně vysvětluje průběh procesu podle nového zákona č. 100/2001 Sb. z pohledu občanských sdružení, odkazuje na řadu příkladů z praxe a radí, jak v procesu EIA účinně hájit právo na zdravé životní prostředí. Je zde také grafické schéma, jako příloha vzory úředních podání a aktuální text zákona včetně příloh. Brožuru je možné si objednat na webových stránkách Arniky
Mgr. Matějka, Lukáš; Skalský, Martin: Kdo se ptá, ten se dozví - právo na informace v praxi
Kdo se ptá, ten se dozví - právo na informace v praxi
Praha, Arnika 2007, 60 s., 49 Kč.
Kde se dozvědět, ve kterém kraji je nejšpinavější vzduch? Jak zjistit, kolik peněz utrácí radnice na veřejných zakázkách? Právo veřejnosti na informace je důležitým nástrojem v práci občanských sdružení, ale i nezbytností v životě každého z nás. Příručka poskytuje přehledný návod k využití dvou "informačních zákonů" i různých otevřených informačních zdrojů v oblasti státní správy a ochrany životního prostředí. Vysvětluje také, co dělat v případě, kdy některý úřad zneužívá svého postavení a utajuje před občany informace. Jako příloha vzory úředních podání a aktuální text zákonů včetně příloh. Brožuru je možné si objednat na webových stránkách Arniky
Růžičková, Růžena: Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně.
Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně.
Olomouc, Anag 2007, 240 s.
Cílem knihy je seznámit čtenáře s daňovou problematikou institucí v neziskové sféře. Publikace je určena zejména pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace.

Rok 2006
Růžičková, R.: Neziskové organizace 2006 - vznik, účetnictví, daně
Praha, Anag 2006, 232 s., 199 Kč.
8. aktualizované vydání. Ucelený pohled na problematiku institucí v neziskové sféře a to především z pohledu účetnictví, daní, vlastnických vztahů k majetku a způsobu jeho nabytí, včetně návodu na řešení některých dosud nevyjasněných okruhů činností, jak vyplynuly z praxe autorky. Určeno především pro územní samosprávné celky, příspěvkové a nevýdělečné organizace. V květnu 2007 je očekáváno 9.té vydání.

Rok 2005
Mezřický, Václav: Environmentální politika a udržitelný rozvoj
Praha, Portál 2005, 208 s., 349 Kč.
Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje programy zaměřené na prevenci i řešení problémů životního prostředí a jednání různých subjektů (státu, politických stran, neziskových organizací, občanů). Kniha vysvětluje rizika spojená s rostoucí zátěží životního prostředí a jejich ekonomické, sociální, biologické a politické souvislosti, rozebírá překážky realizace cílů environmentální politiky v oblasti lidského chování, kultury a hodnotových systémů aj. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2004
Kapesní zelená seznamka
Praha, Zelený kruh 2004, 165 s., zdarma.
Publikace představuje ekologické organizace sdružené v oborové platformě Zelený kruh - přináší základní údaje o sdružení, o činnosti a samozřejmě kontakty. Publikace je dostupná i v elektronické podobě na adrese www.hraozemi.cz/zelena-seznamka.

Rok 2002
Kohák, Erazim: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky
Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 212 s., 139 Kč.
Průvodce současnou diskusí o ekologické etice. Koupit na Kosmas.cz
Růžičková, Růžena: Neziskové organizace. Vznik, účetnictví, daně
Olomouc, ANAG 2002, 182 s., 129 Kč.
Analýza současného stavu a právní úprava ve vztahu k neziskovým organizacím, vedení účetnictví, daňové povinnosti.

Rok 2001
Zaostřeno na hypermarkety. Brno, 2001, 77 stran.
Brno, Nesehnutí 2001, 77 s.
Frič, Pavol: Neziskový sektor v ČR
Praha, Eurolex Bohemia 2001, 203 s.
Historie, právní základy, přehled aktuálního vývoje a ekonomická analýza neziskového sektoru v ČR.
Hurytová, Ivana: Grantování
Brno, Doplněk 2001, 44 s.
Pomocník pro nadace a nadační fondy, které vyhlašují grantové programy.
Prokop, Martin: Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí
Tábor, Ekologický právní servis 2001, 83 s., 80 Kč.
Publikace se zabývá problémy, které vznikají při účasti veřejnosti (občanů, nevládních organizací) ve správních řízeních. Vedle komentáře k některým ustanovením správního řádu se věnuje zejména účasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zabývá se ale také např. institutem sousedských žalob, poskytuje rady pro aplikaci vyhlášky o stížnostech či použití petičního zákona. Součástí publikace jsou vzory právních podání.

Rok 2000
Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku
Brno, Masarykova univerzita 2000, 199 s.
Sborník, řešení projektu PHARE CBC.
Hamerníková, Bojka: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru
Praha, Eurolex Bohemia 2000, 213 s.
O problematice financování veřejného a neziskového sektoru s přihlédnutím k integraci ČR do EU.

Rok 1999
Bergerová, Marcela: V. konference nevládních neziskových organizací v ČR
Praha, Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací 1999, 28 s.
Sborník.
Frič, Pavol: Aktivity a potřeby neziskových organizací v ČR
Praha, Agnes - Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací 1999, 61 s.
Výsledky kvantitativního sociologického šetření.
Hodges, M., Wood, G.: Aby váš hlas byl vyslyšen
Praha, Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací 1999, 89 s.
Úvod do lobování v ČR.

Rok 1998
Adresář nevládních organizací s působností v životním prostředí
Praha, Agentura Koniklec 1998, 96 s.
Milieukontakt Oost - Europa: Culture Matters
, 1998
Publikace holandské nevládní organizace obsahuje deset rozhovorů se středoevropskými ekologickými aktivisty o jejich spolupráci s holadskými obcemi, regiony a organizacemi.
Ondrušek, Dušan a kol.: Čítanka pro neziskové organizace
Bratislava, Centrum prevencie a riešenia konfliktov 1998
Petrlík, Jindřich: Základní informace o spolupráci s tiskem
Praha, Děti Země - Centrum pro podporu občanů 1998
Výstup z přednášek a praktických seminářů zaměřených na komunnikaci s médii.
Tichotová, Přibyslava: Průvodce ochranou životního prostředí: Příručka pro průmyslové podniky, podniky služeb, občanská sdružení, obce a další subjekty
Praha, Inst. sociálních vztahů 1998

Rok 1997
Bárta, Jiří: Strategické plánování pro neziskové organizace
Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti 1997
Určeno především manažerům a vedoucím projektů neziskových organizací.
Oujezdská, Dana: Soupis publikací a periodik vydaných českými neziskovými organizacemi v letech 1994 - 1996
Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti 1997

Rok 1996
Duben, Rostislav: Neziskový sektor v ekonomice a společnosti
Praha, Codex Bohemia 1996, 373 s.

Rok neuveden
Kam putují odpady - ukázky recyklovaných materiálů
Praha, Sdružení Tereza , 300 Kč.
Poznejte odpady a jejich zpracování ze všech stran. Soubor obsahuje: 8 vzorků materiálů, které vznikají při recyklaci některých odpadů, Laminovanou hru "Hřbitov odpadků" - jak dlouho se odpady rozkládají v zemi, Hru "Supermarket" - čemu věnovat pozornost při nákupu, Hru 11 popelnic - jak správně třídit a také "Obaly bez obalu" - pracovní listy o tom, proč potřebujeme obaly k životu a jak s nimi hospodařit. Soubor je vhodný pro 3. - 7. ročník ZŠ. Výukový materiál můžete zakoupit na stránkách Sdružení TEREZA.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.