Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pondělí 6. 12. 2021
Svátek má Mikuláš
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Zelený knihomol > Doprava, turistika MAPA STRÁNEK
Zelený knihomol
Doprava, turistika
Rok 2013
Karel Stibral: O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou
Obálka knihy O malebnu
Praha, Dokořán, Muni Press 2013, 248 s., 298.
Slovo malebný (malebno) je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publikovaly práce a o kterém se vedla vášnivá polemika. A existovala i celá řada cestovatelů či výletníků, kteří vyráželi na cesty, aby ho hledali, ba dokonce aby ho "lovili". V této knize ale nepůjde ani tak o analyzování změn významu malebna v jazyce, jako spíše o využití diskuse nad tímto pojmem ke zkoumání proměn našich preferencí vůči přírodě a též zkoumání vztahu naší zkušenosti s vizuálním uměním při pohledu na krajinu. Kniha se pokusí po úvodních kapitolách o estetickém oceňování přírody v 18. století představit především chápání pojmu malebna v dílech jeho britských teoretiků. Kromě přesahů do výše jmenovaných "praktických" oblastí se v posledních kapitolách pokusí o výhled na jeho další chápání v průběhu 19. a 20. století s důrazem na středoevropskou oblast. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2012
Alpy. Turistický průvodce
Obálka knihy
, Jota 2012, 1016 s., 898 Kč.
Nejrozsáhlejší průvodce napříč celými Alpami, bez nějž se neobejde žádný turista, který tyto nádherné hory navštíví. Alpy jsou nejvyšším a největším horským systémem Evropy, který zasahuje od Ligurského moře až po údolí Dunaje u Vídně. Jejich geologický vznik zapříčinilo alpínské vrásnění, které mimo jiné vyzdvihlo vrchol Mont Blanc až do nadmořské výšky 4 807 metrů a učinilo z něj nejvyšší bod celé Evropy. Alpy mají rozlohu přibližně 220 000 km2; a v rámci tak obrovského území se dělí na množství horských masívů s nejvyššími vrcholy dosahujícími většinou nad hranici 3 000 metrů nad mořem. V současné době zasahují Alpy do sedmi států, což jsou směrem od západu Francie (Alpes), Itálie (Alpi), Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Německo (Alpen), Rakousko a Slovinsko (Alpe). Koupit na Kosmas.cz
Kanárské ostrovy - Společník cestovatele
Obálka knihy
Praha, Euromedia Group, k.s. - Ikar 2012, 216 s., 499 Kč.
Více než 600 barevných fotografií, ilustrací a map vám představí Kanárské ostrovy v celé své kráse. Průřezy a půdorysy všech významných památek vám pomohou odhalit krásy architektury. Nechybí ani tipy na procházky, vyhlídkové cesty a tematické výlety. V knize najdete rovněž odkazy na zajímavosti, nejkrásnější pláže, sportovní vyžití, trhy a slavnosti v jednotlivých městech. Koupit na Kosmas.cz
Čermáková, Eva: Krajinami cizích časů
Obálka knihy Krajinami cizích časů
, Dokořán s.r.o. 2012, 200 s., 198 Kč.
Vnímání prostoru a času usazenými a nomádskými kulturami
Čas a prostor představují rámec existence veškerých lidských společností. Kniha Krajinami cizích časů přibližuje různé přístupy k těmto skutečnostem, jak nám je vyjevují současné i pravěké kultury nomádů i zemědělců. Pozorování soudobých kočovníků a poznávání ryze zemědělských zaniklých civilizací nám přináší úžasnou mozaiku originálních pojetí prostoru, ať již v mikroměřítku architektury, nebo v makroprostoru krajiny a světa. Stejně tak pestré jsou nejrůznější přístupy k času a chronometrii, od jednoduchých inuitských týdenních kalendářů až po dech beroucí kalendária Mayů. Všechny tyto nepřeberné jednotlivosti ovšem poukazují k určité univerzální struktuře spojující neoddělitelně polarity času i prostoru, kočovníků a zemědělců i jiných opozic, do jediného systému. Koupit na Kosmas.cz
Henry David Thoreau: Mainské lesy
Mainské lesy
Praha, Paseka 2012, 300 s., 299 Kč.
"Jednatřicátého srpna roku 1846 jsem se vydal z Concordu v Massachusetts a vlakem a parníkem se dopravil do Bangoru, odkud jsem pokračoval dále do divokých lesů státu Maine," píše Henry David Thoreau v úvodu prvního z trojice textů, jež popisují jeho zážitky a úvahy při cestách po civilizací dosud příliš nedotčených partiích severovýchodního cípu USA v letech 1846, 1853 a 1857. Ve srovnání s reflexivněji koncipovanými zápisky legendárního Waldenu či tematicky úžeji zaměřenými texty některých esejů nabízejí Mainské lesy českému čtenáři poprvé příležitost poznat Thoreaua nejen v roli vnímavého pozorovatele přírodního dění, ale také jako autora živě pojatého a nezřídka dramatického líčení cesty divočinou včetně jejích fyzických a praktických aspektů. Soubor, vydaný knižně až po autorově smrti roku 1864 a dnes náležející spolu s dalšími jeho pracemi k zakladatelským dílům americké přírodní esejistiky, vychází česky poprvé. Přeložil Jan Hokeš. Koupit na Kosmas.cz
Hüsler, Eugen A.: Dolomity - Turistický průvodce
Obálka knihy
, Alpress 2012, 144 s., 329 Kč.
Turistický průvodce oblastí Dolomit pro milovníky horské turistiky obsahuje čtyřicet pěších túr, rozdělených do čtyř odstupňovaných kategorií. Podle vlastní fyzické zdatnosti si můžete zvolit trasu vysoké obtížnosti, nebo naopak trasu zcela nenáročnou, která vede převážně údolími. Ke každé z nich jsou připojeny mapka, podrobný popis, důležité informace i upozornění na zajímavosti, vyhlídky, možnosti ubytování a občerstvení.
Mrštík, Vilém: Krásná země
Obálka knihy Krásná země
, Carpe diem 2012, 137 s., 65 Kč.
Drobné cestopisné črty a náladotvorné obrázky z vesnického života jsou zapomenutým skvostem – pro citlivou duši i lákavým čtenářským zážitkem. Vilém Mrštík v nich setrvává na jižní Moravě, v kraji Hanáckého Slovácka. Na první pohled se jedná o méně známou část tvorby jednoho z dvojice, kterou jsme si navykli brát jako jednu literární značku, zvučného jména a lesku. Vilém v ní však příznačně spojuje syrový detail a realitu s poetickým viděním světa, které ani po více než stovce let neztratilo nic ze svého podmanivého kouzla. Distribuce www.eKnihulka.cz. Koupit na Kosmas.cz
Plešinger, Vladimír: Na střeše Afriky
Obálka knihy
, Jota 2012, 448 s., 378 Kč.
Etiopie je zemí s jedinečnou přírodou, fascinujícími dějinami a se současností, která při překotném růstu populace a při počtu etnik, která tam žijí, ani nemůže být jiná než komplikovaná. Známý autor, zaměřující se na exotickou tematiku, využil svých pracovních i soukromých pobytů k tomu, aby slovem, fotografiemi i přílohami tuto výjimečnou a přes prastaré styky s Evropou stále tajemnou africkou zemi přiblížil čtenáři z nejrůznějších úhlů. Velká většina Etiopanů žije v rozlehlé Etiopské vysočině v nadmořských výškách přesahujících naše nejvyšší hory, což reflektuje název knihy. Neznamená to však, že pozornosti ujdou ostatní partie země, pro změnu zahrnující i nejnižší místa Afriky. Koupit na Kosmas.cz
Poláček, Bohumil: Mezinárodní říční doprava
, C. H. Beck 2012, 584 s., 690 Kč.
Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem.
Procházka, Zdeněk: Co odnesl čas 2 - Horšovskotýnsko a Český les na nejstarších fotografiích
Obálka knihy
, Nakladatelství Českého lesa 2012, 192 s., 460 Kč.
Publikace obsahuje kvalitní historické, velkoformátové fotografie vytištěné formou duplexu. Fotografie pocházejí většinou z období kolem roku 1900 a přinášejí podobu městeček - Horšovský Týn, Poběžovice, Hostouň, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Holýšov, dále vsí a lesních samot i dávno zaniklých průmyslových provozů položených v pohraničních částech Českého lesa. Jsou zde zachyceny rovněž zámky včetně jejich historických interiérů a šlechtických majitelů.

Rok 2011
DVD - Cestujeme po ČR 6-10. 5DVD
Cestujeme po ČR
Praha, EUROMEDIA GROUP, k.s. 2011, 249 Kč.
Krásy Čech, Moravy a Slezska - Severní Morava a Slezsko + Města jižních Čech + Střední Čechy II + Západočeské lázně + Lednicko-valtický areál.
DVD - Expedice Grand Canyon
DVD - Expedice Grand Canyon
Česká republika, Bonton 2011, 199 Kč.
Dokument z ojedinělého sjezdu řeky Colorado v celé délce Velkého kaňonu. Obrazově úchvatná scenerie kaňonu je podpořená zasvěceným výkladem o geologickém „kalendáři zeměkoule“ i o vývoji v jednotlivých geologických obdobích. Sportovně náročný sjezd řeky s množstvím obtížných peřejí je doplněn i pestrou historií indiánských obyvatel přilehlých rezervací s jejich neradostným osudem. Film popisuje i faunu a floru kaňonu a podává přehled o objevení a prvním splutí tohoto nádherného divu světa.
DVD - Makalu
DVD - Makalu
Česká republika, Bonton 2011, 199 Kč.
Dokument popisuje cestu hudebníka, podnikatele a cestovatele Martina Kratochvíla nedávno otevřeným národním parkem Barun - Makalu. Tato vzdálená a těžko přístupná oblast východního Nepálu sousedí na západě s Everestem a na východě s Kančenčongou. Natočený materiál je rozdělen do dvou celků. První popisuje strastiplnou cestu z Tumlingtaru přes Shipton La do údolí řeky Barun do základního tábora pod Makalu, na ledovec Barun a na předvrchol Peak 3 /5795m/. Druhý, jako bonus přiložený dokument, mapuje sestupovou cestu podle bájné řeky Arun. Podle této řeky rovněž vede jedna z přístupových cest do základního tábora osmitisícové hory Makalu. Film informuje nejen o přírodních krásách a o historii dobývání hory, ale i o způsobu života a zvycích tamních obyvatel.
DVD - Severní Morava a Slezsko - Krásy Č,M,S
Severní Morava a Slezsko
Praha , ABCD - VIDEO 2011, 71 Kč.
Kolik času byste asi potřebovali na seznámení s krajem severní Moravy a Slezska? Léta byste jimi mohli putovat, poznávat a obdivovat rozmanitost a krásu zdejší přírody, v kteroukoliv část roku vychutnávat atmosféru krajiny pusté a divoké i té, již ruka člověka po dlouhá staletí přetvářela k obrazu svému a zanechala tak dnešním generacím jedinečné památky... Na vrcholcích kopců středověké hrady a zříceniny opředené bájnými příběhy a legendami, v historických centrech nekdejších královských měst skovstné chrámy a kostely, barokní slopupy a kašny na náměstích, zámky i honosná šlechtická sídla, a stejně tak nechvalně proslulé a přesto unikátní industriální památky z doby, kdy prosperitu celého kraje zajišťovaly doly a hutě... DVD obsahuje kapitoly: 1. Kravaře 2. Příbor 3. Litovelské Pomoraví 4. Fulnek 5. Jeseník 6. Olomouc 7. Cholina 8. Opava 9. Guty 10. Beskydy 11. Starý Jičín 12. Sedliště 13. Štramberk 14. Ostrava.
DVD Expedice Grand Canyon
DVD Expedice Grand Canyon
Česká republika, 2011, 199 Kč.
Dokument z ojedinělého sjezdu řeky Colorado v celé délce Velkého kaňonu. Obrazově úchvatná scenerie kaňonu je podpořená zasvěceným výkladem o geologickém „kalendáři zeměkoule“ i o vývoji v jednotlivých geologických obdobích. Sportovně náročný sjezd řeky s množstvím obtížných peřejí je doplněn i pestrou historií indiánských obyvatel přilehlých rezervací s jejich neradostným osudem. Film popisuje i faunu a floru kaňonu a podává přehled o objevení a prvním splutí tohoto nádherného divu světa.
Broncová-Klicperová, Dagmar a kol.: Praha 9 křížem krážem
Praha 9 křížem krážem
Praha, MILPO MEDIA s.r.o. 2011, 160 s., 396 Kč.
Barevná publikace, na křídě velkého formátu, mapuje dějiny, sakrální stavby, sochy a pomníky, přírodu, dopravu i kulturu této městské části od nejstarších dob po současnost. Zabývá se i prahistorií, dopravou a mapuje i obce vůkolní.
Cílek, Václav: Kameny domova
Obálka knihy
Praha, Krásná paní 2011, 168 s., 299 Kč.
Šestačtyřicet kamenů svázaných s českou a moravskou kotlinou nám ve své knize představuje a komentuje jeden z nejvýznamnějších českých geologů, popularizátorů vědy a věcných básníků českého jazyka, muž sedmi řemesel a mág českých médií Václav Cílek. Jeho kniha přesahuje rámec geologie a vstupuje s chutí do netušených souvislostí. Koupit na Kosmas.cz
Čáka, Jan: Toulání po Brdech. Všestranný průvodce
Toulání po Brdech
Praha, Mladá fronta 2011, 336 s., 269 Kč.
Kniha vznikla sloučením a přepracováním dvou starších prací Jana Čáky. První s názvem Po Brdech se chodí pěšky je vyprávění o Brdech mezi Zbraslaví a Příbramí, druhá – Brdské toulání – líčí toto pohoří v jeho opačné jižní výspě, na Rožmitálsku a Spálenopoříčsku. Publikace se setkala s nemalým zájmem, což vedlo k jejímu opakovanému vydání, vždy s novými doplňky a aktualizací. Díky autorově všestrannosti, spisovatelské a kreslířské píli a zaujetí se zájemci opět setkávají s podrobným a čtenářsky přitažlivým líčením svérázné krajiny nitru Čech. Mohou se opřít o autorovu zevrubnou znalost minulosti kraje, jeho pamětihodností, způsobu obživy obyvatel těchto lesnatých končin, krok za krokem pozorovat jeho faunu a flóru, obdivovat se stále ještě zachovalým krásám přírodních zákoutí. A konečně je tato kniha přínosná i v tom, že včleňuje tento region do širších kulturněhistorických souvislostí, pojednává o jeho vlivu na vznik literárních, hudebních anebo výtvarných děl, o působení význačných osobností v kraji. Koupit na Kosmas.cz
Embacher, Michael: Cyklopedie. 90 let moderního designu kol
Cyklopedie
Praha, Nakladatelství Slovart, s.r.o. 2011, 224 s., 449 Kč.
Kolo je fenomén, který poskytuje člověku především zábavu – bez ohledu na to, kolik mu je. Prosté jízdní kolo dokáže vytvářet ohromná očekávání a naplnit celé národy pýchou. Jízdní kolo má celou řadu rozmanitých příznivců – ať už je člověk cyklista, divák nebo sběratel, milovník řemeslné dokonalosti, domácí kutil, nebo dokonce profesionální stavitel. Kolo lze samozřejmě oslavovat i proto, že nepoškozuje životní prostředí, hodí se dobře do dnešní doby, kdy se lidé zabývají vlastním zdravím, a doplňuje všechny způsoby udržování kondice, ať již v tělocvičně, nebo venku. Přestože se koncepce dvoukolového dopravního prostředku poháněného člověkem objevila před více než sto lety, je kolo i nadále významným produktem, jehož vzhled se neustále mění. Koupit na Kosmas.cz
Feřtek, Tomáš: S dětmi křížem krážem po Česku
S dětmi křížem krážem po Česku
Praha, Jan Eisler - FRAGMENT, Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. 2011, 128 s., 99 Kč.
Znáte nejatraktivnější místa, která stojí za to navštívit s dětmi? Vyberte si z 50 poutavě podávaných tipů s barevnými fotografiemi a mapkami. K tomu využijte podrobné návody, jak připravit dokonalý rodinný výlet nebo jak si postavit prázdninový dvoukolák. A jako bonus získáte přehled her, kterými si lze putování s dětmi ještě více zpestřit.
Fitzjohn, Tony: Život v divočině
Život v divočině
Praha, Euromedia Group k.s. 2011, 368 s., 269 Kč.
Národní parky v Keni a v Tanzanii přímo evokují exotické dálky a divukrásnou africkou krajinu. Autor kromě příhod se zvířaty popisuje i běžný život v přírodním parku – jak si v těchto vzdálených končinách obstarat potřebná vozidla, palivo, jídlo, zbraně, zaplatit ploty, zajistit nutné školení zaměstnanců. Tony Fitzjohn (nar. 1945) strávil dlouhá léta v Keni jako blízký spolupracovník a přítel George Adamsona a další roky prožil v Tanzanii, kde založil rezervaci Mkomazi. Koupit na Kosmas.cz
Fokt, Michael: Zvířata – fakta a zajímavosti z ČR a celého světa
Zvířata
Praha, Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. 2011, 96 s., 249 Kč.
Až se budete příště procházet přírodou, mějte oči otevřené. Možná uvidíte zajímavé živočichy, kteří až dosud unikali vaší pozornosti. Věděli jste, že samci brouků roháčů spolu zápasí stejně jako jeleni? Nebo že na jižní Moravě můžete potkat největšího pavouka Evropy? Ještě než vyrazíte do lesa nebo na louku, zalistujte touto encyklopedií, kde kromě informací najdete také nevšední fotografie. V knize jsou i zajímavosti ze vzdálených krajů jako například to, k čemu jsou mořským rybám užitečné pestré korálové krevety nebo proč nosí jedovaté jihoamerické žabky své potomky na zádech.
Hroudová, Markéta; Zigáček, Luděk: Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem
Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem
Plzeň, Cykloknihy 2011, 168 s., 259 Kč.
Po cyklostezce Odra–Nisa k moři na Rujanu a Polskem zpět domů. První knižní přiblížení krásné, ale lehce opomíjené dálkové cyklostezky lemující hraniční řeky mezi Německem a Polskem. Tento cestopis i průvodce v jednom vás dovede přímo z České republiky zajímavou krajinou k nejbližšímu moři. Navíc úplně po rovině. Kromě přehledné mapky na předsádce je připojen i podrobný seznam kempů. Popisovaná zpáteční cesta Polskem, kterou rodinka absolvovala, může být také v mnoha ohledech inspirativní. Máte trochu obavy, že vám kniha nebude mít co říci, když s dětmi nejezdíte? Zapomeňte na to! Bojíte se, že vyprávění bude jenom o papání, čůrání a bolení bříšek? Přesvědčte se sami, že tomu tak není! Myslíte si, že bude popisována nejdelší denní kilometráž do 30 km? Omyl! Jednalo se o hodnotný sportovní výkon, kdy průměrná délka etap činila 70 km a vyskytly se i trasy dlouhé přes 100 km. Přesto bylo celé putování pohodové a všichni aktéři si ho náramně užili.
Jelínek, Petr; Hůlková, Lenka: Horní Planá a okolí
Obálka knihy
, Lenka Hůlková - Vydavatelství a nakladatelství Srdce Vltavy 2011, 192 s., 330 Kč.
Kniha seznamuje s vývojem a proměnami území bývalého soudního okresu Horní Planá na Šumavě, které může být jedním z modelových území pro zkoumání zániku a proměn staré Šumavy. Srovnáváním historických dat a současné reality pomocí map a fotografií najdeme jen málo míst, která by se v uplynulém půlstoletí mnohdy velmi radikálně nezměnila. Kniha obsahuje textovou a obrazovou část s 202 vyobrazeními.
Jirásko, Luděk: Zmizelé Čechy - Česká Kanada
Zmizelé Čechy - Česká Kanada
Praha, Paseka 2011, 79 s., 224 Kč.
Kniha historika Luďka Jiráska přivádí čtenáře do jednoho z nejromantičtějších koutů naší země, do takzvané České Kanady. Mnoho vesnic na území tohoto kraje po vyhnání německy mluvících obyvatel na konci čtyřicátých let 20. století zpustlo a nakonec zcela zmizelo z povrchu zemského. Česká Kanada je dnes ovšem místem, kam míří turisté z celé republiky, a to nejen na slavný hrad Landštejn, ale i do hlubokých lesů, k rybníkům a do malebných venkovských sídel a městeček. Úvodní text doprovází téměř dvě stovky unikátních archivních fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Kocourek, Jaroslav: Český atlas – Jihozápadní Morava
Český atlas – Jihozápadní Morava
Praha, Freytag Berndt, spol. s r.o. 2011, 456 s., 998 Kč.
Další svazek Českého atlasu, věnovaný jihozápadní Moravě, je součástí dosud nejrozsáhlejšího obrazového vlastivědného průvodce o naší zemi. V celkem devíti svazcích bude představeno více než 6 000 lokalit a objektů, dokumentovaných asi 30 000 fotografiemi, ilustracemi a stovkami map a plánků.
Kovaříková, Lucie; Jon, Michal: Z útulku až k moři - dotisk
Z útulku až k moři
Plzeň, Cykloknihy 2011, 84 s., 199 Kč.
DOTISK úspěšného titulu s novou podobou obálky. Celkově již šestá kniha nejpilnějších českých cyklocestovatelů a cyklospisovatelů Lucie Kovaříkové a Michala Jona, kteří v letech 2002–2005 objeli na kolech svět a našlapali při tom 68 175 km, se od těch předchozích v mnohém liší. Tentokrát nejeli sami, společnost jim dělal další člen rodiny, Sir Ernest Henry Shackleton, zvaný prostě Ernest. Tento dvouletý 40kilový kříženec, kterého si jako štěně přivezli z psího útulku, se vezl ve speciálním psím vozíku za svým páníčkem, ale velkou část denních etap naběhal po vlastních tlapkách. Na cestě byli všichni přes 60 dní, navštívili 7 zemí a ujeli více než 5 400 km. Projeli Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko. Ernest v naběhal průměrně kolem 20 kilometrů denně. Celkem mu páníčkové napočítali 871 naběhaných kilometrů. Nejvíc za den jich bylo 29 po Innské cyklostezce před Passovem. Kniha není jen obyčejným cestopisem, naleznete v ní vtipné komentáře k fotografiím z psího pohledu a dojemné povídání o tom, jak se pejsek dostal do psího útulku a jak byl z něho vysvobozen. Nechybí tu rady a tipy jak cestovat se psem na kole, jakou výbavu mu pořídit, jaký cestovní doklad do zahraničí musí mít, co vzít do psí lékárničky a podobně. Cesta se psím kamarádem přináší samozřejmě spoustu legrace a kuriózních situací, které by se jindy nepřihodily. Každý den pejsek něčím překvapí, nasmějete se víc, než kdybyste cestovali sami. Pes je také spolehlivým zprostředkovatelem kontaktů, díky němu se s vámi každou chvíli někdo dá do řeči. Zpočátku si sice budete muset zvykat na trošku jiný rytmus jízdy a v řadě věcí se přizpůsobovat psovi, ale nakonec se z vás stanou rovnocenní partneři. Lucka s Michalem vás v této knize přesvědčí, že cestu si pes vyloženě užívá, že ho baví objevovat každý den nové věci a nové pachy, je veselý a spokojený.
Kratochvíl, Martin: DVD - Etiopie
DVD - Etiopie
Česká republika, Bonton 2011, 249 Kč.
Dvacet devět miniatur z expedice “severním okruhem” po Etiopii. Každý krátký film je opatřen mapkou místa, kde byl pořízen. “ Obrázky z Etiopie” sice dodržují jednotu místa a epizody, ale jsou bez komentáře, vyjadřují se jen estetikou obrazu a hudby, na kterou byly střihány. Expedice vedla divokými oblastmi vysokého pohoří Simien, pouští, i propastmi Modrého Nilu s jeho úchvatnými vodopády. Ukazuje prastaré křesťanství ve skalních klášterech v Tigray, úžasné v monolitním pískovci vytesané kostely v Lalibele i velebnou krajinu a tváře rustikální Etiopie. Všímá si nejen místních venkovských zvyků, jako je kávový obřad, nebo výroba národního jídla injery, ale i moderního života v Addis Abebě.
Kratochvíl, Martin: DVD - Karnali - Neznámá údolí západního Nepálu
DVD - Karnali
Praha, Bontonfilm a.s. 2011+ CD-ROM, 299 Kč.
Poutavý cestopis z odlehlé provincie Karnali v opuštěném a velice málo navštěvovaném západním Nepálu. První díl seznamuje diváka s historií celé oblasti a s důvody dnešní chudoby a hladomoru. Ve druhém díle procházíme dlouho nepřístupným údolím Limi podél hranic s Tibetem. Poslední dva díly popisují čtrnáctidenní průstup horskou oblastí Saipal mimo jakékoli cesty a všechny strasti vyplývající z tohoto riskantního podniku. Oblast Karnali je ve vyšších polohách takřka liduprázdná a lidé, kteří tam ještě ve velké chudobě žijí, nikdy neviděli bílé cizince. Film není jen pouhým popisem cesty, ale v komentáři se pokouší o hlubší vhled do místní kultury a náboženství.
Lacina, Jan; Klvač, Pavel; Buček, Antonín: Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny
, Nakladatelství Drnka o.s. 2011, 76 s., 144 Kč.
Dějiny českého osídlení rumunského Banátu a současný život našich krajanů jsou dnes díky značné popularizaci všeobecně známé. České vesnice v Rumunsku se staly vyhledávaným cílem organizovaných turistů i individuálních návštěvníků. Na velké přitažlivosti tohoto kraje má svůj nezanedbatelný podíl malebnost zdejší kulturní krajiny, spolu s relativní zachovalostí okolní přírody. Přes jejich unikátní ekologickou a estetickou hodnotu však dosud komplexnější pojednání na dané téma chybělo. Publikace je prvním pokusem tuto mezeru zaplnit. Koupit na Kosmas.cz
McDougall, Christopher: Born to run - Zrozeni k běhu - Zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců světa
Born to run - Zrozeni k běhu
Praha, Mladá fronta 2011, 280 s., 297 Kč.
Autor knihy se jako miliony jiných amatérských běžců nejméně jednou ročně vážně zranil. Po cyklech bolestí, injekcí a střídání nejmodernějších běžeckých bot chtěl na doporučení lékařů s běháním skoncovat. Místo toho se však vydal do rozpálených kaňonů v Mexiku, kde žijí Tarahumarové – nejtajemnější, nejzdravější a nejšťastnější běžci na planetě. Běhání v extrémních podmínkách jen v sandálech je pro ně stejně přirozené a snadné jako dýchání. Čtivý příběh o běžcích na stokilometrové trati autor doplňuje o nejnovější vědecké poznatky a současně nám přibližuje portréty osobností, které se vydávají na trasy ultramaratonů, aby odhalili tajemství šťastného života. Zrozeni k běhu změní život každému čtenáři! Koupit na Kosmas.cz
Mourek, Daniel a kolektiv: Cykloturistika – Současný stav a perspektivy v České republice
Cykloturistika
Praha, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 2011, 328 Kč.
Kniha je první vydanou knihou Nakladatelství CzechTourism, která bude součástí celé knižní edice. Nakladatelství se chystá v budoucnu vydat celou edici, jejíž jednotlivé tituly by pokrývaly aktuální témata v oboru cestovního ruchu. Cykloturistika je první ucelenou studií zaměřenou na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Obsahuje nejen základní terminologii a definice, ale představuje i hlavní produkty v oblasti cykloturistiky a seznamuje s novými projekty. Hlavním posláním dokumentu je sloužit studentům a odborné veřejnosti a přispět k rozvoji cykloturistiky jako významné formy cestovního ruchu v České republice. Publikace je kvalitním učebním textem, klade si za cil iniciovat diskusi a podněcuje k dalšímu zpracování tohoto zajímavého tématu. Knihu si lze objednat u vydavatele.
Obůrková, Eva; Orsáková, Štěpánka: Kudy z nudy - Nejlepší výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kudy z nudy
Brno, Computer Press 2011, 144 s., 224 Kč.
Kniha Kudy z nudy: Nejlepší výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je již třetím titulem vydaným ve spolupráci s agenturou CzechTourism a jejím portálem www.kudyznudy.cz. I tentokrát vám přinášíme tipy na ty nejlepší výletní cíle a aktivity v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. U všech lokalit uvádíme podrobné kontaktní informace a nechybí samozřejmě ani stovky překrásných barevných fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Palátová, Eva: Ola Lama. Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům
Ola Lama
Brno, Jota 2011, 240 s., 358 Kč.
"Ola!" - "Ahoj, lamo!" pokřikovali jsme na jediné zvíře věrně doprovázející naši výpravu ve všech andských státech naší trasy - Ekvádoru – Galapágách – Peru – Bolívii – Argentině – Chile. Vydejte se na túru v kapsách krosen pěti mladých cestovatelů, kteří se rozhodli projít Jižní Amerikou od rovníku až na jih k tučňákům! Zábavné a poutavé čtení, kterým vás bude provázet autorka spolu se svými čtyřmi vyvedenými kamarády, vám představí úskalí i radosti cesty, jejíž konečná délka dosahovala 8 000 km. Koupit na Kosmas.cz
Patzelt, Zdeněk: Národní parky České republiky
Národní parky České republiky
Praha, Granit, s.r.o. 2011, 320 s., 699 Kč.
Ani tisíce a tisíce stran by nestačily na popis přírody národních parků České republiky. Krajiny národních parků se každým ránem probouzejí do jiné podoby a ani tisíce snímků by nezachytily všechny jejich tváře. Proto vás tato kniha může seznámit jen s malou částí toho nejkrásnějšího a nejvzácnějšího... Více než 300 barevných fotografií. Kniha je trojjazyčná: česky, anglicky a německy.
Pluhař, Zdeněk a kol.: Ekoturisma Vortaro
Ekoturisma Vortaro
Dobřichovice, KAVA-PECH 2011, 60 s., 130 Kč.
Pětijazyčný slovníček kapesního formátu pro ekoturisty zpracovaný mezinárodním kolektivem odborníků pod vedením Zdeňka Pluhaře. Esperantem, česky, německy, anglicky a francouzsky. Číslovaná hesla a rejstříky umožní snadné a rychlé vyhledávání ekvivalentů v jakémkoliv páru z uvedených jazyků.
Studnička, Miloslav: S botanikem v tropech - Venezuela, Brazílie, Nikaragua, Mexický jih
S botanikem v tropech
Praha, Academia 2011, 440 s., 950 Kč.
Fotografiemi provázené dílo složené z povídek motivovaných drobnými dobrodružstvími spojenými s přírodovědným, hlavně botanickým bádáním v tropech Latinské Ameriky (Brazílie, Mexiko, Nikaragua, Venezuela). Na formu beletrie je naroubováno mnohé, i dosud nikde nepublikované odborné sdělení nebo nedořešená velice zajímavá otázka či překvapivá etnobotanická souvislost. Populárně vědecký charakter textu je záměrně poněkud zastřen dějem, anebo lyrikou okouzlujících a přitom poměrně nedostupných míst ve velmi exotické přírodě. Vypravěčem je totiž geobotanik i pracovník význačné české botanické zahrady v jedné osobě, tedy člověk žijící doslova pospolu s rostlinami, nyní poznávanými v dalekých zemích a popisovanými v přirozeném prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Svobodová, Martina; Svoboda, Jaroslav: Smích a pláč Afriky. Cestou kolem jednoho kontinentu
Obálka knihy
Praha, Knižní klub 2011, 352 s. s., 296 Kč.
Knižní road movie po 26 zemích Afriky. Má cenu chránit gorily? Zahyne Viktoriino jezero? Proč postupuje poušť? Kdo je skutečným vládcem Nigérie? Kam utíkají Pygmejové? Takové a mnohé další otázky si kladou autoři na své cestě po Africe, kterou objeli vozem pojmenovaným poeticky Anička. Vstupem do Súdánu se před čtenáři začíná odvíjet nejen dramatický příběh afrického kontinentu, který je pro ně především příběhem jeho obyvatel, ale současně se stáváme svědky upřímného dialogu s kontinentem a proměn jejich vztahu k němu. Vedle známých destinací, jako je např. Tanzanie, Keňa, Jižní Afrika či Maroko, se autoři dostali rovněž do států, kde donedávna zuřila válka a kam kromě pár odvážných novinářů cestovatelé prakticky nejezdí – do Angoly, Konžské republiky či Demokratické republiky Kongo. Díky cestovatelskému štěstí, ale třeba i rozbitému autu se podívali i do takových států, jako je Rovníková Guinea nebo Nigérie, které turistická víza v podstatě nevydávají. Kniha je tak pestrou paletou rozhovorů a zážitků, díky nimž se čtenář setká s většinou fenoménů a témat týkajících se současné Afriky. Koupit na Kosmas.cz
Škvárová, Veronika; Škvárová, Věra: 77 výletů s dětmi přes hranice
77 výletů s dětmi přes hranice
Praha, Universum 2011, 192 s., 239 Kč.
Další kniha ze série 77 výletů je určena nejširší veřejnosti a nabízí tipy na výlety do turisticky méně známých oblastí u našich nejbližších sousedů. Během jednodenních výletů se tak mohou zájemci podívat do Polska, na Slovensko, do Rakouska, do Bavorska či Saska a do večera se pohodlně vrátit domů. Pečlivě zpracované výlety jsou nejrůznějšího druhu – lze při nich obdivovat přírodní krásy, ale také navštívit muzea, kulturní či technické památky nebo třeba rozhledny. Autorky znají všechny trasy z osobní zkušenosti a nezapomínají na důležité praktické informace. Koupit na Kosmas.cz
Štěrba, Otakar: Řeky, moje řeky
Řeky, moje řeky
, Nakladatelství Dina a Otakar Štěrbovi 2011, 328 s., 390 Kč.
Poutavé a dobrodružné putování po řekách kolem světa se spoustou jedinečných fotografií, z pohledu ekologa a člověka, který při svých cestách sleduje dramatický vývoj životního prostředí během svého života. Publikace obsahuje přes 200 barevných fotografií.
Todorovová, Jiřina; Chovaneček, Jan: Kolem světa (+ CD)
Kolem světa
Praha, Národní muzeum 2011, 140 s.+ CD-ROM
Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Publikace je monografickým zpracováním dlouhého života a bohaté činnosti českého pedagoga, přírodovědce, spisovatele, sběratele a cestovatele, Josefa Kořenského (1847 – 1938). Je doplněna odborným komentovaným katalogem fotografií, které Kořenský přivezl ze svých cest po světě – z tzv. cesty kolem světa v letech 1893–1894 a z tzv. cesty k protinožcům (1900–1901). Tyto velkoformátové fotografie na kartonech (některé kolorované) jsou uloženy v Náprstkově muzeu, a to v etnografickém oddělení a v knihovně Náprstkova muzea. Součástí publikace je CD s interaktivním katalogem fotografií.
Tomšíček, Jan: K Viktoriiným vodopádům na kole
K Viktoriiným vodopádům na kole
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2011, 208 s.
Druhé vydání, v němž autor líčí zážitky z dlouhé a notně klikaté cesty z Kapského Města k onomu nádhernému přírodnímu divu na řece Zambezi včetně návratu do místa výjezdu. Podíváme se do rezervací a národních parků, nahlédneme do velkých měst a setkáme se s autorovými novými přáteli, kteří mu pomohli na jeho 12 400 kilometrové cestě. Barevná fotopříloha. Koupit na Kosmas.cz
Ulmanová, Kristýna: Cestování před 100 lety aneb všude dobře, doma nejlépe
Cestování před 100 lety aneb všude dobře, doma nejlépe
Praha, Dokořán 2011, 222 s., 239 Kč.
Kniha srozumitelnou formou a za použití mnoha dobových pramenů přibližuje fenomén cestování v devatenáctém století, zvláště pak specifické cesty na světové výstavy. V rámci dějin každodennosti se zabývá nejrůznějšími aspekty cestování, které zahrnují přípravy na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, cestovní příručky atd. Dále rozebírá, jaký vliv měla na české turisty návštěva ciziny, jak prožívali styk s cizími kulturami, jak vnímali příslušníky cizích národů, a jak viděli sami sebe při konfrontaci s cizím prostředím. Je doplněna dobovými ilustracemi, soupisem všech světových výstav a kongresů konaných v 19. století a seznamem dobových cestovních příruček. Koupit na Kosmas.cz
Václavová, Inna: Ráj na dotek
Ráj na dotek
, Alusail 2011, 144 s., 359 Kč.
Vyprávění o hledání ztraceného ráje. Autorka popisuje nejodlehlejší kouty světa, které navštívila a kde měla možnost prozkoumat tajemný podmořský svět. Vulkanické Galapágy, tyrkysová Aldabra, vzdálená Lampedusa a temný Kokosový ostrov to je mystická, objevná cesta, na kterou autorka zve své čtenáře. Kniha je napínavá až akční, autentická, místy objevná, neotřelá. Plná příběhů a zážitků z cestování a potápění, doprovázená podmořskými fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Vanek, Marcel: Láska k železákům
Láska k železákům
, Milahelp 2011, 296 s., 336 Kč.
Tato kniha je věnována jednomu velice zajímavému šutru. Tato odrůda "obyčejného křemene" dokáže ale vytvořit překrásné obrazy, kresby i hvězdice. Železitý křemen je minerál, kterému je věnovaná celá naše kniha. Snad nejhezčí "železáci", jak jim říkají milovníci těchto kamenů, se nalézají kolem Hořovic, kde se nachází velice často společně s acháty. Budeme se věnovat nejenom nalezištím, ale hlavně překrásným barevným fotografiím, kterých v knize najdete přes 600. Sběratelé ocení i zkušenosti jednoho z největších odborníků na železité křemeny Františka Janouše, který je sbírá skoro padesát let. Jeho poklady jsou nejenom překrásné leštěné kameny, ale i šutrácké příběhy z lokalit, o které se s námi v této knize podělil. Pojďme se tedy opět kochat krásou přírody. Pojďme žasnout nad nádherou železitých křemenů, nad jejich různorodostí a fantazií kreseb, jakou může mít jenom sama příroda… Koupit na Kosmas.cz
Větvička, Václav: Sázava - Řeka protkaná železnicí
Sázava - Řeka protkaná železnicí
Praha, Jan Vašut 2011, 168 s., 449 Kč.
Vladislav Vančura napsal Tři řeky. Jan Rendek tři řeky vyfotografoval, Václav Větvička je prošel i projel, poptal se, zavzpomínal a zapsal. Třetí naší společnou řekou je Sázava. Domníváme se, že u nás není jiná řeka, která by se vpila do tolika lidských srdcí i osudů. Na horním toku pomáhala ještě ve středověku při tamní stříbrné horečce. Tam také, ale hlavně na středním toku, mlela v ryze zemědělské krajině obilí a řezala dřevo. To navíc ještě nesla na svých vlnkách nejdřív jen jako polenové, později svázané ve vory a prameny. Z požáreckých lomů vozila do Prahy kámen. Její síla poháněla hamry ve zdejší „době železné“. Koupit na Kosmas.cz
Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích velké Prahy - Systém městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy v letech 1918-1945
Po kolejích a silnicích velké Prahy
Praha, Akademie věd České republiky. Historický ústav 2011, 288 s., 504 Kč.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 1918-1945 v co nejširším spektru rozličných aspektů. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zástupců hlavních politických stran a zmiňuje jak jejich spolupráci, tak i rivalitu. Sleduje životní osudy předsedy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení Eelektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období proměn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava včetně působení odbojových organizací mezi zaměstnanci. Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2010
DVD - Divoká Čína
Divoká Čína
Velká Británie, H.C.E. 2010+ CD-ROM, 49 Kč.
Země plná překvapení. Čína byla dlouho světem uzavřeným před očima Západu. Teprve teď se naplno otevírají brány poznání této jedinečné země plné nečekaných objevů. Rozlehlá čínská krajina je plná extrémů a rozmanitostí. Najdeme tu hory, deštivé lesy, pouště i jeskyně a v nich i jejich obyvatele, živočichy všech druhů. Čína představuje své nejneuvěřitelnější přírodní fenomény! DVD obsahuje 3 díly:1. Srdce draka (49:08)2. Šangri-la (49:11)3. Tibet (48:37).
DVD Naučné stezky Plzeňského kraje
DVD Naučné stezky Plzeňského kraje
Plzeň, KCVJŠ Plzeň ve spolupráci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje 2010
Obsah: Lesopark Homolka, Chrást, Sigmondova stezka, Sofronka, Vývoj přírody ve čtvrtohorách, Zábělá. DVD je k dispozici na Odboru životního prostředí pro potřeby enviromentální výchovy.
DVD Velký bariérový útes
DVD Velký bariérový útes
, ABCD - VIDEO 2010, 69 Kč.
Australský Velký bariérový útes, jeden z největších přírodních divů na světě, se rozkládá téměř 2000 kilometrů podél pobřeží Queenslandu. Často je popisován jako největší žijící organismus, ačkoliv ve skutečnosti je složen z téměř 3000 samostatných korálových útesů přiléhajících k sobě. Pro potápěče je Velký bariérový útes mekou, místem, které by měl každý z nich navštívit. Tento film poodhaluje nejbarevnější a nejrozmanitější podmořský svět. Diváci mají možnost poznat nejen okouzlující krásu útesu, ale dozvídají se mnohé o kompletním ekosystému, symbolických vazbách a i o extrémní křehkosti tohoto prostředí.
Lomnice nad Popelkou a okolí
Lomnice nad Popelkou a okolí
Lomnice nad Popelkou, Studio JB 2010, 128 s., 531 Kč.
Reprezentativní obrazová publikace s historickými i současnými fotografiemi, která v českém a anglickém jazyce seznamuje s bohatou historií, krásnou přírodou a zajímavými památkami a pamětihodnostmi podkrkonošského města Lomnice nad Popelkou a okolních obcí. Koupit na Kosmas.cz
Přírodní divy Asie
Přírodní divy Asie
Praha, Slovart 2010, 272 s., 719 Kč.
Asie je svou rozlohou největším kontinentem. Přestože je současně i světadílem nejlidnatějším, uchovala se v ní řada přírodních krás. Má nejvyšší pohoří světa, 50 nejvyšších hor, nejhlubší jezero, největší jezero i největší činnou sopku. Je tu i vysoká rozmanitost rostlin a živočichů. Asie je světadílem obrovských kontrastů podnebí a přírodních podmínek. Na severu oblast arktické tundry s věčně zmrzlou půdou a na jihu deštné lesy s tropickou faunou i flórou. Mezi nimi drsné pouště Gobi a Taklamakan a vysokohorská pásma Himálaje, Ťan-šanu, Hindúkuše či Pamíru. Krásná krajina a nekonečné obzory Asie jsou představeny tak, aby vzbudily touhu spatřit je na vlastní oči. Koupit na Kosmas.cz
Švédsko - turistický průvodce
Švédsko - turistický průvodce
Brno, Jota 2010, 552 s.+ CD-ROM, 790 Kč.
Další z průvodců renomované řady Rough Guide představuje skvělou pomůcku při cestách touto fascinující a často neprávem přehlíženou zemí. Ocení jej nejen cestovatelé, ale pro bohatství, důkladnost a rozmanitost informací také všichni, kdo se zajímají o švédskou historii a kulturu. Průvodce nabízí poutavé popisy hlubokých lesů a jezer s neuvěřitelně čistou vodou, velkých elegantních měst a také odlehlých vesnic v dalekém Laponsku. Najdete zde podrobné líčení historických pamětihodností i výklad historie, nástin politických událostí, informace o přírodě a hlavně zasvěcené texty o švédské kultuře a lidových zvycích. Koupit na Kosmas.cz
Adamovič, Jiří: Atlas pískovcových skalních měst
Atlas pískovcových skalních měst
Praha, Academia 2010, 460 s., 495 Kč.
Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískovce. Kromě stovky věcných hesel obsahuje také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních pískovcových oblastí. Každé heslo je doprovázeno dvěma až čtyřmi barevnými fotografiemi. Kniha je určena pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také pro cestovatele a milovníky přírody vůbec. Koupit na Kosmas.cz
Baričák, Pavel "Hirax": Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Úcta k prírode a úsmev ako zmysel života
Martin/Slovensko, Hladohlas 2010, 144 s., 251 Kč.
Hiraxův cestopis z jeho putování po Panamě a Kostarice. Větší část knihy je věnovaná pobytu v pralese Darién u Indiánů z kmene Emberá. Publikace obsahuje přibližně 130 plnobarevných fotografií a kromě autorova autentického popisu zážitků a vjemů psaných přímo ze srdce, kniha obsahuje také popis života a zvyků Indiánů (mýty, legendy, hádanky, svatba, porod, pohřeb atd.) a také faktografické informace o obou státech. Po ročním zpoždění je tu dlouho slibovaný cestopis, který na autorově blotu zaznamenal velkou čtenost a sklidil nesmírný úspěch. Zapomeňte na všední dny plné shonu a odleťte na chvilku do džungle. Uvidíte, vyplatí se to. Koupit na Kosmas.cz
Bauer, Jan: Tajemné stezky – Okolo Třeboně krajem tří růží
Tajemné stezky
Praha, Regia 2010, 208 s., 224 Kč.
Ať budete přijíždět či přicházet do třeboňské pánve z kterékoliv strany, otevře se před vámi jako nastavená dlaň protkaná nesčetnými stříbrnými oky rybníků. Třeboňsku se říká s trochou nadsázky "kraj dvojí oblohy". Jedna je ta skutečná, ta druhá je jejím odrazem v rybničních hladinách, jejím zrcadlovým obrazem. Kolem se táhnou louky, pole a borové lesy, červenají se střechy vesnických chalup a věže kostelíčků a prostřed vší té krásy je pak samotná Třeboň, kamenná pohádka posledního Rožmberka - Petra Voka. Nebudeme se však toulat jen po třeboňských lukách a po hrázích zdejších rybníků, ale zamíříme k Lomnici nad Lužnicí, do Veselí nad Lužnicí a Soběslavi, rovněž spjaté s historií pánů z Růže. Navštívíme jeden z nejpůvabnějších českých zámků Červenou Lhotu, Kardašovu Řečici i Jindřichův Hradec, kouzelné město se zámkem nad rybníkem Vajgarem, a ve Stráži nad Nežárkou zavzpomínáme na slavnou pěvkyni Emu Destinnovou. Zveme vás na cestu snad nejpůvabnějším koutem jižních Čech. Koupit na Kosmas.cz
Daniel, Petr; Šešulka, Pavel: Během chůze Brnem
Během chůze Brnem
Brno, Host 2010, 132 s., 297 Kč.
Kniha fotografů Petra Daniela a Pavla Šešulky (dvou zkušených autorů střední generace, kteří se v uplynulých letech prezentovali na výstavách i v publikacích) i dalšího spoluautora, zvaného Timo, který přispěl svým poetickým street-artem, se na Brno našich dnů dívá laskavě i ironicky. Zachycuje každodennost i jedinečnost města, jeho ulice, domy, zákoutí, ale zejména lidi, kteří zde žijí. "Lidi se snažím fotit vždycky tak, abych se nedotkl jejich důstojnosti, ale s jistým odstupem a nadhledem nad vezdejším hemžením. Snad pak mohou vznikat fotografie s humorem nebo aspoň s příběhem a s možností domýšlet si a zamýšlet se." říká Petr Daniel. Cílem publikace přitom není "dokumentárně popsat", jak Brno vypadá, ale zprostředkovat vjemy a nálady, jež spolu vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru tohoto sídla. K té jistě patří i originální básnické útvary mladého výtvarníka který si říká Timo a svou poezií ozvláštňuje ulice města. Knihu ocení všichni, kdo mají k Brnu osobní vztah; všichni kteří mají cit pro jeho zvláštní atmosféru - Brňané, kteří mají své město pod kůží, studenti, trávící zde svá školní léta, návštěvníci, ale třeba i kongresoví hosté či účastníci veletrhů... Koupit na Kosmas.cz
Fojtík, Pavel: Tramvaje a tramvajové tratě
Tramvaje a tramvajové tratě
Praha, Paseka 2010, 188 s., 254 Kč.
Městská hromadná doprava obohacuje vzhled města o celou řadu prvků; jednak prostřednictvím všudypřítomných vozidel, ale též kolejí, zastávek a stanic včetně jejich čekáren, sloupků a dalších zařízení. To vše se v průběhu desítek let více či méně nápadně mění současně s městem. V rámci tematické řady edice Zmizelá Praha vychází nyní první svazek věnovaný pražské hromadné dopravě. Od okamžiku, kdy vyjela koněspřežná tramvaj poprvé do pražských ulic, je to letos už 135 let. Během té dlouhé doby, co Pražané tramvajemi cestují, se město a jeho ulice pochopitelně velmi změnily. Během více než třinácti desetiletí pražské tramvajové historie už z některých pražských ulic tramvaje zcela zmizely, jinde se naopak zcela proměnila místa, kudy dosud jezdí. Svazek je zaměřen na tramvajovou dopravu v historickém centru města a v Holešovicích, tedy na území, které tvořilo Prahu před rokem 1900.
Hanzelka, Petr: Botanické zahrady a arboreta ČR - Průvodce
Botanické zahrady a arboreta ČR - Průvodce
Praha, Academia 2010, 408 s., 333 Kč.
Publikace je určená všem milovníkům přírody a přináší přehled zařízení a institucí v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět. Čtenář získá přehled o většině botanických zahrad a arboret v České republice, které lze navštívit. Seznámí se s jejich stručnou charakteristikou, počtem pěstovaných druhů rostlin, přehledem rostlinných sbírek a celou řadou dalších zajímavostí o rostlinách, sbírkových sklenících i venkovních expozičních plochách a aktivitách těchto zahrad a arboret. Zahrady jsou zde účelově rozděleny do třech skupin, a to na klasické botanické zahrady a arboreta, botanické zahrady a arboreta při středních školách a ostatní botanické zahrady a arboreta. Koupit na Kosmas.cz
Hoňková, Iva: Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Větrné mlýny v Čechách na Moravě, ve Slezsku
Praha, Olympia 2010, 102 s., 170 Kč.
Větrné mlýny se řadí mezi nejstarší technická zařízení. Typické jsou především pro Nizozemí, ale spoustu těchto ojedinělých staveb najdeme i v České republice. Každý mlýn má svou minulost, a někdy i dost dramatickou. V této knížce jsou zmíněny ty nejdůležitější a nejkrásnější z nich. Díky jednotlivým reportážím se čtenáři mohou seznámit s osudy větrníků i současným stavem budov. Všechny objekty jsou přístupné veřejnosti, některé dokonce celoročně. Vydejme se tedy vstříc novým dobrodružstvím a pojďme se toulat krajinou pozoruhodných větrných mlýnů a potěšme se jejich jedinečnou krásou. Koupit na Kosmas.cz
Kavale, Jan: Šumava. Sto životních obrazů Jana Kavaleho
Šumava
Praha, Mladá fronta 2010, 112 s., 323 Kč.
Fotograf Jana Kavale již dlouhá léta podniká výlety na Šumavu, pod jejímiž kopci bydlí. Jeho snímky najdeme v mnoha knihách o tomto regionu. Nyní shromáždil své nejoblíbenější nepublikované fotografie ze všech koutů milované Šumavy. Výsledkem je kniha, která by měla podnítit k zamyšlení každého z nás - nad krásou a přirozenou harmonií, darem, kterým nás příroda obdařila a který nás všechny silně utváří a ovlivňuje v tom nejlepším smyslu. Ideální dárková publikace pro všechny milovníky přírody. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Zápisky z Okcidentu. Elektronické vydání
Zápisky z Okcidentu
Praha, Dokořán s.r.o. 2010, 264 s., 179 Kč.
Zápisky z Okcidentu shrnují autorovy svérázné postřehy z cest po blízké i vzdálenější Evropě, Jižní Africe a Americe. Autorovým cílem není podat zevrubný a vyčerpávající popis jednotlivých zemí. Ve svých textech ponechává prostor prvním dojmům i prchavým představám, které v něm nové krajiny vyvolávají, a na nich staví závratné konstrukce svých úvah a paralel. Zkrátka dopřává si svobody nadšeného (byť poučeného) cestovatele-amatéra. Titul je možno zakoupit na adrese e-reading ve formátu pdf a epub.
Komárek, Stanislav: Zápisky z Orientu. Elektronické vydání
Zápisky z Orientu
Praha, Dokořán s.r.o. 2010, 286 s., 179 Kč.
Zápisky z Orientu představují druhý díl cestovních esejů Stanislava Komárka (po Zápiscích z Okcidentu) a tentokrát jsou věnovány výhradně Asii, kam vedly cesty biologa a esejisty vůbec nejčastěji, zvláště intenzivně na něj zapůsobila Čína a celý její širší kulturní okruh, zkrátka "žlutá" Asie. Komárek nadhazuje a rozvádí znepokojivou otázku, zda se Evropa zas brzy nestane málo významným výběžkem asijské pevniny, který sice přechodně vybujel a rozkvetl a za pomoci nového typu magie - vědotechniky - přechodně dobyl svět, ale teď už zase klesá do někdejší bezvýznamnosti a z jeho dědictví těží jiní. Nechceme-li obětovat peníze a námahu na asijskou pouť ani čekat, až Asie dorazí za námi, stačí otevřít Komárkovu knihu... Kniha byla vydána s finanční podporou Nadace Český literární fond. Titul je možno zakoupit na adrese e-reading ve formátu pdf a epub.
Kovaříková, Lucie; Jon, Michal: Cyklostezky Evropy. Pohodově na kole – téměř po rovině. Trasy vhodné pro rodiny s dětmi i pro cyklopřívěsy
Cyklostezky Evropy
Plzeň, Cykloknihy 2010, 224 s., 341 Kč.
Lucie Kovaříková a Michal Jon se poprvé vydali na kolech po Evropě v roce 1994. Od té doby projeli na kole přes 40 zemí po celém světě, v letech 2002-2005 svět objeli. Tentokrát se však nevypravíme se známými světoběžníky do vzdálených krajin, zůstaneme v Evropě, ale projedeme ji opravdu důkladně. Oba cyklocestovatelé nás provedou po 30 nejznámějších cyklostezkách, počínaje nejfrekventovanějšími - Labskou a Dunajskou a konče cyklostezkou mezi pohádkovými zámky kolem řeky Loiry. Také celé Švýcarsko s nimi procestujeme křížem krážem. Lucka s Michalem všechny trasy osobně v posledních letech projeli, takže knihu sestavili z vlastních zkušeností. Protože se jedná ve většině případů o putování po rovině a bez automobilového provozu, jsou tipy mimořádně vhodné pro rodiny s malými dětmi. Jednak s těmi v přívěsných vozíčcích, ale také s těmi, které na malých kolech absolvují své první samostatné kilometry. Jedná se již o sedmou knihu těchto cyklocestovatelů, která obsahuje jako vždy spoustu užitečných informací a fotografií, jimž dá vyniknout podlouhlý formát této edice. Koupit na Kosmas.cz
Kukal, Zdeněk et al.: Hrady Čech a Moravy
Hrady Čech a Moravy
Praha, Česká geologická služba 2010, 304 s., 449 Kč.
Stavba historických monumentů, hradů, zámků, tvrzí, klášterů a dalších památek byla ovlivněna tvary zemského povrchu, geologickým podkladem i druhem kamene, který byl použit. Kniha proto popisuje sepětí přírodních geologických podmínek se středověkými a některými novověkými kamennými stavbami. Na přírodní skále – kameni – zůstaly kameny staveb našich předků. Širší veřejnost, která má obrovský zájem o historickou architekturu, se tak seznámí i s geologickými podmínkami jejího vzniku. Koupit na Kosmas.cz
Kutina, Jiří: Nový Zéland křížem krážem
Nový Zéland křížem krážem
Praha, H+H 2010, 132 s., 153 Kč.
Zajímavou formou napsaný cestopis z pera MUDr. Jiřího Kutiny, který je zkušeným cestovatelem a jeho zážitky z cest nesou známky zájmu nejenom o přírodní krásy, ale i o pochopení odlišných kultur.. Koupit na Kosmas.cz
Machů, Hana: Udržitelná energie a krajina 2010 - sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010.
Udržitelná energie a krajina 2010
Brno, Veronica 2010, 140 s., Ke stažení v PDF.
Sborník druhého ročníku konference si klade za cíl zprostředkovat otevřené mezioborové setkání a kultivovat prostředí pro mezioborovou spolupráci. Setkávají se zde studenti, pedagogové i odborníci z výzkumu i z praxe z celé řady oborů: lesníci, zemědělci, architekti, stavaři, sociologové, přírodovědci, energetici, urbanisté, krajináři. Celkem 19 příspěvků. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Maier, Dieter: Alpy - Nejkrásnější horské průsmyky
Alpy - Nejkrásnější horské průsmyky
Dobřejovice, Rebo Production 2010, 288 s., 404 Kč.
Kniha vhodná pro každého, kdo sám nechce nebo nemůže podniknout vysokohorskou túru, ale přesto touží okusit a zažít jedinečnou krásu a atmosféru horských průsmyků. Nejkrásnější průsmyky Alp jsou zde popsány i s geologickými, historickými a kulturními souvislostmi a jsou také představeny jako mosty mezi jednotlivými jazykovými a kulturními prostory, mezi rozdílnými světy. Jejich mimořádnou krásu ukazuje přes 200 barevných fotografií. Benefity: - zahrnutí průsmyků všech alpských zemí - záhlaví umožňující lepší orientaci v knize - praktické informace pro turisty - názorné černobílé a barevné mapky - přehledný rejstřík - velké množství barevných i černobílých fotografií a ilustrací. Koupit na Kosmas.cz
Messner, Reinhold: Červená světlice na Nanga Parbatu
Červená světlice na Nanga Parbatu
Praha, Brána 2010, 288 s., 230 Kč.
27. června 1970 se podařil dvěma mladým Jihotyrolanům, bratrům Reinholdu a Güntheru Messnerovým, výstup Rupálskou stěnou na Nanga Parbat. Při sestupu druhou stranou do Diamírského údolí Günther tragicky zahynul pod lavinou. Reinhold přežil s těžkými omrzlinami a ještě v nemocnici začal sepisovat zprávu o dramatických událostech na osmitisícovce. Sotva však kniha vyšla, byla zakázána a Reinhold Messner musel dlouhá léta čelit obviňování, že bratra obětoval své ctižádosti. Nyní konečně, po nalezení Güntherova těla, znovu vychází původní kniha s množstvím fotografií a s novou, provokativní předmluvou Reinholda Messnera. Podle knihy byl natočen film, který jistě uvidíme i v našich kinech.
Mikuláš, Radek: Ledové Čechy
Ledové Čechy
Praha, Academia 2010, 293 s., 346 Kč.
Průvodce Ledové Čechy popisuje a zobrazuje zajímavosti a krásy, které zatím z velké části unikaly pozornosti. Ledové útvary jakožto cíl zimních výletů a estetických zážitků byly dosud omezeny výlučně na ledopády a zamrzlé vodopády. Autor průvodce objevil nečekanou plejádu zajímavých a kásných tvarů, struktur a textur i na zdánlivě fádních, plochých ledech řek, rybníků a údolních nádrží. Součástí některých textů jsou také zcela původní pozorování vzniku ledových jevů, které nejspíše udiví i hydrology, fyziky a chemiky. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Novotný, Vojtěch: Papuánské (polo)pravdy
Papuánské (polo)pravdy
Praha, Dokořán 2010, 232 s., 238 Kč.
Největší tropický ostrov světa, Nová Guinea, je stále ještě pokryt téměř nedotčenými tropickými pralesy a osídlen tradičními kmenovými společnostmi, hovořícími více než tisícem jazyků. Nad výsledky nečekaných kombinací preindustriálních a postmoderních dějů v této zemi lze často jen žasnout. Není proto divu, že autor přichází po dalších pěti letech strávených na tomto exotickém ostrově s novými Papuánskými (polo)pravdami. Jsou o polovinu delší, a o nic méně pravdivé než ty původní. Lze na ně tedy pohlížet i jako na úplně novou knihu, ke které je ta původní zdarma přibalena. Koupit na Kosmas.cz
Patrik, Miroslav; Šuta, Miroslav: Aby se ve městě dalo dýchat - Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší
Aby se ve městě dalo dýchat
Brno, Veronica 2010, 56 s., Ke stažení v PDF.
Znečištění ovzduší ve městech představuje vážný problém. Na nemoci způsobené zplodinami z výfuků automobilů umírají každoročně tisíce lidí. Publikaci přináší mnoho příkladů, jak v zahraničí úspěšně regulují dopravu ve městech či omezují její negativní dopady, ke spokojenosti obyvatel i řidičů. Opatřeními jako jsou nízkoemisní zóny, prachové filtry, zpoplatnění vjezdu do centra měst, regulace rychlosti atd. je možné výrazně zlepšit ovzduší ve městech. Lidé zjistí, že ne na každou cestu potřebují nutně auto. Kniha je určena zejména pro představitele samosprávy, státní správu a politiky, kterým může pomoci v jejich snaze o zlepšování podmínek života ve městech. Přínosná je i pro všechny ostatní čtenáře. Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.
Paulík, Ivo: 77 výletů s dětmi po Moravě
77 výletů s dětmi po Moravě
Praha, Universum 2010, 192 s., 242 Kč.
Publikace tvořící doplněk k dřívější knize 77 výletů s dětmi po Čechách je určena pro každého, kdo hledá inspiraci k zajímavým výpravám s dětmi, tentokrát po všech zajímavostech a krásách Moravy. Nabízí tipy na výlety nejrůznějšího druhu – sportovní, turistické, kulturní nebo poznávací, po horách i po městech, pěšky, na kole, s využitím přívozů či lanovek, odstupňované podle náročnosti. Autoři znají všechny trasy z osobní zkušenosti a nezapomínají na důležité praktické informace – zda lze výlet absolvovat s kočárkem či se psem, kde se lze na trase občerstvit, jaké jsou možnosti dopravy. Turistické cesty jsou popsány tak přesně, aby na nich nezabloudil ani nezkušený turista, a jsou doplněny o zajímavosti, které lze na trase potkat. Orientaci usnadňují přehledné mapky a profily tras. 77 výletů s dětmi po Moravě je inspirativní publikace pro všechny rodiny, které chtějí aktivně trávit s dětmi volný čas. Koupit na Kosmas.cz
Plešinger, Vladimír: Peru pod kůží
Peru pod kůží
Brno, Jota 2010, 448 s., 340 Kč.
Kdyby někdo uspořádal anketu o nejrozmanitější a současně nejzajímavější zemi světa, patřilo by Peru k favoritům. Směsice jeho přírodních a historických pozoruhodností je tak dokonale „namíchaná“, až se z toho točí hlava. Od předlouhého peruánského pobřeží Pacifiku se směrem do vnitrozemí zdvíhají nejvyšší hory tropického pásma, aby se pak snížily do obrovské pralesní pánve, již vytvořila nejmocnější řeka světa Amazonka, která v oněch peruánských velehorách pramení. Nejnovější archeologické nálezy dokazují, že právě na území dnešního Peru vznikly první velké indiánské civilizace, které pak v průběhu několika tisíciletí našly pokračovatele v říších, jejichž kulturní úroveň lze měřit s tím nejlepším, co v jejich době existovalo v jiných částech světa. „Po několika týdnech v Peru se stanete amatérským přírodovědcem a archeologem, ať je základ vašeho vzdělání jakýkoliv,“ říká cestovatel Vladimír Plešinger, známý svými knihami z Afriky a Jižní Ameriky. Plodem jeho četných pobytů a cest podniknutých v letech 2004 až 2009 je kniha, jejíž příběhy a historie pokrývají celou rozlohu Peru doslova z jednoho konce na druhý. Vladimír Plešinger je mimo jiné autorem Kniha Konga(JOTA, 2007), která byla oceněná Hlavní cenou E. E. Kische za významné dílo literatury faktu vydané v roce 2007 a za nejvýznamnější počin roku v oblasti literatury faktu Fotografickou publikací roku 2008 v kategorii Místopisná publikace a dalšími cenami. Kniha je doplněna úchvatnými barevnými fotografiemi, pořízenými samotným autorem. Zaujme nejen vášnivé cestovatele, ale všechny čtenáře, kteří mají rádi autentické příběhy z exotických zemí. Koupit na Kosmas.cz
Pohorecký, Vladimír: Tipy na výlet 6. - Po rozhlednách a starých hradech
Tipy na výlet 6.
Praha, Radioservis 2010, 150 s., 206 Kč.
Šestý díl úspěšné edice mapuje velké množství rozhleden postavených u nás v posledních letech, a spolu s nimi některé atraktivní vyhlídkové kopce a hradní zříceniny s krásnými výhledy do kraje. Každá kapitolka obsahuje návrh nejjednodušší cesty k příslušnému objektu, jeho stručnou historii a podrobný popis výhledů do kraje. Turisty jistě uspokojí i charakteristika dalších turisticky zajímavých míst v blízkosti popisovaných objektů. Koupit na Kosmas.cz
Polášek, Jan: Adieu, bike?
Adieu, bike?
Martin, Cykloknihy 2010, 160 s., 179 Kč.
Volně navazuje na knihu BAGÓ, HOP! V této knize sledujeme další osudy Radky a Martina a prožíváme s nimi jejich lásku - k cyklistice i k sobě navzájem. S oběma mladými hrdiny jsme se již setkali, nyní jim můžeme tiše závidět jejich studentská léta a rozvíjející se vztah, který vrcholí narozením dítěte. Autor barvitě líčí prostředí cyklistických závodů a například průběh etapového závodu žen popisuje velice zasvěceně. Poučné jsou i pasáže o tréninku a výživě. Kniha je určena především mladým čtenářům, ale i ostatní vyznavači kol a cyklistiky si v ní příjemně počtou. Koupit na Kosmas.cz
Silný, Milan: Každý kopec stojí za...TO - kopce solí a pepřem cyklistiky jsou
Každý kopec stojí za...TO
Plzeň, Cykloknihy 2010, 264 s., 254 Kč.
Volné pokračování knihy "Každý kopec má své ... NEJ", oceněné 3. místem mezi cestopisy v mezinárodní soutěži TOURMAP 2010. Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po cyklistické stránce mnohem jednodušší. Praděd, Klínovec, Lysá hora, tyhle všechny hory dosahují nadmořské výšky přes 1 000 metrů a až na vrchol vede pohodlná asfaltka. I díky tomu už vrchol navštívily stovky a možná tisícovky cyklistů. Mnohem těžší je zdolávat nižší a nevýznamné vrcholy, na které žádná pohodlná silnička nevede. Člověk se ale nesmí nechat omezovat tím, co je na kole průjezdné a co ne. Když nejde vyjet, může se kolo vytlačit. Koupit na Kosmas.cz
Stráský, Jan: Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Přehrady Čech, Moravy a Slezska – průvodce
Liberec, Knihy 555 2010, 208 s., 328 Kč.
Průvodce přibližuje nejvýznamnější vodní díla České republiky včetně několika starých rybníků, která jsou uspořádána po 14 samosprávných krajích. Čtenáři se dozvědí nejen o výstavbě a technických zajímavostech hrází či dalších objektů, ale především o turistických pozoruhodnostech v blízkém i vzdálenějším okolí vodních ploch, k nimž je zavede 101 výletů pro pěší, cyklisty i mototuristy. U každého vodního díla je uveden výčet sportovních a rekreačních aktivit, nechybí nabízené služby využitelné zvláště při dlouhodobém pobytu. Bohatý fotografický materiál, zobrazující turistická zastavení, doplňují často neznámé, historické snímky z období budování přehrady. Pro rychlou orientaci poslouží přehledné mapky. Koupit na Kosmas.cz
Svoboda, Ivo: Šumavou vrcholy i údolími / Durch Berg und Tal Böhmerwald
Šumavou vrcholy i údolími
Praha, Das Media 2010, 460 s., 1 080 Kč.
Autorská fotografická kniha fotografií Ivo Svobody. Ivo Svoboda působil na Šumavě od šedesátých let minulého století a díky své profesi lesnického inženýra měl možnost a také i vzácnou schopnost zachycovat šumavskou přírodu prostřednictvím velmi zajímavých a zdařilých snímků. Ze svého nepřeberného archivu tak mohl možnost vybrat ty nejlepší snímky. Jejich výběr seřazený Jiřím Šerých Vás provede postupně jednotlivými částmi čarokrásné Šumavy. Kniha představuje svého druhu vrcholně reprezentativní publikaci vhodnou jako krásný dárek. Kniha je zajímavá o to víc, že vychází v češtině i němčině a tak jistě zaujme i celou řadu obdivovatelů Šumavy nejen u nás. Koupit na Kosmas.cz
Šantrůčková, Hana; Vrba, Jaroslav: Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce horskými ekosystémy Šumavy.
Co vyprávějí šumavské smrčiny
Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2010, 157 s., 162 Kč.
Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě. Autoři populární formou vysvětlují moderní pohled na dynamiku horských smrčin, přibližují nejnovější poznatky vlastních dlouholetých výzkumů šumavských horských ekosystémů i výsledky studií bavorských kolegů. Populární text je doplněn ilustracemi, fotografiemi a odbornými rámečky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí s problematikou seznámit do větší hloubky. Kniha názorně představuje složitý ekosystém horských smrčin, vzájemné dynamické soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva pro obnovu lesa, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové i historické využívání šumavských hvozdů člověkem. Desítky grafů, mapek a fotografií názorně dokumentují popisované souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn, či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty. Kniha je v současnosti také zdarma ke stažení zde. Koupit na Kosmas.cz
Šmíd, Zdeněk: Mže / Berounka - Putování po řekách
Mže / Berounka
Praha, Paseka 2010, 404 s., 359 Kč.
Známý spisovatel Zdeněk Šmíd nás provází po dvou řekách – Mži a Berounce –, které jsou vlastně řekou jedinou. Po předchozích literárních putováních autora kolem jihočeských řek (v nakladatelství Paseka vyšly knihy Otava 2005 a Lužnice 2008) se autor tentokrát obrátil na západ od Prahy, aby nám představil svět kolem Mže i Berounky, historii krajiny a slavných měst, které na nich leží, příběhy a pověsti kolem říčních údolí, nevšední krásu jejich přírody i osudy významných lidí spojených s řekou a s jejím okolím. Zdeněk Šmíd vypráví hned vážně, hned s humorným nadhledem, poetickým i čtivým jazykem, který nezapře hlubokou znalost míst, o nichž se dozvídáme. Kniha je obohacena i mnoha fotografiemi ze současnosti i z bohaté minulosti řeky. Nechybí ani obrazové přílohy, jimiž nás autoři seznamují s barevnou krásou kolem řek, které se vyplatí navštívit, či na nich dokonce vyplout na kánoi. Zdeněk Šmíd (1937), prozaik a autor knih z vodáckého a turistického prostředí (Proč bychom se netopili, Za písní severu, Proč bychom se netěšili, S kytarou v Antarktidě, Jak se mají Májové), oblíbených zejména pro svůj laskavý humor. Koupit na Kosmas.cz
Štos, Oldřich: Hledáme dno světa
Hledáme dno světa
Praha, Plot 2010, 200 s., 359 Kč.
Neznámé jeskyně, hluboké propasti a obrovité říční systémy jsou posledními bílými místy na mapách světa. Objevování těch největších a nejhlubších jeskyní se dá přirovnat k dobývání čtvrtého pólu na Zemi. Kde je tedy ukryta nejdelší, nejhlubší nebo největší jeskyně či propast? Nikdo neví! Největší jeskyně jsou i nadále bezpečně zahaleny rouškou tajemství, která zatím skrývá před zraky člověka ty největší poklady světa. Koupit na Kosmas.cz
Šuta, Miroslav: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Brno, ZO ČSOP Veronica 2010, 60 s.
Výfukové plyny vozidel jsou vážným ekologickým a zdravotním problémem. Třetí, přepracované vydaní publikace. Popis jednotlivých škodlivých látek a jejich účinků na zdraví a životní prostředí, slovníček odborných termínů. Nová kapitola věnovaná doprava a skleníkovým plynům (klimatu). Cena publikace znamená manipulační a provozní poplatek. Publikace je ke stažení ve formátu pdf.
Švorc, Luděk; Petříček, Petr: Křivoklátsko
Křivoklátsko
Praha, Olympia 2010, 112 s., 359 Kč.
Křivoklátsko vyniká jedinečností přírodní krásy, rozmanitostí rostlinné i živočišné říše, bohatstvím historických památek, specifickou biosférou. Je domovem lidí, kteří ho trvale obývají, ale také těch, kteří se sem stále vracejí, protože se stal jejich velkou láskou, zdrojem radosti, inspirace a přílivu nových sil, neodmyslitelnou součástí života. K takovým patří i autor této unikátní obrazové knihy Luděk Švorc, který s fotoaparátem prochodil Křivoklátsko několikrát doslova křížem krážem, aby svým objektivem zachytil co nejvěrněji půvab krajiny. K napsání textové části si bez váhání vybral dlouholetého kamaráda - novináře a spisovatele Petra Petříčka. Jak sám říká: "Spojuje nás stejná pokora k přírodě a kilometry prašných cest." Koupit na Kosmas.cz
Thoma, Zdeněk; David, Petr; Soukup, Vladimír: Skvosty skal a skalních měst
Skvosty skal a skalních měst
Praha, Knižní klub 2010, 208 s., 395 Kč.
Skály a skalní města patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům a v České republice jich je na poměrně malém prostoru opravdu hodně. Z tisícovek nejrůznějších útvarů jsou v knize představeny ty nejcennější a nejhezčí – od Adršpašských a Teplických skal přes Český ráj po úchvatná seskupení v oblasti Českého Švýcarska. Představeny jsou i osamělé skály v horách či v lesích a skalní hradby, stejně jako formace ještě nedávno před našimi zraky ukryté – například skalní scenérie v Ralsku. Ať již jde o pískovcová města, chladné žulové skály či rozpadající se čedičové sloupy, všechny tyto útvary nám dovolují nahlédnout do dávné minulosti. Koupit na Kosmas.cz
Thoreau, Henry David: Chůze
Chůze
Praha, Dokořán 2010, 104 s., 168 Kč.
Chůze existuje od počátku, stejně jako divoká příroda, do níž se Henry David Thoreau vracel při svých procházkách. Trávil chůzí denně několik hodin a vyhýbal se civilizaci. Ve své eseji apeluje na své současníky i na nás, abychom se stali jeho bratry řeholníky, chodci. Je s podivem, že již tehdy - Chůzi napsal v roce 1861 - kolem sebe spatřoval problémy, s jakými se potýkáme dnes: lidé se vzdalují přírodě, upřednostňují pohodlí za každou cenu. Thoreau hovoří o krajině, o jejím utváření člověkem a naopak, o utváření člověka krajinou. Vypráví o cestách v doslovném i přeneseném významu. Vznáší mnoho otázek, a na řadu z nich také odpovídá. Thoreauova esej Chůze vyšla samostatně v brněnském nakladatelství Zvláštní vydání v roce 1995 v původním překladu Zdeňka Franty z roku 1925. Naše knížka vychází v novém překladu Jaroslavy Kočové. Přečtěte si recenzi Ekolistu .
Tomšíček, Jan: Afrikou domů na kole
Afrikou domů na kole
Martin, Cykloknihy 2010, 300 s., 269 Kč.
Jan Tomšíček od mládí rád cestoval na kole a projel na něm hodně zemí Evropy. S kamarády společně postavili plachetnici Polárka, s níž se vydali na cestu kolem světa. Po osmi měsících zakotvili na jihu Afriky. Tam se Jan Tomšíček rozhodl, že cestu ukončí, zůstane v Kapském Městě, bude pracovat a cestovat na kole. Během téměř dvouročního pobytu našlapal na jihu černého kontinentu zhruba 25 tisíc kilometrů. Dobrý trénink pro to, aby se utvrdil v přesvědčení, že se vrátí domů na kole... Co dodat? Cesta z Kapského Města do Chocně mu trvala 5 měsíců a 20 dní a na kole za tu dobu odšlapal 13 600 km. K tomu ještě nutno přičíst asi 800 km auty, kde to bylo pro kolo nesjízdné nebo kde bylo nebezpečno, 600 km vlakem přes Núbijskou poušť a 1700 km loděmi přes Asuánskou přehradu a Středozemní moře. Tedy celkem 16 700 šťastných kilometrů popisovaných v této knize. "Afrikou domů na kole" vychází již potřetí a stává se autorovou nejúspěšnější knihou. Koupit na Kosmas.cz
Troupová, Jana: Ajťákem v pralese a ženou indiána
Ajťákem v pralese a ženou indiána
Praha, Krigl 2010, 264 s., 179 Kč.
Autorka vystudovala obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cesta do Ekvádoru (Peru, Bolívie, Chile), která je stěžejním tématem knihy, byla zároveň její první pracovní misí. V knize popisuje práci v pralese i ve městech (ve zdravotním středisku i knihovničce pro děti), obrovská dobrodružství a mnoho úžasných Jihoameričanů, které na své cestě potkala. Průvodcem po horách i jejím partnerem se stal snědý ekvádorský indián Boriss, muž jejích snů… Po svém návratu z popisované cesty definitivně opustila komerční sektor, přijala místo v Charitě Praha jako vedoucí koordinátorka rozvojových projektů v Indii a aktuálně se chystá na další misi do Jižní Ameriky. O svých cestách pravidelně pořádá přednášky, píše články do periodik, má pořady ve sdělovacích prostředcích. Pokud ji čtete či posloucháte, zjistíte věc, která není dnes již tak zcela běžná: tahle drobná blondýnka má velké srdce plné ideálů a zároveň kuráž na jejich uskutečnění - i kdyby ji to mělo zavést až na druhý konec světa! Koupit na Kosmas.cz
Tůma, Jan; Kňap, Jaroslav: Cesta Karla Hynka Máchy. Putování po přírodních krásách a historických zajímavostech Máchovy stezky a jejím okolí
Cesta Karla Hynka Máchy
Praha, Karpana 2010, 188 s., 242 Kč.
Naše kniha není klasickým turistickým průvodcem, kterých existuje na knižním trhu celá řada. Chce být prostředníkem k pochopení genia loci krajiny, která kdysi nadchla básníka Karla Hynka Máchu, od jehož narození uplynulo 200 let, a po něm mnoho dalších poetů, prozaiků, malířů, přírodovědců, historiků i současných turistů; v neposlední řadě pak chalupářů, kteří dokázali zachovat a zvelebit cenné stavby lidové architektury dávných let. Na Cestě Karla Hynka Máchy a v jejím okolí najde dnešní poutník vše, co uspokojí jeho zájem o romantiku, dobrodružství a nevšední zážitky. Po celý rok nás zvou úpravná městečka i vesnice s roubenými stavbami. Poznáme středověké hrady, tajemná údolí se starodávnými mlýny, místa dalekých rozhledů, mohutné pískovcové skály porostlé borovými lesy a rozpálené letním sluncem. Půjdeme podél chladivých stružek potoků prodírajících se rozkvetlými loukami, nahlédneme do bizarních roklí s odkazem starých pověstí. Seznámíme se s řadou míst, ke kterým se váže odkaz našich národních dějin. Nuže tedy - vydejme se do tohoto vzrušujícího i uklidňujícího, radostného i zádumčivého, podivného i objevného koutu naší vlasti. Pojďme tam s cílem poznat, prožít, ale i chránit vše, co nám Máchův kraj nabízí. Koupit na Kosmas.cz
Vařilová, Zuzana; Belisová, Natalie: Pravčická brána. Velká kniha o velké bráně
Pravčická brána
Praha, Academia 2010, 240 s., 395 Kč.
K desátému výročí založení Národního parku České Švýcarsko vychází monografie o jedinečném přírodním skvostu a zároveň symbolu této oblasti. Kniha je pestrou mozaikou různorodých pohledů na skalní monument v proměnách času. Popisuje bránu od úpatí až po vrchol, od jejího vzniku až po současnost, jako zdroj inspirace pro umělce, oblíbený cíl turistů atd… K vytvoření publikace přispěli nejen zaměstnanci Správy národního parku, ale též mnoho externistů z různých oborů i samotní návštěvníci tohoto nevšedního místa. Kniha je k dostání výhradně v knihkupectvích Academia.
Vlasák, Jan: V Albánii nejsou lvi
V Albánii nejsou lvi
Plzeň, Cykloknihy 2010, 88 s., 251 Kč.
Autora této novinky není třeba příliš představovat. Honza Vlasák je šoumen. Na besedách a promítáních baví naplněné sály, jeho historky vyvolávají salvy smíchu. Také jeho publikační činnost je obdivuhodná: sepsal čtyři knihy, které vyšly celkově v osmi vydáních. Tato kniha je tedy devátá v pořadí. Albánie Honzu dostala - jak sám s oblibou říká. Miluje ji a je na ni expertem. Málokterý cykloturista ji má projetou tak důkladně, a pokud ano, těžko by ji přiblížil poutavěji. Z jeho vyprávění je poznat, jak rád má tamní přátelské a vstřícné lidi. Každého pozdraví, s většinou se dá do řeči. A také pomůže. Třeba podaruje léky ze své lékárničky chlapíka, kterého bolí zuby nebo se vzdá svých brýlí ve prospěch někoho, kdo vidí ještě hůř než on. O Albánii prohlašuje, že je poslední zemí v Evropě, kde se dá prožít objevitelské dobrodružství. Ještě hodně horských cest prý čeká na průkopníky, kteří je zmapují. Pokud jde o fotogeničnost krajiny, v Evropě jí může konkurovat snad jen Norsko. A zkazky o nebezpečnosti země, jsou prý výplody lidí, kteří tam nikdy nebyli a snaží se vypadat zajímavě. Tato kniha není cestopisem, na jaký jsme od Honzy zvyklí. Tentokrát pojal text více jako cykloprůvodce. Ale nebojte se, o zážitky nepřijdete. Těch se mu z dosavadních šesti cest do Albánie nahromadilo dostatečné množství. Namátkou vzpomeňme nádherné historky, které zažíval, když cestoval společně s Patricií (viz kniha Pestrý život cyklotrempa). Koupit na Kosmas.cz
Zajíček, Petr: Jeskyně České republiky
Jeskyně České republiky
Praha, Academia 2010, 276 s., 351 Kč.
V dalším svazku populární řady Průvodce se čtenář seznámí s rozšířením a pestrostí jeskyní u nás a nahlédne do jejich historie a objevování. Stěžejní část knihy se zajisté stane podrobným průvodcem po všech veřejnosti zpřístupněných jeskyních v České republice a také po jeskyních, které jsou přístupné volně. Nebudou chybět ani kapitoly o nejvýznamnějších a zajímavých jeskyních pro veřejnost a turisty nepřístupných. Kniha nebude katalogem všech jeskyní na našem území, spíše zevrubně a přehledně provede čtenáře krasovým i nekrasovým podzemím. Cenné informace čtenář nalezne i v seznamu zajímavých odkazů či ve výkladovém slovníku terminologie specifické pro jeskynní svět. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2009
Atlas světa pro cestovatele
Atlas světa pro cestovatele
Praha, Slovart 2009, 368 s., 899 Kč.
Ideální průvodce pro přesné a podrobné naplánování trasy na výlet, nebo jen pro inspiraci příštího výletu. Obsahuje podrobné mapy, rejstřík i zajímavé fotografie. Země jsou nám popisovány z geografického hlediska, ale i s přehlednými informacemi o nejzajímavějších místech, úředním jazyce a nejtypičtějších aktivitách v kraji. S tímto atlasem uvidíme, projdeme a prozkoumáme svět. Koupit na Kosmas.cz
Cykloprůvodce Křivoklátsko a Brdy
Cykloprůvodce Křivoklátsko a Brdy
Vizovice, SHOCart, spol. s r. o. 2009
Novinka! Každý ze 26 tipů na výlety je vybaven podrobnou mapkou s klasifikací sjízdnosti, přehledným itinerářem, výškovým profilem, údaji o délce, obtížnosti, převýšení, doporučeném typu kola a samozřejmě spoustou informací o zajímavostech na trase.
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Praha, Mladá fronta 2009, 288 s., 314 Kč.
Místa na jih od Prahy na snímcích Josefa Dvořáka. Josef Dvořák, rodák z Davle, dokumentoval v první polovině 20. století místa, která v dnešní době už nemáme možnost prozkoumat – některá z nich zmizela pod hladinou vodních děl vltavské kaskády. Unikátní dědictví, které nám na stovkách fotografií ateliéru pana Dvořáka zbylo, uspořádal podle lokalit Vojtěch Pavelčík. Vznikl tak monumentální svazek s velkou historickou uměleckou hodnotou. Koupit na Kosmas.cz
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou. Místa na jih od Prahy na snímcích Josefa Dvořáka
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
Praha, Mladá fronta a.s. 2009, 288 s., 314 Kč.
Jak již sám název napovídá, kniha je koncipována jako obrazová publikace, zachycující na historických fotografiích, krajinu a život v širokém kraji kolem soutoku Vltavy se Sázavou. Páteří publikace jsou fotografie z obcí Měchenice, Davle, Štěchovice a Slapy. Veškeré fotografie byly pořízeny v 1. ½ 20. století a jejich autorem je davelský fotograf Josef Dvořák. Na 296 stranách najdete přes 260 dobových černobílých fotografií. U každého snímku je uveden krátký popisek v rozsahu 5 – 10 vět textu. Knihu doplňuje krátká biografie Josefa Dvořáka a stručné pojednání o historii fotografie a pohlednice v českých zemích do roku 1945. Knihu sestavil a opatřil texty sběratel, amatérský fotograf a badatel Vojtěch Pavelčík. Koupit na Kosmas.cz
Využítí bioplynu v dopravě
Využítí bioplynu v dopravě
Praha, SEVEn, o.p.s. 2009, 6 s.
V souvislosti s účastí společnosti SEVEn v projektu MADEGASCAR byl připraven v tuzemsku zatím asi první komplexní informační leták věnující se problematice využití bioplynu v dopravě. Jeho smyslem je české odborné veřejnosti přiblížit technické, ekonomické a právní aspekty úpravy bioplynu na tzv. biometan, který je pak jako plnohodnotný substitut zemního plynu využitelný nejen pro dnes nejčastější výrobu elektřiny a/nebo tepla, ale i jako motorové palivo v motorových vozidlech na stlačený (zemní) plyn - CNG. Materiál současně doprovází podrobnější představení celkem sedmi zajímavých projektů ze zahraničí (Stockholm, Bern, Lille, Berlín, Margarethen am Moos, Linköping a Madrid). Přípravu materiálu podpořila i Česká bioplynová asociace a k dispozici je volně ke stažení na stránkách společnosti SEVEn.
Základy dopravní ekologie
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2009, 195 Kč.
Kniha shrnuje nejnovější zajímavé poznatky mladého vědního oboru dopravní ekologie, která se zabývá systémem člověk – doprava – životní prostředí a vzájemným působením těchto složek. Jinými slovy řeší, jak se vyrovnávat se závažnými problémy v oblasti dopravy – včetně škod na životní prostředí, jako jsou dopady na změny klimatu, přírodní zdroje, zábor ploch, hluk a prach, ale i dopadů na společnost. Současné demografické změny vyžadují zásadní změnu pohledu na zajištění potřeb a dostupnost cílů s ohledem na různé skupiny obyvatel - zvláště seniorů, dětí nebo osob se sníženou mobilitou. Kniha se zabývá i otázkami financování, například očekávanou zhoršenou dostupností financí na výstavbu silnic a dalších dopravních cest. Publikace nabízí zájemcům ze všech dotčených oborů – odborníkům, studentům, praktikům, občanům, občanským iniciativám, dopravním plánovačům a politikům - nejen nové informace o dopravním sektoru a otázkách, se kterými se bude muset v dalších letech vyrovnávat. Nabízí i praktická opatření pro snižování vlivů na životní prostředí, nebo odkazy na materiály a inspirativní zdroje informací.
Blundenová, Jane: Mongolsko. Turistický průvodce+DVD
Mongolsko
Brno, Jota 2009, 476 s.+ CD-ROM, 628 Kč.
Navštivte s námi Mongolsko, pohádkovou zemi s rozlehlými pláněmi, kolísavým klimatem a mimořádnou přírodou. Podnebí je zde občas velmi drsné, kruté mrazy v zimě, ale i uprostřed léta může přijít překvapivá sněhová sprška. Cestovatele tu vůbec čeká mnoho nepředvídaných překážek, jako je třeba brodění přes rozvodněné řeky. Mongolsko leží severovýchodně od pohoří Pamír nad horami Ťan-Šan a zahrnuje tak velké horské hřebeny, jako jsou Altaj, Chentij nebo Changaj, které se tyčí nad rovinatými pastvinami a pouštěmi. Tak jako celá střední Asie je i Mongolsko chráněno pásem vnějších hor před monzuny ovlivňujícími klima přímořských asijských států. Samotná země, vytvářející ostrý kontrast s oblohou, se táhne od obzoru k obzoru v široké škále barev, které označují hlavní vegetační pásma. Na jihu najdete šedozelenou štěrkovitou půdu pouště Gobi přecházející v hnědozelené odstíny stepí a pastvin s obnaženými skalnatými pahorky, zatímco dále na severu a západě se tyčí vysoké hory s trvalou sněhovou čepicí, jejichž úbočí jsou porostlá jedlemi, borovicemi a smrky. Vydejte se na cestu s naším průvodcem, se kterým se budete v zemi cítit jako v doprovodu zkušeného domorodce. Koupit na Kosmas.cz
Brandt, K.; Behnke, H.; David, A.: Stopařství
Stopařství
Praha, Grada 2009, 118 s., 197 Kč.
Příroda je „otevřená kniha“, ve které stačí číst, abychom si udělali jasnou představu o jevech a dějích v revíru. Správně interpretovat otisky spárků, tlapek a prstů, které zanechaly různé druhy zvěře v lese a na poli, patří k řemeslným dovednostem všech myslivců i nadšených obdivovatelů přírody. Mladí i zkušení myslivci v Německu vždy znovu sáhli po knize od Karla Brandta a Hanse Behnkeho „Stopování zvěře a nauka o stopách“, kterou teď nově přepracoval redaktor odborného časopisu „ Wild und Hund“ Andreas David a doplnil klasiku nejnovějšími poznatky: krátké popisy a informace o 50 druzích zvěře a volně žijících zvířat, správné přečtení a interpretace všech „pozůstatků“: otisků spárků, tlapek a prstů, trusu a dalších, bezpečné určování pomocí fotografií a obrázků. Koupit na Kosmas.cz
Brůhová - Foltýnová, Hana: Doprava a společnost
Doprava a společnost
Praha, Karolinum 2009, 216 s., 162 Kč.
Kniha přibližuje českému čtenáři problematiku udržitelné dopravy z pohledu společenských věd. Významná část je věnována aktuálnímu tématu udržitelné dopravy ve městech. Publikace vysvětluje důležité pojmy a představuje hlavní trendy vývoje dopravy ve světě, na úrovni Evropské unie a v České republice. Zabývá se pozitivními a negativními dopady dopravy na společnost a životní prostředí. Je koncipována tak, aby se čtenář kromě základních pojmů a souvislostí vztahů dopravy, ekonomiky a společnosti dozvěděl i řadu informací o zavádění a fungování ekonomických nástrojů k regulaci dopravy v praxi. Knihu ocení především studenti společenských a dopravních oborů, ale i dopravní odborníci, úředníci či zástupci měst a obcí a odborná veřejnost, kterou zajímá, jak fungují dotace, daně a poplatky v dopravě, jaký je jejich dopad na ekonomiku a životní prostředí. Koupit na Kosmas.cz
Charitanovskij, A. A.: Muž se železným sobem
Muž se železným sobem
Plzeň, Cykloknihy 2009, 336 s., 299 Kč.
V knize najdete neuvěřitelné historky, například jak si hlavní hrdina obyčejným nožem sám amputoval na nohou prsty omrzlé od polárního mrazu, jak přimrzl v noci k ledu, na němž spal, jaká byla nedobrovolná koupel v ledové vodě a co musel ihned po proboření udělat, jak byl nucen zastřelit medvědici, po níž zůstalo malé medvídě, kterého se ujal a pak část trasy cestovalo s ním, jak ulovil téměř holýma rukama dospělého soba a další příběhy. Zajímavá je i příhoda, kdy ho ve střední Asii napadlo mračno sarančat, kterému jen taktak unikl. Zápisky a fotografie z cesty posílal Gleb Travin domů sestrám, které však ze strachu před tehdejším režimem téměř všechno spálily. Není se čemu divit, u moci byl Stalin a individuální cestování a poznávání života země bylo nežádoucí. Autor knihy proto neměl situaci snadnou. Sice hlavního hrdinu důkladně vyzpovídal, ale nespokojil se pouze s jeho vyprávěním. Poctivě ověřoval všechny údaje, korespondoval s lidmi, kteří Gleba Travina mohli na jeho cestě potkat a žádal je o svědectví. Jsou tak ověřena místa, kudy projížděl i časová posloupnost cesty. Zachované unikátní fotografie, které se v knize objevují, většinou pořídili lidé, se kterými se Gleb na cestě setkal. I když jsou staré přes 80 let, jejich technická úroveň je velice dobrá. Jazyk knihy, která vyšla v Rusku v roce 1965, byl už mírně zastaralý a proto překlad a přizpůsobení současné mluvě nebylo jednoduché. Překladatelka se s tím ale vypořádala výborně a navíc text opatřila bohatým poznámkovým aparátem, takže vysvětlivky pod čarou objasňují reálie doby.
Čenovský, Vít: Rumunské pastorálie
Rumunské pastorálie
Plzeň, Cykloknihy 2009, 104 s., 299 Kč.
V životě se každý člověk ocitne jednou za čas na rozcestí. Častokrát váhá a nemůže se rozhodnout kudy a kam se vydat. Přemýšlí, dumá a přešlapuje na místě. Někdy pomůže k rozhodnutí malá informace nebo poskytnutí rady kolemjdoucího. Tato kniha by měla rozhodování ulehčit všem, kteří ještě váhají a zvažují, zda se do Rumunska vydat či nikoliv. Měla by přispět ke kladnému rozhodnutí těch, kteří rádi vymění jistotu západního cestovatelského blahobytu za mírnou nejistotu balkánského typu. Odměnou jim budou zážitky z nádherné a neporušené přírody, kde žijí sice chudší, ale o to upřímnější lidé s otevřeným srdcem. Přijměte naše pozvání, nasedněte na svá kola a posuďte sami. Inspirací vám budiž tento „inspiromat“, ve kterém najdete skoro třicet cyklistických tras, jejichž absolvování vám usnadní speciálně nakreslené mapky.
Erhart, Josef; Erhartová, Marie: Šumava/Böhmerwald. Fotografie z let 1959 - 2009
Šumava/Böhmerwald
, Erhart Josef 2009, 144 s., 467 Kč.
Šumava je nejstarší a nejrozsáhlejší pohoří u nás. Její krása inspirovala již mnoho básníků a spisovatelů. Kouzlo její přírody vyvolává původní ráz lesů, slatin, jezer a řek, doplněný umělou nádrží Lipno na horním toku Vltavy. Stejný půvab má i podhůří s řadou historicky cenných staveb, hradů, zámků a měst včetně Vimperka, Prachatic a Českého Krumlova. Krásy Šumavy ukazuje tato kniha na 208 fotografiích, vybraných z rozsáhlého archivu. Obrazy knihy vás zavedou i do míst, která jsou pro mnohé návštěvníky fyzicky náročná nebo zcela nepřístupná. Koupit na Kosmas.cz
Hýža, Marek; Klega, Ludvík: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem
Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem
Praha, Česká televize 2009, 188 s., 269 Kč.
Úspěšný televizní dokumentární cyklus o útulnách, chatách a boudách na českých, moravských a slezských horách Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem nyní vychází v knižní podobě. Zasvěceným průvodcem vám opět bude scenárista Marek Hýža a své postřehy a zkušenosti připojí i moderátor pořadu Vladimír Čech. Oba zdatní a na slovo vzatí turisté a milovníci hor vás v několika zastaveních provedou známými i méně známými místy horstev naší země. Začněte třeba na jesenické Švýcárně a pokračujte na Šerák, kde můžete ochutnat keprnickou hořkou. Zamiřte na hranice se Slovenskem a rozhlédněte se na valašském Portáši. Naši autoři nevynechali ani Beskydy, Krkonoše, Šumavu a její slavnou "Turnerku" a Klostermannovu chatu. Vydejte se s nimi na cestu a užijte si i ta milá spočinutí po namáhavém výstupu. Koupit na Kosmas.cz
Imlauf, Lubomír: Skalní města Broumovska
Skalní města Broumovska
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2009, 80 s.
Na severovýchodě Čech, uzavřen mezi dvěma pohořími, rozprostírá se divukrásný kousek země. Studený dech zapomenutých skalních labyrintů a soutěsek tu vane do tváře krajině, již po staletí ke svému obrazu a pro slávu Boží svou prací utvářel člověk. Pískovcové chrámy sousedí se svatostánky vystavěnými lidskou rukou, strže a srázy ústí do polí a luk, krkolomné horské stezky pokračují kvetoucími alejemi stromů k lidským obydlím. Ten kraj, který jako by po staletí žil sám pro sebe, se nazývá Broumovsko. Přehledný fotografický průvodce po skalních městech Broumovského výběžku.
Jelen, Miroslav: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Zrušené železniční tratě
Praha, Dokořán 2009, 160 s., 220 Kč.
Publikace se souhrnně zabývá fenoménem zastavování osobní dopravy, veškerého provozu a rušení železničních tratí na území České republiky. První, teoretická část knihy, sleduje tento fenomén od vzniku prvních parostrojních drah až po současnost. Analyzuje důvody, které stály za zastavováním provozu a rušením tratí, všímá si i osudů tratí po zastavení provozu. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zrušeným železničním hraničním přechodům. Druhá část publikace obsahuje krátké popisné medailony všech zrušených železničních tratí. Text je doplněn tabulkami, mapami a fotografickou přílohou. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Klostermann, Karel: Bílý Samum a jiné povídky z plání
Sušice, Nakladatelství Dr. Rebstöck 2009, 144 s., 199 Kč.
Výběr povídek z autorova díla, vztahující se k šumavským pláním - oblasti kolem Modravy a Kvildy, v 19. století ještě v náručí divoké přírody.
Kol.: Malá výletní kniha ČR
Malá výletní kniha ČR
Praha , Marco Polo 2009, 128 s., 449 Kč.
Kniha podporující trend aktivního vyžití. Tipy na výlety včetně mapky a další informace umožní plánovat využití volného času. Koupit na Kosmas.cz
Kol.: Na cestě 1. Putování s Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem
Na cestě 1
Brno, Jota 2009, 240 s., 313 Kč.
Knižní zpracování úspěšného mnohadílného televizního seriálu, který prostřednictvím průvodců Jiřího Bartošky a Miroslava Donutila seznamuje diváky i čtenáře s mnoha slavnými a známými, ale i dosud málo navštěvovanými místy naší planety. Díky autentickým zážitkům a rozhovorům s domorodci poznáte i odvrácenou stranu cestování, kuriozity místních obydlí, zvláštnosti lidí i jejich kultury a stolování. V prvním díle zavítáme mimo jiné do Andalusie, Jeruzaléma, na jezero Titicaca, na Madagaskar, do Kambodže, Libanonu, Peru a řady dalších zajímavých míst. Koupit na Kosmas.cz
Krško, Jan: Meziválečný tramping na Rakovnicku
Meziválečný tramping na Rakovnicku
Praha, Státní oblastní archiv 2009, 286 s., 140 Kč.
Kniha pojednává o historii meziválečného trampingu na Rakovnicku. Po krátké předmluvě následují kapitoly Úvod do studia trampingu, Trampové v rakovnické přírodě, Osady, Trampové v Rakovníku, Závěr, Prameny a literatura a místní a jemný rejstřík. Kniha je k dostání např. v Informačním centru Rakovník.
Leschinger, Martin: Cyklovýlety po Česku. Na kole za poznáním Čech, Moravy a Slezska.
Cyklovýlety po Česku
Ústní nad Orlicí, Flétna 2009, 296 s., 299 Kč.
Kniha pro všechny, kteří se rádi nechají inspirovat náměty, kam vyrazit na kole po České republice. Čtyřicet pět výletů známými, ale i méně známými kouty patnácti atraktivních oblastí Čech, Moravy i Slezska seznamuje s jejich historií, přírodou a kulturou. Trasy vedou podél řek, k hradům a rozhlednám, k romantickým vodopádům i na hřebeny našich hor. S výlety poznáme i kus literárního odkazu význačných autorů, kteří v jednotlivých krajích působili, například Karla Klostermanna (Šumava), Oty Pavla (Berounka) nebo Jana Karafiáta (Valašsko). Tato barevnými fotografiemi nabitá publikace na křídovém papíru je brožovaná, avšak s pevnější vazbou V4 (prošitá, lepená, dobře rozevíratelná) s přehnutými klopnami obálky.
Náplava, Miroslav : Plavby "sebevrahů" - kapesní vydání
Plavby "sebevrahů" - kapesní vydání
Brno, Jota 2009, 224+16 s., 158 Kč.
Heyerdahl - Bisschop - Ingriš - 50 let od přeplutí Pacifiku Čechem Eduardem Ingrišem. K 50. výročí úspěšné plavby Eduarda Ingriše na voru Kantuta II. vychází limitovaná edice 1959 výtisků knihy kapesního formátu Plaveb "sebevrahů" s původními ilustracemi Aleše Čumy, rozšířená o novou kapitolu. Kniha jako ušitá do kapes všech cestovatelů, trampů, vodáků, námořníků a milovníků dobrodružství. Křest knihy proběhne přesně 50 let od chvíle, co expedice Kantuta odrazila od břehů Peru na stodvacetidenní úspěšnou plavbu. KON-TIKI * TAHITI NUI * KANTUTA * - doplněno o plavby vorů Tangaroa.
Navrátilová, Markéta: KoLove
KoLove
, 2009, 749 Kč.
Autorka k nové knížce říká: "KoLove je nejen protipólem mé první knihy Re Cycling, ale v jistém smyslu také jejím volným pokračováním. Nenajdete zde ty, kteří vyhrávají na kočičích hlavách někde v Belgii, ani ty, kteří bojují o etapová vítězství ve Francii - možná ale poznáte sami sebe. Tato kniha je výběrem toho obrazově nejzajímavějšího a lidsky nejmilejšího, co mne potkalo při fotografování Kola pro život v letech 2004 - 2009. Na podzim roku 2003 mi dal Roman Čermák velkorysou možnost fotit Kolo pro život, které jsem do té doby znala pouze z vyprávění. Děkuji mu za důvěru a pomoc, které si velmi vážím, a která mi o šest let později umožnila vydat tuto knihu. Fotografování cyklistiky mám pomyslně rozdělené do tří šuplíků. V prvním jsou velké profesionální závody, ty přirovnávám k detektivním příběhům, kde rozhodují vteřiny, malá gesta, neočekávané emoce, rychlost a všudypřítomná pohotovost. Ve druhém šuplíku jsou závody, jež mě přiváděly na místa, která jsem do té doby znala jen z obrázků a mnohdy ani to ne. Návštěvy daleké Malajsie či odlehlé Austrálie se pro mě staly Alenčinou procházkou v říši divů. A do poslední zásuvky patří závody, které jsem začala fotit jako poslední. Svůj vztah ke Kolu pro život a ostatním amatérským závodům horských kol s oblibou přirovnávám k Vančurovu Rozmarnému létu. Objevuji místa, na něž bych se nikdy nedostala, chodím po lese, válím se v trávě a hledám. Hledám nová obrazová spojení, která by dokázala ukázat kolo v širších souvislostech, hledám to, co umožní fotkám nezestárnout. Zkouším, jak daleko lze zajít, aby na snímcích zůstalo zachováno to, co je podstatou amatérského ježdění na kole v přírodě, ale současně, aby vzniklo něco, co bude neopakovatelné a nadčasové. Na začátku jsem samozřejmě nevěděla, kam mě tento přístup přivede a jestli vůbec vzniknou fotografie, které za tu spoustu stráveného času budou stát. Takový přístup k fotografování je hrou bez pravidel a zodpovědnosti, soubojem bez protihráče a absolutní svobodou – osvobozující, ale i zavazující. O to těžší, protože vám nikdo neříká, co máte či nemáte fotit. S každým dalším vyfoceným závodem se mi ale otevíraly další fotografické možnosti i doposud neviděné a nepředvídatelné situace. Snažila jsem se vytvořit si vlastní obrazy, představy a svět. Tato kniha je proto malou zpovědí někoho, kdo má, stejně jako vy, život neodmyslitelně spojen s kolem, ale kdo na něm doposud nejezdí. Doufám, že vás alespoň trochu potěší a bude se vám líbit. " Knihu je možné si objednat prostřednictvím www Kolo pro život Zakoupenou publikaci Markéta ráda dodá s věnováním. Dovedete si představit lepší vánoční dárek pro vášnivého bikera?
Pelc, Martin: Umění putovat
Umění putovat
Brno, Matice moravská 2009, 392 s., 261 Kč.
Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně podává první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako moderního fenoménu. Koupit na Kosmas.cz
Růžičková, Hana: Švýcarsko. Cestopis ve fotografii
Švýcarsko. Cestopis ve fotografii
Praha, Mladá fronta 2009, 136 s., 359 Kč.
Blízké a přesto neobjevené. I tak by se dalo označit Švýcarsko se svou letní tváří. Dosud totiž dáváme našemu evropskému sousedovi především nálepku cenově náročnější zimní destinace s kvalitními lyžařskými podmínkami. Jenže své úchvatné přírodní i architektonické bohatství odhaluje zejména v létě. Zasněžené alpské štíty přecházejí do kvetoucích strání, tající ledovce naplňují průzračná jezera, malebná údolí září svěží zelení, nechybí alpská středomořská květena, palmy a přímořská atmosféra. To vše můžete v této malé zemi helvétského kříže, zahrnující několik klimatických pásem, objevovat. Koupit na Kosmas.cz
Sattran, Vladimír: U pramenů Volty
U pramenů Volty
Praha, Česká geologická služba 2009, 220 Kč.
Autor knížky se sympatickým zaujetím vzpomíná na svůj pobyt v západoafrické republice Burkině Faso, kde strávil jako geolog více než sedm let. Při práci na projektech OSN procestoval zemi křížem krážem nejen při hledání ložisek rud a dalších surovin, které by pomohly chudému hospodářství, ale také při poznávání přírodních krás, mentality obyvatel i moudrosti jejich dávných předků. Knížka je tak cestopisem po západoafrické krajině i cestopisem srdce, které hledalo porozumění afrických lidí. Vyprávění a postřehy doplňují autorovy kresby a četné fotografie jeho mladších kolegů.
Silný, Milan: Každý kopec má své...nej
Každý kopec má své...nej
Plzeň, Cykloknihy 2009, 240 s., 299 Kč.
Kniha v sobě soustřeďuje popisy cest na kole na nejzajímavější vrcholy Čech, Moravy a Slezska. Svým způsobem ji lze považovat za netradičního cykloturistického průvodce po kopcích České republiky. A o kterých kterých se v knize píše? Sněžka, Říp, Poledník, Kleť, Klínovec, Ještěd, Střela, Zlaté návrší, Fichtelberg, Grosser Arber, Milešovka, Špindlerova bouda, Praděd, Luž, Plechý, Raná, Bílá hora, Vysoké kolo, Lysá hora, Třemšín, Javořice, Smrk, Slánská hora, Radobýl, Bořeň, Velký Javorník, Žalý, Děčínský Sněžník, a ještě jednou Sněžka. Kopců je v knize popisováno ve skutečnosti ještě více, toto jsou jen ty hlavní.
Smith, Roff Martin: Austrálie. Velký průvodce National Geographic
Austrálie
Brno, Computer Press 2009, 400 s., 621 Kč.
Podrobné popisy míst a související informace. Více než 180 barevných fotografií. 18 podrobných barevných map. Mapy na procházky a výlety autem. Speciálně připravené nákresy plánů budov a památek. Přehledná struktura knihy. Informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy. Koupit na Kosmas.cz
Soukup, Vladimír; David, Petr: Velká turistická encyklopedie-Vysočina
Velká turistická encyklopedie-Vysočina
Praha, Knižní klub 2009, 360 s., 629 Kč.
V osmém svazku je představen kraj Vysočina, nabízející jak přírodní pozoruhodnosti, tak starobylá města i nádhernou lidovou architekturu. Skvostem je krajské město Jihlava s tajemným podzemím, renesanční Telč, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, bazilika sv. Prokopa v Třebíčí či jeden z největších zámeckých komplexů v Evropě v Jaroměřicích nad Rokytnou. Hrad Lipnice nad Sázavou a hospoda pod ním je spojena se jménem Jaroslava Haška. Text doplňuje téměř tisíc barevných fotografií, historické reprodukce, půdorysy hradů a plánky velkých měst s vyznačením pamětihodností. Koupit na Kosmas.cz
Stejskal, Jan: Novopacko
Novopacko
Nová Paka a Harrachov, Jan Stejskal 2009, 352 s., 314 Kč.
Novopacko proslulo jako oblast s mimořádným množstvím nadaných rodáků a právě na ně se soustředí knížka Novopacko – Portrét paměti a srdce. Vypravuje nejen o historii místa, ale snaží se čtenářům přiblížit i jeho atmosféru. „Uvědomuji si, že duch nějakého místa není spojený pouze s lidmi, ale i s geologickými silami utvářejícími krajinu, s pohybem zvířat, se směry větru nebo s vůní půdy. O tom se ale těžko píše, proto jsem se rozhodl, že na to půjdu z druhé strany – že představím umělce a lidi, jejichž rody byly nebo jsou s Novopackem pevně spjaty. Věřím, že právě v jejich osudech a dílech se všechny tyhle síly odrážejí,“ říká její autor Jan Stejskal, jinak šéfredaktor serveru Ekolist.cz. V knížce jsou tak nejen kapitoly o víře nebo o řemeslech, ale i o významných rodech, jako byli sochaři Suchardové nebo lékárnická dynastie Geislerů. Stranou samozřejmě nezůstalo ani Novopacko jako centrum podkrkonošského spiritismu a významné naleziště drahých kamenů. Velký prostor je věnován umělcům – vždyť jich také z Nové Paky a jejího okolí pochází neuvěřitelné množství. V knížce je představen osud malíře Josefa Tulky, spisovatele Josefa Karla Šlejhara, básníka Jana Opolského, fotografa Miroslava Háka, sochaře Ladislava Zívra a mnoha dalších. Autor ale nenechal stranou ani zdejší zvláštnosti, a tak píše i o svérázných podhorských myslitelích, o tom, jak se v Pace jedlo psí masíčko anebo o bláznění, které se prý přenáší vodou z kašny na náměstí. Vlastní text, v němž nechybějí citace z historických kronik a pamětí, je zpestřen vyprávěním současníků a doprovází ho víc než sto dvacet obrázků – v naprosté většině kreseb a grafik. Knížka, která patří k tomu nejobsáhlejšímu, co o Novopacku vzniklo, se tak může stát nejen ozdobou knihoven místních lidí, ale potěší i čtenáře, kteří se zajímají o české umění a kulturu obecně. Knihu si můžete objednat přímo od autora prostřednictvím internetové adresy www.janstejskal.com.
Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 9
Toulavá kamera 9
Praha, Freytag & Berndt 2009, 240 s., 254 Kč.
V tradičním formátu jsme pro vás znovu zpracovali nevšední reportáže – vydejte se tedy směle do adrenalinového parku v Sušici, poznejte krásu plavby po Labi, projeďte se po Mlynářské cyklotrase, dosáhněte nejvýchodnějšího bodu naší země, prohlédněte si chaloupku, kde tvořil Max Švabinský, nebo se vydejte po stopách zlata a vltavínů, objevte tajemství templářů a vystoupejte na bájnou českou horu. A v jaroměřském muzeu magie nepochybně poznáte, že kromě toho vánočního existuje i nespočet dalších kouzel... Speciálním přídavkem k tomuto vydání, který by vám měl vydržet nejméně dva roky, je Toulavý kalendář na léta 2010 a 2011. Koupit na Kosmas.cz
Větvička, Václav; Rendek, Jan: Berounka
Berounka
Praha, Jan Vašut s.r.o. 2009, 148 s., 449 Kč.
O Berounce se tvrdívá, že to je řeka bez pramene. Naši předkové ji nazývali Míza. Stejně tak bychom mohli o Berounce mluvit jako o řece ostrovů. Má jich možná nejvíc ze všech našich řek, třebaže jsme jich osobně napočítali jen 88. Jenže: Po každém větším dešti, neřku-li po každé povodni, je jejich počet jiný. Některé jsou velké, jiné nepatrné, jedny si vytvořila řeka, jiné vznikly třeba prokopáním podemlýnské strouhy. Jeden, ten berounský, se dokonce jmenuje Ostrov. Jinému se zase říká buď Ostrov lásky, nebo Ostrov komárů. Vymysleli to zřejmě vodáci, každý podle své zkušenosti. Berounka, vedle svých čtyř zdrojnic, nachytala za svůj tok pod Plzní skoro 50 potoků a říček; čůrky a drobné pramínky jsme nepočítali. A to je nějaké vody! Do cesty jí naši předkové nastavěli skoro 30 jezů, které naháněly vodu na klapající mlýnská kola, lopatníky i korečníky, v novější době i turbiny. Brody byly, kde jich bylo třeba; při jednom z nich vznikla osada Brod, dnešní Beroun. Když naše předky omrzelo brodit se nejistou řekou, vymysleli si přívozy. I těch tu bylo mnohem víc, než oněch několik posledních mohykánů. A jak čas běžel a doprava houstla, přišly ke slovu mosty. Mosty máme rádi: Jsou to podané ruce, spojují. Otovi Pavlovi i Františku Nepilovi vstoupil kraj i řeka pod kůži a do krve jako živá míza. A možná, že všechno, co řekli a napsali, jim napověděla právě Berounka. I nás oslovila a vedla nás; to, co nám prozradila, bychom rádi věnovali památce obou zmíněných pánů – a vám, čtenářům a obdivovatelům Berounky-Mízy.
Zemek, Václav: Opomíjená místa na Podblanicku II.
Opomíjená místa na Podblanicku II.
Vlašim, ZO ČSOP Vlašim 2009, 36 s., 32 Kč.
V publikaci se můžeme dostat na místa na Podblanicku zajímavá, která neprávem zůstávají stranou naší pozornosti. Druhé pokračování publikace, první vydáno v r. 2007.

Rok 2008
Evropský týden mobility 2008
Praha, MŽP 2008, 46 s.
Cílem této příručky je poskytnout užitečné informace a rady úřadům místní samosprávy, které se účastní iniciativy „Evropský týden mobility“ (ETM). Podkladem pro příručku jsou zkušenosti evropských měst, která organizovala první Evropský týden mobility v roce 2002 až 2007 a Evropský den bez aut („Ve městě bez mého auta!“) v letech 1998 až 2007. Přitom byly vzaty v potaz také odlišnosti dané Chartou ETM a doporučení, která poskytli evropští i mezinárodní partneři iniciativy Evropský týden mobility. Ke stažení zde.
Fotografický průvodce Českosaským Švýcarskem - DVD
Fotografický průvodce Českosaským Švýcarskem - DVD
, České Švýcarsko, o. p. s. 2008+ CD-ROM, 299 Kč.
Multimediální fotografický průvodce krajinou, památkami, faunou, flórou Českosaského Švýcarska. Najdete zde i historické fotografie, informace o krajině, geomorfologii, fauně, flóře, ucelenou nabídku a informace o turistických možnostech regionu, zajímavé cíle, pěší a cyklovýlety, tipy pro volný čas, interaktivní mapku, 17 min. film "Krajina tajemství", spořiče a tapety na PC, pexeso. Průvodce zakoupíte na stránkách Českého Švýcarska.
Jak přežít v divoké přírodě
Jak přežít v divoké přírodě
Praha, Svojtka 2008, 256 s., 269 Kč.
Podrobná a obsáhlá příručka všech znalostí a schopností, které jsou třeba k úspěšnému přežití v divočině. Text v knize je doprovázen více než 800 barevnými fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Anděra, Miloš: Národní parky Evropy
Národní parky Evropy
Praha , Slovart 2008, 944 s., 1699 Kč.
Základ knihy tvoří přehled jednotlivých národních parků Evropy (celkem asi do 380 parků ve 33 zemích), prezentovaných podle významu, rozsahu apod. formou o 1 do 8 stran. Parky jsou v encyklopedii uspořádány podle států. U každého NP je uvedena základní charakteristika – poloha, velikost, historie, základní popis přírodních fenoménů, významné lokality vhodné k návštěvě atd., to vše doplněno schématickým znázorněním polohy parku v dané zemi a informační mapou národního parku (případně i logem příslušného národního parku) a nechybí ani údaje o dostupnosti chráněného území, informačních střediscích a aktuální internetové kontakty na správy parku. Základním prostředkem k představení parku je bohatá a kvalitní fotografická výbava s rozmanitými náměty (celkové pohledy, panorama, detaily krajinných celků, interiéry typických či význačných ekosystémů, rostliny a živočichové, případně významné turistické a historické objekty v rámci parku). U části národních parků jsou připojeny i různé zajímavosti týkající se přírodních poměrů (flóry, fauny, podnebí, geologie apod.), doplněné alternativně kromě fotografií i barevnými kresbami, schématy a grafy. Vlastnímu přehledu národních parků předchází úvodní kapitola, která nastiňuje historii a vývoj NP v Evropě. Součástí úvodní kapitoly je i přehledná mapa Evropy s vyznačením všech NP. Závěrečný oddíl je věnován stručnému přehledu jiných významných velkoplošných chráněných území Evropy, které nemají status NP, ale jsou významné z jiných důvodů. Přečtěte si recenzi Ekolistu. Koupit na Kosmas.cz
Audy, Marek: Brány do ztraceného světa. Unikátní objevy na stolových horách Venezuely.
Brány do ztraceného světa
Brno, Jota 2008, 180 s., 525 Kč.
Když podniknete výšlap na stolovou horu ve Venezuele, nemusí to být v dnešní době ještě nic výjimečného. Když ale na oné „tepui“ najdete vstup do jeskyně, shodou náhod jste jeskyňář a shodou náhod má vaše výprava s sebou vybavení, abyste se mohli dostat dolů, dá se na to říct jedině: štěstí přeje připraveným. Objevy mohou být dílem náhody, ale nejlepší je vyjít jim naproti, tak jako poctivě chodí Marek Audy při svých cestách do Jižní Ameriky. Spolu s dalšími venezuelskými, českými a slovenskými jeskyňáři tam objevil jeskyně, o kterých v prvních letech třetího tisíciletí ještě svět neměl tušení. Na stolových horách Roraima a Chimantá byl díky několika výpravám popsán celý unikátní podzemní svět - můžeme ho tak označit díky ohromným prostorám jeskynních systémů a výjimečnosti umístění tohoto křemencového světa. Marek Audy navíc dokázal objevovat i na povrchu stolové hory, v její fauně a floře. Ano - objevovat! Knih o cestování je mnoho, ale „Brány do ztraceného světa" je knihou připraveného cestovatele, který své výpravy dokázal korunovat ve světovém měřítku jedinečným objevem. A jak se dočtete v knize, začalo to přitom tak nevinně... Koupit na Kosmas.cz
Bábnič, Ján: Jeseníky - Nejkrásnější turistické trasy
Jeseníky - Nejkrásnější turistické trasy
Praha, Freytag & Berndt 2008, 144 s., 160 Kč.
500 nejkrásnějších túr po hřebenech i údolích Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Přesné popisy túr, mapky v měřítku 1:100 000, návrhy a tipy, které Vás zavedou k nejzajímavějším cílům a pozoruhodnostem. Koupit na Kosmas.cz
Bílek, Aleš; Kučera, Aleš: Karpatské lesní železnice
Karpatské lesní železnice
Náchod, Konting 2008, 404 s., 1150 Kč.
Fotografická publikace Karpatské lesní železnice / Karpackie kolejki leśne mapuje na většinou černobílých záběrech od čtyř desítek autorů již zašlou slávu a pomalý zánik lesních železnic v celých Karpatech v posledních pěti desetiletích. Výpravná kniha se stručným přehledem lesních drah, orientační mapkou a historickým úvodem, zasvěcujícím do souvislostí vzniku lesních drah na tehdejším území Rakousko-Uherska a následně odlišného vývoje v nově přerozdělené Evropě, právě vychází v druhém upraveném vydání. Nejedná se však o atlas lokomotiv ani odbornou publikaci o historii a technických parametrech lesních drah, ale o fotografickou knihu, která si všímá především života v okolí lesních drah, jejich pracovníků, dřevorubců, občasných cestujících a snaží se zachytit nepřenosnou atmosféru tohoto zapomenutého koutu Evropy a nelehkého života v zapadlých karpatských dolinách. Lesní dráhy právě zde mnohdy plnily funkci jediného dopravního a komunikačního spojení zapomenutých osad v hlubokých karpatských dolinách a byly místem setkávání místních obyvatel a horalů. Kniha je v prodeji v pražských knihkupectvích nebo na dobírku na e-mailové adrese konting@konting.cz.
Bláha, Ladislav: Ze života stromů
Ze života stromů
České Budějovice, Karmášek 2008, 144 s., 305 Kč.
Každý z nás již jistě někdy obdivoval krásný, v lese nebo o samotě stojící strom. Samostatně rostoucí stromy jsou často dominantou celé krajiny. Pokud je nezničí vichřice, blesk či člověk, mohou se některé druhy dožít stovek i tisíců let. Stromy jsou výjimečné i dalšími svými vlastnostmi. A tato kniha si klade za cíl ukázat jejich krásu, neobvyklé tvary a popsat místa, kde se nacházejí. Ocení ji zájemci o dendrologii a o přírodu obecně, stejně jako turisté a cestovatelé. Ač je psána poučenými odborníky, čte se velmi snadno a její obsah je přístupný i bez předběžných botanických znalostí. Bohatý barevný fotografický a kresebný doprovod s množstvím konkrétních popisů a poznámek názorně ilustruje fakta a stane se inspirací pro výlety i daleké cesty za poznáním přírodních kuriozit a rekordů. Koupit na Kosmas.cz
Brandos, Otakar: Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry
Vysoké a Belianské Tatry, Polské Tatry
Ostrava, SKY 2008, 360 s., 261 Kč.
Další z turistických průvodců po Karpatech. Již III. doplněné a zcela přepracované vydání průvodce Vysoké Tatry je tentokráte doplněno o polskou část Tater, která je logickou a nedělitelnou součástí tohoto horského celku. Protože celkový objem informací v knize obsažených podstatně narostl, bylo přikročeno ke zvětšení formátu publikace z tradičního kapesního formátu A6 na formát 114 × 188 mm. Vedle obecných informací tady naleznete podrobný místopisný rejstřík, uživateli velice oblíbené rozhledové růžice a především panoramatické fotografie s popisy významných vrcholů, sedel a ples, výřezy reliéfních turistických map v měřítku 1:50.000 se zákresy turistických tras a velké množství fotografií (316 fotek, mapky, rozhledové růžice). Velkou část knihy pak samozřejmě tvoří popisy jednotlivých túr, ať již na slovenské a nebo polské části Tater. Přestože Polsko i Slovensko již vstoupily do Schengenského celního prostoru, volné překračování hranice v Tatrách nebude možné ani nadále (mimo několika výjimek), neboť volnému pohybu jsou nadřazeny zájmy ochrany přírody. Proto bedekr nebude až tak zcela v podobném duchu jako tomu bylo u průvodců z dob turistů císaře pána, kdy přes hřeben Tater vedly krásné a logické přechody. Tak jak je popisují turistické průvodce z dob Rakousko - Uherska. Koupit na Kosmas.cz
Drábek, Karel: Naučné stezky a trasy III. Karlovarský a Plzeňský kraj
Naučné stezky a trasy III. Karlovarský a Plzeňský kraj
Praha, Dokořán 2008, 248 s., 268 Kč.
Po Středočeském a Jihočeském kraji vychází třetí díl cyklu turistických průvodců, který postupně mapuje naučné stezky v celé České republice. Naučné stezky se snaží ukázat specifika krajiny, upozornit kolemjdoucí na zvláštnosti, které by jinak mohli minout. V průvodci jsou stezky řazeny abecedně, v záhlaví každé z nich jsou uvedeny nejdůležitější údaje: okres či obvod, ve kterém je stezka umístěna, její začátek a konec, GPS souřadnice, délka trasy a počet zastávek, obory, kterým se tabule věnují, doba vhodná k prohlídce a možnosti veřejné dopravy, také obtížnost trasy, navazující značené turistické trasy a cyklotrasy, zajímavosti i další stezky v okolí. Text jednotlivých kapitol podává základní popis trasy a přírodovědné i historické poznatky, které se k jejímu okolí vážou. Každá kapitola je doplněna mapou a četnými fotografiemi. Koupit na Kosmas.cz
Fišer, Vojtěch: Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám
Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám
Praha , Regia 2008, 208 s., 215 Kč.
Novohradsko je trochu zapomenutým koutem jižních Čech. Přitom zcela nezaslouženě. Málokde je příroda zachována v tak málo dotčeném stavu, jako zde na česko-rakouském pomezí. Tato kniha vám chce co nejbarvitěji představit drsný a přitom romantický kraj Novohradských a také Slepičích hor, kraj, kterým bystře protékají řeky Malše a Stropnice. Budeme si vyprávět o jeho historii a pověstech s ním spojených, o lidech, kteří zde žili. Podíváme se na starobylé památky, polozapomenutá poutní místa i zapadlé horské vesnice. Navštívíme Nové Hrady se starým rožmberským hradem i empirovým zámkem hrabat Buquoyů, půvabné Terčino údolí, tvrz Cuknštejn, barokní poutní chrám v Dobré Vodě, Žofínský prales, trasu někdejší koněspřežky, zříceninu hradu Pořešína i opevněnou vesnici Žumberk. Půjdeme krajem zaniklých vsí i starobylých hradišť slovanského kmene Doudlebů, kolem potoků, kde kdysi zněl klapot mlýnů a hamrů. Odskočíme si také na půvabný Rožmberk a stále trochu tajemný Vyšší Brod s hrobkou rodu pánů z Růže. A na závěr nahlédneme k sousedům do rakouské části Vitorazska, které bývalo součástí zemí Koruny české. Koupit na Kosmas.cz
Foglová, Majka: Etapové hry v přírodě
Etapové hry v přírodě
Praha, Portál 2008, 176 s., 233 Kč.
Kniha navazuje na úspěšný titul Táborové etapové hry (Portál, 2006) a přináší čtyři nové hry: Království Zlaté víly (13 etap), Cesta do pravěku (15 etap), Zloba Vládce větrů (6 etap) a Věštba Chalnaka-Velkého mága (10 etap). Děti se při nich učí mj. rozlišovat dobré a špatné lidské vlastnosti a vážit si hodnot jako je ohleduplnost, empatie, spolupráce a ochota pomoci druhému v nouzi. Hry jsou vhodné pro skupiny 20 až 80 dětí ve věku 6–11 let a určené pro delší pobyty v přírodě. Z publikace mohou čerpat celoroční inspiraci oddíloví vedoucí na táborech, náčelníci skautských družin, organizátoři volnočasových aktivit na školách v přírodě nebo v ozdravovnách a pořadatelé skupinových akcí pro děti. M. Foglová je dlouholetá oddílová vedoucí, všechny hry má vyzkoušené v praxi. Koupit na Kosmas.cz
Fokt, Michael: Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí
Zoologické zahrady České republiky a okolních zemí
Praha, Academia 2008, 400 s., 465 Kč.
Publikace určená všem milovníkům přírody přináší obsáhlý přehled nejrůznějších zařízení a institucí, kde je možné pozorovat živočichy i rostliny a něco se o nich dozvědět. Větší část knihy se věnuje zoologickým a botanickým zahradám, zájemci v ní však najdou i přírodní parky se zástupci evropské fauny, veřejná akvária, motýlí domy či další tipy a možnosti trávení volného času mezi zvířaty a rostlinami. Jádrem publikace jsou zoologické a botanické zahrady České republiky a Slovenska. Celá publikace je doplněná rozsáhlým fotografickým materiálem ze všech popisovaných institucí. Koupit na Kosmas.cz
Havel, Miroslav: Na lovu medvědů
Na lovu medvědů
Praha , Baronet 2008, 96 s., 119 Kč.
Autor, celoživotní milovník přírody a myslivosti, se konečně odhodlal splnit si svůj dlouholetý sen. Vydal se do divokých kanadských lesů, nejen aby se utkal s medvědy, ale také aby se mohl kochat krásami tamní přírody, kterou tak toužil spatřit. Téměř deníkovou formou popisuje své příhody zároveň zkušeného lovce ale i nováčka v této, prostředí i zvyky, zcela nové situaci. Jeho příhody i popisy krajiny zaujmou nejen lovce, ale i všechny milovníky přírody. Bohatě ilustrováno autorovými fotografiemi.
Hermová, Hana: Rekreační cesty pro cyklisty: Východiska, důsledky a řešení
Rekreační cesty pro cyklisty: Východiska, důsledky a řešení
Jablonec nad Nisou, Česká Mountainbiková Asociace (ČeMBA) 2008, 32 s., 30 Kč.
Cyklistika se s počátkem nového tisicíletí v Česku stává stále oblíbenější rekreační aktivitou. Spojuje v sobě možnost pohybovat se v přírodě, někam se podívat a udělat při tom něco pro své zdraví. Této popularity si všímají i státní správa a samospráva a začínají cyklistiku podporovat. O cyklistické dopravě se všeobecně předpokládá, že je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Od cykloturistiky se pak očekává, že pomůže generovat příjmy z cestovního ruchu, a tím přispěje i k rozvoji regionů. Po mnoha letech, kdy podpora cykloturistiky spočívala v instalování žlutých tabulek podél různě frekventovaných silnic, najednou rostou v krajině cyklostezky jako houby po dešti. A ač se to nezdá, investují se do nich (a do jejich plánování) obrovské částky peněz. Ve jménu cyklistů i životního prostředí se asfaltují a rozšiřují cesty s původně přírodním povrchem, budují se i zcela nové, dokonale hladké, přímé koridory, spíše „cyklodálnice“. U mnoha cyklistů ale několik metrů široký asfaltový koberec občas i s obrubníky a zábradlím vzbuzuje rozpaky. Vyjeli si do přírody a chtějí vidět přírodu, ne silnici. Dopad cyklostezek na krajinu se v České republice zatím nebere moc vážně. A přitom jsou to právě krajinné zážitky, které jsou pro rekreační cyklistiku motivem. Přečtěte si publikaci v elektronické verzi.
Horáčková, Jana: Úděl amazonských stromů. Obrazové putování peruánským pralesem.
Úděl amazonských stromů.
, Vladimír Chrenovský - AZYL Publishing 2008, 168 s., 719 Kč.
Výpravná obrazová publikace obsahující téměř 300 barevných fotografií provede čtenáře peruánskou Amazonií. Hlavním motivem knihy jsou stromy z deštného pralesa a jejich cesta od zrození, užití domorodými kmeny, přes novodobé dřevařské pily až k civilizačnímu užití. Vše je zasazené do kulturního rámce peruánské společnosti s oblastí kolem rovníku v regionu Ucayalli. Kniha je pojata jako obrazové vyprávění se stručným doprovodným textem. Jednotlivé kapitoly knihy obsahují fundované úvody, osvětlující základní společenské zákonitosti daného regionu a úlohu stromů a pralesa jako celku v něm. Koupit na Kosmas.cz
Horký, Petr: Zpráva o cestě na severní pól
Zpráva o cestě na severní pól
Řitka, Daranus 2008, 128 s., 179 Kč.
Kniha popisuje nejdelší pochod k severnímu pólu, který se podařil české výpravě. Dvoučlenná expedice Petra Horkého a zkušeného polárníka Miroslava Jakeše vyrazila v dubnu 2008 k točně z 88. stupně severní zeměpisné šířky, tj. ze stejné čáry, odkud se před několika lety vydal k pólu proslulý horolezec Reinhold Messner. Horký a Jakeš šli na lyžích a saně si na popruzích táhli za sebou, jejich pochod se prakticky v ničem nelišil od polárnické klasiky dob Roalda Amundsena. Námaha cesty byla podobná, stejně jako její rizika. Kniha líčí v nejrůznějších souvislostech dobytí pólu a obsahuje i pasáže o legendárních výpravách minulosti včetně letu vzducholodi Italia, jejíž pád přežilo na ledu Arktidy osm trosečníků včetně českého vědce Františka Běhounka. Vedle krajiny stvořené ze zasněžených, občas pukajících ledovců přivádí kniha čtenáře i na ruskou polární základnu Barneo a do maličké špicberské metropole Longyearbyenu. S vědci z místní vysoké školy, nejsevernější na světě, probíral autor otázky globálního oteplování a za městečkem viděl u silnice značku, že lední medvědi mají před auty přednost. Koupit na Kosmas.cz
Janoška, Martin: Nejkrásnější vodopády České republiky - průvodce
Nejkrásnější vodopády České republiky - průvodce
Praha, Academia 2008, 284 s., 392 Kč.
Publikace přináší ucelenou a dosud nikde nepublikovanou kolekci více než 100 lokalit s výskytem vodopádů z celého území ČR od Krušných hor po Beskydy. Originální téma, které u nás dosud nikdo komplexně nezpracoval, má v mnoha případech objevitelský charakter. Barevnou fotodokumentaci, která má blízko k umělecké tvorbě, doplňuje populárně laděná geomorfologická a geologická charakteristika jednotlivých lokalit a stručný popis přístupové cesty. Koupit na Kosmas.cz
Jazairiová, Pavla: Jiná Afrika
Jiná Afrika
Praha, Radioservis 2008, 240 s., 269 Kč.
Známá rozhlasová novinářka se ve své nejnovější knížce vrací k tématu, které jí přineslo první literární úspěchy. Po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe - Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko - a své zážitky zpracovala osobitým stylem do působivého literárního tvaru. "Její" Afrika není místem exotických safari, ale bídy, beznaděje, úpadku i úsilí o změnu. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný - nejen pro Afriku, ale také pro vzdálené potomky kolonizátorů a otrokářů. Důležitější než vysvětlit je však pro autorku snaha porozumět. To jí umožňuje psát o věcech, které obvykle zůstávají stranou pozornosti. Koupit na Kosmas.cz
Komárek, Stanislav: Zápisky z Okcidentu
Zápisky z Okcidentu
Praha, Dokořán 2008, 264 s., 268 Kč.
Zápisky z Okcidentu shrnují autorovy svérázné postřehy z cest po blízké i vzdálenější Evropě, Jižní Africe a Americe. Autorovým cílem není podat zevrubný a vyčerpávající popis jednotlivých zemí. Ve svých textech ponechává prostor prvním dojmům i prchavým představám, které v něm nové krajiny vyvolávají, a na nich staví závratné konstrukce svých úvah a paralel. Zkrátka dopřává si svobody nadšeného (byť poučeného) cestovatele-amatéra. Cestopisné eseje Stanislava Komárka jsou určeny všem, kdo mají kromě záliby v cestování také chuť zamyslet se nad tím, co kontakt s cizími zeměmi člověku vlastně přináší. Koupit na Kosmas.cz
Koutek, Tomáš: Nejkrásnější české rybníky
Nejkrásnější české rybníky
Praha, Brána 2008, 440 s., 424 Kč.
Podtitul: Kniha o českých rybnících Toulky českou krajinou podnikal autor této publikace (a předchozí knížky Městské brány v Čechách) po dobu více než tří let, nachodil stovky kilometrů, tisíce jich najezdil vlakem, autobusem a stopem a z hrází fotografoval zčeřené, lesklé i zamrzlé hladiny více než 250 rybníků. Musel vybírat – rybníků je u nás okolo dvaatřiceti tisíc! Zaměřil se na turistický, krajinotvorný a rekreační význam vybraných rybníků, přináší o každém co nejvíce informací a okrajově se věnuje i historii českého rybníkářství a významným stavitelům vodních děl.
Langer, Jiří: Atlas památek - Evropská muzea v přírodě
Atlas památek - Evropská muzea v přírodě
Praha, Baset 2008, 892 s., 882 Kč.
Unikátní publikace etnografa Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je první moderní publikací o evropských muzeích v přírodě, a to nejen u nás, ale i v cizině. Publikace obsahuje vyčerpávající přehled muzeí v rámci abecedně řazených států. V úvodním textu seznamuje čtenáře s historickým formováním a dnešními významy pojmu muzea v přírodě, rozmanitostí jeho podob a činností a s informacemi o použití knihy jako průvodce po těchto muzeích. Tomuto záměru je věnována hlavní část s 516 hesly pojednávajícími o muzeích v přírodě v 31 evropských státech od Islandu po Ural a od severního okraje Norska po jižní Francii a jižní Bulharsko. Poloha jednotlivých muzeí je vyznačena na mapkách jednotlivých států a u významnějších muzeí najdete i orientační schéma jejich expozičního areálu. Každé heslo se začíná identifikačním odstavcem s kontaktní adresou a popisem silničního spojení z hlavního nebo všeobecně známého významného města příslušného státu. Mnohá hesla mají připojeny zmínky o množství dalších (obvykle malých) muzeích v přírodě a o památkách lidové architektury, které se vyskytují v blízkosti uvedených muzeí. Text knihy je doplněn 2500 fotografiemi. Ke každému muzeu se váže stručná historická pasáž (vznik a vývoj), podrobná charasteristika lidových staveb a jejich funkcí, charakteristika muzejních exponátů a muzejních programů a jejich popis. Publikace, kterou lze považovat za vyčerpávajícího průvodce lidovou architekturou Evropy, je určena široké veřejnosti. Koupit na Kosmas.cz
Linhart, Pavel; Suk, Miloš; Válek, Vratislav: Vinařský atlas území České republiky
Vinařský atlas území České republiky
, DOLIN 2008, 220 s., 869 Kč.
Kniha obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Dvojjazyčná (česko-německá) barevná publikace soustřeďuje mapy: historické,aktuální,geologické,geochemické,půdní,hydrologické,klimatické,vegetační,fenologické a turistické cesty. Koupit na Kosmas.cz
Luner, Jaroslav: Barvy Skandinávie a Islandu
Barvy Skandinávie a Islandu
Brno, Computer Press 2008, 296 s., 899 Kč.
Exkluzivní obrazová publikace, která vyniká jak svým formátem, tak především krásou a kvalitou unikátních fotografií. Autor vás zavede do chladných severských končin – do Skandinávie a na Island – a ukáže vám neobyčejné kouzlo a půvab tamější přírody. Stovky jedinečných fotografií jsou doplněny textem, který přináší zajímavosti a perličky o kultuře, historii a přírodě vyobrazených lokalit. Jaroslav Luner pracuje na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka v Brně, kde se podílí na tvorbě audiovizuálních pořadů. Fotografuje od 70. let minulého století a má za sebou celou řadu autorských i kolektivních výstav. Audiovizuální tvorbou se zabývá od poloviny 80. let, profesionálně od roku 1990 v brněnském planetáriu, kde také v rámci cyklu „Za poznáním modré planety“ vytvořil sérii multivizuálních pořadů o zemích, které procestoval. V této knize najdete upravené literární scénáře pořadů o Skandinávii a Islandu a hlavně výběr použitých fotografi í, tvořících kromě videosekvencí vizuální složku zmíněných pořadů. Jejich vznik a tím i vznik této knihy umožnila spolupráce s brněnskou cestovní kanceláří Kudrna, které patří autorův velký dík.
Koupit na Kosmas.cz
Miškovský, Pavel: Naše rozhledny, 3. aktualizované vydání
Naše rozhledny, 3. aktualizované vydání
Praha, Dokořán 2008, 328 s., 268 Kč.
Od 19. století jsou rozhledny součástí naší krajiny, ale i turistického ruchu. Kompletní průvodce po rozhlednách v našich zemích přináší detailní informace o více jak 220 stojících objektech (z nichž 170 je běžně přístupných), o jejich historii, typu, nadmořské výšce, výšce věže, možných výhledech a spoustu dalších praktických údajů (vstupné, otevírací doba, spojení atd.). Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Moučková, Miroslava: Po naučných stezkách. Tipy na výlet ze všech krajů ČR
Po naučných stezkách. Tipy na výlet ze všech krajů ČR
Praha, Daryl 2008, 224 s., 220 Kč.
Tipy na výlet ze všech krajů ČR provedou čtenáře naší krajinou od prvohor po současnost. Vydejte se na cestu časem za prvními živočichy, na dno druhohorního moře i na vrchol třetihorní sopky. Zastavíte se na místech, kde pračlověk lovil mamuty a rozdělával oheň. Připomenete si osidlování země Kelty i prvními Slovany. Naučné stezky, které autorka do této knihy vybrala, procházejí místy dějinných zvratů při budování českého státu, seznamují s historií výstavby hradů, zámků a klášterů i husitským hnutím. Vedou po slavných bojištích, kde se odehrávaly velké bitvy. Ale míří i do míst, kde se pálilo dřevěné uhlí či vyrábělo sklo, a tak zachycují také všední dřinu při získávání obživy. Mnohé stezky procházejí místy, která dávají nahlédnout do přírody, jak asi vypadala před dávnými lety, kdy naši prapředci překonávali husté pralesy či neschůdné bažiny. Kniha se může stát vítanou inspirací pro víkendové cesty a dovolenou a šíří vyprávění zaujme i čtenáře, kteří se chtějí blíže seznámit s historií naší země. Koupit na Kosmas.cz
Obermajer, Jaroslav: Ve svitu táborového ohně
Ve svitu táborového ohně
Praha, Dokořán 2008, 148 s., 178 Kč.
Kniha obsahuje mnohokrát vyzkoušené a osvědčené hry, které děti opravdu mimořádně baví. Nenajdete zde hry bezduché, ale jen ty, které současně rozvíjejí osobnost dětí, obohacují je o různé znalosti a v neposlední řadě také tříbí jejich morálku. Kromě velkého počtu her jsou v knize i četné praktické zkušenosti z organizace dětských stanových táborů i celoroční činnosti oddílů zaměřených na turistiku, táboření, rekreační sport a pobyt v přírodě. Koupit na Kosmas.cz
Obhůrková, Eva: Výlety s dětmi v Praze a středních Čechách
Výlety s dětmi v Praze a středních Čechách
Brno, Computer Press 2008, 176 s., 254 Kč.
Po „velkých“ Výletech s dětmi, které obsáhly celou Českou republiku, nadešel čas „malých“ výletů – knížek, jež podrobněji mapují menší oblast a na jejichž stránkách najdete jak osvědčené trháky, tak místa méně známá a leckdy téměř zapomenutá, která by přesto neměla uniknout vaší pozornosti. Pověstnou první vlaštovkou této série je Praha a střední Čechy. Proč? Důvodem není jen to, že tady žije spousta rodin s dětmi, které rády cestují. Praha je totiž přitažlivým cílem rodinných, školních i oddílových výletů bez ohledu na roční dobu a počasí. Přes 350 tipů na výlety po Praze a jejím okolí pro každé počasí i roční dobu tematické řazení do 13 zájmových kapitol, ověřené kontakty – telefony, internetové stránky, e maily, cenové hladiny vstupného a otvírací doby, přes 500 fotografií a 100 ilustrací, přehledná mapa s podrobným rejstříkem pro snadnou orientaci a výběr výletu. Koupit na Kosmas.cz
Palátová, Eva; Paleček, Tomáš: Ata Mua. Kolem světa za 800 dní.
Ata Mua. Kolem světa za 800 dní.
, Centa 2008, 277 s., 358 Kč.
Potkali se náhodou, se stejným snem - objet zeměkouli. Skromně, s batůžkem a bez počátečních prostředků. Na dva roky prázdnin si kuriozně vydělali v Austrálii, než se vrhli do nitra tajuplných zemí kolem vzdáleného Pacifiku. Jejich reportáže zasílané domů nejdřív jen přátelům si velmi záhy získaly srdce široké veřejnosti, které to kamarádi naposílali. A tak vznikl nápad vám dát tuto knížku. Čekejte smršť na vaši rozesmátou bránici, svižnou, rychlou četbu, dech beroucí okamžiky, napětí, dobrodružství, pulsující energii, ale i šetrně a vtipně zasažené rady a tipy na cesty, jež potěší jak ostříleného cestovatele, tak i snílka, který se na svojí první cestu teprve chystá. Koupit na Kosmas.cz
Šmíd, Zdeněk: Lužnice
Lužnice
Praha, Paseka 2008, 360 s., 359 Kč.
Kniha navazuje na úspěšný autorův titul Otava z roku 2005. I tady putujeme po řece, tentokrát po kultovní vodácké Lužnici, od jejího pramene v Rakousku až po ústí v Týně nad Vltavou. Poznáváme přitom nejen řeku a přírodu kolem ní, ale i krajinu, města a vsi v okolí, jejich minulost i dnešek. Autor nás provází krajem rakouského Waldviertetlu, Čechům dosud málo známým, z neotřelých úhlů vypráví o dějinách českorakouského pomezí. Dozvíme se mnohé o třeboňských rybnících, o veselských Blatech, o Třeboni, Soběslavi, Veselí, Bechyni a zejména o Táboru a jeho kontroverzní husitské tradici. V knize nechybí ani medailony osobností, jejichž život či dílo je nějak spojeno s krajem kolem Lužnice, ať jde o Petra Voka, Oskara Nedbala či Emu Destinovou. Kniha je psána svěžím jazykem a nepostrádá humorný nadhled, což umocňuje čtenářský zážitek. Koupit na Kosmas.cz
Štekl, Jiří: Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou i tramvají
Plzeň, Cykloknihy 2008, 268 s., 299 Kč.
Originální kniha, která se od ostatních rozhlednových průvodců odlišuje mimo jiné tím, že obrázky veškerých staveb v ní uváděných jsou kreslené. Autor všechny dostupné rozhledny v České republice osobně navštívil na kole a zachytil je ilustracemi mnohdy lépe, než to umožňuje fotografie. Ke každému z 243 objektů je připojena jednoduchá, autorem nakreslená, mapka s popisy všech přístupových tras ( pro cyklisty, pěší turisty i ostatní ). Ke každé rozhledně uvedené v této publikace je připojena krátká charakteristika, nadmořská výška a výška rozhledny, náročnost terénu ( uveden vhodný typ kola ), výhledy, možnost občerstvení a nákupu suvenýrů. Nechybí ani piktogramy zpodrobňující informace.
Šuta, M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. Druhé, doplněné a přepracované vydání.
Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
Plzeň, Děti Země 2008, 32 s.
Publikace obsahuje informace o zdravotních vlivech 10 chemických látek nebo jejich skupin, které jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů. Zahrnuje i ozón (O3) a fotochemické oxidanty, které vznikají z vypouštěných exhalací vlivem slunečního záření a které tvoří základ tzv. letního nebo fotochemického smogu. Exhalace jsou v publikaci rozděleny do tří skupin - na látky postihující převážně dýchací cesty, na látky s převážně toxickými účinky a na rakovinotvorné látky. Text čerpá z více než stovky odborných publikací. Pro potřebu laiků je doplněn stručným slovníčkem, který vysvětluje použité odborné termíny. Publikace byla vydána s podporou nadačního fondu Zelený poklad , díky které je možné si ji objednat jen za cenou poštovného na stránkách Dětí Země.
Tomas, Josef: To když já byl tenkrát v Grónsku
To když já byl tenkrát v Grónsku
Praha, Česká geologická služba 2008, 108 s., 220 Kč.
To když já byl tenkrát v Grónsku, říkával autor této knížky tak často, až se rozhodl vyhledat staré deníky, fotografie a publikované články a sestavit z nich mozaiku postřehů a zážitků z doby před třiceti lety, kdy jako geolog měl příležitost poznat drsnou krásu vzdálené země. Knihu můžete koupit v internetovém obchodě České geologické služby
Tomšíček, Jan: Do Vladivostoku na zmrzlinu
Do Vladivostoku na zmrzlinu
Ústí nad Orlicí, Oftis 2008, 328 s., 219 Kč.
Kniha o lásce nejen k cestování... Dočteme se v ní, jak ho napadla myšlenka na tak neobvyklou cestu a proč zrovna s tak nezvyklým cílem. Podíváme se s ním do Volgogradu, překonáme Ural, větřík nás bude společně unášet přes nedozírnou Sibiř, abychom alespoň letmo zhlédli Omsk, Novosibirsk a některá další města i vesnice. Po mizerných a chatrných mostech podél BAMu se dostaneme k Bajkalu a pak budeme pokračovat na Dálný východ do Komsomolska na Amuru. Podél řeky Ussuri dojedeme do cíle, tedy do Vladivostoku. Tam Honza dorazil po 126 dnech šlapání. Také s ním nahlédneme do několika ruských domácností, abychom se dozvěděli, jak se v této zemi lidem žije. Dále máme možnost s autorem prožít krásný, avšak krátký podzim podél Transsibiřské magistrály i okusit první sněhové vločky u Bajkalu. Zpáteční cestu si ulehčil vlakem, aby na Sibiři nezmrzl. Během sedmi měsíců celkově strávených na této cestě odšlapal Honza Tomšíček na svém 30 let starém favoritu asi 22 000 kilometrů a ještě se k tomu svezl vlakem 3000 km.
Valenta, Josef: Scénologie krajiny
Scénologie krajiny
Praha, KANT 2008, 244 s., 108 Kč.
Polomené hory – jedna z nejpozoruhodnějších oblastí Kokořínska, inspirovala autora, aby se věnoval tématu scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka. Jak člověk uplatňuje scénický smysl při vnímání krajiny? „Scéničnost krajiny je založena na scénickém postoji či jednání člověka. Scéničnost krajiny je tedy její potence – je to možnost, která vyžaduje lidskou spoluúčast." Autorova slova dokládá i bohatý fotografický doprovod. Koupit na Kosmas.cz
Vokolek, Václav; Kuchař, Jiří: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8
Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8
Praha, Eminent 2008, 208 s., 260 Kč.
Esoterický znamená skrytý, vnitřní, tajný. Esoterický pohled se vyznačuje nekonvenčním obsahem, a proto se knihy o esoterických Čechách značně liší od obvyklých turistických publikací. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko jsou jedinečným průvodcem po neodhalených zákoutích naší země. Nabízejí neobvyklé pohledy na dějiny, na nečekaná prolínání kulturních a náboženských tradic, vysvětlují často nenápadné symboly a starobylé pověsti, poukazují na neuvěřitelné souvislosti, které se skrytými končinami táhnou od pravěku až po současnost. Mnohé je tu objeveno, řečeno poprvé. Esoterické dějiny Čech jsou stejně bohaté jako ty reálné. Existují lokality, kde se obě pojetí slučují v jeden překvapivý celek. Ten je zcela novým plastickým obrazem historické krajiny, pohledem za doposud neznámé obzory. Esoterické Čechy, Morava a Slezsko by své čtenáře měly vybídnout k pouti po často neprávem opomíjených a zanedbávaných místech. Kouřimsko bylo od pravěku nejen centrem moci, ale i předkřesťanské spirituality. Právě srážka mezi starou a novou vírou tady musela být velice dramatická a do jisté míry ji lze rekonstruovat. V této oblasti najdeme podivuhodné kameny, které dominují nejen celému kraji, ale i jeho posvátnosti – Klepec I, Klepec II, Lechův kámen, kameny spojené se svatým Prokopem, to vše jsou objekty dávné úcty, která přežila v pověstech. Okolí řeky Sázavy je dalším střediskem duchovních střetů. Právě tady lze dokumentovat, jak pohanství přežilo a vtělilo se do nové náboženské ideologie. Kouřimsko, Českobrodsko i Posázaví jsou území, na nichž se ukrývá mnohé. Nechme je tedy vypovědět dávno zapomenuté příběhy a odhalit prastará tajemství. Koupit na Kosmas.cz
Záruba, Dalibor: Na toulavém kole
Na toulavém kole
Praha, Mladá fronta 2008, 160 s., 359 Kč.
Publikace je věnována nejkrásnějším českým a moravským cyklostezkám. Kniha se, za pomoci fotografií a vložených textů pro poučení, zaměřuje na historicky a přírodně zajímavá místa, která se v okolí jednotlivých cyklistických tras nacházejí. Koupit na Kosmas.cz
Žáček, Jan; Vacek, Přemysl: Zahrady u Pražského hradu
Zahrady u Pražského hradu
Praha, Havlíček Brain Team 2008, 248 s., 629 Kč.
Pražský hrad a jeho okolí vytvářejí jedinečnou, monumentální a dramatickou scenérii, v níž se odrážejí dějiny i současnost hlavního města i celé země. Jedním z mimořádně významných obrazotvorných prvků v tomto panoramatu je mozaika zahrad a parků, které obklopují sídlo českých vládců, na mnoha místech pronikají jeho hradbami a jinde naopak tvoří jeho přirozené hranice. Publikace Zahrady u Pražského hradu je prvním komplexním dílem, v němž přiměřenou roli sehrává každá ze zahrad tvořících zelený prstenec kolem hradních dominant. Autor Jan Žáček spolu s fotografem Přemyslem Vackem a výtvarníkem Jiřím Sochovským připravili reprezentativní, bohatě ilustrovanou exkluzivní knihu, která by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o pragensia, která ale zároveň daleko překračuje rámec jakéhosi turistického průvodce po zahradách Pražského hradu. Je totiž rozsáhlou výpovědí o historických kořenech i současné podobě tamního zahradního mikrosvěta, výkladem o architektonických, zahradnických, botanických a zejména lidských souvislostech, událostech i osudech, jež se do dnešní tváře hradních zahrad promítají. Koupit na Kosmas.cz

Rok 2007
Carsharing
Praha, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 2007, 32 s.
Sdílení vozidel - inteligentní způsob využívání automobilů šetrný vůči životnímu prostředí. V publikaci naleznete jeho koncepci, typy car-sharingových organizací, dějiny, příklady z praxe a odkazy na dostupné materiály a webové stránky.
Cykloatlas Česko
Obálka knihy
Vizovice, SHOCart 2007, 999 Kč.
V úvodní textové části publikace je řada užitečných informací nejen pro začínající cyklisty. Následuje samotná atlasová část, obsahující kompletní, aktuální přehledovou cyklistickou mapu ČR v měřítku 1:100 000. Samozřejmostí jsou zde vrstevnice po 20 m, stínovaný reliéf terénu či doprovodné cykloslužby a turistické zajímavosti. Doplněn je také rejstřík sídel. Někteří dobrodružněji ladění cykloturisté si dokážou vyhledat cesty pro cyklistický výlet z mapy sami a suverénně absolvují cestu do neznáma. Je však spousta takových, kteří rádi přijmou zajímavou nabídku, kterou autoři připravili jako další, podstatnou součást tohoto cykloatlasu – 1. díl velkého katalogu tipů na cyklistické výlety SHOCartu, obsahující výběr 231 atraktivních tras po celém území České republiky, rozdělených podle jednotlivých turistických regionů.
Irsko - Společník cestovatele
Irsko - Společník cestovatele
Praha, Ikar 2007, 416 s., 584 Kč.
Více než 750 barevných fotografií vám představí romantickou irskou krajinu. Přehledné trojrozměrné mapky z ptačí perspektivy vám přiblíží čtvrti, ulice a budovy. Koupit na Kosmas.cz
Krajina v České republice
Krajina v České republice
Praha, Consult 2007, 400 s., 594 Kč.
Předkládaná kniha seznamuje čtenáře s krásami krajiny České republiky. Plánování a tvorba krajiny, projevy lidské činnosti, osídlení, přírodní rezervace a parky... Národní park České Švýcarsko., Krkonoše, NP Podyjí, NP Šumava, CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blaník, CHKO Blanský les, CHKO Broumovsko, CHKO České středohoří, CHKO Český kras, CHKO Český les, CHKO Český ráj, CHKO Jeseníky, CHKO Jizerské hory, CHKO Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko, CHKO Litovelské pomoraví, CHKO Lužické hory, CHKO Moravský kras, CHKO Orlické hory, CHKO Pálava, CHKO Poodří, CHKO Slavkovský les, CHKO Třeboňsko, CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. Knihu doplňuje více jak 280 barevných , převážně leteckých fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Statistická ročenka životního prostředí ČR 2007
Praha, Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad 2007, 641 s.
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již sedmnáctá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředíČeské republiky a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v České republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí České republiky, kterou předkládá ministr životního prostředí České republiky každoročně ke schválení vládě a projednání Parlamentu České republiky. Publikaci si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.
Adamec, Vladimír a kolektiv: Doprava, zdraví a životní prostředí
Doprava, zdraví a životní prostředí
Praha, Grada 2007, 176 s., 199 Kč.
Doprava se v posledních desetiletích stala významným faktorem ovlivňujícím životní prostředí člověka a to jak v pozitivním tak i negativním směru. V současné době se hovoří v souvislosti s dopravou a zdravím člověka převážně o dopravních nehodách. Zatímco u dopravních nehod je poranění nebo úmrtí jasným a zřetelným jevem, negativní vlivy znečištění, zejména ovzduší, jsou až na výjimky jevem pozvolným, velmi často s nevratným poškozením zdraví člověka. Tato skutečnost se stává předmětem výzkumu celé řady předních pracovišť nejen v naší republice, ale i na celém světě. Poslední souhrnná knižní publikace k problematice dopravy a životního prostředí byla vydána před více než 20 lety. Za tuto dobu došlo k výraznému rozvoji celé řady oborů lidské činnosti, včetně dopravních, které s sebou přinášejí i ne vždy pozitivní změny v oblasti humánní a environmentální. Hlavním cílem této publikace je přehledným způsobem přiblížit čtenáři problematiku vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí, včetně opatření vedoucích k mezené či snížení těchto nepříznivých vlivů. Pozornost je věnována především současnému stavu zátěže životního prostředí dopravou v ČR a prognózám jejího dalšího vývoje v kontextu s vyspělými státy Evropy. Nechybí ani analýza problematiky energetické a surovinové náročnosti dopravy, ekonomických a sociálních aspektů dopravy, současného stavu a priority výzkumu v ČR i vybraných zemích EU. Závěrečné kapitoly pak přibližují základní principy udržitelné dopravy a stávající legislativní nástroje. Knížku si můžete koupit v nakladatelství Grada
Connolly, Mark; Greenwoodová, Margaret: Irsko - turistický průvodce + DVD
Irsko - turistický průvodce + DVD
Brno, Jota 2007, 828 s.+ CD-ROM, 798 Kč.
Turistický průvodce po Irsku je příručka, která vás provede po jedné z nejtajuplnějších zemí Evropy. Najdete zde: Krok po kroku popsané všechny hlavní oblasti včetně pamětihodností Irské republiky i Severního Irska. Přehledný průvodce vám poradí, kde se nejlépe ubytovat, kam se jít najíst a hlavně podívat. Dozvíte se spoustu zajímavostí z kultury a historie od pravěku až po současnou komplikovanou situaci vyplývající z rozdělení země. Získáte přehled nejen o turisticky nejatraktivnějších místech této krásné země, ale i o zapadlých koutech, kde na vás na každém kroku dýchne atmosféra starobylé kultury. 2. doplněné vydání. Bonus tvoří DVD. Koupit na Kosmas.cz
Curwood, James Oliver: Medvědi - Král šedých medvědů
Medvědi
Praha, XYZ 2007, 156 s., 249 Č.
Poutavý a vzrušující příběh velkého medvěda grizzlyho, který se uprostřed divočiny poprvé setkává s člověkem a jeho zbraní. Zároveň s tím se odvíjí příběh malého černého medvídka, který se po ztrátě matky připojí k velkému kamarádovi grizzlymu. Od něho se učí lovit a pohybovat se v přírodě a spolu s ním prožívá řadu dobrodružství líčí skutečné události ze života divokých zvířat v kanadských Skalistých horách, neobydleného, drsného kraje. Je hodnocena jako jedna z nejlepších knížek o přírodě. Jedná se o silně emotivní medvědí příběh, jenž dojímá čtenáře všech generací po celém světě. Tato kniha se stala předlohou stejnojmenného legendárního filmu, oceněného přízní a obdivu nejen diváků, ale i odborné kritiky (César za režii).
Drábek, Karel: Naučné stezky a trasy II
Naučné stezky a trasy II
Praha, Dokořán 2007, 304 s., 325 Kč.
Naučné stezky jsou vybudovány na mnoha krásných místech naší republiky. Snaží se ukázat specifika krajiny, upozornit kolemjdoucí na zvláštnosti, které by jinak mohli minout. Autor prošel více jak 100 tras ve Jihočeském kraji a seznamuje s nimi čtenáře v přehledné publikaci. Stezky jsou řazeny abecedně, v záhlaví každé z nich jsou uvedeny nejdůležitější údaje: okres, ve kterém je stezka umístěna, její začátek a konec, GPS souřadnice, délka trasy a počet zastávek, obory, kterým se tabule věnují, doba vhodná k prohlídce a možnosti veřejné dopravy, také obtížnost trasy, značené turistické trasy a cyklotrasy vedoucí ke stezce, zajímavosti i další stezky v okolí. Text u jednotlivých kapitol podává základní popis trasy a přírodovědné i historické poznatky, které se k jejímu okolí vážou. Každá kapitola je doplněna mapou a četnými fotografiemi. Tato kniha je dalším dílem chystaného cyklu, který postupně zmapuje naučné stezky v celé České republice. Koupit na Kosmas.cz
Fothergill, Alastair: Planeta Země jak jste ji ještě neviděli
Planeta Země jak jste ji ještě neviděli
Praha, Slovart 2007, 312 s., 629 Kč.
Žijeme na planetě, kterou nikdy nedokážeme dostatečně ocenit. Každý z nás je schopen zahlédnout nebo zažít jen zlomek její nádhery a složitosti. Tým autorů této knihy a stejnojmenného televizního seriálu proto použil nejmodernějších dokumentačních prostředků, aby zázraky přírody přinesl až do vašich domovů. Kniha obsahuje téměř 400 jedinečných fotografií ze života zvířat a přírody, je součástí jednoho z nejambicióznějších televizních projektů zaznamenávajících krásy naší planety. Mnoho fotografií zachycuje nepřístupná místa, která na vlastní oči spatřilo jen několik lidí, nebo chování zvířat, které nebylo dosud nikdy filmováno ani fotografováno. Připravte se na dobrodružnou cestu všemi biotopy naší Země, od temných hlubin oceánů po nedozírné širé pláně, od žárem spalovaných pouští po životem kypící deštné pralesy. Všude je co vidět a čemu se učit. Rozmanitost přírody je nekonečná a její krása nepopsatelná. Tato kniha představuje celkový portrét planety Země a je ideálním doplněním stejnojmenného televizního seriálu. Koupit na Kosmas.cz
Gogna, Alessandro: Nejkrásnější vrcholky světa
Nejkrásnější vrcholky světa
Praha , Universum 2007, 184 s., 824 Kč.
Výpravná publikace přibližuje čtenáři 27 velehor, jejichž dobytí je snem mnoha horolezců. Každý z uvedených vrcholů je dokumentován panoramatickými fotografiemi a textem o jeho typických geologických a fyzických rysech, velkých expedicích a navržených lezeckých cestách, včetně informací o jejich obtížnosti. Je to vstupenka do světa dobrodružství pro každého milovníka hor. Koupit na Kosmas.cz
Horníček, Jan: Jezdíme ekonomicky
Jezdíme ekonomicky
Praha, Competer Press 2007, 148 s., 179 Kč.
Trápí vás stále rostoucí ceny benzínu, nafty nebo LPG? Při současných cenách hraje spotřeba paliva ve finančním rozpočtu každého majitele vozidla důležitou roli. V předkládané knize vám dvojnásobný vítěz soutěže o nejnižší spotřebu prozradí své mnohaleté zkušenosti a cenné know-how, abyste i vy dokázali snížit spotřebu paliva vašeho vozidla o několik litrů na 100 kilometrů. Kniha se podrobně a názorně věnuje způsobu jízdy, technickému stavu vozidla a dalším faktorům, ovlivňujícím spotřebu paliva. Je určena pro řidiče automobilů, motocyklů i nákladních vozidel – bez rozdílu značky vozidla či objemu motoru. Pro větší přehlednost jsou nejdůležitější zásady soustředěny do srozumitelných tipů, umožňujících snadnou orientaci i čtenářům, kteří se o motorová vozidla příliš nezajímají. Budete-li se řídit alespoň těmi nejdůležitějšími zásadami, vrátí se vám investice do této knihy již po ujetí několika málo stovek kilometrů.
Hrubeš, Josef; Hrubešová, Eva: Pražské ostrovy
Pražské ostrovy
Praha, MILPO MEDIA s. r. o. 2007, 184 s., 378 Kč.
Ve zcela nové celobarevné publikaci na křídovém papíře, která je již 42. svazkem ve své edici, nabízíme procházku po ostrovech, které krášlí Vltavu. Čtivé vyprávění, fakta, zajímavosti, unikátní staré snímky a současné barevné fotografie jsou zárukou kvality této knihy. Jejím účelem je potěšit zájemce a nevšedním způsobem řeku a její ostrovy přiblížit široké veřejnosti.
Humphreys, Rob; Reid, Donald: Skotsko + DVD
Skotsko + DVD
Brno, Jota 2007, 794+32 s.+ CD-ROM, 878.
Turistický průvodce této řady je v současnosti nejobsáhlejší příručkou pro cestování po Skotsku, jedné z nejzajímavějších evropských zemí současnosti i historie. Najdete v ní aktuální informace o Edinburghu a Glasgowě s podrobnostmi o nově otevřených muzeích a živé festivalové kultuře. Nabízí hodnověrné seznamy nejlepších míst k pobytu a stravování - v každém kraji a všech druhů. Přináší nejen praktické rady a doporučení nejlepších tras pro průjezd horských údolí na kole, vysokohorskou turistiku v oblasti Cullins a míst na severním pobřeží vhodných k surfování, ale také podrobný popis témat zasahujících od horalských her až po současnou uměleckou a politickou scénu Skotska. Nechybí barevné fotografie a více než 30 map.
Imlauf, Lubomír: Orlické hory a Podorlicko - Krajina protkaná barokem
Orlické hory a Podorlicko
Nové Město nad Metují, Fotoateliér Imlauf 2007, 143 s., 307 Kč.
Jako krajinu protkanou barokem představuje Orlické hory a Podorlicko v nové knize fotograf Lubomír Imlauf. Ta obsahuje na 269 fotografií z malebných koutů Náchodska, Dobrušska, Rychnovska, Ústeckoorlicka, Lanškrounska a ze samotných hřebenů Orlických hor. Imlauf se zaměřil především na barokní památky. „Mě baroko oslovuje od doby, kdy jsem se začal fotograficky zajímat o krajinu Orlických hor. Pracoval jsem na zakázkách pro zdejší zámky nebo města a tam jsem na něj narazil. Prakticky všechny kostely, které tady jsou, jsou poznamenané tímto slohem. Baroko je patrné na každém kroku, proto jsem si říkal, že to se musí zpracovat,“ říká autor knihy Lubomír Imlauf. Knihu si můžete koupit například zde.
Jon, Michal; Kovaříková, Lucie: Na hliníkovém oři Divokým západem
Na hliníkovém oři Divokým západem
Plzeň, Cykloknihy 2007, 144 s., 279 Kč.
Národními parky USA na kole. Tříměsíční expedice s 5862 najetými kilometry. Na stezkách v národních parcích nachozeno pěšky cca 170 km, projeto 6 amerických států, přičemž pět států důkladně (Kalifornie, Nevada, Utah, Colorado, Arizona) a jeden okrajově (Nové Mexiko). Navštíveno a popsáno 9 národních parků jihozápadu USA – Yosemite, Death Valley (Údolí smrti), Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Arches, Rocky Mountain (Skalisté hory), Mesa Verde a Grand Canyon (Velký kaňon). Kniha obsahuje kromě zážitků velice podrobné informace o jednotlivých národních parcích, o pohybu cykloturistů v nich, info o příjezdových komunikacích, o možnostech nocování, vstupech do NP, o mapách, cenách, letenkách, pojištění, vybavení, celkových nákladech, apod. Deset přehledných mapek národních parků s trasami pro kolaře. Celková velká mapa oblasti s nejvhodnějšími cestami spojujícími jednotlivé národní parky.
Klimeš, Petr: Krajina Krkonoš v proměně staletí
Krajina Krkonoš v proměně staletí
Temný Důl, Veselý výlet 2007, 304 s., 495 Kč.
Nakladatelství Veselý výlet vydalo pro Správu Krkonošského národního parku knihu "Krajina Krkonoš v proměně staletí". Jedná se o více než třísetstránkovou publikaci ve formátu 280 x 240 mm. Pro knihu bylo vybráno 132 dobových snímků, které při srovnání s dnešním stavem nejlépe vystihují hlavní krajinné prvky a jejich vývoj. Soubor rozdělený do deseti kapitol představuje přírodní krajinu, lesy, vodoteče, louky, cesty, sídla, chalupy, stavby pro hosty, průmyslové stavby a drobné památky. Autorem knihy je RNDr. Pavel Klimeš. Současné fotografie z autentických míst pořídil Ing. Ctibor Košťál. V prodeji je na informačních střediscích a Krkonošských muzeích Správy KRNAP, v Krkonošských informačních centrech a v řadě knihkupectví.
Kolektiv: Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku
Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku
Praha, Fragment 2007, 128 s., 199 Kč.
Praktický průvodce nabízí 33 tipů na cyklovýlety do nejzajímavějších regionů Moravy a Slezska. Každý tip obsahuje vedle poutavého popisu cílů také fotografie, mapku a praktické informace o vlakovém spojení, náročnosti terénu, doporučené trase i internetových odkazech. Tipy jsou doplněny praktickými radami pro každého cyklistu. Koupit na Kosmas.cz
Kolektiv autorů: Praha Životní prostředí
Praha Životní prostředí
Praha, Magistrát hl. m. Prahy 2007, 330 s.
Ročenka Praha - Životní prostředí je periodikum, jehož cílem je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu životního prstředí v Praze. Je určena nejen orgánům státní a městské správy, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Ročenka 2006 je již sedmnáctá v řadě publikací vydávaných od r. 1989 jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Przae (IOŽIP). Prohlédněte si jí na stránkách hlavního města Prahy
Kolektiv odborníků všech vědních oborů: Krkonoše - příroda, historie, život
Krkonoše - příroda, historie, život
Praha, Baset 2007, 836 s., 1395 Kč.
V pořadí již čtvrtý svazek z edice Krajina a lidé, který vychází ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, přibližuje čtenářům nejnovější poznatky o Krkonoších a nabízí komplexní pohled na celé pohoří bez ohledu na státní hranici. Krkonoše, Sněžka, Labe, Krakonoš nebo Rýbrcoul, roubené chalupy, sklářství, lidové písmáctví a pohádky, zapadlí vlastenci, Krkonošský národní park a mnoho dalšího bohatství patří ke krajině nejvyššího českého pohoří, zařazené v roce 1993 do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Encyklopedie Krkonoš je první komplexní knihou o horách, které patří v Čechách k nejpopulárnějším, a nesmírně oblíbeny jsou i u našich polských a německých sousedů. Shrnuje všechny dostupné informace o vzácné krkonošské přírodě, o bohatých a rušných dějinách, které přinesl běh času a lidé usazující se v drsném, leč malebném kraji, o kultuře, kterou krkonošský lid za staletí vytvořil, a o současnosti a budoucnosti jejího rozvoje. Krkonoše jsou vůbec poprvé popsány úhrnně ve své celistvosti, česká a polská část společně. Koupit na Kosmas.cz
Krakauer, Jon: Útěk do divočiny
Útěk do divočiny
Praha, Columbus 2007, 268 s., 249 Kč.
Přátelé a příbuzní o něm hovořili jako o bystrém, příjemném, inteligentním a citlivém mladém muži, který nezkazil žádnou legraci. Proč se však Chris McCandless krátce po promoci rozhodl dát sbohem civilizaci a vydal se na nebezpečnou cestu napříč divočinou, dnes už můžeme soudit jen stěží. A neprozradí nám to už ani sám mladý dobrodruh. Dvaadvacetiletý Christopher se ze svých cest už nikdy nevrátil. Jeho stopy se v devadesátém druhém roce ztratily na Aljašce, kde bylo o čtyři měsíce později, v rozbitém odstaveném autobuse, nalezeno jeho vychrtlé mrtvé tělo. Ležel tam opuštěný, bez dokladů, jen s poničeným deníkem z posledních dnů... Byl Chris naivní snílek, který přečetl příliš mnoho Londonových románů, nebo jej hnala touha po něčem větším, silnějším, neuchopitelnějším? Mužem, jenž je nad jiné povolán zamyslet se nad těmito i dalšími otázkami, je Jon Krakauer, reportér a horolezec, jemuž je riskování života bezmála denním chlebem. Příběh Christophera McCandlesse Krakauera hluboce zaujal, o to víc, že v něm cítí zřetelnou paralelu s vlastními sny, s vlastními touhami a vlastní posedlostí. Fascinující román Útěk do divočiny zdaleka není pouhou rekonstrukcí možných událostí. Je napínavým příběhem, dokládajícím dokonalé vcítění autora, filozofickou rozpravou o lidské touze po volnosti, po poznání svých možností a po nebezpečí. Přečtěte si recenzi Ekolistu.
Kubec, Jaroslav; Podzimek, Josef: Křižovatka tří moří
Křižovatka tří moří
Havlíčkův Brod, Hejkal 2007, 399 s.+ CD-ROM, 899 Kč.
Cílem bohatě ilustrované publikace je podat jak odborníkům, tak nejširší veřejnosti fundované a poutavé informace o plánované výstavbě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Kniha se zabývá historií i současností jak tohoto průplavu, tak říční dopravy v Evropě vůbec, přináší zajímavétechnické údaje o stavbě ohromné vodní cesty, nepomíjí ani přírodu a okolí plánovaného koridoru. S knihou dostanete 2 CD. Koupit na Kosmas.cz
Kuthan, Jan; Stecker, Martin: Vltava v proudu času
Vltava v proudu času
Sedlčany, Jan Kuthan 2007, 168 s., 254 Kč.
Přestože pamětníci staré řeky nostalgicky vzpomínají na kouzlo Vltavy před výstavbou přehrad, autoři této reprezentativně pojaté publikace jasně dokazují, že zmíněná řeka je fascinující i dnes. Kniha sleduje proměny vltavských břehů od pravěku přes středověk až po budování vodních elektráren, stěhování obyvatel ze zátopové oblasti, bourání jejich domů a nástup rekreace. Vedle čtivého textu upoutá více než 370 snímků z minulosti i současnosti řeky. Koupit na Kosmas.cz
Langer, Martin: Cesta kolem
Cesta kolem
Praha, Labyrint 2007, 112 s., 202 Kč.
Fotografický deník bezmála čtyř tisíc kilometrů po kolejích okolo republiky. Deset dnů nonstop pohraničím českými vlaky. Stačí si přisednout a poslouchat příběhy. Lidé vám ve vlaku někdy řeknou úplně všechno. Profesí reportér, dramaturg, scenárista a příležitostný copywriter na volné noze je veřejnosti znám spíše jako básník. Od roku 1990 vydal již šest básnických sbírek a za předposlední z nich, Pití octa (2001), obdržel Cenu Jiřího Ortena. Koupit na Kosmas.cz
Logan, Steven: Krotitelé aut
Krotitelé aut
Praha, World Carfree Network 2007, 192 s., 225 Kč.
Automobily se staly znakem úspěchu, bohatství a prosperity. Masové rozšíření automobilu přínáší nemalé změny v běžném životě všech obyvatel – ať již patří k aktivním řidičům či nikoliv. Kolekce textů dává do vztahu rozvoj automobilismu se změnou životního stylu. Ukazuje například, že s rozvojem motorové dopravy sice jsme schopni urazit denně větší vzdálenosti, na druhou stranu se naše cíle od sebe stále vzdalují. S auty jsme tak nejen schopni, ale i „nuceni“ jet dále za nákupy, do zaměstání, školy. Výsledkem je pak delší doba věnovaná denní dojížďce, velké prostorové nároky a nemalé dopady na životní prostor. Automobily dnes bez nadsázky diktují podobu světa, ve kterém žijeme. Kniha přináší téma, které je pro české publikum novinkou. Zabývá se lidskou mobilitou, tedy nikoli pouze otázkami dopravy a jejího plánování. Téma mobility na rozdíl od běžného řešení dopravních problémů sleduje vlivy dopravní praxe na sociální, zdravotní, psychické a environmentální oblasti života. Koupit na Kosmas.cz
Nevrlý, Miloslav: Kniha o Jizerských horách
Kniha o Jizerských horách
Liberec, Vestri 2007, 352 s., 398 Kč.
Bohatý knižní trh nabízí řadu publikací, které se věnují českým horám, ale zájem o Knihu o Jizerských horách stále trvá. Podle mnoha hodnocení zůstává nepřekonaným vzorem pro literární zpracování vlastivědných titulů a inspirací ve vztahu člověka ke krajině a její historii. Od doby prvního vydání Knihy o Jizerských horách uplynulo více než třicet let, od posledního jedenáct let a všechny výtisky už jsou dlouhou dobu rozebrány. V nakladatelství Vestri, kde je možné knihu koupit, nyní vychází již čtvrté vydání tohoto legendárního díla.
Novák, Aleš; Šanda, Pavel; Prášil, Petr a kol.: Neratovice a okolí na starých pohlednicích
Neratovice a okolí na starých pohlednicích
Hostivice, BARON 2007, 156 s., 393 Kč.
Kniha obsahuje výběr z pohlednic, které měli občané možnost zhlédnout na četně navštěvovaných výstavách Pavla Šandy ve Společenském domě v Neratovicích, dále u nás dosud nezveřejněné pohlednice obcí: Byškovice, Čakovičky, Dušníky, Chlumín, Kojetice, Korycany, Kozárovice, Lamberk, Libiš, Lobkovice, Mlékojedy, Na Štěpáně, Neratovice, Obříství, Semilkovice, Zálezlice, Zátvor; zachycující jejich podobu na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století. Knihu můžete koupit např. na Obecním úřadě v obci Čakovičky. nebo je možné si ji objednat u vydavatele Vydavatelství BARON
Soukup, V.; David, P.; Thoma, Z.: Skvosty hradů
Skvosty hradů
Praha, Euromeda Group - Knižní klub 2007, 208 s., 399 Kč.
Každý hrad je sám o sobě významý skvost, ať už jej posuzujeme podle historických významů či architektonické hodnoty, půvabného okolí či zachovalých interiérů, hrady prostě patří mezi naše rodinné stříbro.
Šircová, Ivana: S dětmi v přírodě. Zážitková výchova po celý rok
S dětmi v přírodě. Zážitková výchova po celý rok
Praha, Portál 2007, 160 s., 199 Kč.
Citlivý vztah k přírodě je pro každého hlubokým obohacením pro celý život, jeho rozvoj pokládá základy pro vlídný a ohleduplný přístup k okolnímu světu i k jiným lidem. V knize jsou připraveny náměty pro vycházky rodičů s dětmi a pro činnosti venku na každý měsíc v roce. K vycházkám patří pozorování a zkoumání světa prostřednictvím prožitků, drobných her a vlastních objevů dětí. Ponecháme-li dítěti volný prostor a čas při pobytu venku, projeví se jeho přirozená zvídavost a zájem se obrátí k vnímání prostředí a pozorování probíhajících dějů. Může si vyzkoušet fantazii na sněhových kupách, tvořit z hlíny, číst stopy, hledat plody, vnímat vůně rostlin, objevovat svět zvířat… Kniha je určena rodičům s malými i staršími dětmi (od 1 roku do 12 let), užitečné nápady v ní najdou i učitelky mateřských škol. Koupit na Kosmas.cz
Škorpil, Miloš; Machek, Viktor; Syblík, Petr: Běháme po Praze a okolí - 35 tras pro běh, turistiku a cykloturistiku
Běháme po Praze a okolí - 35 tras pro běh, turistiku a cykloturistiku
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Běháte rádi pro radost nebo kondici a nebaví vás absolvovat potřebné kilometry neustále na stejném místě? Všem rekreačním i závodním sportovcům přinášíme 35 nejzajímavějších běžeckých lokalit v Praze a jejím blízkém okolí o celkové délce téměř 500 km. Popsané trasy můžete nejen proběhnout, dají se zdolat i s dětmi na kole, za hezkého počasí si je můžete projít jako příjemnou procházku či výlet. Každou trať osobně vyzkoušeli zkušení běžci, podrobně ji popsali a vyznačili na mapě. Doplnili i výškový profil, fotografie a upozornění na dostupnost MHD, možnosti občerstvení a zajímavá místa v okolí.
Turek, Jakub: Outdoorový průvodce - Jizerské a Lužické hory
Outdoorový průvodce - Jizerské a Lužické hory
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Jizerské a Lužické hory Další díl oblíbených netradičních outdoorových průvodců, tentokrát po našich severních oblastech, vás zavede do Jizerských a Lužických hor - ráje turistů, horských cyklistů i lyžařů. Na své si zde přijdou také horolezci zajímající se o výstupy na pískovcové věže, atraktivní je i možnost lezení na ledu. Milovníky romantických výletů určitě zaujmou roubené a hrázděné stavby a další skvosty místní lidové architektury. Divokou vodu si můžete zkusit na horských říčkách - Kamenici a Divoké Jizeře, ideální terén pro inline bruslení je v okolí Smědavy. Zkrátka, výčet aktivit je v této oblasti téměř nevyčerpatelný, stačí se jen nechat inspirovat a vyrazit do hor!
Turek, Jakub: Outdoorový průvodce - Krušné hory
Outdoorový průvodce - Krušné hory
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Vystoupáte-li do kopců nad slavná lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Teplice, dostanete se na vrcholky Krušných hor a můžete si užít panoramat - od horských vrcholů přes nížinu se starými sopečnými kužely až po pláně poseté vrtulemi větrných elektráren. Nejoblíbenější turistickou oblastí Krušných hor je Klínovec a jeho okolí, k výletům lákají i hřebeny mezi starými hornickými obcemi - Horou Svatého Šebestiána a Horou Svaté Kateřiny. Adrenalinovým zpestřením může být wakeboarding na vodní nádrži Matylda u Mostu či paragliding z Komáří hůrky u Teplic. Ať už se vydáte do Krušných hor na lyže, na kolo, na vodu nebo na pěší výlet, určitě i v tomto koutu České republiky najdete místa, která vás okouzlí. A snad vám při tom bude dobrým pomocníkem náš netradiční outdoorový průvodce.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Beskydy a Javorníky
Outdoorový průvodce - Beskydy a Javorníky
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Beskydy a Javorníky Lesnaté Beskydy jsou ekologicky čistou oblastí České republiky, která leží mimo ruch tradičních turistických center. Můžete se s námi vydat na průzkum krajiny mezi Lysou horou, Radhoštěm a Javorníkem, která je krásná po celý rok. Nabízejí se vám zde nejrůznější aktivity - procházky v malebných údolích, túry v horském prostředí, cyklistické výlety, lyžování na zasněžených svazích, výlety na běžkách po hřebenech, vodní turistika, skalní lezení, koupání, paragliding... Při vašem pobytu v tomto kraji se můžete nechat inspirovat dalším dílem netradičního outdoorového průvodce!
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Český ráj
Outdoorový průvodce - Český ráj
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Český ráj Chráněná krajinná oblast Český ráj, geopark UNESCO, patří k tomu nejkrásnějšímu, co u nás můžete vidět. Navíc se zde můžete věnovat i nejrůznějším outdoorovým aktivitám - na své si přijdou všichni vyznavači cyklistiky, turistiky, divokých peřejí, bílé stopy, ale i milovníci hradů, zámků a zřícenin. Ty nejúžasnější zážitky má Český ráj připraven pro fandy skalního lezení a lezení na pískovcových skalách. Každý si zde určitě najde své oblíbené místo, kopec, řeku, skálu, kam se bude rád vracet. Vydejte se do ráje.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Křivoklátsko a Český kras
Outdoorový průvodce - Křivoklátsko a Český kras
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Tento netradiční průvodce vás provede oblastí Křivoklátska a Českého krasu - dvěma významnými turistickými regiony v blízkém okolí hlavního města. Je určen především těm, kteří chtějí zdolávat skalní převisy, nahlédnout do tajemných zákoutí jeskyní, sjíždět peřeje zdejších řek a potoků, těm, pro které je zdejší zvlněná krajina výzvou a jsou rozhodnuti její vrcholy s chutí překonávat na kole či pěšky, i těm, kteří se rádi nechají inspirovat nápady na zajímavé výlety a chtějí dobít adrenalin prostřednictvím nejrůznějších outdoorových aktivit - například boulderingem na petrohradských kamenech, terénní jízdou na horském kole, dobrodružným hledáním trilobitů, jízdou slalomovou dráhou na kánoi či kajaku. Zjistíte, že dobrodružství se dá zažít na mnoha místech, jen je třeba zvolit si to správné - a s tím vám pomůže právě tato ojedinělá publikace, na jejíž další díly se už teď můžete těšit!
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Krkonoše
Outdoorový průvodce - Krkonoše
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Lákají vás zimní zasněžené nebo letní prosluněné kopce Krkonoš? Nejvíce ze svých krás odhalí všem sportovně založeným milovníkům našich nejvyšších hor, kteří neváhají nazout pohorky nebo běžky a vyrazí na hřebeny. Sednou si do lodě a splují Jizeru nebo Mumlavu. Zdolají na kole všechny kopce, sjedou na lyžích kdejakou sjezdovku nebo projedou každý snowpark. Všem, kteří se nebojí zapotit a zabojovat sami se sebou přinášíme více než 30 tipů na zajímavé aktivity, které jsou v publikaci podrobně popsány včetně doporučení vhodného vybavení. Atraktivita jednotlivých prostředí je ilustrována množstvím barevných fotografií.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Praha a okolí
Outdoorový průvodce - Praha a okolí
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Praha je nejen krásné turistické centrum, najdete zde i mnoho zajímavých míst pro rozličné sportovní vyžití. Všem sportovně založeným obyvatelům i návštěvníkům našeho hlavního města přinášíme více než 50 tipů, kde najít vhodné podmínky pro vodácké aktivity, kde si zalézt na stěně či na skále, kde půjčují outdoorové vybavení, kam se jít projít, projet na kole nebo na inlinech, kde si zaběhat. Velkým zážitkem může být i jízda na bobové dráze. Tipy na všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně doporučení vhodného vybavení a dostupnosti MHD, některé cyklovýlety do blízkého okolí Prahy jsou doplněny mapkou. Atraktivita prostředí je ilustrována i množstvím barevných fotografií.
Turek, Jakub a kolektiv: Outdoorový průvodce - Šumava a okolí
Outdoorový průvodce - Šumava a okolí
Praha, Grada 2007, 120 s., 198 Kč.
Šumava a okolí Netradiční outdoorový průvodce vás provede krajem hlubokých lesů, rozsáhlých rašelinišť a stovek potůčků, které jsou zdrojem nejkrásnějších zlatonosných řek - Vltavy, Vydry a Otavy. Tato kniha určitě zaujme nejen všechny aktivní a sportovně založené zájemce o adrenalinové vyžití, ale i ty, kteří hledají inspiraci na dovolenou či jen na kratší víkendový pobyt v této oblasti. V lesích nad Železnou Rudou lákají k výpravě Černé a Čertovo jezero, pohraniční silničky procházející panenskou přírodou nebo dávno opuštěnými vesnicemi jsou jako stvořené pro pěší a cyklistické výlety. Od největší české přehrady Lipno až po chodský Čerchov se rozkládá národní park a v jeho jádru Boubínský prales, Prášilské jezero a Modravské slatě. Přijměte pozvání do krajiny, která vás uchvátí na první pohled a pojďte se s námi věnovat aktivitám, které vám nabízíme v dalším díle našich outdoorových průvodců.

Rok 2006
Novohradské hory - příroda, historie, život
Praha, Baset 2006, 856 s., 1480 Kč.
V publikaci, jejíž rozsah je 856 tiskových stran formátu 225 x 315 mm najdete ve 119 kapitolách cca 2 500 barevných ilustrací i ilustrací černobílých historických, historických i současných map, grafů, tabulek a schémat. Nedílnou součástí knihy jsou rejstříky i příloha v podobě historického průvodce. V jedotlivých kapitolách, jejichž autory jsou odborníci na danou oblast, najdete informace o fauně a flóře, osídlení, historii, kultuře, lidech, hospodářství a turistice Novohradských hor a novohradského podhůří. Koupit na Kosmas.cz
Pardubický kraj Natura 2000
Obálka knihy
Pardubice, 2006, 56 s.
Publikace přináší přehled míst Pardubického kraje navržených do soustavy chráněných území Natura 2000. Každá lokalita nebo ptačí oblast je přesně popsána, a to včetně nákresu v mapce. Následuje vysvětlení, proč je dané místo cenné, jak žijí živočichové nebo rostliny, které se na něm vyskytují, a taky co (ne-)dělat, aby tam mohli žít dál. Její vydání zajistila Společnost přátel Železných hor, na přípravě se podílel taky Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Přípravu fotografických, mapových a textových podkladů zajistila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Publikace je určena zdarma všem zájemcům o problematiku soustavy Natura 2000 v Pardubickém kraji a je k dostání na Krajském úřadu Pardubického kraje, a to v pondělí a středu v úředních hodinách. Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení Ochrany přírody, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice.
Prahou na kole. Plán Prahy
Praha, Žaket 2006, 65 Kč.
Nové vydání cyklomapy Prahy a nejbližšího okolí v měřítku 1 : 65 000 zobrazuje všechny schválené a připravované cyklotrasy na území hlavního města, rozděleny podle typu provozu a druhu povrchu.
Slepá ulice
Praha, Zelený kruh, Hnutí DUHA 2006, 32 s.
Knih obsahuje údaje o politice dálkové přepravy zboží kamiony u nás a v EU, o ekonomických souvislostí, ekologických důsledcích a o možnostech řešení. Součástí jsou i srovnání způsobů vybírání mýtného v dopravě v několika státech.
Z Prahy na kole - jihozápad. Cyklomapa
Praha, Žaket 2006, 65 Kč.
Mapa ze série pěti cyklomap nejbližšího okolí Prahy v měřítku 1:65 000 zobrazuje všechny schválené cyklotrasy dané oblasti, které jsou v mapě rozlišeny podle typu provozu a podle typu povrchu.
Z Prahy na kole - severozápad. Cyklomapa
Praha, Žaket 2006, 65 Kč.
Mapa ze série pěti cyklomap nejbližšího okolí Prahy v měřítku 1:65 000 zobrazuje všechny schválené cyklotrasy dané oblasti, které jsou v mapě rozlišeny podle typu provozu a podle typu povrchu.
Z Prahy na kole - soubor map. Cyklomapa
Praha, Žaket 2006, 10 s., 260 Kč.
Soubor pěti cyklomap v jednotném měřítku 1 : 65 000, zobrazující všechny schválené cyklotrasy na území hlavního města a širokého okolí (jihovýchod, jihozápad, severovýchod, severozápad a Praha).
Andreone, Franco: Přírodní divy Evropy
Praha, Slovart 2006, 272 s., 799 Kč.
Velkolepá cesta napříč Evropou, od zasněžených vrcholků Alp po severskou tundru a od středomořských pláží k severským jezerům, během níž se seznámíte s neuvěřitelnou rozmanitostí její přírody. Publikace Přírodní divy Evropy přináší podmanivý, a přitom realistický portrét biologické rozmanitosti a bohatství evropského kontinentu a může tak přispět k jejich ochraně. Autoři atraktivně představují více než 40 nejzajímavějších přírodních společenství. Nejznámější evropské chráněné oblasti a jejich vzácné ekosystémy, jsou představeny zajímavými texty a úžasnými fotografiemi od předních světových odborníků věnujících se fotografování přírody. Koupit na Kosmas.cz
Lacika, Ján: Turistický průvodce Slovenskem - KMa
Praha, Fragment 2006, 208 s.
Průvodce po nejznámějších místech Slovenska nabízí stručnou historii této krásné země včetně základních informací o výtvarném umění, hudbě, literatuře, vědě i sportu a podrobný popis 10 turistických tras.
Matějka, D., Zwettler, O., Rybová, I.: Geographica.Velký ilustrovaný atlas světa s přehledem zemí
Praha, Slovart 2006, 610 s., 999 Kč.
Velkoformátový ilustrovaný atlas světa. Všechny státy světa jsou představeny jasně a systematicky ve své fyzicko-geografické, politické, hospodářské a kulturní rozmanitosti. Tematické mapy se vztahují k podnebí, rostlinstvu, zemětřesení a vulkanismu, problematice energie a populace jsou provázeny úvodními texty o původu vesmíru, složení sluneční soustavy, jakož i o vzniku Země a kontinentů. Obsahuje tři části - Planeta Země, Člověk a svět a Regiony a místa. Atlas podává informace o státním zřízení, úředním jazyku, vývoji obyvatelstva, náboženství, podnebí aj. Geographica zvou čtenáře na úchvatnou cestu kolem světa, od dálného vesmíru na Zemi, na její světadíly, státy, města a vesnice až do nejodlehlejších míst. Koupit na Kosmas.cz,
Merhaut, Karel a kol.: Eko-agro Oázy pro zvídavé
Praha, Liga ekologických alternativ 2006, 64 s.
Publikace - itinerář pro každého agroturistu s tipy na dovolenou na ekologicky hospodařících farmách a ekocentrech nejen v ČR - (celobarevná publikace s množstvím fotek). Knihu si můžete objednat na stránkách LEA.
Nevrlý, M.; Simm, O.; Pikous, J. ml.: Tři iseriny
Liberec, Jizersko-ještědský horský spolek, o. s. 2006, 152 s., 210 Kč.
V říjnu 2006 vyšla kniha nazvaná Tři iseriny o osadách Jizerka, Velká Jizera a Orle od autorů Miloslava Nevrlého, Otokara Simma a Jana Pikouse ml. Publikace o 152 stranách přináší množství barevných fotografií od fotografa Jana Pikouse ml. a obsahuje také historické pohlednice a fotografie vztahující se k přírodě a lidem v předmětné lokalitě. Fotografie doplňuje množství vlastivědného a historického textu, jehož autorem je Otokar Simm, na které navazují pasáže s osobními zážitky z poznávání této oblasti před téměř padesáti lety od Miloslava Nevrlého. Kniha je určena širokému spektru čtenářů – především všem milovníkům a obdivovatelům Jizerských hor, pro které se jistě stane nezbytnou součástí jejich knihovničky. Publikace v pevné vazbě na křídovém papíře byla pokřtěna za přítomnosti autorů 14. října 2006 na Prezidentské chatě při příležitosti setkání k 10. výročí Jizersko-ještědského horského spolku. K zakoupení je v kanceláři JJHS nebo si publikaci můžete objednat na dobírku (cena + cca 50 Kč dobírka) e-mailem horskyspolek@volny.cz.
Pamuk, Orhan: Istambul.Vzpomínky na město
Praha, BB/art 2006, 392 s., 299 Kč.
Zatím poslední kniha tureckého prozaika, letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu, je citlivou, kultivovanou, impresionistickou směsí cesto- či spíše místopisu, kulturní historie a autobiografických memoárů.
Pavlíček, Jaroslav: Trosečníkem v drsné přírodě
Trosečníkem v drsné přírodě
Praha, Karmelitánské nakladatelství 2006, 123 s., 99 Kč.
Příručka by měla sloužit skupinám, které připravují výpravy na problematická místa Země a drsnější podmínky si vybraly dobrovolně, i trosečníkům, kteří se do drsné přírody dostanou nechtěně proti své vůli. Pro někoho mohou tyto podmínky nastat díky nedostatečné přípravě nebo výzbroji, a to i v relativně příznivých podmínkách. Kdo např. nikdy nespal „pod širákem“, považuje za drsnou zkušenost obyčejný nocleh pod širým nebem, zatímco pro členy záchranných skupin jsou extrémní podmínky denním chlebem.
Řehounek, J.; Ilustrace Delevová, I.: Šlápněte do pedálů. Na kole do Svatojířského lesa.
Nymburk, Nakladatelství Kaplanka 2006, 51 s., 50 Kč.
Pozvání na cyklovýlety do romantické krajiny na rozhraní Mladoboleslavska a Nymburska.
Slavíková, S.: Průvodce naučnou stezkou města Šenova
Šenov u Ostravy, Tilia 2006, 40 s., 30 Kč.
Publikace představuje historické a přírodovědné zajímavosti naučné stezky v Šenově, jedné z nejstarších obcí na Frýdecko-Místecku, která má v současnosti téměř 5500 obyvatel.
Tiller, Jiří: Sochy přírody
Brno, Zoner Software 2006, 136 s.+ CD-ROM, 850 Kč.
Dárková fotopoublikace zachycuje přírodní kamenné sochy šumavského příhraničí od Slavonic/Fratres až po ředu Vydru a Bayerischer Wald. Texty jsou v jazyce českém, německém a anglickém. Přiloženo je mapové CD.

Rok 2005
České perverzní dotace
Praha, Zelený kruh, Hnutí DUHA 2005, 28 s.
Brožura obsahuje analýzu veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí na řadě konkrétních příkladů z oblasti dopravy, průmyslu, zemědělství, těžby surovin, odpadů apod.
Krkonoše, Podkrkonoší - cyklomapa č. 109
Praha, Kartografie 2005, 75 Kč.
Cyklomapa Krkonoš a Podkrkonoší v měřítku 1 : 70 000.
Malá Fatra. Turistická mapa 1 : 50 000
Vizovice, Shocart 2005, 79 Kč.
Turistická mapa obsahuje turistické trasy, historické památky, přírodní zajímavosti ad. Ve slovenštině.
Města pro lidi: koncepce snižování automobilové dopravy - příklady evropských měst
Praha, MŽP 2005, 64 s.
Kniha je určena zástupcům obcí a měst a veřejnosti, neboť názorně upozorňuje na negativní dopady automobilové dopravy v evropských městech. Na konkrétních příkladech pak dokládá, že lze tyto vlivy na zdraví lidí úspěšně omezovat.
Ryby korálových útesů
Praha, Svojtka & Co. 2005, 400 s., 399 Kč.
Tato kniha popisuje a ilustruje všechny ryby, které pravděpodobně spatříte při šnorchlování nebo potápění na korálových útesech v Indopacifiku (včetně Rudého moře) a v západním Atlantiku do hloubky 60 m.
Šumava, Klatovsko, Železnorudsko - cyklomapa č. 132
Praha, Kartografie 2005, 75 Kč.
Mapa v měřítku 1 : 70 000 s kompletní sítí cyklotras, rozlišením povrchu a praktickými informacemi.
Brett, Michael: Národní parky a další přírodní památky USA
Praha, Beta - Dovrovský 2005, 240 s., 439 Kč.
Kniha, prostřednictvím fotografií a výstižného textu, popisuje geologické podmínky, krajinu, zvířata a rostlinstvo každého národního parku. Vše je doplněno praktickými informacemi pro návštěvníky.
Drábek, Karel: Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj
Praha, Dokořán 2005, 280 s., 265 Kč.
Naučné stezky jsou vybudovány na mnoha krásných místech naší republiky. Snaží se ukázat specifika krajiny, upozornit kolemjdoucí na zvláštnosti, které by jinak mohli minout. Autor prošel 90 tras ve Středočeském kraji a v Praze a seznamuje s nimi čtenáře v přehledné publikaci. Stezky jsou řazeny abecedně, v záhlaví každé z nich jsou uvedeny nejdůležitější údaje: okres či obvod, ve kterém je stezka umístěna, její začátek a konec, GPS souřadnice, délka trasy a počet zastávek, obory, kterým se tabule věnují, doba vhodná k prohlídce a možnosti veřejné dopravy, také obtížnost trasy, značené turistické trasy a cyklotrasy vedoucí ke stezce, zajímavosti i další stezky v okolí. Text u jednotlivých kapitol podává základní popis trasy a přírodovědné i historické poznatky, které se k jejímu okolí vážou. Každá kapitola je doplněna mapou a četnými fotografiemi. Tato kniha je prvním dílem chystaného cyklu, který postupně zmapuje naučné stezky v celé České republice. Koupit na Kosmas.cz
Elphick, Jonathan; Tipling, David: Národní parky a další přírodní památky Velké Británie a Irska
Praha, Beta - Dovrovský 2005, 176 s., 399 Kč.
Kniha popisuje největší národní parky, rezervace a další chráněné oblasti v Anglii, Walesu, Skotsku a Irsku. Obsahuje přes 250 fotografií krajiny a zvířat. Vše je doplněno praktickými informacemi pro návštěvníky.
Homolová, Marie; Plzák, Robin: Příběhy české a moravské krajiny
Praha, Beta 2005, 224 s., 249 Kč.
Zasvěcená povídání publicistky Marie Homolové o naší krajině a s ní spjatými lidskými příběhy si v průběhu posledních deseti let nacházela vděčné čtenáře sobotní přílohy Lidových novin. V knížce, která je shrnuje, najdete lákavé návody na krásné nedělní výlety i poutavá zamyšlení nad zajímavými osudy lidí i míst u nás. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi a názornými orientačními mapkami. Koupit na Kosmas.cz
Hule, Miroslav: Průvodce po rybnících, památkách a hospůdkách Třeboňska
Třeboň, Carpio 2005, 165 s., 149 Kč.
Autor upozorňuje na nejrůznější zajímavosti Třeboňska a nezapomíná ani na místní zkazky či pověsti. Přikládá i informace o tom, kde se občerstvit nebo ubytovat.
Matějovský, Vladimír: Automobilová paliva
Praha, Grada Publishing 2005, 228 s., 169 Kč.
Kniha obsahuje velké množství systematicky utříděných informací o palivech - o jejich rozdělení, původu složení, o požadavcích životního prostředí na kvalitu paliv, o vlastnostech benzínů, motorových naft, alternativních paliv všech typů (CNG, LPG, alkoholy, bionafta) a paliv pro sportovní a speciální účely.
Mikuláš, Radek; Stodola, Jan; Matoušek, Tomáš a kol.: Na bruslích Českou republikou
Praha, Dokořán 2005, 200 s., 250 Kč.
Nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin. Turistické průvodce určené pro pohyb pěšky, na kole, na lodi, na lyžích či prostřednictvím koňské síly (živé či pod kapotou) asi nikoho nepřekvapí a je jich na trhu dostatek. Předkládaná publikace je ale v tomto žánru prací doslova průkopnickou srovnatelného bruslařského průvodce po zamrzlých českých řekách, potocích a rybnících určitě nikde nenajdete. Ve vtipně sepsaném průvodci najde zájemce o tento druh turistiky jak krátké trasy, tak vrcholné bruslařské výlety, jako je například 200 kilometrů dlouhý přejezd Orlické přehrady a souvisejících toků a jen o málo kratší výlet po Lipně. Poutavá a nesmírně důležitá je ovšem i úvodní část, kde se dozvíme, jak tyto výlety podnikat, aniž bychom se přitom utopili. Koupit na Kosmas.cz
Omblerová, Kathy: Národní parky a další přírodní památky Nového Zélandu
Praha, Beta - Dovrovský 2005, 176 s., 399 Kč.
Kniha popisuje 35 oblastí divoké přírody Nového Zélandu. Vše je doplněno praktickými informacemi pro návštěvníky.
Šmíd, Zdeněk: Otava
Praha, Paseka 2005, 384 s., 349 Kč.
Tématem monografické publikace je jedna z našich nejkrásnějších řek. Zdeněk Šmíd prochází kolem jejího toku od Čeňkovy pily, kde má Otava svůj počátek, až po její soutok s Vltavou a prochází se i kolem potoků, které ji napájejí a které protékají přísně chráněnými oblastmi, kam se běžný turista nedostane. Všude nachází pamětihodná místa oplývající historií, krásou přírody i bohatým životem. Vzniká tak svébytný a láskyplný obraz krajiny, která se podílí na jedinečnosti šumavského a jihočeského regionu. Kniha je doplněna řadou fotografií. Koupit na Kosmas.cz
Waterkamp, Rainer; Verhaagh, Manfred; Wiegel, Ute: Peru/Bolívie. Ekvádor/Galapágy. Cestování a kultura. Poznávání zvířat a rostlin.
Praha, Baset 2005, 278 s., 379 Kč.
Průvodce představuje jedinečnou kombinaci příručky a přehledu živočichů a rostlin v dané oblasti. Nabízí nezbytné informace k přípravám na cestu, více než 20 mapek, plánků měst ad.

Rok 2004
Bruntálsko, Osoblažsko. Velká cykloturistická mapa 1:75 000
Vizovice , Shocart 2004, 26 s.
Velká cykloturistická mapa s vyznačenými cyklotrasami Bruntálska a Osoblažska, turistickým značením a praktickými informacemi v cykloturistické mapě - doplněné v anglickém a německém jazyce.
Chebsko, Ašsko. Velká cykolturistická mapa 1:75 000
Vizovice , Shocart 2004, 26 s.
Velká cykloturistická mapa s vyznačenými cyklotrasami, turistickým značením a praktickými informacemi v cykloturistické mapě - doplněné v anglickém a německém jazyce.
Českokrumlovsko, Novohradské hory - turistický průvodce
Praha, Kartografie 2004, 48 s., 169 Kč.
Kniha obsahuje vedle textů přes 70 barevných fotografií a doprovodné plánky a turistické mapy. Vzhledem k příhraničnímu charakteru kraje se průvodce neomezuje jen na českou stranu, ale nabízí několik tipů na výlet k rakouským sousedům.
Český les, Chodsko - turistická mapa č. 10 1:100 000
Praha, Kartografie 2004, 69 Kč.
Mapa popisuje území, jehož osou je pohoří Český les a kam na jihovýchodě zasahuje Chodsko. Mapová část obsahuje mj. cyklotrasy, turistická známková místa, turistické trasy.
Doupovské hory. Velká cykloturistická mapa 1:75 000
Vizovice , Shocart 2004, 26 s.
Velká cykloturistická mapa s vyznačenými cyklotrasami, turistickým značením a praktickými informacemi v cykloturistické mapě - doplněné v anglickém a německém jazyce.
Jeseníky - turistický průvodce
Praha, Kartografie 2004, 112 s., 149 Kč.
Turistický průvodce obsahuje kromě textů 60 barevných fotografií.
Karlštejnsko, Křivoklátsko, Slapy 1:70 000. Cykloturistická mapa č. 122
Praha, Kartografie 2004, 75 Kč.
Kompletní síť značených cykoltras, rozlišení povrchu jednotlivých stezek, znázornění stoupání a nebezpečných míst a profily jednotlivých cyklotras. Průběh tras byl rozlišován přímo v terénu.
Okolí Brna - jih, Pálava. Turistická mapa 1:100 000
Praha, Kartografie 2004, 59 Kč.
Turistická mapa okolí Brna obsahuje turistické značené stezky, cyklosezky, seznam turistických známkových míst a vloženou kilometráž.
Vodní cesta D-O-L: Historie, ekologie, krajina
Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 100 s.
Sborník příspěvků ze semináře Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe: Historie, ekologie, krajina; je věnován záměru vybudování vodní cesty.
Kameš, Josef: Alternativní pohony automobilů
Praha, BEN - technická literatura 2004, 170 s., 299 Kč.
Kniha pojednává o životním prostředí, omezených zdrojích fosilních paliv, o vozidlech s modifikovanými spalovacími motory
Mudrová, Ivana: Kam značky nevedou
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, 239 s., 199 Kč.
Kniha nabízí na devadesát tipů k výletům do pozoruhodných míst v Čechách, které leží mimo tiristické značené cesty (a navíc třicet dalších, ale většinou opomíjených).
Rubín, Josef: Přírodní památky rezervace a parky
Praha, Olympia 2004, 192 s., 199 Kč.
Nejnovější svazek oblíbené edice pro turisty a milovníky přírody.
Vágner, Zdeněk: Lví píseň
Praha, Euromedia Group 2004, 336 s., 249 Kč.
Autor ukazuje drsný, ale i okouzlující svět černého kontinentu, vztahy mezi lidmi, i mezi člověkem a přírodou.

Rok 2003
Blanensko - Boskovicko 1:50 000. Turistická mapa
Zlín, SHOCart 2003, 69 Kč.
Rozkládací turistická mapa s turisticko-vlastivědným obsahem - turistické trasy, historické památky, přírodní zajímavosti, možnosti ubytování a stravování, podpora GPS.
Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku
Broumov, Tuž se, Broumovsko! 2003, 154 s., 289 Kč.
Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku. Vývoj osídlení, církevní architektura, příroda a krajina, historie průmyslu, naučné turistické trasy, mapy, fotografie.
České středohoří - Děčínské stěny 1:50 000. Turistická mapa
Zlín, SHOCart 2003, 69 Kč.
Rozkládací turistická mapa s turisticko-vlastivědným obsahem - turistické trasy, historické památky, přírodní zajímavosti, možnosti ubytování a stravování, podpora GPS.
České středohoří a Roudnicko 1:75 000. Turistická a cykloturistická mapa
Praha, Žaket 2003, 85 Kč.
Dvoudílná sada-mapa a informační brožura v plastové obálce. Oboustraná mapa je vytištěna na speciálním vodovzdorném papíru, vyznačeny jsou cyklotrasy a turistické trasy. Brožura s informacemi a fotografiemi zajímavých míst v oblasti.
Českosaské Švýcarsko a Lužické hory 1:100 000. Cykloturistická mapa
Praha, Trasa 2003, 89 Kč.
Cykloturistická rozkládací mapa a průvodce s profily tras.
Drahanská vrchovina
Zlín, SHOCart 2003, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Kapesní atlas světa
Praha, Kartografie 2003, 288 s., 199 Kč.
Nová kartografická a geografická encyklopedie světa, obsahující velké množství fyzických a politických barevných map.
Kořenovsko 1:8000 Jizerské hory a Krkonoše - západ 1:50 000. Letní turistická mapa
Vizovice, Shocart 2003
Letní turistická mapa: turistické trasy, cykloturistické trasy, památky a zajímavosti, ubytování a stravování.
Na kole křížem krážem po Čechách
Praha, Gragment 2003, 125 s., 199 Kč.
Průvodce po 45 cyklisticky nejzajímavějších regionech a oblastech Čech. Jednotlivé tipy obsahují nabídku přírodních, kulturních a historických cílů, doporučují vhodné trasy, nabízejí informace o cyklistické náročnosti a terénech, o možném vlakovém spojení. Uvedeny jsou internetové odkazy, u každého tipu je mapa.
Opavsko
Vizovice, Shocart 2003
Velká cykloturistická mapa, cyklotrasy a cykloturistické značení po Opavsku, v měřítku 1:75 000.
Pošumaví. Prachaticko
Vizovice, Shocart 2003
Velká cykloturistická mapa, cyklotrasy a cykloturistické značení po Pošumaví, Prachaticku, v měřítku 1:75 000.
Slovensko, Hrady a zámky
Vizovice, Shocart 2003
Památky UNESCO, kláštery, zříceniny, technické památky, městské památkové rezervace na Slovensku. S cizojazyčným popisem v měřítku 1:500 000.
Střední Povltaví a jižní Brdy 1:100 000. Cykloturistická mapa
Praha, Trasa 2003, 89 Kč.
Cykloturistická rozkládací mapa a průvodce s profily tras.
Svitavsko
Vizovice, Shocart 2003
Velká cykloturistická mapa, cyklotrasy a cykloturistické značení po Svitavsku, v měřítku 1:75 000.
Třebíčsko 1:75 000 č. 166. Velká cykolturistická mapa
Zlín, SHOCart 2003, 89 Kč.
Cykloturistická mapa s informační přílohou. Text též anglicky a německy.
Západní Čechy. Rybářská mapa 1:185 000
Vizovice, Shocart 2003
Západní Čechy. Rybářská mapa v měřítku 1:185 000.
Brackenbury, Wade: Jačí máslo a černý čaj. Výprava do Tibetu
Praha, Volvox Globator 2003, 199 s., 249 Kč.
Kniha amerického chiropraktika a dobrodruha přivádí čtenáře do neznámého vnitrozemí, kam podnikl nebezpečnou výpravu a procházel menšinovými oblastmi Číny, kde se setkával s místními etniky.
Červenka, Jaromír: 14 a půl stupně cestovní horečky aneb Dobývání světa po česku
Praha, Epocha 2003, 264 s., 199 Kč.
Autorovy zážitky z cest po celém světě jsou živým vyprávěním o navštívené krajině o jejich lidech a kultuře. To vše je okořeněno vtipnými postřehy a typicky českým gustem.
Formánek, Tomáš; Holub, Michal: Tisícovky Čech, Moravy a Slezska. Průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky
Praha, Jerome 2003, 216 s., 295 Kč.
Publikace podrobně seznamuje s celkovou geomorfologickou situací České republiky, podává přehlednou charakteristiku všech našich šestnácti tisícimetrových pohoří, přináší podrobný popis každého z 391 tisícimetrového vrcholu.
Janoška, Martin: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Praha, Libri 2003, 180 s., 300 Kč.
Knížka o historii a typologii větrných mlýnů spojená se slovníkem lokalit, s výskytem více i méně zachovaných staveb.
Kreutzkamp, Dieter: Kouzlo Austrálie
Praha, Euromedia Group 2003, 240 s., 199 Kč.
Zábavný cestopis z Austrálie líčí autorovy zážitky z cest na jízdním kole a také seznamuje čtenáře v kostce s australskou historií a v příloze uvádí užitečné rady týkající se klimatu, místních zvyků, kuchyně a možností ubytování.
Květ, Radan: Duše Krajiny. Staré stezky v proměnách času
Duše Krajiny. Staré stezky v proměnách času
Praha, Academia 2003, 200 s., 165 Kč.
Autor poukazuje na význam přírodních daností, na vznik a proměny sítě pradávných stezek. Publikace upírá pozornost především k stezkám pravěkým, a tudíž historicky nedoložitelným. Množství shromážděného materiálu spolu s netradičními postupy pak vedou autora k často velmi originálním a odvážným dedukcím. Koupit na Kosmas.cz
Kyzlík, Pavel; Reš, Bohumil; Maračanská Eva a kol.: Památné stromy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
Praha, Olympia 2003, 224 s., 199 Kč.
Příručka pro turisty vás zavede k památným stromům V České republice
Ohler, Norbert: Cestování ve středověku
Praha, H+H 2003, 520 s., 350 Kč.
Tato kniha se obrací k odborníkům i laikům, kteří by si rádi udělali obrázek o způsobu života ve středověku a konkrétně o cestování, a možná by chtěli zjistit, zda "mobilita" naší doby je skutečně tak jedinečná, jak se tvrdívá."...Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři,... v námaze do úpadu,... o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu." Tato slova apoštola Pavla by mohlo tehdy potvrdit mnoho lidi, potulných kleriků a žebráků, nemocných, kupců, poutníků a rytířů. Středověk nám zanechal velké množství pramenů, v nichž se zmiňují jednotlivé aspekty cestování. Jsou to např. životopisy, kroniky, celní registry, zprávy o stavbách mostů a špitálů, obrazy..., takže autor se zabývá nejen okolnostmi, podmínkami a způsoby cestování, ale plasticky líčí i konkrétní události a fascinující lidské osudy (např. křížové výpravy, náboženské pouti, Kolumbovy výpravy, Marca Pola atd. atd.).
Pohorecký, Vladimír: Tipy na výlet po rozhlednách a starých hradech 3.
Tipy na výlet po rozhlednách a starých hradech 3.
Praha, Radioservis 2003, 148 s., 155 Kč.
Ve třetí publikaci zavítáme na Slovensko, kde nás autor seznamuje s více než padesáti hrady a několika rozhlednami. Čtenář se dozví, jak se k jednotlivým objektům dostane, dále je uvedena stručná historie a popis objektu, výhledy do kraje a někde i pověst, která se k místu vztahuje. Všechna výhledová místa jsou na barevných fotografiích přímo v textu.
Střída, Miroslav; Dibelková, Irena; Nováková, Klára a kol.: Broumovsko
Praha, Olympia 2003, 136 s., 169 Kč.
Turistický průvodce Broumovskem obsahuje všeobecnou, turistickou a místopisnou část a praktické informace.
Stružková, Karin: Nebojte se cestování
Lidice, Slávka 2003, 240 s., 199 Kč.
Knížka chytrých, vtipných a ryze aktuálních postřehů z četných cest po světě je míněna jako neobtěžjící, ale vítané zavazadlo na deku k řece pod strom na chatu a chalupu...
Svobodová, Jana a kol.: Málo známá Kamčatka
Praha, Academia 2003, 200 s., 255 Kč.
Málo známá Kamčatka je nejen poutavým čtením o tomto dlouho zapovězeném poloostrově, ale i zdrojem nových znalostí z tamní i světové historie, biologie a geologie. Kamčatka představuje pro geology zcela unikátní přírodní laboratoř, na příkladech z tohoto poloostrova jsou populární formou vysvětleny různé geologické jevy a procesy probíhající na Zemi v geologické minulosti. V knize se prolínají kapitoly cestopisné, tvořené přepisem deníků, a popisné, zaměřené na geologickou minulost i současnost a popisující především sopečnou činnost a jevy, které s ní souvisí. Cestopisná část přináší autentické zážitky z putování autorů po Kamčatce - deníky, vznikající ze dne na den a vystihující jejich momentální pocity a nálady, euforii i určitá zklamání, popisují vzpomínky na setkání s medvědy, kamčatský podzim, „rybalku“, náročné pochody a výstupy i na přívětivé obyvatele Kamčatky. Publikace je doplněna terminologickým slovníkem, stratigrafickou tabulkou geologických období, seznamem použité literatury a především množstvím barevných dokumentárních fotografií Pavla Štěpánka. Koupit na Kosmas.cz
Šlégr, Jiří: Světová pohoří. Amerika
Praha , Euromedia Group 2003, 176 s., 649 Kč.
Poznávání hor, jejich krás i nebezpečí. Autoři podávají zasvěcený popis kraje a zaměřují se na nové možnosti cestování a turistiky. Ke každému horstvu je přiřazena přehledná mapa spolu s podrobnými mapkami a nákresy hřebenovek, kudy vedou nejzajímevější turisrické trasy.
Tanguy, Pascal; Sombaradier, Pascal: Nejkrásnější alpské vrcholy
Vsetín, Altituda 2003, 168 s., 395 Kč.
Obrazový průvodce nejznámějších alpských štítů. Autoři podávají svědectví o historii dobývání každého vrcholu, přibližují nejatraktivnější výstupovou cestu a nezapomínají ani na podrobný popis, potřebné vybavení a podrobné náčrty.
Vaněk, Vašek: Aotearoa - Země dlouhého bílého mraku
Brumovice, Carpe diem 2003, 194 s., 190 Kč.
Deník autora putujícího po bájném Novém Zélandu.

Rok 2002
Adršpašské skály
Náchod, Juko 2002, 36 s.
Turistický průvodce po Adršpašských skalách. Téz v angličtině, němčině a polštině.
Brno, okolí Brna
Zlín, SHOCart 2002
Mapa 1:20 000, dáklové cyklotrasy, stínovaný reliéf, GPS.
Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Cyklistika pro města
Praha, MŽP 2002, 80 s.
Jednou z alternativ vůči automobilismu je ve městech používání bicyklu jako dopravního prostředku. Jaké jsou výhody a jaká rizika a jak lze udělat město vůči cyklistům přátelské, uvádí tato kniha.
Cykloatlas Česko
Zlín, Praha 2002, 499 Kč.
První ucelená mapová publikace se značenými cyklotrasami a tipy na cyklistické výlety.
Českomoravská vrchovina
Zlín, SHOCart 2002, 49 Kč.
Turistická mapa 1:100 000.
Českomoravské mezihoří, Lanškrounsko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Český ráj
Zlín, SHOCart 2002, 119 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Český ráj. Mladoboleslavsko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000. Přírodní zajímavosti, turistické trasy, GPS.
Doupovské hory, Podbořansko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000, body GPS, turistické trasy, přírodní zajímavosti.
Jeseníky
Praha, Kartografie 2002, 59 Kč.
Turistická mapa 1:100 000, turistické a cykloturistické trasy, kilometráž.
Jindřichohradecko, Novohradské hory
Zlín, SHOCart 2002, 49 Kč.
Turistická mapa 1:100 000.
Krkonoše
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Krkonoše, Broumovsko
Zlín, SHOCart 2002, 49 Kč.
Turistická a cykloturistická mapa 1:100 000.
Moravskoslezské Beskydy
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Oblasti skalního lezení České republiky
Roztoky u Prahy, Žaket 2002, 75 Kč.
Mapa 1:800 000, informace o lezeckých lokalitách.
Okolí Brna - východ, Moravský kras
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Okolí Brna - západ
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Okolí Prahy, Brdy, Berounsko
Praha, Kartografie Praha 2002, 59 Kč.
Turistická mapa 1:100 000, síť značených tras a cyklotras.
Okolí Prahy, Brdy, Křivoklátsko
Zlín, SHOCart 2002, 49 Kč.
Turistická mapa 1:100 000.
Olomoucko
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Pelhřimovsko
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000, popis tras, turistické zajímavosti, služby pro cyklisty.
Peru - turistický průvodce
Brno, Jota 2002, 568 s., 568 Kč.
PeruOdborný výklad popisující peruánskou kulturu, historii a stručný nástin problematiky původních indiánských kmenů. Barevné fotografie a více než 50 map.
Podkrkonoší
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000, popis tras, turistické zajímavosti, služby pro cyklisty.
Pootaví - Sušicko, Strakonicko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Pootaví - Sušicko, Strakonicko
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistkická mapa 1:50 000.
Posázaví
Praha, Kartografia Praha 2002, 59 Kč.
Turistická mapa 1:100 000, síť značených tras a cyklotras.
Pošumaví - Klatovsko
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000, popis tras, turistické zajímavosti, služby pro cyklisty.
Sázava
Zlín, SHOCart 2002, 99 Kč.
Turistická mapa 1:50 000 a vodácký průvodce v úseku Havlíčkův Brod - Davle.
Střední Polabí, Hradec Králové, Pardubice, Kolín
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Střední Polabí, Hradec Králové, Pardubice, Kolín
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Turistická mapa 1:50 000.
Šumava
Zlín, SHOCart 2002, 49 Kč.
Turistická mapa 1:100 000.
Šumava - Lipensko
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Táborsko
Zlín, SHOCart 2002, 89 Kč.
Cykloturistická mapa 1:75 000.
Turistický autoatlas Česko
Zlín, SHOCart 2002, 349 Kč.
Autoatlas ČR 1:100 000, body GPS, cyklotrasy, památky UNESCO, chráněná přírodní území.
Vodácká mapa České republiky
Roztoky u Prahy, Žaket 2002, 75 Kč.
Vodácká mapa 1:800 000 s popisem vodních toků a důležitými informacemi.
Východní Čechy - rybářská mapa
Zlín, SHOCart 2002, 69 Kč.
Mapa 1:200 000 s vyznačenými rybářskými revíry a jejich popisem.
Axamitová, Jana, Balatka, Břetislav, Bartoňová, Božena: Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
Praha, Olympia 2002, 1088 s., 690 Kč.
Turistický lexikon.
Aylife, Rosie, Dubin, Marc, Gawthrop, John: Turecko - turistický průvodce
Turecko
Brno, Jota 2002, 1012 s., 798 Kč.
V průvodci najdete popis tureckých monumentů, od skalních kostelů v Kappadokii až po mešity a byzantské stavby v Istanbulu, detailní charakteristiky měst, městeček a prázdninových míst se seznamem doporučených hotelů a restaurací všech cenových kategorií. Kniha Vám dá praktické rady týkající se všech aspektů prázdninového života v Turecku, od potápění se u Tyrkysového pobřeží až po ty nejlepší možnosti nákupů na bazarech. Součástí knihy jsou také vytříbené informace o historii země a současné moderní kultuře, včetně turecké literatury, hudby a filmu.
Bittner, Jaromír, Křenek, Jaroslav, Skála, Bohumil: Malý atlas lokomotiv 2002
Praha, Gradis Bohemia 2002, 316 s., 340 Kč.
Přehled jednotlivých typů lokomotiv, se kterými jsme se setkávali, případně které potkáváme v síti Českách drah.
Boudová, Dana, Grunt, František, Kostičová, Jana: Karlštejn a okolí
Praha, Kartografie 2002, 112 s., 149 Kč.
Turistiký průvodce po Karlštejnsku.
Brandos, Otakar, Balaj, Kamil: Malá Fatra - Chočské vrchy
Malá Fatra
Vřesina, SKY 2002, 192 s., 128 Kč.
Turistický průvodce po slovenských horách. Hlavní náplní průvodce je turistický obsah, velký prostor je také věnován přírodě. 16 stran barevné obrazové přílohy v podobě panoramatických rozhledů, barevná vlepená mapka, rozhledové růžice. Popis přechodu hlavního hřebene, GPS polohy, bivaky, tipy na ubytování, e-mailové a webové adresy jsou samozřejmostí.
Bulička, Michal: Rumunské Karpaty
Ostrava, Mirago 2002, 212 s., 255 Kč.
Přechody hor od Apuseni po Faragaš včetně schématických map, časových grafů, množství neocenitelných tipů a rad.
Chaloupek, Václav: Jižní Afrika mýma očima
Plzeň, Fraus 2002, 176 s., 399 Kč.
Jižní Afrika mýma očima Cestopis po Jižní Africe.
Connolly, Mark, Greenwoodová, Margaret: Irsko - turistický průvodce
Irsko
Brno, Jota 2002, 823 s., 688 Kč.
Krok po kroku popsané všechny hlavní oblasti včetně pamětihodností Irské republiky i Severního Irska. Přehledný průvodce vám poradí, kde se nejlépe ubytovat, kam se jít najíst a hlavně podívat. Získáte přehled nejen o turisticky nejatraktivnějších místech této krásné země, ale i o zapadlých koutech, kde na vás na každém kroku dýchne atmosféra starobylé kultury. Příručka obsahuje 20 stran barevné přílohy a 40 map.
Cooková, Samantha, Perry, Tim, Ward, Greg: Západ USA - národní parky - turistický průvodce
Západ USA - národní parky - turistický průvodce
Brno, Jota 2002, 592 s., 598 Kč.
Průvodce západní částí Spojených států obsahuje cenné informace pro cestovatele, kteří se budou chtít orientovat jak v takřka nedotčené přírodě obrovského území Skalistých hor, Západního pobřeží a jihozápadních pustin, kde se nachází naprostá většina legendárních amerických národních parků, tak i v divoké džungli amerických velkoměst té oblasti. Cennou předností těchto průvodců je, že veškeré praktické informace o dopravě, ubytování, pamětihodnostech i přírodních krásách dané země zasazuje do kulturně–historického kontextu, čímž se z neživých kulis pro turisty stává autentické prostředí, ve kterém žijí skuteční lidé se skutečnou minulostí i přítomností.
Crawford, J. H.: Carfree Cities/Města bez aut
Carfree Cities/Města bez aut
Utrecht, International Books 2002, 324 s., 17,95 $.
Kniha Carfree cities je svým obsahem i jazykem určená především čtenářům ze Spojených států amerických. Obsahem proto, že současní obyvatelé většiny amerických megapolí, měst a městeček jsou odkázáni na své automobily (či možná přesněji jsou na nich závislí), kdykoliv se někam potřebují dostat. Přestože osobní automobilová doprava je problémem i v evropských zemích včetně České republiky, nedosahuje zde takové obludnosti, jako právě v USA. Kniha se snaží najít cestu, jak městům ulevit od aut a způsobit, aby města byla příjemným místem pro život. Přečtěte si úryvek z knížky.
Čihař, Martin: Naše hory
Praha, Ottovo nakladatelství 2002, 280 s., 499 Kč.
Základní informace o historii horských oblastí ČR, popis přírody doplněný barevnými fotografiemi.
Daněk, Antonín, Glet, Jiří: Jižní Čechy
Ostrava, Mirago 2002, 150 s., 128 Kč.
Průvodce pro motoristy, cyklisty i pěší turisty představuje jižní Čechy.
David, Petr, Soukup, Vladimír: Českosaské Švýcarsko
Praha, Soukup a David 2002, 168 s., 179 Kč.
Turistický průvodce s mapovým atlasem.
David, Petr, Soukup, Vladimír: Jižní Čechy
Praha, Soukup a David 2002, 208 s., 179 Kč.
Turistický průvodce po jižních Čechách.
Dubin, Marc: Pyreneje - turistický průvodce
Brno, Jota 2002, 648 s., 598 Kč.
Turistický průvodce edice Rough Guide po Pyrenejích je nezbytnou příručkou cestovatele popisující obě strany horského hřebene od Atlantského oceánu až ke Středozemnímu moři. V průvodci najdete následující okruhy: Vyčerpávající seznam těch nejlepších míst, kde je možno se ubytovat, najíst a napít, a to vše v cenových relacích - spolu s kompletním seznamem chat horské služby. Praktický výčet těch nejkrásnějších vysokohorských turistických tras i lyžarských tratí od svahů určených pro začátečníky až po nejnáročnější terény. Odborný náhled do historie a místní kultury, typické místní kuchyně, slavností, slóry a fauny.
Dušan, Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezku
Praha, Libri 2002, 553 s., brožované 400 Kč, vázané 500 Kč.
Encyklopedie mostů Druhé, opravené a doplněné vydání zachycuje na 1 000 našich mostních staveb od nejstarších dob po nejpozoruhodnější mostní stavby současnosti, a to včetně významných mostů zaniklých, zejména řetězových. Autor - i na základě četných čtenářských ohlasů - knihu doplnil jak o nové texty, tak i o ilustrace. Součástí knihy je úvodní stať o vývoji mostních konstrukcí a slovníček odborných výrazů.
Dvořák, Jaroslav, Špillarová, Lenka: Jižní Amerikou. Nejen cestou Inků
Jablonec nad Nisou, SH - Progress 2002, 136 s., 370 Kč.
Zpráva z cesty po Paraguayi, Bolívii, Brazílii, Chile a Peru.
Erml, Richard: Zuzanka a tibetské velehory
Brno, Petrov 2002, 230 s., 220 Kč.
Zuzanka a tibetské vlehory Záznamy ze čtyřměsíční svatební cesty po Tibetu, Indii a Nepálu. Díky mimořádným zážitkům vzniklo dílo, které daleko přesahuje klasický cestopis, cyklus reportáží či běžný cestopisný deník. Autor vytvořil působivý románový cestopis, v němž se autentičnost dokumentu těsně prolíná s krásnou literaturou. Úryvek z knihy.
Frejová, Kateřina, Homolová, Marie, Kovařík, Petr: Výlety 5
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 139 Kč.
Turistický průvodce.
Gehl, Jan; Gemzoe, Lars: Nové městské prostory
Brno, ERA 2002, 266 s., 890 Kč.
Nové městské prostory Nejnovější publikace známého dánského urbanisty Jana Gehl (vydána v Dánsku v lednu 2001) přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátních plánů a obrazové dokumentace center světových velkoměst, popisují autoři samotný postup přeměn městských center a jaké události a politické postupy jim předcházeli. Publikace je tedy nejen vzácnou příležitostí seznámit se blíže se světovým urbanismem, ale i s fungováním občanské společnosti ve vyspělých zemích. Přečtěte si recenzi EkoListu. Koupit na Kosmas.cz
Herring, Peter: Vlaky a železnice
Praha, Slovart 2002, 168 s., 399 Kč.
Encyklopedická oslava nejvýznamějších vlaků světa - počínaje první parní lokomotivou a konče nejnovějšími soupravami s lineárním pohonem.
Hlavačka, Milan: Doprava
Praha, Scientia 2002, 36 s., 63 Kč.
Přehled dějin dopravy.
Homolová, Marie, Machovec, Martin, Kaňka, Vladimír: Výlety 4
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 120 s., 139 Kč.
Turistický průvodce po zajímavých místech České republiky.
Introvič, Jiří: Dva měsíce v Antlantiku - deník
, vlastním nákladem 2002, 80 s., 150 Kč.
Deník z odvážného vodáckého počinu.
Kafková, Eva: Krajinou Čertových kamenů. Průvodce Kunžakem a jeho okolím
Beroun, MH 2002, 128 s., 199 Kč.
Turistický průvodce po Jindřichohradecku, plném čertových kamenů.
Kaskoun, Oto: Toulky Šumavou
Sušice, Nakladatelství Dr. Rebstöck 2002, 112 s., 129 Kč.
Zápisky z putování po Šumavě.
Kašparovský, Karel: Zeměpis v kostce II.
Havlíčkův Brod, Fragment 2002, 160 s., 119 Kč.
Učebnice zeměpisu pro střední školy.
Kele, František: Tatry pro tebe
Bratislava, Ikar 2002, 64 s., 99 Kč.
Turistický průvodce po nejkrásnějších partiích Tater.
Kele, František, Lučanský, Milan: Tatry
Praha, Ikar, Knižní klub 2002, 136 s., 249 Kč.
Tatry Výpravná publikace o nejvyšším pohoří Slovenska odkrývá drsnou krásu tatranských štítů, vrcholů, dolin a ples. Provede nás po naučných stezkách a skalnatých chodníčcích, seznámí s vysokohorskou flórou, faunou a pozoruhodnými lidovými stavbami.
Kleslo, Michal, Brandos, Otakar: Zakarpatská Ukrajina I.
Zakarpatská Ukrajina
Vřesina, Nakladatelství SKY 2002
Průvodce vás zavede do kraje Nikoly Šuhaje loupežníka, do kraje, který v mnohém připomíná dobu našich dědečků a babiček, kde i dnes je živé volné pastevectví koní, salašnictví, kde na opuštěných poloninských hřebenech nepotkáte po řadu dní ani živé duše. Kniha je doplněna množstvím fotografií, digitálně zpracovanými mapkami, informacemi o ubytování, dopravě, o vízových formalitách, aktuálních cenách aj.
Klimša, M., Kráčalík, J.: Rumunské hory I. Průvodce po horách
Vřesina, Nakladatelství SKY 2002, 224 s., 140 Kč.
Turistický průvodce po rumunských horách.
Klimša, Martin, Kráčalík, Jiří: Rumunské hory I.
Rumunské hory
Vřesina, SKY 2002, 224 s., 140 Kč.
První z nové řady průvodců po horách Východních a Jižních Karpat. V tomto díle vycházejí pohoří Fagaraš, Piatra Craiului, Iezer Papuša a Apuseni. Asi 100 fotografií, digitálně zpracované mapky, panoramatické fotografie s popisy nejvýznamnějších vrcholů a sedel, barevná vlepená mapka, rozhledové růžice, GPS polohy, horské chaty, popisy túr, tipy na ubytování, e-mailové a webové adresy jsou samozřejmostí.
Kopecký, Ladislav: Putování... Čtyřmi kontinenty za 80 dní
Praha, Createam 2002, 170 s., 199 Kč.
Záznamy o putování Nepálem, Jižní Amerikou, Afrikou, Austrálií a Novým Zélandem.
Kostrzewa, Renate, Kostrzewa, Achim: Skandinávie. Norsko. Švédsko, severní Finsko. Cestování a kultura. Poznávání zvířat a rostlin
Praha, Baset 2002, 286 s., 345.
Přírodopisný průvodce a zároveň turistický průvodce po zemích severní Evropy.
Kurfürst, Petr: Řízení poptávky po dopravě
Řízení poptávky po dopravě
Praha, Centrum pro dopravu a energetiku 2002, 112 s., 50 Kč.
Publikace pojednává o v českém prostředí poměrně málo známém jevu dopravní indukce, shrnuje obsáhlou britskou studii využití redukce dopravy ke zvládnutí situace na úrovni města a představuje principy řízení poptávky po dopravě jako nejúčinnějšího nástroje k řešení dopravní krize dnešních měst. Jeho vhodnost ilustruje řadou praktických příkladů řízení poptávky zejména z Evropy a USA. Dopravní indukce je vztah přímé úměry mezi množstvím dopravní infrastruktury a objemem dopravy. Vztah přímé úměry mezi dopravním objemem a kapacitou funguje oběma směry, tzn. při snížení dopravní kapacity obvykle dochází ke snížení objemu dopravy. Přečtěte si recenzi EkoListu.
Květ, Radan: Staré stezky v České republice
Brno, Moravské zemské muzeum 2002, 60 s., 60 Kč.
Přehled prehistorických stezek a dálkových tras, tak jak fungovaly většinou ještě ve středověku. Je zde systematicky zpracováno pojmenování a názvy stezek z období posledních dvou staletí s ustálenou terminologií.
Květ, Radan: Základy nauky o starých stezkách. O stibologii
Brno, Moravské zemské muzeum 2002, 27 s., 60 Kč.
Studijní texty k problematice starých stezek na našem území, jejich predispozice, hierarchie, termonologie, vývoj značení, proměny a zánik stezek, vliv historických událostí.
Lye, Keith: Svět do kapsy od A do Z. Podrobný průvodce po státech celého světa.
Praha, Ottovo nakladatelství 2002, 353 s., 269 Kč.
Mapy téměř 200 států se základními informacemi o každé zemi, s charakteristikou státu, zajímavostmi atd.
Mikušková, Marie: Žila jsem v Africe
Třebíč, Akcent 2002, 136 s., 220 Kč.
Vzpomínky na pobyt na černém kontinentě.
Miškavský, Josef: Turistický průvodce Pobaltí
Praha, Balt-East 2002, 120 s., 168 Kč.
Podrobný průvodce třemi pobaltskými republikami.
Pavlíček, Jaroslav: Člověk v drsné přírodě
Praha, Práh 2002, 104 s., 109 Kč.
Příručka do drsné přírody vám poradí, jak přežít v nepřízni různých prostředí a situací.
Pavlíček, Stanislav: Naše lokálky
Praha, Doplněk 2002, 160 s., 180 Kč.
Naše lokálky Přehled výstavby a vývoje lokálních železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je první prací svého druhu v rámci rozsáhlé literatury věnované dějinám železnic na našem území. Práce zkoumá výstavbu místních drah typologicky a chronologicky od prvních drah stavěných velkými společnostmi v 70. letech 19. století po projekty podporované státem a jednotlivými zeměmi až po faktické zastavení výstavby místních drah ještě před 1. světovou válkou.
Petr, Ivo: Slovenské hory
Ostrava, Mirago 2002, 238 s., 248 Kč.
Slovenské hory 44 túr od Javorníků přes Tatry po Vihorlat. Tento první ucelený přehled všech horských masívů Slovenska přináší podrobné návrhy několika desítek túr ve 27 pohořích. Od zelených lesů a strání Javorníků přes skalnaté cimbuří nejvyššího patra Karpat - Vysokých Tater po romantické a opuštěné rozlohy východoslovenských hor. Doplněno popisem 21 dálkových hřebenových přechodů.
Petr, Ivo: Švýcarské Alpy. 44 + 1 túr od Rýna po Ženevské jezero
Ostrava, Mirago 2002, 216 s., 268 Kč.
Jednačtyřicet podrobně popsaných horských túr pro turistiku, treking, cykloturistiku, uvedeny jsou i lyžařské terény.
Piven, Joshua, Borgenicht, David: Jak přežít
Praha, Železný Ivo 2002, 136 s., 99 Kč.
Příručka od instruktora záchranářů popisuje techniky, jak přežít v náročných podmínkách.
Plešinger, Vladimír: Anděl v Ďábelských horách
Praha, Mladá fronta 2002, 352 s., 349 Kč.
Seznámení s prostředím venezuelských hor, lidí, kteří zde žijí, s krajinou a horama.
Plešinger, Vladimír: Anděl v Ďábelských horách
Praha, Mladá fronta 2002, 352 s., 349 Kč.
Autor ve svém zasvěceném cestopisu čtivě přibližuje těžko dostupná místy Venezuely. Fascinující stolové hory a odlehlé pralesní oblasti Guayanské vysočiny ale zdaleka nejsou jediným tématem, kterému se geolog, cestovatel a známý publicista Vladimír Plešinger věnuje. Rovněž nás seznámí prakticky se všemi typy venezuelské krajiny, s množstvím neznámých skutečností historického, etnografického či společensko-ekonomického rázu, ale i s řadou venezuelských osobností.
Podhorský, Miroslav: Směr Aljaška
Třebíč, Akcent 2002, 176 s., 260 Kč.
Cestopisné vyprávění o drsném kraji.
Pokorný, Milan: Poutní tradice Šumavy - Sušicko
Sušice, Nakladatelství Dr. Rebstöck 2002, 128 s., 139 Kč.
Poutní místa Sušicka.
Procházková, Jaroslava, Procházka, Jiří: Nový Zéland. Cyklostezka za poznáním
Cheb, Svět křídel 2002, 184 s., 220 Kč.
Autoři seznamují s nesčetnými kouzly a divy ostrovního státu, který projeli na bicyklech, seznamují s místními obyvateli, s řadou dobrodružných zážitků.
Richardson, Dan: Bulharsko - turistický průvodce
Bulharsko
Brno, Jota 2002, 474 s., 448 Kč.
Přesné a aktuální informace o městech a vesnicích, počínaje Sofií a zapadlými osadami konče. Přesné a podrobné seznamy ubytování a stravovacích zařízení ve všech cenových rozmezích. Historický přehled, v němž je zachycena bohatá kultura země. Dočtete se nejen o malbách v klášterech, ale i o lidových zvycích a slavnostech. Zvláštní pozornost je věnována i pěší turistice, trekům, cykloturistice, lyžování a černomořským letoviskům.
Robeš, Martin: Město, prostor, doprava
Brno, Český a slovenský dopravní klub 2002, 108 s., 179 Kč.
Cílem knihy je populárně názornou formou přinést do České republiky zahraniční zkušenosti. Poukazuje převážně na dobré, ale popisuje a vysvětluje i špatné nebo nedotažené příklady. Komentáře k fotografiím jsou psány z pozice (neautomobilového) uživatele veřejných prostranství, aby byly srozumitelné komunálním politikům i ostatním zájemcům bez ohledu na jejich profesi. Odborníkům jsou navíc určeny odkazy na další literaturu v úvodu knihy.
Shaw, Christopher: Posvátná opičí řeka. Výlet s Bohy na kánoi
Praha, BB/art 2002, 278 s., 199 Kč.
Vyprávění o cestě po řece Usumacintě, která tvoří přirozenou hranici Mexika a Guatemaly. Autor jako přírodovědec a historik zajímavě líčí průběh expedice.
Slocum, Joshua: Sám na lodi kolem světa
Sám na lodi kolem světa
Praha, Paseka 2002, 208 s., 169 Kč.
Joshua Slocum byl první člověk, komu se podařilo obeplout celý svět na malé lodi Spray, na níž sám vykonával funkci kapitána, prvního důstojníka i posádky. Když se 24. dubna 1895 vydal na cestu, bylo mu jedeapadesát let. Plavba trvala tři roky a dva měsíce. O své plavbě, plné nebezpečí, úskalí a nástrah, půvabně a skromně vypráví ve své knížce.
Střída, Miroslav, Nováková, Marcela: Český ráj
Praha, Olympia 2002, 128 s., 169 Kč.
Průvodce po Českém ráji seznamuje s historií kraje, s jeho kulturními a přírodními památkami a turistickými zajímavostmi.
Surovec, Pavel: Provoz a ekonomika silniční dopravy I.
Ostrava, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava 2002, 122 s., 79 Kč.
Skripta.
Šafránek, J., Vaňková, H.: S dětmi na kolech Prahou a okolím
Praha, Portál 2002, 176 s., 199 Kč.
Více než dvacet tras po Praze a jejím blízkém okolí bylo pečlivě vybráno tak, aby se vyhýbaly většímu dopravnímu provozu, a probíhají nejhezčími kouty hlavního města. Cyklisté tak poznají nejen památky a zajímavosti, ale objeví i krásnou přírodu v dosahu jednodenních výletů na kole. Začátek cesty je zvolen obvykle od stanice metra, případně ze železniční stanice, a jsou uvedeny i varianty, které umožní zkrácení nebo prodloužení cesty podle zdatnosti účastníků.
Šimánek, Leoš: Amerikou od severu k jihu. Na dobrodružné cestě od Severního ledového oceánu do Ohňové země
Pardubice, Action-Press 2002, 222 s., 198 Kč.
Putování napříč americkým kontinentem.
Šimánek, Leoš: Tichomoří. Barevný svět tropů
Pardubice, Action-Press 2002, 120 s., 389 Kč.
Dobrodružné putování z Havaje na Novou Guineu za lidmi neovlivněnými naší civilizací.
Šlégl, Jiří: Světová pohoří. Evropa
Praha, Euromedia Group 2002, 176 s., 649 Kč.
Zasvěcený popis kraje i pohoří, včetně turistických tras.
Štěrba, Pavel, Kryžický, Ondřej: Jak na LPG. Přestavba, provoz a údržba automobilů na plyn
Praha, Computer Press 2002, 104 s., 129 Kč.
Příručka pro řidiče, kteří uvažují o přestavbě svého vozu na LPG.
Tomšíček, Jan: V Jihoafrické republice na kole
Ústí nad Orlicí, OFTIS 2002, 208 s., 189 Kč.
Popis cyklistického putování po Jihoafrické republice.
Zeman, Jiří: Island - Ostrov zrozený z ohně
Praha, Paseka 2002, 344 s., 249 Kč.
Island Kniha podává svědectví o podivuhodném ostrovu Island a jeho obyvatelích. Čtenář v ní nalezne informace o jeho přírodních krásách, krajině, zvířatech, ptácích i rybách, o jeho dějinách, tisíciletém vývoji, i o jeho současnosti.
Zikmund, Miroslav, Hanzelka, Jiří, Stingl, Miloslav: Tamtamy času. Nová Guinea. Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje
Brno, Jota 2002, 328 s., 1295 Kč.
Cestopisná kniha našich známých cestovatelů.

Rok 2001
Autoatlas Česko
Zádveřice, SHOCart 2001, 28 s., 179 Kč.
1:200 000.
Autoatlas Evropy
Praha, Reader´s Digest Výběr 2001, 344 s.
Cesty 12
Prosiměřice, Mondo 2001, 64 s.
Ročenka Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice.
Česko - Tschechien - Czechia
Praha, SHOCart 2001, 1 s.
Podrobná pětijazyčná automapa, 1:250 000.
Česko - Tschechien - Czechia
Praha, SHOCart 2001, 148 s.
Podrobný šestijazyčný autoatlas 1:200 000, podporuje GPS.
Českosaské Švýcarsko, České středohoří
Zádveřice, SHOCart 2001, 0 s.
Turistická mapa 1:100 000, dálkové cyklotrasy, stínovaný reliéf terénu, GPS.
Greenways Praha - Vídeň
Brno, Nadace Partnerství 2001, 55 s.
O historii a budoucnosti projektu evropské kulturní a turistické stezky. Závěrečná zpráva projektu Greenways Praha - Vídeň.
Katalog Transport a Logistika 2001
Brno, Expo Data 2001, 210 s., 130 Kč.
Katalog veletrhu.
Moravské vinařské stezky - průvodce
Moravské vinařské stezky - průvodce
Brno, Sdružení vinařských obcí jižní Moravy 2001, 108 s., 80 Kč.
Průvodce po moravských vinařských stezkách vydaný jako doplněk k cykloturistickým mapám. Popisuje každou z devíti vydaných map a oblastí a věnuje se i vínu samotnému.
Moravské vinařské stezky - soubor map
Brno, Nadace Partnerství 2001, 300 Kč.
Soubor devíti cykloturistických map po moravských vinařských stezkách. Oblasti: Znojemsko, Mikulovsko, Velkopavlovicko, Mutěnicko, Kyjovsko, Bzenecko, Strážnicko, Uherskohradišťsko, Podluží.
Největší katastrofy a neštěstí
Praha, Knižní klub, Ikar 2001, 336 s., 399 Kč.
Přírodní katastrofy a pohromy způsobené lidmi, rizika spojená s rozvojem civilizace.
Poplatky
Ostrava, Sagit 2001, 128 s., 45 Kč.
Poplatky správní, místní, soudní, dálniční, poplatky za vypouštění odpadních vod. Stav k 4. 9. 2001.
Posázaví
Zádveřice, SHOCart 2001, 0 s.
Turistická mapa 1:100 000, památky, cyklotrasy, říční kilometráž.
Vinařská stezka Bzenecká
Vinařská stezka Bzenecká
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Bzenecka ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:30 000.
Vinařská stezka Kyjovská
Vinařská stezka Kyjovská
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Kyjovska ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:50 000.
Vinařská stezka Mikulovská
Vinařská stezka Mikulovská
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Mikulovska ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:40 000.
Vinařská stezka Mutěnická
Vinařská stezka Mutěnická
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Mutěnicka ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:40 000.
Vinařská stezka Podluží
Vinařská stezka Podluží
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Podluží ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:65 000.
Vinařská stezka Strážnická
Vinařská stezka Strážnická
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Strážnicka ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:50 000.
Vinařská stezka Uherskohradišťská
Vinařská stezka Uherskohradišťská
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Uherskohradišťska ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:50 000.
Vinařská stezka Velkopavlovická
Vinařská stezka Velkopavlovická
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Mapa Velkopavlovicka ze souboru map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:65 000.
Vinařská stezka Znojemská
Vinařská stezka Znojemská
Brno, Nadace Partnerství 2001, 30 Kč.
Cykloturistická mapa Znojemska ze souboru cyklistických map Moravské vinařské stezky. Měřítko 1:80 000.
Výlety po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezka
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001, 120 s., 139 Kč.
Patnáct turistických tras po naší vlasti, s kilometráží a popisem tras.
Daněk, Jan: Kombinovaná přeprava
Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2001, 132 s., 65 Kč.
Skripta.
Dvořák, Jiří: Rozhledny a rozhlednová místa
Praha, Nakl. Olympia 2001, 240 s., 179 Kč.
Publikace představuje 180 nejdůležitějších dostupných rozhlednových míst v naší republice.
Harrer, Heinrich: Sedm let v Tibetu
Praha, Ivo Železný 2001, 293 s., 199 Kč.
Popis horolezecké expedice do Himalájí a následného nuceného pobytu v Tibetu.
Harrer, Henrich: Návrat do Tibetu
Praha, Ivo Železný 2001, 135 s., 149 Kč.
Pokračování autorovy prvotiny Sedm let v Tibetu.
Hollingsworth, Brian: Vlaky celého světa
Praha, Václav Sojka & Co. 2001, 479 s., 399 Kč.
Ilustrovaná encyklopedie lokomotiv, vagonů a vlakových souprav od dob vzniku železnice až po současnost.
Horníček, Jan: Jak jezdit s nižší spotřebou
Brno, Computer Press 2001, 116 s., 89 Kč.
Rady pro řidiče jak snížit spotřebu svého vozu.
Kyncl, Jan: Podnikání v silniční dopravě
Praha, Grada 2001, 169 s.
Druhy a podmínky podnikání v silniční dopravě
Mihler, Petr: Silniční daň v praxi
Praha, Nakladatelství Orac 2001, 71 s., 50 Kč.
Průvodce zákonem o silniční dani.
Mirvald, Stanislav: Cvičení z geografie dopravy a služeb
Plzeň, Západočeská univerzita 2001, 74 s.
Skripta.
Mykiska, Martin: Byl jsem rok v Antarktidě
, Martin Mykiska 2001, 216 s., 295 Kč.
Vzpomínky znamého českého cestovatele a publicisty na roční pobyt v ledovém prostředí Antarktidy, kam zavítal jako člen ornitologického projektu. Mimo popisu svých pracovních povinností se setkáme s úplně odlišným prostředím, kde čas plyne zcela jinak, kde se starosti zúžují na základní otázky lidského života.
Pohl, Rudolf: Dopravní prostředky
Praha, Vydavatelství ČVUT 2001, 227 s., 173 Kč.
Skripta.
Přibyl, Pavel: Inteligentní dopravní systémy
Praha, Ben - Technická literatura 2001, 544 s., 499 Kč.
Dopravní program pro zvyšování bezpečnosti, efektivnosti a omezující zátěž na životní prostředí.

Rok 2000
Daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
Ostrava, Sagit 2000, 80 s., 31 Kč.
Publikace obsahuje mj. zákon o dani silniční.
Městské památkové rezervace
Praha, Nakladatelství Olympia 2000, 177 s.
Průvodce po městech, která mají statut památkové rezervace.
Plavební dny
Praha, Nakl. T 2000, 303 s.
Sborník z konference.
Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů
Brno, Vysoké učení technické v Brně 2000, 212 s.
Sborník přednášek.
Černý, J., Ulrych, I.: Nymburk
Libice nad Cidlinou, Vega-L 2000, 128 s., 350 Kč.
Kniha dobových fotografií vás provede městem Nymburk.
Dykyjová, Dagmar: Třeboňsko. Příroda a člověk v krajině pětilisté růže
Třeboň, Carpuio 2000, 111 s., 350 Kč.
Publikace přibližuje slovem i obrazem historii i současnost této části jižních Čech.
Eisler, Jan: Ekonomika dopravy pro střední a vyšší odborné školy
Praha, Fortuna 2000, 136 s., 85 Kč.
Učebnice daného odborného zaměření.
Fastr, Pavel: Zákon o pozemních komunikacích
Praha, Linde Praha 2000, 207 s., 196 Kč.
Text zákona o pozemních komunikacích s komentářem.
Frič, Alberto Vojtěch: Čerwuiš aneb Z Pacheca do Pacheca oklikou přes střední Evropu
Praha, Titanik 2000, 272 s., 285 Kč.
Autentický vzpomínkový příběh indiána divokého kmene Čamakoko, který přijel s Fričem r. 1908 do Prahy.
Hering, Peter: Vlaky a železnice
Praha, Nakladatelství Slovart 2000, 167 s.
Od parních lokomotiv po stroje s lineárním motor.
Hrubíšek, Ivo: Osobnost a bicykl. 1. díl.
Plzeň, Cykloturistika 2000, 136 s., 159 Kč.
Významné osobnosti veřejného života a bicykl. Kniha nejen pro cyklisty.
Kozák, Roman: Pohádky ze šumavských lokálek
Sušice, Nakl. Dr. Radovan Rebstöck 2000, nestr. s., 79 Kč.
Pohádky vonící přírodou i dávno zapomenutým kouřem parních lokomotiv.
Kubů, Eduard: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami
Praha, Karolinum 2000, 440 s., 395 Kč.
Autor se zabývá mj. stavem zemědělství a dopravy za první republiky.
Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku
Praha, Libri 2000, 940 s., 990 Kč.
Encyklopedie o městech, městské dopravě, urbanistickém vývoji, katastrofách a obyvatelích s dobovými plány měst a množstvím fotodokumentace.
Nouza, Jan: Petřínská rozhledna a další pražské vyhlídkové stavby
Liberec, Nakladatelství 555 2000, 32 s., 45 Kč.
Celobarevná publikace.
Petr, Ivo: Italské Alpy - východ - 1. díl.
Ostrava, Mirago 2000, 188 s., 259 Kč.
Julské Alpy, Karnské Alpy, Dolomity a další pohoří, tipy na túry a výlety.
Petr, Ivo: Polské Karpaty
Ostrava, Mirago 2000, 125 s., 168 Kč.
Turistický průvodce obsahuje 44 detailních popisů turistických tras po horách karpatského oblouku na území Polska.
Polák, Jiří: Města v budoucnosti
Ústí nad Orlicí, Oftis 2000, 96 s., 198 Kč.
Koláže pohlednic českých a moravských měst z přelomu 19. a 20. století zachycují mj. rozvoj různých druhů dopravy, životní styl aj.
Procházka, Zdeněk, překlad Marie Bretlová: Čerchov a jeho okolí po obou stranách hranice - Der Čerchov und seine Umgebung Beiderseits der Grenze
Domažlice, Nakladatelství Českého lesa 2000, 240 s., 83 Kč.
Domažlicko a Český les, značené turistické cesty.
Soulek, Ivan, Martinek, Karel: Cyklistika
Praha, Grada Publishing 2000, 111 s., 99 Kč.
Základní a technické informace pro provozování silniční a horské cyklistiky.
Škarpa, Petr: Vliv dopravy na životní prostředí
Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 2000, 140 s., 73 Kč.
Skripta.
Šlégr, Vladislav: Na střechu českých železnic
Sušice, Nakl. Dr. Radovan Rebstöck 2000, 48 s., 59 Kč.
Historie železniční tratě Vimperk - Lenora včetně zajímavostí z jejího provozu.
Tkáč, Vladimír: Česká republika
Opava, Grafis 2000, 225 s., 179 Kč.
Seznam lokalit zapsaných v rámci konvence ochrany a uchování kulturního dědictví světové organizace UNESCO na území ČR.
Vítek, Jan: Krajinou severovýchodních Čech
Ústí nad Orlicí, Oftis 2000, 168 s., 219 Kč.
Výpravná fotografická publikace je věnována malebné podhorské krajině od úpatí Krkonoš po Jesenníky, krajinným partiím a zajímavostem neživé přírody.
Vlasák, Jan: Ze života cyklotrempa
Plzeň, Cykloturistika 2000, 224 s., 199 Kč.
Cyklistický cestopis z cest po Pobaltí, Rumunsku, Sibiři, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Islandu a Faerských ostrovech.
Vorlíčková, Zuzana: Moje první knížka o dopravě
Praha, Brio 2000, 24 s.
Kniha pro předškolní děti vysvětluje základní pojmy týkající se dopravy.

Rok 1999
999 turistických zajímavostí České republiky
999 turistických zajímavostí České republiky
Praha, Kartografia 1999, 388 s., 999 Kč.
Jedinečná a výpravná publikace popisující 999 turisticky nejzajímavějších míst České republiky je rozdělena do dvou částí - do částí textové a mapové. Textová část zahrnuje v rámci 999 abecedně řazených hlavních hesel dalších 1500 podhesel míst a objektů, které doprovází 937 fotografií a 230 ilustrací. Jednotlivé lokality jsou popsány poutavou formou a čtenáři jsou nabízeny i praktické informace usnadňující návštěvu vybraného místa. Mapová část je tvořena 54 listy automapy v měřítku 1 : 200 000, která je bohatě doplněna významovými značkami a barevnými pérovkami.
Bejček, Vladimír: Toulky po horách
Praha, Brio 1999, 95 s.
O živočiších a rostlinách horských luk, lesů , štítů nad hranicí lesa, rašelinišť a horských bystřin.
Brike, Josef: Úvod do geografie dopravy
Praha, Karolinum 1999, 112 s., 95 Kč.
Doprava a spoje v národohospodářském komplexu, dopravní systémy, metody hodnocení dopravy, přehled odvětví, doprava a životní prostředí.
Čermák, Luboš: Stopy - fakta - svědectví. Z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech 2. díl.
Praha, Ben-Technická literatura 1999, 208 s., 499 Kč.
Göbel, Petr: Přírodní parky
Praha, Euromedia Group 1999, 251 s.
Krajinné oblasti a přírodní ráje pod záštitou UNESCO.
Kaskoun, Otto: Toulky Šumavou
Sušice, Nakl. Radovan Rebstöck 1999, 96 s., 88 Kč.
Toulky s výkladem zasvěceného pozorovatele, který strávil celý život s očima i duší otevřenými pro naše krásné pohoří.
Nouza, Jan: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska
Liberec, Nakl. 555 1999, 160 s., 530 Kč.
Historie a osudy více než 300 rozhleden.
Rebstöck, Radovan: Šumava autem a na kole
Sušice, Nakl. Radovan Rebstöck 1999, 64 s., 49 Kč.
14 map. Doporučené trasy včetně kilometráže, místopisu se službami v oblasti.

Rok 1998
Cestovní zprávy resortu MŽP. Ročenka 1997
Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1998, 52 s.
Ročenka slouží jako pracovní pomůcka k dokumentografické databázi.
Jiráček, Jan: Průvodce lesy jižních Čech
České Budějovice, Kopp 1998
Nejvýznamnější jihočeské lesní lokality mohou zaujmout nejen obyvatele kraje, ale i návštěvníky z jiných oblastí svým přírodním prostředím, krásami i řadou památek přírodovědného a historického charakteru.
Keller, Jan: Naše cesta do prvohor
Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 1998, 129 Kč.
Kniha polemizuje s názory, podle nichž automobil přináší rozvoj pro celou společnost. Autor se zabývá problémem automobilu a automobilové kultury, zkoumá krajně problematické dopady masového automobilismu na veřejný prostor měst, na podobu venkovské krajiny, na kvalitu života i životního prostředí.
Pokorný, Zdeněk: Bionafta : Ekologické alternativní palivo do vznětových motorů
Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky 1998, 43 s.
Švarc, František: Pražsko-lánská koňská železnice
Rakovník, Okresní muzeum 1998, 143 s.

Rok 1997
Srovnání dopravní politiky v České republice a Rakousku
Brno, Veronica 1997
Problematika výstavby dálnic; stanoviska obcí, kterých se výstavba týká.
Gabriel, Pavel: Vodní cesty
Praha, Čes. vys. uč. techn. 1997, 170 s.
Jirásko, Karel: 100 let místních drah: Mělník - Mšeno - Mšeno - Dolní Cetno
Mladá Boleslav, Mladoboleslavský železniční spolek 1997, 17 s.
Květ, Radan: Staré stezky v České republice
Brno, Moravské zemské muzeum 1997
Novák, Ivan: Sázava: Havl. Brod - Davle
Zlín, SHOCart 1997, 88 s.
Vodácký průvodce 1:50 000.
Patrik, Miroslav (editor): Alternativní trendy dopravní politiky v ČR
Brno, Český a slovenský dopravní klub 1997, 220 Kč.
Sborník článků 30 autorů, kriticky hodnotící rozvoj různých druhů dopravy v ČR i dosavadní státní dopravní politiku.
Rebstock, Radovan: Zapomenuté železnice : Putování po jihočeských dráhách
Sušice, Rebstock 1997, 70 s.
Robeš, Martin (editor): Správné ceny v dopravě
Brno, Český a slovenský dopravní klub 1997, 67 s., 58 Kč.
Publikace podává přehled o výši externích nákladů v EU a o možnostech jejich zahrnutí do ceny dopravy.

Rok 1996
Kolektiv: Ekologická dopravní politika ve městech
, Český a slovenský dopravní klub 1996, 48 s., 40 Kč.
Souhrnná odborná studie švýcarských expertů poskytuje přehled nástrojů, jak prosazovat ekologicky šetrnou dopravní politiku v městském prostoru.
Kubec, J., Podzimek, J.: Vodní cesty světa
Praha, Aventinum 1996, 492 s.
Šuta, M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví
, Český a slovenský dopravní klub 1996, 40 s., 38 Kč.
Na základě odborných studií podrobně popisuje negativní účinky nejdůležitějších emisí výfukových plynů na naše zdraví.

Rok 1995
Bašta, Jiří: Vytápění
Praha, Inform. a porad. středisko ČEZ, Spol. pro techniku prostředí 1995, 266 s.
Beneš, Karel: Železnice na Podkarpatské Rusi
Praha, Nadatur 1995, 161 s.
Kolektiv: Jak zlepšit dopravu ve městech, Český a slovenský dopravní klub
, 1995, 16 Kč.
Soubor představuje praktické příklady omezování negativních vlivů dopravy ve městech v osmi oblastech.
Petr, J., Bartoš, Z.: Lanová dopravní zařízení
Brno, Mendelova zeměděl. a lesnická univ. 1995, 67 s.

Rok 1993
Použití propan-butanu (LPG) k pohonu motorových vozidel: Technická pravidla
Praha, Cech odborníků plynových zařízení 1993, 20 s.

Rok 1991
Naše společná budoucnost
Praha, Academia 1991, 297 s.
Výsledná práce Světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Dokumentu se podle předsedkyně komise Gro Harlem Brundtlandové říká „zpráva Brundtlandové“. V knize je poprvé definován termín trvale udržitelný rozvoj. Přečtěte si úryvek z knihy na Ekolist.cz.
Zlatuška, Karel: Vliv dopravní sítě na lesní ekosystemy
Bratislava, Príroda 1991, 356 s.

Rok 1990
Gondžárovi, Alexander a Karel: Automobily a spotřeba paliva: Měření a hodnocení spotřeby automobilových pohonných hmot a olejů
Praha, Nakl. dopravy a spojů 1990, 284 s.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.