Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Kalendář akcí > Konference, workshopy a semináře MAPA STRÁNEK
Kalendář akcí
Konference, workshopy a semináře
26. října 2021 (úterý) , Praha
Nová legislativa OH a obce
Konference a semináře, Online akce, webináře
Prezenční i online forma semináře.
8:30 – 9:45 • Celkový přehled nové odpadové legislativy – zákony a vyhlášky, metodické pokyny MŽP a MV a jejich relevance pro OH obcí
• Detailní přehled změn zákona o odpadech se zaměřením na obce („převodník“ ustanovení mezi starým a novým zákonem; nová ustanovení)
9:45 – 10:00 Přestávka
10:00 – 12:00 • Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – změny se zaměřením na obce
• Poplatky za skládkování odpadů a poplatky za obecní systém OH
• Shrnutí a diskuse hlavních změn s využitím metodik MŽP „Fungování obecního systému odpadového hospodářství“ a MV „Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství„

Místo konání: Praha 7 Osadní 26, Praha 7, zasedací místnost 2. patro
Pořádá: Odpadová poradenská, s.r.o., http://www.odpadovaporadenska.cz
Andrea Koláčková
e-mail: kolackova@odpadovaporadenska.cz  tel: 727841204  
1. listopadu 2021 (pondělí) - 30. listopadu 2021 (úterý) , Praha
konference Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví
Konference a semináře
Mezinárodní konference tematizuje problematiku prezentace zemědělství napříč muzejními, paměťovými, vědeckými a vzdělávacími institucemi. Problematika venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství se průřezově dotýká většiny muzeí a jejich sbírek. Speciálně pak zemědělských muzeí, muzeí v přírodě, ekomuzeí, regionálních muzeí. Konference si klade za cíl představit a konfrontovat specifické přístupy k problematice prezentace venkova a zemědělství. Budeme si klást otázku, jak pomocí našich sbírek, muzejní dokumentace a vědeckého zpracování můžeme představovat aktuální témata problematiky venkova, zemědělství, lesnictví či potravinářství.
Místo konání: Praha 7 Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44. Praha 7
Pořádá: Národní zemědělské muzeum, http://www.nzm.cz/

Související odkazy: https://www.nzm.cz/akce/konference-muzeum-jako-nas(...)
2. listopadu 2021 (úterý) 17:00 , Praha
Podzimní tvoření
Konference a semináře
Na podzim se příroda převléká do barevného hávu, dozrávají plody a padá listí. Přeneste si kousek podzimní atmosféry domů. Využijeme toho, co příroda nabízí a vyrobíme si květinové dekorace z barevného listí nebo zvířátka ze šišek, kaštanů či ořechů.
Kapacita workshopu je omezená, zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech. Cena 50 Kč za osobu (předškolní děti v doprovodu rodičů nají vstup zdarma).
Místo konání: Praha 19 Ekocentrum Prales - Budova Dřevák, Mladoboleslavská 953, Praha 19 - Kbely
Pořádá: Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/
Kateřina Swólová
e-mail: swolova@lesy-praha.cz  tel: 778716582  
3. listopadu 2021 (středa) 08:30 - 12:30, Praha
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
Konference a semináře, Online akce, webináře
Druhá část dvoudílného webináře – oba díly tvoří celek a navazují na sebe! První díl byl odvysílán 13.10.2021. Druhý díl bude odvysílán 3.11. 2021.

Hlavní okruhy:

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny

Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby

Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kompetence, účast veřejnosti, prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Cena od 600,- Kč.
Vyplnit přihlášku: https://szkt.cz/workshop/webinar-pravni-vztahy-k-drevinam-10-2021
Místo konání:
Pořádá: společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, https://szkt.cz/
3. listopadu 2021 (středa) 08:30 - 12:30, Praha
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
Konference a semináře, Online akce, webináře
Hlavní okruhy:

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, povinnost péče o dřeviny

Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby

Výjimky z povolovacího principu – jiné režimy kácení

Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin, kompetence, účast veřejnosti, prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny z pohledu dalších právních předpisů
Místo konání:
Pořádá: společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, https://szkt.cz/

Související odkazy: https://szkt.cz/workshop/webinar-pravni-vztahy-k-d(...)
4. listopadu 2021 (čtvrtek) 08:30 - 16:00, Internet
Konference environmentálního vzdělávání
Konference a semináře
Jsme potěšeni, že můžeme pro Magistrát hl. m. Prahy pořádat krajskou konferenci environmentální vzdělávání na aktuální téma - Vzdělávání o změně klimatu.
Na co se můžete těšit?

Diskusi s předními odborníky na vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti změn klimatu.
Představení nové publikace "Klima se mění - a co my? Proč a jak se učit o změně klimatu"
Představení koncepce vzdělávání na změny klimatu na MŽP
Dopolední přednášková část
Odpolední workshopy
Prostor pro dotazy


Detailní program konference a anotace přednášejících naleznete na webu konference.
Účast na konferenci je bezplatná a přihlásit se můžete do 31. října zde.Děkujeme a těšíme se na online setkání s Vámi.
Místo konání: Konference se koná online.
Pořádá:
4. listopadu 2021 (čtvrtek) 09:00 - 14:00, Praha
Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií
Konference a semináře, Online akce, webináře
- Pojmy zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií
- Souhrn povinností plynoucí ze zákona a nové vyhlášky
- Připravovaná legislativa
- Dotační tituly

Lektor: Ing.Martin Poštulka - energetický specialista, člen Asociace energetických specialistů

Seminář formou videokonference.
Podrobné informace o semináři a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách www.studujte.com Záložka semináře, dále energetika.
Místo konání:
Pořádá: Barbora Chmelařová - Akreditovaná vzdělávací instituce, http://www.studujte.com
Barbora Chmelařová
e-mail: info@studujte.com  tel: +420604662073  
Související odkazy: https://studujte.com/seminare-kurzy-skoleni/zakon-(...)
9. listopadu 2021 (úterý) 17:00 , Praha
Sejdeme se na krmítku
Konference a semináře
Rádi byste si zkrášlili zahradu nebo balkon a pomohli našim ptákům přečkat zimu? Pak je tento workshop přesně pro vás! Nejen, že si vyrobíte své vlastní krmítko, díky kterému budete moci pozorovat barevné ptactvo z bezprostřední vzdálenosti, ale seznámíte se s jeho nejčastějšími návštěvníky a dozvíte se, na co je do krmítka hravě nalákáte i co do něj rozhodně nepatří.
Kapacita workshopu je omezená, zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech. Cena 150 Kč za osobu (předškolní děti v doprovodu rodičů nají vstup zdarma).
Místo konání: Praha 19 Ekocentrum Prales - Budova Dřevák, Mladoboleslavská 953, Praha 19 - Kbely
Pořádá: Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/
Kateřina Swólová
e-mail: swolova@lesy-praha.cz  tel: 778716582  
11. listopadu 2021 (čtvrtek) 09:00 - 16:00, Praha
Aktuální otázky řízení skládek 2021
Konference a semináře
9:30 – 11.00 Nová legislativa OH a její dopady na strategii řízení skládek
Promítnutí nové legislativy OH do integrovaných povolení
11:00 – 11:15 Přestávka na občerstvení
11:15 – 12:45 Aspekty následné péče o skládky – shrnutí mezinárodních zkušeností prezentovaných na 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WASTE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE LANDFILLING „SARDINIA 2021“
Náklady na rekultivaci a následnou péči o skládky po dobu 30 let a jejich čistá současná hodnota – modelová finanční analýza
12:45 – 13:45 Přestávka na oběd
13:45 – 15:00 Odštěpení uzavřených/nepotřebných skládek – příležitost nebo hrozba pro odpadové hospodářství?
Odštěpení skládek – právní hlediska a praktický postup z pohledu právníka
Odštěpení skládek a integrované povolení
15:00 – 15:15 Přestávka na občerstvení
15:15 – 16:00 Role skládek v klimatické změně - shrnutí mezinárodních zkušeností prezentovaných na 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WASTE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE LANDFILLING „SARDINIA 2021“
Výsledky dlouhodobých měření na biofiltrech uzavřených skládek – je důvod pro revizi požadavků normy na monitoring plynu?

Místo konání: Praha 7 Business centrum Rosmarin, Dělnická 12, Praha 7 – Holešovice
Pořádá: Odpadová poradenská, s.r.o., http://www.odpadovaporadenska.cz
Andrea Koláčková
e-mail: kolackova@odpadovaporadenska.cz  tel: 727841204  
11. listopadu 2021 (čtvrtek) 09:00 - 14:00, Praha
Konference Data a životní prostředí
Konference a semináře
Ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací zajišťujeme validovaná data a informace z oblasti životního prostředí. Vzhledem k množství organizací zapojených do procesu sběru a validace dat je nutné zajistit jednotný standard dat, ošetřit jejich vlastnictví a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku řešíme prostřednictvím projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP). Pro vysvětlení širšího kontextu a záměru projektu pořádáme konferenci Data a životní prostředí.
Konference se uskuteční 11.11.2021 od 9 do 14 hodin v Akademii veřejného investování v Praze, v Pařížské ulici 4.

Konference seznámí účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, s behaviorálními aspekty, s šířením informací a dezinformací, s trendy a nástroji pro zpracování dat, s datovou žurnalistikou apod.

Na konferenci budou prezentována témata:
• strategie a metodiky NERP,
• nástroje a procesy NERP,
• přehled klasifikace a publikace datových sad o resortu životního prostředí (včetně formátů),
• standardy pro katalogizaci, katalogizace otevřených dat v Národním katalogu otevřených dat – NKOD.

Účast na konferenci je po předchozí registraci zdarma. Registrační formulář bude zpřístupněn v polovině října na webových stránkách konference https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-data-a-zivotni-prostredi/ a na facebookovém profilu CENIA.
Místo konání: Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha
Pořádá: Česká informační agentura životního prostředí, https://www.cenia.cz
Helena Benešová
e-mail: helena.benesova@cenia.cz  tel: 724 390 272  
Související odkazy: https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-data-a-(...)
16. listopadu 2021 (úterý) 17:00 , Praha
Výroba koupelových solí a šumivých koulí do koupele
Konference a semináře
Není snad nic příjemnějšího, než si po náročném dni lehnout do horké vany. a aby byl váš požitek z koupele ještě příjemnější naučíme vás, jak si vyrobit koupelovou sůl, které vás zbaví veškerého stresu a napětí anebo šumivé koule s bylinkami, díky kterým už z vany nebudete chtít nikdy vylézt.
Kapacita workshopu je omezená. Zájemci hlaste se prosím na níže uvedeném kontaktu. Vstupné je 100 Kč za osobu (předškolní děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma).
Místo konání: Praha 19 Ekocentrum Prales - Budova Dřevák, Mladoboleslavská 953, Praha 19 - Kbely
Pořádá: Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/
Kateřina Swólová
e-mail: swolova@lesy-praha.cz  tel: 778716582  
23. listopadu 2021 (úterý) 08:00 - 14:00, Praha
Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
Konference a semináře
9:10 – 10:40 Shromažďování a svoz odpadů
Cíle shromažďování odpadů v obcích
Systémy shromažďování a svozu odpadů v obcích
Optimalizace systémů shromažďování odpadů s využitím GIS
10:40 - 10:50 Přestávka
10:50 – 12:20 Monitoring zaplněnosti nádob a jeho využití
Monitoring zaplněnosti nádob a POH obcí
- Monitoring zaplněnosti nádob před nebo po výsypu
- Využití znalostí o zaplněnosti nádob v POH obcí
Automatické monitorovací systémy zaplněnosti nádob
Optimalizace svozových tras
12:20 - 12:30 Přestávka
12:30 – 14:00 Využití monitoringu při optimalizaci provádění a kontroly svozů
- Systémy svozu v ČR a metody kontroly efektivity svozu
- Zavedení a údržba identifikace odpadových nádob a její technické řešení pomocí RFID nebo čárových nebo 2D kódů
- Výhody a nevýhody vážení odpadů, ekonomické stránky vážení odpadů (investiční a provozní náklady)

Místo konání: Praha 7 Osadní 26, Praha 7, zasedací místnost 2. patro
Pořádá: Odpadová poradenská, s.r.o., http://www.odpadovaporadenska.cz
Andrea Koláčková
e-mail: kolackova@odpadovaporadenska.cz  tel: 727841204  
23. listopadu 2021 (úterý) 17:00 , Praha
Výroba adventních věnců
Konference a semináře
Vánoce už pomalu klepou na dveře, a co jiného může zpříjemnit předvánoční čas víc, než adventní věnec. A protože největší radost má člověk z vlastní dobře odvedené práce, vyrobíme si adventní věnec sami – od korpusu až po poslední ozdobu. Chcete věnec z chvojí, z šišek nebo snad ze dřeva? Volba je jen a jen na vás.

K dispozici bude i široká nabídka přírodnin k jejich ozdobení. Ostatní “nepřírodní” ozdoby si účastníci zajistí sami dle vlastního výběru. Kapacita workshopu je omezená. Zájemci hlaste se prosím na níže uvedeném kontaktu. Vstupné je 100 Kč za osobu (předškolní děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma).
Místo konání: Praha 19 Ekocentrum Prales - Budova Dřevák, Mladoboleslavská 953, Praha 19 - Kbely
Pořádá: Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/
Kateřina Swólová
e-mail: swolova@lesy-praha.cz  tel: 778716582  
30. listopadu 2021 (úterý) 17:00 , Praha
Výroba mýdel
Konference a semináře
U našeho mýdlového workshopu se rozhodně neušpiníte! Popusťte uzdu své fantazii a vyrobte si mýdlo, které bude opravdu jedinečné. Nejen že mu dáte vlastní barvu, vůni i design, ale získáte i skvělý vánoční dárek pro vaši maminku, babičku nebo kamarádku.
Kapacita workshopu je omezená. Zájemci hlaste se prosím na níže uvedeném kontaktu. Vstupné je 100 Kč za osobu (předškolní děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma).
Místo konání: Praha 19 Ekocentrum Prales - Budova Dřevák, Mladoboleslavská 953, Praha 19 - Kbely
Pořádá: Lesy hl. m. Prahy, https://lhmp.cz/
Kateřina Swólová
e-mail: swolova@lesy-praha.cz  tel: 778716582  
9. prosince 2021 (čtvrtek) 09:00 - 18:00, Praha
Předcházení vzniku odpadů 2021
Konference a semináře
7. ročník konference přinese opět kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky v oblasti prevence a opětovného využití odpadů, což je samotný základ pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství. Součástí konference bude i prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství. Novinkou bude živý přenos se možností zpětného shlédnutí. Všichni zástupci měst a obcí, neziskových organizací, nebo škol mohou sledovat konferenci zcela zdarma.

Místo konání: Praha 4 T-mobile Magenta Experience Centre, OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4
Pořádá: České ekologické manažerské centrum. z.s., http://www.cemc.cz
Vladimír Študent
e-mail: studentv@cemc.cz  tel: 608819699  
Související odkazy: http://www.predchazeniodpadu.cz
Od:
Do:
Region:

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.