Navštivte EkoLink a Ecomonitor
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pondělí 25. 10. 2021
Svátek má Beáta
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Evropská unie a životní prostředí > Politika EU > Ekologická politika MAPA STRÁNEK

Evropská unie a životní prostředí

Ekologická politika

Související zprávy
30. listopadu 2016 03:02
20. května 2016 14:59
26. dubna 2016 23:48
21. dubna 2016 01:00
2. prosince 2013 01:44
28. května 2013 02:00
22. března 2013 02:00
18. března 2013 02:00
Další zprávy:
Od:
Do:
Související články odjinud
:
2. července 2019 13:40
:
12. března 2014 14:35
24. srpna 2012
29. listopadu 2011
6. září 2011
Další články
Od:
Do:
Výběr článků z jiných médií vám přinášíme ve spolupráci se serverem EcoMonitor
Související tiskové zprávy
1. října 2021 10:19
30. září 2021 10:45
16. září 2021 18:41
15. září 2021
22. července 2021
Další tiskové zprávy
Od:
Do:
Související tiskové zprávy vám přinášíme ve spolupráci se serverem Econnect
Související odkazy
Text návrhu EAP - Akčního programu pro životní prostředí v Evropě na začátku 21. století (na léta 2001 - 2010) z roku 2001. Stanoviska českých a evropských nevládních organizací k programu, připomínky politické frakce zelených v Evropském parlamentu a další související dokumenty.
Hlavní stránka Evropské komise o životním prostředí. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
Strategický program péče o životní prostředí v Evropské unii pod heslem "Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba".
Informace a odkazy týkající se ekologických aspektů rozšíření Evropské unie na serveru Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Tzv. energetický a klimatický balíček, navržený Evropskou komisí na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a boje proti klimatickým změnám.
Informace o činnosti Evropské unie v oblasti životního prostředí na serveru EUROPA.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
 
Zakotvení ekologické politiky v základních smlouvách EU

Systémovou a koncepční environmentální politiku v oblasti legislativy začala ES připravovat již v sedmdesátých letech.
Nového významu se ekologické koncepci a zejména principu trvale udržitelného rozvoje (sustainable development) dostalo v roce 1987 přijetím "Aktu o jednotné Evropě", kde bylo mj. stanoveno, že se požadavky ochrany životního prostředí mají zahrnout do jakékoli činnosti Evropských společenství. Takto široce chápaný princip průřezovosti je v politikách Evropských společenství výjimečný, a tudíž přisuzuje politice životního prostředí téměř unikátní postavení.

Základní cíle politiky životního prostředí vidí Evropská unie, podle posledního platného znění "Smlouvy o založení Evropského společenství" (ve znění tzv. Amsterodamské smlouvy, která vstoupila v platnost 1. května 1999), ve čtyřech následujících oblastech:

  • Udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí.
  • Ochrana lidského zdraví.
  • Obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů.
  • Podpora opatření, na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí.

Principy ekologické politiky EU

K naplnění těchto cílů má v Evropské unii (ta byla založena Maastrichtskou smlouvou z roku 1992) sloužit jakási sada základních principů environmentální politiky.

Základním principem je zásada vysoké úrovně ochrany životního prostředí, přijatá v Evropském společenství (high level of environment protection). Dalšími principy jsou:
Princip předběžné opatrnosti (precautionary principle). Tato zásada říká, že vždy, když existuje riziko možného nebezpečí, je třeba jednat tak, jako by toto nebezpečí bylo reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na míře nebezpečí tohoto jevu a jeho důsledcích pro planetu. Přesto by EU podle principu předběžné opatrnosti měla jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování, podle nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské komise z 2. února 2000 je třeba užít principu předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí."
Princip prevence (prevention principle). Říká, že negativním dopadům na životní prostředí je třeba zabraňovat u zdroje a uchránit se tak škod na životním prostředí dříve, než vzniknou. Má nahradit dosud uplatňovaný princip "konce potrubí" ("end-of-pipe" principle), který odstraňoval následky znečištění až ve chvíli, kdy vznikly. Princip prevence by měl být efektivnější a levnější než princip "konce potrubí" a především jeho uplatňování vylučuje vznik nevratných změn v životním prostředí.
Princip "znečišťovatel platí" ("polluter pays" principle). Škody na životním prostředí musí hradit ten kdo je způsobí. Tento princip se EU snaží zahrnout zejména do ekonomických nástrojů (poplatky, daně, pokuty…) ochrany životního prostředí.
Princip integrace (principle of integration). Tato zásada znamená, že principy ochrany životního prostředí musí být zahrnuty ve všech ostatních politikách zemí Evropské unie.
Princip subsidiarity (subsidiarity principle). Princip subsidiarity je obsažen ve všech resortních politikách EU, tedy i v politice životního prostředí. Stručně řečeno znamená, že rozhodování musí vždy probíhat na rozhodovací úrovni, která je tak blízko k občanovi, jak je to v daném případě možné.
Princip trvale udržitelného rozvoje (sustainability principle). Je základním principem, prostupujícím resortní politiky EU. EU přijímá definici trvale udržitelného rozvoje, formulovanou na konferenci Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (UNCED) 1992 v Rio de Janeiru pod vedením tehdejší norské premiérky Gro Haarlem Brundtlandové: "Rozvoj, který uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrozil schopnost uspokojovat potřeby generací budoucích."


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo PHARE
Vlajka EU
Tyto stránky vznikly za přispění Evropské unie. Za jejich obsah je zcela zodpovědná redakce EkoListu a v žádném případě neodrážejí pozici Evropské unie.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.