Navštivte EkoLink a Ecomonitor
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Sobota 23. 10. 2021
Svátek má Teodor
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Evropská unie a životní prostředí > Základní informace o EU MAPA STRÁNEK

Evropská unie a životní prostředí

Základní informace o EU

Související odkazy
Informace a fakta o EU, dokumenty EU, zpravodajství, kalendář akcí v EU i v ČR, přehled možností finanční podpory z EU, odkazy na instituce EU a členské státy.
Heslo Evropská unie v české otevřené encyklopedii Wikipedie.
Oficiální server Evropské unie.
Heslo Evropská unie v encyklopedii Encarta.
Informace o historii, institucích, legislativě, členských zemích aj. na serveru Euroskop.
Historie EU na serveru Evropské unie.
Související odkazy vám přinášíme ve spolupráci se serverem EkoLink
 
Co je Evropská unie

Evropská unie (EU) je seskupení nyní 27 evropských států usilujících o politickou a ekonomickou integraci. Pojem byl zaveden tzv. Maastrichtskou smlouvou o Evropské unii, schválenou v prosinci 1991. Smlouva vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

Evropská unie je tvořena Evropským společenstvím (ES) a strukturou pro společný postup členských států v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky a pro spolupráci v oblasti policejní a soudní.

1. května 2004 se Evropská unie rozšířila o deset nových států, počet jejích členů stoupl z předchozích patnácti na 25, počet oficiální jazyků z 11 na 20.

1. ledna 2007 se Evropská unie rozšířila o Bulharsko a Rumunsko. Výhledově se uvažuje o přistoupení Chorvatska a Turecka.

"Staré" členské státy EU

Stát  Hlavní město Obyvatelstvo Rozloha [km2]
Belgie  Brusel 10 000 000  30 518 
Bulharsko  Sofie 7 323 000  110 912 
Dánsko  Kodaň 5 180 000  43 093 
Finsko  Helsinky 5 070 000  338 145 
Francie  Paříž 57 700 700  543 965 
Irsko  Dublin 3 590 000  70 284 
Itálie  Řím 57 000 000  301 309 
Lucembursko  Lucemburk 409 000  2 586 
Německo  Berlín 81 900 000  356 854 
Nizozemsko  Amsterdam 15 400 000  41 863 
Portugalsko  Lisabon 9 900 000  91 831 
Rakousko  Vídeň 8 100 000  83 858 
Rumunsko  Bukurešť 22 304 000  238 391 
Řecko  Atény 10 300 000  131 957 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska  Londýn 58 600 000  244 110 
Španělsko  Madrid 39 200 000  505 990 
Švédsko  Stockholm 8 800 000  449 964 

Podrobnější informace o deseti nových členech EU najdete na stránce Ostatní noví členové a kandidáti.

Stručná historie EU

1946 - 1959

 • Prvním krokem k založení nadnárodní organizace byl projev Winstona Churchilla z 19. 9. 1946, v němž požaduje založení Spojených států evropských v souvislosti s tzv. Marshallovým plánem pro obnovu válkou zničené Evropy.
 • 5. 5. 1949 byla založena Rada Evropy (není součástí EU), jejím sídlem je Štrasburk. Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhuje 9. 5. 1950 založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).
 • 8. 4. 1951 byla podepsána smlouva o ESUO a vstoupila v platnost v červenci 1952. Členy ESUO se staly Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a SRN - tzv. Šestka.
 • Ministři zahraničí Šestky rozhodli na zasedání v Mesině 1.-2. 6. 1955 o dalších integračních krocích. Byl založen výbor znalců, jehož předsedou se stal Paul-Henry Spaak, který navrhl další postup. Tzv. Spaakovy zprávy byly schváleny na benátském setkání 29. 5. 1956.
 • Jednání vyústila v podepsání Římských smluv 25. 3. 1957 o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM). V platnost vstoupily 1. 1. 1958. Ve stejném roce se poslanci Společného shromáždění přejmenovali na Evropský parlament (EP).

1960 - 1969

 • V roce 1961 byla podepsána asociační dohoda s Řeckem s dobou trvání 20 let a v roce 1963 také s Tureckem a koloniemi a závislými územími členských států
 • 8. 4. 1965 byla podepsána smlouva o sloučení orgánů ESUO, EHS a EURATOMu, která vstoupila v platnost 1. 7. 1967.
 • V roce 1967 přijala Evropské unie první směrnici o životním prostředí (67/548) o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek.
 • 1. a 2. prosince 1969 vrcholná konference v Haagu rozhodla o severním rozšíření Společenství a také o realizaci hospodářské měnové unie do roku 1980, o uskutečnění přímých voleb do EP a rozšíření jeho kompetence.

1970 - 1979

 • 30. 6. 1970 byla zahájena jednání o přístupu Velké Británie, Dánska, Norska a Irska, která skončila 22. 1. 1972 podpisem příslušných smluv, vstupujících v platnost 1. 1. 1973. Obyvatelé Norska v referendu 25. 9. 1972 členství odmítli.
 • Červenec 1972 - Summit EU v Paříži schválil 1. akční program ochrany životního prostředí (EAP) na období 1973-1976.
 • 1973 - Vzniklo Generální ředitelství pro životní prostředí a ochranu spotřebitele.
 • Roku 1974 byla v Paříži přijata deklarace zřizující Evropskou radu. Zároveň byl odsouhlasen návrh z roku 1969 obsazovat Evropský parlament v přímých a všeobecných volbách.
 • V roce 1975 byla podepsána smlouva zřizující společný účetní dvůr Evropských společenství. 1.-2. 12. 1975 v Římě se Rada usnáší na zavedení evropského pasu.
 • 27. 7. 1976 byla zahájena jednání o přístupu Řecka.
 • V roce 1977 podávají Portugalsko (28. 3.) a Španělsko (28. 7.) žádost o vstup k ES.
 • 1977 - Je přijat 2. akční program ochrany životního prostředí (EAP) na období 1977-1981.
 • 6.-7. 7. 1978 rozhodla Evropská rada v Brémách o vytvoření Evropského měnového systému (EMS) a Evropské měnové jednotky ECU, zaveden byl 13. 3. 1979 se zpětnou platností k 1. 1. 1979.

1980 - 1989

 • 1. 1. 1981 se Řecko stává desátým členem Evropského společenství.
 • V roce 1981 mění dosavadní Generální ředitelství pro životní prostředí a ochranu spotřebitele název na Generální ředitelství pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu.
 • V roce 1983 3. akční program ochrany životního prostředí (EAP) na období 1982-1986.
 • 14. 12. 1984 schvaluje Evropský parlament návrh smlouvy o založení Evropské unie.
 • 12. 6. 1985 byly podepsány dohody o přístupu Španělska a Portugalska do ES, vstupující v platnost 1. 1. 1986, ES se rozšířilo na 12 členů.
 • 1987 Evropský rok životního prostředí; přijat 4. akční program ochrany životního prostředí (EAP) pro léta 1987-1992; Jednotný evropský akt zakomponoval ochranu životního prostředí do základních smluv (Římských).
 • 29. 6. 1989 podává Rakousko žádost o přístup k ES.
 • V Paříži byla 29. 5. 1990 podepsána smlouva o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která měla poskytovat finanční podporu zemím střední a východní Evropy.

1990

 • 4. 7. 1990 podává žádost o přístup do ES Kypr a 16. 7. také Malta.

1991

 • 25. 6. 1991 podává Španělsko žádost o přístup k ES.
 • 9.-10. 12. 1991 byla v Maastrichtu projednávána a schválena smlouva o Evropské unii. Podpis smlouvy se uskutečnil 7. 2. 1992.
 • V prosinci 1991 byly pod názvem Evropské dohody podepsány asociační smlouvy s Polskem, Maďarskem (platné od roku 1994), Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem, Litvou, Lotyšskem a Estonskem (platné od roku 1995).

1992

 • 1992 - Evropská komise přijala 5. akční program ochrany životního prostředí (EAP) na léta 1992 až 2000, který se zaměřil na snížení úrovně znečištění ovzduší a na zavádění ekologických hledisek do všech politik Evropské komise.
 • V roce 1992 byla zřízena ekoznačka Evropské unie (symbol květiny), kterou dostávají po kontrole nezávislou komisí výrobky šetrné k životnímu prostředí. Tuto "značku" udílí Evropská rada pro ekoznačení (European Eco-labelling Board, EUEB), rada, v níž jsou zástupci podniků, ochránců životního prostředí a skupin ochránců spotřebitelů.
 • 18. 3. 1992 podává Finsko, 20. 5. Švýcarsko a 25. 11. Norsko žádost o vstup do ES.

1994

 • 1994 - V Kodani založena Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
 • V dubnu 1994 podávají Maďarsko, Polsko a Česká republika žádost o vstup do EU.

1995

 • 1. 1. 1995 Vstupuje Finsko, Rakousko a Švédsko do EU. V Norsku se 52% voličů v referendu vyslovilo proti vstupu do EU.
 • 12. 6. 1995 byly podepsány asociační dohody mezi EU a Estonskem, Lotyšskem a Litvou.
 • Rumunsko podává 22. 6. 1995 žádost o přístup k EU.

1997

 • Roku 1997 byl podán návrh tzv. Amsterodamské smlouvy jež revidovala smlouvu o EU i zakládací římské smlouvy. Schválen byl v červnu téhož roku.
 • V prosinci 1997 rozhodlo zasedání Evropské rady o zahájení jednání o členství s Českou republikou, Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem. Rozhovory o přistoupení zemí byly zahájeny 30. 3. 1998.

1998

 • 18. 3. 1998 - Komise schválila návrhy reforem společné zemědělské politiky EU a systému pomoci regionům (strukturální politika), jejichž smyslem je mimo jiné zajistit úspěšné rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy.
 • 30. 3. 1998 - zasedáním ministrů zahraničí byl zahájen rozšiřovací proces EU; 31. března zahájilo ČR, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr individuální vstupní rozhovory
 • 3. 4. 1998 - zahájen "screening" ("rentgenování") - porovnávání legislativy 11 přidružených zemí s "acquis communautaire" EU
 • 18. 6. 1998 - první společné zasedání ministrů dopravy a životního prostředí zemí EU
 • 30. 6. 1998 - uzavřena dohoda mezi Radou EU a EP, která počítá se zpřísněním emisních limitů automobilů v letech 2000-2005 (součást závazné legislativy EU)
 • 10. 11. 1998 - zahájeno první kolo "politických" vstupních rozhovorů s šesti kandidáty na ministerské úrovni (vyjednavači zahájili 29. října); kapitoly: vzdělání a školství, věda a výzkum, malé a střední podniky, telekomunikace, průmyslová politika, audiovizuální politika a zahraniční a bezpečnostní politika.
 • 11.-12. 12. 1998 - summit ve Vídni; hluboké neshody v názorech na to, jak reformovat financování společné kasy a výdaje z ní do zemědělství a jak pomoci chudým regionům; žádný průlom v klíčových otázkách; přijata Vídeňská strategie pro Evropu (seznam krátkodobých úkolů ve všech významných oblastech EU).

1999

 • 16. 3. 1999 - EK podala kolektivní demisi; podle předsedy Santera vyvodila důsledky ze zprávy výboru nezávislých expertů z 15. 3. 1999, podle kterého nese kolektivní odpovědnost za případy špatného řízení a hospodaření a jiných nepravostí; sám Santer označil zprávu za "nevyváženou".
 • 24.-26. 3. 1999 - Mimořádný summit EU v Berlíně nominoval na předsedu Evropské komise bývalého italského premiéra Romana Prodiho; dosaženo kompromisu o Agendě 2000.
 • 3. 6. 1999 - EK nařídila členským zemím EU zničit kuřecí maso a vejce, pocházející z belgických farem, u nichž vzniklo podezření, že jejich produkty obsahují dioxin; 4. června zákaz rozšířen na hovězí a vepřové maso a mléčné výrobky z označených belgických farem.
 • 9.-10. 12. 1999 - Summit EU v Helsinkách rozhodl zahájit v lednu či únoru 2000 jednání o přistoupení se Slovenskem, Litvou, Lotyšskem, Maltou, Bulharskem a Rumunskem; Turecku přiznal postavení kandidáta členství, zatím bez perspektivy jednání; stanovena ustanovení, jichž se bude týkat revize Smlouvy o EU.

2000

 • 12. 1. 2000 - Evropská komise schválila návrh zákonodárných změn v oblasti bezpečnosti potravin; těžištěm 80 návrhů má být všeobecný potravinový zákon a zřízení evropského potravinového úřadu; návrhy směrnic hodlá EK na podzim předložit Radě EU (schváleny Radou 28. 6. 2001).
 • 9. 2 2000 - Evropská komise schválila svůj program na období 2000-2005 (prioritou je rozšíření EU, s tím související reforma institucí, také zlepšení ochrany spotřebitelů vytvoření agentury pro bezpečnost potravin).
 • 10. 4. 2000 - Ve všech státech EU platí od tohoto dne povinnost označovat potravinářské výrobky s vyšším než jednoprocentním obsahem geneticky modifikovaných organismů (GMO).
 • 9. 10. 2000 - Ministři životního prostředí jedenácti zemí (Bulharsko, Kypr, ČR, Estonsko, Malta, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko a Turecko), které se ucházely o vstup do EU, podepsali dohodu o účasti v Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).
 • 7.-11. 12. 2000 - Nejdelší summit v historii EU (v Nice) přijal revidovanou Smlouvu o EU; hlavním bodem byla reforma institucí, pozměněn byl též sedmý článek Smlouvy o EU, čímž se zjednodušuje mechanismus jednání s členskými státy podezřelými z nerespektování základních evropských hodnot, demokracie a lidských práv; schválena Charta základních práv a svobod občanů EU.

2001

 • 15.-16. 6. 2001 - Summit EU ve švédském Göteborgu, provázený násilnými demonstracemi odpůrců globalizace, ujistil kandidátské země, že s nejpokročilejšími z nich lze uzavřít rozhovory do konce roku 2002; země EU se též zavázaly k rychlé ratifikaci Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů
 • 18. 6. 2001 schválili ministři životního prostředí zemí EU v Lucemburku Šestý akční program pro životní prostředí na období 2001-2010.
 • 1. 8. 2001 - Členy EEA se staly Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Bulharsko, Malta a Kypr.

2002

 • 1. 1. 2002 začala ve 12ti z 15ti zemí EU platit nová měna - euro.
 • 21. 1. 2002 - Rada ministrů zemědělství EU definitivně schválila vznik Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a nový rámec pro legislativu EU týkající se potravin.
 • 21. 2. 2002 - Evropská komise oznámila, že vstoupila v platnost první série globálních opatření EU pro zajištění zdravotní nezávadnosti potravin; mimo jiné jí zanikly příslušné veterinární a další výbory, které byly sloučeny v jeden orgán, Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
 • 4. 3. 2002 - Rada ministrů EU ratifikovala Kjótský protokol, v němž se zavázala snížit v letech 2008-2012 emise skleníkových plynů o osm procent proti stavu v roce 1990 (členské země mají protokol ratifikovat do června).
 • 25. 3. 2002 - Evropská komise navrhla nová bezpečnostní opatření pro užívání přísad v krmivech pro zvířata a zákaz užívat antibiotika pro růst zvířat, a to postupně od roku 2006.
 • 31. 5. 2002 - Členské země EU v sídle OSN v New Yorku předaly ratifikační listiny ke Kjótskému protokolu o snížení emisí skleníkových plynů.
 • 28. 8. 2002 - Evropská komise navrhla zřízení nového fondu k překonávání následků přírodních katastrof v členských i kandidátských zemích unie (finance budou přesunuty z jiných položek rozpočtu); přislíbila až miliardu eur a jeho čerpání ještě letos (více viz Fond solidarity v dokumentu Fondy a nadace EU).
 • 20. 9. 2002 - První zasedání rady nového Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
 • 17. 10. 2002 - Nabyla účinnosti nová směrnice, podle níž uvádění výrobků z geneticky modifikovaných organismů (GMO) na trh EU podléhá přísnějším pravidlům; firma, která žádá o schválení takového výrobku musí nechat posoudit rizika působení takového výrobku (debaty se má zúčastnit i veřejnost).
 • 17. 10. 2002 - Ministři životního prostředí EU se shodli na přísnějším režimu pro obalové odpady od roku 2009; ze 45 na 60 se zvýší procento odpadů z obalů, které musí země EU zužitkovat; ministři schválili také dodatek ke směrnici Seveso II o prevenci před riziky průmyslových havárií;
 • 19. 10. 2002 - Irové v opakovaném referendu jako poslední z patnáctky schválili smlouvu z Nice, která reformuje instituce EU pro rozšíření o více než pět zemí; zažehnali tak krizi, která hrozila v podobě zpomalení rozšiřovacího procesu v případě odmítnutí smlouvy.
 • 25. 10. 2002 - Summit EU v Bruselu dosáhll rámcové dohody o financování rozšíření o 10 kandidátů; schválili návrh EK na zavádění přímých zemědělských plateb do roku 2013 z úrovně 25 procent, nabídli nováčkům také 23 miliard eur ze strukturálních fondů a vyrovnávacího fondu a dohodli se na tom, že žádný nový člen EU se po vstupu nesmí dostat do horšího rozpočtového postavení, než v jakém byl před vstupem.
 • 6. 11. 2002 - Evropská komise schválila návrh směrnice, který obsahuje společné bezpečnostní standardy pro jaderná zařízení v celé EU.
 • 9. 11. 2002 - Ministři životního prostředí schválili návrh, podle něhož by EU mohla o tři roky uspíšit naplňování Kjótského protokolu o změnách klimatu a zahájit od roku 2005 systém obchodování s kvótami na emise oxidu uhličitého (kompromis musí ještě schválit ve druhém čtení EP).
 • 12.-13. 12. 2002 - Hlavním tématem summitu EU v Kodani bylo ukončení rozhovorů s deseti kandidátskými zeměmi, jednalo se zejména o financích.
 • 16. 12. 2002 - EU v dlouho očekávaném návrhu pro WTO vyzvala ke snížení cel na zemědělské výrobky o 36 procent, subvencí na jejich vývoz o 45 procent a domácí podpory zemědělců o 55 procent.

2003

 • 10. 1. 2003 - EU vyčlenila 400 miliard eur na vytvoření transevropské dopravní sítě, kterou chce vystavět do roku 2010; zástupci zemí EU a kandidátů jednali o podmínkách, které musí splnit dopravní projekty předkládané jednotlivými zeměmi.
 • 15. 1. 2003 - EP schválil směrnici, která od roku 2009 zakazuje testování kosmetiky na zvířatech v zemích EU a prodej této kosmetiky dovážené ze třetích zemí; návrh musí už jen formálně schválit Rada ministrů; EP schválil podobnou směrnici již několikrát, nikdy však nebyla schválena Radou ministrů.
 • 30. 1. 2003 - EK schválila návrhy dvou směrnic, které mají tvořit základ budoucích evropských společných standardů jaderné bezpečnosti.
 • 5. 3. 2003 - Evropská komise přijala návrh směrnice zavádějící trestní odpovědnost za znečišťování moří, například při havárii ropných tankerů. Podle směrnice, kterou musí ještě schválit Rada ministrů a Evropský parlament, bude takové činy možné trestat buď vysokými pokutami, nebo i vězením.
 • 15. 3. 2003 - V platnost vstoupil "první železniční liberalizační balíček", který Evropská komise prosadila koncem 90. let a členské státy schválily v roce 2000.
 • 21. 3. 2003 - Ministři hospodářství a financí EU se dohodli na rámcovém sladění daně z energií. V celé EU bude na základě této dohody stanovena minimální spotřební daň z uhlí, elektřiny a zemního plynu. Členské státy budou nadále moci stanovovat vlastní daň, ta však nesmí být nižší než limit EU.
 • 27. 3. 2003 - Ministři dopravy schválili návrh nařízení, které mj. zakazuje vstup tankerů s jednoduchým trupem přepravujících těžké topné oleje do evropských vod. Schválí-li zákaz Evropský parlament, začne platit od července. Návrh obsahuje i další body k větší bezpečnosti námořní dopravy.
 • 23. 4. 2003 - Evropská komise navrhla zřízení Vodního fondu EU s rozpočtem jedné miliardy eur (asi 30 miliard korun), který má pomoci zemím skupiny ACP (Afrika, Karibik a Tichomoří)financovat projekty určené na zajištění přístupu k pitné vodě a k hygienickým zařízením v rozvojových zemí.
 • 4. 6. 2003 - Evropský parlament schválil směrnici o liberalizaci trhu energií EU, která mj. znamená, že od roku 2007 budou nejen společnosti, ale i spotřebitelé moci nakupovat elektrickou energii a plyn v celé EU; oddělena bude distribuce energie od její výroby. Směrnici schválila Rada ministrů 16. června 2003.
 • 1. 7. 2003 - Předsednictví v EU převzala na šest měsíců Itálie, která si jako jeden z hlavních bodů svého programu stanovila plán podpory ekonomického růstu tzv. nový úděl (New Deal), spočívající ve výstavbě silnic, železnic a energetických projektů v celé Evropě.
 • 2. 7. 2003 - Evropský parlament schválil směrnici, která umožní evropským podnikům obchodovat se svými limity na emise skleníkových plynů (umožňuje to i Kjótský protokol); limity mají být stanoveny od roku 2005.
 • 2. 7. 2003 - Evropský parlament také schválil návrhy zákonů o označování a o sledování geneticky modifikovaných organismů (GMO), které zpřísňují pohyb těchto plodin a výrobků z nich na evropském trhu (ukončil tak moratorium na povolování jejich přístupu na tento trh); schváleno Radou ministrů 22. 7.; vstoupí v platnost zřejmě v září a podniky budou mít půl roku čas, aby se je naučily aplikovat.
 • 11. 7. 2003 - Evropská komise rozhodla, že státy EU, které přistoupily k Pařížské konvenci o závazcích v oblasti jaderné energie, mohou přistoupit i k protokolu, který konvenci modernizuje.
 • 16. 7. 2003 - Evropská komise přijala návrh nařízení výrazně zpřísňující podmínky dopravy hospodářských zvířat na dlouhou vzdálenost.
 • 27. 10. 2003 - Ministři životního prostředí členských států EU schválili definitivně návrh směrnice o minimálních spotřebních daních z energií včetně uhlí, zemního plynu a elektřiny; smyslem směrnice, která zvyšuje také dosavadní nejnižší daň z ropných výrobků, je sladit velmi rozmanité daně z energií v EU.
 • 29. 10. 2003 - Evropská komise navrhla novou legislativu upravující registraci a povolování chemikálií (REACH).
 • 12.-13. 12. 2003 - Účastníci summitu EU se neshodli na textu evropské ústavy. Naopak schválili vytvoření Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách.

2004

 • 1. 1. 2004 - Vstoupila v platnost směrnice, která stanoví minimální spotřební daň z energií. Umožňuje státům, aby nezdanily energie pocházející z obnovitelných zdrojů a aby snížily daňovou zátěž podnikům, které usilují o energetické úspory.
 • 29. 1. 2004 - Evropský parlament schválil novelu směrnice o obalových odpadech, která zpřísňuje povinnou recyklaci; od poloviny roku 2006 musejí členové vracet do oběhu nebo do výroby 60 procent skleněných, 55 procent papírových, 50 procent kovových a 20 procent plastových obalů. Irsko, Portugalsko a Řecko si vyjednaly odklad do roku 2011 a vstupující země požádaly o výjimku do roku 2012.
 • 5. 4. 2004 - Evropská komise poslala druhé písemné varování (předstupeň před postoupením záležitosti soudu) deseti zemím EU za to, že včas (tj. do 30. června 2003) nepřevedly do národní legislativy evropskou směrnici o snížení obsahu síry v pohonných hmotách. Dále zažalovala Řecko u Evropského soudního dvora za to, že v rozporu s evropskou legislativou nechrání divoké ptactvo.
 • 1. 5. 2004 - Evropská unie se rozšířila o 10 nových zemí.
 • 13. 5. 2004 - Skončily volby do Evropského parlamentu.
 • 28. 6. 2004 - Ministři životního prostředí EU schválili přísnější hygienické normy pro pobřežní i sladké vody určené ke koupání; nová legislativa, která nahrazuje "koupací směrnici" z roku 1976, začne platit zřejmě od příští letní sezony. Dosavadní pravidla také zjednodušuje.
 • 29. 6. 2004 - Rada EU nominovala portugalského politika José Manuela Duraso Barrosa na nového předsedu Evropské komise.
 • 12. 7. 2004 - Evropská komise představila návrh evropského protipovodňového plánu, jehož jádrem je především užší spolupráce a lepší výměna informací mezi členskými státy EU při prevenci povodní i přímo při řešení krize.
 • 21. 7 2004 - Začala platit směrnice EU, podle níž mají být úřady nuceny brát v potaz názor veřejnosti při zpracovávání strategických plánů a jejich dopadu na životní prostředí. Směrnici zatím přejalo do svého práva devět zemí, včetně ČR.
 • 22. 7. 2004 - Nově zvolený Evropský parlament schválil jmenování José Barrosa novým předsedou Evropské komise.
 • 12. 8. 2004 - Designovaný předseda Evropské komise José Barroso představil návrh složení nové Evropské komise.
 • 26. 10. 2004 - Designovaný předseda Evropské komise José Barroso stáhl svůj návrh nové Evropské komise, když se ukázalo, že by zřejmě nebyl schválen Evropským parlamentem.
 • 29. 10. 2004 - Vrcholní představitelé 25 členských zemí Evropské unie v Římě slavnostně podepsali návrh ústavní smlouvy EU. První ústava EU vstoupí v platnost poté, co ji ratifikuje všechny členské země EU.
 • 18. 11. 2004 - Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi v čele s José Barrosem.

2005

 • 1. 1. 2005 - Začal platit systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, od začátku roku však pouze ve 21 státech EU (bez ČR, Polska, Itálie a Řecka). ČR, Polsko a Itálie nedodaly své národní plány regulace emisí skleníkových plynů včas, aby je EK mohla projednat, Řecko plán k 10.12.2004 nedodalo vůbec.
 • 14. 2. 2005 - Od tohoto dne jsou pro členské státy EU závazná nová pravidla, na jejich základě má každá fyzická či právnická osoba v EU bez ohledu na národnost či místo působení právo na poskytnutí údajů týkajících se životního prostředí, které mají státní orgány k dispozici. Příslušnou směrnici však zatím všechny státy EU do své legislativy nezačlenily (ani ČR tak dosud neučinila).
 • 25. 4. 2005 - V Bruselu byla slavnostně podepsána smlouva o vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské unie. Obě země do EU vstoupily 1. ledna 2007.

2006

 • 23.-24. 3 2006 - Evropská rada schválila společnou energetickou koncepci. Hlavy členských států EU se též dohodly na tom, že budou prosazovat snížení emisí skleníkových plynů vyspělými zeměmi o 15-30 procent do roku 2010 ve srovnání s rokem 1990.
 • 17. 5. 2006 - Evropský parlament definitivně schválil sedmiletý rozpočet EU na léta 2007-13 s celkovou sumou 864,3 miliardy eur, což je o dvě miliardy více, než na čem se dohodli šéfové států a vlád na summitu v prosinci 2005; další dvě miliardy mají být k dispozici mimo rozpočet.
 • 15.-16. 6. 2006 - Summit EU rozhodl, že návrh na řešení problému ústavní smlouvy předloží Německo jako předsedající země v červnu 2007, konečný výsledek má být dosažen do druhého pololetí roku 2008.
 • 1. 12. 2006 - V dohadovacím řízení bylo dosaženy dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU o podobě nové legislativy EU upravující registraci a povolování chemikálií (REACH).

2007

 • 1. 1. 2007 - EU se rozšířila o Bulharsko a Rumunsko.
 • 1. 6. 2007 - Vstoupila v platnost nová legislativa EU upravující registraci a povolování chemikálií, známá pod zkratkou REACH (Register, Evaluate and Authorise new Chemicals). Současně zahájila činnost Evropská chemická agentura v Helsinkách.
  (V textu jsou využity informace z ČTK a Wikipedie)

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo PHARE
Vlajka EU
Tyto stránky vznikly za přispění Evropské unie. Za jejich obsah je zcela zodpovědná redakce EkoListu a v žádném případě neodrážejí pozici Evropské unie.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.