Tomáš Martínek: Tomáš Martínek: Dohoda k Turówu musí být výhodná pro občany Libereckého kraje, ne oligarchy
24. září 2021 07:00
Problematikou rozšiřování povrchového dolu Turów v blízkosti českých hranic se zabývám již několik let. Jako poslanci zvolenému za Liberecký kraj mi dopady rozšíření těžby na české občany žijící v pohraničí nejsou lhostejné. Rozšiřování těžby v dole Turów se projednávalo již v roce 2019 na Výboru pro životní prostředí, jehož předsedkyní je pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Ministerstvo životního prostředí v reakci na naši aktivitu změnilo stanovisko České republiky k rozšíření těžby v polském dole Turów z kladného na nesouhlasné. S Danou Balcarovou jsme v této věci interpelovali ministra Brabce i premiéra Babiše.

Ekologické organizace: Ekologické organizace: Vyřaďte zemní plyn z Udržitelné taxonomie EU
23. září 2021 13:36
Investice do zemního plynu coby fosilního zdroje nejsou udržitelné a slučitelné s ochranou klimatu. Více než 150 nevládních organizací na základě analýzy Mezinárodní agentury pro energii žádají vyřazení zemního plynu z tzv. Udržitelné taxonomie EU. Připojily se k otevřenému dopisu, který dnes představitelům Evropské unie zaslal Světový fond na ochranu přírody. Z českých organizací dopis podepsalo Centrum pro dopravu a energetiku, Společnost pro trvale udržitelný život a Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Jak čelit dopadům vývoje energetiky v Evropě na Česko?
23. září 2021 07:00
Středoškoláci se zase chystají do ulic demonstrovat za klima. Zároveň rychle rostou ceny energií. Nejen v Belgii a Německu se plánuje intenzivní výstavba plynových elektráren. Rozeberme možné směřování české energetiky v kontextu té evropské a doporučení, o kterých by měli středoškoláci uvažovat.

Česká inspekce životního prostředí: Česká inspekce životního prostředí: Vyjádření ke zprávě Sněmovní vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě
22. září 2021 09:20
Zprávu sněmovní komise bereme jako výplod politiků, kteří si potřebují nasbírat před volbami body, nikoliv jako odbornou analýzu. Je nutné si uvědomit, že Policie ČR někoho obvinila, a to bezpochyby na základě důkazů, které nemá k dispozici ani komise, ani média, ani veřejnost. A ty důkazy nespočívají jen v desítkách odebraných vzorků, ale i v dalších operativních zjištěních policie a odborných posudcích. Navíc i státní zástupce odmítl žádost obviněných o zastavení trestního stíhání, což něco dokazuje. Třebaže ve vlastní zprávě je několikrát zdůrazněno, že vyšetřování v souladu s vodním zákonem vede vodoprávní úřad, je v závěrech naprosto bez důkazů poukazováno na údajná selhání České inspekce životního prostředí. Ta byla požádána o součinnost až v průběhu dalších dnů po 20. září a na místě vykonávali inspektoři úkoly na základě pokynů vodoprávního úřadu, který šetření řídil.

Tomáš Voltr: Tomáš Voltr: Jak to vypadá s podporou biometanu?
22. září 2021 07:00
Po dvaceti letech od svého zavedení aktuálně končí současná forma podpory bioplynových stanic, které umožňují získávat energii ze zemědělských zbytků nebo biosložky komunálního odpadu. V Česku je jich aktuálně v provozu zhruba 400 a v naprosté většině se používají ke kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách.

Nikol Krejčová: Nikol Krejčová: Právě teď máme možnost vyjádřit se k budoucnosti našich řek
21. září 2021 06:30
PRAHA Posledních pár dnů a týdnů zbývá do ukončení připomínkování návrhů mezinárodních plánů povodí. Ty by měly zajistit, že se bude zlepšovat stav všech řek, potoků, jezer a dalších vodních útvarů. Česká vláda zájem o komentáře veřejnosti příliš neprojevuje. Může je ale poslat kdokoli, tedy občané, spolky i samosprávy, emailem i poštou.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč nové vyšetřování otravy Bečvy nejspíš nebude nařízeno
20. září 2021 10:00
Toto krátké zamýšlení navazuje na článek Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?, ve kterém jsme si ukázali, že oficiální verze otravy Bečvy skrz tzv. rožnovskou výpust (ve zmíněném článku je značena písmenem R) je krajně nepravděpodobná, poněvadž pokus Jakuba Hrušky měl z důvodů vyložených v tomto článku vyšší validitu než experiment Jiřího Klicpery s fluoresceinem.

Martin Hanousek: Martin Hanousek: 5 velkých malých věcí pro ochranu přírody, proč volit Zelené
20. září 2021 07:00
Volební programy reálně volič bohužel moc nečte a rozhoduje se spíše podle emocí a pocitů ohrožení (strach z migrantů, z Babiše…apod.). Je to škoda. Samozřejmě ani dobrý program nemusí být zárukou té správné volby, s čímž mám řadu zkušeností nejen jako politik, ale i jako člověk aktivní v ochraně přírody. Velmi důležité je, kdo reprezentuje program, jaký má životní příběh a zda mu lze v dané věci věřit. Věřím, že právě i v tomto je síla Zelených.

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Bez Rosatomu je rozšíření Dukovan bezpředmětné. Cesta k energetice budoucnosti beztak vede jinudy
19. září 2021 12:00
Ve středu schválili poslanci senátní verzi zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, přezdívaného Lex Dukovany. Její znění v důsledku diskvalifikuje Rosatom jako dodavatele i přesto, že parametry tendru stejně jako jeho širší souvislosti dělaly z Rusů favority. Počínaje okolností, že blok o výkonu do 1200 MW v tuto chvíli dokáže dodat jen Rosatom, přičemž ostatní účastníci se do nevyzpytatelného tendru beztak neženou. To proto, že je tak či onak prakticky nerealizovatelný už jen kvůli tomu, že stojí na problematickém modelu financování. Výstavba nového bloku Dukovan má stát nějakých 162 miliard, odhaduje se ale spíš na čtvrt bilionu. A jak vysoký by účet za nový blok byl ve skutečnosti, to si člověk ani nechce domýšlet. Celý tento faraónský projekt má zaplatit stát, tedy my, a z kapes nás jednotlivců stejně jako firem také bude dotována výroba elektřiny z nového bloku.

Martin Pýcha: Martin Pýcha: Společná zemědělská politika na rozcestí
19. září 2021 07:00
Na evropské úrovni se jedná o finální podobě společné zemědělské politiky. V rámci trialogu bylo dosaženo dohody o její podobě a čeká se na finální schválení evropským parlamentem. Přesto se společná zemědělská politika stala hlavním zemědělským tématem letošních voleb. Příkladem mohou být přímé platby, kdy někteří politici jsou pro jejich zastropování, ovšem v měkčí podobě, než se schvaluje na evropské úrovni. Bohužel si neuvědomují, že pravidla Evropské unie nelze změkčit. Buď přijmeme zastropování ve schválené podobě, nebo tento režim nepřijmeme. Jiná možnost není.

Vlastimil Pavlíček: Vlastimil Pavlíček: Biometanu nahrává rostoucí cena a nedostatek zemního plynu
18. září 2021 16:46
Cena zemního plynu na burze PXE vystřelila ze 14 EUR/MWh v září 2020 na současných 40 EUR/MWh (1). Důvodem je obnova světového hospodářství, zvyšující se poptávka rostoucích ekonomik a výpadky jeho těžby. Spotřebu také akcelerují globální ekologické tlaky na energetiku, aby přešla na zemní plyn, který při spalování uvolňuje o 45 až 55 % emisí skleníkových plynů méně než uhlí. V důsledku těchto faktorů se celosvětový roční objem spotřebovaného plynu za posledních deset let zvýšil o více než pětinu a v minulém roce dosáhl 3823 miliard metrů krychlových (2). Podle prognózy analytiků McKinsey Global Energy Outlook 2050(3) bude zemní plyn jediné fosilní palivo, u kterého se očekává růst spotřeby po roce 2030, přičemž jeho vrchol bude v roce 2037.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Znečištění vod v Česku je alarmující
18. září 2021 07:00
Stav českých vod je alarmující. Podzemní i povrchové vody jsou znečištěny pesticidy. To říká tzv. Modrá zpráva, která je na dnešním programu vlády. Na zhoršující se situaci upozorňuje koalice Pirátů a Starostů opakovaně. Připravila proto plán na zajištění kvalitní pitné vody pro každého.

Jiří Piňos: Jan Piňos: Zbytečné zničení rezervace Plakánek jako exemplární ukázka kolapsu politiky MZe a MŽP
17. září 2021 15:38
Pokácení a doprava pouhých cca 150 inertních, starých smrkových souší stojí za rozsáhlou devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj. Zcela nevhodný způsob dopravy vytěženého dřeva těžkou lesnickou technikou po zamokřeném dnu pískovcového „kaňonu“ způsobil vážné, částečně nevratné poškození údolní nivy Veseckého potoka a nezákonné poškození vzácné chráněné přírody.

Jiří Janota: Jiří Janota: Myslivci odsuzují nelegální lov a vyzývají k amnestii na trofeje
17. září 2021 14:14
Celní správa v tomto týdnu informovala o nezákonných aktivitách organizované skupiny, která měla v držení mnoho nepovolených trofejí a zřejmě se také zabývala nelegálním lovem na území České republiky. Českomoravská myslivecká jednota opětovně odsuzuje jakýkoli nelegální lov. Problém držení nepovolených trofejí je ale hlubšího rázu a stát by měl přijít s jeho systémovým řešením.

Petr Vařeka: Petr Vařeka: Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?
17. září 2021 07:00
Na úvod si stručně a krátce zopakujme známá fakta. Podrobnosti lze nalézt v investigativních článcích Deníku Referendum věnovaných této politováníhodné události. Zvídavý čtenář zde najde i podrobnou mapku jejího dějiště včetně infografiky. Tak tedy:

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Restaurant v horách a úžasná Bojana
16. září 2021 07:00
Již během cesty do východních Rodop jsme obdrželi zprávu, že restaurant, který se chystáme navštívit, je velmi dobře zásoben. U pastevců ani v okolních vesnicích sice nebyl k dispozici žádný padlý kus dobytka, ale více než dostatečně ho nahradilo množství vnitřností z nejbližších jatek. Abychom si rozuměli: Šlo o „restaurant“ pro supy, jeden z několika, které jsou v bulharských horách provozovány. Velice významnou příčinou úbytku supů se totiž stal nedostatek bezpečné potravy, tedy potravy neotrávené jedovatými návnadami a nezatížené agrochemikáliemi či veterinárními přípravky. Supí „restaurace“ tento problém alespoň do určité míry eliminují – proto také provoz jedné z nich financuje naše zoo.

Martin Sedlák: Martin Sedlák: Solární energetika získala nový impuls pro svůj rozvoj v Česku
15. září 2021 16:41
Poslanecká sněmovna dnes přijala změny, které do novely zákona o podporovaných zdrojích zapracoval Senát. Mezi klíčová opatření, která pomohou restartu zelené energetiky v Česku, je zařazení fotovoltaiky mezi zdroje, které se budou moci ucházet o podporu v rámci jednotlivých aukcí. Jde o důležité opatření, které pomůže Česku nahradit fosilní zdroje. Ty v posledních měsících drtí rostoucí cena emisních povolenek.

Greenpeace: Greenpeace: Náš padesátiletý příběh
15. září 2021 04:30
PRAHA Organizace Greenpeace slaví dnes 50 let od svého založení a od vyplutí prvního plavidla Greenpeace proti jaderným testům na ostrově Amčitka v USA. Zároveň byla v roce 1991, tedy před 30 lety, založena kancelář Greenpeace v tehdejším Československu. Tohle je náš příběh ve zkratce.

Stanislav Pernický: Stanislav Pernický: Otevřený dopis řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi
14. září 2021 14:55
Dobrý den pane řediteli,
musím reagovat na článek uveřejněný na webových stránkách ČIŽP pod názvem „Česká inspekce životního prostředí už nebude reagovat na podněty, aneb Absurdita moci sedmé velmoci“, který obsahuje celou řadu nepřesností, polopravd a lží.

Štěpán Bekárek: Štěpán Bekárek: Tma, mlha či svítání nad Bečvou?
14. září 2021 07:00
Na Bečvě byly od ekologické katastrofy v září minulého roku provedeny dva experimenty, jejichž závěry se v populární podobě dostaly na veřejnost a jejichž výsledky se navzájem popírají. Pokusil jsem se po konzultaci s několika odborníky podrobit to, co bylo o experimentech publikováno, kritickému rozboru.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1184 | Další
24.9.2021 - Světově nejsledovanější český projekt posledních let zvládl bez kanceláře a bez zaměstnanců. Jen s notebookem a chytrým telefonem
Praha (Česká krajina) -

24.9.2021 - Zemědělský resort už vyplatil zemědělcům zasaženým tornádem přes půl miliardy korun
PRAHA (MZe ČR) - Platební agentura Ministerstva zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), už vyplatila zemědělcům, které v červnu zasáhlo tornádo, přes půl miliardy korun. Je to zhruba 80 % nahlášených škod. Další pomoc přišla od Lesů ČR, které lidem poskytují dřevo na nové krovy, na otop, případně sto tisíc korun. Takto už rozdělily více než 34 milionů korun.

24.9.2021 - Spojení z Libereckého do Středočeského kraje a Prahy dozná změn
LIBEREC (Liberecký kraj) - Organizátoři veřejné dopravy v Libereckém kraji (spol. KORID LK), Středočeském kraji (IDSK) a v Praze (Ropid) připravili novou koncepci mezikrajských linek, jejímž cílem je zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou. Co tyto změny od 12. prosince letošního roku z pohledu Libereckého kraje přinesou?

24.9.2021 - Vlastnosti lesních půd předurčují růst a zdravotní stav budoucích lesů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Stav a složení lesních půd jsou důležité pro budoucí růst lesů. Zásadní je hodnocení trendů vývoje chemismu lesních půd a výživy dřevin, především pak v horských oblastech. Bohužel výsledky získané vědci potvrzují nepříznivý stav lesních půd ve středních a vyšších polohách, kde jsou půdy převážně silně až velmi silně kyselé a velmi chudé na bazické prvky.

23.9.2021 - Urychlíme výstavbu dopravní infrastruktury
PRAHA (Koalice SPOLU) - Předsedové stran koalice SPOLU Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka dnes navštívili v doprovodu krajských jedniček Středočeský kraj. Řeč byla samozřejmě i o řešení nejpalčivějších problémů, které trápí Středočechy.

23.9.2021 - Pražané potřebují okruhy a zprůjezdnit hlavní město
PRAHA (Koalice SPOLU) - V hlavním městě stále nejsou dostaveny důležité části dopravní infrastruktury – Pražský a Městský okruh, na zahájení stavby stále čeká linka D pražského metra. V důsledku toho jsou pražští řidiči každý den nedobrovolně nuceni marnit čas v kolonách. Nepřispívají tomu ani nelogicky a nekoordinovaně naplánované uzavírky silnic. A mimopražští řidiči nemají při cestě do zaměstnání nebo školy kde zaparkovat kvůli nedostatku záchytných P+R parkovišť. Koalice SPOLU nebude ignorovat zhoršující se dopravní situaci v Praze, Pražanům nabízí konkrétní řešení.

23.9.2021 - Pokud získáme vládní zodpovědnost, budeme schopni dosáhnout dohody ohledně dolu Turów
LIBEREC (ODS) - Současné vládě se dle všeho nedaří deeskalovat napětí mezi ČR a Polskem ohledně dolu Turów. Pokud získá ODS po volbách vládní zodpovědnost, začneme rychle jednat na všech úrovních - krajské, expertní, vládní - a dosáhneme oboustranně přijatelné dohody. Nejde nám o pokuty končící v rozpočtu EU. Jde nám o ochranu zdraví našich občanů a zdrojů vody. Vzhledem k tomu, že ODS a PiS jsou členy stejné evropské politické rodiny, půjde nám to nepochybně lépe než Andreji Babišovi.

23.9.2021 - Summit OSN o potravinových systémech musí nastartovat urychlené řešení současné klimatické, zdravotní a ekologické krize
Praha (Compassion in World Farming) - Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) vyzývá světové lídry, aby využili hybnou sílu dnešního historicky prvního Summitu OSN o potravinových systémech (UN FSS) a přijali jasná a radikální opatření k transformaci těchto špatně fungujících systémů.
Summit, který se koná online právě dnes, se soustředí na hledání způsobů, jak tuto revoluční transformaci provést a napomoci k řešení naléhavých problémů v oblasti klimatu, zdraví a životního prostředí. Na světových lídrech pak bude, aby na konferencích, jako je COP26 v Glasgow v listopadu, přijali okamžitá opatření nezbytná k uskutečnění této transformace.


23.9.2021 - Vychází šest příběhů o klimatické transformaci měst a obcí
Brno (NESEHNUTÍ) - NESEHNUTÍ vydává publikaci Udržitelná města

22.9.2021 - Česká firma SWECO Hydroprojekt připravuje s podporou ČRA koncepční řešení nakládání s odpadními vodami v oblasti černohorské Budvy
Praha (Česká rozvojová agentura) -

22.9.2021 - Hodnocení vlády. Promarněná šance na zdravou krajinu a transformaci energetiky
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Greenpeace, Calla a Zelený kruh) - Při příležitosti konce volebního období současné vládní sestavy se experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizacích sdružených v asociaci Zelený kruh podívali blíže na její výsledky. Vláda v řešení změny klimatu a ochrany životního prostředí nedosáhla v žádné z hodnocených oblastí významných a komplexních pozitivních posunů. Pouze nastavení ochrany národních parků, nový odpadový zákon a nastavení podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů lze považovat za významné dílčí pozitivní kroky v rámci dané oblasti.

22.9.2021 - Na Žižkově se otevřel art re use: sklad uměleckého materiálu za odvoz
PRAHA (Hl. město Praha) - První pražský sklad uměleckého materiálu za odvoz - art re use - se otevřel v úterý 21. září 2021. Jeho součástí budou také dílny a doprovodný program. Neziskový projekt vznikl za podpory městské části Praha 3 a Magistrátu hlavního města Prahy. Za myšlenkou vzniku art re use stojí spolek Skutek, o realizaci se postaral provozovatel - spolek ArtMap a koordinátor projektu art re use Jan Vincenec.

21.9.2021 - Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám, za kombinaci opatření bonus až 200 000 Kč
PRAHA (MŽP ČR) - Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou dnes vyhlásil ministr Richard Brabec při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH. V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

21.9.2021 - Divokým koním mohou lidé pomáhat pohybem. Chůze, běh nebo sbírání odpadků umožní udělat nová napajedla
Praha (Česká krajina) -

21.9.2021 - Unikátne systémy pre Prievidzu i tirolskú chatovú dedinku
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Epidémia koronavírusu a opatrenia proti nej spomalili a odložili realizáciu niekoľkých väčších projektov, na ktorých sa zúčastňuje najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. V súčasnosti sa veľké projekty opäť rozbehli a THERMO|SOLAR začne v najbližších týždňoch s dodávkami na realizáciu dvoch významných projektov, ktoré by mali byť ukončené do konca tohto roka. Prvým z nich sú 2 unikátne solárne systémy na jednom bytovom dome v Prievidzi, každý s 24 slnečnými kolektormi TS 500. Druhým je dodávka 36 kusov slnečných kolektorov TS300, ktoré budú inštalované v Rakúsku na hlavnej chate v chatkovej dedinke Hygna v Reith im Alpbachtal.

21.9.2021 - Hotovo: zbytky Liechsteinovy chaty z národní přírodní rezervace Králický Sněžník definitivně zmizely
KRÁLÍKY (AOPK ČR) - Bylo odvezeno více než čtyři sta tun různých hmot – od betonu, přes železo, ocel, sklo, cihly, směsné komunální odpady až po nebezpečné materiály obsahující azbest.

20.9.2021 - SPOLU zahájila horkou fázi kampaně: Máme jedinečnou šanci změnit Českou republiku k lepšímu. Teď jde o všechno
PRAHA (Koalice SPOLU) - Koalice SPOLU zahájila horkou fázi své předvolební kampaně. Lídr koalice SPOLU Petr Fiala ve svém projevu definoval pět nejdůležitějších priorit středopravé koalice: 1) zastavení hrozivého zadlužování České republiky, 2) jasnou demokratickou a prozápadní orientaci, 3) modernizaci země s důrazem na digitalizaci a debyrokratizaci státní správy, 4) vyřešení krize na trhu s byty, 5) modernizaci vzdělávání. Zároveň varoval před vládou populistů a extremistů, která by v případě svého vzniku posunula ČR na Východ a přinesla by v horizontu několika let bankrot státních financí. Koalice SPOLU dnešním dnem spustila také billboardovou kampaň „Teď jde o všechno".

20.9.2021 - Zelení při příležitosti výročí otravy řeky Bečvy odhalili bustu Andreji Babišovi
CHORYNĚ (Strana zelených) - Poblíž místa, kde přesně před rokem začala otrava řeky Bečvy, dnes odhalili Zelení pomník neschopnosti české vlády s názvem “Ryba smrdí od hlavy”. Betonová busta Andreje Babiše zde připomíná zodpovědnost vlády za nefunkčnost orgánů, které u nás mají přírodu chránit. “Za rok od otravy Bečvy jsme se nedozvěděli pachatele. Zjistili jsme ale tristní stav jak zákonů, tak institucí, které mají podobné havárie vyšetřovat, nebo jim předcházet,” komentovala odhalení volební lídryně Zelených Magdalena Davis.

20.9.2021 - Ministr Brabec: Výsledná zpráva vyšetřovací komise k Bečvě je naprosto zpolitizovaná a zmanipulovaná
PRAHA (MŽP ČR) - Vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce k dnes zveřejněné zprávě sněmovní Vyšetřovací komise k Bečvě: "Zprávu vyšetřovací komise považuji za zcela zpolitizovanou, s řadou neodborných závěrů vytržených navíc z kontextu, manipulací a jednoznačně tendenční vůči České inspekci životního prostředí. Poprvé v historii si Sněmovna zřídila vyšetřovací komisi k živé kauze vyšetřované Policií ČR, což považuji za skandální. To je bezprecedentní snaha ovlivnit nezávislé policejní vyšetřování v přímém přenosu, mj. také neustálým zpochybňováním práce soudního znalce či dokonce vyšetřovatele Policie ČR.

20.9.2021 - Komentář Dany Balcarové: Za každý den nezákonné těžby zaplatí Polsko půl milionu eur, rozhodl Evropský soudní dvůr
PRAHA (Česká pirátská strana) - Evropský soudní dvůr dnes konečně vydal rozhodnutí o udělení sankcí pro Polsko za pokračující těžbu v dole Turów ve výši 500 000 eur za den, dokud nebude těžba zastavena. Částka by měla zajistit, že bude polská strana motivována uzavřít dohodu s Českem a zastavit okamžitě nelegální těžbu v dole Turów.

20.9.2021 - Prohlášení hejtmana Martina Půty k rozhodnutí Evropského soudního dvoru o sankci pro Polsko za důl Turów
LIBEREC (Liberecký kraj) - „Rád bych věřil tomu, že dnešní rozhodnutí Evropského soudního dvoru uspíší mezivládní jednání o česko-polské dohodě. Jsem rád, že Evropský soudní dvůr dal tímto rozhodnutím České republice ve sporu o Turów znovu za pravdu. Pokuta uložená Polsku zůstane v evropské pokladně, nezaplatí se z ní ani jeden náhradní zdroj pitné vody, protihluková bariéra ani z ní nezaplatíme monitoring prašnosti nebo hluku. Také proto musíme dále s polskou stranou jednat. Chceme ochránit oprávněné zájmy lidí žijících v okolí dolu a k tomu potřebujeme dohodu, která dlouhodobě zajistí dodržování českých předpisů a českých limitů týkajících se ochrany životního prostředí. Náš cíl zůstává stále stejný – ochránit oprávněné zájmy obyvatel Libereckého kraje.“

20.9.2021 - František Elfmark: Jak předejít další Bečvě? Za vyšetřovací komisi navrhujeme upravit legislativu, vypracovat seznam výústí a stanovit jasné postupy
PRAHA (Česká pirátská strana) - Přesně rok od katastrofické ekologické havárie na řece Bečvě jsme zveřejnili závěrečnou zprávu vyšetřovací komise ke způsobu řešení úniku chemických látek, závažného poškození životního prostředí a úhynu 40 tun ryb. Komise nesuplovala práci policie a nehledala viníka – chtěli jsme zjistit, co se dělo bezprostředně po havárii a kde došlo k pochybením a nedostatkům při zjišťování příčin a nápravě série havárií.

20.9.2021 - Polsko bude muset kvůli Turówu platit sankce, bilaterální jednání o smlouvě na MŽP pokračují
PRAHA (MŽP ČR) - Soudní dvůr EU dnes stanovil výši denních sankcí pro Polsko za neplnění předběžného opatření, které nařídil do doby, než bude vynesen rozsudek k naší žalobě na Polsko za porušování evropského práva (viz TZ). ČR několik měsíců s Polskem vyjednává podmínky bilaterální smlouvy, která by konečně napravila, kompenzovala a i do budoucna minimalizovala vliv těžby v dole Turów zejména na životní prostředí obyvatel příhraničních oblastí Libereckého kraje. Navíc je na tuto smlouvu vázán další osud naší žaloby.

20.9.2021 - Osobnosti medicíny podporují stávku studentů za klima a vyzývají politiky k důsledné ochraně klimatu
PRAHA (Doctors for Future) - Podporu požadavkům studentské stávky hnutí Fridays for Future, která po politicích kandidujících v říjnových parlamentních volbách požaduje důslednou politiku ochrany klimatu, vyjádřily také významné osobnosti české medicíny. V otevřeném dopise upozorňují na skutečnost, že klimatická změna představuje zásadní ohrožení pro lidské zdraví ve 21. století.

20.9.2021 - Beton, odpadky, chemie... Nejcennější česká nížina ztratila za třicet let třetinu jedinečné přírody, varují vědci
Praha (Česká krajina) -

20.9.2021 - Pražské ovzduší stále trápí znečištění oxidem dusičitým způsobené auty
(Centrum pro životní prostředí a zdraví) -

20.9.2021 - Rada schválila pilotní projekt instalace fotovoltaiky na městské bytové domy
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hlavního města Prahy dnes schválila záměr veřejné zakázky s názvem „Instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy“. Předmětem veřejné zakázky je provedení pilotního projektu instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy metodou Design & Build s cílem otestovat koncept společných výroben elektřiny tzv. komunitní energetiky.

19.9.2021 - SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (Koalice SPOLU) - Zítra to bude přesně rok, co do řeky Bečvy v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov unikly jedovaté látky a poškodily životní podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie rybáři odvezli tehdy přes 40 tun ryb.

18.9.2021 - Ústecký kraj dá lidem čistou energii!
ÚSTÍ NAD LABEM (Koalice SPOLU) - Postupný odklon od uhlí se dotkne všech, ale nejvíce právě krajů, kterým tato surovina zajišťovala po desetiletí příjmy. Ústecký region mnoho let rostl a padal právě s těžebním a dalším těžkým průmyslem. Zdroj příjmů na straně jedné, ale na straně druhé také ekologická zátěž, která se dodnes podepisuje na zdraví občanů.

18.9.2021 - Liberecký kraj trápí dopravní obslužnost i ekologie
LIBEREC (Koalice SPOLU) - Bývalý vojenský újezd Ralsko je v současné době rozsáhlou oblastí kraje, ležící na 27 tisících hektarů převážně lesního charakteru. Území ještě není zcela vyčištěno od munice a je zde řada staveb, které musí být zbourány. Na druhé straně je to oblast s perspektivním rozvojovým územím, které je vhodné k výstavbě a je oblíbenou turistickou destinací. Velký problém vidí kraj i v dopravě. Dopravní spojení Libereckého kraje směrem na Hradec Králové je dlouhodobě nedostatečné a stavba D35 se připravuje dlouhá desetiletí. V budoucnu by měla tvořit severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu.

17.9.2021 - Diakonie ČCE zvítězila v soutěži o nejlepší udržitelný projekt roku 2021
PRAHA (Českobratrská církev evangelická) - S projektem Osvěty menstruačního zdraví v Kambodži vyhrála Diakonie ČCE cenu České rozvojové agentury - CzechAid v rámci pátého ročníku Cen SDGs.

17.9.2021 - Šéfka německých Zelených Annalena Baerbock vystoupila v Lipsku společně s Magdalenou Davis a vyjádřila českým Zeleným podporu do voleb
LIPSKO (Strana zelených) - Annalena Baerbock se v pátek v Lipsku setkala s vedením české Strany zelených. Šéfka německé strany podpořila české Zelené před volbami a vyjádřila naději, že v české vládě usednou lidé, kteří budou ctít evropské hodnoty a brát klimatickou krizi vážně.

17.9.2021 - Třetina emisí olova v lesích pochází z odpalování ohňostrojů a pyrotechniky
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Smrkové porosty mají větší potenciál zachytávat atmosférické znečištění než například buky a akumulovat jej v nadložním humusu, proto mohou vzhledem k masivnímu chřadnutí představovat riziko zvýšeného uvolňování potenciálně toxických látek do vodních zdrojů. Vědci zkoumali vliv smrku a buku na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v lesních půdách v Jeseníkách.

16.9.2021 - Mauglího stopy vedou skrz zoo
LIBEREC (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) - Vydat se po stopách hrdinů z Knih džunglí Rudyarda Kiplinga můžete již od 11. září při návštěvě liberecké zoologické zahrady. Právě v jejích prostorách si mohou návštěvníci zahrát dobrodružnou hru Divadla F. X. Šaldy, Mauglího cesta za pokladem, inspirovanou baletním představením Mauglí, které bude mít světovou premiéru v Divadle F. X. Šaldy 24. a 26. září. Zábavnou hru ve stylu cesty za pokladem připravilo divadlo jako další formu netradiční propagace nové inscenace a propojení světa divadelního s tím skutečným.

16.9.2021 - Europoslanci chtějí ukončit testování na zvířatech. „Nepatří to do moderní společnosti,“ říká Peksa
ŠTRASBURK (Česká pirátská strana) - Konec testování na zvířatech a s ním spojeným utrpením pro miliony psů, koček, opic i potkanů dnes schválili europoslanci spolu s Piráty. Evropská komise musí podle schváleného usnesení vypracovat celoevropský akční plán s konkrétními cíli a milníky, jak co nejvíce omezit používání zvířat při pokusech. Evropský parlament chce přednostně podporovat výzkumné a inovační iniciativy, které nejsou založeny na zvířatech.

16.9.2021 - Tisková zpráva: VODA, ZELEŇ, MĚSTO, ČLOVĚK – Komentované vycházky
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - S každým rokem stále intenzivněji zažíváme reálné dopady klimatických změn v podobě extremity počasí. Jaké jsou příčiny, důsledky a možná řešení v podobě zeleno-modré infrastruktury se dozvíte nad konkrétními příklady během komentovaných vycházek ve dnech 18., 19., 21. a 23. září 2021.

16.9.2021 - Mnišské louky navštívilo přes 60 lidí, aby viděli noční přírodu
ČESKÁ LÍPA (Česká společnost ornitologická) - První Noc v ptačím parku si o víkendu nenechali ujít zájemci o novou rezervaci ČSO a její zvířecí obyvatele. Většina z nich v parku zakempovala a vychutnala si tak večerní i ranní část.

16.9.2021 - Cestovat zdravě, cestovat udržitelně. Evropský týden mobility začíná
PRAHA (MŽP ČR) - Snídaně pro cyklisty, veřejná doprava zdarma, komentované prohlídky, cykloservis zdarma i festivaly na náměstích. Tak bude od 16. do 22. září vypadat Evropský týden mobility. Jubilejní 20. ročník se věnuje především těm druhům dopravy, které zvyšují kvalitu života a zlepšují zdraví občanů.

16.9.2021 - Transformace energetiky a zdražování energií
PRAHA (Hnutí DUHA) - Energie zdražují, protože jsme stále závislí na fosilních palivech a vláda neudělala dost pro to, aby tuto závislost snížila. Nyní se tak musíme postarat, aby zejména chudší lidé dostali okamžitou pomoc a zároveň my všichni možnost zbavit se fosilní závislosti.

16.9.2021 - K ochraně krajiny a obnově našich lesů v létě přispělo více než sto dobrovolníků. Účastníci 24. ročníku Týdnů pro krajinu Hnutí DUHA v přírodě odpracovali přes 3500 hodin
PRAHA (Hnutí DUHA) - V rámci celoroční dobrovolnické akce “Týdny pro krajinu”, které každým rokem pořádá Hnutí DUHA, bylo pro zájemce připraveno celkem 8 turnusů napříč celou Českou republikou. Celková účast letošního ročníku dosáhla 109 dobrovolníků a dobrovolnic. Počet hodin odpracovaných pro dobro přírody v rámci všech 24 ročníků této akce letos dosáhl hranice 85 000.

16.9.2021 - Dálnice postavíme co nejrychleji
PARDUBICE (Koalice SPOLU) - Hnutí ANO za 8 let ve vládě nedokázalo otevřít v Pardubickém kraji ani jeden kilometr D35. Právě dálnice D35 má být nejdůležitější komunikací v kraji, která pomůže dopravní situaci v zemi a uleví mnoha lidem v regionu. Obyvatelé Vysokého Mýta, Litomyšle a dalších obcí na ni čekají už desítky let. Každé volby čtou stejné sliby, ale jejich městy projíždí stále statisíce automobilů. Koalice SPOLU chce urychlit výstavbu dálnic a ulevit tak Pardubickému kraji.

16.9.2021 - Liberecký kraj řeší svou uhlíkovou stopu, největší podíl tvoří spotřeba energie
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na jednoho obyvatele kraje vychází průměrně 9 tun emisí skleníkových plynů za rok, tento ukazatel se nazývá se uhlíková stopa. Vyplývá to z nové studie, kterou si nechal zpracovat Liberecký kraj, a to jako jeden z prvních regionů v České republice. Cílem je nejen stanovit uhlíkovou stopu, za kterou odpovídá Liberecký kraj (jeho obyvatelé, firmy a úřady), ale také určit a vyčíslit nejvýznamnější odvětví, která uhlíkovou stopu zvyšují. Uhlíková stopa Libereckého kraje je méně, než je národní průměr. Podle mezinárodních klimatických dohod má být do roku 2050 uhlíková stopa na nule.

16.9.2021 - Dostavba dálnic D11 a D35 jsou pro dopravu a rozvoj Královéhradeckého kraje prioritou
TRUTNOV (Koalice SPOLU) - V Královéhradeckém kraji dlouhodobě přetrvává problém dopravní infrastruktury. Přestože se za poslední období podařilo výrazně navýšit prostředky do oprav krajských silnic, stále chybí ze strany státu systémové financování. Rozvoj kraje také významně brzdí opakovaně prodloužený termín dostavby úseků dálnic D11 a D35 vedoucích na území Královéhradeckého kraje.

16.9.2021 - V Praze začne už ve čtvrtek Evropský týden mobility
PRAHA (Hl. město Praha) - Od čtvrtka 16. září v Praze opět začíná Evropský týden mobility - týden zaměřený na udržitelnou dopravu a všechny její souvislosti. Po celý týden budou mít Pražané možnost dozvědět se více o aktivních a šetrných způsobech dopravy a zapojit se do akcí, které se každoročně uskutečňují ve městech po celé Evropě. Hlavní město Praha, městské části a další partneři z řad městských a neziskových organizací uspořádali k této příležitosti řadu akcí a doprovodných aktivit.

15.9.2021 - Za Petrem Fialou přišli na brněnské setkání SPOLU i studentky a studenti z Fridays for Future. Chtěli diskuzi o klimatické politice, k té však nedošlo.
BRNO (Fridays for Future ČR) - Ve středu večer proběhlo v Brně na ulici Česká setkání s členkami a členy, příznivci a příznivkyněmi koalice SPOLU. Dorazilo na něj také několik aktivistů a aktivistek z hnutí Fridays for Future, kteří se členstva koalice SPOLU přišli ptát na otázky týkající se změn klimatu. “Vy jste jak Andrej Babiš!”, znělo z úst Petra Fialy.

15.9.2021 - Povedlo se: Lidovci se zasloužili o restart zelené energetiky v Česku
PRAHA (KDU-ČSL) - „Po 11 letech přichází průlomový obrat! Příští vlády konečně budou moci vyhlásit aukční podporu i pro solární elektrárny. Dnes prošla sněmovnou senátní verze novely zákona o podporovaných zdrojích, která právě dala šanci i restartu solární energetiky. O aukcích pro fotovoltaiku se například jednalo už od roku 2016, kdy se prezentovaly zkušenosti z Německa, Polska a dalších evropských zemí. Připravili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů k vládnímu materiálu, který zcela nepochopitelně nejlevnější zdroj energie úplně vynechal. Dnešní den je pro moderní energetiku v České republice zlomovým,“ okomentoval dnešní úspěch Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL a současně i předkladatel řady pozměňovacích návrhů. A dodal, že je škoda, že restart zelené energetiky neproběhl rychleji, protože naše země by si to zasloužila.

15.9.2021 - Světový úklidový den proběhne již tuto sobotu
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Symbolickým zakončením letošní „bohaté“ úklidové sezóny bude sobotní World CleanUp Day, který se koná již čtvrtým rokem ve více než 150 zemích na všech kontinentech.

15.9.2021 - Světový úklidový den proběhne již tuto sobotu
PRAHA (MŽP ČR a Ukliďme Česko) - Symbolickým zakončením letošní „bohaté“ úklidové sezóny bude sobotní World CleanUp Day, který se koná již čtvrtým rokem ve více než 150 zemích na všech kontinentech.

15.9.2021 - Felix Weiβ – Ptáci. Rozpoznejte snadno 100 druhů ptáků
BRNO (Nakladatelství Kazda) - Kniha Ptáci obsahuje 100 profilů středoevropských opeřenců. Informace jsou velmi přehledně uspořádané –každému druhu je věnována samostatná stránka s přehledným popisem a realistickými barevnými ilustracemi. Všechny důležité vlastnosti jednotlivých druhů jsou vysvětleny stručnými a srozumitelnými popisky přímo u obrázků. Doplňkové texty nabízejí další užitečné odborné informace, s nimiž budete skvěle vybaveni pro pozorování ptactva. Kapesní atlas ptáků vydává Nakladatelství KAZDA 30. září 2021.

15.9.2021 - Slow market v Plzni bude již potřetí
Plzeň (ENVIC, občanské sdružení) - Plzeňský Prazdroj se třetí sobotu v září opět stane hostitelem Slow marketu, který v Plzni pomalu získává tradici. V sobotu 18. září od 9 do 17 hodin se odehraje jeho třetí ročník.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 880 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Logo ESF

Vlajka EU

Hlavní město Praha - logo

Ekolist.cz podporuje NetMonitor
Chcete nám pomoci vylepšit naše služby? Můžete se zúčastnit výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Klikněte zde.
(Více informací na webu NetMonitoru.)

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.