Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Přirozený způsob chovu hospodářských zvířat krajinu emisemi nezatěžuje
25. října 2020 06:50
Snaha určité části veřejnosti cíleně omezovat chovy hospodářských zvířat jako jednu z cest k omezení emisí skleníkových plynů (jde především o metan) jsou v současné době bohužel již obecně přijímány jako argumentačně podložené. Jenže to není tak úplně pravda.

Stanislav Kutáček: Stanislav Kutáček: Obce mají o modrozelenou infrastrukturu zájem, ale bojí se o ni investorům říct
24. října 2020 06:00
Jak se obce staví k realizaci různých opatření tzv. modrozelené infrastruktury, nebo chcete-li, opatření zlepšujících environmentální udržitelnost městského prostředí, jsme se ve Frank Bold Advokáti pokusili zjistit ve spolupráci se Zeleným kruhem. V nedávno ukončeném průzkumu jsme se přímo zeptali členských obcí Národní sítě zdravých měst a Národní sítě MAS.

Štěpán Rusňák: Štěpán Rusňák: Dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe očima vltavského kapitána a biologa
23. října 2020 06:50
Letos v červnu jsem při rutinní plavbě po Vltavě několik set metrů nad soutokem s Berounkou zahlédl ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Vzpomněl jsem si na něj v souvislosti s Prohlášením odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Co s ním má ledňáček společného?

Michal Vojtíšek: Michal Vojtíšek: Auta s odmontovanými filtry nechte doma. Částice zvyšují riziko nákazy koronavirem
22. října 2020 04:50
Podobnými přístroji, jakými je měřena zachycovací účinnost roušek a respirátorů, měří v Centru vozidel udržitelné mobility na Fakultě strojní ČVUT v Praze účinnost filtrů částic, kterými jsou vybaveny téměř všechny naftové motory pro silniční vozidla, vyrobené v posledních přibližně deseti letech. Filtrace je téměř absolutní – často je ve výfukových plynech méně částic než v okolním vzduchu. Vyhráno ale zdaleka není. Někteří motoristé si filtry odmotovávají. Malý počet takto upravených vozidel má značný podíl na celkových emisích. Dle dálkového měření, které pro pražský magistrát prováděly ÚAMK, ČVUT a Česká zemědělská univerzita, chyběl v roce 2017 u automobilů téměř každý desátý filtr, a průměrné emise částic nového vozu s nefunkčním filtrem byly vyšší než průměrné emise starších naftových aut. To potvrzuje, že vliv technického stavu vozidla na emise částic může být výrazně vyšší, než stáří vozidla.

Jiří Dlouhý: Jiří Dlouhý: Kanál DOL - mnoho otázek, málo odpovědí
21. října 2020 05:30
Když jsem 1. října vložil na Facebookové stránky STUŽ návrh usnesení vlády k Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, tak měl tento příspěvek veliký ohlas a hodně lidí nevěřilo, že něco takového je vůbec možné a podezřívalo mne ze šíření nepravdivých zpráv. Dodatečně se mi omlouvali, když zjistili, že vláda zveřejněné usnesení přijala hned v pondělí 5. října. Zvládla to spolu s dalšími 30 body jednání ráno mezi 7. a 8. hodinou.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: „Noví luskouni“ s ostny a bezoárem
20. října 2020 16:34
Luskouni byli celá léta obchodováni v počtech milionů a milionů jedinců. Až po dlouhé době – a kdo ví, jestli ne příliš pozdě – se začalo pracovat na jejich účinnější ochraně. Snažíme se k ní také přispět. Spolufinancovali jsme Pangolarium v Laosu a vznik obdobného zařízení se chystáme podpořit v Indonésii. Do smlouvy přitom dáváme formulku, že tato záchranná stanice bude sloužit nejen luskounům, ale i dalším druhům savců. Má to dobrý důvod: ve stejné situaci, jako byli před deseti lety luskouni, jsou dnes v jihovýchodní Asii dikobrazi. Byznys s nimi se podle všeho rozjel do vysokých obrátek a reálně začíná hrozit, že početnost některých druhů se ocitne na prudce sestupné křivce.

Vědci: Vědci: Varujeme před ustupováním lobby velkých agropodniků v evropské zemědělské politice
20. října 2020 08:28
Tuto středu 21. října budou europoslanci hlasovat o přijetí nového návrhu Společné zemědělské politiky (SZP), který ovlivní hospodaření v Evropské unii na dalších 6 let. Předložený návrh ale nezohledňuje nic z navrhovaných ekologických opatření, která letos na jaře požadovalo přes 3600 vědců z celé Evropské Unie, z toho téměř 200 českých [1,2]. Návrh pouze konzervuje současný neudržitelný stav - hospodaření na obřích lánech a proplácení dotací na hektar bez povinnosti plnit smysluplná ekologická kritéria. To nevede ke kýženému udržitelnému hospodaření - zadržování vody v krajině, zabránění kontaminace vody a půdy a zachování biodiverzity. Čeští vědci varují před schválením tohoto návrhu a apelují na europoslance, aby návrh zamítli.

Anna Kšírová: Anna Kšírová: Fosilbaronům miliardy, lidem zničené zdraví i krajinu
20. října 2020 08:20
Uhelná komise připomínala během jarní vlny pandemie Šípkovou Růženku. Nyní se ovšem zdá, že ministra Havlíčka políbil jakýsi tajemný princ – zřejmě z Uhelného království. Jarní hibernaci nahradil rozruch a kvalt. Minulý týden totiž ministr nečekaně oznámil, že by komise měla o scénáři ústupu od uhlí rozhodnout bez veřejné debaty a bez potřebných podkladů již toto úterý. Mobilizace občanské společnosti vedla k tomu, že termín rozhodování odsunul, stále ale není jisté, že Uhelná komise přijde s termínem, který bude pro lidi i pro přírodu dostatečně brzy.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Uhlí jako zdroj energie skončí dříve, než plánuje ministr Havlíček. Díky trhu
19. října 2020 14:08
Zítra zasedne první skupina Uhelné komise, která by měla rozhodovat o ukončení spalování uhlí v České republice. Jednání však proběhne bez znalosti podkladů a souvisejících analýz. Členové komise totiž obdrželi materiály až v pondělí 19. října v ranních hodinách. To je mimo jiné v rozporu se statutem Uhelné komise, podle kterého musí členové veškeré podklady obdržet minimálně deset dní před jednáním. Podklady také nejsou dostatečně obsáhlé na to, aby na jejich základě mohla Uhelná komise rozhodnutí o strategii ukončování uhlí učinit.

Jindřiška Jelínková: Jindřiška Jelínková: Jak je to tedy s těmi vlky na Broumovsku?
19. října 2020 09:59
Tisková zpráva "Broumovsko trpí útoky vlků“ europoslance Tomáše Zdechovského uvádí, že europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce k okamžité akci v souvislosti s útoky vlků na hospodářská zvířata na Broumovsku. Níže nabízím stručnou exkurzi do toho, jak vlk žije, jak se k nám dostal a v neposlední řadě také to, co státní ochrana přírody chovatelům hospodářských zvířat nabízí. Víme totiž, že pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci.

Eva Tylová: Eva Tylová: Jak budovat svejly na záchyt vody z výkopů co nejlevněji?
19. října 2020 05:30
První svejly na záchyt vody byly vybudovány na Praze 12 právě před rokem ve volnočasovém areálu VOSA a na sídlišti Kamýk. Obě místa trpí nadměrným suchem, protože jsou vybudována na skále a na navážce. Svejly se osvědčily, zachycují nejen vodu, ale brání erozi. Této vlastnosti si všimli i obyvatelé sídlišť a o několik dalších si sami řekli, když viděli, že svejly brání odnosu půdy na chodníky a komunikace.

Jan Husák: Jan Husák: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy
18. října 2020 05:54
Před více jak čtyřmi týdny došlo k největší ekologické havárii naší země za poslední roky. Do řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím se dostaly kyanidy, které otrávily několik desítek kilometrů toku. Zahynulo přes 40 tun ryb a celý ekosystém se z havárie bude vzpamatovávat minimálně několik let.

Arthur F. Sniegon: Arthur F. Sniegon: Kdo, když ne oni?
17. října 2020 05:30
Expertní útvar na problematiku CITES při České inspekci životního prostředí (ČIŽP) má na kahánku. Ne vlastní vinou.

Mirek Dvorský: Mirek Dvorský: Hydrobiologický průzkum na Bečvě
16. října 2020 05:30
Necelé tři týdny po vytrávení řeky Bečvy kyanidem přijal naše pozvání hydrobiolog doc. RNDr. Martin Rulík, PhD. z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Purkyně z Olomouce, abychom se pokusili zjistit, zda je Bečva skutečně zcela mrtvou řekou. Protože řeka, to nejsou jen ryby.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: České energetické plány jsou v rozporu s plány Komise. K naší vlastní škodě
15. října 2020 23:48
Dnes a zítra bude jednat Evropská rada, jedním z pěti bodů jednání jsou i klimatické změny, nejdůležitější diskuze se očekává nad návrhem Komise na zvýšení klimatického úsilí EU (návrh na snížení emisí CO2 o „nejméně 55 %" do roku 2030 proti hodnotám roku 1990).

Marek Petřivalský: Marek Petřivalský: DEZA: O stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II.)
15. října 2020 05:00
V první části článku jsem se snažil shrnout nesrovnalosti mezi prohlášeními zástupců firmy DEZA a dostupnými informacemi o procesech odstraňování kyanidů z odpadních vod v areálu této firmy ve Valašském Meziříčí. Nejsem jistě jediný, kdo na tyto problémy upozorňuje – některé z těchto okolností se již objevily např. v článku „Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!“ na webu Reportáže z průmyslu (www.reportazezprumyslu.cz,  30.9. 2020). Navazující text se konkrétněji věnuje možným souvislostem s kyanidovou otravou řeky Bečvy z neděle 20.9. 2020.

Jakub Hruška: Jakub Hruška: Zemědělská politika EU jde do háje
14. října 2020 18:13
Zemědělská politika EU jde do háje. Tedy začíná se vydávat cestou agrobyznysu, kterou dobře známe z České republiky.

Petr Holub: Petr Holub: Evropská komise volá po dvojnásobném zrychlení renovace budov. Pro Česko je to příležitost
14. října 2020 16:34
Evropská komise dnes zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu. Tento návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt stát ve svých programech. Důležité bude zjednodušit administrativní pravidla čerpání fondů, které nám EU pro pokrytí závazku nabízí.

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe
14. října 2020 09:59
Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Ivana Kabelková: Ivana Kabelková: Jak se v Praze hospodaří s dešťovou vodou?
14. října 2020 05:30
Dosavadní exkurze za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se v rámci projektu Počítáme s vodou uskutečnily v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Dánsko). Avšak i u nás lze již nalézt řadu dobrých příkladů, jak ukázala exkurze v Praze.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1161 | Další
Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Přirozený způsob chovu hospodářských zvířat krajinu emisemi nezatěžuje
25. října 2020 06:50
Snaha určité části veřejnosti cíleně omezovat chovy hospodářských zvířat jako jednu z cest k omezení emisí skleníkových plynů (jde především o metan) jsou v současné době bohužel již obecně přijímány jako argumentačně podložené. Jenže to není tak úplně pravda.

Stanislav Kutáček: Stanislav Kutáček: Obce mají o modrozelenou infrastrukturu zájem, ale bojí se o ni investorům říct
24. října 2020 06:00
Jak se obce staví k realizaci různých opatření tzv. modrozelené infrastruktury, nebo chcete-li, opatření zlepšujících environmentální udržitelnost městského prostředí, jsme se ve Frank Bold Advokáti pokusili zjistit ve spolupráci se Zeleným kruhem. V nedávno ukončeném průzkumu jsme se přímo zeptali členských obcí Národní sítě zdravých měst a Národní sítě MAS.

Štěpán Rusňák: Štěpán Rusňák: Dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe očima vltavského kapitána a biologa
23. října 2020 06:50
Letos v červnu jsem při rutinní plavbě po Vltavě několik set metrů nad soutokem s Berounkou zahlédl ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Vzpomněl jsem si na něj v souvislosti s Prohlášením odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Co s ním má ledňáček společného?

Michal Vojtíšek: Michal Vojtíšek: Auta s odmontovanými filtry nechte doma. Částice zvyšují riziko nákazy koronavirem
22. října 2020 04:50
Podobnými přístroji, jakými je měřena zachycovací účinnost roušek a respirátorů, měří v Centru vozidel udržitelné mobility na Fakultě strojní ČVUT v Praze účinnost filtrů částic, kterými jsou vybaveny téměř všechny naftové motory pro silniční vozidla, vyrobené v posledních přibližně deseti letech. Filtrace je téměř absolutní – často je ve výfukových plynech méně částic než v okolním vzduchu. Vyhráno ale zdaleka není. Někteří motoristé si filtry odmotovávají. Malý počet takto upravených vozidel má značný podíl na celkových emisích. Dle dálkového měření, které pro pražský magistrát prováděly ÚAMK, ČVUT a Česká zemědělská univerzita, chyběl v roce 2017 u automobilů téměř každý desátý filtr, a průměrné emise částic nového vozu s nefunkčním filtrem byly vyšší než průměrné emise starších naftových aut. To potvrzuje, že vliv technického stavu vozidla na emise částic může být výrazně vyšší, než stáří vozidla.

Jiří Dlouhý: Jiří Dlouhý: Kanál DOL - mnoho otázek, málo odpovědí
21. října 2020 05:30
Když jsem 1. října vložil na Facebookové stránky STUŽ návrh usnesení vlády k Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, tak měl tento příspěvek veliký ohlas a hodně lidí nevěřilo, že něco takového je vůbec možné a podezřívalo mne ze šíření nepravdivých zpráv. Dodatečně se mi omlouvali, když zjistili, že vláda zveřejněné usnesení přijala hned v pondělí 5. října. Zvládla to spolu s dalšími 30 body jednání ráno mezi 7. a 8. hodinou.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: „Noví luskouni“ s ostny a bezoárem
20. října 2020 16:34
Luskouni byli celá léta obchodováni v počtech milionů a milionů jedinců. Až po dlouhé době – a kdo ví, jestli ne příliš pozdě – se začalo pracovat na jejich účinnější ochraně. Snažíme se k ní také přispět. Spolufinancovali jsme Pangolarium v Laosu a vznik obdobného zařízení se chystáme podpořit v Indonésii. Do smlouvy přitom dáváme formulku, že tato záchranná stanice bude sloužit nejen luskounům, ale i dalším druhům savců. Má to dobrý důvod: ve stejné situaci, jako byli před deseti lety luskouni, jsou dnes v jihovýchodní Asii dikobrazi. Byznys s nimi se podle všeho rozjel do vysokých obrátek a reálně začíná hrozit, že početnost některých druhů se ocitne na prudce sestupné křivce.

Vědci: Vědci: Varujeme před ustupováním lobby velkých agropodniků v evropské zemědělské politice
20. října 2020 08:28
Tuto středu 21. října budou europoslanci hlasovat o přijetí nového návrhu Společné zemědělské politiky (SZP), který ovlivní hospodaření v Evropské unii na dalších 6 let. Předložený návrh ale nezohledňuje nic z navrhovaných ekologických opatření, která letos na jaře požadovalo přes 3600 vědců z celé Evropské Unie, z toho téměř 200 českých [1,2]. Návrh pouze konzervuje současný neudržitelný stav - hospodaření na obřích lánech a proplácení dotací na hektar bez povinnosti plnit smysluplná ekologická kritéria. To nevede ke kýženému udržitelnému hospodaření - zadržování vody v krajině, zabránění kontaminace vody a půdy a zachování biodiverzity. Čeští vědci varují před schválením tohoto návrhu a apelují na europoslance, aby návrh zamítli.

Anna Kšírová: Anna Kšírová: Fosilbaronům miliardy, lidem zničené zdraví i krajinu
20. října 2020 08:20
Uhelná komise připomínala během jarní vlny pandemie Šípkovou Růženku. Nyní se ovšem zdá, že ministra Havlíčka políbil jakýsi tajemný princ – zřejmě z Uhelného království. Jarní hibernaci nahradil rozruch a kvalt. Minulý týden totiž ministr nečekaně oznámil, že by komise měla o scénáři ústupu od uhlí rozhodnout bez veřejné debaty a bez potřebných podkladů již toto úterý. Mobilizace občanské společnosti vedla k tomu, že termín rozhodování odsunul, stále ale není jisté, že Uhelná komise přijde s termínem, který bude pro lidi i pro přírodu dostatečně brzy.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Uhlí jako zdroj energie skončí dříve, než plánuje ministr Havlíček. Díky trhu
19. října 2020 14:08
Zítra zasedne první skupina Uhelné komise, která by měla rozhodovat o ukončení spalování uhlí v České republice. Jednání však proběhne bez znalosti podkladů a souvisejících analýz. Členové komise totiž obdrželi materiály až v pondělí 19. října v ranních hodinách. To je mimo jiné v rozporu se statutem Uhelné komise, podle kterého musí členové veškeré podklady obdržet minimálně deset dní před jednáním. Podklady také nejsou dostatečně obsáhlé na to, aby na jejich základě mohla Uhelná komise rozhodnutí o strategii ukončování uhlí učinit.

Jindřiška Jelínková: Jindřiška Jelínková: Jak je to tedy s těmi vlky na Broumovsku?
19. října 2020 09:59
Tisková zpráva "Broumovsko trpí útoky vlků“ europoslance Tomáše Zdechovského uvádí, že europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval ministra životního prostředí Richarda Brabce k okamžité akci v souvislosti s útoky vlků na hospodářská zvířata na Broumovsku. Níže nabízím stručnou exkurzi do toho, jak vlk žije, jak se k nám dostal a v neposlední řadě také to, co státní ochrana přírody chovatelům hospodářských zvířat nabízí. Víme totiž, že pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci.

Eva Tylová: Eva Tylová: Jak budovat svejly na záchyt vody z výkopů co nejlevněji?
19. října 2020 05:30
První svejly na záchyt vody byly vybudovány na Praze 12 právě před rokem ve volnočasovém areálu VOSA a na sídlišti Kamýk. Obě místa trpí nadměrným suchem, protože jsou vybudována na skále a na navážce. Svejly se osvědčily, zachycují nejen vodu, ale brání erozi. Této vlastnosti si všimli i obyvatelé sídlišť a o několik dalších si sami řekli, když viděli, že svejly brání odnosu půdy na chodníky a komunikace.

Jan Husák: Jan Husák: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy
18. října 2020 05:54
Před více jak čtyřmi týdny došlo k největší ekologické havárii naší země za poslední roky. Do řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím se dostaly kyanidy, které otrávily několik desítek kilometrů toku. Zahynulo přes 40 tun ryb a celý ekosystém se z havárie bude vzpamatovávat minimálně několik let.

Arthur F. Sniegon: Arthur F. Sniegon: Kdo, když ne oni?
17. října 2020 05:30
Expertní útvar na problematiku CITES při České inspekci životního prostředí (ČIŽP) má na kahánku. Ne vlastní vinou.

Mirek Dvorský: Mirek Dvorský: Hydrobiologický průzkum na Bečvě
16. října 2020 05:30
Necelé tři týdny po vytrávení řeky Bečvy kyanidem přijal naše pozvání hydrobiolog doc. RNDr. Martin Rulík, PhD. z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Purkyně z Olomouce, abychom se pokusili zjistit, zda je Bečva skutečně zcela mrtvou řekou. Protože řeka, to nejsou jen ryby.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: České energetické plány jsou v rozporu s plány Komise. K naší vlastní škodě
15. října 2020 23:48
Dnes a zítra bude jednat Evropská rada, jedním z pěti bodů jednání jsou i klimatické změny, nejdůležitější diskuze se očekává nad návrhem Komise na zvýšení klimatického úsilí EU (návrh na snížení emisí CO2 o „nejméně 55 %" do roku 2030 proti hodnotám roku 1990).

Marek Petřivalský: Marek Petřivalský: DEZA: O stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II.)
15. října 2020 05:00
V první části článku jsem se snažil shrnout nesrovnalosti mezi prohlášeními zástupců firmy DEZA a dostupnými informacemi o procesech odstraňování kyanidů z odpadních vod v areálu této firmy ve Valašském Meziříčí. Nejsem jistě jediný, kdo na tyto problémy upozorňuje – některé z těchto okolností se již objevily např. v článku „Babišova Deza: tikající ekologická bomba?!“ na webu Reportáže z průmyslu (www.reportazezprumyslu.cz,  30.9. 2020). Navazující text se konkrétněji věnuje možným souvislostem s kyanidovou otravou řeky Bečvy z neděle 20.9. 2020.

Jakub Hruška: Jakub Hruška: Zemědělská politika EU jde do háje
14. října 2020 18:13
Zemědělská politika EU jde do háje. Tedy začíná se vydávat cestou agrobyznysu, kterou dobře známe z České republiky.

Petr Holub: Petr Holub: Evropská komise volá po dvojnásobném zrychlení renovace budov. Pro Česko je to příležitost
14. října 2020 16:34
Evropská komise dnes zveřejnila balíček opatření pro zrychlení a zkvalitnění renovace budov, tzv. renovační vlnu. Tento návrh je v souladu s doporučeními Šance pro budovy. Potřebné investice ve výši 600 mld. Kč do roku 2030 by měl z jedné třetiny pokrýt stát ve svých programech. Důležité bude zjednodušit administrativní pravidla čerpání fondů, které nám EU pro pokrytí závazku nabízí.

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe
14. října 2020 09:59
Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Ivana Kabelková: Ivana Kabelková: Jak se v Praze hospodaří s dešťovou vodou?
14. října 2020 05:30
Dosavadní exkurze za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se v rámci projektu Počítáme s vodou uskutečnily v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Dánsko). Avšak i u nás lze již nalézt řadu dobrých příkladů, jak ukázala exkurze v Praze.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1161 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.