Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Vakoplch versus požáry, lyžaři i teplé zimy
9. srpna 2020 04:05
Nečekal jsem, že by mohl vyjít byť jen jediný záběr, ale přesto jsem té snaze věnoval dost času. V noční expozici vakoplchů trpasličích v Healesville Sanctuary jsem ve slabém červeném světle nakonec vypozoroval, kde se tihle drobní a mrštní vačnatci nejčastěji na okamžik zastavují, a pak už zbývalo jen čekat a příležitostně mačkat spoušť. Nakonec jsem jednu fotografii přece jenom vybral.

Karel Makoň: Karel Makoň: Nalezené vydří mládě. Jeho záchrana může být zároveň problém
8. srpna 2020 16:30
PLZEŇ Pískající nemotorné vydří mládě s kožichem plným muších vajíček. Našli ho náhodně lidé koupající se u řeky Úhlavy v Plzni pod Černicemi. Mládě hlasitě pískalo na sousedním břehu, snažilo se vyškrábat na břeh, ale moc mu to nešlo. Než ho sebrali, nejdříve nám volali a ptali se, co mají dělat. „Jsme 30 km od Plzně na druhé straně kraje, ale jedeme k vám hned.“ „Zvíře prosím odchyťte, místo nálezu řádně označte a nechte nám jej někde, kde si ho lze vyzvednout. Hlavně pozor, ať vás nekousne. Pokud by odchytit nešlo, tak ho nechte na lokalitě a matka si ho najde“. Jenže mládě vydry je opravdu hodně viditelně poraněné, a tak se ho nálezcům podařilo celkem snadno odchytit a připravit k předání do záchranné stanice živočichů.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat
7. srpna 2020 03:02
PRAHA

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků, akademiků a politiků působících v ochraně krajiny a životního prostředí s otázkou Co si myslíte o Modelu Zdoňov?

Model Zdoňov je projekt, který navrací vodu do krajiny v okolí obce Zdoňov na Broumovsku. Jeho cílem je obnotvit hydrologický režim krajiny pomocí všech dostupných opatření – obnovy vodních toků a mokřadů, obnovy či zhotovení rybníčků, tůní, zvýšení podílu stromů a keřů ve volné krajině včetně návrhu nových lesů. Jeho autorem je spolek Živá voda vedený Jiřím Malíkem. Model Zdoňov se dostal mezi šest nejlepších projektů, z nichž se vybírala takzvaná vodní Nobelova cenu – Stockholm Water Prize, která oceňuje projekty přispívající k ochraně světových vodních zdrojů. V současnosti je hotová studie proveditelnosti projektu. Protože modelových řešení vzniká více, přijala iniciativa jméno Živá krajina. Jejím výsledkem by měl být mimo jiné Krajinný plán ČR - podklad pro komplexní renovaci krajiny a adaptaci na klimatickou změnu.Zajímalo nás, jak projekt vnímá česká odborná veřejnost a jaký potenciál v něm vidí.

Eva Tylová: Eva Tylová: Místo trávníku jetelík
6. srpna 2020 04:50
Tak přišlo zase vedro a trávníky, vystavené na jižních plochách pražícímu slunci, zase uschly a zežloutly. Ty na krátko posekané uschly rychleji, ty vyšší chvíli vzdorovaly, ale už jsou také suché. Tedy alespoň v nižších polohách. Zelené jsou luční porosty, ale ty nemohou být všude. Pravdou zůstává, že část veřejných ploch, kam lidé, děti a psi nejčastěji chodí, by měla být sečena několikrát za rok na nižší výšku (cca 10 cm). Třeba jen proto, aby se v ní psi a natož děti majitelům či rodičům neztráceli z dohledu či snad dokonce neztratili úplně. Také, aby na ně neútočila veškerá havěť, někdy jako klíšťata hodně nebezpečná.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Novinka v zákoně. Pokud chcete stavět, najměte si právníka
5. srpna 2020 04:50
Poslanci budou po prázdninách hlasovat o finálním znění dosud málo probírané změny stavebního zákona. Změna má pracovní název fikce souhlasu a nové pravidlo zní přesně takto: „Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“ Toto opatření má urychlit povolování staveb, ve skutečnosti ale přinese investorům, zejména těm středním a malým, nové povinnosti, výdaje a stres.

Vít Masare: Vít Masare: Pátrání po Pražských stavebních předpisech
4. srpna 2020 04:00
V září minulého roku Rada hl. města Prahy odsouhlasila záměr věcné novelizace Pražských stavebních předpisů a uložila náměstkovi primátora Petru Hlaváčkovi v termínu do konce dubna 2020 předložit zprávu o přípravě této novelizace.

Lenka Kovačovská: Lenka Kovačovská: Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech
3. srpna 2020 04:00
Evropská komise počítá v dalším období s využitím vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektrické energie. Stejně tak by měl tento plyn ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech, jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze spoléhat pouze na elektřinu. Český plynárenský svaz (ČPS) v této souvislosti upozorňuje na absenci normativních pravidel pro užití vodíku v plynárenské infrastruktuře a odpovídajících technicko-ekonomických plánů rozvoje plynárenských soustav. Podle posledních údajů totiž až dvě třetiny států EU, včetně České republiky, dnes neumožňují přepravu a distribuci vodíku s využitím současné plynárenské infrastruktury.

Karel Makoň: Karel Makoň: Bořitel bobří hráze zachycen fotopastí
1. srpna 2020 04:50
Již druhý týden intenzivně pracujeme na objasňování nelegální činnosti páchané některými lidmi na lokalitách s výskytem bobra evropského. TESLA Nýřany, Kozolupy, Lochousice, ale i Hošťka a Kateřinský potok na Tachovsku, to vše jsou místa, kde aktuálně dochází k cílenému a protizákonnému poškozování bobřích hrází.

Martin Rexa: Martin Rexa: Cesty k udržitelnému zemědělství je třeba hledat se zemědělci, ne proti nim
31. července 2020 04:50
Ve svém článku „Jako sedlák si myslím, že z ochrany přírody se stala alibistická ideologie“ reaguje Petr Blažek na Otevřený dopis, který ministru Tomanovi na konci června poslalo osm organizací.

Pavlína Sporková: Pavlína Sporková: REMA je připravena zajistit svoz všeho, co ASEKOL odmítne převzít
30. července 2020 12:50
Společnost REMA Systém, a.s. deklaruje, že je připravena napojit se na stávající a funkční systém obce tak, aby občan v souvislosti s tím, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky SAMSUNG, nezaznamenal jakoukoliv změnu. Aby nemusel přemýšlet, jakou značku elektrospotřebiče a kam má donést. Dnes je to totiž značka Samsung, ale příště to může být jakákoli jiná značka. Situace je řešitelná, není žádná krize, nešiřme, prosím, mezi občany paniku a nenechme občana vtáhnout do konkurenčního boje, vyvolaného společností ASEKOL.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Pohled do očí děsivého predátora
30. července 2020 04:50
Jen málo zvířat spatřuje v člověku naprosto automaticky svou kořist. Jedním z nich – jestli ne vůbec prvním v té nedlouhé řadě – je krokodýl kubánský. Svého času jsem tu o něm už psal: I když dorůstá „jen“ dvou a půl (samice) až tří a půl metru (samec), jde o jednoho z nejstrašnějších predátorů vůbec. Disponuje neuvěřitelnou silou i obratností, vyvine překvapivou rychlost a „smečka“ více jedinců dokáže efektivně spolupracovat. Na člověka se přitom dívá stejně jako na velké pozemní lenochody, kteří bývali jeho běžnou kořistí v minulosti. K tomu všemu je pověstný svou agresivitou. Zkrátka extrémně nebezpečné zvíře.

Libor Elleder: Libor Elleder: 500 let povodní. Nový článek v časopisu Nature
29. července 2020 04:50
Před nedávnem se v médiích diskutovala otázka, zda sucho z posledních let lze označit za největší za 500 let. Je ale ve výsledcích studií o suchu a o povodních nějaký rozpor? Nacházíme se prostě v období s výskytem obou druhů extrémů?

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Kdo skutečně zaplatí Dukovany?
28. července 2020 13:00
Vláda včera schválila "Lex Dukovany", tj. "bezemisní zákon", který garantuje investorovi do nových jaderných bloků, že víceméně jakékoliv náklady projektu budou uhrazeny koncovými spotřebiteli v nové platbě za jistič, respektive rezervovaný příkon. Zákon umožňuje, aby dopad na spotřebitele kompenzoval stát přímo ze státního rozpočtu. Vyjma přednostního výpočtu poplatku přes hodnotu jističů se tedy jedná o stejné schema podpory, jaké představuje zákon o podporovaných zdrojích energie a jak sami autoři přiznávají, správně jádro mělo být přiřazeno právě do zákona "POZE", politicky by to však nebylo výhodné.

Radomír Dohnal: Radomír Dohnal: Může v důsledku aplikace přípravků na ochranu rostlin dojít k ohrožení lidského zdraví?
28. července 2020 04:50
Je to zdánlivě jednoduchá a pochopitelná otázka. Bohužel nemá stejně prostou a srozumitelnou odpověď. Ta totiž záleží nejen na tom, komu otázku kladete, ale také v jaké době. Můžeme si to ukázat na příkladu dvou pesticidů. Běžně užívaného a zatím zcela spolehlivého fungicidu, a insekticidu, který byl vyřazen z používání pro svou toxicitu.

Karel Zvářal: Karel Zvářal: Klimatický, antropický a predační tlak na populaci žab
27. července 2020 04:50
Žabí stehýnka jsou pochoutkou pro spoustu gurmánů, a to nejen ve Francii, ale i jinde ve světě. V naší zemi jsou žáby chráněny zákonem, ale toliko před lidmi, a to ještě dosti formálně. Pro dlouhou řadu predátorů jsou jinak vítanou kořistí, a tak jen jejich nebývalá rozmnožovací schopnost jim dává jakousi šanci na přežití. Přidáme-li k silnému predačnímu tlaku ještě sucha z posledních let, vyvstává oprávněná obava o budoucnost kdysi všudypřítomných stvoření. V krajině bez louží, tůní a mokřadů se nemohou rozmnožovat, proto aktivita Lesů ČR i snaha pracovitých nadšenců jim dává určitou naději.

Pavel Surma: Pavel Surma: Proč jsem vystoupil z Českomoravské myslivecké jednoty
25. července 2020 04:50
Vážený předsedo Českomoravské myslivecké jednoty pane Janoto,
jsem zemědělec z Ústeckého kraje a taktéž jsem vlastníkem loveckého lístku, přesto o sobě netvrdím, že jsem myslivec. Jsem vaším bývalým členem, ale po té, jak byla Českomoravská myslivecká jednota v minulosti tunelováná, jsem vaše řady opustil. Myslivosti jsem se začal věnovat před deseti lety na popud mysliveckého spolku, v němž vlastním několik desítek hektarů zemědělské půdy a k dnešnímu dni tu zhruba 120 ha zemědělsky obdělávám, s převahou orné půdy a konvenčním způsobem pěstování zemědělských plodin.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Studené a propršené léto
24. července 2020 04:50
V posledních týdnech dostávám až příliš často otázky, které nemají oporu v reálném světě. Proč je letos taková zima? Proč je v červenci teplota jako v říjnu? Proč pořád jenom prší? Kde máte to 500leté sucho? A může za to hrozné počasí covid?

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Operace Freedom
23. července 2020 04:50
Je to téměř tři čtvrtě roku, co jsme s Rachel Hogan seděli v její kanceláři v záchranném centru pro primáty v kamerunském Mefou a plánovali výstavbu ubytovacího zařízení pro děti. Ty z vesnic v okolí biosférické rezervace Dja přiváží do Mefou náš Toulavý autobus. Absolvují vzdělávací program, seznámí se s gorilami a pak odjíždějí přenocovat do domu, který pro ně pronajímáme v metropoli Yaoundé. To není příliš praktické, a proto jsme se rozhodli postavit vlastní ubytovnu v místě.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní
22. července 2020 04:50
Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se v pondělí projednával na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili jsme například vlastní plán Vodu řešíme teď, který pomáhá bojovat proti extrémním změnám klimatu.

Martin Říha: Martin Říha: Zrychlit přípravu staveb nelze popřením jiných veřejných zájmů
21. července 2020 04:50
Epidemie koronaviru bohužel přispěla i k tomu, že se pro veřejnost důležité zákony projednávají opět o prázdninách, aby do nich dotčené správní orgány ani veřejnost moc nezasahovaly. Ministryně pro místní rozvoj Dostálová finišuje s přípravou nového stavebního zákona.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1156 | Další
Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Vakoplch versus požáry, lyžaři i teplé zimy
9. srpna 2020 04:05
Nečekal jsem, že by mohl vyjít byť jen jediný záběr, ale přesto jsem té snaze věnoval dost času. V noční expozici vakoplchů trpasličích v Healesville Sanctuary jsem ve slabém červeném světle nakonec vypozoroval, kde se tihle drobní a mrštní vačnatci nejčastěji na okamžik zastavují, a pak už zbývalo jen čekat a příležitostně mačkat spoušť. Nakonec jsem jednu fotografii přece jenom vybral.

Karel Makoň: Karel Makoň: Nalezené vydří mládě. Jeho záchrana může být zároveň problém
8. srpna 2020 16:30
PLZEŇ Pískající nemotorné vydří mládě s kožichem plným muších vajíček. Našli ho náhodně lidé koupající se u řeky Úhlavy v Plzni pod Černicemi. Mládě hlasitě pískalo na sousedním břehu, snažilo se vyškrábat na břeh, ale moc mu to nešlo. Než ho sebrali, nejdříve nám volali a ptali se, co mají dělat. „Jsme 30 km od Plzně na druhé straně kraje, ale jedeme k vám hned.“ „Zvíře prosím odchyťte, místo nálezu řádně označte a nechte nám jej někde, kde si ho lze vyzvednout. Hlavně pozor, ať vás nekousne. Pokud by odchytit nešlo, tak ho nechte na lokalitě a matka si ho najde“. Jenže mládě vydry je opravdu hodně viditelně poraněné, a tak se ho nálezcům podařilo celkem snadno odchytit a připravit k předání do záchranné stanice živočichů.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat
7. srpna 2020 03:02
PRAHA

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků, akademiků a politiků působících v ochraně krajiny a životního prostředí s otázkou Co si myslíte o Modelu Zdoňov?

Model Zdoňov je projekt, který navrací vodu do krajiny v okolí obce Zdoňov na Broumovsku. Jeho cílem je obnotvit hydrologický režim krajiny pomocí všech dostupných opatření – obnovy vodních toků a mokřadů, obnovy či zhotovení rybníčků, tůní, zvýšení podílu stromů a keřů ve volné krajině včetně návrhu nových lesů. Jeho autorem je spolek Živá voda vedený Jiřím Malíkem. Model Zdoňov se dostal mezi šest nejlepších projektů, z nichž se vybírala takzvaná vodní Nobelova cenu – Stockholm Water Prize, která oceňuje projekty přispívající k ochraně světových vodních zdrojů. V současnosti je hotová studie proveditelnosti projektu. Protože modelových řešení vzniká více, přijala iniciativa jméno Živá krajina. Jejím výsledkem by měl být mimo jiné Krajinný plán ČR - podklad pro komplexní renovaci krajiny a adaptaci na klimatickou změnu.Zajímalo nás, jak projekt vnímá česká odborná veřejnost a jaký potenciál v něm vidí.

Eva Tylová: Eva Tylová: Místo trávníku jetelík
6. srpna 2020 04:50
Tak přišlo zase vedro a trávníky, vystavené na jižních plochách pražícímu slunci, zase uschly a zežloutly. Ty na krátko posekané uschly rychleji, ty vyšší chvíli vzdorovaly, ale už jsou také suché. Tedy alespoň v nižších polohách. Zelené jsou luční porosty, ale ty nemohou být všude. Pravdou zůstává, že část veřejných ploch, kam lidé, děti a psi nejčastěji chodí, by měla být sečena několikrát za rok na nižší výšku (cca 10 cm). Třeba jen proto, aby se v ní psi a natož děti majitelům či rodičům neztráceli z dohledu či snad dokonce neztratili úplně. Také, aby na ně neútočila veškerá havěť, někdy jako klíšťata hodně nebezpečná.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Novinka v zákoně. Pokud chcete stavět, najměte si právníka
5. srpna 2020 04:50
Poslanci budou po prázdninách hlasovat o finálním znění dosud málo probírané změny stavebního zákona. Změna má pracovní název fikce souhlasu a nové pravidlo zní přesně takto: „Jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.“ Toto opatření má urychlit povolování staveb, ve skutečnosti ale přinese investorům, zejména těm středním a malým, nové povinnosti, výdaje a stres.

Vít Masare: Vít Masare: Pátrání po Pražských stavebních předpisech
4. srpna 2020 04:00
V září minulého roku Rada hl. města Prahy odsouhlasila záměr věcné novelizace Pražských stavebních předpisů a uložila náměstkovi primátora Petru Hlaváčkovi v termínu do konce dubna 2020 předložit zprávu o přípravě této novelizace.

Lenka Kovačovská: Lenka Kovačovská: Musíme rozhodnout, kolik vodíku bude v našich plynovodech
3. srpna 2020 04:00
Evropská komise počítá v dalším období s využitím vodíku pro dlouhodobou akumulaci elektrické energie. Stejně tak by měl tento plyn ve větší míře nahradit fosilní paliva v energeticky náročných oborech, jako je ocelářský nebo petrochemický průmysl, kde nelze spoléhat pouze na elektřinu. Český plynárenský svaz (ČPS) v této souvislosti upozorňuje na absenci normativních pravidel pro užití vodíku v plynárenské infrastruktuře a odpovídajících technicko-ekonomických plánů rozvoje plynárenských soustav. Podle posledních údajů totiž až dvě třetiny států EU, včetně České republiky, dnes neumožňují přepravu a distribuci vodíku s využitím současné plynárenské infrastruktury.

Karel Makoň: Karel Makoň: Bořitel bobří hráze zachycen fotopastí
1. srpna 2020 04:50
Již druhý týden intenzivně pracujeme na objasňování nelegální činnosti páchané některými lidmi na lokalitách s výskytem bobra evropského. TESLA Nýřany, Kozolupy, Lochousice, ale i Hošťka a Kateřinský potok na Tachovsku, to vše jsou místa, kde aktuálně dochází k cílenému a protizákonnému poškozování bobřích hrází.

Martin Rexa: Martin Rexa: Cesty k udržitelnému zemědělství je třeba hledat se zemědělci, ne proti nim
31. července 2020 04:50
Ve svém článku „Jako sedlák si myslím, že z ochrany přírody se stala alibistická ideologie“ reaguje Petr Blažek na Otevřený dopis, který ministru Tomanovi na konci června poslalo osm organizací.

Pavlína Sporková: Pavlína Sporková: REMA je připravena zajistit svoz všeho, co ASEKOL odmítne převzít
30. července 2020 12:50
Společnost REMA Systém, a.s. deklaruje, že je připravena napojit se na stávající a funkční systém obce tak, aby občan v souvislosti s tím, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky SAMSUNG, nezaznamenal jakoukoliv změnu. Aby nemusel přemýšlet, jakou značku elektrospotřebiče a kam má donést. Dnes je to totiž značka Samsung, ale příště to může být jakákoli jiná značka. Situace je řešitelná, není žádná krize, nešiřme, prosím, mezi občany paniku a nenechme občana vtáhnout do konkurenčního boje, vyvolaného společností ASEKOL.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Pohled do očí děsivého predátora
30. července 2020 04:50
Jen málo zvířat spatřuje v člověku naprosto automaticky svou kořist. Jedním z nich – jestli ne vůbec prvním v té nedlouhé řadě – je krokodýl kubánský. Svého času jsem tu o něm už psal: I když dorůstá „jen“ dvou a půl (samice) až tří a půl metru (samec), jde o jednoho z nejstrašnějších predátorů vůbec. Disponuje neuvěřitelnou silou i obratností, vyvine překvapivou rychlost a „smečka“ více jedinců dokáže efektivně spolupracovat. Na člověka se přitom dívá stejně jako na velké pozemní lenochody, kteří bývali jeho běžnou kořistí v minulosti. K tomu všemu je pověstný svou agresivitou. Zkrátka extrémně nebezpečné zvíře.

Libor Elleder: Libor Elleder: 500 let povodní. Nový článek v časopisu Nature
29. července 2020 04:50
Před nedávnem se v médiích diskutovala otázka, zda sucho z posledních let lze označit za největší za 500 let. Je ale ve výsledcích studií o suchu a o povodních nějaký rozpor? Nacházíme se prostě v období s výskytem obou druhů extrémů?

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Kdo skutečně zaplatí Dukovany?
28. července 2020 13:00
Vláda včera schválila "Lex Dukovany", tj. "bezemisní zákon", který garantuje investorovi do nových jaderných bloků, že víceméně jakékoliv náklady projektu budou uhrazeny koncovými spotřebiteli v nové platbě za jistič, respektive rezervovaný příkon. Zákon umožňuje, aby dopad na spotřebitele kompenzoval stát přímo ze státního rozpočtu. Vyjma přednostního výpočtu poplatku přes hodnotu jističů se tedy jedná o stejné schema podpory, jaké představuje zákon o podporovaných zdrojích energie a jak sami autoři přiznávají, správně jádro mělo být přiřazeno právě do zákona "POZE", politicky by to však nebylo výhodné.

Radomír Dohnal: Radomír Dohnal: Může v důsledku aplikace přípravků na ochranu rostlin dojít k ohrožení lidského zdraví?
28. července 2020 04:50
Je to zdánlivě jednoduchá a pochopitelná otázka. Bohužel nemá stejně prostou a srozumitelnou odpověď. Ta totiž záleží nejen na tom, komu otázku kladete, ale také v jaké době. Můžeme si to ukázat na příkladu dvou pesticidů. Běžně užívaného a zatím zcela spolehlivého fungicidu, a insekticidu, který byl vyřazen z používání pro svou toxicitu.

Karel Zvářal: Karel Zvářal: Klimatický, antropický a predační tlak na populaci žab
27. července 2020 04:50
Žabí stehýnka jsou pochoutkou pro spoustu gurmánů, a to nejen ve Francii, ale i jinde ve světě. V naší zemi jsou žáby chráněny zákonem, ale toliko před lidmi, a to ještě dosti formálně. Pro dlouhou řadu predátorů jsou jinak vítanou kořistí, a tak jen jejich nebývalá rozmnožovací schopnost jim dává jakousi šanci na přežití. Přidáme-li k silnému predačnímu tlaku ještě sucha z posledních let, vyvstává oprávněná obava o budoucnost kdysi všudypřítomných stvoření. V krajině bez louží, tůní a mokřadů se nemohou rozmnožovat, proto aktivita Lesů ČR i snaha pracovitých nadšenců jim dává určitou naději.

Pavel Surma: Pavel Surma: Proč jsem vystoupil z Českomoravské myslivecké jednoty
25. července 2020 04:50
Vážený předsedo Českomoravské myslivecké jednoty pane Janoto,
jsem zemědělec z Ústeckého kraje a taktéž jsem vlastníkem loveckého lístku, přesto o sobě netvrdím, že jsem myslivec. Jsem vaším bývalým členem, ale po té, jak byla Českomoravská myslivecká jednota v minulosti tunelováná, jsem vaše řady opustil. Myslivosti jsem se začal věnovat před deseti lety na popud mysliveckého spolku, v němž vlastním několik desítek hektarů zemědělské půdy a k dnešnímu dni tu zhruba 120 ha zemědělsky obdělávám, s převahou orné půdy a konvenčním způsobem pěstování zemědělských plodin.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Studené a propršené léto
24. července 2020 04:50
V posledních týdnech dostávám až příliš často otázky, které nemají oporu v reálném světě. Proč je letos taková zima? Proč je v červenci teplota jako v říjnu? Proč pořád jenom prší? Kde máte to 500leté sucho? A může za to hrozné počasí covid?

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Operace Freedom
23. července 2020 04:50
Je to téměř tři čtvrtě roku, co jsme s Rachel Hogan seděli v její kanceláři v záchranném centru pro primáty v kamerunském Mefou a plánovali výstavbu ubytovacího zařízení pro děti. Ty z vesnic v okolí biosférické rezervace Dja přiváží do Mefou náš Toulavý autobus. Absolvují vzdělávací program, seznámí se s gorilami a pak odjíždějí přenocovat do domu, který pro ně pronajímáme v metropoli Yaoundé. To není příliš praktické, a proto jsme se rozhodli postavit vlastní ubytovnu v místě.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Vláda neplní cíle v ochraně přírody a krajiny, které si sama stanovila. Zaspala i v řešení sucha či povodní
22. července 2020 04:50
Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se v pondělí projednával na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili jsme například vlastní plán Vodu řešíme teď, který pomáhá bojovat proti extrémním změnám klimatu.

Martin Říha: Martin Říha: Zrychlit přípravu staveb nelze popřením jiných veřejných zájmů
21. července 2020 04:50
Epidemie koronaviru bohužel přispěla i k tomu, že se pro veřejnost důležité zákony projednávají opět o prázdninách, aby do nich dotčené správní orgány ani veřejnost moc nezasahovaly. Ministryně pro místní rozvoj Dostálová finišuje s přípravou nového stavebního zákona.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1156 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/gluster-w...') #3 {main} thrown in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.