Josef Duben: Josef Duben: I zajištění veterinární péče o zvířata patří mezi důležité priority
30. března 2020 04:00
Jednou z důležitých činností, jejíž nepřetržitý chod je nutné i v době expanze koronaviru zajistit, je péče o nemocná či zraněná hospodářská zvířata, i obdobná péče o domácí mazlíčky, jako jsou kočky a psi v domácnostech obyvatel. Obě tyto činnost zabezpečují členové Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR), aniž by ale byli zahrnuti do okruhu organizací s přídělem ochranných pomůcek k zajištění své vlastní bezpečnosti.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: O nás, bez nás?
29. března 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá?

Petr Stýblo: Petr Stýblo: ÚKZUZ navádí zemědělce k porušování zákona?
27. března 2020 10:58
Není pravda, co se píše v článku Zemědělci můžou aplikovat jed na hraboše na 80.000 ha. Zemědělci totiž aplikovat rodenticid nemohou – ani do děr, ani rozhozem – pokud k tomu nezískají povolení orgánu ochrany přírody.

Jan Cibulka: Jan Cibulka: Pět let po soudech kvůli počasí. A stálo to za to?
27. března 2020 08:55
Český hydrometeorologický ústav nově poskytuje naměřené záznamy ze svých stanic v režimu zákona o právu na informace o životním prostředí. O data, která byla dříve citelně zpoplatněná, dnes stačí jen požádat.

Jiří Rom: Jiří Rom: Jak medvědímu česneku udělat medvědí službu (a jiné příklady nevhodné medializace přírody)
26. března 2020
PRAHA

Komunikace s médii, věrohodnost prezentovaných témat anebo forma publikace určitých témat jsou otázky, které s kolegy na pražském oddělení péče o zeleň řešíme poměrně často (povětšinou v negativním duchu). Předně bych ale rád předeslal, že osvěta veřejnosti vhodnou formou, ve vhodných termínech a pomocí vhodných příkladů je rozhodně potřeba!

Chápu, že média zveřejňují příspěvky k tématům, o která je ze strany veřejnosti zájem a která jsou časově aktuální, ale ne vždy je to ku prospěchu ochrany přírody.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: TOP 10 článků o změně klimatu v roce 2019
25. března 2020 04:00
Někde jsem před pár týdny řekl, že rok 2019 byl rokem protestů za klima. Ale taky to byl rok robotů. Vekou část komunikace na sociálních sítích totiž pravděpodobně obstarávají roboti (studie bude teprve publikována, ale už o ní informuje Guardian). To je určitě zajímavé, ale kdo trošku sleduje sociální sítě, není překvapen. Sociální sítě jistě nejsou zdrojem informací o tématu, jsou jen informací, že je téma zajímavé, protože se o něm na sociálních sítích diskutuje. Informace hledejme jinde, například v tisících recenzovaných článků. Toto doporučení je sice správné, ale asi ne realizovatelné pro každého. Řekl bych, že ani klimatologové nemají kapacitu na sledování celého spektra recenzovaných článků a časopisů, každý si vybíráme jen to nejdůležitější. Při těch objemech to ani jinak nejde. Jednou za čas přináší přehled a analýzu článků a publikací IPCC ve svých hodnotících zprávách. Nedávno jsem o tom psal ZDE na blogu.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Kromě ochrany zdraví je nutné také zachovat podnikatelské jistoty
24. března 2020 04:00
Předpokládané dlouhotrvající regulace spojené s prevencí rizik šíření koronaviru budou mít kromě celé řady jiných oborů negativní dopad také do oblasti zemědělství. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto vyzývá všechny dotčené instituce a Ministerstvo zemědělství, aby se v rámci přijímaných opatření kompenzující negativní dopady pandemie na ekonomiku zemědělství soustředily zejména na taková opatření, která umožní další existenci také menších a středních zemědělských podniků, rodinných farem a OSVČ.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: O stažení odborného klimatického článku aneb Rychlý konec jedné hypotézy
23. března 2020 16:13
Nestává se často, aby prestižní vědecký časopis sáhl k bezprecedentnímu kroku a již uveřejněný odborný článek stáhl a distancoval se od něj. Ve vědeckém světě se lidově řečeno jedná o skandál a takto postižený odborník si již v další vědecké kariéře obvykle ani neškrtne.

Katka Pazderů: Katka Pazderů: Změna klimatu zemědělství příliš neovlivní, a to díky šlechtění
23. března 2020 04:00
Nejprve je třeba si ujasnit, že zemědělství je v zásadě lokální záležitostí a že je více ovlivněno krátkodobými výkyvy počasí, než vlastní klimatickou změnou. Vliv klimatu na zemědělství je tak spíše na úrovni změny pěstovaných plodin, chcete-li od pšenice ke kukuřici, od kukuřice k čiroku, a od čiroku k citrusům v horizontu 50 a více let.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Proč bráníme mokřady u obce Tisem
22. března 2020
TISEM Poslední roky trpí naše zem a nejen ona, ale i některé jiné země nedostatkem vody způsobené tím, že z jedné strany neprší a z druhé strany jsou úmorná vedra. S tím spojený je i kritický nedostatek spodních vod.

František Kučera: František Kučera: Jak karanténa kvůli koronaviru ohrožuje boj s kůrovcem? Příroda nepočká
20. března 2020 11:00
Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace, nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dřevo. Při současném vývoji počasí lze očekávat, že se první rojení kůrovce objeví na níže položených lokalitách už v průběhu následujících 2-3 týdnů. Pokračování boje s kůrovcem v nestátních lesích je ale vážně ohroženo. Více než polovina žadatelů ještě neobdržela příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 2017-2018. Jejich situaci dále významně zhoršuje šíření koronaviru a karanténní opatření.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Ekonomika, nebo klima?
20. března 2020 04:00
Nechtěl jsem v těchto pohnutých dnech blogovat, protože bloguji o změně klimatu a na stole jsou aktuálně podstatně důležitější věci. Šíření epidemie, zdraví nás všech a, přiznejme si to, zajištění zásobování a nouzového stavu naší ekonomiky. Ne všichni se chovají tak jako já a můžeme tedy číst články o dobrodiní COVID-19, protože klesly emise nejen skleníkových plynů, ale i dalších škodlivin. Ano, to je super, ale vděčnost necítím. Situace před pár týdny v Číně, dnes v Itálii a zítra někde jinde, byla a je natolik vážná, že i ty skleníkové plyny považuji za menší zlo. Lze však najít články a vystoupení i opačná, která nám říkají, že tlak na snižování emisí bude muset ustoupit před nezbytným zotavením ekonomiky.

Jiří Koželouh: Jiří Koželouh: Potvrzeno. Trump uhlí nekope a Polsko chce obnovitelnou elektřinu
19. března 2020 04:00
Také často slýcháte, že zatímco Evropa jde po krku uhlí a utápí biliony v obnovitelných zdrojích, tak Čína, Indie či USA se smějí a sází na uhlí? Tak nositele těchto názoů odkažte na nejnovější globální statistiku k výrobě elektřiny (Global Electricity Review), která obsahuje nejen aktuální údaje za rok 2019, ale také trendy.

Dušan Utinek: Dušan Utinek: Dotace, to je oč v lese běží...
18. března 2020 04:00
V posledních dnech, týdnech a měsících, díky různým mediálním zjednodušením, dochází snad každému, že je s našimi lesy něco v nepořádku. A snad každý souhlasí s tím, že by společnost, tedy stát měl vlastníkům lesů a lesním hospodářům v těžké situaci nějak pomoci. Ale jak? Co by měl stát podporovat? Měl by přispívat na okamžitou finanční situaci vlastníků lesů a tím vlastně vytvářet budoucí problémy? Anebo by měl podporovat to, co chce a potřebuje celá společnost? Neměl by veřejné prostředky vynakládat především na naplnění veřejného zájmu na plnění funkcí lesů a především na to, aby se podobná kritická situace už v budoucnu neopakovala? (Anebo aspoň jsme proti tomu udělali, co jsme věděli a udělat mohli). Projděme si zatím poskytované podpory na hospodaření v lesích.

Vědci: Vědci: Pokus o zastavení kůrovcové gradace kácením v NPR Boubín zničí rezervaci, ale lesy v okolí nezachrání
17. března 2020 14:56
Otevřená výzva ministrům životního prostředí a zemědělství a jejich odpovědným náměstkům: Pokus o zastavení kůrovcové gradace kácením v NPR Boubín zničí rezervaci, ale lesy v okolí nezachrání.

Michal Feller: Michal Feller: Podnikatel chce uzavřít turisticky oblíbené lesy u řeky Moravice
16. března 2020 15:35
Téměř 300 hektarů oplocených lesních pozemků v údolí řeky Moravice by mělo být již brzy uzavřeno pro návštěvníky lesů mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Příjemce miliardových státních zakázek Jindřich Grosser zde chce bez přítomnosti turistů a houbařů nerušeně provozovat intenzivní lov nepůvodních druhů býložravé zvěře. Přitom právě nyní, v době celostátní karantény, se ukazuje, jak důležitý je volný přístup do přírody pro širokou veřejnost.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Diskuze o změnách klimatu
16. března 2020 05:00
Je dnes klima a změna klimatu tématem číslo jedna, jak se někdy můžeme dočíst? Může se to zdát, ale není tomu tak. I dříve se o klimatu mluvilo, vždy však jen krátce po velkých vedrech, po povodni nebo po vichřici. Že má lidstvo se změnou klimatu problém, který by mělo řešit, není nijak nová informace. Vědecké výstupy jsou k dispozici minimálně od vydání první zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) v r. 1990. Dnes se ukazuje, že původní scénáře IPCC byly příliš optimistické. Aktuální situace je vmnoha ohledech horší, než vědci ještě před nemnoha lety předpokládali, ale emise skleníkových plynů a degradace lesů pokračují. Tak nevypadají výsledky řešení problému, který by byl prioritním tématem pro lidstvo.

Vít Masare: Vít Masare: Řešení koronaviru odhalilo část systémových chyb letecké dopravy. Většina občanů Evropy je připravena je řešit
15. března 2020
PRAHA

Zpráva o letadlech duchů, která křižují zbůhdarma Evropu jen, aby jejich provozovatelé nepřišli o vzácné sloty v letovém prostoru, zapůsobila jako červený poplach.

Beno Trávníček: Beno Trávníček: Zákaz skládkování se blíží a nové spalovny odpadu nikde
14. března 2020 04:00
V Česku chybí cca 3/4 milionu tun roční kapacity spaloven směsného komunálního odpadu (SKO), tj. odpadu zbylého po separaci plastů, papíru, skla, kovů, bioodpadů atd. Pro celou republiku máme zatím spalovny pouze čtyři - v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně a rok zákonného ukončení skládkování neupraveného SKO se nezadržitelně blíží, a to i pokud by ho aktuální vládní legislativní návrh posunul z roku 2024 na 2030.

Jana Jílková: Jana Jílková: Proč by se Prostějov měl vzdát používání glyfosátu?
13. března 2020 04:00
V našem krásném městě se používají k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně látky, které ohrožují zdraví lidí a zvířat a také znamenají obrovskou zátěž pro životní prostředí. Tyto látky obsahují glyfosáty. Glyfosát je nadužívaný herbicid a účinná složka produktu Roundup. Je to látka, která se svojí strukturou podobá bojové látce. V některých státech je již zakázaný. Prokazatelně způsobuje rakovinová onemocnění a nachází se v potravinách, mléce, vodě a v našich tělech. Je příčinou vymírání mnoha organismů žijících ve volné krajině, ale i ve městech. V zemědělství i v zahrádkářství není nenahraditelný.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1147 | Další
Josef Duben: Josef Duben: I zajištění veterinární péče o zvířata patří mezi důležité priority
30. března 2020 04:00
Jednou z důležitých činností, jejíž nepřetržitý chod je nutné i v době expanze koronaviru zajistit, je péče o nemocná či zraněná hospodářská zvířata, i obdobná péče o domácí mazlíčky, jako jsou kočky a psi v domácnostech obyvatel. Obě tyto činnost zabezpečují členové Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR), aniž by ale byli zahrnuti do okruhu organizací s přídělem ochranných pomůcek k zajištění své vlastní bezpečnosti.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: O nás, bez nás?
29. března 2020
Již jednou se o nás v historii takto jednalo. Bohužel podobně některé úřady a instituce o nás jednají stejným způsobem. Proč mi to tak připadá?

Petr Stýblo: Petr Stýblo: ÚKZUZ navádí zemědělce k porušování zákona?
27. března 2020 10:58
Není pravda, co se píše v článku Zemědělci můžou aplikovat jed na hraboše na 80.000 ha. Zemědělci totiž aplikovat rodenticid nemohou – ani do děr, ani rozhozem – pokud k tomu nezískají povolení orgánu ochrany přírody.

Jan Cibulka: Jan Cibulka: Pět let po soudech kvůli počasí. A stálo to za to?
27. března 2020 08:55
Český hydrometeorologický ústav nově poskytuje naměřené záznamy ze svých stanic v režimu zákona o právu na informace o životním prostředí. O data, která byla dříve citelně zpoplatněná, dnes stačí jen požádat.

Jiří Rom: Jiří Rom: Jak medvědímu česneku udělat medvědí službu (a jiné příklady nevhodné medializace přírody)
26. března 2020
PRAHA

Komunikace s médii, věrohodnost prezentovaných témat anebo forma publikace určitých témat jsou otázky, které s kolegy na pražském oddělení péče o zeleň řešíme poměrně často (povětšinou v negativním duchu). Předně bych ale rád předeslal, že osvěta veřejnosti vhodnou formou, ve vhodných termínech a pomocí vhodných příkladů je rozhodně potřeba!

Chápu, že média zveřejňují příspěvky k tématům, o která je ze strany veřejnosti zájem a která jsou časově aktuální, ale ne vždy je to ku prospěchu ochrany přírody.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: TOP 10 článků o změně klimatu v roce 2019
25. března 2020 04:00
Někde jsem před pár týdny řekl, že rok 2019 byl rokem protestů za klima. Ale taky to byl rok robotů. Vekou část komunikace na sociálních sítích totiž pravděpodobně obstarávají roboti (studie bude teprve publikována, ale už o ní informuje Guardian). To je určitě zajímavé, ale kdo trošku sleduje sociální sítě, není překvapen. Sociální sítě jistě nejsou zdrojem informací o tématu, jsou jen informací, že je téma zajímavé, protože se o něm na sociálních sítích diskutuje. Informace hledejme jinde, například v tisících recenzovaných článků. Toto doporučení je sice správné, ale asi ne realizovatelné pro každého. Řekl bych, že ani klimatologové nemají kapacitu na sledování celého spektra recenzovaných článků a časopisů, každý si vybíráme jen to nejdůležitější. Při těch objemech to ani jinak nejde. Jednou za čas přináší přehled a analýzu článků a publikací IPCC ve svých hodnotících zprávách. Nedávno jsem o tom psal ZDE na blogu.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Kromě ochrany zdraví je nutné také zachovat podnikatelské jistoty
24. března 2020 04:00
Předpokládané dlouhotrvající regulace spojené s prevencí rizik šíření koronaviru budou mít kromě celé řady jiných oborů negativní dopad také do oblasti zemědělství. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto vyzývá všechny dotčené instituce a Ministerstvo zemědělství, aby se v rámci přijímaných opatření kompenzující negativní dopady pandemie na ekonomiku zemědělství soustředily zejména na taková opatření, která umožní další existenci také menších a středních zemědělských podniků, rodinných farem a OSVČ.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: O stažení odborného klimatického článku aneb Rychlý konec jedné hypotézy
23. března 2020 16:13
Nestává se často, aby prestižní vědecký časopis sáhl k bezprecedentnímu kroku a již uveřejněný odborný článek stáhl a distancoval se od něj. Ve vědeckém světě se lidově řečeno jedná o skandál a takto postižený odborník si již v další vědecké kariéře obvykle ani neškrtne.

Katka Pazderů: Katka Pazderů: Změna klimatu zemědělství příliš neovlivní, a to díky šlechtění
23. března 2020 04:00
Nejprve je třeba si ujasnit, že zemědělství je v zásadě lokální záležitostí a že je více ovlivněno krátkodobými výkyvy počasí, než vlastní klimatickou změnou. Vliv klimatu na zemědělství je tak spíše na úrovni změny pěstovaných plodin, chcete-li od pšenice ke kukuřici, od kukuřice k čiroku, a od čiroku k citrusům v horizontu 50 a více let.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Proč bráníme mokřady u obce Tisem
22. března 2020
TISEM Poslední roky trpí naše zem a nejen ona, ale i některé jiné země nedostatkem vody způsobené tím, že z jedné strany neprší a z druhé strany jsou úmorná vedra. S tím spojený je i kritický nedostatek spodních vod.

František Kučera: František Kučera: Jak karanténa kvůli koronaviru ohrožuje boj s kůrovcem? Příroda nepočká
20. března 2020 11:00
Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace, nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dřevo. Při současném vývoji počasí lze očekávat, že se první rojení kůrovce objeví na níže položených lokalitách už v průběhu následujících 2-3 týdnů. Pokračování boje s kůrovcem v nestátních lesích je ale vážně ohroženo. Více než polovina žadatelů ještě neobdržela příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 2017-2018. Jejich situaci dále významně zhoršuje šíření koronaviru a karanténní opatření.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Ekonomika, nebo klima?
20. března 2020 04:00
Nechtěl jsem v těchto pohnutých dnech blogovat, protože bloguji o změně klimatu a na stole jsou aktuálně podstatně důležitější věci. Šíření epidemie, zdraví nás všech a, přiznejme si to, zajištění zásobování a nouzového stavu naší ekonomiky. Ne všichni se chovají tak jako já a můžeme tedy číst články o dobrodiní COVID-19, protože klesly emise nejen skleníkových plynů, ale i dalších škodlivin. Ano, to je super, ale vděčnost necítím. Situace před pár týdny v Číně, dnes v Itálii a zítra někde jinde, byla a je natolik vážná, že i ty skleníkové plyny považuji za menší zlo. Lze však najít články a vystoupení i opačná, která nám říkají, že tlak na snižování emisí bude muset ustoupit před nezbytným zotavením ekonomiky.

Jiří Koželouh: Jiří Koželouh: Potvrzeno. Trump uhlí nekope a Polsko chce obnovitelnou elektřinu
19. března 2020 04:00
Také často slýcháte, že zatímco Evropa jde po krku uhlí a utápí biliony v obnovitelných zdrojích, tak Čína, Indie či USA se smějí a sází na uhlí? Tak nositele těchto názoů odkažte na nejnovější globální statistiku k výrobě elektřiny (Global Electricity Review), která obsahuje nejen aktuální údaje za rok 2019, ale také trendy.

Dušan Utinek: Dušan Utinek: Dotace, to je oč v lese běží...
18. března 2020 04:00
V posledních dnech, týdnech a měsících, díky různým mediálním zjednodušením, dochází snad každému, že je s našimi lesy něco v nepořádku. A snad každý souhlasí s tím, že by společnost, tedy stát měl vlastníkům lesů a lesním hospodářům v těžké situaci nějak pomoci. Ale jak? Co by měl stát podporovat? Měl by přispívat na okamžitou finanční situaci vlastníků lesů a tím vlastně vytvářet budoucí problémy? Anebo by měl podporovat to, co chce a potřebuje celá společnost? Neměl by veřejné prostředky vynakládat především na naplnění veřejného zájmu na plnění funkcí lesů a především na to, aby se podobná kritická situace už v budoucnu neopakovala? (Anebo aspoň jsme proti tomu udělali, co jsme věděli a udělat mohli). Projděme si zatím poskytované podpory na hospodaření v lesích.

Vědci: Vědci: Pokus o zastavení kůrovcové gradace kácením v NPR Boubín zničí rezervaci, ale lesy v okolí nezachrání
17. března 2020 14:56
Otevřená výzva ministrům životního prostředí a zemědělství a jejich odpovědným náměstkům: Pokus o zastavení kůrovcové gradace kácením v NPR Boubín zničí rezervaci, ale lesy v okolí nezachrání.

Michal Feller: Michal Feller: Podnikatel chce uzavřít turisticky oblíbené lesy u řeky Moravice
16. března 2020 15:35
Téměř 300 hektarů oplocených lesních pozemků v údolí řeky Moravice by mělo být již brzy uzavřeno pro návštěvníky lesů mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Příjemce miliardových státních zakázek Jindřich Grosser zde chce bez přítomnosti turistů a houbařů nerušeně provozovat intenzivní lov nepůvodních druhů býložravé zvěře. Přitom právě nyní, v době celostátní karantény, se ukazuje, jak důležitý je volný přístup do přírody pro širokou veřejnost.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Diskuze o změnách klimatu
16. března 2020 05:00
Je dnes klima a změna klimatu tématem číslo jedna, jak se někdy můžeme dočíst? Může se to zdát, ale není tomu tak. I dříve se o klimatu mluvilo, vždy však jen krátce po velkých vedrech, po povodni nebo po vichřici. Že má lidstvo se změnou klimatu problém, který by mělo řešit, není nijak nová informace. Vědecké výstupy jsou k dispozici minimálně od vydání první zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) v r. 1990. Dnes se ukazuje, že původní scénáře IPCC byly příliš optimistické. Aktuální situace je vmnoha ohledech horší, než vědci ještě před nemnoha lety předpokládali, ale emise skleníkových plynů a degradace lesů pokračují. Tak nevypadají výsledky řešení problému, který by byl prioritním tématem pro lidstvo.

Vít Masare: Vít Masare: Řešení koronaviru odhalilo část systémových chyb letecké dopravy. Většina občanů Evropy je připravena je řešit
15. března 2020
PRAHA

Zpráva o letadlech duchů, která křižují zbůhdarma Evropu jen, aby jejich provozovatelé nepřišli o vzácné sloty v letovém prostoru, zapůsobila jako červený poplach.

Beno Trávníček: Beno Trávníček: Zákaz skládkování se blíží a nové spalovny odpadu nikde
14. března 2020 04:00
V Česku chybí cca 3/4 milionu tun roční kapacity spaloven směsného komunálního odpadu (SKO), tj. odpadu zbylého po separaci plastů, papíru, skla, kovů, bioodpadů atd. Pro celou republiku máme zatím spalovny pouze čtyři - v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně a rok zákonného ukončení skládkování neupraveného SKO se nezadržitelně blíží, a to i pokud by ho aktuální vládní legislativní návrh posunul z roku 2024 na 2030.

Jana Jílková: Jana Jílková: Proč by se Prostějov měl vzdát používání glyfosátu?
13. března 2020 04:00
V našem krásném městě se používají k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně látky, které ohrožují zdraví lidí a zvířat a také znamenají obrovskou zátěž pro životní prostředí. Tyto látky obsahují glyfosáty. Glyfosát je nadužívaný herbicid a účinná složka produktu Roundup. Je to látka, která se svojí strukturou podobá bojové látce. V některých státech je již zakázaný. Prokazatelně způsobuje rakovinová onemocnění a nachází se v potravinách, mléce, vodě a v našich tělech. Je příčinou vymírání mnoha organismů žijících ve volné krajině, ale i ve městech. V zemědělství i v zahrádkářství není nenahraditelný.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1147 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.