Petr Stýblo: Petr Stýblo: Stutox II – zemědělcům by měl pomoci stát, jiné řešení nevidíme!
21. února 2020 12:00
Český svaz ochránců přírody opakovaně varuje před plánovaným plošným používáním jedu Stutox II. Plošná aplikace rodenticidu sedlákům vzhledem k rozsahu hraboší kalamity nepomůže, pouze vytáhne z jejich kapes další peníze. A k tomu způsobí vážné škody v přírodě. V této chvíli už zemědělcům nepomohou ani predátoři ani hluboká orba. S tímto faktem je třeba se smířit. A stát by měl postiženým sedlákům pomoci.

Josef Hájek: Josef Hájek: Českomoravská myslivecky jednotná reakce na novelu zákona o myslivosti
21. února 2020 05:00
ČMMJ na svých stránkách zveřejnila svoji obhajobu ministerstvem zemědělství připravovanou novelu zákona o myslivosti, jejímž jediným opravdovým cílem je nedopustit narovnání stavu mezi lesem a zvěří jako složkami ekosystému. V bodech rozporuje právě ta ustanovení, která formou novely lesního zákona měla k tomuto přispět.

František Kučera: František Kučera: Novela drážního zákona – železnici mohou ohrozit kameny, sesuvy půdy i podmáčený terén
20. února 2020 10:00
Na základě § 10 odst. 3 novely má provozovatel dráhy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.

Zuzana Drhová: Zuzana Drhová: Musíme byty stavět místo vily a továrny z 20. let?
20. února 2020 05:00
Praha potřebuje byty. Ale kde je stavět? Mají zahušťovat stabilizovanou zástavbu na sídlištích či v rezidenčních čtvrtích, nebo pro ně najdeme místa na brownfieldech? Příkladem dilematu, kde ve městech stavět, mohou být pražské Hrdlořezy, kde se má kvůli nové výstavbě naproti parku Smetanka bourat Jiránkova vila a přilehlá industriální továrna na cukrovinky z 20. let minulého století.

Tomáš Voltr: Tomáš Voltr: Co chybí v diskuzi o energetice zítřka
19. února 2020 04:50
Globální energetika jednoznačně směřuje k decentralizovanému modelu. V diskuzi, která se na toto téma rozbíhá, ale chybí výraznější zmínka o potenciálu cirkulárního typu výroby energií.

Vilém Jurek : Vilém Jurek: Proč může být použití STUTOXu nutné, a kde jsou jeho limity
18. února 2020 12:10
BRNO V posledních týdnech jsem se pracovně zabýval otázkami aplikace rodenticidů na zemědělských pozemcích. Načetl jsem hodně článků a studií, konzultoval problematiku s několika odborníky. Proto bych se s vámi chtěl podělit o několik postřehů, které možná uvádí věci na pravou míru.

Jiří Kovalovský: Jiří Kovalovský: Atom a Energiewende v širších souvislostech
17. února 2020 05:00
Tento článek je pokračováním série o enviromentálním významu jaderné energie. Zároveň je i odpovědí na několik nepochopení, která byla v poslední době na Ekolistu uveřejněna několika autory, včetně lobbystických skupin jako Komora OZE či Eurosolar.

Karel Makoň: Karel Makoň: První dva letošní čápi na hnízdě v Mirošově
16. února 2020 12:08
PLZEŇ Zatímco v pondělí (10. 2. 2020) po vichřici si na čapím hnízdě v Mirošově fotili místní obyvatelé letošní první dva bílé čápy, mládě z roku 2019 pojmenované Míra, které se vylíhlo čapímu páru na stejném hnízdě, se ještě prochází po africké savaně nedaleko Národního parku Serengata.

Zdeněk Sobotka: Zdeněk Sobotka: Jak zreálnit sen o uhlíkové neutralitě
15. února 2020 05:00
Když Dana Drábová v rozhlasovém rozhovoru řekla, že neví, co je to uhlíková neutralita, mohla tím u některých posluchačů vyvolat údiv. Na první pohled je to totiž jednoduché – produkuji určitý objem emisí skleníkových plynů a zajistím, že o stejný objem budou kdekoli jinde na Zemi sníženy. Výsledná bilance této rovnice je nula. Záměrně neříkám, že uhlíkové neutrality dosáhnu snížením svých emisí na nulu. Neumíme totiž žít tak, abychom neprodukovali žádné emise skleníkových plynů, a otázka je, zda to někdy i ve vzdálené budoucnosti vůbec dokážeme.

ČSOP: ČSOP: Stutox II - nově povolená plošná aplikace sedlákům problém s hraboši nevyřeší a přírodě uškodí
14. února 2020 13:17
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo plošnou aplikaci nebezpečného pesticidu Stutox II. Předpoklad, že tím pomohou zemědělcům, je mylný anebo je to všechno jinak… Nicméně, stále platí, že pro aplikaci tohoto jedu je bezpodmínečně nutné další povolení – povolení výjimky z ochrany vzácných živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez tohoto povolení bude zemědělce pokutovat Česká inspekce životního prostředí.

Ochránci přírody: Ochránci přírody: Novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu
14. února 2020 09:44
Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému.

Jiří Janota: Jiří Janota: Návrh zákona o myslivosti vyváží zájmy zvěře a lesa
14. února 2020 09:37
Českomoravská myslivecká jednota podporuje návrh novely zákona o myslivosti předložený Ministerstvem zemědělství. Tento návrh je zpracován odborně a s respektem k realitě české přírody, zvěři i možnostem mysliveckého plánování. Na rozdíl od tzv. vyvlastňovacího přílepku zajistí efektivní snížení stavů zvěře bez vyvlastňování práv majitelů pozemků a rozkladu myslivosti, která je součástí českého nehmotného kulturního dědictví.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Hájí vláda ČR v kauze Turów naše právo na kvalitní životní prostředí?
13. února 2020 12:07
PRAHA Dne 7.2.2020 jsem kritizovala ministra životního prostředí Richarda Brabce, protože k Evropské komisi (EK) nepodal oficiální stížnost kvůli polskému plánu na rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Ministr mi odpověděl ve svém vyjádření pro média ze dne 10.2.2020.

Ondřej Bačík: Ondřej Bačík: Pohádky a nepravdy vedení Správy CHKO o situaci v Jeseníkách
13. února 2020 04:00
Jako předseda Společnosti přátel Jeseníků, z. s. (SPJ) reaguji na článek vedoucích představitelů Správy CHKO Jeseníky a AOPK – Michala Servuse a Tomáše Růžičky ze dne 30. 1. 2020. Sepsali pohádku o tom, že Správa CHKO Jeseníky za vážnou situaci v našich horách nemůže. Článek bohužel nemá s realitou moc společného a obsahuje nepravdivé a zavádějící informace.

Arthur F. Sniegon: Arthur F. Sniegon: Včely – nedobrovolné spojenkyně afrických slonů
12. února 2020 05:00
Když procházíte africkou savanou a buší a jdete po stopách slonů, nezřídka se stane, že místo na živého narazíte na slona mrtvého. Pytlácká epidemie, která kulminovala v roce 2011 (během něhož mělo 77 % nalezených sloních mršin na svědomí právě pytláctví pro slonovinu) není stále zažehnána a na většině míst Afriky jsou sloni v ohrožení.

Ivan Horáček: Ivan Horáček: Netopýři a epidemie koronavirů
11. února 2020 04:00
Epidemie nebezpečného respiračního onemocnění způsobeného virem 2019-nCoV v čínském Wu-chanu a obavy z pandemického šíření této nákazy obrátilo pozornost veřejnosti k problematice koronavirů a rizik spojených s netopýry, představujícími jednu z výchozích hostitelských skupin těchto virů. S ohledem na poněkud zmatečné mediální informace o tomto předmětu, a narůstající obavy veřejnosti z kontaktu s netopýry, pokládáme za potřebné k tomuto tématu připojit několik vysvětlujících poznámek.

Lukáš Hrábek: Lukáš Hrábek: Proč je pro nás v Česku tak těžké pochopit, o čem je německá Energiewende
10. února 2020 00:20
Když jsme se s ředitelem německé pobočky Greenpeace Martinem Kaiserem při jeho nedávné návštěvě České republiky bavili o energetice a jejím vývoji v Německu a Česku a srovnávali jejich společné rysy či naprosté odlišnosti, říkal jsem si, že bude těžké tak odlišný rámec, v němž se Německo pohybuje, vysvětlit lidem tady v Česku. A naopak pro Němce jsou nepochopitelné některé věci, které se děly či dějí tady. Přestože spolu ty dva státy sousedí, z mnoha důvodů jde o hodně rozdílné světy.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Co je to European Green Deal a co nám přinese?
7. února 2020 00:59
Všechny nejvyšší orgány EU (komise, parlament a Evropská Rada) tento dokument schválily. Zkusme se blíže podívat, co bude znamenat pro život lidí v Česku.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Ústavní ochrana vody? Rizika převažují nad pozitivy
6. února 2020 05:23
Zejména z pohledu laické veřejnosti je ústavní ochrana vody jako veřejného statku chvályhodným krokem, a právě proto se politici napříč politickými stranami předháněli a předhánějí v návrzích, jak význam vody ze zákona zvýšit. Dokonce přímo v Ústavě.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Obce přicházejí o miliony za skládkování, nový zákon jejich problém zatím neřeší
5. února 2020 14:41
Na Výboru životního prostředí Poslanecké sněmovny se včera pod mou záštitou konal kulatý stůl s názvem „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“. Tématem odpadů a potažmo skládkováním se Piráti dlouhodobě zabývají. Podnětem k uspořádání kulatého stolu byla především dlouhodobá nečinnost Ministerstva životního prostředí, ušlý zisk obcí z provozování skládek a újma na životním prostředí. Debata se věnovala též odpadové legislativě navržené vládou, která se však zatím jeví jako nedostatečná, a navíc zásadně zpožďuje provedení nutných změn.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1144 | Další
Petr Stýblo: Petr Stýblo: Stutox II – zemědělcům by měl pomoci stát, jiné řešení nevidíme!
21. února 2020 12:00
Český svaz ochránců přírody opakovaně varuje před plánovaným plošným používáním jedu Stutox II. Plošná aplikace rodenticidu sedlákům vzhledem k rozsahu hraboší kalamity nepomůže, pouze vytáhne z jejich kapes další peníze. A k tomu způsobí vážné škody v přírodě. V této chvíli už zemědělcům nepomohou ani predátoři ani hluboká orba. S tímto faktem je třeba se smířit. A stát by měl postiženým sedlákům pomoci.

Josef Hájek: Josef Hájek: Českomoravská myslivecky jednotná reakce na novelu zákona o myslivosti
21. února 2020 05:00
ČMMJ na svých stránkách zveřejnila svoji obhajobu ministerstvem zemědělství připravovanou novelu zákona o myslivosti, jejímž jediným opravdovým cílem je nedopustit narovnání stavu mezi lesem a zvěří jako složkami ekosystému. V bodech rozporuje právě ta ustanovení, která formou novely lesního zákona měla k tomuto přispět.

František Kučera: František Kučera: Novela drážního zákona – železnici mohou ohrozit kameny, sesuvy půdy i podmáčený terén
20. února 2020 10:00
Na základě § 10 odst. 3 novely má provozovatel dráhy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo provozuschopnost dráhy.

Zuzana Drhová: Zuzana Drhová: Musíme byty stavět místo vily a továrny z 20. let?
20. února 2020 05:00
Praha potřebuje byty. Ale kde je stavět? Mají zahušťovat stabilizovanou zástavbu na sídlištích či v rezidenčních čtvrtích, nebo pro ně najdeme místa na brownfieldech? Příkladem dilematu, kde ve městech stavět, mohou být pražské Hrdlořezy, kde se má kvůli nové výstavbě naproti parku Smetanka bourat Jiránkova vila a přilehlá industriální továrna na cukrovinky z 20. let minulého století.

Tomáš Voltr: Tomáš Voltr: Co chybí v diskuzi o energetice zítřka
19. února 2020 04:50
Globální energetika jednoznačně směřuje k decentralizovanému modelu. V diskuzi, která se na toto téma rozbíhá, ale chybí výraznější zmínka o potenciálu cirkulárního typu výroby energií.

Vilém Jurek : Vilém Jurek: Proč může být použití STUTOXu nutné, a kde jsou jeho limity
18. února 2020 12:10
BRNO V posledních týdnech jsem se pracovně zabýval otázkami aplikace rodenticidů na zemědělských pozemcích. Načetl jsem hodně článků a studií, konzultoval problematiku s několika odborníky. Proto bych se s vámi chtěl podělit o několik postřehů, které možná uvádí věci na pravou míru.

Jiří Kovalovský: Jiří Kovalovský: Atom a Energiewende v širších souvislostech
17. února 2020 05:00
Tento článek je pokračováním série o enviromentálním významu jaderné energie. Zároveň je i odpovědí na několik nepochopení, která byla v poslední době na Ekolistu uveřejněna několika autory, včetně lobbystických skupin jako Komora OZE či Eurosolar.

Karel Makoň: Karel Makoň: První dva letošní čápi na hnízdě v Mirošově
16. února 2020 12:08
PLZEŇ Zatímco v pondělí (10. 2. 2020) po vichřici si na čapím hnízdě v Mirošově fotili místní obyvatelé letošní první dva bílé čápy, mládě z roku 2019 pojmenované Míra, které se vylíhlo čapímu páru na stejném hnízdě, se ještě prochází po africké savaně nedaleko Národního parku Serengata.

Zdeněk Sobotka: Zdeněk Sobotka: Jak zreálnit sen o uhlíkové neutralitě
15. února 2020 05:00
Když Dana Drábová v rozhlasovém rozhovoru řekla, že neví, co je to uhlíková neutralita, mohla tím u některých posluchačů vyvolat údiv. Na první pohled je to totiž jednoduché – produkuji určitý objem emisí skleníkových plynů a zajistím, že o stejný objem budou kdekoli jinde na Zemi sníženy. Výsledná bilance této rovnice je nula. Záměrně neříkám, že uhlíkové neutrality dosáhnu snížením svých emisí na nulu. Neumíme totiž žít tak, abychom neprodukovali žádné emise skleníkových plynů, a otázka je, zda to někdy i ve vzdálené budoucnosti vůbec dokážeme.

ČSOP: ČSOP: Stutox II - nově povolená plošná aplikace sedlákům problém s hraboši nevyřeší a přírodě uškodí
14. února 2020 13:17
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ministerstvo zemědělství povolilo plošnou aplikaci nebezpečného pesticidu Stutox II. Předpoklad, že tím pomohou zemědělcům, je mylný anebo je to všechno jinak… Nicméně, stále platí, že pro aplikaci tohoto jedu je bezpodmínečně nutné další povolení – povolení výjimky z ochrany vzácných živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez tohoto povolení bude zemědělce pokutovat Česká inspekce životního prostředí.

Ochránci přírody: Ochránci přírody: Novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu
14. února 2020 09:44
Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému.

Jiří Janota: Jiří Janota: Návrh zákona o myslivosti vyváží zájmy zvěře a lesa
14. února 2020 09:37
Českomoravská myslivecká jednota podporuje návrh novely zákona o myslivosti předložený Ministerstvem zemědělství. Tento návrh je zpracován odborně a s respektem k realitě české přírody, zvěři i možnostem mysliveckého plánování. Na rozdíl od tzv. vyvlastňovacího přílepku zajistí efektivní snížení stavů zvěře bez vyvlastňování práv majitelů pozemků a rozkladu myslivosti, která je součástí českého nehmotného kulturního dědictví.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Hájí vláda ČR v kauze Turów naše právo na kvalitní životní prostředí?
13. února 2020 12:07
PRAHA Dne 7.2.2020 jsem kritizovala ministra životního prostředí Richarda Brabce, protože k Evropské komisi (EK) nepodal oficiální stížnost kvůli polskému plánu na rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Ministr mi odpověděl ve svém vyjádření pro média ze dne 10.2.2020.

Ondřej Bačík: Ondřej Bačík: Pohádky a nepravdy vedení Správy CHKO o situaci v Jeseníkách
13. února 2020 04:00
Jako předseda Společnosti přátel Jeseníků, z. s. (SPJ) reaguji na článek vedoucích představitelů Správy CHKO Jeseníky a AOPK – Michala Servuse a Tomáše Růžičky ze dne 30. 1. 2020. Sepsali pohádku o tom, že Správa CHKO Jeseníky za vážnou situaci v našich horách nemůže. Článek bohužel nemá s realitou moc společného a obsahuje nepravdivé a zavádějící informace.

Arthur F. Sniegon: Arthur F. Sniegon: Včely – nedobrovolné spojenkyně afrických slonů
12. února 2020 05:00
Když procházíte africkou savanou a buší a jdete po stopách slonů, nezřídka se stane, že místo na živého narazíte na slona mrtvého. Pytlácká epidemie, která kulminovala v roce 2011 (během něhož mělo 77 % nalezených sloních mršin na svědomí právě pytláctví pro slonovinu) není stále zažehnána a na většině míst Afriky jsou sloni v ohrožení.

Ivan Horáček: Ivan Horáček: Netopýři a epidemie koronavirů
11. února 2020 04:00
Epidemie nebezpečného respiračního onemocnění způsobeného virem 2019-nCoV v čínském Wu-chanu a obavy z pandemického šíření této nákazy obrátilo pozornost veřejnosti k problematice koronavirů a rizik spojených s netopýry, představujícími jednu z výchozích hostitelských skupin těchto virů. S ohledem na poněkud zmatečné mediální informace o tomto předmětu, a narůstající obavy veřejnosti z kontaktu s netopýry, pokládáme za potřebné k tomuto tématu připojit několik vysvětlujících poznámek.

Lukáš Hrábek: Lukáš Hrábek: Proč je pro nás v Česku tak těžké pochopit, o čem je německá Energiewende
10. února 2020 00:20
Když jsme se s ředitelem německé pobočky Greenpeace Martinem Kaiserem při jeho nedávné návštěvě České republiky bavili o energetice a jejím vývoji v Německu a Česku a srovnávali jejich společné rysy či naprosté odlišnosti, říkal jsem si, že bude těžké tak odlišný rámec, v němž se Německo pohybuje, vysvětlit lidem tady v Česku. A naopak pro Němce jsou nepochopitelné některé věci, které se děly či dějí tady. Přestože spolu ty dva státy sousedí, z mnoha důvodů jde o hodně rozdílné světy.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Co je to European Green Deal a co nám přinese?
7. února 2020 00:59
Všechny nejvyšší orgány EU (komise, parlament a Evropská Rada) tento dokument schválily. Zkusme se blíže podívat, co bude znamenat pro život lidí v Česku.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: Ústavní ochrana vody? Rizika převažují nad pozitivy
6. února 2020 05:23
Zejména z pohledu laické veřejnosti je ústavní ochrana vody jako veřejného statku chvályhodným krokem, a právě proto se politici napříč politickými stranami předháněli a předhánějí v návrzích, jak význam vody ze zákona zvýšit. Dokonce přímo v Ústavě.

Dana Balcarová: Dana Balcarová: Obce přicházejí o miliony za skládkování, nový zákon jejich problém zatím neřeší
5. února 2020 14:41
Na Výboru životního prostředí Poslanecké sněmovny se včera pod mou záštitou konal kulatý stůl s názvem „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“. Tématem odpadů a potažmo skládkováním se Piráti dlouhodobě zabývají. Podnětem k uspořádání kulatého stolu byla především dlouhodobá nečinnost Ministerstva životního prostředí, ušlý zisk obcí z provozování skládek a újma na životním prostředí. Debata se věnovala též odpadové legislativě navržené vládou, která se však zatím jeví jako nedostatečná, a navíc zásadně zpožďuje provedení nutných změn.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1144 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.