Karolina Žákovská: Karolina Žákovská: Je ústavní zákon na ochranu vody jen převlečený bagr na budování vodních nádrží?
24. ledna 2020 05:00
Ministerstvo zemědělství připravuje ústavní zákon na ochranu vody. Tento zákon má stanovit – a to s ústavní silou –, že „voda jako drahocenný a nenahraditelný přírodní zdroj požívá nejvyšší ochrany ve veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.“ Tento veřejný zájem má být nadřazen všem (sic!) ostatním veřejným zájmům, neboť „voda je základní podmínkou života“. Dle návrhu má mít každý právo na užívání pitné vody pro zajištění základních životních potřeb za sociálně přijatelných podmínek a nakládání se zdroji pitné vody určenými pro hromadné zásobování obyvatel mají zajišťovat pouze stát, obce a kraje nebo jimi zřízené a ovládané osoby.

Jan Moravec: Jan Moravec: Stutox, dějství třetí. Skutečně chtějí zemědělci vytrávit naší krajinu?
23. ledna 2020 16:05
Již od léta loňského roku probíhá snaha řešit „hraboší kalamitu“ nepovolenou aplikací velmi nebezpečného jedu Stutox II. Dnešním oznámením Ministerstva zemědělství vstupuje celá kauza do nové fáze, již se nemluví o povolení, ale přímo o nařízení aplikace.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Proč obnovitelné zdroje nemohou zachránit planetu?
23. ledna 2020 03:00
Motto:
Navrhuji proto, abychom v klimatickém kabinetu vedli diskusi o tom, jak bychom mohli do roku 2050 dosáhnout cíle, aby byl CO2 neutrální, a diskuse by neměla být o tom, zda můžeme tohoto cíle dosáhnout, ale o tom, jak toho dosáhneme.
- Angela Merkelová, Projev na Petersbergském klimatickém dialogu, Berlín, květen 2019

Pařížská dohoda znevýhodňuje hospodářství Spojených států. Naše odstoupení od dohody představuje obnovení americké suverenity… Koneckonců, před podepsáním Pařížské dohody, USA snížily svoji uhlíkovou stopu na úroveň počátku 90. let. Ve skutečnosti mezi lety 2000 a 2014 Spojené státy snížily své emise uhlíku o 18 procent . Toho nebylo dosaženo prostřednictvím vládního mandátu, ale prostřednictvím inovací a rozvojem technologií amerického soukromého sektoru.
- z Prohlášení prezidenta Trumpa k odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu

Marek Voršilka: Marek Voršilka: Děsivých 40 minut života českých slepic v kleci
22. ledna 2020 13:31
Nedostatek prostoru, hromadné oklovávání, oškubané slepice stojící v malé kleci na těle už mrtvé družky. Obránci zvířat na svém facebookovém profilu dnes zveřejnili nesestříhaný přenos z českého klecového chovu, který ukazuje krutou každodenní realitu více než 4 milionů slepic v České republice. Poslanci se už zabývají návrhem zákona na úplný zákaz klecových chovů slepic, spolek OBRAZ se zveřejněním videa rozhodl návrh podpořit.

Jan Knap: Jan  Knap: Ochrana původních druhů ryb – jaká je praxe
22. ledna 2020 01:00
Když jsem začal připravovat sérii článků o situaci na tekoucích vodách, chtěl jsem upozornit na současnou situaci a postupně se zabývat všemi negativními vlivy, které za ní stojí. Jako první vyšel článek, který se zabývá rybářskými svazy, v reakci na zavření líhně u místní organizace Děčín. Reakce tiskového mluvčího Českého rybářského svazu (ČRS) pana Kočici nepřinesl příliš informací k tématu, byla z něho znát spíše snaha postavit rybářské svazy do co nejlepšího světla.

Karel Zvářal: Karel Zvářal: Čistit – nečistit? Nezaplavit – zaplavit?
21. ledna 2020 07:30
V nedávné diskusi ohledně nutných zásahů člověka v přírodě, jakožto nutného menšího zla, jeden čtenář nazval autora článku hloupým a zmanipulovaným. To proto, že schvaluje čištění koryt potoků a řek od nánosu kamení, štěrku a hlíny. Podle tohoto čtenáře tím dochází k ničení bentosu a poklesu spodních vod, což považuje za neodpustitelnou a nenapravitelnou chybu.

Karel Čada: Karel Čada: Komunikace vědy v rozhodujícím momentu klimatických změn
20. ledna 2020 09:00
Současná doba je jedním z rozhodujících momentů v komunikaci klimatických změn. Počet Američanů, kteří se bojí klimatických změn, se od roku 2014 téměř ztrojnásobil. Téměř šest z deseti Američanů se cítí klimatickou změnou buď vystrašení či znepokojeni. Ukázala to v tomto týdnu zveřejněná studie aktuálních postojů americké veřejnosti. Zatímco v roce 2014 bylo vystrašených stejně jako popíračů (kolem 10 procent), v současnosti je trojnásobně převyšují (31 vs. 10 procent). Výrazně se zvyšují i reference o klimatické změně v amerických televizích. Proto je teď, jak říká Edward Maibach, jeden z autorů studie postojů americké veřejnosti, kognitivní očkování proti zavádějícím dezinformacím důležitější než kdy jindy.

Miroslav Koranda: Miroslav Koranda: Perpetuum mobile místo uhlí
20. ledna 2020 06:00
„Tak jsme objevili perpetuum mobile. Díry po uhlí budou vyrábět elektřinu,“ glosoval můj známý, energetik, zprávu o přeměně hnědouhelných dolů na severozápadu Čech na jezera produkující energii přečerpáváním vody.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: Modernizační fond? Můžeme se těšit na nový start rozvoje OZE
19. ledna 2020 00:34
PRAHA Po necelých dvou letech se promítl text novelizované evropské směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU) 2018/410 i do české legislativy. V minulé dekádě si elektrárny, teplárny a ocelárny, které podléhají evropskému systému obchodování s emisními povolenkami, prosadily takzvané derogace. Tato výjimka je zbavila povinnosti krýt 40 % jejich emisí nákupem povolenek za podmínky, že takto ušetřené prostředky investují do “ekologických” opatření.

Hana Vacková: Hana Vacková: Zelení musí dál trpělivě pracovat a být nositeli čistých hodnot
18. ledna 2020 04:00
S politikou se to má jako se školou. Skoro každý jí rozumí a ví, jak by se v dané situaci choval, jak by jednal. A je to všechno čím dál složitější.

Milan Smrž: Milan Smrž: Obnovitelná energie nemá vady, které jí mnozí předhazují. Naopak je levná, bezpečná a perspektivní
17. ledna 2020 09:25
Tímto článkem reaguji na několik pro jaderných a proti obnovitelných článků, které byly v minulém roce publikovány na serveru Ekolistu.

Zálohujme.cz: Zálohujme.cz: Otevřený dopis ministru životního prostředí ČR v otázce zálohování PET lahví
17. ledna 2020 09:24
Vážený pane ministře, na jaře 2019 jsme přivítali záměr Ministerstva životního prostředí ČR zabývat se studiemi vypracovanými skupinou Zálohujme.cz a zjistit, jak omezit pohazování odpadků do české přírody, splnit evropské cíle v třídění a recyklaci nápojových PET lahví a plechovek, potažmo jak splnit cíle evropských směrnic CEP (balíček cirkulární ekonomiky, Circular Economy Package) a SUP (směrnice o jednorázových plastech, Single-Use Plastic Directive) díky zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky. Tento záměr jistě ocenila i podstatná část české veřejnosti, která v řadě zpřesňovaných průzkumů opakovaně zavedení takových záloh podpořila.

Petr Stýblo: Petr Stýblo: Stutox II - úřady jsou zahlceny žádostmi o plošnou aplikaci jedu. Povolit jí však nelze
16. ledna 2020 11:30
Snahy o použití nebezpečného jedu Stutox II v boji proti přemnoženým hrabošům neutichají. Plošná aplikace tohoto jedu je v Evropě zakázaná. Krajské úřady jsou zahlceny stovkami žádostí zemědělců, které nemohou povolit. Cílem žádostí však zjevně není domoci se povolení použití pesticidu, nýbrž získání finanční kompenzace od státu poté, co budou žádosti zamítnuty. Ani na ty však zemědělci nedosáhnou.

Josef Střítecký: Josef Střítecký: Dezertifikace – velký, ale opomíjený problém ochrany klimatu
16. ledna 2020 05:00
Pokud poměřujeme poškozování globálního klimatu prizmatem rozvinutých zemí, uvidíme velkou spotřebu fosilních paliv, neúnosný rozvoj městské infrastruktury, nebo vypalování původního lesa kvůli jeho náhradě plantážemi. Kvůli chudobě a pastvě dochází k přeměně krajiny na savany a pouště. Neúnosně spásaná krajina se přehřívá. Je to velký, ale málo zmiňovaný problém.

Josef Duben: Josef Duben: Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení)? Od teď už to nepůjde
15. ledna 2020 10:00
Právě dnes, tj. 15. ledna 2020, nabyla účinnosti již avizovaná novela veterinárního zákona. Kromě řady změn, které se týkají třeba provozovatelů jatek a domácích porážek, Komora veterinárních lékařů upozorňuje na dopad povinnosti čipovat všechny psy. Znamená to, že neočipované štěně nelze prodat ani koupit, jinak hrozí účastníku takové transakce pokuta.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Plastové odpady v EU a USA – pokrytectví, nebo podvod?
15. ledna 2020 05:00
Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí.

Jan Farský: Jan Farský: Chceme ministerstvo pro udržitelný rozvoj
14. ledna 2020 14:54
Ministerstvo, jehož primárním posláním bude udržitelnost. Které bude hlídat, abychom naši zemi předali našim potomkům ve stejném, ale ideálně lepším stavu, než jsme ji od svých předků převzali. Které bude dohlížet na kvalitu půdy, kvalitu vody, kvalitu krajiny. Které bude prostřednictvím nastavení dotací podporovat kvalitní odpovědné udržitelné hospodaření na půdě. Tak aby se její kvalita ideálně zlepšovala, ale minimálně nezhoršovala. Tak, aby půda opět získala schopnost udržet vodu. Schopnost, která klesla kvůli způsobu hospodaření na polovinu schopnosti, kterou měla ještě před 70ti lety. Kdyby se podařilo ji obnovit, zadrží 5ti násobek objemu vody v Orlíku... Bez nutnosti stavby dalších přehrad... Tak aby dotace nezvýhodňovaly velkopodnikatele plundrující půdu na úkor odpovědně hospodařících zemědělců. Tak aby se dotace nekoncentrovaly do centrál společností, ale pomáhaly regionům. Tak aby se nehospodařilo na obrovských lánech, ale na menších polích.

Petr Třešňák: Petr Třešňák: Česko si zaslouží posunout energetiku do 21. století, koncepce vlády je příliš konvenční
14. ledna 2020 13:22
Na svém včerejším zasedání schválila Vláda ČR přepracovaný klimaticko-energetický plán. Tento zásadní dokument určuje směřování naší země v oblasti klimatu a energetiky pro následující desetiletí a předurčuje tak, v jakém životním prostředí budou vyrůstat naše děti. Schválený návrh je až příliš konzervativní, a to včetně konzervace žlutých lánů řepky.

Josef Střítecký: Josef Střítecký: Jak si v Africe uvařit oběd, aby z toho nebyl konec tamních lesů?
14. ledna 2020 04:00
Etiopie měla v roce 1992 necelých padesát milionů obyvatel, dnes jich má kolem 120 milionů. Především na venkově, kde žije drtivá většina obyvatelstva, je zcela normální, že rodiny mají osm až deset dětí. Podařilo se snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zásobování základními potravinami a podmínky k životu vůbec, takže se většina dětí dožívá dospělosti. Vytváří to demografický tlak, který ohrožuje další generace. Už jenom sbírání klacků na otop je problém.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou
13. ledna 2020 15:20
Koala na pozadí plamenů. Vyčerpaný koala, který dychtivě pije vodu z lahve. Popálený koala. Koala na poslední chvíli zachráněný z ohně… Koala medvídkovitý se stal jedním ze symbolů nynějšího boje s tragickými požáry v Austrálii a současně hlavním symbolem úsilí o záchranu volně žijících zvířat, která tyto požáry postihly. Ostatně i my jsme obrázek koaly použili na banneru, jímž upozorňujeme na možnost přispět prostřednictvím Zoo Praha australským ochráncům přírody.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1142 | Další
Karolina Žákovská: Karolina Žákovská: Je ústavní zákon na ochranu vody jen převlečený bagr na budování vodních nádrží?
24. ledna 2020 05:00
Ministerstvo zemědělství připravuje ústavní zákon na ochranu vody. Tento zákon má stanovit – a to s ústavní silou –, že „voda jako drahocenný a nenahraditelný přírodní zdroj požívá nejvyšší ochrany ve veřejném zájmu, pokud slouží pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.“ Tento veřejný zájem má být nadřazen všem (sic!) ostatním veřejným zájmům, neboť „voda je základní podmínkou života“. Dle návrhu má mít každý právo na užívání pitné vody pro zajištění základních životních potřeb za sociálně přijatelných podmínek a nakládání se zdroji pitné vody určenými pro hromadné zásobování obyvatel mají zajišťovat pouze stát, obce a kraje nebo jimi zřízené a ovládané osoby.

Jan Moravec: Jan Moravec: Stutox, dějství třetí. Skutečně chtějí zemědělci vytrávit naší krajinu?
23. ledna 2020 16:05
Již od léta loňského roku probíhá snaha řešit „hraboší kalamitu“ nepovolenou aplikací velmi nebezpečného jedu Stutox II. Dnešním oznámením Ministerstva zemědělství vstupuje celá kauza do nové fáze, již se nemluví o povolení, ale přímo o nařízení aplikace.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Proč obnovitelné zdroje nemohou zachránit planetu?
23. ledna 2020 03:00
Motto:
Navrhuji proto, abychom v klimatickém kabinetu vedli diskusi o tom, jak bychom mohli do roku 2050 dosáhnout cíle, aby byl CO2 neutrální, a diskuse by neměla být o tom, zda můžeme tohoto cíle dosáhnout, ale o tom, jak toho dosáhneme.
- Angela Merkelová, Projev na Petersbergském klimatickém dialogu, Berlín, květen 2019

Pařížská dohoda znevýhodňuje hospodářství Spojených států. Naše odstoupení od dohody představuje obnovení americké suverenity… Koneckonců, před podepsáním Pařížské dohody, USA snížily svoji uhlíkovou stopu na úroveň počátku 90. let. Ve skutečnosti mezi lety 2000 a 2014 Spojené státy snížily své emise uhlíku o 18 procent . Toho nebylo dosaženo prostřednictvím vládního mandátu, ale prostřednictvím inovací a rozvojem technologií amerického soukromého sektoru.
- z Prohlášení prezidenta Trumpa k odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu

Marek Voršilka: Marek Voršilka: Děsivých 40 minut života českých slepic v kleci
22. ledna 2020 13:31
Nedostatek prostoru, hromadné oklovávání, oškubané slepice stojící v malé kleci na těle už mrtvé družky. Obránci zvířat na svém facebookovém profilu dnes zveřejnili nesestříhaný přenos z českého klecového chovu, který ukazuje krutou každodenní realitu více než 4 milionů slepic v České republice. Poslanci se už zabývají návrhem zákona na úplný zákaz klecových chovů slepic, spolek OBRAZ se zveřejněním videa rozhodl návrh podpořit.

Jan Knap: Jan  Knap: Ochrana původních druhů ryb – jaká je praxe
22. ledna 2020 01:00
Když jsem začal připravovat sérii článků o situaci na tekoucích vodách, chtěl jsem upozornit na současnou situaci a postupně se zabývat všemi negativními vlivy, které za ní stojí. Jako první vyšel článek, který se zabývá rybářskými svazy, v reakci na zavření líhně u místní organizace Děčín. Reakce tiskového mluvčího Českého rybářského svazu (ČRS) pana Kočici nepřinesl příliš informací k tématu, byla z něho znát spíše snaha postavit rybářské svazy do co nejlepšího světla.

Karel Zvářal: Karel Zvářal: Čistit – nečistit? Nezaplavit – zaplavit?
21. ledna 2020 07:30
V nedávné diskusi ohledně nutných zásahů člověka v přírodě, jakožto nutného menšího zla, jeden čtenář nazval autora článku hloupým a zmanipulovaným. To proto, že schvaluje čištění koryt potoků a řek od nánosu kamení, štěrku a hlíny. Podle tohoto čtenáře tím dochází k ničení bentosu a poklesu spodních vod, což považuje za neodpustitelnou a nenapravitelnou chybu.

Karel Čada: Karel Čada: Komunikace vědy v rozhodujícím momentu klimatických změn
20. ledna 2020 09:00
Současná doba je jedním z rozhodujících momentů v komunikaci klimatických změn. Počet Američanů, kteří se bojí klimatických změn, se od roku 2014 téměř ztrojnásobil. Téměř šest z deseti Američanů se cítí klimatickou změnou buď vystrašení či znepokojeni. Ukázala to v tomto týdnu zveřejněná studie aktuálních postojů americké veřejnosti. Zatímco v roce 2014 bylo vystrašených stejně jako popíračů (kolem 10 procent), v současnosti je trojnásobně převyšují (31 vs. 10 procent). Výrazně se zvyšují i reference o klimatické změně v amerických televizích. Proto je teď, jak říká Edward Maibach, jeden z autorů studie postojů americké veřejnosti, kognitivní očkování proti zavádějícím dezinformacím důležitější než kdy jindy.

Miroslav Koranda: Miroslav Koranda: Perpetuum mobile místo uhlí
20. ledna 2020 06:00
„Tak jsme objevili perpetuum mobile. Díry po uhlí budou vyrábět elektřinu,“ glosoval můj známý, energetik, zprávu o přeměně hnědouhelných dolů na severozápadu Čech na jezera produkující energii přečerpáváním vody.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: Modernizační fond? Můžeme se těšit na nový start rozvoje OZE
19. ledna 2020 00:34
PRAHA Po necelých dvou letech se promítl text novelizované evropské směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU) 2018/410 i do české legislativy. V minulé dekádě si elektrárny, teplárny a ocelárny, které podléhají evropskému systému obchodování s emisními povolenkami, prosadily takzvané derogace. Tato výjimka je zbavila povinnosti krýt 40 % jejich emisí nákupem povolenek za podmínky, že takto ušetřené prostředky investují do “ekologických” opatření.

Hana Vacková: Hana Vacková: Zelení musí dál trpělivě pracovat a být nositeli čistých hodnot
18. ledna 2020 04:00
S politikou se to má jako se školou. Skoro každý jí rozumí a ví, jak by se v dané situaci choval, jak by jednal. A je to všechno čím dál složitější.

Milan Smrž: Milan Smrž: Obnovitelná energie nemá vady, které jí mnozí předhazují. Naopak je levná, bezpečná a perspektivní
17. ledna 2020 09:25
Tímto článkem reaguji na několik pro jaderných a proti obnovitelných článků, které byly v minulém roce publikovány na serveru Ekolistu.

Zálohujme.cz: Zálohujme.cz: Otevřený dopis ministru životního prostředí ČR v otázce zálohování PET lahví
17. ledna 2020 09:24
Vážený pane ministře, na jaře 2019 jsme přivítali záměr Ministerstva životního prostředí ČR zabývat se studiemi vypracovanými skupinou Zálohujme.cz a zjistit, jak omezit pohazování odpadků do české přírody, splnit evropské cíle v třídění a recyklaci nápojových PET lahví a plechovek, potažmo jak splnit cíle evropských směrnic CEP (balíček cirkulární ekonomiky, Circular Economy Package) a SUP (směrnice o jednorázových plastech, Single-Use Plastic Directive) díky zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky. Tento záměr jistě ocenila i podstatná část české veřejnosti, která v řadě zpřesňovaných průzkumů opakovaně zavedení takových záloh podpořila.

Petr Stýblo: Petr Stýblo: Stutox II - úřady jsou zahlceny žádostmi o plošnou aplikaci jedu. Povolit jí však nelze
16. ledna 2020 11:30
Snahy o použití nebezpečného jedu Stutox II v boji proti přemnoženým hrabošům neutichají. Plošná aplikace tohoto jedu je v Evropě zakázaná. Krajské úřady jsou zahlceny stovkami žádostí zemědělců, které nemohou povolit. Cílem žádostí však zjevně není domoci se povolení použití pesticidu, nýbrž získání finanční kompenzace od státu poté, co budou žádosti zamítnuty. Ani na ty však zemědělci nedosáhnou.

Josef Střítecký: Josef Střítecký: Dezertifikace – velký, ale opomíjený problém ochrany klimatu
16. ledna 2020 05:00
Pokud poměřujeme poškozování globálního klimatu prizmatem rozvinutých zemí, uvidíme velkou spotřebu fosilních paliv, neúnosný rozvoj městské infrastruktury, nebo vypalování původního lesa kvůli jeho náhradě plantážemi. Kvůli chudobě a pastvě dochází k přeměně krajiny na savany a pouště. Neúnosně spásaná krajina se přehřívá. Je to velký, ale málo zmiňovaný problém.

Josef Duben: Josef Duben: Štěně bez čipu (a primáti bez veterinárního osvědčení)? Od teď už to nepůjde
15. ledna 2020 10:00
Právě dnes, tj. 15. ledna 2020, nabyla účinnosti již avizovaná novela veterinárního zákona. Kromě řady změn, které se týkají třeba provozovatelů jatek a domácích porážek, Komora veterinárních lékařů upozorňuje na dopad povinnosti čipovat všechny psy. Znamená to, že neočipované štěně nelze prodat ani koupit, jinak hrozí účastníku takové transakce pokuta.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Plastové odpady v EU a USA – pokrytectví, nebo podvod?
15. ledna 2020 05:00
Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí.

Jan Farský: Jan Farský: Chceme ministerstvo pro udržitelný rozvoj
14. ledna 2020 14:54
Ministerstvo, jehož primárním posláním bude udržitelnost. Které bude hlídat, abychom naši zemi předali našim potomkům ve stejném, ale ideálně lepším stavu, než jsme ji od svých předků převzali. Které bude dohlížet na kvalitu půdy, kvalitu vody, kvalitu krajiny. Které bude prostřednictvím nastavení dotací podporovat kvalitní odpovědné udržitelné hospodaření na půdě. Tak aby se její kvalita ideálně zlepšovala, ale minimálně nezhoršovala. Tak, aby půda opět získala schopnost udržet vodu. Schopnost, která klesla kvůli způsobu hospodaření na polovinu schopnosti, kterou měla ještě před 70ti lety. Kdyby se podařilo ji obnovit, zadrží 5ti násobek objemu vody v Orlíku... Bez nutnosti stavby dalších přehrad... Tak aby dotace nezvýhodňovaly velkopodnikatele plundrující půdu na úkor odpovědně hospodařících zemědělců. Tak aby se dotace nekoncentrovaly do centrál společností, ale pomáhaly regionům. Tak aby se nehospodařilo na obrovských lánech, ale na menších polích.

Petr Třešňák: Petr Třešňák: Česko si zaslouží posunout energetiku do 21. století, koncepce vlády je příliš konvenční
14. ledna 2020 13:22
Na svém včerejším zasedání schválila Vláda ČR přepracovaný klimaticko-energetický plán. Tento zásadní dokument určuje směřování naší země v oblasti klimatu a energetiky pro následující desetiletí a předurčuje tak, v jakém životním prostředí budou vyrůstat naše děti. Schválený návrh je až příliš konzervativní, a to včetně konzervace žlutých lánů řepky.

Josef Střítecký: Josef Střítecký: Jak si v Africe uvařit oběd, aby z toho nebyl konec tamních lesů?
14. ledna 2020 04:00
Etiopie měla v roce 1992 necelých padesát milionů obyvatel, dnes jich má kolem 120 milionů. Především na venkově, kde žije drtivá většina obyvatelstva, je zcela normální, že rodiny mají osm až deset dětí. Podařilo se snížit dětskou úmrtnost, zlepšit zásobování základními potravinami a podmínky k životu vůbec, takže se většina dětí dožívá dospělosti. Vytváří to demografický tlak, který ohrožuje další generace. Už jenom sbírání klacků na otop je problém.

Miroslav Bobek: Miroslav Bobek: Nejen koala. Více australským druhům hrozí, že zaniknou
13. ledna 2020 15:20
Koala na pozadí plamenů. Vyčerpaný koala, který dychtivě pije vodu z lahve. Popálený koala. Koala na poslední chvíli zachráněný z ohně… Koala medvídkovitý se stal jedním ze symbolů nynějšího boje s tragickými požáry v Austrálii a současně hlavním symbolem úsilí o záchranu volně žijících zvířat, která tyto požáry postihly. Ostatně i my jsme obrázek koaly použili na banneru, jímž upozorňujeme na možnost přispět prostřednictvím Zoo Praha australským ochráncům přírody.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1142 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.