Pavel Surma: Pavel Surma: Jak správně orat proti suchu
29. května 2020 13:00
Nesouhlasím s názorem pana Rosendorfa, že orba je spásná co se týká opatření v boji proti suchu na zemědělské půdě. Souhlasím s tím, že podstatná je hloubka zpracování a řešení utužení spodního dna, díky možnému rovnoměrnému zasakování srážek, pokud nějaké vůbec přijdou.

Tomáš Kvítek: Tomáš Kvítek: Co všechno bychom měli vědět o zadržení vody v krajině a kvalitě vody?
29. května 2020 05:00
Zadržením, odborně retencí vody v hydrologii rozumíme přirozené či o umělé krátkodobé zadržení vody v krajině. Tato voda může být dočasně zadržena na povrchu lesního stromoví, travního porostu, křovin, na povrchu půdy, v půdním krytu (tvořeném nadložním humusem a přízemní vegetací), v půdním profilu, v korytě toku, ve vodní nádrži, v suché nádrži, záchytném příkopě a záchytném průlehu, ap.

Veronika Trávníčková: Veronika Trávníčková: Stavění přehrad nás nespasí ani na řece Bečvě ani jinde. Řešení rekordního sucha je jinde
28. května 2020 13:00
Jedním z vysoce probíraných témat dnešní doby je neustávající sucho v krajině. Zatímco v loňském roce přišlo až se začátkem května, letos jsme již v dubnu mohli v řekách a potocích sledovat rekordně nízké průtoky. Nízké hladiny podzemní vody, vyšší teploty přispívající k výparu a menší množství zásoby vody ve sněhu vytváří kompletní sucho v krajině. A jak se k tomuto problému staví naše vláda? Místo zlepšení kvality toků, revitalizací a investic do kvalitnějšího zemědělství podporuje spíše další zabetonování krajiny a pomáhá se zrychlením odtoku vody pryč.

Jana Orlická: Jana Orlická: Vysazené stromy po čase potřebují jednoduchou pomoc - odstranění nepotřebných úvazů
28. května 2020 02:02
Strom je ze zákona součástí pozemku, na kterém roste, a jeho majitel má povinnost o něj pečovat. Pokud roste ve městě nebo na kraji silnice, musí strom zvládnout solení, sešlapanou půdu, horko a málo vody, omezený prostor pro kořenění a spoustu dalších ústrků.

Martin Vrtiška: Martin Vrtiška: Pražská doprava zůstává špinavá. Ptejme se proč
27. května 2020 04:50
Okresní autobusová doprava v Kolíně si pořídila dvacet nových autobusů s pohonem na CNG. To je skvělá zpráva. Teď by se kolínskou cestou měla vydat i další města v čele s Prahou.

Zdeňka Voštová: Zdeňka Voštová: Jarní smutkovděk. Jak vznikají nová jména pro nové emoce?
26. května 2020 05:00
„Když se jdu projít do lesa, prožívám zvláštní směs smutku a vděku. Smutku, protože vidím vyschlou studánku, pokácené smrky i to, jak všechno nyní kvete dříve než obvykle. Jasné signály, že něco není v pořádku. A zároveň jsem vděčná za to, co nám příroda dává, slyším zpívat ptáky, vidím rozkvetlé stromy a potok krásně zurčí, i když je v něm méně vody, než bývalo,“ sdílela se mnou nedávno jedna paní na terapii.

František Elfmark: František Elfmark: Zelená dohoda (Green Deal) – cesta k zelené budoucnosti?
25. května 2020 05:00
Zelená dohoda pro Evropu je pojem, který nyní slýcháme stále častěji. Ne všem je ale jasné, co si pod tímto pojmem představit. Proto jsem se rozhodl tento dokument jednoduše představit a vysvětlit, proč ho považuji za důležitý.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy I.
24. května 2020 05:00
V současné době jsou známy čtyři teorie, které se pokoušejí vysvětlit současné problémy lidstva – náhlou klimatickou změnu, která se projevuje růstem globálního oteplování, rychlým nárůstem koncentrace CO2 v atmosféře, doprovázené celou řadou lokálních či regionálních výkyvů počasí jako jsou ničivé záplavy, extrémně silné bouře i údery sucha.

Bohuslav Rosendorf: Bohuslav Rosendorf: První pomoc a první kroky k udržení vody v krajině
24. května 2020 04:00
Nedávno ministr zemědělství a i ministr pro životní prostředí měli vyjádření se zprofanovaným sloganem "udržení vody v krajině". Oba dva ví, co by se mělo. Oba dva navrhují řešení, které je v horizontech desítek, ne-li stovek let. Řešení o udržení vody v krajině stavbou desítek přehrad je to řešení na ty stovky let. Podotýkám, že nejsem žádný zapřísáhlý odpůrce staveb přehrad. Než se vykoupí pozemky, než se vyřeší všelijaké odvolání a odvolání odvolání, tak uběhne minimálně 20 roků. Příkladem jsou jednání o několik stovek metrů pozemků při stavbách silnic a dálnic. Než se vůbec začne s přípravami staveb, tak už dávno bude ČR připomínat víc než co jiného Saharu a možná už se bude psát jiné století. Nezanedbatelná je ovšem taky cena. Návrhy ministrů na udržení vody v krajině je plánováno na stovky miliard. V těch jejich návrzích je nejlíp vidět to jejich odtržení od reálného života a reálné situace. Jestli by nestálo za to vyměnit nebo propustit poradce. Ty plány ze všeho nejvíc připomínají přípravy na tunely a všelijaké odklánění peněz .

Tereza Müllerová: Tereza Müllerová: Jak jsem vyrazila na žabí večírky
23. května 2020 05:50
Letos bylo celé přenášení žab v lokalitě u "Zeleného kříže“ mezi Netolicemi a Bavorovem jiné. Začátek byl nezvykle brzký a zjištění, že je čas vyrazit bylo doslova den ze dne. Předjaří a chladné dny se vlekly, ale najednou se oteplilo, zavonělo jaro a já jsem vyrazila "na žáby“ poprvé 12. března. Za soumraku bylo na hrázi rybníka příjemných 12 °C a rybník a jeho okolí se ozýval známými zvuky, které jsou každoroční známkou toho správného času tahu žab a jiných obojživelníků. První večer byl plodný, během jednoho večera jsem přenesla skoro 150 jedinců ropuch, kolem deseti skokanů a pěti čolků.

Vilém Famm: Vilém Famm: Koronavirové poučení
23. května 2020 04:00
Pandemie koronaviru lidské konání postavila z hlavy na nohy, abychom si konečně uvědomili své priority. Nákup roušek nám však ukázal, jak dopadneme v případě potravinové krize. Na dané problémy máme na svých ramenou hlavu. U mne jsou však pochybnosti zda svého rozumu použijeme správně.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: 85 % českých potravin? Dobrý cíl, ale zcela špatné řešení
22. května 2020 13:46
Zemědělský výbor poslanecké sněmovny i ministr zemědělství přišli aktuálně s pozměňovacím návrhem k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, na jehož základě by měly mít obchody povinnost prodávat až 85 % českých potravin. Asociace soukromého zemědělství ČR tento návrh zásadně odmítá. Lapidárně řečeno, ať si každý prodává a každý kupuje legální zboží, jak chce.

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Vláda ve skutečnosti projekt nového jaderného bloku sabotuje
22. května 2020 07:00
Vláda říká, že dělá maximum pro výstavbu nových jaderných bloků. Má v tom zhruba 70% podporu veřejnosti a prakticky 100% podporu Poslanecké sněmovny, kde jádro podporují všechny strany. Pokud na něco upozorňují, jsou to pouze geopolitická rizika. Ve hře jsou ale obrovské peníze.

Eva Tylová: Eva Tylová: Vodu v půdě pomůže zadržet obyčejný svejl
22. května 2020 05:00
To, že je sucho a nedostatek vody, si postupně již snad všichni uvědomili, i ti nejvíce nevěřící Tomášové. Vodu musíme chytat všude, kde se dá. Nejen do nádrží, ale je třeba ji zadržet i přímo v půdě. A někde k tomu může pomoci úplně jednoduché opatření, zasakovací rýhu - svejl, nebo chcete-li swale.

Jiří Jeřábek: Jiří Jeřábek: Pojišťovny přestávají pojišťovat uhelné firmy. Allianz může brzy vyloučit i ČEZ
21. května 2020 13:00
Pojišťovna Allianz, součást největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, zveřejnila v minulých dnech nová etická pravidla pro pojišťování uhelného sektoru. Problém s pojištěním tak může mít i polostátní ČEZ, která chce podle svých současných plánů těžit a spalovat uhlí i po roce 2040 a svou největší uhelnou elektrárnu Počerady provozovat až do roku 2024, kdy má přejít do vlastnictví uhlobarona Pavla Tykače.

Zbyněk Kulhavý: Zbyněk Kulhavý: Drenáže z polí je potřeba vykopat!
21. května 2020 05:00
Česko nám vysychá (připomínám si titulky z médií) a je tedy třeba začít (konečně) realizovat opatření, která nám srážkovou vodu v krajině zadrží. Nejlépe přímo na polích, na loukách, v lesích. A vodu, co i přesto odteče, musíme zachytávat v nádržích pro následné využití v době sucha – pro zásobování obyvatelstva, průmyslu, ale třeba i pro závlahy. Zní to logicky a je třeba s tím souhlasit. Horší to ale je se závěrem, převzatým do titulku tohoto článku. Velmi často se s sním setkávám v komentářích na internetu, ale někdy i ve vážně míněných doporučeních na konferencích, při diskusích a debatách.

Jiří Popelka: Jiří Popelka: První etapa hledání úložiště byla plná podvádění a zanechala nedůvěru
20. května 2020 10:26
První etapa hledání místa pro konečné hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů má podle představ státních úřadů skončit do konce června vládním souhlasem s výběrem čtyř lokalit z dnešních celkem devíti. Trvala déle než patnáct let a byla provázena podváděním a nesplněnými sliby ze strany zodpovědných politiků a státních úředníků. Zásadně tak byla nabourána důvěra starostů a obyvatel obcí, kteří ani dnes nemají jistotu, že v budoucnu nedojde k dalším změnám. Především dodnes nebyla posílena práva obcí novým zákonem který má řešit jejich zapojení do výběru úložiště.

Vojtěch Novotný: Vojtěch Novotný: Terry Erwin, muž zajímavého nápadu
20. května 2020 08:24
Ve věku 79 zemřel taxonom brouků Terry Erwin, inspirující daleko za hranicemi svého oboru. Erwin byl specialistou na čeleď střevlíkovitých (Carabidae), ale dopady jeho práce byly mnohem širší. Byl jedním z průkopníků nové metody sběru hmyzu z korun stromů, tzv. insekticidním zamlžováním, jež umožnila sbírat hmyz z jinak nedostupných partií tropických deštných pralesů. V krátkosti: nastartujete přístroj spalující směs paliva a insekticidu, vytvoříte toxickou mlhu stoupající do korun stromů a pak už jen čekáte, až se na vás začne snášet déšť mrtvých brouků a dalšího hmyzu. Tato metoda se zprvu jevila velmi slibnou a v 80. letech minulého století byla biology hojně využívána. Bohužel s převážně nudnými výsledky, neboť jedna studie za druhou stále dokola zjišťovala enormní množství druhů hmyzu na jednom každém tropickém stromě, ale nebylo příliš jasné, co s takovým výsledkem.

Miroslav Dusík: Miroslav Dusík: Co napověděly jarní odchyty drobných hlodavců o hraboši polním
20. května 2020 05:00
Aplikovat rodenticid na základě evidence používaných východů z nor může být značně zavádějící. Touto metodou lze sice zhruba odhadnout aktuální hustotu populace, ale chybí velmi důležité informace zejména o věkové struktuře a pohlavní aktivitě hlodavců, případně jejich množivosti. Ve společenstvech drobných hlodavců je běžné, že i v průběhu vegetační sezony je podíl březích samic velmi nízký, nebo je odchováván mizivý počet mláďat a populace po řadu měsíců stagnuje, případně ubývá a nebezpečí z přemnožení nehrozí. Chemické prostředky jsou v takovém případě aplikovány zbytečně.

Petr Hlubuček: Petr Hlubuček: Tuhle krizi nejde zasypat uhlím
19. května 2020 08:00
Dnes jsme schválili vypracování strategie přechodu Prahy na princip cirkulární ekonomiky. Hotovo bude do března. Cirkulární ekonomika je založena na principu, že odpad je zdroj a suroviny kolují v dlouhotrvajících cyklech. Díky těmto principům mohou města snížit produkci odpadů a uhlíkovou stopu, ale i vytvářet nová pracovní místa a obchodní příležitosti.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1152 | Další
Pavel Surma: Pavel Surma: Jak správně orat proti suchu
29. května 2020 13:00
Nesouhlasím s názorem pana Rosendorfa, že orba je spásná co se týká opatření v boji proti suchu na zemědělské půdě. Souhlasím s tím, že podstatná je hloubka zpracování a řešení utužení spodního dna, díky možnému rovnoměrnému zasakování srážek, pokud nějaké vůbec přijdou.

Tomáš Kvítek: Tomáš Kvítek: Co všechno bychom měli vědět o zadržení vody v krajině a kvalitě vody?
29. května 2020 05:00
Zadržením, odborně retencí vody v hydrologii rozumíme přirozené či o umělé krátkodobé zadržení vody v krajině. Tato voda může být dočasně zadržena na povrchu lesního stromoví, travního porostu, křovin, na povrchu půdy, v půdním krytu (tvořeném nadložním humusem a přízemní vegetací), v půdním profilu, v korytě toku, ve vodní nádrži, v suché nádrži, záchytném příkopě a záchytném průlehu, ap.

Veronika Trávníčková: Veronika Trávníčková: Stavění přehrad nás nespasí ani na řece Bečvě ani jinde. Řešení rekordního sucha je jinde
28. května 2020 13:00
Jedním z vysoce probíraných témat dnešní doby je neustávající sucho v krajině. Zatímco v loňském roce přišlo až se začátkem května, letos jsme již v dubnu mohli v řekách a potocích sledovat rekordně nízké průtoky. Nízké hladiny podzemní vody, vyšší teploty přispívající k výparu a menší množství zásoby vody ve sněhu vytváří kompletní sucho v krajině. A jak se k tomuto problému staví naše vláda? Místo zlepšení kvality toků, revitalizací a investic do kvalitnějšího zemědělství podporuje spíše další zabetonování krajiny a pomáhá se zrychlením odtoku vody pryč.

Jana Orlická: Jana Orlická: Vysazené stromy po čase potřebují jednoduchou pomoc - odstranění nepotřebných úvazů
28. května 2020 02:02
Strom je ze zákona součástí pozemku, na kterém roste, a jeho majitel má povinnost o něj pečovat. Pokud roste ve městě nebo na kraji silnice, musí strom zvládnout solení, sešlapanou půdu, horko a málo vody, omezený prostor pro kořenění a spoustu dalších ústrků.

Martin Vrtiška: Martin Vrtiška: Pražská doprava zůstává špinavá. Ptejme se proč
27. května 2020 04:50
Okresní autobusová doprava v Kolíně si pořídila dvacet nových autobusů s pohonem na CNG. To je skvělá zpráva. Teď by se kolínskou cestou měla vydat i další města v čele s Prahou.

Zdeňka Voštová: Zdeňka Voštová: Jarní smutkovděk. Jak vznikají nová jména pro nové emoce?
26. května 2020 05:00
„Když se jdu projít do lesa, prožívám zvláštní směs smutku a vděku. Smutku, protože vidím vyschlou studánku, pokácené smrky i to, jak všechno nyní kvete dříve než obvykle. Jasné signály, že něco není v pořádku. A zároveň jsem vděčná za to, co nám příroda dává, slyším zpívat ptáky, vidím rozkvetlé stromy a potok krásně zurčí, i když je v něm méně vody, než bývalo,“ sdílela se mnou nedávno jedna paní na terapii.

František Elfmark: František Elfmark: Zelená dohoda (Green Deal) – cesta k zelené budoucnosti?
25. května 2020 05:00
Zelená dohoda pro Evropu je pojem, který nyní slýcháme stále častěji. Ne všem je ale jasné, co si pod tímto pojmem představit. Proto jsem se rozhodl tento dokument jednoduše představit a vysvětlit, proč ho považuji za důležitý.

Miroslav Vinkler: Miroslav Vinkler: Klimatická změna, globální oteplování a teorie biotické pumpy I.
24. května 2020 05:00
V současné době jsou známy čtyři teorie, které se pokoušejí vysvětlit současné problémy lidstva – náhlou klimatickou změnu, která se projevuje růstem globálního oteplování, rychlým nárůstem koncentrace CO2 v atmosféře, doprovázené celou řadou lokálních či regionálních výkyvů počasí jako jsou ničivé záplavy, extrémně silné bouře i údery sucha.

Bohuslav Rosendorf: Bohuslav Rosendorf: První pomoc a první kroky k udržení vody v krajině
24. května 2020 04:00
Nedávno ministr zemědělství a i ministr pro životní prostředí měli vyjádření se zprofanovaným sloganem "udržení vody v krajině". Oba dva ví, co by se mělo. Oba dva navrhují řešení, které je v horizontech desítek, ne-li stovek let. Řešení o udržení vody v krajině stavbou desítek přehrad je to řešení na ty stovky let. Podotýkám, že nejsem žádný zapřísáhlý odpůrce staveb přehrad. Než se vykoupí pozemky, než se vyřeší všelijaké odvolání a odvolání odvolání, tak uběhne minimálně 20 roků. Příkladem jsou jednání o několik stovek metrů pozemků při stavbách silnic a dálnic. Než se vůbec začne s přípravami staveb, tak už dávno bude ČR připomínat víc než co jiného Saharu a možná už se bude psát jiné století. Nezanedbatelná je ovšem taky cena. Návrhy ministrů na udržení vody v krajině je plánováno na stovky miliard. V těch jejich návrzích je nejlíp vidět to jejich odtržení od reálného života a reálné situace. Jestli by nestálo za to vyměnit nebo propustit poradce. Ty plány ze všeho nejvíc připomínají přípravy na tunely a všelijaké odklánění peněz .

Tereza Müllerová: Tereza Müllerová: Jak jsem vyrazila na žabí večírky
23. května 2020 05:50
Letos bylo celé přenášení žab v lokalitě u "Zeleného kříže“ mezi Netolicemi a Bavorovem jiné. Začátek byl nezvykle brzký a zjištění, že je čas vyrazit bylo doslova den ze dne. Předjaří a chladné dny se vlekly, ale najednou se oteplilo, zavonělo jaro a já jsem vyrazila "na žáby“ poprvé 12. března. Za soumraku bylo na hrázi rybníka příjemných 12 °C a rybník a jeho okolí se ozýval známými zvuky, které jsou každoroční známkou toho správného času tahu žab a jiných obojživelníků. První večer byl plodný, během jednoho večera jsem přenesla skoro 150 jedinců ropuch, kolem deseti skokanů a pěti čolků.

Vilém Famm: Vilém Famm: Koronavirové poučení
23. května 2020 04:00
Pandemie koronaviru lidské konání postavila z hlavy na nohy, abychom si konečně uvědomili své priority. Nákup roušek nám však ukázal, jak dopadneme v případě potravinové krize. Na dané problémy máme na svých ramenou hlavu. U mne jsou však pochybnosti zda svého rozumu použijeme správně.

Jaroslav Šebek: Jaroslav Šebek: 85 % českých potravin? Dobrý cíl, ale zcela špatné řešení
22. května 2020 13:46
Zemědělský výbor poslanecké sněmovny i ministr zemědělství přišli aktuálně s pozměňovacím návrhem k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, na jehož základě by měly mít obchody povinnost prodávat až 85 % českých potravin. Asociace soukromého zemědělství ČR tento návrh zásadně odmítá. Lapidárně řečeno, ať si každý prodává a každý kupuje legální zboží, jak chce.

Jan Palaščák: Jan Palaščák: Vláda ve skutečnosti projekt nového jaderného bloku sabotuje
22. května 2020 07:00
Vláda říká, že dělá maximum pro výstavbu nových jaderných bloků. Má v tom zhruba 70% podporu veřejnosti a prakticky 100% podporu Poslanecké sněmovny, kde jádro podporují všechny strany. Pokud na něco upozorňují, jsou to pouze geopolitická rizika. Ve hře jsou ale obrovské peníze.

Eva Tylová: Eva Tylová: Vodu v půdě pomůže zadržet obyčejný svejl
22. května 2020 05:00
To, že je sucho a nedostatek vody, si postupně již snad všichni uvědomili, i ti nejvíce nevěřící Tomášové. Vodu musíme chytat všude, kde se dá. Nejen do nádrží, ale je třeba ji zadržet i přímo v půdě. A někde k tomu může pomoci úplně jednoduché opatření, zasakovací rýhu - svejl, nebo chcete-li swale.

Jiří Jeřábek: Jiří Jeřábek: Pojišťovny přestávají pojišťovat uhelné firmy. Allianz může brzy vyloučit i ČEZ
21. května 2020 13:00
Pojišťovna Allianz, součást největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz Group, zveřejnila v minulých dnech nová etická pravidla pro pojišťování uhelného sektoru. Problém s pojištěním tak může mít i polostátní ČEZ, která chce podle svých současných plánů těžit a spalovat uhlí i po roce 2040 a svou největší uhelnou elektrárnu Počerady provozovat až do roku 2024, kdy má přejít do vlastnictví uhlobarona Pavla Tykače.

Zbyněk Kulhavý: Zbyněk Kulhavý: Drenáže z polí je potřeba vykopat!
21. května 2020 05:00
Česko nám vysychá (připomínám si titulky z médií) a je tedy třeba začít (konečně) realizovat opatření, která nám srážkovou vodu v krajině zadrží. Nejlépe přímo na polích, na loukách, v lesích. A vodu, co i přesto odteče, musíme zachytávat v nádržích pro následné využití v době sucha – pro zásobování obyvatelstva, průmyslu, ale třeba i pro závlahy. Zní to logicky a je třeba s tím souhlasit. Horší to ale je se závěrem, převzatým do titulku tohoto článku. Velmi často se s sním setkávám v komentářích na internetu, ale někdy i ve vážně míněných doporučeních na konferencích, při diskusích a debatách.

Jiří Popelka: Jiří Popelka: První etapa hledání úložiště byla plná podvádění a zanechala nedůvěru
20. května 2020 10:26
První etapa hledání místa pro konečné hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů má podle představ státních úřadů skončit do konce června vládním souhlasem s výběrem čtyř lokalit z dnešních celkem devíti. Trvala déle než patnáct let a byla provázena podváděním a nesplněnými sliby ze strany zodpovědných politiků a státních úředníků. Zásadně tak byla nabourána důvěra starostů a obyvatel obcí, kteří ani dnes nemají jistotu, že v budoucnu nedojde k dalším změnám. Především dodnes nebyla posílena práva obcí novým zákonem který má řešit jejich zapojení do výběru úložiště.

Vojtěch Novotný: Vojtěch Novotný: Terry Erwin, muž zajímavého nápadu
20. května 2020 08:24
Ve věku 79 zemřel taxonom brouků Terry Erwin, inspirující daleko za hranicemi svého oboru. Erwin byl specialistou na čeleď střevlíkovitých (Carabidae), ale dopady jeho práce byly mnohem širší. Byl jedním z průkopníků nové metody sběru hmyzu z korun stromů, tzv. insekticidním zamlžováním, jež umožnila sbírat hmyz z jinak nedostupných partií tropických deštných pralesů. V krátkosti: nastartujete přístroj spalující směs paliva a insekticidu, vytvoříte toxickou mlhu stoupající do korun stromů a pak už jen čekáte, až se na vás začne snášet déšť mrtvých brouků a dalšího hmyzu. Tato metoda se zprvu jevila velmi slibnou a v 80. letech minulého století byla biology hojně využívána. Bohužel s převážně nudnými výsledky, neboť jedna studie za druhou stále dokola zjišťovala enormní množství druhů hmyzu na jednom každém tropickém stromě, ale nebylo příliš jasné, co s takovým výsledkem.

Miroslav Dusík: Miroslav Dusík: Co napověděly jarní odchyty drobných hlodavců o hraboši polním
20. května 2020 05:00
Aplikovat rodenticid na základě evidence používaných východů z nor může být značně zavádějící. Touto metodou lze sice zhruba odhadnout aktuální hustotu populace, ale chybí velmi důležité informace zejména o věkové struktuře a pohlavní aktivitě hlodavců, případně jejich množivosti. Ve společenstvech drobných hlodavců je běžné, že i v průběhu vegetační sezony je podíl březích samic velmi nízký, nebo je odchováván mizivý počet mláďat a populace po řadu měsíců stagnuje, případně ubývá a nebezpečí z přemnožení nehrozí. Chemické prostředky jsou v takovém případě aplikovány zbytečně.

Petr Hlubuček: Petr Hlubuček: Tuhle krizi nejde zasypat uhlím
19. května 2020 08:00
Dnes jsme schválili vypracování strategie přechodu Prahy na princip cirkulární ekonomiky. Hotovo bude do března. Cirkulární ekonomika je založena na principu, že odpad je zdroj a suroviny kolují v dlouhotrvajících cyklech. Díky těmto principům mohou města snížit produkci odpadů a uhlíkovou stopu, ale i vytvářet nová pracovní místa a obchodní příležitosti.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1152 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/gluster-w...') #3 {main} thrown in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.