Matěj Hollan: Matěj Hollan: Sázení 10 milionů stromů kvůli výrobě kyslíku je obyčejný greenwashing
17. října 2019 02:00
Česká debata kolem klimatu je na dost tristní úrovni, ostatně podobně jako debata skoro o každé jiné složité záležitosti, a i mezi vzdělanými lidmi se šíří mnoho nesmyslů. Jeden z těch největších, který aktuálně šíří Richard Brabec s Andrejem Babišem, je, že musíme vyrábět kyslík a proto musíme sadit stromy. A studenti s tím mají pomáhat...

Czech Forest think tank: Czech Forest think tank: Návrh radikální změny přístupu v boji s kůrovcovou kalamitou
17. října 2019 01:00
Současný kritický stav v lesích vyžaduje přijetí celorepublikových krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity zpomalit a přispět k zachování lesních porostů se zastoupením smrku ve vhodných oblastech. Jedním z takových opatření je podle názoru členů CZECH FOREST think tank navýšení podpory boje s kalamitou v perspektivních oblastech zejména ve vyšších nadmořských výškách, jednoduchá dostupnost této podpory a umožnění nedotěžování silně napadených porostů v nejvíce postižených oblastech.

Martin Konvička: Martin Konvička: Nová vlna klima-alarmismu a ochrana přírody
16. října 2019 01:00
„Ekologické“ či „zelené“ debaty posledních měsíců nabraly na obrátkách v souvislosti s dramatickými vystoupeními švédské aktivistky Grety Thunbergové. O té bylo napsáno mnoho – od chvály po hanu, od rozborů z hájemství politické filosofie po psychologizující a satirické pamflety. Ve smršti prohlášení „pro Grétu a proti Grétě“, tedy pro a proti nové vlně klimatických opatření, poněkud zaniká to, co by přírodovědce, environmentalisty a ochranáře mělo zajímat především: Jaká nese „nová vlna alarmismu“ rizika pro přírodní stanoviště, ekosystémy, biodiverzitu? Chybí kritika nové vlny z ochranářských pozic.

Bedřich Moldan: Bedřich Moldan: Environmentální souvislosti jaderné energie
15. října 2019 01:00
V roce 2019 vyrábí na světě 450 jaderných reaktorů okolo 10 % elektřiny (zhruba 5 % globální spotřeby primárních energetických zdrojů). Jejich počet už od 80. let zůstává přibližně stejný, některé nové se uvedly do provozu, jiné odstavily. Žádný z odstavených zatím nebyl rozebrán a dekontaminován, což se všeobecně považuje za mimořádně náročnou a nákladnou operaci. Tento stav nejspíš bude trvat i do budoucnosti, nějaký nový průlom pravděpodobně nenastane.

Jan Pokorný: Jan Pokorný: Odpověď Jiřímu Kopáčkovi na text Pohádky Jana Pokorného o Šumavě
14. října 2019 01:00
Profesor Jiří Kopáček uveřejnil na Ekolistu 29. 9. 2019 Pohádky Jana Pokorného o Šumavě. Zde je moje reakce. Každou z „pohádek“ uvádím původním názvem a shrnutím profesora Kopáčka (v kurzivě) a následuje můj výklad.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: Až dvacetkrát míň nových větrníků než v Rakousku
11. října 2019 12:00
V Evropě by roku 2023 měla přibýt skoro polovina současného výkonu větrných elektráren. V Česku ale vznikne v horším případě jen dvacetkrát méně turbín než v podobně velkém a větrném Rakousku. Předpověděla to čerstvá analýza Wind Europe, evropské větrné asociace.

Jiří Kovalovský: Jiří Kovalovský: Cena za fotovoltaiku a vítr
11. října 2019 01:00
Běžně slyšíme, jak jsou fotovoltaika a větrníky (dále „f&v”) levné, levnější než fosilní paliva i jaderná energie. A to i od renomovaných agentur jako je Reuters nebo Bloomberg. Když se podíváme do slušných analýz, například od Lazardu, vidíme pro f&v krásná čísla.

Martin Křivánek: Martin Křivánek: Je to blbé a bude to horší. Co jsem si vzal z pěti knih o klimatické změně
10. října 2019 12:25
Říkal jsem si, že když teď na cestách hodně čtu, mohl bych si přečíst něco i o klimatické změně. Téma mě zajímá, ale četl jsem dřív spíš jen pár článků na internetu a náhodné výkřiky na sociálních sítích. Tak jsem si přečetl pět knížek. Nemám ambici o předání všeho v těch knížkách, spíš věcí, co mi přišly hodně zajímavý, a dojmu, co si z toho beru. (Pozn. red.: Text vyšel na Facebooku Martina Křivánka).

Vojtěch Novotný: Vojtěch Novotný: O čínské politice jednoho dítěte, uhlíkové stopě a vědecké zapomnětlivosti
10. října 2019 08:00
V roce 1979 zavedla Čínská lidová republika politiku jednoho dítěte. Čínská populace narostla mezi lety 1949 a 1976 z 540 na 940 milionů a inženýři režimu věřili, že násilné omezení porodnosti je jediným způsobem, jak zabránit nekontrolovanému růstu populace, vyčerpání zdrojů, ekonomické krizi a hladomoru. Před zavedením této kontroverzní politiky měla průměrná čínská rodina čtyři děti. Po 36 letech, v říjnu 2015, uznal ústřední výbor Komunistické strany Číny, že soudruzi pochybili a povolil rodinám děti dvě. Byla to reakce na nežádoucí, i když předpověditelné, následky politiky jednoho dítěte. Pracujícím jedináčkům se teď bude jen obtížně živit generace rodičů důchodců. Krom toho v populaci jedináčků výrazně převažují muži nad ženami následkem selektivních potratů, neboť většina rodin chtěla mít alespoň jednoho, a tedy právě jednoho, syna.

Jaromír Bláha: Jaromír Bláha: Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje jejich děsivý stav. Prostor musí dostat přirozená obnova lesa
8. října 2019 14:20
Ministerstvo zemědělství v každoroční Zprávě o stavu lesů shrnuje výsledky loňského hospodaření v lesích. Desítky let ignorované varování vědců o nevhodné druhové a věkové skladbě našich lesů mají v posledních letech za následek masivní těžbu kalamitního dřeva. Z dlouhodobého hlediska znamenala celková výše vykázaného kůrovcového dříví v roce 2018 rekordní hodnotu (13 mil. kubíků dřeva), které nebylo dosud na území České republiky dosaženo.

Jan Příhoda: Jan Příhoda: Jaké budou škody v lesích v roce 2019? 40 miliard korun
7. října 2019 10:32
Ekonomické škody v lesích způsobené zejména dopady sucha a kůrovcovou kalamitou dosáhnou v roce 2019 podle aktuálních analýz CZECH FOREST think tank téměř 40 miliard korun.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Další experiment ministerstva dopravy s rychlou smrtí?
6. října 2019 01:00
Denně čteme a vidíme umírat lidi na silnicích a dálnicích. Proč se tak děje, má několik příčin. Je to naprostá nezodpovědnost některých řidičů, kterých je bohužel stále více, nezkušenost, spojená s riskováním, meteorologické podmínky, ohromný nárůst zejména kamionové přepravy, který neodpovídá možnostem malého státu, již nyní přesyceného silničními a železničními komunikacemi. Svůj velký podíl na této situaci má i kvalita těchto komunikací.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Proč jsou sliby na ochranu půdy jen cárem papíru?
5. října 2019 01:00
Bez pochyby ano! Vláda, ministerstva zemědělství, životního prostředí i další, krajské úřady, téměř všechny politické strany a bůhví, kdo ještě mají ve svých programových prohlášeních spousty slibů, jak budou bránit záborům zemědělského půdního fondu, jak budou ochraňovat a budovat nové stavby pro zajištění pitné a zadržení povrchové vody. Pro tato prohlášení by se spíše hodil název podle známé divadelní hry "Mnoho povyku pro nic". Tak co se vlastně pro tyto sliby dělá? Dělá se dělá velice málo, ale zato se dělá velice mnoho proti těmto slibům.

Ivan Indráček: Ivan Indráček: Evropa potřebuje snížit emise z dopravy, jenže elektromobily se prosazují pomalu. Řešení tu ale je
4. října 2019 08:00
Pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic ze silniční dopravy je nezbytné, aby se zvýšil podíl vozidel na alternativní paliva. Elektromobily jako ideální bezemisní vozidla se prosazují jen velmi pomalu a jejich podíl v dopravě do roku 2030 dosáhne maximálně 15 procent. Pro snižování emisí v krátkodobém a střednědobém horizontu však již existuje alternativa v podobě LPG, které disponuje prověřenou technologií, potřebnou infrastrukturou i fungujícím trhem. Nové bioLPG má navíc potenciál snížit emise CO2 až o 90 procent. Uvádí to čerstvá studie Vize pro LPG publikovaná Evropskou asociací LPG.

Dalibor Martínek: Ihned: Ochrana klimatu sníží životní úroveň. Evropa navíc sama svět nezachrání, říká šéf svazu průmyslu Hanák
3. října 2019
PRAHA (Ihned) - době, kdy se boj za záchranu klimatu stává hlavní agendou mnoha politiků a vlád, působí Jaroslav Hanák jako z jiné planety. Snahu o zlepšování životního prostředí uznává, nicméně vůči nějaké rázné akci je značně zdrženlivý. Kulantně řečeno. Z faktu, že se ze záchrany planety stává hlavní téma i v průmyslu, není evidentně moc nadšený. "Dnes se to změnilo v náboženství," říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jan Bumba : iRozhlas: Sociolog Biler: Omezení spotřeby kvůli záchraně planety lidi děsí, neznají nic než kupování věcí
3. října 2019
PRAHA (iRozhlas) - Současné vědecké závěry bývají často nesrozumitelné, matoucí a vždy se najde někdo, kdo je hned zpochybňuje. Jak se v tom orientovat? Jak poznat informaci, kterou vám předá vědecká autorita od té, které se věřit nedá? A musí to vždy být takto černo-bílé? Hostem Interview Plus byl sociolog, spisovatel a publicista Stanislav Biler.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Požadavky Rebelie proti vyhynutí
2. října 2019 10:06
Včera jsem se ZDE dočetl, že hnutí Extinction Rebellion má tři požadavky:

Jan Zeman: Jan Zeman: Studentská stávka za klima v Praze
2. října 2019 01:00
Na pátek 20. září 2019 byla vyhlášena studentská stávka za klima v asi 150 státech světa. V řádově vyšším počtu měst se konaly demonstrace za přijetí rozhodných opatření na ochranu klimatu. Mohu podat svědectví z té pražské, jež se uskutečnila převážně na Staroměstském náměstí dopoledne, byť po 11.30 vyrazila k ministerstvu průmyslu a obchodu, k úřadu vlády, pak zpět na Staromák a nakonec na Střelecký ostrov.

Štěpán Kučera: Právo: Čas hraje proti nám. Sociolog Vojtěch Pecka o klimatické změně
2. října 2019
(Právo) - Vojtěch Pecka (1983) se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se fosilní průmysl staví ke klimatickým změnám, i na současné sociální teorie, jež zpracovávají vztah společnosti k širší ekosystémové a geofyzikální realitě. Spolupodílí se také na cyklu A2larmu o klimatické krizi Budoucnost je teď.

Jiří Dlouhý: Jiří Dlouhý: Jaké jsou výsledky Summitu OSN pro klimatickou akci 2019?
1. října 2019 01:00
Především je nutné podotknout, že je trochu obtížné se vyznat v tom, co vše se vlastně v OSN v New Yorku v týdnu od 20. do 29. září dělo – bylo zde zorganizováno více velkých akcí, které nějakým způsobem souvisely s klimatickou změnou – dohromady pět různých summitů a k tomu zde probíhala také všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN, kde se hodně klimatická změna též probírala. Uskutečnilo se například zvláštní zasedání k Cílům udržitelného rozvoje OSN, byl zde také Klimatický summit mládeže. Přímo ke klimatické krizi zde však proběhla akce s názvem 2019 UN Climate Action Summit a toto zasedání trvalo pouze jeden den (pondělí 23. září 2019).

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1135 | Další
Matěj Hollan: Matěj Hollan: Sázení 10 milionů stromů kvůli výrobě kyslíku je obyčejný greenwashing
17. října 2019 02:00
Česká debata kolem klimatu je na dost tristní úrovni, ostatně podobně jako debata skoro o každé jiné složité záležitosti, a i mezi vzdělanými lidmi se šíří mnoho nesmyslů. Jeden z těch největších, který aktuálně šíří Richard Brabec s Andrejem Babišem, je, že musíme vyrábět kyslík a proto musíme sadit stromy. A studenti s tím mají pomáhat...

Czech Forest think tank: Czech Forest think tank: Návrh radikální změny přístupu v boji s kůrovcovou kalamitou
17. října 2019 01:00
Současný kritický stav v lesích vyžaduje přijetí celorepublikových krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity zpomalit a přispět k zachování lesních porostů se zastoupením smrku ve vhodných oblastech. Jedním z takových opatření je podle názoru členů CZECH FOREST think tank navýšení podpory boje s kalamitou v perspektivních oblastech zejména ve vyšších nadmořských výškách, jednoduchá dostupnost této podpory a umožnění nedotěžování silně napadených porostů v nejvíce postižených oblastech.

Martin Konvička: Martin Konvička: Nová vlna klima-alarmismu a ochrana přírody
16. října 2019 01:00
„Ekologické“ či „zelené“ debaty posledních měsíců nabraly na obrátkách v souvislosti s dramatickými vystoupeními švédské aktivistky Grety Thunbergové. O té bylo napsáno mnoho – od chvály po hanu, od rozborů z hájemství politické filosofie po psychologizující a satirické pamflety. Ve smršti prohlášení „pro Grétu a proti Grétě“, tedy pro a proti nové vlně klimatických opatření, poněkud zaniká to, co by přírodovědce, environmentalisty a ochranáře mělo zajímat především: Jaká nese „nová vlna alarmismu“ rizika pro přírodní stanoviště, ekosystémy, biodiverzitu? Chybí kritika nové vlny z ochranářských pozic.

Bedřich Moldan: Bedřich Moldan: Environmentální souvislosti jaderné energie
15. října 2019 01:00
V roce 2019 vyrábí na světě 450 jaderných reaktorů okolo 10 % elektřiny (zhruba 5 % globální spotřeby primárních energetických zdrojů). Jejich počet už od 80. let zůstává přibližně stejný, některé nové se uvedly do provozu, jiné odstavily. Žádný z odstavených zatím nebyl rozebrán a dekontaminován, což se všeobecně považuje za mimořádně náročnou a nákladnou operaci. Tento stav nejspíš bude trvat i do budoucnosti, nějaký nový průlom pravděpodobně nenastane.

Jan Pokorný: Jan Pokorný: Odpověď Jiřímu Kopáčkovi na text Pohádky Jana Pokorného o Šumavě
14. října 2019 01:00
Profesor Jiří Kopáček uveřejnil na Ekolistu 29. 9. 2019 Pohádky Jana Pokorného o Šumavě. Zde je moje reakce. Každou z „pohádek“ uvádím původním názvem a shrnutím profesora Kopáčka (v kurzivě) a následuje můj výklad.

Štěpán Chalupa: Štěpán Chalupa: Až dvacetkrát míň nových větrníků než v Rakousku
11. října 2019 12:00
V Evropě by roku 2023 měla přibýt skoro polovina současného výkonu větrných elektráren. V Česku ale vznikne v horším případě jen dvacetkrát méně turbín než v podobně velkém a větrném Rakousku. Předpověděla to čerstvá analýza Wind Europe, evropské větrné asociace.

Jiří Kovalovský: Jiří Kovalovský: Cena za fotovoltaiku a vítr
11. října 2019 01:00
Běžně slyšíme, jak jsou fotovoltaika a větrníky (dále „f&v”) levné, levnější než fosilní paliva i jaderná energie. A to i od renomovaných agentur jako je Reuters nebo Bloomberg. Když se podíváme do slušných analýz, například od Lazardu, vidíme pro f&v krásná čísla.

Martin Křivánek: Martin Křivánek: Je to blbé a bude to horší. Co jsem si vzal z pěti knih o klimatické změně
10. října 2019 12:25
Říkal jsem si, že když teď na cestách hodně čtu, mohl bych si přečíst něco i o klimatické změně. Téma mě zajímá, ale četl jsem dřív spíš jen pár článků na internetu a náhodné výkřiky na sociálních sítích. Tak jsem si přečetl pět knížek. Nemám ambici o předání všeho v těch knížkách, spíš věcí, co mi přišly hodně zajímavý, a dojmu, co si z toho beru. (Pozn. red.: Text vyšel na Facebooku Martina Křivánka).

Vojtěch Novotný: Vojtěch Novotný: O čínské politice jednoho dítěte, uhlíkové stopě a vědecké zapomnětlivosti
10. října 2019 08:00
V roce 1979 zavedla Čínská lidová republika politiku jednoho dítěte. Čínská populace narostla mezi lety 1949 a 1976 z 540 na 940 milionů a inženýři režimu věřili, že násilné omezení porodnosti je jediným způsobem, jak zabránit nekontrolovanému růstu populace, vyčerpání zdrojů, ekonomické krizi a hladomoru. Před zavedením této kontroverzní politiky měla průměrná čínská rodina čtyři děti. Po 36 letech, v říjnu 2015, uznal ústřední výbor Komunistické strany Číny, že soudruzi pochybili a povolil rodinám děti dvě. Byla to reakce na nežádoucí, i když předpověditelné, následky politiky jednoho dítěte. Pracujícím jedináčkům se teď bude jen obtížně živit generace rodičů důchodců. Krom toho v populaci jedináčků výrazně převažují muži nad ženami následkem selektivních potratů, neboť většina rodin chtěla mít alespoň jednoho, a tedy právě jednoho, syna.

Jaromír Bláha: Jaromír Bláha: Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje jejich děsivý stav. Prostor musí dostat přirozená obnova lesa
8. října 2019 14:20
Ministerstvo zemědělství v každoroční Zprávě o stavu lesů shrnuje výsledky loňského hospodaření v lesích. Desítky let ignorované varování vědců o nevhodné druhové a věkové skladbě našich lesů mají v posledních letech za následek masivní těžbu kalamitního dřeva. Z dlouhodobého hlediska znamenala celková výše vykázaného kůrovcového dříví v roce 2018 rekordní hodnotu (13 mil. kubíků dřeva), které nebylo dosud na území České republiky dosaženo.

Jan Příhoda: Jan Příhoda: Jaké budou škody v lesích v roce 2019? 40 miliard korun
7. října 2019 10:32
Ekonomické škody v lesích způsobené zejména dopady sucha a kůrovcovou kalamitou dosáhnou v roce 2019 podle aktuálních analýz CZECH FOREST think tank téměř 40 miliard korun.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Další experiment ministerstva dopravy s rychlou smrtí?
6. října 2019 01:00
Denně čteme a vidíme umírat lidi na silnicích a dálnicích. Proč se tak děje, má několik příčin. Je to naprostá nezodpovědnost některých řidičů, kterých je bohužel stále více, nezkušenost, spojená s riskováním, meteorologické podmínky, ohromný nárůst zejména kamionové přepravy, který neodpovídá možnostem malého státu, již nyní přesyceného silničními a železničními komunikacemi. Svůj velký podíl na této situaci má i kvalita těchto komunikací.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Proč jsou sliby na ochranu půdy jen cárem papíru?
5. října 2019 01:00
Bez pochyby ano! Vláda, ministerstva zemědělství, životního prostředí i další, krajské úřady, téměř všechny politické strany a bůhví, kdo ještě mají ve svých programových prohlášeních spousty slibů, jak budou bránit záborům zemědělského půdního fondu, jak budou ochraňovat a budovat nové stavby pro zajištění pitné a zadržení povrchové vody. Pro tato prohlášení by se spíše hodil název podle známé divadelní hry "Mnoho povyku pro nic". Tak co se vlastně pro tyto sliby dělá? Dělá se dělá velice málo, ale zato se dělá velice mnoho proti těmto slibům.

Ivan Indráček: Ivan Indráček: Evropa potřebuje snížit emise z dopravy, jenže elektromobily se prosazují pomalu. Řešení tu ale je
4. října 2019 08:00
Pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic ze silniční dopravy je nezbytné, aby se zvýšil podíl vozidel na alternativní paliva. Elektromobily jako ideální bezemisní vozidla se prosazují jen velmi pomalu a jejich podíl v dopravě do roku 2030 dosáhne maximálně 15 procent. Pro snižování emisí v krátkodobém a střednědobém horizontu však již existuje alternativa v podobě LPG, které disponuje prověřenou technologií, potřebnou infrastrukturou i fungujícím trhem. Nové bioLPG má navíc potenciál snížit emise CO2 až o 90 procent. Uvádí to čerstvá studie Vize pro LPG publikovaná Evropskou asociací LPG.

Dalibor Martínek: Ihned: Ochrana klimatu sníží životní úroveň. Evropa navíc sama svět nezachrání, říká šéf svazu průmyslu Hanák
3. října 2019
PRAHA (Ihned) - době, kdy se boj za záchranu klimatu stává hlavní agendou mnoha politiků a vlád, působí Jaroslav Hanák jako z jiné planety. Snahu o zlepšování životního prostředí uznává, nicméně vůči nějaké rázné akci je značně zdrženlivý. Kulantně řečeno. Z faktu, že se ze záchrany planety stává hlavní téma i v průmyslu, není evidentně moc nadšený. "Dnes se to změnilo v náboženství," říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jan Bumba : iRozhlas: Sociolog Biler: Omezení spotřeby kvůli záchraně planety lidi děsí, neznají nic než kupování věcí
3. října 2019
PRAHA (iRozhlas) - Současné vědecké závěry bývají často nesrozumitelné, matoucí a vždy se najde někdo, kdo je hned zpochybňuje. Jak se v tom orientovat? Jak poznat informaci, kterou vám předá vědecká autorita od té, které se věřit nedá? A musí to vždy být takto černo-bílé? Hostem Interview Plus byl sociolog, spisovatel a publicista Stanislav Biler.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: Požadavky Rebelie proti vyhynutí
2. října 2019 10:06
Včera jsem se ZDE dočetl, že hnutí Extinction Rebellion má tři požadavky:

Jan Zeman: Jan Zeman: Studentská stávka za klima v Praze
2. října 2019 01:00
Na pátek 20. září 2019 byla vyhlášena studentská stávka za klima v asi 150 státech světa. V řádově vyšším počtu měst se konaly demonstrace za přijetí rozhodných opatření na ochranu klimatu. Mohu podat svědectví z té pražské, jež se uskutečnila převážně na Staroměstském náměstí dopoledne, byť po 11.30 vyrazila k ministerstvu průmyslu a obchodu, k úřadu vlády, pak zpět na Staromák a nakonec na Střelecký ostrov.

Štěpán Kučera: Právo: Čas hraje proti nám. Sociolog Vojtěch Pecka o klimatické změně
2. října 2019
(Právo) - Vojtěch Pecka (1983) se ve svém výzkumu zaměřuje na to, jak se fosilní průmysl staví ke klimatickým změnám, i na současné sociální teorie, jež zpracovávají vztah společnosti k širší ekosystémové a geofyzikální realitě. Spolupodílí se také na cyklu A2larmu o klimatické krizi Budoucnost je teď.

Jiří Dlouhý: Jiří Dlouhý: Jaké jsou výsledky Summitu OSN pro klimatickou akci 2019?
1. října 2019 01:00
Především je nutné podotknout, že je trochu obtížné se vyznat v tom, co vše se vlastně v OSN v New Yorku v týdnu od 20. do 29. září dělo – bylo zde zorganizováno více velkých akcí, které nějakým způsobem souvisely s klimatickou změnou – dohromady pět různých summitů a k tomu zde probíhala také všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN, kde se hodně klimatická změna též probírala. Uskutečnilo se například zvláštní zasedání k Cílům udržitelného rozvoje OSN, byl zde také Klimatický summit mládeže. Přímo ke klimatické krizi zde však proběhla akce s názvem 2019 UN Climate Action Summit a toto zasedání trvalo pouze jeden den (pondělí 23. září 2019).

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1135 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.