Dalibor Dostál a Miloslav Jirků: Dalibor Dostál a Miloslav Jirků: Je smutné, když přírodním procesům nevěří ani ochránci přírody
23. září 2019 10:20
Diskuse o tom, zda je příroda „nesvéprávná“, a neobejde se bez trvalých technických zásahů člověka, nebo naopak perfektně vyladěná a prověřená miliony let neustálého vývoje a testování, není nová. Je možná stejně stará, jako ochrana přírody sama. Odrazila se i v příspěvku Oldřicha Čížka a Pavla Marhoula Příliš velká cena za náhražku divočiny. V něm jsou dány do protikladu technické zásahy formou pojezdů těžké techniky a přirozená pastva velkých kopytníků. Hned na úvod předesíláme, že tento konflikt vnímáme jako poněkud uměle vytvořený.

Matěj Hollan: Matěj Hollan: Simultánní překlad Grety T. do češtiny
23. září 2019 09:40
Na okraj probíhajícího týdne pro klima, kde by se měly řešit daleko důležitější věci, jako co hodlá Česko pro zastavení emisí skleníkových plynů dělat - ani nevím, jestli mě "baví" nebo spíš jen "udivuje" to pobouření, které mezi českými konzervativci vzbudily tři zcela nevinné věty Grety Thunberg v New Yorku: „A pokud patříte k té malé skupině, co se námi cítí ohrožována, máme pro vás velmi špatnou zprávu: Toto je jenom začátek. Změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne.“ (Original „If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you: This is just the beginning. Change is coming - like it or not.“)

Jaromír Bláha: Jaromír Bláha: Před 20 lety zachránila občanská blokáda unikátní Trojmezenský prales v NP Šumava před vykácením
21. září 2019 01:00
Přesně před 20 lety, 21. září 1999, byla po dvou měsících ukončena nenásilná občanská blokáda, při níž více než dvě stovky dobrovolníků a ochránců přírody z celé republiky úspěšně bránily vykácení unikátního Trojmezenského pralesa v jižní části národního parku Šumava.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Konec uhlí v Praze – Zelený kruh vítá první krok pražského zastupitelstva
20. září 2019 13:30
Zelený kruh považuje včerejší hlasování zastupitelstva hlavního města o vyhlášce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích, za prospěšný krok, který pomůže snížit vysoké znečištění ovzduší v Praze a zlepší kvalitu života zejména v okrajových částech města. Vyhláška zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks v kamnech a kotlích dvou nejhorších emisních tříd. Nová pravidla budou účinná od 1. října 2020.

Martin Polák: Martin Polák: Jak to je na milovických pastvinách s pojezdy těžkou technikou?
20. září 2019 09:59
Ve svém volném čase se zabývám prací s mládeží v duchu branné výchovy a vojenskou historií. Jsem koordinátorem projektu několika vojensko historických klubů, spolků branných činností a jednotlivců pod označením Military Experience, jenž se podílí na několika projektech v oblasti rozvoje bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá společně s obcí Lipník a městem Benátky nad Jizerou. Taktéž jsem členem vojensko historického skanzenu Mordové rokle nacházejícího se v katastru obce Lipník.

Sandro Elčić: Hospodářské noviny: V Česku se blíží soumrak širých lánů. Farmáři s největšími poli mají přijít o dotace
20. září 2019
(Hospodářské noviny) - Při přeletu z Rakouska do Česka je rozdíl patrný na první pohled. Na jižní straně hranic převažují menší políčka, v Česku jsou k vidění hlavně "velké širé lány". Od příštího roku se má ale pohled na Česko z ptačí perspektivy proměnit.

Peter Bednár : Respekt.cz: Lepší parkování
20. září 2019
(Respekt.cz) - Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování.

Jan Sládek: Jan Sládek: Tři důvody, proč stávkovat za klima
19. září 2019 11:28
PRAHA Stávky za klima rostou v počtu, frekvenci i intenzitě. V naší společnosti, která zrovna nepreferuje kolektivní protesty, natož občanskou neposlušnost, je třeba umět vysvětlit, proč to má smysl. A zároveň najít tu pravou míru a nepovažovat stávky za něco, co nejsou. Řekneme rovnou: nejsou řešením. Jsou jen podstatnou částí na cestě k jeho nalezení. A to ze tří důvodu.

Oldřich Čížek a Pavel Marhoul: Oldřich Čížek a Pavel Marhoul: Příliš velká cena za náhražku divočiny
18. září 2019 01:00
Dne 3. září 2019 byla v médiích zveřejněna zpráva o přislíbení pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje k rozšíření pastvin pro velké herbivory – exmoorské ponny a zubry - provozované společností Česká krajina v Milovicích. Jde o krok, který následoval po mediální kampani společnosti Česká krajina, ta byla postavena na „nutnosti“ vybít část stáda, pokud kraj pozemky neposkytne. Situace kolem pastvy v Evropsky významné lokalitě Milovice-Mladá není po odborné biologicko-ochranářské stránce, ale i ze společenského hlediska, zdaleka jednoznačná. Takto závažnému rozhodnutí by měla předcházet odborná i společenská diskuse a nemělo by být reakcí na nátlak zájmové skupiny.

Skauti a skautky: Skauti a skautky: Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize
17. září 2019 13:00
Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Vyzývá k možným konkrétním krokům nejen a zejména Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka jako vedoucí orgány organizace, ale také další složky Junáka a všechny skauty a skautky.

Veronika Šilhová: Veronika Šilhová: Česká solární energetika je připravená na restart, vydělat na tom mohou všichni
17. září 2019 11:00
Potenciál obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaiky je v České republice násobně vyšší, než udává současný návrh klimaticko-energetického plánu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle nové studie Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky, která má podporu Solární asociace, lze do roku 2030 navýšit instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách ze současných 2,2 gigawattů na 6,85 až 9 gigawattů.

Martin Mikeš: Martin Mikeš: Jak klimatičtí aktivisté zjednodušují skutečnost a matou veřejnost
17. září 2019 01:00
Někteří klimatičtí aktivisté se netají tím, že by rádi cenzurovali media i jednotlivce, která dávají prostor názorům, faktům i postojům, které 100 % nesouzní s jejich verzí příběhu. Sám jsem se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči několikrát na sociálních sítích, kdy mé diskuze s aktivisty končily tím, že se se mnou nebudou bavit, protože jsem podle nich popírač toho, v co oni bezmezně věří. A přitom jsem si pouze ochoten připustit, že o klimatických změnách nevíme zdaleka tolik, jak oni tvrdí.

Vladimír Mana: Vladimír F. Mana: Povolování vodních nádrží nebude rychlejší a ještě budou ohroženy malé vodní toky
16. září 2019 12:15
Pověstný pátek třináctého a poslanecká sněmovna schvaluje novelu vodního zákona, která má zjednodušit povolování výstavby “malých” rybníků, jejichž plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m. Návrh připravený na ministerstvu zemědělství měnil původně stavební zákon, vzhledem k nesouhlasu ministerstva pro místní rozvoj však poslanci zaimprovizovali, přesunuli změnu do vodního zákona a celou agendu ze stavebních úřadů na úřady vodoprávní.

Jan Činčera: Jan Činčera: Jak učit o klimatu
16. září 2019 01:00
Učitelka Veronika si na Den Země připravila nový program pro páťáky. Žáci si sami najdou na internetu informace o různých globálních problémech. Pak se o nich společně budou v rámci projektového dne bavit, promítat si k tomu filmy a žáci nakonec vyrobí postery.

Adin Vyhlídka: Adin Vyhlídka: Ztráta paměti přerovského voliče, kam směřuje Přerov?
15. září 2019 01:20
Po volbách v roce 2014 jsem očekával, že přerovská veřejnost se dostatečně poučila z arogantní vyčuranosti minulého spojení stranických klanů ČSSD, ODS, TOPky a dalších "umělců". Bohužel, nestalo se tak.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Obchvat Benešova je potřeba. Ale je nutné vybetonovat úplně všechno?
14. září 2019 01:30
Když jsem se probíral na internetu zprávami z benešovského městského úřadu, narazil jsem na velice zajímavou zprávu. Jedná se o dokument z Krajského úřadu Středočeského kraje s jednacím číslem 088707/2019/KUSK, a to o „Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení, kde se dozvídám, že Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Aleš Erber: Aleš Erber: Ring volný! Lesníci versus mocná myslivecko-dřevařská lobby
13. září 2019 13:27
V rámci pozměňovacích návrhů novely zákona o lesích, kterou se mění i zákon o myslivosti, vyústil v ostré reakce Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (ČMMJ). Lesníci a myslivci jsou na jedné lodi, ale řada z nich o tom neví. Proč? Protože díky vlivným skupinám se daří vrážet mezi ně klín. O co vlastně jde v sektoru ovládaném lesnicko-myslivecko-dřevařským byznysem? O moc nad českými lesy, o zbytek smrků a lesní pozemky po kůrovcových těžbách a o budoucí byznys, až rozpad smrkových porostů odezní a vzniknou nové lesy. Není tajemstvím, že mocní pánové ovládající dřevařský sektor mají blízký vztah k myslivosti. Nejsou to jen zemědělské a potravinářské koncerny.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima“
13. září 2019 01:37
Gréta Thurnbergová dorazila na plachetnici do USA, kde se má v září zúčastnit klimatického summitu OSN. Vstříc jí vypluje sedmnáct plachetnic a účast této celebrity bude jedním z vrcholu tohoto setkání. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že směr, kterým se vydala jí symbolizovaná kampaň, není dobrý a ke zlepšení životního prostředí i snížení emisí nepřispěje.

Libor Jankovský: Libor Jankovský: Myslivecká legislativa se musí změnit tak, aby škody zvěří neomezovaly růst nové generace lesa
12. září 2019 13:19
Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla nejen v důsledku probíhajícího vlivu klimatických extrémů, nevhodné druhové skladby prorostů, nevhodně zvoleným způsobem obhospodařování nebo i nešťasně provedenou reorganizací modelu státem obhospodařovaných lesů. V neposlední řadě je ale také příčinou neprovedení zásadních změn v našich zákonech a vyhláškach. Stávající legislativa je dnes již v mnoha směrech překonaná a neodpovídá moderním trendům hospodaření v lesích, využívajících tvořivých sil přírody k zakládání lesů druhově a strukturně bohatých.

Romana Šonková: Romana Šonková: Historický den pro hospodářská zvířata. Petice Konec doby klecové nasbírala za rok více než 1,5 milionu podpisů
12. září 2019 13:00
Největší evropská petice za zlepšení života hospodářských zvířat se právě uzavřela. Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové skončila 11. září úderem půlnoci a přesně za jeden rok získala přes 1,5 milionu podpisů. To představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v celé historii hnutí za ochranu zvířat.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1134 | Další
Dalibor Dostál a Miloslav Jirků: Dalibor Dostál a Miloslav Jirků: Je smutné, když přírodním procesům nevěří ani ochránci přírody
23. září 2019 10:20
Diskuse o tom, zda je příroda „nesvéprávná“, a neobejde se bez trvalých technických zásahů člověka, nebo naopak perfektně vyladěná a prověřená miliony let neustálého vývoje a testování, není nová. Je možná stejně stará, jako ochrana přírody sama. Odrazila se i v příspěvku Oldřicha Čížka a Pavla Marhoula Příliš velká cena za náhražku divočiny. V něm jsou dány do protikladu technické zásahy formou pojezdů těžké techniky a přirozená pastva velkých kopytníků. Hned na úvod předesíláme, že tento konflikt vnímáme jako poněkud uměle vytvořený.

Matěj Hollan: Matěj Hollan: Simultánní překlad Grety T. do češtiny
23. září 2019 09:40
Na okraj probíhajícího týdne pro klima, kde by se měly řešit daleko důležitější věci, jako co hodlá Česko pro zastavení emisí skleníkových plynů dělat - ani nevím, jestli mě "baví" nebo spíš jen "udivuje" to pobouření, které mezi českými konzervativci vzbudily tři zcela nevinné věty Grety Thunberg v New Yorku: „A pokud patříte k té malé skupině, co se námi cítí ohrožována, máme pro vás velmi špatnou zprávu: Toto je jenom začátek. Změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne.“ (Original „If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you: This is just the beginning. Change is coming - like it or not.“)

Jaromír Bláha: Jaromír Bláha: Před 20 lety zachránila občanská blokáda unikátní Trojmezenský prales v NP Šumava před vykácením
21. září 2019 01:00
Přesně před 20 lety, 21. září 1999, byla po dvou měsících ukončena nenásilná občanská blokáda, při níž více než dvě stovky dobrovolníků a ochránců přírody z celé republiky úspěšně bránily vykácení unikátního Trojmezenského pralesa v jižní části národního parku Šumava.

Petra Kolínská: Petra Kolínská: Konec uhlí v Praze – Zelený kruh vítá první krok pražského zastupitelstva
20. září 2019 13:30
Zelený kruh považuje včerejší hlasování zastupitelstva hlavního města o vyhlášce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích, za prospěšný krok, který pomůže snížit vysoké znečištění ovzduší v Praze a zlepší kvalitu života zejména v okrajových částech města. Vyhláška zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks v kamnech a kotlích dvou nejhorších emisních tříd. Nová pravidla budou účinná od 1. října 2020.

Martin Polák: Martin Polák: Jak to je na milovických pastvinách s pojezdy těžkou technikou?
20. září 2019 09:59
Ve svém volném čase se zabývám prací s mládeží v duchu branné výchovy a vojenskou historií. Jsem koordinátorem projektu několika vojensko historických klubů, spolků branných činností a jednotlivců pod označením Military Experience, jenž se podílí na několika projektech v oblasti rozvoje bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá společně s obcí Lipník a městem Benátky nad Jizerou. Taktéž jsem členem vojensko historického skanzenu Mordové rokle nacházejícího se v katastru obce Lipník.

Sandro Elčić: Hospodářské noviny: V Česku se blíží soumrak širých lánů. Farmáři s největšími poli mají přijít o dotace
20. září 2019
(Hospodářské noviny) - Při přeletu z Rakouska do Česka je rozdíl patrný na první pohled. Na jižní straně hranic převažují menší políčka, v Česku jsou k vidění hlavně "velké širé lány". Od příštího roku se má ale pohled na Česko z ptačí perspektivy proměnit.

Peter Bednár : Respekt.cz: Lepší parkování
20. září 2019
(Respekt.cz) - Celostátní politika je o kmenové identitě, všechna ostatní je z 90 procent o parkování.

Jan Sládek: Jan Sládek: Tři důvody, proč stávkovat za klima
19. září 2019 11:28
PRAHA Stávky za klima rostou v počtu, frekvenci i intenzitě. V naší společnosti, která zrovna nepreferuje kolektivní protesty, natož občanskou neposlušnost, je třeba umět vysvětlit, proč to má smysl. A zároveň najít tu pravou míru a nepovažovat stávky za něco, co nejsou. Řekneme rovnou: nejsou řešením. Jsou jen podstatnou částí na cestě k jeho nalezení. A to ze tří důvodu.

Oldřich Čížek a Pavel Marhoul: Oldřich Čížek a Pavel Marhoul: Příliš velká cena za náhražku divočiny
18. září 2019 01:00
Dne 3. září 2019 byla v médiích zveřejněna zpráva o přislíbení pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje k rozšíření pastvin pro velké herbivory – exmoorské ponny a zubry - provozované společností Česká krajina v Milovicích. Jde o krok, který následoval po mediální kampani společnosti Česká krajina, ta byla postavena na „nutnosti“ vybít část stáda, pokud kraj pozemky neposkytne. Situace kolem pastvy v Evropsky významné lokalitě Milovice-Mladá není po odborné biologicko-ochranářské stránce, ale i ze společenského hlediska, zdaleka jednoznačná. Takto závažnému rozhodnutí by měla předcházet odborná i společenská diskuse a nemělo by být reakcí na nátlak zájmové skupiny.

Skauti a skautky: Skauti a skautky: Otevřený dopis a výzva Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize
17. září 2019 13:00
Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Vyzývá k možným konkrétním krokům nejen a zejména Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka jako vedoucí orgány organizace, ale také další složky Junáka a všechny skauty a skautky.

Veronika Šilhová: Veronika Šilhová: Česká solární energetika je připravená na restart, vydělat na tom mohou všichni
17. září 2019 11:00
Potenciál obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaiky je v České republice násobně vyšší, než udává současný návrh klimaticko-energetického plánu Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle nové studie Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky, která má podporu Solární asociace, lze do roku 2030 navýšit instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách ze současných 2,2 gigawattů na 6,85 až 9 gigawattů.

Martin Mikeš: Martin Mikeš: Jak klimatičtí aktivisté zjednodušují skutečnost a matou veřejnost
17. září 2019 01:00
Někteří klimatičtí aktivisté se netají tím, že by rádi cenzurovali media i jednotlivce, která dávají prostor názorům, faktům i postojům, které 100 % nesouzní s jejich verzí příběhu. Sám jsem se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči několikrát na sociálních sítích, kdy mé diskuze s aktivisty končily tím, že se se mnou nebudou bavit, protože jsem podle nich popírač toho, v co oni bezmezně věří. A přitom jsem si pouze ochoten připustit, že o klimatických změnách nevíme zdaleka tolik, jak oni tvrdí.

Vladimír Mana: Vladimír F. Mana: Povolování vodních nádrží nebude rychlejší a ještě budou ohroženy malé vodní toky
16. září 2019 12:15
Pověstný pátek třináctého a poslanecká sněmovna schvaluje novelu vodního zákona, která má zjednodušit povolování výstavby “malých” rybníků, jejichž plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m. Návrh připravený na ministerstvu zemědělství měnil původně stavební zákon, vzhledem k nesouhlasu ministerstva pro místní rozvoj však poslanci zaimprovizovali, přesunuli změnu do vodního zákona a celou agendu ze stavebních úřadů na úřady vodoprávní.

Jan Činčera: Jan Činčera: Jak učit o klimatu
16. září 2019 01:00
Učitelka Veronika si na Den Země připravila nový program pro páťáky. Žáci si sami najdou na internetu informace o různých globálních problémech. Pak se o nich společně budou v rámci projektového dne bavit, promítat si k tomu filmy a žáci nakonec vyrobí postery.

Adin Vyhlídka: Adin Vyhlídka: Ztráta paměti přerovského voliče, kam směřuje Přerov?
15. září 2019 01:20
Po volbách v roce 2014 jsem očekával, že přerovská veřejnost se dostatečně poučila z arogantní vyčuranosti minulého spojení stranických klanů ČSSD, ODS, TOPky a dalších "umělců". Bohužel, nestalo se tak.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Obchvat Benešova je potřeba. Ale je nutné vybetonovat úplně všechno?
14. září 2019 01:30
Když jsem se probíral na internetu zprávami z benešovského městského úřadu, narazil jsem na velice zajímavou zprávu. Jedná se o dokument z Krajského úřadu Středočeského kraje s jednacím číslem 088707/2019/KUSK, a to o „Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení, kde se dozvídám, že Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Severovýchodní obchvat Benešova I+II etapa“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Aleš Erber: Aleš Erber: Ring volný! Lesníci versus mocná myslivecko-dřevařská lobby
13. září 2019 13:27
V rámci pozměňovacích návrhů novely zákona o lesích, kterou se mění i zákon o myslivosti, vyústil v ostré reakce Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (ČMMJ). Lesníci a myslivci jsou na jedné lodi, ale řada z nich o tom neví. Proč? Protože díky vlivným skupinám se daří vrážet mezi ně klín. O co vlastně jde v sektoru ovládaném lesnicko-myslivecko-dřevařským byznysem? O moc nad českými lesy, o zbytek smrků a lesní pozemky po kůrovcových těžbách a o budoucí byznys, až rozpad smrkových porostů odezní a vzniknou nové lesy. Není tajemstvím, že mocní pánové ovládající dřevařský sektor mají blízký vztah k myslivosti. Nejsou to jen zemědělské a potravinářské koncerny.

Vladimír Wagner: Vladimír Wagner: Mé prosby k studentům před dalšími „stávkami za klima“
13. září 2019 01:37
Gréta Thurnbergová dorazila na plachetnici do USA, kde se má v září zúčastnit klimatického summitu OSN. Vstříc jí vypluje sedmnáct plachetnic a účast této celebrity bude jedním z vrcholu tohoto setkání. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že směr, kterým se vydala jí symbolizovaná kampaň, není dobrý a ke zlepšení životního prostředí i snížení emisí nepřispěje.

Libor Jankovský: Libor Jankovský: Myslivecká legislativa se musí změnit tak, aby škody zvěří neomezovaly růst nové generace lesa
12. září 2019 13:19
Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla nejen v důsledku probíhajícího vlivu klimatických extrémů, nevhodné druhové skladby prorostů, nevhodně zvoleným způsobem obhospodařování nebo i nešťasně provedenou reorganizací modelu státem obhospodařovaných lesů. V neposlední řadě je ale také příčinou neprovedení zásadních změn v našich zákonech a vyhláškach. Stávající legislativa je dnes již v mnoha směrech překonaná a neodpovídá moderním trendům hospodaření v lesích, využívajících tvořivých sil přírody k zakládání lesů druhově a strukturně bohatých.

Romana Šonková: Romana Šonková: Historický den pro hospodářská zvířata. Petice Konec doby klecové nasbírala za rok více než 1,5 milionu podpisů
12. září 2019 13:00
Největší evropská petice za zlepšení života hospodářských zvířat se právě uzavřela. Evropská občanská iniciativa Konec doby klecové skončila 11. září úderem půlnoci a přesně za jeden rok získala přes 1,5 milionu podpisů. To představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v celé historii hnutí za ochranu zvířat.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1134 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.