Žaneta Sladká : Žaneta Sladká: Marinel přežila nejsmrtelnější tajfun v historii. Teď pomáhá druhým. A vy můžete pomoci jí...
15. listopadu 2019 01:00
Když v roce 2013 na Filipíny dorazil jeden z nejsmrtelnějších tajfunů v historii, bylo Marinel Sumookové Ubaldové šestnáct let. Přežila. Tajfun Yolanda ale úplně zničil celou její vesnici v Samaru. Během pár hodin zemřelo přes 6000 lidí, miliony ztratily své domovy.

Ladislav Štěpánek: Ladislav Štěpánek: Česko za 30 let prošlo největším projektem ekologizace elektráren ve východním bloku
14. listopadu 2019 10:00
Demonstrace proti režimu začaly před třiceti lety už 11. a 13. listopadu v Teplicích. Po několikatýdenní inverzi, která město halila do štiplavé žluté mlhy, vyšli lidé do ulic s požadavkem na čistý vzduch. Krušné hory, ale i Jizerské, byly tehdy posety pahýly uschlých stromů vlivem kyselých dešťů způsobených oxidem síry ze severočeských elektráren. Dnes, po třiceti letech, již tehdejší katastrofální znečištění není poznat, Krušné i Jizerské hory se opět zelenají vzrostlými stromy. Od konce roku 1998 ČEZ a ostatní výrobci provozují pouze takové elektrárny, které splňují přísné emisní limity zákona na ochranu ovzduší.

Vlasta Přehnálková: Vlasta Přehnálková: Uspávání broučků ohňostrojem
14. listopadu 2019 01:00
Máme tu podzim, čas dýní a lampionových průvodů. V posledních letech se v některých obcích naší republiky obnovily pro radost dětem lampionové průvody spojené s "uspáváním" broučků.

Veronika Holcnerová: Veronika Holcnerová: Bude lidstvo na seznamu fosilním průmyslem vyhubených druhů?
13. listopadu 2019 12:29
V pondělí 11. 11. 2019 se občané z hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) zúčastnili pietního aktu za vyhubené druhy a za vyhubením ohrožené druhy. Členové hnutí si kolem poledne na půl hodiny polehali na zem v jednom z nefrekventovanějších brněnských obchodních domů. Chtěli tím upozornit na fakt, že naše narůstající spotřeba vzhledem k ekologické stopě, kterou zanechává, je významnou příčinou změn klimatu a s ním spojeného vymírání živočišných i rostlinných druhů.

Jakub Hladký: Jakub Hladký: Stav vody na Orlíku – kde sledovat informace
13. listopadu 2019 01:00
Protože bydlím kousek od Písku a poměrně často publikuji různé příspěvky a fotografie z Orlíku na internetu, Facebooku, Instagramu a i na svém rybářském blogu, stále více lidí se mě ptá na aktuální stav vody v přehradní nádrži Orlík. Rozhodl jsem se proto zdroje vyhledat a sepsat.

Pavel Podruh: Pavel Podruh: Stavba prvního Českého soběstačného domu zahájena
12. listopadu 2019 14:15
Sen mnoha lidí. Šetrný dům, který si vyrobí veškerou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije. Projekt Český soběstačný dům posbíral odborníky z akademické i soukromé sféry a poslední 4 roky připravoval právě takový koncept domu. První z nich se nyní začal skutečně stavět u Vyššího Brodu v Jižních Čechách. Pobyt v něm si bude moci vyzkoušet každý a navíc se jeho plány po dostavbě zdarma zveřejní jako manuál.

Zdeňka Nezmeškalová: Zdeňka Nezmeškalová: Zvířat umírá na silnicích více než loni. Nebuďte vrahy – uberte plyn!
12. listopadu 2019 08:20
Podzim je spojen se změnou letního na zimní čas, se zkrácením slunečního dne, ale také se srážkami dopravních prostředků se zvířaty, zejména se zvěří. Takto zraněných zvířat rok od roku přibývá a ta, která nezemřou na místě, přijímají díky zájmu veřejnosti záchranná stanice. Tento podzim už se v důsledku střetu s dopravními prostředky stalo pacienty záchranných stanic pro volně žijící živočichy téměř 300 zvířat, od počátku roku evidují stanice 1500 pacientů, což je o 150 zvířat více, než loni touto dobou.

Jiří Študent: Jiří Študent: Nová odpadové legislativa aneb Zákaz skládkování je nutné udržet!
12. listopadu 2019 08:00
Zcela zásadní momentem nové odpadové legislativy, která podpoří recyklaci a přechod Česka směrem k cirkulární ekonomice, je zákaz skládkování. Bohužel, navrhovaná legislativa tento zákaz posouvá z roku 2024 až k roku 2030, dokonce se hovoří i už o roku 2035, což je důsledek skládkařské lobby.

Bohuslav Čížek: Bohuslav Čížek: Pro přechod na oběhové hospodářství potřebujeme novou legislativu, která bude obsahovat zásadní změny
11. listopadu 2019 15:25
Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství. Pokud myslíme vážně odklon od skládkování a transformaci k oběhovému hospodářství, musíme pro to vytvořit podmínky. Důležitý je například správně nastavený poplatek za skládkování, aby se jakékoli jiné využití odpadu ekonomicky vyplatilo.

Jakub Hladký: Jakub Hladký: Vlhčené ubrousky jsou zlo
11. listopadu 2019 01:00
Až překvapivě často se mi stává, že při lovu ryb z vody vylovím textilní kosmetický ubrousek. Není snad vycházky, aby se mi to u nás na Otavě nestalo. Zvláště při přívlači. To jich z vody vytáhnu za jedno odpoledne i několik.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Pomohou nám opravdu další dálnice?
9. listopadu 2019 01:00
Naše vláda ve své neomylnosti tvrdí, že je to nutné. Ono to tak opravdu vypadá. Den, kdy na dálnici, té či oné, nedojde k nehodě, či hromadné nehodě s účastí jednoho či více kamionů a osobních aut je opravdu výjimkou, která potvrzuje pravidlo. První místo v této disciplině má bezkonkurenčně dálnice D1, ale ani ostatní nejsou o mnoho pozadu. Proto je podle mínění vlády, ministerstev, ŘSD a dalších nutno stavět, stavět a stavět další dálnice, které mají situaci vylepšit. Opravdu to tak bude?

JARO Jaroměř: JARO Jaroměř: Sněhobílá volavka bílá zahynula kvůli zapomenutému rybářskému vlasci
8. listopadu 2019 15:35
Dnes jeden příběh se smutným koncem.

Daniel Pitek: Daniel Pitek: Chceme jít jako ovce na porážku pod vedením takových ovčáků?
8. listopadu 2019 01:00

Ondřej Feit: Ondřej Feit: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ke kácení stromů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací
7. listopadu 2019 10:00

Vážený pane ministře,

Milan Jeglík: Milan Jeglík: Občanské hlídky proti jedům v krajině
7. listopadu 2019 01:00
Českou krajinou otřásla letos v létě vlna legálního trávení zvířat jedem Stutox II, jehož aplikace byla schválena Ministerstvem zemědělství v čele s panem ministrem Tomanem. Než se do problému vložili čeští ornitologové s dalšími neziskovými organizacemi, došlo k otrávení mnoha zajíců a bažantů, včetně dalších dokonce ohrožených druhů zvířat, jako byli například čápi na Opavsku. Na popud veřejnosti a organizací zabývajících se ochranou přírody se do celé kauzy zapojilo též Ministerstvo životního prostředí, a nakonec se podařilo plošnou aplikaci jedu Stutox II zastavit, a tento rodenticid tak může být nyní legálně aplikován pouze přímo do hraboších nor. Jaká je však realita v terénu?

Karel Zvářal: Karel Zvářal: O sečení trávy, aneb Když dva dělají totéž...
6. listopadu 2019 01:00
Zpráva na Ekolistu o rozkvetlé louce v sousedství frekventované silnice kdesi ve Velké Británii mě přiměla sednout ke klávesnici. Na první pohled sympatický počin, kdy známá neziskovka se nabídla, že vysadí květnaté pásy kolem cest a nahradí tak nízko střižené trávníky, má jedno velké ale. Vzhledem k očekávané přítomnosti opylovačů byly vysazeny sice ve „správný čas“, ale na tom nejméně vhodném místě.

Jan Moravec: Jan Moravec: Co z toho bude? Zadržování vody v krajině, nebo jen kapří farmy?
5. listopadu 2019 01:00
Senát schválil novelu stavebního a vodního zákona, která má výrazně zjednodušit budování „malých vodních děl, sloužících k zadržování vody v krajině.“ A spousty lidí, i z „ochranářské branže“ tleská. Kdo by nevítal zadržování vody v krajině, vždyť po tom přeci všichni voláme? A proč to maximálně nezjednodušit, když jde o tak bohulibou činnost. Jenže cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly; a tady lze mít ve výsledku pochybnosti i o těch dobrých úmyslech.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: 500 vědců?
4. listopadu 2019 01:00
V posledních dnech rezonuje v českém sociálním a mediálním prostoru „otevřený dopis 500 vědců“  zaslaný před Klimatickým summitem v New Yorku generálnímu sekretáři OSN António Guterresovi s názvem „There is no climate emergency“ (ZDE). Climate emergency je u nás překládáno jako klimatická nouze a některé skupiny aktivních občanů přesvědčují své volené zástupce v obcích, městech, krajích i v Poslanecké sněmovně, aby vyhlásili stav klimatické nouze. Já to nepovažuji za vhodné, protože krizové stavy u nás definuje krizový zákon (240/2000 Sb.), který krizi způsobenou přímo klimatickou změnou nezná. Pokud climate emergency přeložíme jako mimořádné projevy klimatu, na které je nutné reagovat, dostaneme se na jinou úroveň diskuse – které projevy nás ohrožují dnes, které v blízké budoucnosti a jak máme reagovat. Mohl bych tedy tento úvod zakončit konstatováním, že nemáme žádnou klimatickou nouzi, ale čelíme mimořádným projevům změn klimatu.

Radek Kyrian: Radek Kyrian: Proč v Českých Budějovicích schnou rostliny a stromy?
1. listopadu 2019 01:00
České Budějovice se nachází na soutoku řek Vltavy a Malše. Větší část města leží v údolní nivě řek. Teoreticky by tak hladina spodní vody měla být snadno dostupná jak pro její čerpání, ale také pro rostliny. Přesto se v Českých Budějovicích potýkáme s usycháním jak nových výsadeb, tak vzrostlých dřevin. Máme tu nějaký problém s vodou...

Zelený kruh a Hnutí DUHA: Zelený kruh a Hnutí DUHA: Ekologické vysvědčení vlády v poločase
30. října 2019 09:10
PRAHA Ekologická organizace Hnutí DUHA spolu s asociací Zelený kruh zhodnotily kroky vlády Andreje Babiše v environmentální oblasti. Učinily tak u příležitosti poloviny současného volebního období. Výsledkem je “vysvědčení”, které v mnohém konstatuje zanedbávání či přímo poškozující kroky pro kvalitu životního prostředí České republiky. Vláda tak má před sebou druhý poločas, aby špatné skóre napravila.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1137 | Další
Žaneta Sladká : Žaneta Sladká: Marinel přežila nejsmrtelnější tajfun v historii. Teď pomáhá druhým. A vy můžete pomoci jí...
15. listopadu 2019 01:00
Když v roce 2013 na Filipíny dorazil jeden z nejsmrtelnějších tajfunů v historii, bylo Marinel Sumookové Ubaldové šestnáct let. Přežila. Tajfun Yolanda ale úplně zničil celou její vesnici v Samaru. Během pár hodin zemřelo přes 6000 lidí, miliony ztratily své domovy.

Ladislav Štěpánek: Ladislav Štěpánek: Česko za 30 let prošlo největším projektem ekologizace elektráren ve východním bloku
14. listopadu 2019 10:00
Demonstrace proti režimu začaly před třiceti lety už 11. a 13. listopadu v Teplicích. Po několikatýdenní inverzi, která město halila do štiplavé žluté mlhy, vyšli lidé do ulic s požadavkem na čistý vzduch. Krušné hory, ale i Jizerské, byly tehdy posety pahýly uschlých stromů vlivem kyselých dešťů způsobených oxidem síry ze severočeských elektráren. Dnes, po třiceti letech, již tehdejší katastrofální znečištění není poznat, Krušné i Jizerské hory se opět zelenají vzrostlými stromy. Od konce roku 1998 ČEZ a ostatní výrobci provozují pouze takové elektrárny, které splňují přísné emisní limity zákona na ochranu ovzduší.

Vlasta Přehnálková: Vlasta Přehnálková: Uspávání broučků ohňostrojem
14. listopadu 2019 01:00
Máme tu podzim, čas dýní a lampionových průvodů. V posledních letech se v některých obcích naší republiky obnovily pro radost dětem lampionové průvody spojené s "uspáváním" broučků.

Veronika Holcnerová: Veronika Holcnerová: Bude lidstvo na seznamu fosilním průmyslem vyhubených druhů?
13. listopadu 2019 12:29
V pondělí 11. 11. 2019 se občané z hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion) zúčastnili pietního aktu za vyhubené druhy a za vyhubením ohrožené druhy. Členové hnutí si kolem poledne na půl hodiny polehali na zem v jednom z nefrekventovanějších brněnských obchodních domů. Chtěli tím upozornit na fakt, že naše narůstající spotřeba vzhledem k ekologické stopě, kterou zanechává, je významnou příčinou změn klimatu a s ním spojeného vymírání živočišných i rostlinných druhů.

Jakub Hladký: Jakub Hladký: Stav vody na Orlíku – kde sledovat informace
13. listopadu 2019 01:00
Protože bydlím kousek od Písku a poměrně často publikuji různé příspěvky a fotografie z Orlíku na internetu, Facebooku, Instagramu a i na svém rybářském blogu, stále více lidí se mě ptá na aktuální stav vody v přehradní nádrži Orlík. Rozhodl jsem se proto zdroje vyhledat a sepsat.

Pavel Podruh: Pavel Podruh: Stavba prvního Českého soběstačného domu zahájena
12. listopadu 2019 14:15
Sen mnoha lidí. Šetrný dům, který si vyrobí veškerou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje. Zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije. Projekt Český soběstačný dům posbíral odborníky z akademické i soukromé sféry a poslední 4 roky připravoval právě takový koncept domu. První z nich se nyní začal skutečně stavět u Vyššího Brodu v Jižních Čechách. Pobyt v něm si bude moci vyzkoušet každý a navíc se jeho plány po dostavbě zdarma zveřejní jako manuál.

Zdeňka Nezmeškalová: Zdeňka Nezmeškalová: Zvířat umírá na silnicích více než loni. Nebuďte vrahy – uberte plyn!
12. listopadu 2019 08:20
Podzim je spojen se změnou letního na zimní čas, se zkrácením slunečního dne, ale také se srážkami dopravních prostředků se zvířaty, zejména se zvěří. Takto zraněných zvířat rok od roku přibývá a ta, která nezemřou na místě, přijímají díky zájmu veřejnosti záchranná stanice. Tento podzim už se v důsledku střetu s dopravními prostředky stalo pacienty záchranných stanic pro volně žijící živočichy téměř 300 zvířat, od počátku roku evidují stanice 1500 pacientů, což je o 150 zvířat více, než loni touto dobou.

Jiří Študent: Jiří Študent: Nová odpadové legislativa aneb Zákaz skládkování je nutné udržet!
12. listopadu 2019 08:00
Zcela zásadní momentem nové odpadové legislativy, která podpoří recyklaci a přechod Česka směrem k cirkulární ekonomice, je zákaz skládkování. Bohužel, navrhovaná legislativa tento zákaz posouvá z roku 2024 až k roku 2030, dokonce se hovoří i už o roku 2035, což je důsledek skládkařské lobby.

Bohuslav Čížek: Bohuslav Čížek: Pro přechod na oběhové hospodářství potřebujeme novou legislativu, která bude obsahovat zásadní změny
11. listopadu 2019 15:25
Svaz průmyslu podporuje přechod na oběhové hospodářství. Pokud myslíme vážně odklon od skládkování a transformaci k oběhovému hospodářství, musíme pro to vytvořit podmínky. Důležitý je například správně nastavený poplatek za skládkování, aby se jakékoli jiné využití odpadu ekonomicky vyplatilo.

Jakub Hladký: Jakub Hladký: Vlhčené ubrousky jsou zlo
11. listopadu 2019 01:00
Až překvapivě často se mi stává, že při lovu ryb z vody vylovím textilní kosmetický ubrousek. Není snad vycházky, aby se mi to u nás na Otavě nestalo. Zvláště při přívlači. To jich z vody vytáhnu za jedno odpoledne i několik.

Miroslav Hruška: Miroslav Hruška: Pomohou nám opravdu další dálnice?
9. listopadu 2019 01:00
Naše vláda ve své neomylnosti tvrdí, že je to nutné. Ono to tak opravdu vypadá. Den, kdy na dálnici, té či oné, nedojde k nehodě, či hromadné nehodě s účastí jednoho či více kamionů a osobních aut je opravdu výjimkou, která potvrzuje pravidlo. První místo v této disciplině má bezkonkurenčně dálnice D1, ale ani ostatní nejsou o mnoho pozadu. Proto je podle mínění vlády, ministerstev, ŘSD a dalších nutno stavět, stavět a stavět další dálnice, které mají situaci vylepšit. Opravdu to tak bude?

JARO Jaroměř: JARO Jaroměř: Sněhobílá volavka bílá zahynula kvůli zapomenutému rybářskému vlasci
8. listopadu 2019 15:35
Dnes jeden příběh se smutným koncem.

Daniel Pitek: Daniel Pitek: Chceme jít jako ovce na porážku pod vedením takových ovčáků?
8. listopadu 2019 01:00

Ondřej Feit: Ondřej Feit: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ke kácení stromů v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací
7. listopadu 2019 10:00

Vážený pane ministře,

Milan Jeglík: Milan Jeglík: Občanské hlídky proti jedům v krajině
7. listopadu 2019 01:00
Českou krajinou otřásla letos v létě vlna legálního trávení zvířat jedem Stutox II, jehož aplikace byla schválena Ministerstvem zemědělství v čele s panem ministrem Tomanem. Než se do problému vložili čeští ornitologové s dalšími neziskovými organizacemi, došlo k otrávení mnoha zajíců a bažantů, včetně dalších dokonce ohrožených druhů zvířat, jako byli například čápi na Opavsku. Na popud veřejnosti a organizací zabývajících se ochranou přírody se do celé kauzy zapojilo též Ministerstvo životního prostředí, a nakonec se podařilo plošnou aplikaci jedu Stutox II zastavit, a tento rodenticid tak může být nyní legálně aplikován pouze přímo do hraboších nor. Jaká je však realita v terénu?

Karel Zvářal: Karel Zvářal: O sečení trávy, aneb Když dva dělají totéž...
6. listopadu 2019 01:00
Zpráva na Ekolistu o rozkvetlé louce v sousedství frekventované silnice kdesi ve Velké Británii mě přiměla sednout ke klávesnici. Na první pohled sympatický počin, kdy známá neziskovka se nabídla, že vysadí květnaté pásy kolem cest a nahradí tak nízko střižené trávníky, má jedno velké ale. Vzhledem k očekávané přítomnosti opylovačů byly vysazeny sice ve „správný čas“, ale na tom nejméně vhodném místě.

Jan Moravec: Jan Moravec: Co z toho bude? Zadržování vody v krajině, nebo jen kapří farmy?
5. listopadu 2019 01:00
Senát schválil novelu stavebního a vodního zákona, která má výrazně zjednodušit budování „malých vodních děl, sloužících k zadržování vody v krajině.“ A spousty lidí, i z „ochranářské branže“ tleská. Kdo by nevítal zadržování vody v krajině, vždyť po tom přeci všichni voláme? A proč to maximálně nezjednodušit, když jde o tak bohulibou činnost. Jenže cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly; a tady lze mít ve výsledku pochybnosti i o těch dobrých úmyslech.

Radim Tolasz: Radim Tolasz: 500 vědců?
4. listopadu 2019 01:00
V posledních dnech rezonuje v českém sociálním a mediálním prostoru „otevřený dopis 500 vědců“  zaslaný před Klimatickým summitem v New Yorku generálnímu sekretáři OSN António Guterresovi s názvem „There is no climate emergency“ (ZDE). Climate emergency je u nás překládáno jako klimatická nouze a některé skupiny aktivních občanů přesvědčují své volené zástupce v obcích, městech, krajích i v Poslanecké sněmovně, aby vyhlásili stav klimatické nouze. Já to nepovažuji za vhodné, protože krizové stavy u nás definuje krizový zákon (240/2000 Sb.), který krizi způsobenou přímo klimatickou změnou nezná. Pokud climate emergency přeložíme jako mimořádné projevy klimatu, na které je nutné reagovat, dostaneme se na jinou úroveň diskuse – které projevy nás ohrožují dnes, které v blízké budoucnosti a jak máme reagovat. Mohl bych tedy tento úvod zakončit konstatováním, že nemáme žádnou klimatickou nouzi, ale čelíme mimořádným projevům změn klimatu.

Radek Kyrian: Radek Kyrian: Proč v Českých Budějovicích schnou rostliny a stromy?
1. listopadu 2019 01:00
České Budějovice se nachází na soutoku řek Vltavy a Malše. Větší část města leží v údolní nivě řek. Teoreticky by tak hladina spodní vody měla být snadno dostupná jak pro její čerpání, ale také pro rostliny. Přesto se v Českých Budějovicích potýkáme s usycháním jak nových výsadeb, tak vzrostlých dřevin. Máme tu nějaký problém s vodou...

Zelený kruh a Hnutí DUHA: Zelený kruh a Hnutí DUHA: Ekologické vysvědčení vlády v poločase
30. října 2019 09:10
PRAHA Ekologická organizace Hnutí DUHA spolu s asociací Zelený kruh zhodnotily kroky vlády Andreje Babiše v environmentální oblasti. Učinily tak u příležitosti poloviny současného volebního období. Výsledkem je “vysvědčení”, které v mnohém konstatuje zanedbávání či přímo poškozující kroky pro kvalitu životního prostředí České republiky. Vláda tak má před sebou druhý poločas, aby špatné skóre napravila.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1137 | Další

Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/www/htdoc...') #3 {main} thrown in /data/www/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.