Navštivte EkoLink a Ecomonitor.
Ekolist.cz vydává občanské sdružení BEZK. Za webhosting a publikační systém Toolkit děkujeme Econnectu.
Pátek 7. 8. 2020
Svátek má Lada
Hledání na Ekolistu:
Titulní stránka > Ekologická legislativa > Právní předpisy > Projednané zákony MAPA STRÁNEK
Ekologická legislativa
Projednané zákony
3. volební období

Zde najdete přehled právních předpisů týkajících se životního prostředí, které Poslanecká sněmovna projednala ve 3. volebním období (1998 - 2002).
Právní předpisy projednané v 5. volebním období (2006 - ?) najdete zde.
Právní předpisy projednané ve 4. volebním období (2002 - 2006) najdete zde.

Tisk:
1306

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 10.4.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 26.4.2002 Zpravodaj: Libor Ježek (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.1999
3. čtení: 1.1.1999
Číslo senátního tisku: 291 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 2.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 11.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 255 Číslo částky: 96 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1300

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 9.5.2002 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1299

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
Datum předložení: 5.4.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 2.5.1999 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.1999
3. čtení: 1.1.1999
Číslo senátního tisku: 293 Název senátního tisku: Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
Senát: 24.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 14.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
Číslo zákona: 274 Číslo částky: 102 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1285

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Břetislava Petra, Josefa Hojdara a Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 20.3.2002 Předkladatel: Skupina poslanců - Břetislav Petr, Josef Hojdar, Tomáš Teplík
Projednání vládou: 17.4.2002 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1251

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Datum předložení: 5.2.2002 Předkladatel: Skupina poslanců -
Projednání vládou: 6.3.2002 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1250

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Libora Ambrozka, Josefa Hojdara a další na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Skupina poslanců - Vlastimil Aubrecht, Libor Ambrozek, Josef Hojdar, Květoslava Čelišová, Jaroslav Gongol, Yvona Jungová, Vladimír Laštůvka, Radko Martínek, Martin Starec, Zdeňka Stránská, František Španbauer, Rudolf Tomíček, Miloslav Vlček
Projednání vládou: 6.3.2002 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1247

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 5.2.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 14.3.2002 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1240

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Datum předložení: 25.1.2002 Předkladatel: Skupina poslanců - Josef Hojdar, Oldřich Vojíř
Projednání vládou: 27.2.2002 1. čtení v PSP: 15.3.2002 Zpravodaj: Břetislav Petr (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 10.4.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
26.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
26.4.2002
3. čtení: 3.5.2002
Číslo senátního tisku: 311 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Senát: 29.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 11.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Číslo zákona: 262 Číslo částky: 98 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1235

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Jaroslava Palase, Františka Brožíka a Jiřího Drdy na vydání zákona o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství České republiky
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Skupina poslanců - Jaroslav Palas, František Brožík, Jiří Drda
Projednání vládou: 20.2.2002 1. čtení v PSP: 15.3.2002 Zpravodaj: Jan Grůza (KDU-ČSL)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1230

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Datum předložení: 17.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 15.3.2002 Zpravodaj: Miloš Titz (ČSSD)
Výbory PSP: VOB - 18.3.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
25.4.2002
3. čtení: 3.5.2002
Číslo senátního tisku: 308 Název senátního tisku: Návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Senát: 30.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 14.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Číslo zákona: 281 Číslo částky: 102 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1228

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 17.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 13.2.2002 Zpravodaj: Břetislav Petr (ODS)
Výbory PSP: HV - 27.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
12.3.2002
3. čtení: 20.3.2002
Číslo senátního tisku: 256 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 24.4.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 12.5.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 206 Číslo částky: 82 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 24.5.2002

Tisk:
1227

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
Datum předložení: 15.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 5.2.2002 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 1.1.2000
Číslo senátního tisku: 185 Název senátního tisku: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
Senát: 15.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
Číslo zákona: 133 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 15.4.2002

Tisk:
1226

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 15.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.2.2002 Zpravodaj: Pavel Hojda (KSČM)
Výbory PSP: HV - 10.4.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
23.4.2002
3. čtení: 2.5.2002
Číslo senátního tisku: 295 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 24.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 11.7.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 256 Číslo částky: 96 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1224

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon)
Datum předložení: 15.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 13.2.2002 Zpravodaj: Jaromír Talíř (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVMT 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: PSP (vrácen Senátem): Prezident: PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1223

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Josef Mandík (KSČM)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1221

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Datum předložení: 15.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.2.2002 Zpravodaj: Luděk Polášek (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 27.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
12.3.2002
3. čtení: 20.3.2002
Číslo senátního tisku: 255 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Senát: 24.4.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 29.4.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Číslo zákona: 205 Číslo částky: 82 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 24.5.2002

Tisk:
1215

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
Datum předložení: 11.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 13.2.2002 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 1.1.2000
Číslo senátního tisku: 203 Název senátního tisku: Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
Senát: 13.3.2002 PSP (vrácen Senátem): Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
Číslo zákona: 123 Číslo částky: 55 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 12.4.2002

Tisk:
1210

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
Datum předložení: 7.1.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 5.2.2002 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 1.1.2000
Číslo senátního tisku: 184 Název senátního tisku: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín-Praha-Břeclav
Senát: 15.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
Číslo zákona: 132 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 15.4.2002

Tisk:
1203

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění přepisů pozdějších předpisů
Datum předložení: 19.12.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Tomáš Kvapil
Projednání vládou: 16.1.2002 1. čtení v PSP: 31.1.2002 Zpravodaj: Zdeňka Horníková (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 27.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
25.4.2002
3. čtení: 3.5.2002
Číslo senátního tisku: 307 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších přepisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 11.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 261 Číslo částky: 97 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1202

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Zpráva rozpočového výboru č. 614 ze dne 26. února 2002 k návrhu návrhu poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 19.12.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Václav Grüner, Ladislav Skopal, Olga Sehnalová, Pavel Kováčik, Jaroslav Lobkowicz
Projednání vládou: 16.1.2002 1. čtení v PSP: 8.2.2002 Zpravodaj: Vladimír Doležal (ODS)
Výbory PSP: RV - 26.2.2002; - 27.2.2002; - 3.4.2002; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
25.4.2002
3. čtení: 3.5.2002
Číslo senátního tisku: 304 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 14.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 277 Číslo částky: 102 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1194

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Moniky Mihaličkové, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona o určení části výnosů daně z příjmu fyzických osob pro dobročinné účely (zákon o asignacích)
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Skupina poslanců - Monika Mihaličková, Zdeněk Kořistka, Jaroslav Perger, František Ondruš, Ivana Hanačíková, Josef Janeček, Ludmila Müllerová, Václav Krása, Stanislav Volák, Karel Kühnl, Ivan Pilip, Pavel Svoboda, Ladislav Korbel
Projednání vládou: 9.1.2002 1. čtení v PSP: 5.2.2002 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: PSP (vrácen Senátem): Prezident: PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1188

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích
Datum předložení: 5.12.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Miroslav Beneš
Projednání vládou: 9.1.2002 1. čtení v PSP: 8.2.2002 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1184

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb.
Datum předložení: 4.12.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal, Pavel Hrnčíř
Projednání vládou: 19.12.2001 1. čtení v PSP: 8.2.2002 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1169

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Datum předložení: 14.2.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 10.12.2001 Zpravodaj: Pavel Kováčik (KSČM)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1163

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím)
Datum předložení: 14.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Vlastimil Aubrecht (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; - 27.2.2002; - 28.2.2002; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
25.4.2002
3. čtení: 2.5.2002
Výbory PSP - opak. proj.: VVSRRŽP; - 10.4.2002; ; ;
Číslo senátního tisku: 301 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
Senát: 24.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 11.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
Číslo zákona: 259 Číslo částky: 97 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1161

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů
Datum předložení: 14.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Tomáš Kvapil (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1160

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Datum předložení: 14.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Ing. Pavel Hrnčíř
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.3.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
20.3.2001
3. čtení: 9.4.2001
Číslo senátního tisku: 285 Název senátního tisku: Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Senát: 17.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 13.6.2002 Prezident: 28.6.2002 PSP (vrácen prezidentem): 1.1.1999
Název zákona: Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Číslo zákona: 320 Číslo částky: 117 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 18.7.2002

Tisk:
1158

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Libor Krátký (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 12.3.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.4.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1157

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.12.2002 Zpravodaj: Radko Martínek (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 21.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
19.3.2002
3. čtení: 26.3.2002
Číslo senátního tisku: 282 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 1.1.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 23.5.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 231 Číslo částky: 87 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 4.6.2002

Tisk:
1156

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Tom Zajíček
Výbory PSP: VVSRRŽP - 12.3.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.3.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
19.3.2001
3. čtení: 26.3.2002
Číslo senátního tisku: 281 Název senátního tisku: Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 17.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 13.6.2002 Prezident: 28.6.2002 PSP (vrácen prezidentem): 1.1.1998
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 313 Číslo částky: 114 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 12.7.2002

Tisk:
1151

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a o souvisejících změnách
Datum předložení: 13.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 5.12.2001 Zpravodaj: Zuzka Rujbrová (KSČM)
Výbory PSP: RV - 21.2.2002; - 27.2.2002; - 27.2.2002; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
21.3.2002
3. čtení: 27.3.2002
Číslo senátního tisku: 283 Název senátního tisku: Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 14.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 13.6.2002 Prezident: 25.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 290 Číslo částky: 106 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1147

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
Datum předložení: 12.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 4.12.2001 Zpravodaj: František Vnouček (ČSSD)
Výbory PSP: HV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 1.1.2000
Číslo senátního tisku: 163 Název senátního tisku: Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
Senát: 11.1.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 25.1.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
Číslo zákona: 46 Číslo částky: 20 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 7.2.2002

Tisk:
1142

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Datum předložení: 6.11.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Zdeněk Koudelka (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 13.3.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
21.3.2002
3. čtení: 9.4.2002
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1139

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Datum předložení: 31.1.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Rudolf Tomíček, Vlastimil Aubrecht, Martin Starec, Josef Hojdar, Vladimír Laštůvka, František Chobot, Yvona Jungová)
Projednání vládou: 3.11.2001 1. čtení v PSP: 6.2.2002 Zpravodaj:
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1133

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Jiřího Drdy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Datum předložení: 30.10.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Vlastimil Aubrecht, Jiří Drda, Yvona Jungová, Rudolf Tomíček, Radko Martínek, František Španbauer, Martin Starec, František Chobot, Andrej Grega
Projednání vládou: 26.11.2001 1. čtení v PSP: 6.2.2002 Zpravodaj: Veronika Nedvědová (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1116

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 10.10.2001 Předkladatel: Zastupitelstvo hlavního města Prahy
Projednání vládou: 7.11.2001 1. čtení v PSP: 12.12.2001 Zpravodaj: Jan Bláha (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 21.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
20.3.2002
3. čtení: 27.3.2002
Výbory PSP - opak. proj.: VVSRRŽP - 23.4.2002; ; ; ; Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 26.4.2002 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 26.4.2002 Opak. 3. čtení: 3.5.2002
Číslo senátního tisku: 312 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 1.1.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 4.6.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 275 Číslo částky: 102 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.6.2002

Tisk:
1110

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Libora Krátkého, Petra Koháčka, Aleše Rozehnala, Jana Zahradila, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala, Světlany Navarové a Jany Volfovéna vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 4.10.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Libor Krátký, Petr Koháček, Aleš Rozehnal, Jan Zahradil, Tomáš Kladívko, Karel Šplíchal, Světlana Navarová, Jana Volfová
Projednání vládou: 7.11.2001 1. čtení v PSP: 12.12.2001 Zpravodaj: Jan Bláha (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1105

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
Datum předložení: 3.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 30.11.2001 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1104

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiv a sadby)
Datum předložení: 3.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 30.11.2001 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1103

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 3.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 30.11.2001 Zpravodaj: Olga Sehnalová (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1092

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 2.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 23.10.2001 Zpravodaj: Lucie Talmanová (ODS)
Výbory PSP: VSPZ - 7.11.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
29.1.2002
3. čtení: 6.2.2002
Číslo senátního tisku: 209 Název senátního tisku: Návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 8.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2002 Prezident: 20.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo zákona: 120 Číslo částky: 52 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 9.4.2002

Tisk:
1084

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 1.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 24.10.2001 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 17.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
31.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
31.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: 229 Název senátního tisku: Návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 20.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo zákona: 146 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002
Poznámka: Sněmovna do konce svého funkčního období návrh neprojednala

Tisk:
1081

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Datum předložení: 1.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 25.10.2001 Zpravodaj: Zdeněk Jičínský (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 18.1.2002 2. čtení - obecná rozprava:
8.2.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
8.2.2002
3. čtení: 15.2.2002
Číslo senátního tisku: 224 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Senát: 21.3.2002 PSP (vrácen Senátem): Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Číslo zákona: 151 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002

Tisk:
1080

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh soudního řádu správního
Datum předložení: 1.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 25.10.2001 Zpravodaj: Zdeněk Jičínský (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 17.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
8.2.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
8.2.2002
3. čtení: 15.2.2002
Číslo senátního tisku: 223 Název senátního tisku: Návrh zákona soudní řád správní
Senát: 21.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon soudní řád správní
Číslo zákona: 150 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002

Tisk:
1070

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona správní řád
Datum předložení: 27.9.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 30.10.2002 Zpravodaj: Zuzka Rujbrová (KSČM)
Výbory PSP: VVSRRŽP; UPV - 5.1.1998 2. čtení - obecná rozprava:
8.2.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
8.2.2002
3. čtení: 15.2.2002
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: PSP (vrácen Senátem): Prezident: PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1067

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 27.9.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 7.12.2001 Zpravodaj: Vladimír Doležal (ODS)
Výbory PSP: RV - 20.2.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
12.3.2002
3. čtení: 20.3.2002
Číslo senátního tisku: 259 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 24.4.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 15.5.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 207 Číslo částky: 82 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 24.5.2002

Tisk:
1060

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
Datum předložení: 12.12.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2001 1. čtení v PSP: 9.11.2001 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 10.10.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Výbory PSP - opak. proj.: RV - 11.12.2001; ; ; ;
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 21.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
Číslo zákona: 490 Číslo částky: 177 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
1057

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Oldřicha Vojíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Datum předložení: 24.8.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Vlastimil Aubrecht, Oldřich Vojíř, Břetislav Petr, Rudolf Tomíček, Martin Starec, Libor Ambrozek, Květoslava Čelišová, František Ondruš, Vladimír Laštůvka, Miroslav Ouzký, František Španbauer)
Projednání vládou: 22.10.2001 1. čtení v PSP: 30.11.2001 Zpravodaj: Josef Hojdar (ČSSD)
Výbory PSP: HV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 1.1.2000
Číslo senátního tisku: 156 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Senát: 19.12.2001 PSP (vrácen Senátem): 29.1.2002 Prezident: 31.1.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 61 Číslo částky: 29 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 21.2.2002

Tisk:
1050

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Datum předložení: 14.9.2002 Předkladatel: Zastupitelstvo kraje Plzeňského
Projednání vládou: 15.10.2002 1. čtení v PSP: 6.2.2002 Zpravodaj: Veronika Nedvědová (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1040

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 27.2.2004 1. čtení v PSP: 1.11.2001 Zpravodaj: Zdeněk Koudelka (ČSSD)
Výbory PSP: UPV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1039

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Datum předložení: 11.9.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 9.8.2002 1. čtení v PSP: 1.11.2001 Zpravodaj: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Výbory PSP: UPV - 22.11.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
31.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
31.1.2002
3. čtení: 7.2.2002
Číslo senátního tisku: 196 Název senátního tisku: Ústavní zákon o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Senát: 20.9.2002 PSP (vrácen Senátem): 9.8.2002 Prezident: 9.8.2002 PSP (vrácen prezidentem): 9.8.2002
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

-->
Tisk:
1030

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky
Datum předložení: 27.2.2004 Předkladatel: Skupina poslanců - Vojtěch Filip, Michael Kuneš, Alena Svobodová
Projednání vládou: 26.9.2001 1. čtení v PSP: 28.11.2001 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 23.1.2002; - 25.1.2001; - 26.3.2002; ; 2. čtení - obecná rozprava:
31.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 24.4.2002 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1026

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 21.8.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Hana Orgoníková, Miloslav Vlček, Bohuslav Sobotka
Projednání vládou: 17.9.2001 1. čtení v PSP: 24.10.2002 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: RV - 9.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
30.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: 226 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 20.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 148 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002

Tisk:
1026

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 21.8.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Hana Orgoníková, Miloslav Vlček a Bohuslav Sobotka
Projednání vládou: 17.9.2001 1. čtení v PSP: 24.10.2001 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: RV - ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
30.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: 226 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 20.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 149 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002

Tisk:
1019

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Datum předložení: 10.8.2002 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 24.10.2001 Zpravodaj: Tomáš Teplík (ODS)
Výbory PSP: HV - 16.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
29.1.2002
3. čtení: 3.2.2002
Číslo senátního tisku: 186 Název senátního tisku: Návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Senát: 15.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 9.4.2002 Prezident: 22.4.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Číslo zákona: 173 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 9.5.2002

Tisk:
1014

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Vejvody a dalších na vydání zahrádkářského zákona
Datum předložení: 3.8.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Josef Vejvoda, Zdeňka Stránská, Pavel Kováčik, Václav Grüner, Olga Sehnalová
Projednání vládou: 5.9.2001 1. čtení v PSP: 28.10.2001 Zpravodaj: Petr Hort (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 27.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 27.2.2004 Prezident: 27.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
1010

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Datum předložení: 31.7.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 24.10.2001 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 9.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
30.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: 227 Název senátního tisku: Návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Senát: 20.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
Číslo zákona: 147 Číslo částky: 61 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 17.4.2002

Tisk:
1007

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Hojdy, Miroslava Kapouna, Jaromíra Kohlíčka, Zdeňka Kořistky a Karla Sehoře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 25.7.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Pavel Němec, Pavel Hojda, Miroslav Kapoun, Jaromír Kohlíček, Zdeněk Kořistka, Karel Sehoř
Projednání vládou: 22.8.2001 1. čtení v PSP: 28.11.2001 Zpravodaj: František Vnouček (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 17.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
30.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: 207 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Senát: 15.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 19.3.2002 Prezident: 22.4.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Číslo zákona: 175 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 9.5.2002

Tisk:
1000

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb.
Datum předložení: 10.7.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - František Ondruš, Petr Nečas, Ivan Langer
Projednání vládou: 1.8.2001 1. čtení v PSP: 28.11.2001 Zpravodaj: Petr Koháček
Výbory PSP: VOB - 14.1.2002; - 21.3.2002; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
22.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
22.3.2002
3. čtení: 27.3.2002
Číslo senátního tisku: 278 Název senátního tisku: Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 6.5.2002 PSP (vrácen Senátem): 13.6.2002 Prezident: 28.6.2002 PSP (vrácen prezidentem): 1.1.1998
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 310 Číslo částky: 114 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 12.7.2002

Tisk:
993

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Zpráva rozpočtového výboru č. 592 ze dne 20. února 2002 k návrhu poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 28.6.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Karel Sehoř, Jaroslav Plachý, Eduard Vávra, Pavel Lang, Miroslav Kapoun, Pavel Němec
Projednání vládou: 25.7.2001 1. čtení v PSP: 28.11.2001 Zpravodaj: František Vnouček (ČSSD)
Výbory PSP: RV - 27.2.2002; - 27.2.2002; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.3.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
12.3.2002
3. čtení: 26.3.2002
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
979

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.10.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 26.2.2004 1. čtení v PSP: 24.6.2001 Zpravodaj: Miloslav Kučera (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 29.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
30.1.2002
3. čtení: 13.2.2002
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
974

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.7.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 29.6.2001 Zpravodaj: Svatomír Recman (KSČM)
Výbory PSP: RV - 3.10.2001; - 26.9.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
30.10.2001
3. čtení: 1.11.2001
Číslo senátního tisku: 135 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 20.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 483 Číslo částky: 176 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
973

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 14.6.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 29.5.2001 Zpravodaj: Karel Sehoř (ODS)
Výbory PSP: HV - 27.9.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
16.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
16.10.2001
3. čtení: 24.10.2001
Číslo senátního tisku: 124 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 18.12.2001 Prezident: 21.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 489 Číslo částky: 177 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
962

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Datum předložení: 13.6.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 12.7.2001 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 14.9.2001; - 9.10.2001; - 17.9.2001; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
23.10.2001
3. čtení: 26.10.2001
Číslo senátního tisku: 131 Název senátního tisku: Návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Senát: 4.12.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 14.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Číslo zákona: 477 Číslo částky: 172 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
961

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
Datum předložení: 12.6.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 26.2.2004 1. čtení v PSP: 28.7.2001 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 9.10.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
17.10.2001
3. čtení: 27.10.2001
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
960

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Datum předložení: 12.6.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 12.7.2001 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VEI - 8.11.2001; - 28.11.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
4.12.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
4.12.2001
3. čtení: 11.12.2001
Číslo senátního tisku: 169 Název senátního tisku: Návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Senát: 17.1.2002 PSP (vrácen Senátem): 5.2.2002 Prezident: 19.2.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Číslo zákona: 76 Číslo částky: 34 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.2.2002

Tisk:
959

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území)
Datum předložení: 12.6.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 28.6.2001 Zpravodaj: František Chobot (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 26.9.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
19.10.2001
3. čtení: 26.10.2001
Číslo senátního tisku: 130 Název senátního tisku: Návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)
Senát: 29.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 18.12.2001 Prezident: 21.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Číslo zákona: 12 Číslo částky: 7 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 15.1.2002

Tisk:
955

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 6.7.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Pavel Němec, Vladimír Doležal, Vojtěch Filip, Miroslav Kalousek, Svatomír Recman, František Vnouček, Miloslav Výborný
Projednání vládou: 25.6.2001 1. čtení v PSP: 10.7.2001 Zpravodaj: Libor Ježek (ODS)
Výbory PSP: RV - 8.10.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
19.10.2001
3. čtení: 30.10.2001
Číslo senátního tisku: 134 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 18.12.2001 Prezident: 21.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 493 Číslo částky: 178 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
952

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Václava Brouska, Jiřího Drdy a Karla Sehořena vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 30.5.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Václav Brousek, Jiří Drda, Karel Sehoř
Projednání vládou: 2.7.2001 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Jan Bláha (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
948

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu
Datum předložení: 25.5.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Zdeňka Stránská, Petr Hort, Pavel Kováčik, Olga Sehnalová, Josef Vejvoda, Jaroslav Palas
Projednání vládou: 25.6.2001 1. čtení v PSP: 19.8.2001 Zpravodaj: Veronika Nedvědová (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 18.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
31.1.2002
2. čtení - podrobná rozprava:
31.1.2002
3. čtení: 7.2.2002
Číslo senátního tisku: 210 Název senátního tisku: Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 21.3.2002 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 28.3.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 139 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 15.4.2002

Tisk:
937

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 17.5.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Miroslav Máče, Vojtěch Filip, Libor Ambrozek
Projednání vládou: 13.6.2001 1. čtení v PSP: 10.7.2001 Zpravodaj: Miroslav Beneš (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 23.1.2002; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
13.3.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Výbory PSP - opak. proj.: VVSRRŽP - 8.3.2001; ; ; ;
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 23.2.2004 Prezident: 23.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
936

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 17.5.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Tom Zajíček, Jiří Vlach, Miroslav Kalousek
Projednání vládou: 13.6.2001 1. čtení v PSP: 10.7.2001 Zpravodaj: Miroslav Beneš (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 23.2.2004 Prezident: 23.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
914

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 25.4.2001 Předkladatel: Skupina poslanců -
Projednání vládou: 2.5.2001 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Andrej Grega (ČSSD)
Výbory PSP: HV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
912

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší)
Datum předložení: 25.4.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 24.5.2001 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VEI - 14.9.2001; - 7.11.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
28.11.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
28.11.2001
3. čtení: 19.12.2001
Číslo senátního tisku: 171 Název senátního tisku: Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Senát: 31.1.2002 PSP (vrácen Senátem): 14.2.2002 Prezident: 28.2.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Číslo zákona: 86 Číslo částky: 38 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 11.3.2002

Tisk:
886

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 22.3.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1997 1. čtení v PSP: 3.4.2001 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 16.5.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
26.6.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
26.6.2001
3. čtení: 12.7.2001
Číslo senátního tisku: 90 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 9.8.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1997 Prezident: 27.8.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 313 Číslo částky: 121 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 6.9.2001

Tisk:
880

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 20.3.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 29.6.2001 Zpravodaj: Miroslav Kapoun (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 27.9.2001; - 15.11.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
27.11.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
27.11.2001
3. čtení: 11.12.2001
Číslo senátního tisku: 164 Název senátního tisku: Návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 16.1.2002 PSP (vrácen Senátem): 5.2.2002 Prezident: 19.2.2002 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 77 Číslo částky: 34 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 28.2.2002

Tisk:
873

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
Datum předložení: 13.3.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.4.2001 Zpravodaj: Pavel Pešek (US)
Výbory PSP: ZeV - 27.6.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
28.6.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
28.6.2001
3. čtení: 12.7.2001
Číslo senátního tisku: 89 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
Senát: 7.8.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 27.8.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
Číslo zákona: 314 Číslo částky: 121 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 6.9.2001

Tisk:
871

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 12.3.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 6.4.2001 Zpravodaj: Josef Hojdar (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 7.6.2001; - 13.6.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
26.6.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
26.6.2001
3. čtení: 11.7.2001
Číslo senátního tisku: 86 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 7.8.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 27.8.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 315 Číslo částky: 122 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 6.9.2001

Tisk:
868

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Datum předložení: 7.3.2001 Předkladatel: Senát
Projednání vládou: 2.4.2001 1. čtení v PSP: 16.5.2001 Zpravodaj: Evžen Snítilý (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 12.9.2001; - 12.9.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
18.10.2001
3. čtení: 26.10.2001
Číslo senátního tisku: 129 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Senát: 29.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 14.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Číslo zákona: 476 Číslo částky: 172 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
836

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Stanislava Němce, Miloslava Kučery ml., Libora Ambrozka a Vlasty Parkanové na vydání zákona o myslivosti a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.298/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze (zákon o myslivosti)
Datum předložení: 7.2.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Stanislav Němec
Projednání vládou: 14.3.2001 1. čtení v PSP: 4.4.2001 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 17.8.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.9.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
832

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grűnera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb.
Datum předložení: 2.2.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Jan Grůza, Pavel Pešek, Veronika Nedvědová, Václav Grüner, Josef Mandík, Josef Vejvoda, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal
Projednání vládou: 7.3.2001 1. čtení v PSP: 10.4.2001 Zpravodaj: Jaroslav Palas (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 16.5.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.5.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
23.5.2001
3. čtení: 25.5.2001
Číslo senátního tisku: 70 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 27.6.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 11.7.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 253 Číslo částky: 98 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 25.7.2001

Tisk:
828

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
Datum předložení: 30.11.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Zdeňka Horníková, Pavel Hrnčíř, Vladimír Doležal, Pavel Němec, Evžen Snítilý, Stanislav Křeček
Projednání vládou: 26.2.2001 1. čtení v PSP: 3.4.2001 Zpravodaj: Evžen Snítilý (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 10.4.2001; - 2.5.2001; - 3.5.2001; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.4.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení: 25.5.2001
Výbory PSP - opak. proj.: VVSRRŽP - 3.5.2001; ; ; ; Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 22.5.2001 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 22.5.2001
Číslo senátního tisku: 59 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
Senát: 14.6.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 26.6.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
Číslo zákona: 229 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 29.6.2001

Tisk:
807

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslankyně Petry Buzkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 19.12.2001 Předkladatel: Skupina poslanců - Petra Buzková
Projednání vládou: 10.1.2001 1. čtení v PSP: 22.2.2001 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
805

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Zdeňka Kořistky, Michaely Šojdrové, Bohuslava Záruby a dalších na vydání zákona o chovu psů a o změně a doplnění dalších zákonů
Datum předložení: 14.12.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Zdeněk Kořistka, Michaela Šojdrová, Bohuslav Záruba, Vladimír Paulík, Stanislav Volák, Libor Ambrozek, Pavel Svoboda, Jaromír Talíř, Jiří Karas, Pavel Šafařík, Vilém Holáň, Pavel Hrnčíř, František Ondruš
Projednání vládou: 10.1.2001 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
788

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Jaroslava Palase, Jiřího Drdy, Jana Grůzy, Josefa Mandíka, Františka Brožíka, Pavla Höniga, Oldřicha Vojíře, Ludmily Müllerové, Vojtěcha Filipa, Petra Horta, Jaroslava Lobkowicze, Vladimíra Doležala, Ladislava Skopala, Františka Chobota, Pavla Kováčika, Taťány Jirousové a Václava Grulicha na vydání zákona o myslivosti
Datum předložení: 6.12.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Jaroslav Palas, Jiří Drda, Jan Grůza, Josef Mandík, František Brožík, Pavel Hönig, Oldřich Vojíř, Ludmila Müllerová, Vojtěch Filip, Petr Hort, Jaroslav Lobkowicz, Vladimír Doležal, Ladislav Skopal, František Chobot, Pavel Kováčik, Taťána Jirousová
Projednání vládou: 3.1.2001 1. čtení v PSP: 4.4.2001 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 17.9.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.9.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
18.9.2001
3. čtení: 27.9.2001
Číslo senátního tisku: 112 Název senátního tisku: Návrh zákona o myslivosti
Senát: 26.10.2001 PSP (vrácen Senátem): 27.11.2001 Prezident: 7.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o myslivosti
Číslo zákona: 449 Číslo částky: 168 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 31.12.2001

Tisk:
786

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel: Skupina poslanců - Zdeněk Kořistka
Projednání vládou: 18.12.2000 1. čtení v PSP: 23.2.2001 Zpravodaj: Libor Ježek (ODS)
Výbory PSP: RV - 11.5.2001 2. čtení - obecná rozprava:
15.5.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
15.5.2001
3. čtení: 23.5.2001
Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 23.5.2001 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 23.5.2001 Opak. 3. čtení: 25.5.2001
Číslo senátního tisku: 68 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
Senát: 27.6.2001 PSP (vrácen Senátem): 10.7.2001 Prezident: 16.7.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
Číslo zákona: 262 Číslo částky: 101 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 26.7.2001

Tisk:
762

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 26.2.2004 Předkladatel: Skupina poslanců - Miloslav Kučera ml., Stanislav Němec, Petr Hort, Veronika Nedvědová, Jiří Papež, Milan Zuna
Projednání vládou: 15.11.2000 1. čtení v PSP: 6.12.2000 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
15.6.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 26.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 26.2.2004 Prezident: 26.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
758

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně
Datum předložení: 20.10.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Václav Brousek, Milada Emmerová, Jaroslav Lobkowicz, Jiří Maštálka
Projednání vládou: 15.11.2000 1. čtení v PSP: 5.12.2000 Zpravodaj: Pavel Hojda (KSČM)
Výbory PSP: HV - 7.2.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
21.2.2001
3. čtení: 27.2.2001
Číslo senátního tisku: 44 Název senátního tisku: Návrh zákona o dálničním obchvatu Plzně
Senát: 4.4.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 13.4.2001 PSP (vrácen prezidentem): 15.5.2001
Název zákona: Zákon o dálničním obchvatu Plzně
Číslo zákona: 168 Číslo částky: 65 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 22.5.2001

Tisk:
740

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
Datum předložení: 5.10.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 26.10.2000 Zpravodaj: Olga Sehnalová (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 1.2.2001; - 9.4.2001; - 11.5.2001; ; 2. čtení - obecná rozprava:
22.5.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
22.5.2001
3. čtení: 25.5.2001
Číslo senátního tisku: 65 Název senátního tisku: Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
Senát: 29.6.2001 PSP (vrácen Senátem): 10.7.2001 Prezident: 16.7.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Číslo zákona: 274 Číslo částky: 104 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 2.8.2001

Tisk:
731

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
Datum předložení: 27.9.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 19.10.2000 Zpravodaj: VLastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 28.11.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.2000
3. čtení: 5.12.2000
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 21.12.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
Číslo zákona: 491 Číslo částky: 142 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.12.2000

Tisk:
713

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000
Datum předložení: 30.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 20.9.2000 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV - 16.11.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.11.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
29.11.2000
3. čtení: 6.12.2000
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
712

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
Datum předložení: 31.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 20.9.2000 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: 331 Název senátního tisku: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.11.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
Číslo zákona: 407 Číslo částky: 115 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.11.2000

Tisk:
708

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Datum předložení: 31.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 18.10.2000 Zpravodaj: Tomáš Kladívko (ODS)
Výbory PSP: RV - 1.1.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
24.1.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
24.1.2001
3. čtení: 26.1.2001
Číslo senátního tisku: 16 Název senátního tisku: Návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Senát: 28.2.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 15.3.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
Číslo zákona: 117 Číslo částky: 47 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 30.3.2001

Tisk:
705

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 31.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 24.10.2000 Zpravodaj: Jan Bláha (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 11.1.2001; - 16.2.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
20.2.2001
3. čtení: 27.2.2001
Číslo senátního tisku: 36 Název senátního tisku: Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Senát: 29.3.2001 PSP (vrácen Senátem): 15.5.2001 Prezident: 30.5.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Číslo zákona: 185 Číslo částky: 71 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 14.6.2001

Tisk:
702

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1997 1. čtení v PSP: 17.12.2000 Zpravodaj: Pavel Hojda (KSČM)
Výbory PSP: VEI - 11.1.2001; - 16.1.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
24.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
24.1.2000
3. čtení: 26.1.2000
Číslo senátního tisku: 8 Název senátního tisku: Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Senát: 22.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 8.3.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Číslo zákona: 102 Číslo částky: 41 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 21.3.2001

Tisk:
700

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Datum předložení: 29.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 26.10.2000 Zpravodaj: Miroslav Ouzký (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP; - 1.2.2001; - 15.2.2001; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
20.2.2001
3. čtení: 27.2.2001
Číslo senátního tisku: 38 Název senátního tisku: Návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Senát: 28.3.2001 PSP (vrácen Senátem): 13.4.2001 Prezident: 10.5.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Číslo zákona: 164 Číslo částky: 64 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 18.5.2001

Tisk:
699

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 29.8.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 25.10.2000 Zpravodaj: Jiří Papež (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 13.2.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
20.2.2001
3. čtení: 27.2.2001
Číslo senátního tisku: 37 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 5.4.2001 PSP (vrácen Senátem): 15.5.2001 Prezident: 30.5.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 186 Číslo částky: 71 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 14.6.2001

Tisk:
696

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 25.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 25.2.2004 1. čtení v PSP: 20.10.2000 Zpravodaj: Zdeněk Koudelka (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 11.1.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
696

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 25.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 25.2.2004 1. čtení v PSP: 20.10.2000 Zpravodaj: Zdeněk Koudelka (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 11.1.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.2.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
695

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Datum předložení: 25.2.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 25.2.2004 1. čtení v PSP: 20.10.2000 Zpravodaj: Zdeněk Koudelka (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 11.1.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.1.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
23.1.2001
3. čtení: 25.1.2001
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
690

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 11.8.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Radko Martínek
Projednání vládou: 30.8.2000 1. čtení v PSP: 18.10.2000 Zpravodaj: Yvona Jungová (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 28.11.2000; - 15.11.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.11.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
29.11.2000
3. čtení: 6.12.2000
Číslo senátního tisku: 378 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 10.1.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 30.1.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 59 Číslo částky: 21 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 19.2.2001

Tisk:
688

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Datum předložení: 11.8.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 25.10.2000 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 1.2.2001; - 19.4.2001; - 11.5.2001; - 1.1.1998; 2. čtení - obecná rozprava:
15.5.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
15.5.2001
3. čtení: 18.5.2001
Číslo senátního tisku: 64 Název senátního tisku: Návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Senát: 28.6.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 11.7.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Číslo zákona: 254 Číslo částky: 98 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 25.7.2001

Tisk:
674

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2001 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV - 19.1.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
21.2.2000
3. čtení: 27.2.2000
Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 28.2.2001 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 28.2.2001 Opak. 3. čtení: 2.3.2001
Číslo senátního tisku: 46 Název senátního tisku: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 4.4.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1997 Prezident: 13.4.2001 PSP (vrácen prezidentem): 15.5.2001
Název zákona: Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 170 Číslo částky: 65 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 22.5.2001

Tisk:
668

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání zákona o způsobu provedení referenda o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně a doplnění dalších zákonů
Datum předložení: 10.7.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Libor Ambrozek, Petra Buzková, Vladimír Mlynář, Michal Lobkowicz, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Lubomír Zaorálek
Projednání vládou: 26.7.2000 1. čtení v PSP: 18.10.2000 Zpravodaj: Michael Kuneš (ČSSD)
Výbory PSP: UPV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
667

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Libora Ambrozka, Petry Buzkové, Vladimíra Mlynáře a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o uvedení jaderné elektrárny Temelín do provozu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Datum předložení: 10.7.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Libor Ambrozek, Petra Buzková, Vladimír Mlynář, Michal Lobkowicz, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Lubomír Zaorálek
Projednání vládou: 3.8.2000 1. čtení v PSP: 18.10.2000 Zpravodaj: Michael Kuneš (ČSSD)
Výbory PSP: UPV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
666

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Datum předložení: 11.7.2004 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1997 1. čtení v PSP: 18.10.2000 Zpravodaj: Karel Sehoř (ODS)
Výbory PSP: VEI - 16.11.2000; - 24.11.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.11.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
29.11.2000
3. čtení: 6.12.2000
Číslo senátního tisku: 375 Název senátního tisku: Návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Senát: 12.1.2001 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2001 Prezident: 30.1.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Číslo zákona: 56 Číslo částky: 21 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 19.2.2001

Tisk:
621

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/ 2000 Sb.
Datum předložení: 4.5.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 16.5.2001 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 11.10.2001; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Výbory PSP - opak. proj.: ZeV - 14.11.2001; ; ; ; Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 28.11.2001 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 28.11.2001
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.2000 Prezident: 1.1.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 50 Číslo částky: 20 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 7.2.2002

Tisk:
620

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám)
Datum předložení: 4.5.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 30.5.2000 Zpravodaj: Pavel Kováčik (KSČM)
Výbory PSP: ZaV - 14.9.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
15.9.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
15.9.2000
3. čtení: 20.9.2000
Číslo senátního tisku: 342 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 15.11.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
Číslo zákona: 408 Číslo částky: 115 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.11.2000

Tisk:
619

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 4.5.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 30.5.2000 Zpravodaj: Pavel Pešek (US)
Výbory PSP: ZeV - 14.9.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
15.9.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
15.9.2000
3. čtení: 20.9.2000
Číslo senátního tisku: 342 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 15.11.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 409 Číslo částky: 115 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.11.2000

Tisk:
617

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Datum předložení: 4.5.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 12.7.2000 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Milan Cabrnoch (ODS)
Výbory PSP: VSPZ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
601

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 11.4.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Jaroslav Pešán, Miloslav Kučera ml., Veronika Nedvědová, Radim Chytka, Pavel Hrnčíř, Stanislav Němec, Jan Grůza, Marek Benda, Michal Doktor, Jiří Drda, Josef Jalůvka, Petr Hort
Projednání vládou: 10.5.2000 1. čtení v PSP: 29.6.2000 Zpravodaj: Josef Mandík (KSČM)
Výbory PSP: ZeV - 18.9.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.9.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
19.9.2000
3. čtení: 21.9.2000
Číslo senátního tisku: 344 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.11.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 410 Číslo částky: 115 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.11.2000

Tisk:
588

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Datum předložení: 23.3.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 6.4.2000 1. čtení v PSP: 6.4.2000 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 28.6.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.6.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
29.6.2000
3. čtení: 11.7.2000
Číslo senátního tisku: 320 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 4.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.8.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 308 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 7.9.2000

Tisk:
587

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Správách povodí
Datum předložení: 22.3.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 11.4.2000 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 28.6.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
10.7.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
10.7.2000
3. čtení: 13.7.2000
Číslo senátního tisku: 311 Název senátního tisku: Návrh zákona o povodích
Senát: 4.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.8.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o povodích
Číslo zákona: 305 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 7.9.2000

Tisk:
577

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 10.3.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Tomáš Teplík, Jiří Papež, Vlastimil Tlustý
Projednání vládou: 10.4.2000 1. čtení v PSP: 24.5.2000 Zpravodaj: Václav Grüner (ČSSD)
Výbory PSP: ZeV - 28.6.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
10.7.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
10.7.2000
3. čtení: 14.7.2000
Číslo senátního tisku: 323 Název senátního tisku: Návrh zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 4.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.8.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo zákona: 307 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 7.9.2000

Tisk:
564

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
Datum předložení: 24.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 1.1.1998 Zpravodaj: Lubomír Zaorálek (ČSSD)
Výbory PSP: ZaV - 2.3.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
7.3.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
7.3.2000
3. čtení: 8.3.2000
Číslo senátního tisku: 196 Název senátního tisku: Návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
Senát: 16.3.2000 PSP (vrácen Senátem): 4.4.2000 Prezident: 17.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
Číslo zákona: 99 Číslo částky: 32 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 25.4.2000

Tisk:
559

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Pavel Němec, Vladimír Doležal, Miroslav Kalousek, Svatomír Recman, Stanislav Volák, Jiří Vlach, Vladimír Paulík, Ladislav Korbel, František Ondruš, Václav Krása, Miroslav Ouzký, Vojtěch Filip
Projednání vládou: 8.3.2000 1. čtení v PSP: 5.4.2000 Zpravodaj: Libor Ježek (ODS)
Výbory PSP: RV - 11.5.2000; - 16.6.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
28.6.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
28.6.2000
3. čtení: 30.6.2000
Číslo senátního tisku: 316 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 1.1.1997 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1997 Prezident: 24.8.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 303 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 7.9.2000

Tisk:
550

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 29.2.2000 Zpravodaj: Ludmila Brynychová (KSČM)
Výbory PSP: HV - 26.4.2000; - 26.4.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 24.5.2000
Číslo senátního tisku: 254 Název senátního tisku: Návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Senát: 21.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Číslo zákona: 206 Číslo částky: 64 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 20.7.2000

Tisk:
549

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 23.2.2000 Zpravodaj: Tomáš Teplík (ODS)
Výbory PSP: HV - 26.4.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 24.5.2000
Číslo senátního tisku: 256 Název senátního tisku: Návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 21.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 207 Číslo částky: 64 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 20.7.2000

Tisk:
548

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 23.2.2000 Zpravodaj: Petr Hort (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 12.5.2000; - 15.5.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
18.5.2000
3. čtení: 30.5.2000
Číslo senátního tisku: 292 Název senátního tisku: Návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 242 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
547

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 23.2.2000 Zpravodaj: Jan Grůza (KDU-ČSL)
Výbory PSP: ZeV - 16.5.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
18.5.2000
3. čtení: 30.5.2000
Číslo senátního tisku: 291 Název senátního tisku: Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 14.7.2000 Prezident: 26.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
Číslo zákona: 256 Číslo částky: 74 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 11.8.2000

Tisk:
546

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 23.2.2000 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 28.6.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.6.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
29.6.2000
3. čtení: 10.7.2000
Číslo senátního tisku: 319 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
Senát: 4.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.8.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
Číslo zákona: 306 Číslo částky: 85 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 7.9.2000

Tisk:
535

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 23.2.2000 Zpravodaj: Oldřich Vojíř (ODS)
Výbory PSP: HV - 3.5.2000; - 11.5.2000; - 7.6.2000; - 6.9.2000; 2. čtení - obecná rozprava:
14.9.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
14.9.2000
3. čtení: 21.8.2000
Číslo senátního tisku: 340 Název senátního tisku: Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 28.11.2000 Prezident: 13.12.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Číslo zákona: 458 Číslo částky: 131 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.12.2000

Tisk:
529

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 10.2.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 10.3.2000 Zpravodaj: Pavel Severa (KDU-ČSL)
Výbory PSP: HV - 22.3.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
19.5.2000
3. čtení: 25.5.2000
Číslo senátního tisku: 287 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
Senát: 30.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 249 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
511

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslance Miroslava Máčeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 25.1.2000 Předkladatel: Skupina poslanců - Miroslav Máče
Projednání vládou: 21.2.2000 1. čtení v PSP: 5.4.2000 Zpravodaj: Pavel Pešek (US)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
500

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 6.1.2000 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 23.3.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
11.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
11.4.2000
3. čtení: 13.4.2000
Číslo senátního tisku: 245 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Senát: 17.5.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1997 Prezident: 2.6.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
Číslo zákona: 154 Číslo částky: 49 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 21.6.2000

Tisk:
499

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Datum předložení: 6.1.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 21.1.2000 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 22.3.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
11.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
11.4.2000
3. čtení: 14.4.2000
Číslo senátního tisku: 244 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Senát: 17.5.2000 PSP (vrácen Senátem): 27.6.2000 Prezident: 4.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Číslo zákona: 216 Číslo částky: 65 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 21.7.2000

Tisk:
496

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
Datum předložení: 6.1.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 28.1.2000 Zpravodaj: Pavel Lang (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 15.3.2000; - 22.3.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
5.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
5.4.2000
3. čtení: 12.4.2000
Číslo senátního tisku: 234 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
Senát: 10.5.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 31.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
Číslo zákona: 145 Číslo částky: 46 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 12.6.2000

Tisk:
495

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Datum předložení: 6.1.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 13.4.2000 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 4.9.2000; - 13.10.2000; - 30.11.2000; - 29.11.2000; 2. čtení - obecná rozprava:
1.12.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.12.2000
3. čtení: 8.12.2000
Číslo senátního tisku: 379 Název senátního tisku: Návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Senát: 11.1.2001 PSP (vrácen Senátem): 20.2.2001 Prezident: 8.3.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Číslo zákona: 100 Číslo částky: 40 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 20.3.2001

Tisk:
494

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (zákon o hospodaření energií)
Datum předložení: 6.1.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 28.1.2000 Zpravodaj: Oldřich Vojíř (ODS)
Výbory PSP: HV - 3.5.2000; - 12.5.2000; - 7.6.2000; - 6.9.2000; 2. čtení - obecná rozprava:
15.9.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
15.9.2000
3. čtení: 21.9.2000
Číslo senátního tisku: 339 Název senátního tisku: Návrh zákona o hospodaření energií
Senát: 25.10.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 15.11.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o hospodaření energií
Číslo zákona: 406 Číslo částky: 115 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.11.2000

Tisk:
481

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Datum předložení: 30.12.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 21.1.2000 Zpravodaj: Pavel Kováčik (KSČM)
Výbory PSP: ZeV - 27.4.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
18.5.2000
3. čtení: 30.5.2000
Číslo senátního tisku: 290 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Číslo zákona: 244 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
479

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 5.1.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 25.1.2000 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 15.3.2000; - 16.3.2000; - 16.3.2000; - 22.3.2000; 2. čtení - obecná rozprava:
6.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
6.4.2000
3. čtení: 14.4.2000
Číslo senátního tisku: 236 Název senátního tisku: Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 10.5.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 2.6.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo zákona: 153 Číslo částky: 49 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 21.6.2000

Tisk:
470

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
Datum předložení: 21.12.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 21.1.2000 Zpravodaj: František Chobot (ČSSD)
Výbory PSP: VEI - 16.3.2000; - 22.3.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 24.5.2000
Číslo senátního tisku: 274 Název senátního tisku: Návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o podpoře regionálního rozvoje
Číslo zákona: 248 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
462

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Datum předložení: 15.12.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 28.1.2000 Zpravodaj: Martin Starec (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 10.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
5.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
5.4.2000
3. čtení: 12.4.2000
Číslo senátního tisku: 237 Název senátního tisku: Návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Senát: 18.5.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 2.6.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů
Číslo zákona: 158 Číslo částky: 49 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 21.6.2000

Tisk:
457

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy
Datum předložení: 7.12.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 10.3.2000 Zpravodaj: Tom Zajíček (ODS)
Výbory PSP: HV - 15.6.2000; - 28.6.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
30.6.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
30.6.2000
3. čtení: 4.7.2000
Číslo senátního tisku: 310 Název senátního tisku: Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Senát: 3.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 14.9.2000 Prezident: 6.10.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Číslo zákona: 365 Číslo částky: 99 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 23.10.2000

Tisk:
447

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Datum předložení: 18.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 10.3.2000 Zpravodaj: Jan Žižka (ČSSD)
Výbory PSP: VOB - 12.5.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 24.5.2000
Číslo senátního tisku: 278 Název senátního tisku: Návrh zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Číslo zákona: 239 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
447

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Datum předložení: 18.11.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 1.12.2000 Zpravodaj: Zdeněk Švrček (ODS)
Výbory PSP: HV - 14.1.2000; - 2.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 24.5.2000
Výbory PSP - opak. proj.: HV - 12.5.2000; ; ; ;
Číslo senátního tisku: 281 Název senátního tisku: návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Číslo zákona: 240 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
445

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Datum předložení: 18.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.12.1999 Zpravodaj: Jan Bláha (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 3.2.2000; - 9.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.3.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
1.3.2000
3. čtení: 9.3.2000
Číslo senátního tisku: 218 Název senátního tisku: Návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Senát: 5.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 27.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Číslo zákona: 115 Číslo částky: 35 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 10.5.2000

Tisk:
437

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 16.11.1999 Předkladatel:
Projednání vládou: 1.1.1997 1. čtení v PSP: 3.12.1999 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 21.2.2000; - 10.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.4.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
12.4.2000
3. čtení:
Výbory PSP - opak. proj.: VVSRRŽP - 3.4.2000; - 4.5.2000; ; ; Opak. 2. čtení - obec. rozpr.: 28.6.2000 Opak. 2. čtení - podr. rozpr.: 28.6.2000
Číslo senátního tisku: 321 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Senát: 4.8.2000 PSP (vrácen Senátem): 14.9.2000 Prezident: 6.10.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 366 Číslo částky: 99 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 23.10.2000

Tisk:
436

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 18.10.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.2000 Zpravodaj: Zdeněk Švrček (ODS)
Výbory PSP: VOB - 14.1.2000; - 2.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení: 24.5.2000
Výbory PSP - opak. proj.: VOB - 12.5.2000; ; ; ;
Číslo senátního tisku: 281 Název senátního tisku: Návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 25.7.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Číslo zákona: 241 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
435

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Datum předložení: 18.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 16.2.2000; - 28.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.5.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
17.5.2000
3. čtení: 26.5.2000
Výbory PSP - opak. proj.: RV - 15.5.2000; - 15.5.2000; ; ;
Číslo senátního tisku: 273 Název senátního tisku: Návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Senát: 29.6.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.1.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Číslo zákona: 243 Číslo částky: 73 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 9.8.2000

Tisk:
432

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
Datum předložení: 18.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.12.2000 Zpravodaj: Eduard Vávra (ODS)
Výbory PSP: HV - 17.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
23.2.2000
3. čtení: 2.3.2000
Číslo senátního tisku: 217 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb
Senát: 6.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 27.4.1999 Prezident: 27.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
Číslo zákona: 119 Číslo částky: 35 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 10.5.2000

Tisk:
426

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Datum předložení: 17.11.2000 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Tomáš Kvapil (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVMT - 9.2.2000; - 3.2.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
25.2.2000
3. čtení: 9.3.2000
Číslo senátního tisku: 205 Název senátního tisku: Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Senát: 13.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Číslo zákona: 132 Číslo částky: 39 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 17.5.2000

Tisk:
425

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze
Datum předložení: 17.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Libor Krátký (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 2.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
25.2.2000
3. čtení: 9.3.2000
Číslo senátního tisku: 204 Název senátního tisku: Návrh zákona o hlavním městě Praze
Senát: 13.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o hlavním městě Praze
Číslo zákona: 131 Číslo částky: 39 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 17.5.2000

Tisk:
424

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o okresních úřadech
Datum předložení: 17.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Radko Martínek (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 2.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
25.2.2000
3. čtení: 8.3.2000
Číslo senátního tisku: 203 Název senátního tisku: Návrh zákona o okresních úřadech
Senát: 12.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 16.5.2000 Prezident: 31.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o okresních úřadech
Číslo zákona: 147 Číslo částky: 46 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 12.6.2000

Tisk:
423

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení)
Datum předložení: 17.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 2.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
25.2.2000
3. čtení: 8.3.2000
Číslo senátního tisku: 202 Název senátního tisku: Návrh zákona o krajích (krajské zřízení)
Senát: 12.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o krajích (krajské zřízení)
Číslo zákona: 129 Číslo částky: 38 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 15.5.2000

Tisk:
422

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení)
Datum předložení: 17.11.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1999 Zpravodaj: Tom Zajíček (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 2.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
25.2.2000
3. čtení: 8.3.2000
Číslo senátního tisku: 201 Název senátního tisku: Návrh zákona o obcích (obecní zřízení)
Senát: 12.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 4.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o obcích (obecní zřízení)
Číslo zákona: 128 Číslo částky: 38 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 15.5.2000

Tisk:
385

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 29.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 22.2.1999 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 17.10.1999; - 12.11.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2.12.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
2.12.1999
3. čtení: 3.12.1999
Číslo senátního tisku: 137 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.12.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Číslo zákona: 352 Číslo částky: 111 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.12.1999

Tisk:
379

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 29.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Vladimír Doležal (ODS)
Výbory PSP: RV - 17.11.1999; - 12.1.2000; - 14.1.2000; - 13.1.2000; 2. čtení - obecná rozprava:
19.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
19.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 180 Název senátního tisku: Návrh zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 63 Číslo částky: 23 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.3.2000

Tisk:
377

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Datum předložení: 29.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 22.10.2000 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: HV - 13.1.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
19.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 175 Název senátního tisku: Návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Číslo zákona: 72 Číslo částky: 24 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 3.4.2000

Tisk:
376

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
Datum předložení: 28.8.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 26.1.2000 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 11.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
1.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení: 3.3.2000
Výbory PSP - opak. proj.: RV - 29.2.2000; ; ; ;
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
Číslo zákona: 58 Číslo částky: 21 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 24.3.2000

Tisk:
375

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních)
Datum předložení: 28.9.1999 Předkladatel:
Projednání vládou: 25.2.2004 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Radim Chytka (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 25.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 25.2.2004 Prezident: 25.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
373

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o námořní plavbě
Datum předložení: 28.8.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Martin Starec (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 15.12.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
18.12.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
18.12.1999
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 178 Název senátního tisku: Návrh zákona o námořní plavbě
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o námořní plavbě
Číslo zákona: 61 Číslo částky: 22 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 28.3.2000

Tisk:
372

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Datum předložení: 27.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Karel Sehoř (ODS)
Výbory PSP: HV - 12.1.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
20.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 177 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 4.4.2000 Prezident: 17.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Číslo zákona: 102 Číslo částky: 32 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 25.4.2000

Tisk:
366

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb.
Datum předložení: 22.9.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Pavel Pešek, Tom Zajíček, Tomáš Kvapil, Rudolf Tomíček, Jaromír Talíř, Jan Grůza, Libor Ambrozek, Jaroslav Lobkowicz, Ludmila Müllerová, Pavel Šafařík, Miroslav Krajíček, Jaroslav Plachý, Václav Hanuš, Michal Doktor, Pavel Hrnčíř
Projednání vládou: 18.9.1999 1. čtení v PSP: 3.12.1999 Zpravodaj: Miroslava Němcová (ODS)
Výbory PSP: RV - 2.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
27.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
27.2.2000
3. čtení: 2.3.2000
Číslo senátního tisku: 212 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 5.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 27.4.2000 Prezident: 27.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 114 Číslo částky: 35 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 10.5.2000

Tisk:
365

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 23.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Zdeněk Kořistka (US)
Výbory PSP: HV - 12.1.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 187 Název senátního tisku: Návrh zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 4.4.2000 Prezident: 17.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 104 Číslo částky: 32 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 25.4.2000

Tisk:
357

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Datum předložení: 12.12.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.2.1998 1. čtení v PSP: 26.2.1998 Zpravodaj: Ladislav Skopal (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 27.4.1998; - 7.5.1998; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
13.5.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
13.5.1998
3. čtení: 21.5.1998
Číslo senátního tisku: 98077 Název senátního tisku: Návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Senát: 12.6.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.6.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Číslo zákona: 156 Číslo částky: 54 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 13.7.1998

Tisk:
356

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o Zemědělském intervenčním fondu a o změně zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (o Zemědělském intervenčním fondu)
Datum předložení: 15.8.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 24.2.2004 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Petr Hort (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
349

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
Datum předložení: 9.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 22.10.1999 Zpravodaj: Václav Exner (KSČM)
Výbory PSP: VEI - 13.1.2000; - 13.1.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
20.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 174 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
Číslo zákona: 71 Číslo částky: 24 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 3.4.2000

Tisk:
338

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Datum předložení: 1.9.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Jaroslav Lobkowicz (KDU-ČSL)
Výbory PSP: ZeV - 12.1.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
20.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: 176 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
Senát: 25.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb.
Číslo zákona: 67 Číslo částky: 23 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.3.2000

Tisk:
333

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 27.7.1999 Předkladatel: Skupina poslanců -
Projednání vládou: 29.9.1999 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Bohuslav Sobotka (ČSSD)
Výbory PSP: RV - 29.11.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
19.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
19.1.2000
3. čtení: 27.1.2000
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
332

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Datum předložení: 20.11.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 10.12.1998 Zpravodaj: Jaroslav Zvěřina (ODS)
Výbory PSP: VSPZ - 26.1.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
13.5.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
13.5.1998
3. čtení: 21.5.1999
Číslo senátního tisku: 98055 Název senátního tisku: Návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Senát: 11.6.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.7.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Číslo zákona: 167 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 15.7.1998

Tisk:
323

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení
Datum předložení: 19.8.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 22.10.1999 Zpravodaj: Karel Vymětal (KSČM)
Výbory PSP: VEI - 14.1.1999; - 13.1.2000; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
20.1.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
20.1.2000
3. čtení: 26.1.2000
Číslo senátního tisku: 185 Název senátního tisku: Návrh zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
Senát: 24.2.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 16.3.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
Číslo zákona: 62 Číslo částky: 22 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 28.3.2000

Tisk:
321

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 18.8.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Libor Ježek, Vladimír Doležal, Martin Kocourek
Projednání vládou: 22.9.1999 1. čtení v PSP: Zpravodaj: Vlastim Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
314

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslance Vladimíra Paulíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 6.8.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Vladimír Paulík
Projednání vládou: 8.9.1999 1. čtení v PSP: 2.11.1999 Zpravodaj: Yvona Jungová (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
307

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 22.7.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Vladimír Doležal, Zdeněk Švrček, Petr Koháček, Tomáš Teplík, Václav Hanuš, Josef Ježek, František Vnouček, Eduard Vávra, Pavel Lang, Oldřich Vojíř, Karel Sehoř, Martin Kocourek
Projednání vládou: 25.8.1999 1. čtení v PSP: 2.11.1999 Zpravodaj: Jaroslav Štrait (KSČM)
Výbory PSP: VSPZ - 12.1.2000; - 13.1.2000; - 10.2.2000; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
23.2.2000
3. čtení: 2.3.2000
Číslo senátního tisku: 210 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 14.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 27.4.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 124 Číslo částky: 36 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 12.5.2000

Tisk:
306

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 22.7.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.11.1999 Zpravodaj: Karel Sehoř (ODS)
Výbory PSP: HV - 3.2.2000; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
22.2.2000
2. čtení - podrobná rozprava:
22.2.2000
3. čtení: 3.3.2000
Číslo senátního tisku: 199 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 6.4.2000 PSP (vrácen Senátem): 15.5.2000 Prezident: 31.5.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 150 Číslo částky: 47 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 13.6.2000

Tisk:
295

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.
Datum předložení: 8.7.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Václav Brousek, František Vnouček, František Chobot, Vladimír Paulík, Jaroslav Lobkowicz, Zdeňka Horníková, Miroslav Beneš, Jiří Drda, Vladimír Doležal, Petr Bendl, Milada Emmerová, Karel Sehoř, Ivan Langer
Projednání vládou: 28.7.1999 1. čtení v PSP: 20.10.1999 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 23.2.2004 Prezident: 23.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
290

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Datum předložení: 29.9.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 24.10.1998 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: ZeV - 26.1.1998; - 30.1.1998; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
4.2.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
4.2.1998
3. čtení: 12.2.1998
Číslo senátního tisku: 98011 Název senátního tisku: Návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Senát: 4.3.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.3.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Číslo zákona: 58 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 30.3.1998

Tisk:
283

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 18.9.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 17.10.1998 Zpravodaj: Josef Borák (KDU-ČSL)
Výbory PSP: RV - 8.1.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
4.2.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
4.2.1998
3. čtení: 12.2.1998
Číslo senátního tisku: 98010 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 5.3.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 24.3.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 61 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 30.3.1998

Tisk:
273

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 17.6.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 24.2.2004 1. čtení v PSP: 8.7.1999 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
267

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 17.6.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: 8.7.1999 Zpravodaj: Libor Ježek (ODS)
Výbory PSP: RV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
265

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku
Datum předložení: 17.6.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 24.2.2004 1. čtení v PSP: 8.7.1999 Zpravodaj: Jaroslav Plachý (ODS)
Výbory PSP: HV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
264

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Datum předložení: 16.6.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 30.6.1999 Zpravodaj: Luděk Polášek (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 15.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
13.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
13.10.1999
3. čtení: 4.11.1999
Číslo senátního tisku: 123 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.12.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Číslo zákona: 355 Číslo částky: 111 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.12.1999

Tisk:
235

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 25.5.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 30.6.1999 Zpravodaj: Martin Starec (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 15.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
14.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
14.10.1999
3. čtení: 4.11.1999
Číslo senátního tisku: 124 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.12.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 358 Číslo částky: 111 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.12.1999

Tisk:
229

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Datum předložení: 13.5.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Libor Ambrozek, Libor Krátký, František Ondruš, Ladislav Šustr, Tom Zajíček, Miroslav Beneš, Josef Jalůvka, František Pejřil, Miloslav Výborný, Radko Martínek, Vlastimil Aubrecht, Tomáš Kvapil
Projednání vládou: 9.6.1999 1. čtení v PSP: 30.6.1999 Zpravodaj: Radko Martínek (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 29.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
14.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
14.10.1999
3. čtení: 9.11.1999
Číslo senátního tisku: 127 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Senát: 10.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 18.1.2000 Prezident: 3.2.2000 PSP (vrácen prezidentem): 22.2.2000
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Číslo zákona: 37 Číslo částky: 14 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 29.2.2000

Tisk:
220

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Datum předložení: 4.5.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Ladislav Skopal
Projednání vládou: 31.5.1999 1. čtení v PSP: 29.6.1999 Zpravodaj: Stanislav Němec (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
212

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií)
Datum předložení: 28.4.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 8.6.1999 Zpravodaj: Tom Zajíček (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 29.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
14.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
14.10.1999
3. čtení: 9.11.1999
Číslo senátního tisku: 125 Název senátního tisku: Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.12.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Číslo zákona: 353 Číslo částky: 111 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.12.1999

Tisk:
210

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Datum předložení: 28.4.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 14.5.1999 Zpravodaj: Miroslav Kapoun (ČSSD)
Výbory PSP: HV - 30.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
13.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
13.10.1999
3. čtení: 4.11.1999
Číslo senátního tisku: 121 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 18.1.2000 Prezident: 8.2.2000 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Číslo zákona: 23 Číslo částky: 8 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 21.2.2000

Tisk:
195

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 22.4.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 24.2.2004 1. čtení v PSP: 19.5.1999 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
192

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 20.4.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 19.5.1999 Zpravodaj: Pavel Pešek (US)
Výbory PSP: ZeV - 15.9.1999; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
21.10.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
21.10.1999
3. čtení: 4.11.1999
Číslo senátního tisku: 119 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 9.12.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.12.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 357 Číslo částky: 111 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.12.1999

Tisk:
155

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 10.3.1999 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 24.2.2004 1. čtení v PSP: 1.6.1999 Zpravodaj: Taťána Jirousová (KSČM)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
146

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 4.3.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Karel Sehoř, Eduard Vávra, Pavel Lang, Jan Svoboda, Jiří Bílý, Václav Brousek, Pavel Suchánek, Augustin Bubník, Zdeněk Švrček, Martin Kocourek, Petr Hort
Projednání vládou: 29.3.1999 1. čtení v PSP: 2.6.1999 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 23.2.2004 Prezident: 23.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
146

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 4.3.1999 Předkladatel: Skupina poslanců - Karel Sehoř, Eduard Vávra, Pavel Lang, Jan Svoboda, Jiří Bílý, Václav Brousek, Pavel Suchánek, Augustin Bubník, Zdeněk Švrček, Martin Kocourek, Petr Hort
Projednání vládou: 29.3.1999 1. čtení v PSP: 2.6.1999 Zpravodaj: Jiří Drda (ODS)
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 24.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 24.2.2004 Prezident: 24.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
90

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 23.12.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 4.2.1999 Zpravodaj: Rudolf Tomíček (ČSSD)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 10.3.1999; - 24.2.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
12.5.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
12.5.1999
3. čtení: 18.5.1999
Číslo senátního tisku: 30 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 9.6.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 22.6.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 128 Číslo částky: 48 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.6.1999

Tisk:
88

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Datum předložení: 22.12.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 3.2.1999 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 5.5.1999 2. čtení - obecná rozprava:
11.5.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
11.5.1999
3. čtení: 3.6.1999
Číslo senátního tisku: 45 Název senátního tisku: Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Senát: 1.7.1999 PSP (vrácen Senátem): 13.7.1999 Prezident: 20.7.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Číslo zákona: 166 Číslo částky: 57 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 30.7.1999

Tisk:
77

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 1.12.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 14.1.1999 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 21.4.1999; - 28.4.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
11.5.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
11.5.1999
3. čtení: 2.6.1999
Číslo senátního tisku: 41 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 30.6.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 15.7.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 161 Číslo částky: 54 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 23.7.1999

Tisk:
65

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Datum předložení: 3.11.1998 Předkladatel: Skupina poslanců - Tomáš Kvapil, Libor Ambrozek
Projednání vládou: 30.11.1998 1. čtení v PSP: 31.1.1999 Zpravodaj: Petr Hort (ODS)
Výbory PSP: ZeV - 3.3.1999; - 10.3.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
25.3.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
25.3.1999
3. čtení: 1.4.1999
Číslo senátního tisku: 21 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Senát: 29.4.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 14.5.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Číslo zákona: 98 Číslo částky: 36 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 25.5.1999

Tisk:
45

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Datum předložení: 30.9.1998 Předkladatel: Senát
Projednání vládou: 26.10.1998 1. čtení v PSP: 1.12.1998 Zpravodaj: Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
Výbory PSP: VVSRRŽP; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 23.2.2004 PSP (vrácen Senátem): 23.2.2004 Prezident: 23.2.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
41

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 30.9.1998 Předkladatel: Skupina poslanců - Jaroslav Palas, Ladislav Skopal, Olga Sehnalová, Václav Grüner
Projednání vládou: 19.10.1998 1. čtení v PSP: 25.11.1998 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: ZeV; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 20.1.2004 PSP (vrácen Senátem): 20.1.2004 Prezident: 20.1.2004 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona:
Číslo zákona: Číslo částky: Ročník Sbírky: Datum rozeslání:

Tisk:
40

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
Datum předložení: 12.11.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 25.11.1998 Zpravodaj: Vlastimil Tlustý (ODS)
Výbory PSP: RV - 24.10.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
1.1.1998
3. čtení: 15.1.1999
Výbory PSP - opak. proj.: RV - 7.1.1999; ; ; ;
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 28.1.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
Číslo zákona: 22 Číslo částky: 8 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 9.2.1999

Tisk:
39

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 25.9.1998 Předkladatel: Skupina poslanců - Josef Mandík, Pavel Kováčik, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Václav Grüner, Jaroslav Palas
Projednání vládou: 19.10.1998 1. čtení v PSP: 25.11.1999 Zpravodaj: Jitka Kupčová (ČSSD)
Výbory PSP: UPV - 9.12.1998; - 16.6.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
7.7.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
7.7.1999
3. čtení: 13.7.1999
Číslo senátního tisku: 69 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Senát: 29.7.1999 PSP (vrácen Senátem): 19.10.1999 Prezident: 29.10.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Číslo zákona: 238 Číslo částky: 81 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 9.11.1999

Tisk:
31

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Datum předložení: 16.9.1998 Předkladatel: Skupina poslanců - Josef Lux, Pavel Pešek, Jan Grůza, Libor Ambrozek, Jaroslav Lobkowicz, Ladislav Korbel, Ivana Hanačíková, Pavel Němec, Ivan Pilip, Tomáš Kvapil
Projednání vládou: 19.10.1998 1. čtení v PSP: 25.11.1998 Zpravodaj: Jaroslav Pešán (ODS)
Výbory PSP: VVSRRŽP - 20.1.1999; - 26.1.1999; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
23.3.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
23.3.1999
3. čtení: 1.4.1999
Číslo senátního tisku: 19 Název senátního tisku: Návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 28.4.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 14.5.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 95 Číslo částky: 36 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 25.5.1999

Tisk:
26

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
Datum předložení: 14.8.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1999 1. čtení v PSP: 17.9.1998 Zpravodaj: Ivan Pilip
Výbory PSP: RV - 30.9.1998; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.10.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
29.10.1998
3. čtení: 30.10.1998
Výbory PSP - opak. proj.: RV - ; - 1.1.1999; ; ;
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1999 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1999 Prezident: 3.11.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
Číslo zákona: 257 Číslo částky: 91 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 10.11.1999

Tisk:
25

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Datum předložení: 14.8.1998 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.1998 1. čtení v PSP: 17.9.1998 Zpravodaj: Martin Kocourek (ODS)
Výbory PSP: RV - 30.9.1998; - 7.10.1998; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
29.10.1998
2. čtení - podrobná rozprava:
29.10.1998
3. čtení: 30.10.1998
Číslo senátního tisku: 92 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Senát: 5.11.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 12.11.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
Číslo zákona: 269 Číslo částky: 95 Ročník Sbírky: 1998 Datum rozeslání: 19.11.1998

Tisk:
16

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
Datum předložení: 21.7.1998 Předkladatel: Senát
Projednání vládou: 26.8.1999 1. čtení v PSP: 16.10.1998 Zpravodaj: Zdeňka Horníková (ODS)
Výbory PSP: PV; - 20.1.1999; - 21.1.1999; - 20.1.1999; 2. čtení - obecná rozprava:
5.2.1999
2. čtení - podrobná rozprava:
5.2.1999
3. čtení: 10.2.1999
Číslo senátního tisku: 10 Název senátního tisku: Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
Senát: 11.3.1999 PSP (vrácen Senátem): 11.5.1999 Prezident: 27.5.1999 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon o svobodném přístupu k informacím
Číslo zákona: 106 Číslo částky: 39 Ročník Sbírky: 1999 Datum rozeslání: 8.6.1999

Tisk:
13

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Datum předložení: 29.5.2001 Předkladatel: Vláda
Projednání vládou: 1.1.2000 1. čtení v PSP: 27.6.2001 Zpravodaj: Oldřich Vojíř (ODS)
Výbory PSP: VEI - 27.9.2001; - 27.9.2001; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
17.10.2001
2. čtení - podrobná rozprava:
17.10.2001
3. čtení: 25.10.2001
Číslo senátního tisku: 126 Název senátního tisku: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Senát: 30.11.2001 PSP (vrácen Senátem): 18.12.2001 Prezident: 21.12.2001 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Číslo zákona: 13 Číslo částky: 7 Ročník Sbírky: 2002 Datum rozeslání: 15.1.2002

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.1.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 485/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 114/2000 Sb.
Číslo zákona: 398 Číslo částky: 112 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 23.11.2000

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1970 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1970 Prezident: 1.1.1970 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 9/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
Číslo zákona: 68 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 21.2.2001

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: PSP (vrácen Senátem): Prezident: PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
Číslo zákona: 67 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 21.2.2001

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.1.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.
Číslo zákona: 396 Číslo částky: 110 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 20.11.2000

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.1.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
Číslo zákona: 1 Číslo částky: 1 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 9.1.2001

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1970 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1970 Prezident: 1.1.1970 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Číslo zákona: 109 Číslo částky: 43 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 29.3.2001

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1970 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1970 Prezident: 1.1.1970 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
Číslo zákona: 35 Číslo částky: 12 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 26.1.2001

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1998 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1998 Prezident: 1.1.1998 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb.
Číslo zákona: 401 Číslo částky: 112 Ročník Sbírky: 2000 Datum rozeslání: 23.11.2000

Tisk:

Voleb.
období
PSP:

3

Název tisku:
Datum předložení: 12.12.2003 Předkladatel:
Projednání vládou: 1. čtení v PSP: Zpravodaj:
Výbory PSP: ; ; ; ; 2. čtení - obecná rozprava:
2. čtení - podrobná rozprava:
3. čtení:
Číslo senátního tisku: Název senátního tisku:
Senát: 1.1.1970 PSP (vrácen Senátem): 1.1.1970 Prezident: 1.1.1970 PSP (vrácen prezidentem):
Název zákona: Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
Číslo zákona: 66 Číslo částky: 25 Ročník Sbírky: 2001 Datum rozeslání: 21.2.2001

Vysvětlivky:

Proces přijímání zákonů je poměrně složitý. Základní informace najdete v tomto článku na našem serveru, dále na serveru Poslanecké sněmovny, pro podrobnější studium je pak vhodné přečíst si Ústavu ČR a Jednací řád Poslanecké sněmovny.

Naše tabulky s jednotlivými návrhy zákonů nepopisují detailně všechny zákruty projednávání jednotlivých sněmovních tisků - jednak kvůli nedostatku místa a také proto, že bychom tím jen kopírovali podrobné informace, které můžete o každém tisku najít na serveru Poslanecké sněmovny. Smyslem tabulek je poskytnout vám rychlý přehled o tom, které ekologické návrhy Parlament zrovna projednává, přičemž četné odkazy vám umožní zjistit podrobnější informace.

Významy zkratek v tabulkách:

PSP - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
HV - Hospodářský výbor
PV - Petiční výbor
RV - Rozpočtový výbor
ÚPV - Ústavně právní výbor
VEI - Výbor pro evropskou integraci
VOB - Výbor pro obranu a bezpečnost
VSPZ - Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
VVSRRŽP - Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
VVVKMT - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
ZaV - Zahraniční výbor
ZeV - Zemědělský výbor

Významy barev v tabulkách:

V zásadě je důležité pamatovat si pouze základní rozlišení: Zelená barva znamená vždy nějakou formu souhlasu s předlohou, červená barva vždy znamená nějakou formu nesouhlasu. Podrobnější rozlišení je zde:

3. 2. 2000 Zelené pole znamená, že předloha byla schválena, respektive postoupena k dalšímu projednání.
V případě, že je pole 1. čtení v PSP zelené a všechna pole o řádek níž (tedy pole Výbory PSP, 2. čtení - obecná rozprava, 2. čtení - podrobná rozprava, 3. čtení) jsou šedá, pak to znamená, že zákon byl schválen již v 1. čtení a postoupil k projednání rovnou do Senátu. Jde o výjimečnou zkrácenou proceduru projednávání.
V případě, že je takto zelené pole PSP (vrácen Senátem), znamená to, že Sněmovna zákon přijala v původní, tedy sněmovní verzi.
Prázdné zelené pole lze nalézt pouze v kolonce Senát, kde znamená, že Senát se návrhem zákona nezabýval. Návrh byl tedy postoupen k dalšímu projednání.
3. 2. 2000 Bleděmodré pole se objevuje pouze v kolonce PSP (vrácen Senátem), kde znamená, že Sněmovna návrh vrácený Senátem schválila ve verzi navržené Senátem.
3. 2. 2000 Červené pole znamená vždy nějaké odmítnutí předlohy zákona. Pokud je datum v červeném poli napsáno normálním (šedým) písmem, znamená to, že předloha byla definitivně zamítnuta, případně že byla vrácena předkladateli (což je v podstatě to samé, jako definitivní zamítnutnutí).
3. 2. 2000 Je-li datum v červeném poli napsáno bílým písmem, předlohu vzal zpět sám předkladatel. I v tomto případě jde o definitivní konec projednávání předlohy.
3. 2. 2000 Světle červené pole se objevuje v kolonkách Vláda, 2. čtení, 3.čtení, Senát nebo Prezident. Znamená, že vláda zaujala k návrhu odmítavý postoj, Sněmovna ho buď ve 2., nebo ve 3. čtení vrátila k projednání výborům, Senát ho zamítl či ho prezident odmítl podepsat. Dotyčné odmítnutí však neznamená konec projednávání tisku.
3. 2. 2000 Oranžové pole lze nalézt pouze v kolonce Senát, kde znamená, že Senát předlohu vrátil Sněmovně s připomínkami.
          Šedé pole kdekoliv znamená, že předloha tuto fázi projednávání vynechává.


Tematický archiv zpráv
Kam na Ekolistu
Reklama

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3:62 Stack trace: #0 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollUI.php3(123): connect2db() #1 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/view.php3(5): poll_viewResults(113, '<table align="c...') #2 /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/aktank.php3(3): require('/data/gluster-w...') #3 {main} thrown in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/old.ekolist.cz/anketa/phpPollConfig.php3 on line 62

Tištěný měsíčník Ekolist přestal na konci roku 2009 vycházet. Další informace najdete na stránkách tištěného Ekolistu zde.

Ekolist.cz vychází mj. s podporou Hlavního města Prahy.

Využíváme zpravodajství ČTK

Využíváme zpravodajství TASR
Využíváme agenturní zpravodajství TASR.