EkoList po drátě   Konference v Marrákeši 
  29. října - 9. listopadu 2001

Výměnná reklama:


Sipka     Základní informace o konferenci v Marrákeši

Sipka     Naše zpravodajství

Sipka     Co píší jiní

Sipka     Co jsou klimatické změny

Sipka     Co je Rámcová úmluva o změnách klimatu

Sipka     Česká republika a Rámcová úmluva


Základní informace o konferenci v Marrákeši

Oficiální název konference: Sedmé zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu

Termín konání: 29. října - 9. listopadu 2001

Místo jednání: Marrákeš, Maroko (mapa Maroka na serveru Yahoo, Marrákeš = Marrakech)

Předseda konference: M. Mohamed Elyazghi, marocký ministr životního prostředí

Počet zúčastněných zemí: asi 160

Počet delegátů: cca 2000

Oficiální webová stránka: http://www.unfccc.int/cop7/

Přímý přenos z konference: http://213.187.76.77

Zpět na začátek stránky


Naše zpravodajství

AllAfrica.com: Afrika potřebuje pomoci v boji proti změnám klimatu, říká prezident Nigérie
14. ledna 2007 20:07

Co přináší Kjótský protokol?
15. února 2005 06:00

Cesta k ratifikaci Kjótského protokolu otevřena
27. listopadu 2001 18:27

Češi ratifikovali Kjótský protokol jako první ze zemí Visegrádu
13. listopadu 2001 11:07

V Marrákeši by měla být dokončena dohoda o ochraně klimatu
11. října 2001 16:00

Zpět na začátek stránky


Co píší jiní

Zpravodajství na jiných serverech

Integrace: Co přinese Evropský program pro změnu klimatu?
16. ledna 2003
PRAHA (Integrace) - Evropská komise představila v březnu 2000 Evropský program pro změnu klimatu (European Climate Change Programme). Tento program by měl identifikovat společné přístupy a opatření členských států EU tak, aby se zajistilo plnění redukčního cíle Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (státy EU jako celek mají podle Kjótského protokolu snížit celkové emise skleníkových plynů v letech 2008-2012 o 8 % v porovnání se stavem v roce 1990). Program usiluje o zjištění dalších ekologických a nákladově přijatelných opatření na snižování emisí plynů. Výsledky programu by měly Evropské komisi umožnit snáze definovat možnosti jednotlivých států EU a přispět k formulaci zásadních dokumentů a právních norem.

Planet Ark/Reuters: Základní informace - Co bylo dohodnuto v Marrákeši (FACTBOX - What was agreed in Marrakesh? )
12. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Otázky a odpovědi o dohodě z Marrákeše.

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - Pokračuje handrkování ohledně dohody o klimatických změnách (UPDATE - Haggling continues over climate treaty)
12. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Článek popisuje rozpory mezi "deštníkovou skupinou" (Rusko, Japonsko, Kanada, Austrálie) na jedné straně a EU a G77 na straně druhé.

Planet Ark/Reuters: Analýza - USA jsou izolovány, zatímco svět pokročil s dohodou o klimatu (ANALYSIS - US isolated as world moves on climate treaty)
12. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Světoví státníci se domnívají, že ve světle událostí z 11. září 2001 by se USA měly znovu připojit ke Kjótskému procesu, ty to však odmítají.

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - Smlouva OSN o klimatických změnách je připravena k ratifikaci (UPDATE - UN climate change treaty set for ratification)
12. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Po dohodě z Marrákeše je otevřena cesta k ratifikaci Kjótského protokolu.

VOA News: Na konferenci OSN o klimatu bylo dosaženo dohody (Agreement Reached at UN Climate Conference)
11. listopadu 2001 02:57
MARRÁKEŠ (Maroko) (VOA News) - Dohoda z Marrákeše by mohla vést k tomu, že Kjótský protokol vstoupí v platnost ještě před zářím 2002, kdy v Johannesburgu začne Světový summit o životním prostředí.

Planet Ark/Reuters: Chcete zachránit planetu? Nelétejte (Want to save the planet? Don't fly)
9. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Někteří ekologičtí aktivisté dorazili do Marrákeše na jednání o klimatu pozemní cestou, protože jsou přesvědčeni o významném podílu letecké dopravy na emisích oxidu uhličitého.

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - Tvrdá vyjednávání na rozhovorech OSN o klimatu v Maroku (UPDATE - Hard bargaining at UN climate talks in Morocco)
9. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Jednání o klimatu v marockém Marrákeši budou pokračovat i přes noc.

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - Rozhovory o globálním oteplování začínají přinášet výsledky (UPDATE - Global warming talks start to produce results)
8. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Na jednáních o klimatu v Maroku se podařilo dosáhnout dohody o opatřeních, která mají zajistiti, že státy budou skutečně plnit své závazky vyplývající z Kjótského protokolu.

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - Rozhovory OSN o klimatu stále naráží na překážky (UPDATE - UN climate talks still face hurdles)
7. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Rozhovory v Maroku pokračují, ale mezi účastníky stále přetrvávají vážné rozpory.

Planet Ark/Reuters: Marocké vodní zdroje ohrožují produkci obilovin (Morocco's water resources threaten by cereals output)
7. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - V důsledku klimatických změn se mají marocké vodní zdroje zmenšit o 35 procent během dalších dvaceti let, což povede k prudkému poklesu produkce obilovin. Na okraj konference v Marrákeši to uvedl činitel marockého Národního zemědělského ústavu.

Planet Ark/Reuters: Kritikové rozhovorů o Kjótském protokolu říkají, že vzduch je dnes zbožím (Critics of Kyoto talks say air now a commodity)
6. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Zatímco se rozhovory o klimatu v Marrákeši přehouply do druhého týdne, některé nevládní ekologické organizace kritizují myšlenku obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Planet Ark/Reuters: Velké firmy si kupují práva na znečišťování ještě před vstupem dohody z Kjóta v platnost (Big firms buy pollution rights ahead of Kyoto)
5. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Měkteré velké firmy si kupují v rámci mechanismu čistého rozvoje (clean development mechanism) práva vypouštět skleníkové plyny od některých států, přestože přesné fungování celého mechanismu nebylo dosud schváleno.

Planet Ark/Reuters: Japonsko hodlá ratifikovat Kjótský protokol o klimatu i bez USA (Japan set to ratify Kyoto climate pact without US)
5. listopadu 2001
TOKIO (Planet Ark/Reuters) - Zdroj z japonské vlády sdělil agentuře Reuters, že japonská ministryně životního prostředí Joriko Kawaguči oznámí americkým představitelům při své návštěvě v USA, že Japonsko je odhodláno ratifikovat Kjótský protokol i přes odmítavý postoj USA.

Planet Ark/Reuters: Kanada kritizuje ekologické organizace, které útočí na její postoj ke Kjótskému protokolu (Canada blasts greens for attacking Kyoto stance)
5. listopadu 2001
OTTAWA (Planet Ark/Reuters) - Kanada je terčem kritiky ekologických organizací, protože spolu s Ruskem, Japonskem a Austrálií požaduje, aby o opatřeních pro vynucování plnění Kjótského protokolu nebylo rozhodnuto dříve než v roce 2003.

Planet Ark/Reuters: Kanada tvrdí, že dohoda z Kjóta nepotřebuje právní sankce (Canada says Kyoto doesn't need legal sanctions)
5. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Kanada na rozhovorech v Marrákeši uvedla, že není důležité, zda budou dohodnuty právně závazné sankce vůči zemím, které nesplní své závazky vyplývající z Kjótského protokolu. Nevládní organizace se naopak domnívají, že takové sankce jsou klíčové důležité.

Planet Ark/Reuters: Firma Exxon tvrdí, že podniká opatření proti klimatickým změnám (Exxon says it is taking action on climate change)
31. října 2001
LONDÝN (Planet Ark/Reuters) - Americká obří ropná firma Exxon obhajuje své rozhodnutí neinvestovat do obnovitelných zdrojů energie. Tvrdí, že místo toho se soustřeďuje na energetickou efektivnost.

Planet Ark/Reuters: Greenpeace naléhá na přístup veřejnosti k datům o klimatu (Greenpeace urges public access to climate data)
31. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Ekologická organizace Greenpeace zdůrazňuje, že je nutné zabezpečit přístup veřejnosti k technickým datům o plnění dohod o boji proti klimatickým změnám, zvláště v souvislosti s takzvaným "mechanismem čistého rozvoje".

Planet Ark/Reuters: Aktualizace - V Maroku začínají klíčové rozhovory o klimatu (UPDATE - Key climate change talks start in Morocco)
30. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Konference v Marrákeši začala.

BBC News: Klimatický kočovný cirkus na další štaci (Climate roadshow rumbles on)
29. října 2001 17:30
MARRÁKEŠ (Maroko) (BBC News) - Rozhovory o klimatu v marockém městě Marrákeš zahájeny.

Planet Ark/Reuters: Rozhovory o klimatu vrcholí bez účasti hlavního znečišťovatele (Climate talks reach climax without main polluter)
29. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Dnes začíná v Marrákeši konference OSN o opatřeních proti klimatickým změnám.

Planet Ark/Reuters: Evropská unie, "zachránkyně klimatu", vyzývá k ratifikaci Kjóta ("Climate saviour" EU calls world to ratify Kyoto)
29. října 2001
BRUSEL (Planet Ark/Reuters) - Belgický ministr energetiky Olivier Deleuze řekl agentuře Reuters, že konference v Marrákeši by měla schválit právně závazný text upřesňující závazky z Kjótského protokolu. Na serveru Planet Ark.

Planet Ark/Reuters: USA mohou zůstat izolovány na rozhovorech o Kjótském protokolu - ministr (US may be isolated at Kyoto talks - minister)
29. října 2001
RABAT (Planet Ark/Reuters) - Marocký ministr životního prostředí Mohamed El Yazghi kritizoval v rozhovoru pro agenturu Reuters postoje USA.

Planet Ark/Reuters: Základní informace - Vědecké poznatky o globálním oteplování, které stojí za Kjótským protokolem (FACTBOX - Science on global warming behind Kyoto pact)
29. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Otázky a odpovědi o klimatických změnách.

Planet Ark/Reuters: Základní informace - Co je Kjótský protokol? (FACTBOX - What is the Kyoto protocol? )
29. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Planet Ark/Reuters) - Otázky a odpovědi o Kjótském protokolu.

Planet Ark/Reuters: EU odložením balíku opatření proti klimatickým změnám popudila ekologické aktivisty (EU delay on climate change package angers greens )
18. října 2001
BRUSEL (Planet Ark/Reuters) - Evropská komise odložila schválení velkého legislativního balíku týkajícího se klimatických změn, čímž popudila ekologické aktivisty. Na serveru Planet Ark.

Planet Ark/Reuters: Podle Belgie je dohoda o klimatu ohrožena, pokud se o ní bude znovu jednat (Belgium says climate deal at risk if challenged)
18. října 2001
BRUSEL (Planet Ark/Reuters) - Belgie, která nyní předsedá Evropské unii, varovala, že dohoda o opatřeních proti klimatickým změnách dosažená v Bonnu bude ohrožena, pokud se na jednání v Maroko objeví snahy znovu jednat o klíčových bodech této dohody.

Planet Ark/Reuters: Nový multilateralismus USA se nebude týkat Kjóta (New US multilateralism won't stretch to Kyoto)
15. října 2001
BRUSEL (Planet Ark/Reuters) - Na serveru Planet Ark.

    Tiskové zprávy

Číslo týdne: 6. Šest ze sedmi států G7 končí s uhelnou energetikou, nově se přidala Francie. ČR stále nemá plán, jak se škodlivých elektráren zbavit
24. listopadu 2016 09:39
PRAHA (Hnutí DUHA) - Šest ze sedmi států skupiny G7, tedy ekonomicky nejsilnějších zemí světa, zastavilo rozvoj uhelné energetiky. Naopak mají připraveny plány na kompletní útlum uhelných elektráren nebo je ve velkém zavírají [1]. Jedinou zemí skupiny G7, která plánuje výstavbu nových uhelných zdrojů, je Japonsko.

Pravidla pro plnění Pařížské klimatické dohody budou jasná do dvou let, způsob kontroly také. Dohoda o ochraně klimatu žije dál, Trumpovi navzdory
18. listopadu 2016 20:35
PRAHA/MARRÁKEŠ (Hnutí DUHA, Klimatická koalice a Glopolis) - Pravidla pro plnění Pařížské dohody budou hotová do roku 2018. Do té doby má být jasné, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy snižují emise tak, jak v Paříži slíbily. Také se nejpozději do dvou let určí, kdo a v jaké výši má pomoci s dlouhodobým financováním adaptace na změnu klimatu v nejvíce postižených zemích.

Ministr Richard Brabec v Marakéši: Česká republika splní své závazky
16. listopadu 2016 15:16
MARAKÉŠ (MŽP ČR) - V Maroku právě vrcholí klimatický summit COP 22. Po více než týdenním vyjednávání delegací včera do Marakéše přijeli hlavy států a ministři, aby vstoupili do finální fáze vyjednávání. Zároveň v rámci plenárního zasedání každý stát deklaruje, jak plní své závazky např. v oblasti snižování emisí skleníkových plynů vůči Pařížské dohodě, která vstoupila v platnost 4. listopadu 2016 (více zde: http://mzp.cz/cz/news_161103_klima_dohoda).

Zpráva o stavu Unie 2015: Čas pro čest, jednotu a solidaritu (State of the Union 2015: Time for Honesty, Unity and Solidarity)
9. září 2015 19:19
ŠTRASBURK (Evropská komise) - Mr President, Honourable Members of the European Parliament, Today is the first time during my mandate as President of the European Commission that I have the honour to address this House on the State of our European Union. I would therefore like to recall the political importance of this very special institutional moment.

Doprava 2050: Komise předkládá ambiciózní plán na zvýšení mobility a snížení emisí
28. března 2011 11:28
PRAHA/BRUSEL (Evropská komise) - Evropská komise dnes přijala komplexní strategii (Doprava 2050) pro konkurenceschopný dopravní systém, kterou se zvýší mobilita, odstraní se největší překážky v klíčových oblastech a podpoří se růst a zaměstnanost. Návrhy zároveň dramaticky sníží závislost Evropy na dovozu ropy a emise uhlíku v dopravě klesnou do roku 2050 o 60 %.

Prohlášení stínového ministra životního prostředí za ČSSD k účasti prezidenta na konferenci o klimatu v New Yorku a výzva k předcházení dopadů klimatických změn
6. března 2008
PRAHA (ČSSD) - Nejhorší obavy těch, kdo se obávali, že Václav Klaus ve svém druhém prezidentském období ztratí všechny zábrany, protože již nebude nikoho potřebovat pro své znovuzvolení, se začínají naplňovat. Svědčí o tom nejnovější cesta a vystoupení V. Klause do USA na konferenci o klimatických změnách. Jednak tam prezentuje názory odporující objektivním vědeckým poznatkům, jednak je pro uspokojení svého ega a své „neomylnosti“ ochoten riskovat budoucnost lidstva na Zemi. A navíc vystupuje na podniku financovaném ropnou společností Exxon. V podstatě se dá říci, že pan prezident prodává naši budoucnost za peníze ropných magnátů.

Klimatické změny: úspěšný závěr konference OSN v Montrealu - stanovisko komisaře EU pro životní prostředí Stavrose Dimase (Climate change: successful conclusion of UN Conference in Montreal - statement by Environment Commissioner Stavros Dimas)
11. prosince 2005
MONTREAL/BRUSEL (Evropská komise) - Komisař shrnul a ocenil výsledky jednání Konference UNFCCC v Montrealu.

Smraškod 2004 - nominujte najväčšieho škodcu životného prostredia v SR
18. listopadu 2004 12:40
(Spoločnosť priateľov Zeme) - Sú všade okolo nás, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali.
Smraškodi.
Ticho, neúnavne a poctivo pracujú na svojej veľkolepej dejinnej úlohe - rozširovať Smradoland na úkor Prírody. Sú to priekopníci nového sveta, budovatelia vyšších životných foriem. Hodnota ich zásluh je veľakrát neoceniteľná. Sú ale veľmi skromní a nežiadajú si publicitu.
Napravte to !

Projev Pascala Lamy, evropského komisaře pro obchod, při závěru Zeleného týdne, na téma: "WSSD: Obohacení příspěvku EU - Nechme globalizaci pracovat pro trvale udržitelný rozvoj", 18. dubna 2002 (Mr Pascal Lamy EU Commissioner for Trade Green Week: The WSSD: enriching the EU's Contribution Making globalisation work for sustainable development Closing Session Brussels, 18 April 2002)
19. dubna 2002
BRUSEL (Evropská komise) - Projev je věnován chystanému Summitu o trvale udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu. Na serveru EU.

EU splnila závazek brzké ratifikace Kjótského protokolu (EU honours commitment to early EU ratification of the Kyoto Protocol)
4. března 2002
BRUSEL (Evropská komise) - Rada ministrů životního prostředí EU přijala návrh Evropské komise na ratifikaci Kjótského protokolu. Komisařka Wallströmová v této souvislosti znovu vyzvala USA, aby se vrátily ke Kjótskému protokolu jako základu pro řešení problematiky klimatických změn. Na serveru EU.

Výsledky jednání Evropské rady v Laekenu 14. a 15. prosince 2001 (Presidency Conclusions European Council meeting in Laeken 14 and 15 december 2001)
15. prosince 2001
BRUSEL (Evropská rada) - Evropská rada se mj. zabývala Strategií trvale udržitelného rozvoje, konferencí o klimatu v Marrákeši a konferencí o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Na serveru EU.

Rada EU o životním prostředí 12. prosince 2001 (Environment Council on 12 December )
12. prosince 2001
BRUSEL (Rada EU) - Program jednání Rady EU o životním prostředí. Na programu má mj. směrnici o palivech, podíl veřejnosti na rozhodování o ekologických otázkách, klimatické změny, pesticidy, dioxiny, geneticky modifikované organismy a stav vyjednávání s kandidátskými zeměmi o životním prostředí. Na serveru EU.

Výsledky jednání Rady EU o energetice, 4. prosince 2001 (RESULTATS DU CONSEIL ENERGIE 4 décembre 2001)
5. prosince 2001
BRUSEL (Rada EU) - Ministři se mj. zabývali výsledky konference o klimatu v Marrákeši. Na serveru EU.

Závěry předsednictví: trvale udržitelný rozvoj, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva, ochrana spotřebitelů
21. listopadu 2001
BRUSEL (Belgické předsednictví EU) - Tisková zpráva shrnuje aktivity v oblasti životního prostředí během belgického předsednictví EU. Na serveru Delegace EK v ČR.

EU chválí dohodu z Marrákeše o prováděcích pravidlech boje proti klimatickým změnám (EU hails Marrakech agreement on operational rules to combat Climate Change )
12. listopadu 2001
BRUSEL (Evropská komise) - Evropská unie je spokojena, že se jí podařilo dosáhnout, aby Kjótský protokol začal fungovat. Na serveru EU.

Romano Prodi vítá dohodu o klimatické změně
12. listopadu 2001
BRUSEL (Evropská komise, český text ICEU) - Předseda Evropské komise Romano Prodi přivítal dohodu o změnách klimatu: "Jsem velmi rád, že účastníci konference o změnách klimatu, konané v Marrákeši, dospěli k dohodě o realizaci Kjótského protokolu. K tomuto významnému úspěchu bych rád pogratuloval marockému předsedovi konference. Během příprav argumentace a podpory Kjótskému protokolu hrála zásadní úlohu Evropská komise a komisařka Margot Wallströmová si zaslouží naše zvláštní poděkování. Další generace budou mít důvod k vděčnosti za kroky, jež nyní přijímáme k zachování naší planety."

Projev Pascala Lamy, evropského komisaře pro obchod, na téma "Ozelenění Dauhá: Program EU pro obchod a životní prostředí", pronesený na "Semináři o bezpečném obchodu" na palubě lodi Greenpeace Rainbow Warrior 11. listopadu 2001 (Pascal Lamy European Commissioner for Trade Greening Doha : the EU's Trade and Environment Agenda "Safe Trade Seminar" Greenpeace Rainbow Warrior Doha, 11 November 2001 )
12. listopadu 2001
DAUHÁ (Katar) (Evropská komise) - Na serveru EU.

Deštník se zavřel - slunce pomalu vychází nad dohodou o klimatu v Marrákeši (Umbrella folds - sun creeps up on Marrakech climate deal)
11. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Přátelé Země obezřetně uvítali dohodu dosaženou v Marrákeši navzdory obstrukcím "deštníkové skupiny". Na serveru FoE International.

Kjóto je klíč - teď ho použijte (Kyoto is the key - now use it!)
10. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Greenpeace International) - Výsledky konference v Marrákeši jsou podle Greenpeace pouze začátkem cesty v boji proti klimatickým změnám.

Vlády jsou připraveny ratifikovat Kjótský protokol (Goverments ready to ratify Kyoto Protocol)
10. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (UNFCCC) - Závěrečná tisková zpráva o jednání v Marrákeši. Ve formátu PDF, na serveru UNFCCC.

Kjótský protokol znovu povstal z popela (Kyoto Protocol Completes its Rise from the Ashes )
10. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (WWF - US) - WWF vyzval vlády světa, aby ratifikovaly Kjótský protokol do začátku konference o trvale udržitelném rozvoji v září 2002. Na serveru WWF USA.

"Deštníková" skupina blokuje dohodu v Marrákeši (Umbrella group blocking agreement in Marrákeš)
9. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Greenpeace International) - Greenpeace kritizuje postoj Kanady, Austrálie, Japonska a Ruska na jednáních o klimatických změnách v Marrákeši.

"Deštníková skupina" musí přestat - Kjótský protokol je v ohrožení (Umbrella group must fold - Kyoto protocol at stake)
9. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Přátelé Země vyzývají Rusko, Japonsko, Kanadu a Austrálii, aby podepsali dohodu z Marrákeše. Na serveru FoE International.

Jednání o klimatických změnách v Marrákeši: EU je rozhodnuta dokončit práci na nedokončených bodech z Bonnu (Climate change negotiations in Marrakech: EU determined to finish job on outstanding issues from Bonn)
8. listopadu 2001
BRUSEL (Evropská komise) - Delegace EU na jednáních v Marrákeši vydala na úvod rozhovorů své prohlášení. Na serveru EU.

Rozhovory OSN o klimatu vykazují pokrok (UN climate talks show progress)
7. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Na serveru FoE International.

Asutrálie hraje na rozhovorech o klimatu roli mezinárodního fracka (Australia plays international brat at climate talks)
7. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Greenpeace International) - Na serveru Greenpeace International.

Kilimandžáro ztratí svoji sněhovou pokrývku do roku 2015 kvůli klimatickým změnám (Kilimanjaro set to lose its ice field by 2015 due to climate change)
6. listopadu 2001
KILIMANDŽÁRO/MARRÁKEŠ (Maroko) (Greenpeace International) - Podle Greenpeace International může nejvyšší africká hora Kilimandžáro přijít do roku 2015 o svou sněhovou čepičku, což je podle Greenpeace ukázkou toho, jak klimatické změny postihnou Afriku.

Globální oteplování přichází z Kremlu: bonnská dohoda o klimatu možná nepřežije půl roku
6. listopadu 2001
PRAHA (Hnutí DUHA) - Hnutí DUHA kritizuje postoj Ruska, Japonska, Austrálie a Kanady na jednáních o klimatu. Na serveru Hnutí DUHA.

Ministři EU by měli zůstat pevní (EU ministers should stand firm)
5. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Přátelé Země vyzývají ministry životního prostředí EU, aby na rozhovorech o klimatech v Marrákeši čelily požadavkům "deštníkové skupiny". Na serveru FoE International.

Konference o klimatu je vyzývána, aby využila svých možností pro boj s chudobou (Climate conference urged - use your power to tackle poverty)
2. listopadu 2001
(Greenpeace International) - Climate Action Network (CAN), sdružující 200 nevládních organizací, vyzvala delegáty konference o klimatu v Marrákeši, aby podpořili masivní zavádění obnovitelných zdrojů energie v rozvojových zemích. Mělo by to podle CAn být jedno z doporučení této konference pro Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu příští rok.

Čyři státy se snaží znehodnotit rozhovory o klimatu (Four nations seeking to spoil climate talks)
1. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Greenpeace International) - Rusko, Japonsko, Kanada a Austrálie získali od ekologických organizaci cenu "Fosílie dne" za svoje odmítání přijmout na současné konferenci v Marrákeši konkrétní opatření proti zemím, které nebudou plnit ustanovení Kjótského protokolu.

Ztrácí protokol zuby? (Is the protocol loosing its teeth?)
1. listopadu 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Přátelé Země kritizují postoj "deštníkové skupiny" (Rusko, Japonsko, Austrálie, Kanada) před jednáními o klimatu v Marrákeši. Na serveru FoE International.

Lesní aktivisté oznámili nominace na třetí cenu Treetanic (Forest activists announce nominations for third Treetanic award)
31. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Friends of the Earth International (FOEI) a další organizace sdružené v Globální lesní koalici nominovaly během konference o klimatu v Maroku několik firem a institucí na cenu Treetanic. Obávají se totiž, že v rámci snahy o pohlcování emisí CO2 budou chtít vysazovat lesní monokultury. Na serveru FoE International.

Konference OSN o klimatických změnách (UN conference on climate change)
30. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (Friends of the Earth International) - Požadavky Friends of the Earth International na účastníky jednání COP7 v Marrákeši. Na serveru FoE International.

V Maroku byla zahájena jednání o Kjótské dohodě o klimatu (Kyoto Climate Treaty Negotiations Open in Morocco )
29. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (WWF - US) - Na serveru WWF US.

Kjótská dohoda o klimatu je připravena k ratifikaci (Kyoto climate treaty ready for ratification )
29. října 2001
MARRÁKEŠ (Maroko) (WWF International) - WWF International vyzvala vlády, které se scházejí na konferenci o klimatu v Maroku, aby do září 2002, kdy se koná v Johannesburgu Summit Země, ratifikovaly Kjótský protokol.

EU: Nestřílejte se v otázce klimatických změn do nohy (EU: Don't shoot yourself in the foot over climate change )
22. října 2001
BRUSEL (Belgie) (WWF International) - WWF International kritizuje, že Evropská komise těsně před začátkem konference o klimatu v marockém Marrákeši odložila dohodu o plánu opatření pro implementaci Kjótského protokolu.

Rozhovory o klimatu v Marrákeši mají dokončit pravidla pro implementaci Kjótského protokolu (Marrakech climate talks to finalize Kyoto rulebook)
9. října 2001
MARRÁKEŠ, Maroko (UNFCCC) - Ve formátu PDF. Na serveru UNFCCC.

 

Zpět na začátek stránky


Nejnovější zprávy   Kalendář akcí   Klimatické změny   Zelená domácnost   Volby po drátě   Evropská unie a životní prostředí   Ekologická legislativa   Zelený knihomol   Fórum EkoListu   Ecomonitor
Fulltextové prohledávání našeho serveru:
   Napište hledaný text a zmáčkněte tlačítko 'Hledej'
Výměnná reklama: